Συστημάτα ελέγχου & επιτήρησης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Αγαπητοί φίλοι
Η εξέλιξη της τεχνικής προχωρά με ρυθμούς που μόνο οι ειδικοί κάθε τομέα της μπορούν να
παρακολουθήσουν, και αυτοί πολλές φορές εστιάζοντας σε έναν πολύ στενό πεδίο. Χαρακτηριστικά των
εξελίξεων στα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης είναι η σχεδόν πλήρης επικράτηση των ψηφιακών
τεχνολογιών και η παροχή δυνατοτήτων επίβλεψης από μακριά με εξοπλισμό άμεσα διαθέσιμο στο εμπόριο
(ακόμα και με ένα κινητό τηλέφωνο) σε κόστος που κάνει δυνατή την παροχή αυτής της δυνατότητας σε
σχεδόν κάθε πελάτη.
Αντίθετα όμως με την επικρατούσα τάση της μείωσης του κόστους, οι κάμερες επιτήρησης υψηλής
ανάλυσης αντιπροσωπεύουν μια σημαντική δαπάνη και ένα μεγάλο μέρος του κόστους ενός συστήματος
επιτήρησης με απαιτήσεις.
Ο παρών κατάλογος παρουσιάζει ένα μέρος των άμεσα διαθέσιμων στην ελληνική αγορά προϊόντων που
σχετίζονται με τον έλεγχο εισόδου (θυροτηλεοράσεις και θυροτηλέφωνα), την επιτήρηση, τον έλεγχο
πρόσβασης, την πυρανίχνευση, τον συναγερμό, την ανίχνευση αερίων και τη λήψη τηλεοπτικού σήματος.
Πιστεύουμε ότι συγκεντρώσαμε σε μια εύχρηστη έκδοση αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις πολύ
ενδιαφέρουσες αυτές εφαρμογές και ότι με τον συστηματοποιημένο τρόπο παρουσίασης και τις επεξηγήσεις
που παρατίθενται ο μη ειδικός μπορεί να αποκτήσει γρήγορα μια ολοκληρωμένη αντίληψη της σχετικής
τεχνολογίας και να διευκολυνθεί στην επιλογή του.
Η φύση της αγοράς δεν επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια στις τιμές. Όσες σημειώνονται δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
23% και έχουν ληφθεί από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων
τους. Κατά κανόνα ο πελάτης λιανικής μπορεί να υπολογίζει σε μια έκπτωση 10 – 25% πάνω σ΄αυτές. Σε
κάθε περίπτωση δεσμευτική είναι μόνο η προσφορά εργολάβου – εγκαταστάτη η οποία πρέπει να είναι όσο
το δυνατό λεπτομερέστερη. Συνιστάται επίσης να συντάσσεται εργολαβικό συμφωνητικό για όλα εκτός από
τα πάρα πολύ μικρά έργα.
Ειδικά στον τομέα του έλεγχου εισόδου, τα προσφερόμενα προϊόντα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε
κτίριο, οσοδήποτε παλιό ή μικρό, προσφέροντας πολλές δυνατότητες απαραίτητες για τη σύγχρονη ζωή. Η
προσθήκη εξωτερικών καμερών δίνει σε κάθε ένοικο δυνατότητες ελέγχου της περιμέτρου του κτιρίου σε
κόστος υποπολλαπλάσιο ενός πλήρους συστήματος επιτήρησης. Το σκοτάδι δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα,
ακόμα και για τις πιο οικονομικές κάμερες. Με την καταγραφή των επισκέψεων ο ένοικος μπορεί να ελέγχει
τον χώρο του και κατά την απουσία του.
Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με τον έλεγχο εισόδου, την επιτήρηση και τον συναγερμό και
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε επώνυμα προϊόντα. Είναι πολιτική μας η
απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνιών που διασφαλίζεται με γραπτές συμφωνίες, ποινικές ρήτρες και
απροβλημάτιστες συνεργασίες με τα τεχνικά τμήματα των μεγάλων κατασκευαστών υλικού και των
αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Ο προσανατολισμός μας στην άμεση και αποτελεσματική εργασία έχει
σαν συνέπεια τη γρήγορη παράδοση των έργων όπως προδιαγράφηκαν. Τα έργα που αναλαμβάνονται είναι
κάθε μεγέθους, με ανάθεση σε έμπειρους υπεργολάβους και ανάληψη του συντονισμού και ελέγχου από το
γραφείο μας με το οποίο και μόνο συναλλάσσεται ο πελάτης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τομέα αυτό δραστηριοτήτων μας.
Γιάννης Νικολόπουλος
210 8995934
6980 362 842
www.inik.gr
2 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Θυροτηλεοράσεις - θυροτηλέφωνα
1
Συστήματα επιτήρησης
2
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
3
Δομημένη καλωδίωση
4
Πυρανίχνευση
5
Συναγερμός
6
Λήψη τηλεοπτικού σήματος
7
Φωτισμός ασφαλείας
8
Ανίχνευση αερίων
9
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
3
1
Θυροτηλεοράσεις – θυροτηλέφωνα
Τα σημερινά συστήματα ελέγχου εισόδου είναι σύνθετες ενότητες για τις οποίες
απαιτείται μελέτη και σχεδιασμός πριν την κατασκευή.
Οι εσωτερικές οθόνες είναι το τμήμα του συστήματος το οποίο βλέπει περισσότερο ο
τελικός χρήστης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και τύπων για να καλύπτονται οι
αισθητικές και οι λειτουργικές απαιτήσεις.
Οι μπουτονιέρες και οι ενσωματωμένες σε αυτές κάμερες είναι επίσης σημαντικές από
αισθητική άποψη. Η λειτουργικότητά τους έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί απ΄αυτήν
εξαρτάται η αποδοτικότητα όλου του συστήματος.
Οι εξωτερικές κάμερες, απλές ή αντιβανδαλικές δίνουν στο σύστημα ελέγχου εισόδου και
δυνατότητες επιτήρησης.
Πλήθος βοηθητικών εξαρτημάτων (τροφοδοτικά, διακλαδωτές, ρελαί βοηθητικών
λειτουργιών, εξαρτήματα παροχής εικόνας σε TV, μετατροπείς σήματος κ.α.) διατίθενται
για την εισαγωγή κάθε δυνατότητας που μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη.
Οι θυροτηλεοράσεις Btcino ανήκουν στον όμιλο Legrand και υποστηρίζονται από αυτόν.
Διαθέτουν τη μέγιστη σχέση απόδοσης προς τιμή στην αγορά.
4 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Σύστημα 2 καλωδίων
1
Αν και οι κατασκευαστές εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα παλιά αναλογικά συστήματα
των 8+n καλωδίων, όπου n o αριθμός των διαμερισμάτων, μια νέα αναλογική
εγκατάσταση σήμερα δεν έχει νόημα με δεδομένη την οικονομία και ευχρηστία που
προσφέρει το ψηφιακό σύστημα 2 καλωδίων.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Η παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική των πολλών δυνατοτήτων που προσφέρει το σύστημα
θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων. Η κλήση δίνεται στην κύρια μπουτονιέρα η οποία τυπικά
βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η κύρια μπουτονιέρα συνδέεται με το
τροφοδοτικό της κύριας εγκατάστασης μέσω του εξαρτήματος σύνδεσης τροφοδοτικού
από το οποίο ξεκινούν οι ανερχόμενες στήλες οι οποίες συνδέονται με τις οθόνες των
διαμερισμάτων είτε σε σειρά είτε μέσω διακλαδωτήρων. Στη δεύτερη περίπτωση είναι
δυνατό να συνδεθούν πολλά επιπλέον εξαρτήματα εφ΄ όσον ο διακλαδωτήρας συνδεθεί
με interface διαμερίσματος, εξάρτημα σύνδεσης τροφοδοτικού και τροφοδοτικό. Τέτοια
είναι η δευτερεύουσα μπουτονιέρα, τυπικά στην είσοδο του διαμερίσματος, ιδιωτική
κάμερα, π.χ. στους κοινόχρηστους χώρους συνδεόμενη μέσω μετατροπέα σήματος
εικόνας και πολλές οθόνες στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
5
1
Μικτό σύστημα 2 καλωδίων/IP
Η χρήση του πρωτόκολλου IP και σε συστήματα ελέγχου εισόδου είναι αναμενόμενη
εξέλιξη. Σήμερα τέτοια μικτά συστήματα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μεγάλων
εγκαταστάσεων σε κτίρια με πολλές εισόδους.
Η σύνδεση των επιμέρους κτιρίων γίνεται μέσω interface 2 καλωδίων/IP και ο έλεγχος του
συστήματος μέσω λογισμικού της Btcino που εγκαθίσταται σε ένα PC.
Με χρήση IP video server, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από πολλές πηγές σε πολύ χαμηλή
τιμή είναι δυνατή η προβολή της εικόνας στο διαδίκτυο και η λήψη της είτε από PC είτε
και από smartphone σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου βρίσκεται ο χρήστης.
6 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Μπουτονιέρες Btcino Sfera Modular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Υπάρχουν εντοιχισμένες και επίτοιχες. Οι εντοιχισμένες αποτελούνται από 3 μέρη: κουτί
εντοιχισμού/βάση στήριξης, στοιχεία και πλάκες στοιχείων, και πλαίσιο φινιρίσματος. Οι
επίτοιχες αποτελούνται από 2 μέρη, καθ΄ότι δεν υπάρχει πλαίσιο φινιρίσματος. Διαθέσιμα
χρώματα: Λευκό, Αλουμίνιο, Γραφίτης. Παρατίθενται ενδεικτικές τιμές.
Κουτιά εντοιχισμού/βάσεις στήριξης
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
331110
κουτί+βάση
331120
κουτί+βάση
331130
κουτί+βάση
Αρ. στοιχείων
1
2
3
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
17,80 €
21,10 €
26,50 €
Πλαίσια φινιρίσματος
Αρ. καταλόγου
331211
331212
331213
331221
331222
331223
331231
331232
331233
Χρώμα
αλουμίνιο
λευκό
γραφίτης
αλουμίνιο
λευκό
γραφίτης
αλουμίνιο
λευκό
γραφίτης
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
22,70
22,70
22,70
32,10
32,10
32,10
41,30
41,30
41,30
Περιγραφή
πλαίσιο 1 στοιχείου
πλαίσιο 1 στοιχείου
πλαίσιο 1 στοιχείου
πλαίσιο 2 στοιχείων
πλαίσιο 2 στοιχείων
πλαίσιο 2 στοιχείων
πλαίσιο 3 στοιχείων
πλαίσιο 3 στοιχείων
πλαίσιο 3 στοιχείων
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
7
1
Κουτιά για επίτοιχη τοποθέτηση με σκέπαστρο προστασίας από βροχή (μόνο αλουμίνιο)
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
331311
κουτί + σκέπαστρο 1 στοιχείου
92,00 €
331321
κουτί + σκέπαστρο 2 στοιχείων
110,00 €
331331
κουτί + σκέπαστρο 3 στοιχείων
136,00 €
331341
κουτί + σκέπαστρο 2 x 2 στοιχείων
251,00 €
331361
κουτί + σκέπαστρο 2 x 3 στοιχείων
378,00 €
331391
κουτί + σκέπαστρο 3 x 3 στοιχείων
492,00 €
Στοιχεία μηχανισμών
Αρ. καταλόγου
342560
342170
Περιγραφή
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Στοιχείο
840,00 €
audio/video με
θυρομεγάφωνο,
2 μπουτόν
κλήσης και
έγχρωμη
κάμερα
Στοιχείο με
180,00 €
θυρομεγάφωνο
και 2 μπουτόν
κλήσης
342200
Στοιχείο
φωτεινής
ετικέττας
σήμανσης
48,30 €
342240
Στοιχείο με 4
μπουτόν
κλήσης
54,70 €
342480
Στοιχείο με 8
μπουτόν
κλήσης
105,00 €
342610
Στοιχείο
πληκτρολογίου
αριθμητικής
κλήσης ή
κωδικού
207,00 €
8 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Στοιχεία μηχανισμών
Αρ. καταλόγου
342600
Περιγραφή
Στοιχείο
ονομαστικής
κλήσης ή
κωδικού
342510
Στοιχείο Α/Μ
κάμερας με
φωτισμό IR για
νυκτερινές
λήψεις
Στοιχείο
έγχρωμης
κάμερας
342550
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
517,00 €
625,00 €
813,00 €
Πλάκες στοιχείων μηχανισμών
Αρ. καταλόγου
332511 αλουμίνιο
Περιγραφή
Πλάκα για
κάμερα
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
28,70 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
332512 λευκό
332513 γραφίτης
332101 αλουμίνιο
Θυρομεγάφωνο
22,20 €
Audio/video
36,60 €
4 μπουτόν
18,60 €
332102 λευκό
332103 γραφίτης
342461 αλουμίνιο
342462 λευκό
342463 γραφίτης
332241 αλουμίνιο
332242 λευκό
332243 γραφίτης
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
9
1
Πλάκες στοιχείων μηχανισμών
Αρ. καταλόγου
342481 αλουμίνιο
Περιγραφή
Audio/video +
2 μπουτόν
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
47,00 €
342482 λευκό
342483 γραφίτης
332481 αλουμίνιο
8 μπουτόν
32,90 €
Για
πληκτρολόγιο
ονομαστικής
κλήσης
64,60 €
Για
πληκτρολόγιο
αριθμητικής
κλήσης
63,10 €
Φωτεινή
ετικέττα
σήμανσης
14,90 €
Πλάκα κάλυψης
24,60 €
Πλάκα
σύνδεσης
εξωτερικής
κάμερας
15,70 €
332482 λευκό
332483 γραφίτης
332601 αλουμίνιο
332602 λευκό
332603 γραφίτης
332651 αλουμίνιο
332652 λευκό
332653 γραφίτης
332201 αλουμίνιο
332202 λευκό
332203 γραφίτης
332911 αλουμίνιο
332912 λευκό
332913 γραφίτης
332951 αλουμίνιο
332952 λευκό
332953 γραφίτης
Πολλοί άλλοι τύποι πλακών στοιχείων μηχανισμών είναι διαθέσιμοι
10 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Μπουτονιέρες Btcino Sfera Monobloc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Βάση στήριξης και στοιχεία μηχανισμού ίδια με τις Sfera Modular. Πλάκες στοιχείων
μηχανισμών ενιαίες από ανοξείδωτο ατσάλι σε 2 χρώματα, inox και χρυσό. Μόνο χωνευτή
τοποθέτηση.
Πλάκες στοιχείων μηχανισμών για κάμερα, θυρομεγάφωνο και μπουτόν κλήσης
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
Χρώμα
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
333844
4 μπουτόν, 3 στοιχεία
inox
419,00 €
333845
4 μπουτόν, 3 στοιχεία
χρυσό
519,00 €
Πλάκες στοιχείων μηχανισμών για μπουτόν κλήσης
333284
8 μπουτόν, 2 στοιχεία
333285
8 μπουτόν, 2 στοιχεία
333204
12 μπουτόν, 3 στοιχεία
333205
12 μπουτόν, 3 στοιχεία
inox
χρυσό
inox
χρυσό
358,00
457,00
456,00
562,00
€
€
€
€
Πλάκες στοιχείων μηχανισμών για κάμερα, θυρομεγάφωνο και πληκτρολόγιο
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
Χρώμα
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
333934
3 στοιχεία
inox
576,00 €
333935
3 στοιχεία
χρυσό
693,00 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
11
1
Μπουτονιέρες Btcino Axolute Outdoor
Μπουτονιέρα με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο αφής και φωτισμό με μπλέ led. Με
κρύσταλλο υψηλής αντοχής και προαιρετικά ηλεκτρονικό κλειδί. Σε 2 χρωματισμούς
πλαισίου, brass και steel.
