close

Enter

Log in using OpenID

(popis maloprodaja po prodajnim podru\350jima- 01 2012.xlsx)

embedDownload
POPIS MALOPRODAJNIH JEDINICA PERUTNINA PTUJ- PIPO D.O.O. ČAKOVEC
Broj
Naziv prodavaonice
prodava
onice
Telefon prodavaonice Ime i prezime prodajnog
osoblja
Adresa prodavaonice
PROD. PODR. ZG. I SJEVER. HRVATSKA
ZAGREB
161 Tržnica Dolac
01 4819 – 600
Marta Kovačević
Dolac 2,
Gordana Ostojić
Zagreb
162 Tržnica Dubrava 01 2913 - 014
Suzana Tomić
163 Tržnica Jarun
Marija Majdak
Koledinačka bb,
Zagreb
Pakoštanska 5,
01 3635 -781
Zagreb
164 Tržnica
Trešnjevka
01 3098 –684
165 Tržnica Karlovac 047 417 – 234
Nada Matešić
Adrijana Leljak
Milan Rački
Vesna Andrić
Trešnjevački trg bb,
Zagreb
Trg Josipa Broza 2,
Karlovac
167 Gajnice
01 3454 – 408
Esma Melkoč
Gajnice bb, Zagreb
168 Tržnica Velika
Gorica
01 6218 –718
Ivanka Pomoravec
169 Tržnica Prečko
171 Tržnica Zabok
01 3879 – 900
049 221 544
Senka Kralj
Nevenka Majsec
Renata Celjak
Trg Kralja Petra
Krešimira IV, Velika
Gorica
Hatzova bb, Zagreb
Blok kolodvor,
Matije Gupca 67
172 Tržnica Volovčica 01 2316 – 793
Marica Kuntić
Volovčica bb, Zagreb
174 Tržnica
Branimirac
175 Tržnica Savica
01 4621 –341
Željka Radotović
01 6194 – 714
Ana Asić
Branimirova, bb
Zagreb
Lastovska 2a, Zagreb
178 Tržnica Samobor 01 3323 – 761
Mirjana Vitko
179 Tržnica Vrapče
01 3454 –965
Mirjana Škrablin
180 Tržnica Sisak
044 548 – 010
181 Tržnica Kvatrić
01 4621 – 626
Željka Stanić
Antonija Kroupa
Rudolf Balija
Milakovićeva bb,
Samobor
Vrapčanska bb,
Zagreb
I.Kukuljevića
Sakcinskog 28, Sisak
Martićeva bb, Zagreb
182 Tržnica Kvatrić
01 4621 – 627
Evica Krsmanović
Verica Curman
Sandra Bukovac
Martićeva bb, Zagreb
183 Tržnica Utrine
01 6625 –166
Ana Futivić
Barčev trg bb, Zagreb
185 Diskont Zagreb
01 3457 - 864
Ivana Sruk
Josipa Lončara 3,
Zagreb
189 Tržnica Špansko 01 3879 191
Gordana Rezo
Tomislav Balija
Dobriše Cesarića 71,
Zagreb
193 Vrbovec
01 279 1672
Dijana Kovačić
195 Krapina
049 300-065
Natalija Vrančić
196 Črnomerec
197 Zaprešić
01 3711 735
01 3398 756
Mihaela Lojna
Marinka Martinjak
Trg Petra Zrinskog 10,
Vrbovec
Vrbovec
Gajev trg 10,
Krapina
Ilica 237, Zagreb
Trg mladosti 14,
Zaprešić
198 Retkovec
SJZ HRVATSKA
211 Tržnica Čakovec 040 313 – 703
218 Tržnica
Koprivnica
048 622 171
219 Tržnica Bjelovar
043 242 618
Anđelka Horvat
Anja Hajdinjak
Monika Kosi
Sanja Medlobi
Mirela Medlobi
Mirjana Levačić
Marina Trupković
Snježana Terzo
Ksenija Kovačić
Piknjač Jelena
Lewis Sara
Poljan-Šaško Melita
Michaela Prlog
Sanjica Rasinec
Božica Milovanović
222 Prelog
223 Križevci
040 645 - 135
048 271 - 112
Damira Zadravec
Valerija Bošković
Glavna 39, Prelog
Trg Josipa Juraja
Strosmayera 22,
Križevci
224 Ludbreg
225 Kotoriba
042 819 - 038
040 682 - 576
Željka Namesnik
Andrijana Valpatić
226 Mursko Središće
040 543 - 738
Ines Novinić
227 Novi Marof
042 611 010
Sanja Habunek
Kratka 2, Ludbreg
Kralja Tomislava 70 a,
Kotoriba
Josipa Broza Tita 18,
M.Središće
Zagrebačka 1, Novi
Marof
212 Diskont Puščine
040 895 570
213 Tržnica Varaždin 042 321 313
216 Diskont Klaonica 040 391 060
Tome Goričanca bb,
Čakovec
Puščine bb
Augusta Šenoe 20,
Varaždin
Rudolfa Steinera 7,
Čakovec
Đure Estera 1,
Koprivnica
Šetalište Ipše Lebovića
bb, Bjelovar
SLAVONIJA
POŽEGA
220 Tržnica Virovitica 033 722 - 580
Vesna Pavoković
Verica Duvnjak
Trg fra Bonifacija
Gerbera 3, Virovitica
461 Tržnica Požega
034 272 – 700
Božena Begović
Trg Svetog Trojstva
bb, Požega
462 Prodavaonica
Požega
464 Tržnica Županja
