close

Enter

Log in using OpenID

(PDF)

embedDownload
Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
Zakon br. 03/L-201
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR. 04/L-165 O BUDŽETU
REPUBLIKE KOSOVA ZA 2013. GODINU
Skupština Republike Kosova,
Na osnovu člana 65 (1) i (5) Ustava Republike Kosova, člana 25 Zakona br. 03/L-048 o
upravljanju javnim finansijama i odgovornosti i člana 8 Zakona br. 03/-L- 221 i izmenama i
dopunama Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti;
Usvaja
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR. 04/L-165 O
BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVA ZA 2013. GODINU
Član 1
Revidirane tabele u prilogu ovog zakona su deo Zakona o izmenama i dopunama Zakona br.
04/L-165 o Budžetu Republike Kosova za 2013. godinu.
Član 2
1. U članu 9. zakona o godišnjem budžetu Republike Kosova za 2013. godinu, nakon stava 2.
dodaje se novi stav sa brojnim redom 3, koji glasi:
3. Sva prikupljena sredstva od uvoza robe od registriranih preduzeća u severnoj
Mitrovici, Zubin Potoku, Leposaviću ili Zvečanu, koja su namenjena za potrošnju u
ovim opštinama, u trenutku ulaska na Kosovo preko graničnih prelaza Jarinje (tačka 1)
ili Brnjak (tačka 31), trebaju se poslati Fondu Kosova, gde će se identifikovati i
registrovati u ISUFK, i podeliti Razvojnom Fondu poverenja, koji će biti stvoren u
komercijalnoj banci od Specijalnog predstavnika Europske unije.
2. U članu 9 godišnjeg zakona o budžetu Republike Kosova za 2013. godine, stav 3 preimenuje
se u stav 4.
Član 3
1. U članu 12. Zakona o Budžetu Republike Kosova za 2013. godine, posle stava 3, dodaje se
novi stav sa rednim brojem 4, koji glasi:
4. Podeljeni fondovi ministarstva finansija za Kontigencije finansiranja bivših
zatvorenika i politički progonjenih, mogu se potrošiti u korist ovih dobitnika, i
transferisati u Ministarstvu rada i socijalne zaštite (MRSZ) nakon jedne odobrene
odluke Vlade. Podeljeni fondovi mogu se potrošiti samo nakon kompletiranja fiskalne
procene, procene koja će pokrivati period od najmanje pet (5) godina i uključuje
verifikaciju dobitnika.
2. Stavovi 4 i 5 prelaze u stavove 5 i 6.
Član 4
Ovaj zakon stupa na snagu petnaest (15) dana nakon objavljivanja u Službenom Listu
Republike Kosova.
Zakon br. 04/ L-201
25. juli 2013. god.
Predsednik Skupštine Republike Kosova
___________________
Jakup KRASNIQI
Tabela 1. Prihodi i rashodi opšte Vlade
2012
Opis
1. Ukupni prihodi
Prihodi od porerza
Domaci prihodi
Carinski prihodi
Povracaji
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
od kojih:interes
Samostalni prihodi
Opstinski Nivo
Centralni Nivo
Koncesionalna provizija
Tantiemat
Dividenta
Budzetska podrska donatora
Europska Komisija
Svetska Banka
Projekat donacija
Fond poverenja
2. Ukupni Troskovi
Od kojih: KAP
Tekuci
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Od kojih: komunalije
Subvencije i transferi
Socialni transferi
Subvencije za JP
Rezerva
Pozajmljivanje:
Od kojih: yajam za JP
Od kojih: povracaji od JP
Kapitalni troskovi
Primarni Bilanc
3.Primarni Bilans ( izuzecv KAP)
Isplata interesa
Ukupni bilans prema fiskalnom pravilom
4. Ukupni bilanc
5. Financiranje
Vanjsko financiranje
Povlacanje
od kojih: MMF
Isplata principala duga
Unutrasnje financiranje
Domace zaduzivanje
Jednokratna financiranje
Razlika u ostalim finaciranjima
Razlika u zalihima SSP
Razlika na bankarski bilans
6. Bilanci u CBK
Od kojih: ELA
U miliun evra
2013
Budzet
2013
Osvrt
budzeta
2014
Proj.
2015
Proj.
1,322
1,094
284
845
-35
1,423
1,182
301
915
-35
1,423
1,182
301
915
-35
1,395
1,197
315
919
-37
1,441
1,237
335
941
-38
145
41
0
104
59
45
0
45
37
0
37
0
208
44
2
136
63
73
6
22
30
3
0
208
44
2
136
63
73
6
22
30
0
0
0
3
0
197
48
1
117
67
50
10
22
1
0
203
49
1
120
69
51
12
22
0
0
1,447
6
879
408
192
22
280
249
31
0
11
15
-4
550
-125
-10
1,586
8
959
435
225
23
299
268
31
4
-6
0
-6
621
-163
-155
-18
1,586
8
967
435
228
24
303
273
30
1
-6
0
-6
616
-162
-154
-18.0
-135
-135
82
94
94
-11
52
73
45
0
-16
-50
216
46
-181
-181
17
32
0
-15
164
80
322
-25
-14
-199
415
46
-180
-180
17
32
0
-15
164
80
322
-25
-14
-200
416
46
1,620
9
1,001
447
230
23
324
296
28
4
0
0
0
606
-224
-215
-19
-111
-243
-243
33
57
0
-23
209
100
0
-24
6
128
288
46
1,578
10
1,010
449
234
23
327
300
27
4
0
0
0
554
-137
-127
-18
-119
-155
-155
6
35
0
-29
149
120
0
-1
15
14
273
46
Rebalanc Budzet Kosova za 2013 god.
Tabela 2: Sazetak budzetskih dodela
( u evro)
Ribalanc Budzet 2013
Budzet 2013
Ribalanc Budzet
2013
Dnevnice i Plate
Robe i Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije i
transferi
Kapitalni troskovi
Rezerve
Ukupno
Budzet
-
3.1 - Budzetske organizacije- Centralni novo
3.1.A. Kosovska Agencija za Privatizaciju
35,891
35,972
237,149,468
166,334,598
14,511,098
294,875,562
487,403,376
271
271
3,500,000
4,200,000
98,000
80,000
170,000
1,088,108
-
1,201,362,210
8,048,000
-
4.1- Budzetske organizacije, opstine
43,663
43,663
-
Ukupno:
79,825
79,906
198,307,639
438,957,107
38,541,392
209,075,990
9,013,295
23,622,393
7,997,697
302,953,259
128,242,369
615,815,745
1,088,108
382,102,392
1,591,512,602
Od njih:
Centralni nivo
Opstinski nivo
Totalni generalni budzet vlade:
1,209,410,210
382,102,392
1,591,512,602
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
101
000
Skupstina
Radnika
za
god
2013
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
331
5,484,367
5,484,367
1,549,354
1,549,354
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
001
Clanovi Skupštine
0111
Clanovi Skupštine
Osoblje skupštine/ Administraci
0111
Osoblje skupštine/ Administracija
Podrska Politickok stafa
0111
Podrska Politickok stafa
120
3,390,536
3,390,536
545,029
545,029
60,000
60,000
3,995,565
3,995,565
180
1,705,831
1,705,831
957,500
957,500
221,000
221,000
1,030,000
1,030,000
3,914,331
3,914,331
180
1,705,831
1,705,831
957,500
957,500
221,000
221,000
1,030,000
1,030,000
3,914,331
3,914,331
31
388,000
388,000
46,825
46,825
434,825
434,825
31
388,000
388,000
46,825
46,825
434,825
434,825
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
007
Radio Televizija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
259
0830
Radio Televizija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
102
000
89
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
010
Kancelarija Predsednika
0111
Kancelarija Predsednika
Konsultativno Veçe za Zajdnice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
990,000
990,000
22,000
22,000
8,761,000
8,761,000
8,761,000
8,761,000
8,761,000
8,761,000
70,000
70,000
100,000
100,000
1,876,504
1,876,504
667,119
667,119
930,000
930,000
22,000
22,000
70,000
70,000
100,000
100,000
1,789,119
1,789,119
82
667,119
667,119
930,000
930,000
22,000
22,000
70,000
70,000
100,000
100,000
1,789,119
1,789,119
7
27,385
27,385
60,000
60,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
011
694,504
694,504
8,761,000
8,761,000
82
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
105
17,105,721
17,105,721
3,995,565
3,995,565
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
158
1,030,000
1,030,000
Rashod.
2013
Total:
60,000
60,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
006
8,821,000
8,821,000
Rezerve
545,029
545,029
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
102
Kapitalne
Troskovi
3,390,536
3,390,536
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
002
221,000
221,000
Subvencije
i
Transferi
120
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
101
Komunalne
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
87,385
87,385
1 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
249
0111
Radnika
za
god
2013
7
Konsultativno Veçe za Zajdnice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
104
000
633
Kancelarija Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
013
Kancelarija za zajednice
0130
Kancelarija za zajednice
Arkiv Kosova
0133
Arkiv Kosova
Kancelarija Premijera
0111
Kancelarija Premijera
Osoblje Premijera
0111
Osoblje Premijera
Agencija za Rudna Ravnopravno
0130
Agencija za Rudna Ravnopravnost
Kosovski Odbor za Bezbednost
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
3,582,000
3,582,000
12,068,361
11,686,188
382,173
2,000
2,000
1,000,000
1,000,000
1,078,337
1,078,337
90
384,984
384,984
165,812
129,236
36,576
27,100
27,100
577,896
541,320
36,576
90
384,984
384,984
165,812
129,236
36,576
27,100
27,100
577,896
541,320
36,576
99
624,180
624,180
763,797
763,797
35,690
35,690
200,000
200,000
1,623,667
1,623,667
99
624,180
624,180
763,797
763,797
35,690
35,690
200,000
200,000
1,623,667
1,623,667
65
540,813
540,813
1,239,119
1,239,119
32,508
32,508
100,000
100,000
1,912,440
1,912,440
65
540,813
540,813
1,239,119
1,239,119
32,508
32,508
100,000
100,000
1,912,440
1,912,440
18
92,770
92,770
60,000
60,000
3,000
3,000
30,000
30,000
185,770
185,770
18
92,770
92,770
60,000
60,000
3,000
3,000
30,000
30,000
185,770
185,770
26
144,168
144,168
186,427
186,427
4,000
4,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
020
1,380,000
1,380,000
39,100
39,100
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
153
211,798
211,798
37,237
37,237
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
018
3,389,607
3,163,989
225,618
87,385
87,385
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
107
60,000
60,000
Rashod.
2013
Total:
1,078,337
1,078,337
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
016
Rezerve
1,000,000
1,000,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
106
Kapitalne
Troskovi
2,000
2,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
015
Subvencije
i
Transferi
39,100
39,100
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
125
3,504,956
3,348,401
156,555
Komunalne
Usluge
37,237
37,237
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
014
27,385
27,385
Robe
i
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
156
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
334,595
334,595
2 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
311
0220
Kosovski Odbor za Bezbednost
Radnika
za
god
2013
Kosovska Agencija Veterine i Hr
0411
Kosovska Agencija Veterine i Hrana
Kancelarija Statistika Kosova
0132
Kancelarija Statistika Kosova
Kancelarija Poverenika za Jezik
0130
Kancelarija Poverenika za Jezike
461,452
272,410
189,042
68,000
68,000
3,582,000
3,582,000
5,109,135
4,763,538
345,597
175
997,683
841,128
156,555
461,452
272,410
189,042
68,000
68,000
3,582,000
3,582,000
5,109,135
4,763,538
345,597
139
608,798
608,798
302,000
302,000
37,500
37,500
948,298
948,298
139
608,798
608,798
302,000
302,000
37,500
37,500
948,298
948,298
8
45,523
45,523
85,000
85,000
2,000
2,000
50,000
50,000
182,523
182,523
8
45,523
45,523
85,000
85,000
2,000
2,000
50,000
50,000
182,523
182,523
6
28,800
28,800
86,900
86,900
115,700
115,700
6
28,800
28,800
86,900
86,900
115,700
115,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
026
Kosovska Agencija za Zastitu za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
264
0560
Kosovska Agencija za Zastitu za Zra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
201
000
1,661
Ministarstvo Financije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
020
Departament za Budget
0112
Departament za Budget
Departament za regionalne i evr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
8,090,669
7,970,664
549,920
549,920
10,887,149
10,887,149
5,761,855
5,761,855
37,336,498
37,216,493
120,005
120,005
158,041
158,041
50,000
50,000
208,041
208,041
26
158,041
158,041
50,000
50,000
208,041
208,041
4
25,643
25,643
5,500
5,500
31,143
31,143
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
021
12,046,905
12,046,905
334,595
334,595
26
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
108
Rashod.
2013
Total:
997,683
841,128
156,555
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
253
Rezerve
175
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
025
Kapitalne
Troskovi
4,000
4,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
124
Subvencije
i
Transferi
186,427
186,427
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
024
Komunalne
Usluge
144,168
144,168
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
408
Robe
i
Usluge
26
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
021
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
109
0130
Departament za regionalne i evro in
Radnika
za
god
2013
Departament za Ekonomisku Po
0112
Departament za ekonomisku politik
Unutrasnja Revizija
0112
Revizija
Trezor
0112
Trezor
30,000
30,000
165,109
165,109
14
135,109
135,109
30,000
30,000
165,109
165,109
8
71,042
71,042
14,600
14,600
85,642
85,642
8
71,042
71,042
14,600
14,600
85,642
85,642
69
350,195
350,195
1,331,198
1,331,198
1,949,860
1,949,860
3,631,253
3,631,253
69
350,195
350,195
1,331,198
1,331,198
1,949,860
1,949,860
3,631,253
3,631,253
6
35,275
35,275
4,406
4,406
39,681
39,681
6
35,275
35,275
4,406
4,406
39,681
39,681
760
5,262,556
5,262,556
1,470,000
1,470,000
268,320
268,320
983,422
983,422
7,984,298
7,984,298
760
5,262,556
5,262,556
1,470,000
1,470,000
268,320
268,320
983,422
983,422
7,984,298
7,984,298
5
34,498
34,498
4,054
4,054
38,552
38,552
5
34,498
34,498
4,054
4,054
38,552
38,552
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
026
Pravna Kancelarija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
210
0133
Pravna Kancelarija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
027
Poreska Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
116
0112
Poreska Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
028
Savet Kosova za izveštavanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
117
0112
Savet Kosova za izveštavanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rashod.
2013
Total:
135,109
135,109
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
112
Rezerve
14
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
024
Kapitalne
Troskovi
31,143
31,143
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
111
Subvencije
i
Transferi
5,500
5,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
023
Komunalne
Usluge
25,643
25,643
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
110
Robe
i
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
022
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
029
Nezavisni Bord za Razmatranje
Radnika
za
god
2013
0112
Nezavisni Bord za Razmatranje Pita
Kancelarija za Javne Komunikac
0130
Kancelarija za Javne Komunikacije
Fond za Podrisku Poreza na imo
0112
Fond za Podrisku Poreza na imovin
Budzet Opstina
2,644
2,644
127,766
127,766
3
17,398
17,398
5,285
5,285
22,683
22,683
3
17,398
17,398
5,285
5,285
22,683
22,683
8
73,873
73,873
16,730
16,730
90,603
90,603
8
73,873
73,873
16,730
16,730
90,603
90,603
16
87,192
87,192
12,000
12,000
99,192
99,192
16
87,192
87,192
12,000
12,000
99,192
99,192
4
20,513
20,513
4,406
4,406
24,919
24,919
4
20,513
20,513
4,406
4,406
24,919
24,919
5
114,862
114,862
41,004
41,004
155,866
155,866
5
114,862
114,862
41,004
41,004
155,866
155,866
16
92,879
92,879
10,700
10,700
103,579
103,579
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
115
0112
Budzet Opstina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
033
Kancelarija za Ljudska Prava
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
212
0131
Kancelarija za Ljudska Prava
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
041
Jedinica za PPP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
218
0112
Jedinica za PPP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
043
Departman za porez na imovin
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rashod.
2013
Total:
125,122
125,122
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
032
Rezerve
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
120
Kapitalne
Troskovi
127,766
127,766
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
031
Subvencije
i
Transferi
2,644
2,644
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
211
Komunalne
Usluge
125,122
125,122
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
030
Robe
i
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
118
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
236
0112
Radnika
za
god
2013
16
Departman za porez na imovinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
047
Fonda za Kadrove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
244
0133
Fonda za Kadrove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
048
Carine
0112
Carine
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
235,042
235,042
235,042
235,042
235,042
235,042
235,042
235,042
3,734,682
3,734,682
177,500
177,500
442,119
442,119
8,980,176
8,980,176
622
4,625,875
4,625,875
3,734,682
3,734,682
177,500
177,500
442,119
442,119
8,980,176
8,980,176
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
Sufinanciranje za IPA
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
052
Zakon Depozita
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
151
0112
Zakon Depozita
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
054
Uzluge za Savet Davanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
248
0133
Uzluge za Savet Davanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
055
Financiski Informativni Centar
0112
Financiski Informativni Centar
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
1,442,489
1,442,489
1,442,489
1,442,489
1,442,489
1,442,489
1,442,489
1,442,489
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
20
127,161
127,161
123,589
123,589
13,500
13,500
70,000
70,000
334,250
334,250
20
127,161
127,161
123,589
123,589
13,500
13,500
70,000
70,000
334,250
334,250
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
309
Rashod.
2013
Total:
103,579
103,579
Sufinanciranje za IPA
0122
Rezerve
10,700
10,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
246
Kapitalne
Troskovi
4,625,875
4,625,875
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
051
92,879
92,879
Robe
i
Usluge
622
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
133
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
057
Centralna Agencija za Nabavke
Radnika
za
god
2013
0133
Centralna Agencija za Nabavke
Komunalne
Usluge
271,622
151,617
15
88,017
88,017
120,005
170,005
50,000
3,600
3,600
10,000
10,000
120,005
271,622
151,617
120,005
Kontigencia za energiju
Departman za Informacione Teh
0130
Departman za Informacione Tehnolo
Kancelarija za Budžet i Finansij
0130
Kancelarija za Budžet i Finansije
Kancelarija za Nabavke
10
87,712
87,712
22,100
22,100
109,812
109,812
7
37,512
37,512
17,300
17,300
54,812
54,812
7
37,512
37,512
17,300
17,300
54,812
54,812
2
12,658
12,658
8,200
8,200
20,858
20,858
2
12,658
12,658
8,200
8,200
20,858
20,858
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
267
0130
Kancelarija za Nabavke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
063
Nepredviene Finansiranje Poli
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
254
0130
Nepredviene Finansiranje Politik
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
37
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
2,000,000
2,000,000
109,812
109,812
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
062
2,000,000
2,000,000
22,100
22,100
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
266
120,005
2,000,000
2,000,000
87,712
87,712
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
061
2,000,000
2,000,000
10
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
265
Rashod.
2013
Total:
10,000
10,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
059
Rezerve
3,600
3,600
Kontigencia za energiju
0435
Kapitalne
Troskovi
170,005
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
262
Subvencije
i
Transferi
88,017
88,017
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
058
Robe
i
Usluge
15
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
263
Dnevnice
i
Plate
228,730
228,730
792,266
792,266
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
87,000
87,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,494,800
3,494,800
256,314
256,314
4,859,110
4,859,110
7 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
113
0130
Centralna Administracija
Radnika
za
god
2013
0111
Kancelarija Ministra
000
Sluzbe Civilne Administracije
0130
Sluzbe Civilne Administracije
53,679
53,679
Standartni Departament za Polit
0130
Standartni Departament za Politike I
Institute Kosova za Javnu Admin
0960
Institute Kosova za Javnu Administr
Department E-Vladavine i Admin
0130
Department E-Vladavine i Administra
Departament Registracija NVO
0130
Departament Registracije NVO
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
50,000
50,000
13,377,475
13,377,475
31,311,551
30,517,110
794,441
530,000
575,352
45,352
530,000
716,084
186,084
57
404,252
404,252
530,000
1,167,954
1,167,954
864,206
864,206
10,833,475
10,833,475
530,000
13,269,887
13,269,887
57
404,252
404,252
1,167,954
1,167,954
864,206
864,206
10,833,475
10,833,475
13,269,887
13,269,887
16
96,471
96,471
70,074
70,074
6,500
6,500
38,000
38,000
211,045
211,045
16
96,471
96,471
70,074
70,074
6,500
6,500
38,000
38,000
211,045
211,045
62
530,162
530,162
2,990,631
2,726,190
30,000
30,000
1,976,000
1,976,000
5,526,793
5,262,352
62
530,162
530,162
264,441
2,990,631
2,726,190
30,000
30,000
1,976,000
1,976,000
264,441
5,526,793
5,262,352
11
55,096
55,096
264,441
4,390
4,390
50,000
50,000
264,441
109,486
109,486
11
55,096
55,096
4,390
4,390
50,000
50,000
109,486
109,486
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
150
900,706
900,706
140,732
140,732
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
047
124,217
124,217
25
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
126
4,734,893
4,734,893
716,084
186,084
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
043
Rashod.
2013
Total:
575,352
45,352
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
901
256,314
256,314
794,441
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
042
5,196,890
4,402,449
Rezerve
140,732
140,732
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
123
11,786,480
11,786,480
Kapitalne
Troskovi
25
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
037
3,494,800
3,494,800
70,538
70,538
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
121
87,000
87,000
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
035
Subvencije
i
Transferi
738,587
738,587
266
Ministarstvo Javne Administracije
Komunalne
Usluge
158,192
158,192
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
202
Robe
i
Usluge
30
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
048
Department-Menadjment Reform
Radnika
za
god
2013
0130
Department-Menadjment Reformisan
Centralna Administracija
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
000
10,058,920
10,058,920
14,600
14,600
500,000
500,000
10,573,520
10,573,520
88
500,847
500,847
373,889
373,889
30,000
30,000
904,736
904,736
78
389,300
389,300
328,889
328,889
30,000
30,000
748,189
748,189
10
111,547
111,547
45,000
45,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
050
Departman za Politike Poljopriv
0421
Departman za Politike Poljoprivrede
Kosovski Agencija Suma
0422
Kosovski Agencija Suma
Departman za Savetodavne Uslu
0420
Departman za Savetodavne Usluge
Kosovski Institut Poljoprivrede
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
6,000
4,320,000
359,500
23,371,830
17,924,771
242,300
5,204,759
7,121,849
7,103,849
18,000
23
148,435
130,435
18,000
518,736
518,736
1,800,000
1,800,000
4,654,678
4,654,678
7,121,849
7,103,849
18,000
140
637,865
629,465
8,400
731,156
515,256
215,900
52,662
52,662
900,000
900,000
2,321,683
2,097,383
224,300
140
637,865
629,465
8,400
731,156
515,256
215,900
52,662
52,662
900,000
900,000
2,321,683
2,097,383
224,300
12
68,461
68,461
530,706
530,706
65,027
65,027
664,194
664,194
12
68,461
68,461
530,706
530,706
65,027
65,027
664,194
664,194
32
147,310
147,310
97,555
97,555
270,000
270,000
523,065
523,065
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
054
6,249,205
5,889,705
4,654,678
4,654,678
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
404
12,020,000
7,700,000
1,800,000
1,800,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
053
127,962
121,962
518,736
518,736
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
403
3,023,554
2,428,395
215,900
379,259
148,435
130,435
18,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
052
1,951,109
1,784,709
26,400
140,000
156,547
156,547
23
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
401
Rashod.
2013
Total:
7
323
Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva, seo
Rezerve
10,573,520
10,573,520
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
203
Kapitalne
Troskovi
500,000
500,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
Subvencije
i
Transferi
14,600
14,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Komunalne
Usluge
10,058,920
10,058,920
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Robe
i
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
203
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,200
8,200
9 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
405
0482
Kosovski Institut Poljoprivrede
Radnika
za
god
2013
Departament Sumarstva
0422
Departament Sumarstva
Departman za Politike Ruralnog
0421
Departman za Politike Ruralnog Raz
Kosovski Zavod za Vino
0411
Kosovski Zavod za Vino
110,793
110,793
7
49,593
49,593
61,200
61,200
110,793
110,793
5
46,129
46,129
62,121
62,121
108,250
108,250
5
46,129
46,129
62,121
62,121
108,250
108,250
9
47,021
47,021
34,032
34,032
1,900
1,900
82,953
82,953
9
47,021
47,021
34,032
34,032
1,900
1,900
82,953
82,953
3
15,964
15,964
10,557
10,557
26,521
26,521
3
15,964
15,964
10,557
10,557
26,521
26,521
8
48,127
48,127
48,100
48,100
500,000
500,000
596,227
596,227
8
48,127
48,127
48,100
48,100
500,000
500,000
596,227
596,227
28
171,178
171,178
117,540
117,540
5,400,000
5,400,000
5,688,718
5,688,718
28
171,178
171,178
117,540
117,540
5,400,000
5,400,000
5,688,718
5,688,718
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
060
Jedinica za zastitu ljudski prav
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
217
0131
Jedinica za zastitu ljudski prava
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
061
Departman za Ekonomske Analiz
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
473
0482
Departman za Ekonomske Analize Po
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
062
Departman za Isplate
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
474
0112
Agencija za Ruralni Razvoj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
270,000
270,000
Rashod.
2013
Total:
61,200
61,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
458
Rezerve
49,593
49,593
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
059
Kapitalne
Troskovi
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
407
8,200
8,200
Subvencije
i
Transferi
97,555
97,555
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
057
Komunalne
Usluge
147,310
147,310
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
406
Robe
i
Usluge
32
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
056
Dnevnice
i
Plate
523,065
523,065
10 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
063
Pravni Departman
Radnika
za
god
2013
0133
Pravni Departman
Centralna Administracija
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
000
19,600
19,600
45,587
45,587
52
545,039
405,039
792,251
412,992
65,200
59,200
4,320,000
359,500
6,081,990
877,231
41
140,000
430,738
290,738
379,259
732,251
352,992
6,000
65,200
59,200
4,320,000
4,320,000
359,500
359,500
5,204,759
5,907,689
702,930
140,000
114,301
114,301
379,259
60,000
60,000
6,000
4,320,000
359,500
11
5,204,759
174,301
174,301
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
065
Ekonomski Razvoj
0411
Departament za Rezerve
0411
Divizija za Zaštitu Potrošaca
0411
Divizija za Trgovinu i Strateške Rob
0411
Departman Industrije
411
0411
Departman Trgovine
508,000
508,000
548,280
548,280
2
13,738
13,738
15,000
15,000
28,738
28,738
2
14,143
14,143
14,500
14,500
28,643
28,643
18
82,388
82,388
59,200
59,200
12
91,301
91,301
105,150
105,150
5
39,557
39,557
46,900
46,900
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
412
0411
Kosovske Agencije za Standarzicije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
7,024,022
7,024,022
40,280
40,280
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
23,600
23,600
2,350,000
2,350,000
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
410
109,280
109,280
2,776,297
2,776,297
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
278
3,412,919
3,412,919
711,566
711,566
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
269
1,151,823
1,151,823
124
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
240
Rashod.
2013
Total:
25,987
25,987
202
Ministarstvo za Trgovinu I Industriju
Rezerve
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
204
Kapitalne
Troskovi
45,587
45,587
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
Subvencije
i
Transferi
19,600
19,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Komunalne
Usluge
25,987
25,987
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Robe
i
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
475
Dnevnice
i
Plate
3,600
3,600
1,750,000
1,750,000
5,261,463
5,261,463
70,115
70,115
211,703
211,703
29,885
29,885
229,936
229,936
86,457
86,457
11 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
413
0411
Agencija za Promociju Investicije
Radnika
za
god
2013
0411
Kancelarija za industrijsko vlasnistv
0411
Departaman za Akreditiranje
0411
Kancelarija za Lincence
0411
Moteroloski Departamant
0411
Inspecijski Departamant
0411
Departman za razvoj Privatnog Sekt
45,800
45,800
87,518
87,518
5
36,663
36,663
25,155
25,155
61,818
61,818
6
34,760
34,760
11,470
11,470
46,230
46,230
15
70,229
70,229
35,235
35,235
200,000
200,000
305,464
305,464
16
75,850
75,850
41,849
41,849
140,000
140,000
257,699
257,699
15
85,935
85,935
382,000
382,000
1,310,000
1,310,000
1,797,935
1,797,935
17
85,958
85,958
29,700
29,700
100,000
100,000
215,658
215,658
17
85,958
85,958
29,700
29,700
100,000
100,000
215,658
215,658
2
16,109
16,109
10,800
10,800
26,909
26,909
2
16,109
16,109
10,800
10,800
26,909
26,909
59
338,190
338,190
596,122
596,122
85,680
85,680
500,000
500,000
1,519,992
1,519,992
51
262,074
262,074
411,622
411,622
85,680
85,680
500,000
500,000
1,259,376
1,259,376
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
067
Registracija Biznisa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
414
0411
Registracija Biznisa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
069
Departaman za Integracije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
268
0130
Departaman za Integracije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
0130
Civilne Administracije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rashod.
2013
Total:
41,718
41,718
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
467
Rezerve
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
466
Kapitalne
Troskovi
1,571,042
1,571,042
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
465
Subvencije
i
Transferi
1,486,038
1,486,038
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
457
Komunalne
Usluge
85,004
85,004
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
456
Robe
i
Usluge
14
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
429
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,000
20,000
12 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
114
0111
Radnika
za
god
2013
8
Kabinet Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
205
000
266
Ministarstvo za infrastrukturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
070
Putna Infrastruktura
0451
Putna Infrastruktura
0451
1,266,030
1,266,030
0451
7,532,394
7,532,394
215,190
215,190
64
324,019
324,019
206,417
206,417
89,240
89,240
6,437,155
6,437,155
Odrzavanje mostova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
418
0451
Rehabilitacija puteva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
419
0451
Program Signalizacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
420
0451
Ko Financiranje sa Opstinski Skups
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
421
0451
Izgradnje Nove Puteve
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
422
0451
Izgradnja Autoputa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
074
Jedinca Vozacke dozvole
0451
Jedinca Vozacke dozvole
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rezerve
Rashod.
2013
Total:
2,103,814 300,099,511
2,103,814 300,099,511
311,216,939
311,216,939
300,099,511
300,099,511
307,156,342
307,156,342
619,676
619,676
4,700,000
4,700,000
11,137,155
11,137,155
1,323,606
1,323,606
1,323,606
1,323,606
24,842,832
24,842,832
24,842,832
24,842,832
1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
9,587,752
9,587,752
9,587,752
9,587,752
14,387,810
14,387,810
14,387,810
14,387,810
243,557,511
243,557,511
243,557,511
243,557,511
107
415,985
415,985
202,086
202,086
35,000
35,000
653,071
653,071
107
415,985
415,985
202,086
202,086
35,000
35,000
653,071
653,071
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
424
Kapitalne
Troskovi
260,616
260,616
89,240
89,240
Odrzavanje Puteva
Subvencije
i
Transferi
184,500
184,500
6,643,572
6,643,572
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
417
Komunalne
Usluge
324,019
324,019
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
416
76,116
76,116
Robe
i
Usluge
64
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
415
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
075
Departamant za MZV Sobracaj
Radnika
za
god
2013
0450
Departamant za MZV Sobracaj
Departament Inspekcije
0452
Departament Inspekcije
Departament Putnog Transport
0451
Departament Putnog Transporta
0451
21,831
21,831
7,841
7,841
2,000
2,000
31,672
31,672
25
121,162
121,162
27,000
27,000
5,150
5,150
153,312
153,312
25
121,162
121,162
27,000
27,000
5,150
5,150
153,312
153,312
9
43,853
43,853
27,059
27,059
6,500
6,500
9
43,853
43,853
27,059
27,059
6,500
6,500
Humanitarni Putni Transport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
461
0453
Humanitarni Zeleznici Transport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Centralna Administracija Usllug
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
1,091,959
1,091,959
1,091,959
1,091,959
49
257,423
257,423
568,889
568,889
77,300
77,300
903,612
903,612
8
81,757
81,757
55,947
55,947
3,452
Sekundarne zdravstvene zastite
1,011,855
1,011,855
1,041,316
1,041,316
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
085
1,011,855
1,011,855
77,300
77,300
7,698
Ministarstvo Zdravstva
77,412
77,412
624,836
624,836
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
206
2,181,226
2,181,226
339,180
339,180
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
2,103,814
2,103,814
57
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Rashod.
2013
Total:
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
460
Rezerve
31,672
31,672
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
459
Kapitalne
Troskovi
2,000
2,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
079
Subvencije
i
Transferi
7,841
7,841
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
428
Komunalne
Usluge
21,831
21,831
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
078
Robe
i
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
427
Dnevnice
i
Plate
44,819,103
40,865,123
3,953,980
20,037,424
18,180,185
1,857,239
41,165,779
41,165,779
6,009,149
6,009,149
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
137,704
137,704
3,511,373
3,511,373
1,320,150
1,320,150
3,830,000
3,830,000
14,133,734
14,133,734
107,459,989
103,506,009
3,953,980
3,523,340
3,523,340
30,890,063
29,032,824
1,857,239
14 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
702
0730
Regionalna Bolnica Gnjilane
Radnika
za
god
2013
0730
Regionalna Bolnica Prizrena
0730
Regionalna Bolnica Gjakovice
0730
Regionalna Bolnica Pe¿i
0730
Regionalna Bolnica Mitrovice
0730
Bolnica Vushtrri
0730
Bolnica Ferizaj
763
4,427,143
4,004,136
423,007
1,217,500
1,217,500
282,000
282,000
600,000
600,000
6,526,643
6,103,636
423,007
558
3,254,776
2,945,421
309,355
800,758
800,758
328,799
328,799
600,000
600,000
4,984,333
4,674,978
309,355
570
3,471,623
3,158,387
313,236
1,023,280
1,023,280
227,500
227,500
500,000
500,000
5,222,403
4,909,167
313,236
429
2,243,381
2,059,321
184,061
631,309
631,309
66,200
66,200
500,000
500,000
3,440,890
3,256,830
184,061
128
889,391
818,428
70,963
274,335
274,335
52,400
52,400
230,000
230,000
1,446,126
1,375,163
70,963
229
1,377,742
1,250,785
126,957
427,646
427,646
51,935
51,935
330,000
330,000
2,187,323
2,060,366
126,957
243
1,156,006
1,021,287
134,719
700,903
700,903
94,316
94,316
163,340
163,340
2,114,565
1,979,846
134,719
3,593
21,252,784
19,353,409
1,899,375
8,093,877
8,093,877
2,119,583
2,119,583
6,640,200
6,640,200
38,106,444
36,207,069
1,899,375
2,973
17,991,637
16,417,141
1,574,496
6,319,030
6,319,030
1,902,520
1,902,520
5,180,000
5,180,000
31,393,187
29,818,691
1,574,496
140
725,050
650,206
74,844
161,959
161,959
66,500
66,500
200,000
200,000
1,153,509
1,078,665
74,844
302
1,524,760
1,362,875
161,885
815,600
815,600
93,680
93,680
360,200
360,200
2,794,240
2,632,355
161,885
86
447,717
400,038
47,679
95,000
95,000
40,000
40,000
90,000
90,000
672,717
625,038
47,679
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
712
0732
Sluzbe Mentalnog Zdravlja Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
086
Tercijarne zdrastvene zastite
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
701
0730
Univerzitetski Klinicni Centar
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
709
0723
Stomatološka Klinika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
711
0740
Institut Javnog Zdravlja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
714
0722
Profesionlani Program Zdravlja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rashod.
2013
Total:
4,967,780
4,672,839
294,941
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
708
Rezerve
600,000
600,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
707
Kapitalne
Troskovi
217,000
217,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
706
Subvencije
i
Transferi
933,418
933,418
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
705
Komunalne
Usluge
3,217,362
2,922,421
294,941
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
704
Robe
i
Usluge
532
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
703
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
717
0732
Nacionlani Zavod za Transfuziju Krv
Radnika
za
god
2013
0722
Centar za Telemedicine
0722
Nacionalni centar za sportsku medic
Ostale profesionalne zdrastvene
0721
Prva Zdravstvena Nega
0711
28,882
28,882
5,000
5,000
12
69,182
69,182
64,688
64,688
1,883
1,883
420
2,607,746
2,415,924
191,822
26,503,289
26,503,289
34,400
34,400
10
46,856
41,312
5,544
43,750
43,750
90,606
85,062
5,544
21,183,118
21,183,118
21,183,118
21,183,118
Faramacijski Program
0760
0760
Agecija za Inspekciju Zdravstvene N
0760
Regulativni Autoritet Lekova Kosov
0760
Ostali Programi
0700
Zdravsteni Inspektorat Kosova
0941
Domaci Lekari
Zdravstvena Zaatita u Kazneno-P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
36,875,629
36,683,807
191,822
3,800,000
3,800,000
52
335,287
309,230
26,057
780,280
780,280
30,200
30,200
170,000
170,000
1,315,767
1,289,710
26,057
57
502,252
502,252
358,112
358,112
3,000
3,000
3,730,194
3,730,194
4,593,558
4,593,558
11
83,326
80,000
3,326
46,947
46,947
283
1,574,458
1,421,444
153,014
266,970
266,970
111
254,598
254,598
100,014
100,014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
089
3,900,194
3,900,194
1,200
1,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
903
235,753
235,753
3,824,112
3,824,112
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
724
3,830,000
3,830,000
100,000
100,000
65,568
61,687
3,881
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
721
131,835
123,519
8,316
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
720
1,725,203
1,693,048
32,155
3,800,000
3,800,000
Hitan Lekarski Tretman u Inostranst
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
719
710,000
710,000
Rashod.
2013
Total:
97,953
89,637
8,316
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
716
Rezerve
15
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
713
Kapitalne
Troskovi
10,000
10,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
710
Subvencije
i
Transferi
608,718
608,718
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
088
Komunalne
Usluge
396,485
364,330
32,155
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
725
Robe
i
Usluge
65
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
718
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,890,880
3,886,999
3,881
130,273
126,947
3,326
30,000
30,000
1,871,428
1,718,414
153,014
354,612
354,612
16 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
726
0721
Zdravstvena Zaatita u Kazneno-Popr
Radnika
za
god
2013
Centralna Administracija
0130
Divizija Centralne Administracije
0111
Kancelarija Ministra
000
Sport
37,240
37,240
70,000
70,000
1,233,241
1,227,697
5,544
112
558,914
553,370
5,544
354,450
354,450
32,240
32,240
70,000
70,000
1,015,604
1,010,060
5,544
10
107,637
107,637
105,000
105,000
5,000
5,000
0810
Siroko Zasnivanje Sport
0810
Izvrsni Sport
Kultura
0820
Institucionlana Podrška za Kulturu
1,260,418
1,260,418
9
49,242
49,242
46,000
46,000
11,200
11,200
1,260,418
1,260,418
7
37,714
37,714
309
1,256,393
1,256,393
91,800
71,800
20,000
76,157
76,157
284
1,134,772
1,134,772
89,800
69,800
20,000
25
121,621
121,621
2,000
2,000
15
82,674
82,674
16,800
16,800
700,000
700,000
5
25,263
25,263
8,700
8,700
300,000
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
805
0820
Promocija Kulture
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
102
Omladina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
806
0130
Zastita i Integracija Omladine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
4,906,550
4,906,550
11,200
11,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
803
234,357
234,357
46,000
46,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
101
793,257
759,757
33,500
217,637
217,637
86,956
86,956
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
802
2,505,961
2,505,961
354,612
354,612
16
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
801
Rashod.
2013
Total:
459,450
459,450
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
100
Rezerve
666,551
661,007
5,544
569
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Kapitalne
Troskovi
122
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
207
Subvencije
i
Transferi
100,014
100,014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
Komunalne
Usluge
254,598
254,598
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Robe
i
Usluge
111
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,232,683
10,232,683
18,672,808
18,639,308
33,500
8,365,000
8,365,000
9,769,574
9,769,574
1,366,860
1,366,860
8,365,000
8,365,000
8,402,714
8,402,714
2,528,846
2,528,846
350,000
350,000
4,303,196
4,283,196
20,000
74,857
74,857
1,499,495
1,499,495
350,000
350,000
3,148,924
3,128,924
20,000
1,300
1,300
1,029,351
1,029,351
1,154,272
1,154,272
300,000
300,000
1,099,474
1,099,474
333,963
333,963
17 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
807
0130
Podrska Omladine
Radnika
za
god
2013
0130
Razvoj Integracije Politike
Kulturna Nasledstva
0820
Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstv
0820
Prezentiranje I Cuvanje Nasledstva
Centralna Administracija
0130
Centralna Administracija
3,900
3,900
170,000
170,000
145
609,105
609,105
33,350
19,850
13,500
114,000
114,000
417,286
417,286
1,217,683
1,217,683
2,391,424
2,377,924
13,500
140
585,102
585,102
29,000
15,500
13,500
114,000
114,000
266,737
266,737
1,217,683
1,217,683
2,212,522
2,199,022
13,500
5
24,003
24,003
4,350
4,350
84
470,833
470,833
605,307
605,307
33,000
33,000
1,109,140
1,109,140
67
348,070
348,070
530,307
530,307
33,000
33,000
911,377
911,377
17
122,763
122,763
75,000
75,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
0111
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
208
000
1,282
Ministarstvo Obrazovanja,Nauke i Tehnolog
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
110
649
Visoko Obrazovanje
0940
918
0970
Pedagoski Institut Kosova
0940
Universitet Prizrena
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
5,096,812
5,091,812
5,000
5,000
1,096,222
885,192
211,030
2,475,524
759,054
1,716,470
544,667
544,667
0
5,000
21
105,309
105,309
170,580
170,580
14,800
14,800
130
1,470,146
1,470,146
773,703
773,703
127,500
127,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
919
1,042,857
1,042,857
0
787,287
787,287
0
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
206,046
206,046
178,902
178,902
197,763
197,763
4,213,980
2,436,355
1,777,625
249
Studentski Centar
8,584,529
6,174,544
2,409,985
559,465
559,465
150,549
150,549
5,345,255
5,134,225
211,030
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
905
8,398,666
8,133,024
265,642
300,000
300,000
Rashod.
2013
Total:
32,146
32,146
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Rezerve
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Kapitalne
Troskovi
230,000
230,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
816
Subvencije
i
Transferi
4,200
4,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
815
Komunalne
Usluge
25,265
25,265
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
103
Robe
i
Usluge
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
809
Dnevnice
i
Plate
23,570,184
23,570,184
46,693,048
44,012,421
2,680,627
1,300,000
1,300,000
11,651,522
9,657,867
1,993,655
5,000
4,121,413
2,188,913
1,932,500
5,000
290,689
290,689
1,300,000
1,300,000
3,671,349
3,671,349
18 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
970
0970
Institut Albanological
Radnika
za
god
2013
0970
Istorijski institut u Pristini
0970
Institut za Leposavic´
0940
Univerzitet u Peci
0940
246,973
246,973
91,032
91,032
2,000
2,000
340,005
340,005
14
44,003
44,003
21,009
21,009
6,000
6,000
71,012
71,012
155
1,491,000
1,491,000
424,197
424,197
67,033
67,033
1,982,230
1,982,230
155,702
155,702
44,298
44,298
200,000
200,000
155,702
155,702
44,298
44,298
200,000
200,000
155,702
155,702
44,298
44,298
200,000
200,000
399
1,704,327
1,680,615
23,712
2,398,610
1,981,100
417,510
170,500
170,500
6
35,908
35,908
244,646
244,646
3,330
3,330
283,884
283,884
273
1,177,940
1,177,940
421,891
421,891
46,000
46,000
1,645,831
1,645,831
105
395,184
380,784
14,400
184,223
184,223
118,200
118,200
697,607
683,207
14,400
Univerzitet u akovici
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
979
0940
Univerzitet u Mitrovica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
111
Ostalo Obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
900
0130
Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
908
0950
Specialne Poterbe Obrazovanja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
909
0940
Nacionalna Univerzitetska Bibliotek
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
910
0950
Obuka Nastavnika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
911
0980
Razvoj Nastavnog Programa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rashod.
2013
Total:
31
Univerzitet u Gnjilanu
0940
Rezerve
574,824
513,669
61,155
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
978
Kapitalne
Troskovi
25,287
25,287
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
977
Subvencije
i
Transferi
125,041
63,886
61,155
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
974
Komunalne
Usluge
424,496
424,496
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
972
Robe
i
Usluge
49
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
971
Dnevnice
i
Plate
1,178,478
1,178,478
5,451,915
5,010,693
441,222
811,561
811,561
811,561
811,561
251,099
251,099
251,099
251,099
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
19 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
917
0130
Radnika
za
god
2013
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
0
Bilateralni Ugovori
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
925
0130
Osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
973
0130
Kosovsku agenciju za akreditiranje
0130
Agencija za Obrazovanje,Strucno Ob
Centarlna Administracija
0130
Centarlna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
000
Osnovne Penzije
1,349,084
1,318,184
30,900
1,971,939
1,757,089
214,850
85,070
85,070
3,913,334
3,913,334
22,270,184
22,270,184
29,589,611
29,343,861
245,750
225
1,250,535
1,219,635
30,900
1,860,939
1,646,089
214,850
85,070
85,070
3,913,334
3,913,334
22,270,184
22,270,184
29,380,062
29,134,312
245,750
9
98,549
98,549
111,000
111,000
1020
Osnovne penzije
1012
Penzije za Osobe sa Invaliditetom
1012
Penzije za Ratne Invalide
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
004
1020
209,549
209,549
478,924
478,924
212,053,803
212,053,803
2,410,000
2,410,000
221,993,972
221,993,972
75,000
75,000
178,697,852
178,697,852
100,000
100,000
180,033,632
180,033,632
145
567,025
567,025
320,022
320,022
67,000
67,000
81,968,877
81,968,877
100,000
100,000
83,022,924
83,022,924
14
75,927
75,927
55,832
55,832
18
76,628
76,628
65,346
65,346
Prijevremene Penzije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
50,400
50,400
441,200
441,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
003
2,886,932
2,886,932
533,055
106,233
426,822
719,580
719,580
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
002
4,164,313
4,164,313
2,970
2,970
177
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
001
1,000,000
1,000,000
234
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
120
1,000,000
1,000,000
18,000
18,000
945
Ministarstvo Rada i Socialne Pomoci
178,478
178,478
32,400
32,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
209
178,478
178,478
6
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
Rashod.
2013
Total:
467,190
49,680
417,510
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Rezerve
62,895
53,583
9,312
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Kapitalne
Troskovi
9
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
975
Subvencije
i
Transferi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,000
8,000
14,154,000
14,154,000
14,285,759
14,285,759
29,448,900
29,448,900
29,598,874
29,598,874
3,114,600
3,114,600
3,114,600
3,114,600
20 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
011
1020
Radnika
za
god
2013
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Prijevremene Penzije OVK
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
012
1020
Osnovne penzije- doprinositelja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
014
1020
Penzije za pripadnike KBS
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
121
Socijalna Pomoc
1040
Sema Socijalne Pomoci
1080
Socijalne Sluzbe
1090
Institucije
1090
Centrovi za Socijalni Rad
1080
Institut Socijalnih Politika
1090
Generalni Savet za Socijalne I porod
Rad I pitanja zaposlenosti
0412
Divizija za zaposlenje
0412
Autoritet za inspekciju rada
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
300,000
300,000
58,920
58,920
110,204
110,204
2,500
2,500
27,280,000
27,280,000
1,000,000
1,000,000
28,451,624
28,451,624
24
120,719
120,719
155,844
155,844
11,500
11,500
3,504,000
3,504,000
242
1,006,979
1,006,979
768,473
768,473
106,664
106,664
30,000
30,000
31
127,435
127,435
52,636
52,636
10,000
10,000
15
73,338
73,338
74,137
74,137
3,000
3,000
2
8,712
8,712
5,000
5,000
1,000
1,000
20,000
20,000
363
1,562,590
1,562,590
1,001,237
1,001,237
246,260
246,260
2,521,951
2,521,951
936,000
936,000
6,268,038
6,268,038
201
830,007
830,007
550,000
550,000
151,000
151,000
2,071,951
2,071,951
259,000
259,000
3,861,958
3,861,958
65
328,312
328,312
135,000
135,000
33,260
33,260
61,000
61,000
557,572
557,572
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
432
300,000
300,000
12
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
431
47,897,475
47,897,475
34,810,061
34,810,061
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
122
47,897,475
47,897,475
1,279,000
1,279,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
019
1,814,000
1,814,000
30,834,000
30,834,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
009
1,814,000
1,814,000
134,664
134,664
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
008
Rashod.
2013
Total:
1,166,294
1,166,294
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
007
Rezerve
1,396,103
1,396,103
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
006
Kapitalne
Troskovi
326
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
005
Subvencije
i
Transferi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,792,063
3,792,063
100,000
100,000
2,012,116
2,012,116
179,000
179,000
369,071
369,071
150,475
150,475
34,712
34,712
21 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
912
0950
Profesionalna obuka
Radnika
za
god
2013
Kancelarija za pitanja nasledstv
1020
Kancelarija za pitanja nasledstva OV
Sluzba administracije
0130
Centralna administracija
0111
Kancelarija ministra
000
49,525
49,525
3,000
3,000
92,741
92,741
6
40,216
40,216
49,525
49,525
3,000
3,000
92,741
92,741
73
445,824
445,824
228,676
228,676
20,000
20,000
95,000
95,000
789,500
789,500
65
362,140
362,140
128,676
128,676
20,000
20,000
95,000
95,000
605,816
605,816
8
83,684
83,684
100,000
100,000
293
Ministarstvo Okolne Sredine i Prostor. Plan
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
038
Jedinica za zastitu ljudski prav
0130
Jedinica za zastitu ljudski prava
428,860
Sredina
0560
Okolna Sredina
Prostorno Planiranje
0550
Prostorno Planiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
43,782,898
41,746,634
1,607,404
2,036,264
3
14,093
14,093
12,008
12,008
26,101
26,101
49
236,985
236,985
607,000
220,000
882,000
882,000
1,725,985
1,338,985
49
236,985
236,985
387,000
607,000
220,000
882,000
882,000
387,000
1,725,985
1,338,985
11
63,379
63,379
387,000
65,000
65,000
2,979,369
2,979,369
387,000
3,107,748
3,107,748
11
63,379
63,379
65,000
65,000
2,979,369
2,979,369
3,107,748
3,107,748
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
602
40,506,209
38,898,805
26,101
26,101
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
131
97,906
97,906
12,008
12,008
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
501
183,684
183,684
14,093
14,093
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
130
1,725,868
1,297,008
1,848,508
1,848,508
3
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
157
1,452,915
1,452,915
616,000
616,000
Rashod.
2013
Total:
40,216
40,216
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
210
Rezerve
6
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
450,000
450,000
Kapitalne
Troskovi
62,000
62,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Subvencije
i
Transferi
316,237
316,237
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Komunalne
Usluge
404,271
404,271
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
020
Robe
i
Usluge
97
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
124
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
22 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
133
Izvori Vode
Radnika
za
god
2013
0630
Izvori Vode
Stanovanja i Eksproproacie
0610
Stambeni Departman
0133
Kancelarija za eksproprijaciju
81,190
81,190
60,000
60,000
5,509,000
5,509,000
5,650,190
5,650,190
19
96,274
96,274
225,000
225,000
28,638,700
28,638,700
28,959,974
28,959,974
13
64,851
64,851
75,000
75,000
1,008,700
1,008,700
1,148,551
1,148,551
6
31,423
31,423
150,000
150,000
27,630,000
27,630,000
27,811,423
27,811,423
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Selo Hade
0133
Selo Hade
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
137
Kosovska Agencija za zastitu sre
71
305,374
305,374
220,000
220,000
46,000
46,000
571,374
571,374
71
305,374
305,374
220,000
220,000
46,000
46,000
571,374
571,374
51
256,609
256,609
118,336
76,476
11,000
11,000
2,197,140
589,736
2,583,085
933,821
51
256,609
256,609
41,860
118,336
76,476
11,000
11,000
1,607,404
2,197,140
589,736
1,649,264
2,583,085
933,821
399,011
399,011
41,860
418,524
418,524
1,607,404
72
40,906
40,906
1,649,264
858,441
858,441
63
308,259
308,259
348,524
348,524
40,906
40,906
697,689
697,689
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
436
0560
Kosovska Agencija za zastitu sredin
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
138
Agencija Kadastra Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
601
0133
Agencija Kadastra Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Sluzbr Centralne Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
0130
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rashod.
2013
Total:
17
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
434
Rezerve
5,650,190
5,650,190
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
135
Kapitalne
Troskovi
5,509,000
5,509,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
605
Subvencije
i
Transferi
60,000
60,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
604
Komunalne
Usluge
81,190
81,190
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
134
Robe
i
Usluge
17
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
603
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
23 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
114
0111
Radnika
za
god
2013
9
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
211
000
99
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
144
Dnevnice
i
Plate
90,752
90,752
527,603
527,603
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
325,544
325,544
34,298
34,298
300,000
300,000
Konsolidovani Projekat za Povratnik
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Administrativne Usluge
0130
Administracija
0111
Kancelarija Ministra
000
Sluzbe Centralne Administracij
0130
Lokalna Administarcija
1,387,445
1,387,445
90
436,053
436,053
265,544
265,544
34,298
34,298
300,000
300,000
200,000
200,000
1,235,895
1,235,895
9
91,550
91,550
60,000
60,000
0111
Kancelarija Ministra
000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
4,356,930
4,356,930
6,020,223
6,020,223
477,319
477,319
4,356,930
4,356,930
6,020,223
6,020,223
130
661,910
661,910
341,628
341,628
30,000
30,000
477,319
477,319
4,356,930
4,356,930
5,867,787
5,867,787
11
102,436
102,436
50,000
50,000
67
Sluzbe Centralne Administracij
477,319
477,319
30,000
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
30,000
30,000
391,628
391,628
153
Ministarstvo za Ekonomski Razvoj
391,628
391,628
764,346
764,346
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
213
764,346
764,346
151,550
151,550
141
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
5,800,000
5,800,000
200,000
200,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
5,800,000
5,800,000
300,000
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
5,800,000
5,800,000
34,298
34,298
141
Ministarstvo Administracije Lokalne Vlasti
5,800,000
5,800,000
325,544
325,544
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
212
7,187,445
7,187,445
527,603
527,603
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
6,000,000
6,000,000
99
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Rashod.
2013
Total:
160,752
160,752
Konsolidovani Projekat za Povr
0130
Rezerve
70,000
70,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
462
Kapitalne
Troskovi
796,360
796,360
345,110
345,110
5,141,246
5,141,246
4,466,527
4,466,527
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
152,436
152,436
42,600
42,600
42,600
42,600
24,628,115
24,628,115
51,000
51,000
10,666,749
10,666,749
41,275,070
41,275,070
74,395
74,395
4,979,632
4,979,632
24 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
113
0130
Centarlna Administracija
Radnika
za
god
2013
0111
Kancelarija Ministra
Departman za Energetiku i Ruda
0435
Departman za Energetiku i Rudarstv
Inspektorat
0452
Inspektorat
Jedinica za Politiku i Nadglednj
25
130,336
130,336
85,200
85,200
284,000
284,000
499,536
499,536
25
130,336
130,336
85,200
85,200
284,000
284,000
499,536
499,536
5
23,668
23,668
7,500
7,500
31,168
31,168
5
23,668
23,668
7,500
7,500
31,168
31,168
7
38,845
38,845
488,208
488,208
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
220
0435
Energia-KEK
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
221
0435
Import struje-Socialni Slucajevi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
222
0435
0435
21,494,245
21,494,245
0510
0133
11,644,245
11,644,245
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
600,000
600,000
Voda i Otpadi
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
29,867,704
29,867,704
1,150,000
1,150,000
3,500,000
3,500,000
Centralno Grejanje
Jedinica za Politike i nadglednju J
7,846,406
7,846,406
1,150,000
1,150,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
233
181,075
181,075
11,644,245
11,644,245
KOSTT
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
225
4,798,556
4,798,556
5,000
5,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
224
74,395
74,395
Rashod.
2013
Total:
52,000
52,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
165
46,000
46,000
Rezerve
124,075
124,075
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
441
42,600
42,600
Kapitalne
Troskovi
17
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
164
Subvencije
i
Transferi
4,414,527
4,414,527
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
438
Komunalne
Usluge
221,034
221,034
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
160
Robe
i
Usluge
50
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
Dnevnice
i
Plate
38,845
38,845
3,500,000
3,500,000
3,835,319
3,835,319
4,435,319
4,435,319
488,208
488,208
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
527,053
527,053
25 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
276
0453
Radnika
za
god
2013
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Trainkos
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
277
0453
Infrakos
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
167
Departaman Pošte, Telekomunik
0460
Usluge Telekomunikacionih Kontrol
0130
Departman za Politike Ekonomskog
Pravni Departman
0130
Pravni Departman
Geološki Institut Kosova
0441
Geološki Institut Kosova
Kosovska Agencija za Energetsk
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
1,735,000
1,735,000
4,817,870
4,817,870
3,082,870
3,082,870
1,735,000
1,735,000
4,817,870
4,817,870
250,000
250,000
339,710
339,710
10
58,185
58,185
31,524
31,524
250,000
250,000
339,710
339,710
5
29,318
29,318
29,318
29,318
5
29,318
29,318
29,318
29,318
11
52,658
52,658
23,643
23,643
476,948
476,948
553,249
553,249
11
52,658
52,658
23,643
23,643
476,948
476,948
553,249
553,249
4
28,849
28,849
23,643
23,643
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
172
3,082,870
3,082,870
31,524
31,524
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
273
2,611,087
2,611,087
58,185
58,185
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
171
1,861,087
1,861,087
10
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
272
750,000
750,000
76,087
76,087
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
170
1,500,000
1,500,000
15,000
15,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
271
1,000,000
1,000,000
61,087
61,087
Trepca Rudnici
Departman za Politike Ekonoms
500,000
500,000
11
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
169
Rashod.
2013
Total:
76,087
76,087
Trepca Rudnici
0441
Rezerve
15,000
15,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
228
Kapitalne
Troskovi
61,087
61,087
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
168
Subvencije
i
Transferi
11
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
423
Komunalne
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
52,492
52,492
26 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
274
0435
Kosovska Agencija za Energetsku Ef
Radnika
za
god
2013
Državni Muzej Kristala i Mineral
0440
Državni Muzej Kristala i Minerala
000
Sluzbe Centralne Administracij
28,304
28,304
28,304
28,304
0130
Centralna Administracije
0111
Kancelarija Ministra
0130
Kancelarija Sekretara
1,114,199
1,114,199
85,800
85,800
46
253,146
253,146
203,271
203,271
65,500
65,500
9
94,170
94,170
60,001
60,001
45
296,966
296,966
230,000
230,000
13,000
13,000
22
111,054
111,054
505,043
505,043
4,300
4,300
20
110,416
110,416
115,884
115,884
685
3,142,347
3,142,347
267
242
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
205
0133
Departamant Azila
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
206
0250
Departamant za Javnu Bezbednost
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
159
Agencije za civilnu registraciju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
148
0160
Sluzba Civilne Registracije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
207
0131
Departman za registarstvu vozila vo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
1,664,200
1,664,200
865,752
865,752
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
127
21,914,294
21,914,294
52,492
52,492
142
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
56,780,900
56,280,900
500,000
23,643
23,643
Rashod.
2013
Total:
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Rezerve
28,304
28,304
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Kapitalne
Troskovi
28,304
28,304
9,925
Ministarstvo Unutrasni Poslova
Subvencije
i
Transferi
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
214
Komunalne
Usluge
28,849
28,849
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
275
Robe
i
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
173
Dnevnice
i
Plate
1,397,000
1,005,871
391,129
27,000
27,000
18,150,000
18,150,000
99,906,394
99,015,265
891,129
550,000
550,000
2,642,751
2,642,751
100,000
100,000
621,917
621,917
154,171
154,171
539,966
539,966
150,000
150,000
797,397
797,397
3,000
3,000
300,000
300,000
529,300
529,300
4,744,875
4,744,875
119,600
119,600
3,220,000
3,220,000
11,226,822
11,226,822
1,156,551
1,156,551
340,288
340,288
61,700
61,700
300,000
300,000
1,858,539
1,858,539
901,642
901,642
1,072,141
1,072,141
48,900
48,900
1,170,000
1,170,000
3,192,683
3,192,683
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27,000
27,000
27 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
208
0160
Radnika
za
god
2013
176
Departamant za proizvodnu dokume
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
160
Dnevnice
i
Plate
1,084,154
1,084,154
Reintegraciju vrac´enih osoba
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
209
0133
Reintegraciju vrac´enih osoba
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
162
Kosovska Agencija za Foreznik
0310
Kosovska Agencija za Forezniku
Vatrogasna sluzba i emergencij
0160
Vatrogasna sluzba i emergencije
Policijski Inspektoriat
0452
Policijski Inspektoriat
Kosovska Policija
0130
Administrativne Sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
301
0310
Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
302
0310
Poesbne Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
6,175,600
6,175,600
600,000
600,000
0
0
2,170,150
2,170,150
100,000
100,000
600,000
600,000
0
0
2,170,150
2,170,150
810,725
810,725
53
407,984
407,984
360,000
360,000
42,000
42,000
741
741
0
0
810,725
810,725
95
537,377
537,377
256,466
256,466
29,000
29,000
2,425,000
2,425,000
3,247,843
3,247,843
95
537,377
537,377
256,466
256,466
29,000
29,000
2,425,000
2,425,000
3,247,843
3,247,843
75
537,899
537,899
383,328
383,328
11,000
11,000
180,000
180,000
1,112,227
1,112,227
75
537,899
537,899
383,328
383,328
11,000
11,000
180,000
180,000
1,112,227
1,112,227
8,678
50,370,411
49,870,411
500,000
12,343,444
12,343,444
1,125,000
1,125,000
10,635,000
10,635,000
75,243,114
74,351,985
891,129
8,678
50,370,411
49,870,411
500,000
126,264
126,264
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
300
1,470,150
1,470,150
1,750,000
1,750,000
0
0
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
251
100,000
100,000
Rashod.
2013
Total:
741
741
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
329
1,470,150
1,470,150
Rezerve
42,000
42,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
230
9,000
9,000
Kapitalne
Troskovi
360,000
360,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
327
3,332,446
3,332,446
Subvencije
i
Transferi
407,984
407,984
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
220
Komunalne
Usluge
53
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
350
Robe
i
Usluge
769,259
378,130
391,129
769,259
378,130
391,129
51,265,934
50,374,805
891,129
264,249
264,249
186,893
186,893
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
264,249
264,249
1,772,600
1,772,600
1,959,493
1,959,493
28 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
303
0310
Radnika
za
god
2013
Dnevnice
i
Plate
0310
0960
Obuka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
306
0310
Granica Policija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
307
0133
Kosovski Centar za Javnu Bezbedno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
914
0310
Menadjment za planiranje i podrsk
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
385
Kosovska Akademija za Javnu B
0950
Kosovska Akademija za Javnu Bezbe
000
Centralna Administracija
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministrija
Zakonodavna jedinica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
299,494
299,494
25,000
25,000
324,494
324,494
198,446
198,446
543,500
543,500
741,946
741,946
240,000
240,000
240,000
240,000
221,072
221,072
221,072
221,072
197
919,130
919,130
1,241,832
1,241,832
151,800
151,800
1,140,000
1,140,000
3,452,762
3,452,762
9,946,157
9,897,957
48,200
5,738,102
5,738,102
907,258
907,258
40,000
40,000
1,686,500
1,686,500
18,318,017
18,269,817
48,200
67
458,926
410,726
48,200
380,000
380,000
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
958,926
910,726
48,200
51
326,826
278,626
48,200
312,000
312,000
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
758,826
710,626
48,200
16
132,100
132,100
68,000
68,000
200,100
200,100
25
138,197
138,197
55,000
55,000
193,197
193,197
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
251
19,386,085
19,386,085
3,452,762
3,452,762
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
7,623,900
7,623,900
1,125,000
1,125,000
1,140,000
1,140,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
839,841
839,841
151,800
151,800
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Rashod.
2013
Total:
1,241,832
1,241,832
1,920
Ministartstvo za Pravosudje
Rezerve
919,130
919,130
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
215
Kapitalne
Troskovi
197
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
915
Subvencije
i
Transferi
670,000
670,000
10,637,185
10,637,185
Sluzbe za podrsku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
305
Komunalne
Usluge
169,841
169,841
Istrage
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
304
Robe
i
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
29 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
331
0330
Zakonodavna jedinica
Radnika
za
god
2013
Sluzba za uslovno oslobodjanj
0330
Sluzba za uslovno oslobodjanje
Sluzbe Zatvora
0340
Sluzbe Zatvora
Agencija za Upravlanje Oduzeto
0330
Agencija za Upravlanje Oduzetom Im
65,318
65,318
388,351
388,351
67
323,033
323,033
65,318
65,318
388,351
388,351
1,641
8,317,890
8,317,890
4,444,710
4,444,710
748,504
748,504
1,567,500
1,567,500
15,078,604
15,078,604
1,641
8,317,890
8,317,890
4,444,710
4,444,710
748,504
748,504
1,567,500
1,567,500
15,078,604
15,078,604
18
130,078
130,078
195,000
195,000
3,500
3,500
50,000
50,000
378,578
378,578
18
130,078
130,078
195,000
195,000
3,500
3,500
50,000
50,000
378,578
378,578
65
360,763
360,763
325,000
325,000
70,254
70,254
45,000
45,000
801,017
801,017
65
360,763
360,763
325,000
325,000
70,254
70,254
45,000
45,000
801,017
801,017
18
89,920
89,920
53,545
53,545
143,465
143,465
18
89,920
89,920
53,545
53,545
143,465
143,465
5
30,676
30,676
29,118
29,118
59,794
59,794
5
30,676
30,676
29,118
29,118
59,794
59,794
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
363
Kancelarija za nestala lica i sud
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
337
0330
Kancelarija za nestala lica i sudski m
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
364
Departament za sudsko zastupa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
319
0330
Departament za sudsko zastupanje i
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
365
Departman za Evropske Integrac
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
270
0130
Departman za Evropske Integracije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
Rashod.
2013
Total:
323,033
323,033
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
371
Rezerve
67
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
258
Kapitalne
Troskovi
193,197
193,197
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
336
Subvencije
i
Transferi
55,000
55,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
256
Komunalne
Usluge
138,197
138,197
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
334
Robe
i
Usluge
25
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
254
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
366
Institut za Istraživanje Ratnih Zl
Radnika
za
god
2013
0350
Institut za Istraživanje Ratnih Zlocin
Korektivne Službe Inspektorata
0452
Korektivne Službe Inspektorata
000
Centralna Administracija
8
59,243
59,243
148,481
148,481
25,000
25,000
4,000
4,000
236,724
236,724
6
37,431
37,431
41,930
41,930
79,361
79,361
6
37,431
37,431
41,930
41,930
79,361
79,361
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Direkcija Opste Direktorata
0130
Direkcija Opste Direktorata
Ambasada
0130
Ambasada
3,391,984
3,391,984
99
559,001
559,001
736,170
736,170
70,000
70,000
300,000
300,000
913,500
913,500
2,578,671
2,578,671
10
96,806
96,806
716,507
716,507
813,313
813,313
35
216,997
216,997
251,300
251,300
468,297
468,297
35
216,997
216,997
251,300
251,300
468,297
468,297
124
4,265,390
4,265,390
9,284,717
9,284,717
636,530
636,530
120,000
120,000
14,306,637
14,306,637
124
4,265,390
4,265,390
9,284,717
9,284,717
636,530
636,530
120,000
120,000
14,306,637
14,306,637
4
28,669
28,669
300,000
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
259
Diplomatska Akademija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
18,495,586
18,495,586
913,500
913,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
143
1,033,500
1,033,500
300,000
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
258
300,000
300,000
70,000
70,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
147
706,530
706,530
1,452,677
1,452,677
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
257
11,288,694
11,288,694
655,807
655,807
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
5,166,862
5,166,862
109
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Rashod.
2013
Total:
236,724
236,724
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Rezerve
4,000
4,000
272
Ministartstvo za Inostrano Poslove
Kapitalne
Troskovi
25,000
25,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
216
Subvencije
i
Transferi
148,481
148,481
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
374
Komunalne
Usluge
59,243
59,243
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
367
Robe
i
Usluge
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
313
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
328,669
328,669
31 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
280
0970
Radnika
za
god
2013
4
Diplomatska Akademija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
217
000
2,824
Ministarstvo Sigurnosni Snaga
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
Centralna Administracija
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Sigurnosne Snage Kosova
0220
Sigurnosne Snage Kosova
000
Centralna Adminstracija
0130
Centralna Adminstracija
0111
Kancelarija Ministra
000
300,500
300,500
3,026,492
3,026,492
9
120,522
120,522
120,000
120,000
8,000
8,000
2,623
12,862,466
12,862,466
7,410,528
7,410,528
823,000
823,000
13,404,749
13,404,749
34,500,743
34,500,743
2,623
12,862,466
12,862,466
7,410,528
7,410,528
823,000
823,000
13,404,749
13,404,749
34,500,743
34,500,743
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
5,000
5,000
50,000
50,000
1,742,082
1,742,082
1,129,129
1,129,129
5,000
5,000
50,000
50,000
1,742,082
1,742,082
70
462,447
462,447
999,489
999,489
5,000
5,000
50,000
50,000
1,516,936
1,516,936
9
95,506
95,506
129,640
129,640
66
Centralna Administracija
1,129,129
1,129,129
557,953
557,953
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
557,953
557,953
248,522
248,522
79
66
Ministarstvo za Diasporu
37,775,757
37,775,757
50,000
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
219
13,705,249
13,705,249
898,565
898,565
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
881,000
881,000
1,777,427
1,777,427
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
8,429,093
8,429,093
328,669
328,669
192
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
155
300,000
300,000
Rashod.
2013
Total:
3,275,014
3,275,014
79
Ministarstvo za Evropsku Integraciu
Rezerve
300,500
300,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
218
Kapitalne
Troskovi
58,000
58,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
360
Subvencije
i
Transferi
1,018,565
1,018,565
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
250
14,760,415
14,760,415
Komunalne
Usluge
1,897,949
1,897,949
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
28,669
28,669
Robe
i
Usluge
201
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
113
Dnevnice
i
Plate
414,060
414,060
414,060
414,060
1,255,440
1,255,440
1,255,440
1,255,440
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
225,146
225,146
30,000
30,000
30,000
30,000
130,000
130,000
130,000
130,000
0
0
1,829,500
1,829,500
0
0
1,829,500
1,829,500
32 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
113
0130
Centralna Administracija
Radnika
za
god
2013
0111
Kancelarija Ministra
000
Nezavisna Komisija Nabavke
11
105,000
105,000
177,500
177,500
2,000
2,000
0112
Nezavisna Komisija Nabavke
000
Akademija nauka i Umetnosti
0970
Akademija nauka i Umetnosti
000
20,200
20,200
179,859
179,859
127,306
127,306
20,200
20,200
327,365
327,365
624,017
624,017
430,000
430,000
10,000
10,000
624,017
624,017
430,000
430,000
10,000
10,000
1,064,017
1,064,017
55
624,017
624,017
430,000
430,000
10,000
10,000
1,064,017
1,064,017
34,000
34,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
180
Kontigentni Rashoda
0112
Kontigentni Rashoda
000
1,088,108
1,088,108
1,122,108
1,122,108
0
34,000
34,000
1,088,108
1,088,108
1,122,108
1,122,108
37
Regulatorni Autoritet Telekomunikacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
260
37
Regulatorni Autoritet Telekomun
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
1,122,108
1,122,108
34,000
34,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
235
1,088,108
1,088,108
0
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
131
1,064,017
1,064,017
55
0
Kontigentni Rashoda
327,365
327,365
30
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
232
284,500
284,500
327,365
327,365
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
913
1,545,000
1,545,000
20,200
20,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
175
0
0
Rashod.
2013
Total:
127,306
127,306
55
Akademija nauka i Umetnosti
127,306
127,306
Rezerve
179,859
179,859
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
231
179,859
179,859
Kapitalne
Troskovi
30
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
145
130,000
130,000
28,000
28,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
170
Subvencije
i
Transferi
1,077,940
1,077,940
30
Nezavisna Komisija Nabavke
Komunalne
Usluge
309,060
309,060
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
230
Robe
i
Usluge
55
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
114
Dnevnice
i
Plate
289,888
289,888
289,888
289,888
387,600
387,600
387,600
387,600
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,700
12,700
12,700
12,700
400,000
400,000
1,090,188
1,090,188
400,000
400,000
1,090,188
1,090,188
33 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
113
0460
Radnika
za
god
2013
37
Regulatorni Autoritet Telekomunikac
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
236
000
40
Agencija Protiv Korupcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
265
Agencija Protiv Korupcije
0130
Agencija Protiv Korupcije
000
Regulativna Kancelarija za Ener
0435
Regulativna Kancelarija za Energij
000
Nabavni Raspra
0112
Nabavni Raspra
000
7,500
7,500
483,565
483,565
Agencija za Pravnu Pomoc
0133
Agencija za Pravnu Pomoc
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
22,000
22,000
50,000
50,000
684,456
684,456
240,000
240,000
22,000
22,000
50,000
50,000
684,456
684,456
33
372,456
372,456
240,000
240,000
22,000
22,000
50,000
50,000
684,456
684,456
163,865
163,865
134,510
134,510
6,000
6,000
304,375
304,375
23
163,865
163,865
134,510
134,510
6,000
6,000
304,375
304,375
23
163,865
163,865
134,510
134,510
6,000
6,000
304,375
304,375
127,455
127,455
148,870
148,870
16,020
16,020
292,345
292,345
22
127,455
127,455
148,870
148,870
16,020
16,020
292,345
292,345
22
127,455
127,455
148,870
148,870
16,020
16,020
292,345
292,345
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
326
240,000
240,000
372,456
372,456
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
370
372,456
372,456
33
22
Agencija za Pravnu Pomoc
483,565
483,565
10,000
10,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
241
7,500
7,500
172,356
172,356
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
159
1,090,188
1,090,188
293,709
293,709
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
320
400,000
400,000
40
23
Nabavni Raspravni Organ
10,000
10,000
Rashod.
2013
Total:
483,565
483,565
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
240
172,356
172,356
Rezerve
7,500
7,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
425
12,700
12,700
Kapitalne
Troskovi
10,000
10,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
285
387,600
387,600
Subvencije
i
Transferi
172,356
172,356
33
Regulativna Kancelarija za Energiju
293,709
293,709
Komunalne
Usluge
293,709
293,709
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
238
289,888
289,888
Robe
i
Usluge
40
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
204
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
34 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
242
000
Radnika
za
god
2013
2,155
Universitet u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
112
2,155
Universitet u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
904
0940
2,155
Universitet u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
243
000
61
Ustavni Sud Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
115
Ustavni Sud Kosova
0330
Ustavni Sud Kosova
000
Kosovska Komisija za Konkuren
0410
Kosovska Komisija za Konkurencij
000
Kosovo Obavještajnih Agencija
0133
Kosovo Obavještajnih Agencija
000
Kosovski Odbor za Kultorno Nasledstvo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
19,283,075
11,402,860
7,880,215
3,130,862
2,237,877
892,985
1,061,191
1,061,191
19,283,075
11,402,860
7,880,215
3,130,862
2,237,877
892,985
1,061,191
1,061,191
859,439
859,439
596,302
596,302
1,314,000
2,870,000
2,870,000
27,659,128
17,571,928
10,087,200
2,870,000
2,870,000
27,659,128
17,571,928
10,087,200
1,314,000
1,314,000
1,314,000
11,000
11,000
86,962
86,962
1,553,703
1,553,703
11,000
11,000
86,962
86,962
1,553,703
1,553,703
166,616
166,616
82,727
82,727
5,700
5,700
255,043
255,043
23
166,616
166,616
82,727
82,727
5,700
5,700
255,043
255,043
23
166,616
166,616
82,727
82,727
5,700
5,700
255,043
255,043
3,000,000
3,000,000
890,000
890,000
80,000
80,000
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
5,920,000
5,920,000
90
3,000,000
3,000,000
890,000
890,000
80,000
80,000
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
5,920,000
5,920,000
90
3,000,000
3,000,000
890,000
890,000
80,000
80,000
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
5,920,000
5,920,000
16
77,718
77,718
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
246
1,314,000
596,302
596,302
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
255
27,659,128
17,571,928
10,087,200
859,439
859,439
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
117
2,870,000
2,870,000
61
90
Kosovo Obavještajnih Agencija
1,314,000
Rashod.
2013
Total:
1,553,703
1,553,703
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
245
1,061,191
1,061,191
Rezerve
86,962
86,962
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
250
Kapitalne
Troskovi
11,000
11,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
116
3,130,862
2,237,877
892,985
Subvencije
i
Transferi
596,302
596,302
23
Kosovska Komisija za Konkurenciju
19,283,075
11,402,860
7,880,215
Komunalne
Usluge
859,439
859,439
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
244
Robe
i
Usluge
61
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
238
Dnevnice
i
Plate
81,000
81,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,000
3,000
161,718
161,718
35 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
010
Kosovski Odbor za Kultorno Na
Radnika
za
god
2013
0820
Kosovski Odbor za Kultorno Nasled
000
Izborna Komisia za Predstavke i
0133
Izborna Komisia za Predstavke i Zal
000
77,718
77,718
81,000
81,000
3,000
3,000
161,718
161,718
Nezavisni Nadzorni Odbor Civi
0130
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne
000
268,986
268,986
20
160,184
160,184
99,602
99,602
9,200
9,200
268,986
268,986
Tužioci i Upravu
0330
Tužioci i Upravu
Specijalnih Tužilaca
251,716
251,716
25
185,851
185,851
61,365
61,365
4,500
4,500
251,716
251,716
0330
Specijalnih Tužilaca
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
4,319,053
4,079,023
240,030
1,434,798
1,434,798
239,859
239,859
0
0
130,000
130,000
6,123,710
5,883,680
240,030
475
3,618,588
3,403,758
214,830
1,220,000
1,220,000
184,000
184,000
130,000
130,000
5,152,588
4,937,758
214,830
475
3,618,588
3,403,758
214,830
1,220,000
1,220,000
184,000
184,000
130,000
130,000
5,152,588
4,937,758
214,830
49
542,967
517,767
25,200
150,000
150,000
48,859
48,859
0
0
741,826
716,626
25,200
49
542,967
517,767
25,200
150,000
150,000
48,859
48,859
0
0
741,826
716,626
25,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
322
251,716
251,716
4,500
4,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
013
4,500
4,500
61,365
61,365
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
335
61,365
61,365
185,851
185,851
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
012
185,851
185,851
25
561
Državni Tužilac
268,986
268,986
9,200
9,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
250
9,200
9,200
99,602
99,602
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
122
99,602
99,602
160,184
160,184
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
020
160,184
160,184
20
25
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Sluzbe K
Rashod.
2013
Total:
16
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
249
Rezerve
161,718
161,718
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
257
Kapitalne
Troskovi
3,000
3,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
011
Subvencije
i
Transferi
81,000
81,000
20
Izborna Komisia za Predstavke i Zalbe
Komunalne
Usluge
77,718
77,718
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
247
Robe
i
Usluge
16
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
256
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
36 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
014
Jedinica za Zaštitu i Pomoc Zrtv
Radnika
za
god
2013
0330
Jedinica za Zaštitu i Pomoc Zrtvam
000
Državna Agencija za Zaštitu Pod
0130
Državna Agencija za Zaštitu Podatak
000
Rashod.
2013
Total:
229,296
229,296
37
157,498
157,498
64,798
64,798
7,000
7,000
0
0
229,296
229,296
160,000
160,000
150,000
150,000
12,000
12,000
50,000
50,000
372,000
372,000
20
160,000
160,000
150,000
150,000
12,000
12,000
50,000
50,000
372,000
372,000
20
160,000
160,000
150,000
150,000
12,000
12,000
50,000
50,000
372,000
372,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
252
Rezerve
0
0
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
261
Kapitalne
Troskovi
7,000
7,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
010
Subvencije
i
Transferi
64,798
64,798
20
Državna Agencija za Zaštitu Podataka o Licn
Komunalne
Usluge
157,498
157,498
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
251
Robe
i
Usluge
37
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
330
Dnevnice
i
Plate
Trust Fond za Razvoj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
010
Trust Fond za Razvoj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
239
0130
Trust Fond za Razvoj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
253
000
4
Agencija za Upravljanje Memorijal Komplek
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
010
Agencija za Upravljanje Memorij
0820
Agencija za Upravljanje Memorijal K
000
745,931
745,931
769,344
769,344
4
13,413
13,413
10,000
10,000
745,931
745,931
769,344
769,344
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
400
19
Regulativna kancelarija za Vodu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
769,344
769,344
10,000
10,000
19
Regulativna kancelarija za Vodu i Otpatke
745,931
745,931
13,413
13,413
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
313
10,000
10,000
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
279
13,413
13,413
164,450
164,450
164,450
164,450
156,519
156,519
156,519
156,519
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,650
7,650
328,619
328,619
7,650
7,650
328,619
328,619
37 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
502
0520
Radnika
za
god
2013
19
Regulativna kancelarija za Vodu i O
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
314
000
20
Regulativna kancelarija za zeleznice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
405
Regulativna kancelarija za zelez
0453
Regulativna kancelarija za zeleznic
000
Regulatorni Autoritet za Zelezni
0454
Regulatorni Autoritet za Zeleznice
000
Nezavisna Komisija za Rudnike
0431
Nezavisna Komisija za Rudnike i Mi
000
20,000
20,000
354,146
354,146
Auditiski Departament
0112
Divizija revizije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
16,043
16,043
782,881
782,881
274,330
274,330
16,043
16,043
782,881
782,881
27
492,508
492,508
274,330
274,330
16,043
16,043
782,881
782,881
615,801
615,801
473,763
473,763
36,000
36,000
20,000
20,000
537,500
537,500
1,683,064
1,683,064
79
615,801
615,801
473,763
473,763
36,000
36,000
20,000
20,000
537,500
537,500
1,683,064
1,683,064
79
615,801
615,801
473,763
473,763
36,000
36,000
20,000
20,000
537,500
537,500
1,683,064
1,683,064
1,305,453
1,305,453
620,000
620,000
45,000
45,000
100,000
100,000
50,000
50,000
2,120,453
2,120,453
140
1,305,453
1,305,453
620,000
620,000
45,000
45,000
100,000
100,000
50,000
50,000
2,120,453
2,120,453
140
1,305,453
1,305,453
620,000
620,000
45,000
45,000
100,000
100,000
50,000
50,000
2,120,453
2,120,453
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
134
274,330
274,330
492,508
492,508
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
305
492,508
492,508
27
140
Generalni revizor
354,146
354,146
14,000
14,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
302
20,000
20,000
145,513
145,513
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
812
14,000
14,000
174,633
174,633
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
425
328,619
328,619
20
79
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Rashod.
2013
Total:
354,146
354,146
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
318
145,513
145,513
Rezerve
20,000
20,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
454
7,650
7,650
Kapitalne
Troskovi
14,000
14,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
420
156,519
156,519
Subvencije
i
Transferi
145,513
145,513
27
Regulatorni Autoritet za Zeleznice
174,633
174,633
Komunalne
Usluge
174,633
174,633
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
317
164,450
164,450
Robe
i
Usluge
20
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
455
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
38 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
319
000
Nezavisna komisija za Medije
Radnika
za
god
2013
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
31
373,769
373,769
385,770
385,770
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
430
Nezavisna komisija za Medije
0830
Nezavisna komisija za Medije
000
Sekretarijat
0130
Sekretarijat
789,539
789,539
31
373,769
373,769
385,770
385,770
20,000
20,000
10,000
10,000
789,539
789,539
518,007
518,007
934,647
934,647
88
518,007
518,007
320,000
320,000
45,640
45,640
51,000
51,000
934,647
934,647
6,386,313
6,386,313
17,700
17,700
6,404,013
6,404,013
6,386,313
6,386,313
17,700
17,700
6,404,013
6,404,013
Fond za podršku demokratije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
0133
Podrška za politicke stranke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
321
000
55
Institucija Ombudsmana
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
440
Institucija Ombudsmana
0330
Institucija Ombudsmana
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
526,050
526,050
342,239
342,239
30,000
30,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
69,750
69,750
968,039
968,039
55
526,050
526,050
342,239
342,239
30,000
30,000
69,750
69,750
968,039
968,039
55
526,050
526,050
342,239
342,239
30,000
30,000
69,750
69,750
968,039
968,039
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
324
11,538,660
11,538,660
51,000
51,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
104
51,000
51,000
45,640
45,640
Izbori
437
4,200,000
4,200,000
320,000
320,000
Izbori
0130
63,340
63,340
518,007
518,007
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
142
6,706,313
6,706,313
88
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
436
789,539
789,539
10,000
10,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
141
10,000
10,000
Rashod.
2013
Total:
20,000
20,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
435
Rezerve
385,770
385,770
88
Centralna Izborna komisija
20,000
20,000
Kapitalne
Troskovi
373,769
373,769
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
320
Subvencije
i
Transferi
31
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
811
Komunalne
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
39 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
322
000
Sudski Institut Kosova
Radnika
za
god
2013
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
24
156,923
156,923
355,666
355,666
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
445
Sudski Institut Kosova
0970
Sudski Institut Kosova
000
Specijalno Vece Suda
0330
Specijalno Vece Suda
24
156,923
156,923
355,666
355,666
13,500
13,500
526,089
526,089
Sekretarijat i Sudstvo
0330
Jedinica sudskog Auditora
0330
Jedinica sudskog Auditora
Kancelarija disciplinskog savet
0330
Kancelarija disciplinskog saveta
205,400
205,400
14,606
14,606
550,930
538,330
12,600
1,927
12,114,140
11,179,850
934,290
3,775,094
3,775,094
585,369
585,369
12,114,140
11,179,850
934,290
3,775,094
3,775,094
7
67,755
63,345
4,410
30,000
30,000
2,000
2,000
99,755
95,345
4,410
7
67,755
63,345
4,410
30,000
30,000
2,000
2,000
99,755
95,345
4,410
20
154,979
142,379
12,600
75,200
75,200
5,000
5,000
235,179
222,579
12,600
20
154,979
142,379
12,600
75,200
75,200
5,000
5,000
235,179
222,579
12,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
329
000
242
Kosovska Agencija za Imovinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
26-07-2013, 14:30 PM
250,000
330,924
318,324
12,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
325
19,319,967
18,106,067
1,213,900
41
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
463
1,709,500
1,709,500
550,930
538,330
12,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
338
250,000
14,606
14,606
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
462
606,975
606,975
205,400
205,400
1,927
Sekretarijat i Sudstvo
4,085,694
4,085,694
330,924
318,324
12,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
333
12,667,798
11,703,898
963,900
41
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
461
526,089
526,089
526,089
526,089
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
316
13,500
13,500
Rashod.
2013
Total:
13,500
13,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
460
Rezerve
355,666
355,666
1,995
Kosovo Sudski Savjet
Kapitalne
Troskovi
156,923
156,923
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
328
Subvencije
i
Transferi
24
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
916
Komunalne
Usluge
935,690
935,690
250,000
1,709,500
1,709,500
18,434,103
17,249,813
1,184,290
1,709,500
1,709,500
18,434,103
17,249,813
1,184,290
250,000
585,369
585,369
250,000
250,000
656,571
656,571
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
111,061
111,061
79,449
79,449
1,782,771
1,782,771
40 - 41
Kosovski Budzet za godina 2013
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Programs
Izvori
Finansiranje
2013
405
Kosovska Agencija za Imovinu
Radnika
za
god
2013
0660
Kosovska Agencija za Imovinu
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2013
Total:
656,571
656,571
111,061
111,061
79,449
79,449
1,782,771
1,782,771
242
935,690
935,690
656,571
656,571
111,061
111,061
79,449
79,449
1,782,771
1,782,771
237,149,468
166,334,598
14,511,098
Vladini Grantovi:
222,974,546
160,834,045
14,505,098
Sopstveni Prihodi:
14,034,922
3,777,988
140,000
1,722,565
Total:
Finansiranje iz Zaduzivanja:
26-07-2013, 14:30 PM
Komunalne
Usluge
935,690
935,690
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
Opsti Budzet Kosova
Robe
i
Usluge
242
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje iz Zaduzivanj
606
Dnevnice
i
Plate
35,972
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
0
6,000
294,875,562
487,403,376
1,088,108
288,595,433
485,436,472
1,088,108
1,960,129
4,320,000
0
1,966,904
1,201,362,210
1,173,433,702
0
19,773,039
0
8,155,469
41 - 41
Kosovski Budzet za godina
2013
Tablica 3.1.A: Revidirani Budzet za centralno (u euro)
Kod Kod. Funk.
Org Prog Kod.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
2013
239
000
275
226
276
227
278
229
279
230
280
231
281
232
Kosovska Agencija za Privatizaciju
Namenski Prihodi
Namenski Prihodi
Namenski Prihodi
Privatizacija
Namenski Prihodi
Likvidacija
Namenski Prihodi
Likvidacija
Namenski Prihodi
Centralna Administracija
Namenski Prihodi
Centralna Administracija
Namenski Prihodi
Pravni Departament
Namenski Prihodi
Pravni Departament
Namenski Prihodi
Unutrasnji Audit
Namenski Prihodi
Unutrasnji Audit
Namenski Prihodi
Departament za Kontrolu i Nadg
Departament za Kontrolu i Nadgleda Namenski Prihodi
Radnika
za
god
2013
271
Dnevnice
i
Plate
3,500,000
Privatizacija
0112
0112
0130
0130
0112
0411
Opsti Budzet Kosova
Total:
Namenski Prihodi:
22-07-2013, 14:40 PM
271
271
271
3,500,000
3,500,000
Robe
i
Usluge
4,200,000
635,256
635,256
830,000
830,000
1,465,068
1,465,068
50,000
50,000
100,000
100,000
1,119,676
1,119,676
Komunalne
Usluga
98,000
Subvencije
i
Transferi
80,000
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
170,000
8,048,000
635,256
635,256
850,000
850,000
5,213,068
5,213,068
50,000
50,000
100,000
100,000
1,199,676
1,199,676
20,000
20,000
150,000
150,000
98,000
98,000
Rashod.
2013
Total:
80,000
80,000
3,500,000
4,200,000
98,000
80,000
170,000
8,048,000
3,500,000
4,200,000
98,000
80,000
170,000
8,048,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1-1
Rebalans Budzet Republike Kosova za 2013 godinu
Aneks 1.Raspodela rashoda za Budžetske Organizacije Centralnog Nivoa za 2013 godinu (u euro)
Budžet za 2013 godine
Kodi
Org.