Hλεκτρονικό στοιχείο μπουτονιέρας
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
349140
Ηλεκτρονικό στοιχείο που αποτελείται από
θυρομεγάφωνο, έγχρωμη κάμερα ρυθμιζόμενη
και έγχρωμη οθόνη. Το πληκτρολόγιο διαθέτει
πλήκτρα αφής. Η μπουτονιέρα διαθέτει
μηχανισμό αναγνώρισης προκειμένου να
επιτρέπει την αυτόματη πρόσβαση (έλεγχος
κλειδαριάς) μέσω ηλεκτρονικών κλειδιών.
Διατίθεται με CD προγραμματισμού και
ταυτοποίησης.
12 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
2.822,00 €
Κουτί εντοιχισμού
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
339313
Κουτί εντοιχισμού μεταλλικό για αυξημένη
στιβαρότητα – 3 στοιχεία. (Η μπουτονιέρα
Axolute Outdoor μπορεί να εντοιχιστεί και σε
κουτί εντοιχισμού Sfera 3 στοιχείων)
Πλαίσια φινιρίσματος
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
339213
Πλαίσιο φινιρίσματος και βάση στήριξης 3
στοιχείων σε χρώμα steel. Παραδίδεται με κλειδί
που εξασφαλίζει ότι η μπουτονιέρα δεν μπορεί
να αφαιρεθεί από το κουτί.
339223
Όπως παραπάνω, σε χρώμα brass
Προγραμματιστής και ηλεκτρονικό κλειδί
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
348402
Προγραμματιστής για το ηλεκτρονικό κλειδί
(συνδέεται σε PC)
348200
Ηλεκτρονικό κλειδί
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
88,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
836,00 €
1.254,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
272,00 €
20,90 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
13
1
Μπουτονιέρες Btcino Linea 2000 Metal
Μπουτονιέρες εξωτερικής τοποθέτησης μικρών διαστάσεων από στιβαρό υλικό Zamak σε
μοντέρνα σχεδίαση, με φωτισμό με μπλε led και έγχρωμη ή ασπρόμαυρη κάμερα.
Κατάλληλες για μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες.
Αρ. καταλόγου
342981
342982
342991
342992
Περιγραφή
Μπουτονιέρα για εγκατάσταση θυροτηλεόρασης
από Zamak. Τοποθετείται επίτοιχα και είναι
μικρών διαστάσεων. Διαθέτει ασπρόμαυρη
κάμερα με δυνατότητα προσανατολισμού σε 2
άξονες. Οι θέσεις ετικέττας φωτίζονται με μπλε
led – για μονοκατοικία.
Μπουτονιέρα για εγκατάσταση θυροτηλεόρασης
από Zamak. Τοποθετείται επίτοιχα και είναι
μικρών διαστάσεων. Διαθέτει ασπρόμαυρη
κάμερα με δυνατότητα προσανατολισμού σε 2
άξονες. Οι θέσεις ετικέττας φωτίζονται με μπλε
led – για διπλοκατοικία.
Μπουτονιέρα για εγκατάσταση θυροτηλεόρασης
από Zamak. Τοποθετείται επίτοιχα και είναι
μικρών διαστάσεων. Διαθέτει έγχρωμη κάμερα
με δυνατότητα προσανατολισμού σε 2 άξονες.
Οι θέσεις ετικέττας φωτίζονται με μπλε led – για
μονοκατοικία.
Μπουτονιέρα για εγκατάσταση θυροτηλεόρασης
από Zamak. Τοποθετείται επίτοιχα και είναι
μικρών διαστάσεων. Διαθέτει έγχρωμη κάμερα
με δυνατότητα προσανατολισμού σε 2 άξονες.
Οι θέσεις ετικέττας φωτίζονται με μπλε led – για
διπλοκατοικία
14 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
687,00 €
766,00 €
788,00 €
866,00 €
Οθόνες Btcino Axolute
1
Αρ. καταλόγου
349311 αλουμίνιο
349312 γραφίτης
HA4826XC αλουμίνιο
Περιγραφή
Έγχρωμη
οθόνη LCD
2,5´´ με
Ελληνικό μενού
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
720,00 €
Πλαίσιο
φινιρίσματος
24,80 €
Πλαίσιο
φινιρίσματος
52,50 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HA4826NX τιτάνιο
HA4826VKA
κρύσταλλο
HA4826LWE
Wenge
506Ε
ξύλο
63,20 €
Κουτί
ενοιχισμού
2,60 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
15
1
Οθόνες Btcino Axolute Nighter και Axolute Whice
Αρ. καταλόγου
349320
349321
Περιγραφή
Οθόνη Nighter.
8’’ LCD.
Κρύσταλλο 8
mm. Λειτουργία
αφής.
Τοποθετείται
επίτοιχα με τη
βάση που
περιλαμβάνεται
στη
συσκευασία.
Χρώμα μαύρο.
Οθόνη Whice.
8’’ LCD.
Κρύσταλλο 8
mm. Λειτουργία
αφής.
Τοποθετείται
επίτοιχα με τη
βάση που
περιλαμβάνεται
στη
συσκευασία.
Χρώμα λευκό.
16 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.777,00 €
1.777,00 €
Οθόνες και θυροτηλέφωνο Btcino Polyx
1
Αρ. καταλόγου
344172
Περιγραφή
Έγχωμο
μόνιτορ με
μνήμη
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
859,00 €
344162
Έγχρωμο
μόνιτορ
736,00 €
344082
Επίτοιχο
θυροτηλέφωνο
168,00 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
17
1
Οθόνες και θυροτηλέφωνα Btcino Pivot, Swing και Sprint
Αρ. καταλόγου
344124 ασημί
344122 λευκό
344123 ανθρακί
344104 ασημί
344102 λευκό
344103 ανθρακί
344034 ασημί
344032 λευκό
344033 ανθρακί
337124 ασημί
Περιγραφή
Pivot έγχρωμη
οθόνη επίτοιχη ή
και
εντοιχιζόμενη με
κατάλληλα
εξαρτήματα
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
675,00 €
Pivot Α/Μ οθόνη
επίτοιχη ή και
εντοιχιζόμενη με
κατάλληλα
εξαρτήματα
525,00 €
Pivot Θυροτ/φ
επίτοιχο ή και
εντοιχιζόμενο με
τα κατάλληλα
εξαρτήματα
99,10 €
Pivot επιτραπέζια
βάση για οθόνη
38,10 €
647,00 €
647,00 €
489,00 €
489,00 €
88,70 €
88,70 €
337122 λευκό
35,80 €
337123 ανθρακί
35,80 €
346814 ασημί
346812 λευκό
346813 ανθρακί
336902
16101LTG
Pivot μπλοκ με 4
συμπληρωματικά
μπουτόν για
έλεγχο επιπλέον
λειτουργιών
55,50 €
Pivot κιτ
εντοιχισμού
θυροτηλεφώνου.
Λευκά πλαίσια
Ανθρακί πλαίσια
για το κιτ
336902
32,80 €
18 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
54.00 €
54,00 €
29,40 €
1
Αρ. καταλόγου
16101LTH
Περιγραφή
Ασημί πλαίσια για
το κιτ 336902
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
31,50 €
336922
Pivot κιτ
εντοιχισμού
θυροτηλεόρασης.
Λευκά πλαίσια
Ανθρακί πλαίσια
για το κιτ 336922
57,50 €
16103LTH
Ασημί πλαίσια για
το κιτ 336922
42,00 €
344824 έγχρωμη
Swing oθόνη
επίτοιχη
16103LTG
344804 Α/Μ
31,50 €
530,00 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
420,00 €
344704
Swing θυροτ/φ
επίτοιχο
344342
Sprint Α/Μ oθόνη
επίτοιχη
346800
Sprint θυροτ/φ
επίτοιχο
88,70 €
333,00 €
57,60 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
19
1
Εξαρτήματα εγκατάστασης
Αρ. καταλόγου
346000
Περιγραφή
Τροφοδοτικό.
Τοποθέτηση σε
ράγα, διάσταση
8 στοιχεία.
346830
Εξάρτημα
σύνδεσης.
Διάσταση 2
στοιχεία.
F441
Εξάρτημα
σύνδεσης με 4
εισόδους (π.χ.
μπουτονιέρες)
και 4 εξόδους
(π.χ. στήλες)
346841
Διακλαδωτής
ορόφου, 4
έξοδοι
346870
Ενισχυτής
σήματος
εικόνας,
κατάλληλος για
εγκαταστάσεις
με αποστάσεις
έως 100 m
Μετατροπέας
σήματος
εικόνας από
ομοαξονικό σε
2 καλωδίων για
σύνδεση
κάμερας
347400
20 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
169,00 €
73,70 €
187,00 €
52,30 €
110,00 €
105,00 €
1
Αρ. καταλόγου
346850
346200
346230
F442
346890
346300
Περιγραφή
Interface
διαμερίσματος.
Επιτρέπει την
επέκταση της
εγκατάστασης
με επιπλέον
τροφοδοτικό
Ρελέ. Επιτρέπει
ενεργοποίηση
φωτισμού και
άλλες
λειτουργίες.
Διάσταση 4
στοιχεία
Ρελέ. Επιτρέπει
ενεργοποίηση
φωτισμού και
άλλες
λειτουργίες.
Διάσταση 2
στοιχεία
Εξάρτημα που
επιτρέπει τη
μεταφορά στην
τηλεόραση του
σπιτιού των
εικόνων από τη
θυροτηλεόραση
Interface 2
καλωδίων/IP
για τη
δημιουργία
μεγάλων
εγκαταστάσεων
Λογισμικό για
κέντρο
θυρωρείου για
σύστημα IP
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
368,00 €
177,00 €
142,00 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
237,40 €
946,00 €
189,00 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
21
1
Κάμερες για προσθήκη σε συστήματα ελέγχου εισόδου
Αρ. καταλόγου
391661 αλουμίνιο
391662 γραφίτης
391651 αλουμίνιο
HA4802XC αλουμίνιο
HA4802NX τιτάνιο
HA4802VKA
κρύσταλλο
HA4802LWE
Wenge
Περιγραφή
Κάμερα 2
καλωδίων
έγχρωμη εσ.
χώρων.
Απαιτούνται
επιπρόσθετα
πλαίσια axolute
Κάμερα με
ομοαξονικό
έγχρωμη εσ.
χώρων.
Απαιτούνται
επιπρόσθετα
πλαίσια axolute
Πλαίσιο
φινιρίσματος
για τις
παραπάνω
κάμερες
Πλαίσιο
φινιρίσματος
για τις
παραπάνω
ξύλο
κάμερες
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
588,00 €
473,00 €
13,17 €
28,11 €
35,11 €
391670
Κάμερα 2
καλωδίων
έγχρωμη
εξωτερική
525,00 €
391671
Κάμερα με
ομοαξονικό
έγχρωμη
εξωτερική
αντιβανδαλική
809,00 €
22 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Συστήματα επιτήρησης
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Η ασφάλεια ενός επαγγελματικού ή οικιακού χώρου έχει σαν βασικό συστατικό στοιχείο
την επιτήρησή του και τα συστήματα στα οποία έχει ανατεθεί ο ρόλος αυτός.
Σε εμπορικά καταστήματα το σύστημα επιτήρησης είναι πολλές φορές ο μόνος τρόπος
για την αποφυγή κλοπών που στοιχίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Το πρόβλημα
είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εικόνες που έχουν καταγραφεί είναι τόσο
χαμηλής ποιότητας ώστε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πειστήρια για την
απαγγελία κατηγοριών σε δικαστήριο. Επιβάλλεται επομένως η χρήση συστημάτων που
να μπορούν να δώσουν εικόνα υψηλής ανάλυσης˙ τα συστήματα αυτά ανήκουν σε μια
διαφορετική κατηγορία από τα συστήματα επιτήρησης που πωλούνται σαν καταναλωτικά
ηλεκτρονικά προϊόντα, πολλές φορές από πολυκαταστήματα, για τα οποία η αναφορά και
η παράθεση χαρακτηριστικών και τιμών δεν έχει νόημα, τουλάχιστον για επαγγελματίες
που θα απευθυνθούν σε εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο για τη μελέτη και την
εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης.
Η Siemens διαθέτει μεγάλη σειρά συσκευών επιτήρησης, ιδιαίτερα καμερών, που
χρησιμοποιούνται στις πιο απαιτητικές εφαρμογές επιτήρησης παγκόσμια (μεγάλα
εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, λιμάνια, σήραγγες, καζίνο κ.τ.λ.) Η τεχνογνωσία και το
δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα στις πιο
δύσκολες συνθήκες.
Η καταγραφή των εικόνων από τις κάμερες γίνεται σήμερα αποκλειστικά από DVR. Ο
υποψήφιος πελάτης θα πρέπει να προσέξει τη συμπίεση που εφαρμόζει κατά την
καταγραφή της εικόνας η συσκευή για να μην χαθεί η ευκρίνεια μιας κάμερας υψηλής
ανάλυσης. Και εδώ, η οικονομικότερη προσφορά μπορεί να μην είναι η καλύτερη.
Οι οθόνες είναι το τρίτο σημαντικό στοιχείο σε ένα σύστημα παρακολούθησης. Πρέπει να
μπορούν να αποδώσουν όλα τα χαρακτηριστικά της εικόνας που προσλαμβάνει η κάμερα.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
23
Παραδείγματα εφαρμογών
2
Πρατήρια βενζίνης
Τα πρατήρια βενζίνης, όπως και τα σούπερ μάρκετ, τα ταχυφαγεία και τα μεγάλα
καταστήματα καταναλωτικών ηλεκτρονικών είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα
εφαρμογών συστημάτων επιτήρησης.
Ειδικά τα πρατήρια βενζίνης αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κλοπών στο κατάστημα και
στις αποθήκες τους αλλά και σοβαρότερα γεγονότα όπως ληστείες και βανδαλισμούς.
Σύστημα επιτήρησης Siemens για πρατήριο βενζίνης αποτελούμενο από 6 εξωτερικές
κάμερες CCAC1425 LPO, 2 κάμερες dome εσωτερικού χώρου CFFC1317-LP για την
επιτήρηση του καταστήματος, 1 κάμερα εσωτερικού χώρου CCBC1327 για την επιτήρηση
της αποθήκης, καταγραφικό DVR AX16 1.500/200, και μόνιτορ 17’’ TFT CMTC1720. Όλες
οι κάμερες είναι έγχρωμες και το καταγραφικό συνδέεται σε δίκτυο LAN ή αναμεταδίδει
μέσω σύνδεσης DSL, ISDN ή PSTN.
