Βαθµολογική Κατάσταση

Αποδεικτικό: C1UGP8BN3M
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μάθηµα:
∆ιδάσκων:
[5005Ε] ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
-Ε
ΓΑΡΟΥΦΑΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ακ. Έτος:
Εξεταστική:
Ηµ/νία εξετ:
2012 - 2013
Α ΧΕΙΜ
Μοναδικός αριθµός ελέγχου : 1A25727CAE19C72F1E7DA9E723DB1580
Βαθµολογική Κατάσταση
Α/Α ΑΜ
Ονοµατεπώνυµο
Πατρώνυµο
Εγγρ.
Βαθµός Ολογράφως
1
033/08
ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2008-09 Χ
-
2
068/08
ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
2008-09 Ε
4 ΤΕΣΣΕΡΑ
3
073/08
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2008-09 Ε
4 ΤΕΣΣΕΡΑ
4
091/10
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2010-11 Χ
5
001/08
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008-09 Χ
6
099/10
ΒΑΪΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2010-11 Χ
7
050/05
ΒΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
2005-06 Χ
6 ΕΞΙ
8
117/06
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2006-07 Ε
5 ΠΕΝΤΕ
9
084/08
ΒΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2008-09 Ε
10
078/07
ΓΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2007-08 Ε
11
075/10
ΓΕΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2010-11 Χ
12
116/06
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
2006-07 Ε
1 ΕΝΑ
13
146/06
ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
2006-07 Ε
-
14
121/03
ΓΚΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2003-04 Ε
15
017/10
ΓΟΥΝΑΡΗ ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2010-11 Χ
-
16
034/09
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2009-10 Χ
5 ΠΕΝΤΕ
17
082/09
∆ΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2009-10 Ε
18
050/10
∆ΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΩΜΑΣ
2010-11 Χ
-
19
060/10
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2010-11 Χ
-
20
191/05
ΖΙΑΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2005-06 Ε
7,8 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ∆ΕΚΑΤΑ
21
034/10
ΖΥΡΙΧΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2010-11 Χ
4,3 ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ∆ΕΚΑΤΑ
22
054/10
ΙΣΑΑΚΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
2010-11 Χ
6 ΕΞΙ
23
005/07
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝ∆ΡΕΑ
2007-08 Ε
5 ΠΕΝΤΕ
24
041/10
ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
2010-11 Χ
25
022/07
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2007-08 Χ
26
083/10
ΚΑΡΑ ΣΕΝΑ
ΜΕΧΜΕΤ
2010-11 Χ
27
074/10
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010-11 Χ
28
067/10
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2010-11 Χ
7 ΕΠΤΑ
29
076/04
ΚΑΡΒΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
2004-05 Χ
7 ΕΠΤΑ
30
197/04
ΚΑΤΑΦΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2004-05 Χ
31
001/98
ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1998-99 Ε
4,5 ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
3 ΤΡΙΑ
1,5 ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
0,5 ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
1,5 ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
5,2 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΕΚΑΤΑ
5,6 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ∆ΕΚΑΤΑ
8,1 ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ∆ΕΚΑΤO
5,2 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΕΚΑΤΑ
10 ∆ΕΚΑ
Ο ∆ιδάσκων
Σελίδα: 1
Εκτύπωση στις : 08/04/2013 20:33
[5005Ε] ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε, Ακαδ. 'Ετος: 2012-13, Εξετ.: Α ΧΕΙΜ, Ηµ. Εξετ.:
Ονοµατεπώνυµο
Πατρώνυµο
Εγγρ.
