close

Enter

Log in using OpenID

CJENOVNIK TXTV doo za kablovsku televiziju Tuzla

embedDownload
TXTV doo za kablovsku televiziju Tuzla
Fočanska 1N 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 228 655 Fax: +387 35 228 808 E-mail: [email protected]
PDV: 209790200005, ID: 4209790200005, Broj Rješenja: 032-0-Reg-06-001150 Žiro račun: 1321002000067452, Žiro račun: 3060460000831043
Broj: 1146/13
Tuzla, 18.06.2013. god.
Na osnovu člana 45. Statuta TX TV doo Tuzla i Pravilnika o uvjetima i načinu formiranja cijena broj 214/10 od
10. 03. 2010. godine te odluke o izmjeni Cjenovnika broj 1145/13 od 18.06.2013. godine, donosim:
CJENOVNIK
KABLOVSKA TELEVIZIJA
Red
Opis
br.
1 Mjesečna pretplata
2 Priključak u individualnim i kolektivnim stambenim objektima*
3 Priključak u poslovnom prostoru*
4 Privremena odjava
5 Dolazak na adresu radi isključenja**
6 Ponovno uključenje
7 Programiranje televizora
8 Troškovi prenosa priključka na novu adresu***
9 Intervencija u stanu prouzrokovana od korisnika
Jed.
Mjere
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Cijena sa PDV
13,00
1,00
1,00
Bez naknade
10,00
23,40
10,00
Bez naknade
15,00
* Korisnik plaća troškove za ukupan materijal potreban za priključenje na mrežu KTV u skladu sa cjenovnikom
**Ukoliko korisnik na licu mjesta plati zaostali dug i troškove dolaska ekipe neće biti isključen i neće mu biti obračunati
troškovi ponovnog uključenja
***Ukoliko se prenos vrši samo administrativno, usluga se ne naplaćuje
MMDS
Red
Opis
br.
1 Mjesečna pretplata za prvi televizor
2 Mjesečna pretplata za drugi i svaki slijedeći televizor
3 Priključak sa ugradnjom Fe konzole i antene, uz minimalno trajanje Ugovora od
24 mjeseca
4 Priključak sa ugradnjom Fe konzole i antene , bez vremenskog vezivanja
5 Kartica za dekodiranje
6 Dodatni risiver sa karticom za dekodiranje
Jed.
Mjere
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Cijena sa PDV
(KM)
13,00
7,00
1,00
80,00
15,00
60,00
*Uslovi važe za jedan risiver po pretplatniku
DVB-C
Red
Opis
Jed.
Cijena sa PDV
br.
Mjere
(KM)
1 DVB-C HD risiver
Kom
99,00
2 DVB-C risiver
Kom
49,00
3 Zakup DVB-C SD risivera uz korištenje dvije usluge kablovske televizije*
Kom
2,00
4 Zakup DVB-C SD risiver uz korištenje jedne usluge kablovske televizije*
Kom
3,00
5 Zakup DVB-C HD risivera uz korištenje dvije usluge kablovske televizije*
Kom
3,00
6 Zakup DVB-C HD risivera uz korištenje jedne usluge kablovske televizije *
Kom
4,00
7 Kartica za dekodiranje
Kom
15,00
8 CA modul Conax
Kom
75,00
*minimalno trajanje zakupa je 18 mjeseci a cijena se odnosi na mjesečnu zakupninu prvog risivera. Za zakup
svakog sljedećeg risivera cijena se uvećava za 1,00 KM.
INTERNET
1
Red
br.
Opis
Jed.
Mjere
Cijena sa
PDV
(KM)
1
Mjesečna pretplata za paket Premium 1 sa pristupnom brzinom 1 Mbps /256 kbps
Kom
15,00
2
Mjesečna pretplata za paket Premium 4 sa pristupnom brzinom 4Mbps /512 kbps
Kom
20,00
3
Mjesečna pretplata za paket Premium 8 sa pristupnom brzinom 8/1 Mbps
Kom
30,00
4
Mjesečna pretplata za paket Premium 16 sa pristupnom brzinom 16/2 Mbps
Kom
45,00
5
Priključak za pakete Premium
Kom
1,00
6
Programiranje rutera za kućnu upotrebu*
Kom
15,00
7
Prenos priključka na novu adresu**
Kom
Bez
naknade
8
Intervencija u stanu prouzrokovana od korisnika
Kom
15,00
9
UTP kabal sa ugradnjom
m
1,80
10
UTP konektor
Kom
1,20
11
Modem***
Kom
60,00
12
Mjesečna naknada za najam modema po ugovoru bez vremenskog vezivanja
Kom
5,00
Kom
2,00
Kom
0,00
Kom
5,00
13
14
15
Mjesečna naknada za najam modema po ugovoru sa vremenskim vezivanjem od 12
mjeseci
Mjesečna naknada za najam modema po ugovoru sa vremenskim vezivanjem od 24
mjeseca
Mjesečna naknada za zakup jedne statičke IP adrese
*Ruter se stavlja u funkciju u prisustvu korisnika i naknadne reklamacije se ne uvažavaju
**Ukoliko se prenos vrši samo administrativno, usluga se ne naplaćuje
***Modem se ne prodaje, a cijena se naplaćuje u slučaju oštećenja ili uništenja modema od strane korisnika
ZAKUP VODA
Red
br.
Opis
Jed.
Mjere
Cijena bez
PDV (KM)
1
Iznajmljivanje voda u opsegu od 1 – 10 Mbps sinhrono sa zagarantovanim
propusnim opsegom *
Mbps
60,00
2
Iznajmljivanje voda u opsegu od 11 – 15 Mbps sinhrono sa zagarantovanim
propusnim opsegom *
Mbps
50,00
3
Iznajmljivanje voda u opsegu od 16 – 30 Mbps sinhrono sa zagarantovanim
propusnim opsegom *
Mbps
45,00
4
Priključna taksa za pristup na iznajmljeni vod – jednokratno **
Kom
300,00
*Za zakupljene vodove većih brzina od ponuđenih cijena se dogovara između zakupodavca i zakupoprimca.
**Oprema potrebna za ostvarenje pristupa na iznajmljeni vod ne ulazi u cijenu priključne takse, te je predmet
dogovora između zakupodavca i zakupoprimca
MATERIJAL ZA UGRADNJU*
2
Red
Opis
Jed.
Cijena sa PDV
br.
mjere
1 Kabal DG 113 sa ugradnjom u stanu
m
1,00
2 Kabal DG 80 sa ugradnjom u stanu
m
0,80
3 Kabal DG 80 sa ugradnjom za MMDS
m
0,60
4 Kabal RG 6 sa ugradnjom
m
1,20
5 Kabal AP 17/73 sa ugradnjom
m
1,60
6 TV utikač sa ugradnjom
Kom
1,00
7 F konektor sa ugradnjom
Kom
1,00
8 Razdjelnik 002 sa ugradnjom
Kom
6,00
9 Razdjelnik 003 sa ugradnjom
Kom
8,00
10 Razdjelnik 004 sa ugradnjom
Kom
10,00
11 Kabal UTP sa ugradnjom
m
1,80
12 Konektor UTP sa ugradnjom
Kom
1,20
13 Skart kabal
Kom
4,00
14 Oduzimač 1008 sa ugradnjom
Kom
6,00
* Cijene se podrazumijevaju za dodatne radove prilikom priključenja korisnika, ukoliko ekipa posebno dolazi po
zahtjevu korisnika, naplaćuju se troškovi dolaska od 15,00 KM.
Cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01.07.2013. godine.
Direktor
Bešić Sabahudin
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content