24 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τράπεζες
Οι τράπεζες αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τους μελετητές, εγκαταστάτες και
κατασκευαστές συστημάτων επιτήρησης. Πρέπει να προστατευθούν διάφοροι χώροι, όπως
κάθε ταμείο ξεχωριστά, η αίθουσα πελατών και ο χώρος των ATM. Επιπρόσθετα
επιβάλλεται η επιτήρηση του χώρου μπροστά από το κατάστημα, αφού ύποπτες κινήσεις
εκεί μπορεί να σημαίνουν άμεσα επερχόμενη ληστεία, και τυχόν πλευρικών εισόδων
προσωπικού.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σύστημα επιτήρησης Siemens για τράπεζα αποτελούμενο από 8 κάμερες CCBC1327 πίσω
από τα ταμεία, κάμερες CCBS1225, 1 κάμερα dome αντιβανδαλική CVAC1415 για τον
χώρο των ATM, 1 κάμερα dome κινητή CCDS1425 για την επιτήρηση της κύριας εισόδου,
καταστήματος, 1 κάμερα dome CVFC1317 για επιτήρηση της αίθουσας πελατών,
καταγραφικό MX3G 1616 με μετάδοση δεδομένων σε δίκτυο WAN. Οι οθόνες βρίσκονται
σε απομακρυσμένη θέση στην υπηρεσία ασφαλείας της τράπεζας.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
25
Κάμερες dome κινητές και εξαρτήματα
2
Αρ. καταλόγου
CCDS1425-ST
Περιγραφή
Κάμερα κινητή
εστιακής απόστασης
4,1 ως 73,8 mm
(F1,4 ως F3),
ευαισθησία έγχρωμη
εικόνα 0,5 lux
CCDS1425-DN
Κάμερα κινητή
εστιακής απόστασης
4,1 ως 73,8 mm
(F1,4 ως F3),
ευαισθησία έγχρωμη
εικόνα 0,5 lux,
ασπρόμαυρη 0,01 lux
Κάμερα κινητή
εστιακής απόστασης
2,5 ως 91 mm (F1,6
ως F3,8), ευαισθησία
έγχρωμη εικόνα 0,5
lux, ασπρόμαυρη
0,01 lux
Κάμερα κινητή
εστιακής απόστασης
2,5 ως 91 mm (F1,6
ως F3,8), ευαισθησία
έγχρωμη εικόνα 0,5
lux, ασπρόμαυρη
0,01 lux
Μονάδα
απομακρυσμένης
τηλεμετρίας (Remote
Telemetry Unit –
RTU) για σύνδεση με
την κάμερα και τον
ελεγκτή (DVR)
Βάση στήριξης
κάμερας καμπύλη
από γαλβανιζέ
χάλυβα
CCDS1425-DNX
CCDS1425DN36
CCDS1425-RTU
CCDS1415-SN
26 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.800,00 €
2.072,40 €
2.193,40 €
2.270,40 €
341,00 €
99 €
Αρ. καταλόγου
CCDS1415-PM
Περιγραφή
Βάση ανάρτησης
κάμερας
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
86,90 €
CCDS1415-WM
Αγκώνας στήριξης
κάμερας σε τοίχο
86,90 €
CCDS1415-FM
Κιτ προσαρμογής
κάμερας σε
ψευδοροφή
86,90 €
CCDS1415-BM
Κιτ προσαρμογής
κάμερας σε
κιγκλίδωμα
31,90 €
CCDS1415WHC
Διακοσμητικό
κάλυμμα λευκό
243,10 €
CCDS1415-BHC
Διακοσμητικό
κάλυμμα μαύρο
243,10 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
27
Εσωτερικές κάμερες dome
2
Αρ. καταλόγου
CFFC1317-LP
CFVC1317-LP
CFVS1317-LP
Περιγραφή
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 3,7 mm
(F2,0), ευαισθησία
έγχρωμη 0,13 lux,
330TVL, ταχύτητα
διαφράγματος 1/50
- 1/100s
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 3,7 – 12
mm (F1,4 – 2,8),
ευαισθησία έγχρωμη
0,24 lux, 625TVL,
ταχύτητα 1/50 1/100s
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 3,7 – 12
mm (F1,4 – 2,8),
ευαισθησία έγχρωμη
0,29 lux, α/μ 0,21
lux, 540TVL, ταχ.
1/50 - 1/100s
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
193,60 €
Περιγραφή
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 3,9 –
85,8 mm (F1,6 –
32), ευαισθησία έγχ.
0,50 lux, α/μ 0,01
lux, 480TVL, ταχ.
1/10.000s
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 3,5 –
85,8 mm (F1,6 –
32), ευαισθησία έγχ.
1,00 lux, α/μ 0,01
lux, 480TVL, ταχ.
1/10.000s
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 3,7 – 12
mm (F1,4 – 2,8),
ευαισθησία έγχρωμη
0,24 lux, 540TVL,
ταχ. 1/50 - 1/100s
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
506,60 €
278,30 €
374,00 €
Αντιβανδαλικές καιροστεγείς κάμερες dome
Αρ. καταλόγου
CVAC1415
CVAS1415
CVVC1317-LP
28 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
564,30 €
377,30 €
Κάμερες γενικής χρήσης.
Αρ. καταλόγου
CCBC1327-LP
(24V DC)
CCBC1327-MP
(230V
AC).
Φακοί
(1/3’’)
διατίθενται
ξεχωριστά.
CCBC1345-LP
(24V DC)
CCBC1345-MP
(230V
AC).
Φακοί
(1/3’’)
διατίθενται
ξεχωριστά.
CCAC1425-LPI
Περιγραφή
Κάμερα σταθερή.
Ευαισθησία έγχρωμη
0,60 lux, 480TVL,
ταχ. 1/50 1/10.000s
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
227,70 €
Κάμερα σταθερή.
Ευαισθησία έγχρωμη
0,60 lux, 480TVL,
ταχ. 1/60 1/100.000s
173,80 €
Κάμερα σταθερή με
λειτουργίες
autofocus και zoom.
Ευαισθησία έγχρωμη
1,00 lux, α/μ 0,02
lux, 480TVL, ταχ.
1/10.000s
CCAC1425-LPO Κάμερα καιροστεγής
με λειτουργίες
autofocus και zoom.
Ευαισθησία έγχρωμη
1,00 lux, α/μ 0,02
lux, 480TVL, ταχ.
1/10.000s
CCBS1225-LP.
Κάμερα χαμηλού
Φακοί
(1/2’’) φωτισμού.
διατίθενται
Ευαισθησία έγχρωμη
ξεχωριστά.
0,05 lux, α/μ 0,01
lux, 450TVL, ταχ. 8 –
1/30.000s
404,80 €
CCBS1337-LP.
Φακοί
(1/3’’)
διατίθενται
ξεχωριστά.
403,70 €
Κάμερα χαμηλού
φωτισμού.
Ευαισθησία έγχρωμη
0,4 lux, α/μ 0,08 lux,
480TVL, ταχ. 1/50 –
1/100.000s
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
576,40 €
759,00 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
29
Κάμερες IP για απ΄ευθείας σύνδεση σε δίκτυο LAN ή WAN
2
Αρ.
καταλόγου
CFMC1315-LP
Περιγραφή
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 3,7 – 12
mm (F1,4 - 360),
ευαισθησία έγχρωμη
0,4 lux, 540TVL
1.167,10 €
CCID1410-ST
Κάμερα σταθερή εστ.
απόστασης 4,2 – 42
mm (F1,8 – 2,9),
ευαισθησία έγχρωμη
0,7 lux, 640TVL
1.573,00 €
CCIS1345-LP.
Φακοί (1/3’’)
διατίθενται
ξεχωριστά.
Κάμερα σταθερή,
ευαισθησία έγχρωμη
0,4 lux, α/μ 0,1 lux,
540TVL, ταχ. 1/50 –
1/100.000s
960,30 €
CCIW1345-LP.
Φακοί (1/3’’)
διατίθενται
ξεχωριστά.
Κάμερα σταθερή,
ευαισθησία έγχρωμη
0,4 lux, α/μ 0,1 lux,
500TVL, ταχ. 1/50 –
1/100.000s
1,050,50 €
CCIC1410-LA
Κάμερα σταθερή
εσωτερικών χώρων με
ηχοληψία, εστ.
απόστασης 4,1 mm
(F2,0) ευαισθησία
έγχρωμη 0,4 lux, ,
ταχ. 1/5 – 1/15.000s
CCMC1315-LP. Κάμερα σταθερή,
Φακοί (1/3’’) ευαισθησία έγχρωμη
διατίθενται
0,4 lux, α/μ 0,1 lux,
ξεχωριστά.
ταχ. 1/2.500 –
1/10.000s
30 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
192,50 €
862,40 €
Φακοί για κάμερες γενικής χρήσης
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
CLVD1314 2,5 – Για αισθητήρα
10,0
εικόνας 1/3’’, οπτικό
πεδίο 28,3 – 105,80,
F1,4
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
83,60 €
CLVD1314 3,5 – Για αισθητήρα
8,0
εικόνας 1/3’’, οπτικό
πεδίο 35,0 – 73,80,
F1,4
70,40 €
CLVD1325 5,0 – Για αισθητήρα
50,0
εικόνας 1/3’’, οπτικό
πεδίο 5,5 – 53,60,
F1,4
136,40 €
CLVD1318 7,0 – Για αισθητήρα
70,0
εικόνας 1/3’’, οπτικό
πεδίο 4,2 – 40,10,
F1,8
178,20 €
CLVD1218 4,0 – Για αισθητήρα
12,0
εικόνας 1/2’’, οπτικό
πεδίο 31,2 – 93,60,
F1,2
143,00 €
CLVD1218 10,0 Για αισθητήρα
– 40,0
εικόνας 1/2’’, οπτικό
πεδίο 9,2 – 37,50,
F1,4
155,10 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
31
Εξαρτήματα για κάμερες γενικής χρήσης
2
Αρ. καταλόγου
CDD2416-T
Περιγραφή
Κεφαλή περιστροφής
– κλίσεως (pan – tilt)
βαρέως τύπου
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
849,20 €
CDD2425
Κεφαλή περιστροφής
– κλίσεως (pan – tilt)
μεσαίου τύπου
849,20 €
CHSM2210
Κάλυμμα με
προστασία IP67
99,00 €
CHSM2210-B
Κάλυμμα με
προστασία IP67
110,00 €
-
CHSM2210-B
Κάλυμμα μεγάλου
μεγέθους με
προστασία IP66
115,50 €
-
CHSM2510
Κάλυμμα με
προστασία IP66
32 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
99,00 €
-
Καταγραφικά
Αρ. καταλόγου
Περιγραφή
AX4
LITE Καταγραφικό με 4
250/100
αναλογικά κανάλια,
ταχύτητα 200 ips,
χωρητικότητα 250
GB
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
863,50 €
AX16 1.500/200 Καταγραφικό με 16
αναλογικά κανάλια,
ταχύτητα 200 ips,
χωρητικότητα 1.500
GB
4.022,70 €
MX3G
1616 Καταγραφικό με 16
1000/500
αναλογικά και 16 IP
κανάλια, ταχύτητα
400 ips αναλ. 100 ips
IP, χωρητικότητα 1
TB
5.920,20 €
MX3G
1616 Καταγραφικό με 16
2000/500
αναλογικά και 16 IP
κανάλια, ταχύτητα
400 ips αναλ. 100 ips
IP, χωρητικότητα 2
TB
6.360,20 €
MX3G
1616 Καταγραφικό με 16
4000/500
αναλογικά και 16 IP
κανάλια, ταχύτητα
400 ips αναλ. 100 ips
IP, χωρητικότητα 4
TB
6.954,20 €
VIS3I-328
3.011,80 €
Σύστημα matrix για
32 εισόδους
(κάμερες) και 8
εξόδους (οθόνες).
Απαιτείται ξεχωριστό
καταγραφικό.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
33
Εξαρτήματα για συστήματα επιτήρησης
2
Αρ. καταλόγου
MX4NVS
Περιγραφή
Λογισμικό διαχείρισης
4 καμερών IP.
Εγκαθίσταται σε PC.
Υπάρχουν και εκδόσεις
για περισσότερες
κάμερες
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
588,50 €
CKA4820
Ελεγκτής περιστροφής
– κλίσεως μεγεθύνσεως
1.019,70 €
V3-K
Ελεγκτής περιστροφής
– κλίσεως μεγεθύνσεως
1.213,30 €
CMTC1720
Οθόνη 17’’ για
συστήματα CCTV με 2
εισόδους Video BNC, 1
είσοδο DVI για
σύνδεση σε PC και
ηχεία. Αντίθεση 500:1
631,40 €
-
CMTC1713
Οθόνη 17’’ για
συστήματα CCTV με 2
εισόδους Video BNC, 1
είσοδο DVI για
σύνδεση σε PC και
ηχεία. Αντίθεση
1.000:1
Οθόνη 19’’ για
συστήματα CCTV με 2
εισόδους Video BNC, 1
είσοδο DVI για
σύνδεση σε PC και
ηχεία. Αντίθεση 800:1
862,40 €
-
CMTC1913
34 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
963,60 €
-
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
3
Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης εξελίσσονται γρήγορα και σήμερα δεν περιορίζονται
μόνο στον έλεγχο και στην καταγραφή των επισκεπτών ενός χώρου αλλά συνεργάζονται
με άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου. Για παράδειγμα, η
ενεργοποίηση ενός αναγνώστη μαγνητικής κάρτας σε μια είσοδο μπορεί να ενεργοποιήσει
μια κάμερα ελέγχου πρόσβασης η οποία θα καταγράψει τον εισερχόμενο και μόνο, χωρίς
να χρειάζεται να λειτουργεί σε άλλο χρονικό διάστημα. Η επικοινωνία μεταξύ των
στοιχείων ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης με πρωτόκολλο IP μέσω δικτύου LAN
είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται όλο και περισσότερο, προάγοντας την ενοποίηση των
εγκαταστάσεων ενός κτιρίου.
Η συνδεσιμότητα IP ανοίγει πολλές προοπτικές οι οποίες δεν έχουν ακόμα
σχηματοποιηθεί στο σύνολό της. Εκτός από την τηλεπαρακολούθηση των προσβάσεων
σε ένα χώρο μέσω internet έχουν εμφανιστεί και εφαρμογές κράτησης ενός χώρου, π.χ.
δωματίου ξενοδοχείου ή αίθουσας συνεδριάσεων, από απόσταση.
Κατά την σύνταξη των προδιαγραφών ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης θα πρέπει
να γίνεται σαφές ότι τα συστήματα αυτά προορίζονται κατά κύριο λόγο για την
καταγραφή και τον έλεγχο των παρισταμένων σε έναν χώρο και όχι για την αποτροπή
εισόδου σε αυτόν, δεν είναι δηλαδή συστήματα ασφάλειας, για τα οποία γίνεται λόγος σε
άλλο κεφάλαιο. Βεβαίως το σύστημα ελέγχου πρόσβασης συμβάλλει στην ασφάλεια ενός
χώρου αφού οι προσερχόμενοι οφείλουν να διαθέτουν κάρτα πρόσβασης. Ο ιδιοκτήτης
του χώρου όμως σε συνεργασία με τον μελετητή μηχανικό οφείλει να επιλέξει το είδος
της κάρτας που θα χρησιμοποιηθεί αφού οι κάρτες διαφέρουν μεταξύ τους στη
δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής τους.