32
Α/Α ΑΜ
083/09
ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
2009-10 Ε
Βαθµός Ολογράφως
33
043/11
ΚΕΝΤΖΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2011-12 Χ
34
078/08
ΚΕΣΙ∆Η ΙΟΥΛΙΑ
ΑΜΙΡΑΝ
2008-09 Ε
4,2 ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΕΚΑΤΑ
35
023/09
ΚΙΡΚΟΡΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
2009-10 Χ
8,5 ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
36
042/08
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2008-09 Χ
-
37
001/10
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2010-11 Χ
1 ΕΝΑ
38
028/08
ΛΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2008-09 Χ
-
39
158/03
ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
2003-04 Ε
5 ΠΕΝΤΕ
40
029/07
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2007-08 Ε
-
41
026/10
ΜΑΛΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2010-11 Χ
42
091/07
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
2007-08 Χ
4 ΤΕΣΣΕΡΑ
43
027/10
ΜΑΝΩΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
2010-11 Χ
5 ΠΕΝΤΕ
44
063/09
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2009-10 Ε
5 ΠΕΝΤΕ
45
031/09
ΜΑΡΑΓΓΑ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009-10 Χ
6,2 ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΕΚΑΤΑ
46
038/10
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
2010-11 Χ
2,7 ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ∆ΕΚΑΤΑ
47
068/09
ΜΗΤΡΟ ΝΑΤΑΣΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
2009-10 Ε
5 ΠΕΝΤΕ
48
041/08
ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
2008-09 Χ
2 ∆ΥΟ
49
009/10
ΜΠΕΚΡΙ∆ΕΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2010-11 Χ
2 ∆ΥΟ
50
097/10
ΜΠΕΛΕΛΗ ΡΟ∆ΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2010-11 Χ
2 ∆ΥΟ
51
046/10
ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2010-11 Χ
6,5 ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
52
061/06
ΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2006-07 Ε
5,1 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ∆ΕΚΑΤO
53
049/06
ΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2006-07 Ε
54
080/10
ΝΤΑΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2010-11 Χ
55
007/09
ΝΤΑΝΙ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
2009-10 Χ
7 ΕΠΤΑ
56
092/07
ΝΤΕΚΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
2007-08 Ε
1 ΕΝΑ
57
035/10
ΝΤΟΥΡΟ ΑΚΙΝΤΑ
ΠΕΡΠΑΡΙΜ
2010-11 Χ
2 ∆ΥΟ
58
072/09
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2009-10 Ε
59
070/08
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2008-09 Ε
4 ΤΕΣΣΕΡΑ
60
035/07
ΟΥΖΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2007-08 Χ
-
61
093/10
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2010-11 Χ
-
62
037/10
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2010-11 Χ
1 ΕΝΑ
63
098/03
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2003-04 Χ
4 ΤΕΣΣΕΡΑ
64
106/05
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2005-06 Ε
1 ΕΝΑ
65
015/08
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΟΥ ΣΩΣΑΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2008-09 Χ
-
66
101/06
ΠΑΤΜΑΝΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2006-07 Ε
3,4 ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ∆ΕΚΑΤΑ
67
062/10
ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
2010-11 Χ
4,5 ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
68
066/07
ΠΕΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
2007-08 Ε
69
076/10
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2010-11 Χ
70
177/98
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
1998-99 Χ
-
71
040/05
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ
2005-06 Χ
-
72
055/06
ΣΙΩΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ
2006-07 Ε
73
003/10
ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
2010-11 Χ
-
74
044/10
ΣΠΑΝΟΥ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2010-11 Χ
-
5,2 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΕΚΑΤΑ
-
1,7 ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ∆ΕΚΑΤΑ
2,8 ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ∆ΕΚΑΤΑ
5,8 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ∆ΕΚΑΤΑ
5 ΠΕΝΤΕ
10 ∆ΕΚΑ
6,8 ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ∆ΕΚΑΤΑ
Ο ∆ιδάσκων
Σελίδα: 2
Εκτύπωση στις : 08/04/2013 20:33
[5005Ε] ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Ε, Ακαδ. 'Ετος: 2012-13, Εξετ.: Α ΧΕΙΜ, Ηµ. Εξετ.:
Ονοµατεπώνυµο
Πατρώνυµο
Εγγρ.
75
Α/Α ΑΜ
049/10
ΣΤΡΕΠΙ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
ΤΟΛΙ
2010-11 Χ
Βαθµός Ολογράφως
76
071/07
ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
2007-08 Ε
77
014/08
ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008-09 Χ
78
055/08
ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ ΗΡΩ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2008-09 Χ
79
017/08
ΤΑΞΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2008-09 Χ
-
80
001/06
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΑ
2006-07 Ε
-
81
010/10
ΤΑΧΜΙΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
2010-11 Χ
82
027/04
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ
2004-05 Χ
-
83
017/94
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ
1994-95 Ε
3 ΤΡΙΑ
84
016/07
ΤΣΙΟΥΡΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
2007-08 Χ
-
85
004/05
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
2005-06 Χ
5 ΠΕΝΤΕ
86
013/08
ΤΣΙΤΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008-09 Χ
-
87
040/10
ΤΣΟΥΚΑΛΙ∆ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΙΣΑΑΚ
2010-11 Χ
-
88
097/08
ΦΑΣΟΥΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΗΛΙΑΣ
2008-09 Ε
2,5 ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΤΑ
89
031/10
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
2010-11 Χ
5,2 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΕΚΑΤΑ
90
021/09
ΦΡΑΝΤΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
2009-10 Χ
-
91
002/07
ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2007-08 Ε
-
92
012/10
ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΤΖΙΛΙΟΛΑ
ΦΛΑΜΟΥΡ
2010-11 Χ
6 ΕΞΙ
93
036/10
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2010-11 Χ
-
94
095/09
ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2009-10 Χ
4 ΤΕΣΣΕΡΑ
95
073/10
ΨΩΜΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2010-11 Χ
-
2 ∆ΥΟ
2,6 ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΙ ∆ΕΚΑΤΑ
4 ΤΕΣΣΕΡΑ
10 ∆ΕΚΑ
4,2 ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΕΚΑΤΑ
Ο ∆ιδάσκων
Σελίδα: 3
Εκτύπωση στις : 08/04/2013 20:33