close

Enter

Log in using OpenID

(PDF)

embedDownload
Republika e Kosovës
Republika Kosovo -Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
ZAKON br. 04/Z-128
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR.04/Z-079 O BUDŽETU
REPUBLIKE KOSOVA ZA 2012. GODINU
Skupština Republike Kosovo,
Na osnovu člana 65 (1) i (5) Ustava Republike Kosova, člana 25 Zakona br. 03/L-048 o
upravljanju javnim finansijama i odgovornosti i člana 8 Zakona br. 03/-L-221 i
izmenama i dopunama Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti;
Usvaja
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR. 04/Z-079 O
BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVA ZA 2012. GODINU
Član 1
Članu 1 bazičnog zakona iza stava 1.30, dodaju se dva stava 1.31 i 1.32 sa tekstom koji
glasi:
1.31. Transferi - Svaka izmena koja se pojavila u okviru odobrenih izdvajanja prikazanih
u Tabelama 3.1, 3.1A i 4.2. To znači da transferi su :
1.31.1. promene iznosa izdvojenih između budžetskih organizacija;
1.31.2. promene koje se pojavljuju između programa iste budzetske organizacije;
1.31.3. promene koje se pojavljaju između pod-programa iste budžetske
organizacije i;
1.31.4. promene koje se pojavljuju između ekonomskih kategorija prikazanih u
tabeli 3.1, 3.1A i 4.2.
1.32. Preraspodele - Svaka promena koja se pojavila u tabeli 3.2 i 4.2 u kategoriji
kapitalni rashodi u okviru podprograma jedne budžetske organizacije.
Član 2
Član 6 bazičnog zakona, stav 7. reformuliše se i glasi:
7. Izuzetno od stava 3 i 4 ovog člana, Kosovska Agencija za privatizaciju (KAP) u
skladu sa Zakonom o Kosovskoj Agenciji za privatizaciju(KAP), Zakona br.
04/L-034 za 2012.godinu će biti u potpunosti finansiran od namenjenih prihoda i
deponovani u Kosovskom Konsolidovanom Fondu u skladu sa Tabelom 3.1A
priloženo ovom Zakonu. Preostala fondovi iz određenih prihoda neutrošena na
kraju fiskalne godine 2012 će biti automatski preneti u narednu godinu.
Član 3
Član 7. bazičnog zakona stav 3. brišu se reči “od godine” i zamenjuju se tekstom
“prikupljene tokom godine”.
Član 4
1. Član 10 bazičnog zakona, stav 1. iza reči: “zapošljavanje”, dodaje se tekst
“u totalu”. .
2. Član 10 bazičnog zakona, stav 2. iza reči “Tabeli” briše se nastavak “3.1, 3.1A, ili”.
Član 5
U članu 15 bazičnog zakona, stav 2. iza teksta “Ministarstvo finansije”, dodaje se tekst
“preko Departmana Trezora”.
Član 6
Revidirane tabele u prilogu ovog zakona su deo Zakona o izmenama i dopunama Zakona
br. 04/Z-079 o Budžetu Republike Kosova za 2012.godinu.
Član 7
Ovaj zakon stupa na snagu dana proglašenja od strane Predsednika Republike Kosovo.
Zakon br. 04/ Z-128
12. jula 2012 god.
Predsednik Skupštine Republike Kosova
________________________
Jakup KRASNIQI
Tabela 1. Prihodi Opstih Vladinih Rashoda
Opis
Ukupni Prihodi
Prihodi od Poreza
Domaci prihodi
Carinski prihodi
Povracaji
Prihodi od nespecifikovanih mjera
Ne poreski prihodi
Ne poreski prihodi
Od kojih: Kamata
Tantiema
Sopstveni prihodi
Opstinski nivo
Centralni nivo
Konceijski porez
Dividenda
Budzetska podrska od donatora
Evropska komisija
Svetska banka
Granti projekata
Fond poverenja
Primarni troskovi
od kojih: troskovi KAP
Primarni troskovi izuzev KAP
Tekuci troskovi
Plate i dnevnice
Roba i usluge
od kojih: komunalije
Subvencije i transferi
Socijalni transferi
Subvencije za NP
Kapitalni rashodi
Rezerva
Pozajmljivanje
od kojih: krediti za NP
od kojih: povracaji za NP
Primarni bilans
Primarni bilans izuzev KAP
Placanje kamata
Opsti bilans
Finansiranje
Vanjsko finansiranje
Podizanja
od kojeg: MMF
Isplata principala duga
Unutarnje finansiranje
Unutarnje finansiranje
Jednokratno finansiranje
od kojih: KAP
Razlika u ostalim finansiranjima
Razlika u zalihama SSP
od kojih: KAP
Razlika u bankonvom bilansu
Bilans CBK
od kojih: ELA
2012
Razmatreni
budzet
U milijunima eura
1.308
1.384
1.058
1.128
261
288
828
875
-31
-35
-
2011
2013
Proj.
2014
Proj.
2015
Proj.
1.435
1.184
305
906
-38
10
1.433
1.227
322
944
-39
-
1.515
1.304
352
991
-39
-
161
44
2
116
56
60
2
60
19
19
0
9
170
46
2
122
63
59
2
45
37
37
4
-
199
47
2
22
123
63
60
7
50
50
2
-
205
48
1
22
125
64
61
10
1
-
210
49
1
22
127
65
62
12
0
-
1.376
1.376
818
385
177
20
256
222
34
528
30
30
-69
-69
9
-78
78
-6
5
-11
84
84
160
-
1.524
8
1.516
896
410
204
23
282
246
36
614
2,5
11
15
-4
-140
-131
13
-152
152
93
104
92
-11
59
74
330,5
30,5
-4
-27
-22
-314
474
46
1.548
8
1.539
931
440
204
23
287
256
31
620
4
-7
-7
-113
-104
-15
-97
97
8
24
15
-15
89
80
-2
-13
-8
23
463
46
1.585
8
1.577
956
445
207
23
304
273
31
625
4
-152
-144
-22
-129
129
-2
16
-18
132
100
-12
-13
-8
56
407
46
1.608
8
1.600
967
448
211
23
309
278
31
637
4
-94
-86
-25
-69
69
-9
13
-22
77
100
-11
-13
-8
2
405
46
Budzet Kosova za 2012 god.
