Αντωνυμίες – Ασκήσεις

Όνομα:
Τάξη: ΣΤ` προχωρημένων
Ασκήσεις
1. Υπογραμμίζω τις προσωπικές αντωνυμίες στις παρακάτω
προτάσεις:
Α .Όταν εσύ γύριζες από το φούρνο, εγώ πήγαινα.
Β. Εμείς αύριο θα πάμε περίπατο.
Γ. Αυτοί τρέχουν ολημερίς.
Δ. Σε σας έδωσα τη μπάλα, αλλά εσείς την πετάξατε σε
αυτούς.
2.Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις αόριστες αντωνυμίες που
υπάρχουν στην παρένθεση.
(ένας , μερικές , κάποιος , καθένας, κάτι)
------------------------ μαθήτριες παίζουν στο προαύλιο.
Αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει ο ------------------------------.
Ήρθε ------------------ και μας είπε ------------------
απίστευτο.
Μόνο -------------------- θα μπορούσε να πετύχει τόσο καλό χρόνο
στο
τρέξιμο: ο Ολυμπιονίκης Κεντέρης.
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Mainz & Ingelheim
3.Γράφω την κτητική αντωνυμία που ταιριάζει , όπως στο
παράδειγμα:
ο δικός μου χάρακας -----------------
ο χάρακάς μου
η δική σου δασκάλα ----------------_______________________
το δικό μας παιχνίδι ----------------_______________________
το δικό του δωμάτιο -----------------_______________________
ο δικός σας τόπος
-----------------_____________________
4.Συμπληρώνω τον πίνακα με την Προστακτική Ενεστώτα και
την
Προστακτική Αορίστου:
ΡΗΜΑ
διαβάζω
ξεκινώ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑ
(συνέχεια)
____________ εφημερίδα.
___________ μόνο
περιοδικά.
___________ νωρίς.
________________ αργά.
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
(μια στιγμή)
____________ εφημερίδα.
___________ μόνο
περιοδικά.
___________ νωρίς.
________________ αργά.
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Mainz & Ingelheim
βαδίζω
______________ γρήγορα.
______________ αργά.
γράφω
____________ καθαρά
γράμματα.
______________
μουντζούρες.
τραγουδώ _____________ σιγανά.
______________ δυνατά.
χορεύω
_____________ με χάρη.
______________ στις μύτες
των ποδιών.
κοιμάμαι _____________ νωρίς
________________ αργά.
πλένομαι ______________προσεκτικά.
_____________ απρόσεκτα.
______________ γρήγορα.
______________ αργά.
____________ καθαρά
γράμματα.
______________
μουντζούρες.
_____________ σιγανά.
_______________δυνατά.
_____________ με χάρη.
______________ στις μύτες
των ποδιών.
_____________ νωρίς
________________ αργά.
______________προσεκτικά.
_____________ απρόσεκτα.
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Mainz & Ingelheim