Υλικό Γ` τάξης 2014-15

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σχ.έτος 2014-2015
ΥΛΙΚΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
Βιβλία:
 Γλώσσα Γ΄ τάξης (3 Βιβλία Μαθητή – 2 Τετράδια Εργασιών)
 Μαθηματικά Γ΄ τάξης (1 Βιβλίο Μαθητή – 4 Τετράδια Εργασιών)
 Ιστορία Γ΄ τάξης (Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο Εργασιών)
 Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ τάξης (Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο Εργασιών)
 Θρησκευτικά Γ΄ τάξης
 Ανθολόγιο για τις Γ΄- Δ΄ τάξεις
 Φυσική Αγωγή για τις Γ΄- Δ΄ τάξεις
 Εικαστικά για τις Γ΄- Δ΄ τάξεις (Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο Εργασιών)
 Μουσική για τις Γ΄- Δ΄ τάξεις (Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο Εργασιών)

Το εικονογραφημένο λεξικό για τις Α΄,Β και Γ΄ τάξεις που ήδη έχουν
Τετράδια:
 Κόκκινο 50φυλλο
Ορθογραφίας
 Κίτρινο 50φυλλο
Εργασιών Γλώσσας
 Μπλε 30φυλλο
Γραπτής έκφρασης
 Μπλε 50φυλλο
Μαθηματικών
 Ένα 50φυλλο της επιλογής τους
Πρόχειρο
Φάκελοι με λάστιχο ή με κουμπί:
 Γλώσσας (Στο σπίτι)
 Μαθηματικών (Στο σπίτι)
 Ιστορίας-Θρησκευτικών-Μελ.Περιβάλλοντος (Στο σπίτι)
 Μεταφοράς (Θα τον έχουν πάντα μαζί τους για να μεταφέρουν φωτοτυπίες, ανακοινώσεις κ.ά.)
 1 σουπλ 40 σελίδων, 1 πεντάγραμμο και 1 μελόντικα-πιανίκα (για μουσική)
Γραφική ύλη:
 μολύβια (μηχανικά ή ξύλινα απλά)
 γόμα
 ξύστρα με κουτάκι
 Ξυλομπογιές – μαρκαδόροι
 μπλοκ ιχνογραφίας (40 φύλλων)
 χάρακας (30 εκ.) – γεωμετρικά σχήματα
 υπολογιστής τσέπης (κομπιουτεράκι)
 ψαλίδι – κόλλα stick



ΑΓΓΛΙΚΑ
Olly the Owl Junior A (μέχρι την ολοκλήρωσή του) και
Olly the Owl Junior B (Hillside Press)
1 τετράδιο μέχρι 50 φύλλα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περσινό)
ΓΑΛΛΙΚΑ


Συνεχίζουμε τα ίδια βιβλία με πέρυσι και τα ίδια τετράδια.
Από Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε τα καινούρια βιβλία ABC Junior (βιβλίο και τετράδιο ασκήσεων).