Ministarstva /Institucije
101
Skupstina
102
Ured Predsednika
104
Ured Premijera
201
Ministarstvo Finansije
202
Ministarstvo Javne Uprave
203
Radnici
Plate i
Dnevnice
Robe i Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije i
Transferi
Ocene 2014
Kapitalni
Troskovi
Rezerve
Ukupno
Operativni
rashodi
Kapitalni
rashodi
Ocene 2015
Ukupno
Operativni
rashodi
Kapitalni
rashodi
Ukupno
331
5,484,367
1,549,354
221,000
8,821,000
1,030,000
17,105,721
15,750,692
500,000
16,250,692
15,850,692
500,000
89
694,504
990,000
22,000
70,000
100,000
1,876,504
1,796,504
1,000,000
2,796,504
1,846,504
1,000,000
2,846,504
633
3,504,956
3,389,607
211,798
1,380,000
3,582,000
12,068,361
7,663,006
3,462,000
11,125,006
7,663,006
2,462,000
10,125,006
1,661
12,046,905
8,090,669
549,920
10,887,149
5,761,855
37,336,498
29,155,132
5,951,855
35,106,987
29,175,132
5,951,855
35,126,987
266
11,786,480
5,196,890
900,706
50,000
13,377,475
31,311,551
27,110,853
17,500,000
44,610,853
27,110,835
17,420,000
44,530,835
323
1,951,109
3,023,554
127,962
12,020,000
6,249,205
23,371,830
13,990,025
17,869,205
31,859,230
14,010,025
17,869,205
31,879,230
204
Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministarstvo Trgovine Industrije
202
1,151,823
3,412,919
109,280
2,350,000
7,024,022
3,198,318
1,100,000
4,298,318
3,228,318
1,100,000
4,328,318
205
Ministarstvo za Infrastrukturu
266
1,266,030
7,532,394
215,190
2,103,814
300,099,511
311,216,939
11,074,828
253,000,000
264,074,828
11,074,828
258,000,000
269,074,828
206
Ministarstvo Zdravstva
7,698
44,819,103
41,165,779
3,511,373
3,830,000
14,133,734
107,459,989
93,495,857
14,000,000
107,495,857
93,545,857
14,000,000
107,545,857
207
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
569
2,505,961
793,257
234,357
4,906,550
10,232,683
18,672,808
8,100,525
11,200,000
19,300,525
8,120,525
11,200,000
19,320,525
208
Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Trehnologije
1,282
8,398,666
8,584,529
1,042,857
5,096,812
23,570,184
46,693,048
20,929,592
23,650,000
44,579,592
20,959,592
23,650,000
44,609,592
209
Ministarstvo za Rad i Socijalno Staranje
945
4,164,313
2,886,932
478,924
212,053,803
2,410,000
221,993,972
246,559,372
2,500,000
249,059,372
251,559,372
2,500,000
254,059,372
210
Ministartvo Sredine i Prostornog Planiranja
293
1,452,915
1,725,868
97,906
40,506,209
43,782,898
2,867,745
53,000,000
55,867,745
2,882,745
53,000,000
55,882,745
211
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
99
527,603
325,544
34,298
300,000
6,000,000
7,187,445
1,189,045
6,000,000
7,189,045
1,179,045
6,000,000
7,179,045
212
Ministarstvo Administriranja Lokalne Vlade
141
764,346
391,628
30,000
477,319
4,356,930
6,020,223
1,530,049
3,500,000
5,030,049
1,545,049
3,500,000
5,045,049
213
Ministarstvo za Energetiku i Rudarstvo
153
796,360
5,141,246
42,600
24,628,115
10,666,749
41,275,070
28,333,841
11,446,749
39,780,590
28,363,841
11,446,749
39,810,590
214
Minstarstvo Unutrasnjih Poslova
9,925
56,780,900
21,914,294
1,664,200
1,397,000
18,150,000
99,906,394
80,884,794
20,200,000
101,084,794
80,984,794
20,200,000
101,184,794
215
Ministarstvo Pravde
1,920
9,946,157
5,738,102
907,258
40,000
1,686,500
18,318,017
16,997,589
1,622,500
18,620,089
17,017,589
1,622,500
18,640,089
216
Ministarstvo Spoljnih Poslova
272
5,166,862
11,288,694
706,530
300,000
1,033,500
18,495,586
17,049,836
2,500,000
19,549,836
17,099,836
2,500,000
19,599,836
217
Ministarstvo Snage Bezbednosti Kosova
2,824
14,760,415
8,429,093
881,000
13,705,249
37,775,757
24,966,758
13,380,500
38,347,258
24,996,758
13,380,500
38,377,258
218
Ministarstvo za Evropske Integracije
79
557,953
1,129,129
5,000
50,000
1,742,082
1,483,802
1,483,802
1,503,802
219
Ministarsvo za Diasporu
66
414,060
1,255,440
30,000
130,000
1,829,500
1,588,900
1,838,900
1,608,900
230
Regulatorna Komisija za Javne Nabavke
30
179,859
127,306
20,200
327,365
327,365
-
327,365
327,365
-
327,365
231
Akademija za Nauku i Umetnost
55
624,017
430,000
10,000
1,064,017
1,064,017
-
1,064,017
1,064,017
-
1,064,017
235
Regulatorni Autoritet Telekomunikacije
37
289,888
387,600
12,700
400,000
1,090,188
666,788
1,066,788
666,788
236
Agencija za Protiv Korupcijujensioni
40
293,709
172,356
10,000
7,500
483,565
476,065
-
476,065
476,065
-
476,065
238
Regulatorna Kancelarija za Energetiku
33
372,456
240,000
22,000
50,000
684,456
717,656
50,000
767,656
717,656
50,000
767,656
240
Organ za Razmatranje Nabavke
23
163,865
134,510
6,000
304,375
293,923
-
293,923
293,923
-
293,923
241
Komisija za Pravnu Pomoc
22
127,455
148,870
16,020
292,345
292,345
-
292,345
292,345
-
242
Univerzitet Pristine
2,155
19,283,075
3,130,862
1,061,191
2,870,000
27,659,128
24,950,358
2,300,000
27,250,358
24,950,358
2,380,000
27,330,358
243
Ustavni sud Kosova
61
859,439
596,302
11,000
86,962
1,553,703
1,466,741
100,000
1,566,741
1,466,741
100,000
1,566,741
244
Kosovska Komisija za Konkurenciju
23
166,616
82,727
5,700
255,043
247,483
247,483
247,483
245
Kosovska Agencija za Intelegenciju
90
3,000,000
890,000
80,000
5,920,000
4,430,000
5,930,000
4,450,000
246
Kosovski Savet za Kulturne Bastine
16
77,718
81,000
3,000
161,718
161,718
-
161,718
161,718
-
161,718
247
Izborna Komisija za Zalbe i Prituzbe
20
160,184
99,602
9,200
268,986
268,986
-
268,986
268,986
-
268,986
249
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Sluzbe Kosova
25
185,851
61,365
4,500
251,716
230,872
-
230,872
230,872
-
250
Drzavni Tuzilac
561
4,319,053
1,434,798
239,859
130,000
6,123,710
5,645,534
130,000
5,775,534
5,665,534
130,000
5,795,534
302
Kancelarija Generalnog Revizora
140
1,305,453
620,000
45,000
50,000
2,120,453
2,075,453
50,000
2,125,453
2,085,453
50,000
2,135,453
313
Regulatorna Kancelarija za Vodu i Otpatke
19
164,450
156,519
7,650
328,619
328,619
-
328,619
328,619
-
328,619
314
Regulatorna Kancelarija za Zeleznicu
20
174,633
145,513
14,000
354,146
270,866
20,000
290,866
270,866
20,000
290,866
317
Regulatorna Kancelarija za Civilnu Avijaciju
27
492,508
274,330
16,043
782,881
752,973
-
752,973
752,973
-
318
79
615,801
473,763
36,000
1,683,064
1,145,564
1,805,064
1,145,564
319
Nezavisna Komisija za Rudnk i Minerale
Nezavisna Komisija za Medije
31
373,769
385,770
20,000
320
Centralna Komisija za Izbore
88
518,007
6,706,313
63,340
321
Ombudsperson
55
526,050
342,239
30,000
322
Kosovski Institut za Pravosudje
24
156,923
355,666
13,500
328
1,995
12,667,798
4,085,694
606,975
329
Sudski Savet Kosova
Kosovska Agencija za Imovinu
242
935,690
656,571
251
Drzavna Agencija za Cuvanje Licnih Podataka
20
160,000
150,000
253
Agencija za Upravlanje Memorial Kompleksa
4
13,413
10,000
35,972
237,149,468
166,334,598
232 Nepredvidjeni Rashodi
Ukupno 2013
239 Kosovska Agencija za Privatizaciju
Ukupna sa KAP
-
-
-
1,314,000
450,000
100,000
20,000
-
-
-
1,500,000
20,000
537,500
250,000
400,000
1,500,000
659,500
250,000
400,000
1,500,000
659,500
16,350,692
1,503,802
1,858,900
1,066,788
292,345
247,483
5,950,000
230,872
752,973
1,805,064
10,000
789,539
713,939
-
713,939
713,939
-
713,939
51,000
11,538,660
11,472,473
-
11,472,473
5,086,160
-
5,086,160
69,750
968,039
947,233
-
947,233
947,233
-
947,233
526,089
517,015
-
517,015
517,015
-
1,709,500
19,319,967
17,822,467
2,100,000
19,922,467
17,834,467
2,100,000
19,934,467
111,061
79,449
1,782,771
1,688,771
94,000
1,782,771
1,688,771
94,000
1,782,771
12,000
50,000
372,000
322,000
50,000
372,000
322,000
50,000
372,000
745,931
769,344
14,511,098
4,200,000
250,000
294,875,562
517,015
34,000
1,088,108
1,122,108
4,000,000
1,000,000
5,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
487,403,376
1,088,108
1,201,362,210
739,014,269
472,086,309
1,211,100,578
738,299,956
476,086,309
1,214,386,265
8,048,000
8,830,000
170,000
9,000,000
9,830,000
170,000
10,000,000
1,088,108
1,209,410,210
747,844,269
472,256,309
1,220,100,578
748,129,956
476,256,309
1,224,386,265
271
3,500,000
4,200,000
98,000
80,000
170,000
36,243
240,649,468
170,534,598
14,609,098
294,955,562
487,573,376
7/26/2013
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzetski Rebalanc za 2013 godinu
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
(u evro)
BO Prog
Šifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2012
2013
2013
2014
2015
2013 - 2015
101000 - Skupstina Kosovo
101002 - Administracija Skupstine
101102 - Personeli/Skupstinska Administracija
101001-06448
08001
Vila Germia
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
KB
5,904
0
5,904
0
0
5,904
KB
130,000
0
130,000
90,000
90,000
310,000
KB
105,000
0
105,000
100,000
100,000
305,000
KB
238,189
0
238,189
0
0
238,189
KB
290,000
0
290,000
100,000
100,000
490,000
KB
0
185,907
185,907
200,000
200,000
585,907
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
KB
0
55,000
55,000
0
0
55,000
Ukupno ( KB ) - Personeli/Skupstinska Administracija
779,093
250,907
1,030,000
500,000
500,000
2,030,000
Ukupno - Personeli/Skupstinska Administracija
779,093
250,907
1,030,000
500,000
500,000
2,030,000
Ukupno ( KB ) - Administracija Skupstine
779,093
250,907
1,030,000
500,000
500,000
2,030,000
Ukupno - Administracija Skupstine
779,093
250,907
1,030,000
500,000
500,000
2,030,000
Ukupno ( KB ) - Skupstina Kosovo
779,093
250,907
1,030,000
500,000
500,000
2,030,000
101002-1113264
12907
Protiv pozafrne stepenice
101002-1113296
10198
Kupovina vozila za potrebe Skupstine Kosova
101002-119636
12609
Azuriranje i osamostaljenje sistema ITK
101002-119687
12559
Renoviranje zgrada i sala Aneksa kao i krova i fasade
101002-1213764
12979
Modernizacija i opremljivanje sa digitalnom tehnologijom konferencijskih sala i plenarne sale
101002-1317600
13431
Renoviranje zgrade i postojecih instalacija
101002-1317604
101002-1320581
13432
13795
Automatska garazna vrata
Kupovina kamera
Faqe 1
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Skupstina Kosovo
779,093
250,907
1,030,000
500,000
500,000
2,030,000
KB
102000 - Kancelarija Predsednika
102010 - Kancelarija Predsednika
102105 - Kancelarija Predsednika
102010-06859
06003
Bela Kuca
100,000
0
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
100,000
0
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
30,000
0
30,000
0
0
30,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
2,000,000
KB
0
90,000
90,000
0
0
90,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
450,000
0
450,000
450,000
450,000
1,350,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
172,000
0
172,000
222,000
222,000
616,000
104000 - Ured Premijera
104021 - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
104408 - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
104020-119385
104020-1213740
104020-1217444
12812
12980
13337
Kupovina opreme za sanitarni laborator
Projekat Zblizavanje -IPA
Prva faza kofinansiranog projekta za izgradjnu fabrike za reciklazu
104020-1317503
13433
Projekat IPA kontrola zoonoznih bolesti
104021-1320443
13801
Kupovina specijalnih vozila za mostre
203058-071334
10018
Identifikacija registrovanja zivotinja
203058-071385
10017
Monitorisanje ostataka lekova u hranu
203058-071424
10019
Inspekcija granicnih tacaka (Kontrola hrane)
Faqe 2
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
203058-071429
203058-071446
203058-071455
203058-071473
10021
10016
10013
10015
Dobrobit zivotinja i kontrola lutajucih pasa
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
600,000
0
600,000
600,000
600,000
1,800,000
240,000
0
240,000
240,000
240,000
720,000
450,000
0
450,000
450,000
450,000
1,350,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
3,442,000
140,000
3,582,000
3,462,000
2,462,000
9,506,000
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
3,442,000
140,000
3,582,000
3,462,000
2,462,000
9,506,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
3,442,000
140,000
3,582,000
3,462,000
2,462,000
9,506,000
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
3,442,000
140,000
3,582,000
3,462,000
2,462,000
9,506,000
Ukupno ( KB ) - Ured Premijera
3,442,000
140,000
3,582,000
3,462,000
2,462,000
9,506,000
Ukupno - Ured Premijera
3,442,000
140,000
3,582,000
3,462,000
2,462,000
9,506,000
KB
135,818
0
135,818
200,000
200,000
535,818
KB
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
KB
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
100,000
0
100,000
1,284,918
1,284,918
2,669,836
KB
5,000
0
5,000
50,000
50,000
105,000
KB
33,000
0
33,000
50,000
50,000
133,000
Sigurnost hrane
Izgradnja Veterinarske Laboratorije I laboratorije pticjeg gripa
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja preko dijagnostickog istrazivanja protiv infeektivnih bolesti
KB
203058-071479
10014
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja s vakcinama protiv infektivnih bolesti
KB
201000 - Ministarstvo Finansija
201027 - Poreska Administracija
201116 - Poreska Administracija
201027-091508
11208
Fiskalne kase
201027-106391
12003
Elektronska arhiva
201027-106398
201027-106399
201027-106790
201027-106878
201027-106915
12004
12005
12002
11460
12605
Centar zvanovnika
Novi bazni sistem poreza
Razvoj aplikacija za e-filling
Upgred-I I i SIGATS-it
Nabavka IT opreme
Faqe 3
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
303,182
0
303,182
60,623
60,623
424,428
KB
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
KB
72,422
0
72,422
70,000
70,000
212,422
KB
5,000
0
5,000
50,000
50,000
105,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
15,000
15,000
0
0
15,000
KB
0
20,000
20,000
0
0
20,000
KB
0
14,000
14,000
0
0
14,000
Ukupno ( KB ) - Poreska Administracija
684,422
299,000
983,422
2,245,541
2,245,541
5,474,504
Ukupno - Poreska Administracija
684,422
299,000
983,422
2,245,541
2,245,541
5,474,504
Ukupno ( KB ) - Poreska Administracija
684,422
299,000
983,422
2,245,541
2,245,541
5,474,504
Ukupno - Poreska Administracija
684,422
299,000
983,422
2,245,541
2,245,541
5,474,504
0
100,000
100,000
0
0
100,000
122,119
0
122,119
1,010,000
1,010,000
2,142,119
220,000
0
220,000
140,000
110,000
470,000
201027-119566
12616
Licence- Menagiranje Klienata
201027-119570
12617
Softwer
201027-119571
12607
Providing access to the system through tokenave / ensuring access through phones
201027-119575
12986
Kupovina vozila za PAK
201027-1213970
13434
Sistem za pracenje i posmatranje objekata PAK-a
201027-1317702
13435
Oprema sa dodatnim hardverom ( Bled server me storadge )
201027-1320582
201027-1320583
201027-1320584
201027-1320585
13796
13797
13798
13799
Zamena infrastrukture u PUK
Centar za oporavak IT
Rezervar i popravak autoparkinga u Ferizaju
Popravak sistema za grejanje i krpljanje u Mitrovici
201048 - Carina
201133 - Kancelarije za naplatu poreza /Carina
201048-1320619
13834
Regulacija granicnog prelaza u Vermici
301301-119487
12625
Softverski sistem Carine Kosova prema standardima EU- ASYCUDA
301301-119533
12624
Licenca za snabdevanje , AV, BI, Oracle softvera , Red -Hat , Linuk, antivirus (3 godine)
KB
KB
KB
Faqe 4
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Kancelarije za naplatu poreza /Carina
342,119
100,000
442,119
1,150,000
1,120,000
2,712,119
Ukupno - Kancelarije za naplatu poreza /Carina
342,119
100,000
442,119
1,150,000
1,120,000
2,712,119
Ukupno ( KB ) - Carina
342,119
100,000
442,119
1,150,000
1,120,000
2,712,119
Ukupno - Carina
342,119
100,000
442,119
1,150,000
1,120,000
2,712,119
4,000,000
0
4,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinanciranje Za IPA
4,000,000
0
4,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000
Ukupno - Sufinanciranje Za IPA
4,000,000
0
4,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinanciranje Za IPA
4,000,000
0
4,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000
Ukupno - Sufinanciranje Za IPA
4,000,000
0
4,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000
201051 - Sufinanciranje Za IPA
201246 - Sufinanciranje Za IPA
201051-108948
12376
IPA ko-finansiranjesektora voda
KB
201055 - Finansijski Informativni Centar
201309 - Finansijski Informativni Centar
201042-1113593
12790
Uspostavljanje i primena u oblasti IT opreme
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno ( KB ) - Finansijski Informativni Centar
KB
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno - Finansijski Informativni Centar
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno ( KB ) - Finansijski Informativni Centar
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno - Finansijski Informativni Centar
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Agencija za Nabavke
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Centralna Agencija za Nabavke
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Agencija za Nabavke
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Centralna Agencija za Nabavke
0
10,000
10,000
0
0
10,000
20,000
0
20,000
0
0
20,000
201057 - Centralna Agencija za Nabavke
201263 - Centralna Agencija za Nabavke
201057-1320586
13800
Kupovina masine za fotokopiranje
KB
201155 - Centralna Administracija usluga
201113 - Centralna Administracija
201155-1113306
12983
Prilagogjavanje prostora serverve zajednicke carinske MF- PAK
KB
201155-1113307
13616
Razvoj sistema datawerehous, intergracija sistema u MF
Faqe 5
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
201155-119832
12611
KB
0
KB
100,000
100,000
0
0
100,000
Odravanje sistema poreza na imovinu
136,314
0
136,314
486,314
516,314
1,138,942
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
156,314
100,000
256,314
486,314
516,314
1,258,942
Ukupno - Centralna Administracija
156,314
100,000
256,314
486,314
516,314
1,258,942
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija usluga
156,314
100,000
256,314
486,314
516,314
1,258,942
Ukupno - Centralna Administracija usluga
156,314
100,000
256,314
486,314
516,314
1,258,942
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Finansija
5,252,855
509,000
5,761,855
5,951,855
5,951,855
17,665,565
Ukupno - Ministarstvo Finansija
5,252,855
509,000
5,761,855
5,951,855
5,951,855
17,665,565
KB
0
0
0
2,000,000
2,000,000
4,000,000
KB
0
0
0
1,862,100
2,800,000
4,662,100
KB
503,000
0
503,000
0
0
503,000
KB
65,224
0
65,224
0
0
65,224
KB
1,307,559
0
1,307,559
0
0
1,307,559
KB
0
0
0
2,400,000
4,000,000
6,400,000
KB
2,000,000
0
2,000,000
0
0
2,000,000
KB
400,000
0
400,000
100,000
3,000,000
3,500,000
KB
95,000
0
95,000
0
0
95,000
202000 - Ministarstvo Javne Administracije
202037 - Standards Departament za Politike IMVZ
202123 - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
201027-096371
202037-093546
202037-106852
202037-106853
202037-106855
11286
10012
12058
12061
12059
Pocetak radova na izgradnji objekta PAK- Carina
Novi kompleks vladine zgrade - Hajvalia blizu Pristine
Izgradnja objekta Kosovske agencije za intelegenciju
Kompleksi Rilindja- Procena kompleka Rilindja I renoviranje aneksa B, C i D
Izgradnja objekata MFSK
202037-106856
12060
Protolarni kompleks- Blinaja
202037-1111952
12813
Pallata Pravde
202037-1214207
12992
Renoviranje Vlade objekti
202037-1214221
12993
Izgradnja zgrade MIP
202037-1214316
12991
Renoviranje bivsse zgrade MFSK
202037-1317610
13436
Renoviranje objekata IRK
Faqe 6
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
202037-1317621
13437
Izgradnja pratecih objekata KOA
202037-1317637
13438
Izgradnja zgrade IKJA
202037-1317638
13440
Izgradnja zgrade Ombudsmana
215253-1110182
12236
Izgradnja Sigurne za zrtve trgovine ljudima
215255-1110503
12234
Izgradnja prokuracie objekata SHSK, DMNV u Peci
215255-1110506
12741
Izgradnja tuzhilatsva objekata SHSK, DMNV u Gilane
215255-1110509
215256-091838
215256-119778
215256-119787
242112-1214031
250012-1320249
12742
11196
12747
12748
13216
13723
KB
0
0
0
0
2,000,000
2,000,000
KB
0
800,000
800,000
0
0
800,000
KB
0
97,000
97,000
0
0
97,000
KB
0
0
0
1,200,000
0
1,200,000
KB
182,109
0
182,109
0
0
182,109
KB
265,916
0
265,916
0
0
265,916
KB
0
700,000
700,000
300,000
0
1,000,000
KB
0
400,000
400,000
200,000
0
600,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,236,048
0
2,236,048
KB
640,000
0
640,000
2,341,852
0
2,981,852
KB
0
852,667
852,667
2,160,000
0
3,012,667
KB
1,125,000
0
1,125,000
900,000
820,000
2,845,000
Izgradnja t tuzhilatsva objekata, SHSK, DMNV u Urosevac
Izgradnja korektivnog centra (zatvort velike sigurnosti) u Pristini
Izgradnja Gnjilana pritvorni centar
Izgradnja Priastini pritvorni centar
Izgradnja i projektovanje dva fakulteta u Mitrovici
Izgradnja objekata Osnovnog Tuzilastva u Dakovici
0
400,000
400,000
0
0
400,000
Ukupno ( KB ) - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
KB
7,583,808
3,249,667
10,833,475
14,700,000
14,620,000
40,153,475
Ukupno - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
7,583,808
3,249,667
10,833,475
14,700,000
14,620,000
40,153,475
Ukupno ( KB ) - Standards Departament za Politike IMVZ
7,583,808
3,249,667
10,833,475
14,700,000
14,620,000
40,153,475
Ukupno - Standards Departament za Politike IMVZ
7,583,808
3,249,667
10,833,475
14,700,000
14,620,000
40,153,475
0
38,000
38,000
0
0
38,000
202042 - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
202901 - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
202042-1317292
13439
Kupovina vozila za potrebe IKJA
KB
Faqe 7
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
0
38,000
38,000
0
0
38,000
Ukupno - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
0
38,000
38,000
0
0
38,000
Ukupno ( KB ) - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
0
38,000
38,000
0
0
38,000
Ukupno - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
0
38,000
38,000
0
0
38,000
576,000
0
576,000
900,000
900,000
2,376,000
KB
150,000
0
150,000
300,000
300,000
750,000
KB
200,000
0
200,000
100,000
100,000
400,000
KB
200,000
0
200,000
100,000
100,000
400,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
50,000
0
50,000
180,000
180,000
410,000
KB
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
0
150,000
150,000
20,000
20,000
190,000
Ukupno ( KB ) - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
1,476,000
500,000
1,976,000
2,250,000
2,250,000
6,476,000
Ukupno - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
1,476,000
500,000
1,976,000
2,250,000
2,250,000
6,476,000
Ukupno ( KB ) - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
1,476,000
500,000
1,976,000
2,250,000
2,250,000
6,476,000
Ukupno - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
1,476,000
500,000
1,976,000
2,250,000
2,250,000
6,476,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
202043 - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
202126 - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
202043-071733
10423
Projekat `E-Qeverisje`
KB
202043-071961
202043-091519
10011
10933
Prosirenje vladine mreze (mikrotalasno) u svim opstinama Kosova
Elektronska arhiva drzavnih dokumenata
202043-091673
12055
Vladin telefonski sistem (voicer IP)
202043-119679
12658
Interoperbiliteti
202043-1214204
12994
Mrezni operativni centar
202043-1317558
13441
Projekat za bezbednost podataka
202043-1317561
13442
Jacanje resursa IT i poboljsanje usluga
202043-1317575
13443
Projekat za Wireless
202048 - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
202203 - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
202048-119784
12663
Implementacija Akcionog plana za reformu javne uprave
KB
Ukupno ( KB ) - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
Faqe 8
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno ( KB ) - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
202155 - Centralna Administracija
202113 - Central Administracija
202155-1317668
13444
Kupovina oprema za racunare
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
Ukupno ( KB ) - Central Administracija
KB
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
Ukupno - Central Administracija
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
Ukupno - Centralna Administracija
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Javne Administracije
9,559,808
3,817,667
13,377,475
17,500,000
17,420,000
48,297,475
Ukupno - Ministarstvo Javne Administracije
9,559,808
3,817,667
13,377,475
17,500,000
17,420,000
48,297,475
KB
250,000
0
250,000
0
0
250,000
KB
3,514,678
0
3,514,678
10,007,205
10,007,205
23,529,088
890,000
0
890,000
6,192,000
6,192,000
13,274,000
Ukupno ( KB ) - Departament poliprivredne politike i trzista
4,654,678
0
4,654,678
16,199,205
16,199,205
37,053,088
203000 - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
203050 - Departament poliprivredne politike i trzista
203401 - Departament poliprivredne politike i trzista
203050-071474
203050-071932
203053-1213845
10426
10027
12999
Stvaranje katastra za vinogradarstvo i industrije vina Kosova
Rehabilitizacija vodovodnog sistema Kosova
Izgradnja piace i deponija , za prikupljanje, odrbana i klasifikacije poljoprivrednih proizvoda
KB
Ukupno - Departament poliprivredne politike i trzista
4,654,678
0
4,654,678
16,199,205
16,199,205
37,053,088
Ukupno ( KB ) - Departament poliprivredne politike i trzista
4,654,678
0
4,654,678
16,199,205
16,199,205
37,053,088
Ukupno - Departament poliprivredne politike i trzista
4,654,678
0
4,654,678
16,199,205
16,199,205
37,053,088
KB
300,000
0
300,000
350,000
350,000
1,000,000
KB
550,000
0
550,000
600,000
600,000
1,750,000
203052 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203403 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203052-071514
10592
Nacrt upravljackih planova
203052-071518
10023
Posumljenje razgolenih povrsina
Faqe 9
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
203052-1217001
13000
Kupovina vozila
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Sumarstvo Kosova
900,000
0
900,000
1,000,000
1,000,000
2,900,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
900,000
0
900,000
1,000,000
1,000,000
2,900,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Sumarstvo Kosova
900,000
0
900,000
1,000,000
1,000,000
2,900,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
900,000
0
900,000
1,000,000
1,000,000
2,900,000
0
65,027
65,027
0
0
65,027
Ukupno ( KB ) - Departament Savetne Usluge
0
65,027
65,027
0
0
65,027
Ukupno - Departament Savetne Usluge
0
65,027
65,027
0
0
65,027
Ukupno ( KB ) - Departament savetne usluge
0
65,027
65,027
0
0
65,027
Ukupno - Departament savetne usluge
0
65,027
65,027
0
0
65,027
KB
0
180,000
180,000
180,000
180,000
540,000
KB
0
90,000
90,000
0
0
90,000
203053 - Departament savetne usluge
203404 - Departament Savetne Usluge
203053-1319993
13445
Aerofotografija teritorija zemlje
KB
203054 - Poljoprivredni Institut Kosova
203405 - Poljoprivredni Institut Kosova
203054-1317676
13446
Izgradnja laboratorijskih kapacitete u KIP
203054-1317677
13447
Renoviranje objekata KIP-Zgrada administracije
203054-1317683
13448
Izgradnja istraznih i poljoprivrednih kapaciteta imovina-poljoprivrednog zemljista KIP-a
0
0
0
490,000
490,000
980,000
Ukupno ( KB ) - Poljoprivredni Institut Kosova
KB
0
270,000
270,000
670,000
670,000
1,610,000
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
0
270,000
270,000
670,000
670,000
1,610,000
Ukupno ( KB ) - Poljoprivredni Institut Kosova
0
270,000
270,000
670,000
670,000
1,610,000
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
0
270,000
270,000
670,000
670,000
1,610,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
359,500
359,500
0
0
359,500
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Centralna Administracija
0
359,500
359,500
0
0
359,500
Ukupno - Centralna Administracija
0
359,500
359,500
0
0
359,500
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Administracija
0
359,500
359,500
0
0
359,500
203155 - Administracija
203113 - Centralna Administracija
203155-1320276
13737
Kupovina vozila
Faqe 10
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija
0
359,500
359,500
0
0
359,500
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
5,554,678
335,027
5,889,705
17,869,205
17,869,205
41,628,115
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
0
359,500
359,500
0
0
359,500
Ukupno - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
5,554,678
694,527
6,249,205
17,869,205
17,869,205
41,987,615
204000 - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
204065 - Ekonomski Razvoj
204410 - Sektor za Industriju
204065-072199
204069-119822
10435
12817
Podizanje industrijskih kapaciteta I fizicke infrastrukture za procenu kvaliteta I konformiteta proizvoda.
KB
70,115
0
70,115
0
0
70,115
KB
0
0
0
30,000
50,000
80,000
70,115
0
70,115
30,000
50,000
150,115
29,885
0
29,885
0
0
29,885
29,885
0
29,885
0
0
29,885
0
200,000
200,000
150,000
100,000
450,000
0
200,000
200,000
150,000
100,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
0
40,000
40,000
20,000
0
60,000
100,000
40,000
140,000
20,000
0
160,000
KB
1,069,645
0
1,069,645
300,000
100,000
1,469,645
KB
240,355
0
240,355
200,000
50,000
490,355
Poderzavanje turisticki kapaciteta
Ukupno ( KB ) - Sektor za Industriju
204411 - Sektor za Trgovinu
204065-1217474
13350
Izgradnja ograde centra za sajam
KB
Ukupno ( KB ) - Sektor za Trgovinu
204465 - Sektor za Metrologiju
204065-1213862
13449
Razvoj novih oblasti metrologije - opreme etalonima i druge merne opreme
KB
Ukupno ( KB ) - Sektor za Metrologiju
204466 - Inspekcisko Odelenje
204065-119795
204065-1317636
13002
13450
Kupovina Vozila
Kreiranje softvera
Ukupno ( KB ) - Inspekcisko Odelenje
204467 - Odeljenje za razvoj privatnog sektora
204065-071729
204065-071734
204065-119667
10941
10428
12664
Industrijski park
Inkubator poslovanja u BID
Izgradnja ekonomskih zona u Kosovo
Faqe 11
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
0
0
300,000
700,000
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Odeljenje za razvoj privatnog sektora
1,310,000
0
1,310,000
800,000
850,000
2,960,000
Ukupno - Odeljenje za razvoj privatnog sektora
1,310,000
0
1,310,000
800,000
850,000
2,960,000
Ukupno ( KB ) - Ekonomski Razvoj
1,510,000
240,000
1,750,000
1,000,000
1,000,000
3,750,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,510,000
240,000
1,750,000
1,000,000
1,000,000
3,750,000
204067 - Registracija Biznisa
204414 - Registracija Kosova Biznisa
204065-1216975
13351
Software programa ARBK
100,000
0
100,000
50,000
50,000
200,000
Ukupno ( KB ) - Registracija Kosova Biznisa
KB
100,000
0
100,000
50,000
50,000
200,000
Ukupno - Registracija Kosova Biznisa
100,000
0
100,000
50,000
50,000
200,000
Ukupno ( KB ) - Registracija Biznisa
100,000
0
100,000
50,000
50,000
200,000
Ukupno - Registracija Biznisa
100,000
0
100,000
50,000
50,000
200,000
500,000
0
500,000
50,000
50,000
600,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
500,000
0
500,000
50,000
50,000
600,000
Ukupno - Centralna Administracija
500,000
0
500,000
50,000
50,000
600,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
500,000
0
500,000
50,000
50,000
600,000
Ukupno - Centralna Administracija
500,000
0
500,000
50,000
50,000
600,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
2,110,000
240,000
2,350,000
1,100,000
1,100,000
4,550,000
Ukupno - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
2,110,000
240,000
2,350,000
1,100,000
1,100,000
4,550,000
4,700,000
0
4,700,000
7,000,000
9,000,000
20,700,000
4,700,000
0
4,700,000
7,000,000
9,000,000
20,700,000
1,126,726
0
1,126,726
3,000,000
3,000,000
7,126,726
204155 - Centralna Administracija
204113 - Centralna Administracija
204155-1217458
13349
Renoviranje zgrade IBK
KB
205000 - Ministarstvo Infrastruktura
205070 - Putna Infrastruktura
205416 - Odrzavanje Puteva
205070-1214374
13004
Putevi Odrzhavanje ulaganja
KB
Ukupno ( KB ) - Odrzavanje Puteva
205417 - Izgradnja Mostova
205070-071990
10032
Odrzavanje popravka mostova
KB
Faqe 12
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-084278
205070-1320967
10720
13841
Izgradnja ogradjivanja autobuske stanice
KB
184,880
0
184,880
0
0
184,880
KB
0
12,000
12,000
0
0
12,000
1,311,606
12,000
1,323,606
3,000,000
3,000,000
7,323,606
13,559,825
0
13,559,825
14,000,000
19,000,000
46,559,825
Izgradnja mosta i zastitnog zida u Dubovik Decana
Ukupno ( KB ) - Izgradnja Mostova
205418 - Obnova Puteva
205070-071994
10438
Rehabiltacija Magistralnog puta Mitrovice-Pristina
KB
205070-072016
205070-082645
10034
10583
Rehabiltacija Magistralnog puta Pristina- Pec (segment Sllatine-Peje) duzina L=67km, za 2009 godinu, segment Sllatine-Komoran duzina L=11km
KB
9,056,038
0
9,056,038
16,950,000
15,000,000
41,006,038
KB
852,872
0
852,872
0
0
852,872
KB
564,433
0
564,433
0
0
564,433
KB
594,779
0
594,779
1,000,000
1,000,000
2,594,779
KB
114,885
0
114,885
0
0
114,885
Rehabilitacija putas Kline-Turiqec
205070-095689
11192
Asvaltiranje lokalnog puta Tomoc-Kovrage-Llukavc
205070-1214030
10437
Rehabilitacija puta magistrale M9 Prishtine-Mutivode, segmenti Kolaj-Keqekolle
205070-1214032
13257
Rehabilitacija puta Batllave-Orllan
205070-1320963
13844
Rekonstrukcija tunela u selo Restelice
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
24,742,832
100,000
24,842,832
31,950,000
35,000,000
91,792,832
1,700,000
0
1,700,000
2,500,000
3,000,000
7,200,000
1,700,000
0
1,700,000
2,500,000
3,000,000
7,200,000
KB
536,992
0
536,992
3,000,000
3,000,000
6,536,992
KB
85,000
0
85,000
0
0
85,000
KB
35,589
0
35,589
0
0
35,589
Ukupno ( KB ) - Obnova Puteva
205419 - Program Signalizacije
205070-072223
10040
Vodoravna I vertikalna signalizacija magistralnih i regionalnih puteva, eliminisanje crnih tacaka
KB
Ukupno ( KB ) - Program Signalizacije
205420 - Zajednicko Finansiranje Projekata sa Opstinom
205070-082749
205070-096256
205070-108046
205070-108824
10041
10671
11494
11587
Zajednicko finansiranje sa Skupstinskim Opstinama
Asfaltiranje puta Novo selo- Lipe, II faza
Izgradnja i Asfaltiranje puta Jasanica-Stupelj
Rekonstruktiranje puta Gorance - Hani i Elez
Faqe 13
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1214289
13320
Asfaltiranje puta Kosavee-Pllajnik-SO Dragash
205070-1214293
13427
Asfaltiranje puta Lagja e re-Pustonik Hani i Elezit
205070-1217028
13005
izgradnja puta u Vitomirice SO Pec
205070-1217031
13006
Rekonstrukcija puta u KK Ranilike
205070-1217034
13008
Izgradnja puta Majance- gornji Lupq-Popove SO Podujeve
205070-1217113
13278
Asfaltiranje puta u selo Zallq SO Istogut
205070-1217114
205070-1217258
205070-1217260
205070-1217261
205070-1217262
13279
13321
13322
13323
13324
KB
529
0
529
0
0
529
KB
391,295
0
391,295
0
0
391,295
KB
250,000
0
250,000
0
0
250,000
KB
119,103
0
119,103
0
0
119,103
KB
144,477
0
144,477
0
0
144,477
KB
433,516
0
433,516
0
0
433,516
KB
258,373
0
258,373
0
0
258,373
KB
338,831
0
338,831
0
0
338,831
KB
211,000
0
211,000
0
0
211,000
KB
110,000
0
110,000
0
0
110,000
KB
605,500
0
605,500
0
0
605,500
KB
241,837
0
241,837
0
0
241,837
KB
228,767
0
228,767
0
0
228,767
KB
67,340
0
67,340
0
0
67,340
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
231,000
0
231,000
0
0
231,000
KB
177,459
0
177,459
0
0
177,459
Asfaltiranje puta u selu Surigane SO Istogut.
Rekonstrukcija puta Junik - Voksh SO Junik
Izgradnja trotuara u magistralnom putu Pec-Deqan,seg. "Lebushe - Isniq - Decan SO Decan
Asfaltiranje puta Aqarevee-Siqeve SO Skenderaj
Asfaltiranje puta Rakinicee-Lagjja Dajaku SO Skenderaj
205070-1217263
13325
Asfaltiranje puta Rakinice-Lagjja Durmishi SO Skenderaj
205070-1217267
13326
Asfaltiranje puta u selo Dugajeve SO Pec
205070-1217268
13327
Asfaltiranje puta Zoqishte-Donja Retine SO Rahovec
205070-1217273
13328
Asfaltiranje puta Mamush - Retije SO Mamushe
205070-1217275
13329
Asfaltiranje magistralnog puta -Grejkoc SO Suharek
Faqe 14
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1217280
13331
Asfaltiranje puta SlivoveDremjak SO Ferizaj
KB
205070-1217281
205070-1217282
205070-1217284
205070-1217285
205070-1217451
13332
13333
13334
13335
13352
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
150,000
0
150,000
1,500,000
0
1,650,000
KB
146,115
0
146,115
0
0
146,115
KB
10,000
0
10,000
0
0
10,000
KB
113,029
0
113,029
0
0
113,029
KB
370,000
0
370,000
0
0
370,000
0
260,000
260,000
0
0
260,000
KB
0
290,000
290,000
0
0
290,000
KB
0
290,000
290,000
0
0
290,000
KB
0
265,000
265,000
0
0
265,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
280,000
280,000
0
0
280,000
KB
0
345,000
345,000
0
0
345,000
KB
0
65,000
65,000
0
0
65,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Rekonstrukcija puta: Ferizaj -Nerodime, segmenti 1: Rruga -Epopeja e Jezercit -SO Ferizaj
Asfaltiranje puta Mollopolc-Dremjak SO Shtime
Asfaltiranje puta u Industrialnom Zonu SO Shtime
Asfaltiranje putas Rashincee-Gllavice-Koshare SO Shtime
Izgradnja puta Viti Marevc- Cuka
205070-1320321
13736
Asfaltiranje puta Gllareve - Rigjeve - Stapanice i Zabergje,Kline
205070-1320323
13738
Asfaltiranje puta u selima Caralev-Ranc i Caralev -Karaqice,Shtime
205070-1320325
13739
Asfaltiranje puta Petrov-Llashtice, Shtime
205070-1320326
13740
Prosirenje i izgradnja puta Dremjak-Mollopolc (VD) -Jezerc (UQK- Pr),Shtime
205070-1320327
13741
Asfatiranje puta u selu Dubrave,Kaqanik
205070-1320329
13742
Asfaltiranje puta Mushtisht - Maqiteve,Suhareke
KB
205070-1320330
205070-1320332
205070-1320333
205070-1320334
205070-1320335
13743
13744
13745
13746
13747
AsfLtiranje puteva u selima Llukafc, Prigode, Vrelle, Studenice, Sine i Mojstir,Istog
Prosirenje puteva " Brahim Ademi " i " Driton Islami",Ferizaj
Asfaltiranje regva onalnih putevaDragash Brod-Qendra Turistike,Dragash
Asfaltiranje i popravak puta u selu Zhilivode-Obiliq
Asfaliranje puta Vice - Kashtanjeve, Shterpce
Faqe 15
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
60,000
60,000
0
0
60,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
0
102,000
102,000
0
0
102,000
KB
0
190,000
190,000
0
0
190,000
KB
0
70,000
70,000
0
0
70,000
KB
0
130,000
130,000
0
0
130,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
220,000
220,000
0
0
220,000
KB
0
255,000
255,000
0
0
255,000
KB
0
130,000
130,000
0
0
130,000
KB
0
350,000
350,000
0
0
350,000
5,555,752
4,032,000
9,587,752
4,500,000
3,000,000
17,087,752
KB
551,074
0
551,074
0
0
551,074
KB
425,000
0
425,000
1,000,000
1,000,000
2,425,000
KB
1,100,000
0
1,100,000
750,000
0
1,850,000
KB
1,000
0
1,000
0
0
1,000
205070-1320336
13748
Rekonsktrukcija puta Berishe - Qender - Moronice,Junik
205070-1320390
13759
Reh. uhoda ul. iz stud. cent. u ul. "A.R.", reh.putne inf. unutar stud.cent
205070-1320394
13760
Asfaltiranje puta Karaqe-Gumnishte
205070-1320395
13766
Asfaltiranja puteva u selu Remnik
205070-1320396
13764
Asfaltiranja puteva u selima Zheger, lladove-Nasal i Pogragje-Bilinice
205070-1320397
13761
Renoviranje puta Drenas-Baice i asfltiranje puta u selu Nekofc
205070-1320398
205070-1320399
205070-1320402
205070-1320603
13763
13762
13765
13835
Asfaltiranja puteva u selima Llapqeve,Astrazub, Berishe, Dragobil i Bubavec
Asfaltiranje puteva u selima KLina i Prekaz
Asfaltiranja puteva u gradu Gnjilanu - naselje br. VIII
Asfaltiranje puta ,,Beteja e Logjes`` u Peci
Ukupno ( KB ) - Zajednicko Finansiranje Projekata sa Opstinom
205421 - Izgranja Novih Puteva
205070-072037
06164
Izgradnja puta Srbica-Vucitrn
205070-072449
10590
Projektovanje i tehnicka konsullenca
205070-072452
10439
Izgradnja puta Pec (Kuciste) -granica sa Crnom Gorom (Boge) duzina L=12 km
205070-084270
10726
Izgradnja puta Prekazi eperm-T?nofc faza 1, L= 5 km
205070-095486
10953
Izgradnja Puta Vojtesh-Lubovec-Galic?
205070-095489
10955
Izgradnja puta StanTerg-Melenic?llahi
Faqe 16
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-107268
11591
Izgradnja Podujeva puteva Ballofc - HERTICA
205070-1113278
12892
Izgradnja Puta Shipashnic-Desivojce-Granica
205070-1113279
12893
Izgradnja Tranzitnog Puta u Shtime, II faza
205070-1113281
12895
Rekonstrukcija puta Hogoshte-Rogocice
205070-1113282
12896
Asfaltiranje puta u selo Qubrel
205070-1217038
13009
Izgradnja puta Prizeren-Reqan-Pousko-Jabllanice
205070-1217111
13277
Asfaltiranje puta Lutogllava Suva Sferka-Opstina Pec
205070-1217589
205070-1217823
205070-1217829
205070-1217830
205070-1217831
13392
13396
13398
13399
13400
KB
506,798
0
506,798
0
0
506,798
KB
753,172
0
753,172
0
0
753,172
KB
51,318
0
51,318
0
0
51,318
KB
870,092
0
870,092
0
0
870,092
KB
413,629
0
413,629
0
0
413,629
KB
14,510
0
14,510
0
0
14,510
KB
500,000
0
500,000
2,500,000
2,000,000
5,000,000
KB
500,000
0
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
317,977
0
317,977
300,000
0
617,977
KB
350,000
0
350,000
200,000
0
550,000
KB
565,075
0
565,075
0
0
565,075
KB
725,493
0
725,493
1,500,000
0
2,225,493
KB
474,106
0
474,106
700,000
0
1,174,106
KB
335,500
0
335,500
0
0
335,500
KB
66,509
0
66,509
0
0
66,509
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
Izgradi - rotacija u Veterniku ulaska u Pristini pokraj bolnice
Rekonstrikcija regionalnog puta R-125 Orllan - Bervenik -Granica sa Serbijoma
Asfaltiranje puta Peqan i Madh-Peqan i Vogel
Asfaltiranje puta u selo Poliqke, Kamenice
Izgradnja puta sa 4 korsi u centru Lipjana
205070-1217832
13405
Asfaltiranje regionalnog puta Ferizaj - Nerodime
205070-1217833
13401
Izgradnja puta M2 Kosovski Panairni Centar Q (selo Gazimestan, Prishtine
205070-1217834
13402
Asfaltiranje puta sa magistrala -Gajre - Ivaje Shtraz druga faza
205070-1217837
13403
Rasirenje regionalnog puta ZM107, Segmenti groble palim borcima -Most Landovice
205070-1217838
13404
Asfaltiranje puta u selo Gllanaselle, Drenas
Faqe 17
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1217839
205070-1217840
205070-1217841
205070-1320213
205070-1320214
205070-1320216
13406
13407
13397
13617
13618
13619
Asfaltiranje puta Prekoc -Marevc - Flotacioni VI- Krileve
KB
1,097,358
0
1,097,358
1,833,193
0
2,930,551
KB
389,701
0
389,701
0
0
389,701
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
0
500,000
500,000
0
0
500,000
KB
0
430,161
430,161
0
0
430,161
KB
0
430,000
430,000
0
0
430,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
400,000
400,000
0
0
400,000
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
469,337
469,337
0
0
469,337
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Asfaltimi puta Raushiq - Turjake
Asfaltiranje puta Pogragje - Llovce
Izgradnja puta Mushetisht-Budakove-Jezerce-Urosevac
Izgradnja puta na ulazak u Peci od Prishtina
Izgradnja puta Pec-Terstenike
205070-1320219
13705
Izgradnja puta Donja Lluka -Decane
205070-1320220
13706
Izgradnja puta Kodrali-Decanc
205070-1320222
13707
Izgradna puta Junik-Gjeravice
205070-1320224
13708
Izgradnja puta u ulici Agima Ramadanija u Juniku
205070-1320225
13709
Izgradnja okruga u centru Djakovice
205070-1320227
13710
Izgradnja puta Foretsa-Celina
205070-1320243
13726
Asfaltiranje puta u sellu Prekalla- Istog
205070-1320246
13727
Asfaltiranje puta u sellu Drobesh-Vitina
205070-1320248
13728
Asfaltiranje puta Lumbardhe- Broliq - Decan
205070-1320250
13729
Izgradnja puta u sello Dyz- Podujeve
205070-1320959
13842
Izgradnja puta Koliq -Dyz druga faza
Faqe 18
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1320960
13843
Izgradnja puta u selima Drenoc-Dukaj-Baqaj-Binakaj-Tranzit Drenoc-Sllup
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
10,358,312
4,029,498
14,387,810
9,283,193
3,000,000
26,671,003
KB
215,200,000
0
215,200,000
0
0
215,200,000
KB
0
28,357,511
28,357,511
194,766,807
202,000,000
425,124,318
Ukupno ( KB ) - Izgradnje autoputeva
215,200,000
28,357,511
243,557,511
194,766,807
202,000,000
640,324,318
Ukupno - Izgradnje autoputeva
215,200,000
28,357,511
243,557,511
194,766,807
202,000,000
640,324,318
Ukupno ( KB ) - Putna Infrastruktura
263,568,502
36,531,009
300,099,511
253,000,000
258,000,000
811,099,511
Ukupno - Putna Infrastruktura
263,568,502
36,531,009
300,099,511
253,000,000
258,000,000
811,099,511
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Infrastruktura
263,568,502
36,531,009
300,099,511
253,000,000
258,000,000
811,099,511
Ukupno - Ministarstvo Infrastruktura
263,568,502
36,531,009
300,099,511
253,000,000
258,000,000
811,099,511
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
600,000
0
600,000
650,000
650,000
1,900,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
Ukupno ( KB ) - Izgranja Novih Puteva
205422 - Izgradnje autoputeva
205070-072450
205070-1217046
10419
13256
Autoput Merdare-Morine
Autoput Prishtina-Hani i Elezit (R6)
206000 - Ministarstvo Zdravstva
206085 - Sekundarne Zdravstvene Zaštite
206702 - Regionalna Bolnica Gnjilane
206085-093107
10965
Odrzavanje i servisiranje medicinskih aparata
206085-1213917
13017
Medicinska oprema
206085-1213934
13018
Medicinske i administrativne inventar
206085-1217078
13019
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Ukupno ( KB ) - Regionalna Bolnica Gnjilane
206703 - Regionalna Bolnica Prizren
206085-108959
206085-1113075
206085-1213731
12085
12870
13020
Uredba za hitnu medicinsku i intenzivne nege
Odrzavanje i servisiranje medicinskih urecaja
Odrzavanje infrastrukture bolnice
Faqe 19
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206085-1213739
13021
KB
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
600,000
0
600,000
650,000
650,000
1,900,000
KB
200,000
0
200,000
150,000
150,000
500,000
KB
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
600,000
0
600,000
650,000
650,000
1,900,000
KB
180,000
0
180,000
150,000
150,000
480,000
KB
20,000
0
20,000
100,000
100,000
220,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
500,000
0
500,000
550,000
550,000
1,600,000
KB
100,000
0
100,000
150,000
150,000
400,000
KB
100,000
0
100,000
20,000
20,000
140,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
Medicinske i administrativne inventar
Ukupno ( KB ) - Regionalna Bolnica Prizren
206704 - Regionalna Bolnica Djakovica
206085-1113598
12871
Odrzvanje i servisiranje medicinskih uregaja
206085-1213953
13023
Odrzvanje bolnicke infrastrukturu
206085-1213954
13024
Medicinske i administrativne inventar
206085-1213959
13025
Medicinska oprema
Ukupno ( KB ) - Regionalna Bolnica Djakovica
206705 - Regionalna Bolnica Pec
206085-1213912
206085-1213919
206085-1213928
206085-1213937
13027
13028
13030
12872
Odrzavanje infrastrukture bolnice
Medicinske i administrativne inventar
Medicinska oprema
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
Ukupno ( KB ) - Regionalna Bolnica Pec
206706 - Regionalna Bolnica Mitrovice
206085-1112149
13031
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206085-1113155
12873
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206085-1213929
13032
Medicinske i administrativne inventar
206085-1213932
13033
Medicinska oprema
Faqe 20
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206085-1217276
13356
Izgradnja zgrade za hitnu pomoc, admihistraciju i tehnicku sluzbu
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
500,000
0
500,000
470,000
470,000
1,440,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
230,000
0
230,000
280,000
280,000
790,000
KB
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
KB
71,690
0
71,690
150,000
150,000
371,690
KB
48,310
0
48,310
50,000
50,000
148,310
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
230,000
100,000
330,000
350,000
350,000
1,030,000
KB
0
13,340
13,340
0
0
13,340
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Regionalna Bolnica Mitrovice
206707 - Bolnica Vucitrn
206085-1113080
206085-1213651
206085-1213915
206085-1213918
12874
13036
13034
13035
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
Medicinska oprema
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Medicinske i administrativne inventar
Ukupno ( KB ) - Bolnica Vucitrn
206708 - Urosevac Bolnica
206085-092320
10984
Renoviranje, remont I odrzavanje bolnickih objekata
206085-1112250
12109
Medicinska oprema za bolnic•kim odelenjima
206085-1113256
12875
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
206085-1213933
13038
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206085-1213935
13039
Medicinske i administrativne inventar
206085-1320962
13846
Izgradnja bolnickog objekta u Urosevac
Ukupno ( KB ) - Urosevac Bolnica
206712 - Profesionalna sluzba za mentalno zdravlje na Kosovo
206085-1320579
206086-1213982
206086-1213983
13793
13050
13051
Demontaza i montaza vrata i prozora
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Medicinske i administrativne inventar
Faqe 21
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
Ukupno ( KB ) - Profesionalna sluzba za mentalno zdravlje na Kosovo
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
150,000
13,340
163,340
150,000
150,000
463,340
Ukupno - Profesionalna sluzba za mentalno zdravlje na Kosovo
150,000
13,340
163,340
150,000
150,000
463,340
Ukupno ( KB ) - Sekundarne Zdravstvene Zaštite
3,410,000
113,340
3,523,340
3,750,000
3,750,000
11,023,340
Ukupno - Sekundarne Zdravstvene Zaštite
3,410,000
113,340
3,523,340
3,750,000
3,750,000
11,023,340
KB
9,954
0
9,954
0
0
9,954
KB
1,200,000
0
1,200,000
2,000,000
3,100,000
6,300,000
KB
64,506
0
64,506
0
0
64,506
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
850,390
0
850,390
1,600,000
1,600,000
4,050,390
500,000
0
500,000
600,000
600,000
1,700,000
KB
0
800,000
800,000
1,000,000
0
1,800,000
KB
500,000
0
500,000
0
0
500,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
135,000
335,000
KB
0
500,000
500,000
200,000
200,000
900,000
KB
105,150
0
105,150
0
0
105,150
0
0
100,000
206086 - Tercijarne Zdravstvene Zaštite
206701 - Univerzitetski Klinicki Centar Prishtina
206085-072616
10443
Renoviranje zgrade pedijatrije -Pristina
206085-093700
10959
Medicinska oprema
206085-094466
10960
Klimatizacija i ventiliranje operativnih sala u GCUK
206085-1112010
206085-1113161
206085-1213902
12670
12869
13014
Instalacia onkologiju, inventara I opreme razilqite
Odrzavanje i servisiranje medicinske opreme
Druge infrastrukture i renoviranje sanitarnih spojeva za sve klinike
KB
206085-1213906
206085-1213907
13010
13011
Izgradnja specialisticke ambulance i drugi pratioci objekata (Dializa)
Renoviranje djegje
206085-1213908
13012
Termoizlacija i fasadiranje objekata
206085-1213909
13013
Ifrastruktura i regulacija prostora
206085-1213910
13016
Medicinske i administrativne inventar
206085-1217526
13355
Zamena prozora na ginekoloskoj klinici
206085-1317670
13451
Odrzavanje i servisiranje ne medicinske opreme (kompresori, pompe, genertaori, liftovi, centralno grejanje,klimatizacija, parna mreza)
KB
0
Faqe 22
100,000
100,000
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206086-1320580
13794
Sistem vazduha u klinici za pluca
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
3,730,000
1,450,000
5,180,000
5,800,000
5,935,000
16,915,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
KB
70,000
0
70,000
100,000
100,000
270,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
200,000
0
200,000
230,000
230,000
660,000
KB
135,350
0
135,350
0
0
135,350
KB
36,200
0
36,200
0
0
36,200
KB
38,650
0
38,650
50,000
50,000
138,650
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
20,000
20,000
0
0
20,000
240,200
120,000
360,200
180,000
180,000
720,200
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Univerzitetski Klinicki Centar Prishtina
206709 - Universitetski Centar Stomateloske Klinike Kosova
206085-1213996
206085-1213997
206085-1213998
206085-1213999
13040
13041
13042
13043
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
Medicinska oprema za bolnickim odelenjima
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Medicinske i administrativne inventar
Ukupno ( KB ) - Universitetski Centar Stomateloske Klinike Kosova
206711 - Nacionalni Institut za javno zdravlje Kosova
206086-091705
11197
Izgranja zgrade ISHP-Mitrovica
206086-091706
11199
ISHP zgrada - Djakovica
206086-1213939
13044
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206086-1213942
13048
Drugu medicinsku opremu
206086-1213943
13047
Medicinske i administrativne inventar
206086-1213944
206086-1320578
13046
13791
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Kupovina vozila za emliminaciju krpelja
Ukupno ( KB ) - Nacionalni Institut za javno zdravlje Kosova
206714 - Nacionalni Centar za medicinu rada-Dakovica
206086-1213946
13053
Medicinska oprema
KB
206086-1213947
13055
Medicinske i administrativne inventar
Faqe 23
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
KB
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
KB
500,000
0
500,000
200,000
200,000
900,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
150,000
0
150,000
50,000
50,000
250,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
Ukupno ( KB ) - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
710,000
0
710,000
310,000
310,000
1,330,000
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Nacionalni centar za sportsku medicinu - Prištini
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Nacionalni centar za sportsku medicinu - Prištini
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Tercijarne Zdravstvene Zaštite
4,970,200
1,670,000
6,640,200
6,610,000
6,745,000
19,995,200
Ukupno - Tercijarne Zdravstvene Zaštite
4,970,200
1,670,000
6,640,200
6,610,000
6,745,000
19,995,200
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
206086-1213948
13052
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206086-1213979
13054
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Ukupno ( KB ) - Nacionalni Centar za medicinu rada-Dakovica
206717 - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
206086-071553
10457
Nova zgrada QKTGj
206086-1213993
13056
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206086-1213994
13057
Medicinska oprema
206086-1213995
13058
Medicinske i administrativne inventar
206725 - Nacionalni centar za sportsku medicinu - Prištini
206086-1317714
13452
Iniciranje projekta za centar sportske medicine
KB
206088 - Ostale profesionalne zdravstvene usluge
206720 - Kosovska Uprava za Lekove
206086-1112068
12868
Razlicitite uregaje
206086-1213985
13059
Odrzavanje infrastrukture
KB
KB
Ukupno ( KB ) - Kosovska Uprava za Lekove
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
1,518,440
0
1,518,440
1,800,000
1,800,000
5,118,440
206721 - Ostali Programi
206086-1112081
10997
Razvoj SISH-ar?
KB
Faqe 24
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206086-1117095
206086-1213986
206086-1213987
206086-1213988
206086-1213990
206086-1213991
12967
13060
13061
13062
13063
13065
Pristup za osobe sa invaliditetom I funcionisanje vatrogasnih stepenica u zgradi MZ
KB
1,123
0
1,123
0
0
1,123
KB
50,000
0
50,000
200,000
200,000
450,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
KB
0
200,000
200,000
200,000
65,000
465,000
KB
50,000
0
50,000
500,000
500,000
1,050,000
KB
515,950
0
515,950
0
0
515,950
336,238
0
336,238
0
0
336,238
0
66,229
0
0
66,229
Program podrske za zdravlje majke i deteta
Podrzka za RAE zajednice u promociji zdravlja i pristup uslugama
Kola hitne pomoci i drugih vozila potrebnih
Ulazanje u projektima MZ
Centar za leznje bolesti zavisnosti
206086-1213992
13064
Podrska primarnoj zdravstvenoj zastiti
206086-1215945
13068
Generalno renoviranje aneksa postojeci hitne u KCUK
206086-1217017
13066
Generalni Renoviranje i adaptacija Interne klinike u prizemlju unovom odeljenju za dijalizu u KUCK
206086-1217019
13067
Renoviranje i saniranje postojecih liftova u Klinickom centru iizgradnja tri liftove ( kardiologa, dermatologiju i dijalizi / Vranjefc )
206086-1217286
13367
Renoviranje postojeceg kolovoza, izgrada fasade na kavezu lifta i adaptacija pristupa pod krov lifta MZ
206086-1217291
13369
Izgradnja lifta na kardio kirurgiji KUCK
KB
KB
206086-1217296
206086-1217346
206086-1217348
206086-1217366
206086-1217367
13361
13365
13362
13363
13364
66,229
KB
16,133
0
16,133
0
0
16,133
KB
125,086
0
125,086
0
0
125,086
KB
62,799
0
62,799
0
0
62,799
KB
8,804
0
8,804
0
0
8,804
KB
90,596
0
90,596
0
0
90,596
KB
384,250
0
384,250
0
0
384,250
Renoviranje zgrade pedijatrije i stomatologije na FMC - Skenderaj
Obnova centra za drustvenu integraciju u Djakovici u Prizrenu
Izgradnja ambulante u susedstvu manjina
Kupovina rentgena za KKMF Malishevo i KKMF Istok
Renoviranje ambulante u Glarevo - Klina
Faqe 25
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206088-1320971
13847
Izgradnja OCPM-Skenderaja
206088-1320975
13848
Izgradnja OCPM-Elez Han
206088-1320981
13849
Izgradnja CPM Bair-Mitrovica
206088-1320982
13850
Izgradnja Centra Maetrniteta u Podujevo
KB
4,546
0
4,546
0
0
4,546
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
20,000
20,000
0
0
20,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Ostali Programi
KB
3,380,194
350,000
3,730,194
3,400,000
3,265,000
10,395,194
Ukupno - Ostali Programi
3,380,194
350,000
3,730,194
3,400,000
3,265,000
10,395,194
Ukupno ( KB ) - Ostale profesionalne zdravstvene usluge
3,550,194
350,000
3,900,194
3,570,000
3,435,000
10,905,194
Ukupno - Ostale profesionalne zdravstvene usluge
3,550,194
350,000
3,900,194
3,570,000
3,435,000
10,905,194
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno ( KB ) - Centralne Administracije
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno - Centralne Administracije
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administraciju Usliga
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno - Centralna Administraciju Usliga
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Zdravstva
12,000,394
2,133,340
14,133,734
14,000,000
14,000,000
42,133,734
Ukupno - Ministarstvo Zdravstva
12,000,394
2,133,340
14,133,734
14,000,000
14,000,000
42,133,734
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
400,000
0
400,000
600,000
0
1,000,000
206155 - Centralna Administraciju Usliga
206113 - Centralne Administracije
206155-1112067
11264
Nabavka IT opreme
KB
207000 - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
207100 - Sport
207802 - Sportska Izvrsnost
207100-061125
10218
Hala u Istog I faza II
207100-072246
10464
Sportske Hale - Orahovac
207100-072247
07094
Palestra sportova Klina faza II
Faqe 26
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207100-072335
207100-093904
207100-093911
207100-093914
207100-1113579
207100-119451
10195
11002
11007
11006
12425
12423
Sportska Sala u Drenasu faza II
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
130,000
0
130,000
0
0
130,000
KB
400,000
0
400,000
400,000
0
800,000
KB
350,000
0
350,000
0
0
350,000
KB
175,000
0
175,000
300,000
300,000
775,000
KB
500,000
0
500,000
300,000
300,000
1,100,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
400,000
0
400,000
800,000
800,000
2,000,000
KB
0
300,000
300,000
700,000
400,000
1,400,000
KB
0
0
0
700,000
800,000
1,500,000
KB
4,000,000
0
4,000,000
0
0
4,000,000
KB
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
KB
75,000
0
75,000
0
0
75,000
KB
585,000
0
585,000
0
0
585,000
KB
0
0
0
0
300,000
300,000
KB
0
0
0
300,000
300,000
600,000
Palestra sportova u Dardani -faza II
Palestra sportova, Deqan faza I
Palestra sportova, Skenderaj faza I
Renoviranje poligona sportske skole
Renoviiranje postojecih regionalnih sportskih centara
207100-119458
12685
Skola za skijanje- Rinoviranje
207100-119468
12424
Rinoviranje postojeci futbalski stadiuma u regionalnim centrovima
207100-1213626
13453
Sporstka sala u Kaqaniku
207100-1213627
13454
Sporstka sala u Vitine
207100-1214213
13072
IPA sufinansiranje projekata u kulturi , omladinu i sport
207100-1214361
13071
Pomocne fudbalskih stadiona
207100-1217123
207100-1217590
207100-1317696
207100-1317697
207100-1317700
13287
13391
13455
13456
13457
Izgradnja sale fizicke kulture u srednjoj skoli, "Bedri Pejani" - Pec
Renoviranje stadiona ,,Adem Jashar"- Mitrovice
IZGRADNJA ATLETICARSKIH STAZA U REGIONALNIM STADIONIMA
Izgradnja teniskog kompleksa u regionu Pristine
Izgradnja multifunkcionalnog centra u regionu Pristine
Faqe 27
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207100-1317701
13458
Izgradnja olimpijskog bazena u regionu Pristine
207100-1320230
13711
Gradski stadion u Deqanima
KB
0
0
0
1,500,000
2,500,000
4,000,000
KB
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
0
300,000
300,000
0
0
300,000
Ukupno ( KB ) - Sportska Izvrsnost
KB
7,765,000
600,000
8,365,000
7,200,000
7,200,000
22,765,000
Ukupno - Sportska Izvrsnost
7,765,000
600,000
8,365,000
7,200,000
7,200,000
22,765,000
Ukupno ( KB ) - Sport
7,765,000
600,000
8,365,000
7,200,000
7,200,000
22,765,000
Ukupno - Sport
7,765,000
600,000
8,365,000
7,200,000
7,200,000
22,765,000
KB
100,000
0
100,000
1,500,000
1,500,000
3,100,000
KB
200,000
0
200,000
300,000
400,000
900,000
KB
50,000
0
50,000
500,000
800,000
1,350,000
Ukupno ( KB ) - Institucionalna Podrska za Kulturu
350,000
0
350,000
2,300,000
2,700,000
5,350,000
Ukupno - Institucionalna Podrska za Kulturu
350,000
0
350,000
2,300,000
2,700,000
5,350,000
Ukupno ( KB ) - Kultura
350,000
0
350,000
2,300,000
2,700,000
5,350,000
Ukupno - Kultura
350,000
0
350,000
2,300,000
2,700,000
5,350,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
150,000
150,000
250,000
0
400,000
KB
207101 - Kultura
207803 - Institucionalna Podrska za Kulturu
207101-072235
207101-119288
207101-1213650
06097
12686
13073
Objekat pozorista i opere Dr. I Rugova
Preventime mere za kapitane investicije u kulturnim objekima
Muzej savremene umetnosti
207102 - Omladina
207807 - Razvoj i Podrska Omladine
207102-1320600
13806
Centar za omladinu u Gnjilanu
207103-1217068
13081
Omladinski centar u Pristini
207103-1217069
13082
Omladinski centar u Mitrovici
0
0
0
250,000
0
250,000
Ukupno ( KB ) - Razvoj i Podrska Omladine
0
300,000
300,000
500,000
0
800,000
Ukupno - Razvoj i Podrska Omladine
0
300,000
300,000
500,000
0
800,000
Ukupno ( KB ) - Omladina
0
300,000
300,000
500,000
0
800,000
Ukupno - Omladina
0
300,000
300,000
500,000
0
800,000
Faqe 28
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207103 - Kulturna Nasledstva
207815 - Ocuvanje i Zastita Kulturne Bastine
207101-071966
207101-071967
207101-071968
207101-093837
207101-093852
10094
10093
10474
11013
11015
Dvorac Artane
0
0
60,000
KB
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
KB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
KB
100,000
0
100,000
150,000
200,000
450,000
KB
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
KB
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
KB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
KB
50,000
0
50,000
80,000
100,000
230,000
KB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
150,000
0
150,000
350,000
400,000
900,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
KB
30,000
0
30,000
0
0
30,000
Dvorac Dardane
207101-093856
11023
Kompletno renoviranje Muzeja Kosova
207101-119369
12692
Vracanje arkeoloskih i etnoloskih trezora na Kosovu
207101-119371
12693
Kosovo kulturni turizam
207101-1213633
13080
Tvrdava Shaban Polluzhe
207101-1213635
13078
Arkeoloska iskopavanja spasavanja karaktera
13079
60,000
Lokalitet Ulpiana
Digitalizacija muzickog materijala
207101-1213642
0
Tvrdava Harilaqit
11021
12688
60,000
Prizrenski dvorac
207101-093854
207101-1213637
KB
Preventivne mere, urgentne interveniranje
Registracija i digitalizacija kulturne nasledstva na Kosovu
207103-1213630
13076
Kuca Katarina Josipi
207103-1217057
13075
Tvrzava Jusuf Grvalle
207103-1217835
13245
Renoviranje Tverdjava Bajraktarve u Raushiq- Pec
Faqe 29
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207103-1317713
207103-1317719
207103-1317721
207103-1317722
207103-1317739
207103-1317743
207103-1320245
13459
13460
13461
13462
13463
13464
13732
Odrzavanje i restauracija kule Isa Boletinija
KB
0
15,000
15,000
0
0
15,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
0
0
0
100,000
50,000
150,000
KB
0
0
0
0
85,000
85,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
0
0
0
85,000
85,000
Osvetljenje objekata kulturne bastine
Odrzavanje i restauracija kulle Xhafer Deve
Odrzavanje i restauracija dzamije Sudi Efendije u Pristini
Kula Hasan Rexhe Salihaja u selo Susice
Odrzavanje i restauracija Atik dzamije u Gnjilane
Izgradnja zgrade staba OVK u selo Ashlan ,Vushtri
0
52,683
52,683
0
0
52,683
Ukupno ( KB ) - Ocuvanje i Zastita Kulturne Bastine
KB
950,000
267,683
1,217,683
1,200,000
1,300,000
3,717,683
Ukupno - Ocuvanje i Zastita Kulturne Bastine
950,000
267,683
1,217,683
1,200,000
1,300,000
3,717,683
Ukupno ( KB ) - Kulturna Nasledstva
950,000
267,683
1,217,683
1,200,000
1,300,000
3,717,683
Ukupno - Kulturna Nasledstva
950,000
267,683
1,217,683
1,200,000
1,300,000
3,717,683
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
9,065,000
1,167,683
10,232,683
11,200,000
11,200,000
32,632,683
Ukupno - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
9,065,000
1,167,683
10,232,683
11,200,000
11,200,000
32,632,683
1,300,000
0
1,300,000
1,000,000
1,000,000
3,300,000
Ukupno ( KB ) - Prizren University
1,300,000
0
1,300,000
1,000,000
1,000,000
3,300,000
Ukupno - Prizren University
1,300,000
0
1,300,000
1,000,000
1,000,000
3,300,000
Ukupno ( KB ) - Vise Obrazovanje
1,300,000
0
1,300,000
1,000,000
1,000,000
3,300,000
Ukupno - Vise Obrazovanje
1,300,000
0
1,300,000
1,000,000
1,000,000
3,300,000
208000 - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
208110 - Vise Obrazovanje
208919 - Prizren University
208155-119919
12533
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata na Univerzitetu u Prizrenu
KB
208155 - Centralna Administracija Usluge
208113 - Centralna Administracija
208111-094378
10144
Kupovina knjiga
Faqe 30
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
2,600,000
0
2,600,000
3,000,000
3,000,000
8,600,000
KB
522,381
0
522,381
60,000
0
582,381
KB
100,000
0
100,000
600,000
0
700,000
KB
606,893
0
606,893
0
0
606,893
KB
909,184
0
909,184
900,000
800,000
2,609,184
KB
360,000
0
360,000
400,000
300,000
1,060,000
KB
100,000
0
100,000
200,000
200,000
500,000
KB
531,416
0
531,416
0
0
531,416
KB
97,109
0
97,109
0
0
97,109
KB
150,000
0
150,000
150,000
200,000
500,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
100,000
0
100,000
250,000
200,000
550,000
KB
61,000
0
61,000
0
0
61,000
KB
250,000
0
250,000
200,000
300,000
750,000
KB
700,000
0
700,000
0
0
700,000
KB
500,000
0
500,000
120,000
0
620,000
208112-072281
06101
Istorijski Institut - Bibloteka Univerziteta - nastavak rada
208112-072284
10330
Fradnja novog fakulteta (prosvete) u Prishtini
208112-072302
10572
Izgradnja objekta srednje muzicke skole `Prenk Jakova` u Pristini
208112-072325
11255
Izgradnja srednje skole u Kline
208112-072342
10555
Izgradnja objekta o.s. . u Stimlje -faza II
208112-072422
10331
Kupovina inventara
208112-091904
10935
Profesionalno nadgledanje kapitalni investicije
208112-093998
208112-094039
208112-094043
208155-094482
208155-095561
11026
12426
11031
11030
11027
Informativna tehnologija u predunivezitetskom obrazovanju
Izgradnja osnovne skole u Gornjoj Klini
Izgradnja zgrade u skoli Kosovopolje
Arhitektonski projekti za objekte osnovnih skola
Izgradnja Osnovne Skole - Turiqevc
208155-095564
11034
Projekti za visoko obrazovanje
208155-095566
11028
Renoviranje Albanoloskog Instituta
208155-095688
11206
Kapitalni projekti koji se nastavljaju
208155-119912
13083
Izgradnja osnovne skole
208155-119913
12354
Izgradnja skole u Urosevcu
Faqe 31
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-119914
208155-119915
208155-119916
208155-119917
208155-119920
208155-119923
12356
12357
11450
11451
11256
11318
Izgradnja osnovne skole u Musitisht- Suha reka
KB
53,910
0
53,910
0
0
53,910
KB
208,921
0
208,921
0
0
208,921
KB
500,000
0
500,000
510,000
0
1,010,000
KB
120,000
0
120,000
0
0
120,000
KB
179,143
0
179,143
0
0
179,143
KB
500,000
0
500,000
120,000
0
620,000
KB
100,000
0
100,000
400,000
200,000
700,000
KB
500,000
0
500,000
110,000
0
610,000
KB
465,000
0
465,000
0
0
465,000
KB
569,642
0
569,642
0
0
569,642
KB
500,000
0
500,000
0
0
500,000
KB
600,000
0
600,000
120,000
0
720,000
KB
546,000
0
546,000
120,000
0
666,000
KB
177,505
0
177,505
0
0
177,505
KB
500,000
0
500,000
120,000
0
620,000
KB
500,000
0
500,000
470,000
0
970,000
Izgradnj osnovne skole u Banji- Malishevo
Srednja skola u centar Podujevo
Srednja skola Podujevo
Izgradnja Skole Gjinovc - Suhareke
Izgradnja srednje skole Orahovac
208155-119924
11353
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata u studentskom centru
208155-119925
12336
Izgradnja srednje skole u Pec
208155-119927
12339
Izgradnja srednje skole u Lipljanu
208155-119928
12340
Izgradnja srednje skole u Vucitrnu
208155-119929
12341
Izgradnja srednje skole u Prizrenu
208155-119930
12342
Izgradnja srednje skole u Suvoj Reci
208155-119931
208155-119932
208155-119933
208155-119934
208155-119936
12343
12344
12345
12346
12347
Izgradnja srednje skole u Mitrovice
Izgradnja srednje skole u Dakovici
Izgradnja srednje skole u Vitini
Izgradnja srednje skole u Dragasu
Izgradnja srednje skole u Prishtinu
Faqe 32
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-119937
12348
izgradnja Osnovne skole u Kosovu Polju
208155-119938
12349
Izgradnja Osnovne skole u Istoku
208155-119940
12351
izgradnja Osnovne skole u Randobrave
208155-119941
12352
Izgradnja skole u Novom Selu , Pec
208155-119942
12353
Izgradnja srednje skole u Kacniku
208155-119943
12337
Izgradnja srednje skole u Gnjilanu
208155-119944
208155-1213885
208155-1213886
208155-1213887
208155-1213889
12338
13084
13085
13086
13087
KB
560,000
0
560,000
120,000
0
680,000
KB
500,000
0
500,000
0
0
500,000
KB
523,165
0
523,165
0
0
523,165
KB
468,403
0
468,403
0
0
468,403
KB
118,287
0
118,287
0
0
118,287
KB
1,150,000
0
1,150,000
1,000,000
0
2,150,000
KB
561,971
0
561,971
400,000
0
961,971
KB
650,000
0
650,000
120,000
0
770,000
KB
0
100,000
100,000
1,300,000
2,300,000
3,700,000
KB
0
50,000
50,000
700,000
700,000
1,450,000
KB
0
0
0
600,000
700,000
1,300,000
KB
0
0
0
500,000
700,000
1,200,000
KB
0
0
0
1,000,000
2,300,000
3,300,000
KB
0
0
0
650,000
650,000
1,300,000
KB
0
100,000
100,000
700,000
700,000
1,500,000
KB
0
0
0
600,000
700,000
1,300,000
KB
0
0
0
600,000
700,000
1,300,000
Izgradnja srednje skole u stimlju
Izgradnja i prosirenje infrastrukture
Izgradnja specijalne skole u Mitrovici
Izgradnja srednje skole u Decanima
Izgradnja osnovne skole u opstini Orahovac
208155-1213891
13088
Renoviranje skolskih objekata
208155-1213892
13089
Izgradnja osnovne skoleu opstini Lipljana
208155-1213893
13090
izgradnja osnovne skole u Mitrovici
208155-1213894
13091
Izgradnja srednje skole u Pristini
208155-1213895
13092
Izgradnja osnovne skole u Prstini
Faqe 33
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-1213896
208155-1216992
208155-1217041
208155-1217042
208155-1217043
208155-1217843
13093
13096
13097
13098
13246
13395
Izgradnja skole za manjine
Izgranja srednje skole u Istok
208155-1317761
13467
Izgradnja osnovne skole u Malisevo
208155-1317762
13469
Izgradnja srednje skole u Kamenici
208155-1317763
13468
Izgranja osnovne skole u Greme Urosevac
208155-1317764
13470
Izgradnja osnovne skole u Gnjilane
208155-1317770
208155-1317771
13473
13474
13475
400,000
800,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
30,000
0
30,000
0
0
30,000
KB
500,000
0
500,000
100,000
0
600,000
KB
400,000
0
400,000
200,000
0
600,000
KB
18,254
0
18,254
0
0
18,254
KB
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
0
0
0
500,000
700,000
1,200,000
KB
0
0
0
300,000
800,000
1,100,000
KB
0
0
0
560,000
800,000
1,360,000
KB
0
0
0
200,000
500,000
700,000
KB
0
0
0
500,000
800,000
1,300,000
KB
0
0
0
300,000
500,000
800,000
KB
0
0
0
200,000
700,000
900,000
KB
0
0
0
400,000
700,000
1,100,000
KB
0
0
0
300,000
500,000
800,000
Izgradna aneksa OS ,, Motrat Qiriazi" U Prizrenu
13466
208155-1317769
400,000
Izgradnja osnovne skole Rastavic-Decan
208155-1317759
13472
0
izgradnja osnovne skole u selu Qyshk-Pec
Izgradnja odnovne skole u Rausic
208155-1317766
0
Izgradnja osnovne skole u selu Belinc
13465
13471
0
Kupovina Vozila
208155-1317754
208155-1317765
KB
Izgradnja skole u Duhel Suva Reka
Izgradnja osnovne skole u Gornjoj Slatini Vitina
Izgradnja osnovne skole u Peci
Izgradnja osnovne skole u Sibovc Podujevo
Izgradnja osnovne skole u Klini
Faqe 34
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-1317772
13476
Izgradnja osnovne skole u Halabak Podujevo
208155-1317773
13477
Izgradnja sala za fizicko vaspitanje
208155-1317774
13478
Izgradnja muzicke skole u Prizren
208155-1318006
13479
Odrzavanje objekata u studenskom centru
208155-1318007
13480
Regulisanje puteve i trotoara u studentskom centru
208155-1319737
13481
Izgradnaj srednje skole Hamez Jashari u Skenderaj
208155-1319743
208155-1319761
208155-1320226
208155-1320251
208155-1320637
13482
13483
13702
13733
13836
KB
0
0
0
300,000
300,000
600,000
KB
0
0
0
150,000
150,000
300,000
KB
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
KB
0
0
0
100,000
450,000
550,000
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
KB
0
11,000
11,000
0
0
11,000
KB
0
1,100,000
1,100,000
0
0
1,100,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
200,000
200,000
800,000
0
1,000,000
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
KB
0
211,000
211,000
0
0
211,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Izgradnja osnovne skole u Arlat - Glogovac
Izgradnja osnovne skole u Qirez Skenderaj
Izgradjna osnove skole u Isniq
Izgradnja objekata osnovne skolee ,,Aferdita" u Kishnapole
Izgradnja skole u Bair - Mitrovice
208155-1320639
13837
Izgradnja skole u Canaj- Marec
208155-1320961
13845
Izgradnja objekta osnovne skole u Slapuzane Suve Reke
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
KB
19,338,184
2,932,000
22,270,184
22,650,000
22,650,000
67,570,184
Ukupno - Centralna Administracija
19,338,184
2,932,000
22,270,184
22,650,000
22,650,000
67,570,184
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
19,338,184
2,932,000
22,270,184
22,650,000
22,650,000
67,570,184
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
19,338,184
2,932,000
22,270,184
22,650,000
22,650,000
67,570,184
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
20,638,184
2,932,000
23,570,184
23,650,000
23,650,000
70,870,184
Ukupno - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
20,638,184
2,932,000
23,570,184
23,650,000
23,650,000
70,870,184
Faqe 35
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
209000 - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
209120 - Penzije
209001 - Osnovne Penzije
209120-1317691
13484
Renoviranje postojecih objekata DPAK
0
100,000
100,000
120,000
120,000
340,000
Ukupno ( KB ) - Osnovne Penzije
KB
0
100,000
100,000
120,000
120,000
340,000
Ukupno - Osnovne Penzije
0
100,000
100,000
120,000
120,000
340,000
Ukupno ( KB ) - Penzije
0
100,000
100,000
120,000
120,000
340,000
Ukupno - Penzije
0
100,000
100,000
120,000
120,000
340,000
44,000
0
44,000
0
0
44,000
KB
0
90,000
90,000
50,000
50,000
190,000
KB
0
440,000
440,000
0
0
440,000
KB
0
426,000
426,000
0
0
426,000
44,000
956,000
1,000,000
50,000
50,000
1,100,000
100,000
0
100,000
200,000
100,000
400,000
209121 - Socialna pomoc
209005 - Sema socijalne pomoci
209121-1111978
13102
IzgradnjaCentra za socijalno stanovanje u Vitinu
KB
209121-1111985
209121-1320244
209122-1317725
13103
13725
13485
Unapredenje integrisanog sistema IT u MPMS (Integracija baze podataka)
Izgranja kuce za zajednice ashkali u selo Dubrave ,Urosevac
Izgradnja Centra za socijalno stanovanje Podujevo
Ukupno ( KB ) - Sema socijalne pomoci
209007 - Institucija
209121-119819
12169
Renoviranje postojecih objekata i TS ISIKB
209121-1317752
13486
Izgradnja osnovnih kuca za zajednice za osobe sa ogranicenim sposobnostima sa sufinansirannjem od opstina
KB
Ukupno ( KB ) - Institucija
0
0
0
300,000
900,000
1,200,000
100,000
0
100,000
500,000
1,000,000
1,600,000
209008 - Centrovi za Socijalni Rad
209121-1111956
13107
Povecanje fizicke kapacitetecentara za socijalni rad ( dve kancelarije u godini )
179,000
0
179,000
0
0
179,000
Ukupno ( KB ) - Centrovi za Socijalni Rad
KB
179,000
0
179,000
0
0
179,000
Ukupno - Centrovi za Socijalni Rad
179,000
0
179,000
0
0
179,000
Ukupno ( KB ) - Socialna pomoc
323,000
956,000
1,279,000
550,000
1,050,000
2,879,000
Ukupno - Socialna pomoc
323,000
956,000
1,279,000
550,000
1,050,000
2,879,000
Faqe 36
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
209122 - Rad i Pitanja Zaposlenosti
209431 - Divizija za Zaposlenje
209122-119827
12177
Kupovina generatora
KB
209122-119829
209122-1317718
12175
13487
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
KB
194,000
0
194,000
450,000
450,000
1,094,000
KB
0
50,000
50,000
150,000
150,000
350,000
209,000
50,000
259,000
615,000
615,000
1,489,000
KB
61,000
0
61,000
15,000
15,000
91,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
Povecavanje fizicke sposobnosti sluzbi za zaposljavanje (tri kancelarije godisnje)
Odrzavanje SIMP-a
Ukupno ( KB ) - Divizija za Zaposlenje
209432 - Autoritet za Inspekciju Rada
209122-119860
12178
Renoviranje postojecog objekata AIP u Opstinama
209122-1317727
13488
Izgradnja kancelarija AIP
209122-1317730
13490
Kupovina racunara
KB
0
0
0
0
30,000
30,000
61,000
0
61,000
15,000
145,000
221,000
0
0
0
200,000
0
200,000
KB
0
100,000
100,000
450,000
400,000
950,000
KB
0
0
0
0
120,000
120,000
KB
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
0
500,000
0
500,000
491,000
0
491,000
0
0
491,000
Ukupno ( KB ) - Profesionalna obuka
491,000
125,000
616,000
1,150,000
520,000
2,286,000
Ukupno - Profesionalna obuka
491,000
125,000
616,000
1,150,000
520,000
2,286,000
Ukupno ( KB ) - Rad i Pitanja Zaposlenosti
761,000
175,000
936,000
1,780,000
1,280,000
3,996,000
Ukupno ( KB ) - Autoritet za Inspekciju Rada
209912 - Profesionalna obuka
209122-1111996
13112
Izgradnja nadsprata u QAP Dakovica
209122-1317746
13489
Oprema za novi objekat CSO u Urosevac, Gnjilane, Mitrovica, Dakovica i drugih centara
209122-1317747
13491
Uredenje prostora oko izgradenog objekta CSO
KB
209122-1317749
209122-1317750
13492
13493
Instalacija nove mreze grejanja u objektu RCZ / CSO Prizren
Izgradnja prijateljske kuce Albanaca i Srba u Pristini i Gracanici
KB
209155-119684
13111
Izgradnja i funkcionisanje strucno centru za profesionalnu obuku u Mitrovici
KB
Faqe 37
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Rad i Pitanja Zaposlenosti
761,000
175,000
936,000
1,780,000
1,280,000
3,996,000
60,000
0
60,000
50,000
50,000
160,000
209155 - Sluzbe Centralne Administracije
209113 - Centralna Administracija
209155-1110018
13114
Kupovina 10 vozila
209155-1320567
13785
Kupovina masina za fotokopiranje
KB
0
35,000
35,000
0
0
35,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
KB
60,000
35,000
95,000
50,000
50,000
195,000
Ukupno - Centralna Administracija
60,000
35,000
95,000
50,000
50,000
195,000
Ukupno ( KB ) - Sluzbe Centralne Administracije
60,000
35,000
95,000
50,000
50,000
195,000
Ukupno - Sluzbe Centralne Administracije
60,000
35,000
95,000
50,000
50,000
195,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
1,144,000
1,266,000
2,410,000
2,500,000
2,500,000
7,410,000
Ukupno - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
1,144,000
1,266,000
2,410,000
2,500,000
2,500,000
7,410,000
KB
27,000
0
27,000
0
0
27,000
KB
0
0
0
500,000
1,000,000
1,500,000
KB
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
KB
50,000
0
50,000
200,000
100,000
350,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
25,000
25,000
0
0
25,000
KB
0
150,000
150,000
190,000
0
340,000
KB
0
130,000
130,000
0
0
130,000
210000 - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
210130 - Sredine
210501 - Sredine
210130-071707
210130-071708
210130-107021
10482
10204
13116
Stvaranje mreza za monitorisanje kvaliteta vazduha u Kosovo
Izgradnja objekta za privremeno ocuvanje opasnih otpadaka
Ciscenje reke Lepenac od azbest otpada
210130-119320
13115
Poboljsanje i prosirenje infrastrukture za sakupljanje otpada
210130-119427
13494
Kupovina vozila za Departman sredine
210130-1317243
13495
Rehabilitacija puta od KaCanika do parka planine Sar
210130-1317710
13496
Zelenilo i rehabilitacija jednog dela Industrijskog parka u Mitrovici
210130-1320016
13497
Projekat sredina i vi
Faqe 38
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210130-1320044
13498
Da ocistimo Kosovo
KB
0
100,000
100,000
100,000
50,000
250,000
Ukupno ( KB ) - Sredine
327,000
555,000
882,000
1,240,000
1,400,000
3,522,000
Ukupno - Sredine
327,000
555,000
882,000
1,240,000
1,400,000
3,522,000
Ukupno ( KB ) - Sredine
327,000
555,000
882,000
1,240,000
1,400,000
3,522,000
Ukupno - Sredine
327,000
555,000
882,000
1,240,000
1,400,000
3,522,000
KB
54,069
0
54,069
1,000,000
2,000,000
3,054,069
KB
250,000
0
250,000
100,000
100,000
450,000
KB
100,000
0
100,000
450,000
0
550,000
KB
0
100,000
100,000
150,000
200,000
450,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
500,000
900,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
525,000
925,000
KB
626,000
0
626,000
200,000
200,000
1,026,000
KB
104,300
0
104,300
30,000
0
134,300
KB
300,000
0
300,000
500,000
500,000
1,300,000
KB
75,000
0
75,000
75,000
75,000
225,000
KB
0
200,000
200,000
250,000
100,000
550,000
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
210131 - Prostorno Planiranje
210602 - Prostorno Planiranje
210131-071989
210131-072062
06149
10211
Memorijal ` Adem Jashari`, konzervisanje doma rezistencije u selo prekaz
Kompleks Groblja u Re?
210131-072549
10360
Grobla palim borcima UCK - se Marine- Serbica, i groblje palim borcima Likosan-Gllogovac
210131-119403
13499
Kompleks groblja Velika Krusa
210131-119405
13120
Kompleks groblja u Klecku
210131-119472
13119
Komplek Bitke Koshare
210131-119474
13281
Regulacija kompleksa ,,Zahir Pajaziti"
210131-1214236
13121
Kompleks groble za martire Cabrate-Djakove
210131-1214636
210131-1217118
210131-1318004
210131-1318082
13122
13280
13500
13501
Memorial Ibrahim Rugova
Odrzavanje Komleksa Memorial Adem Jasharit
Izrada regulatornih planova u Opstinama Kosova
Plansko regulisanje i izgradnja zasticenih posebnih zona u centru Prizrena i selu Velika Hoca
KB
210131-1320221
13700
Junaci nacie Orahovac
Faqe 39
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
210131-1320252
13730
Regulacija groble palim borcima u selo Penuhë- Podujeve
210131-1320253
13731
Izgranja memoriala u Pristini u cast zenama za delo davanu kroz rata 1998-1999
210131-1320915
13839
Izgradnja Memorialnog Centra "Afrim Zhitia" Lluga, Podujevo
210131-1320953
13840
Izgradnja Memorialnog centra "Baza e pare e UCK-se" Lladovc, Podujevo
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Prostorno Planiranje
KB
1,909,369
1,070,000
2,979,369
3,255,000
4,300,000
10,534,369
Ukupno - Prostorno Planiranje
1,909,369
1,070,000
2,979,369
3,255,000
4,300,000
10,534,369
Ukupno ( KB ) - Prostorno Planiranje
1,909,369
1,070,000
2,979,369
3,255,000
4,300,000
10,534,369
Ukupno - Prostorno Planiranje
1,909,369
1,070,000
2,979,369
3,255,000
4,300,000
10,534,369
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
KB
132,000
0
132,000
150,000
0
282,000
KB
300,000
0
300,000
334,330
300,000
934,330
KB
60,000
0
60,000
70,670
0
130,670
KB
149,000
0
149,000
0
0
149,000
KB
0
0
0
550,000
1,000,000
1,550,000
KB
50,000
0
50,000
250,000
250,000
550,000
KB
0
188,000
188,000
150,000
200,000
538,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
210133 - Izvori Vode
210603 - Izvori Vode
210131-1320928
210133-093467
210133-094325
210133-1111982
13838
13128
11050
12706
Izgradnja fabrike za vode u Klini
Izgradnja reke zastitu od reke poplave u belo Drinu-Zrze
Regulisanje korita reke Mirusha, Gjilan
Instucionalna podrska za MSPP za podizanje kapacitata za davanje dozvola
210133-119562
12557
Izgradnja kanalizacije u Decanu
210133-119746
13129
Renoviranje nasipa preko reke``Sitnica``
210133-1213882
13124
Regulacija reckog korita " Krene " Dakovica
210133-1214139
13127
Regulacija reckog korita Ernik-Junik
210133-1216230
13125
Akumulacija vode / jezera na reci Ibar u Mitrovici
Faqe 40
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210133-1217023
210133-1217030
210133-1217131
210133-1317447
210133-1318096
210133-1320002
13123
13282
13283
13502
13503
13504
Sistem otpadnih voda i projekat unaprecenja i infrastrukture reke Bistrice u Prizerenu
Regulacija korita reke Ratkoc - Orahovac
210133-1320020
13508
Regulacija korita reke Nerodime u Urosevac
210133-1320037
13509
Izgradnja vodovodne mreze u selima opstine Klina
210133-1320040
13510
Izgradnja vodovodne mreze u selu Duskaj - Dakovica
210133-1320042
13511
Izgradnja korita reke Klina u Skenderaj
13852
800,000
1,613,000
KB
265,000
0
265,000
300,000
0
565,000
KB
300,000
0
300,000
100,000
0
400,000
KB
0
200,000
200,000
250,000
250,000
700,000
KB
0
300,000
300,000
300,000
0
600,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
KB
0
50,000
50,000
100,000
0
150,000
KB
0
50,000
50,000
200,000
0
250,000
KB
0
240,000
240,000
350,000
0
590,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
182,000
182,000
0
0
182,000
KB
0
900,000
900,000
0
0
900,000
KB
0
110,000
110,000
0
0
110,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Izvori Vode
2,569,000
2,940,000
5,509,000
4,705,000
3,800,000
14,014,000
Ukupno - Izvori Vode
2,569,000
2,940,000
5,509,000
4,705,000
3,800,000
14,014,000
Ukupno ( KB ) - Izvori Vode
2,569,000
2,940,000
5,509,000
4,705,000
3,800,000
14,014,000
Regulacija korita reke Duhllo - Orahovac
13506
210133-1321036
500,000
Regulacija korita reke Lepenac u Kacaniku
210133-1320006
13701
313,000
Rad izvodnog kanala za zastitu neeutrofikacije jezera Radonic
Regulacija korita reke Rimnik - Orahovac
210133-1320223
0
Projekta za ciscenje reke Bistrica u Prizeren
13505
13512
313,000
Izgradnja vodovoda u deset sela u Decanima
210133-1320004
210133-1320047
KB
Regulacija korita reke Drenica u Drenas
Vodovod u seli Sinovc Opstina Orahovac
Izgradnja kanalizacije u Rezall-Skenderaj
Faqe 41
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Izvori Vode
2,569,000
2,940,000
5,509,000
4,705,000
3,800,000
14,014,000
KB
8,700
0
8,700
0
0
8,700
KB
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
1,008,700
0
1,008,700
0
0
1,008,700
210134 - Stanovanje i Eksproporacija
210604 - Stambeni Sektor
210134-119668
12535
Preseljenje stanovnika sa sela Brod
214260-1213989
13389
Izgradnja i rekonstrukcija domova povratnika
Ukupno ( KB ) - Stambeni Sektor
210605 - Kancelarija za Eksproporaciju
210134-1217079
13130
Ekproporacija
27,630,000
0
27,630,000
43,000,000
43,000,000
113,630,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija za Eksproporaciju
KB
27,630,000
0
27,630,000
43,000,000
43,000,000
113,630,000
Ukupno - Kancelarija za Eksproporaciju
27,630,000
0
27,630,000
43,000,000
43,000,000
113,630,000
Ukupno ( KB ) - Stanovanje i Eksproporacija
28,638,700
0
28,638,700
43,000,000
43,000,000
114,638,700
Ukupno - Stanovanje i Eksproporacija
28,638,700
0
28,638,700
43,000,000
43,000,000
114,638,700
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno ( KB ) - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno ( KB ) - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
Ukupno - Selo Hade
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
4,249
0
4,249
0
0
4,249
KB
195,487
0
195,487
0
0
195,487
KB
300,000
0
300,000
300,000
0
600,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
210135 - Selo Hade
210434 - Selo Hade
210134-072372
08140
Selo Hade
KB
210138 - Katastarska Agencija Kosova
210601 - Katastarska Agencija
202039-091574
12066
Zguznjavanja NCRS
210134-1217119
13284
Aerofotografiranje teritorija
210138-119862
12710
Rekonstrukcija katastra
210138-1213835
13131
Kreiranje iskustva katastar i podzemnih objekata
Faqe 42
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210138-1317560
13537
Odrzavanje sistema zemljisnih katastarskih informacija na Kosovu
210138-1317645
13539
Kupovina terenskih vozila (3)
210138-1320605
13808
Rekonstrukcija 5 OKK-faza II
210138-1320606
13829
Katastar zgrada u 10 gradova
210138-1320607
13807
Rekonstrukcija katastarskih informacija u 30 KK
210138-1320610
13823
Rekonsktrukcija 5 OKK-faza III
210138-1320611
13825
Katastar zgrada u 15 gradova
210138-1320613
210138-1320614
210138-1320616
210138-1320617
13824
13826
13830
13828
KB
0
90,000
90,000
0
0
90,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
239,113
239,113
0
0
239,113
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
402,661
402,661
0
0
402,661
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
249,000
249,000
0
0
249,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
229,500
229,500
0
0
229,500
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
33,750
33,750
0
0
33,750
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
65,229
65,229
0
0
65,229
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
25,035
25,035
0
0
25,035
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
328,116
328,116
0
0
328,116
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
35,000
35,000
0
0
35,000
Oprema informaticke tehnologije
Namestaj za kancelarije
Rekonstrukcija katastarskih informacija u 21 KK
Nabavka inventara za 4 OKK
Ukupno ( KB ) - Katastarska Agencija
499,736
90,000
589,736
500,000
200,000
1,289,736
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Katastarska Agencija
0
1,607,404
1,607,404
0
0
1,607,404
Ukupno - Katastarska Agencija
499,736
1,697,404
2,197,140
500,000
200,000
2,897,140
Ukupno ( KB ) - Katastarska Agencija Kosova
499,736
90,000
589,736
500,000
200,000
1,289,736
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Katastarska Agencija Kosova
0
1,607,404
1,607,404
0
0
1,607,404
Ukupno - Katastarska Agencija Kosova
499,736
1,697,404
2,197,140
500,000
200,000
2,897,140
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
34,243,805
4,655,000
38,898,805
53,000,000
53,000,000
144,898,805
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
0
1,607,404
1,607,404
0
0
1,607,404
Ukupno - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
34,243,805
6,262,404
40,506,209
53,000,000
53,000,000
146,506,209
211000 - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
211144 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
Faqe 43
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
211462 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
211140-071571
11053
Projekat,,Sutra"
211155-119901
12380
Projekat za povratak ( Izgradnja kuca za povratnike)
211155-119902
12714
Projekat za zajednice
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
KB
2,000,000
0
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000
KB
2,800,000
0
2,800,000
3,000,000
3,000,000
8,800,000
Ukupno ( KB ) - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,800,000
0
5,800,000
6,000,000
6,000,000
17,800,000
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,800,000
0
5,800,000
6,000,000
6,000,000
17,800,000
Ukupno ( KB ) - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,800,000
0
5,800,000
6,000,000
6,000,000
17,800,000
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
5,800,000
0
5,800,000
6,000,000
6,000,000
17,800,000
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracia
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno - Centralna Administracia
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
5,800,000
200,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
18,000,000
Ukupno - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
5,800,000
200,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
18,000,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
1,121,240
0
1,121,240
2,500,000
2,500,000
6,121,240
KB
25,050
0
25,050
0
0
25,050
KB
83,824
0
83,824
100,000
500,000
683,824
211155 - Centralna Administracija Usluge
211113 - Centralna Administracia
211155-1317619
13513
KUPOVINA SLUZBENIH VOZILA ZA MZP
KB
212000 - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
212155 - Centralna Administracija
212113 - Centralna Administracija
212152-1320286
13749
Popravak puta u selu Berevc,Shterpce
212155-091631
10847
Zajdnicko financiranje sa IPA
212155-119881
12189
Odrzavanje ministarskih portala
212155-1213687
13135
Podsticaj Grant za opstine
Faqe 44
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
212155-1213730
212155-1213733
212155-1217155
212155-1217169
212155-1217174
212155-1217183
13134
13133
13314
13315
13300
13311
Sufinanciranje sa IPA za regionalni razvoj
Regulacija pravoslavnog groblja u Pristini
212155-1217845
13421
Rekonstrukcija parka u Mucivrce Kamenica
212155-1217871
13425
Proizvodnja , isporuka I montaza protiv pozara ZAMV
212155-1218937
13714
Snapdevanje inventara opstinu Kamenicu
212155-1320217
13621
Izggradnja aneksa bibloteku u Suvareke
212155-1320285
212155-1320287
13777
13752
13778
500,000
1,400,000
KB
8,833
0
8,833
0
0
8,833
KB
228,380
0
228,380
0
0
228,380
KB
9,258
0
9,258
0
0
9,258
KB
48,249
0
48,249
0
0
48,249
KB
80,000
0
80,000
0
0
80,000
KB
45,537
0
45,537
0
0
45,537
KB
37,899
0
37,899
0
0
37,899
KB
12,198
0
12,198
0
0
12,198
KB
13,305
0
13,305
0
0
13,305
KB
17,467
0
17,467
0
0
17,467
KB
0
450,000
450,000
0
0
450,000
KB
0
350,000
350,000
0
0
350,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
34,380
34,380
0
0
34,380
Regulisanje opstinske zgrade- Mitrovicë
13422
212155-1320282
900,000
Asfaltiranje puta kod nove opstinske zgrade  -Ranillug
212155-1217745
13756
0
Regulisanje opstinske uprave Novobrdo
Izgradnja parka u centru Djakovice
212155-1320280
0
Izgradnja policijske stanice na Klokotu
13415
13622
0
Opreme za TI
212155-1217698
212155-1320218
KB
Izgradnja aneksa SO Serbica
Asfaltiranje puteva u selima Budrige,Pasjan i Partesh, Partesh
Asfaltiranje puteva od puta progonjenih - Ura e Fezes
Popravak infra. puta Qender- Shafrane,Junik
Asfaltiranje lokalnog puta Safran i Ulez
Faqe 45
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
70,000
70,000
0
0
70,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
KB
0
34,380
34,380
0
0
34,380
KB
0
80,000
80,000
0
0
80,000
KB
0
80,000
80,000
0
0
80,000
KB
0
56,930
56,930
0
0
56,930
KB
0
70,000
70,000
0
0
70,000
KB
0
40,000
40,000
0
0
40,000
KB
0
36,000
36,000
0
0
36,000
KB
0
15,000
15,000
0
0
15,000
KB
0
49,000
49,000
0
0
49,000
0
70,000
70,000
0
0
70,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
212155-1320288
13751
Popravak dvorista o.s. ,, Hasan Prishtina ", Prishtine
212155-1320289
13753
Popravak trotuara od sela Prokolluk-Irzniq i pop. trga Irzniq,Decan
212155-1320290
13750
Asfaltiranje puta u selu Firaje- Lagjja Sylaj,Shterpce
212155-1320292
13755
Snabdevanje i uspostava podzemnih kontejnera , Urosevac
212155-1320293
13757
Asfaltiranje puteva u selima Plemetin i Palaj,Obiliq
212155-1320294
13754
Asfaltiranje lokalnog puta sa infra. u selu Bivolak,Vushtri
212155-1320296
212155-1320338
212155-1320339
212155-1320340
212155-1320341
13783
13770
13767
13773
13769
Snabdevanje IT opremom
Razvoj sumskog turizma u saradnji sa zajednicama
Osnovanje tacaka za sakupljanje mleka u gospodarskom regionu Sever
Kupovina poljop. mehanizama motokultivatora
Trziste stoke
212155-1320343
13771
Razvoj poljop. ubrzuje eko.razvoj i stvara stab. radna mesta
212155-1320344
13772
Izgradnja stakle. za kulti. povrca u rur. zonama za razvoj poljop. u zasticenim zonama
212155-1320345
13768
Osnovanje laboratorija u srednjim profesionalnim poljoprivrednihm skolama
212155-1320352
13758
Asfaltiranje puta Llapnaselle - Qagllavice faza III
212155-1320354
13774
Razvoj poljop; uslov za ekonomski razvoj
KB
Faqe 46
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
212155-1320364
13775
Poboljsanje uveta za razvoj popljop. i stvaranje novih radnih mesta
KB
212155-1320365
212155-1320366
212155-1320367
212155-1320373
212155-1320375
13781
13780
13779
13776
13782
0
70,000
70,000
0
0
70,000
KB
0
90,000
90,000
0
0
90,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
1,731,240
2,625,690
4,356,930
3,500,000
3,500,000
11,356,930
Instalacija alternativne energije (solarne)-instalacija rasvetljenja nekolicine ulica
Asfaltiranje puteva u selu Berivojce
Asfaltiranje puta u selu Koretin , ulica kod nove dzamije i ulica Makaj
Podrska poljoprivrednicima u pcelarstvu
Asfaltiranje puta u naselju Emerllahaj-Brod
Ukupno - Centralna Administracija
1,731,240
2,625,690
4,356,930
3,500,000
3,500,000
11,356,930
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
1,731,240
2,625,690
4,356,930
3,500,000
3,500,000
11,356,930
Ukupno - Centralna Administracija
1,731,240
2,625,690
4,356,930
3,500,000
3,500,000
11,356,930
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
1,731,240
2,625,690
4,356,930
3,500,000
3,500,000
11,356,930
Ukupno - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
1,731,240
2,625,690
4,356,930
3,500,000
3,500,000
11,356,930
0
74,395
74,395
0
0
74,395
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
0
74,395
74,395
0
0
74,395
Ukupno - Centralna Administracija
0
74,395
74,395
0
0
74,395
Ukupno ( KB ) - Departament za Centralnu Administraciju
0
74,395
74,395
0
0
74,395
Ukupno - Departament za Centralnu Administraciju
0
74,395
74,395
0
0
74,395
144,000
0
144,000
144,000
100,000
388,000
213000 - Ministarstvo Economski Napredka
213155 - Departament za Centralnu Administraciju
213113 - Centralna Administracija
213155-1320449
13805
Renoviranje i adaptacija prostora Kata "NULA" u objektu Toskane
KB
213160 - Departament Energije i Minerala
213438 - Departament Energije i Minerala
213160-119496
12722
Energetska revizija zgrada javnog servisa
KB
213160-1213800
13575
Merenje i procena potencijala energije vetra
Faqe 47
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
0
0
150,000
0
150,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
30,000
130,000
KB
0
40,000
40,000
0
0
40,000
KB
0
0
0
0
170,000
170,000
KB
0
0
0
30,000
0
30,000
KB
0
0
0
43,000
0
43,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Departament Energije i Minerala
194,000
90,000
284,000
417,000
300,000
1,001,000
Ukupno - Departament Energije i Minerala
194,000
90,000
284,000
417,000
300,000
1,001,000
Ukupno ( KB ) - Departament Energije i Minerala
194,000
90,000
284,000
417,000
300,000
1,001,000
Ukupno - Departament Energije i Minerala
194,000
90,000
284,000
417,000
300,000
1,001,000
0
0
0
920,000
920,000
1,840,000
0
1,150,000
1,150,000
1,925,000
1,650,000
4,725,000
213160-1213805
13136
Javne kampanje za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (OIE)
213160-1213820
13576
Istrazivanje o potrosnji energije u sektoru poljoprivrede
213160-1317557
13577
Merenje i procena potencijala geotermalne energije na Kosovu
213160-1317588
13578
Procena energetskog potencijala biomase na Kosovu
213160-1317599
13579
Studija o potrosnji energije u sektoru transporta
213161-1317616
13580
Mogucnosti i nacin rekultivacije deponija i mesta izvora mineralnih koriscenja
KB
213165 - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
213222 - KOSTT
213165-1317529
13581
Nova linija 110kV - NS Orahovac - NS Suva Reka
KB
213165-1317534
13582
Izgradnja NS 110/10(20) - Mitovica 2 sa pratecim linijama 110kV
KB
213165-1317540
13612
Revitalizacija linije 110kV , LP 163/1 NS KOS A - NS Vallaq
KB
0
0
0
900,000
1,050,000
1,950,000
0
1,150,000
1,150,000
3,745,000
3,620,000
8,515,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
0
0
173,000
0
173,000
KB
0
1,450
1,450
0
0
1,450
Ukupno ( KB ) - KOSTT
213225 - Voda i Otpadi
201039-1113399
13583
IZGRADNJA BAZENA ZA NAVODNJAVANJE
201039-1113401
13584
Rehabilitacija hidranata i mreze navodnjavanja
201039-1113422
13585
Snabdevanje plasticnih kontejnera od 160 litara
Faqe 48
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
201039-1113424
201039-1113437
201039-1113439
201039-1113442
201039-1113448
201039-1113473
13586
13611
13587
13155
13588
13150
Vozila za prevoz otpada - prevozni kamion
KB
0
0
0
80,000
0
80,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
38,550
0
38,550
0
0
38,550
KB
0
0
0
119,714
0
119,714
KB
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
100,000
100,000
150,000
0
250,000
KB
0
0
0
150,000
0
150,000
KB
0
0
0
160,000
150,000
310,000
KB
0
0
0
0
99,658
99,658
KB
0
150,000
150,000
100,000
0
250,000
Dezinfekcija regionalnih deponija - Kosovo
Instalacija sistema upravljanja gasa - Prizren i Gnjilane
Izgradnja administrativne jedinice BO u Suva Reka i Malisevo ( 3442 )
Obezbedivanje novih resursa za sela Gjonaj, SO Prizren
Uregaji za prenos otpada ( 3473 )
201039-1113487
13589
Kupovina dvoosovinskih kamiona za kontejnere 1.1m3 manje od 7 tona
201039-1317523
13590
Zamena cevi FI 200 u oblasti Macake - cevovod Cermjan
201039-1317524
13591
Zamena cevi FI 350, iz objekta PTK do mosta Islam Begut - Dakovica
201039-1317527
13608
Zamena cevi FI 250, N29 - N31 i FI 160, duz ulice Migjeni
213165-1317535
13592
Kanal Gogse - Durakovac
213165-1317539
13593
Kanal Decan - Prilep, L- 3.000 m. sela Carrabreg - Prilep.