Οι κάρτες μαγνητικής ταινίας μπορούν να αντιγραφούν πολύ εύκολα και δεν αποτελούν
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
35
3
αξιόπιστη επιλογή για ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Οι σύγχρονες κάρτες
χρησιμοποιούν τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) και εμπεριέχουν έναν
μικροσκοπικό δέκτη και έναν μικροσκοπικό πομπό ο οποίος εκπέμπει ένα κωδικοποιημένο
σήμα. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικές κάρτες RFID οι οποίες παρουσιάζουν και διαφορές
στον βαθμό ασφάλειας που παρέχουν. Ορισμένες από αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούν το
ανοιχτό πρότυπο EM για την εκπομπή και τη λήψη δεδομένων μπορούν να αντιγραφούν
πολύ εύκολα, ίσως και ευκολότερα από τις μαγνητικές κάρτες δεδομένου ότι μπορούν να
διαβαστούν από σαρωτές χωρίς να βγουν από την τσέπη του κατόχου τους!
Οι πιο νέες κάρτες RFID, γνωστές σαν «έξυπνες κάρτες» χωράν μεγαλύτερο όγκο
δεδομένων από τις παλιές και οι αναγνώστες τους μπορούν να εγγράψουν δεδομένα
σ΄αυτές, εκτός από το να διαβάσουν. Εδώ το κυριότερο πρόβλημα ασφάλειας είναι ότι
συνήθως δεν χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες των καρτών αυτών. Εάν ο
προγραμματισμός τους προβλέψει κάποιον κωδικό κατά την ανταλλαγή των δεδομένων
με τον αναγνώστη έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν από κάποιο άλλο
μηχάνημα, τότε αποτελούν την ασφαλέστερη λύση.
Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης Siemens χρησιμοποιούν «έξυπνες κάρτες» οι οποίες
κωδικοποιούνται με τεχνολογία κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη
Siemens και κατά συνέπεια δεν επικοινωνεί με συσκευές άλλων κατασκευαστών. Αυτό το
οποίο είναι ίσως μειονέκτημα σε άλλες εφαρμογές, στις περιπτώσεις που χρειάζεται
ασφάλεια αποτελεί πλεονέκτημα. Η μικρή επιβάρυνση του κόστους σε σχέση με ένα
«ανοιχτό σύστημα» αντισταθμίζεται κατά πολύ από το αυξημένο επίπεδο ασφάλειας.
Οι κάρτες δεν είναι βέβαια το μόνο στοιχείο ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης. Οι
αναγνώστες είναι εξίσου σημαντικοί. Όσοι θέλουν να εισέλθουν αντικανονικά σε έναν
ελεγχόμενο χώρο χρησιμοποιούν καμιά φορά πομπούς που στέλνουν μεγάλο αριθμό
δεδομένων σε διάφορους συνδυασμούς προσβλέποντας έτσι ότι θα πετύχουν τον σωστό.
Οι προηγμένες μέθοδοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί η Siemens κάνουν την
προσπάθεια αυτή ματαιοπονία.
36 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Οι κατασκευαστές συστημάτων ελέγχου πρόσβασης προσθέτουν διαρκώς βελτιώσεις στα
συστήματα τους. Π.χ. οι κάρτες πρόσβασης έχουν ημερομηνία λήξης, ώστε να
αποφεύγεται η χρήση τους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η Siemens έχει 3 σειρές προϊόντων ελέγχου πρόσβασης τις οποίες ονομάζει SiPass Entro
Lite, SiPass Entro και SiPass Integrated. Τα χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στους
παρακάτω πίνακες.
Αριθμός θυρών
Αριθμός καρτών
Καταγραφή γεγονότων
Προχωρημένες αναφορές
Προχωρημένη διάγνωση βλάβης
Γραφική απεικόνιση χώρων
Σύνδεση με καταγραφικά DVR
Ενεργοποίηση συναγερμού
SiPass
Entro
Lite
Έως 8
Έως 1.000
Ναι
-
SiPass Entro
Έως 512
Έως 40.000
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
SiPass
Integrated
Απεριόριστος
Απεριόριστος
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
3
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
37
Σύστημα SiPass Entro Lite
Μίας εισόδου, αυτόνομο
3
Πολλών εισόδων σε δίκτυο
38 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Εξαρτήματα συστήματος SiPass Entro Lite
Αρ. καταλόγου
SI-DC800
SI-PR500
SI-HD500
SI-PP500
Περιγραφή
Ελεγκτής
συστήματος SiPass
Entro Lite για
οποιονδήποτε
αναγνώστη. Με
πληκτρολόγιο
προγραμματισμού.
Αναγνώστης καρτών
με προσέγγιση.
Προστασία IP55.
Μπορεί να
τοποθετηθεί
εσωτερικά ή
εξωτερικά.
Αναγνώστης καρτών
με προσέγγιση.
Προστασία IP54.
Μπορεί να
τοποθετηθεί
εσωτερικά ή
εξωτερικά.
Αναγνώστης καρτών
με προσέγγιση
βαρέως τύπου με
πληκτρολόγιο.
Προστασία IP54.
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
172,70 €
3
201,30 €
201,30 €
371,80 €
SI-M43
Πληκτρολόγιο για
είσοδο με χρήση
κωδικού μόνο.
Προστασία IP54.
168,30 €
SI-USBRIF
Λογισμικό SiPass
Entro Lite και
Interface RS485
προς USB
145,20 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
39
Σύστημα SiPass Entro
3
To SiPass Entro είναι η ιδανική λύση για τις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχου πρόσβασης
σε γραφεία επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι ελεγκτές των αναγνωστών καρτών και των
πληκτρολογίων επικοινωνούν μεταξύ τους με πρωτόκολλο RS-485, ενώ μπορούν να
συνδεθούν στο δίκτυο του γραφείου ή και στο ιντερνέτ μέσω ελεγκτών SR35I. Στο ίδιο
δίκτυο συνδέεται και το DVR του συστήματος παρακολούθησης (π.χ. το MX3G που
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο), και οι εικόνες και οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στα PC του εξουσιοδοτημένου προσωπικού, όπως του υπεύθυνου κρατήσεων
(σε περιπτώσεις όπου προβλέπονται κρατήσεις χώρων, π.χ. δωματίων ξενοδοχείου, μέσω
ιντερνέτ), του υπεύθυνου επισκεπτών (στο γραφείο υποδοχής της εταιρείας ή του
οργανισμού), του υπεύθυνου ασφάλειας και του διαχειριστή του δικτύου.
Το σύστημα συνεργάζεται άμεσα με συστήματα συναγερμού τα οποία εντάσσει στο δίκτυο
χωρίς κανένα πρόβλημα. Το σύστημα συναγερμού επικοινωνεί με έναν ελεγκτή SiPass
Entro με πρωτόκολλο RS-485.
Με το τερματικό InfoPoint 811 μπορούν να εισαχθούν δεδομένα στο σύστημα ενώ ο
διαχειριστής του δικτύου μπορεί να επικοινωνήσει απ΄ ευθείας με ελεγκτή SR35I με
πρωτόκολλο RS-232 (σειριακή θύρα ενός PC).
Το SiPass Entro είναι ιδανικό για χρήση σε εταιρείες ή οργανισμούς με πολλά
υποκαταστήματα που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους.
40 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Εξαρτήματα συστήματος SiPass Entro
Αρ. καταλόγου
SI-ENTRO-V6
SI-ENTRO-TSV6
SI-ENTROTSXL-V6
SI-SR35i-8
Περιγραφή
Λογισμικό. Tο TS-V6
είναι μια άδεια
χρήσης, το TSXL-V6
είναι επιπλέον άδεια
χρήσης. Μαζί με τις
άδειες απαιτείται και
το V6.
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
61,60 €
1.195,70 €
509,30 €
Ελεγκτής τμήματος
για 8 ή 32 πόρτες.
Επικοινωνία LAN ή
RS-485.
733,70 €
SI-DC12
Ελεγκτής πόρτας.
Δυνατότητα
σύνδεσης 2
αναγνωστών ή
πληκτρολογίων.
168,30 €
SI-DC22
Ελεγκτής πόρτας με
επιπλέον εισόδους
για σύνδεση
συστήματος
συναγερμού.
235,40 €
SI-DC01
Μονάδα επικοινωνίας
με πόρτα χωρίς
αναγνώστη.
Χρησιμοποιούμενη
για γενικό έλεγχο
πόρτας.
129,80 €
SI-ΙΟΡ6
Μονάδα 4 εισόδων –
6 εξόδων. Για χρήση
κυρίως σε
ανελκυστήρες και
γενικά έλεγχο
μηχανών.
289,30 €
SI-SR35i-32
3
853,60 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
41
Αρ. καταλόγου
SI-IP811
3
SI-ENTSTPK4RV6
SI-ENTRO-VBPRO1-V6
SI-USBENROL
Περιγραφή
Τερματικό έγχρωμο
touch screen.
Επικοινωνεί με το
σύστημα με
πρωτόκολλο TCP/IP.
Τοποθετηθεί και
απομακρυσμένα
Πακέτο συστήματος
ελέγχου πρόσβασης
με 1 SI-SR35i-8, 4
SI-DC12, 4 SI-PR500
και 1 SI-ENTRO-V6
Πακέτο συστήματος
εκτύπωσης
φωτογραφιών σε
κάρτες πρόσβασης.
Περιλαμβάνει
εκτυπωτή, φωτ.
μηχανή, λογισμικό.
Αναγνώστης SIPR500 μετατραπείς
για χρήση αρχικής
διαμόρφωσης
καρτών (enrolment
reader)
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.842,50 €
1.439,90 €
1.819,40 €
312,40 €
SI-IF1
Καλώδιο για σύνδεση
RS232 από SI-SR35i
σε PC
105,60 €
SI-BB7
Κιτ εντοιχισμού
τερματικού SI-IP811
118,80 €
Επιπρόσθετα στο SiPass Entro μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αναγνώστες SI-PR500, SIHD500, SI-PP500 και το πληκτρολόγιο SI-M43
42 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Σύστημα SiPass Integrated
3
Το SiPass Integrated είναι το σύστημα ελέγχου πρόσβασης της Siemens για χώρους και
επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους. Κατά όμοιο τρόπο με το SiPass Entro δομείται πάνω
σε συνδέσεις με πρωτόκολλο RS485 για τους αναγνώστες και τους ελεγκτές αλλά
επικοινωνεί με άλλα συστήματα μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP κάνοντας χρήση του LAN ή
WΑΝ του οργανισμού στον οποίο ανήκει.
Το λογισμικό SiPass Integrated μπορεί να αποτελέσει ενιαίο εργαλείο διαχείρισης των
συστημάτων έλεγχου πρόσβασης, των συστημάτων επιτήρησης και του συναγερμού ενός
οργανισμού.
Τα τμήματα του συστήματος, εκτός από το λογισμικό και τον ελεγκτή ACC LITE είναι τα
ίδια με αυτά του συστήματος SiPass Entro.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
43
Αρ. καταλόγου
ASL-5000SE
ASL-5000OA
3
ASL-5000EN
ASE5100-BA
Περιγραφή
Λογισμικό. Tο SE
είναι άδεια για 24
πόρτες, 1.000
κάρτες, το OA είναι
άδεια για 64 πόρτες.
10.000 κάρτες.
Απαιτείται και το ΕΝ.
Επέκταση για 1.000
επιπλέον κάρτες
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.200,10 €
10.528,10 €
82,50 €
667,70 €
ASE5100-DO
Επέκταση για 8
επιπλέον πόρτες
ASE5300-APP
Λογισμικό που
επιτρέπει την
πρόσβαση της βάσης
δεδομένων του
συστήματος ελέγχου
πρόσβασης σε
προγράμματα HR
Λογισμικό ελέγχου
συστημάτων CCTV
Siemens
5.476,90 €
Ελεγκτής τμήματος
για 8 πόρτες.
Επικοινωνία LAN ή
RS-485.
1.197,90 €
ASE5300-CW
ACC LITE
44 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
536,80 €
303,60 €
Δομημένη καλωδίωση
4
Η ανάγκη για ηλεκτρονική δικτύωση επιβάλλει τη χρήση δομημένης καλωδίωσης και στην
πιο μικρή επιχείρηση ή οργανισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις και στο σπίτι. Η πρίζα
RJ45 έχει καθιερωθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης ανεξάρτητα από
τον προορισμό του δικτύου (τηλεφωνία, δεδομένα ή και τηλεόραση). Οι οπτικές ίνες
κερδίζουν συνέχεια έδαφος. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες είναι πολλές, και
διαφοροποιούνται ως προς την παρεχόμενη ταχύτητα. Τα καλώδια χαλκού διακρίνονται
σε Cat5 (έως 100 Mbps), Cat5e (1 Gbps), Cat6 ( 1 Gbps), Cat6A ( 10 Gbps) και Cat7 (1
Gbps). Τα καλώδια οπτικών ινών διακρίνονται σε OM1 (έως 100 Mbps), OM2 (1 Gbps),
ΟΜ3 (10 Gbps) και μονότροπης ίνας OS1 (10 Gbps). Η πρόσβαση Wi Fi, με τυπική
ταχύτητα 54 Mbps, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα σε ένα κτίριο επιχείρησης.
Η επιλογή της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί γίνεται με κριτήρια την απόσταση και
την απαιτούμενη ταχύτητα. Για αποστάσεις πάνω από 90m συνιστάται η χρήση οπτικών
ινών.
Η Legrand είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού για
δομημένη καλωδίωση και υποστηρίζει τον εγκαταστάτη με ολοκληρωμένα και
αποτελεσματικά.
Βασική μέριμνα στη μελέτη και την κατασκευή δικτύων δομημένης καλωδίωσης είναι η
επεκτασιμότητα. Οι απαιτήσεις ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης αλλάζουν συχνά και
το κτίριο και οι εγκαταστάσεις του πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν τις αλλαγές
αυτές και μάλιστα άμεσα.
