(ΙΟΥΛΙΟΣ 2014).pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ)
Παρακαλούνται οι επιβλέποντες να φροντίσουν για την ακριβή τήρηση του προγράμματος, ώστε να μην
παρατηρηθούν καθυστερήσεις
Πέμπτη 10-07-2014
Ώρα 09:00 – 09:30 Κότσαλος Νικόλαος
Θέμα: Σύνθεση σε στερεή φάση της Β-αλυσίδας και τμημάτων της Α-αλυσίδας της Ινσουλίνης.
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γάτος
Ώρα 09:30 – 10:00 Χασάπη Στυλιανή
Θέμα: Μελέτη πεπτιδικής σύνθεσης σε στερεά φάση, του κυκλοτιδίου Cycloviolacin O10
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γάτος
Ώρα 10:00 – 10:30 Μουράτου Ευανθία
Θέμα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ PRAMLINTIDE
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γάτος
………………………………………………..
Ώρα 14:00 – 14:30 Αρβανίτη Αγγελική
Θέμα: Σύνθεση Πολυμερικών Μεμβρανών με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων Σφαιρικού Σχήματος
Επιβλέπων: Καθηγητής Ι. Καλλίτσης
Ώρα 14:30 – 15:00 Κρεζία Στεφανία Αικατερίνη
Θέμα: Μελέτη προσρόφησης οργανικών χρωστικών από υδροπηκτώματα βασισμένα σε Ν—ισοπροπυλακρυλαμίδιο
και Ν,Ν-διμεθυλακρυλαμίδιο σε μίγματα νερού-τετραϋδροφουρανίου
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Μπόκιας
Ώρα 15:00 – 15:30 Σπύρου Ελένη
Θέμα: Τεχνικές ενόργανης ανάλυσης βιομορίων και βιομοριακών αλληλεπιδράσεων
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Ώρα 15:30 – 16:00 Μυριδάκη Βασιλική
Θέμα: Θέματα Βιομοριακής Ανάλυσης
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Ώρα 16:00 – 16:30 Μποζάς Φοίβος
Θέμα: ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΙΚΟΥΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Δευτέρα 14-07-2014
Ώρα 10:30 – 11:00 Τζόλας Κων/νος
Θέμα: ΟΞΕΟΓΕΝΕΣΗ ΚΕΛΛΟΒΙΟΖΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΗ γ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 11:00 – 11:30 Θύμου Μαριάνθη
Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 11:30 – 12:00 Κλαουδάτου Αντωνία
Θέμα: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΙΡ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 12:00 – 12:30 Τσεκλερή Ολυμπία
Θέμα: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΖΥΜΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΙΚΑ ΞΗΡΑΝΘΕΝΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟΥΣ 3ΟC
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 12:30 – 13:00 Αγραφιώτη Παναγιώτα
Θέμα: ΨΥΧΡΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθηγήτρια Α. Μπεκατώρου
Ώρα 13:00 – 13:30 Παλαμίδας Φίλιππος
Θέμα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΙΝΔΟΛΙΟΥ
Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Θ. Τσέλιος
Ώρα 13:30 – 14:00 Κοντοζή Θεόδωρος
Θέμα: Επίδραση του παράγοντα αναστολής της μετανάστευσης μακροφάγων (MIF) στη παραγωγή ιντερλευκίνης-6
(IL-6) από ινοβλάστες ρινικού πολύποδα
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Α. Αλετράς
Ώρα 14:00 – 14:30 Χριστοπούλου Μαρία-Ελπίδα
Θέμα: Ο παράγοντας αναστολής της μετανάστευσης μακροφάγων (MIF), που επάγεται από τη UV ακτινοβολία,
διεγείρει τη παραγωγή της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) από τις ινοβλάστες του πτερυγίου οφθαλμού ανθρώπου
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Α. Αλετράς
Ώρα 14:30 – 15:00 Χριστοπούλου Σπυριδούλα
Θέμα: Μελέτη της επίδρασης του EGFR στην έκφραση μορίων με πρωτεολυτική δράση σε κύτταρα
ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού
Επιβλέπων: Καθηγητής Ν. Καραμάνος
Ώρα 15:00 – 15:30 Βασιλειάδου Σοφία
Θέμα: Μελέτη της επίδρασης της διεπικοινωνίας των ERs με τους EGFR/ IGF-IR στην έκφραση των MMP-7 , MMP14, u-PA, t-PA και EMMPRIN στην καρκινική σειρά του μαστού MDA-MB-231
Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Αχιλλέας Θεοχάρης
Ώρα 15:30 – 16:00 Μπούγα Μαρίνα
Θέμα: Προσαρμογή νέων μεθόδων υψηλής απόδοσης παρασκευής πρωτεϊνών για τις απαιτήσεις της δομικής
Βιολογίας μέσω φασματοσκοπίας ΝΜR
Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Χριστόπουλος
Ώρα 16:00 – 16:30 Μπερτόλη Ελένη
Θέμα: Αναζητώντας Ετερομεταλλικά Σύμπλοκα Χαλκού(II)/Λανθανιδίων(ΙΙΙ) με Υποκαταστάτες 2-Πυρίδυλο Οξίμες
Επιβλέπων: Καθηγητής Σ. Περλεπές
2
Ώρα 16:30 – 17:00 Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
Θέμα: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Επιβλέπων: Καθηγητής Σ. Περλεπές
Ώρα 17:00 – 17:30 Χαμαλάκη Αφροδίτη
Θέμα: Αντιδράσεις Ένυδρων Χλωριδίων των Τρισθενών Λανθανιδίων με Πολυδοντικές Βάσεις Schiff: Ένα Πολυμερές
Σύμπλοκο του Νεοδυμίου(ΙΙΙ)
Επιβλέπων: Καθηγητής Σ. Περλεπές
Τρίτη 15-07-2014
Ώρα 10:00 – 10:30 Ζήκου Έλενα
Θέμα: Σύνθεση αρωματικών α-υδροξυκετονών, α,β-ακόρεστων κετονών και παραγώγων τους. Η πράσινη
προσέγγιση
Επιβλέπων: Καθηγητής Κ. Πούλος
……………………………….…………………….
Ώρα 15:00 – 15:30 Φούντας Δημήτριος
Θέμα: Υπολογιστική μελέτη της αλληλεπίδρασης συμπολυμερών στυρολίου βουταδιενίου με φωσφορικό ασβέστιο
Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Ντάλας
Ώρα 15:30 – 16:00 Κυμπούρη Αικατερίνη
Θέμα: Συνεχής Ερυθρά Οινοποίηση με ακινητοποιημένα κύτταρα S. cerevisiae
Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Μ. Κανελλάκη
Ώρα 16:00 – 16:30 Κόκκινος Γεώργιος
Θέμα: Προσδιορισμός Ραδιονουκλιδίων σε καλλιεργούμενα εδάφη του Νομού Ηλείας
Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Β. Συμεόπουλος
3