213165-1317543
213165-1317556
213165-1317579
213165-1317585
213165-1317646
13594
13595
13596
13610
13597
Glavni kolektor linije pijace vode iz stanice filtracije u Radonic do snebdevne mreze u Bec za region Anadrina
KB
0
232,245
232,245
0
0
232,245
KB
0
0
0
0
133,830
133,830
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
70,000
70,000
70,000
70,000
210,000
REPARACIJA KAPIJA I MREZE ZA NAVODNJAVANJE
Nacrt predloga za instalaciju sistema za upravljanje gasa u DS-Prizren i Gnjilane
Autobot (Autocistac)za ciscenje puteve i trotoara
Masinerija za transport otpada
Faqe 49
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
0
0
130,000
130,000
260,000
KB
0
119,714
119,714
0
0
119,714
0
0
0
0
119,714
119,714
KB
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
KB
0
0
0
60,000
60,000
120,000
KB
0
800,000
800,000
0
0
800,000
0
240,000
240,000
0
0
240,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
0
500,000
500,000
0
0
500,000
KB
0
400,000
400,000
0
0
400,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
453,360
453,360
0
0
453,360
213165-1317651
13598
Rehabilitacija vodovoda u ulici MUHAXHERET-Prizren
213165-1317653
13599
Rehabilitacija vodovodne mreze u ulicama "Fetah Gega"i "Kadri Nesho"
213165-1317674
13600
Autobot (Autocistac) za ciscenje ulica i trotoara u regionu Mitrovica
213165-1317689
13601
Kamioni i Kontejneri
213165-1317690
13602
Izgradnja rezervara Popovica 3000m3 Gjilan - SDC
213165-1318120
13603
Rehabilitacija vodovodnih cevi u kriticnoj zoni 5,7,11 i 12, u problematicnim tackama pritiska
KB
KB
213165-1318122
213165-1320215
213165-1320228
213165-1320229
213165-1320436
13604
13620
13704
13703
13803
Promena snabdevne i distribucione mreze u lokaciji Prvog tunela
Rezervar za vodu - Grikoc, Suvareke
Vodovod na Duskaju
Mrezha vodovoda Shkoze- Junik
Otvaranje bunara i izgradnja dviju galerija za sakupljanje vode kod 40 izvora vode
KB
213165-1320448
13802
Snabdevanje sa kontejnerima 1.1m3, kante za smece 120 litara i rezervni delovi za bager masinu
KB
Ukupno ( KB ) - Voda i Otpadi
0
60,000
60,000
0
0
60,000
108,550
3,726,769
3,835,319
1,422,714
993,202
6,251,235
1,000,000
0
1,000,000
1,200,000
1,200,000
3,400,000
1,000,000
0
1,000,000
1,200,000
1,200,000
3,400,000
0
1,000,000
1,000,000
700,000
0
1,700,000
213276 - Trainkos
312399-093745
10908
Popravka lokomotive - rifabrikacija
KB
Ukupno ( KB ) - Trainkos
213277 - Infrakos
213165-1216468
13605
Masina za uredivanje menjaca geometrije i sinova
KB
Faqe 50
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
213165-1320445
312399-091976
312399-091979
13804
30217
12898
Snabdevanje sa opremom i opremom za rad za odrzavanje zeljeznickih liniija
KB
0
251,087
251,087
0
0
251,087
KB
550,000
0
550,000
200,000
200,000
950,000
KB
60,000
0
60,000
661,087
1,361,087
2,082,174
Ukupno ( KB ) - Infrakos
610,000
1,251,087
1,861,087
1,561,087
1,561,087
4,983,261
Ukupno - Infrakos
610,000
1,251,087
1,861,087
1,561,087
1,561,087
4,983,261
Ukupno ( KB ) - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
1,718,550
6,127,856
7,846,406
7,928,801
7,374,289
23,149,496
Ukupno - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
1,718,550
6,127,856
7,846,406
7,928,801
7,374,289
23,149,496
KB
635,000
0
635,000
930,000
930,000
2,495,000
KB
700,000
0
700,000
1,000,000
1,000,000
2,700,000
Nabavka sa rezervnim delovima za infrastrukturu zeleznica
Renoviranje mostova i tunela u zeljeznickim linijama
213168 - Trepca Rudnici
213228 - Trepca Rudnici
213168-1217075
12997
Otvaranje gradilista u horizontu X-XI, Rudnike
213168-1217076
12998
Ponovli pocetak Igradilista u horizonte IX-VIII
213168-1217110
12054
Instaliranje opreme za filtriranje I opreme za poboljsanje tehnologije I uslova rada- Fabrika za deponiju otpadaka
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno ( KB ) - Trepca Rudnici
KB
1,735,000
0
1,735,000
2,330,000
2,330,000
6,395,000
Ukupno - Trepca Rudnici
1,735,000
0
1,735,000
2,330,000
2,330,000
6,395,000
Ukupno ( KB ) - Trepca Rudnici
1,735,000
0
1,735,000
2,330,000
2,330,000
6,395,000
Ukupno - Trepca Rudnici
1,735,000
0
1,735,000
2,330,000
2,330,000
6,395,000
0
250,000
250,000
0
0
250,000
Ukupno ( KB ) - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
0
250,000
250,000
0
0
250,000
Ukupno - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
0
250,000
250,000
0
0
250,000
Ukupno ( KB ) - Departman za politike ekonomskog razvoja i evropske integracija
0
250,000
250,000
0
0
250,000
Ukupno - Departman za politike ekonomskog razvoja i evropske integracija
0
250,000
250,000
0
0
250,000
213169 - Departman za politike ekonomskog razvoja i evropske integracija
213271 - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
213163-1318002
13606
Integrisani informacioni sistem za ekonomski razvoj na Kosovu
KB
213171 - Institut za geološka na Kosovu
213273 - Geološka Institut Kosovu
213161-1317580
13609
Laboratorija KIP
Faqe 51
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
0
476,948
476,948
770,948
1,442,460
2,690,356
Ukupno ( KB ) - Geološka Institut Kosovu
0
476,948
476,948
770,948
1,442,460
2,690,356
Ukupno - Geološka Institut Kosovu
0
476,948
476,948
770,948
1,442,460
2,690,356
Ukupno ( KB ) - Institut za geološka na Kosovu
0
476,948
476,948
770,948
1,442,460
2,690,356
Ukupno - Institut za geološka na Kosovu
0
476,948
476,948
770,948
1,442,460
2,690,356
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Economski Napredka
3,647,550
7,019,199
10,666,749
11,446,749
11,446,749
33,560,247
Ukupno - Ministarstvo Economski Napredka
3,647,550
7,019,199
10,666,749
11,446,749
11,446,749
33,560,247
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
150,000
0
150,000
350,000
350,000
850,000
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Granice, Azil i Migraciju
150,000
0
150,000
350,000
350,000
850,000
KB
300,000
0
300,000
200,000
0
500,000
Ukupno ( KB ) - Departamtamant za Javnu Bezbednost
300,000
0
300,000
200,000
0
500,000
Ukupno - Departamtamant za Javnu Bezbednost
300,000
0
300,000
200,000
0
500,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
450,000
100,000
550,000
550,000
350,000
1,450,000
Ukupno - Centralna Administracija
450,000
100,000
550,000
550,000
350,000
1,450,000
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
1,170,000
0
1,170,000
1,000,000
1,000,000
3,170,000
214000 - Ministarstvo Unutrasnjih Poslova
214155 - Centralna Administracija
214113 - Centralna Administracija
214155-1320045
13514
Refunksionalizacija Centralnog objekta MUP- a
KB
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
214205 - Odelenje za Granice, Azil i Migraciju
214158-119742
12732
Izgradnja stovariste za Eksploziv
214206 - Departamtamant za Javnu Bezbednost
214158-119529
12731
Izgradnja stovariste za Eksploziv
214159 - Agency of Civil Registration
214148 - Departament za Civilne Registracije
214210-119481
12201
Stvaranje elektronske arhive
KB
Ukupno ( KB ) - Departament za Civilne Registracije
214207 - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
214149-119492
12815
Izgradnja i adaptacija objekta KKRA drzava i dopunama Operativni - Vustrn , Srbica , Decani
KB
Faqe 52
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
1,170,000
0
1,170,000
1,000,000
1,000,000
3,170,000
1,750,000
0
1,750,000
1,300,000
1,300,000
4,350,000
Ukupno ( KB ) - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
1,750,000
0
1,750,000
1,300,000
1,300,000
4,350,000
Ukupno - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
1,750,000
0
1,750,000
1,300,000
1,300,000
4,350,000
Ukupno ( KB ) - Agency of Civil Registration
3,220,000
0
3,220,000
2,600,000
2,600,000
8,420,000
Ukupno - Agency of Civil Registration
3,220,000
0
3,220,000
2,600,000
2,600,000
8,420,000
KB
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Ukupno ( KB ) - Riintegrimi i Personave Te Riatdhesuar
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Ukupno - Riintegrimi i Personave Te Riatdhesuar
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Ukupno ( KB ) - Ri-integracia Povratni Ludi
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Ukupno - Ri-integracia Povratni Ludi
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
214208 - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
214155-119415
12730
Biometriski sistem licne karte
KB
214160 - Ri-integracia Povratni Ludi
214209 - Riintegrimi i Personave Te Riatdhesuar
214260-1214000
13158
Izgradnja stambenih i drugih objekata rehabilitaciju stanovanje za lica repatriranih
214162 - Kosovsko Agencija za Forenzika
214350 - Kosivska Agencija za Forenzika
214162-1320048
13515
Aneks Objekta KAF
0
0
0
300,000
350,000
650,000
Ukupno ( KB ) - Kosivska Agencija za Forenzika
KB
0
0
0
300,000
350,000
650,000
Ukupno - Kosivska Agencija za Forenzika
0
0
0
300,000
350,000
650,000
Ukupno ( KB ) - Kosovsko Agencija za Forenzika
0
0
0
300,000
350,000
650,000
Ukupno - Kosovsko Agencija za Forenzika
0
0
0
300,000
350,000
650,000
KB
125,000
0
125,000
130,000
0
255,000
KB
785,000
0
785,000
250,000
280,000
1,315,000
KB
1,515,000
0
1,515,000
2,820,000
3,180,000
7,515,000
2,425,000
0
2,425,000
3,200,000
3,460,000
9,085,000
214220 - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
214327 - Agencija za vanredne situacije
214220-119849
214220-1213940
214220-1217502
12733
13162
13379
SHZSH zajednicke opreme ( opasnih materija )
Izgradnja NVO objekta
Nabavka opreme za vatrogasna vozila
Ukupno ( KB ) - Agencija za vanredne situacije
Faqe 53
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Agencija za vanredne situacije
2,425,000
0
2,425,000
3,200,000
3,460,000
9,085,000
Ukupno ( KB ) - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
2,425,000
0
2,425,000
3,200,000
3,460,000
9,085,000
Ukupno - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
2,425,000
0
2,425,000
3,200,000
3,460,000
9,085,000
KB
94,000
0
94,000
0
0
94,000
KB
0
20,000
20,000
100,000
100,000
220,000
KB
0
20,000
20,000
0
0
20,000
KB
0
16,000
16,000
0
40,000
56,000
KB
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
Ukupno ( KB ) - Policijski Inspektorat
94,000
86,000
180,000
130,000
170,000
480,000
Ukupno - Policijski Inspektorat
94,000
86,000
180,000
130,000
170,000
480,000
Ukupno ( KB ) - Policijski Inspektorijat
94,000
86,000
180,000
130,000
170,000
480,000
Ukupno - Policijski Inspektorijat
94,000
86,000
180,000
130,000
170,000
480,000
KB
450,000
0
450,000
758,000
775,000
1,983,000
KB
1,322,600
0
1,322,600
0
0
1,322,600
1,772,600
0
1,772,600
758,000
775,000
3,305,600
KB
320,000
0
320,000
400,000
400,000
1,120,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
214230 - Policijski Inspektorijat
214329 - Policijski Inspektorat
214230-1213960
13163
Izgradnja objekta PIK-a
214230-1317729
13516
SNABDEVANJE SLUZBENIM VOZILIMA
214230-1317733
13517
Snabdevanje servera (interkonekcija baze podataka IPK - PK)
214230-1317735
13518
Kupovina oruzja i pratece opreme
214230-1317741
13519
Snabdevanje opreme za informacione tehnologije i fotokopiju
214251 - Kosovska Policija
214302 - Specijalne Operacije
205236-072175
305327-072172
30025
12205
Kupovina oruzja
Transportna vozila
Ukupno ( KB ) - Specijalne Operacije
214303 - Istraga
205236-06829
12384
Tehnicka oprema za istrage / inteligencija - Istraga
214305-1213837
13159
Odrzavanje , dozvole , softver i opremu za istraga
214305-1217077
13160
Konfidentalnee - Istrage
Faqe 54
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
305328-072258
305328-091015
30120
12390
Konfidencialne-DKKO
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
670,000
0
670,000
1,050,000
1,050,000
2,770,000
Oprema za jedinicu istrage I informativne tehnologije
Ukupno ( KB ) - Istraga
214304 - Sluzbe podrske
214155-119411
214305-1213776
305340-06741
12210
13161
12211
Izgradnja i renoviranje zgrada policije i Parkinga / Renoviranje , zgrade , infrastrukture i parking regulacije
Radio za Komunikaciju, rezervne delove i alat-DSHM
305340-072308
30046
Oprema za Tehnologiju Informatike
305340-072310
12736
Podatna oprema za mrezu i mikrovalne antene
305340-072316
30037
Prevozna vozila
305340-072349
30041
Policijska oprema - Logistika
305340-072409
08217
Nderimet dhe renovimet e stacioneve policore
305340-091702
305340-091714
305340-093631
11145
11144
12214
0
550,000
800,000
800,000
2,150,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
400,000
0
400,000
450,000
450,000
1,300,000
KB
100,000
0
100,000
200,000
200,000
500,000
KB
300,000
0
300,000
500,000
500,000
1,300,000
KB
626,520
0
626,520
300,000
300,000
1,226,520
KB
1,200,000
0
1,200,000
1,500,000
1,500,000
4,200,000
KB
2,320,205
0
2,320,205
2,056,825
2,056,825
6,433,855
KB
1,500,000
0
1,500,000
1,600,000
1,600,000
4,700,000
KB
129,000
0
129,000
350,000
350,000
829,000
KB
175,000
0
175,000
200,000
200,000
575,000
KB
23,175
0
23,175
43,175
43,175
109,525
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
7,623,900
0
7,623,900
8,300,000
8,300,000
24,223,900
Oprema za sistem radiokomunikacije - Odrzavanje
12215
12737
550,000
Namestaj ( Inventar za kancelarije )
305340-072290
305340-072538
KB
Licenca i kompjuterski programi-DSHM
Sistem bezbednosti mreze podataka
Poboljshanje telefonskog sistema Caopy(Upgrade Caopy telephon System)
Proshirenje i poboljshanje mikrovalnog sistema KPS
Ukupno ( KB ) - Sluzbe podrske
Faqe 55
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
214305 - Obucavanja
305341-091813
11148
2 otvorena poligona za pucanje sa vatrenim oruzhjem
KB
25,000
0
25,000
150,000
150,000
325,000
Ukupno ( KB ) - Obucavanja
25,000
0
25,000
150,000
150,000
325,000
100,000
0
100,000
400,000
400,000
900,000
KB
98,500
0
98,500
400,000
400,000
898,500
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
245,000
0
245,000
245,000
245,000
735,000
Ukupno ( KB ) - Granicana Policija
543,500
0
543,500
1,145,000
1,145,000
2,833,500
Ukupno - Granicana Policija
543,500
0
543,500
1,145,000
1,145,000
2,833,500
Ukupno ( KB ) - Kosovska Policija
10,635,000
0
10,635,000
11,403,000
11,420,000
33,458,000
Ukupno - Kosovska Policija
10,635,000
0
10,635,000
11,403,000
11,420,000
33,458,000
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
KB
0
0
0
127,000
240,000
367,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
120,000
120,000
100,000
250,000
470,000
KB
0
140,000
140,000
140,000
160,000
440,000
KB
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
800,000
800,000
450,000
0
1,250,000
214306 - Granicana Policija
205326-06705
12218
Duge pushke granicne policije
214305-119437
12738
Izgradnja objekata Mutivod Mukibab,Merdara Dheu I Baerdh kule, prelazi 1 i 31
305342-091627
11150
Avancirane opreme za nadzor I kontrolu drzavne granice
305342-091652
11149
Specijalizovana oprema za Granicnu policiju
KB
214385 - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
214915 - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
214385-119695
214385-119698
13173
13171
Kupovina vozila za potrebu centara
Kupovina dva autobusa ( 50-52 sedista)
214385-119730
13172
Izgradnja novih studenskog centra za studente - kadeti
214385-119749
13168
Renoviranje objekata KCJBOR (skola, internat objekata i pratece br.2)
214385-119759
13169
Nabavku opreme informativne tehnologije
214385-1216635
13174
Projektiranje i dizajniranje kapitalnih projekata
214385-1320046
13520
Izgradnja doma visoke kategorije u Akademiji Kosova za javnu bezbednost
KB
Faqe 56
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
80,000
1,060,000
1,140,000
1,017,000
850,000
3,007,000
Ukupno - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
80,000
1,060,000
1,140,000
1,017,000
850,000
3,007,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
80,000
1,060,000
1,140,000
1,017,000
850,000
3,007,000
Ukupno - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
80,000
1,060,000
1,140,000
1,017,000
850,000
3,007,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Unutrasnjih Poslova
16,904,000
1,246,000
18,150,000
20,200,000
20,200,000
58,550,000
Ukupno - Ministarstvo Unutrasnjih Poslova
16,904,000
1,246,000
18,150,000
20,200,000
20,200,000
58,550,000
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
0
20,000
20,000
0
0
20,000
215000 - Ministarstvo Pravde
215155 - Centralna Administracija Usluga
215113 - Centralna Administracija
215155-1319968
13521
Projekat za kupovinu fotokopija za Ministarstvo pravde
KB
Ukupno - Centralna Administracija
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluga
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Centralna Administracija Usluga
0
20,000
20,000
0
0
20,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
0
300,000
KB
430,168
0
430,168
350,000
450,000
1,230,168
KB
46,832
0
46,832
50,000
72,500
169,332
KB
50,000
0
50,000
100,000
50,000
200,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
400,000
700,000
KB
84,100
0
84,100
200,000
300,000
584,100
KB
50,000
0
50,000
122,500
100,000
272,500
215256 - Korektivna Sluzba - Zatvori
215336 - Zatvorska Sluzba
215256-071642
10205
Stvaranje Grupe za pratnju i prevoz zatvorenika
215256-071648
10165
Unutrasnja renoviranja blokova pratecih objekata zatvora
215256-071659
10167
Renoviranje krova (odrzavanje krovova objekata QP i zatvora)
215256-071741
215256-071831
215256-071856
215256-071873
215256-071923
10206
10209
10210
10208
10514
Sistem Alarma protiv pozara i emergentni izlazi
Poljoprivredna proizvodnja - Agrokultura i upravljanje obradjivog zemljista
Hitni troskovi ( Intervencije u sistemu vode, struje i grejanja
Grejanje-ventilacija-instaliranje i renoviranje
Uredjaj za Sigurnost Povodom Kontroliranje nereda
Faqe 57
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
215256-092999
11068
Opreme za kuhinju
215256-095158
11067
Praonica i opreme
215256-1110303
12240
Renoviranje spolja zatvorskih blokova I pratecih objekata
215256-119750
12237
Vodovod iz bunara u zatvoru Dubrava
215256-119758
12241
Instalranje sistema kanalizacije u zatvorima
215256-1320596
13820
KB
132,500
0
132,500
0
0
132,500
KB
50,000
0
50,000
75,000
50,000
175,000
KB
50,000
0
50,000
125,000
50,000
225,000
KB
178,000
0
178,000
250,000
150,000
578,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
KB
0
40,400
40,400
0
0
40,400
KB
0
46,500
46,500
0
0
46,500
Blokiranje mreze u zatvoru Dubrava
215256-1320598
13822
Renovacija soba za zatvorenike u KKUC
215256-1320599
13821
Renovacija sale fizicke edukacije u Dubravi
0
59,000
59,000
0
0
59,000
Ukupno ( KB ) - Zatvorska Sluzba
KB
1,421,600
145,900
1,567,500
1,622,500
1,622,500
4,812,500
Ukupno - Zatvorska Sluzba
1,421,600
145,900
1,567,500
1,622,500
1,622,500
4,812,500
Ukupno ( KB ) - Korektivna Sluzba - Zatvori
1,421,600
145,900
1,567,500
1,622,500
1,622,500
4,812,500
Ukupno - Korektivna Sluzba - Zatvori
1,421,600
145,900
1,567,500
1,622,500
1,622,500
4,812,500
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Upravljanje Oduzetom
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Agencija za Upravljanje Oduzetom
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Agjencia za upravljanje za oduzetu imovinu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Agjencia za upravljanje za oduzetu imovinu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
12,226
0
12,226
0
0
12,226
215258 - Agjencia za upravljanje za oduzetu imovinu
215371 - Agencija za Upravljanje Oduzetom
215258-1320604
13819
Renovacija depoa u bivsoj kasarni KBS u Lukaru- Pristina
KB
215363 - Kancelarija za nestala lica i sudski medcina
215337 - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
215257-1217538
13345
Odrzavanje i renoviranje krova
KB
215257-1319675
13522
Uredenje - Prosirenje infrastrukture u i objekat DSM
Faqe 58
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
215363-1320601
13817
0
22,774
22,774
0
0
22,774
Kupovina specijalnih aparatura za fotografiranje na licu mesta
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
KB
12,226
32,774
45,000
0
0
45,000
Ukupno - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
12,226
32,774
45,000
0
0
45,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija za nestala lica i sudski medcina
12,226
32,774
45,000
0
0
45,000
Ukupno - Kancelarija za nestala lica i sudski medcina
12,226
32,774
45,000
0
0
45,000
215366 - Institut za istrezavanje zpoqna rata
215313 - Institut za istrezavanje zpoqna rata
215366-1320602
13818
Kupovina specijalnih fotokopirnica za potrebe IIK
0
4,000
4,000
0
0
4,000
Ukupno ( KB ) - Institut za istrezavanje zpoqna rata
KB
0
4,000
4,000
0
0
4,000
Ukupno - Institut za istrezavanje zpoqna rata
0
4,000
4,000
0
0
4,000
Ukupno ( KB ) - Institut za istrezavanje zpoqna rata
0
4,000
4,000
0
0
4,000
Ukupno - Institut za istrezavanje zpoqna rata
0
4,000
4,000
0
0
4,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Pravde
1,433,826
252,674
1,686,500
1,622,500
1,622,500
4,931,500
Ukupno - Ministarstvo Pravde
1,433,826
252,674
1,686,500
1,622,500
1,622,500
4,931,500
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
130,000
0
130,000
27,000
27,000
184,000
KB
57,000
0
57,000
80,000
80,000
217,000
KB
243,500
0
243,500
615,000
615,000
1,473,500
KB
7,940
0
7,940
88,000
88,000
183,940
KB
30,000
0
30,000
200,000
200,000
430,000
216000 - Ministarstvo Spoljnih Poslova
216155 - Centralnu Administraciju
216113 - Centralna Administracija
216155-094120
12975
Vozila za Ministarstvo
216155-095048
11073
Namestaj za Ministarstvo Inostranih Poslova
216155-095051
11074
Kompjuter za Ministarstvo Inostranih Poslova
216155-095064
11075
Tehnoloska oprema
216155-106681
12247
Aparati za fotokopiranje
216155-106689
12248
Opreme za softwer
Faqe 59
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
216155-106693
216155-1217020
12249
13180
Druge Opreme ze MIP
KB
190,000
0
190,000
540,000
540,000
1,270,000
KB
155,060
0
155,060
0
0
155,060
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
913,500
0
913,500
1,650,000
1,650,000
4,213,500
Ukupno - Centralna Administracija
913,500
0
913,500
1,650,000
1,650,000
4,213,500
Ukupno ( KB ) - Centralnu Administraciju
913,500
0
913,500
1,650,000
1,650,000
4,213,500
Ukupno - Centralnu Administraciju
913,500
0
913,500
1,650,000
1,650,000
4,213,500
KB
120,000
0
120,000
120,000
120,000
360,000
KB
0
0
0
195,000
195,000
390,000
KB
0
0
0
110,000
110,000
220,000
KB
0
0
0
70,000
70,000
140,000
KB
0
0
0
90,000
90,000
180,000
KB
0
0
0
15,000
15,000
30,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
0
0
150,000
150,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Ambasade
120,000
0
120,000
850,000
850,000
1,820,000
Ukupno - Ambasade
120,000
0
120,000
850,000
850,000
1,820,000
Ukupno ( KB ) - Ambasade
120,000
0
120,000
850,000
850,000
1,820,000
Ukupno - Ambasade
120,000
0
120,000
850,000
850,000
1,820,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Spoljnih Poslova
1,033,500
0
1,033,500
2,500,000
2,500,000
6,033,500
Ukupno - Ministarstvo Spoljnih Poslova
1,033,500
0
1,033,500
2,500,000
2,500,000
6,033,500
Renoviranje objekata
216258 - Ambasade
216143 - Ambasade
216258-094121
11076
Vozila za Ambasade
216258-095418
11077
Nameshtaj za Ambasade
216258-106666
12253
Tehnoloska informativna oprema
216258-106670
12252
Kompjuter per Misione Diplomatike dhe Konsullore
216258-106672
12251
Aparati za fotokopiranje za misije Republike Kosovo
216258-106673
12250
Snabdevanje sa drugim opremama
216258-1217015
13181
Klasifikirana zona za komunikaciju sa Ambasadama
216258-1217018
13183
Renoviranje objekata Ambasade
Faqe 60
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217000 - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
217155 - Centralna Administracije
217113 - Cnetralna Administracija
217155-1213724
13186
Namestaj
217155-1213726
13185
Drugi uredjaji SIM
217155-1213727
13184
Netakticne vozila
217155-1217080
217155-1320588
13187
13809
KB
50,500
0
50,500
50,000
100,000
200,500
KB
0
0
0
50,000
80,000
130,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
Ozvucenja i sobe sastanka prevod za ministarstva
Izgradnja zastitne ograde SSK objekta
217155-1320589
13810
Ulazna vrata novoga objekta MSSK
217250-1213620
12751
Sigurnosna oprema za novi objekat - MFSK
0
0
0
100,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Cnetralna Administracija
KB
50,500
250,000
300,500
200,000
230,000
730,500
Ukupno - Cnetralna Administracija
50,500
250,000
300,500
200,000
230,000
730,500
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracije
50,500
250,000
300,500
200,000
230,000
730,500
Ukupno - Centralna Administracije
50,500
250,000
300,500
200,000
230,000
730,500
KB
1,300,000
0
1,300,000
1,500,000
1,710,000
4,510,000
KB
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
KB
309,831
0
309,831
0
0
309,831
KB
252,748
0
252,748
150,000
150,000
552,748
KB
0
0
0
100,000
150,000
250,000
217250 - Snaga Sigurnosti Kosova
217360 - Snaga Sigurnosti Kosova
217250-095511
217250-095512
217250-096877
217250-097017
217250-1110002
217250-1110009
11111
11113
12259
12257
11096
11120
Standarizovane puske
Municija
Sportske dvorane , fitnes, faze I- kasarna u Pris¡tinu
Projektiranje, dizajniranje I nadziranje projekata
3T Piruni (5)
Namestaj
Faqe 61
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1110010
11103
5T cisterne za gorivo (kamion)
217250-1110014
12763
Operativni Oprema (polje urezaji)
217250-1110019
12768
Sportska hala u Gnjlanska kasarna
217250-1110022
12856
Sportska Hala Pomozotin
217250-1110023
12770
Sportska hala u Mitrovicska kasarna
217250-1110024
12765
Oprama za Policiju BSK
217250-1110025
217250-1110045
217250-1110054
217250-1110055
217250-1110056
11123
12778
12771
12772
12773
KB
10,000
0
10,000
40,000
150,000
200,000
KB
0
0
0
150,000
200,000
350,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
200,000
450,000
KB
0
440,000
440,000
450,000
0
890,000
KB
0
440,000
440,000
450,000
0
890,000
KB
0
440,169
440,169
400,000
0
840,169
KB
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
KB
100,000
0
100,000
50,000
100,000
250,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
400,000
0
400,000
200,000
0
600,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
KB
680,000
0
680,000
640,000
3,500,000
4,820,000
KB
100,000
0
100,000
50,000
100,000
250,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,200,000
100,000
2,300,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
150,000
350,000
KB
1,150,000
0
1,150,000
0
0
1,150,000
Ostala Oprema
Izgradnja pompe za gorive u Gnjlanska kasarna
Izgradnja posmatrasa i kontrolnih punktova u svim kasarnama KBS
Popravke i prilago avanjeosvetljenje prostora u KBS kasarni
Bezbednosti ograde u svim kasarnama KBS
217250-1110062
12756
3/4T 4*4(76) (takticna vozila)
217250-1110109
11121
Operativni opreme za Nacionalnog centra za treniranje
217250-1111934
12752
Radio takticka Oprema
217250-1111935
12760
TI oprema
217250-1112000
12267
Izgradnja objekta poliklinike, I faza,u Pristinu
Faqe 62
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1112006
217250-1112007
217250-1116112
217250-119983
217250-119988
217250-119995
12291
12777
12774
12759
11100
11102
Digitalizacija objekta BSK
Renoviranje zgrade kompanije RRB Mitrovica
217250-1213662
13203
Popravka i izgradnja smestaj KSU - kasarna u Pristini
217250-1213663
13199
Izgradnja kluba oficira - kasarne u Prishtini
217250-1213664
13205
Izgradnja staze helikoptera u Pristinie
217250-1213667
13202
Izgradnja staze helikoptera -Urosevac
217250-1213675
217250-1213694
13207
13200
13193
0
150,000
KB
0
0
0
1,500,000
2,300,000
3,800,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
300,000
0
300,000
100,000
150,000
550,000
KB
175,500
0
175,500
300,000
150,000
625,500
KB
0
0
0
120,000
150,000
270,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
0
450,000
450,000
100,000
0
550,000
KB
0
200,000
200,000
300,000
0
500,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
100,000
200,000
300,000
KB
0
0
0
0
80,500
80,500
KB
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
0
300,000
300,000
100,000
0
400,000
5T Cisterna za vodu (kamion) (5)
13201
217250-1213672
50,000
Autobus - minibus ( 5 / 5)
217250-1213653
13208
100,000
Lokalne optike mrez
Kontinjer recesivno (6)
217250-1213670
0
Autoambulance (2)
11104
11095
100,000
Lako oruzanje pod SOP
217250-119996
217250-1213669
KB
Netakticna vozila (AJT) (5)
Izgradnja bazena kasarne u Urosevcu
Rekonstrukcija objekata i infrastrukture - Istok
Rekonstrukcija i asfaltiranje nekih puteva u KBS kasarni
Kamion sa opremom za odrzavanje oruzanja
Faqe 63
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1213695
13188
Kamion sa opremom za odrzavanje vozila
217250-1213697
13196
Voz-kamion za prevoz teskoj kategoriji atrakcija
217250-1213701
13198
Kamion 20 T
217250-1213704
13195
Kamionski prevoz za odrzavanje puteva u zimskom periodu
217250-1213708
13190
Bageri
217250-1213709
13209
Bulduzheri
217250-1213710
217250-1213711
217250-1213713
217250-1213715
217250-1317525
13194
13189
13197
13192
13534
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
0
0
0
300,000
300,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
0
0
0
200,000
250,000
450,000
KB
0
0
0
200,000
0
200,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
KB
38,124
0
38,124
50,000
80,000
168,124
KB
43,628
0
43,628
50,000
80,000
173,628
KB
50,000
0
50,000
50,000
100,000
200,000
KB
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
0
0
0
280,500
0
280,500
KB
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
KB
0
284,749
284,749
0
0
284,749
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
Oprema za deminiranje
Oprema za zastitu od pozara
Zastitna oprema za hemijsku , nuklearnu i biologkih
Sredstvima za spasavanje i istrazivanje
Objekat smeStaja i spavanja - Kasarna SBK u Pristini
217250-1317528
13535
Objekat smestaja i spavanja kasarna SBK u Istoku
217250-1317531
13536
Putevi i parkinzi -kasarna SBK Pomozatin
217250-1317533
13538
Sistem videokonference
217250-1320590
13811
Izgradnja kolektivnih kupaona - 5 kasarna
217250-1320591
13812
Izgradnja garaza Inz. bat. -Pristina
Faqe 64
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1320592
13813
Izgradnja aneksa za Policijske snage Pristine
KB
217250-1320593
217250-1320594
217250-1320595
304320-1112307
304320-1112308
13814
13815
13816
12775
12776
0
150,000
150,000
0
0
150,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
KB
0
0
0
1,200,000
1,200,000
2,400,000
KB
1,300,000
0
1,300,000
0
0
1,300,000
Ukupno ( KB ) - Snaga Sigurnosti Kosova
7,659,831
5,744,918
13,404,749
13,180,500
13,150,500
39,735,749
Rikonstrukcija i asfatiranje platoa parade i 2 putnih segmenata Pristine
Rikonsktrukcija krova komandne zgrade u Ferizaju
GPS sistem za vozila
Strategke komunikacije mreza
Autoblindi
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
7,659,831
5,744,918
13,404,749
13,180,500
13,150,500
39,735,749
Ukupno ( KB ) - Snaga Sigurnosti Kosova
7,659,831
5,744,918
13,404,749
13,180,500
13,150,500
39,735,749
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
7,659,831
5,744,918
13,404,749
13,180,500
13,150,500
39,735,749
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
7,710,331
5,994,918
13,705,249
13,380,500
13,380,500
40,466,249
Ukupno - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
7,710,331
5,994,918
13,705,249
13,380,500
13,380,500
40,466,249
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno ( KB ) - Central Administracija
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno - Central Administracija
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno ( KB ) - centralna Administracija Usluge
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno - centralna Administracija Usluge
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Dijaspore
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno - Ministarstvo Dijaspore
0
0
0
250,000
250,000
500,000
218000 - Ministry of European Integration
219000 - Ministarstvo Dijaspore
219155 - centralna Administracija Usluge
219113 - Central Administracija
219155-1317744
13523
Renoviranje objekta u Lupc
KB
Faqe 65
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
230000 - Regulatorna Komisija Javne Nabavke
231000 - Akademija Nauke i Umetnosti
232000 - Ne planiranje Troshkovi
232180 - Ne planiranje Troshkovi
232131 - Ne planiranje Troshkovi
232180-1217070
13255
Nespecifirani projekati 2013-2015
34,000
0
34,000
1,000,000
1,000,000
2,034,000
Ukupno ( KB ) - Ne planiranje Troshkovi
KB
34,000
0
34,000
1,000,000
1,000,000
2,034,000
Ukupno - Ne planiranje Troshkovi
34,000
0
34,000
1,000,000
1,000,000
2,034,000
Ukupno ( KB ) - Ne planiranje Troshkovi
34,000
0
34,000
1,000,000
1,000,000
2,034,000
Ukupno - Ne planiranje Troshkovi
34,000
0
34,000
1,000,000
1,000,000
2,034,000
Ukupno ( KB ) - Ne planiranje Troshkovi
34,000
0
34,000
1,000,000
1,000,000
2,034,000
Ukupno - Ne planiranje Troshkovi
34,000
0
34,000
1,000,000
1,000,000
2,034,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
0
0
0
400,000
400,000
800,000
KB
0
40,000
40,000
0
0
40,000
KB
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
75,000
75,000
0
0
75,000
235000 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235260 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235113 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235260-119805
235260-119806
12359
12358
Sistema upravljanja za kretanje brojeva
Nacionalna centra za monitoriranje sektara, fiksne, mobilne
235260-119823
13524
Kupovina sluzbenih vozila
235260-1317776
13525
Razvoj softver platforme, za pracenje interne procedure
235260-1317780
13526
Stvaranje platforme za pracenje kvaliteta (QoS) telekomunikacionih usluga
235260-1320254
13734
Razvoj analiza za pripremu za aplikacije Kosova u ICANN za dodelu eccTLD i gTLD
KB
0
165,000
165,000
0
0
165,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
KB
100,000
300,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
100,000
300,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Faqe 66
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
100,000
300,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
100,000
300,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
100,000
300,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
100,000
300,000
400,000
400,000
400,000
1,200,000
0
7,500
7,500
0
0
7,500
Ukupno ( KB ) - Agencija Anti-Korupsije
0
7,500
7,500
0
0
7,500
Ukupno - Agencija Anti-Korupsije
0
7,500
7,500
0
0
7,500
Ukupno ( KB ) - Agencija za Borbu Protiv Korupcije
0
7,500
7,500
0
0
7,500
236000 - Agencija za Borbu Protiv Korupcije
236265 - Agencija za Borbu Protiv Korupcije
236204 - Agencija Anti-Korupsije
236265-1318081
13527
Ugradnja kamera u objekat APK
KB
Ukupno - Agencija za Borbu Protiv Korupcije
0
7,500
7,500
0
0
7,500
Ukupno ( KB ) - Agencija za Borbu Protiv Korupcije
0
7,500
7,500
0
0
7,500
Ukupno - Agencija za Borbu Protiv Korupcije
0
7,500
7,500
0
0
7,500
KB
9,889
0
9,889
50,000
50,000
109,889
KB
25,000
0
25,000
0
0
25,000
KB
0
15,111
15,111
0
0
15,111
Ukupno ( KB ) - Uprava Elektricne Energije
34,889
15,111
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Uprava Elektricne Energije
34,889
15,111
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Ured za Energiju
34,889
15,111
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Regulatorni Ured za Energiju
34,889
15,111
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Ured za Energiju
34,889
15,111
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Regulatorni Ured za Energiju
34,889
15,111
50,000
50,000
50,000
150,000
238000 - Regulatorni Ured za Energiju
238285 - Regulatorni Ured za Energiju
238425 - Uprava Elektricne Energije
238285-1114352
12786
Teknologijske Informativne opreme
238285-1213797
13222
Kupovina vozila
238285-1320566
13784
MAsine za fotokopiranje
Faqe 67
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
239000 - Kosovska Agencija za Privatizaciju
239276 - Likvidacija
239227 - Likvidacija
239276-096323
12575
Razvoj novih modula data baze
Namenski Prihodi
20,000
0
20,000
0
0
20,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Likvidacija
20,000
0
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Likvidacija
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Likvidacija
20,000
0
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Likvidacija
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Namenski Prihodi
40,000
0
40,000
15,000
40,000
95,000
Namenski Prihodi
110,000
0
110,000
55,000
130,000
295,000
Namenski Prihodi
0
0
0
100,000
0
100,000
239278 - Centralna Administracija
239229 - Centralna Administracija
239278-096320
239278-119601
239278-1213754
11225
12429
12996
Nabavka opreme u kapitalnih izdataka
Popravkazgrade KPA i regionalnih kancelarija
Kupovina auto
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Centralna Administracija
150,000
0
150,000
170,000
170,000
490,000
Ukupno - Centralna Administracija
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Centralna Administracija
150,000
0
150,000
170,000
170,000
490,000
Ukupno - Centralna Administracija
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Kosovska Agencija za Privatizaciju
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Privatizaciju
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
900,000
0
900,000
300,000
640,000
1,840,000
240000 - Organ Razmatranja Nabavke
241000 - Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoc
242000 - Universitet u Pristini
242112 - Universitet u Pristini
242904 - Universitet u Pristina
242112-106464
12294
Konkretizovana sredstva za Univerzitet Pristine
KB
Faqe 68
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
242112-106465
12295
Laboratorij za Univerzitet Pristine
KB
242112-106467
242112-1217063
242112-1217064
242112-1217065
242112-1217125
12296
13219
13217
13218
13268
400,000
0
400,000
500,000
500,000
1,400,000
KB
170,000
0
170,000
0
0
170,000
KB
700,000
0
700,000
600,000
0
1,300,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
KB
0
0
0
200,000
940,000
1,140,000
KB
250,000
0
250,000
0
0
250,000
KB
50,000
0
50,000
700,000
300,000
1,050,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Druga faza objekta fakulteta tehnicko-aplikativnih nauka u Urosevac
Projekat i izgradnja Poljoprivrednog fakulteta
Projekat izgradnje Fakulteta fizickog vaspitanja
Projekat iizgradnja objekata centralne administracije
Izgradnija amfiteatra na Ekonomskom Fakultetu
242112-1217591
13393
Novi Objekat Dekanata za Medicinski Fakultet
242112-1320615
13832
Kupovina inventara za FTAN u Ferizaju
242112-1320618
13833
Popravak vanjske infrastrukture u FTAN
0
250,000
250,000
0
0
250,000
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristina
KB
2,470,000
400,000
2,870,000
2,300,000
2,380,000
7,550,000
Ukupno - Universitet u Pristina
2,470,000
400,000
2,870,000
2,300,000
2,380,000
7,550,000
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
2,470,000
400,000
2,870,000
2,300,000
2,380,000
7,550,000
Ukupno - Universitet u Pristini
2,470,000
400,000
2,870,000
2,300,000
2,380,000
7,550,000
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
2,470,000
400,000
2,870,000
2,300,000
2,380,000
7,550,000
Ukupno - Universitet u Pristini
2,470,000
400,000
2,870,000
2,300,000
2,380,000
7,550,000
KB
34,200
0
34,200
0
0
34,200
KB
0
0
0
20,000
0
20,000
243000 - Ustavni Sud Kosova
243115 - Ustavni Sud Kosova
243238 - Ustavni Sud Kosova
243115-095419
243115-095420
243115-095422
11136
11135
11132
Vozila
Softver
Oprema za IT
Faqe 69
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
KB
52,762
0
52,762
40,000
30,000
122,762
KB
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
0
20,000
30,000
50,000
243115-095423
11133
Nameshtaj
243115-1213967
13224
Instalacija bezbednosne opreme i ventilacije u prostoru Arhive Ustavnog Suda
243115-1213969
13225
ransfer Ustavnog Suda u Palata Pravde
KB
0
0
0
0
40,000
40,000
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
KB
86,962
0
86,962
100,000
100,000
286,962
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
86,962
0
86,962
100,000
100,000
286,962
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
86,962
0
86,962
100,000
100,000
286,962
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
86,962
0
86,962
100,000
100,000
286,962
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
86,962
0
86,962
100,000
100,000
286,962
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
86,962
0
86,962
100,000
100,000
286,962
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
244000 - Kosovska Komisija Za Konkurenciju
245000 - Kosovska Inteligentna Agencija
245117 - Kosovska Inteligentna Agencija
245255 - Kosovska Inteligentna Agencija
245117-108947
12408
Nespecifirani projekati
KB
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
246000 - Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
247000 - Izborna Komisija Za Predstavke i Zalbe
250000 - Drzavni Tuzilac
Faqe 70
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
250012 - Krivicno Gonjenje i Administracija
250335 - Krivicno Gonjenje i Administracija
250012-1217486
250012-1317662
250012-1317664
250012-1317666
250012-1317693
13347
13529
13530
13531
13532
Kupovina fotokopir aparata
KB
20,000
0
20,000
15,000
30,000
65,000
KB
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
KB
0
0
0
20,000
10,000
30,000
KB
0
30,000
30,000
25,000
20,000
75,000
KB
0
40,000
40,000
0
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Krivicno Gonjenje i Administracija
20,000
110,000
130,000
100,000
120,000
350,000
Kupovina vozila za Tuzilastvo
Kupovina i ugradnja kamera
Odrzavanje zgrada
Simultantni uredaji
Ukupno - Krivicno Gonjenje i Administracija
20,000
110,000
130,000
100,000
120,000
350,000
Ukupno ( KB ) - Krivicno Gonjenje i Administracija
20,000
110,000
130,000
100,000
120,000
350,000
Ukupno - Krivicno Gonjenje i Administracija
20,000
110,000
130,000
100,000
120,000
350,000
250013 - Specijalni Tuzioci
250322 - Specijalni Tuzioci
250013-1317667
13533
KUPOVINA 2 SERVERA ZA PSRK
0
0
0
30,000
10,000
40,000
Ukupno ( KB ) - Specijalni Tuzioci
KB
0
0
0
30,000
10,000
40,000
Ukupno - Specijalni Tuzioci
0
0
0
30,000
10,000
40,000
Ukupno ( KB ) - Specijalni Tuzioci
0
0
0
30,000
10,000
40,000
Ukupno - Specijalni Tuzioci
0
0
0
30,000
10,000
40,000
Ukupno ( KB ) - Drzavni Tuzilac
20,000
110,000
130,000
130,000
130,000
390,000
Ukupno - Drzavni Tuzilac
20,000
110,000
130,000
130,000
130,000
390,000
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
251000 - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
251010 - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
251261 - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
251010-1217052
13254
IT opreme (softver)
KB
Ukupno ( KB ) - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
Faqe 71
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
745,931
745,931
0
0
745,931
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
0
745,931
745,931
0
0
745,931
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
0
745,931
745,931
0
0
745,931
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
0
745,931
745,931
0
0
745,931
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
0
745,931
745,931
0
0
745,931
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
0
745,931
745,931
0
0
745,931
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
0
745,931
745,931
0
0
745,931
KB
0
6,000
6,000
0
0
6,000
KB
0
6,000
6,000
0
0
6,000
KB
0
0
0
0
20,000
20,000
KB
0
0
0
0
30,000
30,000
252000 - Razvojni poverolacki Fond
253000 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
253010 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
253279 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
253010-1320999
13851
Memorijal " Adem Jashari" Prekaz- Skenderaj
KB
302000 - Kancelarija Generalni Auditor
302305 - Odelenje za Generalnog Revizije
302134 - Odelenje za Revizije
302305-1319038
13541
Softwer za registrovanje vremena
302305-1319663
13542
Snabdevanje skenerom
302305-1319691
13543
Metalni fajlovi za arhivu
302305-1319727
13544
Kupovina licenci
302305-1319750
13545
Kupovina vozila
302305-1319755
13546
Kupovina licence za softver za podrsku reviziji
Faqe 72
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
302305-1319766
302305-1319810
302305-1320565
302305-1320569
302305-1320570
302305-1320571
13547
13548
13786
13787
13788
13789
Kupovina softvera za podrsku reviziji
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
0
6,000
6,000
0
0
6,000
KB
0
16,000
16,000
0
0
16,000
KB
0
3,000
3,000
0
0
3,000
KB
0
2,000
2,000
0
0
2,000
KB
0
11,000
11,000
0
0
11,000
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Revizije
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Hardwer i Sotuer za dizajniranje izvestaja
Softver za razvoj intranet-a
Semi profesionalna kamera
Dva digitalna okvira
Lap top
Ukupno - Odelenje za Revizije
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Generalnog Revizije
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Odelenje za Generalnog Revizije
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Generalni Auditor
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno - Kancelarija Generalni Auditor
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
KB
0
0
0
20,000
20,000
40,000
Ukupno ( KB ) - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
313000 - Uprava za Vodu i Otpadke
314000 - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
314405 - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
314455 - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
314405-1213723
314405-1213752
13266
13549
Kupovina auto
Razvoj baze podataka
Faqe 73
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Rregulatorni Autoritet za Zeleznice
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
7,000
0
7,000
0
0
7,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
0
1,500
1,500
0
0
1,500
KB
75,000
0
75,000
0
0
75,000
KB
18,000
0
18,000
0
0
18,000
KB
0
5,000
5,000
0
0
5,000
KB
0
0
0
25,000
0
25,000
KB
0
170,000
170,000
170,000
170,000
510,000
KB
0
0
0
254,500
389,500
644,000
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
KB
0
6,000
6,000
0
0
6,000
317000 - Autoriteti i Civilne Avijacije
318000 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318425 - Nezavisna Komisija za Rudu i Minerale
318812 - Nezavisnka Komisija za Rudu i Minerale
318425-093819
11166
Menadziranje mineralnih resursa u Kosovu
318425-119527
12801
Digital Sender (Dergues Digjital)
318425-119528
13243
Elektronski Podnosenje dokumenata NKRM
318425-119609
13244
Softvere za pracenjei upravljanje vozila preko GPRS-a
318425-119666
13567
Klime za server sobe (Server Room)
318425-1213768
13236
Roboticni skaneri
318425-1213782
13237
Skener A0
318425-1217071
13239
Unaprecenje sajta NKRM-je
318425-1217072
13240
Vitrine za ekspoziranje rudarstva
318425-1217073
13241
Odnos regionalnih centara ( VPN) u mrezhu KPMS
318425-1317601
13568
IZRADA CETIRI PLANSETA GEOLOSKE MAPE NA RAMERI 1 : 25 000
318425-1317605
13569
Izgradnja objekta kancelarije NKRM
318425-1317607
13570
Izgradnja sistema za upravljanje kvaliteta u NKRM
318425-1317618
13571
Fotokopija
Faqe 74
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
318425-1317624
13572
Softver za tantieme
KB
318425-1317627
318425-1317810
13573
13574
0
25,000
25,000
0
0
25,000
KB
0
120,000
120,000
0
0
120,000
KB
0
0
0
60,000
0
60,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudu i Minerale
200,000
337,500
537,500
659,500
659,500
1,856,500
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudu i Minerale
200,000
337,500
537,500
659,500
659,500
1,856,500
Ukupno ( KB ) - Nezavisna Komisija za Rudu i Minerale
200,000
337,500
537,500
659,500
659,500
1,856,500
Ukupno - Nezavisna Komisija za Rudu i Minerale
200,000
337,500
537,500
659,500
659,500
1,856,500
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
200,000
337,500
537,500
659,500
659,500
1,856,500
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
200,000
337,500
537,500
659,500
659,500
1,856,500
Laserski sistem za skan rudarskih povra¡ina i mere 3 D u kosovskom sistemu
Centralized Log Management Security and Compliance
319000 - Nezavisna Komisija za Medije
319430 - Nezavisna Komisija za Medije
319811 - Nezavisna Komisija za Medije
319430-1320568
13790
Antena za pokretnu nadzornu opremu (vozilo)
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisna Komisija za Medije
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisna Komisija za Medije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisna Komisija za Medije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
51,000
51,000
0
0
51,000
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat
0
51,000
51,000
0
0
51,000
Ukupno - Sekretarijat
0
51,000
51,000
0
0
51,000
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat
0
51,000
51,000
0
0
51,000
320000 - Centralna Komisija za Izbore
320435 - Sekretarijat
320141 - Sekretarijat
320435-1320247
13735
Nabavka Softuera
KB
Faqe 75
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sekretarijat
0
51,000
51,000
0
0
51,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Komisija za Izbore
0
51,000
51,000
0
0
51,000
Ukupno - Centralna Komisija za Izbore
0
51,000
51,000
0
0
51,000
KB
0
57,000
57,000
0
0
57,000
KB
321000 - Institucija Narodnog Advokata
321440 - Institucija Narodnog Advokata
321324 - Institucija Narodnog Advokata
321440-1317751
13613
Kupovanja dve vozila
321440-1317757
13614
Nabavka opreme za informacione tehnologije
0
12,750
12,750
0
0
12,750
Ukupno ( KB ) - Institucija Narodnog Advokata
0
69,750
69,750
0
0
69,750
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
69,750
69,750
0
0
69,750
Ukupno ( KB ) - Institucija Narodnog Advokata
0
69,750
69,750
0
0
69,750
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
69,750
69,750
0
0
69,750
Ukupno ( KB ) - Institucija Narodnog Advokata
0
69,750
69,750
0
0
69,750
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
69,750
69,750
0
0
69,750
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
0
0
0
50,000
100,000
150,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
150,000
400,000
KB
300,000
0
300,000
100,000
180,000
580,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
322000 - Sudski Institut Kosova
328000 - Kosovski Sudski savez
328461 - Sudstvo i Sekretarijat
328333 - Sudovi i Sekretarijat
328461-119892
12792
Projektovanje i izgradnjaOsnovnog suda u Urosevac filijale Shtrpcu
328461-119893
12326
Kupovina vozila za sud i SSK
328461-119894
30064
Hitne popravke na struja, voda, kanalizacija u sudovima
328461-119895
12324
Obezbedjivanje inventara za nove i renoviranih objekte sudstva
328461-119951
11164
Izgrad sudskog objekta u Gjilan - druga faza
Faqe 76
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
328461-119979
328461-119986
328461-119989
328461-1213897
328461-1213900
328461-1213916
12793
12323
12794
13249
13252
13250
Nabavka kompjutera, servera, macine za fotokopiranje i druge teknologijske opreme
KB
100,000
0
100,000
170,000
170,000
440,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
0
0
30,000
100,000
130,000
KB
0
550,000
550,000
1,000,000
0
1,550,000
KB
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
KB
0
109,500
109,500
300,000
0
409,500
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
0
0
0
100,000
350,000
450,000
Sigurnosna oprema i videovizije
Projekat za Audiosnimanje u sud
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Urosevcu
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Pec
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda filijala u Vuciternu
328461-1213920
13251
Projektovanje i izgradnja aneksa Osnovnog suda u Djakovici
328461-1214394
13550
Dizajn i izgradnja objekta Osnovnog suda ogranak Novo Brdo
328461-1317669
13551
Elektronski sistem za upravljanje podacima za sudije
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Sudovi i Sekretarijat
KB
950,000
759,500
1,709,500
2,100,000
2,100,000
5,909,500
Ukupno - Sudovi i Sekretarijat
950,000
759,500
1,709,500
2,100,000
2,100,000
5,909,500
Ukupno ( KB ) - Sudstvo i Sekretarijat
950,000
759,500
1,709,500
2,100,000
2,100,000
5,909,500
Ukupno - Sudstvo i Sekretarijat
950,000
759,500
1,709,500
2,100,000
2,100,000
5,909,500
Ukupno ( KB ) - Kosovski Sudski savez
950,000
759,500
1,709,500
2,100,000
2,100,000
5,909,500
Ukupno - Kosovski Sudski savez
950,000
759,500
1,709,500
2,100,000
2,100,000
5,909,500
KB
4,980
0
4,980
5,000
5,000
14,980
KB
0
0
0
28,800
0
28,800
329000 - Kosovska Agencija za Imovinu
329405 - Kosovska Agencija za Imovinu
329606 - Kosovska Agencija za Imovinu
329405-1213603
329405-1213680
329405-1217513
13274
13273
13385
Snadevanje sa namestajem
Snabdevanje sa generatorom 55KW
Snabdevanje sa UPS
Faqe 77
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
329405-1217804
13552
Industrial batteries 100Ah
329405-1217805
13553
Licence renewal for AntiSpam
329405-1217807
13565
Servers
329405-1217808
13554
Server Spare parts
329405-1217809
13555
Core Network Devices - switches
329405-1317456
13556
Snabdevanje fotokopije
329405-1317462
329405-1317475
329405-1317491
329405-1317493
329405-1317595
13557
13558
13559
13560
13561
KB
5,376
0
5,376
0
0
5,376
KB
0
0
0
7,200
0
7,200
KB
0
0
0
1,000
0
1,000
KB
0
0
0
9,000
13,500
22,500
KB
0
0
0
8,000
0
8,000
KB
0
0
0
0
9,100
9,100
KB
0
24,500
24,500
0
18,000
42,500
KB
0
10,000
10,000
10,000
4,900
24,900
KB
0
2,000
2,000
0
0
2,000
KB
0
2,900
2,900
0
0
2,900
KB
0
2,992
2,992
5,000
0
7,992
KB
0
9,201
9,201
0
16,500
25,701
KB
0
5,000
5,000
0
0
5,000
KB
0
2,500
2,500
0
0
2,500
KB
0
10,000
10,000
0
7,000
17,000
Snabdevanje klima uregjaja
Snabdevanje citaca bezicnih barkodova
Profesionalne digitalne kamere
Krecenje kancelarija KAP
Kompjuter
329405-1317597
13562
Oprema za skladistenje podataka
329405-1317598
13563
Telerik Premium Collection for .NET
329405-1317609
13566
Novi softveri I azuriranje
329405-1317613
13564
Snabdevanje vozilima
0
0
0
20,000
20,000
40,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
KB
10,356
69,093
79,449
94,000
94,000
267,449
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,356
69,093
79,449
94,000
94,000
267,449
Faqe 78
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
10,356
69,093
79,449
94,000
94,000
267,449
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,356
69,093
79,449
94,000
94,000
267,449
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
10,356
69,093
79,449
94,000
94,000
267,449
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,356
69,093
79,449
94,000
94,000
267,449
Ukupno
411,364,973
76,208,403 487,573,376 472,256,309 476,256,309 1,436,085,994
Ukupno ( KB )
411,194,973
74,241,499 485,436,472 472,086,309 476,086,309 1,433,609,090
Ukupno ( Sopstveni Prihodi )
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja )
Ukupno ( Namenski Prihodi )
Faqe 79
0
0
0
0
1,966,904
1,966,904
170,000
0
170,000
0
0
0
0
0
1,966,904
170,000
170,000
510,000
Opstinski Budzet za godinu 2013-2015
Rebalans
Rezime opstinskih budzeta za godinu 2013-2015
Tabela 1: Bilans prihoda I rashoda opstina
Nr.
Rezime
2011 Aktuelno
2012 Aktuelno
1
UKUPNO OPSTINSKIH PRIHODA
352,378,493
367,768,210 382,102,392 382,623,013 387,038,522
1.1
Vladini Grantovi
300,490,782
307,349,211
318,708,392
318,623,013
322,038,522
1.2
Sopstveni
51,887,711
60,419,000
63,394,000
64,000,000
65,000,000
2
UKUPNO OPSTINSKIH
RASHODA
2.1
Tekuci rashodi
352,406,493
2013 Budzet
240,290,968
253,860,023
2.1.1 Plate I dnevnice
188,811,208
195,416,225
198,307,639
2.1.2 Robe i usluge
26,624,144
31,421,960
38,541,392
2.1.3 Opstinski rashodi
8,328,470
8,164,101
9,013,295
2.1.4 Subvencije
4,321,347
5,288,682
7,997,697
124,321,323
127,477,243
128,242,369
Kapitalni rashodi
3
4
BILANS BUDZETA
FINANSIRANJE
4.1
Izmena odrzane dobiti(HVK)
4.2
Strano finansiranje
4.3
Finansijsko finansiranje shodno Zakonu na
snazi
Ostala
4.4
256,078,298
256,951,565
126,544,718
130,086,957
28,000
BDMS
2015 Procena
367,768,210 382,102,392 382,623,013 387,038,522
228,085,170
2.2
2014 Procena
26 July 2013
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
611
Glogovac
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Administracija
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
16901
175
Kancelarija predsednika
Inspekcije
16601
169
f
Administracija i Osoblje
16301
166
Opstine
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17501
Budzetiranje
Staf
Opis
Kancelarija predsednika
16001
163
2013
2013
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,309
1,309
6,054,025
6,004,225
49,800
851,559
813,759
37,800
167,291
126,891
40,400
182,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
75,139
75,139
23,500
23,500
1,500
1,500
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
40
40
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
40
40
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
44,308
44,308
15,870
15,870
360
360
60,538
60,538
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
44,308
44,308
15,870
15,870
360
360
60,538
60,538
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
105,723
105,723
17,650
17,650
360
360
123,733
123,733
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
105,723
105,723
17,650
17,650
360
360
123,733
123,733
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
65,495
65,495
10,000
10,000
360
360
75,855
75,855
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
65,495
65,495
10,000
10,000
360
360
75,855
75,855
182,000
2,424,499
1,734,499
690,000
125,139
100,139
25,000
25,000
75,139
75,139
23,500
23,500
1,500
1,500
25,000
125,139
100,139
25,000
25,000
153,848
153,848
100,000
100,000
35,500
35,500
5,000
15,000
15,000
309,348
304,348
5,000
15,000
15,000
309,348
304,348
5,000
5,000
153,848
153,848
100,000
100,000
35,500
35,500
5,000
5,000
9,679,374
8,679,374
1,000,000
1 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Poljoprivreda
Kadastralne Sluzbe
Urbano Planitanje i Inpekc
66310
730
Kancelarija za Zajednice
Katastar i Geodezija
65005
660
Drumska infrastruktura
Poljoprivreda Sumarstvo i
47001
650
f
Kancelarija za Zajednice
19705
470
Opstine
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
Opis
Javne Sluzbe Civilna Odbr
18001
195
2013
2013
d
180
-
Urbano Planiranje I inspekcij
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
106,572
106,572
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
38,253
38,253
Subvencije
i
Transferi
i
2,790
2,790
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
10,000
180,000
180,000
337,615
327,615
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
180,000
180,000
337,615
327,615
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,946
5,946
3,730
3,730
360
360
10,036
10,036
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,946
5,946
3,730
3,730
360
360
10,036
10,036
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
56,780
56,780
10,000
10,000
360
360
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
51,283
51,283
8,510
8,510
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
51,283
51,283
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10,000
106,572
106,572
38,253
38,253
2,790
2,790
10,000
10,000
7,000
58,500
58,500
132,640
125,640
7,000
58,500
58,500
132,640
125,640
7,000
360
360
55,000
55,000
115,153
115,153
8,510
8,510
360
360
55,000
55,000
115,153
115,153
41,891
41,891
11,163
11,163
360
360
1,732,999
1,042,999
690,000
1,786,413
1,096,413
690,000
9
9
41,891
41,891
11,163
11,163
360
360
1,732,999
1,042,999
690,000
1,786,413
1,096,413
690,000
200
200
973,500
942,900
30,600
188,000
188,000
59,620
19,220
40,400
123,000
123,000
1,359,120
1,273,120
86,000
7,000
56,780
56,780
10,000
10,000
360
360
7,000
7,000
15,000
15,000
2 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
73010
Kosovo Polje
Staf
Opis
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,227
24,227
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
6,700
6,700
Subvencije
i
Transferi
i
400
400
Kapitalne
Troskovi
Total
m
15,000
46,327
31,327
15,000
15,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
181
181
882,123
851,523
30,600
161,420
161,420
51,500
11,100
40,400
118,000
118,000
1,213,043
1,142,043
71,000
75500
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
67,150
67,150
19,880
19,880
7,720
7,720
5,000
5,000
99,750
99,750
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,260
53,260
27,050
27,050
360
360
100,000
100,000
280,670
180,670
100,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
100,000
100,000
280,670
180,670
100,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
961
961
160,000
160,000
4,963,114
4,886,114
77,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
160,000
160,000
359,630
339,630
20,000
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i nauka
92005
612
Opstine
73100
85001
920
2013
2013
d
850
-
Administracija
100,000
100,000
53,260
53,260
27,050
27,050
360
360
100,000
100,000
4,320,280
4,301,080
19,200
397,833
360,033
37,800
65,001
65,001
49,334
49,334
129,476
129,476
820
820
20,000
20,000
20,000
20,000
92210
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
83,730
83,730
35,000
10,000
25,000
5,000
5,000
123,730
98,730
25,000
93000
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
754
754
3,299,512
3,299,512
183,758
183,758
42,181
42,181
3,525,451
3,525,451
94200
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
175
175
887,704
868,504
19,200
49,599
36,799
12,800
17,000
17,000
954,303
922,303
32,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
720
720
3,334,597
3,314,597
20,000
444,760
414,760
30,000
182,360
182,360
314,203
98,526
215,677
2,167,635
933,312
1,234,323
6,443,555
4,943,555
1,500,000
3 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
166
Kancelarija predsednika
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
71,710
71,710
17,000
17,000
88,710
88,710
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
71,710
71,710
17,000
17,000
88,710
88,710
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
129,487
129,487
22,000
22,000
151,487
151,487
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
94,679
94,679
13,000
13,000
107,679
107,679
16422
Civilno Registracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
29,150
29,150
4,000
4,000
33,150
33,150
16502
Rod
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,658
5,658
5,000
5,000
10,658
10,658
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
53,010
53,010
9,000
9,000
62,010
62,010
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
53,010
53,010
9,000
9,000
62,010
62,010
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
91,315
91,315
12,000
12,000
103,315
103,315
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
91,315
91,315
12,000
12,000
103,315
103,315
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
80,989
80,989
16,500
16,500
Inspekcije
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
Budzet i Finansije
Staf
16302
16902
175
f
Administracija i Osoblje
16603
169
Opstine
Opis
Kancelarija predsednika
16002
163
2013
2013
d
160
-
Kancelarija Skupstine opstin
65,000
10,000
55,000
249,745
173,312
76,433
412,234
280,801
131,433
4 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
60,578
60,578
12,500
12,500
17542
Administraciju i Prikupljanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,411
20,411
4,000
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
69,095
69,095
69,000
39,000
30,000
50,000
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
65,000
35,000
30,000
50,000
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,150
29,150
4,000
4,000
33,150
33,150
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
18,919
18,919
7,000
7,000
25,919
25,919
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
18,919
18,919
7,000
7,000
25,919
25,919
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,371
35,371
9,000
9,000
320,000
300,000
20,000
364,371
344,371
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,371
35,371
9,000
9,000
320,000
300,000
20,000
364,371
344,371
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
76,458
76,458
16,000
16,000
595,000
220,000
375,000
687,458
312,458
375,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
76,458
76,458
16,000
16,000
595,000
220,000
375,000
687,458
312,458
375,000
Javne sluzbe, civilna odbr
Javne infrastrukture
Vatrogasna Sluzba K Polje
Kancelarija za zajednice
19710
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i
47042
660
Staf
Opis
Budzetiranje
18210
470
Opstine
17502
18162
195
2013
2013
d
180
-
Razvoj i poljoprivredne inspe
Urbano planitanje I inpekc
66015
Prostorno Planiranje i Regula
39,945
39,945
65,000
10,000
55,000
249,745
173,312
76,433
387,823
256,390
131,433
24,411
24,411
50,677
50,677
50,677
50,677
457,890
130,000
327,890
696,662
288,095
408,567
457,890
130,000
327,890
663,512
254,945
408,567
5 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Staf
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
118
118
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
573,200
553,200
20,000
77,960
77,960
20,073
20,073
3,460
3,460
Subvencije
i
Transferi
i
55,000
55,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
68,526
38,526
30,000
220,000
68,526
38,526
30,000
220,000
220,000
220,000
994,686
724,686
270,000
312,059
62,059
250,000
73150
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
104
104
512,360
492,360
20,000
58,000
58,000
50,000
50,000
620,360
600,360
20,000
75505
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
40,766
40,766
16,500
16,500
5,000
5,000
62,266
62,266
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
64,321
64,321
17,000
17,000
70,000
20,000
50,000
260,000
65,000
195,000
411,321
166,321
245,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
64,321
64,321
17,000
17,000
70,000
20,000
50,000
260,000
65,000
195,000
411,321
166,321
245,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
463
463
2,070,722
2,070,722
172,300
172,300
60,000
30,000
30,000
65,000
45,000
20,000
2,445,382
2,395,382
50,000
60,000
30,000
30,000
65,000
45,000
20,000
158,361
108,361
50,000
Kultura Omladina i Sport
85002
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
73011
850
2013
2013
d
730
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i nauka
77,360
77,360
92010
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
28,361
28,361
5,000
5,000
92230
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
112,072
112,072
40,000
40,000
13,360
13,360
165,432
165,432
93030
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
348
348
1,522,009
1,522,009
97,300
97,300
49,000
49,000
1,668,309
1,668,309
94230
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
82
82
408,280
408,280
30,000
30,000
15,000
15,000
453,280
453,280
6 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
613
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Kancelarija predsednika
16003
Inspekcije
Nabavka
16715
169
Administracija
Inspekcije
16605
167
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
16303
166
Opstine
Nabavka
Kancelarija Skupstine opst
16903
Staf
Opis
Lipljan
163
2013
2013
d
160
-
Kancelarija Skupstine opstin
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,503
1,503
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
6,780,898
6,750,898
30,000
1,168,710
575,953
592,757
256,500
195,000
61,500
181,000
112,169
112,169
26,999
21,999
5,000
4,320
1,220
3,100
94,000
26,999
21,999
5,000
4,320
1,220
3,100
94,000
157,546
157,546
220,787
116,000
104,787
47,900
31,000
16,900
426,233
304,546
121,687
43
43
157,546
157,546
220,787
116,000
104,787
47,900
31,000
16,900
426,233
304,546
121,687
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,314
53,314
7,000
7,000
480
480
60,794
60,794
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,314
53,314
7,000
7,000
480
480
60,794
60,794
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,074
26,074
15,000
15,000
480
480
41,554
41,554
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,074
26,074
15,000
15,000
480
480
41,554
41,554
112,169
112,169
181,000
3,606,233
2,771,490
834,743
11,993,341
10,293,341
1,700,000
30,000
30,000
267,488
165,388
102,100
30,000
30,000
267,488
165,388
102,100
94,000
94,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
122,503
92,503
30,000
122,503
92,503
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
122,503
92,503
30,000
122,503
92,503
30,000
7 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
20,000
20,000
1,440
1,440
89,816
89,816
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
68,376
68,376
20,000
20,000
1,440
1,440
89,816
89,816
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
132,026
132,026
141,000
69,000
72,000
72,000
52,000
20,000
3,129,764
2,321,581
808,183
3,474,790
2,574,607
900,183
3,129,764
2,321,581
808,183
3,371,117
2,470,934
900,183
131,000
59,000
72,000
70,000
50,000
20,000
18215
Vatrogasna Sluzba Lipljan
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
91,673
91,673
10,000
10,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,016
29,016
4,790
4,790
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
36,402
36,402
6,163
6,163
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
21,029
21,029
3,500
3,500
47083
Šumarstva i inspekcija
m
68,376
68,376
40,353
40,353
Poljoprivreda
Total
17
17
10
10
Poljoprivreda, sumarstvo i
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Subvencije
i
Transferi
i
Javne infrastrukture
Kancelarija za zajednice
Ekonomski Razvoj
Staf
18163
47003
480
f
Javne sluzbe, civilna odbr
19515
470
Opstine
Opis
Budzet i Finansije
17503
180
2013
2013
d
175
-
103,673
103,673
4,000
4,000
29,016
29,016
4,790
4,790
4,000
4,000
53,976
53,976
11,163
11,163
480
480
13,000
13,000
17,574
17,574
5,000
5,000
480
480
13,000
13,000
37,806
33,806
4,000
37,806
33,806
4,000
78,619
65,619
13,000
36,054
23,054
13,000
42,565
42,565
480
480
25,009
25,009
8 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
48003
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
73012
850
f
Urbano planitanje I inpekc
66320
730
Opstine
Staf
Opis
Kadastar i Geodezija
65015
660
2013
2013
d
650
-
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
21,029
21,029
3,500
3,500
480
480
25,009
25,009
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
39,323
39,323
6,000
6,000
480
480
45,803
45,803
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
39,323
39,323
6,000
6,000
480
480
45,803
45,803
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,957
26,957
4,000
4,000
480
480
130,000
130,000
161,437
161,437
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,957
26,957
4,000
4,000
480
480
130,000
130,000
161,437
161,437
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
256
256
1,209,655
1,209,655
132,213
87,500
44,713
38,480
18,480
20,000
20,000
124,696
124,696
1,525,044
1,440,331
84,713
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
2,500
2,500
480
480
20,000
28,543
28,543
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
236
236
1,128,070
1,128,070
109,713
65,000
44,713
35,000
15,000
20,000
75510
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,042
53,042
20,000
20,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
58,499
58,499
13,000
13,000
4,000
2,500
1,500
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
4,000
2,500
1,500
50,000
Sluzbe za kulturu
51,523
31,523
20,000
20,000
Sluzbe primarnog zdravstva
85003
Total
m
73200
Kultura Omladina i Sport
Kapitalne
Troskovi
58,499
58,499
13,000
13,000
124,696
124,696
1,397,479
1,332,766
64,713
76,042
76,042
50,000
50,000
125,499
73,999
51,500
125,499
73,999
51,500
9 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
614
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
163
Opstine
Staf
Opis
f
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,053
1,053
4,670,435
4,670,435
563,258
197,001
366,257
85,480
85,480
Kapitalne
Troskovi
Total
m
191,773
165,213
26,560
5,510,945
5,118,129
392,817
92015
Administracija Lipljan
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,748
28,748
9,001
9,001
480
480
38,229
38,229
92250
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
83,516
83,516
32,213
8,000
24,213
25,000
25,000
140,729
116,516
24,213
93060
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
821
821
3,578,171
3,578,171
232,680
138,467
94,213
40,000
40,000
94260
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
202
202
980,000
980,000
289,364
41,533
247,831
20,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
618
618
2,821,256
2,788,256
33,000
235,750
235,750
120,100
120,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
51,383
51,383
7,500
7,500
27,000
27,000
85,883
85,883
7,500
7,500
27,000
27,000
81,109
81,109
Obilic
160
2013
2013
d
920
-
Kancelarija predsednika
191,773
165,213
26,560
4,042,624
3,921,851
120,773
1,289,364
1,041,533
247,831
79,000
79,000
1,368,875
607,875
761,000
4,624,981
3,830,981
794,000
16004
Kancelarija predsednika
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
46,609
46,609
16084
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,774
4,774
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
108,442
108,442
94,401
94,401
59,600
59,600
262,443
262,443
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
108,442
108,442
94,401
94,401
59,600
59,600
262,443
262,443
Administracija i Osoblje
16304
Administracija
4,774
4,774
10 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18004
195
Nabavka
Budzet i Finansije
17504
180
Inspekcije
Kancelarija Skupstine Ops
16904
175
f
Nabavka
16720
169
Opstine
Kancelarija za zajednice
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
Inspekcije
16607
167
2013
2013
d
166
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,135
25,135
25,135
25,135
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,135
25,135
25,135
25,135
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
9,747
9,747
2,349
2,349
12,096
12,096
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
9,747
9,747
2,349
2,349
12,096
12,096
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
72,000
72,000
6,000
6,000
78,000
78,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
72,000
72,000
6,000
6,000
78,000
78,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
72,572
72,572
1,000
1,000
29,000
29,000
102,572
102,572
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
72,572
72,572
1,000
1,000
29,000
29,000
102,572
102,572
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
39,386
39,386
500
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
73,000
73,000
39,386
39,386
500
500
73,000
73,000
34,789
34,789
5,000
5,000
112,886
39,886
73,000
112,886
39,886
73,000
39,789
39,789
11 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
19520
730
850
Opstine
f
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
34,789
34,789
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,483
28,483
28,483
28,483
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,483
28,483
28,483
28,483
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
41,064
41,064
39,789
39,789
4,000
4,000
66325
Urbano planiranje I inspekcij
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,351
23,351
66525
Prostorno planiranje i nadzo
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,713
17,713
4,000
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
117
117
556,738
542,738
14,000
45,000
45,000
Zdravstvo i socijalna zastit
Kultura Omladina i Sport
Staf
Opis
Kadastar i Geodezija
65020
660
2013
2013
d
650
-
73013
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
26,836
26,836
1,000
1,000
73250
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
101
101
488,546
474,546
14,000
41,000
41,000
75515
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
41,356
41,356
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
31,412
31,412
10,000
10,000
1,295,875
607,875
688,000
1,340,939
652,939
688,000
1,295,875
607,875
688,000
1,319,226
631,226
688,000
21,713
21,713
28,000
28,000
5,000
5,000
634,738
620,738
14,000
27,836
27,836
28,000
28,000
5,000
5,000
562,546
548,546
14,000
44,356
44,356
10,000
10,000
51,412
51,412
12 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
85004
615
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
31,412
31,412
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
396
396
1,750,105
1,731,105
19,000
60,000
60,000
Subvencije
i
Transferi
i
32,500
32,500
Kapitalne
Troskovi
Total
m
10,000
10,000
51,412
51,412
8,000
8,000
1,850,605
1,831,605
19,000
8,000
8,000
37,433
37,433
92020
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,433
27,433
2,000
2,000
92270
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
59,627
59,627
19,000
19,000
6,000
6,000
84,627
84,627
93090
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
305
305
1,305,410
1,305,410
30,000
30,000
18,000
18,000
1,353,410
1,353,410
94290
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
70
70
357,635
338,635
19,000
9,000
9,000
8,500
8,500
375,135
356,135
19,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,973
1,973
9,051,828
8,960,328
91,500
1,097,812
953,312
144,500
305,000
305,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
109,596
109,596
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kancelarija predsednika
16005
163
Opstine
Opis
f
Podujevo
160
2013
2013
d
920
-
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16305
Administracija
325,000
50,000
275,000
5,741,710
4,902,710
839,000
16,521,350
15,171,350
1,350,000
20,000
20,000
20,000
20,000
149,596
149,596
109,596
109,596
20,000
20,000
20,000
20,000
149,596
149,596
72
72
277,914
277,914
210,457
210,457
168,000
168,000
38,000
30,000
8,000
694,371
686,371
8,000
72
72
277,914
277,914
210,457
210,457
168,000
168,000
38,000
30,000
8,000
694,371
686,371
8,000
13 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17505
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16905
175
Opstine
Staf
Opis
Inspekcije
16609
169
2013
2013
d
166
-
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
76,642
76,642
10,000
10,000
86,642
86,642
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
76,642
76,642
10,000
10,000
86,642
86,642
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
134,459
134,459
10,000
144,459
134,459
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
134,459
134,459
10,000
10,000
10,000
144,459
134,459
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
98,038
98,038
15,500
15,500
113,538
113,538
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
98,038
98,038
15,500
15,500
113,538
113,538
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
137,196
137,196
143,964
121,964
22,000
2,000
2,000
1,628,000
1,446,000
182,000
1,911,160
1,707,160
204,000
1,628,000
1,446,000
182,000
1,809,704
1,605,704
204,000
18165
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
45,740
45,740
135,964
113,964
22,000
18225
Vatrogasna Sluzba Poduje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
91,456
91,456
8,000
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,958
9,958
2,500
2,500
12,458
12,458
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,958
9,958
2,500
2,500
12,458
12,458
Kancelarija za zajednice
19725
Kancelarija za Zajednice
2,000
2,000
101,456
101,456
14 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspek
66030
730
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65025
660
f
Ekonomski Razvoj
48005
650
Opstine
Prostorno Planiranje i Regula
Zdravstvo i socijalna zastit
73014
73300
Staf
Opis
Poljoprivreda, sumarstvo i
47005
480
2013
2013
d
470
-
Administracija
Sluzbe primarnog zdravstva
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
81,211
81,211
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
23,000
23,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
175,000
279,211
104,211
175,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,302
40,302
5,000
5,000
45,302
45,302
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,302
40,302
5,000
5,000
45,302
45,302
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
75,464
75,464
9,000
9,000
84,464
84,464
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
75,464
75,464
9,000
9,000
84,464
84,464
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
44,182
44,182
8,000
8,000
3,213,443
2,731,710
481,733
3,265,625
2,783,892
481,733
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
44,182
44,182
8,000
8,000
3,213,443
2,731,710
481,733
3,265,625
2,783,892
481,733
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
269
269
1,377,637
1,327,637
50,000
276,036
251,036
25,000
425,000
425,000
2,183,673
2,058,673
125,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
46,402
46,402
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
246
246
175,000
81,211
81,211
23,000
23,000
175,000
279,211
104,211
175,000
175,000
55,000
55,000
50,000
50,000
50,000
101,402
51,402
50,000
50,000
1,277,049
1,227,049
50,000
243,036
218,036
25,000
50,000
50,000
425,000
425,000
1,995,085
1,920,085
75,000
15 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
75520
616
f
Socijalne sluzbe
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
54,186
54,186
28,000
28,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
73,986
73,986
20,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,467
1,467
6,515,243
6,473,743
41,500
344,355
256,855
87,500
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
m
5,000
5,000
87,186
87,186
50,000
143,986
93,986
50,000
50,000
73,986
73,986
20,000
20,000
50,000
143,986
93,986
50,000
50,000
80,000
80,000
Total
50,000
50,000
417,267
250,000
167,267
7,406,865
7,110,598
296,267
50,000
50,000
417,267
250,000
167,267
557,649
361,382
196,267
92025
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
57,382
57,382
33,000
4,000
29,000
92290
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
56,338
56,338
39,500
14,500
25,000
6,500
6,500
102,338
77,338
25,000
93120
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,176
1,176
5,055,812
5,055,812
196,355
196,355
57,000
57,000
5,309,167
5,309,167
94320
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
264
264
1,345,710
1,304,210
41,500
75,500
42,000
33,500
16,500
16,500
1,437,710
1,362,710
75,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4,811
4,811
22,180,000
21,680,000
500,000
8,692,753
4,281,753
4,411,000
1,605,000
1,605,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
126,000
126,000
126,000
126,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
126,000
126,000
126,000
126,000
Priština
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85005
920
2013
2013
d
850
-
Kancelarija predsednika
16006
Kancelarija Predsednika
1,000,000
1,000,000
29,893,978
14,047,058
15,846,920
63,371,731
41,613,811
21,757,920
16 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Nabavka
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17506
180
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
16906
175
Administracija
Nabavka
16730
169
f
Inspekcije
16611
167
Opstine
Javne sluzbe, civilna odbr
Budzetiranje
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16306
166
2013
2013
d
163
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
i
j
k
590,000
590,000
2,803,614
1,943,614
860,000
762,583
762,583
2,803,614
1,943,614
860,000
762,583
762,583
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
150
150
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
150
150
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55
55
240,000
240,000
240,000
240,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55
55
240,000
240,000
240,000
240,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
46,500
46,500
46,500
46,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
46,500
46,500
46,500
46,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
166,000
166,000
166,000
166,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
166,000
166,000
166,000
166,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
88
88
345,000
345,000
3,729,000
1,529,000
2,200,000
4,074,000
1,874,000
2,200,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
88
88
345,000
345,000
3,729,000
1,529,000
2,200,000
4,074,000
1,874,000
2,200,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
172
172
820,000
820,000
16,356,504
10,737,158
5,619,346
17,460,825
11,841,479
5,619,346
590,000
590,000
254,321
254,321
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
30,000
655,000
255,000
400,000
4,861,197
3,551,197
1,310,000
655,000
255,000
400,000
4,861,197
3,551,197
1,310,000
17 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
92,000
92,000
18166
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
127,000
127,000
18230
Vatrogasna Sluzba Pristina
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
117
117
601,000
601,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,000
22,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
Kancelarija za zajednice
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
48006
650
Staf
Opis
Drumska infrastruktura
47006
480
Opstine
18006
19730
470
2013
2013
d
195
-
Planiranje gospodarskog raz
Kadastar i Geodezija
65030
Kadastralne sluzbe
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
254,321
254,321
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
m
30,000
30,000
9,857,825
7,323,465
2,534,360
9,949,825
7,415,465
2,534,360
6,498,679
3,413,693
3,084,986
6,910,000
3,825,014
3,084,986
601,000
601,000
120,000
120,000
17,417
17,417
50,000
50,000
22,000
22,000
120,000
120,000
17,417
17,417
50,000
50,000
78,000
78,000
78,000
78,000
58,000
58,000
500,000
115,000
500,000
115,000
500,000
115,000
500,000
115,000
140,000
140,000
58,000
58,000
140,000
140,000
137,000
137,000
150,000
150,000
137,000
137,000
Total
150,000
150,000
209,417
159,417
50,000
209,417
159,417
50,000
693,000
78,000
615,000
693,000
78,000
615,000
198,000
58,000
140,000
198,000
58,000
140,000
287,000
137,000
150,000
287,000
137,000
150,000
18 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
850
f
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
920
920
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
1,150,000
1,150,000
213,000
213,000
4,652,400
4,552,400
100,000
1,150,000
1,390,123
1,179,123
211,000
250,000
250,000
10
10
45,000
45,000
73350
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
861
861
4,407,400
4,307,400
100,000
1,350,123
1,139,123
211,000
230,000
230,000
75525
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
200,000
200,000
40,000
40,000
20,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
87
87
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
85
85
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3,181
3,181
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
85086
Sport i rekreacija
Obrazovanje i Nauka
92030
Administracija
100,000
100,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
314,000
314,000
1,363,000
213,000
1,150,000
1,150,000
1,363,000
213,000
1,150,000
2,004,000
1,144,000
860,000
8,396,523
7,125,523
1,271,000
45,000
45,000
2,004,000
1,144,000
860,000
100,000
60,000
60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
30,000
30,000
250,000
1,085,000
250,000
1,085,000
250,000
885,000
250,000
885,000
9,000
9,000
200,000
14,363,100
13,963,100
400,000
4,064,695
724,695
3,340,000
515,000
515,000
100,000
112,000
112,000
1,175,800
100,000
1,175,800
100,000
100,000
7,991,523
6,820,523
1,171,000
360,000
260,000
100,000
100,000
323,000
323,000
Total
m
213,000
213,000
Administracija
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
73015
85006
920
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66335
730
2013
2013
d
660
-
1,748,000
413,000
1,335,000
1,539,000
404,000
1,135,000
200,000
209,000
9,000
200,000
4,459,474
381,900
4,077,574
23,502,269
15,584,695
7,917,574
1,387,800
112,000
1,275,800
19 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
93150
94350
163
Predskolsko obrazovanje I ob
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Kancelarija predsednika
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
273
273
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,052
2,052
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,032,432
1,032,432
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
844,955
24,955
820,000
145,000
145,000
600,000
9,035,969
8,985,969
50,000
1,237,145
437,145
800,000
220,000
220,000
832
832
4,182,698
3,832,698
350,000
806,795
262,595
544,200
150,000
150,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
650
650
3,020,586
3,002,422
18,164
459,864
374,403
85,461
136,750
124,750
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
63,760
63,760
28,000
28,000
91,760
91,760
28,000
28,000
80,020
80,020
600,000
1,679,474
87,914
61,000
26,914
2,622,387
1,202,387
1,420,000
1,679,474
12,172,588
9,643,114
2,529,474
2,180,000
381,900
1,798,100
7,319,493
4,627,193
2,692,300
1,081,453
833,992
247,461
4,786,567
4,396,567
390,000
16007
Kancelarija Predsednika
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
52,020
52,020
16087
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
11,740
11,740
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
91,710
91,710
82,022
70,022
12,000
22,722
22,722
2,000
2,000
9,330
9,330
207,784
195,784
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
91,710
91,710
82,022
70,022
12,000
22,722
22,722
2,000
2,000
9,330
9,330
207,784
195,784
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,578
36,578
63,720
8,720
55,000
35,060
30,060
5,000
135,358
75,358
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,578
36,578
63,720
8,720
55,000
35,060
30,060
5,000
135,358
75,358
60,000
Administracija i Osoblje
16307
166
Opstine
Opis
f
Štimlje
160
2013
2013
92310
617
-
Administracija
Inspekcije
16613
Inspekcije
11,740
11,740
20 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Kancelarija Skupstine opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
71,000
71,000
6,360
6,360
77,360
77,360
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
55,495
55,495
5,220
5,220
60,715
60,715
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
55,495
55,495
5,220
5,220
60,715
60,715
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
49,555
49,555
3,420
3,420
2,072
2,072
55,047
55,047
2,072
2,072
42,869
42,869
38,297
38,297
2,500
2,500
18451
Upravljanje prirodnim katastr
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
11,258
11,258
920
920
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
13,947
13,947
720
720
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
47047
Razvoj i poljoprivredne inspe
m
77,360
77,360
8
8
Poljoprivreda, sumarstvo i
Total
6,360
6,360
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Lokalna Kancelarija za Zajedn
i
Kapitalne
Troskovi
71,000
71,000
Vatrogasci i inspekcije
Kancelarija za zajednice
Subvencije
i
Transferi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18411
19535
470
f
Budzet i Finansije
17507
180
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine opst
16907
175
2013
2013
d
169
-
12,178
12,178
1,914
1,914
13,947
13,947
720
720
1,914
1,914
18,486
18,486
7,040
7,040
10,000
10,000
5,075
5,075
5,120
5,120
10,000
10,000
16,581
14,667
1,914
16,581
14,667
1,914
35,526
25,526
10,000
20,195
10,195
10,000
21 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47087
850
f
Šumarstva i inspekcija
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
1,920
1,920
15,331
15,331
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
39,473
39,473
7,220
7,220
957,500
710,039
247,461
1,004,193
756,732
247,461
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
39,473
39,473
7,220
7,220
957,500
710,039
247,461
1,004,193
756,732
247,461
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
86
86
446,186
428,022
18,164
75,919
70,458
5,461
60,716
60,716
638,721
612,096
26,625
18,900
18,900
6,715
6,715
2,170
2,170
73450
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
75
75
397,600
379,436
18,164
60,949
55,488
5,461
16,200
16,200
75530
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,871
41,871
12,800
12,800
2,700
2,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,875
4,875
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
92035
Administracija Stimlje
m
13,411
13,411
1
1
Obrazovanje i Nauka
Total
4
4
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Administracija
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
73016
85007
920
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66340
730
2013
2013
d
660
-
37,000
34,000
3,000
29,500
28,500
1,000
38,385
37,385
1,000
60,716
60,716
535,465
511,840
23,625
7,500
5,500
2,000
64,871
62,871
2,000
4,120
4,120
28,000
18,000
10,000
36,995
26,995
10,000
4,875
4,875
4,120
4,120
28,000
18,000
10,000
36,995
26,995
10,000
479
479
2,129,521
2,129,521
176,103
163,103
13,000
6
6
29,049
29,049
8,920
8,920
57,996
50,996
7,000
9,000
7,000
2,000
9,000
7,000
2,000
53,907
53,907
2,426,527
2,404,527
22,000
46,969
44,969
2,000
22 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
618
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
92330
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
10,835
10,835
14,120
3,120
11,000
10,000
3,000
7,000
93180
Osnovno Obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
378
378
1,626,132
1,626,132
131,063
131,063
42,114
42,114
45,000
45,000
1,844,309
1,844,309
94380
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
92
92
463,505
463,505
22,000
20,000
2,000
5,882
5,882
8,907
8,907
500,294
498,294
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
553
553
2,097,187
2,077,187
20,000
915,650
458,650
457,000
75,000
52,000
23,000
2,150,630
1,950,630
200,000
5,708,467
4,558,467
1,150,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
47,418
46,768
650
305,000
20,000
285,000
352,418
66,768
285,650
305,000
20,000
285,000
343,247
57,597
285,650
Kancelarija predsednika
34,955
16,955
18,000
470,000
20,000
450,000
16008
Kancelarija predsednika
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
38,247
37,597
650
16088
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
9,171
9,171
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
79,095
70,182
8,913
540,693
100,693
440,000
40,500
17,500
23,000
1,251,610
1,051,610
200,000
1,911,898
1,239,985
671,913
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
79,095
70,182
8,913
540,693
100,693
440,000
40,500
17,500
23,000
1,251,610
1,051,610
200,000
1,911,898
1,239,985
671,913
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
31,532
31,532
31,532
31,532
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
31,532
31,532
31,532
31,532
Administracija i Osoblje
16308
166
Opstine
Opis
f
Gracanica
163
2013
2013
d
160
-
Administracija
Inspekcije
16615
Inspekcije
9,171
9,171
23 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65040
660
Budzetiranje
Poljoprivreda, sumarstvo i
47008
650
Kancelarija Skupstine opstin
Kancelarija za zajednice
19540
470
f
Budzet i Finansije
17508
195
Opstine
Urbano planitanje I inpekc
Kadastralne sluzbe
Staf
Opis
Kancelarija Skupstine opst
16908
175
2013
2013
d
169
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
71,130
71,130
71,130
71,130
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
71,130
71,130
71,130
71,130
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
45,333
38,883
6,450
45,333
38,883
6,450
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
45,333
38,883
6,450
45,333
38,883
6,450
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
8,973
8,973
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,560
24,560
1,000
25,560
24,560
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,560
24,560
1,000
25,560
24,560
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,508
23,008
500
23,508
23,008
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,508
23,008
500
23,508
23,008
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
2,000
1,000
1,000
11,973
9,973
2,000
1,000
1,000
11,973
9,973
2,000
2,000
8,973
8,973
2,000
2,000
24 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66345
770
f
Urbano planiranje I inspekcij
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,560
24,560
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
56
56
244,764
244,764
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
24,560
24,560
19,972
19,972
3,500
3,500
15,000
78,203
78,203
15,000
361,439
346,439
15,000
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
6,615
6,615
73500
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
220,221
220,221
17,486
17,486
2,000
2,000
75535
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,928
17,928
2,486
2,486
1,500
1,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
195
195
775,850
775,850
131,308
131,308
10,000
10,000
173,613
173,613
1,090,771
1,090,771
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
195
195
775,850
775,850
131,308
131,308
10,000
10,000
173,613
173,613
1,090,771
1,090,771
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
31,242
28,755
2,487
150,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
26,755
24,268
2,487
130,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,487
4,487
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
231
231
Sekundarna Zdravstvena
Sekundarna Zdravstvena
Kultura Omladina i Sport
85088
Obrazovanje i Nauka
Staf
73017
85008
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
77040
850
2013
2013
d
730
-
Sluzbe za kulturu
Sport i rekreacija
6,615
6,615
78,203
78,203
15,000
36,914
21,914
15,000
15,000
181,242
28,755
152,487
150,000
156,755
24,268
132,487
130,000
24,487
4,487
20,000
20,000
688,222
688,222
221,677
206,677
15,000
20,000
20,000
317,910
317,910
647,204
647,204
1,577,103
1,562,103
15,000
25 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
621
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Staf
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
92040
Administracija Gracanica
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,102
11,102
92350
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
104,720
104,720
97,300
82,300
15,000
10,000
10,000
60,000
60,000
272,020
257,020
15,000
93210
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
119
119
276,283
276,283
64,123
64,123
5,000
5,000
267,000
267,000
612,406
612,406
94410
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
77
77
296,117
296,117
60,254
60,254
5,000
5,000
320,204
320,204
681,575
681,575
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
776
776
3,280,000
3,278,000
2,000
445,758
395,064
50,694
111,000
111,000
1,893,506
1,561,200
332,306
5,765,264
5,345,264
420,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
78,463
78,463
10,000
5,000
5,000
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
10,000
5,000
5,000
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
126,794
126,794
93,000
67,306
25,694
219,794
194,100
25,694
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
126,794
126,794
93,000
67,306
25,694
219,794
194,100
25,694
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
Kancelarija predsednika
16009
Kancelarija Predsednika Dra
Administracija i Osoblje
16309
169
Opstine
Opis
Dragaš
163
2013
2013
d
160
-
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16909
Kancelarija Skupstine opstin
78,463
78,463
11,102
11,102
35,000
35,000
35,000
35,000
123,463
83,463
40,000
123,463
83,463
40,000
26 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65045
660
Vatrogasci i inspekcije
Poljoprivreda, sumarstvo i
47009
650
Budzetiranje
Kancelarija za zajednice
19545
470
f
Javne sluzbe, civilna odbr
18413
195
Opstine
Urbano planitanje I inpekc
Kadastralne sluzbe
Staf
Opis
Budzet i Finansije
17509
180
2013
2013
d
175
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
69,794
69,794
39,647
29,647
10,000
50,000
50,000
159,441
149,441
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
69,794
69,794
39,647
29,647
10,000
50,000
50,000
159,441
149,441
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
107,215
107,215
12,000
12,000
3,000
3,000
122,215
122,215
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
107,215
107,215
12,000
12,000
3,000
3,000
122,215
122,215
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,000
25,000
9,500
9,500
34,500
34,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,000
25,000
9,500
9,500
34,500
34,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
76,472
76,472
7,000
7,000
83,472
83,472
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
76,472
76,472
7,000
7,000
83,472
83,472
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
35,000
35,000
3,000
3,000
38,000
38,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
35,000
35,000
3,000
3,000
38,000
38,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,200
35,200
3,000
3,000
1,810,028
1,511,222
298,806
1,848,228
1,549,422
298,806
27 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66350
850
Opstine
Staf
Opis
f
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,200
35,200
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
113
113
541,001
539,001
2,000
103,030
103,030
28,000
28,000
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
19,477
19,477
1,000
1,000
73550
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
99
99
479,824
477,824
2,000
92,030
92,030
25,000
25,000
75540
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,700
41,700
10,000
10,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,980
48,980
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
521
521
2,047,581
2,047,581
145,581
145,581
4,000
4,000
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,270
32,270
92370
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
67,170
67,170
93240
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
406
406
1,567,722
1,567,722
Total
m
1,810,028
1,511,222
298,806
1,848,228
1,549,422
298,806
83,478
49,978
33,500
755,509
720,009
35,500
83,478
49,978
33,500
680,332
644,832
35,500
54,700
54,700
53,980
48,980
5,000
5,000
53,980
48,980
5,000
5,000
92045
Kapitalne
Troskovi
20,477
20,477
5,000
48,980
48,980
Subvencije
i
Transferi
i
73018
85009
920
2013
2013
d
730
-
30,000
30,000
2,223,162
2,223,162
36,270
36,270
67,170
67,170
101,581
101,581
22,000
22,000
1,691,303
1,691,303
28 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Srednje obrazovanje
Kancelarija predsednika
16010
163
Inspekcija Prizren
Kancelarija Skupstine opst
16910
175
Administracija
Inspekcije
16619
169
Kancelarija Predsednika Priz
Administracija i Osoblje
16310
166
Opstine
Budzet i Finansije
Staf
Opis
Prizren
160
2013
2013
94440
622
-
Kancelarija Skupstine opstin
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
87
87
380,419
380,419
40,000
40,000
8,000
8,000
428,419
428,419
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3,224
3,224
14,925,000
14,695,000
230,000
3,051,116
2,027,666
1,023,450
841,861
685,328
156,533
535,979
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
83,505
83,505
7,300
7,300
7,000
7,000
160,979
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
113
113
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
113
113
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
134,500
134,500
164,800
114,800
50,000
299,300
249,300
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
134,500
134,500
164,800
114,800
50,000
299,300
249,300
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
166,578
166,578
60,965
60,965
535,979
14,329,790
10,156,672
4,173,118
258,784
97,805
160,979
160,979
83,505
83,505
7,300
7,300
7,000
7,000
160,979
258,784
97,805
160,979
160,979
396,814
396,814
396,814
396,814
131,560
131,560
670,631
270,631
400,000
128,700
72,167
56,533
390,000
670,631
270,631
400,000
128,700
72,167
56,533
390,000
20,827
20,827
390,000
390,000
100,000
100,000
131,560
131,560
20,827
20,827
100,000
100,000
4,033
4,033
33,683,746
27,564,666
6,119,080
1,586,145
739,612
846,533
1,586,145
739,612
846,533
252,387
152,387
100,000
252,387
152,387
100,000
231,576
231,576
29 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17510
18414
Drumska infrastruktura
Vatrogasci i inspekcije
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
48050
650
Budzetiranje
Poljoprivreda Sumarstvo R
47010
480
f
Kancelarija za zajednice
19550
470
Opstine
Kadastar i Geodezija
Turizam
Staf
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
18010
195
2013
2013
d
180
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
41
41
166,578
166,578
60,965
60,965
4,033
4,033
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
232,493
232,493
238,500
238,500
329,011
229,011
100,000
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
322,711
222,711
100,000
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
6,300
6,300
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
152,155
152,155
200,500
200,500
38,000
38,000
231,576
231,576
40,000
30,000
8,455,899
6,390,477
2,065,422
9,295,903
7,090,481
2,205,422
8,355,899
6,290,477
2,065,422
8,989,448
6,794,026
2,195,422
100,000
100,000
306,455
296,455
10,000
10,000
32,351
32,351
47,200
47,200
1,800
1,800
30,000
111,351
81,351
30,000
30,000
32,351
32,351
47,200
47,200
1,800
1,800
30,000
111,351
81,351
30,000
30,000
68,196
68,196
9,500
9,500
1,200
1,200
420,000
420,000
68,196
68,196
9,500
9,500
1,200
1,200
420,000
420,000
6,615
6,615
450,000
450,000
6,615
6,615
450,000
450,000
69,357
69,357
10,000
10,000
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
80,338
80,338
Kapitalne
Troskovi
35,000
35,000
498,896
78,896
420,000
498,896
78,896
420,000
456,615
6,615
450,000
456,615
6,615
450,000
114,357
79,357
35,000
30 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
65050
Staf
Kadastralne sluzbe
Prostorno Planiranje i Regula
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
508
508
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
69,357
69,357
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
35,000
35,000
48,006
48,006
14,000
14,000
380,000
380,000
48,006
48,006
14,000
14,000
2,593,354
2,473,354
120,000
595,318
515,318
80,000
23,795
23,795
5,913
5,913
380,000
89,000
89,000
564,405
484,405
80,000
85,000
85,000
75545
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
116,100
116,100
25,000
25,000
4,000
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,386
2,386
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
92050
Administracija
80,000
80,000
88,282
88,282
12,000
12,000
3,500
3,500
115,000
115,000
88,282
88,282
12,000
12,000
3,500
3,500
115,000
115,000
10,873,389
10,763,389
110,000
1,200,075
706,625
493,450
277,617
277,617
52,141
52,141
551,789
198,339
353,450
12,000
12,000
75,000
75,000
75,000
75,000
114,357
79,357
35,000
442,006
62,006
380,000
380,000
1,386,891
1,303,891
83,000
4,779,563
4,381,563
398,000
64,708
29,708
35,000
35,000
2,453,459
2,333,459
120,000
Total
442,006
62,006
380,000
35,000
475
475
Obrazovanje i Nauka
115,000
115,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
m
10,000
10,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
73600
85010
920
f
Zdravstvo i socijalna zastit
73019
850
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66055
730
2013
2013
d
660
-
853,891
853,891
3,956,755
3,756,755
200,000
533,000
450,000
83,000
758,100
595,100
163,000
920,000
850,000
70,000
1,138,782
953,782
185,000
920,000
850,000
70,000
1,138,782
953,782
185,000
1,792,000
1,612,304
179,696
14,218,081
13,359,935
858,146
1,792,000
1,612,304
179,696
2,482,930
1,874,784
608,146
31 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
623
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,834
1,834
8,203,006
8,203,006
398,286
398,286
186,243
186,243
8,787,534
8,787,534
94470
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
539
539
2,618,242
2,508,242
110,000
250,000
110,000
140,000
79,374
79,374
2,947,617
2,697,617
250,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,159
1,159
5,365,372
5,325,372
40,000
719,893
672,893
47,000
271,260
257,260
14,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
85,460
85,460
35,208
35,208
120,668
120,668
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
85,460
85,460
35,208
35,208
120,668
120,668
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
51
51
175,460
175,460
36,700
36,700
73,000
45,000
28,000
285,160
257,160
28,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
51
51
175,460
175,460
36,700
36,700
73,000
45,000
28,000
285,160
257,160
28,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,266
50,266
14,850
14,850
65,116
65,116
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,266
50,266
14,850
14,850
65,116
65,116
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
100,650
100,650
8,000
8,000
108,650
108,650
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
100,650
100,650
8,000
8,000
108,650
108,650
Kancelarija Predsednik
Kancelarija Predsednika Ora
Administracija i Osoblje
16311
Administracija
Inspekcije
16621
169
Staf
93270
16011
166
Opstine
Opis
Orahovac
163
2013
2013
d
160
-
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
16911
Kancelarija Skupstine opstin
100,000
77,972
22,028
3,668,000
2,841,028
826,972
10,124,525
9,174,525
950,000
32 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
48011
650
Javne infrastrukture
Poljoprivreda Sumarstvo R
47011
480
Budzetiranje
Kancelarija za zajednice
19555
470
f
Javne sluzbe, civilna odbr
18171
195
Opstine
Kadastar i Geodezija
Staf
Opis
Budzet i Finansije
17511
180
2013
2013
d
175
-
Planiranje gospodarskog raz
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
66,260
66,260
24,450
24,450
25,000
25,000
115,710
115,710
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
66,260
66,260
24,450
24,450
25,000
25,000
115,710
115,710
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
121,550
121,550
26,150
26,150
120,750
120,750
2,076,805
1,762,388
314,417
2,345,255
2,030,838
314,417
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
121,550
121,550
26,150
26,150
120,750
120,750
2,076,805
1,762,388
314,417
2,345,255
2,030,838
314,417
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,130
28,130
15,500
15,500
1,500
1,500
30,000
75,130
45,130
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,015
41,015
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
30,000
28,130
28,130
15,500
15,500
1,500
1,500
30,000
30,000
75,130
45,130
30,000
13,540
13,540
415,555
175,000
240,555
470,110
229,555
240,555
41,015
41,015
13,540
13,540
415,555
175,000
240,555
470,110
229,555
240,555
26,350
26,350
13,520
13,520
29,000
68,870
39,870
29,000
29,000
26,350
26,350
13,520
13,520
29,000
29,000
48,260
48,260
13,000
13,000
35,000
35,000
68,870
39,870
29,000
96,260
61,260
35,000
33 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
65055
850
f
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,260
48,260
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,152
33,152
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
13,000
13,000
35,000
35,000
96,260
61,260
35,000
13,922
13,922
543,665
463,665
80,000
590,739
510,739
80,000
33,152
33,152
13,922
13,922
543,665
463,665
80,000
590,739
510,739
80,000
144
144
712,760
672,760
40,000
171,620
156,620
15,000
68,500
54,500
14,000
70,000
70,000
194,994
194,994
1,217,874
1,148,874
69,000
70,000
70,000
194,994
194,994
1,139,354
1,075,354
64,000
73700
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
129
129
651,740
611,740
40,000
158,620
148,620
10,000
64,000
50,000
14,000
75550
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
61,020
61,020
13,000
8,000
5,000
4,500
4,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
43,015
43,015
18,700
18,700
30,000
7,972
22,028
153,530
83,530
70,000
245,245
153,217
92,028
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
43,015
43,015
18,700
18,700
30,000
7,972
22,028
153,530
83,530
70,000
245,245
153,217
92,028
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
846
846
3,833,044
3,833,044
314,733
282,733
32,000
91,451
91,451
4,319,738
4,287,738
32,000
91,451
91,451
183,710
183,710
Kultura Omladina i Sport
85011
920
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66360
730
2013
2013
d
660
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92055
Administracija Orahovac
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,256
32,256
60,003
60,003
92410
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
27,264
27,264
16,000
6,000
10,000
80,510
80,510
5,253
5,253
78,520
73,520
5,000
48,517
38,517
10,000
34 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
624
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
681
681
3,105,003
3,105,003
181,230
169,230
12,000
60,157
60,157
3,346,390
3,334,390
12,000
94500
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
150
150
668,521
668,521
57,500
47,500
10,000
15,100
15,100
741,121
731,121
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,309
1,309
6,100,000
5,988,700
111,300
821,468
716,468
105,000
237,000
227,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
94,000
94,000
25,000
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
47
47
177,000
177,000
220,000
140,000
80,000
70,000
70,000
467,000
387,000
80,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
47
47
177,000
177,000
220,000
140,000
80,000
70,000
70,000
467,000
387,000
80,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
16,000
16,000
7,000
7,000
23,000
23,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
16,000
16,000
7,000
7,000
23,000
23,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
115,000
115,000
17,000
17,000
132,000
132,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
115,000
115,000
17,000
17,000
132,000
132,000
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika Suv
Administracija i Osoblje
16312
Administracija
Inspekcije
16623
169
Staf
93300
16012
166
Opstine
Opis
Suva Reka
163
2013
2013
d
160
-
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
16912
Kancelarija Skupstine opstin
163,000
163,000
4,960,122
3,566,422
1,393,700
65,000
184,000
119,000
65,000
65,000
94,000
94,000
25,000
25,000
12,281,590
10,498,590
1,783,000
65,000
184,000
119,000
65,000
65,000
35 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65060
660
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i
47012
650
Drumska infrastruktura
Kancelarija za zajednice
19760
470
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18012
195
Opstine
Urbano planitanje I inpekc
Kadastralne sluzbe
Staf
Opis
f
Budzet i Finansije
17512
180
2013
2013
d
175
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
108,000
108,000
30,468
30,468
348,536
348,536
487,004
487,004
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
108,000
108,000
30,468
30,468
348,536
348,536
487,004
487,004
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
111,000
111,000
40,000
40,000
120,000
110,000
10,000
3,252,100
2,182,586
1,069,514
3,523,100
2,443,586
1,079,514
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
111,000
111,000
40,000
40,000
120,000
110,000
10,000
3,252,100
2,182,586
1,069,514
3,523,100
2,443,586
1,079,514
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,000
5,000
1,000
1,000
6,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,000
5,000
1,000
1,000
6,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
54,000
54,000
12,000
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,000
53,000
8,000
8,000
61,000
61,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,000
53,000
8,000
8,000
61,000
61,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
37,000
37,000
8,000
8,000
3,000
3,000
54,000
54,000
12,000
12,000
3,000
3,000
233,000
153,000
80,000
302,000
219,000
83,000
233,000
153,000
80,000
302,000
219,000
83,000
207,000
157,000
50,000
252,000
202,000
50,000
36 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66365
Staf
f
Urbano planiranje I inspekcij
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
37,000
37,000
8,000
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
164
164
848,002
798,002
50,000
174,000
174,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
28,000
28,000
11,000
11,000
45,000
45,000
2,000
2,000
145
145
765,002
715,002
50,000
150,000
150,000
40,000
40,000
75555
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
55,000
55,000
13,000
13,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
57,000
57,000
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
980
980
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Obrazovanje i Nauka
92060
Administracija
16,000
207,000
157,000
50,000
252,000
202,000
50,000
448,460
448,460
1,531,462
1,465,462
66,000
16,000
57,000
41,000
16,000
448,460
448,460
53,000
10,000
10,000
53,000
53,000
4,424,998
4,363,698
61,300
269,000
244,000
25,000
49,000
49,000
84,196
84,196
72,000
72,000
1,403,462
1,353,462
50,000
71,000
71,000
53,000
57,000
57,000
Total
m
16,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
16,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
73750
85012
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
73021
850
2013
2013
d
730
-
26,000
26,000
26,000
26,000
210,540
170,540
40,000
330,540
237,540
93,000
210,540
170,540
40,000
330,540
237,540
93,000
190,486
36,300
154,186
4,982,484
4,715,998
266,486
190,486
36,300
154,186
349,682
169,496
180,186
92430
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,000
28,000
20,000
5,000
15,000
10,000
10,000
58,000
43,000
15,000
93330
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
778
778
3,432,998
3,396,698
36,300
124,804
124,804
40,000
40,000
3,597,802
3,561,502
36,300
37 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Srednje obrazovanje
Kancelarija predsednika
16013
163
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17513
180
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16913
175
Kancelarija Predsednika Mali
Administracija i Osoblje
16313
169
Opstine
Javne sluzbe, civilna odbr
Budzetiranje
Staf
Opis
Mališevo
160
2013
2013
94530
625
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
185
185
915,000
890,000
25,000
40,000
30,000
10,000
22,000
22,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,352
1,352
6,170,277
6,137,277
33,000
824,591
667,591
157,000
270,000
270,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
27,731
27,731
38,477
17,377
21,100
66,208
45,108
21,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
27,731
27,731
38,477
17,377
21,100
66,208
45,108
21,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
184,973
184,973
152,122
69,972
82,150
56,800
56,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
152,122
69,972
82,150
56,800
56,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
98,367
98,367
98,367
98,367
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
98,367
98,367
98,367
98,367
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
83,746
83,746
18,718
8,968
9,750
547,804
181,317
366,487
650,268
274,031
376,237
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
83,746
83,746
18,718
8,968
9,750
547,804
181,317
366,487
650,268
274,031
376,237
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
147,121
147,121
30,472
30,472
561,642
561,642
785,935
785,935
184,973
184,973
977,000
942,000
35,000
60,000
60,000
2,984,400
2,484,400
500,000
60,000
453,895
311,745
142,150
60,000
60,000
453,895
311,745
142,150
60,000
46,700
46,700
10,309,269
9,559,269
750,000
38 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
650
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
32,433
32,433
8,600
8,600
18417
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
114,688
114,688
21,872
21,872
136,560
136,560
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,539
4,539
4,850
4,850
9,389
9,389
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,539
4,539
4,850
4,850
9,389
9,389
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
86,304
86,304
21,850
21,850
108,154
108,154
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
46,700
46,700
Kapitalne
Troskovi
Drumska infrastruktura
561,642
561,642
649,375
649,375
47013
Poljoprivreda
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
42,900
42,900
9,250
9,250
52,150
52,150
47053
Razvoj i poljoprivredne inspe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
43,404
43,404
12,600
12,600
56,004
56,004
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
42,828
42,828
11,601
11,601
54,429
54,429
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
42,828
42,828
11,601
11,601
54,429
54,429
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,166
27,166
6,551
6,551
1,065,843
987,490
78,353
1,099,560
1,021,207
78,353
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,166
27,166
6,551
6,551
1,065,843
987,490
78,353
1,099,560
1,021,207
78,353
Kadastar i Geodezija
65065
660
Opstine
18013
19565
470
2013
2013
d
195
-
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66570
Prostorno planiranje i nadzo
39 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
850
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Opstine
Staf
Opis
f