Tabela 2: Sazetak budzetskih dodela
( u evro)
Ribalanc Budzet 2012
Budzet 2012
Ribalanc Budzet
2012
Dnevnice i Plate
Robe i Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije i
transferi
Kapitalni troskovi
Rezerve
Ukupno
Budzet
-
3.1 - Budzetske organizacije- Centralni novo
35.097
3.1.A. Kosovska Agencija za Privatizaciju
35.066
279
211.556.598
3.500.000
145.609.390
4.201.010
14.465.108
98.000
276.236.318
100.000
486.415.184
2.517.245
180.000
1.136.799.843
8.079.010
-
4.1- Budzetske organizacije, opstine
Ukupno:
43.451
43.451
43.609
195.416.225
31.421.960
8.164.101
5.288.682
127.477.243
367.768.211
78.548
78.796
215.100.207
345.226.625
45.985.068
284.500.419
491.883.866
129.994.488
1.512.647.064
Od njih:
Centralni nivo
Opstinski nivo
Totalni generalni budzet vlade:
1.144.878.853
367.768.211
1.512.647.064
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
101 000
Skupstina
331
5,382,260
5,382,260
1,385,325
1,385,325
120
3,467,000
3,467,000
457,440
457,440
10,000
10,000
3,934,440
3,934,440
120
3,467,000
3,467,000
457,440
457,440
10,000
10,000
3,934,440
3,934,440
180
1,532,906
1,532,906
894,405
894,405
181,000
181,000
1,115,666
1,115,666
3,723,977
3,723,977
180
1,532,906
1,532,906
894,405
894,405
181,000
181,000
1,115,666
1,115,666
3,723,977
3,723,977
31
382,354
382,354
33,480
33,480
415,834
415,834
31
382,354
382,354
33,480
33,480
415,834
415,834
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
001
Clanovi Skupštine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
101
Clanovi Skupštine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
002
Osoblje skupštine/ Admini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
102
Osoblje skupštine/ Administr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
006
Podrska Politickok stafa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
158
Podrska Politickok stafa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
007
181,000
181,000
Radio Televizija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
259
Radio Televizija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
102 000
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
16,434,251
16,434,251
8,360,000
8,360,000
8,360,000
8,360,000
8,360,000
8,360,000
8,360,000
8,360,000
526,965
526,965
981,400
981,400
52,000
52,000
40,000
40,000
1,000,000
1,000,000
2,600,365
2,600,365
82
499,580
499,580
930,000
930,000
52,000
52,000
40,000
40,000
1,000,000
1,000,000
2,521,580
2,521,580
82
499,580
499,580
930,000
930,000
52,000
52,000
40,000
40,000
1,000,000
1,000,000
2,521,580
2,521,580
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
105
1,115,666
1,115,666
86
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
010
8,370,000
8,370,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
011
Konsultativno Veçe za Zajd
4
27,385
27,385
51,400
51,400
78,785
78,785
4
27,385
27,385
51,400
51,400
78,785
78,785
622
3,337,837
3,181,282
156,555
2,763,494
2,537,876
225,618
214,798
214,798
1,239,900
1,239,900
7
37,237
37,237
45,000
45,000
2,000
2,000
1,000,000
1,000,000
1,084,237
1,084,237
7
37,237
37,237
45,000
45,000
2,000
2,000
1,000,000
1,000,000
1,084,237
1,084,237
90
384,984
384,984
142,812
106,236
36,576
30,100
30,100
20,000
20,000
577,896
541,320
36,576
90
384,984
384,984
142,812
106,236
36,576
30,100
30,100
20,000
20,000
577,896
541,320
36,576
107
602,384
602,384
854,797
854,797
37,690
37,690
200,000
200,000
1,694,871
1,694,871
107
602,384
602,384
854,797
854,797
37,690
37,690
200,000
200,000
1,694,871
1,694,871
65
530,613
530,613
711,006
711,006
32,508
32,508
9,900
9,900
1,284,027
1,284,027
65
530,613
530,613
711,006
711,006
32,508
32,508
9,900
9,900
1,284,027
1,284,027
18
92,770
92,770
60,000
60,000
3,000
3,000
30,000
30,000
185,770
185,770
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
249
Konsultativno Veçe za Zajdni
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
104 000
Kancelarija Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
013
Kancelarija za zajednice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
156
Kancelarija za zajednice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
014
Arkiv Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
125
Arkiv Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
015
Kancelarija Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
106
Kancelarija Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
016
Osoblje Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
107
Osoblje Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
018
Agencija za Rudna Ravnop
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,410,000
2,410,000
9,966,029
9,583,856
382,173
2 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
153
Agencija za Rudna Ravnopra
18
92,770
92,770
60,000
60,000
3,000
3,000
26
142,468
142,468
186,427
186,427
4,000
4,000
332,895
332,895
26
142,468
142,468
186,427
186,427
4,000
4,000
332,895
332,895
175
964,583
808,028
156,555
461,452
272,410
189,042
68,000
68,000
2,390,000
2,390,000
3,884,035
3,538,438
345,597
175
964,583
808,028
156,555
461,452
272,410
189,042
68,000
68,000
2,390,000
2,390,000
3,884,035
3,538,438
345,597
134
582,798
582,798
302,000
302,000
37,500
37,500
922,298
922,298
134
582,798
582,798
302,000
302,000
37,500
37,500
922,298
922,298
25
152,007
152,007
61,365
61,365
4,500
4,500
217,872
217,872
25
152,007
152,007
61,365
61,365
4,500
4,500
217,872
217,872
25
152,007
152,007
61,365
61,365
4,500
4,500
217,872
217,872
1,659
11,667,130
11,667,130
8,175,547
8,175,547
599,920
599,920
26
144,541
144,541
50,000
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
020
Kosovski Odbor za Bezbed
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
311
Kosovski Odbor za Bezbedno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
021
Kosovska Agencija Veterin
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
408
Kosovska Agencija Veterine i
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
024
Kancelarija Statistika Koso
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
124
Kancelarija Statistika Kosov
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
249 000
Nezavisni Nadzorni Odbor
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
020
Nezavisni Nadzorni Odbor
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
122
Nezavisni Nadzorni Odbor C
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
201 000
Ministarstvo Financije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
020
Departament za Budget
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
30,000
10,994,850
10,994,850
185,770
185,770
4,983,433
4,983,433
36,420,880
36,420,880
194,541
194,541
3 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Kapitalne
Troskovi
Subvencije
i
Transferi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
108
Departament za Budget
26
144,541
144,541
50,000
50,000
194,541
194,541
4
20,353
20,353
5,500
5,500
25,853
25,853
4
20,353
20,353
5,500
5,500
25,853
25,853
14
66,789
66,789
30,000
30,000
96,789
96,789
14
66,789
66,789
30,000
30,000
96,789
96,789
8
69,496
69,496
14,600
14,600
84,096
84,096
8
69,496
69,496
14,600
14,600
84,096
84,096
69
314,571
314,571
697,000
697,000
1,573,500
1,573,500
70,000
70,000
2,655,071
2,655,071
69
314,571
314,571
697,000
697,000
1,573,500
1,573,500
70,000
70,000
2,655,071
2,655,071
6
27,275
27,275
4,406
4,406
31,681
31,681
6
27,275
27,275
4,406
4,406
31,681
31,681
760
4,882,556
4,882,556
1,470,000
1,470,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
021
Departament za regionalne
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
109
Departament za regionalne i e
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
022
Departament za Ekonomis
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
110
Departament za ekonomisku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