Σήμερα μια θέση εργασίας πρέπει να διαθέτει 3 πρίζες RJ45 για να εξασφαλίζεται η
τηλεφωνική της επικοινωνία, η σύνδεσή της με το δίκτυο LAN για μεταφορά δεδομένων
και για βοηθητικές υπηρεσίες δικτύου όπως η χρήση εκτυπωτών και φαξ. Επιπρόσθετα
πρέπει να διατίθεται πρόσβαση Wi Fi από κάθε θέση εργασίας.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
45
Πρίζες πληροφορικής RJ45
Αρ. καταλόγου
765 61
Περιγραφή
Σειρά Mosaic,
καλώδιο UTP, Cat6,
1 στοιχείου
Σειρά Mosaic,
καλώδιο UTP, Cat5e,
1 στοιχείου
Σειρά Mosaic,
καλώδιο FTP, Cat6, 1
στοιχείου
Σειρά Mosaic,
καλώδιο FTP, Cat5e,
1 στοιχείου
Σειρά Mosaic,
καλώδιο STP, Cat6A,
1 στοιχείου
Σειρά Mosaic,
καλώδιο STP, Cat6, 1
στοιχείου
Σειρά Mosaic,
καλώδιο STP, Cat6A,
2 στοιχ., κάλυμμα
Σειρά Mosaic,
καλώδιο STP, Cat6A,
2 στοιχ., ασφάλεια
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
8,29 €
Αρ. καταλόγου
335 61
Περιγραφή
24 RJ45 (1 μονάδα),
καλώδιο UTP, Cat6
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
161,99 €
335 51
24 RJ45 (1 μονάδα),
καλώδιο UTP, Cat5e
116,80 €
335 62
24 RJ45 (1 μονάδα),
καλώδιο FTP, Cat6
178,35 €
765 51
765 62
4
765 52
765 73
765 63
765 25
765 99
5,77 €
9,15 €
6,22 €
12,24 €
10,94 €
15,73 €
28,33 €
Μετώπες μικτονόμησης
46 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Αρ. καταλόγου
335 52
Περιγραφή
24 RJ45 (1 μονάδα),
καλώδιο FTP, Cat5e
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
131,73 €
335 73
24 RJ45 (1 μονάδα),
καλώδιο STP, Cat6A
261,74 €
335 63
24 RJ45 (1 μονάδα),
καλώδιο STP, Cat6
198,68 €
Κενή, δέχεται 4
μπλοκ κονεκτόρων
UTP/FTP/STP, Cat6A
Μπλοκ – 6 RJ45 για
κενή μετώπη,
καλώδιο UTP, Cat5e
Μπλοκ – 6 RJ45 για
κενή μετώπη,
καλώδιο UTP, Cat6
Μπλοκ – 6 RJ45 για
κενή μετώπη,
καλώδιο FTP, Cat5e
Μπλοκ – 6 RJ45 για
κενή μετώπη,
καλώδιο FTP, Cat6
Μπλοκ – 6 RJ45 για
κενή μετώπη,
καλώδιο STP, Cat6
Μπλοκ – 6 RJ45 για
κενή μετώπη,
καλώδιο STP, Cat6A
Κενό μπλοκ κάλυψης
28,56 €
Μπλοκ τηλεφωνίας –
12 RJ45, καλώδιο
UTP/FTP/STP
45,09 €
335 90
335 54
335 64
335 55
335 65
335 66
335 76
335 91
335 33
4
23,17 €
34,91 €
25,50 €
38,40 €
46,76 €
50,04 €
5,91 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
47
Καλώδια μικτονόμησης
4
Μήκος
0,3 m
0,6 m
1m
1m
2m
2m
3m
3m
5m
5m
0,3 m
0,6 m
1m
1m
2m
2m
3m
3m
5m
5m
1m
1m
2m
2m
3m
3m
5m
5m
Αρ. καταλόγου
516 90
517 45
516 36
517 72
516 37
517 73
516 38
517 74
516 39
517 75
516 91
517 17
516 40
517 62
516 41
517 63
516 42
517 64
516 43
517 65
517 52
517 80
517 53
517 81
517 54
517 82
517 55
517 83
Περιγραφή
UTP Cat5e
UTP Cat5e
UTP Cat5e
UTP Cat6
UTP Cat5e
UTP Cat6
UTP Cat5e
UTP Cat6
UTP Cat5e
UTP Cat6
FTP Cat5e
FTP Cat5e
FTP Cat5e
FTP Cat6
FTP Cat5e
FTP Cat6
FTP Cat5e
FTP Cat6
FTP Cat5e
FTP Cat6
STP Cat6
STP Cat6A
STP Cat6
STP Cat6A
STP Cat6
STP Cat6A
STP Cat6
STP Cat6A
48 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
2,72 €
2,90 €
2,98 €
5,90 €
3,50 €
6,20 €
4,07 €
7,10 €
4,45 €
8,30 €
3,60 €
3,70 €
4,40 €
6,20 €
5,15 €
7,90 €
6,11 €
8,10 €
7,34 €
9,50 €
10,50 €
9,20 €
13,34 €
13,60 €
15,50 €
17,19 €
21,80 €
22,59 €
Ερμάρια 19’’
Αρ. καταλόγου
463 00
Περιγραφή
24U – πλάτος 600
mm βάθος 600 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
757,80 €
463 06
29U – πλάτος 600
mm βάθος 600 mm
785,53 €
463 12
33U – πλάτος 600
mm βάθος 600 mm
816,95 €
463 18
42U – πλάτος 600
mm βάθος 600 mm
896,43 €
463 19
42U – πλάτος 600
mm βάθος 800 mm
1.012,87€
463 21
42U – πλάτος 800
mm βάθος 600 mm
1.148,72 €
463 22
42U – πλάτος 800
mm βάθος 800 mm
1.288,27 €
463 86
42U για server –
πλάτος 800 mm
βάθος 1.000 mm
42U επέκτασης –
πλάτος 600 mm
βάθος 600 mm
42U επέκτασης –
πλάτος 600 mm
βάθος 800 mm
Linkeo 33U - πλάτος
600 mm βάθος 600
mm
Linkeo 42U - πλάτος
600 mm βάθος 600
mm
1.455,54 €
463 30
463 33
463 52
463 58
4
665,39 €
1.059,08 €
600,70 €
693,11 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
49
Εξαρτήματα για ερμάρια 19’’
Αρ. καταλόγου
463 34
463 35
464 64
4
463 37
Περιγραφή
Μονάδα διαχείρισης
καλωδίων 42U βάθος
600 mm
Μονάδα διαχείρισης
καλωδίων 42U βάθος
800 mm
Βάθρο για μονάδα
διαχείρισης καλωδίων
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
314,21 €
328,07 €
28,83 €
Κιτ σύνδεσης
ερμαρίων βάθους
600 mm
Κιτ σύνδεσης
ερμαρίων βάθους
800 mm
Βάθρο για ερμάρια
πλάτους 600 mm
41,59 €
464 53
Βάθρο για ερμάρια
πλάτους 800 mm
106,28 €
464 54
Σετ από 2 πλευρικές
πλάκες για βάθρο.
Βάθος 600 mm.
Σετ από 2 πλευρικές
πλάκες για βάθρο.
Βάθος 800 mm.
Σετ από 2 πλευρικές
πλάκες για βάθρο.
Βάθος 1.000 mm.
Σετ από 2 πλευρικές
πλάκες διάτρητες.
Βάθος 600 mm.
Σετ από 2 πλευρικές
πλάκες διάτρητες.
Βάθος 800 mm.
463 38
464 52
464 56
464 58
464 60
464 61
50 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
42,51 €
97,04 €
37,43 €
46,39 €
50,83 €
27,17 €
29,85 €
Αρ. καταλόγου
464 62
464 63
465 00
465 01
465 02
465 05
465 06
465 17
465 08
Περιγραφή
Σετ από 2 πλευρικές
πλάκες με βούρτσα..
Βάθος 600 mm.
Σετ από 2 πλευρικές
πλάκες με βούρτσα.
Βάθος 800 mm.
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 1 σασί
19’’ βάθος 115 mm
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 1 σασί
19’’ βάθος 200 mm
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 1 σασί
19’’ βάθος 360 mm
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 450 mm.
Για ερμάρια βάθους
600 mm.
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 650 mm.
Για ερμάρια βάθους
800 mm.
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 850 mm.
Για ερμάρια server
βάθους 1.000 mm.
Ράφι τηλεσκοπικό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 450 mm.
Για ερμάρια βάθους
600 mm. Αυτόματη
γείωση.
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
36,50 €
45,76 €
18,76 €
4
22,88€
24,70 €
42,70 €
48,79 €
73,08 €
123,52 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
51
Αρ. καταλόγου
465 09
465 18
4
465 00
465 01
465 02
465 05
465 06
465 17
Περιγραφή
Ράφι τηλεσκοπικό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 650 mm.
Για ερμάρια βάθους
800 mm. Αυτόματη
γείωση.
Ράφι τηλεσκοπικό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 650 mm.
Για ερμάρια server
βάθους 1.000 mm.
Αυτόματη γείωση.
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 1 σασί
19’’ βάθος 115 mm
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 1 σασί
19’’ βάθος 200 mm
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 1 σασί
19’’ βάθος 360 mm
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 450 mm.
Για ερμάρια βάθους
600 mm.
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 650 mm.
Για ερμάρια βάθους
800 mm.
Ράφι σταθερό,
στήριξη σε 2 σασί
19’’ βάθος 850 mm.
Για ερμάρια server
βάθους 1.000 mm.
52 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
141,82 €
157,11 €
18,76 €
22,88€
24,70 €
42,70 €
48,79 €
73,08 €
Διαχείριση καλωδίων
Αρ. καταλόγου
464 72
464 73
464 80
464 81
464 76
464 77
465 22
465 23
465 28
465 29
465 30
465 31
Περιγραφή
Σετ 3 στηριγμάτων
για ερμάρια βάθους
600 mm
Σετ 3 στηριγμάτων
για ερμάρια βάθους
800 mm
Πλάκα διέλευσης
καλωδίων κάθετη –
42U, πλάτος 800 mm
Εξάρτημα επέκτασης
μικτονόμησης – 42U,
πλάτος 800 mm
Σχάρα διέλευσης
καλωδίων – ερμάρια
33U
Σχάρα διέλευσης
καλωδίων – ερμάρια
42U
Μετώπη διέλευσης
καλωδίων μεταλλική
1U
Μετώπη διέλευσης
καλωδίων μεταλλική
2U
Μετώπη πλαστική με
βούρτσα απ΄ ευθείας
στήριξη 1U
Μετώπη πλαστική με
βούρτσα απ΄ ευθείας
στήριξη 2U
Μετώπη μεταλλική
με βούρτσα με βίδες
1U
Μετώπη μεταλλική
με βούρτσα με βίδες
2U
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
29,94 €
30,20 €
126,27 €
4
85,48 €
53,07 €
69,55 €
18,02 €
22,18 €
18,30 €
23,79 €
26,54 €
30,20 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
53
Πλάκες κάλυψης, διαχείριση θερμότητας, πολύπριζα τροφοδοσίας
Αρ. καταλόγου
465 32
465 33
465 38
4
465 39
464 87
Περιγραφή
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Πλάκα κάλυψης
6,86 €
πλαστική, απ΄ευθείας
στήριξη, 1U
Πλάκα κάλυψης
8,24 €
πλαστική, απ΄ευθείας
στήριξη, 2U
Πλάκα κάλυψης
13,72 €
μεταλλική, με βίδες,
1U
Πλάκα κάλυψης
16,01 €
μεταλλική, με βίδες,
2U
Καλύμματα 19’’ 3U –
118,95 €
2 ανεμιστήρες 230 V
464 88
Καλύμματα 19’’ 3U –
3 ανεμιστήρες 230 V
348 48
Θερμοστάτης
44,52 €
464 83
Σετ από 4 ροδάκια
41,59 €
464 82
Σετ από 4 ροδάκια –
για ερμάριο server
44,82 €
464 85
Κιτ φωτισμού
50,32 €
465 60
Πολύπριζο
τροφοδοσίας πλήρες,
9 πρίζες
Πολύπριζο
τροφοδοσίας πλήρες,
6 πρίζες + ασφάλεια
332 38
54 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
150,98 €
116,56 €
138,29 €
Πίνακες για συστήματα δομημένης καλωδίωσης
Αρ. καταλόγου
462 00
462 01
462 06
462 11
462 02
462 07
462 12
462 03
462 08
462 13
462 09
462 14
Περιγραφή
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 400
mm, 6U
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 400
mm, 9U
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 580
mm, 9U
Πίνακας με
περιστρ/μενη βάση,
βάθος 580 mm, 9U
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 400
mm, 12U
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 580
mm, 12U
Πίνακας με
περιστρ/μενη βάση,
βάθος 580 mm, 12U
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 400
mm, 16U
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 580
mm, 16U
Πίνακας με
περιστρ/μενη βάση,
βάθος 580 mm, 16U
Πίνακας με σταθερή
βάση, βάθος 580
mm, 21U
Πίνακας με
περιστρ/μενη βάση,
βάθος 580 mm, 21U
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
272,62 €
302,20 €
365,96 €
4
462,08 €
332,69 €
425,11 €
489,80 €
358,57 €
487,95 €
533,24 €
550,79 €
593,30 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
55
Εξαρτήματα για πίνακες
Αρ. καταλόγου
462 55
Περιγραφή
Πλάκα εισόδου για
πίνακα με
περιστρ/μενη βάση
Δακτύλιος – οδηγός
καλωδίων 1U.
Συσκευασία των 4.
Δακτύλιος – οδηγός
καλωδίων 2U.
Συσκευασία των 4.
Ανεμιστήρας 230V
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
30,08 €
Αρ. καταλόγου
462 30
Περιγραφή
Πίνακας 6U, βάθος
400 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
170,97 €
462 31
Πίνακας 9U, βάθος
400 mm
194,07 €
462 42
Πίνακας 12U, βάθος
600 mm
249,52 €
462 43
Πίνακας 16U, βάθος
600 mm
275,40 €
462 70
Κιτ εξαερισμού
112,53 €
465 41
465 42
4
462 60
4,12 €
5,63 €
462,08 €
Πίνακες LCS2 Linkeo
Πίνακας LCS2 10’’ για μικρές εγκαταστάσεις
Αρ. καταλόγου
462 20
Περιγραφή
Πίνακας 6U, βάθος
400 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
189,45 €
335 92
Κενή μετώπη
μικτονόμησης – 2
μπλοκ κονεκτόρων
20,70 €
56 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Πυρανίχνευση
5
Κάθε σύγχρονο κτίριο διαθέτει πυρανίχνευση, γεγονός το οποίο στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι απαίτηση της νομοθεσίας.
Τα σημερινά συστήματα πυρανίχνευσης διακρίνονται σε συμβατικά και σε
διευθυνσιοδοτούμενα. Στα πρώτα οι ανιχνευτές είναι συνδεδεμένοι κατά ομάδες που
ονομάζονται ζώνες και η γνώση μας για το σημείο της πυρκαγιάς περιορίζεται στην
τοποθεσία της ζώνης. Στα δεύτερα είναι δεδομένος ο προσδιορισμός του ανιχνευτή ο
οποίος δίνει σήμα πυρκαγιάς.
Οι ανιχνευτές λειτουργούν με διάφορες αρχές. Οι οπτικοί ανιχνευτές (ή ανιχνευτές
ορατού καπνού) ανιχνεύουν με πομπό και δέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας που βρίσκονται
μαζί στην ίδια μονάδα. Οι ανιχνευτές δέσμης είναι συσκευές που ανιχνεύουν καπνό με
εκπομπή μιας δέσμης υπερύθρων. Αποτελούνται από τουλάχιστον 2 εξαρτήματα
τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία μέσα στον χώρο και χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη μεγάλων χώρων. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές είναι συσκευές που ανιχνεύουν
γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας. Οι θερμικοί ανιχνευτές είναι συσκευές που
ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία του χώρου ξεπεράσει μια ορισμένη τιμή. Τέλος οι
ανιχνευτές φλόγας, που είναι συσκευές ακριβές προοριζόμενες για εξειδικευμένες
εφαρμογές, ανιχνεύουν την υπέρυθρη, την ορατή και την υπεριώδη ακτινοβολία που
προέρχεται από γυμνή φλόγα.