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
138
138
658,243
625,243
33,000
214,001
190,001
24,000
44,500
44,500
Kapitalne
Troskovi
Total
m
159,111
159,111
1,075,855
1,018,855
57,000
73022
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,397
26,397
3,600
3,600
5,000
5,000
73800
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
122
122
584,431
551,431
33,000
163,401
141,401
22,000
35,000
35,000
75560
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
47,415
47,415
47,000
45,000
2,000
4,500
4,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,008
53,008
24,950
24,950
77,958
77,958
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,008
53,008
24,950
24,950
77,958
77,958
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,065
1,065
4,756,251
4,756,251
301,000
281,000
20,000
Kultura Omladina i Sport
85013
920
2013
2013
d
730
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
122,000
122,000
34,997
34,997
159,111
159,111
941,943
886,943
55,000
98,915
96,915
2,000
650,000
594,840
55,160
5,829,251
5,754,091
75,160
92065
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,253
24,253
5,000
5,000
29,253
29,253
92450
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
40
40
173,195
173,195
4,999
4,999
4,500
4,500
100,000
100,000
282,694
282,694
93360
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
807
807
3,561,744
3,561,744
209,001
209,001
66,700
66,700
550,000
494,840
55,160
4,387,445
4,332,285
55,160
94560
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
213
213
997,059
997,059
82,000
62,000
20,000
50,800
50,800
1,129,859
1,109,859
20,000
40 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
626
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Kancelarija predsednika
16014
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17514
180
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16914
175
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
16314
169
Opstine
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18014
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
Mamuša
163
2013
2013
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
22,300
22,300
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
136
136
707,883
707,883
96,136
84,136
12,000
3,000
3,000
235,017
187,017
48,000
1,064,336
1,004,336
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
61,563
61,563
7,000
7,000
3,000
3,000
71,563
71,563
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
61,563
61,563
7,000
7,000
3,000
3,000
71,563
71,563
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,347
43,347
40,441
28,441
12,000
8,500
8,500
5,000
5,000
97,288
85,288
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,347
43,347
40,441
28,441
12,000
8,500
8,500
5,000
5,000
97,288
85,288
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
50,810
50,810
50,810
50,810
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
50,810
50,810
50,810
50,810
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,334
29,334
6,000
6,000
35,334
35,334
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,334
29,334
6,000
6,000
35,334
35,334
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
58,965
58,965
3,000
3,000
8,000
8,000
196,556
158,556
38,000
266,521
228,521
38,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
12,273
12,273
3,000
3,000
8,000
8,000
196,556
158,556
38,000
219,829
181,829
38,000
41 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18418
920
f
Vatrogasci i inspekcije
Kancelarija za zajednice
Kadastar i Geodezija
65070
730
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19770
650
2013
2013
d
195
-
Kadastralne sluzbe
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
m
46,692
46,692
46,692
46,692
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,875
11,875
11,875
11,875
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,875
11,875
11,875
11,875
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,322
22,322
1,250
1,250
23,572
23,572
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,322
22,322
1,250
1,250
23,572
23,572
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
104,922
104,922
17,211
7,211
10,000
139,128
129,128
10,000
14,695
14,695
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,154
11,154
73850
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
84,793
84,793
13,695
13,695
75565
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,975
8,975
1,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
69
69
324,745
324,745
25,000
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,836
25,836
Administracija
Total
10
10
Administracija
92070
i
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
73023
Obrazovanje i Nauka
Subvencije
i
Transferi
2,300
2,300
11,154
11,154
2,300
2,300
17,211
7,211
10,000
117,999
107,999
10,000
9,975
9,975
3,500
3,500
15,000
15,000
368,245
368,245
25,836
25,836
42 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
631
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
3
3
13,810
13,810
93390
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
54
54
247,475
247,475
20,000
20,000
2,500
2,500
94590
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
37,624
37,624
5,000
5,000
1,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
849
849
4,031,393
3,998,393
33,000
685,242
406,242
279,000
184,130
146,130
38,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
52,013
52,013
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kancelarija Predsednika Dec
Administracija i Osoblje
Administracija
Inspekcije
16629
Inspekcije
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kancelarija predsednika
Nabavka
g
Dnevnice
i
Plate
Predskolsko obrazovanje I ob
16315
167
Staf
92470
16015
166
Opstine
Opis
Decane
163
2013
2013
d
160
-
Kapitalne
Troskovi
Total
m
13,810
13,810
15,000
15,000
284,975
284,975
43,624
43,624
80,314
30,314
50,000
1,706,893
1,506,893
200,000
6,687,972
6,087,972
600,000
4,000
4,000
60,314
10,314
50,000
1,706,893
1,506,893
200,000
1,823,220
1,573,220
250,000
52,013
52,013
4,000
4,000
60,314
10,314
50,000
1,706,893
1,506,893
200,000
1,823,220
1,573,220
250,000
28
28
115,303
115,303
56,115
46,115
10,000
171,418
161,418
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
115,303
115,303
56,115
46,115
10,000
171,418
161,418
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,956
26,956
4,500
4,500
31,456
31,456
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,956
26,956
4,500
4,500
31,456
31,456
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,207
15,207
1,000
1,000
16,207
16,207
43 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16775
195
Nabavka
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,207
15,207
1,000
1,000
16,207
16,207
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
60,072
60,072
283,999
136,224
147,775
58,000
20,000
38,000
20,000
20,000
422,071
236,296
185,775
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
60,072
60,072
283,999
136,224
147,775
58,000
20,000
38,000
20,000
20,000
422,071
236,296
185,775
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
92,878
92,878
60,000
20,000
40,000
61,080
61,080
213,958
173,958
40,000
61,080
61,080
150,538
110,538
40,000
Drumska infrastruktura
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,558
34,558
54,900
14,900
40,000
18275
Vatrogasna Sluzba Decane
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
58,320
58,320
5,100
5,100
63,420
63,420
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,927
17,927
2,000
2,000
19,927
19,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,927
17,927
2,000
2,000
19,927
19,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
63,961
63,961
5,000
5,000
68,961
68,961
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
63,961
63,961
5,000
5,000
68,961
68,961
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,282
15,282
2,000
2,000
17,282
17,282
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
Ekonomski Razvoj
Staf
18015
47015
480
f
Javne sluzbe, civilna odbr
19575
470
Opstine
Opis
Budzet i Finansije
17515
180
2013
2013
d
175
-
Poljoprivreda
44 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
48015
850
f
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66080
730
Opstine
Staf
Opis
Kadastar i Geodezija
65075
660
2013
2013
d
650
-
Prostorno Planiranje i Regula
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,282
15,282
2,000
2,000
17,282
17,282
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,966
27,966
2,000
2,000
29,966
29,966
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,966
27,966
2,000
2,000
29,966
29,966
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,801
30,801
4,000
4,000
34,801
34,801
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,801
30,801
4,000
4,000
34,801
34,801
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
132
132
698,988
665,988
33,000
132,628
125,628
7,000
35,050
35,050
866,666
826,666
40,000
73024
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,930
9,930
2,000
2,000
73900
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
120
120
646,251
613,251
33,000
123,628
116,628
7,000
31,050
31,050
800,929
760,929
40,000
75570
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
42,807
42,807
7,000
7,000
4,000
4,000
53,807
53,807
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,061
53,061
5,000
5,000
58,061
58,061
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,061
53,061
5,000
5,000
58,061
58,061
Kultura Omladina i Sport
85015
Sluzbe za kulturu
11,930
11,930
45 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
632
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
589
589
2,664,977
2,664,977
119,000
44,775
74,225
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
30,000
30,000
2,813,977
2,739,752
74,225
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,500
29,500
78,225
4,000
74,225
93420
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
457
457
2,008,140
2,008,140
28,085
28,085
20,000
20,000
2,056,225
2,056,225
94620
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126
126
627,337
627,337
12,690
12,690
10,000
10,000
650,027
650,027
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,246
2,246
10,216,359
10,206,359
10,000
1,561,355
1,246,355
315,000
690,100
625,382
64,718
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
50,900
50,900
35,000
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55
55
200,000
200,000
190,000
160,000
30,000
280,000
261,282
18,718
25,000
0
25,000
695,000
621,282
73,718
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55
55
200,000
200,000
190,000
160,000
30,000
280,000
261,282
18,718
25,000
0
25,000
695,000
621,282
73,718
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
99,100
99,100
26,000
26,000
125,100
125,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
99,100
99,100
26,000
26,000
125,100
125,100
Kancelarija predsednika
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
16316
166
Staf
92075
16016
163
Opstine
Opis
f
Djakovica
160
2013
2013
d
920
-
Administracija
Inspekcije
16631
Inspekcije
107,725
33,500
74,225
548,000
548,000
6,006,404
4,044,122
1,962,282
90,000
175,900
85,900
90,000
90,000
50,900
50,900
35,000
35,000
19,022,218
16,122,218
2,900,000
90,000
175,900
85,900
90,000
90,000
46 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Nabavka
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17516
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16916
175
Opstine
Staf
Opis
Nabavka
16780
169
2013
2013
d
167
-
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
m
22,800
22,800
7,000
7,000
29,800
29,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,800
22,800
7,000
7,000
29,800
29,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
117,181
117,181
9,000
9,000
126,181
126,181
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
117,181
117,181
9,000
9,000
126,181
126,181
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
123,000
123,000
40,000
40,000
1,415,031
690,030
725,001
1,578,031
853,030
725,001
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
123,000
123,000
40,000
40,000
1,415,031
690,030
725,001
1,578,031
853,030
725,001
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
65
65
296,900
296,900
78,000
78,000
2,350,000
1,557,719
792,281
2,734,900
1,942,619
792,281
2,350,000
1,557,719
792,281
2,403,500
1,611,219
792,281
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,500
35,500
18,000
18,000
18420
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
57
57
261,400
261,400
60,000
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,500
20,500
18,000
18,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Total
5
5
Drumska infrastruktura
19580
i
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18016
Kancelarija za zajednice
Subvencije
i
Transferi
10,000
10,000
10,000
10,000
331,400
331,400
25,000
25,000
20,500
20,500
18,000
18,000
25,000
25,000
63,500
38,500
25,000
63,500
38,500
25,000
47 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66385
730
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65080
660
f
Ekonomski Razvoj
48016
650
Opstine
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
73025
73950
Staf
Opis
Poljoprivreda, sumarstvo i
47016
480
2013
2013
d
470
-
Administracija
Sluzbe primarnog zdravstva
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
59,800
59,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
64,500
64,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
27,000
27,000
Subvencije
i
Transferi
i
1,600
1,600
Kapitalne
Troskovi
Total
m
160,000
240,000
150,000
90,000
488,400
238,400
250,000
240,000
150,000
90,000
488,400
238,400
250,000
25,000
25,000
1,008,502
908,502
100,000
1,098,002
998,002
100,000
64,500
64,500
25,000
25,000
1,008,502
908,502
100,000
1,098,002
998,002
100,000
19
19
73,500
73,500
32,000
32,000
11,000
11,000
116,500
116,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
73,500
73,500
32,000
32,000
11,000
11,000
116,500
116,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
71,500
71,500
18,000
18,000
8,000
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
377
377
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
353
353
160,000
59,800
59,800
27,000
27,000
1,600
1,600
160,000
160,000
3,000
32,000
32,000
132,500
129,500
3,000
32,000
32,000
132,500
129,500
3,000
210,000
90,000
120,000
2,576,833
2,286,833
290,000
3,000
71,500
71,500
18,000
18,000
8,000
8,000
3,000
3,000
1,913,978
1,903,978
10,000
273,855
223,855
50,000
29,040
29,040
10,000
10,000
69,000
69,000
110,000
110,000
90,000
129,040
39,040
90,000
90,000
1,815,938
1,805,938
10,000
243,855
193,855
50,000
60,000
60,000
190,000
90,000
100,000
2,309,793
2,149,793
160,000
48 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
75575
f
Socijalne sluzbe
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92080
92510
633
Administracija
Predskolsko obrazovanje I ob
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,574
1,574
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
76
76
69,000
69,000
131,000
131,000
131,000
131,000
6,971,700
6,971,700
60,000
60,000
270,000
270,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
20,000
20,000
Subvencije
i
Transferi
i
9,000
9,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
20,000
20,000
138,000
98,000
40,000
20,000
20,000
110,000
110,000
531,000
371,000
160,000
110,000
110,000
531,000
371,000
160,000
615,871
505,871
110,000
8,550,571
8,159,571
391,000
390,000
290,000
100,000
694,900
454,900
240,000
120,000
90,000
30,000
50,000
40,000
10,000
120,000
120,000
90,000
30,000
50,000
40,000
10,000
120,000
662,500
457,500
205,000
260,500
224,500
36,000
40,000
197,964
97,964
100,000
6,936
6,936
40,000
55,000
34,239
14,239
20,000
14,000
4,000
10,000
373,239
288,239
85,000
55,000
120,000
120,000
40,000
40,000
93450
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,156
1,156
5,086,561
5,086,561
300,353
288,353
12,000
132,347
132,347
86,350
86,350
5,605,611
5,593,611
12,000
94650
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
330
330
1,555,139
1,555,139
109,183
71,183
38,000
86,978
70,978
16,000
125,521
125,521
1,876,821
1,822,821
54,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
957
957
4,366,810
4,326,810
40,000
871,138
791,138
80,000
164,920
164,920
2,533,859
2,203,859
330,000
8,386,727
7,486,727
900,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
63,760
63,760
182,661
182,661
1,000
1,000
213,459
167,459
46,000
489,880
414,880
75,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
213,459
167,459
46,000
477,620
402,620
75,000
Istog
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85016
920
2013
2013
d
850
-
Kancelarija predsednika
16017
Kancelarija predsednika
450,000
450,000
29,000
29,000
52,000
52,000
182,161
182,161
1,000
1,000
29,000
29,000
49 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16097
Administracija
Inspekcije
Nabavka
Kancelarija Skupstine opst
16917
175
Za unutarnju reviziju
Nabavka
16785
169
f
Inspekcije
16633
167
Opstine
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17517
Budzetiranje
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16317
166
2013
2013
d
163
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
11,760
11,760
500
500
12,260
12,260
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
170,100
170,100
63,609
63,609
50,000
50,000
57,500
50,000
7,500
341,209
333,709
7,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
170,100
170,100
63,609
63,609
50,000
50,000
57,500
50,000
7,500
341,209
333,709
7,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
36,430
36,430
6,304
6,304
360
360
43,094
43,094
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
36,430
36,430
6,304
6,304
360
360
43,094
43,094
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,540
15,540
6,500
6,500
360
360
22,400
22,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,540
15,540
6,500
6,500
360
360
22,400
22,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
91,730
91,730
8,000
8,000
500
500
100,230
100,230
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
91,730
91,730
8,000
8,000
500
500
100,230
100,230
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
84,150
84,150
9,000
9,000
360
360
93,510
93,510
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
84,150
84,150
9,000
9,000
360
360
93,510
93,510
50 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Poljoprivreda
Planiranje gospodarskog raz
Kadastar i Geodezija
65085
660
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Ekonomski Razvoj
48017
650
Drumska infrastruktura
Poljoprivreda, sumarstvo i
47017
480
f
Kancelarija za zajednice
19585
470
Opstine
Urbano planitanje I inpekc
Kadastralne sluzbe
Staf
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
18017
195
2013
2013
d
180
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
104,055
104,055
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
48,000
48,000
Subvencije
i
Transferi
i
17,000
17,000
48,000
48,000
17,000
17,000
8,500
8,500
8,500
37,380
37,380
10,677
10,677
360
360
5,000
5,000
37,380
37,380
10,677
10,677
360
360
5,000
5,000
5,360
5,360
Total
m
8,500
104,055
104,055
Kapitalne
Troskovi
333,750
317,000
124,000
193,000
494,555
293,055
201,500
317,000
124,000
193,000
494,555
293,055
201,500
123,500
80,000
43,500
176,917
128,417
48,500
123,500
80,000
43,500
176,917
128,417
48,500
140,000
100,000
40,000
602,235
221,485
380,750
140,000
100,000
40,000
602,235
221,485
380,750
76,125
69,125
7,000
47,000
47,000
76,125
69,125
7,000
47,000
47,000
5
5
26,670
26,670
7,000
7,000
360
360
539,600
539,600
573,630
573,630
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
26,670
26,670
7,000
7,000
360
360
539,600
539,600
573,630
573,630
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,475
41,475
7,500
7,500
48,975
48,975
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,475
41,475
7,500
7,500
48,975
48,975
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
22,155
22,155
7,930
7,930
333,750
5,360
5,360
333,750
333,750
360
360
428,300
428,300
458,745
458,745
51 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66090
Staf
f
Prostorno Planiranje i Regula
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
22,155
22,155
7,930
7,930
360
360
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
138
138
681,190
655,190
26,000
169,157
134,157
35,000
32,000
32,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
18,190
18,190
7,000
7,000
615,000
589,000
26,000
150,157
115,157
35,000
30,000
30,000
75580
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,000
48,000
12,000
12,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,125
34,125
18,000
18,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
663
663
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Obrazovanje i Nauka
92085
Administracija
10,000
428,300
428,300
458,745
458,745
55,000
55,000
947,347
876,347
71,000
35,190
25,190
10,000
10,000
123
123
55,000
55,000
25,000
18,000
18,000
25,000
32,000
32,000
109,125
84,125
25,000
32,000
32,000
109,125
84,125
25,000
627,500
627,500
3,884,875
3,794,125
90,750
25,000
2,881,925
2,874,925
7,000
279,800
234,800
45,000
56,900
56,900
36,540
36,540
12,000
12,000
1,000
1,000
850,157
789,157
61,000
62,000
62,000
25,000
34,125
34,125
Total
m
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
10,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
74000
85017
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
73026
850
2013
2013
d
730
-
38,750
38,750
38,750
88,290
49,540
38,750
38,750
92530
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
133,500
133,500
60,000
20,000
40,000
10,500
10,500
511,000
511,000
715,000
675,000
40,000
93480
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
489
489
2,080,000
2,080,000
167,800
165,800
2,000
31,600
31,600
116,500
116,500
2,395,900
2,393,900
2,000
52 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Srednje obrazovanje
Kancelarija predsednika
16018
163
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
16918
175
Administracija
Inspekcije
16635
169
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16318
166
Opstine
Budzet i Finansije
Staf
Opis
Klina
160
2013
2013
94680
634
-
Kancelarija Skupstine opstin
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
128
128
631,885
624,885
7,000
40,000
37,000
3,000
13,800
13,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
944
944
4,410,800
4,380,800
30,000
622,390
486,435
135,955
144,000
119,000
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
48,699
48,699
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kapitalne
Troskovi
Total
m
685,685
675,685
10,000
80,000
40,000
40,000
2,192,226
1,623,181
569,045
7,449,416
6,649,416
800,000
20,000
15,000
5,000
80,000
40,000
40,000
2,070,000
1,520,955
549,045
2,218,699
1,624,654
594,045
48,699
48,699
20,000
15,000
5,000
80,000
40,000
40,000
2,070,000
1,520,955
549,045
2,218,699
1,624,654
594,045
44
44
154,780
154,780
95,000
60,000
35,000
249,780
214,780
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
44
44
154,780
154,780
95,000
60,000
35,000
249,780
214,780
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,045
35,045
20,000
15,000
5,000
55,045
50,045
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,045
35,045
20,000
15,000
5,000
55,045
50,045
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
95,400
95,400
3,000
3,000
98,400
98,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
95,400
95,400
3,000
3,000
98,400
98,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
79,722
79,722
20,390
15,435
4,955
52,673
27,673
25,000
152,785
122,830
29,955
53 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17518
195
f
Budzetiranje
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
79,722
79,722
20,390
15,435
4,955
52,673
27,673
25,000
152,785
122,830
29,955
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
97,116
97,116
29,000
21,000
8,000
4,000
4,000
130,116
122,116
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
13,783
13,783
14,500
6,500
8,000
18422
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
83,333
83,333
14,500
14,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
19,341
19,341
12,000
7,000
5,000
31,341
26,341
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
19,341
19,341
12,000
7,000
5,000
31,341
26,341
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,282
43,282
10,000
7,000
3,000
53,282
50,282
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,282
43,282
10,000
7,000
3,000
53,282
50,282
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,936
40,936
11,000
6,000
5,000
51,936
46,936
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,936
40,936
11,000
6,000
5,000
51,936
46,936
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
22,645
22,645
12,000
7,000
5,000
34,645
29,645
5,000
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
Urbano planitanje I inpekc
g
Dnevnice
i
Plate
Drumska infrastruktura
65090
660
Staf
18018
47018
650
Opstine
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
19590
470
2013
2013
d
180
-
Kadastralne sluzbe
28,283
20,283
8,000
4,000
4,000
101,833
101,833
54 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66395
850
Opstine
Staf
Opis
f
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
22,645
22,645
12,000
7,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
148
148
735,594
705,594
30,000
150,000
120,000
30,000
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
34,645
29,645
5,000
62,327
62,327
50,000
30,000
20,000
997,921
917,921
80,000
17,327
17,327
50,000
30,000
20,000
77,834
57,834
20,000
73027
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,507
10,507
74050
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
136
136
682,898
652,898
30,000
140,000
120,000
20,000
38,000
38,000
860,898
810,898
50,000
75585
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
42,189
42,189
10,000
7,000
7,000
10,000
59,189
49,189
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
52,466
52,466
23,000
15,000
8,000
75,466
67,466
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
52,466
52,466
23,000
15,000
8,000
75,466
67,466
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
650
650
2,985,774
2,985,774
217,000
195,000
22,000
25,000
25,000
72,226
72,226
3,300,000
3,278,000
22,000
72,226
72,226
161,899
161,899
Kultura Omladina i Sport
85018
920
2013
2013
d
730
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92090
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,162
30,162
59,511
59,511
0
0
92550
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
35,754
35,754
13,074
1,074
12,000
1,075
1,075
49,903
37,903
12,000
93510
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
508
508
2,283,366
2,283,366
108,168
108,168
15,376
15,376
2,406,910
2,406,910
55 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Srednje obrazovanje
Kancelarija predsednika
16019
163
16519
16559
Administracija
Rod
Europskih integracija
Inspekcije
16637
167
Kancelarija Predsednika Pec
Administracija i Osoblje
16319
166
Opstine
Nabavka
Inspekcije
Staf
Opis
Pec
160
2013
2013
94710
635
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126
126
636,491
636,491
36,248
26,248
10,000
8,549
8,549
681,288
671,288
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,214
2,214
10,512,912
10,392,678
120,234
2,368,763
1,666,204
702,559
601,914
591,914
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
93,500
93,500
56,200
56,200
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
62
62
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
59
59
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
114,000
114,000
64,650
64,650
178,650
178,650
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
114,000
114,000
64,650
64,650
178,650
178,650
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,386
27,386
5,000
5,000
32,386
32,386
350,000
5,834,728
4,117,521
1,717,207
19,668,317
16,768,317
2,900,000
572,582
200,582
372,000
1,037,282
350,282
687,000
315,000
572,582
200,582
372,000
1,037,282
350,282
687,000
5,000
102,000
5,000
102,000
830,741
623,741
207,000
350,000
315,000
315,000
93,500
93,500
229,741
229,741
212,019
212,019
56,200
56,200
315,000
352,000
252,000
100,000
142,000
142,000
347,000
247,000
100,000
142,000
142,000
4,973
4,973
90,000
90,000
5,000
9,973
4,973
5,000
5,000
12,749
12,749
5,000
5,000
791,019
601,019
190,000
12,000
12,000
29,749
17,749
12,000
56 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16795
195
Nabavka
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,386
27,386
5,000
5,000
32,386
32,386
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
148,000
148,000
20,000
20,000
168,000
168,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
148,000
148,000
20,000
20,000
168,000
168,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
140,000
140,000
52,000
52,000
10,000
10,000
202,000
202,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
140,000
140,000
52,000
52,000
10,000
10,000
202,000
202,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
56
56
279,300
279,300
170,650
130,650
40,000
155,000
145,000
10,000
3,919,596
3,623,389
296,207
4,524,546
4,178,339
346,207
Javne sluzbe, civilna odbrana
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
56,000
56,000
104,650
64,650
40,000
140,000
130,000
10,000
3,869,596
3,623,389
246,207
4,170,246
3,874,039
296,207
18295
Vatrogasna Sluzba Pec
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
44
44
223,300
223,300
66,000
66,000
15,000
15,000
50,000
50,000
354,300
304,300
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
38,105
38,105
39,200
39,200
500
500
100,000
100,000
177,805
177,805
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
38,105
38,105
39,200
39,200
500
500
100,000
100,000
177,805
177,805
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
84,000
84,000
26,400
26,400
2,000
2,000
200,000
312,400
112,400
200,000
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i
Staf
18019
19595
470
f
Budzet i Finansije
17519
180
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine opst
16919
175
2013
2013
d
169
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
200,000
57 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47019
65495
Poljoprivreda
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Pravna pitanja
Urbano planitanje I inpekc
66100
730
f
Kadastar i Geodezija
65095
660
Opstine
Staf
Opis
Ekonomski Razvoj
48019
650
2013
2013
d
480
-
Prostorno Planiranje i Regula
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
84,000
84,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
26,400
26,400
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
2,000
2,000
200,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,000
20,000
6,700
6,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
59,800
59,800
21,000
16,000
5,000
105,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
21,000
16,000
5,000
105,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
375
375
200,000
32,500
32,500
8,400
8,400
100,000
100,000
32,500
32,500
8,400
8,400
100,000
100,000
93,210
93,210
20,600
20,600
10,000
10,000
73,210
73,210
13,900
13,900
10,000
10,000
59,800
59,800
Total
312,400
112,400
200,000
140,900
40,900
100,000
140,900
40,900
100,000
123,810
113,810
10,000
97,110
87,110
10,000
26,700
26,700
105,000
105,000
1,893,015
1,822,901
70,114
530,000
460,114
69,886
112,414
112,414
73028
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,000
29,000
12,100
12,100
3,000
3,000
74100
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
350
350
1,778,015
1,707,901
70,114
452,600
412,714
39,886
102,214
102,214
30,000
90,000
30,000
90,000
185,800
75,800
110,000
185,800
75,800
110,000
2,655,429
2,395,429
260,000
44,100
44,100
90,000
90,000
2,422,829
2,222,829
200,000
58 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
75590
636
f
Socijalne sluzbe
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
86,000
86,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
65,300
35,300
30,000
7,200
7,200
190,700
190,700
150,000
100,000
50,000
50
50
190,700
190,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,517
1,517
Kapitalne
Troskovi
Total
m
30,000
0
30,000
0
188,500
128,500
60,000
60,000
60,000
263,550
133,550
130,000
664,250
484,250
180,000
150,000
100,000
50,000
60,000
60,000
263,550
133,550
130,000
664,250
484,250
180,000
7,089,655
7,039,535
50,120
852,663
414,990
437,673
130,000
130,000
362,000
50,000
312,000
8,434,318
7,634,525
799,793
362,000
50,000
312,000
979,350
321,157
658,193
92095
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
61,350
61,350
550,000
203,807
346,193
6,000
6,000
92570
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
62
62
232,700
232,700
70,000
11,000
11,000
313,700
243,700
70,000
70,000
93540
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,017
1,017
4,639,460
4,639,460
173,560
173,560
80,098
80,098
4,893,118
4,893,118
94740
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
424
424
2,156,145
2,106,025
50,120
59,103
37,623
21,480
32,902
32,902
2,248,150
2,176,550
71,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
171
171
865,564
860,564
5,000
146,368
146,368
35,061
35,061
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
58,711
55,845
2,866
12,780
12,780
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
58,711
55,845
2,866
12,780
12,780
Junik
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85019
920
2013
2013
d
850
-
Kancelarija predsednika
16020
Kancelarija predsednika
7,000
7,000
1,000
1,000
7,000
7,000
1,000
1,000
7,000
7,000
267,680
194,680
73,000
1,321,673
1,236,673
85,000
79,491
69,625
9,866
79,491
69,625
9,866
59 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Budzetiranje
Drumska infrastruktura
Kancelarija za zajednice
19600
480
Kancelarija Skupstine opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
18020
195
Administracija
Budzet i Finansije
17520
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16920
175
Opstine
Ekonomski Razvoj
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16320
169
2013
2013
d
163
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
56,329
56,329
36,500
36,500
9,026
9,026
101,855
101,855
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
56,329
56,329
36,500
36,500
9,026
9,026
101,855
101,855
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
51,727
51,727
2,121
2,121
150
150
53,998
53,998
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
51,727
51,727
2,121
2,121
150
150
53,998
53,998
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
38,634
38,634
6,092
6,092
700
700
45,426
45,426
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
38,634
38,634
6,092
6,092
700
700
45,426
45,426
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
42,833
42,833
7,200
7,200
6,621
6,621
56,000
44,000
12,000
112,654
100,654
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
42,833
42,833
7,200
7,200
6,621
6,621
56,000
44,000
12,000
112,654
100,654
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,075
5,075
5,075
5,075
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,075
5,075
5,075
5,075
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,022
48,022
8,000
8,000
500
500
55,000
40,000
15,000
111,522
96,522
15,000
60 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
48020
920
Opstine
Staf
Opis
f
Planiranje gospodarskog raz
Urbano planitanje I inpekc
66405
730
2013
2013
d
660
-
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,022
48,022
8,000
8,000
500
500
55,000
40,000
15,000
111,522
96,522
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,120
34,120
4,800
4,800
500
500
156,680
110,680
46,000
196,100
150,100
46,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,120
34,120
4,800
4,800
500
500
156,680
110,680
46,000
196,100
150,100
46,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
132,623
132,623
41,545
41,545
7,814
7,814
181,982
181,982
73029
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,201
11,201
4,780
4,780
250
250
16,231
16,231
74200
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
113,856
113,856
33,565
33,565
6,108
6,108
153,529
153,529
75595
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
7,566
7,566
3,200
3,200
1,456
1,456
12,222
12,222
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
85
85
397,490
395,356
2,134
27,330
27,330
8,750
8,750
433,570
431,436
2,134
Obrazovanje i Nauka
92100
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
21,248
21,248
6,950
6,950
300
300
28,498
28,498
93570
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
65
65
289,322
288,188
1,134
14,680
14,680
5,700
5,700
309,702
308,568
1,134
94770
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
86,920
85,920
1,000
5,700
5,700
2,750
2,750
95,370
94,370
1,000
61 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
641
Leposavic
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
1,577,072
1,577,072
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
470
470
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
109
109
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
109
109
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
76,000
76,000
7,780
7,780
4,500
4,500
88,280
88,280
363,937
363,937
363,937
363,937
220,974
220,974
Subvencije
i
Transferi
19,151
19,151
19,151
19,151
37,186
27,186
10,000
5,000
17,186
7,186
10,000
5,000
17,186
7,186
10,000
5,000
1,248,438
1,248,438
3,088,670
3,073,670
15,000
87,858
87,858
493,132
478,132
15,000
87,858
87,858
493,132
478,132
15,000
5,000
5,000
5,000
Vodnog gospodarstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,000
4,000
2,000
2,000
500
500
6,500
6,500
18425
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
72,000
72,000
5,780
5,780
4,000
4,000
81,780
81,780
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
21,414
21,414
17,000
17,000
2,500
2,500
924,021
924,021
964,935
964,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
21,414
21,414
17,000
17,000
2,500
2,500
924,021
924,021
964,935
964,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,500
12,500
129,743
129,743
6,000
6,000
186,559
186,559
334,802
334,802
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,500
12,500
129,743
129,743
6,000
6,000
186,559
186,559
334,802
334,802
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
14,500
14,500
3,000
3,000
1,000
1,000
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Zdravstvo i socijalna zastit
Kultura Omladina i Sport
Staf
18101
74250
850
f
Javne sluzbe, civilna odbr
19605
730
Opstine
Opis
Administracija i Osoblje
16321
180
2013
2013
d
163
-
Sluzbe primarnog zdravstva
18,500
18,500
62 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
85021
642
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
166
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
14,500
14,500
3,000
3,000
1,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
329
329
1,088,721
1,088,721
44,300
44,300
6,000
6,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
18,500
18,500
50,000
50,000
1,189,021
1,189,021
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
67,000
67,000
4,300
4,300
1,500
1,500
93600
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
313
313
1,021,721
1,021,721
40,000
40,000
4,500
4,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,968
1,968
8,723,913
8,575,163
148,750
1,444,080
983,205
460,875
428,372
413,372
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
115,350
115,350
77,000
27,000
50,000
50,000
25,000
25,000
242,350
167,350
75,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
115,350
115,350
77,000
27,000
50,000
50,000
25,000
25,000
242,350
167,350
75,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
87
87
266,321
266,321
163,002
30,200
132,802
58,370
58,370
271,880
132,090
139,790
26,999
26,999
786,572
513,980
272,592
58,370
58,370
75,000
55,000
20,000
26,999
26,999
541,952
389,150
152,802
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Inspekcija
Staf
92610
16022
163
Opstine
Opis
f
Mitrovica
160
2013
2013
d
920
-
16322
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
77
77
230,781
230,781
150,802
18,000
132,802
16562
Europskih integracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
35,540
35,540
12,200
12,200
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
112,600
112,600
47,675
18,800
28,875
72,800
72,800
679,880
342,090
337,790
50,000
50,000
1,116,221
1,116,221
3,877,360
2,637,455
1,239,905
15,153,605
12,951,285
2,202,320
196,880
77,090
119,790
244,620
124,830
119,790
170,000
98,295
71,705
330,275
229,695
100,580
63 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16643
195
Inspekcija Mit
Nabavka
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17522
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16922
175
Opstine
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
Kancelarija za zajednice
Staf
Opis
Nabavka
16810
169
2013
2013
d
167
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
112,600
112,600
47,675
18,800
28,875
170,000
98,295
71,705
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
30,334
30,334
8,710
8,710
39,044
39,044
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
30,334
30,334
8,710
8,710
39,044
39,044
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
162,395
162,395
12,900
12,900
15,000
15,000
190,295
190,295
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
162,395
162,395
12,900
12,900
15,000
15,000
190,295
190,295
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
153,112
153,112
140,418
53,220
87,198
486,091
486,091
779,621
692,423
87,198
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
153,112
153,112
140,418
53,220
87,198
486,091
486,091
779,621
692,423
87,198
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
44
44
207,831
207,831
31,740
31,740
10,800
10,800
50,000
50,000
350,371
350,371
10,800
10,800
50,000
50,000
18310
Vatrogasna Sluzba Mit
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
184,521
184,521
20,390
20,390
18466
Upravljanje prirodnim katastr
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
23,310
23,310
11,350
11,350
50,000
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
26,064
26,064
9,200
9,200
18,000
330,275
229,695
100,580
215,711
215,711
18,000
50,000
50,000
134,660
134,660
53,264
35,264
18,000
64 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
19610
480
f
Lokalna Kancelarija za Zajedn
h
i
26,064
26,064
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
9,200
9,200
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
18,000
53,264
35,264
18,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
74,493
74,493
25,350
25,350
30,000
30,000
125,000
125,000
254,843
254,843
30,000
30,000
30,000
30,000
88,925
88,925
95,000
95,000
165,918
165,918
18,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
19,575
19,575
9,350
9,350
47102
Šumarstva i inspekcija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
54,918
54,918
16,000
16,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
56,525
56,525
42,650
42,650
85,000
85,000
2,224,192
1,268,631
955,561
2,408,367
1,452,806
955,561
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
56,525
56,525
42,650
42,650
85,000
85,000
2,224,192
1,268,631
955,561
2,408,367
1,452,806
955,561
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
82,829
82,829
53,800
53,800
122,000
122,000
258,629
258,629
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
82,829
82,829
53,800
53,800
122,000
122,000
258,629
258,629
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
54,334
54,334
21,450
21,450
375,000
180,000
195,000
450,784
255,784
195,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
54,334
54,334
21,450
21,450
375,000
180,000
195,000
450,784
255,784
195,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
323
323
1,559,899
1,479,899
80,000
285,500
225,500
60,000
70,944
53,305
17,639
2,082,943
1,855,304
227,639
Ekonomski Razvoj
Planiranje gospodarskog raz
Kadastar i Geodezija
Kadastralne Sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
Zdravstvo i socijalna zastit
g
Dnevnice
i
Plate
Poljoprivreda
66115
730
Staf
47022
65110
660
Opstine
Opis
Poljoprivreda, sumarstvo i
48022
650
2013
2013
d
470
-
Prostorno Planiranje i Regula
96,600
96,600
70,000
70,000
65 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
73031
643
Srbica
Opstine
Staf
Opis
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,088
26,088
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
8,000
8,000
600
600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
296
296
1,431,251
1,351,251
80,000
235,000
200,000
35,000
90,000
90,000
75605
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
102,560
102,560
42,500
17,500
25,000
6,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
60
60
211,421
211,421
36,640
20,140
16,500
52,000
52,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
60
60
211,421
211,421
36,640
20,140
16,500
52,000
52,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,278
1,278
5,610,405
5,541,655
68,750
488,045
402,545
85,500
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Kapitalne
Troskovi
Total
m
50,000
50,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
74300
85022
920
2013
2013
d
850
-
65,944
48,305
17,639
150,632
82,993
67,639
1,756,251
1,641,251
115,000
20,000
5,000
5,000
176,060
131,060
45,000
175,000
90,000
85,000
60,000
60,000
535,061
433,561
101,500
175,000
90,000
85,000
60,000
60,000
535,061
433,561
101,500
125,602
110,602
15,000
167,134
167,134
6,391,186
6,221,936
169,250
167,134
167,134
344,574
344,574
20,000
92110
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
41,500
41,500
129,440
129,440
6,500
6,500
92630
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
146,495
146,495
82,348
12,348
70,000
15,000
15,000
243,843
158,843
85,000
93630
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
913
913
3,869,737
3,869,737
204,227
204,227
81,252
81,252
4,155,216
4,155,216
94830
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
311
311
1,552,673
1,483,923
68,750
72,030
56,530
15,500
22,850
22,850
1,647,553
1,563,303
84,250
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,401
1,401
6,057,732
6,012,732
45,000
910,918
691,744
219,174
188,776
188,776
172,000
50,000
122,000
2,854,902
2,491,076
363,826
10,184,328
9,434,328
750,000
66 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Kancelarija Skupstine opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18023
195
Administracija
Budzet i Finansije
17523
180
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Skupstine opst
16923
175
f
Administracija i Osoblje
16323
169
Opstine
Kancelarija za zajednice
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
Kancelarija predsednika
16023
163
2013
2013
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
68,960
68,960
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
22,500
22,500
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
54
54
196,000
196,000
105,000
33,000
72,000
301,000
229,000
72,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
54
54
196,000
196,000
105,000
33,000
72,000
301,000
229,000
72,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
99,000
99,000
5,000
5,000
104,000
104,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
99,000
99,000
5,000
5,000
104,000
104,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
115,100
115,100
20,500
20,500
135,600
135,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
115,100
115,100
20,500
20,500
135,600
135,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
179,900
179,900
165,000
35,826
129,174
53,746
53,746
23,000
23,000
421,646
292,472
129,174
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
179,900
179,900
165,000
35,826
129,174
53,746
53,746
23,000
23,000
421,646
292,472
129,174
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
30,360
30,360
7,000
7,000
1,000
1,000
15,000
68,960
68,960
22,500
22,500
15,000
15,000
150,000
25,000
125,000
256,460
116,460
140,000
150,000
25,000
125,000
256,460
116,460
140,000
38,360
38,360
67 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
19615
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Geodetske usluge
Urbano planitanje I inpekc
66620
730
f
Kadastar i Geodezija
65315
660
Opstine
Staf
Opis
Poljoprivreda, sumarstvo i
47023
650
2013
2013
d
470
-
Prostorno planiranje i nadzo
Zdravstvo i Socijalna Zasti
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
30,360
30,360
7,000
7,000
1,000
1,000
38,360
38,360
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
54,600
54,600
19,500
19,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
58,600
58,600
8,000
8,000
66,600
66,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
58,600
58,600
8,000
8,000
66,600
66,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
36,200
36,200
8,000
8,000
2,255,902
2,027,076
228,826
2,300,102
2,071,276
228,826
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
36,200
36,200
8,000
8,000
2,255,902
2,027,076
228,826
2,300,102
2,071,276
228,826
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
203
203
958,400
933,400
25,000
98,000
98,000
128,000
118,000
10,000
1,241,900
1,189,900
52,000
128,000
118,000
10,000
172,600
162,600
10,000
30,000
104,100
74,100
30,000
30,000
54,600
54,600
19,500
19,500
30,000
104,100
74,100
30,000
30,000
40,500
40,500
17,000
17,000
73032
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
36,600
36,600
8,000
8,000
74400
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
176
176
851,000
826,000
25,000
72,000
72,000
35,000
35,000
75610
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
70,800
70,800
18,000
18,000
5,500
5,500
958,000
933,000
25,000
17,000
17,000
111,300
94,300
17,000
68 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
644
f
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
h
i
76,800
76,800
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
15,500
15,500
Subvencije
i
Transferi
i
13,000
13,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
60,000
165,300
105,300
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
985
985
4,183,812
4,163,812
20,000
436,918
418,918
18,000
80,530
80,530
50,000
50,000
298,000
298,000
5,049,260
5,011,260
38,000
50,000
50,000
298,000
298,000
418,963
418,963
60,000
76,800
76,800
15,500
15,500
13,000
13,000
60,000
165,300
105,300
60,000
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,400
41,400
26,563
26,563
3,000
3,000
92650
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
55,200
55,200
20,000
2,000
18,000
3,940
3,940
79,140
61,140
18,000
93660
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
728
728
2,970,000
2,970,000
281,155
281,155
34,590
34,590
3,285,745
3,285,745
94860
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
231
231
1,117,212
1,097,212
20,000
109,200
109,200
39,000
39,000
1,265,412
1,245,412
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,571
1,571
7,280,352
7,230,352
50,000
1,192,460
1,021,586
170,874
232,600
232,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
111,265
111,265
69,229
49,486
19,743
180,494
160,751
19,743
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
111,265
111,265
69,229
49,486
19,743
180,494
160,751
19,743
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
127,765
127,765
115,411
56,411
59,000
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
g
Dnevnice
i
Plate
Administracija
16024
163
Staf
92115
Vucitrn
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85023
920
2013
2013
d
850
-
Kancelarija predsednika
155,000
50,000
105,000
3,741,494
2,517,368
1,224,126
119,207
119,207
12,601,906
11,051,906
1,550,000
362,383
303,383
59,000
69 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16324
Inspekcije
Nabavka
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzet i Finansije
17524
180
Administracija
Kancelarija Skupstine Ops
16924
175
f
Nabavka
16820
169
Opstine
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18024
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
Inspekcije
16647
167
2013
2013
d
166
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
127,765
127,765
115,411
56,411
59,000
119,207
119,207
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
70,907
70,907
24,070
21,070
3,000
94,977
91,977
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
70,907
70,907
24,070
21,070
3,000
94,977
91,977
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
21,100
21,100
8,300
8,300
29,400
29,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
21,100
21,100
8,300
8,300
29,400
29,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
120,000
120,000
4,150
4,150
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
122,298
122,298
14,400
8,000
6,400
136,698
130,298
6,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
122,298
122,298
14,400
8,000
6,400
136,698
130,298
6,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
232,972
232,972
221,019
221,019
100,182
100,182
955,850
539,660
416,190
1,510,022
1,093,833
416,190
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
232,972
232,972
221,019
221,019
100,182
100,182
955,850
539,660
416,190
1,510,022
1,093,833
416,190
5,000
129,150
124,150
5,000
5,000
120,000
120,000
4,150
4,150
362,383
303,383
59,000
5,000
129,150
124,150
5,000
5,000
70 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Poljoprivreda
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66425
730
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Kadastar i Geodezija
65120
660
f
Poljoprivreda Sumarstvo i
47024
650
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19620
470
2013
2013
d
195
-
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i Socijalna Zasti
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
30,952
30,952
3,320
3,320
2,500
2,500
36,772
36,772
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
30,952
30,952
3,320
3,320
2,500
2,500
36,772
36,772
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
62,898
62,898
10,126
10,126
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
42,547
42,547
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7,000
59,181
9,181
50,000
139,205
82,205
57,000
59,181
9,181
50,000
139,205
82,205
57,000
8,300
8,300
70,000
35,000
35,000
120,847
85,847
35,000
42,547
42,547
8,300
8,300
70,000
35,000
35,000
120,847
85,847
35,000
9
9
41,437
41,437
8,300
8,300
2,339,471
1,651,862
687,609
2,389,208
1,701,599
687,609
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
41,437
41,437
8,300
8,300
2,339,471
1,651,862
687,609
2,389,208
1,701,599
687,609
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
222
222
1,080,472
1,072,903
7,569
203,829
165,806
38,023
95,411
70,411
25,000
1,496,030
1,374,438
121,592
7,000
62,898
62,898
10,126
10,126
7,000
7,000
73033
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,964
25,964
3,000
3,000
74450
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
205
205
1,005,665
998,096
7,569
179,829
141,806
38,023
40,318
40,318
76,000
25,000
51,000
76,000
25,000
51,000
35,818
35,818
104,964
53,964
51,000
95,411
70,411
25,000
1,316,723
1,246,131
70,592
71 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
75615
645
f
Socijalne Sluzbe
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,843
48,843
21,000
21,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
133,457
133,457
22,061
6,700
15,361
42,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
22,061
6,700
15,361
42,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,118
1,118
5,082,283
5,039,852
42,431
479,945
450,598
29,347
89,600
89,600
133,457
133,457
Kapitalne
Troskovi
4,500
4,500
74,343
74,343
15,139
15,139
212,657
155,296
57,361
15,139
15,139
212,657
155,296
57,361
25,000
25,000
87,235
76,908
10,327
5,764,063
5,681,958
82,105
25,000
25,000
84,235
73,908
10,327
393,663
383,336
10,327
3,000
3,000
139,927
110,152
29,775
42,000
42,000
92120
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
41,056
41,056
237,400
237,400
5,972
5,972
92670
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
100,950
91,452
9,498
28,877
8,600
20,277
7,100
7,100
93690
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
874
874
3,780,758
3,780,758
164,385
164,385
58,756
58,756
4,003,898
4,003,898
94890
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
207
207
1,159,519
1,126,586
32,933
49,283
40,213
9,070
17,772
17,772
1,226,574
1,184,571
42,003
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
337
337
1,191,200
1,191,200
127,208
122,208
5,000
24,394
24,394
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
22,000
22,000
11,563
11,563
4,394
4,394
37,957
37,957
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
22,000
22,000
11,563
11,563
4,394
4,394
37,957
37,957
Zubin Potok
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85024
920
2013
2013
d
850
-
Kancelarija Predsednika
16025
Kancelarija Predsednika
10,000
10,000
740,960
740,960
2,093,762
2,078,762
15,000
72 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Budzetiranje
Vatrogasci i inspekcije
Kancelarija za zajednice
19625
660
Kancelarija Skupstine opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
18429
195
Administracija
Budzet i Finansije
17525
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16925
175
Opstine
Urbano planitanje I inpekc
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16325
169
2013
2013
d
163
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
301,000
301,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
2,000
2,000
17,108
12,108
5,000
2,000
2,000
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
90
90
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
90
90
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
37,000
37,000
5,299
5,299
1,000
1,000
43,299
43,299
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
37,000
37,000
5,299
5,299
1,000
1,000
43,299
43,299
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
66,927
66,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
66,927
66,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,000
32,000
24,952
24,952
2,000
2,000
546,350
546,350
605,302
605,302
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,000
32,000
24,952
24,952
2,000
2,000
546,350
546,350
605,302
605,302
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
36,000
36,000
963
963
301,000
301,000
17,108
12,108
5,000
Kapitalne
Troskovi
10,000
330,108
315,108
15,000
10,000
10,000
330,108
315,108
15,000
10,000
36,963
36,963
73 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66430
646
f
Urbano planitanje I inpekcija
Sluzbe primarnog zdravstva
Obrazovanje i Nauka
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
36,000
36,000
963
963
36,963
36,963
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
9,500
9,500
10,907
10,907
194,610
194,610
215,017
215,017
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
9,500
9,500
10,907
10,907
194,610
194,610
215,017
215,017
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
202
202
687,700
687,700
53,489
53,489
15,000
15,000
756,189
756,189
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
125,000
125,000
1,927
1,927
93720
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
122
122
408,868
408,868
36,562
36,562
10,000
10,000
455,430
455,430
94920
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
153,832
153,832
15,000
15,000
5,000
5,000
173,832
173,832
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
234
234
909,979
909,979
102,134
92,134
10,000
14,700
14,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
19,939
19,939
2,200
2,200
22,139
22,139
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
19,939
19,939
2,200
2,200
22,139
22,139
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
116,365
116,365
12,500
2,500
10,000
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
g
Dnevnice
i
Plate
Predskolsko obrazovanje I ob
16026
163
Staf
92690
Zvecan
160
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
74500
920
2013
2013
d
730
-
Kancelarija Predsednika
126,927
126,927
4,500
4,500
5,000
5,000
954,711
954,711
1,986,524
1,976,524
10,000
133,365
123,365
10,000
74 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16326
Nabavka
Budzetiranje
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
47026
480
Administracija Zvecan
Kancelarija za zajednice
19630
470
f
Budzet i Finansije
17526
195
Opstine
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
48026
Staf
Opis
Nabavka
16830
175
2013
2013
d
167
-
Planiranje gospodarskog raz
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
116,365
116,365
12,500
2,500
10,000
4,500
4,500
133,365
123,365
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,965
6,965
350
350
7,315
7,315
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,965
6,965
350
350
7,315
7,315
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
36,301
36,301
1,081
1,081
37,382
37,382
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
36,301
36,301
1,081
1,081
37,382
37,382
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
33,531
33,531
29,000
29,000
2,000
2,000
5,000
5,000
799,000
799,000
868,531
868,531
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
33,531
33,531
29,000
29,000
2,000
2,000
5,000
5,000
799,000
799,000
868,531
868,531
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,965
6,965
450
450
7,415
7,415
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,965
6,965
450
450
7,415
7,415
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,615
6,615
920
920
7,535
7,535
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,615
6,615
920
920
7,535
7,535
75 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
647
f
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
74550
920
Sluzbe primarnog zdravstva
Obrazovanje i Nauka
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,065
29,065
870
870
29,935
29,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,065
29,065
870
870
29,935
29,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
45,389
45,389
27,263
27,263
3,000
3,000
155,711
155,711
231,363
231,363
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
45,389
45,389
27,263
27,263
3,000
3,000
155,711
155,711
231,363
231,363
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
167
167
608,844
608,844
27,500
27,500
5,200
5,200
641,544
641,544
92710
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
150,688
150,688
1,500
1,500
1,000
1,000
153,188
153,188
93750
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
105
105
385,262
385,262
25,500
25,500
3,200
3,200
413,962
413,962
94950
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
72,894
72,894
500
500
1,000
1,000
74,394
74,394
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
747
747
2,896,151
2,896,151
499,090
499,090
43,572
43,572
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
44,329
44,329
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
44,329
44,329
Severna Mitrovica
160
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66435
730
2013
2013
d
660
-
Kancelarija Presednika
16038
Kancelarija Presednika
47,000
27,000
20,000
1,207,832
1,130,152
77,680
4,693,645
4,595,965
97,680
169,168
169,168
47,000
27,000
20,000
551,642
473,962
77,680
812,139
714,459
97,680
169,168
169,168
47,000
27,000
20,000
551,642
473,962
77,680
812,139
714,459
97,680
76 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Inspekcija
Budzet
Javne Usluge,Civilna Zasti
Vatrogasci i Inspekcija
Opstinska kancelarija za za
19890
660
Administracija
Budzet i Finansije
18442
195
Urbansko Planiranje i Amb
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
89,760
89,760
217,156
217,156
18,500
18,500
325,416
325,416
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
89,760
89,760
217,156
217,156
18,500
18,500
325,416
325,416
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
68,760
68,760
68,760
68,760
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
68,760
68,760
68,760
68,760
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
172,125
172,125
172,125
172,125
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
105,000
105,000
105,000
105,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
39,705
39,705
11,000
11,000
200,000
200,000
250,705
250,705
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
39,705
39,705
11,000
11,000
200,000
200,000
250,705
250,705
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
53,265
53,265
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17538
180
f
Inspekcija
16674
175
Opstine
Opis
Administracija i Osoblje
16338
166
2013
2013
d
163
-
Opstinska kancelarija za zajed
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
53,265
53,265
77 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66195
770
Opstine
Staf
Opis
f
Prostorno Planiranje i Regula
Osnovo Zdravstvo
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
53,265
53,265
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
116,319
116,319
33,194
33,194
6,500
6,500
6,500
6,500
Kapitalne
Troskovi
Total
m
53,265
53,265
175,717
175,717
331,730
331,730
73047
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
46,515
46,515
7,097
7,097
75170
Usluge u Osnovnom Zdravstv
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
29,610
29,610
25,097
25,097
75685
Socialne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,194
40,194
1,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
225
225
699,001
699,001
20,000
20,000
10,000
10,000
260,934
260,934
989,935
989,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
225
225
699,001
699,001
20,000
20,000
10,000
10,000
260,934
260,934
989,935
989,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
409
409
1,612,887
1,612,887
48,572
48,572
8,572
8,572
19,539
19,539
1,689,570
1,689,570
48,572
48,572
8,572
8,572
19,539
19,539
118,158
118,158
Sekondarno Zdravstvo
77190
920
2013
2013
d
730
-
Sekundarni Zdravstvo
Obrazovanje i Nauka
60,112
60,112
175,717
175,717
230,424
230,424
41,194
41,194
92190
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
41,475
41,475
92641
Nest sever
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
157,789
157,789
157,789
157,789
92645
Severna Primarni
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
174
174
657,512
657,512
657,512
657,512
78 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
Srednje obrazovanje sever
Kancelarija Predsednika
16027
163
Inspekcije
Nabavka
16835
169
Administracija
Inspekcije
16653
167
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16327
166
Opstine
Kancelarija Skupstine opst
Nabavka
Staf
Opis
f
Gnjilane
160
2013
2013
94851
651
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
187
187
756,111
756,111
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,441
2,441
11,529,100
11,431,100
98,000
2,804,919
1,241,463
1,563,456
481,580
285,973
195,607
562,500
81,360
481,140
4,658,583
3,396,786
1,261,797
20,036,682
16,436,682
3,600,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
29
29
167,835
167,835
225,000
75,000
150,000
11,800
5,000
6,800
21,500
3,508,583
2,866,786
641,797
3,934,718
3,114,621
820,097
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
29
29
225,000
75,000
150,000
11,800
5,000
6,800
21,500
3,508,583
2,866,786
641,797
3,934,718
3,114,621
820,097
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
208,000
208,000
206,848
60,000
146,848
20,600
12,000
8,600
435,448
280,000
155,448
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
208,000
208,000
206,848
60,000
146,848
20,600
12,000
8,600
435,448
280,000
155,448
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
97,090
97,090
68,008
25,000
43,008
5,377
2,000
3,377
170,475
124,090
46,385
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
97,090
97,090
68,008
25,000
43,008
5,377
2,000
3,377
170,475
124,090
46,385
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
42,911
42,911
10,000
3,000
7,000
1,500
54,411
45,911
8,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
10,000
3,000
7,000
1,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
167,835
167,835
42,911
42,911
177,000
177,000
756,111
756,111
20,000
12,000
8,000
1,500
1,500
21,500
21,500
54,411
45,911
8,500
197,000
189,000
8,000
79 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16927
195
Kancelarija Skupstine opstin
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
177,000
177,000
20,000
12,000
8,000
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
135,000
135,000
45,000
20,000
25,000
11,000
7,700
3,300
191,000
162,700
28,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
135,000
135,000
45,000
20,000
25,000
11,000
7,700
3,300
191,000
162,700
28,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55
55
272,855
272,855
445,400
68,640
376,760
102,000
43,000
59,000
10,000
10,000
12
12
53,855
53,855
240,000
8,640
231,360
96,000
40,000
56,000
18431
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
219,000
219,000
205,400
60,000
145,400
6,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
6,000
2,000
4,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
6,000
2,000
4,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
28,000
6,000
22,000
8,000
3,000
5,000
160,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
28,000
6,000
22,000
8,000
3,000
5,000
160,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
85,000
10,000
75,000
5,000
1,000
4,000
Poljoprivreda, sumarstvo i
Poljoprivreda
Total
197,000
189,000
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Kapitalne
Troskovi
m
Javne infrastrukture
Kancelarija za Zajednice
Ekonomski Razvoj
Staf
18187
47027
480
f
Javne sluzbe, civilna odbr
19635
470
Opstine
Opis
Budzet i Finansije
17527
180
2013
2013
d
175
-
23,007
23,007
23,007
23,007
99,686
99,686
99,686
99,686
50,800
50,800
10,000
10,000
800,000
500,000
300,000
1,630,255
884,495
745,760
800,000
500,000
300,000
1,189,855
602,495
587,360
440,400
282,000
158,400
30,007
25,007
5,000
1,000
30,007
25,007
5,000
1,000
160,000
160,000
295,686
108,686
187,000
295,686
108,686
187,000
140,800
61,800
79,000
80 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
48027
850
f
Planiranje Gospodarskog Raz
Geodetske usluge
Urbano planitanje I inpekc
66440
730
Opstine
Staf
Opis
Kadastar i Geodezija
65335
660
2013
2013
d
650
-
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i Socijalna Zasti
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
50,800
50,800
85,000
10,000
75,000
5,000
1,000
4,000
140,800
61,800
79,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
109,218
109,218
27,000
14,000
13,000
9,000
5,000
4,000
145,218
128,218
17,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
109,218
109,218
27,000
14,000
13,000
9,000
5,000
4,000
145,218
128,218
17,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
74,486
74,486
18,800
10,000
8,800
8,900
5,000
3,900
102,186
89,486
12,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
74,486
74,486
18,800
10,000
8,800
8,900
5,000
3,900
102,186
89,486
12,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
308
308
1,632,786
1,579,786
53,000
289,040
220,000
69,040
68,620
48,034
20,586
101,000
81,360
19,640
50,000
30,000
20,000
2,141,446
1,959,180
182,266
101,000
81,360
19,640
50,000
30,000
20,000
270,090
213,894
56,196
73036
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
38,250
38,250
74,720
60,000
14,720
6,120
4,284
1,836
74600
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
282
282
1,517,000
1,464,000
53,000
200,900
150,000
50,900
58,000
40,600
17,400
1,775,900
1,654,600
121,300
75630
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
77,536
77,536
13,420
10,000
3,420
4,500
3,150
1,350
95,456
90,686
4,770
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
132,360
132,360
85,000
50,000
35,000
17,800
8,000
9,800
220,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
85,000
50,000
35,000
17,800
8,000
9,800
220,000
Kultura Omladina i Sport
85027
Sluzbe za kulturu
132,360
132,360
220,000
220,000
455,160
190,360
264,800
455,160
190,360
264,800
81 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,824
1,824
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
8,306,066
8,261,066
45,000
1,245,823
665,823
580,000
210,983
146,239
64,744
50,000
300,000
50,000
300,000
70,416
70,416
547,771
197,771
350,000
12,000
4,000
8,000
50,000
300,000
50,000
300,000
10,112,872
9,073,128
1,039,744
980,187
272,187
708,000
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
84
84
305,800
305,800
193,600
63,600
130,000
38,750
18,750
20,000
538,150
388,150
150,000
93780
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,248
1,248
5,434,638
5,434,638
328,749
288,749
40,000
100,033
83,289
16,744
5,863,420
5,806,676
56,744
94980
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
477
477
2,495,212
2,450,212
45,000
175,703
115,703
60,000
60,200
40,200
20,000
2,731,115
2,606,115
125,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
796
796
3,743,672
3,733,672
10,000
523,468
426,268
97,200
120,757
93,957
26,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
80,265
80,265
47,045
42,045
5,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
47,045
42,045
5,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
105,385
105,385
75,000
57,000
18,000
Kancelarija Predsednika
16028
163
Staf
92730
Kacanik
160
Opstine
Opis
Obrazovanje i Nauka
92135
652
2013
2013
d
920
-
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
80,265
80,265
16328
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
100,610
100,610
73,000
55,000
18,000
16528
Rod
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,775
4,775
2,000
2,000
130,000
1,093,162
757,162
336,000
5,611,059
5,011,059
600,000
721,362
530,662
190,700
868,672
652,972
215,700
721,362
530,662
190,700
868,672
652,972
215,700
26,500
26,500
5,000
5,000
211,885
193,885
18,000
26,500
26,500
5,000
5,000
205,110
187,110
18,000
130,000
20,000
20,000
6,775
6,775
82 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
79,227
79,227
9,000
9,000
88,227
88,227
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
79,227
79,227
9,000
9,000
88,227
88,227
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
62,381
62,381
9,600
9,600
71,981
71,981
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
62,381
62,381
9,600
9,600
71,981
71,981
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
126,008
126,008
63,200
15,000
48,200
24,007
12,007
12,000
76,300
50,000
26,300
289,515
203,015
86,500
76,300
50,000
26,300
185,975
99,475
86,500
18028
Drumska infrastruktura
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,468
34,468
53,200
5,000
48,200
22,007
10,007
12,000
18432
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
91,540
91,540
10,000
10,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,775
4,775
1,000
1,000
5,775
5,775
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,775
4,775
1,000
1,000
5,775
5,775
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
54,738
54,738
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
Kancelarija za zajednice
19640
470
f
Budzet i Finansije
17528
180
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine Ops
16928
175
2013
2013
d
169
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda Sumarstvo i
47028
Poljoprivreda
103,540
103,540
45,000
55,000
55,000
164,738
119,738
45,000
55,000
55,000
126,650
81,650
45,000
45,000
20,650
20,650
6,000
6,000
45,000
45,000
83 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47108
f
Šumarstva i inspekcija
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
59,621
59,621
6,000
6,000
140,000
66,500
73,500
205,621
132,121
73,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
59,621
59,621
6,000
6,000
140,000
66,500
73,500
205,621
132,121
73,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
115
115
551,920
551,920
117,623
112,623
5,000
5,000
25,500
5,000
25,500
718,993
683,493
35,500
20,700
20,700
1,200
1,200
74700
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
103
103
500,034
500,034
108,423
108,423
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
573
573
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Administracija
m
4,000
4,000
4
4
92140
Total
34,088
34,088
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Obrazovanje i Nauka
i
Kapitalne
Troskovi
10
10
Administracija
Socijalne Sluzbe
Subvencije
i
Transferi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
73037
75635
920
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66445
730
2013
2013
d
660
-
38,088
38,088
18,950
18,950
21,900
21,900
15,950
15,950
19,000
19,000
31,186
31,186
8,000
3,000
5,000
3,000
3,000
2,619,352
2,609,352
10,000
185,000
164,000
21,000
75,749
75,749
643,407
624,407
19,000
5,000
6,500
5,000
6,500
53,686
37,186
16,500
51,300
36,500
14,800
60,000
70,000
50,000
20,000
2,985,652
2,859,852
125,800
29,000
19,000
10,000
9,500
7,500
2,000
60,000
70,000
50,000
20,000
244,249
152,249
92,000
60,000
60,000
92750
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
44,567
44,567
12,000
10,000
2,000
6,300
1,500
4,800
62,867
56,067
6,800
93810
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
434
434
1,951,684
1,951,684
102,000
97,000
5,000
24,500
19,500
5,000
2,078,184
2,068,184
10,000
84 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Srednje obrazovanje
Kancelarija Predsednika
16029
163
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
108
108
547,352
537,352
10,000
42,000
38,000
4,000
11,000
8,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,164
1,164
5,324,808
5,267,008
57,800
735,941
568,452
167,489
191,000
171,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
111,670
111,670
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kapitalne
Troskovi
Total
m
600,352
583,352
17,000
143,500
143,500
1,278,344
633,633
644,711
7,673,593
6,783,593
890,000
249,200
230,000
19,200
50,000
50,000
1,191,608
546,897
644,711
1,602,478
938,567
663,911
111,670
111,670
249,200
230,000
19,200
50,000
50,000
1,191,608
546,897
644,711
1,602,478
938,567
663,911
39
39
156,500
156,500
27,000
15,000
12,000
183,500
171,500
12,000
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
152,013
152,013
25,000
15,000
10,000
177,013
167,013
10,000
16529
Rod
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,487
4,487
2,000
2,000
6,487
4,487
2,000
Europskih integracija
Kancelarija Skupstine Ops
Budzet i Finansije
Staf
16329
16929
175
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16569
169
Opstine
Opis
Kamenica
160
2013
2013
95010
653
-
Kancelarija Skupstine Opstin
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
113,350
113,350
7,000
7,000
120,350
120,350
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
113,350
113,350
7,000
7,000
120,350
120,350
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
94,000
94,000
18,000
10,000
8,000
112,000
104,000
8,000
85 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17529
195
Staf
f
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
94,000
94,000
18,000
10,000
8,000
112,000
104,000
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
44
44
211,742
211,742
52,000
44,000
8,000
90,000
70,000
20,000
353,742
325,742
28,000
90,000
70,000
20,000
153,892
125,892
28,000
18189
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
37,892
37,892
26,000
18,000
8,000
18433
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
139,000
139,000
20,000
20,000
159,000
159,000
18473
Upravljanje prirodnim katastr
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,850
34,850
6,000
6,000
40,850
40,850
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,570
27,570
8,000
8,000
3,000
3,000
38,570
38,570
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,570
27,570
8,000
8,000
3,000
3,000
38,570
38,570
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
51,300
51,300
25,000
15,000
10,000
76,300
66,300
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
51,300
51,300
25,000
15,000
10,000
76,300
66,300
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
48,550
48,550
10,000
8,000
2,000
58,550
56,550
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
48,550
48,550
10,000
8,000
2,000
58,550
56,550
2,000
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda Sumarstvo i
47029
650
Opstine
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
19645
470
2013
2013
d
180
-
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65145
Kadastralne sluzbe
86 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
730
850
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Opstine
Staf
Opis
f
Urbano planitanje I inpekc
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
85,708
85,708
20,000
14,000
6,000
105,708
99,708
6,000
66450
Urbano planitanje I inpekcija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
27,808
27,808
8,000
6,000
2,000
35,808
33,808
2,000
66650
Prostorno planiranje i nadzo
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
57,900
57,900
12,000
8,000
4,000
69,900
65,900
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
163
163
840,710
816,974
23,736
94,000
74,736
19,264
Zdravstvo i socijalna zastit
36,000
36,000
10,000
10,000
86,736
86,736
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
14,750
14,750
3,000
2,000
1,000
74750
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
144
144
762,960
739,224
23,736
79,000
62,736
16,264
30,000
30,000
75640
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
63,000
63,000
12,000
10,000
2,000
6,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
88,700
88,700
8,000
5,000
3,000
25,500
25,500
122,200
119,200
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
88,700
88,700
8,000
5,000
3,000
25,500
25,500
122,200
119,200
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
805
805
3,495,008
3,460,944
34,064
217,741
137,716
80,025
65,000
65,000
55,000
55,000
3,832,749
3,718,660
114,089
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
46,866
46,866
30,000
15,000
15,000
5,000
5,000
55,000
55,000
136,866
121,866
15,000
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92145
Administracija
10,000
10,000
1,067,446
1,024,446
43,000
73038
85029
920
2013
2013
d
660
-
27,750
26,750
1,000
86,736
86,736
958,696
918,696
40,000
81,000
79,000
2,000
87 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
654
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
67,651
67,651
15,000
10,000
5,000
5,000
5,000
87,651
82,651
5,000
93840
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
584
584
2,460,384
2,449,120
11,264
119,376
75,716
43,660
35,000
35,000
2,614,760
2,559,836
54,924
95040
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
193
193
920,107
897,307
22,800
53,365
37,000
16,365
20,000
20,000
993,472
954,307
39,165
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
340
340
1,424,040
1,424,040
205,168
156,448
48,720
48,000
32,000
16,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
42,022
42,022
12,500
6,000
6,500
12,750
8,750
4,000
67,272
56,772
10,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
42,022
42,022
12,500
6,000
6,500
12,750
8,750
4,000
67,272
56,772
10,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
114,786
114,786
17,470
9,300
8,170
15,500
9,000
6,500
147,756
133,086
14,670
15,500
9,000
6,500
135,262
120,592
14,670
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Inspekcije
Staf
92770
16030
166
Opstine
Opis
f
Novo Brdo
163
2013
2013
d
160
-
104,750
68,750
36,000
629,419
606,139
23,280
2,411,377
2,287,377
124,000
16330
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
105,592
105,592
14,170
6,000
8,170
16490
Komunikacija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,372
4,372
1,000
1,000
5,372
5,372
16530
Rod
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,822
4,822
2,300
2,300
7,122
7,122
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
12,086
12,086
4,000
4,000
16,086
16,086
88 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16659
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzetiranje
Javne infrastrukture
Kancelarija za zajednice
19650
470
Inspekcije
Javne sluzbe, civilna odbr
18190
195
f
Budzet i Finansije
17530
180
Opstine
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda Sumarstvo R
47030
Poljoprivreda
Staf
Opis
Kancelarija Skupstine Ops
16930
175
2013
2013
d
169
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
12,086
12,086
4,000
4,000
16,086
16,086
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
62,112
62,112
6,500
3,500
3,000
68,612
65,612
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
62,112
62,112
6,500
3,500
3,000
68,612
65,612
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,486
33,486
7,000
5,000
2,000
40,486
38,486
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,486
33,486
7,000
5,000
2,000
40,486
38,486
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,033
53,033
7,500
4,000
3,500
20,000
20,000
80,533
77,033
3,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,033
53,033
7,500
4,000
3,500
20,000
20,000
80,533
77,033
3,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,803
24,803
2,000
1,000
1,000
0
0
26,803
25,803
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,803
24,803
2,000
1,000
1,000
0
0
26,803
25,803
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
34,866
34,866
4,500
2,000
2,500
60,000
36,000
24,000
99,366
72,866
26,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
34,866
34,866
4,500
2,000
2,500
60,000
36,000
24,000
99,366
72,866
26,500
89 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
850
Planiranje gospodarskog raz
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
11,486
11,486
5,000
4,000
1,000
439,499
416,219
23,280
455,985
431,705
24,280
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
11,486
11,486
5,000
4,000
1,000
439,499
416,219
23,280
455,985
431,705
24,280
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
21,886
21,886
6,000
2,000
4,000
27,886
23,886
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
21,886
21,886
6,000
2,000
4,000
27,886
23,886
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
47
47
167,540
167,540
19,466
13,450
6,016
10,000
8,000
2,000
10,000
6,000
4,000
20,000
20,000
227,006
214,990
12,016
20,000
20,000
202,818
192,818
10,000
74800
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
150,368
150,368
16,450
11,450
5,000
8,000
6,000
2,000
8,000
5,000
3,000
75645
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,172
17,172
3,016
2,000
1,016
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
42,286
42,286
7,000
4,000
3,000
4,000
2,000
2,000
13,780
13,780
67,066
62,066
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
42,286
42,286
7,000
4,000
3,000
4,000
2,000
2,000
13,780
13,780
67,066
62,066
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
188
188
803,648
803,648
106,232
98,198
8,034
18,500
13,000
5,500
22,000
18,000
4,000
136,140
136,140
1,086,520
1,068,986
17,534
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
37,882
37,882
44,190
36,156
8,034
18,500
13,000
5,500
22,000
18,000
4,000
136,140
136,140
258,712
241,178
17,534
Kultura Omladina i Sport
85030
920
f
Urbano planitanje I inpekc
66455
730
Opstine
Opis
Ekonomski Razvoj
48030
660
2013
2013
d
480
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92150
Administracija
24,188
22,172
2,016
90 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
655
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
20,600
20,600
93870
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
129
129
604,586
604,586
45,208
45,208
649,794
649,794
95070
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
48
48
140,580
140,580
16,834
16,834
157,414
157,414
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
519
519
1,796,000
1,782,000
14,000
368,125
294,428
73,697
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
79,710
79,710
16,000
8,000
8,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
16,000
8,000
8,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
90,458
90,458
52,000
16,303
35,697
19,125
19,125
161,583
125,886
35,697
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
90,458
90,458
52,000
16,303
35,697
19,125
19,125
161,583
125,886
35,697
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
67,612
53,612
14,000
4,000
4,000
71,612
57,612
14,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
67,612
53,612
14,000
4,000
4,000
71,612
57,612
14,000
47,906
47,906
5,800
3,800
2,000
53,706
51,706
2,000
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Administracija
Kancelarija Skupstine Ops
16931
Budzet i Finansije
g
Dnevnice
i
Plate
Predskolsko obrazovanje I ob
16331
175
Staf
92790
16031
169
Opstine
Opis
Štrpce
163
2013
2013
d
160
-
Kancelarija Skupstine Opstin
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
79,710
79,710
20,600
20,600
95,971
95,971
57,500
57,500
2,000
2,000
1,052,359
907,556
144,803
3,369,955
3,079,955
290,000
97,710
87,710
10,000
97,710
87,710
10,000
91 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17531
Vatrogasna Sluzba Strpce
Kancelarija za Zajednice
Planiranje gospodarskog raz
Kadastar i Geodezija
65155
660
Budzetiranje
Ekonomski Razvoj
48031
650
f
Kancelarija za zajednice
19855
480
Opstine
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66660
Staf
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
18355
195
2013
2013
d
180
-
Prostorno planiranje i nadzo
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
47,906
47,906
5,800
3,800
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
42,628
42,628
25,000
10,000
15,000
35,000
35,000
30,000
30,000
132,628
117,628
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
42,628
42,628
25,000
10,000
15,000
35,000
35,000
30,000
30,000
132,628
117,628
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,433
10,433
1,500
1,500
11,933
11,933
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,433
10,433
1,500
1,500
11,933
11,933
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
74,698
74,698
7,000
4,000
3,000
500
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
7,000
4,000
3,000
500
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,370
23,370
4,000
3,000
1,000
27,370
26,370
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,370
23,370
4,000
3,000
1,000
27,370
26,370
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
28,433
28,433
4,000
3,000
1,000
869,105
724,302
144,803
901,538
755,735
145,803
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
28,433
28,433
4,000
3,000
1,000
869,105
724,302
144,803
901,538
755,735
145,803
74,698
74,698
53,706
51,706
2,000
50,000
15,000
15,000
147,198
94,198
53,000
15,000
15,000
147,198
94,198
53,000
50,000
50,000
50,000
92 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Uroševac
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
137,501
137,501
20,555
20,555
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
32,000
24,000
8,000
Subvencije
i
Transferi
i
12,500
12,500
Kapitalne
Troskovi
m
1,500
76,755
76,755
1,500
2,000
2,000
Total
1,500
260,256
250,756
9,500
24,055
22,555
1,500
1,500
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
86,000
86,000
16,000
15,000
1,000
10,000
10,000
75650
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
30,946
30,946
14,000
7,000
7,000
2,500
2,500
47,446
40,446
7,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
120
120
344,544
344,544
159,981
159,981
17,846
17,846
522,371
522,371
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
120
120
344,544
344,544
159,981
159,981
17,846
17,846
522,371
522,371
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
272
272
848,707
848,707
56,844
56,844
11,000
11,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Sekundarne Zdravstvene Z
Sekundarne Zdravstvene Zašt
Obrazovanje i Nauka
92155
656
Staf
74850
77191
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
73040
770
2013
2013
d
730
-
Administracija
76,755
76,755
4,000
61,499
61,499
4,000
22,794
22,794
3,000
3,000
4,000
188,755
187,755
1,000
982,050
978,050
4,000
29,794
25,794
4,000
4,000
93900
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
187
187
587,647
587,647
38,844
38,844
8,000
8,000
39,129
39,129
673,620
673,620
95100
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
80
80
238,266
238,266
15,000
15,000
3,000
3,000
22,370
22,370
278,636
278,636
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,373
2,373
11,129,100
10,994,100
135,000
1,954,658
1,524,658
430,000
373,550
271,654
101,896
6,932,954
4,333,850
2,599,104
21,050,262
17,124,262
3,926,000
660,000
660,000
93 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
166
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
79,274
79,274
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
64,170
64,170
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,000
193,444
143,444
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
48
48
180,240
180,240
214,670
214,670
205,250
103,354
101,896
600,160
498,264
101,896
188,170
188,170
205,250
103,354
101,896
480,111
378,215
101,896
50,000
79,274
79,274
64,170
64,170
50,000
193,444
143,444
50,000
50,000
16332
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
86,691
86,691
16412
Pravna pitanja
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,281
12,281
16452
Civilno Registracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
76,490
76,490
16492
Komunikacija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,778
4,778
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
53,500
53,500
6,920
6,920
77,290
77,290
137,710
137,710
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
53,500
53,500
6,920
6,920
77,290
77,290
137,710
137,710
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,624
23,624
1,000
1,000
24,624
24,624
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,624
23,624
1,000
1,000
24,624
24,624
Inspekcije
16663
167
Opstine
Opis
f
Kancelarija Predsednika
16032
163
2013
2013
d
160
-
Inspekcije
Nabavka
16860
Nabavka
12,281
12,281
26,500
26,500
102,990
102,990
4,778
4,778
94 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
180
Kancelarija Skupstine Opstin
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
129,027
129,027
8,900
8,900
137,927
137,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
129,027
129,027
8,900
8,900
137,927
137,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
131,416
131,416
39,470
39,470
170,886
170,886
Budzetiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
50,580
50,580
6,310
6,310
56,890
56,890
17572
Administraciju i prikupljanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
80,836
80,836
33,160
33,160
113,996
113,996
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
201,496
198,579
2,917
575,140
365,140
210,000
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,378
35,378
375,140
365,140
10,000
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
Drumska infrastruktura
Vatrogasci i inspekcije
Kancelarija za zajednice
19660
Poljoprivreda Sumarstvo R
Staf
17532
18436
470
f
Budzet i Finansije
18032
195
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine Ops
16932
175
2013
2013
d
169
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
47,000
47,000
848,636
610,719
237,917
47,000
47,000
482,518
447,518
35,000
25,000
25,000
166,118
163,201
2,917
200,000
366,118
163,201
202,917
13
13
46,930
46,930
10,250
10,250
700
700
57,880
57,880
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
46,930
46,930
10,250
10,250
700
700
57,880
57,880
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
76,264
76,264
7,890
7,890
200,000
180,000
180,000
30,000
30,000
294,154
114,154
180,000
95 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47032
47112
660
f
Poljoprivreda
Šumarstva i inspekcija
Planiranje gospodarskog raz
Kadastar i Geodezija
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
24,017
24,017
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
6,470
6,470
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
180,000
30,000
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
52,247
52,247
1,420
1,420
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,275
34,275
15,140
15,140
5,553,931
3,096,755
2,457,176
5,603,346
3,146,170
2,457,176
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,275
34,275
15,140
15,140
5,553,931
3,096,755
2,457,176
5,603,346
3,146,170
2,457,176
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
59,747
59,747
11,260
11,260
71,007
71,007
180,000
240,487
60,487
180,000
53,667
53,667
65160
Kadastralne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
41,833
41,833
5,460
5,460
47,293
47,293
65360
Geodetske usluge
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
17,914
17,914
5,800
5,800
23,714
23,714
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
45,366
45,366
9,290
9,290
195,000
195,000
249,656
249,656
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
45,366
45,366
9,290
9,290
195,000
195,000
249,656
249,656
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
331
331
1,680,315
1,628,232
52,083
397,990
277,990
120,000
115,000
291,928
200,000
91,928
2,538,733
2,159,722
379,011
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,527
29,527
4,040
4,040
115,000
91,928
115,000
91,928
240,495
33,567
206,928
Urbano planitanje I inpekc
66465
730
Opstine
Opis
Ekonomski Razvoj
48032
650
2013
2013
d
480
-
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
73041
Administracija
53,500
53,500
115,000
96 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Opstine
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
308
308
1,589,055
1,536,972
52,083
382,100
262,100
120,000
50,000
50,000
75655
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
61,733
61,733
11,850
11,850
3,500
3,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
45
45
157,604
157,604
72,480
52,480
20,000
230,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
38,380
18,380
20,000
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
5,000
5,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,778
1,778
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Kultura Omladina i Sport
85072
85112
Sluzbe za kulturu
Podrška za mlade
Sport i Rekreacija
Obrazovanje i Nauka
92160
Administracija
118,565
118,565
9,888
9,888
Kapitalne
Troskovi
200,000
200,000
145,000
145,000
605,084
355,084
250,000
10,000
10,000
236,945
146,945
90,000
230,000
70,000
29,100
29,100
34,888
14,888
20,000
140,000
135,000
135,000
333,251
193,251
140,000
592,805
542,805
50,000
9,517,015
9,247,015
270,000
140,000
8,230,022
8,150,022
80,000
520,088
440,088
80,000
54,963
54,963
6,940
6,940
114,100
114,100
2,221,155
2,049,072
172,083
77,083
77,083
20,000
29,151
29,151
Total
m
74900
85032
920
2013
2013
d
850
-
60,000
60,000
60,000
121,903
61,903
60,000
60,000
92830
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
138,733
138,733
64,300
64,300
14,100
14,100
13,173
13,173
230,306
230,306
93930
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,273
1,273
5,834,608
5,764,608
70,000
301,500
221,500
80,000
64,500
64,500
524,293
524,293
6,724,901
6,574,901
150,000
95130
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
455
455
2,201,718
2,191,718
10,000
147,348
147,348
35,500
35,500
55,339
5,339
50,000
2,439,905
2,379,905
60,000
97 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
657
Vitina
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
166
f
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,150
1,150
5,330,772
5,275,772
55,000
822,053
589,491
232,562
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
188,283
188,283
73,798
44,932
28,866
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
73,798
44,932
28,866
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
132,402
132,402
95,000
61,000
34,000
227,402
193,402
34,000
32
32
123,429
123,429
80,000
56,000
24,000
203,429
179,429
24,000
188,283
188,283
200,000
200,000
Kapitalne
Troskovi
140,000
140,000
70,000
70,000
1,787,564
1,345,126
442,438
8,280,389
7,410,389
870,000
332,081
233,215
98,866
332,081
233,215
98,866
16333
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16453
Civilno Registracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16493
Komunikacija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,973
8,973
15,000
5,000
10,000
23,973
13,973
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
51,365
51,365
10,200
10,200
61,565
61,565
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
51,365
51,365
10,200
10,200
61,565
61,565
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
80,000
80,000
12,000
7,500
4,500
92,000
87,500
4,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
80,000
80,000
12,000
7,500
4,500
92,000
87,500
4,500
Inspekcije
16665
169
Opstine
Opis
Kancelarija Predsednika
16033
163
2013
2013
d
160
-
Inspekcije
Kancelarija Skupstine Ops
16933
Kancelarija Skupstine Opstin
98 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
113,255
113,255
16,500
5,500
11,000
1,727,564
1,285,126
442,438
1,857,319
1,403,881
453,438
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
113,255
113,255
16,500
5,500
11,000
1,727,564
1,285,126
442,438
1,857,319
1,403,881
453,438
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
153,967
153,967
170,521
89,946
80,575
112,425
112,425
436,913
356,338
80,575
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
30,502
30,502
162,271
81,696
80,575
111,155
111,155
303,928
223,353
80,575
18365
Vatrogasna Sluzba Vitina
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
123,465
123,465
8,250
8,250
1,270
1,270
132,985
132,985
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,481
12,481
1,500
1,500
13,981
13,981
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,481
12,481
1,500
1,500
13,981
13,981
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
49,297
49,297
15,000
5,000
10,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
15,000
5,000
10,000
20,000
Kancelarija za zajednice
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda Sumarstvo R
47113
Kadastar i Geodezija
Staf
18193
47033
650
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
19865
470
Opstine
Opis
f
Budzet i Finansije
17533
180
2013
2013
d
175
-
Poljoprivreda
Šumarstva i inspekcija
49,297
49,297
20,000
20,000
84,297
54,297
30,000
84,297
54,297
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
38,574
38,574
7,100
7,100
45,674
45,674
99 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
65165
850
f
Kadastralne sluzbe
Prostorno Planiranje i Regula
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
38,574
38,574
7,100
7,100
45,674
45,674
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,872
23,872
7,520
5,520
2,000
31,392
29,392
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,872
23,872
7,520
5,520
2,000
31,392
29,392
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
149
149
748,000
748,000
120,000
106,052
13,948
40,000
40,000
40,000
40,000
25,000
20,000
20,000
25,000
953,000
914,052
38,948
73042
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
7,207
7,207
14,000
10,000
4,000
74950
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
135
135
698,562
698,562
96,052
96,052
75660
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
42,231
42,231
9,948
25,000
9,948
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
29,000
19,000
10,000
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
29,000
19,000
10,000
25,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
819
819
3,682,597
3,627,597
55,000
263,914
226,241
37,673
47,575
47,575
40,000
40,000
4,034,086
3,941,413
92,673
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
77,225
47,225
30,000
36,658
36,658
9,472
9,472
40,000
40,000
163,355
133,355
30,000
Kultura Omladina i Sport
85033
920
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66170
730
2013
2013
d
660
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92165
Administracija
56,679
56,679
56,679
56,679
61,207
57,207
4,000
20,000
20,000
814,614
814,614
77,179
42,231
34,948
110,679
75,679
35,000
25,000
110,679
75,679
35,000
25,000
100 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
658
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
51,240
51,240
29,500
17,000
12,500
4,500
4,500
85,240
72,740
12,500
93960
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
610
610
2,698,872
2,698,872
123,562
123,562
24,433
24,433
2,846,866
2,846,866
95160
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
170
170
855,260
830,260
25,000
74,195
49,022
25,173
9,171
9,171
938,626
888,453
50,173
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
143
143
652,000
652,000
113,415
113,415
24,790
24,790
5,157
5,157
162,334
122,334
40,000
957,696
917,696
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
73,594
73,594
20,749
20,749
15,390
15,390
5,157
5,157
135,469
95,469
40,000
250,359
210,359
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
73,594
73,594
20,749
20,749
15,390
15,390
5,157
5,157
135,469
95,469
40,000
250,359
210,359
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,251
43,251
8,938
8,938
52,189
52,189
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Kancelarija Skupstine Ops
Staf
92850
16034
169
Opstine
Opis
f
Parteš
163
2013
2013
d
160
-
16334
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
34,683
34,683
6,438
6,438
41,121
41,121
16494
Komunikacija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,284
4,284
1,000
1,000
5,284
5,284
16534
Rod
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,284
4,284
1,500
1,500
5,784
5,784
50,818
50,818
6,162
6,162
56,980
56,980
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
101 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16934
195
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
50,818
50,818
6,162
6,162
56,980
56,980
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,217
30,217
8,000
8,000
38,217
38,217
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,217
30,217
8,000
8,000
38,217
38,217
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
46,791
46,791
7,000
7,000
53,791
53,791
Drumska infrastruktura
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18194
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
46,791
46,791
7,000
7,000
53,791
53,791
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,382
5,382
1,800
1,800
7,182
7,182
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,382
5,382
1,800
1,800
7,182
7,182
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,224
23,224
6,000
6,000
29,224
29,224
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,224
23,224
6,000
6,000
29,224
29,224
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,110
34,110
6,381
6,381
40,491
40,491
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda Sumarstvo R
Urbano planitanje I inpekc
Staf
18034
47034
660
f
Javne sluzbe, civilna odbr
19670
470
Opstine
Opis
Budzet i Finansije
17534
180
2013
2013
d
175
-
Poljoprivreda
102 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66675
920
659
f
Prostorno planiranje i nadzo
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Kancelarija Predsednika
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,110
34,110
6,381
6,381
40,491
40,491
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
41,055
41,055
5,087
5,087
5,400
5,400
22,053
22,053
73,595
73,595
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
41,055
41,055
5,087
5,087
5,400
5,400
22,053
22,053
73,595
73,595
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
19,116
19,116
6,457
6,457
25,573
25,573
85034
Sluzbe za kulturu
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
14,832
14,832
4,957
4,957
19,789
19,789
85074
Podrška za mlade
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,284
4,284
1,500
1,500
5,784
5,784
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
76
76
284,442
284,442
36,841
36,841
4,000
4,000
4,812
4,812
330,095
330,095
4,812
4,812
185,159
185,159
Obrazovanje i Nauka
Elez Han
160
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
75000
850
2013
2013
d
730
-
93990
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
52
52
159,926
159,926
18,421
18,421
2,000
2,000
95190
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
124,516
124,516
18,420
18,420
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
222
222
1,079,088
1,069,088
10,000
204,168
180,794
23,374
37,500
32,000
5,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
41,710
41,710
30,000
30,000
144,936
144,936
32,000
17,000
15,000
12,000
12,000
529,284
233,158
296,126
1,882,040
1,532,040
350,000
83,710
83,710
103 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16035
f
Kancelarija Predsednika
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16935
175
Opstine
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17535
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16335
169
2013
2013
d
163
-
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
41,710
41,710
30,000
30,000
12,000
12,000
83,710
83,710
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
71,765
71,765
70,000
62,273
7,727
19,000
16,000
3,000
160,765
150,038
10,727
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
71,765
71,765
70,000
62,273
7,727
19,000
16,000
3,000
160,765
150,038
10,727
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
48,996
48,996
1,500
1,500
50,496
50,496
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
48,996
48,996
1,500
1,500
50,496
50,496
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,262
40,262
3,000
3,000
43,262
43,262
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,262
40,262
3,000
3,000
43,262
43,262
180
Javne sluzbe, civilna odbr
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
40,702
40,702
20,000
12,000
8,000
60,702
52,702
8,000
195
Kancelarija za zajednice
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
3,892
3,892
2,000
2,000
5,892
5,892
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
3,892
3,892
2,000
2,000
5,892
5,892
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
19,518
19,518
3,000
3,000
19675
470
Poljoprivreda Sumarstvo R
Lokalna Kancelarija za Zajedn
10,000
5,000
5,000
32,518
27,518
5,000
104 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47115
920
f
Šumarstva i inspekcija
Planiranje gospodarskog raz
Urbano planitanje I inpekc
66480
730
Opstine
Staf
Opis
Ekonomski Razvoj
48035
660
2013
2013
d
480
-
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
19,518
19,518
3,000
3,000
10,000
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,901
12,901
2,000
2,000
14,901
14,901
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,901
12,901
2,000
2,000
14,901
14,901
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
35,449
35,449
3,000
3,000
491,789
198,158
293,631
530,238
236,607
293,631
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
35,449
35,449
3,000
3,000
491,789
198,158
293,631
530,238
236,607
293,631
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
181,553
176,553
5,000
31,391
26,891
4,500
5,000
5,000
0
224,944
214,444
10,500
5,000
5,000
0
13,460
13,460
0
7,000
6,000
1,000
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,615
6,615
1,845
1,845
75050
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
161,368
156,368
5,000
25,785
22,285
3,500
75670
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
13,570
13,570
3,761
2,761
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
125
125
582,340
577,340
5,000
38,277
35,130
3,147
11,500
10,000
1,500
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,375
23,375
4,647
1,500
3,147
600
600
10,000
92175
Administracija
Total
m
73044
Obrazovanje i Nauka
Kapitalne
Troskovi
32,518
27,518
5,000
7,000
6,000
1,000
194,153
184,653
9,500
17,331
16,331
1,000
10,000
10,000
32,495
30,000
2,495
674,612
652,470
22,142
30,000
30,000
0
68,622
55,475
13,147
105 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
95220
163
Opstine
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Kancelarija Predsednika
Staf
Opis
f
Kllokot
160
2013
2013
94020
660
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
97
97
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
440,873
435,873
5,000
27,000
27,000
23
23
118,092
118,092
6,630
6,630
3,500
3,000
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
124
124
571,144
571,144
119,600
108,600
11,000
20,000
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
46,290
46,290
Kapitalne
Troskovi
Total
m
7,400
6,400
1,000
2,495
2,495
477,768
469,273
8,495
128,222
127,722
500
7,000
4,800
2,200
272,507
220,707
51,800
990,251
915,251
75,000
17,500
6,500
11,000
7,000
4,800
2,200
211,071
159,271
51,800
281,861
216,861
65,000
17,500
6,500
11,000
7,000
4,800
2,200
211,071
159,271
51,800
276,472
211,472
65,000
16036
Kancelarija Predsednika
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
40,901
40,901
16116
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,389
5,389
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
87,492
87,492
4,000
4,000
20,000
10,000
10,000
111,492
101,492
10,000
4,000
4,000
20,000
10,000
10,000
72,801
62,801
10,000
Administracija i Osoblje
5,389
5,389
16336
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,801
48,801
16376
Ljudskim resursima
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
13,092
13,092
13,092
13,092
16416
Pravna pitanja
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,821
4,821
4,821
4,821
16456
Civilno Registracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,234
12,234
12,234
12,234
106 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
h
i
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
4,272
4,272
4,272
4,272
16576
Europskih Integracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,272
4,272
4,272
4,272
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
7,816
7,816
7,816
7,816
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
7,816
7,816
7,816
7,816
Nabavka
Nabavka
Kancelarija Skupstine opst
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet I Finansije
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
Kancelarija za zajednice
g
Robe
i
Usluge
1
1
18196
195
f
Dnevnice
i
Plate
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17536
180
Staf
Opis
Komunikacija
16936
175
Opstine
16496
16880
169
2013
2013
d
167
-
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55,226
55,226
10,000
10,000
65,226
65,226
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55,226
55,226
10,000
10,000
65,226
65,226
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
31,496
31,496
2,265
2,265
33,761
33,761
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
31,496
31,496
2,265
2,265
33,761
33,761
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
18,682
18,682
1,537
1,537
20,219
20,219
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
18,682
18,682
1,537
1,537
20,219
20,219
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,272
4,272
1,000
1,000
5,272
5,272
107 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
19880
850
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66685
730
f
Prostorno Planiranje i Reg
65180
660
Opstine
Prostorno planiranje i nadzo
Zdravstvo i Socijalna Zasti
Prostorno Planiranje i Reg
Staf
Opis
Poljoprivreda, sumarstvo i
47036
650
2013
2013
d
470
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,272
4,272
1,000
1,000
5,272
5,272
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,572
10,572
1,500
1,500
12,072
12,072
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,572
10,572
1,500
1,500
12,072
12,072
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,572
10,572
2,500
2,500
13,072
13,072
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,572
10,572
2,500
2,500
13,072
13,072
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,588
15,588
2,000
2,000
17,588
17,588
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,588
15,588
2,000
2,000
17,588
17,588
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
70,456
70,456
12,000
12,000
82,456
82,456
73045
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
17,802
17,802
6,000
6,000
23,802
23,802
75100
Sluzbe Primarnog Zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
52,654
52,654
6,000
6,000
58,654
58,654
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
7,614
7,614
1,798
1,798
9,412
9,412
108 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
85036
661
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
7,614
7,614
1,798
1,798
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
56
56
205,068
205,068
63,500
63,500
92180
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,369
9,369
47,000
47,000
94050
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
138,873
138,873
10,000
10,000
95250
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
44,231
44,231
5,500
5,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
189
189
798,769
795,769
3,000
111,938
79,938
32,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
51,232
51,232
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kancelarija Predsednika
16037
163
Opstine
Opis
f
Ranilug
160
2013
2013
d
920
-
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
9,412
9,412
61,436
61,436
330,004
330,004
56,369
56,369
61,436
61,436
210,309
210,309
49,731
49,731
29,000
24,000
5,000
30,000
25,000
5,000
172,524
137,524
35,000
1,142,231
1,062,231
80,000
47,334
25,334
22,000
30,000
25,000
5,000
128,912
93,912
35,000
257,478
195,478
62,000
51,232
51,232
47,334
25,334
22,000
30,000
25,000
5,000
128,912
93,912
35,000
257,478
195,478
62,000
17
17
77,652
77,652
6,000
3,000
3,000
83,652
80,652
3,000
16337
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
64,500
64,500
2,000
1,000
1,000
66,500
65,500
1,000
16497
Komunikacija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,666
8,666
2,000
1,000
1,000
10,666
9,666
1,000
109 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16537
180
Rod
Kancelarija Skupstine Opstin
g
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
h
Dnevnice
i
Plate
i
1
1
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
4,486
4,486
2,000
1,000
1,000
6,486
5,486
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50,500
50,500
2,000
52,500
50,500
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50,500
50,500
2,000
2,000
2,000
52,500
50,500
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
45,275
45,275
2,000
1,000
1,000
47,275
46,275
1,000
2,000
1,000
1,000
42,500
41,500
1,000
Budzetiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,500
40,500
17577
Administraciju i prikupljanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,775
4,775
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,514
33,514
2,000
1,000
1,000
29,000
24,000
5,000
64,514
58,514
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,514
33,514
2,000
1,000
1,000
29,000
24,000
5,000
64,514
58,514
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,720
10,720
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Javne sluzbe, civilna odbr
Javne infrastrukture
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda Sumarstvo i
Staf
17537
19685
470
f
Budzet i Finansije
18197
195
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine Ops
16937
175
2013
2013
d
169
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
4,775
4,775
1,000
10,720
10,720
22,200
22,200
1,000
11,720
10,720
1,000
1,000
11,720
10,720
1,000
2,000
1,000
1,000
24,200
23,200
1,000
110 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47037
920
Opstine
Staf
Opis
f
Poljoprivreda
Prostorno Planiranje i Reg
65185
730
2013
2013
d
650
-
Kadastralne sluzbe
Zdravstvo i Socijalna Zasti
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,200
22,200
2,000
1,000
1,000
24,200
23,200
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
26,596
26,596
2,000
1,000
1,000
28,596
27,596
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
26,596
26,596
2,000
1,000
1,000
28,596
27,596
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
148,059
145,059
3,000
0
0
148,059
145,059
3,000
0
0
130,727
127,727
3,000
75150
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
130,727
127,727
3,000
75680
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,332
17,332
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
100
100
333,021
333,021
Obrazovanje i Nauka
Robe
i
Usluge
17,332
17,332
47,604
47,604
92185
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,596
25,596
94080
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
66
66
167,668
167,668
15,868
15,868
95280
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
79,088
79,088
15,868
15,868
43,612
43,612
424,237
424,237
25,596
25,596
43,612
43,612
227,148
227,148
94,956
94,956
111 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
-
2013
Opstine
2013
Program
d
Ukupni Troskovi za 38 Opstine
Podprogram
Kod.