034 271 -709
Igor Banožić
Njemačka ulica 19,
Požega
032 832 – 058
Nada Bikić
Tržnica bb, Županja
466 Prod. Slavonski
467 Brod
Prod.Nova
Gradiška
035 410 015
035 361 - 842
Ančica Katić
Ivica Šebelić
Zrinska 2, Slav.Brod
Slavonskih Graničara
22, Nova Gradiška
468 Prod.Pitomača
033 782 - 985
Dinko Prskalo
475 Prodavaonica
Našice
477 Prodavaonica
Slavonski Brod
031 611-556
Tatjana Bosak
Trg kralja Tomislava
Pitomača
Braće Radića 6, Našice
035 451 158
Ljiljana Rašić
Naselje A.Hebrang
objekt D1 blok 7
479 Prod. Donji
Miholjac
480 Prodavaonica
Garešnica
483 Prodavaonica
Pleternica
486 Prodavaonica
Grubišno Polje
031 631 - 014
Ivana Katić
043 445 - 088
Siniša Zajec
034 251 735
Mario Pus
043 448 380
Andrea Vuk
489 Orahovica
033 673 404
Josipa Piskač
491 Tržnica Daruvar
043 333 – 151
Liduška Pofek
Marija Vaniček
Pavica Tadijanović
Marica Budimir
Željka Krstanović
Ljiljana Crnjac
Marija Maceluh
Kolodvorska 31,
D.Miholjac
Kolodvorska 11,
Garešnica
Ivana Šveara 20,
Pleternica
Nikole Šubića
Zrinskog 1, Grubišno
Polje
Trg sv.Florijana 4,
Orahovica
Kolodvorska 47/1,
Daruvar
Horvatova 38,
Slavonski Brod
Matice Hrvatske 4a,
Požega
497 Tržnica Slavonski 035 411 – 329
Brod
499 Prod. Požega
034 272 – 322
OSIJEK
469 Prodav. Osijek
470 Prodavaonica
Osijek - Retfala
471 Prodavaonica
Đakovo
031 271-592
031 300 - 742
031 815 - 142
472 Prodavaonica Beli 031 701 - 153
Manastir
474 Prodavaonica
Čepin
476 Prodavaonica
Valpovo
481 Prodavaonica
Osijek
484 Tržnica Belišće
031 382 -171
488 Borovo Naselje
032 424 639
490 Vinkovci 2
032 309 247
492 Tržnica Osijek
031 213 – 315
031 651 392
031 500 - 649
031 663 057
493 Tržnica Vukovar 032 441 – 294
495 Tržnica Vinkovci 032 331 – 212
498 Tržnica Osijek
031 504 – 250
Melita Dokmanac
Martina Bocka
Višnja Habuš
Mirjana Matković
Tomšić Nada
Vinkovačka 37,
Osijek
Štrosmajerova 192,
Osijek
Augusta Cesarca 5,
31400 Đakovo
Suzana Đaković
Trg Slobode 29 k,
Daliborka Poljarević Beli Manastir
Anita Dorić
Kralja Zvonimira 2,
Čepin
Dragana Balić
J.J. Strossmayera 2,
Valpovo
Ružica Kopačević
Frankopanska 1,
Osijek
Zorica Komljenović S.H.Gutmana bb,
Belišće
Vijenac R. Boškovića
Biljana Dornai
1, Vukovar
Mira Korpar
Lidija Maras
Ruža Grgić
Barišić Vesna
Marija Graf
Hatwager Snježana
Anica Štefanac
Elena Der
Zlata Kmoniček
Ante Starčevića 51,
Vinkovci
Ljudevita Gaja 31,
Osijek
Strossmayerova 5,
Vukovar
Blok tržnica, Vinkovci
Trg Bana Jelačića 11,
Romana Martinčević Osijek
ISTRA I KVARNER
RIJEKA
614 Tržnica Paviljon
051 312 – 018
Dragica Kasić
Centralna tržnica,
Rijeka
615 Tržnica Turnić
051 645 – 981
Tanja Matić
Demetrova 3 , Rijeka
618 Tržnica Zamet
051 632 – 245
Marija Jokić
Sanja Čop
Bože Vidasa bb, Rijeka
619 Tržnica
Crikvenica
051 241 – 613
Davorka Begić
Braće Brozičević bb,
Crikvenica
620 Tržnica Vežica
051 454 – 656
Jadranka Jukić
621 Tržnica Novi
Vinodolski
051 791 – 379
Marijana Pjevač –
Rukavina
Kvaternikova 62,
Rijeka
Trg Ivana Mažuranića
bb, Novi Vinodolski
622 Tržnica Andrea
051 676 – 059
Danica Tunjić
Franje Čandeka 32,
Smiljana Končarević Rijeka
623 Tržnica Matulji
051 277 – 041
Ružica Marot
Trg Maršala Tita 5,
624 Prod. Delnice
051 811 – 021
Karmen Buneta
Vladimira Lisac
51211 Matulji
Frana Supila 50,
Delnice
625 Tržnica Krk
051 520 – 419
Ana Prendivoj
628 Tržnica Ogulin
047 531 - 311
Janja Solo
629 Prodavaonica
Rijeka
630 Prodavaonica
Ravna Gora
631 Prodavaonica
Viškovo
632 Tržnica Opatija
051 341 - 074
Žana Cupač
Mira Majdandžić
Sandra Crnković
Šetalište Sv.
