ε λ λ η ν ι κ η ∆ η μ ο κ ρ α τ ι α πανεπιστημιο θεσσαλιας πολυτεχνικη

Αποδεικτικό: J3X9D5D8XM
Εκτύπωση στις : 30/10/2011 22:30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθηµα:
[ΓΚ3601] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆ιδάσκων:
ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Ακ. Έτος:
Εξεταστική:
Ηµ/νία εξετ:
2010 - 2011
ΣΕΠΤ
Μοναδικός αριθµός ελέγχου : 2B2CE98B9A95D7480C34624923406622
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Α/Α
ΑΜ
Ονοµατεπώνυµο
Πατρώνυµο
1
554
ΑΛΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003-04
16
5
ΠΕΝΤΕ
2
564
ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2003-04
16
3
ΤΡΙΑ
3
897
ΒΕΡΓΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2008-09
5
5
ΠΕΝΤΕ
4
832
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΜΑΡΚΟΣ
2007-08
8
3
ΤΡΙΑ
5
735
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2006-07
9
2,5
6
462
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2001-02
21
1
ΕΝΑ
7
711
ΓΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2005-06
12
2
∆ΥΟ
8
483
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2002-03
18
3
ΤΡΙΑ
9
717
ΖΙΩΒΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2006-07
9
3
ΤΡΙΑ
10
796
ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
2007-08
7
2
∆ΥΟ
11
839
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007-08
7
3
ΤΡΙΑ
12
853
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
7
3
ΤΡΙΑ
13
668
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005-06
12
3
ΤΡΙΑ
14
599
ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
2004-05
14
5
ΠΕΝΤΕ
15
731
ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2006-07
9
3
ΤΡΙΑ
16
740
ΚΑΡ∆ΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2006-07
9
5
ΠΕΝΤΕ
17
776
ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ
2006-07
9
5
ΠΕΝΤΕ
18
530
ΚΑΤΡΑΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2003-04
16
5
ΠΕΝΤΕ
19
830
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2007-08
7
7
ΕΠΤΑ
20
868
ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2007-08
7
3
ΤΡΙΑ
21
769
ΚΟΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
2006-07
9
1
ΕΝΑ
22
816
ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2007-08
8
2
∆ΥΟ
23
759
ΜΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2006-07
9
5
ΠΕΝΤΕ
24
601
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ-ΤΣΙΟΜΠΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
2004-05
14
6,5
ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
25
823
ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2007-08
7
3,5
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
26
824
ΜΠΟΥΡΤΟΥΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
2007-08
7
3
27
861
ΝΑΤΣΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
2007-08
7
7,5
28
713
ΝΤΑΡΛΑ∆ΗΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
2005-06
11
3
ΤΡΙΑ
29
750
ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2006-07
10
2
∆ΥΟ
30
827
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2007-08
7
5
ΠΕΝΤΕ
31
834
ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2007-08
7
9
ΕΝΝΕΑ
32
967
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2008-09
7
5
ΠΕΝΤΕ
33
467
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2001-02
22
2
∆ΥΟ
34
801
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
2007-08
7
2
∆ΥΟ
Σελίδα: 1
Εγγρ.
2007-08
Εξ. Βαθµ Ολογράφως
∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
ΤΡΙΑ
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
[ΓΚ3601] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Ετος:2010 Εξετ. Περ.:ΣΕΠΤ
Αποδεικτικό: J3X9D5D8XM
Α/Α
Εκτύπωση στις : 30/10/2011 22:30
ΑΜ
Ονοµατεπώνυµο
Πατρώνυµο
Εγγρ.
Εξ. Βαθµ Ολογράφως
35
825
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2007-08
7
2
∆ΥΟ
36
760
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2006-07
9
5
ΠΕΝΤΕ
37
840
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2007-08
7
3
ΤΡΙΑ
38
795
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2007-08
7
3,5
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
39
867
ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2007-08
7
3,5
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
40
706
Σ∆ΟΥΓΚΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2005-06
11
1
ΕΝΑ
41
828
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2007-08
7
2
∆ΥΟ
42
730
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2006-07
9
5
ΠΕΝΤΕ
43
852
ΣΟΥΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
2007-08
7
3
ΤΡΙΑ
44
751
ΣΟΦΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
2006-07
10
5
ΠΕΝΤΕ
45
422
ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2001-02
20
5
ΠΕΝΤΕ
46
723
ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2006-07
9
3
ΤΡΙΑ
47
752
ΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
2006-07
10
2
∆ΥΟ
48
793
ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2007-08
8
3
ΤΡΙΑ
49
754
ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2006-07
9
3,5
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
50
604
ΦΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2004-05
14
5,5
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
51
784
ΧΑΤΖΙΡΑΪ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006-07
9
3
ΤΡΙΑ
ΒΟΛΟΣ
∆ιδάσκοντες
Σελίδα: 2
[ΓΚ3601] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Ετος:2010 Εξετ. Περ.:ΣΕΠΤ