podp.
e
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
43,663
198,307,639
38,541,392
9,013,295
7,997,697
128,242,369
382,102,392
Vladini Grantovi
43,663
196,264,091
26,329,795
8,152,341
1,279,469
86,682,696
318,708,392
0
2,043,548
12,211,597
860,954
6,718,228
41,559,673
63,394,000
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
0
0
0
0
0
112 - 112
26-07-2013, 13:16 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Review Budget
Kosovski Budzet za 2013 godinu
Raspored 4.2 Kapitalni Projekti za Municipalni Nivo
(u evro)
Prog
Šifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
10 - VG
21 - SP
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
Strano
2013
2013
2013
2014
2015
2013-2015
Financiranje
611000 - Glogovac
611163 - Administracija i Osoblje
163010 - Administracija - Glogovac
611163-1319182
87000
Adaptacije zgrada opshtine
611163-1319188
87001
Izgradnja civilne kancelarije u selo Arlte Dobrosevac i Abria
611163-1319505
87002
Odrzavanje aplikativnih konfiguracija Vlade
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
0
0
72,500
50,000
122,500
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
15,000
0
15,000
72,500
50,000
137,500
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
15,000
0
15,000
72,500
50,000
137,500
0
611180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180010 - Putna Infrastruktura - Glogovac
611180-1319357
87003
Popravak parkova i zelenila e u gradu Glogovac
20,000
0
20,000
20,000
60,000
100,000
0
611180-1319376
87004
Renovisanje asfaltiranje puteva
20,000
0
20,000
20,000
80,000
120,000
0
611180-1319382
87005
Odrzavanje puteva za zimske i letne sezone
30,000
0
30,000
25,000
40,000
95,000
0
611180-1319393
87006
Ciscenje divljih skladista
15,000
0
15,000
10,000
4,000
29,000
0
611180-1319401
87007
Obelezavanje horizontalni i veriklni puteva
15,000
0
15,000
10,000
20,000
45,000
0
611180-1319419
87008
Snabdevanje kontinjera sa kapacitetom 1.1m³
10,000
0
10,000
10,000
5,000
25,000
0
611180-1319423
87009
Odrzavanje vodovodnog sistema
0
0
0
10,000
15,000
25,000
0
611180-1319439
87010
Reguliranje grobova u Glogovcu
10,000
0
10,000
10,000
20,000
40,000
0
611180-1319446
87011
Regulisanje fekalni septiqni jama
30,000
0
30,000
20,000
25,000
75,000
0
611180-1319462
87012
Regulisanje puteva qetfortog reda sa peskom
15,000
0
15,000
10,000
10,000
35,000
0
611180-1319466
87013
Regulisanje javnog osfetlenja u Glogovcu
15,000
0
15,000
10,000
15,000
40,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Glogovac
180,000
0
180,000
155,000
294,000
629,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180,000
0
180,000
155,000
294,000
629,000
0
611470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
Faqe 1
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
470010 - Poljoprivreda - Glogovac
611470-1319150
87014
Ostale potroshni vakcionisanje psima i likfidacije psima
611470-1319166
87015
Snabdevanje laktofiltara za snabdevanje mleka
611470-1319327
87016
Izgradnja sere tynel u opshtine Glogovca
611470-1319334
87017
611470-1319338
87018
4,000
0
4,000
10,500
10,500
25,000
0
7,000
0
7,000
7,000
0
14,000
0
37,500
0
37,500
50,000
25,000
112,500
0
Snabdevanje motecikla za shumarstvu
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
Snabdevanja operature sa pqelarstvu
4,000
0
4,000
5,000
5,000
14,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Glogovac
58,500
0
58,500
72,500
40,500
171,500
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
58,500
0
58,500
72,500
40,500
171,500
0
611650 - Kadastar i Geodezija
650050 - Katastar Usluge - Glogovac
611650-1319118
87019
Snimanje pute u opshtine Glogovc
611650-1319126
87020
Snabdevanje instumenta za geodezije
611650-1319143
87021
Podzemlji kadastar
611650-1320561
84524
Kupovina vozila
0
0
0
20,000
40,000
60,000
0
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Glogovac
55,000
0
55,000
40,000
60,000
155,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
55,000
0
55,000
40,000
60,000
155,000
0
0
63,000
63,000
150,000
185,000
398,000
0
144,663
611660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663100 - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
611660-1318202
87022
Asfalltiranje infrastrukture na selje lagja"Deshmorve"u Pokleku
611660-1318205
87023
Asfaltiranje putevi grada Drenas I,II,III
0
144,663
80,000
100,000
324,663
0
611660-1318210
87024
Dodatak kapaciteta vodne piqe u selu Gladno sela,Likoshane,Dobroshevca Gllobare i Staro
63,000
Qikatova e Vjeter0
63,000
90,000
0
153,000
0
611660-1318214
87025
Fekalni kanalizacija u selu Gornja Abrinja
0
0
0
80,000
60,000
140,000
0
611660-1318215
87026
Asfalltirana u naseli Komorane
0
40,000
40,000
40,000
30,000
110,000
0
611660-1318219
87027
Fekalna Kanalizacija u Komorane III
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611660-1318222
87028
Asfaltiranje pute naselje Cakiqi Ibriqi u Komorane
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
611660-1318226
87029
Regulisanje fekalne kanalizacia u Gjergjicu
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
611660-1318227
87030
Asfaltiranje puteve u Baicu
50,000
0
50,000
30,000
0
80,000
0
611660-1318252
87031
Izgrada fekalne kanalizacije u Baice
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318253
87032
Izgradnja rezervaru vode za piqe u Baicu
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611660-1318256
87033
Asfalltiranje pute selu Krajkova-Damanke
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
611660-1318264
87034
Izgradnja rezurvara piqe vodu u selu damanek
0
0
0
30,000
0
30,000
0
611660-1318270
87035
Izgradnja infrastrukturu u selu Terstenik I
0
90,000
90,000
45,000
50,000
185,000
0
611660-1318277
87036
Asfalltiranja pute u selu Bytyqi
0
0
0
0
50,000
50,000
0
Faqe 2
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1318294
87037
Fekalne kanalizacije u selu Bytyqi
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611660-1318299
87038
Asfalltiranje pute u selu Vasileva
63,000
0
63,000
30,000
50,000
143,000
0
611660-1318300
87039
Fekalni kanalizacije u selu Vasilevo
0
0
611660-1318303
87040
Asfalltiranje pute u selu Arllate naselja Xhamia Foniqi
0
50,000
0
0
30,000
30,000
0
50,000
30,000
50,000
130,000
0
611660-1318312
87041
Fekalne kanalizacije u Arllatu naselja Bujupi Foniqi i Xhamia
25,000
0
611660-1318316
87042
Asfalltiranje pute u selu Poluzha naselje Istogu i Kastrati
40,000
0
25,000
20,000
0
45,000
0
40,000
0
0
40,000
0
611660-1318328
87043
Asfalltiranja naselje Vermicve do osrednja shkollu u donja Korroticu
611660-1318344
87044
Asfaltiranje pute u selu Nekoca
611660-1318356
87045
611660-1318363
87046
611660-1318374
611660-1318408
0
0
0
30,000
0
30,000
0
47,000
0
47,000
0
0
47,000
0
Vodovoda u selu Nekoca
0
0
0
0
30,000
30,000
0
Fekalni kanalizaciju i gornja Fushtica
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
87047
Asfaltiranje puta u Gllobare
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
87048
Fekalni kanalzacije u gllobare
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611660-1318413
87049
Fekalne kanalizacije u Shtrubullove
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
611660-1318449
87050
Asfaltiranje puta Terstenik
90,000
0
90,000
35,000
50,000
175,000
0
611660-1318452
87051
Asfaltiranja puta u Tersteniku II
0
0
0
0
50,000
50,000
0
611660-1318466
87052
Fekalne kanalizacije u Terstenika II
0
30,000
30,000
30,000
0
60,000
0
611660-1318470
87053
Fekalni kanalizacije u selu novi Pokleka
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
611660-1318473
87054
Asfaltiranja puta Gornji zabela
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
611660-1318541
87055
Asfaltiranje puta novi Poklek
0
0
0
30,000
0
30,000
0
611660-1318547
87056
Asfaltiranj puta donji Zabel
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
611660-1318575
87057
Fekalni kanalizacije u selu Vuqaka
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611660-1318579
87058
Vodovod u selu Vucak
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318583
87059
Asfaltiranje u selu Llapushnik naselja Bogiqi
0
0
0
30,000
0
30,000
0
611660-1318589
87060
Asfaltiranje naselje Tahiraj dhe fekalni kanalizacije naselja Berisha
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
611660-1318593
87061
Poprvilanje puteva Glogovac gornji Abrija
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
611660-1318597
87062
Asfaltiranje puta u Krajkova
0
0
0
30,000
0
30,000
0
611660-1318652
87063
Fekalni kanalizacije u sela Krajkova
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
611660-1318719
87064
Asfaltiranje puta Negrovc
0
30,000
30,000
20,000
40,000
90,000
0
611660-1318724
87065
Fekalni kanalizacije u selo Negrovc
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611660-1318727
87066
Asfaltiranje puta u Sankoca
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318730
87067
Asfaltiranje puta u selu Terdevc naselje Tahiraj
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
611660-1318731
87068
Asfaltiranje puta Kishnareka
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318755
87069
Fekalni kanalizacije u Kishnareka
0
0
0
30,000
0
30,000
0
Faqe 3
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1318756
87070
Asfaltiranje puta u selu Gradica
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
611660-1318806
87071
Fekalni kanalizacije u Gradicu
0
0
0
20,000
30,000
50,000
0
611660-1318810
611660-1318839
87072
Asfaltiranje puta u selu Gladnosela
0
58,500
58,500
40,000
0
98,500
0
87073
Asfaltiranje puta u Godancu
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
611660-1318844
87074
Fekalni kanalizacija u selu Godance
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318850
87075
Fekalne kanalizacije u selu Staro Qikatova
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
611660-1318854
87076
Asfaltiranje puta u Gornji Korotica
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
611660-1318857
87077
Asfaltiranja puta u Donji Korotica
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
611660-1318864
87078
Asfaltirnaja puta u Likoshane
0
40,000
40,000
30,000
0
70,000
0
611660-1318869
87079
Fekalni kanalizacije u selu Likoshane
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318871
87080
Fekalni kanalizacije u selu Donja Fushtica
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
611660-1318883
87081
Asfaltiranje puta Shtutica naselje Sylaj
50,000
0
50,000
25,000
0
75,000
0
611660-1318885
87082
Fekalni kanalizacije u selo Shtutica
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318889
87083
Asfaltirnaje puta u selo Dobrosheca
41,500
8,500
50,000
30,000
0
80,000
0
611660-1318895
87084
Fekalni kanalizacije u selu Dobroshevc
0
0
0
0
40,000
40,000
0
611660-1318902
87085
Infrastrukturi u selo Verbovca
611660-1318917
87086
Fekalni kanalizacije u Sankocu
611660-1318926
87087
Izrada plana za regulisanje grada Glogovcu
611660-1318956
87088
Nadzorna kapitalne projekte
611660-1318960
87089
Regulisanje reka Drenica
611660-1318976
87090
Izgradnja busta "fehmi Ladrovci"center Glogoca
611660-1318978
87091
Regulisanje puta naselje Avdyli i Xhemaj u Dobroshevca
0
611660-1318979
87092
Regulisanje puta u Gradicu
0
611660-1318981
87093
Regulisanje skladishte gradjevinski otpata opshtinski potreba
0
611660-1319847
87094
Zajdeniqko finnasiranje projekata sa donatorom
611660-1319962
87095
Nadvozhnjak u selu Dobroshevca
611660-1320473
84458
Asfaltiranje puta u selu Vucak
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
20,000
0
20,000
15,000
0
35,000
0
0
0
0
0
30,000
30,000
0
3,836
0
3,836
3,163
3,500
10,499
0
0
0
0
0
40,000
40,000
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
40,000
30,000
70,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
1,042,999
690,000
1,732,999
1,313,163
1,408,500
4,454,662
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,042,999
690,000
1,732,999
1,313,163
1,408,500
4,454,662
0
611730 - Osnovno Zdravstvo
731000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
611730-1319032
87096
Hitno pomoq
30,000
0
30,000
0
70,000
100,000
0
611730-1319042
87097
Oderzhavanje zdrastveni objekata i aparature zdravsteni
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
Faqe 4
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611730-1319058
87098
I ostale operature zdrastveni
611730-1319106
87099
Inventar za porodiqne medicine
611730-1319110
87100
Adapcije porodiqni medicine
10,000
0
10,000
10,000
30,000
50,000
0
5,000
0
5,000
10,000
0
15,000
0
63,000
0
63,000
0
0
63,000
0
118,000
0
118,000
20,000
100,000
238,000
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Glogovac
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
123,000
0
123,000
20,000
100,000
243,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755000 - Socijalne Sluzbe - Glogovac
611730-1319103
87101
Regulisanje ograde za objekat socijalni centar u Glogocu
611850 - Kultura, Omladina i Sport
850010 - Kultura - Glogovac
611850-1318982
87102
Izgradnja stadioni druge etape
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
611850-1319005
87103
Izgradnja Muzeja,Biblotekara i arhivi u Glogocu
0
0
0
80,000
0
80,000
0
611850-1319008
87104
Izgradnja pozorishte i galeria u Glogocu
0
0
0
80,000
0
80,000
0
611850-1319016
87105
Izgradnja pet sportski tereni
0
0
0
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Kultura - Glogovac
100,000
0
100,000
160,000
100,000
360,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
100,000
0
100,000
160,000
100,000
360,000
0
611920 - Obrazovanje i Nauka
920050 - Administracija - Glogovac
611920-1319543
87106
Adaptacija objketa osnovne shkole "Xheladin Gashi"Komoran
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
611920-1319557
87107
Zajedniqko finansiranje za potrebe uqenika
50,000
0
50,000
40,000
90,000
180,000
0
611920-1319569
87108
Regulisanje sportskih terena u gimnazija"Gjergj Kastrioti Skenderbeu"Glogovcu
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611920-1319574
87109
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Mehdi Sylejmani"Bytyq
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319581
87110
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Shaban Polluzha"Polluzhe
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319584
87111
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Shaban Polluzha"Gornja Korotica
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319591
87112
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Rilindja"Dritan
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319615
87113
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Xheva Lladrovci"Gladnoselo
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319621
87114
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Zenel Hajdini"Terstenik
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319624
87115
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Fazli Grajqevci"Poklek Vasilevo
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319628
87116
Regulisanje sportskih terena osnovne shkole "Naim Frasheri"Globare
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319631
87117
Adaptiranje obdanishta "Ardhemeria"Komorane
0
0
0
40,000
0
40,000
0
611920-1319635
87118
Regulisanje ograde OSH"Xheladin Gashi-Plaku"Komorane
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319639
87119
Regulisanje ograde OSH"28 nentori"Krajkovo
0
0
0
10,000
0
10,000
0
611920-1319645
87120
Regulisanje ograde u obdanishtu "Ardhmeria"Komorane
0
0
0
10,000
0
10,000
0
Faqe 5
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611920-1319648
87121
Adaptacia krova OSH"Rexhep Xheli"Likoshane
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611920-1319662
87122
Renoviranje krova OSH"Deshmoret e Qendreses"Terstenik
0
0
0
20,000
0
20,000
0
611920-1319665
87123
Renoviranje poda OSH"Mehdi Sylejmani Bytyqi"Bytyq
0
0
0
30,000
0
30,000
0
611920-1319673
87124
Renoviranja shkolskog objekta "Abedin Byjupi"odvojeni odelenja u Gjergjicu
0
0
0
0
30,000
30,000
0
611920-1319687
87125
Regulisanje ograde OSh"7 Marsi"Kishnareka
0
0
0
0
12,000
12,000
0
611920-1319693
87126
Regulisanje ograde OSH"Rilindja"Dobroshevc
0
0
0
0
12,000
12,000
0
611920-1319708
87127
Regulisanje ograde obdanishte "Ardhemria"Glogovac
0
0
0
0
12,000
12,000
0
611920-1319710
87128
Regulisanje ograde OSH"Xhev Ladrovci"Gladnoselo
0
0
0
0
12,000
12,000
0
611920-1319712
87129
Regulisanje ograde OSH"Deshmoret e Drenices"Staro Qikatovo
0
0
0
0
12,000
12,000
0
611920-1319713
87130
Regulisanje ograde OSH"Shote Galica"Terdevac
0
0
0
0
10,000
10,000
0
611920-1319714
87131
Regulisanje ograde OSH"Shaban Polluzha"Gornja Korrotica
0
0
0
0
12,000
12,000
0
611920-1319715
87132
Regulisanje ograda OSH"Azem Bejta"Shtutic
0
0
0
0
11,000
11,000
0
611920-1319719
87133
Regulisanje ograde OSH"Abedin Bujupi"Arlate
0
0
0
0
11,000
11,000
0
611920-1319722
87134
Regulisanje ograde OSH"Xheladin Gashi-Plaku"Komorane
611920-1319724
87135
Izgradnja OSH"Abedin Bujupi"Arlat
611920-1319726
87136
611920-1319728
87137
611920-1319733
611920-1319736
0
0
0
0
11,000
11,000
0
90,000
0
90,000
350,000
111,000
551,000
0
Regulisanje ograde OSH"Arif Shala"Donja Korotica
0
0
0
0
11,000
11,000
0
Regulisanje sportski terena"Deshmoret e Forteses"Terstenik
0
0
0
0
11,000
11,000
0
87138
Regulisanje sportskog terena OSH"Arif Shala"Donja Korotica
0
0
0
0
11,000
11,000
0
87139
Regulisanje sportskog terena OSH"Luigj Gurakuqi"Donja Fushtica
0
0
0
0
11,000
11,000
0
611920-1319741
87140
Regulisanje sportskog terena OSH"Shote Galica"Terdevc
0
0
0
0
11,000
11,000
0
611920-1319745
87141
Regulisanje sportskog terena OSH"Deshmoret e Qendreses"Terstenik
0
0
0
0
11,000
11,000
0
611920-1319751
87142
Regulisanje sportskog terena OSH"Rilindja"Godance
0
0
0
0
11,163
11,163
0
611920-1319754
87143
Regulisanje sportskog terena OSH"Abedin Bujupi"Gjergjic
0
0
0
0
12,000
12,000
0
160,000
0
160,000
630,000
435,163
1,225,163
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
160,000
0
160,000
630,000
435,163
1,225,163
0
Ukupno - Glogovac
1,734,499
690,000
2,424,499
2,463,163
2,488,163
7,375,825
0
612000 - Kosovo Polje
612175 - Budzet i Finansije
175020 - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
612175-1318015
87144
Kupovina kopjutera
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612175-1318016
87145
Kupovina namestaja
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
612175-1318017
87146
Kupovina vozila
0
20,000
20,000
35,000
35,000
90,000
0
Faqe 6
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612175-1318018
87147
Kupovina masina za fotokopiranje
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
612175-1318020
87148
Zajednicko finansiranje projekata
173,312
21,433
194,745
213,312
213,312
621,369
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
173,312
76,433
249,745
283,312
283,312
816,369
0
Ukupno - Budzet i Finansije
173,312
76,433
249,745
283,312
283,312
816,369
0
612180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181620 - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
612163-1318022
87149
Eminicija ulicnih pasova
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
612163-1318028
87150
Odrz. putne, kanal, vodov. parkovne, infrastr. ciscenej snega
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
612163-1318029
87151
Kupovina kontejnera za smece
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
612163-1318032
87152
Ciscenje okoline
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
612163-1318034
87153
Izgrad. parkova, trotuara i hor. vert. signaliz. ulica
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
612163-1318038
87154
Hitni slucajevi
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612163-1318040
87155
Postavljanje osvetljenja i odrz.
50,000
82,890
132,890
150,000
150,000
432,890
0
612163-1318042
87156
Izgr. vodovodnog i sistema za navodnjavanje i rezervara vode
80,000
40,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
612163-1318044
87157
Posipanje zavorom tercijarne ulice
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612163-1318648
87158
Izgr. trotuara u V.S., M.S.
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
130,000
327,890
457,890
475,000
475,000
1,407,890
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
130,000
327,890
457,890
475,000
475,000
1,407,890
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
612470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470420 - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
612660-1318151
87159
Posumljavanje suma
612660-1318152
87160
Sanitarno ciscenje suma
612660-1318153
87161
Ruralni razvoj
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
300,000
0
300,000
375,000
375,000
1,050,000
0
Ukupno - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
300,000
20,000
320,000
395,000
395,000
1,110,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
300,000
20,000
320,000
395,000
395,000
1,110,000
0
220,000
15,000
235,000
235,000
235,000
705,000
0
612660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
612660-1318124
87162
Asfaltiranje u Kosovo Polje
612660-1318125
87163
Asfaltiranje u Grabovcu
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612660-1318127
87164
Asfaltiranje u V.Belacevac i izgradnja trotuara
0
45,000
45,000
45,000
45,000
135,000
0
612660-1318129
87165
Asfaltiranje u Mali Belacevac
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
612660-1318130
87166
Asfaltiranje u Velikoj Slatini
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
612660-1318131
87167
Asfaltiranje u Vragoliji
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
Faqe 7
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612660-1318133
87168
Asfaltiranje u Gornje Dobrevo
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
612660-1318135
87169
Asfaltiranje u Nakarade
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
612660-1318142
87170
Asfaltiranje u Harilaq
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612660-1318143
87171
Asfaltiranje u Dobridubu
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612660-1318144
87172
Asfaltiranje u Donje Dobrevo
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
612660-1318147
87173
Izgr. kanalizac. vodovoda
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
612660-1318656
87174
Asfaltiranje u Pomozotin-Kuzmin-Kosovo Polje
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
612660-1318891
87175
Asfaltiranje u Hencu
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
220,000
375,000
595,000
595,000
595,000
1,785,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
220,000
375,000
595,000
595,000
595,000
1,785,000
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
612730 - Osnovno Zdravstvo
730110 - Administracija - Kosovo Polje
612730-1318658
87176
Kupovina opreme za zdravstvo
0
612730-1318662
87177
Odrzavanje zdravstvenih objekata
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
612730-1318668
87178
Izgrad. kuca za socijalne slucajeve-renoviranje
0
125,000
125,000
125,000
125,000
375,000
0
612730-1318670
87179
Renov. dvorista ambulanata
0
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
0
612730-1318673
87180
Dezinfekcija, deratizacija
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612730-1318677
87181
Adaptiranje soba za rentgen aparat
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
0
220,000
220,000
220,000
220,000
660,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
220,000
220,000
220,000
220,000
660,000
0
612850 - Kultura, Omladina i Sport
850020 - Kultura - Kosovo Polje
612163-1318023
87182
Arheoloska istrazivanja
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
612163-1318025
87183
Izgradnja sportske sale
65,000
105,000
170,000
170,000
170,000
510,000
0
612163-1318037
87184
Sportski tereni
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
Ukupno - Kultura - Kosovo Polje
65,000
195,000
260,000
260,000
260,000
780,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
65,000
195,000
260,000
260,000
260,000
780,000
0
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
0
612920 - Obrazovanje i Nauka
920100 - Administracija - Kosovo Polje
612163-1318041
87185
Odrzavanje skolskih objekata
612163-1318043
87186
Kupovina inventara
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
612163-1318045
87187
Skola u Nakarade
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
45,000
20,000
65,000
115,000
115,000
295,000
0
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
Faqe 8
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
45,000
20,000
65,000
115,000
115,000
295,000
0
Ukupno - Kosovo Polje
933,312
1,234,323
2,167,635
2,343,312
2,343,312
6,854,259
0
613000 - Lipljan
613160 - Predsednik i Opstinski Savet
160030 - Kancelarija Predsednika - Lipljan
613160-1319799
87188
PlaÄ?anje sudskih odluka
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Lipljan
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
613180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181630 - Javna Infrastruktura - Lipljan
613180-1110614
82110
Izgradnja kanalizacione mreze u selu Slovi, II faza
0
67,262
67,262
0
0
67,262
0
613180-1214623
85136
Izgradnja kanalizacije u naselju Krojmir
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
613180-1214677
85141
Asfaltiranje puta Salj - Krojmir (2. faza)
236,174
113,826
350,000
0
0
350,000
0
613180-1214755
85150
Uredjenje spomenika masakra u selu Bujan
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
613180-1217453
80109
Realizacija kanalizacije sela Gadimlje
0
74,352
74,352
0
0
74,352
0
613180-1318269
87189
Asfaltiranje putu u selu Gllanice
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
613180-1318284
87190
Asfaltiranje putu u selu Poturovc
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
613180-1318289
87191
Asfaltiranje putu u selu Dobraje e Vogel
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
613180-1318335
87192
Asfaltiranje putu u selu Hallaq I Vogel
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
613180-1318336
87193
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Rubovc
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
613180-1318337
87194
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Konjuh
613180-1318338
87195
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Torin
613180-1318366
87196
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Gllavica
613180-1318370
613180-1318378
90,220
0
90,220
0
0
90,220
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
39,863
0
39,863
0
0
39,863
0
87197
Asfaltiranje ceste u gradu Lipjan: "susjedstvu Varoshve", "Kraljica Teuta", "2. srpnja", "Shaqir
100,000
Hoxha", "Ulpiana",
0 "12. lipnja".
100,000
0
0
100,000
0
87198
Zgrada trotuarve naselje: Gadime Gornja i Donja Gadime
125,705
0
0
125,705
0
613180-1318492
87199
Regulacija ploq•nikom u gradu Lipljan
613180-1318494
87200
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Hallaq Madh
613180-1318581
87201
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Marevc
613180-1318591
87202
Izgradnja kanalizacije u naselju Qallapek
613180-1318595
87203
613180-1319087
87204
613180-1319108
87205
0
125,705
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
58,744
0
58,744
0
0
58,744
0
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Qylage
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Risinovc
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Blinaje
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
Faqe 9
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1319119
87206
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Bregu Zi
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
613180-1319141
87207
Izgradnja novog kanalizacijskog sustava u tom podruzu, Z1.3 i Z1.4 Lipjan
0
0
0
0
0
0
0
613180-1319146
87208
Asfaltiranje ceste za novo podruzje Z1.3 i Z1.4 Lipjan
613180-1319224
87209
Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Baice
613180-1319234
87210
Odrzavanje asfaltiranih cesta
0
613180-1319270
87211
Odrzavanje javne rasvjete
0
613180-1319283
87212
Sufinanciranje s donatorima
0
613180-1319295
87213
Nabavka i ugradnja horizontalne i vertikalne signalizacije Route Lipljan.
0
613180-1319312
87214
Izgradnja vodovoda do 20 sela.
613180-1319740
87215
Asfaltna puta "Hajredin Bajrami" u Lipjan s q•etiri trake.
613180-1319746
87216
Gradnja Cam u dvoristu groblju u selu starijim zamke
613180-1319834
87217
Izgradnja mreza kanalizacija u naselju Janjeve
613180-1320078
87218
613180-1320079
613180-1320080
0
0
0
0
0
0
0
27,230
121,515
148,745
0
0
148,745
0
0
0
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
122,523
122,523
0
0
122,523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
500,000
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
100,000
50,000
150,000
0
0
150,000
0
Izgradnja mreza kanalizacija u naselju Teqe
0
0
0
150,000
0
150,000
0
87219
Izgradnja mreza kanalizacija u naselju Terbuc
0
0
0
80,000
0
80,000
0
87220
Odrzavanje javne rasvjete
0
0
0
64,000
0
64,000
0
613180-1320082
87221
Izgradnja vodovoda Terbuc
0
0
0
60,000
0
60,000
0
613180-1320083
87222
Izgradnja vodovoda Varigoc
0
0
0
67,000
0
67,000
0
613180-1320084
87223
Izgradnja vodovoda Lluge
0
0
0
45,000
0
45,000
0
613180-1320086
87224
Izgradnja vodovoda Rubofc
0
0
0
50,000
0
50,000
0
613180-1320087
87225
Cisctenje reke u opctini Lipljan
0
0
0
200,000
0
200,000
0
613180-1320088
87226
Regulisanje javne rasvete solarne Lipljanu
0
0
0
500,000
0
500,000
0
613180-1320089
87227
Uredba parkova
0
0
0
150,000
0
150,000
0
613180-1320091
87228
Maintenance of paved roads
0
0
0
150,000
0
150,000
0
613180-1320092
87229
Odrzavanje otvorenim kanalima
0
0
0
150,000
0
150,000
0
613180-1320093
87230
Izgradnja trotoara u selu Shale
0
0
0
100,000
0
100,000
0
613180-1320095
87231
Stavljanje smec̕e u kante Lipljanu
0
0
0
15,000
0
15,000
0
613180-1320096
87232
Izgradnja mreza kanalizacija u Lipjan
0
0
0
450,000
0
450,000
0
613180-1320097
87233
Sufinanciranje s donatorima
0
0
0
424,995
0
424,995
0
613180-1320098
87234
Regulisanje i izgradnja mostova u Lipljanu
0
0
0
292,883
0
292,883
0
613180-1320100
87235
Izgradnja sportskih terena
0
0
0
152,000
0
152,000
0
613180-1320107
87236
Izgradnja vodovoda Terbuc-2
0
0
0
0
60,000
60,000
0
613180-1320109
87237
Ciscenje rijeke u opcini Lipljan-produljenja
0
0
0
0
300,000
300,000
0
613180-1320114
87238
Izgradnja vodovoda rubofc 2
0
0
0
0
50,000
50,000
0
Faqe 10
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1320116
87239
Odrzavanje javne rasvete - produzetak
0
0
0
0
64,000
64,000
0
613180-1320117
87240
Odrzavanje puteva asfaltiranih nastavi
0
0
0
0
70,000
70,000
0
613180-1320119
87241
Postavljanje Lipjan-produzne kosare
0
0
0
0
15,000
15,000
0
613180-1320120
87242
Izgradnja mreza kanalizacija u naselju Teqe 2
0
0
0
0
150,000
150,000
0
613180-1320121
87243
Izgradnja mreza kanalizacija u naselju Terbuc
0
0
0
0
80,000
80,000
0
613180-1320122
87244
Regulisanje javne rasvete solarne Lipljanu i dalje
0
0
0
0
400,000
400,000
0
613180-1320124
87245
Asfaltiranje puta u selu Gadimlje
0
0
0
0
400,000
400,000
0
613180-1320125
87246
Asfaltiranje puta u selu Smallusha - Sllovi
0
0
0
0
350,000
350,000
0
613180-1320127
87247
Asfaltiranje puta u selu Qylage
0
0
0
0
150,000
150,000
0
613180-1320129
87248
Asfaltiranje puta u Lipjan
0
0
0
0
400,000
400,000
0
613180-1320130
87249
Sufinanciranje s donatorima 2015
0
0
0
0
478,496
478,496
0
613180-1320134
87250
Izgradnja sportskih terena 2015
0
0
0
0
152,800
152,800
0
613180-1320137
87251
Regulacija korita u selu Gadimlje drugoj fazi
0
0
0
0
150,000
150,000
0
613180-1320139
87252
Eliminisati divlje deponije
613180-1320263
88918
Nabavka i ugradnja pumpe vode za sela Maguri , Medvec i Dobraje
613180-1320515
84488
613180-1320516
84489
0
0
0
0
100,000
100,000
0
19,350
0
19,350
0
0
19,350
0
Izgradnja mosta u selu . Gadimlje
0
23,000
23,000
0
0
23,000
0
Izgradnja kanalizacije Callapek - Bujar
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Lipljan
2,321,581
808,183
3,129,764
3,100,878
3,370,296
9,600,938
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,321,581
808,183
3,129,764
3,100,878
3,370,296
9,600,938
0
613660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663200 - Urbano Planiranje i Inspekcija
613660-1319753
87253
Razvijati detaljan projekt
130,000
0
130,000
0
0
130,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
130,000
0
130,000
0
0
130,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
130,000
0
130,000
0
0
130,000
0
613730 - Osnovno Zdravstvo
732000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
613180-1320099
87254
Renoviranje centara porodizne medicine
0
0
0
175,000
0
175,000
0
613180-1320132
87255
Renoviranje centara porodizne medicine 2015
0
0
0
0
175,000
175,000
0
613730-1319762
87256
Renoviranje ambulantas Lipjan
124,696
0
124,696
0
0
124,696
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
124,696
0
124,696
175,000
175,000
474,696
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
124,696
0
124,696
175,000
175,000
474,696
0
613920 - Obrazovanje i Nauka
922500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Lipljan
Faqe 11
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1320102
87257
Izgradnja Skole u opstini Lipljan
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Lipljan
0
0
0
400,000
0
400,000
0
0
0
0
400,000
0
400,000
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0
930600 - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
613180-1320135
87258
Izgradnja Skole u opstini Lipljan 2015
613920-1111372
82141
Izgradnja osnovne skole u selu Krajiste
8,883
26,560
35,443
0
0
35,443
0
613920-1111403
82139
Izgradnja osnovne skole u selu Glogovac
35,444
0
35,444
0
0
35,444
0
613920-1217448
80120
Izgradnja Osnovne Skole Bujan
35,443
0
35,443
0
0
35,443
0
613920-1217449
80121
Izgradnja osnovne skole Banule
35,443
0
35,443
0
0
35,443
0
613920-1319770
87259
Izgradnja osnovne Skole u selu Bujari
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
165,213
26,560
191,773
0
200,000
391,773
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
165,213
26,560
191,773
400,000
200,000
791,773
0
Ukupno - Lipljan
2,771,490
834,743
3,606,233
3,675,878
3,745,296
11,027,407
0
614000 - Obilic
614163 - Administracija i Osoblje
163040 - Administracija - Obilic
614163-1318884
87260
Opis maticnih knjiga
0
0
0
8,000
0
8,000
0
614163-1318890
87261
IT oprema
0
0
0
10,000
0
10,000
0
614163-1318947
87262
Kupovina vozila
0
0
0
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
0
0
0
43,000
0
43,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
0
0
43,000
0
43,000
0
614180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180040 - Putna Infrastruktura - Obilic
614180-1215430
85160
Popravka ulica 4. kategorije
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
614180-1318340
87263
Popravka kanalizacione mreze
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
614180-1318346
87264
Odrzavanje puteva tokom zimske sezone
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
614180-1318348
87265
Akcija za eliminaciju pasa lutalica
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
614180-1318355
87266
Sinjalizimi vertikal dhe horizontal
0
4,000
4,000
0
0
4,000
0
614180-1318423
87267
Servisiranje vozila opstine
0
14,000
14,000
0
0
14,000
0
614180-1318430
87268
Sanacija javne rasvete
0
14,000
14,000
0
0
14,000
0
614180-1318435
87269
Servisiranje i dopune aparata za vatrogasce
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
614180-1318897
87270
Odrzavanje puteva tokom zimske sezone
0
0
0
15,000
0
15,000
0
614180-1319148
87271
Popravljanje puteva tokom zimske sezone
0
0
0
0
15,000
15,000
0
Faqe 12
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614180-1319161
87272
Vertikalna i horizontalna signalizacija
0
0
0
0
4,000
4,000
0
614180-1319168
87273
Servisiranje vozila opstine
0
0
0
0
14,000
14,000
0
614180-1319202
87274
Asfaltiranje puteva u seoskim podrucjima
Ukupno - Putna Infrastruktura - Obilic
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
73,000
73,000
15,000
283,000
371,000
0
181640 - Javna Infrastruktura - Obilic
614180-1318901
87275
Akcija za elimeninaciju pasa
0
0
0
6,000
0
6,000
0
614180-1318904
87276
Servisiranje komunalnih vozila
0
0
0
17,000
0
17,000
0
614180-1318906
87277
Rehabilitacija javne rasvjete
0
0
0
1,000
0
1,000
0
614180-1318955
87278
Rusenje nelegalnih objekata
0
0
0
5,000
0
5,000
0
614180-1319036
87279
Postavljanje Horizontalnih- Vertikalnih barijera
0
0
0
5,000
0
5,000
0
614180-1319112
87280
Javno osvetljenje u Obilicu
0
0
0
20,000
0
20,000
0
614180-1319155
87281
Akcija za elimenaciju pasa
0
0
0
0
5,000
5,000
0
614180-1319178
87282
Sanacija javne rasvete
0
0
0
0
4,000
4,000
0
614180-1319186
87283
Servisiranje i dopune aparata za vatrogasce
0
0
0
0
1,000
1,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Obilic
0
0
0
54,000
10,000
64,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
73,000
73,000
69,000
293,000
435,000
0
0
0
0
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Obilic
0
0
0
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
0
0
100,000
0
100,000
0
614195 - Lokalna Kancelarija
197200 - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Obilic
614195-1319131
87284
Izgradnja skole za srpsku zajednicu
614660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
614650-1320493
84469
Nastavak trotuara u Grabovcu faza II
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
614650-1320494
84470
Asfaltiranje lokalnog puta u Grabovcu
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
614650-1320495
84471
Trotoari Subotica do Kosta
0
19,000
19,000
0
0
19,000
0
614660-1318447
87285
Kanalizacija Breznic Kozaric
280,000
0
280,000
0
0
280,000
0
614660-1318450
87286
Gracki park
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
614660-1318454
87287
Eksproprijacija
25,000
92,000
117,000
0
0
117,000
0
614660-1318521
87288
Asfaltiranje puteva u gradu
114,875
0
114,875
0
0
114,875
0
614660-1318533
87289
Asfalt ruralni put ( Mavrike , Fanaj Kurteshi Lazarev, Dardhishta , Raskove , Kozaric̕ )118,000
25,600
143,600
0
0
143,600
0
614660-1318539
87290
Asfaltiranje puteva Mazgit - Tomb
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
614660-1318540
87291
Bakshi most
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
Faqe 13
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614660-1318542
87292
Asfaltiranje puteva u Milosevu
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
614660-1318546
87293
Asfaltiranje puta u Plemetini
0
33,400
33,400
0
0
33,400
0
614660-1318550
87294
Regulatorni plan
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
614660-1318552
87295
Izrada nacrta projekta
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
614660-1318554
87296
Sufinansiranje projekata
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
614660-1318557
87297
Asfaltiranje puteva u Babinom mostu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
614660-1318566
87298
Nastavak izgradnje trotoata u Grabovcu
0
9,000
9,000
0
0
9,000
0
614660-1318567
87299
Kanalizacija Plemetina - Paljaj
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
614660-1318570
87300
Rusenje nelegalnih objekata
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
614660-1318571
87301
Vodosnabdevanje u Grabovcu
0
0
0
0
0
0
0
614660-1318604
87302
Asfaltiranje puta u naselju Sadikaj
0
135,000
135,000
0
0
135,000
0
614660-1318878
87303
Popravka puteva kategorije 4
0
0
0
15,000
0
15,000
0
614660-1318880
87304
Popravak asfaltiranih puteva
0
0
0
10,000
0
10,000
0
614660-1318910
87305
Asfaltiranje puteva u gradu
0
0
0
170,000
0
170,000
0
614660-1318920
87306
Izgradnja trotoara
0
0
0
80,000
0
80,000
0
614660-1318931
87307
Eksproprijacija
0
0
0
80,000
0
80,000
0
614660-1318949
87308
Nacrt regulativnog plana
0
0
0
50,000
0
50,000
0
614660-1319046
87309
Sanacija kanalizacije u Mazgitu
0
0
0
40,000
0
40,000
0
614660-1319120
87310
Kanalizacija u Hamidi
0
0
0
50,000
0
50,000
0
614660-1319124
87311
Kanalizacija u Grabovau
0
0
0
50,000
0
50,000
0
614660-1319132
87312
Sufinansiranje
0
0
0
50,000
0
50,000
0
614660-1319138
87313
Popravka kanalizacione mreze
0
0
0
0
10,000
10,000
0
614660-1319139
87314
Asfaltiranje puteva kroz ruralna naselja
0
0
0
100,000
0
100,000
0
614660-1319191
87315
Asfaltiranje u Plemetini
0
0
0
0
50,000
50,000
0
614660-1319207
87316
Kanalizacija u ruralnim naseljima
0
0
0
0
80,000
80,000
0
614660-1319210
87317
Izgradnja objekta za suda
0
0
0
0
180,000
180,000
0
614660-1319221
87318
Asvalti u gradu
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
380,000
380,000
0
607,875
688,000
1,295,875
695,000
700,000
2,690,875
0
8,000
0
8,000
0
665250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
614660-1318958
87319
Cistenje otpada
0
0
0
614660-1319127
87320
Uredjivanje dvorista sporske sale
0
0
0
50,000
0
50,000
0
614660-1319129
87321
Izgradnja gradskog parka
0
0
0
150,000
0
150,000
0
614660-1319133
87322
Parkovi i zelenilo
0
0
0
60,000
0
60,000
0
Faqe 14
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
268,000
0
268,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
607,875
688,000
1,295,875
963,000
700,000
2,958,875
0
614730 - Osnovno Zdravstvo
730130 - Administracija - Obilic
614730-1319093
87323
Odrzavanje ambulante
0
0
0
5,000
0
5,000
0
614730-1319219
87324
Ulaganje u zdrravstvo
0
0
0
0
50,000
50,000
0
614760-1318942
87325
Centralno grejanje u ambulanti Brezhnice
0
0
0
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
0
0
0
15,000
50,000
65,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
0
0
15,000
50,000
65,000
0
614850 - Kultura, Omladina i Sport
850040 - Kultura - Obilic
614850-1319100
87326
Ulaganje u kulturu omladinu i sport
0
0
0
30,000
0
30,000
0
614850-1319135
87327
Sportski teren Kozaric
0
0
0
8,000
0
8,000
0
Ukupno - Kultura - Obilic
0
0
0
38,000
0
38,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
0
0
38,000
0
38,000
0
614920 - Obrazovanje i Nauka
920200 - Administracija - Obilic
614920-1319137
87328
Popravke u skolama
0
0
0
25,000
0
25,000
0
614920-1319215
87329
Ulaganje u skole
0
0
0
0
50,000
50,000
0
614920-1319228
87330
Izgradnja skole u Babimovc
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
0
0
25,000
250,000
275,000
0
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
0
0
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
942900 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Obilic
614920-1318943
87331
Radnici za specijalnu skolu
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Obilic
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
0
0
55,000
250,000
305,000
0
Ukupno - Obilic
607,875
761,000
1,368,875
1,283,000
1,293,000
3,944,875
0
615000 - Podujevo
615160 - Predsednik i Opstinski Savet
160050 - Kancelarija Predsednika - Podujevo
615160-1319218
87332
Kupovine kompjutere lloptop za delegata skupshtine
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Podujevo
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Faqe 15
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615163 - Administracija i Osoblje
163050 - Administracija - Podujevo
615163-1317950
87333
Kupovine agregata
615163-1317989
87334
Aparat za fotokopiranje
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
30,000
8,000
38,000
0
0
38,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
30,000
8,000
38,000
0
0
38,000
0
0
0
0
50,000
45,000
95,000
0
0
0
0
50,000
45,000
95,000
0
615180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180050 - Putna Infrastruktura - Podujevo
615180-1317975
87335
Izgradnja puteve 4 kategorie
Ukupno - Putna Infrastruktura - Podujevo
180850 - Upravljanje Vode - Podujevo
615163-1111052
87336
Vodovod u Gornjoj Lapstici
0
0
0
0
110,000
110,000
0
615180-1317960
87337
Popravak kolektora crnih voda Reke Lab
0
0
0
300,000
375,000
675,000
0
615180-1317978
8733
Kanalizacija Dyz
0
0
0
40,000
0
40,000
0
615180-1317998
87339
Cistenje korita i prosirenje reke Lab ( usko grlo)
0
0
0
0
85,000
85,000
0
615660-1214451
87340
Uredjenje recnog korita, Penda (jezero Batlava - Luzan
0
0
0
0
220,000
220,000
0
615660-1317972
87341
Kanalizacioni kolektor Ballafc ,Shtedim,Dumnic
0
0
0
250,000
90,000
340,000
0
615660-1317973
87342
Izgradnja kanalizacioni kolektor Llapashtic Gllamnik
0
0
0
80,000
75,000
155,000
0
615660-1317980
87343
Vodosnabdevanje Voda Dobratin
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
0
0
720,000
955,000
1,675,000
0
100,000
20,000
120,000
0
0
120,000
0
65,000
40,000
105,000
0
0
105,000
0
0
0
0
90,000
0
90,000
0
Ukupno - Upravljanje Vode - Podujevo
181650 - Javna Infrastruktura - Podujevo
615180-1317924
87344
Izgradnja kanalizacionog kolektora Svetlje -Ballovac
615180-1317926
87345
Kanalizacija u Svetlje
615180-1317927
87346
Vodosnabdevanje shajkofc- Orlan
615180-1317936
87347
Drenazni sistem u selima Gerdovac,Gornje Dumnice,Revuq, Lupq
96,000
0
96,000
0
0
96,000
0
615180-1317974
87348
Cistenje i prosirenje reke Lab od Donje Lupce do Pireva
0
0
0
0
108,000
108,000
0
615180-1317976
87349
Regullisanje stanice za publiqki transport
0
0
0
75,000
0
75,000
0
615180-1317977
87350
Izgradnja kanala za fekalije Lupc i Eperm-Popove
0
0
0
65,000
0
65,000
0
615180-1319031
87351
Uredjenje kanalizacionog zida naselja Qitaku, Muqolli, Baiqine
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
615180-1319047
87352
Popravka ulica ,atmosferski kanalizacija ,popravka mosta (Dvorisht-Sllatine)
kanalizacija
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
615180-1319054
87353
Fekalna kanalizacija Dobratin
31,000
4,000
35,000
0
0
35,000
0
615180-1319057
87354
Fekalna kanalizacija u selima Sibovac, Rep, Batllava,Kerpimej,Llausha
71,000
28,000
99,000
0
0
99,000
0
615180-1319104
87355
Fekalna kanalizacia u selima Doperdol -Peran Metehi Katunisht
44,000
30,000
74,000
0
0
74,000
0
Faqe 16
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615180-1320545
84516
Asf.puta Dobratin - Vrelo naselje Ahmeti
51,300
0
51,300
0
0
51,300
0
615660-1214191
85194
Uredjenje trotoara - 2012. god.
97,000
0
97,000
125,000
120,000
342,000
0
615660-1214214
85195
Izgradnja pijace, 2. faza - 2012
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
615660-1214220
85198
Kanalizacija u Donjoj Dumnici - 2012
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
615660-1214223
85199
Renoviranje asfaltiranih puteva i sahtova - 2012
20,000
0
20,000
52,000
120,000
192,000
0
615660-1214224
85200
Uredjenje ulica u gradu sa makadamom
0
0
0
95,000
220,000
315,000
0
615660-1214235
85202
Horizontalna i vertikalna signalizacija - 2012
615660-1214243
85228
Asfaltiranje i kanalizacija u Mirocu - 2012
615660-1214245
85204
Zatvaranje nelegalnih deponija
615660-1214254
85207
Uredjenje i odrzavanje rasvete u gradu - 2012
615660-1214272
85209
Prosirenje vodovodne mreze - 2012
615660-1214273
85210
Kanalizacija Belopoje-Trnava-Halabak
615660-1214278
85212
Renoviranje i izgradnja mostova 2012
24,200
615660-1214283
85213
Kapitalne investicije za hitne slucajeve - 2012
16,500
0
615660-1214286
85214
Renoviranje puteva sa sljunkom - 2012
105,000
20,000
615660-1214288
85215
Kanalizacija u Gornjoj Lapastici - 2012
105,000
0
105,000
615660-1214312
85216
Kanalizacija u gradu i selima
78,300
30,000
108,300
615660-1214391
85217
Ciscenje i prosirenje recnog korita - 2012
27,000
0
27,000
615660-1214393
85218
Renoviranje i odrzavanje atmosferske kanalizacije - 2012
6,700
0
6,700
615660-1214413
87356
Kanalizacija Donji Lapastic - 2013
70,000
0
615660-1214414
87357
Kanalizacija Donja Pakastica - 2013
35,000
0
615660-1214435
87358
Prosirenje mosta u Donjem Ljupcetu
0
615660-1214545
87359
Uredjenje i odrzavanje groblja
20,000
615660-1317943
87360
Fekalna kanalizacija Konushec
32,000
615660-1317981
87361
Izgradnja mosta Metehi
8,300
0
8,300
35,000
40,000
83,300
0
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
8,000
0
8,000
30,000
0
38,000
0
14,000
0
14,000
50,000
60,000
124,000
0
2,700
0
2,700
75,000
0
77,700
0
76,000
0
76,000
0
0
76,000
0
0
24,200
20,000
0
44,200
0
16,500
75,000
105,000
196,500
0
125,000
105,000
125,000
355,000
0
0
0
105,000
0
95,000
175,000
378,300
0
105,000
105,000
237,000
0
40,000
82,000
128,700
0
70,000
0
0
70,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
20,000
45,000
75,000
140,000
0
10,000
42,000
0
0
42,000
0
0
0
0
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Podujevo
1,446,000
182,000
1,628,000
1,207,000
1,335,000
4,170,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,446,000
182,000
1,628,000
1,977,000
2,335,000
5,940,000
0
140,000
0
140,000
0
0
140,000
0
615660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660300 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
615175-095068
80177
Asfaltiranje puta Sekiraca - Sfecelj
615175-1110933
87362
Asfaltiranje Bradas Katunist
0
0
0
170,000
0
170,000
0
615480-1214218
85219
Ucesce sa donatorima
40,000
20,000
60,000
230,000
150,000
440,000
0
615660-1214202
85222
Uredjenje korita reke Lab - 2012
16,500
10,000
26,500
0
0
26,500
0
Faqe 17
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1214211
85224
Odrzavanje zivotne sredine, trgova, parkova - 2012
40,000
30,000
70,000
90,000
0
160,000
0
615660-1214222
85225
Izrada projekata - 2012
20,000
0
20,000
80,000
50,000
150,000
0
615660-1214258
85230
Projekti koji nisu zavrseni prethodne godine - 2012
271,303
89,626
360,929
0
0
360,929
0
615660-1214270
85233
Asfaltiranje puta Revuc - nastavak - 2012
0
0
0
80,000
0
80,000
0
615660-1214287
85234
Izgradnja puta Brvenik-Metergofc-2012
0
0
0
0
285,000
285,000
0
615660-1214328
85238
Izgradnja puta Podujevo - Livadice - 2012
0
0
0
0
355,000
355,000
0
615660-1214346
85239
Uredjenje javnih prostora - 2012
50,000
20,000
70,000
70,000
80,000
220,000
0
615660-1214377
85242
Mali kapital - 2012
0
0
0
150,000
45,000
195,000
0
615660-1214383
85243
Asfaltiranje puta Peran - Obrance - tri deonice - 2012
80,000
14,193
94,193
0
0
94,193
0
615660-1214388
85245
Asfaltiranje puta u Dobrotinu, kod Vrela , naselja Rekaliju, naselja Lepaja - 2012
0
0
0
150,000
0
150,000
0
615660-1214396
85248
Asfaltiranje puta Bajcin - naselje Sogojeva - 2012
0
0
0
195,000
0
195,000
0
615660-1214408
85251
Izgradnja puta u Kusevici - 2012
0
0
0
0
90,000
90,000
0
615660-1214411
85254
Asfaltiranje puta Balofc - naselje Mehana , Dzakaliju, Kacanoli, Zebica ,Nisevci - 2012 140,000
15,000
155,000
0
0
155,000
0
615660-1214431
87363
Asfaltiranje sa zastitnim slojem 4cm
0
0
0
250,000
300,000
550,000
0
615660-1214490
87364
Asfaltiranje Pakastice - Cenog - 2014
0
0
0
110,000
110,000
220,000
0
615660-1317872
87365
Asfaltiranje ulica Letanc-perane
115,828
4,022
119,850
0
0
119,850
0
615660-1317880
87366
Asfaltni put susedstvo Kralefci iKastrati u selo Krpimeh
51,507
30,000
81,507
0
0
81,507
0
615660-1317881
87367
Asfaltni put Peran-susedstvo Qosaj
57,665
0
57,665
0
0
57,665
0
615660-1317882
87368
Asfaltiranje nekoliko ulicea uselo Lapashtice
50,000
0
50,000
120,000
0
170,000
0
615660-1317883
87369
Asfaltiranje ulice u selo Rep
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
615660-1317884
87370
Asfaltiranja ulica Orlan -Ballaban
0
0
0
0
0
0
0
615660-1317885
87371
Asfaltiranje nekoliko ulica u selo Batllava
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
615660-1317887
87372
Asfaltiranje ulice Sollobaj- Majac
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
615660-1317890
87373
Asfaltni put Zakut-Dobordol
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
615660-1317894
87374
Asfaltiranja ulice susedstvo Uglari Metehi
615660-1317905
87375
Asfaltiranje ulice u selo sfeqel
615660-1317907
87376
615660-1317910
87377
615660-1317912
615660-1317914
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
125,000
67,107
192,107
0
120,000
312,107
0
Asfasltiranje ulica u Donje Dumnice
80,000
14,193
94,193
0
0
94,193
0
Asfasltiranje ulica u donji Lupqe susedstvo Kaqiu i Bajgora
70,000
20,000
90,000
0
0
90,000
0
87378
Asfaltiranje ulice Emina Duraku Podujevo
31,672
0
31,672
0
0
31,672
0
87379
Asfaltiranje ulica Bollopoj
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
615660-1317918
87380
Asfaltiranje nekoliko ulice susedstvo Kuletolli,Podvorica i Zagragja u Trnavu
615660-1317919
87381
Asfaltiranje ulica Obrazhda ,Jupolli,Bekolli Shajkofc
615660-1317920
87382
Urbanisticki plan
Faqe 18
60,000
0
60,000
100,000
0
160,000
0
120,000
0
120,000
0
0
120,000
0
0
30,000
30,000
0
100,000
130,000
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1317921
87383
Asfaltiranje ulica u Bradash
283,480
0
283,480
0
0
283,480
0
615660-1317956
87384
Asvaltiranje puteva u gradu
350,000
60,000
410,000
385,000
150,000
945,000
0
615660-1317961
87385
Asvaltiranje nekolicine putica u selu Kaqybeg
0
0
0
110,000
0
110,000
0
615660-1317962
87386
Asvaltiranje nekolicine putica ugornjem selu Sibofc
0
0
0
90,000
0
90,000
0
615660-1317963
87387
Asfaltiranje nekoliko ulice Batllava
0
0
0
95,000
0
95,000
0
615660-1317964
87388
Asfaltiranje ulice susedstvo Softolli -Bunjaku-Lladovac
0
0
0
80,000
0
80,000
0
615660-1317965
87389
Izgradnja puta Krpimeh-Silevic
0
0
0
150,000
150,000
300,000
0
615660-1317966
87390
Asfaltiranje uli.Haxhi Sadria -nastavak Gallapi
0
0
0
170,000
220,000
390,000
0
615660-1317967
87391
Izgradnje ulice Murgull-Marinc
0
0
0
0
140,000
140,000
0
615660-1317968
87392
Asfaltiranje ulice Dumnic-Merdar
0
0
0
20,000
150,000
170,000
0
615660-1317969
87393
Asvaltiranje ulica
0
0
0
60,000
0
60,000
0
615660-1317970
87394
Asfaltiranje ulice usello Surdull
0
0
0
100,000
0
100,000
0
615660-1317971
87395
Asfaltiranje ulice kod mosta kod Fushalie put za Letanc
0
0
0
80,000
0
80,000
0
615660-1317984
87396
Projekti preneseni iz prosle godine
0
0
0
185,000
0
185,000
0
615660-1317991
87397
Osvetljenje naselja Ballofc
0
0
0
0
110,000
110,000
0
615660-1317992
87398
Asfaltiranje ul.Pronaj -Bajgorci
0
0
0
0
120,000
120,000
0
615660-1317993
87399
Asfaltiranje Bradash-Dobratin
0
0
0
0
170,000
170,000
0
615660-1317994
87400
Asvaltiranje puteva Murgul-Marinca faza I
615660-1318479
87401
Asvaltiranje puta Kitaku Bajkine
615660-1318484
87402
Asfaltiranje ulice Dumosh
615660-1318487
87403
Asfaltiranje ulice Lluzhane
615660-1318600
87404
Kruzni tok kod puta Kerpimeh i kod KEK
615660-1319065
87405
Asfaltiranje ulica Kosumi Abdyli Mustafa Obrazhda Gllamnik
615660-1319203
87406
615660-1319570
615660-1319578
0
0
0
0
100,000
100,000
0
9,999
20,000
29,999
0
0
29,999
0
0
0
0
0
0
0
0
68,756
7,592
76,348
0
0
76,348
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
150,000
30,000
180,000
0
0
180,000
0
Kupovina invertara
0
0
0
0
0
0
0
87407
Asfaltiranje ulica Gajtanve nastavak Orllan
0
0
0
30,000
0
30,000
0
87408
Asfaltiranje ulica Orllan Kushevic
0
0
0
0
160,000
160,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
2,731,710
481,733
3,213,443
3,350,000
3,155,000
9,718,443
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,731,710
481,733
3,213,443
3,350,000
3,155,000
9,718,443
0
615730 - Osnovno Zdravstvo
733000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
615180-1214362
85256
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija - 2012
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
0
615730-1214345
85257
Renoviranje zdravstvenih objekata - 2012
25,000
0
25,000
55,000
40,000
120,000
0
615730-1214354
85258
Kupovina vozila hitne pomoci, 2012.g.
0
0
0
0
50,000
50,000
0
Faqe 19
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615730-1214370
85259
Izgradnja porodilista - nastavak 2012
215,000
0
215,000
200,000
215,000
630,000
0
615730-1214375
85260
Izgradnja domova za socijalne slucajeve
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
615730-1317954
87409
Medicinski uregjaje za medicinski centar za porodice
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
615730-1317982
87410
Nabavka digitalnog rengenan za QKMF
0
0
0
50,000
0
50,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
425,000
0
425,000
425,000
425,000
1,275,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
425,000
0
425,000
425,000
425,000
1,275,000
0
615920 - Obrazovanje i Nauka
920250 - Administracija - Podujevo
615920-1214318
85263
Renoviranje skolske zgrade
615920-1317959
87411
Izgradnja skole u selu Batlave
67,267
0
67,267
50,000
0
117,267
0
182,733
167,267
350,000
0
0
350,000
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
250,000
167,267
417,267
50,000
0
467,267
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
250,000
167,267
417,267
50,000
0
467,267
0
Ukupno - Podujevo
4,902,710
839,000
5,741,710
5,802,000
5,915,000
17,458,710
0
616000 - Pristina
616163 - Administracija i Osoblje
163060 - Administracija - Pristina
616163-1318218
87412
Renoviranje objekata mesnih zajednica
616163-1318221
87413
Nabava vozila za potrebe Opsinske uprave
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
616163-1318225
87414
Projekati zajdenickog finansiranja sa ministartstvima linije
616163-1318239
87415
Kompjuterska oprema sa softverima
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
616163-1318278
87416
Nabava invertara za potrebame Administracije
616163-1318282
87417
Ugradnja video kamere i elektronskog pristupa objektima skupstine
55,000
0
55,000
55,000
55,000
165,000
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
616163-1318287
87418
Izgradnja opsinkog objekta u naselju `` Dodona``
0
0
0
400,000
400,000
800,000
0
Ukupno - Administracija - Pristina
255,000
400,000
655,000
1,055,000
1,055,000
2,765,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
255,000
400,000
655,000
1,055,000
1,055,000
2,765,000
0
616175 - Budzet i Finansije
175060 - Budzet i Finansije - Pristina
616175-1318403
87419
Ekspropriacija izgrandje infrastrukture
1,529,000
2,200,000
3,729,000
1,600,000
1,600,000
6,929,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Pristina
1,529,000
2,200,000
3,729,000
1,600,000
1,600,000
6,929,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
1,529,000
2,200,000
3,729,000
1,600,000
1,600,000
6,929,000
0
616180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180060 - Putna Infrastruktura - Pristina
Faqe 20
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616180-1318474
87420
Nadovezuje se na rotacije na kraju `` Veterniku`` (ko financira Ministarstvo infrastrukture)
2,000,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
0
616180-1318477
87421
Nastavljanje` `` cesta Enver Maljoku - faza I, L = 1100m i Faza II (drugi desna ruka L =250,000
550m)
600,000
850,000
0
0
850,000
0
616180-1318478
87422
Gradnja cesta s sufinanciranje s Ministarstvom infrastrukture
71,000
0
71,000
1,200,000
1,200,000
2,471,000
0
616180-1318480
87423
Reguliranje pristup gradu od strane Veterniku do bolnice Distrikta
0
0
0
0
0
0
0
616180-1318485
87424
Zgrada i Ndue Perlleshi L 1750m Isa Kastrati il nacinu Muharrem fejza
400,000
0
400,000
500,000
500,000
1,400,000
0
616180-1318486
87425
Gradnja puta u urbanim dijelovima grada koji pripadaju infrastrukturi
2,313,100
686,900
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
0
616180-1318489
87426
Gradnja puta u ruralnim dijelovima s popratnom infrastrukturom
2,289,365
247,460
2,536,825
3,000,000
3,500,000
9,036,825
0
7,323,465
2,534,360
9,857,825
10,700,000
11,200,000
31,757,825
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pristina
181660 - Javna Infrastruktura - Pristina
616180-1318349
87427
Prosirenje mreze javne rasvjete (u parkovima, opsinske institucije prostor, ugradnja LED
200,000
vora vojnika, minjenja
0 stupove200,000
i njihova ugradnja
200,000
200,000
600,000
0
616180-1318354
87428
Izgradnja semafora
190,000
0
190,000
200,000
200,000
590,000
0
616180-1318373
87429
Horizontalne i vertikalne prometnice i naselja i utvravanje broja kuqa.
175,679
0
175,679
300,000
300,000
775,679
0
616180-1318376
87430
Regulacija kontejner i spremnik za opskrbu zemalja na zemaljskoj, podzemnih voda i otpada
235,200
kosare
0
235,200
240,000
240,000
715,200
0
616180-1318379
87431
Nabava strojeva i opreme (kamion za smece podzemnih)
128,200
0
128,200
150,000
150,000
428,200
0
616180-1318380
87432
Izgradnje o autobusnim stajalistima i postaje tand smjestanje
95,000
0
95,000
100,000
100,000
295,000
0
616180-1318381
87433
Uredba i uzgoj gjelberuese povrasine i grad parkova
238,014
711,986
950,000
0
0
950,000
0
616180-1318384
87434
Lijesenje pasa lutalica
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
616180-1318386
87435
Busenje bunara
30,000
20,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
616180-1318391
87436
Kombinovanje terzhishte druga faza
100,000
50,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
616180-1318395
87437
Reguliranje park Grmia
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
0
616180-1318396
87438
Uredba o parku `` Taukbashqe``
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
0
616180-1318397
87439
Sudjelovanje na popravak dizala
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
0
616180-1318398
87440
Razmak gradjevinski otpad tijekom cijele godine
81,400
0
81,400
100,000
100,000
281,400
0
616180-1318399
87441
Uredjivanje reka prrockave
90,200
0
90,200
100,000
100,000
290,200
0
616180-1318401
87442
Grijanje kogeneracija sustav u Termokos (bashkfinancim s Deutsche Bankom i Vlade) 250,000
616180-1318402
87443
Izgradnja tvornice vode u Shkabaj (bashkfinancim s Deutsche Bankom i Vlade)
1,750,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000
0
1,000,000
553,000
1,553,000
1,553,000
1,553,000
4,659,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Pristina
3,413,693
3,084,986
6,498,679
5,743,000
5,743,000
17,984,679
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
10,737,158
5,619,346
16,356,504
16,443,000
16,943,000
49,742,504
0
616195 - Lokalna Kancelarija
197300 - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
616195-1318446
87444
Lokalna infrastruktura stanovnistu manjinske zajednice
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
Faqe 21
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470060 - Poljoprivreda - Pristina
616470-1318528
87445
Nabava mlekare Strojevi za komercijalne i polu-komercijalna poljoprivrednika
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
616470-1318531
87446
Melioracija livada i pasnjaka u regiji Gollak
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
616470-1318532
87447
Trening u poljoprivredi
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
616470-1318535
87448
Projekti u poljoprivredi u saradnji sa donatorima
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pristina
0
115,000
115,000
115,000
115,000
345,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
115,000
115,000
115,000
115,000
345,000
0
616480 - Ekonomski Razvoj
480060 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
616480-1318519
87449
Promocija zaposljavanja mladih (poslovni inkubator, osposobljavanje u poduzenjima, itd.)