Bernandina bb, Krk
I.G.Kovačića ,
47300 Ogulin
Viktora Cara Emina
8b, Rijeka
I. G. Kovačića 191,
51314 Ravna Gora
Viškovo 122,
51216 Viškovo
Maršala Tita 82,
Opatija
051 818 - 285
051 257 - 594
051 271 - 201
Nada Vidović
Marijana Mičetić
Boženka Šteko
PULA
913 Tržnica Labin
914 Tržnica Umag
915 Tržnica Poreč
916 Prodavaonica
Pula
052 851 - 107
Mirela Dedić
A.Selana 9, Labin
Lok.425
099 3135 140
052 433 - 516
052 544 204
Nevia Muminović
Kroz vrtove bb,
Umag
Mlinska 1, Poreč
Veronska 6,
52100 Pula
Prolaz Jože Šurana 5,
Pazin
Trgovačka 139,
Vodnjan
918 Tržnica Pazin
052 416 - 714
Stanka Licardo
Ilenia Putigna
Nada Baltić
Biserka Radanović
919 Vodnjan
052 812 210
Nataša Čakić
DALMACIJA
ZADAR
382 Tržnica Vodice
022 441 – 770
Ljiljana Gašperov
Obala Juričev Cota bb
Vodice
511 Tržnica Kalelarga 023 251 668
Zadar
Branka Škara
Tržnica pod bedemom
bb, Zadar
513 Tržnica Biograd
Na moru
Milena Pezelj
Kralja Petra Svačića 6,
023 384 904
Biograd na moru
514 Prodavaonica
Zadar
515 Tržnica Bili Brig
Zadar
617 Prod. Gospić
023 235 - 372
Josipa Marinović
023 329 023
Sanja Paleka
053 676 – 387
Ana Tomac
Stjepana Radića 10,
Zadar
Put Biliga bb,
Zadar
Trg Stjepana Radića 4
SPLIT
381 Tržnica Šibenik
022 217 – 644
Fatima Vrčić
Stankovačka 9, Šibenik
Josip Vrčić
383 Tržnica Baldekin 022 334 – 299
Dragica Lalić
Trg Andrije Hebranga
bb Šibenik
384 Prod. Knin
022 661 – 666
Julijana Đapić
386 Tržnica Drniš
714 Tržnica Trogir
022 886 – 383
021 884 407
Nevenka Marin
Snježana Buljan
Franje Tuđmana 39,
Knin
Nikole Tesle 9, Drniš
Alojzija Stepinca bb,
Trogir
715 Tržnica Sučidar
Split
021 572 - 654
Ingrid Prodan
Vinkovačka bb, Split
717 Tržnica Ploče
020 687 606
Nada Marović
Gradska tržnica Ploče
Matice Hrvatske 6,
20350 Metković
Tržnica Gruž,
Padre Perice 1,
Dubrovnik
Marka Marulića 10,
Omiš
Trg Hrvatskih
branitelja 32
718 Tržnica Metković 020 690 053
719 Tržnica Gruž
Dubrovnik
020 437 - 350
Anka Vekić
Nenada Nikolić
Anita Konsuo
720 Tržnica Omiš
021 757 173
Mimica Meri
721 Tržnica Kaštel
Sućurac
021 224 949
Nedjeljka Čagalj
722 Tržnica Kaštel
Stari
723 Prodavaonica
Makarska
724 Tržnica Pujanke
021 232 283
Milica Bogić
Ivana Danila bb
021 679 098
Ivana Rubin
021 376 423
Senka Lovrić
Ante Starčevića 12,
Makarska
Pujanke 24 a, Split
725 Tržnica Solin
021 213 014
Anica Rogulj
Zvonimirova 63,
Solin
726 Prodavaonica
Brda Split
727 Tržnica Skalice
Split
021 507 052
Danijela
Galić
Marija Franjkić
Mostarska 65, Split
021 358 054
Marija Franjkić
Table bb, Split
728 Kaštel Gomilica
021 223 617
Darija Martinović
Vukovarska 18,
Kaštel Gomilica
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content