Οι ανιχνευτές συνδέονται σε πίνακα πυρανίχνευσης μαζί με άλλα περιφερειακά
εξαρτήματα, όπως σειρήνες, φάρους, μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς και μεγαφωνικές
εγκαταστάσεις. Η επιλογή του ακριβούς εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί σε κάθε
περίπτωση είναι έργο του μηχανολόγου μελετητή.
Η εταιρεία Olympia Electronics είναι αμιγώς Ελληνική και τα προϊόντα της στον τομέα της
πυρανίχνευσης διακρίνονται όχι μόνο για την καλή σχέση τιμής προς απόδοση αλλά και
για την πρωτοποριακή τους τεχνολογία παγκόσμια.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
57
Πίνακες πυρανίχνευσης συμβατικοί
Ονομασία
BS-632
BS-632/B
BS-633
BS-634
5
BS-636
BS-610
BS-613
BS-628
BS-620
BS-50
A-632
A-986
Περιγραφή
2 ζωνών με ρελέ ανά
ζώνη και βοηθητικό
ρελέ
2 ζωνών με ρελέ ανά
ζώνη, βοηθητικό
ρελέ και μπαταρία
3 ζωνών
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
128,00 €
4 ζωνών με ρελέ ανά
ζώνη και βοηθητικό
ρελέ
6 ζωνών με ρελέ ανά
ζώνη και βοηθητικό
ρελέ
10 ζωνών
172,00 €
Κάρτα με 4 ρελέ
ζωνών για πίνακα BS610
Συσκευή κατάσβεσης
με ρύθμιση
καθυστέρησης
Μεγαφωνική για
πίνακες
πυρανίχνευσης
Μικρόφωνο για
μεγαφωνική BS-620
29,00 €
Μεταλλικό κουτί για
χωνευτή τοποθέτηση
BS-632/4/6
Μπαταρία μολύβδου
κλειστού τύπου
12V/7Ah
58 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
145,00 €
165,00 €
232,00 €
306,00 €
120,50 €
83,00 €
29,00 €
72,00 €
22,00 €
Πίνακες πυρανίχνευσης συμβατικοί “digit free”
Αποτελούνται από 5 διαφορετικά εξαρτήματα τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους για τη
δημιουργία συστημάτων πυρανίχνευσης που να διαθέτουν από 16 ως 64 ζώνες, με
δυνατότητες
ελέγχου
μέσω
ρελέ
συσκευών
κατάσβεσης,
ηλεκτροβανών,
ηλεκτρομαγνητών πόρτας και άλλων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα σε μια εφαρμογή
πυρασφάλειας. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος γίνεται από μικρό ανεξάρτητο
πληκτρολόγιο το οποίο μπορεί να βρίσκεται μακρυά από τη θέση του κύριου πίνακα. Το
σύστημα έχει μνήμη ιστορικού και δίνει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε συμβάν.
5
Ονομασία
BS-116
Περιγραφή
Πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
248,00 €
BS-114
Πληκτρολόγιο για τον πίνακα BS-116
162,00 €
BS-115
Επαναλήπτης για τον πίνακα BS-116
154,00 €
BS-117
Συσκευή με 16 ρελέ για τον πίνακ BS-116
156,00 €
BS-118
Συσκευή κατάσβεσης για τον πίνακα BS116
117,00 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
59
Μπουτόν συμβατικών συστημάτων πυρασφάλειας
5
Ονομασία
BS-533
Περιγραφή
Μπουτόν
κατάσβεσης
κατάλληλο για χρήση
σε εσωτερικούς
χώρους
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
17,00 €
BS-534
Μπουτόν
κατάσβεσης
κατάλληλο για χρήση
σε εσωτερικούς
χώρους με κλειδί
ακύρωσης
Μπουτόν αναγγελίας
πυρκαγιάς με
δυνατότητα reset
μέσω κλειδιού
20,00 €
BS-536/WP
Ίδια λειτουργία με το
BS-536, αλλά
στεγανό IP65
40,00 €
BS-7000
Μπουτόν αναγγελίας
πυρκαγιάς στεγανό
IP65 με δυνατότητα
δοκιμής μέσω
κλειδιού
47,50 €
A-536
Χωνευτό κυτίο για
BS-536 (τοποθέτηση
σε γυψοσανίδα)
6,50 €
BS-536
60 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
9,90 €
Ανιχνευτές πυρκαγιάς και αερίων συμβατικών συστημάτων πυρασφάλειας
Ονομασία
BS-655
Περιγραφή
Ανιχνευτής ορατού
καπνού (με βάση)
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
32,50 €
BS-657
Ανιχνευτής ορατού
καπνού – θερμικός
(διπλής τεχνολογίας με βάση)
41,00 €
BS-660
Θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής (με βάση)
25,00 €
BS-661
Στεγανός (IP65)
θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής για χρήση
σε εξωτερικούς
χώρους
35,00 €
BS-685
Στεγανός (IP65)
ανιχνευτής
υγραερίου με ρελέ
60,00 €
BS-686
Στεγανός (IP65)
ανιχνευτής φυσικού
αερίου με ρελέ
60,00 €
5
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
61
Ανιχνευτές καπνού και φλόγας
Οι ανιχνευτές φλόγας χρησιμοποιούνται σε πολύ κρίσιμους από πλευράς πυρασφάλειας
χώρους, όπου η εκδήλωση φλόγας θα αργήσει να συνοδευτεί από αύξηση της
θερμοκρασίας ή παρουσία καπνού.
Οι ανιχνευτές καπνού δέσμης προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων χώρων.
Ονομασία
BS-16581
Περιγραφή
Στεγανός ανιχνευτής
φλόγας (χωρίς τη
βάση)
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
4.050,00 €
Base-7127
Βάση μεταλλική για
τον ανιχνευτή
φλόγας BS-16581
510,00 €
BS-200
Ανιχνευτής καπνού
δέσμης 10 – 100m
1.165,00 €
BS-211
Ανιχνευτής καπνού
δέσμης 10 – 100m
(με καθρέφτη)
1.150,00 €
BS-250
Ανιχνευτής καπνού
δέσμης 5 – 50m (με
καθρέφτη)
1.030,00 €
5
62 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Πίνακας πυρανίχνευσης για διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα
5
Ο πίνακας BSR-1116 είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις μεσαίου και
μεγάλου μεγέθους. Κάθε συνδεόμενη με τον πίνακα συσκευή (ανιχνευτής, μπουτόν,
διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα σύνδεσης συμβατικών συσκευών) διαθέτει τη δική της
διεύθυνση και όνομα 16 χαρακτήρων το οποίο ορίζει ο χρήστης. Ο πίνακας διαθέτει 1
βρόχο στον οποίο μπορούν να συνδεθούν έως 240 συσκευές. Οι συσκευές μπορούν να
χωριστούν σε 16 ζώνες χωρίς περιορισμό εξαρτημάτων ανά ζώνη. Ο πίνακας διαθέτει 2
ανεξάρτητα προγραμματιζόμενες εξόδους για σειρήνες, όπου μπορούν να συνδεθούν
συμβατικές σειρήνες. Διατίθενται και πίνακες περισσότερων βρόχων.
Ονομασία
BSR-1116
Περιγραφή
Διευθ/τούμενος πίνακας 1 βρόχου
BSR-5031
Διευθ/τούμενη σειρήνα πυρανίχνευσης με
φάρο
Στεγανή διευθ/τούμενη σειρήνα
πυρανίχνευσης με φάρο
Εκτυπωτής για πίνακα BSR-1116
BSR-5031/WP
BSR-6558
BSR-8018
A-1100
Διευθ/τούμενη μονάδα εισόδου – εξόδου
για σύνδεση συμβατικών συσκευών
Software για BSR-1116
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
740,00 €
73,00 €
85,00 €
551,50 €
82,00 €
34,00 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
63
Διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές πυρανίχνευσης
5
5
Ονομασία
BSR-5036/A
Περιγραφή
Διευθ/τούμενο
μπουτόν
πυρασφάλειας
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
43,00 €
BSR-5036/WP
Διευθ/τούμενο
μπουτόν
πυρασφάλειας
στεγανό IP65
70,00 €
BSR-6055/A
Διευθ/τούμενος
ανιχνευτής ορατού
καπνού
44,50 €
BSR-6057/A
Διευθ/τούμενος
ανιχνευτής ορατού
καπνού – θερμικός
(διπλής τεχνολογίας)
43,50 €
BSR-6060/A
Διευθ/τούμενος
θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής
43,50 €
BSR-8013/A
Διευθ/τούμενη
μονάδα συμβατικών
ανιχνευτών
64,50 €
64 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Περιφερειακές συσκευές πυρανίχνευσης
Ονομασία
GR-24/12
Περιγραφή
Τροφοδοτικό 12 VDC
για χρήση όταν η
ισχύς του πίνακα
πυρανίχνευσης δεν
επαρκεί
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
170,50 €
GR-24/24
Τροφοδοτικό 24 VDC
για χρήση όταν η
ισχύς του πίνακα
πυρανίχνευσης δεν
επαρκεί
170,50 €
BS-162
Μηχανισμός για την
ενεργοποίηση μέχρι
2 ηλεκτροβανών 12
VDC από πίνακα
πυρανίχνευσης
30,00 €
BS-164
Μηχανισμός για την
ενεργοποίηση μέχρι
2 ηλεκτροβανών 24
VDC από πίνακα
πυρανίχνευσης
70,50 €
BS-510/24
Ηλεκτρομαγνητική
επαφή για πόρτες
πυρασφάλειας με
δυνατότητα έλξης ως
50 Kg
46,00 €
BS680/682/684
Ηλεκτροβάνα
χειροκίνητης
επαναφοράς 24VDC/
230VAC / 12 VDC
119,50 €
5
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
65
5
5
Ονομασία
BS-528
Περιγραφή
Πινακίδα σήμανσης
πυρασφάλειας με
ενσωματωμένο
buzzer
BS-542
Σειρήνα με φάρο για
ανιχνευτές αερίων
BS-690, BS-691 (βλ.
κεφ. 9)
18,00 €
BS-554
Μεγάφωνο, σειρήνα,
φάρος (για BS-620)
41,00 €
BS-572
Απομακρυσμένο LED
ανιχνευτού
7,80 €
BS-576
Φάρος με λάμπα
πυράκτωσης 3W.
Μπορεί να
λειτουργήσει με τάση
12 ή 24V DC.
17,50 €
BS-578 / -579
Φάρος με λάμπα
Xenon 12 / 24V DC
33,00 €
66 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
40,50 €
Αυτόνομες συσκευές πυρανίχνευσης
Ονομασία
BS-520
Περιγραφή
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Αυτόνομη σειρήνα.
40,00 €
Διαθέτει μπαταρίες Ni
– Cd 2,4V / 1.000mA
και κύκλωμα
φόρτισης.
BS-521
Όπως η BS-520 αλλά
επιπλέον διαθέτει
φωτεινή σήμανση με
LED
43,00 €
BS-520/WP
Όπως η BS-520 αλλά
επιπλέον στεγανή
(IP65)
45,00 €
BS-521/WP
Όπως η BS-521 αλλά
επιπλέον στεγανή
(IP65)
45,00 €
BS-522
Σειρήνα
πυρανίχνευσης με
φάρο 24V AC
BS-590
Κουδούνι γενικής
χρήσης 230V AC.
Διάμετρος 8 ίντσες.
Παράγει ήχο 100dB
στο 1 μέτρο.
5
125,00 €
31,50 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
67
5
5
Ονομασία
BS-650/R
Περιγραφή
Αυτόνομος
ανιχνευτής ορατού
καπνού 230V AC με
έξοδο ρελέ. Με
ενδεικτικό LED.
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
37,50 €
BS-665
Αυτόνομος
θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής 230V AC
με έξοδο ρελέ. Με
ενδεικτικό LED.
58,00 €
BS-97
Αυτόνομος
ανιχνευτής ορατού
καπνού 230V AC. Με
ενδεικτικό LED και
ενσωματωμένο
buzzer.
Αυτόνομος
ανιχνευτής ορατού
καπνού με μπαταρία.
Με ενδεικτικό LED
και ενσωματωμένο
buzzer.
Αυτόνομος
ανιχνευτής ορατού
καπνού διπλής
ενέργειας 230V AC –
μπαταρίας. LED και
buzzer ως ανωτέρω.
19,50 €
BS-98
BS-99
68 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
17,50 €
22,00 €
Συναγερμός
6
Τα συστήματα συναγερμού ή συστήματα προστασίας από εισβολή έχουν σαν αποστολή
την ειδοποίηση για κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδο σε ένα χώρο. Η πολυπλοκότητα και
οι δυνατότητες τέτοιων συστημάτων έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά για
εφαρμογές προστασίας μιας κατοικίας ή μίας μικρής επιχείρησης επιβάλλεται η δομή τους
να παραμένει απλή και όλα τα χαρακτηριστικά τους προσβάσιμα από τον μη ειδικό.
Στη βασική του μορφή ένα σύστημα συναγερμού αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα,
τη σειρήνα, τους αισθητήρες και, ενδεχομένως τα μέσα απομακρυσμένης ειδοποίησης
όπως αυτόματο τηλεφωνητή ή GSM / PSTN modem. Για εφαρμογές σε κατοικίες είναι
χρήσιμο να προστίθενται δυνατότητες όπως πυρανίχνευση ή ανίχνευση πλημμύρας
χρησιμοποιώντας ειδικούς ανιχνευτές συνδεμένους σε ανεξάρτητες ζώνες του πίνακα.
Οι κεντρικοί πίνακες μπορεί να έχουν χειριστήρια επάνω τους ή να συνδέονται με
απομακρυσμένα πληκτρολόγια.
Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού είναι οι μαγνητικές επαφές, οι υπέρυθροι
ανιχνευτές κίνησης (PIR – ανιχνεύουν κινούμενη πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας), οι
συνδυασμένοι ανιχνευτές κίνησης – μικροκυμάτων (PIR – MW), οι ανιχνευτές θραύσης
και οι υπέρυθροι ανιχνευτές δέσμης.
Στο σύστημα συνδέονται σειρήνες, αυτόματοι τηλεφωνητές και μπουτόν πανικού.
Και στον τομέα του συναγερμού τα προϊόντα της αμιγώς Ελληνικής εταιρείας Olympia
Electronics διακρίνονται για την καλή σχέση τιμής προς απόδοση.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
69
Πίνακας συναγερμού 6 ζωνών
6
Ο πίνακας συναγερμού BS-418 αποτελεί την κεντρική μονάδα του συστήματος. Διαθέτει 6
ζώνες όπου μπορούν να συνδεθούν 5 ανιχνευτές κίνησης (PIR ή PIR-MW) και άπειρες
μαγνητικές επαφές. Στη ζώνη 6 μπορούν να συνδεθούν ως 5 πυρανιχνευτές. Διαθέτει
επίσης 2 εξόδους για σύνδεση με σειρήνες, 2 εξόδους για σύνδεση με τον αυτόματο
τηλεφωνητή BS-487 με διαφορετικά μηνύματα για πυρκαγιά και κλοπή, επαφές για την
εγκατάσταση δείκτη τηλεχειρισμού BS-424, και υποδοχές για τη σύνδεση έως και 4
πληκτρολογίων BS-428. Επίσης διαθέτει υποδοχή για σύνδεση ανιχνευτή θραύσης υάλων
BS-427.