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
616480-1318522
87450
Projekt dijaspora, podsticanje investitora iz dijaspore
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
616480-1318527
87451
Promocija gospodarske saradnje s drugim gradovima iz razlicitih zemalja
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
616480-1320059
87452
Sufinansiranje projekata i promociju
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
0
140,000
140,000
60,000
60,000
260,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
140,000
140,000
60,000
60,000
260,000
0
0
0
0
0
0
0
0
616650 - Kadastar i Geodezija
650300 - Katastar Usluge - Pristina
616650-1318420
87453
Izgradnja rsda mreze plasman III
616650-1318422
87454
Registrovanje u katastar podzemne vode
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pristina
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
616660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663350 - Urbano Planiranje i Inspekcija
616660-1318410
87455
Regullatovne planovi i revizija regullacini planova i drugih nivoa planova
0
600,000
600,000
0
0
600,000
0
616660-1318411
87456
Razvoj kljucnih projekata i njihova revizija
0
250,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
616660-1318414
87457
Digitalizacija prostornih planova i urbanistickih - uspostava GIS
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
616660-1318418
87458
Ucestvovanje u izgradnji fasade na zgradama u gradu
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
1,150,000
1,150,000
550,000
550,000
2,250,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
1,150,000
1,150,000
550,000
550,000
2,250,000
0
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
616730 - Osnovno Zdravstvo
733500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
616730-1216118
85340
Dezinsekcija prostora u gradu Pristini
Faqe 22
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616730-1216124
85341
Jesenja deratizacija podruma i garaza
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
616730-1216126
85342
Deratizacija i kanalizacija
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
616760-1318704
88901
Izgradnja zdravstvenih ustanova s popratnom infrastrukturom
119,000
200,000
319,000
519,000
519,000
1,357,000
0
616760-1318713
87460
Izgradnja zrade za porodice palih boraca i ratnih invalida vetrana
305,000
195,000
500,000
2,000,000
3,000,000
5,500,000
0
616760-1318720
88903
Sociallna izgradnja zgrade eksploricanje
0
350,000
350,000
450,000
450,000
1,250,000
0
616760-1318722
87462
Medicinska oprema
80,000
60,000
140,000
140,000
140,000
420,000
0
616760-1318725
87463
Obnova, poboljsanje zdravstvenih ustanova i socijalne infrastrukture
80,000
15,000
95,000
95,000
95,000
285,000
0
616760-1320062
87464
Nabavka vozila za potrebe porodicne medicine ( 1 za vakcinacije , 1 po lekaru za oblasti80,000
2 za domove zdravlja
20,000 )
100,000
100,000
100,000
300,000
0
616760-1320063
87465
Kupovian dva vozila hitne pomoci za medicinskog opremu za KMU
616760-1320064
87466
Kupovima dva vozila za prenos bolesnika za hemodijalizu
616760-1320065
87467
Kupovina inventara za potrebe za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova
100,000
20,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
60,000
0
60,000
60,000
60,000
180,000
0
60,000
0
60,000
60,000
60,000
180,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
1,144,000
860,000
2,004,000
3,544,000
4,544,000
10,092,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
1,144,000
860,000
2,004,000
3,544,000
4,544,000
10,092,000
0
616850 - Kultura, Omladina i Sport
850060 - Kultura - Pristina
616850-1216203
85350
Istorijske manifestacije, kulturna desavanja, sportski i festivali opstine Pristina
0
185,000
185,000
185,000
0
370,000
0
616850-1318425
87468
Muzej egzodusa
0
0
0
300,000
300,000
600,000
0
616850-1318428
87469
Nabava - opskrba knjiga za knjizarnicu
0
75,000
75,000
75,000
75,000
225,000
0
616850-1318432
87470
Univerzalni kulturnu dvoranu i grad galerija. (1.000.000 za financiranje iz Eurpoian)
0
200,000
200,000
1,500,000
2,000,000
3,700,000
0
616850-1318436
87471
Slike za gradsko ulepsavanje
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
616850-1318437
87472
Gracki park
0
65,000
65,000
65,000
65,000
195,000
0
616850-1318438
87473
Veliki hamam Pristine - zavrsni radovi
0
210,000
210,000
210,000
210,000
630,000
0
616850-1318442
87474
Obnova i odrzavanje kulturnih institucija
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
885,000
885,000
2,485,000
2,800,000
6,170,000
0
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
Ukupno - Kultura - Pristina
850860 - Sport i Rekreacija - Pristina
616850-1318441
87475
Izgradnja sportskih terena
Ukupno - Sport i Rekreacija - Pristina
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
1,085,000
1,085,000
2,685,000
3,000,000
6,770,000
0
616920 - Obrazovanje i Nauka
923100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
616920-1318545
87476
Predskolska ustanova zgrada u naselju"Trimave Hill i IP dodatku izgradnji krijesnice
0
400,000
400,000
200,000
200,000
800,000
0
616920-1318613
87477
Izgradnja vrtic za djecu
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
600,000
600,000
400,000
400,000
1,400,000
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
Faqe 23
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
931500 - Osnovno Obrazovanje - Pristina
616920-1318548
88902
Izgradnja osnovne skole u naselju Ibrahim Fehmiu susjedstvu `` `` Hill Trimave druga faza
0
0
0
950,000
950,000
1,900,000
0
616920-1318551
88905
Izgradnja osnovne skole Emin Duraku drugoj fazi
0
771,000
771,000
771,000
771,000
2,313,000
0
616920-1318553
87480
Izgradnja sale 7 mart u naselju Kalaberina osnovne skole za fizicko vaspitanje
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
616920-1318555
87481
Izgradnja sale za fizicke aktivnosti ( obrazovanje ) SHF povise bolnice kosutnjak
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
616920-1318559
87482
Izgradnja osnovne skole u Barrileve drugoj fazi
0
258,474
258,474
258,474
258,474
775,422
0
616920-1320066
87483
Izgradnja sale fizickog vaspitanja Vasllitanja Ganimete Terbeshi -Lukar
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
616920-1320067
87484
Izgradnja osnovne shkole i Kalabria
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
616920-1320068
87485
Izgradnja osnovne shkole u Perroi i Njelmet
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
1,679,474
1,679,474
2,629,474
2,629,474
6,938,422
0
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
0
2,925,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pristina
943500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
616920-1216344
85374
Uvodjenje i renoviranje centralnog grejanja
616920-1318562
88906
Gradnja muzike Srednje Skole "Prenk JAKOVA" druga faza
0
975,000
975,000
975,000
975,000
616920-1318565
87487
Regulacija dvorista i zgrade skolskih ograda
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
616920-1318608
87488
Oprema Kabineta kao i shkolski inventar knjiga za shkolske biblioteke
0
605,000
605,000
205,000
205,000
1,015,000
0
616920-1318610
88907
Rekonstrukcija i slikarstvo Skole
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
281,900
118,100
400,000
400,000
400,000
1,200,000
0
381,900
1,798,100
2,180,000
1,780,000
1,680,000
5,640,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
381,900
4,077,574
4,459,474
4,809,474
4,709,474
13,978,422
0
Ukupno - Pristina
14,047,058
15,846,920
29,893,978
31,061,474
32,776,474
93,731,926
0
9,330
0
9,330
0
0
9,330
0
Ukupno - Administracija - Stimlje
9,330
0
9,330
0
0
9,330
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
9,330
0
9,330
0
0
9,330
0
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
10,000
10,000
20,000
30,000
60,000
0
617000 - Stimlje
617163 - Administracija i Osoblje
163070 - Administracija - Stimlje
617163-1318146
87490
Regulisanje prostorija opstinske zgrade
617660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
617660-1110825
82361
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Malopoljcu
617660-1110926
82376
Izrada nacrta glavnih i konceptulanih projekata
617660-1110940
82362
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Petrovu
69,376
0
69,376
0
0
69,376
0
617660-1111061
82375
Projekti infrastrukture sa ucescem
43,515
67,922
111,437
80,000
150,000
341,437
0
617660-1318126
87491
Uplate za prenose u Stimlju i Vojnovce
0
77,500
77,500
50,000
100,000
227,500
0
Faqe 24
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
617660-1318132
87492
Izgradnja kanala otpadnih voda u naselju Ladje e pajtimit
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
617660-1318136
87493
Regulisanje dvorista skole u petrovo
9,840
0
9,840
0
0
9,840
0
617660-1318137
617660-1318139
87494
Regulisanje gradskog osvetljenja u Stimlju
4,950
0
4,950
0
0
4,950
0
87495
Regulisanje dvorista Decijeg obdanista u Stimlju
0
0
0
0
0
0
0
617660-1318145
87496
Izgradnja trafostanice za Decije obdaniste i Srednju Profesionalnu Skolu u Stimlju
0
13,000
13,000
0
0
13,000
0
617660-1318161
87497
Regulisanje Groblja Boraca, treca faza, u Stimlju i Molopoljce
47,000
0
47,000
80,000
80,000
207,000
0
617660-1318162
87498
Izgradnja puteva unutar sela Donje i Gornje Godance
73,000
0
73,000
80,000
80,000
233,000
0
617660-1318164
87499
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva-druga faza u Donje i Gornje Godance
21,200
0
21,200
0
0
21,200
0
617660-1318168
87500
Izgradnja puteva unutar sela Muzicane
60,000
0
60,000
60,000
60,000
180,000
0
617660-1318169
87501
Izgradnja puteva unutar sela Crnoljevo
40,050
0
40,050
50,000
0
90,050
0
617660-1318183
87502
Izgradnja kanalizacije i puteva u selu Belince-druga faza
25,000
0
25,000
150,000
200,000
375,000
0
617660-1318187
87503
Prosirenje i ciscenje obale reke-druga faza ( segmenat Crnoljevo )
28,800
0
28,800
0
0
28,800
0
617660-1318188
87504
Izgradnja puteva unutar sela Vojnovce
104,524
15,000
119,524
119,523
119,523
358,570
0
617660-1318189
87505
Izgradnja puteva i kanala otpadnih voda u Pjeterstici
39,618
0
39,618
0
0
39,618
0
617660-1318190
87506
Kupovina GPS za Kancelariju Geodezije
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
617660-1318191
87507
Izgradnja kanala otpadnih vpda u Glavici
0
20,000
20,000
10,000
0
30,000
0
617660-1318192
87508
Izgradnja kanala otpadnih voda u Djurkovce
0
20,000
20,000
35,000
0
55,000
0
617660-1318233
87509
Rehabilitacija puteva Rance-Duga-Karacica
9,616
0
9,616
0
0
9,616
0
617660-1318235
87510
Izgradnja elektricne mreze za osnovnu skolu u Stimlju
9,507
0
9,507
0
0
9,507
0
617660-1318240
87511
Izgradnja elektricne mreze u Gornje Godance
617660-1318280
87512
Regulisanje parkinga Sportske Hale
617660-1318456
87513
Popravka kuca, rehabilitacija i kapitalna investiranja na severu
617660-1320471
84454
Lapitarit regulacija igrob Ahmeda Stimlju
0
9,039
9,039
0
0
9,039
0
9,297
0
9,297
0
0
9,297
0
0
0
0
0
0
0
0
9,746
0
9,746
0
0
9,746
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
710,039
247,461
957,500
814,523
899,523
2,671,546
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
710,039
247,461
957,500
814,523
899,523
2,671,546
0
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
46,716
0
46,716
130,000
130,000
306,716
0
0
0
0
0
0
0
0
617730 - Osnovno Zdravstvo
734500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
617730-1318113
87514
Hematoloski analizator za GFMC u Stimlju
617730-1318119
87515
Izgradnja novog CFM u Stimlju
617730-1318123
87516
Kupovina vozila za potrebe GFMC u Stimlju
617730-1320489
84467
Popravak dvorista CKOM u Stimlju
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
60,716
0
60,716
130,000
130,000
320,716
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
60,716
0
60,716
130,000
130,000
320,716
0
Faqe 25
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
617920 - Obrazovanje i Nauka
931800 - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
617920-1318154
87517
Regulisanje sportskog terena i regulisanje stepenista u skoli - Crnoljevo
22,000
0
22,000
0
0
22,000
0
617920-1318156
87518
Popravka objekta skole i sportskog terena u Djurkovce
23,000
0
23,000
0
0
23,000
0
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
8,907
0
8,907
0
0
8,907
0
8,907
0
8,907
0
0
8,907
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
943800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
617920-1318157
87519
Rehabilitacija objekta SS" Naim Fraseri" u Stimlju
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
53,907
0
53,907
0
0
53,907
0
Ukupno - Stimlje
833,992
247,461
1,081,453
944,523
1,029,523
3,055,499
0
618000 - Gracanica
618163 - Administracija i Osoblje
163080 - Administracija - Gracanica
618163-1319717
87520
Izrada infrastrukturene mreze u romskoj mahali faza I u gracanici
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
618163-1319731
87521
Park za decu ispred Doma kulture u Gracanici
64,003
0
64,003
0
0
64,003
0
618163-1319739
87522
Izgradnja groblja u Gracanici
82,272
0
82,272
0
0
82,272
0
618163-1319744
87523
Rekonstrukcija Doma kulture u Susici
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618163-1319794
87524
Izgradnja sekundarne kanalizacije za albansko naselje Susica
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618163-1319800
87525
Izrada urbanog razvojnog plana opstine
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
618163-1319802
87526
Nasipanje puta do groblja u Kisnici
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618163-1319808
87527
Izgradnja zooloskog vrta u Lapljem Selu faza II
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618163-1319828
87528
Produzenje glavnog kanalizacionog kolektora u L.Selu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618163-1319837
87529
Renoviranje Doma kulture u Caglavici
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
618163-1319939
87530
Produzenje glavnog kolektora u Preocu
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
618163-1319944
87531
Izgradnja trafostanice u Ugljare
0
0
0
0
0
0
0
618163-1319945
87532
Izgradnja parka u centru sela u Lepini
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618163-1319952
87533
Izgradnja parka u Skulanevu
13,630
0
13,630
0
0
13,630
0
618163-1319955
87534
Sanacija i zavrsetak kanalizacione mreze u Batuse
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
618163-1319986
87535
Rekonstrukcija zvonare i pomocnog objekta u Batuse
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
618163-1319987
87536
Ciscenje recnog korita u Radevu
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618163-1319988
87537
Izgradnja ograde dvorista crkve u Batuse
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
618163-1319989
87538
Izgradnja sekundarne vodovodne mreze u Suvom Dolu
0
0
0
0
0
0
0
Faqe 26
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618163-1319990
87539
Izgardnja mosta kod stambenih zgrada u Dobrotinu
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
618163-1319991
87540
Sanacija kanalizacione mreze u Dobrotinu
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
618163-1319992
87541
Regulacija recnog korita u centru sela Livadja
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
618163-1319994
87542
Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u N. Naselje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618163-1319995
87543
Pesacka staza od ulaska u selo iz pravca Livadja do centra u D.Gusterici L=500m
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
618163-1319997
87544
Regulacija recnog korita od velikog mosta nizvodno u D.Gusterici L=500m
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
618163-1319998
87545
Uredjenje i regulacija recnog korita u centru G.Gusterica
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
618163-1319999
87546
Hitne intervencije
54,338
0
54,338
0
0
54,338
0
618163-1320000
87547
Uredjenje ulice od poste do padalista u Gracanici
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
618163-1320003
87548
Izgradnja zelene i stocne pijace u Gracanici
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
618163-1320005
87549
Asfaltiranje lokalnih ulica
110,000
50,000
160,000
0
0
160,000
0
618163-1320009
87550
Izrada projektno tehnicke dokumentacije
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
618163-1320011
87551
Izgradnja autobuske stanice u Gracanici
0
0
0
0
100,000
100,000
0
618163-1320013
87552
Asfaltiranje puta L.Selo- Caglavica III faza
0
0
0
0
0
0
0
618163-1320015
87553
Renoviranje crkve i izgradnja kapele u Skulanevu
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
618163-1320017
87554
Izgradnja etno kompleksa Cardak
0
0
0
150,000
0
150,000
0
618163-1320018
87555
Izrada kanalizacione mreze za romsko naselje i nasipanje puta u Preoce
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
618163-1320019
87556
Asfaltiranje puta Gracanica - Susica faza II
0
0
0
140,000
0
140,000
0
618163-1320021
87557
Zavrsetak kanalizacione mreze i povezivanje u sistem u Badovac
0
0
0
0
0
0
0
618163-1320022
87558
Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Lapljem Selu
0
0
0
60,000
0
60,000
0
618163-1320024
87559
Asfaltiranje ulice prema crkvi u Lapljem Selu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
618163-1320028
87560
Izgradnja Doma mladih u Lepini
0
0
0
70,000
0
70,000
0
618163-1320029
87561
Sanacija i zavrsetak kanalizacione mreze celog sela Livadja
0
0
0
60,000
0
60,000
0
618163-1320034
87562
Uredjenje centra sela u Caglavici
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618163-1320151
87563
Izgradnja parking garaze u Gracanici
0
0
0
340,000
0
340,000
0
618163-1320152
87564
Izgradnja zaobilaznice oko centra Gracanica
0
0
0
0
450,000
450,000
0
618163-1320153
87565
Saniranje postojece vodovodne mreze u Gracanici
0
0
0
50,000
0
50,000
0
618163-1320160
87566
Izrada urbano regulacionog plana za naselje Laplje Selo
0
0
0
0
100,000
100,000
0
618163-1320161
87567
Izrada tehnicke dokumentacije za projekte infrastrukture
0
0
0
0
50,000
50,000
0
618163-1320162
87568
Izgradnja atmosferske i fekalne kanalizacije za biznis zonu
0
0
0
0
230,000
230,000
0
618163-1320163
87569
Regulacija recnih korita u opstini
0
0
0
0
150,000
150,000
0
618163-1320164
87570
Produzenje fekalnih kolektora u Opstini
0
0
0
0
76,522
76,522
0
618163-1320165
87571
Resavanje vodosnabdevanja za Skulanevo i Suvi Do
0
0
0
0
200,000
200,000
0
Faqe 27
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618163-1320166
87572
Resavanje vodosnabdevanja za Lepinu i Radevo
0
0
0
0
200,000
200,000
0
618163-1320173
87573
Izrada urbano regulacionog plana za naselje Gracanica
0
0
0
60,000
0
60,000
0
618163-1320174
87574
Izrada tehnicke dokumentacije za projekte infrastrukture
0
0
0
49,338
0
49,338
0
618163-1320175
87575
Izgradnja atmosferske i fekalne kanalizacije za biznis zonu
0
0
0
230,000
0
230,000
0
618163-1320176
87576
Regulacija recnih korita u Opstini
0
0
0
90,000
0
90,000
0
618163-1320179
87577
Produzenje fekalnih kolektora u Opstini
0
0
0
100,000
0
100,000
0
618163-1320193
87578
Sanacija dvorista crkve u skulanevu
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618163-1320369
84408
Kuca svestenika u Dobratinu
997
0
997
0
0
997
0
618163-1320472
84455
Sufinansiranje projekata sa donatorima
6,370
0
6,370
0
0
6,370
0
Ukupno - Administracija - Gracanica
1,051,610
200,000
1,251,610
1,449,338
1,556,522
4,257,470
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
1,051,610
200,000
1,251,610
1,449,338
1,556,522
4,257,470
0
618730 - Osnovno Zdravstvo
735000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
618163-1320030
87579
Nabavka medicinske opreme za primarno zdravstvo
78,203
0
78,203
0
0
78,203
0
618730-1320031
87580
Nabavka medicinske opreme
0
0
0
133,613
0
133,613
0
618730-1320036
87581
Nabavka medicinske opreme
0
0
0
0
62,475
62,475
0
618730-1320039
87582
Nabavka medicinske opreme
0
0
0
0
173,613
173,613
0
78,203
0
78,203
133,613
236,088
447,904
0
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
0
0
62,475
0
62,475
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Gracanica
0
0
0
62,475
0
62,475
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
78,203
0
78,203
236,088
236,088
550,379
0
173,613
0
173,613
0
0
173,613
0
Ukupno - Shendetsia Sekondare - Gracanica
173,613
0
173,613
0
0
173,613
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
173,613
0
173,613
0
0
173,613
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
754080 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
618730-1320032
87583
Kupovina sanitarnog vozila
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
755350 - Socijalne Sluzbe - Gracanica
618730-1320023
87584
Nabavka medicinske opreme
618770 - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
770400 - Shendetsia Sekondare - Gracanica
618730-1320025
87585
Nabavka medicinske opreme za sekundarno zdravstvo
618920 - Obrazovanje i Nauka
923500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
618920-1320026
87586
Zavrsetak izgradnje obdanista u Caglavici
Faqe 28
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618920-1320027
87587
Upravna zgrada obdanista
618920-1320169
87588
Izgradnja obdanista u Lepini
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
0
90,000
90,000
0
60,000
0
60,000
0
90,000
150,000
0
932100 - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
618920-1319831
87589
Parterno uredjenje romskog obrazovnog centra u Gracanici
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
618920-1319844
87590
izgradnja ograde oko skole u Susici
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1319942
87591
Sanacija sportskog igralista u Badovcu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618920-1319943
87592
Renoviranje sportskog igralista u Lapljem Selu
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1319947
87593
Renoviranje sportskog igralista i ograde u Preoce
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1319949
87594
Sanacija skolskog igralista u Ugljare
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1319951
87595
Izgradnja skolsko-sportskog igralista u Lepini
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
618920-1319954
87596
Osvetljenje i sanacija igralista u Skulanevu
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1319956
87597
Sportski multifunkcionalni teren u Radevu
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
618920-1319957
87598
Sanacija skole u Suvom Dolu
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
618920-1319959
87599
IT oprema za osnovne skole
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1319961
87600
Sanacija na skolskim objektima
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
618920-1319983
87601
Izgradnja skolskog sportskog terena u Novom Naselju
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1320033
87602
Izgradnja skole u Novom Naselju
0
0
0
70,000
0
70,000
0
618920-1320168
87603
Sanacija i uredjenje skolskih zgrada
0
0
0
0
164,181
164,181
0
267,000
0
267,000
70,000
164,181
501,181
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
944100 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
618920-1319970
87604
Izgradnja platoa i sportskog igralista u dvoristu skole u Susici
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618920-1319972
87605
Izgradnja obrazovnog omladinskog centra u Suvom Dolu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
618920-1319974
87606
IT oprema za srednje skole
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
618920-1319975
87607
Opremanje obrazovnog centra
618920-1319979
87608
Obrazovni centar faza II
618920-1319982
87609
Kupovina automobila za potrebe saobracajne skole
618920-1320035
87610
Obrazovni centar faza III
618920-1320167
87611
Izgradnja srednjoskolskog centra Laplje Selo
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
65,204
0
65,204
0
0
65,204
0
160,000
0
160,000
0
0
160,000
0
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
0
0
300,000
0
300,000
0
0
0
0
300,000
320,000
620,000
0
320,204
0
320,204
600,000
320,000
1,240,204
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
647,204
0
647,204
670,000
574,181
1,891,385
0
Ukupno - Gracanica
1,950,630
200,000
2,150,630
2,355,426
2,366,791
6,872,847
0
Faqe 29
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621000 - Dragas
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663500 - Urbano Planiranje i Inspekcija
621660-1318799
87612
Asfaltimranje puteva Dragas
45,000
0
45,000
100,000
0
145,000
0
621660-1318815
87613
Izgradna Vodovoda Dragas
621660-1318822
87614
Zajednicko finaciranje sa Donatorima
0
200,000
200,000
200,000
300,000
700,000
0
30,000
30,000
60,000
130,000
180,000
370,000
0
621660-1318826
87615
Asfaltiranje puta s.Plajnik
621660-1318831
87616
Pokockavanje puta u s. Plajnik
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
621660-1318892
87617
621660-1318898
87618
Pokockavanje puta s.Zerze
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
Pokockavanje puta sela SAJNE
25,000
0
25,000
10,000
200,000
235,000
0
621660-1318903
621660-1318907
87619
Pokockavanje puta sela plav
25,000
0
25,000
30,000
0
55,000
0
87620
Pokockavanje puta S. Rence
15,000
0
15,000
20,000
50,000
85,000
0
621660-1319006
87621
Pokockavanje puteva s.Buce
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
621660-1319010
87622
Pokockavanje puteva s Brezna
30,000
0
30,000
50,000
0
80,000
0
621660-1319015
87623
Pokockavbanje puteva sela Brrut
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
621660-1319019
87624
Pokockavanje puteva s Zjym
621660-1319025
87625
Izgradna osnovne skole u selo Belobrad.
621660-1319028
87626
621660-1319062
87627
621660-1319090
621660-1319097
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
100,000
50,000
150,000
0
0
150,000
0
Snabdevanje kocke za selo Belobrad.
12,452
0
12,452
50,000
50,000
112,452
0
Pokocavane puteva u s. Kapra
20,000
0
20,000
50,000
50,000
120,000
0
87628
Pokockavane puteva u s.Kosav
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
87629
Pokockavanje puteva u selo Kuk
60,000
0
60,000
40,000
0
100,000
0
621660-1319154
87630
Pokockavanje puta s. Buzes
6,000
0
6,000
15,000
0
21,000
0
621660-1319162
87631
Vodovod sela kuk
0
0
0
50,000
60,000
110,000
0
621660-1319173
87632
Kanalizacija sela Kuk.
0
0
0
0
0
0
0
621660-1319180
87633
Pokockavanje puta sela Kuklibeg.
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
621660-1319190
87634
Izgradnja glavnog Mosta u selo Bresan
0
0
0
0
0
0
0
621660-1319199
87635
Kanalizacija u selo Bresan.
11,255
0
11,255
0
100,000
111,255
0
621660-1319206
87636
Pokockavanje puta u selo Bresan.
78,745
0
78,745
150,000
150,000
378,745
0
621660-1319211
87637
Izgradna mosta u selo Zapluzje
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
621660-1319264
87638
Pokockavanje puteva u s.Blac
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
621660-1319278
87639
Pokockavanje puteve u s. Zapluzje
45,000
0
45,000
50,000
50,000
145,000
0
621660-1319282
87640
Asfaltiranje p[uta Brut Zgatar.
100,000
0
100,000
30,000
0
130,000
0
621660-1319299
87641
Izgradnja puteva u s. Resteica.
101,194
18,806
120,000
100,000
200,000
420,000
0
Faqe 30
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1319307
87642
Izgradnja Vodovoda u s. Brod.
75,000
0
75,000
100,000
100,000
275,000
0
621660-1319314
87643
Pokockavanje puteva u s.Rapc-Donja mahala
18,000
0
18,000
50,000
50,000
118,000
0
621660-1319319
87644
Pokockavanje puteva u s.Rapc doja mahala
23,576
0
23,576
0
0
23,576
0
621660-1319349
87645
Pokockavanje puta s.Rades u smeru skole.
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
621660-1319354
87646
Pokockavanje puteva u selo Lestane
15,000
0
15,000
50,000
0
65,000
0
621660-1319356
87647
Pokockavanje puteva u s.Kukalane
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
621660-1319360
87648
Pokocjkavanje puta s.Backa.
20,000
0
20,000
200,000
100,000
320,000
0
621660-1319365
87649
Pokockavanje puteva u s.Vraniste
10,000
0
10,000
15,000
100,000
125,000
0
621660-1319369
87650
Pokockavanje dvorista u os.Skolu s. Krstac
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
621660-1319403
87651
Izgradja vodovoda sela Krstac
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
621660-1319408
87652
Asfaltiranje puta s.Orcusa
100,000
0
100,000
150,000
0
250,000
0
621660-1319409
87653
Pokockavaje puteva s.Globocica
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
621660-1319414
87654
Izgradja kanalizacije s.Zlipotok
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
621660-1319430
87655
Pokockavanje puteva u s.Krusevo
40,000
0
40,000
20,000
0
60,000
0
621660-1319980
87656
Pokockavanje puta u s.Colopek
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
621660-1319984
87657
Izgradnja vodovoda sela Kosav
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
621660-1320001
87658
Postavlanje prizamaod betona u Drasgasu
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
621660-1320461
84443
Vodovod u selu Bresan
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,511,222
298,806
1,810,028
1,860,000
1,850,000
5,520,028
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,511,222
298,806
1,810,028
1,860,000
1,850,000
5,520,028
0
621730 - Osnovno Zdravstvo
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
621730-1319437
87659
Kupovina vozila
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
621730-1319455
87660
Rehabilitacija krova zgrade doma zdravla
14,978
33,500
48,478
80,000
90,000
218,478
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
49,978
33,500
83,478
80,000
90,000
253,478
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
49,978
33,500
83,478
80,000
90,000
253,478
0
Ukupno - Dragas
1,561,200
332,306
1,893,506
1,940,000
1,940,000
5,773,506
0
622000 - Prizren
622163 - Administracija i Osoblje
163100 - Administracija - Prizren
622163-1111426
82432
Nabavka vozila
0
0
0
60,000
60,000
120,000
0
622163-1111443
82440
Snabdevanje inventarom za potrebe SO Prizren
0
10,000
10,000
20,000
30,000
60,000
0
Faqe 31
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622163-1215209
85437
Obezbedjenje i odrzavanje objekata
0
0
0
80,000
100,000
180,000
0
622163-1215217
85439
Priprema projekta za potrebe skupstine opstine
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
622163-1319787
87661
Odrzavanje i renoviranje objekata Opshtine Prizren
0
29,972
29,972
30,000
30,000
89,972
0
622163-1319789
87662
Odrzavanje i renoviranje kancelarija za civilnu registraciju SO Prizren
0
5,000
5,000
30,000
20,000
55,000
0
622163-1319792
87663
Izgradnja kancelarije za civilnu registraciju u Opstini mPrizren
0
0
0
60,000
60,000
120,000
0
622163-1319795
87664
Posebne usluge za konsuletnost
0
5,000
5,000
30,000
30,000
65,000
0
622163-1319797
87665
Izgradnja memorijalnog kompleksa Palim borcima nacije na groblju u Landovici
0
220,000
220,000
0
0
220,000
0
622163-1319798
87666
Izgradnja spomenika na mestu pogibije Komandantu "Petriti"-Remzi Ademaj
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
622163-1319803
87667
Izgradnja ljetnjeg amfiteatra i spomenika palim borcima Zhura
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
622163-1319804
87668
Izgradnja spomenika palom borcu Ismail Kryeziu u naselju "Arbana"
0
46,800
46,800
0
0
46,800
0
622163-1319807
87669
Odrzavanje Memorijalnog Kompleksa rata UQK u Opstini Prizren
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
622163-1320501
84476
Izgradnja sistema pumpi za grejanje u administraciji opstine Prizren
0
13,840
13,840
0
0
13,840
0
622163-1320502
84477
Popravak kancelarija (desna strana) servisni centar za gradane -Prizren
0
14,388
14,388
0
0
14,388
0
Ukupno - Administracija - Prizren
0
390,000
390,000
420,000
440,000
1,250,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
390,000
390,000
420,000
440,000
1,250,000
0
622166 - Inspekcija
166190 - Inspekcija - Prizren
622166-1215351
85441
Rusenje objekata
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
622166-1215354
85442
Uklanjanje objekata privremenog karaktera
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
622166-1215359
85443
Intervencija kod objekata koji predstavljaju rizik za gradjane
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
622166-1215364
85444
Intervencija na optinsku infrastrukturu sa pristupom inspekcije
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
622166-1215366
85445
Uzimanje i slanje uzoraka na analiziranje
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
622166-1215368
85446
Profesionalno unapredjenje zaposljenog kadra
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
Ukupno - Inspekcija - Prizren
0
100,000
100,000
110,000
110,000
320,000
0
Ukupno - Inspekcija
0
100,000
100,000
110,000
110,000
320,000
0
622180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180100 - Putna Infrastruktura - Prizren
622180-1110843
82447
Odrzavanje lokalnih puteva izgradjenih od betona i izgradnja trotuara
400,000
0
400,000
770,000
700,000
1,870,000
0
622180-1111111
82459
Horizontalno i vertikalno oznacavanje
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
0
622180-1111134
82463
Snabdevanje sljunkom za ne-asfaltovane puteve
150,000
0
150,000
188,378
300,000
638,378
0
622180-1111182
82467
Izgradnja lokalnih puteva u Donjoj Srbici
560,606
0
560,606
0
0
560,606
0
622180-1111219
82477
Letnje i zimsko odrzavanje puteva u gradu i selima (ciscenje i pranje ulica)
670,000
0
670,000
600,000
650,000
1,920,000
0
622180-1112857
82441
Izgradnja puteva, kanalizacija i vodovoda i ostalih projekata sa ucescem gradjana
1,241,254
0
1,241,254
1,427,521
1,477,899
4,146,674
0
Faqe 32
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1112860
82446
Instaliranje javnog osvetljenja i popravka postojeceg osvetljenja
200,000
30,000
230,000
250,000
270,000
750,000
0
622180-1214922
85447
Revitalizacija trga "Prizrenska Liga"
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
622180-1215054
85457
Izgradnja novog groblja u Ljandovici
622180-1215055
85458
Postavljanje standardnih ograda
0
0
0
500,000
100,000
600,000
0
30,000
0
30,000
30,000
40,000
100,000
0
622180-1215056
85459
Sejanje mladih drva
10,000
622180-1215057
85460
Prosirenje i izgradnja glavnog puta Vlasnje-Posliste
0
0
10,000
20,000
30,000
60,000
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
622180-1215072
85473
Sitni uredjaji za odeljenje
6,570
0
622180-1216576
87670
Izgradnja vodovoda u selu Jeskovo
0
0
6,570
0
0
6,570
0
0
120,000
0
120,000
0
622180-1216578
87671
Izgradnja vodovoda u selu Struzje
0
622180-1216587
87672
Povecanje kapaciteta pijuce vode u gradu - PZ
0
0
0
100,000
0
100,000
0
300,000
300,000
687,000
1,000,000
1,987,000
0
622180-1216858
85471
Popravljanje rupi na asfaltima i lokalnim putevima
577,000
622180-1318624
87673
Izgradnja puteva - Dardanija-Ljubizda PZ
100,000
0
577,000
560,000
500,000
1,637,000
0
72,000
172,000
0
0
172,000
0
622180-1318631
87674
Izgradnja kanalizacije u naselju "Bajram Curri"
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
622180-1318634
87675
Izgradnja kanalizacije u naselju "Arbana"
622180-1318637
87676
Izgradnja kanalizacije u selu Nasec
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
622180-1318642
87677
Izgradnja kanalizacije u selu Mazrek
622180-1318646
87678
Izrada projekata i studiranje fizibiliteta za razne projekte
622180-1318794
87679
622180-1318796
87680
622180-1318798
622180-1318800
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
Izgradnja puta u selu Kojusa
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Izgradnja puteva i kanalizacije u selu Krajk
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
87681
Izgradnja lokalnih puteva u selu Bilusa
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
87682
Izgradnja lokalnih puteva u selu Vrmica
60,000
28,967
88,967
0
0
88,967
0
622180-1318801
87683
Izgradnja lokalnih puteva u selu Romaja
50,000
20,000
70,000
0
0
70,000
0
622180-1318804
87684
Izgradnja puta u Starom Tupecu
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
622180-1318807
87685
Rehabilitacija puteva u selima Planjane, Gornje Ljubinje i Nebregoste
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
0
622180-1318808
87686
Instaliranje sistema navodnjavanja u zelenim povrsinama
0
0
0
10,000
20,000
30,000
0
622180-1318812
87687
Izgradnja potoka u selu Zojz
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
622180-1318821
87688
Izgradnja puteva i kanalizacije u selu Legenda
0
0
0
0
0
0
0
622180-1318823
87689
Opravka kanalizacije u selu Mala Krusa
0
15,000
15,000
0
15,000
30,000
0
622180-1318825
87690
Izgradnja puta Pirane Retinje
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
622180-1318827
87691
Izgradnja puta Dedaj-Rugovo
0
130,000
130,000
0
0
130,000
0
622180-1318829
87692
Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije u selu Randobrava
622180-1318830
87693
Izgradnja puteva u naselju "Jeta e Re"
622180-1318832
87694
Uredjenje trotoara u ulicama naselja "Arbana"
Faqe 33
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1318837
87695
Eksproprijacija imovina za izgradnju impijanta odpadnih voda u selu Vljasnje
0
0
0
0
0
0
0
622180-1318838
87696
Izgradnja lokalnih puteva u selu Petrovo
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
622180-1318843
87697
Izgradnja puta Mala Krusa - Pirane
50,000
25,855
75,855
0
0
75,855
0
622180-1319156
87698
Impijant za tretiranje odpadnih voda
0
0
0
250,000
500,000
750,000
0
622180-1319160
87699
Izgradnja kanalizacije, vodovoda i lokalnih puteva u Ljubizda Has
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
622180-1319165
87700
Izgradnja vodovoda u selu Manastirica
0
0
0
150,000
0
150,000
0
622180-1319176
87701
Karte buke u Opštini
0
0
0
50,000
0
50,000
0
622180-1319177
87702
Odrzavanje zelenih povrsina i opreme
0
0
0
100,000
150,000
250,000
0
622180-1319183
87703
menadjiranje odpadaka - Recikliranje
0
0
0
100,000
200,000
300,000
0
622180-1319185
87704
Izgradnja puta Zojz-Smaq
0
0
0
0
300,000
300,000
0
622180-1319187
87705
Tretiranje odpadnih voda (kolektora) u reci Topluha
0
0
0
400,000
35,000
435,000
0
622180-1319189
87706
Rehabilitacija reke Topluha
0
0
0
100,000
120,000
220,000
0
622180-1319195
87707
Stvaranje novih zelenih povrsina prema novom Urbanistiqkom Planu
0
0
0
0
200,000
200,000
0
622180-1319197
87708
Izgradnja lokalnih u selu Zagradska Hoqa
0
0
0
150,000
0
150,000
0
622180-1319711
87709
Izgradnja lokalnih puteva u Bregdri
0
0
0
0
0
0
0
622180-1319730
87710
Izgradnja kanalizacije u selu Dobrusta
0
63,600
63,600
0
0
63,600
0
622180-1319732
87711
Izgradnja kanalizacije u selu Djonaj
83,000
0
83,000
0
0
83,000
0
622180-1319735
87712
Izgradnja ulice "Mehmet Hasi"-Xhevat Berisha
20,000
60,000
80,000
0
0
80,000
0
622180-1319738
87713
Izgradnja puta Zjum-Ljubizda Has
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
0
622180-1319759
87714
Izgradnja puta "Stari tranzit"
972,047
200,000
1,172,047
0
0
1,172,047
0
622180-1319773
87715
Izgradnja vodovoda u selu Ljubizda PZ
25,000
0
25,000
100,000
0
125,000
0
622180-1319895
87716
Izgradnja puta - od mosta Naseca-Mazrek
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
622180-1319910
87717
Mala oprema unutar Direktorijata za sektor Emergentnosti
0
60,000
60,000
50,000
50,000
160,000
0
622180-1319930
87718
Izgradnja puta Kobaja-Grazhdanik
0
220,000
220,000
0
0
220,000
0
622180-1320265
88920
Ulica u selu Gornje Ljubinje
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
622180-1320266
88921
Ulica u selu Donje Ljubinje
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
622180-1320267
88922
Gornje Selo seoski put
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
622180-1320268
88923
Ulica u selu Musnikovo
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
622180-1320269
88924
Ulica u selu Gernikare
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
622180-1320270
88925
Ulica u selu Reqan
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
622180-1320271
88926
Ulica u selu Drajqiq
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
622180-1320272
88927
Ulica u selu Llokvica
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
622180-1320273
88928
Ulica u selu Skorobishta
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Faqe 34
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1320503
84478
Izgradnja lokalnih puteva u Mazreku
Ukupno - Putna Infrastruktura - Prizren
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
6,290,477
2,065,422
8,355,899
8,012,899
7,857,899
24,226,697
0
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
184140 - Vatrogasci i Inspekcija
622180-1111357
82490
Sistem otkrivanja i digitalnog posmatranja
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
6,390,477
2,065,422
8,455,899
8,112,899
7,957,899
24,526,697
0
622470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470100 - Poljoprivreda - Prizren
622470-094919
80502
Vakcinacija psa protiv besnila
0
7,000
7,000
7,000
7,000
21,000
0
622470-095040
80505
Dezinfekcija grada
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
622470-095041
80501
Uklanjanje psa lutalica
0
40,000
40,000
45,000
45,000
130,000
0
622470-095047
80498
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa psenicnim semenom
0
100,000
100,000
120,000
120,000
340,000
0
622470-1110832
82497
Popravka puteva u poljima
0
43,241
43,241
75,000
75,000
193,241
0
622470-1110867
82501
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa kukuruznim semenom
0
75,000
75,000
75,000
75,000
225,000
0
622470-1318659
87719
Snabdevanje sa 60 masina za muzenje
0
13,860
13,860
0
0
13,860
0
622470-1318669
87720
Odrzavanje puteva u Sumama Koritnik1 i Pastrik
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
622470-1318671
87721
Izgradnja dve kucice za Sumare Koritnik 1 i Pastrik
0
12,500
12,500
0
0
12,500
0
622470-1318678
87722
Prekomercijalna retkost Suma Koritnik 1 i Pastrik
0
7,000
7,000
10,000
15,000
32,000
0
622470-1318680
87723
Organizovanje izlozbe agroruralnih proizvoda
0
9,500
9,500
9,500
9,500
28,500
0
622470-1318687
87724
Snabdevanje sa 15 t hrane za ribnjake
0
16,500
16,500
16,500
16,500
49,500
0
622470-1320504
84479
Uspostavljanje staklenika sa ucescem
0
65,399
65,399
0
0
65,399
0
Ukupno - Poljoprivreda - Prizren
0
420,000
420,000
408,000
413,000
1,241,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
420,000
420,000
408,000
413,000
1,241,000
0
622480 - Ekonomski Razvoj
480500 - Turizam - Prizren
622480-1111446
82511
Strategija za turisticki razvoj (master plan za turisticki razvoj)
0
0
0
10,000
30,000
40,000
0
622480-1111460
82517
Projekti sa sufinansiranjem donatora u polju turistickog razvoja
0
20,000
20,000
60,000
60,000
140,000
0
622480-1111462
82518
Mali projekti unutar odeljenja
0
75,000
75,000
60,000
80,000
215,000
0
622480-1215493
85485
Urbani namestaji - standovi za prodaju turistickih proizvoda
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
622480-1319811
87725
Projekat za agroindustrijsku zonu, Zone Logistike i industrijskog magacina i strategije ORP-na0
0
0
90,000
180,000
270,000
0
622480-1319824
87726
Projekat za Informativni Turistiqki Centar
10,000
10,000
60,000
0
70,000
0
622480-1319832
87727
Izgradnja putne infrastrukture, vodovoda,kanalizacije i instaliranja elektriqne energije u Parku 0Biznisa 180,000
180,000
80,000
80,000
340,000
0
622480-1319854
87728
Osvetljavanje monumentalnih objekata
20,000
40,000
20,000
80,000
0
0
0
Faqe 35
20,000
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622480-1319855
87729
Projekat i izgradnja turistiqkog parka
0
40,000
40,000
10,000
10,000
60,000
0
622480-1319859
87730
Rehabilitacija fasada u Historijskom Centru Prizrena
0
30,000
30,000
40,000
20,000
90,000
0
622480-1319861
87731
Odrzavanje sumskih puteva
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
622480-1319862
87732
Rehabilitacija turistiqkog puta za kaljaju Korishe - prva faza
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
622480-1319863
87733
Dizajniranje i Shtampanje promotivnih materijala
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
622480-1319864
87734
Organizovanje sajmova
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
622480-1319866
87735
Odrzavanje otvorenog arheoloskog muzeja
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
Ukupno - Turizam - Prizren
0
450,000
450,000
470,000
500,000
1,420,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
450,000
450,000
470,000
500,000
1,420,000
0
622650 - Kadastar i Geodezija
650500 - Katastar Usluge - Prizren
622650-1215369
85488
Snabdevanje sa digitalnim aparatima za geomediju - GPS
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
622650-1216262
85489
Nabavka aparata za merenje i digitalizacija katastra
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
622650-1319845
87736
Snabdevanje sa sofwerom GEOSPRO za struqnu geomediju
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Prizren
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
0
0
160,000
160,000
0
622660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660550 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
622660-1215098
85490
Izrada regulatornog urbanog plana
0
622660-1215124
85494
Izgradnja spomenika posveceni herojima
0
0
0
0
0
0
0
622660-1216727
87737
Izrada regulativnih planova na osnovu URP-a
0
110,000
110,000
100,000
0
210,000
0
622660-1216739
87738
Zelene oaze u gradu
0
60,000
60,000
0
50,000
110,000
0
622660-1319812
87739
Izrada projektanskog zadatka RUP-a i njeno uskladjivanje sa ORP-nom posle monitorisanja, obnova
0
RUP-a 0
0
0
0
0
0
622660-1319813
87740
Izrada strateska procena za sredine Opstinskog Razvojnog Plana (ORP)
0
0
0
0
0
0
0
622660-1319815
87741
Strategija za implementiranje Plana za konzerviranje historijske zone grada
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
622660-1319817
87742
Projekat Kompleksa Albanske Lige Prizrena, obuhvativši širu lokaciju pored ovog kompleksa
0
45,000
45,000
30,000
0
75,000
0
622660-1319819
87743
Izrda projekta za restauraciju Kuqe Ymer Prizreni
3,000
3,000
0
0
3,000
0
622660-1319821
87744
Izgradnja infrastrukture u lokacijama za izgradnju industrijskih objekata prema regulativnim planovima
0
25,000
25,000
50,000
0
75,000
0
622660-1319823
87745
Izrada regulativnog plana gde se izgraditi Univerzitet
0
70,000
0
70,000
0
622660-1319829
87746
Tretiranjeobjekata od kulturne-historijske vrednosti(restauracija, konzerviranje,revitalizacija) obuhvativi
0
monumente,
30,000
kao30,000
što su: Hamam,džamije
30,000
50,000
i individualne
110,000
kuĕe
0
622660-1319833
87747
Rehabilitacija Historijskog Centra u oblasti kulturno-historijskog nasledja
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
622660-1319835
87748
Staraqki Dom
0
0
0
80,000
0
80,000
0
622660-1319838
87749
Nastavak fasadiranja i adaptacije krovova u gradu
0
0
0
10,000
100,000
110,000
0
0
0
Faqe 36
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622660-1319840
87750
Setnica oko Lumbardh
0
0
0
0
0
0
0
622660-1320505
84487
Obnova kuce Imera Prizrena
0
57,000
57,000
0
0
57,000
0
622660-1320506
84481
Popravak krovova i fasada objekta kolektivnog stanovanja
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
0
380,000
380,000
400,000
400,000
1,180,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
380,000
380,000
400,000
400,000
1,180,000
0
622730 - Osnovno Zdravstvo
736000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
622730-1318236
87751
Inventar
30,000
0
30,000
50,000
100,000
180,000
0
622730-1318237
87752
Medicinska oprema
70,000
0
70,000
80,000
150,000
300,000
0
622730-1318241
87753
Delovi za stomatologiju
10,000
0
10,000
60,000
100,000
170,000
0
622730-1318273
87754
Stomatoloske stolice
0
0
0
25,000
25,000
50,000
0
622730-1318286
87755
Odrzavanje i renoviranje
50,643
0
50,643
150,000
150,000
350,643
0
622730-1318292
87756
Krecenje CPZ(zdravstvenih objekata, unutar i spolja)
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
622730-1318298
87757
Izgradnja stanova za porodice palih boraca, invalide rata i za siromašne porodice
300,000
0
300,000
0
0
300,000
0
622730-1318311
87758
Laboratorijska oprema
20,000
0
20,000
35,000
35,000
90,000
0
622730-1318313
87759
Elektricna oprema PC
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
622730-1318321
87760
Izgradnja APZ-va u selu Krajku (postojeci objekat-izgradnja novog objekta)
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
622730-1318371
87761
Izgradnja APZ-va u selu Vljasnje (postojeci objekat-izgradnja novog objekta)
0
0
0
0
0
0
0
622730-1318417
87762
Izgradnja APZ-va u selu Ljutoglav-Caparce
0
0
0
40,000
0
40,000
0
622730-1318421
87763
ECHO Dopler (CPZ-va-1
622730-1318426
87764
Izgradnja CPZ-va u naselju Kurila
622730-1318429
87765
622730-1318433
87766
622730-1318499
0
0
0
55,000
0
55,000
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Aparat za Rentgen Kabinet
0
0
0
0
50,000
50,000
0
Autovozilo za teren - kombi bus
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
87767
Automobili za Brdska
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
622730-1318510
87768
Kompletno renoviranje krova GCPZ-va
0
0
0
160,000
0
160,000
0
622730-1318524
87769
Ostala oprema
0
0
0
73,891
73,891
147,782
0
622730-1318536
87770
Aparat za klimatizaciju
622730-1318623
87771
Objekat Hitne sluzbe - druga faza
622730-1318650
87772
Izgradnja APZ-va u selu veleza (postojeci objekat-izgradnja novog objekta)
622730-1319786
87773
Kupovina autoambulante sa prateqom opremom
622730-1320507
84482
Kupovina vozila
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755450 - Socijalne Sluzbe - Prizren
Faqe 37
10,000
0
10,000
5,000
0
15,000
0
186,468
0
186,468
0
0
186,468
0
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
0
0
0
50,000
50,000
0
1,780
0
1,780
0
0
1,780
0
853,891
0
853,891
853,891
853,891
2,561,673
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622730-1318308
87774
Izgradnja stanova za porodice palih boraca, invalide rata i za siromašne porodice
622730-1318676
87775
Rehabilitacioni Centar za decu sa posebnim potrebama
622730-1318682
87776
Opremanje sa kompjuterima, fotokopirnim aparatima
622730-1318684
87777
Kupovina inventara za kancelarije
622730-1318688
87778
Izrada malih projekata za DSB-nje
622730-1318709
87779
Izgradnja-adaptacija nekih kuca -za socijalne slucajeve DSB-a
325,000
70,000
395,000
400,000
400,000
1,195,000
0
0
0
0
50,000
250,000
300,000
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
10,000
0
10,000
20,000
25,000
55,000
0
112,000
10,000
122,000
150,000
170,000
442,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Prizren
450,000
83,000
533,000
620,000
845,000
1,998,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
1,303,891
83,000
1,386,891
1,473,891
1,698,891
4,559,673
0
622850 - Kultura, Omladina i Sport
850100 - Kultura - Prizren
622850-1215272
85518
Izrada projekta za gradsku bibljioteku
0
0
0
0
0
0
0
622850-1215276
85519
Izrada projekata
0
10,000
10,000
50,000
50,000
110,000
0
622850-1215279
85520
Izgrada doma kulture u Zagradskoj Hoci
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
622850-1215283
85522
Izgrada kulturno-sportskog centra u Grncaru
46,600
0
46,600
0
0
46,600
0
622850-1215285
85523
Izgrada kulturno-sportskog centra u Nebregostu
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
622850-1215286
85524
Izgrada sportskih terena u Medvecu
0
0
0
0
0
0
0
622850-1215294
85527
zgrada sportskih terena u Manastirici
18,400
0
18,400
0
0
18,400
0
622850-1215944
85528
Renoviranje i odrzavanje postojecih kulturnih i sportskih centara
78,700
0
78,700
0
0
78,700
0
622850-1215946
85529
Snabdevanje sa sportskim rekvizitima za sportske klubove
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
622850-1215948
85530
Snabdevanje sa rekvizitima za kulturno-umetnicka udruzenja
622850-1216097
85531
Izgradnja sportskih terena u osnovnoj skoli "Fadilj Hisari"
622850-1319875
87780
Uredjivanje gradskog stadiona
622850-1319880
87781
Izgradnja kulturno-sportskog centra u selu Musnikovo
622850-1319881
87782
622850-1319883
622850-1319884
0
0
0
0
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
195,000
0
195,000
0
0
195,000
0
73,300
0
73,300
0
0
73,300
0
Izgradnja novih sportskih terena - sportski teren u selu Atmazda
23,000
0
23,000
0
0
23,000
0
87783
Izgradnja sportskog terena u selu Donja Srbica
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
87784
Izgradnja kulturno-sportskog centra u Ljubizdi Prizrena
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
622850-1319885
87785
Izgradnja kulturno-sportskog centra u Ljubizdi Has
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
622850-1319886
87786
Izgradnja sportske sale u Sportskom Centru "Sezai Surroi"
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
622850-1319887
87787
Organizovanje tradicionalnih festivala - "Zambaku i Prizrenit, Fluturat, rock live"
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
622850-1319888
87788
Izgradnja kulturnih objekata
0
0
0
200,000
300,000
500,000
0
622850-1319889
87789
Izgradnja kulturnih centara u ruralnim zonama
0
0
0
150,000
200,000
350,000
0
622850-1319890
87790
Izgradnja omladinskih centara
0
0
0
150,000
200,000
350,000
0
622850-1319891
87791
Izgradnja sportskih terena
0
0
0
250,000
150,000
400,000
0
Faqe 38
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622850-1319892
87792
Izgradnja sportskih sala
0
0
0
250,000
150,000
400,000
0
622850-1319893
87793
Investiranje u projektima sa zajedniqkim sudjelovanju
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
622850-1320509
84483
Izgradnja kulturno- sportskog centra u Medvecu - druga faze
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
622850-1320511
84484
Projekat omladinskih politika u Prizrenu
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
622850-1320512
84485
Izgradnja regionalne biblioteke u Prizrenu
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
Ukupno - Kultura - Prizren
850,000
70,000
920,000
1,080,000
1,100,000
3,100,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
850,000
70,000
920,000
1,080,000
1,100,000
3,100,000
0
184,000
0
184,000
0
0
184,000
0
622920 - Obrazovanje i Nauka
920500 - Administracija - Prizren
622920-1318809
87794
Izgradnja skolskog objekta "Shtjefen Gjeqovi" u BregDri Has-drugi deo
622920-1318833
87795
Renoviranje sale Baleta u Muzickoj skoli "Lorenc Antoni" PZ-podizanje jednog sprata
622920-1318846
87796
Izgradnja skolskog objekta "Zenun Cocaj" - Has - drugi deo
622920-1318853
87797
622920-1318938
622920-1318946
0
0
0
0
0
0
0
350,000
0
350,000
300,000
0
650,000
0
Izgradnja Skolskog objekta "Pjeter Budi" u selu Dedaj Has - prvi deo
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
87798
Reinstaliranje centralnog grejanja u skoli "Fadil Hisari"- Prizren
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
87799
Izgradnja sanitarnih cvorova i zamena krova u Skolskom objektu "Motrat Qiriazi" - Prizren
43,368
0
43,368
0
0
43,368
0
622920-1318953
87800
Reinstaliranje centralnog grejanja u Skoli "Abdyl Frasheri" Prizren
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
622920-1319002
87801
Izgradnja krova u Skolskom objektu "Abdyl Frasheri" PZ - drugi deo
0
14,250
14,250
0
0
14,250
0
622920-1319003
87802
Podizanje jednog sprata u Skolskom objektu "Bajram Curri" -Romaja Has - drugi deo 180,000
622920-1319034
87803
Izgradnja kotlarnice i zamena kotla u Skoli "Zenel Hajdini" - Serbica
622920-1319045
87804
Izgradnja sale fiziqkog vaspitanja u Skoli naselja "Dardanija" PZ
622920-1319052
87805
Zamena vrata i prozora u Skoli "Sezair Surroi" - Korishe
622920-1319064
87806
622920-1319094
87807
622920-1319252
0
180,000
0
0
180,000
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
178,304
196
178,500
0
0
178,500
0
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
Instaliranje centralnog grejanja u Skoli "Heronjet e Lumes" - Vrmica
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Renoviranje sanitarnih spojeva u Skoli "Mati Logoreci" - Prizren
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
87808
Izrada ograde dvorista Skolskog objekta u selu Kabash Has
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
622920-1319253
87809
Izrada sportskog terena u Skoli
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
622920-1319254
87810
renoviranje-adaptacija podruma Skolskog objekta "Besim Ndrecaj" -Ljutoglav
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
622920-1319255
87811
Zamena prozora u Skolskom objektu "11 Mart" PZ - drugi deo
0
45,100
45,100
0
0
45,100
0
622920-1319256
87812
Izgradnja aneksa i renoviranje postojeceg objekta Skole "Zef Lush Marku" selo Caparce
0
32,500
32,500
0
0
32,500
0
622920-1319257
87813
Izrada raznih projekata za Skolske objekte
622920-1319258
87814
Transport nastavnika koji putuju
622920-1319260
87815
Snabdevanje sa Skolskim inventarom
622920-1319261
87816
Unutrasnje i spoljanje krecenje Skolskih objekata
622920-1319271
87817
Izgradnja Skolskog objekta "Ekrem Rexha" Grnqare
Faqe 39
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
180,000
0
180,000
0
0
180,000
0
0
20,000
20,000
50,000
50,000
120,000
0
14,900
0
14,900
40,000
80,000
134,900
0
0
0
0
400,000
0
400,000
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1319274
87818
Izgradnja sale fiziqkog vaspitanja
0
0
0
265,000
0
265,000
0
622920-1319279
87819
Nadgradnja Skolskog objekta "Ardhmeria" - Landovica
0
0
0
300,000
0
300,000
0
622920-1319284
87820
Izrada ograde Skolskog objekta "Pjeter Mazreku" - Kojusha
0
0
0
40,000
0
40,000
0
622920-1319286
87821
Renoviranje sale fiziqkog vaspitanja "Leke Dukagjini" Pz
0
0
0
40,000
0
40,000
0
622920-1319288
87822
Renoviranje predshkolskog objekta "Lidhja e Prizrenit - Prizren
0
0
0
30,000
0
30,000
0
622920-1319290
87823
Izrada ograde Skolskog dvorista "Zenel Hajdini" - Pirane
0
0
0
35,000
0
35,000
0
622920-1319293
87824
Instaliranje centralnog grejanja u Skoli "Zef Lush Marku" - Veleza
0
0
0
30,000
0
30,000
0
622920-1319294
87825
Zamena i adaptacija krova u Skolskom objektu "Pjeter Mazreku" - Mazrek
0
0
0
40,000
0
40,000
0
622920-1319297
87826
Zamena vrata i prozora u Skoli "Naim Frasheri" - Vljashnje
0
0
0
30,000
0
30,000
0
622920-1319300
87827
Izrada ograde sportskog terena u Skoli "Hasim Maliqaj" - Posljishta
0
0
0
20,000
0
20,000
0
622920-1319303
87828
Renoviranje sale fizie„qkog vaspitanja "Gjon Buzuku" - Prizren
0
0
0
150,000
0
150,000
0
622920-1319305
87829
Izrada sportskog terena u Skoli "Leke Dukagjini" - Petrovo
0
0
0
30,000
0
30,000
0
622920-1319306
87830
Izrada sportskog terena u Skoli "Zef Lush Marku" - Velezha
0
0
0
30,000
0
30,000
0
622920-1319309
87831
Izrada ograde dvorista Skolskog objekta "Brigada 125" - selo Medvec
0
0
0
30,000
0
30,000
0
622920-1319513
87832
Renoviranje krova Skolskog objekta "Shtjefen Gjeqovi" - Zjum Has
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
622920-1319516
87833
Izrada sportskog terena u Skoli "Luigj Gurakuqi" - Nashec
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
622920-1319517
87834
renoviranje krova Skolskog objekta "Heronjet e Lumes" - selo Shkoze
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
622920-1319522
87835
Izrada termiqke fasade Shkolskog objekta "Meto Bajraktari" - Reqane
0
0
0
0
50,000
50,000
0
622920-1319525
87836
Izgradnja Shkolskog objekta u selu Novoseljane
0
0
0
0
230,000
230,000
0
622920-1319527
87837
Izgradnja sale fiziqkog vaspitanja u Shkoli "haziz Tolaj" u naselju "Jeta e Re" - Prizren
0
0
0
0
250,000
250,000
0
622920-1319529
87838
Izgradnja sale fiziqkog vaspitanja u Shkoli "Deshmoret e Zhurit" - Zhur
0
0
0
0
250,000
250,000
0
622920-1319532
87839
Izgradnja predshkolskog objekta
0
0
0
0
250,000
250,000
0
622920-1319535
87840
Instaliranje centralnog grejanja u Skoli "Pjeter Mazreku" - Mazrek-Kojusha
0
0
0
0
40,000
40,000
0
622920-1319536
87841
Instaliranje centralnog grejanja u Skoli "Mithat Frasheri" - Krajk
0
0
0
0
45,000
45,000
0
622920-1319537
87842
Instaliranje centralnog grejanja u Skoli "Gjon Buzuku" - Petrovo
0
0
0
0
40,000
40,000
0
622920-1319540
87843
Instaliranje centralnog grejanja u Skoli "Gjon Buzuku" - Romaja
0
0
0
0
45,000
45,000
0
622920-1319541
87844
Instaliranje centralnog grejanja u Skoli "Shar" - Jablanica
0
0
0
0
45,000
45,000
0
622920-1319542
87845
Izrada ograde dvorista Skolskog objekta "Mati Logoreci" PZ
0
0
0
0
50,000
50,000
0
622920-1319546
87846
Izrada sportskog terena u Skoli "Luigj Gurakuqi" - Nashec-Hatmazha
0
0
0
0
60,000
60,000
0
622920-1319547
87847
Izrada partera i sportskog terena u Skoli "Gjon Buzuku" - Romaja
0
0
0
0
40,000
40,000
0
622920-1319550
87848
Izrada sportskog terena u Skoli "Brigada 125" - Medvec
0
0
0
0
40,000
40,000
0
622920-1319554
87849
Izrada ograde dvorista Skolskog objekta u naselju "Dardanija"
0
0
0
0
30,000
30,000
0
622920-1319555
87850
Renoviranje krova Skolskog objekta "Qamil Guranjaku" - Kushnin Has
0
0
0
0
30,000
30,000
0
Faqe 40
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1319556
87851
Izrada infrastrukture Skolskog objekta "Zenun Qoqaj"
0
0
0
0
150,000
150,000
0
622920-1319560
87852
Zamena vrata i prozora u Skoli "Pjeter Mazreku" - Mazrek
0
0
0
0
40,000
40,000
0
622920-1319642
87853
Izgradnja dve uqionica u Skoli "Mushnikovo" u selu Drajqiq
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
622920-1320513
84486
Izgradnja hale u skoli fizickog vaspitanja E.Duraku
16,732
7,650
24,382
0
0
24,382
0
Ukupno - Administracija - Prizren
1,612,304
179,696
1,792,000
1,860,000
1,815,000
5,467,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
1,612,304
179,696
1,792,000
1,860,000
1,815,000
5,467,000
0
Ukupno - Prizren
10,156,672
4,173,118
14,329,790
14,369,790
14,469,790
43,169,370
0
623000 - Orahovac
623163 - Administracija i Osoblje
163110 - Administracija - Orahovac
623163-1318983
87854
Rekonstrukcija krova nove zgrade opstine
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
623163-1318985
87855
Izgradnja kancelarije u zemlji Drenovac ograda -druga faza
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
623163-1318987
87856
Kupovina aparata za potrebe elektronskog placanja , elektronskog placanja i druge racunarske
0 opreme 4,000
4,000
0
0
4,000
0
623163-1318988
87857
Informaciona tehnologija oprema
0
4,000
6,000
15,000
25,000
0
623163-1318989
87858
Odrzavanje i servisiranje rashladne opreme u opstini
0
5,000
5,000
7,000
15,000
27,000
0
623163-1318990
87859
Pruzanje opstinskih objekata od prirodnih katastrofa
0
10,000
10,000
10,000
20,000
40,000
0
623163-1318992
87860
Privatizacija sanacije i fizickog obezbezenja objekata
20,000
0
20,000
60,000
80,000
160,000
0
623163-1318994
87861
Opstinski participacija za grantove dobila od raznih donatora
0
5,000
5,000
10,000
16,780
31,780
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
45,000
28,000
73,000
93,000
146,780
312,780
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
45,000
28,000
73,000
93,000
146,780
312,780
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
4,000
623175 - Budzet i Finansije
175110 - Budzet i Finansije - Orahovac
623175-1318996
87862
Kupovina programa ( softverit ) ujedinjenje placanja i prihode
623175-1318997
87863
Izgradnja udruzenja proizalih iz rata
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Orahovac
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
5,815
0
5,815
0
0
5,815
0
623180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181710 - Javna Infrastruktura - Orahovac
623180-1215989
85587
Izgradnja trotuara u Kramavik
623180-1216012
85590
Kanalizacija u Drenovac-nastavak projekgta
14,163
0
14,163
0
0
14,163
0
623180-1318179
87864
Kanalizacija u selima Pastasel , Polluzhe , Crveni Kamen i Nashpalle
50,000
0
50,000
60,000
80,000
190,000
0
623180-1318185
87865
Izgradnja puteva u gradu Orahovca
90,000
0
90,000
60,000
140,000
290,000
0
Faqe 41
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623180-1318255
87866
Izgradnja puteva u Fortese
0
25,000
25,000
50,000
30,000
105,000
0
623180-1318260
87867
Izgradnja puteva na Apterusha (segment ostao Reti)
30,000
0
30,000
40,000
0
70,000
0
623180-1318268
623180-1318490
87868
Trotoari u selima Gekha , Ratkoc , Dabidol , Cifllak
30,000
0
30,000
50,000
30,000
110,000
0
87869
Javno osvetljenje, podesavanje , popravke ( Solarna rasveta ) u nasoj zajednici
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
623180-1318751
87870
Snabdevanje kockicama
0
75,000
75,000
85,000
145,000
305,000
0
623180-1318752
87871
Nabavka cevi (PVC ) , Rekonstrukcija kanalizacije , septicke jame i sl .
0
25,000
25,000
50,000
120,000
195,000
0
623180-1318753
87872
Izgradnja rezervoara pitke vode u Reti
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
623180-1318754
87873
Izgradnja puteva u Malu Hocu
0
25,000
25,000
40,000
0
65,000
0
623180-1318817
87874
Izgradnja puteva u Brestoc
25,000
0
25,000
40,000
0
65,000
0
623180-1318852
87875
Izgradnja puteva u Nagac
20,000
0
20,000
40,000
0
60,000
0
623180-1318858
87876
Horizontalna i vertikalna signali u gradu i selima
0
10,000
10,000
0
15,000
25,000
0
623180-1318861
87877
Trotoari u selu Zrze drugoj fazi
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
623180-1318868
87878
Izgradnja puteva Radoste
30,000
0
30,000
65,000
40,000
135,000
0
623180-1318887
87879
Trotoari u Kramavik drugoj fazi
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
623180-1318959
87880
Asfaltiranje puteva u naseljima velikosrpskih Velika Krusa
30,000
0
30,000
40,000
20,000
90,000
0
623180-1318963
87881
Regulisanje fekalne kanalizacije i atmosferske u gradu
20,000
0
20,000
50,000
80,000
150,000
0
623180-1318965
87882
Izgradnja puteva Drenoc - Bertatin , druga faza
30,000
0
30,000
50,000
80,000
160,000
0
623180-1318968
87883
Izgradnja puteva Patakan sela Donji i Gornji Patakan
35,000
0
35,000
50,000
40,000
125,000
0
623180-1318970
87884
Sanitacija u selu. Senoc druga faza
32,344
0
32,344
0
0
32,344
0
623180-1318971
87885
Izgradnja puta 28 Novembar Orahovac druga faza
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
623180-1318972
87886
Kanalizacija u Reti i drugoj fazi
19,283
0
19,283
0
0
19,283
0
623180-1318973
87887
Prsten put ( Tranzit ) na Orahovac drugoj fazi
100,000
0
100,000
140,000
150,000
390,000
0
623180-1318974
87888
Kanlizacija u selu. Nizak Patakan Patakan Gornji- druga faza
35,573
0
35,573
0
0
35,573
0
623180-1318998
87889
Kanalizacija u Zatrik - druga faza
23,128
0
23,128
0
0
23,128
0
623180-1319000
87890
Izgradnja puteva Apterusha - Reti - druga faza
39,257
0
39,257
0
0
39,257
0
623180-1319001
87891
Izgradnja puteva Fortese - Celina , druga faza
352,000
0
352,000
150,000
90,000
592,000
0
623180-1319033
87892
Kanalizacija Dabidol nastavljeno
30,761
0
30,761
0
0
30,761
0
623180-1319051
87893
Kanalizacija Sapnik nastavljeno
25,000
0
25,000
30,000
20,000
75,000
0
623180-1319105
87894
Izgradnja puta Cifllak nastavljeno
78,000
0
78,000
0
0
78,000
0
623180-1319115
87895
Izgradnja puta u selu. Velika Krusa toku
0
85,000
85,000
0
0
85,000
0
623180-1319175
87896
Kanalizacija u selu. Mala Hoce nastavljeno
27,449
0
27,449
0
0
27,449
0
623180-1319245
87897
Izgradnja puta " Skeljzen Zllanoga " u Orahovac- nastavak
34,686
0
34,686
0
0
34,686
0
623180-1319247
87898
Izgradnja puta " Sakip Bellaka " u Orahovac- nastavak
19,980
0
19,980
0
0
19,980
0
Faqe 42
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623180-1319248
87899
Izgradnja puteva u Ratkoc - nastavak
140,000
0
140,000
150,000
0
290,000
0
623180-1319249
87900
Kanalizacija Vrajake - nastavak
17,225
0
17,225
0
0
17,225
0
623180-1319250
623180-1319251
87901
Izgradnja puteva u Celina nastavljeno
26,699
0
26,699
0
0
26,699
0
87902
Izgradnja Gornjeg Patakan - Nashpalle - nastavljeno
25,953
24,417
50,370
55,000
60,000
165,370
0
623180-1319265
87903
Kanalizacija u Velikoj Krushe nastavljeno
30,000
14,624
44,624
0
0
44,624
0
623180-1319268
87904
Popravka puta u selu Zrze glavnom putu - sina - FMC , II faza
20,072
0
20,072
0
0
20,072
0
623180-1319275
87905
Istrazivacko- pitka voda u Orahovcu
10,000
0
10,000
10,000
50,000
70,000
0
623180-1319285
87906
Pijenje vode sela Senoc i Pastasel
0
10,376
10,376
35,000
15,000
60,376
0
623180-1319313
87907
Otvaranje novih puteva u gradskim naseljima koja nemaju pristup glavnom putu kryesore
0
0
0
80,000
50,000
130,000
0
623180-1319331
87908
Prosirenje gradskog sistema pijace vode i novih naselja
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
623180-1319353
87909
Izgradnja puteva Dein
30,000
0
30,000
30,000
40,000
100,000
0
623180-1319372
87910
Trotoari u gradu Orahovca
75,000
0
75,000
80,000
110,000
265,000
0
623180-1319916
87911
Izgradnja puteva Dein
30,000
0
30,000
50,000
40,000
120,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Orahovac
1,762,388
314,417
2,076,805
1,650,000
1,515,000
5,241,805
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,762,388
314,417
2,076,805
1,650,000
1,515,000
5,241,805
0
623195 - Lokalna Kancelarija
195550 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
623195-1318999
87912
Infrastruktura i zastita ?ivotne sredine u Velikoj Hoci i gornjeg susedstva
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
125,000
0
125,000
150,000
200,000
475,000
0
623470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470110 - Poljoprivreda - Orahovac
623470-1318617
87913
Odrzavanje puteva polje
623470-1318644
87914
Trzisna regulativa u Orahovcu , sledeci ( druga faza)
0
15,000
15,000
15,000
0
30,000
0
623470-1318814
87915
Poljoprivredno zemljiste drenaza kanal u Celina
0
20,000
20,000
25,000
0
45,000
0
623470-1319009
87916
Poljoprivredno zemljiste drenaza kanala u selima Fortese Zrze
0
20,555
20,555
20,544
0
41,099
0
623470-1319018
87917
Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljista u skladu sa prioritetima - Fortese
0
10,000
10,000
15,000
50,000
75,000
0
623470-1319035
87918
Podrska poljoprivrednim proizvodacima ( na osnovu kriterijuma iz povrcca , vinogradarstvo
50,000
, stocarstvo, zivine,0 pcelarstva
50,000
i tradicionalni 50,000
zanati )
70,000
170,000
0
623470-1319089
87919
Staklenik konstrukcija sa 50 % do 50 % ucesca.
0
35,000
35,000
35,000
50,000
120,000
0
623470-1319122
87920
Podrska preduzecima procesori ( pocetni biznis na osnovu kriterijuma)
0
20,000
20,000
20,000
40,000
80,000
0
623470-1319159
87921
Odrzavanje ruralno- urbanih puteva
0
25,000
25,000
25,000
50,000
100,000
0
623470-1319179
87922
Ciscenje potoka
0
15,000
15,000
15,000
60,000
90,000
0
623470-1319198
87923
Podrska NVO za ruralni razvoj projekata
0
15,000
15,000
30,000
50,000
95,000
0
Faqe 43
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623470-1319217
87924
Prosirenje sistema za navodnjavanje
0
0
0
35,000
150,000
185,000
0
623470-1319233
87925
Ucesce u projektu Evropske komisije
0
50,000
50,000
50,000
60,000
160,000
0
623470-1319239
87926
Stvaranje zelenih povrsina u javnim institucijama i njihovo odrzavanje
0
15,000
15,000
10,000
20,000
45,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Orahovac
175,000
240,555
415,555
495,544
800,000
1,711,099
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
175,000
240,555
415,555
495,544
800,000
1,711,099
0
10,000
10,000
35,000
0
45,000
0
623480 - Ekonomski Razvoj
480110 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
623480-1215977
85622
Razvoj turizma
0
623480-1319004
87928
Projekat Putevi Vina nastavak projekata
0
9,000
9,000
0
0
9,000
0
623480-1319007
87929
Infrastruktura u oblasti turizma i industrijskih oblasti
0
10,000
10,000
15,000
25,000
50,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
0
29,000
29,000
50,000
25,000
104,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
29,000
29,000
50,000
25,000
104,000
0
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Orahovac
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
623650 - Kadastar i Geodezija
650550 - Katastar Usluge - Orahovac
623650-1318969
87930
Kupovina zemljista i nematerijalne imovine
623660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663600 - Urbano Planiranje i Inspekcija
623660-1318626
87931
Efikenca snaga u javnim ustanovama u opstini Orahovac
0
5,000
5,000
5,000
10,000
20,000
0
623660-1318666
87932
Kanalizacija u selu Zrze (dve cetvrtine)
0
15,000
15,000
25,000
0
40,000
0
623660-1318793
87933
Nadzor radova
0
20,000
20,000
30,000
45,000
95,000
0
623660-1318856
87934
Odrzavanje parkova , zivotna sredina i odrzavanje grobalja mucenika
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
623660-1318860
87935
Razvoj raznih projekata
20,000
0
20,000
50,000
60,000
130,000
0
623660-1318863
87936
Regulacija reke selo Zociste
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
623660-1318888
87937
Razvoj urbanistickog plana
15,000
0
15,000
15,000
0
30,000
0
623660-1318894
87938
Sakupljac i reka regulacija Duhllo Orahovac druga faza
272,195
0
272,195
250,000
150,000
672,195
0
623660-1318964
87939
Izgradnja kuca za siromasne
0
20,000
20,000
50,000
80,000
150,000
0
623660-1318966
87940
Izgradnja ii spomen mucenika nacionalnoj kompleksa drugoj fazi
70,000
0
70,000
100,000
50,000
220,000
0
623660-1318967
87941
Uredba PROI u Ratkoc
80,000
0
80,000
60,000
30,000
170,000
0
623660-1320526
84498
Fasada stambenih objekata u Orahovcu
2,843
0
2,843
0
0
2,843
0
623660-1320527
84499
Popravak korita reka u opstini Orahovac
3,627
0
3,627
0
0
3,627
0
463,665
80,000
543,665
595,000
435,000
1,573,665
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 44
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
463,665
80,000
543,665
595,000
435,000
1,573,665
0
2,321
0
2,321
30,000
0
32,321
0
623730 - Osnovno Zdravstvo
737000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
623730-1216064
85632
Izgradnja CFM u Xerxe
623730-1216067
85633
AMF u Gornjoj Ulici - Ratkoce
16,678
0
16,678
20,000
0
36,678
0
623730-1319013
87942
Renoviranje unutrasnje porodicne medicine domu zdravlja u Orahovcu
53,322
0
53,322
70,000
70,000
193,322
0
623730-1319039
87943
Izgradnja centra porodicne medicine u Orahovcu
30,000
0
30,000
4,000
50,000
84,000
0
623730-1319091
87944
Opsada i regulisanje zdravstvenih ustanova dvorista
20,678
0
20,678
50,000
20,000
90,678
0
623730-1319117
87945
AMF zgrada u Polluzhe
20,000
0
20,000
50,000
15,000
85,000
0
623730-1319163
87946
Inventar - kancelarije osoblja i pacijenata
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
623730-1319193
87947
Medicinska oprema
10,000
0
10,000
20,000
25,000
55,000
0
623730-1319223
87948
Dezinfekcija prirodnog toplo selektivnim EHKK podrucjima
5,196
0
5,196
15,000
15,000
35,196
0
623730-1319237
87949
Projekat Kucna nega i ambulantna "
26,799
0
26,799
15,000
20,000
61,799
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
194,994
0
194,994
284,000
225,000
703,994
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
194,994
0
194,994
284,000
225,000
703,994
0
623850 - Kultura, Omladina i Sport
850110 - Kultura - Orahovac
623850-1319040
87950
Drenaza od fudbalskog terena u Orahovcu
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
623850-1319053
87951
Izgradnja Doma kulture u selu. Drenoc
0
20,000
20,000
70,000
40,000
130,000
0
623850-1319059
87952
Nivelizacija i macevanje sportski tereni u ovoj opstini
0
25,000
25,000
50,000
0
75,000
0
623850-1319107
87953
Podrska za kulturu , omladinu
0
10,000
10,000
30,000
20,000
60,000
0
623850-1319121
87954
Izgradnja / popravka muzejske kucce Uksin Hoti u selu. Velika Krusa
70,000
0
70,000
70,000
80,000
220,000
0
623850-1319134
87955
Zavrsetak trece faze u kuci kulture u Ratkoc
13,530
0
13,530
0
0
13,530
0
Ukupno - Kultura - Orahovac
83,530
70,000
153,530
220,000
140,000
513,530
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
83,530
70,000
153,530
220,000
140,000
513,530
0
623920 - Obrazovanje i Nauka
920550 - Administracija - Orahovac
623920-1319337
87956
Odrzavanje i slika skole (druga faza)
10,000
0
10,000
15,000
20,000
45,000
0
623920-1319346
87957
Rekonstrukcija, fasade , farbanje skola u Nagac (druga faza)
20,451
0
20,451
25,000
30,000
75,451
0
623920-1319352
87958
Macevanje i popravka skolskih dvorista u ovoj opstini
20,000
0
20,000
15,000
15,000
50,000
0
623920-1319506
87959
Promena kalldaje (grejanje
16,000
0
16,000
15,000
15,000
46,000
0
623920-1319511
87960
Konkretni detalji Alati za skole
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
623920-1319514
87961
Izgradnja skladista u skolama
10,000
0
10,000
20,000
25,000
55,000
0
Faqe 45
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623920-1319652
87962
Stvaranje baze podataka / Obuka
Ukupno - Administracija - Orahovac
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
0
91,451
0
91,451
105,000
120,000
316,451
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
91,451
0
91,451
105,000
120,000
316,451
0
Ukupno - Orahovac
2,841,028
826,972
3,668,000
3,522,544
3,436,780
10,627,324
0
624000 - Suva Reka
624163 - Administracija i Osoblje
163120 - Administracija - Suva Reka
624163-1317856
87963
Renoviranje komunalnih objekata
20,000
0
20,000
30,000
53,000
103,000
0
624163-1317859
87964
Sluzbeni automobil
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
624163-1317860
87965
Rusenje nelegalnih objekata i prepreka u javnim prostorima
15,000
0
15,000
30,000
25,000
70,000
0
624163-1317861
87966
Ostala oprema (agregat)
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Administracija - Suva Reka
70,000
0
70,000
60,000
78,000
208,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
70,000
0
70,000
60,000
78,000
208,000
0
280,000
0
280,000
400,000
400,000
1,080,000
0
624175 - Budzet i Finansije
175120 - Budzet i Finansije - Suva Reka
624175-1214344
85662
Projekti sa koofinansiranjem
624175-1317933
87967
Uspostavljanje infrastrukture za unapredjenje poslovnog okruzenja
624175-1317935
87968
Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni i kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj
624175-1317957
87969
Izgradnja opstinskog Centra za razvoj
8,536
0
8,536
0
0
8,536
0
60,000
0
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
0
0
176,976
0
176,976
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Suva Reka
348,536
0
348,536
636,976
460,000
1,445,512
0
Ukupno - Budzet i Finansije
348,536
0
348,536
636,976
460,000
1,445,512
0
100,000
95,000
195,000
0
0
195,000
0
40,000
40,000
80,000
100,000
50,000
230,000
0
624180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180120 - Putna Infrastruktura - Suva Reka
624180-1214123
85664
Izgradnja puta Vranic-Popolan-Dvoran-Musitist (druga faza)
624180-1214124
85665
Izgradnja lokalnih puteva u Vranicu
624180-1214125
85666
Izgradnja lokalnih puteva u Bukosu
0
25,000
25,000
40,000
0
65,000
0
624180-1214154
85686
Izgradnja lokalnih puteva u selo Dubrava
38,000
0
38,000
30,000
0
68,000
0
624180-1214158
85690
Izgradnja lokalnih puteva u selo Slapuzan
20,000
0
20,000
30,000
50,000
100,000
0
624180-1214160
85692
Uredjenje lokalnih puteva u selo Trnje
20,000
0
20,000
25,000
0
45,000
0
624180-1214164
85695
Zimsko odrzavanje lokalnih puteva
0
50,000
50,000
60,000
70,000
180,000
0
624180-1214165
85696
Hitni fond
0
35,000
35,000
50,000
60,000
145,000
0
624180-1214170
85697
Izgradnja puta Samadredza-magistrala-Suvareka-Orahovac
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
Faqe 46
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1214172
85699
Izgradnja puta Toplican-Gjinoc
50,000
0
50,000
100,000
0
150,000
0
624180-1214173
85700
Izgradnja lokalnih puteva u selo Sopije
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
624180-1214177
624180-1214179
85704
Odrzavanje i ciscenje grada
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
85706
Nadgledanje investicionih pojekata
0
40,000
40,000
50,000
60,000
150,000
0
624180-1214181
85708
Izgradnja puteva u Grejkovac
10,000
40,000
50,000
50,000
0
100,000
0
624180-1214624
85709
Izgradnja lokalnih puteva u selo Blace
30,000
70,000
100,000
70,000
60,000
230,000
0
624180-1317163
87970
Ekoloski program Selo
31,086
8,914
40,000
60,000
0
100,000
0
624180-1317226
87971
Izgradnja puta u selu Gelance
53,500
50,000
103,500
0
0
103,500
0
624180-1317227
87972
Izgradnja kanalizacione mreze u selu. Gelance
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
624180-1317228
87973
Izgradnja kanalizacije otpadnih voda u reci Topluha
90,000
0
90,000
50,000
0
140,000
0
624180-1317230
87974
Izgradnja lokalnih puteva i trgova u Suvoj Reci
140,000
0
140,000
152,702
0
292,702
0
624180-1317232
87975
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije
75,000
0
75,000
100,000
100,000
275,000
0
624180-1317234
87976
Izgradnja puta Dubrava-Gjinovce
0
0
0
0
180,000
180,000
0
624180-1317240
87977
Izgradnja lokalnih puteva Sallagrazhde
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
624180-1317242
87978
Izgradnja lokalnih puteva Nishor
30,000
30,000
60,000
100,000
100,000
260,000
0
624180-1317891
87979
Renoviranje komunalnih objekata
624180-1317892
87980
Instalacija i rekonstrukcija javni osvetljenja
624180-1317893
87981
Izgradnja puta u Maqitevo
624180-1317895
87982
Rehabilitacija lokalnih puteva
624180-1317896
87983
624180-1317897
87984
624180-1317898
87985
Oporavak i prilagodjavanja vodovoda
624180-1317899
87986
Izgradnja lokalnih puteva u selu Budakova
624180-1317900
87987
624180-1317901
624180-1317902
0
20,000
20,000
30,000
150,000
200,000
0
40,000
10,000
50,000
60,000
100,000
210,000
0
100,000
65,600
165,600
0
0
165,600
0
0
40,000
40,000
100,000
100,000
240,000
0
Izgradnja brigade 123 puta Suva Reka
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
0
Korito reke regulacija Toplluha - Suva Reka
100,000
0
100,000
100,000
180,000
380,000
0
35,000
0
35,000
70,000
70,000
175,000
0
30,000
40,000
70,000
80,000
0
150,000
0
Izgradnja lokalnih puteva Samodreza
40,000
0
40,000
80,000
0
120,000
0
87988
Izgradnja lokalnih puteva Musutiste
40,000
40,000
80,000
100,000
100,000
280,000
0
87989
Izgradnja lokalnih puteva u selu Studenqan
30,000
40,000
70,000
80,000
50,000
200,000
0
624180-1317903
87990
Nabavka betonskih elemenata i sljunka
0
20,000
20,000
30,000
40,000
90,000
0
624180-1317904
87991
Rekonstrukcija elektricnih mreza
20,000
0
20,000
25,000
35,000
80,000
0
624180-1317906
87992
Izgradnja lokalnih puteva u selu Leshan
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
624180-1317908
87993
Izgradnja lokalnih puteva u selu Dulje
30,000
0
30,000
25,000
60,000
115,000
0
624180-1317909
87994
Izgradnja kanalizacije u Restane
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
624180-1317913
87995
Izgradnja lokalnih puteva Siroka
20,000
0
20,000
25,000
0
45,000
0
624180-1317915
87996
Izgradnja lokalnih puteva Bresanc
15,000
0
15,000
20,000
0
35,000
0
Faqe 47
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1317916
87997
Izgradnja lokalnih puteva Kasterc
30,000
0
30,000
20,000
0
50,000
0
624180-1317917
87998
Izgradnja i sanacija trotoara u opstini
25,000
0
25,000
35,000
70,000
130,000
0
624180-1317928
87999
Izgradnja puta Kafe Duhles-Grejkevc
50,000
50,000
100,000
100,000
0
200,000
0
624180-1317931
88000
Izgradnja puteva u selu Reshtan
10,000
20,000
30,000
20,000
0
50,000
0
624180-1317939
88001
Izgradnja puta u naselju Sopaj - Grjeqevce
0
0
0
0
120,000
120,000
0
624180-1317940
88002
Izgradnja puta Bukos-Reqane
0
0
0
0
150,000
150,000
0
624180-1317941
88003
Izgradnja puta u naselju Lesani i vogel- Siroka
0
0
0
0
180,000
180,000
0
624180-1317946
88004
Izgradnja puta Doberdelan-Pagarusa
0
0
0
0
150,000
150,000
0
624180-1317955
88005
Izgradnja trotoara i zelenih prostornih povrsina u Samadrazu
624180-1319965
88006
Izgradnja puta Vershevce
624180-1319967
88007
624180-1319985
88008
624180-1320274
88929
0
0
0
0
80,000
80,000
0
50,000
50,000
100,000
0
150,000
250,000
0
Povecanje kapaciteta vode (Vranic, Doberdeljane i razna mesta )
110,000
20,000
130,000
160,000
100,000
390,000
0
Izgradnja lokalnih puteva Neprobiste (put do mosta Trnje)
100,000
60,000
160,000
20,000
0
180,000
0
Zgrada put Mushtisht - Makiteve
300,000
0
300,000
0
0
300,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Suva Reka
2,182,586
1,069,514
3,252,100
2,427,702
2,665,000
8,344,802
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,182,586
1,069,514
3,252,100
2,427,702
2,665,000
8,344,802
0
624470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470120 - Poljoprivreda - Suva Reka
624470-1214182
85712
Hitni fond za zastitu poljoprivrednih kultura
15,000
0
15,000
15,000
20,000
50,000
0
624470-1214183
85713
Snabdevanje poljoprivrednika sa poljoprivrednim materijalom
60,000
0
60,000
70,000
80,000
210,000
0
624470-1214184
85714
Transpost m leka od poljoprivrednika do mlekare
9,000
0
9,000
10,000
10,000
29,000
0
624470-1214185
85715
Tretiranje psa lutalica i vakcincija pasa lutalica
9,000
0
9,000
10,000
10,000
29,000
0
624470-1214186
85716
Izgradnja sistema navodnjavanja za poljoprivredno zemljiste
20,000
0
20,000
30,000
30,000
80,000
0
624470-1317191
88009
Poljoprivredni razvojni projekti
20,000
40,000
60,000
100,000
100,000
260,000
0
624470-1317932
88010
Izgradnja Botanicke baste
20,000
40,000
60,000
100,000
200,000
360,000
0
624470-1317952
88011
Izgradnja infrastrukture za poljoprivredu i sumarstvo
0
0
0
130,000
200,000
330,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Suva Reka
153,000
80,000
233,000
465,000
650,000
1,348,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
153,000
80,000
233,000
465,000
650,000
1,348,000
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
624660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
624660-1214329
85721
Izrada i revidiranje projekata
624660-1317848
88012
Implementacija regulacionih urbanistickih planova (reparcializija i ekspropriacija)
0
30,000
30,000
40,000
45,000
115,000
0
624660-1317849
88013
Izrada regulacionih planova
60,000
0
60,000
100,000
100,000
260,000
0
624660-1317851
88014
Eliminacija nelegalnih deponija
40,000
0
40,000
50,000
0
90,000
0
Faqe 48
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624660-1317852
88015
Postavljanje znakova za identifikaciju trgovima, ulicama
624660-1317853
88016
Izrada projekata i zazmatranja prostornih planova
624660-1317854
88017
Izrada fasada kolektivnih objekata
624660-1317862
88018
obnavljanje katastra i registracija vlasnistva nepokretne imovine
624660-1317949
88019
624660-1317951
88020
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
0
0
0
40,000
80,000
120,000
0
0
20,000
20,000
70,000
150,000
240,000
0
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
Izrada detaljnog plana saobracaja
0
0
0
30,000
0
30,000
0
Evalizacija opstinskog razvojnog plana
0
0
0
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
157,000
50,000
207,000
380,000
375,000
962,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
157,000
50,000
207,000
380,000
375,000
962,000
0
624730 - Osnovno Zdravstvo
737500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
624730-1214109
85725
Izgradnja doma staraca
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
0
624730-1214110
85726
Kupovina zdravstvene opreme a GCFM-CFM i zdravstvene Ambulante
25,000
0
25,000
30,000
40,000
95,000
0
624730-1214122
85728
Vitalizacija infrastrukture za funkcionalizaciju projekta-kucni lezajevi
80,000
0
80,000
70,000
70,000
220,000
0
624730-1317215
88021
Izgradnja kuce za socijalno stanovanje
624730-1317866
88022
Izgradnja i poboljs¡anje zivotnih uslova porodicama sa ekstremnim siromastvom
624730-1317868
88023
624730-1317869
88024
624730-1317870
624730-1317937
624730-1318149
40,000
0
40,000
100,000
100,000
240,000
0
100,000
0
100,000
100,000
50,000
250,000
0
Izgradnja CPZ u Salograzhde
20,000
0
20,000
30,000
0
50,000
0
Izgradnja CPZ u Samodradzu
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
88025
Projekat sufinansiranja za zdravlje
41,460
0
41,460
30,000
35,000
106,460
0
88026
Rehabilitacija i renoviranje OCPZ - CPZ
15,000
0
15,000
25,000
30,000
70,000
0
88027
Uspostavljanje i unapredjenje zivotnih uslova kroz stambeno zbrinjavanje
17,000
0
17,000
0
0
17,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
448,460
0
448,460
435,000
325,000
1,208,460
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
448,460
0
448,460
435,000
325,000
1,208,460
0
624850 - Kultura, Omladina i Sport
850120 - Kultura - Suva Reka
624850-1214309
85731
Uredjenje okoline za kulturne i praznicke aktivnosti opstine
30,000
0
30,000
40,000
45,000
115,000
0
624850-1214310
85732
Stvaranje zelenih povrsina u Suvoj reci
20,000
0
20,000
60,000
60,000
140,000
0
624850-1214323
85736
Izgradnja kapaciteta za savet omladinskog delovanja
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
624850-1214324
85737
Renoviranje i iygradnja kapaciteta za sportske stadione
33,540
0
33,540
30,000
60,000
123,540
0
624850-1214646
85738
Izgradnja sale fizicke kulture, osnovna skola Skendija u Suvoj reci
40,000
40,000
80,000
0
0
80,000
0
624850-1317878
88028
Izgradnja sportskih poligona
40,000
0
40,000
35,000
45,000
120,000
0
Ukupno - Kultura - Suva Reka
170,540
40,000
210,540
165,000
210,000
585,540
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
170,540
40,000
210,540
165,000
210,000
585,540
0
624920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 49
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
920600 - Administracija - Suva Reka
624920-1214107
85741
Kupovina opreme i namestaja
624920-1317874
88029
Izgradnja i sanacija skola u opstini
624920-1317876
88030
Rekonstrukcija skole u Studencane
0
15,486
15,486
30,000
30,000
75,486
0
0
138,700
138,700
147,298
150,000
435,998
0
36,300
0
36,300
0
0
36,300
0
Ukupno - Administracija - Suva Reka
36,300
154,186
190,486
177,298
180,000
547,784
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
36,300
154,186
190,486
177,298
180,000
547,784
0
Ukupno - Suva Reka
3,566,422
1,393,700
4,960,122
4,746,976
4,943,000
14,650,098
0
625000 - Malisevo
625175 - Budzet i Finansije
175130 - Budzet i Finansije - Malisevo
625175-1318024
88031
Sufinanciranje sa gradjanima
0
200,000
200,000
200,000
300,000
700,000
0
625175-1318026
88032
Voda u selu Drenovac
0
121,647
121,647
0
0
121,647
0
625175-1318027
88033
Gradski muzej
181,317
44,840
226,157
0
0
226,157
0
625175-1318071
88034
Financiranje za poljoprivredu
0
0
0
200,000
200,000
400,000
0
625175-1318072
88035
Izgradnja put kolovoza , Malisevo-Mirushe (do akumulacije)
0
0
0
400,000
0
400,000
0
625175-1318093
88036
Regulacije reke Miruse
0
0
0
0
300,000
300,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Malisevo
181,317
366,487
547,804
800,000
800,000
2,147,804
0
Ukupno - Budzet i Finansije
181,317
366,487
547,804
800,000
800,000
2,147,804
0
625180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180130 - Putna Infrastruktura - Malisevo
625180-1318030
88037
Nastavak kanalizaciju (II faza)
19,206
0
19,206
0
0
19,206
0
625180-1318031
88038
Dekorativni kanalizacija - Bubavec, Astrazup, Maxharr, Lladroc
67,386
0
67,386
0
0
67,386
0
625180-1318033
88039
Dekorativni kanalizacija - Ngucat Bellanice, Bath
24,122
0
24,122
0
0
24,122
0
625180-1318035
88040
Dekorativni kanalizacija - Plloqic
46,980
0
46,980
0
0
46,980
0
625180-1318036
88041
10% realizacije projekta, od 2012
210,930
0
210,930
0
0
210,930
0
625180-1318039
88042
Rehabilitacije vodosnabdevanja u selu Kijevo
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
625180-1318046
88043
Financiranje za poljoprivredu
93,018
0
93,018
0
0
93,018
0
625180-1318073
88044
Kanalizacionog koletora (faza IV)
0
0
0
500,000
0
500,000
0
625180-1318078
88045
Osnovna skola "I.Krasniqi", u selu Caraluke
0
0
0
350,000
0
350,000
0
625180-1318079
88046
Vestacko jezero u selo Pagaruse
0
0
0
450,000
0
450,000
0
625180-1318080
88047
Asfaltiranje lokalnih puteva
0
0
0
100,000
0
100,000
0
625180-1318098
88048
Kanalizacionog kolektora /Ofset (Caraluke-Miruse)
0
0
0
0
250,000
250,000
0
Faqe 50
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625180-1318102
88049
kanalizacione mreze u naselju Mirdite
0
0
0
0
400,000
400,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Malisevo
561,642
0
561,642
1,400,000
650,000
2,611,642
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
561,642
0
561,642
1,400,000
650,000
2,611,642
0
625660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
665700 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
625660-1214527
85750
Put Malisevo - Banje
121,225
0
121,225
0
0
121,225
0
625660-1318047
88050
Asfaltiranje lokalnih puteva (faza II)
162,422
0
162,422
0
0
162,422
0
625660-1318049
88051
Osnovna skola u selu Skoze
130,000
0
130,000
0
0
130,000
0
625660-1318050
88052
Prosirenje parka, u Malisevo
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
625660-1318052
88053
Reservoir na "Jame Fllad" Panorc
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
625660-1318054
88054
Osnovna skola u selu Belanice
625660-1318055
88055
Asfaltni seoske puteve
625660-1318083
88056
625660-1318084
625660-1318085
71,647
78,353
150,000
0
0
150,000
0
202,196
0
202,196
0
0
202,196
0
Sportska hala u sellu Drenovac
0
0
0
120,000
100,000
220,000
0
88057
Aneks osnovna skola u selu Banja
0
0
0
220,000
0
220,000
0
88058
Sportski infrastruktura u skolama
0
0
0
150,000
0
150,000
0
625660-1318104
88059
Izradnja puteva u naselju "Mirdite"
0
0
0
0
500,000
500,000
0
625660-1318106
88060
Trotuari u selima
0
0
0
0
250,000
250,000
0
625660-1318107
88061
Asfaltiranje lokalnih puteva
0
0
0
0
345,000
345,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
987,490
78,353
1,065,843
490,000
1,195,000
2,750,843
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
987,490
78,353
1,065,843
490,000
1,195,000
2,750,843
0
625730 - Osnovno Zdravstvo
738000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
625730-1214560
85753
Kupovina i obnova opreme u GCPM
40,000
0
40,000
30,000
50,000
120,000
0
625730-1318056
88062
Kupovina vozila
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
625730-1318057
88063
Specialna medicinska oprema
39,111
0
39,111
0
0
39,111
0
625730-1318058
88064
Druge medicinske opreme i cprej krpelja
60,000
0
60,000
70,000
75,000
205,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
159,111
0
159,111
100,000
125,000
384,111
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
159,111
0
159,111
100,000
125,000
384,111
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
625920 - Obrazovanje i Nauka
924500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Malisevo
625920-1320989
84527
Zgrada Sestrinstvo dete ,prva faza
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Malisevo
933600 - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
Faqe 51
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625920-1318059
88065
Sportski tereni u skolama
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
625920-1318060
88066
Osnovna skola u selu Damanek
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
625920-1318061
88067
Osnovna skola u selu Vermica
151,098
0
151,098
0
0
151,098
0
625920-1318062
88068
Renoviranje osnovne skole u selu Drenovac
93,742
55,160
148,902
0
0
148,902
0
625920-1318112
88069
Renoviranje objekata osnovnih skola
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
0
0
0
200,000
250,000
450,000
0
494,840
55,160
550,000
200,000
250,000
1,000,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
594,840
55,160
650,000
200,000
250,000
1,100,000
0
Ukupno - Malisevo
2,484,400
500,000
2,984,400
2,990,000
3,020,000
8,994,400
0
1,000
0
1,000
2,000
1,500
4,500
0
626000 - Mamusa
626163 - Administracija i Osoblje
163140 - Administracija - Mamusa
626163-1215534
85778
Namestaj
626163-1215643
85757
IT oprema
4,000
0
4,000
4,000
5,000
13,000
0
Ukupno - Administracija - Mamusa
5,000
0
5,000
6,000
6,500
17,500
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
5,000
0
5,000
6,000
6,500
17,500
0
626180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa
626180-1214990
85758
Nastavak ciscenja i odrzavanje kanalizacije
2,000
0
2,000
2,000
2,000
6,000
0
626180-1215135
85759
Projekat za nadzor javnog osvetljenja - 2012
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
0
626180-1215151
85760
Nadzor infrastrukturnih projekata
3,000
0
3,000
3,000
3,000
9,000
0
626180-1215313
85761
Nastavak regulisanja poljskih puteva - poljoprivreda
19,900
0
19,900
20,000
20,000
59,900
0
626180-1215338
85762
Nastavak poplocavanja ulica
43,656
0
43,656
0
0
43,656
0
626180-1215347
85763
Ciscenje ulica
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
626180-1215363
85764
Projekat posumljavanja
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
0
626180-1215455
85768
Obezbedenje za zgradu SO Mamusa
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
0
626180-1215480
85769
Regulisanje parkova
626180-1216241
85772
Nastavak ciscenja korita reke Topluhe
626180-1318899
88070
Regulisanje poljoprivrednih puteva
626180-1318909
88071
Ulica Mamusa - Reti
626180-1318928
88072
V Festival paradajza
626180-1319475
88073
Kanalizacija , struja , kablovska
Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa
Faqe 52
6,000
0
6,000
6,000
6,000
18,000
0
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
38,000
38,000
38,000
38,000
114,000
0
29,000
0
29,000
0
0
29,000
0
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
0
0
80,000
80,000
160,000
0
158,556
38,000
196,556
204,000
204,000
604,556
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
158,556
38,000
196,556
204,000
204,000
604,556
0
1,250
0
1,250
5,000
3,000
9,250
0
626650 - Kadastar i Geodezija
650700 - Katastar Usluge - Mamusa
626650-1215652
85774
Ostali mali kapitali (katastarska merenja)
626650-1319476
88074
Autobuska stanica
0
0
0
20,000
0
20,000
0
626650-1319477
88075
Stvaranje duz recnih koridora Topllua
0
0
0
3,000
25,000
28,000
0
626650-1319478
88076
Zastita i razvoj Suma
0
0
0
10,000
0
10,000
0
626650-1319480
88077
Popravka Sahat Kulla
0
0
0
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mamusa
1,250
0
1,250
38,000
43,000
82,250
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
1,250
0
1,250
38,000
43,000
82,250
0
10,000
10,000
15,000
15,000
40,000
0
626730 - Osnovno Zdravstvo
738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
626730-1215526
85775
Snabdevanje medicinskim materijalom - opremom (EHO, oksimetar, defribrilator, monitor)
626730-1318954
88078
Renoviranje i slika porodiĕne medicine Centra
0
7,211
0
7,211
0
0
7,211
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
7,211
10,000
17,211
15,000
15,000
47,211
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
7,211
10,000
17,211
15,000
15,000
47,211
0
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
626920 - Obrazovanje i Nauka
933900 - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
626920-1318962
88079
Rekreativni centar ( sport )
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
945900 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Mamusa
626920-1319479
88080
Namestaj za Skole
0
0
0
3,000
3,000
6,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Mamusa
0
0
0
3,000
3,000
6,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
15,000
0
15,000
18,000
18,000
51,000
0
Ukupno - Mamusa
187,017
48,000
235,017
281,000
286,500
802,517
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
631000 - Decane
631160 - Predsednik i Opstinski Savet
160150 - Kancelarija Predsednika - Decane
631160-1318622
88081
Asfaltiranje puteva "Bedri Salja-S.Demukaj"
631160-1318633
88082
Sredjivanje trotuara Decane-Carabreg
631160-1318641
88083
Kanal Vodnjavanja Decane-Prilep i Brana-Isnic-Dubovike
631160-1318653
88084
Otvaranje novih puteva po gradu prema URP
Faqe 53
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
350,000
0
350,000
0
0
350,000
0
20,000
100,000
120,000
500,000
580,000
1,200,000
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631160-1318665
88085
Asfaltiranje puteva sa komunitetom; participiranje u Crnobreg,Papraqane,Dubrava,Dasinovac,Glodjane,Luka,Streoc,Ljubuse,Izrniq,
200,000
0
200,000
Kodralija, 0Poberdje itd.
