close

Enter

Log in using OpenID

(ΙΟΥΛΙΟΣ 2014).pdf

embedDownload
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ)
Παρακαλούνται οι επιβλέποντες να φροντίσουν για την ακριβή τήρηση του προγράμματος, ώστε να μην
παρατηρηθούν καθυστερήσεις
Πέμπτη 10-07-2014
Ώρα 09:00 – 09:30 Κότσαλος Νικόλαος
Θέμα: Σύνθεση σε στερεή φάση της Β-αλυσίδας και τμημάτων της Α-αλυσίδας της Ινσουλίνης.
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γάτος
Ώρα 09:30 – 10:00 Χασάπη Στυλιανή
Θέμα: Μελέτη πεπτιδικής σύνθεσης σε στερεά φάση, του κυκλοτιδίου Cycloviolacin O10
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γάτος
Ώρα 10:00 – 10:30 Μουράτου Ευανθία
Θέμα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ PRAMLINTIDE
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γάτος
………………………………………………..
Ώρα 14:00 – 14:30 Αρβανίτη Αγγελική
Θέμα: Σύνθεση Πολυμερικών Μεμβρανών με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων Σφαιρικού Σχήματος
Επιβλέπων: Καθηγητής Ι. Καλλίτσης
Ώρα 14:30 – 15:00 Κρεζία Στεφανία Αικατερίνη
Θέμα: Μελέτη προσρόφησης οργανικών χρωστικών από υδροπηκτώματα βασισμένα σε Ν—ισοπροπυλακρυλαμίδιο
και Ν,Ν-διμεθυλακρυλαμίδιο σε μίγματα νερού-τετραϋδροφουρανίου
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Μπόκιας
Ώρα 15:00 – 15:30 Σπύρου Ελένη
Θέμα: Τεχνικές ενόργανης ανάλυσης βιομορίων και βιομοριακών αλληλεπιδράσεων
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Ώρα 15:30 – 16:00 Μυριδάκη Βασιλική
Θέμα: Θέματα Βιομοριακής Ανάλυσης
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Ώρα 16:00 – 16:30 Μποζάς Φοίβος
Θέμα: ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΙΚΟΥΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Δευτέρα 14-07-2014
Ώρα 10:30 – 11:00 Τζόλας Κων/νος
Θέμα: ΟΞΕΟΓΕΝΕΣΗ ΚΕΛΛΟΒΙΟΖΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΗ γ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 11:00 – 11:30 Θύμου Μαριάνθη
Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 11:30 – 12:00 Κλαουδάτου Αντωνία
Θέμα: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΙΡ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 12:00 – 12:30 Τσεκλερή Ολυμπία
Θέμα: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΖΥΜΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΙΚΑ ΞΗΡΑΝΘΕΝΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟΥΣ 3ΟC
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 12:30 – 13:00 Αγραφιώτη Παναγιώτα
Θέμα: ΨΥΧΡΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 13:00 – 13:30 Παλαμίδας Φίλιππος
Θέμα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΙΝΔΟΛΙΟΥ
Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Θ. Τσέλιος
Ώρα 13:30 – 14:00 Κοντοζή Θεόδωρος
Θέμα: Επίδραση του παράγοντα αναστολής της μετανάστευσης μακροφάγων (MIF) στη παραγωγή ιντερλευκίνης-6
(IL-6) από ινοβλάστες ρινικού πολύποδα
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Α. Αλετράς
Ώρα 14:00 – 14:30 Χριστοπούλου Μαρία-Ελπίδα
Θέμα: Ο παράγοντας αναστολής της μετανάστευσης μακροφάγων (MIF), που επάγεται από τη UV ακτινοβολία,
διεγείρει τη παραγωγή της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) από τις ινοβλάστες του πτερυγίου οφθαλμού ανθρώπου
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Α. Αλετράς
Ώρα 14:30 – 15:00 Χριστοπούλου Σπυριδούλα
Θέμα: Μελέτη της επίδρασης του EGFR στην έκφραση μορίων με πρωτεολυτική δράση σε κύτταρα
ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού
Επιβλέπων: Καθηγητής Ν. Καραμάνος
Ώρα 15:00 – 15:30 Βασιλειάδου Σοφία
Θέμα: Μελέτη της επίδρασης της διεπικοινωνίας των ERs με τους EGFR/ IGF-IR στην έκφραση των MMP-7 , MMP14, u-PA, t-PA και EMMPRIN στην καρκινική σειρά του μαστού MDA-MB-231
Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Αχιλλέας Θεοχάρης
Ώρα 15:30 – 16:00 Μπούγα Μαρίνα
Θέμα: Προσαρμογή νέων μεθόδων υψηλής απόδοσης παρασκευής πρωτεϊνών για τις απαιτήσεις της δομικής
Βιολογίας μέσω φασματοσκοπίας ΝΜR
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Ώρα 16:00 – 16:30 Μπερτόλη Ελένη
Θέμα: Αναζητώντας Ετερομεταλλικά Σύμπλοκα Χαλκού(II)/Λανθανιδίων(ΙΙΙ) με Υποκαταστάτες 2-Πυρίδυλο Οξίμες
Επιβλέπων: Καθηγητής Σ. Περλεπές
2
Ώρα 16:30 – 17:00 Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
Θέμα: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Επιβλέπων: Καθηγητής Σ. Περλεπές
Ώρα 17:00 – 17:30 Χαμαλάκη Αφροδίτη
Θέμα: Αντιδράσεις Ένυδρων Χλωριδίων των Τρισθενών Λανθανιδίων με Πολυδοντικές Βάσεις Schiff: Ένα Πολυμερές
Σύμπλοκο του Νεοδυμίου(ΙΙΙ)
Επιβλέπων: Καθηγητής Σ. Περλεπές
Τρίτη 15-07-2014
Ώρα 10:00 – 10:30 Ζήκου Έλενα
Θέμα: Σύνθεση αρωματικών α-υδροξυκετονών, α,β-ακόρεστων κετονών και παραγώγων τους. Η πράσινη
προσέγγιση
Επιβλέπων: Καθηγητής Κ. Πούλος
……………………………….…………………….
Ώρα 15:00 – 15:30 Φούντας Δημήτριος
Θέμα: Υπολογιστική μελέτη της αλληλεπίδρασης συμπολυμερών στυρολίου βουταδιενίου με φωσφορικό ασβέστιο
Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Ντάλας
Ώρα 15:30 – 16:00 Κυμπούρη Αικατερίνη
Θέμα: Συνεχής Ερυθρά Οινοποίηση με ακινητοποιημένα κύτταρα S. cerevisiae
Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Μ. Κανελλάκη
Ώρα 16:00 – 16:30 Κόκκινος Γεώργιος
Θέμα: Προσδιορισμός Ραδιονουκλιδίων σε καλλιεργούμενα εδάφη του Νομού Ηλείας
Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Β. Συμεόπουλος
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content