Ονομασία
BSR-418
Περιγραφή
Πίνακας συναγερμού 6 ζωνών
70 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
129,00 €
Εξαρτήματα για τον πίνακα BS-418
Ονομασία
BS-428
BS-414
BS-414/DM
Περιγραφή
Πληκτρολόγιο με
οθόνη για πίνακα
συναγερμού. Μπορεί
να τοποθετηθεί και
στο A-632 (βλ.
κεφ.5)
Αυτόνομη
φαροσειρήνα για
πίνακα συναγερμού
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
68,00 €
70,00 €
Εξωτερικό κέλυφος
φαροσειρήνας BS414 (dummy) για
παραπλανητική
τοποθέτηση
28,00 €
BS-441
Εσωτερική σειρήνα
για πίνακα
συναγερμού
18,50 €
BS-405
Υπέρυθρος
ανιχνευτής για
πίνακα συναγερμού
31,00 €
BS-409
Ανιχνευτής διπλής
τεχνολογίας
(μικροκυμάτων – IR)
για πίνακα
συναγερμού
62,00 €
6
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
71
Ονομασία
BASE-401
Περιγραφή
Βάση στήριξης για
τους ανιχνευτές BS405, BS-409
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
3,00 €
BS-360
Ραντάρ οροφής
συναγερμού
36,50 €
BS-660/12
Θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής 12V DC
26,00 €
BS-655/12
Ανιχνευτής ορατού
καπνού 12V DC
34,00€
BASE-6012
Βάση με ρελέ για BS655/12, BS-660/12
21,50 €
BS-427
Ανιχνευτής θραύσης
υάλων για πίνακα
συναγερμού
38,50 €
6
72 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Ονομασία
BS-679
Περιγραφή
Ανιχνευτής
πλημμύρας
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
23,50 €
BS-429/Β
BS-429/W
Μαγνητική επαφή για
πίνακα συναγερμού
καφέ/λευκή
3,30 €
BS-439
Χωνευτή μαγνητική
επαφή πόρτας
4,70 €
6
BS-449/Β
BS-449/W
Μαγνητική επαφή
χαμηλού προφίλ για
πίνακα συναγερμού
καφέ/λευκή
4,20€
BS-423
Πομπός
τηλεχειρισμού για
πίνακα συναγερμού
26,00 €
BS-424
Δέκτης
τηλεχειρισμού για
πίνακα συναγερμού
52,00 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
73
Σύστημα συναγερμού με δυνατότητα σύνδεσης σε κέντρο λήψης σημάτων
Ονομασία
BS-1616
Περιγραφή
Πίνακας συναγερμού
6 έως 16 ζωνών
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
312,00 €
BS-1832
Πίνακας συναγερμού
6 έως 32 ζωνών
480,00 €
BS-5108
Πλακέτα επέκτασης 8
ζωνών για BS-1616,
BS-1832
71,00 €
BS-5500
Πληκτρολόγιο με
LCD οθόνη (Ελληνικό
μενού)
215,00€
BS-5501
Πληκτρολόγιο LCD
ICON
6
74 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
142,00 €
Λήψη τηλεοπτικού σήματος
7
Η λήψη του τηλεοπτικού σήματος είναι μια ολοκληρωμένη και αυθύπαρκτη λειτουργία
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου. Η μελέτη και η υλοποίησή της
πρέπει να αφήνεται στους ειδικούς.
Οι επιλογές είναι πολλές, και αρχίζουν από την απλή επίγεια αναλογική ή ψηφιακή λήψη,
συνεχίζουν στη δορυφορική λήψη και φτάνουν στην σύνδεση με οπτικές ίνες για μεγάλα
κτίρια ή συγκροτήματα κατοικιών και στην τηλεόραση μέσα από το internet. Σε αυτές
μπορεί να συμπεριληφθεί και η καλωδιακή διανομή (CATV), αρκετά διαδεδομένη εκτός
Ελλάδος.
Μέσα στον χώρο ή το διαμέρισμα η διανομή του τηλεοπτικού σήματος μπορεί να γίνει με
δομημένη καλωδίωση ακόμα και σε οικιακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας ερμάρια,
μετώπες μικτονόμησης και λήπτες RJ45 (βλ. κεφ. 4).
Η εταιρεία Ikusi ιδρύθηκε στην Ισπανία το 1949 και αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο
πάροχο λύσεων στη λήψη και τη διανομή τηλεοπτικού σήματος με ηγετική θέση
παγκόσμια και συνεπή αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Δίνει μεγάλη βαρύτητα στην
έρευνα και στην εξέλιξη και, εκτός από την τηλεόραση, προσφέρει πολλά προϊόντα που
καλύπτουν ευρείς τομείς της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών και των επικοινωνιών, όπως
συσκευές τηλεχειρισμού, συστήματα επιτήρησης, ελέγχου πρόσβασης και συναγερμού,
συστήματα σηματοδοσίας και πληροφόρησης για σιδηροδρόμους και οδικά δίκτυα, και
συστήματα ανακοινώσεων για αεροδρόμια.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για συστήματα λήψης και διανομής
τηλεοπτικού σήματος και την κατασκευή τους σε συνεργασία με ειδικευμένους τεχνίτες.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
75
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου τηλεοπτικού σήματος σε
μονοκατοικία με 2 δότες σε περιοχή με ισχυρό σήμα
7
76 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου παραδείγματος
Ονομασία
IKS-1E/FM
Περιγραφή
Κεραία ραδιοφωνίας
κυκλική περιοχής
λήψης 87,5 –
108MHz. Από
αλουμίνιο
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
24,65 €
FLASH HD HDT Κεραία τηλεόρασης
517G
περιοχής λήψης
καναλιών 21 - 69
(470 - 862MHz)
κέρδους 17,5dB
70,20 €
MMU
Πολυζεύκτης ζώνης 2
εισόδων
10,58 €
UDU-205
Διαχωριστής 2
εξόδων
2,05 €
UDU-408
Διαχωριστής 4
εξόδων
3,07 €
ARTU009
Δότης σήματος
TV/RD – SAT
μεμονωμένος
5,22 €
7
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
77
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε μονοκατοικία με 2 δότες
7
78 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
RPA-060
Περιγραφή
Κεραία δορυφορικής
λήψης 60cm κέρδους
35,2dBi στα
11,75GHz
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
41,58 €
RPA-090
Κεραία δορυφορικής
λήψης 60cm κέρδους
37,8dBi στα
11,75GHz
61,06 €
RPA-100
Κεραία δορυφορικής
λήψης 60cm κέρδους
40,5dBi στα
11,75GHz
130,90 €
7
UEU-121K
Μεταλλάκτης
χαμηλού θορύβου
LNB για έναν χρήστη
8,32 €
DMS-200
Μίκτης σήματος
τηλεοπτικού –
δορυφορικού
(ενδιάμεσης
συχνότητας – IF) 2
εισόδων 1 εξόδου
Ενισχυτής σήματος
TV – SAT (IF) 18dB
(TV), 18 – 24dB (IF)
8,04 €
ATP-931
102,96 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
79
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε μονοκατοικία με 4 δότες
7
80 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
1880
1881
1941
1913
1915
Περιγραφή
Ιστός κεραίας L =
2,5m, D = 35mm
Ιστός κεραίας L =
1,5m, D = 35mm
Ιστός κεραίας L =
3m, D = 40mm
Βάση κεραμοσκεπής
για ιστούς Ø30 – 35
Στήριγμα
καπνοδόχου για
όλους τους ιστούς
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
23,14 €
16,36 €
40,02 €
22,62 €
28,71 €
7
2878
Στήριγμα τοίχου για
όλους τους ιστούς
20,88 €
1918
Σφιγκτήρας για
τοποθέτηση ιστού σε
κιγκλίδωμα
3,48 €
CBM-184
Μικρο - κέντρο
(micro - headend)
μίξης και ενίσχυσης
σημάτων 4 εισόδων
117,00 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
81
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε μονοκατοικία με 6 δότες
7
82 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
SCF-085
Περιγραφή
Στήριγμα τύπου
ιστού για
δορυφορικές κεραίες
80 και 100cm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
49,50 €
BAP-200
Βάση για στήριξη
στη γη του SCF-085
57,75 €
SPA-240
Στήριγμα τοίχου για
δορυφορικές κεραίες
60 και 80cm
12,71€
7
CBM-175
Μικρο - κέντρο
(micro - headend)
μίξης και ενίσχυσης
σημάτων 5 εισόδων
129,48 €
CBM-113
Μικρο - κέντρο
(micro - headend)
μίξης και ενίσχυσης
σημάτων 3 εισόδων
85,80 €
UDU-612
Διαχωριστής 6
εξόδων
6,53 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
83
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε μονοκατοικία με 2 δότες σε περιοχή με ασθενές σήμα
7
84 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
SBA-120
Περιγραφή
Προενισχυτής ιστού.
Συχνότητες UHF.
Κέρδος 35dB.
Προστασία IP55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
31,33 €
SBA-100
Προενισχυτής ιστού.
Συχνότητες UHF.
Κέρδος 40dB.
Προστασία IP55
27,92 €
SBA-290
Προενισχυτής ιστού.
Συχνότητες
UHF/SAT. Κέρδος
35dB (UHF).
Προστασία IP55
31,33 €
SBA-220
Προενισχυτής ιστού.
Συχνότητες FM/UHF.
Κέρδος 40dB (UHF).
Προστασία IP55
32,88 €
SBA-210
Προενισχυτής ιστού.
Συχνότητες
BI/DAB/BII/UHF.
Κέρδος 40dB (UHF).
Προστασία IP55
Τροφοδοτικό και
διαχωριστής
33,35 €
APB-624
7
13,82 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
85
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου τηλεοπτικού σήματος σε
μονοκατοικία με 2 δότες σε περιοχή με ασθενές σήμα. Δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά
των δοτών.
7
86 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
APB-124
Περιγραφή
Τροφοδοτικό και
διαχωριστής
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
22,37 €
APB-912
Τροφοδοτικό για
χρήση σε
εγκαταστάσεις που
συμπεριλαμβάνουν
σήμα SAT
ARTU009
Δότης σήματος
TV/RD – SAT
μεμονωμένος
5,22 €
ARTU900
Δότης σήματος
TV/RD – SAT
τερματικός
8,53 €
ARTU901
Δότης σήματος
TV/RD – SAT
διέλευσης
9,57 €
ARTU902
Δότης σήματος
TV/RD – SAT
διέλευσης χαμηλών
απωλειών
9,57 €
15,79 €
7
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
87
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε διπλοκατοικία
7
88 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
DAB-030
Περιγραφή
Κεραία για λήψη
σήματος DAB (Digital
Audio Broadcast)
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
23,40 €
CBM-125
Μικρο - κέντρο
(micro - headend)
μίξης και ενίσχυσης
σημάτων 5 εισόδων
MS-0504
Δορυφορικός
πολυδιακόπτης
(multiswitch) 4
εισόδων SAT 4
εξόδων
102,00 €
MS-0908
Δορυφορικός
πολυδιακόπτης
(multiswitch) 8
εισόδων SAT 8
εξόδων
217,50 €
MS-1712
Δορυφορικός
πολυδιακόπτης
(multiswitch) 16
εισόδων SAT
12εξόδων
525,00 €
MS-1716
Δορυφορικός
πολυδιακόπτης
(multiswitch) 16
εισόδων SAT 16
εξόδων
600,00 €
90,48 €
7
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
89
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων
7
90 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
Περιγραφή
Onesat AFP-292 Προγραμματιζόμενος
πολυκαναλικός
ενισχυτής 6 επίγειων
και 2 δορυφορικών
εισόδων, 2 εξόδων
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
624,00 €
One123
211
AFP- Προγραμματιζόμενος
πολυκαναλικός
ενισχυτής 6 επίγειων
εισόδων, 1 εξόδου
561,60 €
One118
201
AFP- Προγραμματιζόμενος
πολυκαναλικός
ενισχυτής 5 επίγειων
εισόδων, 1 εξόδου
538,20 €
UDL-420
Διαχωριστής 4
εξόδων μεγάλης
τελικής αντίστασης,
μικρής αντίστασης
διέλευσης
5,78 €
UDL-415
Διαχωριστής 4
εξόδων μικρής
τελικής αντίστασης,
μικρής αντίστασης
διέλευσης
5,78 €
UDL-410
Διαχωριστής 4
εξόδων μικρής
τελικής αντίστασης,
μεγάλης αντίστασης
διέλευσης
5,78 €
7
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
91
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε πολυκατοικία 48 διαμερισμάτων
7
92 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
SZB-119
Περιγραφή
Μονοκαναλικός
ενισχυτής BI 57dB
για τοποθέτηση σε
κέντρα (headends –
φωτ.)
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
151,84 €
SZB-129
Μονοκαναλικός
ενισχυτής FM 57dB
για τοποθέτηση σε
κέντρα (headends –
φωτ.)
118,32 €
SZB-128
Μονοκαναλικός
ενισχυτής FM 30dB
για τοποθέτηση σε
κέντρα (headends –
φωτ.)
104,52 €
SZB-168
Μονοκαναλικός
ενισχυτής DAB για
τοποθέτηση σε
κέντρα (headends –
φωτ.)
122,26 €
SZB-139
Μονοκαναλικός
ενισχυτής BIII για
τοποθέτηση σε
κέντρα (headends –
φωτ.)
145,93 €
SZB-148
Μονοκαναλικός
ενισχυτής UHF για
τοποθέτηση σε
κέντρα (headends –
φωτ.)
153,82 €
7
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
93
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε πολυκατοικία 8 διαμερισμάτων
7
94 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Επιπρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προηγούμενου
παραδείγματος
Ονομασία
INT-070
Περιγραφή
Κεραία καναλιών Ε5
– Ε12 τύπου Yagi
κέρδους 8,5dB
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
29,64 €
IKP-3E/3
Κεραία καναλιού Ε3
τύπου Yagi κέρδους
6dB
51,48 €
AFI-840
Ενισχυτής SAT – IF
ρυθμιζόμενου
κέρδους 0 – 18dB
146,16 €
CBS-934
Μικρό – κέντρο (mini
headend) ενίσχυσης
επίγειου σήματος 5
εισόδων
218,40 €
CBS-534
Μικρό – κέντρο (mini
headend) ενίσχυσης
επίγειου σήματος 5
εισόδων
127,92 €
CBS-734
Μικρό – κέντρο (mini
headend) ενίσχυσης
επίγειου σήματος 5
εισόδων
156,00 €
7
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
95
Παράδειγμα εγκατάστασης συστήματος λήψης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος σε συγκρότημα κτιρίων
7
96 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Φωτισμός ασφαλείας
Ο φωτισμός ασφαλείας είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου κτιρίου, και τις
περισσότερες φορές είναι επιβεβλημένος από τη νομοθεσία. Η επιλογή του πρέπει να
αποτελεί τμήμα της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου.