023
Unutrasnja Revizija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
111
Revizija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
024
Trezor
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
112
Trezor
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
026
Pravna Kancelarija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
210
Pravna Kancelarija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
027
Poreska Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
270,820
270,820
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
0
0
1,230,000
1,230,000
7,853,376
7,853,376
4 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Kapitalne
Troskovi
Subvencije
i
Transferi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
116
Poreska Administracija
760
4,882,556
4,882,556
1,470,000
1,470,000
5
42,998
42,998
4,054
4,054
47,052
47,052
5
42,998
42,998
4,054
4,054
47,052
47,052
4
101,622
101,622
2,644
2,644
104,266
104,266
4
101,622
101,622
2,644
2,644
104,266
104,266
3
17,148
17,148
5,285
5,285
22,433
22,433
3
17,148
17,148
5,285
5,285
22,433
22,433
8
69,376
69,376
16,730
16,730
86,106
86,106
8
69,376
69,376
16,730
16,730
86,106
86,106
16
75,892
75,892
12,000
12,000
87,892
87,892
16
75,892
75,892
12,000
12,000
87,892
87,892
4
19,988
19,988
4,406
4,406
24,394
24,394
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
028
Bord za Standarde Financi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
117
Bord za Standarde Financijsk
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
029
Nezavisni Bord za Razmat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
118
Nezavisni Bord za Razmatran
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
030
Kancelarija za Informacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
211
Kancelarija za Informacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
031
Fond za Podrisku Poreza n
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
120
Fond za Podrisku Poreza na i
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
032
Budzet Opstina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
115
Budzet Opstina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
033
Kancelarija za Ljudska Pra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
270,820
270,820
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
0
0
1,230,000
1,230,000
7,853,376
7,853,376
5 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
212
Kancelarija za Ljudska Prav
4
19,988
19,988
4,406
4,406
24,394
24,394
5
25,222
25,222
41,004
41,004
66,226
66,226
5
25,222
25,222
41,004
41,004
66,226
66,226
14
70,581
70,581
10,700
10,700
81,281
81,281
14
70,581
70,581
10,700
10,700
81,281
81,281
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
041
Jedinica za PPP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
218
Jedinica za PPP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
043
Departman za porez na im
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
236
Departman za porez na imovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
047
Fonda za Kadrove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
244
Fonda za Kadrove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
048
Carine
Carine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
051
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
622
4,145,875
4,145,875
3,724,682
3,724,682
187,500
187,500
112,244
112,244
1,045,000
1,045,000
9,215,301
9,215,301
622
4,145,875
4,145,875
3,724,682
3,724,682
187,500
187,500
112,244
112,244
1,045,000
1,045,000
9,215,301
9,215,301
913,664
913,664
2,000,000
2,000,000
2,913,664
2,913,664
913,664
913,664
2,000,000
2,000,000
2,913,664
2,913,664
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
133
1,000,000
1,000,000
Sufinanciranje za IPA
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
246
Sufinanciranje za IPA
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
052
Zakon Depozita
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,300,000
3,300,000
3,300,000
3,300,000
6 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
151
3,300,000
3,300,000
Zakon Depozita
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
054
Uzluge za Savet Davanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
248
Uzluge za Savet Davanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
055
Financiski Informativni Ce
Financiski Informativni Centa
Centralna Agencija za Nab
Centralna Agencija za Nabavk
984,076
984,076
13,500
13,500
70,000
70,000
308,250
308,250
20
101,161
101,161
123,589
123,589
13,500
13,500
70,000
70,000
308,250
308,250
15
98,017
98,017
60,000
60,000
3,600
3,600
161,617
161,617
15
98,017
98,017
60,000
60,000
3,600
3,600
161,617
161,617
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
058
984,076
984,076
123,589
123,589
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
263
984,076
984,076
101,161
101,161
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
057
984,076
984,076
20
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
309
Kontigencia za energiju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
262
Kontigencia za energiju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Centralna Administracija
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
5,000,642
5,000,642
5,000,642
5,000,642
5,000,642
5,000,642
373,669
373,669
914,871
914,871
124,500
124,500
94,800
94,800
568,433
568,433
2,076,273
2,076,273
49
291,942
291,942
861,192
861,192
124,500
124,500
94,800
94,800
568,433
568,433
1,940,867
1,940,867
7
81,727
81,727
53,679
53,679
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
5,000,642
5,000,642
56
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
3,300,000
3,300,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
135,406
135,406
7 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
202 000
Ministarstvo Javne Admin
266
1,599,680
1,599,680
4,012,449
4,012,449
25
133,532
133,532
45,352
45,352
178,884
178,884
25
133,532
133,532
45,352
45,352
178,884
178,884
57
318,965
318,965
792,954
792,954
1,239,206
1,239,206
10,961,100
10,961,100
13,312,225
13,312,225
57
318,965
318,965
792,954
792,954
1,239,206
1,239,206
10,961,100
10,961,100
13,312,225
13,312,225
16
88,406
88,406
70,074
70,074
6,500
6,500
35,000
35,000
199,980
199,980
16
88,406
88,406
70,074
70,074
6,500
6,500
35,000
35,000
199,980
199,980
62
503,927
503,927
2,711,190
2,711,190
45,000
45,000
2,350,000
2,350,000
5,610,117
5,610,117
62
503,927
503,927
2,711,190
2,711,190
45,000
45,000
2,350,000
2,350,000
5,610,117
5,610,117
11
52,896
52,896
4,390
4,390
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
035
Sluzbe Civilne Administrac
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
121
Sluzbe Civilne Administracij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
037
Standartni Departament za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
123
Standartni Departament za Po
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
042
Institute Kosova za Javnu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
901
Institute Kosova za Javnu Ad
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
043
Department E-Vladavine i A
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
126
Department E-Vladavine i Adm
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
046
1,290,706
1,290,706
50,000
50,000
13,846,100
13,846,100
20,798,935
20,798,935
Registracija Stanovnishtv
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
128
Registracija Stanovnishtva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
047
Departament Registracija N
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,000
50,000
107,286
107,286
8 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
150
Departament Registracije NV
11
52,896