0
200,000
0
631160-1318672
88086
Izrada Projekata
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
631160-1318679
88087
Kanalizacija u selo Vranovac,
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
631160-1318689
88088
Memorial nacionalnih heroja Decane
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
631160-1318692
88089
Kanalizacija 5 sela S.I.L.D.P prva faza
631160-1318693
88090
Nastavak kanalizacije grada
631160-1318695
88091
Nastavak puta "M.Uka"
631160-1318732
88092
Nastavak sportske hale u osnovnoj skoli u Decane
631160-1318733
88093
Rekonstrukcija i participacija u lokalnim putevima
631160-1318734
88094
kapitale za zdravstvo
631160-1318735
88095
631160-1318767
88096
631160-1318769
88097
631160-1318771
631160-1318772
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
85,000
0
85,000
0
0
85,000
0
115,000
0
115,000
420,000
400,000
935,000
0
106,893
20,000
126,893
500,000
500,000
1,126,893
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
kapitale za skole
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Bust Haki Povataj
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Sredivanje groblja nacionalnih heroja u selo Prilep
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
88098
Groblej nacionalnih heroja u selo Crnobreg
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
88099
Kompleks heroja u selo Glodjane
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
631160-1318773
88100
Vodovod u selo Vokse
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
631160-1318777
88101
Vodovod Drenovac-Slup-Poberde
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
631160-1319098
88102
Put Streoc-Bohriqe
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
631160-1319277
88103
Vodovod za 10 sela -nastavak
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
631160-1319709
88104
Participiranje sa EU za fabriku meda "Golden Honey"
61,000
0
61,000
0
0
61,000
0
631180-1318596
88105
Asfaltiranje puta "Topila"
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
631180-1318758
88106
nastavak projekata u Behovce
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
631850-1318768
88107
Sportska hala u Izrniq
39,000
0
39,000
0
0
39,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Decane
1,506,893
200,000
1,706,893
1,420,000
1,480,000
4,606,893
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,506,893
200,000
1,706,893
1,420,000
1,480,000
4,606,893
0
Ukupno - Decane
1,506,893
200,000
1,706,893
1,420,000
1,480,000
4,606,893
0
632000 - Djakovica
632163 - Administracija i Osoblje
163160 - Administracija - Djakovica
632163-1317863
88108
Renoviranja zgrade opstine
0
0
0
75,000
80,000
155,000
0
632163-1318372
88109
Vozilo za potrebe Direkcije
0
0
0
0
0
0
0
632163-1318407
88110
Riizgradja mesne kancelarije u selo Bistrazin
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
Faqe 54
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632163-1318416
88111
Stanovniqnji Zgrada
0
0
0
75,000
90,000
165,000
0
Ukupno - Administracija - Djakovica
0
25,000
25,000
150,000
170,000
345,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
25,000
25,000
150,000
170,000
345,000
0
690,030
725,001
1,415,031
1,141,405
909,405
3,465,841
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Djakovica
690,030
725,001
1,415,031
1,141,405
909,405
3,465,841
0
Ukupno - Budzet i Finansije
690,030
725,001
1,415,031
1,141,405
909,405
3,465,841
0
632175 - Budzet i Finansije
175160 - Budzet i Finansije - Djakovica
632175-1318469
88112
Raznih kapitalni projekata za zajedniqkim finansiranjem
632180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180160 - Putna Infrastruktura - Djakovica
632180-1318155
88113
Saniranje asfaltiranih puteva
630,000
500,000
1,130,000
800,000
820,000
2,750,000
0
632180-1318158
88114
Saniranje puteva sa sljunkom
90,000
0
90,000
100,000
120,000
310,000
0
632180-1318159
88115
Zimsko i letnje oderzhavanje puteva
180,000
0
180,000
220,000
230,000
630,000
0
632180-1318165
88116
Oderzhavanje i razvoj javne razvete
120,000
0
120,000
150,000
170,000
440,000
0
632180-1318167
88117
Godisnje oderzavanje parkova i gradskog zelenila
157,719
42,281
200,000
250,000
260,000
710,000
0
632180-1318170
88118
Vertikalna i horizentalna sinjalizacija puteva
632180-1318171
88119
Izgradnja fekalne kanalizacije i vodovodne mreze
80,000
0
80,000
150,000
160,000
390,000
0
300,000
250,000
550,000
450,000
470,000
1,470,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Djakovica
1,557,719
792,281
2,350,000
2,120,000
2,230,000
6,700,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,557,719
792,281
2,350,000
2,120,000
2,230,000
6,700,000
0
100,000
90,000
190,000
250,000
300,000
740,000
0
50,000
0
50,000
80,000
80,000
210,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Djakovica
150,000
90,000
240,000
330,000
380,000
950,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
150,000
90,000
240,000
330,000
380,000
950,000
0
632470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470160 - Poljoprivreda - Djakovica
632470-1318172
88120
Izgradja kanala za navodnavanje na teritoriji opstine
632470-1318173
88121
Izgradnja brana na teritoriji opstine
632480 - Ekonomski Razvoj
480160 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
632480-1318174
88123
Izgradnja-asfaltiranje lokanog puta Orize-Meje
42,786
0
42,786
0
0
42,786
0
632480-1318175
88124
izgradnja-asfaltiranje lokalnog puta u selo Moglice
88,510
0
88,510
0
0
88,510
0
632480-1318176
88125
Izgradnja -asfaltiranje lokalnog puta u selo Smolice
83,206
0
83,206
0
0
83,206
0
632480-1318177
88126
Izgradnja -asfaltiranje lokalnog puta u selo Skivjane
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
632480-1318178
88127
Izgradnja -asfaltiranje lokalnog puta u selo Dujaka
44,000
0
44,000
0
0
44,000
0
632480-1318193
88128
Nabavka vozila
0
0
0
0
0
0
0
Faqe 55
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480-1318194
88129
Izrada projekata
50,000
0
50,000
115,000
110,000
275,000
0
632480-1318196
88130
Izgradnja puteva i trotuara sa kockama
300,000
0
300,000
425,000
403,000
1,128,000
0
632480-1318197
88131
Nastavak izgradnje vodovodne mreze (u Reke Keqe i Duskaje)
200,000
100,000
300,000
400,000
400,000
1,100,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
908,502
100,000
1,008,502
940,000
913,000
2,861,502
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
908,502
100,000
1,008,502
940,000
913,000
2,861,502
0
25,000
0
25,000
25,000
25,000
75,000
0
632660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663850 - Urbano Planiranje i Inspekcija
632660-1318315
88132
Revdiranje postojeqih urbanistiqkih planova
632660-1318317
88133
Regulacijoni plan u selo Rogovo
0
0
0
0
0
0
0
632660-1318325
88134
Regulacijoni urbanski plan u potezu Fehmi Agani- Sadik Stavileci
0
0
0
15,000
0
15,000
0
632660-1318334
88135
Regulacijoni plan u naselje Skivjan
0
0
0
45,000
0
45,000
0
632660-1318341
88136
Regulacijoni urbanski plan u potezu" Gec"
0
0
0
0
20,000
20,000
0
632660-1318343
88137
Regulacijoni urbanski plan u naselje Ponosevac
0
0
0
0
45,000
45,000
0
632660-1318511
88138
Regulacijoni urbanski plan u potezu "Mala Qarsija"-zapadna strana.
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
32,000
0
32,000
85,000
90,000
207,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
32,000
0
32,000
85,000
90,000
207,000
0
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
632730 - Osnovno Zdravstvo
739500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
632730-1318263
88139
Renoviranje GCPM
632730-1318267
88140
Nabavka sa medicinkim inventarom u GCPM
0
20,000
20,000
100,000
150,000
270,000
0
632730-1318271
88141
Izgradnja APM u selo donje Novoselo -Gjakovica
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
632730-1318283
88142
Izgradnja APM u selo Ramoc-Gjakovica
632730-1318291
88143
Centralna klimatizacija i ventilizacija -GPM-Gjakovica
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
90,000
100,000
190,000
100,000
150,000
440,000
0
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
755750 - Socijalne Sluzbe - Djakovica
632730-1318288
88144
Centralna Klimatizacija i ventilizacija -CSR
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Djakovica
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
90,000
120,000
210,000
120,000
150,000
480,000
0
632850 - Kultura, Omladina i Sport
850160 - Kultura - Djakovica
632850-1318216
88145
izgradnja sportskih terena - Velikog Nogometa
80,000
0
80,000
120,000
130,000
330,000
0
632850-1318229
88146
Renoviranje Zgrade Kulture u Bistrazinu
30,000
0
30,000
15,000
15,000
60,000
0
632850-1318231
88147
Regulisanje sportskih terena sa tepisonom
0
0
0
100,000
120,000
220,000
0
Faqe 56
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632850-1318234
88148
Delimiqna klimatizacija i ventilacija sveqane sale
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
Ukupno - Kultura - Djakovica
110,000
0
110,000
265,000
295,000
670,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
110,000
0
110,000
265,000
295,000
670,000
0
290,000
100,000
390,000
842,000
860,000
2,092,000
0
632920 - Obrazovanje i Nauka
920800 - Administracija - Djakovica
632920-1318199
88149
Oderzavanja skola
632920-1318200
88150
Rate kredita za Skolsku odrzavanje
0
0
0
81,750
81,750
163,500
0
632920-1318201
88151
Nabavka vozila za Direkciju Prosvete
0
0
0
0
0
0
0
290,000
100,000
390,000
923,750
941,750
2,255,500
0
4,000
10,000
14,000
4,000
4,000
22,000
0
4,000
10,000
14,000
4,000
4,000
22,000
0
86,350
0
86,350
86,350
86,350
259,050
0
86,350
0
86,350
86,350
86,350
259,050
0
30,200
0
30,200
30,200
30,200
90,600
0
95,321
0
95,321
0
0
95,321
0
125,521
0
125,521
30,200
30,200
185,921
0
Ukupno - Administracija - Djakovica
925100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
632920-1318203
88152
Oderzavanje zgrada predskolskih institucija
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
934500 - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
632920-1318206
88153
Oderzavanje osnovnih skola
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
946500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
632920-1318207
88154
oderzavanje srednih skola
632920-1320257
88912
Uredenje dvorista i zgrada igralista u srednjoj Skoli - Aslan Berisa
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
505,871
110,000
615,871
1,044,300
1,062,300
2,722,471
0
Ukupno - Djakovica
4,044,122
1,962,282
6,006,404
6,195,705
6,199,705
18,401,814
0
Projekti sa ucesce zajednice, stranih donatora, resornih ministarstava, od fondova IPA 167,459
itd
46,000
213,459
200,000
220,000
633,459
0
633000 - Istok
633160 - Predsednik i Opstinski Savet
160170 - Kancelarija Predsednika - Istok
633160-1318875
88155
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Istok
167,459
46,000
213,459
200,000
220,000
633,459
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
167,459
46,000
213,459
200,000
220,000
633,459
0
633163 - Administracija i Osoblje
163170 - Administracija - Istok
633163-1318879
88156
Papirni znaci u 5 mesnih kancelarija
633163-1318886
88157
adaptacija kancelarije za usluge gradjanima
633163-1318913
86487
Izgradnja garaza za sluzbena vozila
Faqe 57
2,000
500
2,500
0
0
2,500
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
0
0
0
0
0
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633163-1318930
88159
Kupovina aparata za ventilaciju i klime
0
7,000
7,000
5,000
5,000
17,000
0
633163-1318950
88160
Renoviranje sistema za osiguranje i ulaz/izlaz radnika
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
633163-1318961
88161
Kupovina inventara za treci sprat - aneks opstinske zgrade
633163-1319742
88162
Kupovina dva sluzbenih vozila za potrebe Opstine
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
633163-1319752
88163
633163-1319756
88164
Kupovina informativne tehnologije
0
0
0
8,000
8,000
16,000
0
Izgradnja mesne kancelarije u selo Djurakovac
0
0
0
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Administracija - Istok
50,000
7,500
57,500
73,000
43,000
173,500
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
50,000
7,500
57,500
73,000
43,000
173,500
0
633180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180170 - Putna Infrastruktura - Istok
633180-1214595
85859
Odrzavanje javnog osvetljenja
633180-1214599
85860
Horizontalna i vertikalna signalizacija
0
13,000
13,000
7,000
7,000
27,000
0
15,000
0
15,000
10,000
10,000
35,000
0
633180-1214603
85861
Letnje i zimsko odrzavanje lokalnih asfaltiranih puteva
7,000
8,000
15,000
20,000
20,000
55,000
0
633180-1214605
85862
633180-1214609
85863
Ciscenje i pranje ulica u urbanim centrima
12,000
12,000
24,000
24,000
28,000
76,000
0
Odrzavanje lokalnih puteva 4. kategorije
10,000
30,000
40,000
15,000
15,000
70,000
0
633180-1214639
633180-1214659
85864
Odrzavanje parkova i uklanjanje otpada
15,000
0
15,000
20,000
20,000
55,000
0
85869
Izgradnja kanalizacije u Donjem Istoku
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
633180-1214670
85870
Izgradnja kuca za porodice beskucnika
40,000
40,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
633180-1214671
85871
Intervencija u slucajevima prirodnih nepogoda
25,000
15,000
40,000
25,000
25,000
90,000
0
633180-1319201
88166
Izgradnja kanalizacije u selu Djurakovac
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
633180-1319214
88167
Izgradnja kanalizacije u selu Starodvorane, II faza
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
633180-1319716
88168
Izgradnja kanalizacije u selo Susica- druga faza
0
0
0
25,000
0
25,000
0
633180-1319718
88169
Izgradnja kanalizacije u Rakos
0
0
0
10,000
0
10,000
0
633180-1319723
88170
Izgradnja kanalizacije u Kasicu
0
0
0
0
10,000
10,000
0
633180-1319725
88171
Idejni projekt za kanalizaciju u selina Dubrava-Kovrage
0
0
0
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Istok
124,000
193,000
317,000
276,000
270,000
863,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
124,000
193,000
317,000
276,000
270,000
863,000
0
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
633195 - Lokalna Kancelarija
195850 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
633195-1319262
88172
Ucesce u kapitalne projekte preko NVO, zajednice i drugih donatora
633195-1319263
88173
Popravka puteva sa asfaltom u selima Begov Lukavac i Dobrushi
0
0
0
0
0
0
0
633195-1319266
88174
Popravka lokalnih puteva- IV reda
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
633195-1319273
88175
Asfaltiranje puta u Verice (Gusar) sa duzinom od 1 km
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Faqe 58
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633195-1319289
88176
Izgradnja kanalizacije u selu Dobrusa
0
0
0
38,923
30,000
68,923
0
633195-1319304
88177
Ograda groblja u selu Tomance
0
3,500
3,500
0
0
3,500
0
633195-1319329
88178
Tehnicka i materijalna pomoc za povratnike i raseljena lica
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
633195-1319339
88179
Izgradnja kanalizacije za odpadne vode u selu Srbobran gde zive srbi
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
633195-1319765
88180
Popravka elektrijske mreze u selo Dragoljevac
0
0
0
14,000
0
14,000
0
633195-1319769
88181
Izgradnja mosta u selo Tomance
0
0
0
5,000
0
5,000
0
633195-1319775
88182
Asfaltiranje puta Banja-Crni Lug
0
0
0
0
45,000
45,000
0
633195-1319924
88183
Asfaltiranje puta "Nikola Tesla" u Istoku
0
0
0
0
15,000
15,000
0
633195-1320553
84517
Kupovina kablova za elektricnu struju
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
633195-1320554
84518
Nacrt projekta kanalizacije u selu Dobrusa
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
80,000
43,500
123,500
87,923
120,000
331,423
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
80,000
43,500
123,500
87,923
120,000
331,423
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
633470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470170 - Poljoprivreda - Istok
633195-1320555
84519
Izgradnja brane u potoku Susica Tomoc - Gurakovc
633470-1214731
85877
Regulisanje poplavljenog potoka u Cercu
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
0
633470-1214740
85879
Odrzavanje planinskih puteva
30,000
0
30,000
15,000
15,000
60,000
0
633470-1214747
85881
CIscenje kanala za navodnjavanje
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
633470-1319381
88184
Otvaranje planinskog puta u Kalicane - Lugu i Mahalles (planina)
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
633470-1319777
88185
Odvodavanje poljoprivrednog zemljista
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
633470-1319778
88186
Betoniranje kanala Goge
0
0
0
40,000
50,000
90,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Istok
100,000
40,000
140,000
145,000
105,000
390,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
100,000
40,000
140,000
145,000
105,000
390,000
0
0
0
0
0
0
0
0
633480 - Ekonomski Razvoj
480170 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
633480-1214787
85890
Izgradnja vodovoda u Surigonu
633480-1214810
85892
Kupovina niskonaponskih elektricnih kablova
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
633480-1214816
85894
Asfaltiranje puta u Drenji
0
0
0
0
40,000
40,000
0
633480-1214819
85895
Asfaltiranje puta u Prekalu
0
0
0
40,000
0
40,000
0
633480-1214951
88187
Asfaltiranje puta u Kosu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
633480-1215290
88188
Asfaltiranje puta Kalicane, Metaj-Zogaj
37,600
0
37,600
0
0
37,600
0
633480-1215298
88189
Asfaltiranje puta u Ljubovu
0
0
0
20,000
60,000
80,000
0
633480-1319392
88190
Poplocavanje trotoara u centru sela Vrela
160,000
0
160,000
0
0
160,000
0
Faqe 59
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633480-1319396
88191
Asfaltiranje puta u selu Mojstir
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
633480-1319422
88192
Asfaltiranje puta u Istok (naselje Alihajdaraj)
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
633480-1319496
633480-1319501
88193
Asfaltiranje puta u selu Ljubozda
52,000
0
52,000
40,000
0
92,000
0
88194
Asfaltiranje puta u Zablace -naselje Balaj
0
0
0
10,000
0
10,000
0
633480-1319507
88195
Asfaltiranje u Susicu -naselje Salihaj
30,000
0
30,000
40,000
0
70,000
0
633480-1319523
88196
Kupovina cevi za vodovod i kanalizaciju
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
633480-1319562
88197
Izgradnja energetskog transformatora za selo Lugovo
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
633480-1319779
88198
Asfaltiranje puta u Lukavac
0
0
0
60,000
60,000
120,000
0
633480-1319780
88199
Izgradnja transformatora u selo Starodvorane
0
0
0
20,000
0
20,000
0
633480-1319783
88200
Asfaltiranje puta "Pec 3" - Kernine
0
0
0
30,000
60,000
90,000
0
633480-1319784
88201
Izgradnja mosta u selo Ukca
0
0
0
6,000
0
6,000
0
633480-1319785
88202
Asfaltiranje puta u Ornobrdo -naselje Zogaj
0
0
0
0
30,000
30,000
0
633480-1319788
88203
Asfaltiranje puta u Ukcu -naselje ramaj
0
0
0
0
45,000
45,000
0
633480-1319793
88204
Asfaltiranje puta u Prigodu - naselje Kukleci
0
0
0
0
75,000
75,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
539,600
0
539,600
316,000
370,000
1,225,600
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
539,600
0
539,600
316,000
370,000
1,225,600
0
180,000
0
180,000
0
0
180,000
0
15,000
0
15,000
20,000
30,000
65,000
0
9,500
0
9,500
0
0
9,500
0
633660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660900 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
633660-1319587
88206
Regulisanje korita reke Caus
633660-1319596
88207
Renoviranje kolektivnih i administrativnih zgrada u urbanim sredinama u Istoku
633660-1319602
88208
Renoviranje kolektivnih i administrativnih zgrada na Banju
633660-1319611
88209
Odrzavanje urbanskih sredina
20,000
0
20,000
10,000
40,000
70,000
0
633660-1319814
88210
Idejni projketi za razvoj opstinske infrastrukture
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
633660-1319818
88211
Izgradnja kruznih puteva - pravac Vrela i Rakos
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
633660-1319849
88212
Izgradnja i poplocavanje trotoara u regijonalnom putu Istok - Djurakovac
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
633660-1319850
88213
Izgradnja i poplocavanje trotoara u regijonalnom putu Istok - Crnce
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
633660-1319851
88214
Izgradnja i poplocavanje trotoara u regijonalnom putu Istok - Donji Istok
0
0
0
20,000
0
20,000
0
633660-1319852
88215
Izgradnja i poplocavanje trotoara na ulici "Majka Tereza" u Istoku
0
0
0
32,000
0
32,000
0
633660-1319853
88216
Izgradnja kruznih puteva Dom Zdravlja, obdanista u Djurakovac
0
0
0
0
36,000
36,000
0
633660-1319856
88217
Izgradnja trotoara na putu kod Srednje Tehnicke Skole u Djurakovac, smer prema Mitrovici
0
0
0
0
22,000
22,000
0
633660-1319857
88218
Renoviranje i odrzavanje fasada za kolektivne i administrativne zgrade u Djurakovac
0
0
0
0
12,000
12,000
0
633660-1319858
88219
Postavljanje obeleznih tabela za adresiranje opstinskih objekata na teritoriju opstine
0
0
0
30,000
0
30,000
0
633660-1319860
88220
zoniranje izgradnja urbanskih razvojnih planova
0
0
0
18,000
0
18,000
0
Faqe 60
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633660-1319913
88221
Izgradnja kruznog puta na ulicu "Majka Tereza"
0
0
0
0
32,000
32,000
0
633660-1319918
88222
Izgradnja i regulisanje praznih povrsina preko naseljima na Banju
0
0
0
25,000
0
25,000
0
633660-1319925
88223
Izgradnja i regulisanje trotoara na ulici"2 Korriku" od centra- Opstinskog Objekta.
633660-1320259
88914
Izgradnja trotoara i biciklisti putanje Istok - Gurrakoc (druga faza)
633660-1320556
84520
Renoviranje krova kolektivne zgrade u Banji
0
0
0
20,000
0
20,000
0
194,000
0
194,000
0
0
194,000
0
9,800
0
9,800
0
0
9,800
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
428,300
0
428,300
265,000
262,000
955,300
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
428,300
0
428,300
265,000
262,000
955,300
0
0
0
0
0
0
0
0
633730 - Osnovno Zdravstvo
740000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
633730-1319620
88224
Izgradnja inselatora u glavni centar Doma Zdravlja
633730-1319630
88225
Kupovina jednog vozila za dijalizne potrebe
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
633730-1319634
88226
Renoviranje objekta br II u glavni Centar Doma Zdravlja
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
633730-1319876
88227
Kupovina vozila hitne pomoci
0
0
0
40,000
0
40,000
0
633730-1319877
88228
Izgradnja aneksa za drva u 4 centra Doma Zdravlja
0
0
0
20,000
0
20,000
0
633730-1319878
88229
medicinska oprema
0
0
0
20,000
0
20,000
0
633730-1319879
88230
Farbanje i renoviranje DZ i Ambulanti
0
0
0
20,000
0
20,000
0
633730-1319882
88231
Izgradnja DZ u Rakos
0
0
0
0
100,000
100,000
0
633730-1320557
84521
Projekat - Nabavka i instalacija FMC kalldase Istoka
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
55,000
0
55,000
100,000
100,000
255,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
55,000
0
55,000
100,000
100,000
255,000
0
633850 - Kultura, Omladina i Sport
850170 - Kultura - Istok
633850-1214923
85910
Izgradnja osvetljenja na kosarkaskom polju - Gurakovce, Vrelo, Rakos, Banja
0
0
0
2,000
0
2,000
0
633850-1319644
88232
Stampanje kataloga za kulturno nasledje
0
0
0
0
0
0
0
633850-1319651
88233
Stampanje tradicijonalne knjige kolekcija poezija
633850-1319657
88234
Renoviranje sale za koncerte u Dom Kulture
633850-1319659
88235
633850-1320559
84522
1,000
0
1,000
1,000
1,000
3,000
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
Snabdevanje omladinskog centra sa inventarom u Dubravu
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
Unutrasnje regulisanje sali kulture
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
32,000
0
32,000
3,000
1,000
36,000
0
Ukupno - Kultura - Istok
850570 - Podrska Omladini - Istok
633850-1319865
88237
Istrazivanje pecine "Golak" u Crnce
0
0
0
6,000
0
6,000
0
633850-1319867
88238
Ograda Doma Kulturue u Istok
0
0
0
12,000
0
12,000
0
633850-1319868
88239
Arheolosko iskopavanje
0
0
0
30,000
0
30,000
0
Faqe 61
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633850-1319869
88240
Snabdevanje Doma Kulture sa muzicnim instrumentima
0
0
0
4,000
0
4,000
0
633850-1319870
88241
Renoviranje i snabdevanje omladinskog centra u Crkoljezu
0
0
0
2,000
0
2,000
0
633850-1319871
88242
Izgradnja Sportskog poligona u Studenicu
0
0
0
15,000
0
15,000
0
633850-1319872
88243
Izgradnja Sportskog poligona na Banju
0
0
0
15,000
0
15,000
0
633850-1319873
88244
Snabdevanje i inventar za omladinski centar u selo Crnce
0
0
0
0
2,000
2,000
0
633850-1319874
88245
Izgradnja sinteticnog polja u selo Rakos
0
0
0
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Podrska Omladini - Istok
0
0
0
84,000
32,000
116,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
32,000
0
32,000
87,000
33,000
152,000
0
633920 - Obrazovanje i Nauka
925300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
633920-1319676
88246
Izgradnja obdanista na Banju
186,000
0
186,000
0
0
186,000
0
633920-1320258
88913
Obdaniste zgrada u Istoku
325,000
0
325,000
0
0
325,000
0
511,000
0
511,000
0
0
511,000
0
90,000
0
90,000
70,000
267,453
427,453
0
26,500
0
26,500
0
0
26,500
0
116,500
0
116,500
70,000
267,453
453,953
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
934800 - Osnovno Obrazovanje - Istok
633920-1319683
88247
Odrzavanje i popravka skolama
633920-1320560
84523
Izgradnja osnovne skole u Studenici
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Istok
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
627,500
0
627,500
70,000
267,453
964,953
0
Ukupno - Istok
2,203,859
330,000
2,533,859
1,619,923
1,790,453
5,944,235
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
634000 - Klina
634160 - Predsednik i Opstinski Savet
160180 - Kancelarija Predsednika - Klina
634160-1111641
82901
Kanalizacije u selo zajmovo 2
634160-1215501
86484
Fabrika pijace vode
126,763
166,259
293,023
0
0
293,023
0
634160-1215607
85927
Asfaltiranje puta Klina - Stupel
50,000
0
50,000
34,000
0
84,000
0
634160-1215875
85937
Sufinansiranje sa donatorima
377,237
152,868
530,104
426,000
573,000
1,529,104
0
634160-1215885
85938
Izgradnja skole u Sicevu - druga faza
140,000
44,936
184,936
0
0
184,936
0
634160-1215886
85939
Regulisanje korita reke Klina 3
0
14,000
14,000
0
0
14,000
0
634160-1215889
85941
Zimsko odrzavanje puteva
30,000
20,000
50,000
100,000
100,000
250,000
0
634160-1318776
88248
Inventar za Dom Kulture
30,000
40,000
70,000
0
0
70,000
0
634160-1318784
88249
Kanalizacija u selo Pogradje
50,000
20,000
70,000
0
0
70,000
0
634160-1318785
88250
Vodovod u selo Resnik
40,000
10,000
50,000
0
0
50,000
0
Faqe 62
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
634160-1318786
88251
Kanalizacija u selo Poterq
40,000
10,000
50,000
0
0
50,000
0
634160-1318787
88252
Rehabilitacije ulice Sadik Rama
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
634160-1318789
88253
634160-1318802
88254
Pomoc za elementarne nepogode
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
Sistem vode u selo caravike
70,955
35,982
106,937
0
0
106,937
0
634160-1319960
88255
634160-1319963
88256
Asfaltiranje puta pograde dobravoda
0
0
0
750,000
0
750,000
0
Asfaltiranje puta zllakuqane stupa
0
0
0
500,000
0
500,000
0
634160-1319964
634160-1319966
88257
Asfaltiranje puta Bokshiq Gllogjane
0
0
0
200,000
0
200,000
0
88258
Izgradnja fekalne kanalizacije u selo Grabanice
0
0
0
100,000
0
100,000
0
634160-1319969
88259
Asfaltiranje putevima u naselje Arbenia
0
0
0
0
200,000
200,000
0
634160-1319971
88260
Asfaltiranje puta "Ymer Berisha"
0
0
0
0
500,000
500,000
0
634160-1319973
88261
Izgradnje skole u selo Perqevo
0
0
0
0
300,000
300,000
0
634160-1319976
88262
Izgradnja skole u selo Kpuz
0
0
0
0
300,000
300,000
0
634160-1319977
88263
Sanbdevanjem inventrima za Skole
0
0
0
0
100,000
100,000
0
634160-1320264
88919
Asfaltiranje puta Ujmire - Kabik
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
634160-1320347
84434
Asfaltiranje puta u Jasanici
90,000
0
90,000
0
0
90,000
0
634160-1320348
84435
Asfaltiranje puta u Leskovcu
90,000
0
90,000
0
0
90,000
0
634160-1320349
84437
Asafaltiranje puta u Bubel-Sferk
61,000
0
61,000
0
0
61,000
0
634160-1320350
84438
Asfaltiranje puta u Glarevu-Ridzev-Stapanica
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
634160-1320351
84436
Popravak puta Ymer Berisha
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
634160-1320353
84439
Popravak dvorista u Manastiru u Budisalcu
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klina
1,520,955
549,045
2,070,000
2,110,000
2,173,000
6,353,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,520,955
549,045
2,070,000
2,110,000
2,173,000
6,353,000
0
634730 - Osnovno Zdravstvo
730270 - Administracija - Klina
634160-1318775
88264
IMpiant Vode
30,000
20,000
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Administracija - Klina
30,000
20,000
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
30,000
20,000
50,000
0
0
50,000
0
72,226
0
72,226
0
0
72,226
0
Ukupno - Administracija - Klina
72,226
0
72,226
0
0
72,226
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
72,226
0
72,226
0
0
72,226
0
Ukupno - Klina
1,623,181
569,045
2,192,226
2,110,000
2,173,000
6,475,226
0
634920 - Obrazovanje i Nauka
920900 - Administracija - Klina
634920-1215608
85942
Izgradnja skole u Drenovcu
Faqe 63
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635000 - Pec
635160 - Predsednik i Opstinski Savet
160190 - Kancelarija Predsednika - Pec
635160-1319481
88265
Participacija na projekte sa gradanima, donatorima i ministarstvom
200,582
257,000
457,582
0
0
457,582
0
635160-1319482
88266
635160-1319689
88267
Kupovina EkspropriisanePrivatne imovine
0
68,000
68,000
0
0
68,000
0
Automobil
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
635160-1319767
635160-1319774
88268
Participacija na projekte sa gradanima, donatorima i ministarstvom
0
0
0
228,940
259,974
488,914
0
88269
Kupovina EkspropriisanePrivatne imovine
0
0
0
200,000
200,000
400,000
0
635160-1320476
84459
Asfaltiranje puta u Novom selu
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Pec
200,582
372,000
572,582
428,940
459,974
1,461,496
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
200,582
372,000
572,582
428,940
459,974
1,461,496
0
635163 - Administracija i Osoblje
163190 - Administracija - Pec
635163-1318529
88270
Odrzavanje opstinskih objekata
0
0
0
0
0
0
0
635163-1318537
88271
regulisanje mosta Milet basce
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
635163-1319776
88272
Odrzavanje Opstinskih zgrada
0
0
0
66,485
0
66,485
0
635163-1319923
88273
Kupovina razne opreme
0
0
0
0
80,610
80,610
0
635163-1320477
84460
Memorijal nezavisnosti
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
90,000
90,000
66,485
80,610
237,095
0
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
Ukupno - Administracija - Pec
165590 - Evropsko Integrisanje - Pec
635163-1319915
88274
Automobil
Ukupno - Evropsko Integrisanje - Pec
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
102,000
102,000
66,485
80,610
249,095
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
635175 - Budzet i Finansije
175190 - Budzet i Finansije - Pec
635175-1318586
88275
Vozilo
635175-1319781
88276
Automobil
0
0
0
12,868
0
12,868
0
635175-1319934
88277
Softuer
0
0
0
0
13,799
13,799
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Pec
10,000
0
10,000
12,868
13,799
36,667
0
Ukupno - Budzet i Finansije
10,000
0
10,000
12,868
13,799
36,667
0
534,002
0
534,002
0
0
534,002
0
635180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180190 - Putna Infrastruktura - Pec
635175-1320260
88915
Otvaranje tornja Road - Sinove , prva faza
Faqe 64
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635180-1214691
85946
Vodovod za sela Lugu i Baranit
900,000
0
900,000
1,780,000
0
2,680,000
0
635180-1216550
88278
Regulisanje vodovoda,kanalizacijei lokalnih puteva po gradu i selima
1,208,387
186,207
1,394,594
975,000
2,750,000
5,119,594
0
635180-1318250
88279
635180-1318254
88280
Projekcija i nadgledanje projekata
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
Aznake na autoputevime
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
635180-1318259
635180-1318266
88281
Oderzavanje putne rasvete
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
88282
Oderzavanje neasfaltiranih puteva
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
635180-1318309
88283
Odrzavanje puteva u Rugovi
45,000
0
45,000
40,000
35,000
120,000
0
635180-1318314
88284
Odrzavanje grobla
40,000
0
40,000
60,000
70,000
170,000
0
635180-1318320
88285
Sitan kapital
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
635180-1318326
88286
Ostali kapital-zimsko odrzavanje
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
635180-1318451
88287
Ostali kapital-litnje odrzavanje
110,000
0
110,000
130,000
150,000
390,000
0
635180-1318460
88288
Ostali kapital-pranje i ciscenje puteva
160,000
0
160,000
0
0
160,000
0
635180-1318464
88289
Izgradnja objekta GC NPL Ambienti
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
635180-1318471
88290
Izgradnja gradske rasvete
635180-1318476
88291
Fasadiranje bjekata u kvatu Skenderbeu, skelzen haradinaj-semafora
635180-1318483
88292
ulepsavanje grada ze praznike
635180-1319790
88293
Izgradnja puta u selo Skrel faza II
635180-1319801
88294
Izgradnja vodovoda u selo Dugajevo
40,000
635180-1319809
88295
Izgradnja deponije
50,000
635180-1319820
88296
Oznake na putevime
0
635180-1319843
88297
Iderzavanje neasfaltiranih puteve
0
635180-1319896
88298
Sitan kapital
635180-1319897
88299
Ostali kapitali-zimsko odrzavanje
635180-1319899
88300
Ostali kapitali -pranje i brisanje puteva
635180-1319901
88301
Izgradnja putne rasvete
635180-1320994
84530
Izgradnja sela Jablanice Kananlizimit Small
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pec
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
40,000
0
0
40,000
0
50,000
100,000
0
0
100,000
0
0
0
80,000
100,000
180,000
0
0
0
35,000
30,000
65,000
0
0
0
0
15,000
15,000
30,000
0
0
0
0
110,000
130,000
240,000
0
0
0
0
180,000
200,000
380,000
0
0
0
0
45,000
200,000
245,000
0
16,000
0
16,000
0
0
16,000
0
3,623,389
246,207
3,869,596
3,520,000
3,750,000
11,139,596
0
182950 - Vatrogasna Sluzba - Pec
635180-1318873
88302
Prosirenje kamerske mreze
0
41,500
41,500
0
0
41,500
0
635180-1318919
88303
Izderzavanje kamera
0
8,500
8,500
0
0
8,500
0
635180-1319902
88304
Instalisanje kamera po gradu Peci
0
0
0
50,000
0
50,000
0
635180-1319912
88305
Inventar i drugog pribora za vatrogasce
0
0
0
21,000
35,000
56,000
0
635180-1319926
88306
Automobil
0
0
0
10,000
15,000
25,000
0
Faqe 65
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635180-1319927
88307
Intalisanje alarmnog sistema u gradu
0
0
0
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pec
0
50,000
50,000
81,000
100,000
231,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
3,623,389
296,207
3,919,596
3,601,000
3,850,000
11,370,596
0
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
635195 - Lokalna Kancelarija
195950 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
635195-1216588
88308
Ucesce u projektima za manjine
635195-1318936
88309
Razne investicije za minoritete
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
635195-1319457
88310
Asfaltiranje puta za selo Zlopek
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
635470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470190 - Poljoprivreda - Pec
635470-1216590
88311
Investicije u strukturi izgradnje kanala za navodnjavanje
0
0
0
150,000
180,000
330,000
0
635470-1318702
88312
Regullisanje kanala za navodnjavanje
0
145,000
145,000
0
0
145,000
0
635470-1318803
88313
Izgradnja brana
0
55,000
55,000
0
0
55,000
0
635470-1319904
88314
Regulisanje recnok toka reka i izgradnja brana
0
0
0
65,000
30,000
95,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pec
0
200,000
200,000
215,000
210,000
625,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
200,000
200,000
215,000
210,000
625,000
0
635480 - Ekonomski Razvoj
480190 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
635480-1318513
88315
Promovimi i potencjaleve turistike
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
635480-1318993
88316
Tradicionalan panair za turizam
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
635480-1319259
88317
Turisticka signalizacija turizma u gradi za staze u Rugovi i Radacu
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
635480-1319405
88318
Prepisanj plana za rad za ekonomski razvoj Opstine Pec
0
0
0
0
0
0
0
635480-1319932
88319
Participacija se donatorima i mMinistartvom
0
0
0
100,000
114,993
214,993
0
635480-1320478
84461
socijalna ukljucivost i lokalno gospodarski razvoj
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
635480-1320479
84462
Festival borovnica
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
0
100,000
100,000
100,000
114,993
314,993
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
100,000
100,000
100,000
114,993
314,993
0
635650 - Kadastar i Geodezija
650950 - Katastar Usluge - Pec
635650-1216596
88320
Digitalizacija kadastralnih aparata
0
0
0
50,000
57,496
107,496
0
635650-1319205
88321
Digitalisanje kadastarskih aparata
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
Faqe 66
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Katastar Usluge - Pec
0
10,000
10,000
50,000
57,496
117,496
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
10,000
10,000
50,000
57,496
117,496
0
635660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661000 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
635660-1319406
88322
Izrada urbanskog plana BT Haxhi Zeka
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
635660-1319429
88323
Izrada Urbana plana za ruralne zone
0
0
0
0
0
0
0
635660-1319441
88324
Automobil
0
0
0
0
0
0
0
635660-1319919
88325
Balkanski Universitetski konkurs
0
0
0
15,000
20,000
35,000
0
635660-1319920
88326
Kooperisanje sa medunarodnim universitetima u poljima Urbanske planifikacije
0
0
0
15,000
20,000
35,000
0
635660-1319921
88327
Kooperisanje sa medunarodnim universitetima u poljima Urbanske planifikacije
0
0
0
30,000
20,000
50,000
0
635660-1319922
88328
Kampanja za uzvisenje svesti za cuvanje lokalne sredine, predvideno sa Pl.Razv.i studijom u 0poljima menjanja
0 stanovanja
0
20,000
66,492
86,492
0
635660-1320481
84463
Urbanisticki plan - biznis i arheoloska nalazista
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
635660-1320482
84464
Primena plana urban centar
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
0
105,000
105,000
80,000
126,492
311,492
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
105,000
105,000
80,000
126,492
311,492
0
635730 - Osnovno Zdravstvo
730280 - Administracija - Pec
635730-1319928
88329
Renovisanje i nadizgradnja CSR i odrzavanja zdravstvenih objekata
0
0
0
80,000
50,000
130,000
0
635730-1319929
88330
Obnova CFZ Terstenik
0
0
0
30,000
0
30,000
0
635730-1319931
88331
Snabdevanje sa medicinskom aparaturom
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
0
0
110,000
100,000
210,000
0
0
90,000
90,000
0
0
90,000
0
0
90,000
90,000
0
0
90,000
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Administracija - Pec
741000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
635730-1319116
88332
Izgradnja i renovisanje aneksa CZU
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755900 - Socijalne Sluzbe - Pec
635730-1319152
88333
Izderzavanje zdravstvenih objekata
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Pec
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
90,000
90,000
110,000
100,000
300,000
0
635850 - Kultura, Omladina i Sport
850190 - Kultura - Pec
635850-1216600
88334
Renovisanje kulturnih objekata
0
0
0
150,935
149,491
300,426
0
635850-1318228
88335
Renovisanje pozorista Istref Begolli
0
42,894
42,894
0
0
42,894
0
635850-1318281
88336
Regulisanje prostora oko kulturnih objekata
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
Faqe 67
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635850-1318290
88337
Regulisanje svlacionica u futbalskom stadionu
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
635850-1318365
88338
Regulisanje kosarkaskog objekata
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
635850-1320261
88916
Tribina zgrada u oblasti fudbala u Novom Selu
58,958
0
58,958
0
0
58,958
0
635850-1320262
88917
Zgrada Zhveshtores Fudbalski stadion u Novom
39,965
0
39,965
0
0
39,965
0
635850-1320483
84465
Popravak zastitnog zida na fudbalskom terenu u selu Novo selo
34,627
0
34,627
0
0
34,627
0
635850-1320484
84466
Snabdevanje inventarom i fasadiranje pozorista " Istrefa Begoli "
0
27,106
27,106
0
0
27,106
0
Ukupno - Kultura - Pec
133,550
130,000
263,550
150,935
149,491
563,976
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
133,550
130,000
263,550
150,935
149,491
563,976
0
635920 - Obrazovanje i Nauka
920950 - Administracija - Pec
635920-1319533
88339
Automobil
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
635920-1319552
88340
Izgradnja centralnog grejanja u muzickoj sr.sk.Halit Kasapolli
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
635920-1319564
88341
Izgradnja aneksa na osn.skoll.
0
108,000
108,000
0
0
108,000
0
635920-1319576
88342
Renovisanje sanitarnih cvirova,elektrike,centralnog grejanja i odrzavanje shkollskih objekata
50,000
182,000
232,000
0
0
232,000
0
635920-1319903
88343
Participacija diraktorata za obrazovanje sa monistarstvom linije i donatorima
0
0
0
150,000
171,276
321,276
0
635920-1319906
88344
Automobil
0
0
0
12,000
0
12,000
0
635920-1319907
88345
Renovisanje srednjih shkolla
0
0
0
40,000
0
40,000
0
635920-1319909
88346
Renovisanje sanitarnih cvorova,elektrike,centralnog grejanja i odrzavanje shkollskih objekata 0
0
0
146,190
20,000
166,190
0
635920-1319911
88347
Izgradnja i saniranje sportskih poligona
0
0
0
0
170,000
170,000
0
50,000
312,000
362,000
348,190
361,276
1,071,466
0
Ukupno - Administracija - Pec
925700 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
635920-1319908
88348
Renovisanje skolskih i predskolskih objekata
0
0
0
40,000
55,000
95,000
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
0
0
0
40,000
55,000
95,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
50,000
312,000
362,000
388,190
416,276
1,166,466
0
Ukupno - Pec
4,117,521
1,717,207
5,834,728
5,303,418
5,679,131
16,817,277
0
39,000
2,000
41,000
100,000
110,000
251,000
0
636000 - Junik
636180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180200 - Putna Infrastruktura - Junik
636160-1319027
88349
Izgradnje kuqe za distribucije elektricne energije
636163-1216516
88350
Odrzavanje lokalnih puteva
5,000
10,000
15,000
0
0
15,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Junik
44,000
12,000
56,000
100,000
110,000
266,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
44,000
12,000
56,000
100,000
110,000
266,000
0
Faqe 68
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
636480 - Ekonomski Razvoj
480200 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
636160-1319017
88351
Participacija projekata
40,000
15,000
55,000
0
0
55,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
40,000
15,000
55,000
0
0
55,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
40,000
15,000
55,000
0
0
55,000
0
636660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664050 - Urbano Planiranje i Inspekcija
636160-1318986
88352
Otvaranje polski puta
20,000
15,000
35,000
0
0
35,000
0
636660-1319043
88353
Rekonstrukcije puta bajraktar
90,000
12,000
102,000
170,000
170,000
442,000
0
636660-1319196
88354
Put junik voks
680
19,000
19,680
0
0
19,680
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
110,680
46,000
156,680
170,000
170,000
496,680
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
110,680
46,000
156,680
170,000
170,000
496,680
0
Ukupno - Junik
194,680
73,000
267,680
270,000
280,000
817,680
0
641000 - Leposavic
641163 - Administracija i Osoblje
163210 - Administracija - Leposavic
641163-1216861
85997
Kupovina sluzbenog vozila
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
641163-1319451
88355
Renoviranje elektricne mreze u selima Kostovo,Bistrica i Ceranja
47,858
0
47,858
0
0
47,858
0
Ukupno - Administracija - Leposavic
87,858
0
87,858
0
0
87,858
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
87,858
0
87,858
0
0
87,858
0
641195 - Lokalna Kancelarija
196050 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
641195-1216845
85998
Asfaltiranje puta u selo Kosutovo, Bistrica i Ceraja
700,000
0
700,000
1,250,000
1,260,000
3,210,000
0
641195-1319447
88356
Asfaltiranja puteva treca faza u Arvatska
204,021
0
204,021
0
0
204,021
0
641195-1320456
84440
Uredenje sportskog terena u Lesak
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
641195-1320458
84441
Rekonstrukcija elektricne mreze i osvetljenje sela Postenje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
924,021
0
924,021
1,250,000
1,260,000
3,434,021
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
924,021
0
924,021
1,250,000
1,260,000
3,434,021
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
106,559
0
106,559
0
0
106,559
0
641730 - Osnovno Zdravstvo
742500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
641195-1320459
84442
Renoviranje ambulante porodicne medicine u Bistrici Salje
641730-1319426
88357
Midicinski roba za domozdrastvo u Leposavic,Ambullantu u S. Bistrica i u Vracevo
Faqe 69
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
641730-1319431
88358
Namestaj za zdrastvo u ambulantu u ambullantu u Vracevo, S. Bistrica i u domozdralstvo
50,000
u Leposavic
0
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
186,559
0
186,559
0
0
186,559
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
186,559
0
186,559
0
0
186,559
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Leposavic
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Leposavic
1,248,438
0
1,248,438
1,250,000
1,260,000
3,758,438
0
641920 - Obrazovanje i Nauka
936000 - Osnovno Obrazovanje - Leposavic
641920-1319425
88359
Renoviranje o snovna skola Stana Bacanin
642000 - Mitrovica
642163 - Administracija i Osoblje
163220 - Administracija - Mitrovica
642163-1318816
88360
Oprema za tehnolosko informisanje
16,999
0
16,999
40,000
40,000
96,999
0
642163-1318820
88361
Namestaj za upravu opste administracije
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
26,999
0
26,999
40,000
40,000
106,999
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
26,999
0
26,999
40,000
40,000
106,999
0
98,295
51,705
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
Ukupno - Inspekcija - Mitrovica
98,295
71,705
170,000
150,000
150,000
470,000
0
Ukupno - Inspekcija
98,295
71,705
170,000
150,000
150,000
470,000
0
486,091
0
486,091
445,000
445,000
1,376,091
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Mitrovica
486,091
0
486,091
445,000
445,000
1,376,091
0
Ukupno - Budzet i Finansije
486,091
0
486,091
445,000
445,000
1,376,091
0
642166 - Inspekcija
166430 - Inspekcija - Mitrovica
642166-1319287
88362
Rusenje objkata izgradjenih bez dozvole
642166-1319298
88363
Uklanjanje divljih deponija
642175 - Budzet i Finansije
175220 - Budzet i Finansije - Mitrovica
642175-1319172
88364
Zajedniqko finansiranje sa spolnim i unutrashnjim donatorima
642180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184660 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
642180-1319020
88365
Postavlanje kamera po gradu
50,000
0
50,000
50,000
200,000
300,000
0
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
50,000
0
50,000
50,000
200,000
300,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
50,000
0
50,000
50,000
200,000
300,000
0
Faqe 70
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470220 - Poljoprivreda - Mitrovica
642470-1319014
88366
Zajedniqko finansiranje sa spolnim i unutrashnjim donatorima
Ukupno - Poljoprivreda - Mitrovica
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
471020 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
642660-1319311
88367
Izgradnja i prosirenje zelenih povrsina
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
642660-1319316
88368
Sredjivanje toka reke Sitnica
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
642660-1319358
88369
Qisqenje i uredjenje reka Trepqa i Lusta
15,000
0
15,000
20,000
20,000
55,000
0
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
95,000
0
95,000
110,000
110,000
315,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
125,000
0
125,000
150,000
150,000
425,000
0
90,000
0
90,000
0
0
90,000
0
642480 - Ekonomski Razvoj
480220 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
642480-1318121
88370
Izgradnja i asfaltiranje ulice M.Teuta-Bai r
642480-1318128
88371
Izgradnja i asfaltiranje ulice na Fidanistu
100,000
40,000
140,000
250,000
250,000
640,000
0
642480-1318134
88372
Izgradnja i asfaltiranje ulica u Stantergu
70,000
20,000
90,000
90,000
150,000
330,000
0
642480-1318138
88373
Izgradnja i asfaltiranje ulice u selo Vaganice
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
642480-1318140
88374
Zgradnja i asfaltiranje ulice u selo Lusta
50,000
25,000
75,000
100,000
100,000
275,000
0
642480-1318148
88375
Zgradnja i asfaltiranje ulice u selo Gornje Fusibra
642480-1318150
88376
Izgradnja sa kockama ulica
642480-1318166
88377
642480-1318243
88378
642480-1318246
642480-1318339
30,626
0
30,626
600,000
50,000
680,626
0
124,439
165,561
290,000
100,000
100,000
490,000
0
Izgradnja puteva u rurarnim naseljima
94,374
120,000
214,374
78,000
78,000
370,374
0
Izgradnja mreze vodovoda u Kosutovo
10,000
25,556
35,556
0
0
35,556
0
88379
Izgradnja mreze vodovoda u seloVlahinje
20,000
5,000
25,000
0
0
25,000
0
88380
Izgradnja mreze kanalizacije uselo Koder
0
34,444
34,444
0
0
34,444
0
642480-1318345
88381
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Fraser
0
69,143
69,143
120,000
0
189,143
0
642480-1318352
88382
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Fusiber
10,000
19,535
29,535
0
0
29,535
0
642480-1318357
88383
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Veliki Kiqiq
10,000
40,000
50,000
50,000
100,000
200,000
0
642480-1318359
88384
Izgradnja i odrzavanje grobova i spomenika
60,000
25,000
85,000
60,000
65,000
210,000
0
642480-1318367
88385
Izgradnja trotuara u gradu
0
50,000
50,000
120,000
95,000
265,000
0
642480-1318448
88386
Izgradnja i prosirenje mreze javnog osvetlenja
70,000
30,000
100,000
90,000
95,000
285,000
0
642480-1318498
88387
Oznaqenja ulica i popravak semafora
5,000
15,000
20,000
65,000
75,000
160,000
0
642480-1318503
88388
Izrada projekta za kapitalne investicije
35,000
0
35,000
50,000
50,000
135,000
0
642480-1318507
88389
Izgradnja kruzhnih tokova
20,000
10,000
30,000
120,000
150,000
300,000
0
642480-1318514
88390
Ripariranje i rekonstrukcija puteva
110,000
54,707
164,707
165,000
165,000
494,707
0
Faqe 71
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642480-1318525
88391
Izgradnja lokalne mrezhe za vodovod
0
0
0
85,000
65,000
150,000
0
642480-1318556
88392
Uqesqe na izgradnju lokalne mreze kanalizacije crnih voda
20,000
0
20,000
50,000
55,000
125,000
0
642480-1318564
88393
642480-1318568
88394
Izgradnja i rekonstrukcija lokalne mreze kanalizacije
0
16,150
16,150
70,000
80,000
166,150
0
Izgradnja mreze hidranta u gradu
0
50,465
50,465
90,000
90,000
230,465
0
642480-1318805
88395
Zgradnja i asfaltiranje ulice u selo Bajgore
642480-1319692
88396
Izgradnja kuqa i infrastrukture u severnom delu
0
40,000
40,000
45,000
60,000
145,000
0
250,362
0
250,362
100,000
100,000
450,362
0
642480-1320256
88911
Popravka puteva sa betonskom kupeza Velikom selu Kcik
88,830
0
88,830
0
0
88,830
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
1,268,631
955,561
2,224,192
2,498,000
1,973,000
6,695,192
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,268,631
955,561
2,224,192
2,498,000
1,973,000
6,695,192
0
642650 - Kadastar i Geodezija
651100 - Katastar Usluge - Mitrovica
642650-1319364
88397
Otkup zemljista za potrebe geodezije i katastra
72,000
0
72,000
72,000
72,000
216,000
0
642650-1319383
88398
Formiranje katastra za podzemnih objekata i prvodnika
50,000
0
50,000
50,000
100,000
200,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mitrovica
122,000
0
122,000
122,000
172,000
416,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
122,000
0
122,000
122,000
172,000
416,000
0
642660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
642660-1319386
88399
Rekonstrukcija palenjih kuqeva i socialnih sluqajevima
642660-1319387
88400
Izrada urbanistiqkih regulacionih planova
0
75,000
75,000
80,000
180,000
335,000
0
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
642660-1319389
88401
Izrada projekta za kapitalne
642660-1319390
88402
Ostale gradjevinske strukture po projektim
130,000
110,000
240,000
240,000
240,000
720,000
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
180,000
195,000
375,000
370,000
470,000
1,215,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
180,000
195,000
375,000
370,000
470,000
1,215,000
0
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
7,361
2,639
10,000
50,000
100,000
160,000
0
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
642730 - Osnovno Zdravstvo
730310 - Administracija - Mitrovica
642730-1319599
88403
Specialne lekarske opreme
642730-1319607
88404
Renoviranje sanitarskih qvorova
642730-1319625
88405
Nameshtaj i oprema
642730-1319641
88406
Postavlenje centralne grejanje uu CPL u nas.Ura e Xhakut
642730-1319649
88407
Postavlenje mreze telefona i interneta u QKMF, QMF i AMF
642730-1319654
88408
Sterilizatori za Stomatologiju
Ukupno - Administracija - Mitrovica
756050 - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
Faqe 72
3,944
0
3,944
0
0
3,944
0
48,305
17,639
65,944
50,000
100,000
215,944
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642730-1318828
88409
Namestaj i inventar za C.S.R
642730-1318836
88410
Renoviranje objekta centra za socialne radove
5,000
0
5,000
10,000
30,000
45,000
0
0
0
0
20,000
50,000
70,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
5,000
0
5,000
30,000
80,000
115,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
53,305
17,639
70,944
80,000
180,000
330,944
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
5,000
0
5,000
10,000
30,000
45,000
0
642850 - Kultura, Omladina i Sport
850220 - Kultura - Mitrovica
642850-1319029
88411
Izgradnja sportskog poligona u selo Kiqiq
642850-1319037
88412
Ostale opreme- knjige za gradske bibloteke
642850-1319157
88413
Snadbevanje opreme u vrednosti iznad 1000 Euro
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
642850-1319420
88414
Stavlenje spomen ploqa i oporavak objkta historiskog karaktera
10,000
0
10,000
20,000
50,000
80,000
0
642850-1320992
84529
Kultura projekta Zajednice
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
Ukupno - Kultura - Mitrovica
60,000
0
60,000
30,000
80,000
170,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
60,000
0
60,000
30,000
80,000
170,000
0
11,163
0
11,163
0
0
11,163
0
0
0
0
0
0
0
0
642920 - Obrazovanje i Nauka
921100 - Administracija - Mitrovica
642920-1217347
84350
Unutarnji popravak gimnazije Fran Bardhi
642920-1319643
88415
Promena prozora o O.S.Skenderbeu -Vaganica
642920-1319658
88416
Anekas O.S.A.Sabani u Mitrovici
642920-1319670
88417
Ostala Oprema-elektriqni sporetza deqje obdaniste
642920-1319678
88418
642920-1319686
88419
642920-1319697
88420
642920-1319701
88421
642920-1319703
0
0
0
0
0
0
0
1,500
0
1,500
0
0
1,500
0
Kotliq za centralno grejanje u O.S.Abdulah Sabani -Mitrovica
12,384
0
12,384
0
0
12,384
0
Ostalo oprema-skolske stolovi i stolice
35,050
0
35,050
0
0
35,050
0
Okruzivanje sportskih terena
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
Oporavak mreze vodovoda za O.S.Riza Voca Zabergje
4,200
0
4,200
0
0
4,200
0
88422
Ostala oprema-skolske table
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
642920-1319704
88423
Materjal za renoviranje skola
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
642920-1319705
88424
Oporavak profesionalnih
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
642920-1319706
88425
Renoviranje sanitarnih qvorova po skollima
25,000
0
25,000
50,000
100,000
175,000
0
642920-1319707
88426
Namestaj i inventar.
3,200
0
3,200
10,000
50,000
63,200
0
642920-1320532
84504
Renoviranje objekta osnovne skole " Mehe Uka " - Bajgora
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
642920-1320533
84506
Popravak dvorista srednje ekonomske skole " Hasan Pristina"
4,637
0
4,637
0
0
4,637
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
167,134
0
167,134
60,000
150,000
377,134
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
167,134
0
167,134
60,000
150,000
377,134
0
Ukupno - Mitrovica
2,637,455
1,239,905
3,877,360
3,995,000
4,010,000
11,882,360
0
Faqe 73
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643000 - Srbica
643160 - Predsednik i Opstinski Savet
160230 - Kancelarija Predsednika - Srbica
643160-1318369
88427
Izrada tehnicki projekata
25,000
125,000
150,000
0
643660-1319232
88428
643660-1319321
88429
643660-1319325
88430
Vodosnabdevanje u selu Plluzhine
0
150,000
0
Planovi opstinskih propisa , ukljucujuci lokalne zajednice
0
0
0
Vodosnabdevanje u selu Tice
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
75,000
75,000
0
0
0
0
0
75,000
75,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Srbica
25,000
125,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
25,000
125,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
643180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180230 - Putna Infrastruktura - Srbica
643660-1318543
88431
Atmosferski kanalizacija odrzavanje i ugradnju okana kapom
13,000
0
13,000
0
0
13,000
0
643660-1318587
88432
Postavljanje saobracajnih znakova i zamenjenje sahta
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
643660-1319269
88433
Postavljanje saobracajnih znakova
0
0
0
20,000
0
20,000
0
643660-1319335
88434
Odrzavanje lokalnih puteva
0
0
0
0
25,000
25,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Srbica
23,000
0
23,000
20,000
25,000
68,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
23,000
0
23,000
20,000
25,000
68,000
0
643660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666200 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
643470-1319526
88435
Subvencije u promociji poljoprivrednih proizvoda
0
0
0
0
700,000
700,000
0
643660-1112061
83106
Asfaltiranje puta `` Prekaze - Mikusnica
166,497
60,000
226,497
0
0
226,497
0
643660-1214978
86127
Izgradnja zgrade Opstinke Administracije
293,617
0
293,617
0
0
293,617
0
643660-1215142
88436
Ulica Prekaze-predgradje Fazliu
220,000
0
220,000
0
0
220,000
0
643660-1215149
88437
Ulica Muje Krasnici
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
643660-1215188
88438
Izrada tehnickih projekata
100,603
0
100,603
0
0
100,603
0
643660-1215226
88439
Ulica Lausa -Bekteshi , Sabanaj
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
643660-1215260
88440
Ulica Mretresa Teuta
35,174
8,826
44,000
0
0
44,000
0
643660-1217376
84289
Izgradnja ograde u selu Turicevc
9,784
0
9,784
0
0
9,784
0
643660-1318258
88441
Asfaltiranje ceste u Rezalle Ahmetaj susjedstvu i Deliu
80,000
30,000
110,000
0
0
110,000
0
643660-1318353
88442
Fazli zasvetlele Grajkevci
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
643660-1318361
88443
Kanalizacija u Polac
34,500
0
34,500
0
0
34,500
0
643660-1318368
88444
Fekalna kanalizacija u Buroje
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
643660-1318375
88445
Asfaltiranje puta Padalishte - Leocine
0
0
0
0
0
0
0
Faqe 74
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643660-1318393
88446
Asfaltiranje puta Fadil Rustemi
301,000
0
301,000
0
0
301,000
0
643660-1318458
88447
Asfaltiranje puta u Donju Kline -Ibisi
92,294
0
92,294
0
0
92,294
0
643660-1318495
88448
643660-1318509
88449
Vodovod Prekaz, Dashevc - Polac , Morina
298,607
0
298,607
0
0
298,607
0
Snabdevanje vodom u Dashevc - Polac i domacinstvo veze
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
643660-1318516
88450
Izgradnja kanalizacione mreze u Gradu
643660-1318523
88451
Postavljanje kamera u gradu
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
643660-1319272
88452
643660-1319330
88453
Prosirenje puta Komaran - Skenderaj
0
0
0
500,000
0
500,000
0
Kanalizacija fekal u Plluzhinu
0
0
0
0
50,000
50,000
0
643660-1319340
643660-1319351
88454
Segment 1 puta gradske obilaznice
0
0
0
100,000
0
100,000
0
88455
Segment 2 puta gradske obilaznice
0
0
0
100,000
0
100,000
0
643660-1319359
88456
Spoljni prsten put od grada
0
0
0
1,379,668
0
1,379,668
0
643660-1319373
88457
Ulica Makermal - Likovcu - II faza
0
0
0
0
130,000
130,000
0
643660-1319400
88458
Funksionalizacija impianta i riciklija
0
0
0
0
615,068
615,068
0
643660-1319407
88459
Grad Zelenilo
30,000
20,000
50,000
0
0
50,000
0
643850-1319380
88460
Izgradnja gradskog stadiona
0
0
0
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
2,027,076
228,826
2,255,902
2,079,668
1,595,068
5,930,638
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,027,076
228,826
2,255,902
2,079,668
1,595,068
5,930,638
0
cernih voda u Gradu
643730 - Osnovno Zdravstvo
730320 - Administracija - Srbica
643163-1319510
88461
Generator za KPS
643175-1319503
88462
KPS vozila
1,500
0
1,500
0
0
1,500
0
14,500
0
14,500
0
0
14,500
0
643730-1319385
88463
643730-1319388
88464
Renoviranje ambulante kroz lokalnu zajednicu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
Renoviranje ambulante kroz kalnu zajednicu
0
0
0
0
30,000
30,000
0
643730-1319442
88465
Izgradnja bunara za vodu za Ambulante
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
643730-1319452
88466
Renoviranje krova u ambulante
643730-1320635
84526
2,000
4,000
6,000
0
0
6,000
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
Ukupno - Administracija - Srbica
118,000
10,000
128,000
50,000
30,000
208,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
118,000
10,000
128,000
50,000
30,000
208,000
0
643920 - Obrazovanje i Nauka
921150 - Administracija - Srbica
643920-1215184
88467
Renoviranje skolskih objekata
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
643920-1215198
88468
Renoviranje skolskih objekata
0
0
0
100,000
0
100,000
0
643920-1318922
88469
Instaliranje centralnog grejanja u Skolama
101,340
0
101,340
0
0
101,340
0
Faqe 75
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643920-1318948
88470
Izgradnja osnovne skole Aneks " Halita Gecija " mi f.sh. Rakinice
643920-1319377
88471
Renoviranje skolskih objekata
643920-1320185
88472
Zvanizni vozilo za DKA
643920-1320186
88473
Ruzenje starih Skolskih zgrada
643920-1320187
88474
643920-1320188
88475
643920-1320189
88476
Rac•unarska oprema, laboratorijska oprema i obrazovni materijali za Citanje
643920-1320190
88477
Izdavaztvo i publikacije
643920-1320462
84444
643920-1320463
84445
643920-1320464
84446
Farbanje osnovne skole
643920-1320465
84447
Kupovina kamere u osnovnoj skoli " Saban Jasari" "
643920-1320466
84449
Ograda u Runiku - Sote Galica
643920-1320467
84450
643920-1320468
84451
643920-1320469
643920-1320470
15,660
0
15,660
0
0
15,660
0
0
0
0
0
110,000
110,000
0
0
0
0
0
0
0
0
39,000
0
39,000
0
0
39,000
0
Uredba Skolske ograde u Runik i Tice
0
0
0
0
0
0
0
Zamena kotla u Likovcu
0
0
0
0
0
0
0
70,175
0
70,175
0
0
70,175
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Zastitne mreze za poligone u Lausi
2,950
0
2,950
0
0
2,950
0
Izravnanje poligona u Rakinici
2,500
0
2,500
0
0
2,500
0
4,550
0
4,550
0
0
4,550
0
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
Kupovina kamera u osnovnoj skoli " Ahmet Delia "
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Vodosnabdevanje u osnovnim skolama
9,000
0
9,000
0
0
9,000
0
84452
Polaganje betonskih blokova u osnovnoj skoli " A.Delija "
2,825
0
2,825
0
0
2,825
0
84453
Izgradnja zastitnog zida u osnovnoj skoli " Sh.Jashari "
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
298,000
0
298,000
100,000
110,000
508,000
0
0
0
0
0
500,000
500,000
0
0
0
0
0
500,000
500,000
0
Ukupno - Administracija - Srbica
948600 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Srbica
643920-1319413
88478
Izgrada srenje Skolle -Gimnazija
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Srbica
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
298,000
0
298,000
100,000
610,000
1,008,000
0
Ukupno - Srbica
2,491,076
363,826
2,854,902
2,399,668
2,410,068
7,664,638
0
27,500
0
27,500
0
10,000
37,500
0
644000 - Vucitrn
644163 - Administracija i Osoblje
163240 - Administracija - Vucitrn
644163-1318859
88479
Snabdevanje sa informativnom tehnollogijom
644163-1318862
88480
Inventar Opshtine
644163-1320534
84507
Popravak puteva sa betonskim kockama
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
91,707
0
91,707
0
0
91,707
0
Ukupno - Administracija - Vucitrn
119,207
0
119,207
10,000
20,000
149,207
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
119,207
0
119,207
10,000
20,000
149,207
0
644180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
Faqe 76
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
180240 - Putna Infrastruktura - Vucitrn
644180-1318866
88481
Refgulisanje prostora opshtinskog objekta
644180-1318870
88482
Statua Hasan Prishtine
644180-1318914
88483
Uregjivanje korita reke Trstenka-nastavak
644180-1318924
88484
Ponovno asfaltiranje i odrzhavanje asfaltnih puteva
644180-1318933
88485
Odrzhavanje puteva IV reda
644180-1318941
88486
Fond za zajedniqkofinansiranje puteva sa kockama i trotuarima
644180-1318945
88487
Fond za zajedniqkofinansiranje sa donatorima
644180-1318952
88488
644180-1318957
88489
644180-1319292
644180-1319301
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
50,000
40,000
40,000
0
61,648
111,648
0
0
40,000
0
0
111,648
0
40,000
0
40,000
10,000
0
10,000
50,000
60,000
150,000
0
20,000
20,000
50,000
0
106,859
11,127
117,986
50,000
50,000
100,000
100,000
50,000
267,986
0
100,000
100,000
300,000
0
Zelenila javnih prostora
13,370
0
Odrzhavanje javnih zelenih prostora
20,000
0
13,370
30,000
30,000
73,370
0
20,000
30,000
40,000
90,000
0
88490
Javna rasveta
22,785
88491
Horizontalna i vertiokalna sinjalizacija
25,000
12,216
35,001
20,000
30,000
85,001
0
0
25,000
40,000
50,000
115,000
0
644180-1319310
88492
Izgadnaj vodovodne mrezhe
112,801
81,199
194,000
100,000
200,000
494,000
0
644180-1319315
88493
Izgradnja kanalizacijske mrezhe u donje Studime
644180-1319323
88494
Izgradnje kanalizacijskoj mrezhi u Magjunaj
0
60,000
60,000
100,000
200,000
360,000
0
20,000
10,000
30,000
0
0
30,000
0
644180-1319361
88495
Oprema za sistem kanalizacije i vodovoda
644180-1319367
88496
Kamera u gradu
20,000
20,000
40,000
40,000
50,000
130,000
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
644180-1319371
88497
644180-1319374
88498
Izgradnja lapidara
28,845
0
28,845
20,000
20,000
68,845
0
Izgradnja mostova
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
644180-1320110
88499
Rregullisanje kompleksa groblja junaka usello Stanofc
0
644180-1320535
84508
Renoviranje o.s. F.Kajupi sa pratecom infrastrukturom
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Vucitrn
539,660
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
539,660
416,190
955,850
770,000
970,000
2,695,850
0
416,190
955,850
770,000
970,000
2,695,850
0
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
20,000
20,000
20,000
30,000
70,000
0
2,000
0
2,000
0
0
2,000
0
644470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470240 - Poljoprivreda - Vucitrn
644470-1319411
88500
Dizanje sera
644470-1319415
88501
Fond za zajedniqko finansiranje za poljoprivrdu-ekonomiju sa donatorima
644470-1319453
88502
Motori za shumare
644470-1319459
88503
Regulisanje reqnih nasipa
7,181
0
7,181
10,000
20,000
37,181
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vucitrn
9,181
50,000
59,181
60,000
80,000
199,181
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
9,181
50,000
59,181
60,000
80,000
199,181
0
644650 - Kadastar i Geodezija
651200 - Katastar Usluge - Vucitrn
Faqe 77
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644650-1318714
88504
Eksproprijacija
35,000
35,000
70,000
100,000
100,000
270,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Vucitrn
35,000
35,000
70,000
100,000
100,000
270,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
35,000
35,000
70,000
100,000
100,000
270,000
0
0
0
0
0
80,000
80,000
0
644660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
644180-1214789
86169
Asfaltiranje puta Kola - Bruznik
644180-1215593
86183
Asfaltiranje puta Deshmoret e Kombit 2012
450,000
400,000
850,000
1,677,330
0
2,527,330
0
644660-1318444
88505
Asfaltiranje puta Bastri i Ali Hyseni
31,955
0
31,955
0
0
31,955
0
644660-1318445
88506
Asfalltiranje puta Ismajl Qemajli--Wesly Clark
50,000
10,000
60,000
50,000
180,000
290,000
0
644660-1318461
88507
Izrada projekata
50,000
0
50,000
40,000
70,000
160,000
0
644660-1318462
88508
Asfaltiranje lokalnih puteva---Bivolak
22,231
0
22,231
0
0
22,231
0
644660-1318465
88509
Asfaltiranje lokalnih puteva---Mihaliq-naselje Mustafa
20,944
0
20,944
0
30,000
50,944
0
644660-1318472
88510
Asfalltiranje Lokalnih puteva--Bequk
29,166
0
29,166
30,000
70,000
129,166
0
644660-1318475
88511
Asfalltiranje Lokalnih puteva--Dervare kod Nemozha
54,977
0
54,977
0
0
54,977
0
644660-1318481
88512
Asfaltiranje puteva Vrnice naselje Bunjaku kod shkolle naselje Zeka
41,049
0
41,049
0
0
41,049
0
644660-1318482
88513
Asfaltiranje puteva Shallce naselje Maloku
19,761
0
19,761
0
0
19,761
0
644660-1318491
88514
Asfaltiranje puteva Bukosh- Taraxhe
0
60,000
60,000
0
40,000
100,000
0
644660-1318497
88515
Asfaltiranje lokalnih puteva Reznik-naselje Makiqi Curi
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
644660-1318502
88516
Asfaltiranje puta - Kolle- naselje Islami -segmenat 2
39,785
0
39,785
0
0
39,785
0
644660-1318504
88517
Asfaltiranje lokalnih puteva u Bruznik
21,086
0
21,086
0
20,000
41,086
0
644660-1318512
88518
Asfaltiranje lokalnih puteva Nevolane- naselje Ferizi
25,841
0
25,841
0
0
25,841
0
644660-1318518
88519
Asfaltiranje puteva u Gllavotine sa prateqom strukturom
32,317
0
32,317
0
0
32,317
0
644660-1318520
88520
Asfaltiranje lokalnih puteva u selo Balince
20,000
0
20,000
0
70,000
90,000
0
644660-1318526
88521
Asfaltiranje puteva Nevolane- naselje Zhabar
21,011
0
21,011
0
0
21,011
0
644660-1318534
88522
Asfaltiranje lokalnog puta Dolak- kod Ferme
25,700
0
25,700
0
0
25,700
0
644660-1318538
88523
Asfaltiranje puta naselje Morina-Okrashtice
49,735
0
49,735
0
0
49,735
0
644660-1318584
88524
Asfaltiranje lokalnog puta u Pantine,naselje Imeri-Sejdiu
59,705
0
59,705
0
0
59,705
0
644660-1318588
88525
Asfaltiranje puta u Ceceliju sa prateqom infrastrukturom
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
644660-1318590
88526
Asfaltiranje puteva u (3) Dumnice
60,000
20,000
80,000
0
0
80,000
0
644660-1318592
88527
Asfaltiranje lokalnog puta Smrekonice
24,598
0
24,598
0
0
24,598
0
644660-1318594
88528
Asfaltiranje puta ispod zatvora Smrekonice
35,580
0
35,580
0
0
35,580
0
644660-1318598
88529
Asfaltiranje lokalnih puteva Dobrluke naselje Strana
13,179
0
13,179
20,000
0
33,179
0
644660-1318616
88530
Asfaltiranje puta u Sllatine
31,721
2,937
34,658
0
0
34,658
0
Faqe 78
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644660-1318619
88531
Asfaltiranje puta Trllabuqe
30,809
0
30,809
0
0
30,809
0
644660-1318621
88532
Asfaltiranje puteva u selo Gumnishte - trigodishnji
0
50,000
50,000
100,000
150,000
300,000
0
644660-1318630
88533
644660-1318632
88534
Asfaltiranje puta Maxhunaj naselje Mernice
43,363
0
43,363
0
0
43,363
0
Asfaltiranje puteva u selo Svaraqak
53,765
0
53,765
30,000
80,000
163,765
0
644660-1318636
644660-1318639
88535
Asfaltiranje puta Gornje Studimlje
28,300
0
28,300
0
0
28,300
0
88536
Asfaltiranje puta Samodrezha naselje Bunjaku-Musa- Maloku naselje
47,461
0
47,461
0
0
47,461
0
644660-1318643
88537
Asfaltiranje lokalnog puta Stanovc
100,000
34,672
134,672
50,000
100,000
284,672
0
644660-1318649
88538
Asfaltiranje puteva u selo Prilluzhje
0
10,000
10,000
0
10,000
20,000
0
644660-1318657
88539
Asfaltiranje lokalnih puteva Pestovo
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
644660-1318660
88540
Asfaltiranje lokalnih puteva u selo Dubovce
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
644660-1318663
88541
Asfaltiranje lokalnih puteva Beqiqe
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
644660-1318707
88542
Izrada regulativnog plana
0
25,000
25,000
50,000
50,000
125,000
0
644660-1318896
88543
Asfaltiranje lokalnih putevau selo Maxhunaj
26,828
0
26,828
0
0
26,828
0
644660-1320108
88544
Asfaltiranje lokalnih puteva-Reznik-nasele Mustafa-segment 2
0
0
0
0
70,000
70,000
0
644660-1320111
88545
Asfaltiranje puta Zhilivod-Strofc
0
0
0
35,000
0
35,000
0
644660-1320115
88546
Asfaltiranje lokalnih puteva u Druar
0
0
0
0
50,000
50,000
0
644660-1320118
88547
Asfaltiranje lokalnih puteva u Nevolan
0
0
0
60,000
60,000
120,000
0
644660-1320123
88548
Asfaltiranje puteva -Bivolak-Gllavotin
0
0
0
30,000
0
30,000
0
644660-1320126
88549
Asfaltiranje puteva-Oblevik-Brusnik
0
0
0
105,000
0
105,000
0
644660-1320131
88550
Asfaltiranje puteva-Ashlan-Pirq
0
0
0
20,000
0
20,000
0
644660-1320133
88551
Asfaltiranje lokalnih puteva Shtitaric
0
0
0
20,000
40,000
60,000
0
644660-1320144
88552
Asfaltiranje lokalnih puteva Magjunaj
0
0
0
50,000
60,000
110,000
0
644660-1320145
88553
Asfaltiranje puteva Studime e eperme-Ceceli
0
0
0
0
80,000
80,000
0
644660-1320146
88554
Asfaltiranje lokalnih puteva Banjsk-sa zajedniqkon finansiranjem
0
0
0
0
50,000
50,000
0
644660-1320147
88555
Asfaltiranje lokalnih puteva- Galic
0
0
0
30,000
100,000
130,000
0
644660-1320148
88556
Asfaltiranje puta Skrom-Vesekovc
0
0
0
80,000
100,000
180,000
0
644660-1320149
88557
Asfaltiranje puta-Kunovik
0
0
0
0
100,000
100,000
0
644660-1320150
88558
Asfaltiranje puta u Donjem Studimlju nasele Sfarqa-Rashica
0
0
0
60,000
0
60,000
0
644660-1320171
88559
Asfaltiranje lokalnih puteva Veric
644660-1320400
84386
Asfaltiranje puta Reznil - Shallc
644660-1320536
84509
Asfaltiranje puta Sfarakak -studija
644660-1320537
84510
Izgradnja mosta Pantina
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 79
0
0
0
0
30,000
30,000
0
995
0
995
0
0
995
0
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
1,651,862
687,609
2,339,471
2,597,330
1,690,000
6,626,801
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,651,862
687,609
2,339,471
2,597,330
1,690,000
6,626,801
0
55,411
25,000
80,411
50,000
0
130,411
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
70,411
25,000
95,411
50,000
0
145,411
0
644730 - Osnovno Zdravstvo
744500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
644730-1318694
88560
Kupljenje rentgena
644730-1320538
84511
Oprema - Informaticka tehnologija
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
754240 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Vucitrn
644730-1320154
88561
Izgradmja zdravstvene ambulante u Samodrezhu
0
0
0
40,000
0
40,000
0
644730-1320155
88562
Zdrvstvene opreme
0
0
0
100,000
170,000
270,000
0
644730-1320156
88563
Ambulance
0
0
0
0
110,000
110,000
0
644730-1320157
88564
Renoviranje zdravstvenih objekata
0
0
0
0
90,000
90,000
0
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Vucitrn
0
0
0
140,000
370,000
510,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
70,411
25,000
95,411
190,000
370,000
655,411
0
12,139
0
12,139
0
0
12,139
0
1,000
0
1,000
2,000
2,000
5,000
0
644850 - Kultura, Omladina i Sport
850240 - Kultura - Vucitrn
644850-1318708
88565
Regulisanje dvorishta kulle Azem Bejte
644850-1318717
88566
Snabdevanje u bibloteke sa knigama , u Vuqitrn
644850-1320136
88567
Izgradnja sportskih polja u selima
0
0
0
0
80,000
80,000
0
644850-1320142
88568
Renoviranje naslednih, kulturnih objekata
0
0
0
30,000
100,000
130,000
0
644850-1320143
88569
Iagradnja trga Hasan Prishtie
0
0
0
0
150,000
150,000
0
644850-1320158
88570
Renoviranje dom kulture
0
0
0
100,000
50,000
150,000
0
644850-1320159
88571
Renoviranje muzea
644850-1320540
84512
Knjige za biblioteku , Hasan Pristina "
0
0
0
50,000
100,000
150,000
0
2,000
0
2,000
0
0
2,000
0
Ukupno - Kultura - Vucitrn
15,139
0
15,139
182,000
482,000
679,139
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
15,139
0
15,139
182,000
482,000
679,139
0
0
0
0
120,000
200,000
320,000
0
644920 - Obrazovanje i Nauka
921200 - Administracija - Vucitrn
644920-1318723
88572
Osnovna shkolla u gradu
644920-1318729
88573
Izgradnja osnovne shkolle u Pestovo
33,908
0
33,908
100,000
0
133,908
0
644920-1320542
84514
Renoviranje osnovne skole Smrekonica
35,000
10,327
45,327
0
0
45,327
0
644920-1320543
84515
Uredenje infrastrukture u osnovnoj skoli Bukos
Ukupno - Administracija - Vucitrn
926700 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Vucitrn
Faqe 80
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
73,908
10,327
84,235
220,000
200,000
504,235
0
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644920-1320541
84513
Kamere u vrticu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Vucitrn
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
0
0
80,000
200,000
280,000
0
936900 - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
644920-1320128
88574
Izgradnja shkolla u selima
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
0
0
0
80,000
200,000
280,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
76,908
10,327
87,235
300,000
400,000
787,235
0
Ukupno - Vucitrn
2,517,368
1,224,126
3,741,494
4,209,330
4,112,000
12,062,824
0
645000 - Zubin Potok
645195 - Lokalna Kancelarija
196250 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
645195-1319666
88575
Rekonstrukcija Skole
270,000
0
270,000
270,000
270,000
810,000
0
645195-1319668
88576
Asfaltiranje puteva
276,350
0
276,350
276,350
276,350
829,050
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
546,350
0
546,350
546,350
546,350
1,639,050
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
546,350
0
546,350
546,350
546,350
1,639,050
0
645730 - Osnovno Zdravstvo
745000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
645730-1319660
88577
Rekonstrukcija ambulante
194,610
0
194,610
194,610
194,610
583,830
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
194,610
0
194,610
194,610
194,610
583,830
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
194,610
0
194,610
194,610
194,610
583,830
0
Ukupno - Zubin Potok
740,960
0
740,960
740,960
740,960
2,222,880
0
56,000
0
56,000
0
0
56,000
0
646000 - Zvecan
646195 - Lokalna Kancelarija
196300 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
646195-1215770
86471
Asfaltiranje lokalnog puta - Donji Boletin -Zaze
646195-1216831
88578
Asfaltiranje lokalnog puta Boletin-Zaze
185,000
0
185,000
214,434
214,434
613,868
0
646195-1318915
88579
Asfaltiranje lokalnog puta sela Lipa - Mali Rudar
244,000
0
244,000
300,000
300,000
844,000
0
646195-1318918
88580
Asfaltiranje Lokalnih puteva u sela Žaže, naselja: Maksutovit, Sejdiovit.
87,000
0
87,000
80,000
61,000
228,000
0
646195-1318921
88581
Asfaltiranje lokalnih puteva u sela Lipa: Prva krila desno, Druga krila levo, Treca krila120,000
levo, naselja Demovit.0
120,000
135,566
155,566
411,132
0
646195-1318923
88582
Asfaltiranje Lokalnog puta gornjeg Boleetina
646195-1318925
88583
Izgradnja vodovnog rezervuara za naselja Ukaj sela Lipa.
646195-1318929
88584
97,000
0
97,000
60,000
60,000
217,000
0
0
0
0
0
0
0
0
Izgradnja ograda sportskih terena u selima Boletin i Zhazhe i postavljanja golovi i košovi0 za košarku
0
0
0
0
0
0
Faqe 81
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
646195-1320408
84433
Postavljanje golova i koseva za kosarku u o.s. "Isa Boletini"
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
799,000
0
799,000
790,000
791,000
2,380,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
799,000
0
799,000
790,000
791,000
2,380,000
0
45,000
646730 - Osnovno Zdravstvo
745500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
646730-1318939
88585
Asfaltiranje puta za ambulantu u sela Zhazhe
0
45,000
20,000
20,000
85,000
0
646730-1318940
88586
Ekoloska regulativa oko njega ambulante , izgradnju zastitnih zidova, postrojenje za plasman
80,711za ambulantu 0
646730-1318944
88587
Projektovanje i nadzor projekta
80,711
140,000
140,000
360,711
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
155,711
0
155,711
160,000
160,000
475,711
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
155,711
0
155,711
160,000
160,000
475,711
0
Ukupno - Zvecan
954,711
0
954,711
950,000
951,000
2,855,711
0
647000 - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica
647160 - Kancelarija Predsednika
160380 - Kancelarija Predsednika
647160-1319608
88588
Izgradnja i rekonstrukcija deponija
0
0
0
150,000
0
150,000
0
647160-1319613
88589
Opstinski razvojni plan
10,000
0
10,000
100,000
100,000
210,000
0
647160-1319623
88590
Kupovinu vozila
90,000
0
90,000
0
0
90,000
0
647160-1319806
88591
Media Center
0
18,614
18,614
0
0
18,614
0
647180-1319601
88592
Odrzavanje puteva
250,000
10,000
260,000
30,000
30,000
320,000
0
647180-1319603
88593
Odrzavanje parkova i zelenih povrsina
10,000
29,066
39,066
20,000
20,000
79,066
0
647180-1319605
88594
Odrzavanje vodovoda i kanalizacije
103,962
20,000
123,962
50,000
50,000
223,962
0
647660-1319444
88595
Urbanisticki plan
10,000
0
10,000
200,000
100,000
310,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika
473,962
77,680
551,642
550,000
300,000
1,401,642
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika
473,962
77,680
551,642
550,000
300,000
1,401,642
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
Ukupno - Opstinska kancelarija za zajednice i povratak
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
Ukupno - Opstinska kancelarija za zajednice i povratak
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
647195 - Opstinska kancelarija za zajednice i povratak
198900 - Opstinska kancelarija za zajednice i povratak
647195-1319616
88596
Izgradnja i renoviranje kuca na severu
647730 - Osnovno Zdravstvo
751700 - Usluge u Osnovnom Zdravstvu
647730-1319636
88597
Kupovinu inventara i druge opreme za primarnu zdravstvenu
Faqe 82
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
647730-1319637
88598
Kupovina za primarne zdravstvene
75,717
0
75,717
0
0
75,717
0
Ukupno - Usluge u Osnovnom Zdravstvu
175,717
0
175,717
0
0
175,717
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
175,717
0
175,717
0
0
175,717
0
647770 - Sekondarno Zdravstvo
771900 - Sekundarno Zdrastvo Servera
647770-1319653
88599
Nabavku opreme za sekundarnu zdravlje
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
647770-1319839
88600
Izgradnja i renoviranje objekata Sekundarna zdravstvena
130,000
0
130,000
0
0
130,000
0
647770-1319841
88601
Kupovina za sekundarne zdravstvene
30,934
0
30,934
0
0
30,934
0
Ukupno - Sekundarno Zdrastvo Servera
260,934
0
260,934
0
0
260,934
0
Ukupno - Sekondarno Zdravstvo
260,934
0
260,934
0
0
260,934
0
19,539
0
19,539
0
0
19,539
0
647920 - Obrazovanje i Nauka
921900 - Administracija
647920-1319646
88602
Renoviranje skolskih zgrada
Ukupno - Administracija
19,539
0
19,539
0
0
19,539
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
19,539
0
19,539
0
0
19,539
0
Ukupno - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica
1,130,152
77,680
1,207,832
550,000
300,000
2,057,832
0
651000 - Gnjilane
651160 - Predsednik i Opstinski Savet
160270 - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
651160-1318198
88603
Ucesce u projektima finansiranje dontora, vlade,i zajednice posvecenosti sporazuma1,258,786
171,797
1,430,583
590,811
645,015
2,666,409
0
651160-1318310
88604
Espropijacija zemljista u javnom interesu
850,000
150,000
1,000,000
500,000
600,000
2,100,000
0
651160-1318409
88605
Regulatorni planovi
200,000
50,000
250,000
100,000
85,000
435,000
0
651160-1318431
88606
Dizajn nadzor i tehnicki prijem projekta
80,000
70,000
150,000
85,000
85,000
320,000
0
651160-1318580
88607
Rekonstrukcija i odrzavanje opstinskih objekta
30,000
20,000
50,000
90,000
90,000
230,000
0
651160-1318599
88608
Sala i sportski teren
100,000
120,000
220,000
270,000
270,000
760,000
0
651160-1319445
88609
Oprema za komunalne poslove
150,000
30,000
180,000
200,000
210,000
590,000
0
651160-1319464
88610
Projekti za poljoprivredu i stocarstvo
30,000
30,000
60,000
60,000
70,000
190,000
0
651160-1319941
88611
Mali projekti
651160-1321031
84531
Asfaltiranje puta u selu Kmetovc
50,000
0
50,000
170,000
180,000
400,000
0
118,000
0
118,000
0
0
118,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
2,866,786
641,797
3,508,583
2,065,811
2,235,015
7,809,409
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
2,866,786
641,797
3,508,583
2,065,811
2,235,015
7,809,409
0
651180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
Faqe 83
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
181870 - Javna Infrastruktura - Gnjilane
651180-1319548
88612
Sanacija puteva i trotoara
300,000
200,000
500,000
460,000
490,000
1,450,000
0
651180-1319566
88613
651180-1319572
88614
Sanacija javne rasvete
50,000
70,000
120,000
170,000
200,000
490,000
0
Signalizacija vertikalnih i horizontalnih puteva
50,000
30,000
80,000
120,000
110,000
310,000
0
651180-1319588
88615
Uredjivanje i otvaranje put.
100,000
0
100,000
150,000
100,000
350,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Gnjilane
500,000
300,000
800,000
900,000
900,000
2,600,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
500,000
300,000
800,000
900,000
900,000
2,600,000
0
30,000
20,000
50,000
50,000
70,000
170,000
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
30,000
20,000
50,000
50,000
70,000
170,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
30,000
20,000
50,000
50,000
70,000
170,000
0
250,000
540,000
0
651730 - Osnovno Zdravstvo
730360 - Administracija - Gnjilane
651730-1318900
88616
Oprema za zdravstvo
651920 - Obrazovanje i Nauka
921350 - Administracija - Gnjilane
651920-1319498
88617
Rekonstrukcija i odrzavanje skolskih zgrada
0
150,000
150,000
140,000
651920-1319559
88618
Skolski pribor
0
150,000
150,000
180,000
60,000
390,000
0
0
300,000
300,000
320,000
310,000
930,000
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
300,000
300,000
320,000
310,000
930,000
0
Ukupno - Gnjilane
3,396,786
1,261,797
4,658,583
3,335,811
3,515,015
11,509,409
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
652000 - Kacanik
652160 - Predsednik i Opstinski Savet
160280 - Kancelarija Predsednika - Kacanik
652160-1214652
86228
Izgradnja i asfaltiranje puta u okolini Ramazanu Agushi
652160-1214776
86229
Asfaltiranje ulica u Koxhaj selo-II faza
0
0
0
10,000
30,000
40,000
0
652160-1214794
86231
Asfaltiranje puta u okolini Horun, selo Bagrace
0
20,000
20,000
10,000
0
30,000
0
652160-1318220
88619
Izgradnja puta od autoputa Sepetine
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
652160-1318224
88620
Sirenje puta u selo Bucec i Nike selo
40,000
0
40,000
80,000
50,000
170,000
0
652160-1318238
88621
Asfaltni put u selu Glogovce od ulaza u selo dimje
17,000
10,000
27,000
0
0
27,000
0
652160-1318242
88622
Asfaltni put Perzhaj naselje, Rec, i Tepojan Kacanik Stari
70,000
10,000
80,000
0
0
80,000
0
652160-1318279
88623
Asvaltiranje puta u naselju Bajrami i Jaha, Stagove selo
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
652160-1318285
88624
Asfaltni put Provoli naselje u selu Soponice
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
652160-1318293
88625
Asfaltni put Mezraj naselja i Tron, Kovacec selo
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
Faqe 84
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652160-1318330
88626
Asfaltni put u Burniku u selu Runjia
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
652160-1318332
88627
Asfaltni put u selu Grlica-Prushaj
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
652160-1318342
88628
Asfaltni put Fazliu naselja u selu
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
652160-1318362
88629
Izgradnja pesackog mosta preko reke Lepenac
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
652160-1318468
88630
Izgradnja trotoara sa obe strane "E.Duraku" Kacanik
0
0
0
0
0
0
0
652160-1318493
88631
Izgradnja kanalizacije za Bajnice, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrrice, Kokhaj, Prushaj i Grlica 0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
652160-1318496
88632
Uredjenje vodovodne mreze u selu Dubrava, Nika, reke, Doganaj, Elezaj i Kokhaj
4,000
5,000
9,000
0
0
9,000
0
652160-1318501
88633
Uredba o lokaciji gradskog groblja
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
652163-1214483
86232
Izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni
0
5,000
5,000
10,000
20,000
35,000
0
652163-1214489
86233
Asfaltiranje puta od A Bajrami do Guri i Shpum
0
5,000
5,000
5,000
0
10,000
0
652163-1214491
86234
Asfaltiranje puta Deshmoret e lirise - II i III faza
0
0
0
0
0
0
0
652163-1214510
86238
Asfaltiranje puta u selu Slatine
0
5,000
5,000
50,000
0
55,000
0
652163-1214513
86239
Asfaltiranje puta u selu Gjurgjedel
0
5,000
5,000
10,000
50,000
65,000
0
652163-1214522
86240
Asfaltiranje puta u selu Semaj
50,000
0
50,000
20,000
0
70,000
0
652163-1214531
86242
Izgrada i asfaltiranje puta u selu Reka
0
0
0
50,000
0
50,000
0
652163-1214534
88634
Izgrada i asfaltiranje puta u selima Lanishte -Nikoc -Kerbliq
652163-1214540
86243
Izgrada i asfaltiranje puta u ulici Lidhja e Prizrenit
652163-1214573
88635
Izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreze u Opstinski centar - I faza
652163-1214574
88636
Povecanje kapaciteta vodovoda od izvora do rezervoara u Kacanik-Faza I
652163-1214575
88637
652163-1214578
88638
652163-1214586
86244
Izgradnja groblja palih boraca
30,000
0
30,000
652163-1214589
86245
Sredstva za sufinansiranje projekata
79,662
50,700
130,362
652163-1214596
88639
Snabdevanje sluzbenih vozila
30,000
0
30,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kacanik
530,662
190,700
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
530,662
190,700
5,000
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
5,000
5,000
20,000
30,000
55,000
0
22,000
0
22,000
0
0
22,000
0
0
0
0
100,000
150,000
250,000
0
28,000
0
28,000
100,000
150,000
278,000
0
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Neredime
0
5,000
5,000
50,000
50,000
105,000
0
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Lepenac
0
5,000
5,000
100,000
100,000
205,000
0
30,000
50,000
110,000
0
145,762
150,938
427,062
0
20,000
10,000
60,000
0
721,362
810,762
840,938
2,373,062
0
721,362
810,762
840,938
2,373,062
0
0
5,000
15,000
5,000
25,000
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
5,000
0
5,000
25,000
15,000
45,000
0
5,000
0
5,000
25,000
15,000
45,000
0
652163 - Administracija i Osoblje
163280 - Administracija - Kacanik
652163-1214641
86246
Snabdevanje namestaja i opreme
652163-1214643
86247
Renoviranje kancelarije u zgradi opstine
652180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
Faqe 85
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
180280 - Putna Infrastruktura - Kacanik
652180-1214627
86248
Popravka i ciscenje lokalnih puteva
652180-1318614
88640
Postavljanje saobrazajnih znakova i objekata kojim se oni bave
652180-1318615
88641
Izgradnja fekalne kanalizacije
10,000
11,300
21,300
25,000
25,000
71,300
0
0
15,000
15,000
10,000
10,000
35,000
0
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Kacanik
50,000
26,300
76,300
85,000
85,000
246,300
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
50,000
26,300
76,300
85,000
85,000
246,300
0
652470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470280 - Poljoprivreda - Kacanik
652470-1214631
86251
Projekti za razvitak poljoprivrede i stocarstva
55,000
0
55,000
55,000
55,000
165,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kacanik
55,000
0
55,000
55,000
55,000
165,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
55,000
0
55,000
55,000
55,000
165,000
0
20,000
10,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
652660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664450 - Urbano Planiranje i Inspekcija
652660-1214655
86253
Priprema Regulativni planova
652660-1214657
86254
Projektovanje
652660-1214667
86256
Izgrada i asfaltiranje lokalnih puteva
46,500
13,500
60,000
50,000
50,000
160,000
0
652660-1214669
86257
Izgrada zelenih povrsina i postavljanje kanti
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
652660-1214711
86258
Izgrada gradskog parka -II- faza
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
652660-1214715
86260
Stredstva za ekspropriaciju zemljista
0
20,000
20,000
30,000
30,000
80,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
66,500
73,500
140,000
130,000
130,000
400,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
66,500
73,500
140,000
130,000
130,000
400,000
0
3,326
5,000
20,326
0
652730 - Osnovno Zdravstvo
747000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
652730-1214730
86262
Snabdevanje sa medicinskim opremama
0
12,000
12,000
652730-1214737
88642
Snabdevanje sa namestaje i opreme
0
7,000
7,000
0
12,873
19,873
0
652730-1318635
88643
Renoviranje zdravstvenih objekata
0
0
0
10,000
20,500
30,500
0
0
19,000
19,000
13,326
38,373
70,699
0
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
756350 - Socijalne Sluzbe - Kacanik
652730-1214738
88644
Izgradnja objekta za socialni smestaj
652730-1318620
88645
Nabavka sluzbenih vozila centrima za socijalni rad 652920-1318625 nameštaj snabdevanja
0 Å¡kola
6,500
i oprema
652730-1318640
88646
Renoviranje zgrade Centra za socijalni rad (CSR)
0
0
5,000
5,000
0
6,500
0
4,500
11,000
0
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Kacanik
0
6,500
6,500
10,000
19,500
36,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
25,500
25,500
23,326
57,873
106,699
0
Faqe 86
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652920 - Obrazovanje i Nauka
921400 - Administracija - Kacanik
652920-1214753
86263
Renoviranje Objekata i skolske infrastrukture
40,000
0
40,000
35,000
35,000
110,000
0
652920-1214760
86264
Projekti za razvitak u Kulturi, Omladini, i Sporta
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
652920-1214767
86265
Renoviranje gradskog igralista -Besnik Begunca
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
652920-1214770
88647
Izgrada Sportske hale sa sufinanciranjem
0
0
0
0
10,000
10,000
0
652920-1214771
88648
Renoviranje objekta Doma Kulture - Xh. Kurtaj u Kacaniku
652920-1318625
88649
Nabavka Skolskog namjestaja i opreme
0
0
0
10,000
0
10,000
0
10,000
0
10,000
15,000
15,000
40,000
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
50,000
20,000
70,000
70,000
70,000
210,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
50,000
20,000
70,000
70,000
70,000
210,000
0
Ukupno - Kacanik
757,162
336,000
1,093,162
1,199,088
1,253,811
3,546,061
0
653000 - Kamenica
653160 - Predsednik i Opstinski Savet
160290 - Kancelarija Predsednika - Kamenica
653160-1216643
88650
Budzet za 2014 godinu
653160-1318605
88651
Asfaltiranje puta u grad i u selima
0
0
0
1,634,660
0
1,634,660
0
245,000
71,000
316,000
0
0
316,000
0
653160-1318606
88652
Punjenje rupe sa asfalta, ekstenzije .