8
Η αξία του είναι πολύ μεγάλη και εμφανής σε περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτρικής
ισχύος και ανυπολόγιστη σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής.
Σήμερα τα φωτιστικά ασφαλείας εναρμονίζονται με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου
προσφέροντας και αισθητική προστιθέμενη αξία.
Η Legrand είναι παρούσα από καιρό στον χώρο του φωτισμού ασφαλείας και διαθέτει
φωτιστικά διευθυνσιοδοτούμενα, φωτιστικά αυτόνομα και φωτιστικά διπλής χρήσης,
όδευσης και ασφάλειας, με μεγάλη χρηστικότητα στους χώρους συνάθροισης κοινού.
Τα φωτιστικά ασφαλείας της Legrand διαθέτουν όλα ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας
και βλάβης ενώ τα διευθυνσιοδοτούμενα παρέχουν προχωρημένες δυνατότητες
αυτοδιάγνωσης. Τα μοντέλα G5, L31 και B65 βγαίνουν σε απλή και διευθυνσιοδοτούμενη
έκδοση, απολύτως όμοιες εξωτερικά.
Η σειρά Lipso είναι φωτιστικά όδευσης που μετατρέπονται σε φωτιστικά ασφαλείας σε
περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Ο φωτισμός γίνεται με 4 έγχρωμα LEDs για τον
φωτισμό όδευσης μπροστά ή περιφερειακά, σε διάφορα χρώματα, και 3 λευκά LEDs για
τον φωτισμό ασφαλείας τα οποία δίνουν υψηλή φωτεινότητα και μεγάλης διάρκειας
ζωής. Η εγκατάσταση γίνεται χωνευτά σε ειδικό κουτί, ενώ υπάρχουν επιπρόσθετα
στρογγυλά και τετράγωνα πλαίσια και ειδικό εξάρτημα προσαρμογής το οποίο
αντικαθιστά το κουτί προκειμένου για τοποθέτηση σε λεπτά χωρίσματα, όπως τοίχοι από
γυψοσανίδα.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
97
8
8
Κωδικός
61730
Περιγραφή
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φωτιστικό G5 μη
52,88 €
συνεχούς λειτουργίας
8W 1,5h, 90lm απλό
61731
Φωτιστικό G5 μη
συνεχούς λειτουργίας
8W 1,5h, 210lm
απλό
66,94 €
61760
Φωτιστικό G5 μη
συνεχούς λειτουργίας
8W 1,5h, 210lm
διευθυνσιοδοτούμενο
93,48 €
61733
Φωτιστικό G5 μη
συνεχούς λειτουργίας
8W 1,5h, 345lm
απλό
85,92 €
61732
Φωτιστικό G5 μη
συνεχούς λειτουργίας
8W 3h, 155lm απλό
84,79 €
61761
Φωτιστικό G5 μη
συνεχούς λειτουργίας
8W 3h, 155lm
διευθυνσιοδοτούμενο
116,33 €
98 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Κωδικός
61736
Περιγραφή
Φωτιστικό G5 διπλής
λειτουργίας 2 x 8W
200lm για επίτοιχη
στήριξη απλό
61764
Φωτιστικό G5 διπλής
λειτουργίας 2 x 8W
200lm για επίτοιχη
στήριξη
διευθυνσιοδοτούμενο
126,90 €
61746
Φωτιστικό G5 διπλής
λειτουργίας 2 x 8W
200lm για στήριξη με
βραχίονα σε οροφή ή
τοίχο απλό
109,33 €
61774
Φωτιστικό G5 διπλής
λειτουργίας 2 x 8W
200lm για στήριξη με
βραχίονα σε οροφή ή
τοίχο
διαυθυνσιοδοτούμενο
Πρισματικό κάλυμμα
– αντικαθιστά το
κάλυμμα που
παραδίδεται με το
φωτιστικό ασφαλείας
156,52 €
61782
61791
Βραχίονας στήριξης
στην οροφή για τη
στήριξη των
φωτιστικών
ασφαλείας 61746,
61774
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
90,38 €
8
22,84 €
38,06 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
99
Κωδικός
61792
61783
61785
61786
61783
61785
61786
660865
8
Περιγραφή
Βραχίονας στήριξης
στον τοίχο για τη
στήριξη των
φωτιστικών
ασφαλείας 61746,
61774
Κουτί ημιεντοιχισμού
απλό
Κουτί ημιεντοιχισμού
αλουμινίου
Κουτί ημιεντοιχισμού
μπρονζέ
Κουτί ημιεντοιχισμού
απλό
Κουτί ημιεντοιχισμού
αλουμινίου
Κουτί ημιεντοιχισμού
μπρονζέ
Ετικέττες σήμανσης
διαστάσεων 310 x
112mm.
660866
660867
660868
660869
660874
100 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
38,06 €
13,34 €
25,39 €
25,39 €
13,34 €
25,39 €
25,39 €
1,26 €
Κωδικός
661000
Περιγραφή
Φωτιστικό L31 μη
συνεχούς λειτουργίας
6W 70lm 1,5h απλό
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
39,13 €
661001
Φωτιστικό L31 μη
συνεχούς λειτουργίας
6W 100lm 1,5h απλό
44,41 €
661004
Φωτιστικό L31 μη
συνεχούς λειτουργίας
6W 200lm 1,5h απλό
52,87 €
661020
Φωτιστικό L31 μη
συνεχούς λειτουργίας
6W 200lm 1,5h
διευθυνσιοδοτούμενο
79,32 €
661010
Φωτιστικό L31 μη
συνεχούς λειτουργίας
6W 75lm 3h απλό
52,87 €
661008
Φωτιστικό L31 διπλής
λειτουργίας 2 x 6W
6W 75lm 3h απλό
74,03 €
8
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
101
Κωδικός
661040
Περιγραφή
Πλαίσιο χωνευτής
τοποθέτησης για
τοίχους και οροφές.
Περιέχει 2 τεμάχια:
κουτί και πλαίσιο
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
12,68 €
661043
Πινακίδα σήμανσης 2
όψεων
5,82 €
661044
Κάλυμμα τετράγωνο
7,93 €
661045
Κάλυμμα στρογγυλό
7,93 €
61562
Φωτιστικό B65
στεγανό (IP65) μη
συνεχούς λειτουργίας
6W 165lm 1,5h απλό
62,69 €
61567
Φωτιστικό B65
στεγανό (IP65) μη
συνεχούς λειτουργίας
6W 165lm 1,5h
διευθυνσιοδοτούμενο
100,47 €
8
8
102 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
Κωδικός
660901 (μπλε)
660902 (λευκό)
660903 (κόκκ.)
660904 (πράσ.)
660905 (κίτρ.)
660911 (μπλε)
660912 (λευκό)
660913 (κόκκ.)
Περιγραφή
Φωτιστικό όδευσης
και ασφαλείας Lipso.
Περιφεριακός
φωτισμός.
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
41,54 €
Φωτιστικό όδευσης
και ασφαλείας Lipso.
Κεντρικός φωτισμός.
41,54 €
660914 (πράσ.)
660915 (κίτρ.)
660941
Κουτί εντοιχισμού
ειδικό
2,13 €
660942
Πλαίσια για κοινά
κουτιά εντοιχισμού
βάθους 50mm
12,70 €
8
660943
Εξάρτημα
προσαρμογής για
λεπτά χωρίσματα από
10 έως 30mm
5,30 €
660944
Πλαίσιο στρογγυλό
Ø68mm
7,66 €
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
103
8
8
Κωδικός
62515
Περιγραφή
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Πίνακας ελέγχου για
1.374,60 €
διευθυνσιοδοτούμενα
φωτιστικά ασφαλείας.
Συγκεντρώνει
περιοδικά τα στοιχεία
της κατάστασης των
φωτιστικών
ασφαλείας. Η
επικοινωνία ανάμεσα
στα
διευθυνσιοδοτούμενα
φωτιστικά ασφαλείας
και τον πίνακα ελέγχου
εκτελείται μέσω
γραμμής
τηλεχειρισμού.
62512
Αναμεταδότης για την
επέκταση της
εγκατάστασης σε
πάνω από 250
φωτιστικά ασφαλείας
ή γραμμής > 700m
Λογισμικό
παρακολούθησης. Για
την επιτήρηση της
εγκατάστασης του
συστήματος
διευθυνσιοδοτούμενων
φωτιστικών ασφαλείας
που ελέγχονται από
έναν ή περισσότερους
πίνακες ελέγχου
ανεξάρτητα από το
μέγεθος της.
62513
104 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
372,96 €
114,02 €
Ανίχνευση αερίων
Η ανίχνευση αερίων για την πρόληψη επικίνδυνων για τη ζωή ή την υγεία
συγκεντρώσεων τέθηκε από παλιά σαν πρόβλημα που έπρεπε να λύσει η τεχνική.
Από τους παλιούς ανιχνευτές που προορίζονταν για βιομηχανικό περιβάλλον μέχρι τους
σύγχρονους που ενσωματώνονται στις Η/Μ εγκαταστάσεις ενός χώρου εργασίας ή μιας
κατοικίας το ζητούμενο ήταν η αξιοπιστία και η προσιτή τιμή.
Οι ανιχνευτές αερίων της Ελληνικής Olympia Electronics συνταιριάζουν και τα δυο και
αποτελούν την κορυφαία λύση στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια, αποτελώντας
μηχανήματα αναφοράς.
Προσφέρονται πίνακες ανίχνευσης με μικροεπεξεργαστή στις εισόδους των οποίων
συνδέονται ανιχνευτές με 2 καλώδια σε αποστάσεις που μπορούν να φτάσουν και τα
1.000m. Υπάρχουν ανιχνευτές για υγραέριο, φυσικό αέριο, μονοξείδιο του άνθρακα και
αμμωνία. Για χρήση σε περιβάλλοντα που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης υπάρχουν
ανιχνευτές αντιεκρηκτικού τύπου για υγραέριο, φυσικό αέριο και αμμωνία πιστοποιημένοι
για περιβάλλοντα II 2G Eex d IIC T6. Στις εξόδους των πινάκων συνδέονται επαφές ρελαί
για ενεργοποίηση συναγερμού ή άλλες λειτουργίες. Υπάρχουν κάρτες επέκτασης και
συσκευές επέκτασης για τους πίνακες ανίχνευσης έτσι ώστε να μπορούν να
δημιουργηθούν συστήματα μέχρι 200 ανιχνευτών ικανά να καλύψουν και τους πιο
εκτεταμένους βιομηχανικούς χώρους.
9
Για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές, όπως είναι η ανίχνευση διαρροών φυσικού αερίου ή
υγραερίου ή και παρουσίας αλκοόλης και διοξείδιου του άνθρακα σε οικίες ή σε μικρούς
εμπορικούς χώρους υπάρχουν αυτόνομοι ανιχνευτές οι οποίοι διαθέτουν εξόδους για
ενεργοποίηση ηλεκτροβανών ή βομβητών. Κατά παρόμοιο τρόπο με τους πίνακες,
μπορούν να ενεργοποιήσουν συναγερμό ή άλλες λειτουργίες. Επιπρόσθετα στις εισόδους
τους μπορούν να συνδεθούν ανιχνευτές πυρκαγιάς.
Στο κάτω άκρο της κλίμακας τιμών υπάρχουν πλήρως αυτόνομοι μικροί ανιχνευτές με
ρελαί και βομβητή. Η χρήση τους είναι επιβεβλημένη από το Πυροσβεστικό Σώμα σε
οποιονδήποτε εμπορικό χώρο ή χώρο εστίασης γίνεται χρήση υγραερίου κατά τα
οριζόμενα στον τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίριο.
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
105
Ονομασία
BS-340
BS-344
BS-370
BS-375
9
BS-341
BS-376
Περιγραφή
Επεκτάσιμος πίνακας
ανίχνευσης αερίων
με 4 εισόδους και 5
εξόδους. Με
τροφοδοτικό και
φορτιστή μπαταρίας.
Πίνακας ανίχνευσης
αερίων με 4 εισόδους
και 5 εξόδους. Με
τροφοδοτικό και
φορτιστή μπαταρίας.
Επεκτάσιμος πίνακας
ανίχνευσης αερίων
με 16 εισόδους και 8
εξόδους. Με
τροφοδοτικό και
φορτιστή μπαταρίας
Συσκευή επέκτασης
του πίνακα BS-370.
Με 8 εισόδους και
υποδοχές για
σύνδεση 1 ή 2
καρτών BS-376.
Κάρτα επέκτασης με
4 εισόδους για
ανιχνευτές και 4
προγραμματιζόμενα
ρελέ, κατάλληλη για
τον πίνακα BS-340
Κάρτα επέκτασης με
4
προγραμματιζόμενα
ρελέ, κατάλληλη για
τη συσκευή BS-375.
106 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 20101
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
800,00 €
510,00 €
3.400,00 €
580,00 €
350,00 €
85,00 €
Ονομασία
BS-380
Περιγραφή
Αναλογικός
ανιχνευτής
υγραερίου στεγανός
IP65
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
300,00 €
BS-381
Αναλογικός
ανιχνευτής φυσικού
αερίου στεγανός
IP65
260,00 €
BS-382
Αναλογικός
ανιχνευτής
μονοξειδίου του
άνθρακα στεγανός
IP65
364,00 €
BS-383
Αναλογικός
ανιχνευτής αμμωνίας
στεγανός IP65
BS-390
Ανιχνευτής
υγραερίου
αντιεκρηκτικού
τύπου
405,00 €
BS-391
Ανιχνευτής φυσικού
αερίου
αντιεκρηκτικού
τύπου
405,00 €
1.100,00 €
9
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
107
9
Ονομασία
BS-393
Περιγραφή
Ανιχνευτής αμμωνίας
αντιεκρηκτικού
τύπου
BS-690
Αυτόνομος
ανιχνευτής
υγραερίου με ζώνη
πυρανίχνευσης
73,00 €
BS-691
Αυτόνομος
ανιχνευτής φυσικού
αερίου με ζώνη
πυρανίχνευσης
73,00 €
BS-692
Εξωτερικό
αισθητήριο
υγραερίου για BS690, BS-691
32,50 €
BS-693
Εξωτερικό
αισθητήριο φυσικού
αερίου για BS-690,
BS-691
33,00 €
BS-694
Ανιχνευτής
υγραερίου 230V με
έξοδο ρελέ
50,00 €
108 Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 20101
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.476,00 €
Ονομασία
BS-695
Περιγραφή
Ανιχνευτής φυσικού
αερίου 230V με
έξοδο ρελέ
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
50,00 €
BS-696
Αυτόνομος
ανιχνευτής
υγραερίου με έξοδο
για ηλεκτροβάνα
71,00 €
BS-697
Αυτόνομος
ανιχνευτής φυσικού
αερίου με έξοδο για
ηλεκτροβάνα
71,50 €
BS-687
Αυτόνομος
ανιχνευτής
υγραερίου (IP42) με
ρελέ και βομβητή
57,00 €
BS-688
Αυτόνομος
ανιχνευτής φυσικού
αερίου (IP42) με
ρελέ και βομβητή
57,00 €
BS-674
Αυτόνομος
ανιχνευτής
υγραερίου
65,00 €
9
Ι. Νικολόπουλος | Κατάλογος συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης 2011
109