Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Εταιρεία DBS ΑΕ

From [email protected] Fri Mar 22 17:15:20 2013
Date: Fri, 22 Mar 2013 17:14:06 +0200
From: DBS SA <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ DBS AE
Υπηρεσίες Πληροφορικής - Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων
Χριστιανουπόλεως 122, 111 46 Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: 210 68 36 550 Fax : 210 68 36 555
email: [email protected]
url: www.dbs.gr
Προς : ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)
Κύριε
Αλεξίου καλημέρα σας,
Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται για την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών από τις αρχές Απριλίου, για το αντικείμενο
διαχείρισης Εφαρμογών Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης σε περιβάλλον
WEB. Συνημμένα σας αποστέλλουμε αγγελία της Εταιρείας μας, με τις οποίες ζητάμε
ένα Τελειόφοιτο του Τμήματος Πληροφορικής με γνώση των Εργαλείων Joomla, PHP &
JAVA για Ανάπτυξη Εφαρμογών σε WEB σε σύνδεση με Βάσεις Δεδομένων Mysql ή
Oracle.
Ο Υποψήφιος για τη θέση αυτή θα συμμετέχει στην υλοποίηση-προσαρμογή Εφαρμογών
σε περιβάλλον WEB, αξιοποιώντας την τεχνολογία εργαλείων σε Oracle Forms and
Reports 10g σε συνεργασία με JAVA και σε Βάσεις Δεδομένων Oracle τρέχουσας
τεχνολογίας (ανήκει στον Τομέα «Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των
Υπολογιστών»).
Εφόσον χρειάζονται επί πλέον έντυπα για υποβολή από την πλευρά μας, θα
παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6836550 (Κος Μπουμπουκιώτης) ή
στο παρακάτω e-mail.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες για πρακτική άσκηση, μπορούν να αποστέλλουν τα Βιογραφικά
τους στο email [email protected]
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,
Για την DBS AE
Ανδρέας Μπουμπουκιώτης
Γ. Διεύθυνση
[ Part 1.2, Image/JPEG (Name: "image001.jpg") 6 KB. ]
[ Unable to print this part. ]
[ Part 2, Application/MSWORD (Name: "EMAIL-DBS-UPATRAS_PRAKTIKH APPDEV ]
[ WEB-MAR22.doc") 88 KB. ]
[ Unable to print this part. ]
[ Part 3, Application/PDF (Name: "DBS_iFlow_Final_COM.pdf") 3.1 MB. ]
[ Unable to print this part. ]
[ Part 4, Application/PDF (Name: "DBS_PROFILE-V10.pdf") 366 KB. ]
[ Unable to print this part. ]
[ Part 5, Application/MSWORD (Name: "DBS ]
[ PRAKTIKH_APPL-JAVA-WEB-PHP-33U.doc") 85 KB. ]
[ Unable to print this part. ]