52,896
4,390
4,390
7
31,307
31,307
14,600
14,600
400,000
400,000
445,907
445,907
7
31,307
31,307
14,600
14,600
400,000
400,000
445,907
445,907
88
470,647
470,647
373,889
373,889
100,000
100,000
944,536
944,536
78
359,100
359,100
328,889
328,889
100,000
100,000
787,989
787,989
10
111,547
111,547
45,000
45,000
315
1,938,509
1,895,309
43,200
3,023,554
2,807,654
215,900
12
81,359
72,959
8,400
12
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
048
Department-Menadjment R
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
203
Department-Menadjment Refo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
203 000
Ministarstvo Poljoprivrede
Departament proizvodnje i
Departament proizvodnje i za
22,909,230
22,600,130
309,100
48,500
48,500
2,100,000
2,100,000
5,999,205
5,999,205
8,229,064
8,220,664
8,400
81,359
72,959
8,400
48,500
48,500
2,100,000
2,100,000
5,999,205
5,999,205
8,229,064
8,220,664
8,400
16
99,248
89,648
9,600
64,695
64,695
1,500,000
1,500,000
1,663,943
1,654,343
9,600
16
99,248
89,648
9,600
64,695
64,695
1,500,000
1,500,000
1,663,943
1,654,343
9,600
140
633,300
633,300
711,156
495,256
215,900
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
051
Departament zivotinjski pr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
402
Departament zivotinjski proiz
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
052
Kosovski Agencija Suma
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
156,547
156,547
6,919,205
6,869,205
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
401
107,286
107,286
10,900,000
10,900,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
050
50,000
50,000
127,962
127,962
52,662
52,662
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
750,000
700,000
50,000
2,147,118
1,881,218
265,900
9 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
403
Kosovski Agencija Suma
140
633,300
633,300
711,156
495,256
215,900
28
371,775
371,775
1,487,655
1,487,655
7,300,000
7,300,000
9,159,430
9,159,430
28
371,775
371,775
1,487,655
1,487,655
7,300,000
7,300,000
9,159,430
9,159,430
33
168,671
151,871
16,800
132,255
132,255
8,200
8,200
170,000
170,000
479,126
462,326
16,800
33
168,671
151,871
16,800
132,255
132,255
8,200
8,200
170,000
170,000
479,126
462,326
16,800
13
102,828
94,428
8,400
86,657
86,657
189,485
181,085
8,400
13
102,828
94,428
8,400
86,657
86,657
189,485
181,085
8,400
18
116,978
116,978
172,721
172,721
289,699
289,699
18
116,978
116,978
172,721
172,721
289,699
289,699
12
58,267
58,267
46,700
46,700
1,900
1,900
106,867
106,867
12
58,267
58,267
46,700
46,700
1,900
1,900
106,867
106,867
3
15,964
15,964
12,557
12,557
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
053
Departament ruralnog razv
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
404
Departament ruralnog razvoja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
054
Kosovski Institut Poljopriv
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
405
Kosovski Institut Poljoprivred
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
056
Departament Sumarstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
406
Departament Sumarstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
057
Kancelarija politika i statis
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
407
Kancelarija politika i statistik
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
059
Kosovski Zavod za Vino
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
458
Kosovski Zavod za Vino
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
060
Jedinica za zastitu ljudski
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
52,662
52,662
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
750,000
700,000
50,000
2,147,118
1,881,218
265,900
28,521
28,521
10 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
217
Jedinica za zastitu ljudski pra
3
15,964
15,964
12,557
12,557
40
290,119
290,119
260,658
260,658
65,200
65,200
615,977
615,977
29
165,818
165,818
185,658
185,658
65,200
65,200
416,676
416,676
11
124,301
124,301
75,000
75,000
195
998,948
998,948
3,388,619
3,358,619
30,000
119
588,751
588,751
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
204 000
Ministarstvo za Trgovinu I
Ekonomski Razvoj
3,700,000
3,700,000
8,178,247
8,148,247
30,000
2,882,440
2,852,440
30,000
50,000
50,000
3,528,000
3,528,000
7,049,191
7,019,191
30,000
24,213
24,213
370,000
370,000
50,000
50,000
13
69,200
69,200
29,448
29,448
288,000
288,000
386,648
386,648
11
52,525
52,525
63,286
63,286
225,000
225,000
340,811
340,811
5
29,561
29,561
48,781
48,781
15,000
15,000
93,342
93,342
12
64,114
64,114
1,215,000
1,215,000
1,279,114
1,279,114
6
33,288
33,288
41,352
11,352
30,000
74,640
44,640
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
240
Departament za Rezerve
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
410
Departman Industrije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
411
Departman Trgovine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
412
Kosovske Agencije za Standa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
413
Agencija za Promociju Invest
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
429
Kancelarija za industrijsko vl
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
199,301
199,301
50,000
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
065
28,521
28,521
40,680
40,680
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
444,213
444,213
11 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
456
Departaman za Akreditiranje
4
23,880
23,880
20,755
20,755
44,635
44,635
7
35,055
35,055
13,456
13,456
48,511
48,511
12
55,830
55,830
37,200
37,200
93,030
93,030
17
80,374
80,374
24,579
24,579
200,000
200,000
304,953
304,953
16
81,374
81,374
485,578
485,578
2,700,000
2,700,000
3,266,952
3,266,952
8
39,337
39,337
533,005
533,005
100,000
100,000
672,342
672,342
14
67,337
67,337
19,437
19,437
52,000
52,000
138,774
138,774
14
67,337
67,337
19,437
19,437
52,000
52,000
138,774
138,774
62
342,860
342,860
486,742
486,742
40,680
40,680
120,000
120,000
990,282
990,282
54
270,124
270,124
396,742
396,742
40,680
40,680
120,000
120,000
827,546
827,546
8
72,736
72,736
90,000
90,000
266
1,223,430
1,223,430
7,539,506
7,539,506
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
457
Kancelarija za Lincence
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
465
Moteroloski Departamant
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
466
Inspecijski Departamant
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
467
Departman za razvoj Privatno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
468
Departaman za Turizam
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
067
Registracija Biznisa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
414
Registracija Biznisa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Civilne Administracije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kabinet Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
205 000
Ministarstvo za infrastrukt
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
162,736
162,736
105,190
105,190
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,103,814
2,103,814
270,150,001
270,150,001
281,121,941
281,121,941
12 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
070
Putna Infrastruktura
64
290,719
290,719
6,830,684
6,830,684
39,240
39,240
64
290,719
290,719
186,417
186,417
39,240
39,240
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
415
Putna Infrastruktura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
416
6,644,267
6,644,267
Odrzavanje Puteva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
417
Odrzavanje mostova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
418
Rehabilitacija puteva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
419