653160-1318607
88653
Odrzavanje lokalnih puteva
0
61,822
61,822
0
0
61,822
0
85,000
0
85,000
0
0
85,000
0
653160-1318696
88654
Punjenje rupe sa asfalta, ekstenzije i riasfaltime
653160-1318706
88655
Dizajn projekti
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
35,000
20,000
55,000
0
0
55,000
0
653160-1318716
88656
653160-1318736
88657
Nadzorni projekti
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
Sufinanciranje projekata
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
653160-1318738
88658
Regulacija i sanacija u osnovnoj Å¡koli "Fan S. Noli "u Kamenici
23,760
0
23,760
0
0
23,760
0
653160-1318739
88659
653160-1318740
88660
Punjenje rupe sa asfalta, ekstenzije i riasfaltime
0
22,000
22,000
0
0
22,000
0
Rekonstrukcija (gradnja) ish.f. "Skanderbeg" Mi Gjyrishec
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
653160-1318741
88661
Regulacija kanlizacije u Shipashnicen Eperme
653160-1318742
88662
Izgradnja trotoara
68,185
32,815
101,000
0
0
101,000
0
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
653160-1318743
88663
Uredba prostora za zelenilo
653160-1318744
88664
Javni osvetlenje
2,952
13,000
15,952
0
0
15,952
0
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
653160-1318746
88665
653160-1318747
88666
Sporstki teren za osnovne skole u Kopernica
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
Regulacija kanalizacije u Busavate i drugim naseljima
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
653160-1318748
88667
Proracun za informacije i marketing
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
Faqe 87
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653160-1318759
88668
Proracun za ravnopravnost polova i etnske neformalnom forum (Kopiraj)
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
653160-1318760
88669
Proracun za projekte lokalnih nevladinih organizacija (Kopiraj
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
653160-1318761
88670
Za poljoprivredne projekte
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
653160-1318762
88671
Proracun povecati kolicinu vode (Kopiraj)
0
18,000
18,000
0
0
18,000
0
653160-1318763
88672
Ciscenje i odrzavanje (Copy)
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
653160-1318765
88673
Regulacija zelenila sredstava za navodnjavanje oko gradskih plocnicnika
0
0
0
0
0
0
0
653160-1318766
88674
Reguliranje prroit Rogaqice selo
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
653160-1318778
88675
Sredjivanje ograde groblja uz glavni put u Rogaqice
0
14,000
14,000
0
0
14,000
0
653160-1318779
88676
Uredba o parku Topanica
0
0
0
0
0
0
0
653160-1318780
88677
Vertikalna i horizontalna signalizacija
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
653160-1318781
88678
Jacanje elektricne energije
0
12,274
12,274
0
0
12,274
0
653160-1318782
88679
Hitna upravljanje
0
18,000
18,000
0
0
18,000
0
653160-1318783
88680
Projekti za manjine
0
11,800
11,800
0
0
11,800
0
653160-1319589
88681
Prioriteti za 2015
0
0
0
0
1,796,384
1,796,384
0
653160-1320474
84456
Popravak lokalnih puteva sa cevima i peskom u selu Topanica
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
653160-1320475
84457
Popravak sportskog terena u donjem Sipasnici i Kopernici
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kamenica
546,897
644,711
1,191,608
1,634,660
1,796,384
4,622,652
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
546,897
644,711
1,191,608
1,634,660
1,796,384
4,622,652
0
52,436
0
52,436
0
0
52,436
0
653730 - Osnovno Zdravstvo
747500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
653730-1319953
88682
Obnova ambulante
653730-1319958
88683
Kupovina medicinskih aparata
34,300
0
34,300
0
0
34,300
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
86,736
0
86,736
0
0
86,736
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
86,736
0
86,736
0
0
86,736
0
Ukupno - Kamenica
633,633
644,711
1,278,344
1,634,660
1,796,384
4,709,388
0
20,000
0
20,000
20,000
25,000
65,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
20,000
0
20,000
20,000
25,000
65,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
20,000
0
20,000
20,000
25,000
65,000
0
654000 - Novo Brdo
654180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181900 - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
654180-1319524
88684
Ostale konstrukcije za lokalne ceste
654195 - Lokalna Kancelarija
Faqe 88
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
196500 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Novo Brdo
654195-1319519
88685
Kupnja automobila za lokalnu zajednicu Ureda
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Novo Brdo
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
0
0
0
0
0
0
654480 - Ekonomski Razvoj
480300 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
654480-1319395
88686
Asfaltiranje puteva Lolake
149,360
11,640
161,000
0
0
161,000
0
654480-1319499
88687
Gradnja kuce za drustvene prigode
168,000
0
168,000
0
0
168,000
0
654480-1319504
88688
Sudjelovanje u projektima
79,360
11,640
91,000
60,000
70,000
221,000
0
654480-1319512
88689
Izgradnja kanalizacije
19,499
0
19,499
0
0
19,499
0
654480-1319521
88690
Izgradnja srednje skole
0
0
0
0
0
0
0
654480-1319579
88691
Asfalt, regulacija lokalnih cesta
0
0
0
277,353
0
277,353
0
654480-1319585
88692
Izgradnja i popravak Skolskom dvoristu
0
0
0
100,000
0
100,000
0
654480-1319614
88693
Izgradnja, asfaltiranje, rasvjeta lokalnih cesta
0
0
0
0
372,856
372,856
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
416,219
23,280
439,499
437,353
442,856
1,319,708
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
416,219
23,280
439,499
437,353
442,856
1,319,708
0
0
0
0
25,000
0
25,000
0
654660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664550 - Urbano Planiranje i Inspekcija
654660-1319593
88694
Regulacionih planova
654660-1319617
88695
Razvoj regulacionih planova
0
0
0
0
25,000
25,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
0
0
25,000
25,000
50,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
0
0
25,000
25,000
50,000
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
0
0
31,000
0
31,000
0
654730 - Osnovno Zdravstvo
748000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
654730-1319539
88696
Renoviranje gelqerosja zdravstvene stanice
654730-1319598
88697
Regulacija grijanje regulacija i nabava opreme za obitelji
654730-1319626
88698
Snabdevanje sa opremom GCPM (rengen)
0
0
0
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
20,000
0
20,000
31,000
20,000
71,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
0
20,000
31,000
20,000
71,000
0
654850 - Kultura, Omladina i Sport
850300 - Kultura - Novo Brdo
654850-1319531
88699
Nabava novih knjiga i instrumenata
7,500
0
7,500
0
0
7,500
0
654850-1319561
88700
Ostali gradevinski oprema
6,280
0
6,280
0
0
6,280
0
Faqe 89
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
654850-1319594
88701
Punjenje Sound SHKRS
0
0
0
8,000
0
8,000
0
654850-1319622
88702
Sredjivanje pokretne bine tradicionalna obuca bogatstvo fonda sa knjigama
0
0
0
0
9,000
9,000
0
Ukupno - Kultura - Novo Brdo
13,780
0
13,780
8,000
9,000
30,780
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
13,780
0
13,780
8,000
9,000
30,780
0
654920 - Obrazovanje i Nauka
921500 - Administracija - Novo Brdo
654920-1319545
88703
Obnova i gelqerosja obrazovne mogucnosti
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
654920-1319553
88704
Ostali kapital u sufinanciranju s drugim donatorima
15,140
0
15,140
0
0
15,140
0
654920-1319610
88705
Iscrtavanje, zgrada, Izgradnja Skolskih dvorista
0
0
0
48,000
0
48,000
0
654920-1319629
88706
Sredjivanje kabineta informatike
0
0
0
0
90,000
90,000
0
654920-1320528
84500
Uredenje skolskog dvorista i kut za igracke Nusi Tefiku Pasjak
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
654920-1320529
84501
Popravak puta PNF Skenderbeg u donjem Makreshu
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
654920-1320530
84502
Inventar za skole
13,000
0
13,000
0
0
13,000
0
654920-1320531
84503
Izgradnja toaleta u skoli u donjem Asdrenu Llabjan
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
Ukupno - Administracija - Novo Brdo
136,140
0
136,140
48,000
90,000
274,140
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
136,140
0
136,140
48,000
90,000
274,140
0
Ukupno - Novo Brdo
606,139
23,280
629,419
569,353
611,856
1,810,628
0
655000 - Strpce
655180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183550 - Vatrogasna Sluzba - Strpce
655180-1319151
88707
Hitne intervencije
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Strpce
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
655480 - Ekonomski Razvoj
480310 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Strpce
655480-1319169
88708
Uredjenje kanala za navodnjavanje poljoprivrednih povrsina
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Strpce
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
655660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666600 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
655660-1318847
88709
Vodovod za naselje Emerlahaj I Smaljaj
9,150
0
9,150
10,000
0
19,150
0
655660-1318867
88710
Kanalizacija za naselje Markaj i Shehler
10,065
0
10,065
0
0
10,065
0
Faqe 90
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
655660-1319011
88711
Vodovod za naselje Cokljar
27,450
0
27,450
20,000
0
47,450
0
655660-1319026
88712
Uredjenje lokalnih puteva za naselje Bozaj I Caraj
6,112
0
6,112
0
0
6,112
0
655660-1319041
88713
655660-1319049
88714
Asfaltiranje puta u selu Izance, IV faza
27,450
0
27,450
30,000
20,000
77,450
0
Uredjenje puta I skolske ograde u selu Gornja Bitinja
18,300
0
18,300
11,000
20,000
49,300
0
655660-1319056
88715
Uredjenje lokalnih puteva u Donjoj Bitinji
655660-1319060
88716
Uredjenje puta za Kostanjevo, naselje Dzemajlj Aljis
655660-1319123
88717
Asfaltiranje puta Vica-Kostanjevo, I-va faza
655660-1319140
88718
Kanalizacija za naselje Eljezaj selo Brod
655660-1319296
88719
655660-1319308
88720
655660-1319318
88721
Participacija I sufinanciranje projekata
655660-1319326
88722
Izrada detaljnog urbanistickog plana
655660-1319333
88723
Uredjenje javne rasvete
655660-1319336
88724
655660-1319347
88725
655660-1319363
88726
655660-1319370
88727
655660-1319375
655660-1319378
0
0
0
15,000
20,000
35,000
0
4,575
0
4,575
0
0
4,575
0
27,450
0
27,450
30,000
35,000
92,450
0
0
0
0
0
0
0
0
Ucesce za sportsku halu
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
Izrada detaljnih projekata
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
5,197
44,803
50,000
100,000
100,000
250,000
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Instaliranje kamera za video nadzor u Strpcu
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
Uredjenje puta u mahali Markagini u Sevcu
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
Izgradnja mosta u Uzunove u Strpcu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Asfaltiranje glavne ulice u Gotovusi
54,403
0
54,403
0
0
54,403
0
88728
Oblaganje betonskih povrsina kamenim plocama u Strpcu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
88729
Uredjenje planinskog puta Kolovoznik
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
655660-1319398
88730
Asfaltiranje puteva u Berevcu
0
0
0
100,000
200,000
300,000
0
655660-1319677
88731
Sanacija kanalizacione mreze u Strpcu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
655660-1319680
88732
Uredjenje recnog korita reke Miljostice
0
0
0
178,991
163,233
342,224
0
655660-1319681
88733
Uredjenje lokalnih puteva u Firaju
0
0
0
24,000
40,000
64,000
0
655660-1319685
88734
Vodovod u selo Brod, mahale Req. Markaj i Sehler
0
0
0
24,495
10,000
34,495
0
655660-1319688
88735
Uredjenje puteva u selo Brod
655660-1320255
88910
Rehabilitacija putne Verbeshtice - Brezovica
655660-1320490
84468
Mali sportski teren u donjem Biti
655660-1320990
84528
Rekonstrukcija puta Jazhince-Sevce
0
0
0
0
36,616
36,616
0
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
9,150
0
9,150
0
0
9,150
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
724,302
144,803
869,105
643,486
694,849
2,207,440
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
724,302
144,803
869,105
643,486
694,849
2,207,440
0
76,755
0
76,755
79,815
79,815
236,385
0
655730 - Osnovno Zdravstvo
748500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
655730-1319192
88736
Specijalna medicinska oprema
Faqe 91
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
76,755
0
76,755
79,815
79,815
236,385
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
76,755
0
76,755
79,815
79,815
236,385
0
39,129
0
39,129
39,129
39,129
117,387
0
39,129
0
39,129
39,129
39,129
117,387
0
22,370
0
22,370
22,370
22,370
67,110
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
22,370
0
22,370
22,370
22,370
67,110
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
61,499
0
61,499
61,499
61,499
184,497
0
Ukupno - Strpce
907,556
144,803
1,052,359
829,800
881,163
2,763,322
0
655920 - Obrazovanje i Nauka
939000 - Osnovno Obrazovanje - Strpce
655920-1319212
88737
Rekonstrukcija skolske objekata- osnovne skole
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Strpce
951000 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
655920-1319220
88738
Rekonstrukcija skolskih objekata srednjih skola
656000 - Urosevac
656166 - Inspekcija
166630 - Inspekcija - Urosevac
656660-094894
71050
Rusenje zgrada bez dozvole
20,000
0
20,000
30,000
30,000
80,000
0
656660-1112188
83276
Dezinfekcija i deratizacija
57,290
0
57,290
55,000
55,000
167,290
0
Ukupno - Inspekcija - Urosevac
77,290
0
77,290
85,000
85,000
247,290
0
Ukupno - Inspekcija
77,290
0
77,290
85,000
85,000
247,290
0
656180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180320 - Putna Infrastruktura - Urosevac
656180-1318728
88739
Uredjenje zelenih povrsina
32,000
0
32,000
32,000
32,000
96,000
0
656180-1318819
88740
Ostala oprema za gradskou dekoraciju
15,000
0
15,000
25,000
25,000
65,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Urosevac
47,000
0
47,000
57,000
57,000
161,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
47,000
0
47,000
57,000
57,000
161,000
0
15,000
0
15,000
18,000
18,000
51,000
0
656470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470320 - Poljoprivreda - Urosevac
656470-1111922
83274
Vakcinacija stocnog fonda
656470-1215105
86321
Eliminisanje pasa lutalica
15,000
0
15,000
22,500
22,500
60,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Urosevac
30,000
0
30,000
40,500
40,500
111,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
30,000
0
30,000
40,500
40,500
111,000
0
656480 - Ekonomski Razvoj
480320 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
Faqe 92
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656180-1215612
86325
Osvetljenje neosvetljenih gradskih ulica
50,000
50,000
100,000
65,000
65,000
230,000
0
656180-1215629
88741
Izgradnja javnih toaleta u Freedom Park
0
0
0
0
0
0
0
656480-1111559
83270
Ucescu u projektima sa donatorima
318,000
200,000
518,000
4,812,732
5,881,903
11,212,635
0
656480-1111565
83271
Ucesce u projektima sa participacijom gradjana
100,044
239,956
340,000
480,360
480,000
1,300,360
0
656480-1112756
86328
Fekalna kanalizacija u selo Pojata
0
9,000
9,000
180,000
0
189,000
0
656480-1112759
86330
Fekalna kanalizacija u selo Tern
60,641
0
60,641
198,000
0
258,641
0
656480-1112760
86331
Fekalna kanalizacija u selo Manastirica
88,768
0
88,768
0
0
88,768
0
656480-1112761
83334
Kanalizacija u selu Gornje Neredime
88,791
0
88,791
0
0
88,791
0
656480-1215253
86333
Nadgledanje projekta
0
55,000
55,000
80,000
80,000
215,000
0
656480-1215625
86337
Fekalna Kanalizacija na ulici Enver topali
51,711
0
51,711
44,000
0
95,711
0
656480-1215626
86338
Atmosverska kanalizacija i asfaltiranje puta Imsi Halili
59,761
0
59,761
48,000
0
107,761
0
656480-1215630
88742
Regulisanje pristupa drumom Ahmetom Kaciku put V.Gervalla
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
656480-1217483
81307
Kanaliziranje cijevi u selu Bibaj, staro selo i jedan deo grada
14,362
0
14,362
0
0
14,362
0
656480-1318364
88743
Rekonstrukcija muc•enika vorrezave
0
21,192
21,192
0
0
21,192
0
656480-1318389
88744
Poslovni objekat u zemlji Talinoc Muhakhereve
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
656480-1318427
88745
Renoviranje kancelarije u bifurkacije
656480-1318792
88746
Uredjenje centra grada faza - I
656480-1318797
88747
Regulisanje korita reke projekta, faza II
0
656480-1318991
88748
Kanalizacija atmosferski riasfaltimi og, Astrit Bitiki
40,000
656480-1319012
88749
Izgradnja dva nova mosta u selu Bale
41,000
656480-1319101
88750
Izgradnja mosta u selu Koshare
0
656480-1319111
88751
Izgradnja kolektora atmosferske Talinovc selu Muhagjerve II faze
50,000
656480-1319128
88752
Izgradnja kanalizacionog kolektora u severnom delu grada faze II
195,690
656480-1319136
88753
Ndertimi i kolektorit te kanalizimit fekal prej kolektorit te ri nga ura e dudit deri ne Doganaj
288,975
faza II
656480-1319164
88754
Lift instalacija u objektu opstinske uprave
656480-1319379
88755
Asfaltni put hashanve Miraa
656480-1319384
88756
656480-1319418
88757
656480-1319424
656480-1319428
656480-1319435
88760
656480-1319443
88761
656480-1319483
88762
Put Asflatimi Softaj Rahovice
15,000
789
15,789
0
0
15,789
0
200,000
200,000
400,000
0
0
400,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
100,000
140,000
0
0
140,000
0
9,000
50,000
0
0
50,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
50,000
0
0
50,000
0
0
195,690
0
0
195,690
0
0
288,975
0
0
288,975
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
55,000
40,000
95,000
0
0
95,000
0
Asfalttiranje puta Varosh - Greme
40,000
50,000
90,000
0
0
90,000
0
Asfaltirnaje puta berishajve u greme
40,000
30,000
70,000
0
0
70,000
0
88758
Asfaltiranje puta u selu Gakke da Burnikut II faze
50,000
65,000
115,000
0
0
115,000
0
88759
Asfaltiranje puta u Talinovc Jerlive
10,000
25,000
35,000
0
0
35,000
0
Asfaltiranje i osvetljenje puta u Komoglava
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
Asfaltni put, Nora park, i Metush Krasniqi, ove veze sa Prishtinom, Skoplje putevima
0
87,000
87,000
0
0
87,000
0
100,000
65,000
165,000
0
0
165,000
0
Faqe 93
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656480-1319484
88763
Asfaltiranje puta Rahovice Miroslae
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
656480-1319485
88764
Asfaltiranje put Dubravama
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
656480-1319486
88765
Uredjenje puteva i parking Freedom Park, II faza
30,000
25,000
55,000
0
0
55,000
0
656480-1319487
88766
Asfaltiranje put Zaskok Pleshine (vazhdim i projektit MAPL)
128,838
0
128,838
0
0
128,838
0
656480-1319488
88767
Asfaltiranje puta Zaskok Pleshine (nastavak projekta MAPL)
340,044
301,956
642,000
670,000
0
1,312,000
0
656480-1319489
88768
Asfalt q•etiri traka ceste koja Raĕak strane policije da ITD
0
0
0
0
0
0
0
656480-1319490
88769
Asfaltiranje i popravka trotoara na putu Remzi Hokha
656480-1319491
88770
Izgradnja nogostupa uz autocestu u sojeva
656480-1319492
88771
Izgradnja trotoara na putu Emin Duraku i Sinana Sahiti
656480-1319493
88772
Popravka puteva sa asflat i trotoari
656480-1319494
88773
Postavi makadamskih cesta - otvaranje novih cesta
656480-1319495
88774
Izrada i revizija projekata detaljne
656480-1319567
88775
Izgradnja kuca za socijalne prilike
39,290
656480-1320517
84490
Eliminacija poplava u Greme kvartalu Spahiaj
0
656480-1320518
84491
Kanalizacija na putu " Vera Ndrecaj "
0
656480-1320519
84492
Kanalizacija na putu " Nermin Vlora "
10,710
43,670
656660-1112261
86341
Fekalna kanalizacija u ulici Xheve Lladrovci i Mehmet Gradica
34,635
0
656660-1215862
86345
Kanalizacija u komoglavi 3 Faza
23,971
656660-1215869
88776
Asfaltni put Bega Obrazovanje II faza
50,000
656660-1215874
86352
Fekalna kanalizacija na istocnom delu grada oko magistrale Pristina = Skoplje
0
656660-1215879
86353
Atmosverski kolektor u selo Muhadjerski Talinovac
14,000
656660-1215929
86361
Fekalna kanalizacija u selo Talinoc Jerlija
656660-1215942
86364
Fekalna kanalizacija na ulici
656660-1318835
88777
656660-1318848
656660-1318855
0
0
0
0
0
0
0
1,000
25,000
26,000
0
0
26,000
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
60,000
100,000
160,000
160,000
180,000
500,000
0
65,000
82,917
147,917
150,000
150,000
447,917
0
100,000
125,000
225,000
220,500
220,500
666,000
0
25,000
64,290
75,000
75,000
214,290
0
9,800
9,800
0
0
9,800
0
24,088
24,088
0
0
24,088
0
54,380
0
0
54,380
0
34,635
35,100
0
69,735
0
9,448
33,419
20,000
0
53,419
0
16,830
66,830
0
0
66,830
0
4,339
4,339
96,000
0
100,339
0
0
14,000
0
0
14,000
0
71,524
0
71,524
0
0
71,524
0
0
52,191
52,191
18,450
0
70,641
0
Kanalizacija u selu Nerodimlje, Faza II
50,000
35,000
85,000
0
0
85,000
0
88778
Kanalizimi Fekal ne fshatin Kosine, faza e II
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
88779
Kanalizacija u selu Rakaj, Faza II
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
3,096,755
2,457,176
5,553,931
7,353,142
7,132,403
20,039,476
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
3,096,755
2,457,176
5,553,931
7,353,142
7,132,403
20,039,476
0
100,000
0
100,000
200,000
0
300,000
0
95,000
0
95,000
0
0
95,000
0
195,000
0
195,000
200,000
0
395,000
0
656660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
656480-1111923
83278
Kupovina zemlje eksproprijacija
656660-1318703
88780
Regulatorni Planovi grada
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 94
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
195,000
0
195,000
200,000
0
395,000
0
50,000
0
121,928
0
656730 - Osnovno Zdravstvo
730410 - Administracija - Urosevac
656730-1215856
86367
Izgradnja novog emergentnog centra I faza
0
71,928
71,928
656730-1320520
84493
Uklanjanje troskova za pogrebne usluge
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
91,928
91,928
50,000
0
141,928
0
155,000
0
155,000
120,000
120,000
395,000
0
Ukupno - Administracija - Urosevac
749000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
656730-1112018
83340
Medicinska oprema
656730-1318577
88781
Renoviranje objekata FMCs
656730-1319024
88782
Renoviranje AMF-a Komogllave
656730-1319458
88783
Kupovina prevoznog sredstva
0
0
0
0
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
200,000
0
200,000
120,000
120,000
440,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
200,000
91,928
291,928
170,000
120,000
581,928
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
656850 - Kultura, Omladina i Sport
850320 - Kultura - Urosevac
656850-1318601
88784
Kupovina knjiga za biblioteku
Ukupno - Kultura - Urosevac
851120 - Sport i Rekreacija - Urosevac
656850-1318603
88785
Izgradnja sportskih terena u gradu, u novom naselju, na putu, Gursel i Bajram
656850-1318645
88786
Izgradnja sportskih terena u selima (Zllatar, Talinoc, Oraovica, Lloshkobare, Sazli)
90,000
0
90,000
0
0
90,000
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Urosevac
135,000
0
135,000
0
0
135,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
145,000
0
145,000
0
0
145,000
0
13,173
0
13,173
0
0
13,173
0
13,173
0
13,173
0
0
13,173
0
656920 - Obrazovanje i Nauka
928300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
656920-1320521
84494
Inventarizacija vrtica
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
939300 - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
656920-1215010
86373
Izgradnja osnovne skole Mic Sokolji
82,726
0
82,726
0
0
82,726
0
656920-1319055
88787
Regulisanje centralnog grejanja osnovne skole, Mejdi Djaferi "Mirosal
10,662
0
10,662
0
0
10,662
0
656920-1319102
88788
Regulisanje centralnog grejanja osnovne skole, muharrema Shemsedini "F.Vjeter
21,000
0
21,000
0
0
21,000
0
656920-1319114
88789
Regulisanje grejanja osnovne skole , Kemajl Hetemi "Rahovice
13,210
0
13,210
0
0
13,210
0
656920-1319130
88790
Regulisanje grejanja osnovne skole Nezavisnost "Balaj
17,800
0
17,800
0
0
17,800
0
656920-1319174
88791
Fiksiranje krovnu SH. f. Imri Halili "Gakke
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
Faqe 95
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656920-1319227
88792
Regulisanje ograde osnovne skole Tefik Kanga "Urosevac 656480-1319379
0
0
0
0
0
0
0
656920-1319416
88793
IIzgradnja skole grubo fillorene Greme
341,057
0
341,057
0
0
341,057
0
656920-1319978
88794
656920-1319981
88795
Izgradnja SH toaleta. Ramadan Redjepi primarni
4,500
0
4,500
0
0
4,500
0
Izgradnja sanitarnih objekata u osnovnoj skoli Liman Reka
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
656920-1320522
84495
Izgradnja ograde u osnovnoj skoli Mirosalje
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
13,338
0
13,338
0
0
13,338
0
524,293
0
524,293
0
0
524,293
0
5,339
0
5,339
0
0
5,339
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
5,339
50,000
55,339
0
0
55,339
0
951300 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
656920-1320523
84496
Popravak centralnog grejanja u srednjoj skoli " Sabana Hasani "
656920-1320524
84497
Opremanje studenata sa uniformama
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
542,805
50,000
592,805
0
0
592,805
0
Ukupno - Urosevac
4,333,850
2,599,104
6,932,954
7,905,642
7,434,903
22,273,499
0
657000 - Vitina
657175 - Budzet i Finansije
175330 - Budzet i Finansije - Vitina
657175-1320076
88796
Gradnja cesta
0
0
0
450,000
550,000
1,000,000
0
657175-1320090
88797
Gradnja vodovoda
0
0
0
346,134
396,134
742,268
0
657175-1320094
88798
Izgradnja kanalizacije
0
0
0
350,000
410,000
760,000
0
657180-1319125
88799
Izgradnja vodovoda u selo Remnik
105,000
15,000
120,000
0
0
120,000
0
657180-1319208
88800
Izgradnja puta Goden - Donje Stubla
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
657180-1319350
88801
Izgradja trotuara na putu Viti - Ramnist
25,000
33,528
58,528
0
0
58,528
0
657180-1319417
88802
Izgradnja kanalizacija u selo Budrik
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
657180-1319434
88803
Izgradnja kanalizacija u selo Smir
200,000
20,000
220,000
0
0
220,000
0
657180-1319450
88804
Izgradnja kanalizacija u selo Terpez
148,696
0
148,696
0
0
148,696
0
657180-1319647
88805
Povecan protok vode u tvornici vode - Letnice
13,866
11,134
25,000
0
0
25,000
0
657470-1319366
88806
Poloprivedni putevi
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
657480-1319061
88807
Izgradnja alternativa puta Gornja Stubla
85,000
0
85,000
0
0
85,000
0
657480-1319181
88808
Asfaltiranje puta Kabash - Palih Boraca
80,000
20,000
100,000
0
0
100,000
0
657480-1319302
88809
Participanje u projekte sa zajednicom i donatorima
63,546
234,776
298,322
606,430
466,430
1,371,182
0
657480-1319341
88810
Asfaltiranje puta Verbovc - Podgorc
165,669
0
165,669
0
0
165,669
0
657480-1319500
88811
Asfaltiranje puta u sello Drobes
0
0
0
0
0
0
0
657480-1319515
88812
Nadzor u projektima
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
Faqe 96
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
657480-1319530
88813
Sastavlanje projekata
657660-1319225
88814
Prosirenje i asfaltiranje puta Palih Boraca - Smir
657660-1319402
88815
Asfaltiranje putevi na ulici Cart - Palt ne Verban
657920-1319147
88816
Izgradnja osnovno skole u selo Trestenik
10,000
20,000
30,000
0
0
30,000
0
136,000
0
136,000
0
0
136,000
0
0
18,000
18,000
0
0
18,000
0
112,349
0
112,349
0
0
112,349
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Vitina
1,285,126
442,438
1,727,564
1,752,564
1,822,564
5,302,692
0
Ukupno - Budzet i Finansije
1,285,126
442,438
1,727,564
1,752,564
1,822,564
5,302,692
0
657730 - Osnovno Zdravstvo
749500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
657730-1319551
88817
Renovanje po ambulantima
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
657920 - Obrazovanje i Nauka
921650 - Administracija - Vitina
657920-1319604
88818
Renovanje po skolama
Ukupno - Administracija - Vitina
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
Ukupno - Vitina
1,345,126
442,438
1,787,564
1,812,564
1,882,564
5,482,692
0
658000 - Partes
658160 - Predsednik i Opstinski Savet
160340 - Kancelarija Predsednika - Partes
658160-1216456
86398
Participacija projekata od donatora za infrakstrukturu
80,080
40,000
120,080
125,080
170,000
415,160
0
658160-1319410
88819
Uredjivanje gradskog trga u Partesu
5,389
0
5,389
0
0
5,389
0
658160-1319427
88820
Participacija za projekte od USAID
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
658160-1319461
88821
Participacija za projekte od donatora LOGOS
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Partes
95,469
40,000
135,469
125,080
170,000
430,549
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
95,469
40,000
135,469
125,080
170,000
430,549
0
22,053
0
22,053
22,053
0
44,106
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
22,053
0
22,053
22,053
0
44,106
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
22,053
0
22,053
22,053
0
44,106
0
658730 - Osnovno Zdravstvo
750000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
658160-1216459
85001
Participacija i nabavka opreme za zdravstvo (zdravstvo)
658920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 97
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
939900 - Osnovno Obrazovanje - Partes
658160-1216460
85002
Participacija projekata , opreme za skolu (Prosveta)
4,812
0
4,812
24,812
0
29,624
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Partes
4,812
0
4,812
24,812
0
29,624
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
4,812
0
4,812
24,812
0
29,624
0
Ukupno - Partes
122,334
40,000
162,334
171,945
170,000
504,279
0
20,000
2,000
22,000
0
0
22,000
0
659000 - General Jankovic
659660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664800 - Urbano Planiranje i Inspekcija
659660-1214936
86408
Renovisanje i adaptacija kancelarija u zgradi opstine (bivsi centar omladine)
659660-1214942
86411
Snabdevanje informativnom tehnologijom za skole (laptopovi i projektori)
0
1,500
1,500
0
0
1,500
0
659660-1215035
86420
Fond za eksproprijaciju
0
11,947
11,947
0
0
11,947
0
659660-1215596
86422
Izgradnja zgrade Centra za Socijalni Rad
0
21,894
21,894
0
0
21,894
0
659660-1319050
88822
Popravka kompleksa muzenika groblju u Pustenik
29,000
33,520
62,520
0
0
62,520
0
659660-1319063
88823
Concreat Briks putne plana do vodovod- Dimce
15,000
28,864
43,864
0
0
43,864
0
659660-1319153
88824
Uredba kanalizacije duz puta od benzinskih pumpi na Lepenac
15,000
15,000
30,000
0
0
30,000
0
659660-1319158
88825
Asfaltiranje sa konkretnim Briks kroz sela i puteve koji vode do groblja ( Seshte , Krivanek
10,000
, upravljanje ,18,000
pravo, Paldenice
28,000
, Novi Ä•etvrt, Ä•etvrt
0 vode kiselo) 0
28,000
0
659660-1319170
88826
Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda - septiĕka jama
659660-1319184
88827
Asfalting put zarobljenika Ura fezes
659660-1319194
88828
Zamjena vodovodne cijevi iz grma do rezervoara susjedstvu
659660-1319200
88829
Cestovni poplocavanje s konkretnim kubeza Curri susjedstvu
659660-1319204
88830
659660-1319209
88831
659660-1319213
18,000
10,000
28,000
0
0
28,000
0
0
23,688
23,688
0
0
23,688
0
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
6,158
13,842
20,000
0
0
20,000
0
Javno osvetljenje u urbanim sredinama
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
Fond za razvoj projekata
0
5,284
5,284
0
0
5,284
0
88832
Renoviranje i ukradavanje , a fasada zgrade opshtine
0
4,395
4,395
0
0
4,395
0
659660-1319216
88833
Fasadimi javni objekti
0
0
0
0
0
0
0
659660-1319226
88834
Cetvrti put propis koji llaporit
0
0
0
0
0
0
0
659660-1319230
88835
Regulacija korita Dimces - druga faza
0
0
0
0
0
0
0
659660-1319235
88836
Korito reke Lepenac regulacija
0
0
0
5,000
0
5,000
0
659660-1319236
88837
Istrazivanje i opskrbu pitkom vodom u selima (Paldenice, Secishte, Gorance
0
0
0
0
0
0
0
659660-1319238
88838
Reka ciscl•enje Lepenac od azbest otpada
0
0
0
0
0
0
0
659660-1319240
88839
Podesavanje snage transformatora u naselju Krasnik
0
0
0
0
0
0
0
659660-1319241
88840
Regulisanje prrockes Secishte selo
0
0
0
0
0
0
0
659660-1319242
88841
Asfaltiranje puta Gorance - Gllobokice
0
0
0
0
0
0
0
Faqe 98
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659660-1319243
88842
Regulacija visokog napona struje iz Gorances nacin da se bivsi repetitori TVP-a
659660-1319244
88843
Asfaltiranje puta prasine belo- Paldenice
659660-1319246
88844
Regulacija napona struje iz osnovne Skole Ilaz Thaci na vodoopskrbne Dimces
659660-1319281
88845
Regulisanje osnovne Skole puta Ilaz Thaki -bele prasine
659660-1319324
88846
659660-1319332
88847
659660-1319345
659660-1319355
0
0
0
0
0
0
0
55,000
46,139
101,139
0
0
101,139
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
Asfaltiranje puteva Ramuk - Kashan
0
0
0
38,000
0
38,000
0
Asfaltiranje puta od suvog vode Pustenik
0
0
0
30,000
0
30,000
0
88848
Pesacima popravke prema Hani Han- kiselom vodom
0
0
0
30,000
0
30,000
0
88849
Ponavljanje put od Dermjaku do Gornjeg Dermjakui
0
0
0
20,000
0
20,000
0
659660-1319362
88850
Asfaltiranje sa betonskom kubeza kroz sela i puteve koji vode do groblja ( Sekishte , Krivenik 0
, Gorance , lak ,0Paldenice , Novi0 Ä•etvrt, Ä•etvrt
20,000kiselo voda)
0
20,000
0
659660-1319394
88851
Posumljavanje u barovima oblasti
0
0
0
10,284
0
10,284
0
659660-1319399
88852
Izgradnja stepeniste osnovne Skole sportskom terenu " Ilaz Thaqi "
0
0
0
20,000
0
20,000
0
659660-1319404
88853
Fond za razvoj projekata
0
0
0
10,000
0
10,000
0
659660-1319412
88854
Besplatni alati za sufinansiranje
0
0
0
60,000
0
60,000
0
659660-1319421
88855
Istrazivanje i opskrbu pitkom vodom u selima (Paldenice, Seqishte, Gorance)
0
0
0
20,000
0
20,000
0
659660-1319438
88856
Podvoznjak na spoju Hani Elezit (magistrala)
0
0
0
100,000
0
100,000
0
659660-1319465
88857
Gradnja postrojenja za prociscavanje otpadnih
0
0
0
60,000
0
60,000
0
659660-1319470
88858
Pothodniku zeljeznicke stanice
0
0
0
100,000
0
100,000
0
659660-1319509
88859
Besplatni alati za sufinansiranje
0
0
0
0
40,000
40,000
0
659660-1319520
88860
Izgradnja autobuske stanice
0
0
0
0
30,000
30,000
0
659660-1319528
88861
Regulacija kiselo izvorišta i cevi protoka do Han Han
0
0
0
0
50,000
50,000
0
659660-1319538
88862
Izgradnja kanalizacije u selu Gorance - Rezhance Hani i elezit
0
0
0
0
40,000
40,000
0
659660-1319549
88863
Izgradnja vrtic̕a za decu
0
0
0
0
80,000
80,000
0
659660-1319558
88864
Izgradnja nove osnovne Å¡kole u naselju
0
0
0
0
70,000
70,000
0
659660-1319563
88865
Uredba kanalizacije Krivenik - Sekishte
0
0
0
0
30,000
30,000
0
659660-1319568
88866
Izgradnja Doma kulture
0
0
0
0
50,000
50,000
0
659660-1319573
88867
Reopening Pustenik drumsko- laq
0
0
0
0
20,000
20,000
0
659660-1319580
88868
Regulisanje otpadnih voda u preostalim Cetvrtine sela Paldenice
0
0
0
0
20,000
20,000
0
659660-1319592
88869
Javno osvetljenje sela
0
0
0
0
9,284
9,284
0
659660-1319595
88870
Kanalizacija regulacija Rezhance selo i naselje Hunel
0
0
0
0
25,000
25,000
0
659660-1319597
88871
Izgradnja sportskom terenu koji pokriva srednju Skolu Dardanije
0
0
0
5,000
0
5,000
0
659660-1319600
88872
Dodavanje vode kapaciteta
0
0
0
0
50,000
50,000
0
659660-1319606
88873
Uredba o sportskim halama Paldenice i Gorance
0
0
0
0
40,000
40,000
0
659660-1319671
88874
Rehabilitacija i prozenje kapaciteta vode
0
0
0
0
0
0
0
Faqe 99
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659660-1319674
88875
Zelenilo nekih delova Ceneral Jankoviclu
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
659660-1319720
88876
Besplatni alati za sufinansiranje
20,000
25,558
45,558
0
0
45,558
0
659660-1319729
88877
Regulisanje otpadnih voda iz Bucove susedstva sela Melik do sela hrabrih
0
659660-1320496
84472
Merenje i registrovanje javnog puta Opstine
0
0
0
0
0
0
0
9,000
9,000
0
0
9,000
0
659660-1320497
84473
Asfaltiranje puteljka sa betonskim kockicama u selu Dimce
0
659660-1320498
84474
Asfaltiranje puta kod groblja sa betonskim kockama u novom naselju
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
198,158
293,631
491,789
528,284
554,284
1,574,357
0
198,158
293,631
491,789
528,284
554,284
1,574,357
0
659730 - Osnovno Zdravstvo
730440 - Administracija - General Jankovic
659730-1319502
88878
Aneks Porodica Hani i Elezit
0
0
0
0
0
0
0
659730-1319679
88879
Regulisanje ograde tog ambulante u selu Gorance
0
0
0
12,000
0
12,000
0
659730-1319682
88880
Uspostavljanje ambulante stanice u selu Paldenice
0
0
0
0
20,000
20,000
0
659730-1320499
84475
Popravak infrastrukturnog objekta CPM
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
Ukupno - Administracija - General Jankovic
5,000
0
5,000
12,000
20,000
37,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
5,000
0
5,000
12,000
20,000
37,000
0
0
0
0
659920 - Obrazovanje i Nauka
921750 - Administracija - General Jankovic
659920-1319508
88881
Aneks Osnovna Skola " Iljaz Taqi " Hani i Elezit drugu fazu
0
0
0
0
659920-1319618
88882
Skola infrastruktura regulacija
0
0
0
5,000
0
5,000
0
659920-1319632
88883
Skola infrastruktura regulacija
0
0
0
0
12,000
12,000
0
659920-1319690
88884
Skolski pribor inventar
0
0
0
0
0
0
0
659920-1319695
88885
Promena kalldajave ( pec̕i ) u školama
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
659920-1319696
88886
Skola oprema sa generatorom
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
659920-1319698
88887
Skola oprema sa generatorom
0
0
0
15,000
0
15,000
0
659920-1319699
88888
Skola oprema sa generatorom
0
0
0
0
10,000
10,000
0
659920-1319700
88889
Skolski pribor inventar
0
0
0
10,000
0
10,000
0
659920-1319702
88890
Skolski pribor inventar
0
0
0
0
8,000
8,000
0
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
Ukupno - Administracija - General Jankovic
940200 - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
659730-1215963
86430
Uredjenje skolske infrastrukture
0
2,495
2,495
0
0
2,495
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
0
2,495
2,495
0
0
2,495
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
30,000
2,495
32,495
30,000
30,000
92,495
0
Faqe 100
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - General Jankovic
233,158
296,126
529,284
570,284
604,284
1,703,852
0
660000 - Kllokoti
660160 - Predsednik i Opstinski Savet
160360 - Kancelarija Predsednika - Klokot
660160-1319796
88891
Kanalizacija kroz Klokot faza ll
68,200
21,800
90,000
90,000
90,000
270,000
0
660180-1216461
86433
Asfaltiranje puta u Grncaru
35,000
15,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
660180-1216525
88892
Asfaltiranje puta u Mogili 2013-2014
56,071
15,000
71,071
71,071
71,071
213,213
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klokot
159,271
51,800
211,071
211,071
211,071
633,213
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
159,271
51,800
211,071
211,071
211,071
633,213
0
61,436
0
61,436
61,436
61,436
184,308
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
61,436
0
61,436
61,436
61,436
184,308
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
61,436
0
61,436
61,436
61,436
184,308
0
Ukupno - Kllokoti
220,707
51,800
272,507
272,507
272,507
817,521
0
0
0
0
24,524
0
24,524
0
660920 - Obrazovanje i Nauka
940500 - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
660920-1320008
88893
Rekonstrukcija osnovne skole Gjon Sereqi
661000 - Ranillug
661160 - Predsednik i Opstinski Savet
160370 - Kancelarija Predsednika - Ranilug
661160-1319669
88894
Sufinansiranje projekata u Opstini 2014
661163-1216291
86439
Asfaltiranje puta Malo Ropotovo - Odevce
77,668
0
77,668
0
0
77,668
0
661163-1216298
86440
Sufinansiranje projekata u Opstini
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
661163-1216512
88895
Izgradnja fiskulturne sale u sastavu Osnovne ?kole "Trajko Peric" - Veliko Ropotovo
0
0
0
200,000
0
200,000
0
661180-1319565
88896
Regulacija lokalnih puteva
16,244
0
16,244
0
0
16,244
0
661180-1319590
88897
Sanacija lokalnih puteva
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Ranilug
93,912
35,000
128,912
224,524
0
353,436
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
93,912
35,000
128,912
224,524
0
353,436
0
661730 - Osnovno Zdravstvo
751500 - Usluge osnognog zdrastva - Ranillug
661730-1320113
88898
Renoviranje Ambulante u Ranilugu
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Usluge osnognog zdrastva - Ranillug
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
0
0
0
0
0
0
Faqe 101
Date: 26.07.2013
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
661920 - Obrazovanje i Nauka
940800 - Osnovno Obrazovanje - Ranillug
661920-1319534
88899
Sanacija pomocne zgrade za osnovnu skolu "Veljko Dugosevic" u Ranilugu
43,612
0
43,612
0
0
43,612
0
43,612
0
43,612
0
0
43,612
0
0
0
0
0
224,524
224,524
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
0
0
0
0
224,524
224,524
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
43,612
0
43,612
0
224,524
268,136
0
Ukupno - Ranillug
137,524
35,000
172,524
224,524
224,524
621,572
0
41,559,673 128,242,369 127,319,268 130,086,957 385,648,594
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Ranillug
952800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
661163-1216514
86441
Izgradnja Medicinske srednje skole u Velikom Ropotovu
Ukupno
86,682,696
Faqe 102
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
611 Glogovac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
9,376,175.0
9,820,501.0
9,679,374.0
9,803,085.7
9,911,257.7
647,669.0
141,177.0
287,134.0
105,469.0
60,765.0
48,300.0
52,100.0
20,500.0
219,358.0
69,282.0
16,100.0
28,000.0
69,200.0
36,776.0
804,228.0
147,000.0
343,034.0
131,500.0
70,067.0
55,037.0
66,430.0
20,000.0
195,558.0
33,210.0
64,348.0
1,030,000.0
236,800.0
515,000.0
200,000.0
150,000.0
50,000.0
65,000.0
50,000.0
258,200.0
126,260.0
98,000.0
1,000,000.0
230,000.0
386,200.0
135,009.0
120,000.0
22,051.0
66,430.0
42,710.0
363,800.0
120,000.0
135,000.0
37,800.0
71,000.0
59,000.0
72,940.0
1,050,000.0
218,000.0
531,000.0
210,000.0
151,000.0
52,000.0
67,000.0
51,000.0
281,000.0
132,000.0
13,861.0
61,000.0
74,139.0
118,636.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
9,016,273.0
3,667,471.0
4,243,765.0
1,105,037.0
8,679,374.0
3,313,996.0
4,243,766.7
1,121,612.0
8,773,085.7
3,390,882.0
4,243,766.7
1,138,437.0
8,861,257.7
3,461,978.0
4,243,766.7
1,155,513.0
8,728,506.0
2,878,599.0
4,706,208.0
1,095,354.0
48,345.0
Rezime
612 Kosovo Polje
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
5,564,699.0
6,091,949.0
6,443,554.7
6,584,550.8
6,685,681.4
850,774.0
230,000.0
481,000.0
69,000.0
11,000.0
51,000.0
250,000.0
100,000.0
139,774.0
14,500.0
63,500.0
11,000.0
50,774.0
1,300,000.0
383,247.0
510,000.0
150,000.0
20,000.0
50,000.0
170,000.0
120,000.0
218,000.0
5,000.0
90,000.0
13,000.0
110,000.0
188,753.0
4,791,949.0
1,814,678.0
1,500,000.0
400,000.0
725,000.0
30,000.0
25,000.0
60,000.0
380,000.0
230,000.0
205,000.0
1,550,000.0
400,000.0
775,000.0
80,000.0
25,000.0
60,000.0
380,000.0
230,000.0
205,000.0
1,600,000.0
400,000.0
825,000.0
130,000.0
25,000.0
60,000.0
380,000.0
230,000.0
205,000.0
90,000.0
15,000.0
100,000.0
170,000.0
4,943,554.7
1,956,925.6
90,000.0
15,000.0
100,000.0
170,000.0
5,034,550.8
2,038,422.7
90,000.0
15,000.0
100,000.0
170,000.0
5,085,681.4
2,079,911.3
4,713,925.0
1,774,878.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 1 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
612 Kosovo Polje
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2,320,797.0
583,281.0
34,969.0
2012 Aktual
2,353,368.0
623,903.0
2013 Budzet
2,353,368.0
633,261.1
2014 Procena 2015 Procena
2,353,368.0
642,760.1
2,353,368.0
652,402.1
Rezime
613 Lipljan
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za Sociale zastite
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
10,791,142.0
11,460,214.0
964,846.0
205,000.0
622,133.0
137,000.0
35,687.0
60,000.0
80,000.0
309,446.0
137,713.0
71,000.0
22,000.0
44,713.0
9,826,296.0
3,470,269.0
5,013,298.0
1,299,394.0
43,335.0
1,500,000.0
390,000.0
927,287.0
155,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
503,000.0
182,713.0
44,000.0
72,000.0
22,000.0
44,713.0
9,960,214.0
3,602,726.0
5,044,418.0
1,313,070.0
2013 Budzet
11,993,341.0
2014 Procena 2015 Procena
12,201,567.0
12,368,533.0
1,700,000.0
427,000.0
422,287.0
153,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
1,739,100.0
427,000.0
461,387.0
153,000.0
39,287.0
119,100.0
150,000.0
1,800,000.0
427,000.0
522,287.0
153,000.0
39,287.0
180,000.0
150,000.0
850,713.0
850,713.0
850,713.0
72,000.0
222,000.0
44,713.0
512,000.0
10,293,341.0
3,916,157.0
5,044,418.0
1,332,766.0
72,000.0
222,000.0
44,713.0
512,000.0
10,462,467.0
4,065,292.0
5,044,418.0
1,352,757.0
72,000.0
222,000.0
44,713.0
512,000.0
10,568,533.0
4,151,066.0
5,044,418.0
1,373,049.0
Rezime
614 Obilic
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
4,299,606.0
4,388,983.0
4,624,981.0
4,653,770.0
4,734,854.6
494,638.0
195,000.0
244,500.0
119,500.0
24,000.0
21,000.0
47,000.0
33,000.0
55,138.0
5,138.0
679,000.0
250,000.0
279,000.0
125,500.0
26,000.0
28,000.0
65,000.0
34,500.0
103,599.0
6,294.0
794,000.0
258,838.0
341,438.0
125,000.0
26,023.0
29,056.0
61,500.0
99,859.0
99,724.0
5,963.0
749,999.9
276,094.0
367,533.8
133,333.4
27,757.9
30,993.1
65,600.0
109,849.4
106,372.2
6,360.5
790,000.1
290,073.4
388,168.4
140,084.4
29,163.3
32,562.4
68,921.5
117,436.7
111,758.3
6,682.6
Budget Development Management System (BDMS)
Page 2 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
614 Obilic
2011 Aktual
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
20,000.0
11,000.0
19,000.0
3,804,968.0
1,421,744.0
1,870,223.0
476,276.0
36,725.0
2012 Aktual
22,000.0
38,000.0
14,000.0
23,305.0
46,401.0
3,709,983.0
1,472,973.0
1,714,173.0
522,837.0
2013 Budzet
36,310.0
28,125.0
14,021.0
15,305.0
94,000.0
3,830,981.0
1,586,128.0
1,714,173.0
530,680.0
2014 Procena 2015 Procena
38,730.7
30,000.0
14,955.7
16,325.2
40,691.8
31,519.0
15,713.0
17,151.9
3,903,770.1
1,650,957.4
1,714,172.7
538,640.0
3,944,854.5
1,683,961.1
1,714,172.8
546,720.7
Rezime
615 Podujevo
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
15,898,839.0
16,259,214.0
1,075,000.0
200,000.0
480,000.0
80,000.0
110,000.0
1,400,000.0
230,000.0
720,000.0
230,000.0
175,000.0
160,000.0
130,000.0
160,000.0
60,000.0
25,000.0
75,000.0
235,000.0
14,823,839.0
5,484,706.0
7,345,125.0
1,949,767.0
44,241.0
215,000.0
100,000.0
240,000.0
80,000.0
85,000.0
75,000.0
210,000.0
14,859,214.0
6,013,557.0
6,846,965.0
1,998,692.0
2013 Budzet
16,521,350.0
1,350,000.0
280,000.0
705,000.0
200,000.0
110,000.0
145,000.0
150,000.0
100,000.0
235,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
130,000.0
15,171,350.0
6,295,712.0
6,846,965.0
2,028,673.0
2014 Procena 2015 Procena
16,848,015.0
1,370,000.0
300,000.0
705,000.0
200,000.0
110,000.0
145,000.0
150,000.0
100,000.0
235,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
130,000.0
15,478,015.0
6,571,947.0
6,846,965.0
2,059,103.0
17,049,529.0
1,400,000.0
320,000.0
705,000.0
200,000.0
110,000.0
145,000.0
150,000.0
100,000.0
235,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
140,000.0
15,649,529.0
6,712,575.0
6,846,965.0
2,089,989.0
Rezime
616 Priština
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
59,487,719.0
61,741,684.0
20,175,922.0
6,000,000.0
11,043,922.0
710,000.0
21,752,189.0
14,476,483.0
2013 Budzet
63,371,731.0
21,757,920.0
1,657,460.0
2,265,000.0
50,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
2014 Procena 2015 Procena
64,370,990.0
21,782,021.0
1,710,000.0
2,236,561.0
50,000.0
64,937,843.0
21,800,671.0
1,710,000.0
2,255,211.0
50,000.0
Page 3 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
616 Priština
2011 Aktual
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Lokalni
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
900,000.0
360,000.0
8,313,922.0
760,000.0
1,992,000.0
720,000.0
960,000.0
240,000.0
72,000.0
1,080,000.0
60,000.0
60,000.0
39,311,797.0
17,137,525.0
15,344,917.0
6,611,308.0
218,047.0
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
1,600,000.0
615,000.0
3,224,986.0
1,571,561.0
615,000.0
3,224,986.0
1,590,211.0
615,000.0
3,224,986.0
140,000.0
140,000.0
140,000.0
7,035,706.0
3,084,986.0
14,610,474.0
3,084,986.0
14,610,474.0
3,084,986.0
14,610,474.0
39,989,495.0
18,297,072.0
14,972,695.0
6,719,728.0
41,613,811.0
19,820,593.0
14,972,695.0
6,820,523.0
42,588,969.0
20,693,443.0
14,972,695.0
6,922,831.0
43,137,172.0
21,137,803.0
14,972,695.0
7,026,674.0
14,476,483.0
240,000.0
240,000.0
Rezime
617 Štimlje
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
4,625,015.0
4,713,956.0
4,786,567.0
4,875,116.0
4,923,956.0
372,223.0
96,268.0
157,555.0
64,865.0
22,700.0
17,500.0
52,490.0
118,400.0
380,365.0
110,000.0
186,740.0
99,119.0
26,513.0
35,000.0
26,108.0
83,625.0
3,500.0
26,000.0
88,900.0
15,000.0
23,625.0
45,000.0
390,000.0
115,000.0
185,925.0
73,375.0
26,550.0
36,000.0
50,000.0
52,625.0
7,000.0
19,000.0
26,625.0
404,750.0
115,000.0
200,675.0
73,375.0
41,300.0
36,000.0
50,000.0
52,625.0
7,000.0
19,000.0
26,625.0
412,135.0
115,000.0
208,060.0
73,375.0
48,685.0
36,000.0
50,000.0
52,625.0
7,000.0
19,000.0
26,625.0
4,252,792.0
1,447,733.0
2,294,863.0
478,215.0
31,981.0
4,333,591.0
1,558,066.0
2,271,249.0
504,276.0
36,450.0
4,396,567.0
1,613,478.0
2,271,249.0
511,840.0
36,450.0
4,470,366.0
1,679,599.0
2,271,249.0
519,518.0
36,450.0
4,511,821.0
1,713,261.0
2,271,249.0
527,311.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 4 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
618 Gracanica
2011 Aktual
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za zdravstvo Sekondarni
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
4,538,780.0
5,578,470.0
5,708,467.0
5,827,617.0
5,915,283.0
400,000.0
200,000.0
200,000.0
84,000.0
28,000.0
10,000.0
8,000.0
70,000.0
537,000.0
245,000.0
292,000.0
128,800.0
64,100.0
12,000.0
11,100.0
76,000.0
4,138,780.0
1,374,193.0
1,204,831.0
275,415.0
5,041,470.0
1,468,867.0
1,562,103.0
319,729.0
1,690,771.0
1,150,000.0
400,000.0
735,000.0
94,600.0
89,487.0
87,913.0
263,000.0
200,000.0
15,000.0
15,000.0
4,558,467.0
1,581,068.0
1,562,103.0
324,525.0
1,090,771.0
1,200,000.0
598,720.0
586,280.0
82,000.0
95,000.0
72,280.0
137,000.0
200,000.0
15,000.0
15,000.0
4,627,617.0
1,645,350.0
1,562,103.0
329,393.0
1,090,771.0
1,250,000.0
641,069.0
593,931.0
82,000.0
95,000.0
77,771.0
139,160.0
200,000.0
15,000.0
15,000.0
4,665,283.0
1,678,075.0
1,562,103.0
334,334.0
1,090,771.0
1,284,341.0
Rezime
621 Dragaš
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
5,581,838.0
5,547,372.0
5,765,264.0
5,900,695.0
5,975,989.0
368,221.0
130,000.0
116,000.0
8,000.0
53,000.0
41,000.0
4,000.0
10,000.0
100,000.0
30,000.0
35,000.0
33,000.0
2,000.0
22,221.0
5,213,617.0
2,309,923.0
2,293,326.0
575,748.0
34,620.0
400,000.0
140,000.0
174,000.0
5,000.0
74,000.0
42,000.0
420,000.0
145,000.0
136,000.0
12,000.0
53,000.0
45,000.0
6,000.0
20,000.0
112,000.0
35,000.0
36,000.0
35,500.0
5,500.0
27,000.0
5,345,264.0
2,555,540.0
2,144,892.0
644,832.0
437,844.0
145,000.0
153,844.0
12,000.0
53,000.0
45,000.0
23,844.0
20,000.0
112,000.0
35,000.0
36,000.0
35,500.0
5,500.0
27,000.0
5,462,851.0
2,663,455.0
2,144,892.0
654,504.0
448,381.0
145,000.0
164,381.0
12,000.0
53,000.0
45,000.0
34,381.0
20,000.0
112,000.0
35,000.0
36,000.0
35,500.0
5,500.0
27,000.0
5,527,608.0
2,718,394.0
2,144,892.0
664,322.0
53,000.0
71,000.0
36,000.0
35,000.0
15,000.0
5,147,372.0
2,367,178.0
2,144,892.0
635,302.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 5 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
622 Prizren
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
31,174,649.0
31,645,019.0
5,121,830.0
3,190,830.0
683,000.0
331,000.0
890,000.0
978,000.0
308,830.0
674,000.0
474,000.0
200,000.0
1,257,000.0
26,052,819.0
10,315,732.0
11,955,144.0
3,661,449.0
120,494.0
2013 Budzet
33,683,746.0
2014 Procena 2015 Procena
34,111,313.3
34,538,945.3
5,490,675.0
1,790,675.0
1,000,000.0
6,119,080.0
1,007,512.0
6,219,080.0
1,087,512.0
6,319,080.0
1,107,512.0
790,675.0
1,200,000.0
1,200,000.0
1,007,512.0
200,000.0
1,087,512.0
200,000.0
1,107,512.0
200,000.0
200,000.0
4,911,568.0
27,564,663.0
12,322,760.0
11,485,151.3
3,756,755.0
200,000.0
4,931,568.0
27,892,233.3
12,593,975.0
11,485,151.3
3,813,107.0
200,000.0
5,011,568.0
28,219,865.3
12,864,411.0
11,485,151.3
3,870,303.0
2,500,000.0
26,154,344.0
11,185,550.0
11,267,557.0
3,701,237.0
Rezime
623 Orahovac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
9,513,658.0
9,372,487.0
10,124,525.0
9,959,696.0
10,071,944.0
715,500.0
180,000.0
311,500.0
45,000.0
30,000.0
70,000.0
86,500.0
80,000.0
224,000.0
60,000.0
25,000.0
10,000.0
50,000.0
79,000.0
814,000.0
200,000.0
355,000.0
63,000.0
36,000.0
74,000.0
89,000.0
93,000.0
248,000.0
65,000.0
48,000.0
10,000.0
50,000.0
75,000.0
11,000.0
8,558,487.0
3,211,287.0
4,287,738.0
1,059,462.0
950,000.0
220,000.0
425,000.0
65,000.0
55,000.0
90,000.0
100,000.0
115,000.0
305,000.0
80,000.0
55,000.0
10,000.0
50,000.0
110,000.0
970,000.0
220,000.0
445,000.0
65,000.0
65,000.0
90,000.0
100,000.0
125,000.0
305,000.0
80,000.0
55,000.0
10,000.0
50,000.0
110,000.0
990,000.0
220,000.0
460,000.0
67,000.0
70,000.0
95,000.0
100,000.0
128,000.0
310,000.0
80,000.0
60,000.0
10,000.0
50,000.0
110,000.0
9,174,525.0
3,811,433.0
4,287,738.0
1,075,354.0
8,989,696.0
3,610,474.0
4,287,738.0
1,091,484.0
9,081,944.0
3,686,350.0
4,287,738.0
1,107,856.0
8,798,158.0
3,030,338.0
4,698,530.0
1,021,242.0
48,048.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 6 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
624 Suva Reka
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Strani
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
11,479,020.0
12,306,485.0
1,531,717.0
519,717.0
653,000.0
283,000.0
80,000.0
220,000.0
70,000.0
229,000.0
134,000.0
20,000.0
50,000.0
25,000.0
130,000.0
9,947,303.0
3,756,559.0
4,880,649.0
1,267,608.0
42,487.0
2,353,700.0
567,100.0
1,160,200.0
408,200.0
2013 Budzet
12,281,590.0
2014 Procena 2015 Procena
12,205,550.0
1,800,000.0
600,000.0
904,872.0
1,850,000.0
617,000.0
739,000.0
413,000.0
100,000.0
90,000.0
315,186.0
228,514.0
178,514.0
50,000.0
434,000.0
110,000.0
100,000.0
260,872.0
295,128.0
235,128.0
60,000.0
429,000.0
110,000.0
110,000.0
90,000.0
340,000.0
260,000.0
60,000.0
110,000.0
535,000.0
107,000.0
391,000.0
224,700.0
40,000.0
96,300.0
30,000.0
20,000.0
154,000.0
36,300.0
235,400.0
235,400.0
9,952,785.0
4,072,822.0
4,546,502.0
1,333,461.0
12,371,184.0
1,783,000.0
600,000.0
918,186.0
10,498,590.0
4,598,626.0
4,546,502.0
1,353,462.0
10,405,550.0
4,485,284.0
4,546,502.0
1,373,764.0
10,521,184.0
4,580,311.0
4,546,502.0
1,394,371.0
Rezime
625 Mališevo
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
9,582,680.0
9,964,406.0
10,309,269.0
10,356,193.2
10,442,897.2
834,345.0
135,000.0
316,345.0
60,500.0
67,100.0
96,500.0
64,500.0
27,745.0
291,000.0
111,000.0
858,413.0
750,000.0
760,000.0
770,000.0
142,150.0
561,900.0
571,900.0
142,150.0
561,900.0
100,000.0
571,900.0
100,000.0
100,000.0
100,000.0
98,100.0
9,596,193.2
98,100.0
9,672,897.2
102,000.0
23,000.0
55,000.0
92,000.0
8,748,335.0
25,000.0
25,000.0
833,413.0
9,105,993.0
607,850.0
9,559,269.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 7 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
625 Mališevo
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2,604,566.0
5,248,210.0
858,925.0
36,634.0
2012 Aktual
2,761,181.0
5,436,498.0
908,314.0
2013 Budzet
2,983,239.0
5,654,091.6
921,938.6
2014 Procena 2015 Procena
3,006,334.0
5,654,091.6
935,767.6
3,069,001.0
5,654,091.6
949,804.6
Rezime
626 Mamuša
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
1,033,579.0
1,027,286.0
1,064,337.0
1,086,121.0
1,099,522.0
67,317.0
13,200.0
20,400.0
58,000.0
60,000.0
38,000.0
22,000.0
6,000.0
61,000.0
34,000.0
27,000.0
6,000.0
63,000.0
36,000.0
27,000.0
6,000.0
16,000.0
21,000.0
21,000.0
1,004,337.0
569,211.0
327,127.0
107,999.0
1,025,121.0
588,375.0
327,127.0
109,619.0
1,036,522.0
598,132.0
327,127.0
111,263.0
6,200.0
4,200.0
10,000.0
21,717.0
3,000.0
4,000.0
14,717.0
12,000.0
966,262.0
526,850.0
332,895.0
97,644.0
8,873.0
58,000.0
969,286.0
535,756.0
327,127.0
106,403.0
Rezime
631 Decane
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
5,983,644.0
6,237,529.0
6,687,972.0
6,507,201.2
6,578,583.2
513,400.0
200,000.0
233,400.0
50,000.0
30,000.0
71,641.0
46,759.0
35,000.0
80,000.0
35,000.0
45,000.0
531,535.0
200,000.0
301,535.0
15,000.0
40,000.0
40,000.0
90,000.0
116,535.0
30,000.0
600,000.0
199,000.0
331,000.0
15,000.0
1,000.0
40,000.0
198,465.0
76,535.0
70,000.0
610,000.0
129,000.0
411,000.0
15,000.0
41,000.0
40,000.0
198,465.0
116,535.0
70,000.0
620,000.0
124,000.0
426,000.0
15,000.0
41,000.0
45,000.0
208,465.0
116,535.0
70,000.0
40,000.0
40,000.0
40,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 8 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
631 Decane
2011 Aktual
Ostala opstinska opterecenja
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
5,470,244.0
2,107,651.0
2,666,349.0
661,216.0
35,028.0
2012 Aktual
30,000.0
5,705,994.0
2,250,058.0
2,706,252.0
749,684.0
2013 Budzet
30,000.0
6,087,972.0
2,620,791.0
2,706,252.0
760,929.0
2014 Procena 2015 Procena
30,000.0
5,897,201.2
2,418,606.2
2,706,252.0
772,343.0
30,000.0
5,958,583.2
2,468,403.2
2,706,252.0
783,928.0
Rezime
632 Djakovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
17,973,465.0
18,342,716.0
2,644,990.0
632,000.0
1,415,675.0
62,315.0
121,000.0
144,120.0
794,120.0
294,120.0
596,285.0
44,290.0
35,384.0
150,000.0
53,560.0
313,051.0
1,030.0
15,328,475.0
5,615,326.0
7,509,157.0
2,102,374.0
101,618.0
2,783,288.0
750,000.0
884,000.0
2013 Budzet
19,022,218.0
19,307,663.0
19,512,482.0
2,900,000.0
1,120,400.0
549,718.0
2,970,000.0
1,194,000.0
900,000.0
3,000,000.0
1,205,900.0
1,028,000.0
160,000.0
100,000.0
3,000.0
286,718.0
516,000.0
275,000.0
40,000.0
141,000.0
60,000.0
417,000.0
115,000.0
88,000.0
280,000.0
467,000.0
226,000.0
21,000.0
155,000.0
65,000.0
485,000.0
110,000.0
93,000.0
340,000.0
463,350.0
221,350.0
22,000.0
155,000.0
65,000.0
713,882.0
409,000.0
302,750.0
16,122,218.0
6,431,621.0
7,501,764.0
2,188,833.0
16,337,663.0
6,614,233.0
7,501,764.0
2,221,666.0
16,512,482.0
6,755,727.0
7,501,764.0
2,254,991.0
64,000.0
820,000.0
520,000.0
190,000.0
125,000.0
60,000.0
145,000.0
629,288.0
15,559,428.0
5,901,178.0
7,501,764.0
2,156,486.0
2014 Procena 2015 Procena
Rezime
633 Istog
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
7,230,616.0
7,561,792.0
8,386,727.0
7,468,866.0
7,545,111.0
764,183.0
203,500.0
365,623.0
49,200.0
88,323.0
869,580.0
52,977.0
71,000.0
900,000.0
627,000.0
111,250.0
70,750.0
25,000.0
912,209.0
538,500.0
213,509.0
155,000.0
11,000.0
918,220.0
608,500.0
149,520.0
100,000.0
11,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 9 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
633 Istog
2011 Aktual
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
124,400.0
72,700.0
31,000.0
105,000.0
45,000.0
60,000.0
90,060.0
6,466,433.0
2,395,202.0
3,317,248.0
713,020.0
40,963.0
2012 Aktual
71,000.0
207,905.0
71,885.0
60,000.0
76,020.0
537,698.0
6,692,212.0
2,953,038.0
2,942,576.0
796,598.0
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
15,500.0
61,000.0
47,509.0
61,000.0
38,520.0
61,000.0
61,000.0
61,000.0
61,000.0
100,750.0
7,486,727.0
3,735,604.0
2,942,576.0
808,547.0
99,200.0
6,556,657.0
2,793,406.0
2,942,576.0
820,675.0
99,200.0
6,626,891.0
2,851,329.0
2,942,576.0
832,986.0
Rezime
634 Klina
2011 Aktual
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
6,869,555.0
7,008,220.0
7,449,416.0
7,340,146.0
7,437,908.0
630,000.0
190,000.0
400,000.0
80,000.0
90,000.0
50,000.0
70,000.0
110,000.0
40,000.0
780,064.0
191,100.0
484,224.0
800,000.0
208,000.0
504,000.0
100,000.0
37,500.0
62,000.0
52,000.0
252,500.0
83,000.0
31,000.0
22,000.0
30,000.0
5,000.0
6,649,416.0
2,804,746.0
3,014,538.0
830,132.0
820,000.0
201,000.0
526,500.0
100,000.0
31,500.0
62,000.0
92,000.0
241,000.0
86,000.0
31,000.0
25,000.0
30,000.0
6,500.0
6,520,146.0
2,663,024.0
3,014,538.0
842,584.0
850,000.0
202,000.0
554,000.0
103,000.0
38,000.0
63,000.0
93,000.0
257,000.0
87,000.0
32,000.0
25,000.0
30,000.0
7,000.0
6,587,908.0
2,718,147.0
3,014,538.0
855,223.0
10,000.0
30,000.0
6,239,555.0
2,246,522.0
3,165,573.0
792,967.0
34,493.0
76,460.0
46,104.0
361,660.0
71,000.0
31,000.0
10,000.0
30,000.0
33,740.0
6,228,156.0
2,395,754.0
3,014,538.0
817,864.0
Rezime
635 Pec
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
17,632,988.0
18,254,846.0
2,300,600.0
2,634,920.0
2013 Budzet
19,668,317.0
2,900,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
2014 Procena 2015 Procena
19,315,542.8
2,910,000.6
19,585,526.7
3,000,000.7
Page 10 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
635 Pec
2011 Aktual
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
560,000.0
1,245,500.0
254,500.0
150,000.0
141,000.0
450,000.0
250,000.0
210,000.0
15,000.0
95,000.0
100,000.0
283,851.0
1,249.0
15,332,388.0
5,829,270.0
7,461,906.0
1,950,104.0
91,108.0
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
2,634,920.0
2,323,400.0
166,520.0
70,000.0
75,000.0
2,895,000.0
2,618,400.0
2,905,000.6
2,628,320.6
2,995,000.7
2,718,239.7
166,600.0
110,000.0
5,000.0
166,680.0
110,000.0
5,000.0
166,761.0
110,000.0
5,000.0
15,619,926.0
6,128,217.0
7,326,413.0
2,165,296.0
16,768,317.0
7,244,129.0
7,326,413.0
2,197,775.0
16,405,542.2
6,848,387.2
7,326,413.0
2,230,742.0
16,585,526.0
6,994,910.0
7,326,413.0
2,264,203.0
Rezime
636 Junik
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
1,255,274.0
1,398,572.0
1,321,673.0
1,347,480.0
1,361,912.0
50,650.0
19,500.0
23,450.0
6,800.0
4,700.0
7,700.0
3,150.0
1,100.0
4,200.0
4,200.0
75,000.0
23,500.0
36,500.0
13,700.0
4,900.0
6,250.0
85,000.0
27,000.0
29,200.0
7,800.0
5,000.0
6,500.0
9,900.0
85,000.0
27,000.0
29,200.0
7,800.0
5,000.0
6,500.0
9,900.0
85,000.0
27,000.0
29,200.0
7,800.0
5,000.0
6,500.0
9,900.0
3,600.0
3,600.0
3,600.0
3,500.0
1,204,624.0
607,304.0
420,651.0
167,996.0
8,673.0
10,000.0
1,323,572.0
747,740.0
407,792.0
168,040.0
3,600.0
25,200.0
1,236,673.0
658,319.0
407,794.0
170,560.0
3,600.0
25,200.0
1,262,480.0
681,567.0
407,794.0
173,119.0
3,600.0
25,200.0
1,276,912.0
693,402.0
407,794.0
175,716.0
11,650.0
5,000.0
5,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 11 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
641 Leposavic
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
2,869,379.0
2,950,197.0
3,088,670.0
3,167,400.0
3,209,536.0
7,638.0
10,859.0
7,638.0
5,138.0
10,859.0
5,000.0
15,000.0
5,000.0
2,000.0
1,000.0
15,000.0
5,000.0
2,000.0
1,000.0
15,000.0
5,000.0
2,000.0
1,000.0
2,500.0
5,859.0
2,861,741.0
1,695,738.0
915,327.0
235,820.0
14,856.0
2,939,338.0
1,686,222.0
986,316.0
266,800.0
1,000.0
8,000.0
3,073,670.0
1,816,552.0
986,316.0
270,802.0
1,000.0
8,000.0
3,152,400.0
1,891,220.0
986,316.0
274,864.0
1,000.0
8,000.0
3,194,536.0
1,929,233.0
986,316.0
278,987.0
Rezime
642 Mitrovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za Sociale zastite
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
18,157,615.0
17,143,984.0
1,658,226.0
290,000.0
926,684.0
134,100.0
113,884.0
60,000.0
608,450.0
10,250.0
2013 Budzet
15,153,605.0
15,120,269.4
15,281,871.4
1,890,000.0
947,584.0
637,416.0
2,202,320.0
433,698.0
473,811.0
2,270,000.0
433,698.0
473,811.0
2,300,000.0
433,698.0
473,811.0
175,541.0
250,000.0
211,875.0
253,382.0
253,382.0
253,382.0
144,790.0
75,639.0
125,000.0
144,790.0
75,639.0
192,680.0
144,790.0
75,639.0
222,680.0
125,000.0
1,169,811.0
12,951,285.0
5,083,590.0
6,144,451.4
1,723,244.0
67,680.0
125,000.0
1,169,811.0
12,850,269.4
4,956,726.0
6,144,451.4
1,749,092.0
97,680.0
125,000.0
1,169,811.0
12,981,871.4
5,062,091.0
6,144,451.4
1,775,329.0
305,000.0
305,000.0
441,542.0
16,499,389.0
5,894,989.0
7,279,911.0
2,176,753.0
1,147,736.0
2014 Procena 2015 Procena
15,253,984.0
6,317,755.0
7,029,725.0
1,906,504.0
Rezime
643 Srbica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
26 July 2013
2011 Aktual
8,917,627.0
463,000.0
2012 Aktual
10,041,468.5
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
10,184,328.0
10,119,650.0
10,244,241.0
750,000.0
760,000.0
800,000.0
1,100,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 12 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
643 Srbica
2011 Aktual
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
85,000.0
374,600.0
323,000.0
51,600.0
3,400.0
8,454,627.0
2,827,994.0
4,578,263.0
993,676.0
54,694.0
2012 Aktual
2013 Budzet
90,000.0
385,200.0
113,500.0
77,300.0
101,600.0
92,800.0
67,300.0
39,800.0
16,000.0
11,500.0
557,500.0
8,941,468.5
3,101,061.0
4,793,667.5
1,046,740.0
2014 Procena 2015 Procena
125,000.0
293,350.0
83,500.0
36,350.0
62,500.0
60,000.0
51,000.0
35,000.0
10,000.0
128,500.0
287,300.0
87,500.0
39,800.0
38,500.0
64,400.0
57,100.0
38,000.0
13,000.0
136,000.0
292,800.0
88,500.0
42,500.0
33,000.0
68,500.0
60,300.0
42,500.0
14,000.0
25,000.0
76,650.0
220,000.0
9,434,328.0
3,360,627.0
5,011,260.0
1,062,441.0
25,000.0
106,200.0
200,000.0
9,359,650.0
3,270,013.0
5,011,260.0
1,078,377.0
28,500.0
118,700.0
210,000.0
9,444,241.0
3,338,428.0
5,011,260.0
1,094,553.0
Rezime
644 Vucitrn
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Grantovi i donacije
Lokalni
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
12,483,567.0
12,612,512.0
1,315,000.0
200,000.0
402,000.0
11,000.0
51,000.0
220,000.0
120,000.0
96,217.0
31,000.0
30,000.0
35,217.0
1,772,000.0
230,000.0
906,601.0
153,001.0
60,000.0
350,526.0
343,074.0
324,799.0
198,000.0
78,450.0
48,349.0
383,000.0
233,783.0
310,600.0
11,168,567.0
4,192,527.0
5,565,610.0
10,840,512.0
3,921,910.0
5,569,402.0
2013 Budzet
12,601,906.0
1,550,000.0
371,551.0
609,084.0
181,500.0
66,000.0
75,000.0
85,600.0
200,984.0
194,344.0
37,000.0
55,000.0
48,344.0
54,000.0
176,664.0
1,357.0
197,000.0
197,000.0
11,051,906.0
4,113,066.0
5,569,402.0
Budget Development Management System (BDMS)
2014 Procena 2015 Procena
12,850,714.0
1,600,000.0
371,551.0
659,084.0
231,500.0
66,000.0
75,000.0
85,600.0
200,984.0
194,344.0
37,000.0
55,000.0
48,344.0
54,000.0
176,664.0
1,357.0
197,000.0
197,000.0
11,250,714.0
4,291,333.0
5,569,402.0
13,012,318.0
1,650,000.0
371,551.0
709,084.0
281,500.0
66,000.0
75,000.0
85,600.0
200,984.0
194,344.0
37,000.0
55,000.0
48,344.0
54,000.0
176,664.0
1,357.0
197,000.0
197,000.0
11,362,318.0
4,382,087.0
5,569,402.0
Page 13 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
644 Vucitrn
2011 Aktual
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
1,371,331.0
39,099.0
2012 Aktual
1,349,200.0
2013 Budzet
1,369,438.0
2014 Procena 2015 Procena
1,389,979.0
1,410,829.0
Rezime
645 Zubin Potok
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Ostale opstinske takse
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
2,070,030.0
1,986,684.0
2,093,762.0
2,153,695.0
2,185,839.0
7,856.0
7,856.0
7,856.0
10,082.0
10,082.0
10,082.0
15,000.0
15,000.0
15,000.0
2,062,174.0
1,324,350.0
532,955.0
204,869.0
1,976,602.0
1,313,746.0
451,016.0
211,840.0
15,000.0
2,078,762.0
1,412,729.0
451,016.0
215,017.0
15,000.0
2,138,695.0
1,469,437.0
451,016.0
218,242.0
15,000.0
2,170,839.0
1,498,307.0
451,016.0
221,516.0
Rezime
646 Zvecan
2011 Aktual
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Certifikati i sluzbena dokumenta
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
1,799,933.0
1,875,661.0
1,986,524.0
2,033,093.0
2,063,648.0
4,118.0
4,118.0
1,891.0
2,227.0
1,795,815.0
1,138,596.0
449,796.0
207,423.0
5,236.0
5,236.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
5,236.0
1,870,425.0
1,237,063.0
405,418.0
227,944.0
10,000.0
1,976,524.0
1,339,743.0
405,418.0
231,363.0
10,000.0
2,023,093.0
1,382,842.0
405,418.0
234,833.0
10,000.0
2,053,648.0
1,409,874.0
405,418.0
238,356.0
Rezime
647 Severna Mitrovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
2,789,500.0
4,693,645.0
4,705,819.0
4,762,504.0
10,000.0
97,680.0
7,000.0
13,000.0
5,000.0
3,000.0
2,000.0
3,000.0
120,000.0
7,000.0
13,000.0
5,000.0
3,000.0
2,000.0
3,000.0
22,320.0
140,000.0
7,000.0
13,000.0
5,000.0
3,000.0
2,000.0
3,000.0
42,320.0
10,000.0
5,000.0
5,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 14 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
647 Severna Mitrovica
2011 Aktual
Prihodi od najma
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za zdravstvo Sekondarni
Nr.
2012 Aktual
2,779,500.0
924,431.0
795,895.0
69,239.0
989,935.0
2013 Budzet
77,680.0
4,595,965.0
1,642,725.0
1,681,169.0
282,136.0
989,935.0
2014 Procena 2015 Procena
22,320.0
77,680.0
4,585,819.0
1,628,347.0
1,681,169.0
286,368.0
989,935.0
42,320.0
77,680.0
4,622,504.0
1,660,737.0
1,681,169.0
290,663.0
989,935.0
Rezime
651 Gnjilane
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
17,509,398.0
18,162,906.0
3,000,000.0
900,000.0
1,343,000.0
215,000.0
369,000.0
209,000.0
550,000.0
3,290,000.0
950,000.0
1,464,600.0
245,000.0
374,000.0
215,000.0
630,600.0
277,000.0
44,000.0
161,000.0
72,000.0
347,900.0
39,000.0
188,000.0
78,500.0
42,400.0
527,500.0
14,872,906.0
5,507,796.0
7,524,229.0
1,840,881.0
480,000.0
14,509,398.0
4,837,680.0
7,910,929.0
1,637,336.0
123,453.0
2013 Budzet
20,036,682.0
2014 Procena 2015 Procena
18,713,910.0
18,893,114.0
3,600,000.0
1,208,000.0
1,497,000.0
185,000.0
322,000.0
3,630,000.0
1,250,000.0
1,478,000.0
155,500.0
322,000.0
3,660,000.0
1,280,000.0
1,478,000.0
155,500.0
322,000.0
685,000.0
305,000.0
760,000.0
50,000.0
210,000.0
100,000.0
400,000.0
135,000.0
16,436,682.0
7,043,959.0
7,524,229.0
1,868,494.0
695,500.0
305,000.0
775,000.0
50,000.0
210,000.0
95,000.0
420,000.0
127,000.0
15,083,910.0
5,663,159.0
7,524,229.0
1,896,522.0
695,500.0
305,000.0
775,000.0
50,000.0
210,000.0
95,000.0
420,000.0
127,000.0
15,233,114.0
5,783,915.0
7,524,229.0
1,924,970.0
Rezime
652 Kacanik
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
5,461,193.0
5,457,755.0
5,611,059.0
5,712,322.0
5,764,598.0
566,781.0
167,000.0
193,781.0
39,000.0
74,281.0
38,500.0
593,130.0
180,000.0
352,930.0
32,800.0
71,130.0
97,000.0
600,000.0
240,000.0
200,250.0
8,250.0
50,500.0
45,000.0
613,289.0
253,280.0
200,259.0
8,250.0
50,500.0
45,009.0
616,039.0
256,039.0
200,250.0
8,250.0
50,500.0
45,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 15 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
652 Kacanik
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
22,000.0
20,000.0
89,000.0
35,000.0
20,000.0
20,000.0
14,000.0
117,000.0
4,894,412.0
1,710,256.0
2,592,753.0
561,806.0
29,597.0
2012 Aktual
2013 Budzet
40,500.0
111,500.0
60,200.0
2014 Procena 2015 Procena
34,000.0
26,200.0
20,000.0
76,500.0
69,750.0
16,000.0
34,750.0
19,000.0
20,000.0
76,500.0
69,750.0
16,000.0
34,750.0
19,000.0
20,000.0
76,500.0
69,750.0
16,000.0
34,750.0
19,000.0
4,864,625.0
1,754,812.0
2,494,634.0
615,179.0
90,000.0
5,011,059.0
1,892,018.0
2,494,634.0
624,407.0
90,000.0
5,099,033.0
1,970,626.0
2,494,634.0
633,773.0
90,000.0
5,148,559.0
2,010,645.0
2,494,634.0
643,280.0
Rezime
653 Kamenica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
7,127,234.0
7,148,704.0
7,673,593.0
7,677,389.0
7,776,542.0
562,500.0
120,000.0
236,000.0
19,000.0
76,000.0
40,000.0
41,000.0
60,000.0
131,000.0
3,000.0
23,000.0
60,000.0
45,000.0
70,500.0
5,000.0
6,564,734.0
2,628,796.0
3,102,938.0
769,868.0
63,132.0
750,000.0
180,000.0
358,000.0
16,000.0
135,000.0
76,500.0
81,500.0
49,000.0
112,000.0
20,000.0
52,000.0
40,000.0
100,000.0
890,000.0
269,500.0
399,700.0
15,500.0
186,200.0
76,500.0
81,500.0
40,000.0
105,800.0
20,000.0
22,800.0
40,000.0
23,000.0
115,000.0
900,000.0
289,500.0
498,789.0
15,500.0
262,289.0
76,500.0
81,500.0
63,000.0
84,800.0
20,000.0
22,800.0
42,000.0
920,000.0
289,500.0
507,789.0
15,500.0
266,289.0
76,500.0
81,500.0
68,000.0
85,800.0
23,000.0
22,800.0
40,000.0
26,911.0
36,911.0
6,398,704.0
2,772,455.0
2,719,120.0
907,129.0
6,783,593.0
3,145,777.0
2,719,120.0
918,696.0
6,777,389.0
3,123,722.0
2,719,120.0
934,547.0
6,856,542.0
3,188,857.0
2,719,120.0
948,565.0
Rezime
654 Novo Brdo
26 July 2013
2011 Aktual
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
Budget Development Management System (BDMS)
2014 Procena 2015 Procena
Page 16 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
654 Novo Brdo
2011 Aktual
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
2,150,328.0
2,279,090.0
2,411,376.0
2,467,671.1
2,503,786.8
29,063.0
5,000.0
16,383.0
2,500.0
4,500.0
2,000.0
7,383.0
7,680.0
1,680.0
1,000.0
5,000.0
66,400.0
1,000.0
124,000.0
28,000.0
81,528.0
1,300.0
7,508.0
7,980.0
64,740.0
6,900.0
5,700.0
1,200.0
139,574.1
30,800.0
89,717.1
1,430.0
8,258.8
8,778.0
71,250.3
7,590.0
6,270.0
1,320.0
152,592.8
33,880.0
98,688.8
1,573.0
9,084.7
9,655.8
78,375.3
8,349.0
6,897.0
1,452.0
62,463.0
2,212,690.0
971,543.0
1,068,986.0
172,161.0
7,572.0
2,287,377.0
1,041,606.0
1,068,986.0
176,783.0
11,467.0
2,328,097.0
1,081,747.0
1,068,986.0
177,364.0
11,675.0
2,351,194.0
1,102,183.0
1,068,986.0
180,025.0
2,121,265.0
957,516.0
969,590.0
176,002.0
18,157.0
2,937.0
2,000.0
937.0
1,000.0
Rezime
655 Štrpce
2011 Aktual
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Specifici grant za zdravstvo Sekondarni
Ostali financije
26 July 2013
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
2,908,097.0
3,818,750.0
3,369,955.0
3,178,507.0
3,254,650.0
69,035.0
16,000.0
40,035.0
5,171.0
1,800.0
5,000.0
2,200.0
25,864.0
13,000.0
900.0
12,100.0
171,400.0
25,000.0
122,000.0
50,000.0
2,000.0
20,000.0
50,000.0
900.0
900.0
290,000.0
45,000.0
244,000.0
20,000.0
17,000.0
15,000.0
62,000.0
130,000.0
1,000.0
1,000.0
300,000.0
50,000.0
249,000.0
21,000.0
18,000.0
15,000.0
63,000.0
132,000.0
1,000.0
1,000.0
350,000.0
55,000.0
294,000.0
25,000.0
22,000.0
18,000.0
75,000.0
154,000.0
1,000.0
1,000.0
23,500.0
3,647,350.0
1,087,743.0
952,256.0
184,980.0
1,422,371.0
3,079,955.0
1,417,573.0
952,256.0
187,755.0
522,371.0
2,878,507.0
1,213,309.0
952,256.0
190,571.0
522,371.0
2,904,650.0
1,236,593.0
952,256.0
193,430.0
522,371.0
2,839,062.0
1,025,591.0
890,616.0
328,227.0
594,628.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 17 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
656 Uroševac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2011 Aktual
2012 Aktual
18,891,677.0
20,045,872.0
2,818,181.0
950,000.0
1,097,500.0
350,000.0
65,000.0
200,000.0
480,000.0
2,500.0
770,681.0
243,000.0
118,000.0
409,681.0
16,073,496.0
5,246,176.0
8,992,727.0
1,754,371.0
80,222.0
3,500,000.0
201,266.5
58,266.5
143,000.0
3,298,733.5
16,545,872.0
5,559,565.0
8,967,517.0
2,018,790.0
2013 Budzet
21,050,262.0
2014 Procena 2015 Procena
21,209,458.0
21,439,747.0
3,926,000.0
1,520,000.0
1,100,000.0
3,796,353.0
1,573,000.0
1,100,000.0
3,864,045.0
1,645,000.0
1,105,000.0
75,000.0
220,000.0
780,000.0
25,000.0
370,000.0
180,000.0
125,000.0
145,000.0
856,000.0
17,124,262.0
5,890,079.0
9,185,111.0
2,049,072.0
75,000.0
220,000.0
780,000.0
25,000.0
385,000.0
190,000.0
70,000.0
125,000.0
738,353.0
17,413,105.0
6,148,186.0
9,185,111.0
2,079,808.0
80,000.0
220,000.0
780,000.0
25,000.0
386,000.0
190,000.0
70,000.0
126,000.0
728,045.0
17,575,702.0
6,279,586.0
9,185,111.0
2,111,005.0
Rezime
657 Vitina
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
7,843,598.0
8,065,064.0
8,280,389.0
8,413,500.0
8,488,957.0
682,116.0
215,642.0
212,424.0
56,300.0
40,320.0
84,304.0
31,500.0
860,000.0
275,394.0
422,789.0
39,316.0
25,000.0
870,000.0
307,903.0
239,987.0
879,780.0
307,903.0
231,173.0
885,836.0
307,903.0
236,173.0
24,000.0
24,000.0
24,000.0
83,200.0
275,273.0
156,817.0
40,000.0
175,987.0
63,608.0
40,000.0
167,173.0
94,608.0
40,000.0
172,173.0
94,608.0
22,500.0
76,585.0
40,232.0
17,500.0
5,000.0
7,205,064.0
2,404,714.0
3,941,413.0
858,937.0
13,608.0
50,000.0
13,608.0
50,000.0
31,000.0
13,608.0
50,000.0
31,000.0
258,502.0
7,410,389.0
2,597,155.0
3,941,413.0
871,821.0
246,096.0
7,533,720.0
2,707,408.0
3,941,413.0
884,899.0
247,152.0
7,603,121.0
2,763,536.0
3,941,413.0
898,172.0
254,050.0
51,000.0
19,950.0
25,500.0
78,600.0
79,000.0
7,161,482.0
2,360,435.0
4,023,701.0
741,131.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 18 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
657 Vitina
2011 Aktual
Ostali financije
Nr.
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
36,215.0
Rezime
658 Parteš
2011 Aktual
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
905,424.0
905,424.0
445,793.0
382,275.0
77,356.0
952,234.0
957,695.1
980,500.5
995,122.5
35,000.0
35,000.0
40,000.0
20,000.0
20,000.0
10,000.0
5,000.0
5,000.0
917,696.0
514,006.0
330,094.1
73,595.0
45,000.0
20,000.0
25,000.0
10,000.0
10,000.0
5,000.0
935,500.5
530,706.5
330,095.0
74,699.0
50,000.0
20,000.0
30,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
945,122.5
539,208.5
330,095.0
75,819.0
917,234.0
514,633.0
330,094.0
72,507.0
Rezime
659 Elez Han
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
1,537,638.0
1,686,727.0
1,882,039.0
1,869,208.0
1,904,439.0
131,982.0
38,500.0
89,882.0
52,192.0
5,590.0
20,550.0
10,500.0
1,050.0
3,600.0
250,000.0
68,700.0
155,650.0
105,950.0
12,150.0
10,750.0
26,200.0
600.0
14,300.0
5,000.0
4,300.0
4,000.0
1,000.0
11,350.0
1,436,727.0
641,402.0
613,304.0
182,021.0
350,000.0
91,350.0
204,296.0
82,776.0
10,050.0
8,000.0
6,000.0
97,470.0
4,950.0
360,000.0
97,375.0
213,505.0
89,055.0
9,950.0
8,000.0
6,000.0
100,500.0
11,000.0
380,000.0
98,250.0
228,431.0
86,376.0
10,005.0
8,000.0
6,500.0
117,550.0
11,100.0
4,450.0
500.0
49,404.0
1,532,040.0
733,984.0
613,304.0
184,751.0
4,500.0
6,500.0
38,120.0
1,509,208.0
708,381.0
613,304.0
187,523.0
4,600.0
6,500.0
42,219.0
1,524,439.0
720,800.0
613,304.0
190,335.0
3,600.0
1,405,656.0
633,502.0
600,370.0
162,973.0
8,811.0
Rezime
Budget Development Management System (BDMS)
Page 19 of 20
Kosovski Budzet za godinu 2013 - 2015 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
660 Kllokot
2011 Aktual
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
855,745.0
929,097.0
990,251.0
1,012,664.0
1,027,155.0
8,390.0
7,100.0
1,290.0
400.0
890.0
43,300.0
37,000.0
6,300.0
750.0
500.0
1,700.0
3,000.0
350.0
847,355.0
459,838.0
312,461.0
75,056.0
885,797.0
474,556.0
330,004.0
81,237.0
75,000.0
66,000.0
8,500.0
580.0
1,000.0
1,800.0
4,500.0
620.0
500.0
915,251.0
502,791.0
330,004.0
82,456.0
80,000.0
68,500.0
11,180.0
790.0
1,100.0
2,640.0
6,000.0
650.0
320.0
932,664.0
518,968.0
330,004.0
83,692.0
85,000.0
71,300.0
13,380.0
790.0
1,140.0
4,300.0
6,500.0
650.0
320.0
942,155.0
527,203.0
330,004.0
84,948.0
Rezime
661 Ranilug
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
26 July 2013
2011 Aktual
2012 Aktual
2013 Budzet
2014 Procena 2015 Procena
997,069.0
1,090,365.0
1,142,231.0
1,166,062.0
1,181,515.0
40,000.0
9,000.0
31,000.0
3,900.0
18,800.0
4,000.0
1,500.0
2,800.0
957,069.0
494,957.0
325,600.0
136,512.0
59,700.0
15,000.0
44,700.0
8,934.0
12,000.0
4,000.0
7,500.0
12,266.0
1,030,665.0
493,858.0
424,237.0
112,570.0
80,000.0
25,000.0
55,000.0
5,000.0
19,000.0
11,000.0
8,000.0
12,000.0
1,062,231.0
523,735.0
424,237.0
114,259.0
85,000.0
25,000.0
60,000.0
5,000.0
19,500.0
11,500.0
8,500.0
15,500.0
1,081,062.0
540,852.0
424,237.0
115,973.0
90,000.0
26,000.0
64,000.0
5,500.0
19,500.0
11,500.0
8,500.0
19,000.0
1,091,515.0
549,566.0
424,237.0
117,712.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 20 of 20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
108
File Size
2 138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content