Σας αποστέλλουμε ενδεικτική λίστα ξενοδοχείων για το πανελλήνιο

Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά, λίστα ξενοδοχείων για το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα στα Μέγαρα:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
Τηλέφωνο: 22960 62250
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τηλ.: 22960 62260/62794
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ J & J
Τηλ.: 22960 63181, κιν.: 6947404813
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΙΑΓΚΑΣ
Τηλ.: 27410 67454/67501
Οι τιμές των δωματίων για τα παραπάνω ξενοδοχεία είναι:
Δίκλινο δωμάτιο: 45 Ε
Τρίκλινο δωμάτιο: 55 Ε
Τετράκλινο δωμάτιο: 65 Ε
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται πρωινό γεύμα.
Πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία στο τηλέφωνο 6937071512 κο
Κοτρίδη Νικηφόρο.