Program Signalizacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
420
Ko Financiranje sa Opstinski
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
421
Izgradnje Nove Puteve
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
422
Izgradnja Autoputa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
074
Jedinca Vozacke dozvole
Jedinca Vozacke dozvole
Departamant za MZV Sobr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
516,376
516,376
2,000,000
2,000,000
8,644,267
8,644,267
2,205,907
2,205,907
2,205,907
2,205,907
12,572,711
12,572,711
12,572,711
12,572,711
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
3,511,799
3,511,799
3,511,799
3,511,799
9,559,584
9,559,584
9,559,584
9,559,584
239,200,000
239,200,000
239,200,000
239,200,000
415,985
415,985
177,086
177,086
25,000
25,000
618,071
618,071
107
415,985
415,985
177,086
177,086
25,000
25,000
618,071
618,071
4
20,931
20,931
7,841
7,841
2,000
2,000
30,772
30,772
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
075
277,310,644
277,310,644
107
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
424
270,150,001
270,150,001
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
427
Departamant za MZV Sobraca
4
20,931
20,931
7,841
7,841
2,000
2,000
30,772
30,772
25
121,162
121,162
27,000
27,000
5,150
5,150
153,312
153,312
25
121,162
121,162
27,000
27,000
5,150
5,150
153,312
153,312
9
43,853
43,853
27,059
27,059
6,500
6,500
9
43,853
43,853
27,059
27,059
6,500
6,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
078
Departament Inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
428
Departament Inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
079
Departament Putnog Trans
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
459
Departament Putnog Transpo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
460
Humanitarni Putni Transport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
461
Humanitarni Zeleznici Transp
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija U
Centralna Administracija
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Zdravstva
Sekundarne zdravstvene z
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
1,011,855
1,011,855
1,091,959
1,091,959
1,091,959
1,091,959
27,300
27,300
827,917
827,917
49
249,023
249,023
428,889
428,889
27,300
27,300
705,212
705,212
8
81,757
81,757
40,947
40,947
7,265
39,722,448
35,767,358
3,955,090
30,969,404
30,969,404
3,522,073
3,522,073
3,352
18,254,382
16,411,556
1,842,826
4,685,186
4,685,186
1,318,850
1,318,850
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
085
1,011,855
1,011,855
469,836
469,836
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
206 000
77,412
77,412
330,781
330,781
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
2,181,226
2,181,226
57
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
2,103,814
2,103,814
122,704
122,704
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,069,500
2,069,500
11,885,000
11,885,000
88,168,425
84,213,335
3,955,090
3,760,000
3,760,000
28,018,418
26,175,592
1,842,826
14 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
702
Regionalna Bolnica Gnjilane
532
2,997,933
2,705,764
292,169
823,418
823,418
217,000
217,000
450,000
450,000
4,488,351
4,196,182
292,169
763
4,121,325
3,698,872
422,453
877,397
877,397
282,000
282,000
550,000
550,000
5,830,722
5,408,269
422,453
560
3,048,131
2,739,330
308,801
614,758
614,758
328,799
328,799
550,000
550,000
4,541,688
4,232,887
308,801
565
3,190,239
2,878,666
311,573
780,780
780,780
227,500
227,500
650,000
650,000
4,848,519
4,536,946
311,573
332
1,761,123
1,582,606
178,517
461,309
461,309
66,200
66,200
700,000
700,000
2,988,632
2,810,115
178,517
128
759,529
689,675
69,854
245,635
245,635
51,100
51,100
280,000
280,000
1,336,264
1,266,410
69,854
229
1,247,440
1,122,700
124,740
297,646
297,646
51,935
51,935
310,000
310,000
1,907,021
1,782,281
124,740
243
1,128,662
993,943
134,719
584,243
584,243
94,316
94,316
270,000
270,000
2,077,221
1,942,502
134,719
3,438
18,739,264
16,857,630
1,881,634
6,220,677
6,220,677
2,131,583
2,131,583
3,637,000
3,637,000
30,728,524
28,846,890
1,881,634
2,840
15,594,532
14,033,896
1,560,636
4,996,430
4,996,430
1,914,520
1,914,520
2,907,000
2,907,000
25,412,482
23,851,846
1,560,636
135
705,478
633,406
72,072
161,959
161,959
66,500
66,500
160,000
160,000
1,093,937
1,021,865
72,072
292
1,475,069
1,313,739
161,330
390,000
390,000
93,680
93,680
300,000
300,000
2,258,749
2,097,419
161,330
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
703
Regionalna Bolnica Prizrena
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
704
Regionalna Bolnica Gjakovic
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
705
Regionalna Bolnica Pe¿i
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
706
Regionalna Bolnica Mitrovic
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
707
Bolnica Vushtrri
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
708
Bolnica Ferizaj
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
712
Sluzbe Mentalnog Zdravlja Ko
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
086
Tercijarne zdrastvene zast
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
701
Univerzitetski Klinicni Centa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
709
Stomatološka Klinika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
711
Institut Javnog Zdravlja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
714
Profesionlani Program Zdrav
86
447,717
400,038
47,679
95,000
95,000
40,000
40,000
90,000
90,000
672,717
625,038
47,679
58
349,333
317,732
31,601
478,718
478,718
10,000
10,000
180,000
180,000
1,018,051
986,450
31,601
15
97,953
89,637
8,316
28,882
28,882
5,000
5,000
131,835
123,519
8,316
12
69,182
69,182
69,688
69,688
1,883
1,883
140,753
140,753
336
2,008,256
1,783,170
225,086
19,731,583
19,731,583
31,400
31,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
717
Nacionlani Zavod za Transfuz
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
718
Centar za Telemedicine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
725
Nacionalni centar za sportsku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
088
Ostale profesionalne zdras
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
710
0
Prva Zdravstvena Nega
20,760
20,760
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
713
Regulativni Autoritet Lekova
2,050
2,050
1,200
1,200
47
318,487
292,430
26,057
277,839
277,839
30,200
30,200
120,000
120,000
746,526
720,469
26,057
543,124
543,124
0
0
4,179,467
4,179,467
4,722,591
4,722,591
0
Ostali Programi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
724
Zdravsteni Inspektorat Kosov
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
2,000,000
2,000,000
58,248
54,367
3,881
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
721
159,293
159,293
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
720
138,533
138,533
2,000,000
2,000,000
Hitan Lekarski Tretman u Ino
Agecija za Inspekciju Zdravst
28,278,739
28,053,653
225,086
18,713,118
18,713,118
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
719
4,438,000
4,438,000
18,713,118
18,713,118
Faramacijski Program
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
716
2,069,500
2,069,500
6
51,406
48,080
3,326
11,747
11,747
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
61,498
57,617
3,881
63,153
59,827
3,326
16 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
903
Domaci Lekari
276
1,580,115
1,388,293
191,822
162,945
162,945
139
720,546
715,002
5,544
331,958
331,958
40,240
40,240
50,000
50,000
1,142,744
1,137,200
5,544
129
617,909
612,365
5,544
246,958
246,958
35,240
35,240
50,000
50,000
950,107
944,563
5,544
10
102,637
102,637
85,000
85,000
5,000
5,000
554
2,466,361
2,466,361
764,593
736,093
28,500
203,357
203,357
4,226,350
4,226,350
10,995,293
10,995,293
18,655,954
18,627,454
28,500
14
85,216
85,216
74,374
74,374
13,800
13,800
1,198,418
1,198,418
8,980,000
8,980,000
10,351,808
10,351,808
7
47,522
47,522
74,374
74,374
13,800
13,800
1,198,418
1,198,418
7
37,694
37,694
304
1,215,597
1,215,597
102,174
87,174
15,000
24,333
24,333
279
1,106,514
1,106,514
82,174
67,174
15,000
25
109,083
109,083
15
84,146
84,146
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Divizija Centralne Administra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
207 000
Ministarstvo Kulture, Omla
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
100
Sport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
801
Siroko Zasnivanje Sport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
802
Izvrsni Sport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
101
Kultura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
803
Institucionlana Podrška za Ku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
805
Promocija Kulture
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
102
Omladina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
69,500
69,500
1,812,560
1,620,738
191,822
192,637
192,637
1,334,114
1,334,114
8,980,000
8,980,000
9,017,694
9,017,694
2,123,646
2,123,646
550,000
550,000
4,015,750
4,000,750
15,000
19,233
19,233
1,274,295
1,274,295
550,000
550,000
3,032,216
3,017,216
15,000
20,000
20,000
5,100
5,100
849,351
849,351
983,534
983,534
36,002
36,002
3,000
3,000
587,000
587,000
710,148
710,148
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
17 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
806
Zastita i Integracija Omladin
5
28,051
28,051
14,874
14,874
260,000
260,000
304,425
304,425
5
28,045
28,045
7,224
7,224
187,000
187,000
222,269
222,269
5
28,050
28,050
13,904
13,904
1,500
1,500
140,000
140,000
183,454
183,454
143
616,091
616,091
110,997
97,497
13,500
16,000
16,000
317,286
317,286
1,465,293
1,465,293
2,525,667
2,512,167
13,500
138
589,040
589,040
86,997
73,497
13,500
16,000
16,000
166,737
166,737
1,465,293
1,465,293
2,324,067
2,310,567
13,500
5
27,051
27,051
24,000
24,000
78
465,311
465,311
441,046
441,046
146,224
146,224
1,052,581
1,052,581
67
352,496
352,496
386,046
386,046
146,224
146,224
884,766
884,766
11
112,815
112,815
55,000
55,000
1,090
5,836,856
5,570,376
266,480
7,514,553
5,436,901
2,077,652
1,062,057
829,724
232,333
2,133,878
2,128,878
5,000
26,677,411
26,677,411
43,224,755
40,643,290
2,581,465
459
2,831,187
2,620,157
211,030
3,148,656
1,603,364
1,545,292
806,487
574,154
232,333
5,000
1,122,000
1,122,000
7,913,330
5,919,675
1,993,655
1,096,222
885,192
211,030
1,993,191
509,054
1,484,137
627,000
394,667
232,333
5,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
807
Podrska Omladine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
809
Razvoj Integracije Politike
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
103
Kulturna Nasledstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
815
Cuvanje,Zashtita Kulturne Na
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
816
Prezentiranje I Cuvanje Nasle
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
208 000
Ministarstvo Obrazovanja,
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
110
Visoko Obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
905
249
Studentski Centar
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
1,500
1,500
150,549
150,549
201,600
201,600
167,815
167,815
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,000
5,000
3,721,413
1,788,913
1,932,500
18 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
918
Pedagoski Institut Kosova
21
105,309
105,309
70,580
70,580
14,800
14,800
95
914,184
914,184
851,203
851,203
128,000
128,000
49
424,496
424,496
135,041
73,886
61,155
28,287
28,287
587,824
526,669
61,155
31
246,973
246,973
87,632
87,632
5,400
5,400
340,005
340,005
14
44,003
44,003
11,009
11,009
3,000
3,000
58,012
58,012
388
1,658,927
1,634,377
24,550
2,356,794
2,039,284
317,510
170,500
170,500
6
35,908
35,908
244,646
244,646
3,330
3,330
283,884
283,884
273
1,177,940
1,177,940
421,891
421,891
46,000
46,000
1,645,831
1,645,831
105
409,184
394,784
14,400
184,223
184,223
118,200
118,200
711,607
697,207
14,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
919
Universitet Prizrena
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
970
Institut Albanological
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
971
Istorijski institut u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
972
Institut za Leposavic´
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
111
Ostalo Obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
900
Nacionalni Autoritet za Kvalif
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
908
Specialne Poterbe Obrazovan
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
909
Nacionalna Univerzitetska Bib
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
910
Obuka Nastavnika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
911
Razvoj Nastavnog Programa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
917
1,178,478
1,178,478
3,015,387
3,015,387
5,364,699
5,022,639
342,060
887,745
887,745
251,099
251,099
251,099
251,099
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
1,122,000
1,122,000
887,745
887,745
0
Bilateralni Ugovori
190,689
190,689
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
178,478
178,478
178,478
178,478
19 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
925
1,000,000
1,000,000
Osnovnog obrazovanja i vasp
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
973
Kosovsku agenciju za akredit
4
35,895
25,745
10,150
367,190
49,680
317,510
2,970
2,970
243
1,346,742
1,315,842
30,900
2,009,103
1,794,253
214,850
85,070
85,070
950,400
950,400
25,555,411
25,555,411
29,946,726
29,700,976
245,750
234
1,245,193
1,214,293
30,900
1,898,103
1,683,253
214,850
85,070
85,070
950,400
950,400
25,555,411
25,555,411
29,734,177
29,488,427
245,750
9
101,549
101,549
111,000
111,000
930
4,070,654
4,070,654
2,755,520
2,755,520
475,424
475,424
199,764,980
199,764,980
3,115,000
3,115,000
210,181,578
210,181,578
177
723,571
723,571
441,200
441,200
75,000
75,000
163,905,797
163,905,797
500,000
500,000
165,645,568
165,645,568
145
564,866
564,866
320,022
320,022
67,000
67,000
72,038,000
72,038,000
72,989,888
72,989,888
14
75,927
75,927
55,832
55,832
13,213,000
13,213,000
13,344,759
13,344,759
18
82,778
82,778
65,346
65,346
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centarlna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centarlna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
209 000
Ministarstvo Rada i Social
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
120
Penzije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
001
Osnovne penzije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
002
Penzije za Nesposobne
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
003
Penzije za Ratne Invalide
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
004
8,000
8,000
Šema Prereanog penzionisan
KZS-privemene penzije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
406,055
78,395
327,660
212,549
212,549
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
011
1,000,000
1,000,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,121,019
30,121,019
500,000
500,000
30,777,143
30,777,143
3,612,829
3,612,829
3,612,829
3,612,829
2,572,900
2,572,900
2,572,900
2,572,900
20 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
012
Osnovne penzije-Dopronosni
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
014
Penzije za pripadnike za KB
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
121
Socialna Pomoc
Šema Socialne Pomo¿i
Socilane Sluzbe
Institucije
131,164
131,164
32,357,232
32,357,232
1,155,066
1,155,066
35,897,358
35,897,358
12
55,570
55,570
110,204
110,204
2,500
2,500
28,000,999
28,000,999
495,066
495,066
28,664,339
28,664,339
17
80,992
80,992
129,432
129,432
9,000
9,000
4,326,233
4,326,233
236
983,979
983,979
568,473
568,473
106,664
106,664
30,000
30,000
31
125,135
125,135
52,636
52,636
10,000
10,000
15
73,338
73,338
74,137
74,137
3,000
3,000
363
1,555,269
1,555,269
1,101,237
1,101,237
246,260
246,260
3,501,951
3,501,951
1,255,000
1,255,000
7,659,717
7,659,717
201
832,726
832,726
650,000
650,000
151,000
151,000
3,051,951
3,051,951
485,000
485,000
5,170,677
5,170,677
65
328,312
328,312
135,000
135,000
33,260
33,260
10,000
10,000
506,572
506,572
97
394,231
394,231
316,237
316,237
62,000
62,000
760,000
760,000
1,982,468
1,982,468
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
008
Centri Socialnog Rada
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
009
Institut Socialnih Politika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
122
Rad i pitanja zaposlenosti
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
431
Diviziaj Zaposlenosti
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
432
Autoritet za Inspekciju Rada
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
912
Profesionalna Obuka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
648,049
648,049
934,882
934,882
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
007
648,049
648,049
1,319,014
1,319,014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
006
41,700,000
41,700,000
311
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
005
41,700,000
41,700,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,545,657
4,545,657
400,000
400,000
2,089,116
2,089,116
260,000
260,000
447,771
447,771
150,475
150,475
450,000
450,000
21 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
124
Ured za ocuvanje nasledst
6
40,216
40,216
49,525
49,525
3,000
3,000
92,741
92,741
6
40,216
40,216
49,525
49,525
3,000
3,000
92,741
92,741
73
432,584
432,584
228,676
228,676
20,000
20,000
204,934
204,934
886,194
886,194
65
352,900
352,900
128,676
128,676
20,000
20,000
204,934
204,934
706,510
706,510
8
79,684
79,684
100,000
100,000
303
1,477,576
1,477,576
1,276,154
1,276,154
97,906
97,906
3
14,093
14,093
12,684
12,684
1,000
1,000
27,777
27,777
3
14,093
14,093
12,684
12,684
1,000
1,000
27,777
27,777
50
240,895
240,895
200,833
200,833
7,899
7,899
935,000
935,000
1,384,627
1,384,627
50
240,895
240,895
200,833
200,833
7,899
7,899
935,000
935,000
1,384,627
1,384,627
14
67,592
67,592
74,656
74,656
10,049
10,049
3,875,000
3,875,000
4,027,297
4,027,297
14
67,592
67,592
74,656
74,656
10,049
10,049
3,875,000
3,875,000
4,027,297
4,027,297
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
020
Ured za ocuvanje nasledstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Sluzbe Centralne Administ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
210 000
Ministarstvo Okolne Sredi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
038
Jedinica za zastitu ljudski
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
157
Jedinica za zastitu ljudski pra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
130
Sredina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
501
Okolna Sredina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
131
Prostorno Planiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
602
Prostorno Planiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
179,684
179,684
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
61,843,913
61,843,913
64,695,549
64,695,549
22 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
133
Izvori Vode
18
80,684
80,684
58,304
58,304
11,850
11,850
4,080,000
4,080,000
4,230,838
4,230,838
18
80,684
80,684
58,304
58,304
11,850
11,850
4,080,000
4,080,000
4,230,838
4,230,838
21
101,634
101,634
225,000
225,000
8,983
8,983
51,838,913
51,838,913
52,174,530
52,174,530
14
68,554
68,554
75,000
75,000
8,983
8,983
890,000
890,000
1,042,537
1,042,537
7
33,080
33,080
150,000
150,000
50,948,913
50,948,913
51,131,993
51,131,993
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
603
Izvori Vode
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
134
Stanovanja i Eksproproaci
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
604
Stambeni Departman
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
605
Kancelarija za eksproprijacij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
135
Selo Hade
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
434
Selo Hade
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
137
Kosovska Agencija za zast
69
302,060
302,060
268,832
268,832
17,534
17,534
0
0
588,426
588,426
69
302,060
302,060
268,832
268,832
17,534
17,534
0
0
588,426
588,426
51
252,552
252,552
47,369
47,369
11,000
11,000
715,000
715,000
1,025,921
1,025,921
51
252,552
252,552
47,369
47,369
11,000
11,000
715,000
715,000
1,025,921
1,025,921
6
28,800
28,800
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
436
Kosovska Agencija za zastitu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
138
Agencija Kadastra Koso
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
601
Agencija Kadastra Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
139
Kosovska Agencija za zast
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
28,800
28,800
23 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
264
Kosovska Agencija za zastitu
6
28,800
28,800
71
389,266
389,266
388,476
388,476
29,591
29,591
807,333
807,333
63
305,259
305,259
311,476
311,476
29,591
29,591
646,326
646,326
8
84,007
84,007
77,000
77,000
104
519,203
519,203
320,544
320,544
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Sluzbr Centralne Administ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
211 000
Ministarstvo za Zajednice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
144
28,800
28,800
161,007
161,007
39,298
39,298
300,000
300,000
Konsolidovani Projekat za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
462
Konsolidovani Projekat za Po
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Administrativne Usluge
Administracija
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Administracij
Contigentne troskove za n
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
39,298
39,298
300,000
300,000
1,179,045
1,179,045
95
422,053
422,053
260,544
260,544
39,298
39,298
300,000
300,000
1,021,895
1,021,895
9
97,150
97,150
60,000
60,000
141
756,742
756,742
682,390
682,390
39,000
39,000
507,249
507,249
20
127,669
127,669
376,332
376,332
9,000
9,000
70,000
70,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
152
6,000,000
6,000,000
320,544
320,544
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
212 000
6,000,000
6,000,000
519,203
519,203
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
7,179,045
7,179,045
104
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
6,000,000
6,000,000
157,150
157,150
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,643,177
4,643,177
140,500
140,500
6,769,058
6,769,058
140,500
140,500
723,501
723,501
24 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
245
Contigentne troskove za nove
20
127,669
127,669
376,332
376,332
9,000
9,000
70,000
70,000
121
629,073
629,073
306,058
306,058
30,000
30,000
437,249
437,249
4,643,177
4,643,177
6,045,557
6,045,557
110
526,637
526,637
256,058
256,058
30,000
30,000
437,249
437,249
4,643,177
4,643,177
5,893,121
5,893,121
11
102,436
102,436
50,000
50,000
153
771,880
771,880
4,631,170
4,631,170
42,600
42,600
25,783,870
25,783,870
85
449,280
449,280
3,956,451
3,956,451
39,200
39,200
51,000
51,000
4,495,931
4,495,931
74
343,431
343,431
3,904,451
3,904,451
39,200
39,200
46,000
46,000
4,333,082
4,333,082
11
105,849
105,849
52,000
52,000
5,000
5,000
162,849
162,849
20
101,825
101,825
85,200
85,200
409,226
409,226
596,251
596,251
20
101,825
101,825
85,200
85,200
409,226
409,226
596,251
596,251
25
86,962
86,962
78,811
78,811
287,484
287,484
453,257
453,257
25
86,962
86,962
78,811
78,811
287,484
287,484
453,257
453,257
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Sluzbe Centralne Administ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Lokalna Administarcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
213 000
Ministarstvo za Ekonomsk
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Sluzbe Centralne Administ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centarlna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
160
Departman Energije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
438
Energija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
161
Departament rudarstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
439
Minerali
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
140,500
140,500
723,501
723,501
152,436
152,436
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
11,576,749
11,576,749
42,806,269
42,806,269
25 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
164
Inspekcija I Divizija
6
27,114
27,114
7,500
7,500
34,614
34,614
6
27,114
27,114
7,500
7,500
34,614
34,614
7
41,827
41,827
488,208
488,208
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
441
Inspekcija I Divizija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
165
Jedinica za Politiku i Nadg
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
220
22,650,000
22,650,000
Energia-KEK
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
221
Import struje-Socialni Slucaje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
222
13,550,000
13,550,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
500,000
500,000
Kosovska Zeleznice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
224
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
225
600,000
600,000
Voda i Otpadi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
233
Jedinica za Politike i nadgled
Telekomunikacija
Kontrola Telekomunikacione
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
2,761,087
2,761,087
3,261,087
3,261,087
3,500,000
3,500,000
1,938,562
1,938,562
2,538,562
2,538,562
359,290
359,290
889,325
889,325
41,827
41,827
488,208
488,208
10
64,872
64,872
15,000
15,000
3,400
3,400
83,272
83,272
10
64,872
64,872
15,000
15,000
3,400
3,400
83,272
83,272
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
423
3,491,100
3,491,100
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
167
3,491,100
3,491,100
3,500,000
3,500,000
Centralno Grejanje
31,730,074
31,730,074
13,550,000
13,550,000
KOSTT
223
8,550,039
8,550,039
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
26 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
168
Trepca Rudnici
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
228
Trepca Rudnici
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
214 000
Ministarstvo Unutrasni Po
Sluzbe Centralne Administ
Centralna Administracije
Kancelarija Ministra
Kancelarija Sekretara
Departamant Azila
Departamant Azila
Departamant za Javnu Bez
Departamant za Javnu Bezbe
998,404
998,404
46
216,352
216,352
143,271
143,271
65,500
65,500
425,123
425,123
9
98,731
98,731
60,000
60,000
45
261,550
261,550
140,000
140,000
13,000
13,000
22
120,610
120,610
505,043
505,043
4,300
4,300
27,000
27,000
0
0
656,953
656,953
22
120,610
120,610
505,043
505,043
4,300
4,300
27,000
27,000
0
0
656,953
656,953
20
102,002
102,002
65,884
65,884
3,000
3,000
100,000
100,000
270,886
270,886
20
102,002
102,002
65,884
65,884
3,000
3,000
100,000
100,000
270,886
270,886
685
3,122,090
3,122,090
4,366,259
4,366,259
119,600
119,600
2,050,000
2,050,000
9,657,949
9,657,949
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
159
Agencije za civilnu registra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
97,636,383
96,745,254
891,129
78,500
78,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
206
19,950,000
19,950,000
343,271
343,271
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
158
797,000
405,871
391,129
576,633
576,633
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
205
5,412,870
5,412,870
100
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
157
2,330,000
2,330,000
1,612,400
1,612,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
127
3,082,870
3,082,870
19,837,477
19,837,477
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
5,412,870
5,412,870
55,439,506
54,939,506
500,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
2,330,000
2,330,000
9,695
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
3,082,870
3,082,870
158,731
158,731
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
414,550
414,550
27 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
148
Sluzba Civilne Registracije
267
1,121,373
1,121,373
340,289
340,289
61,700
61,700
150,000
150,000
1,673,362
1,673,362
242
916,563
916,563
1,072,141
1,072,141
48,900
48,900
1,200,000
1,200,000
3,237,604
3,237,604
176
1,084,154
1,084,154
2,953,829
2,953,829
9,000
9,000
700,000
700,000
4,746,983
4,746,983
1,770,150
1,770,150
100,000
100,000
300,000
300,000
250,000
250,000
2,420,150
2,420,150
1,770,150
1,770,150
100,000
100,000
300,000
300,000
250,000
250,000
2,420,150
2,420,150
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
207
Departman za registarstvu vo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
208
Departamant za proizvodnu d
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
160
Reintegraciju vrac´enih os
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
209
Reintegraciju vrac´enih osob
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
220
Vatrogasna sluzba i emerg
95
520,877
520,877
156,466
156,466
29,000
29,000
925,000
925,000
1,631,343
1,631,343
95
520,877
520,877
156,466
156,466
29,000
29,000
925,000
925,000
1,631,343
1,631,343
50
325,899
325,899
263,328
263,328
11,000
11,000
400,000
400,000
1,000,227
1,000,227
50
325,899
325,899
263,328
263,328
11,000
11,000
400,000
400,000
1,000,227
1,000,227
8,546
49,920,264
49,420,264
500,000
11,073,444
11,073,444
1,167,000
1,167,000
15,755,000
15,755,000
78,385,708
77,494,579
891,129
8,546
49,920,264
49,420,264
500,000
176,264
176,264
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
327
Vatrogasna sluzba i emergen
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
230
Policijski Inspektoriat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
329
Policijski Inspektoriat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
251
Kosovska Policija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
300
Administrativne Sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
301
Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
264,249
264,249
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
470,000
78,871
391,129
470,000
78,871
391,129
50,566,528
49,675,399
891,129
264,249
264,249
28 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
302
Poesbne Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
303
Istrage
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
304
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Obuka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
306
Granica Policija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
307
Kosovski Centar za Javnu Be
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
914
Menadjment za planiranje i po
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
385
Kosovski Centar za Javnu
Kosovski centar za javnu bez
Ministartstvo za Pravosud
Centralna Administracija
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
2,500,725
2,500,725
6,063,582
6,063,582
16,457,767
16,457,767
339,494
339,494
150,000
150,000
489,494
489,494
248,446
248,446
776,000
776,000
1,024,446
1,024,446
1,167,000
1,167,000
240,000
240,000
240,000
240,000
221,072
221,072
221,072
221,072
100,000
100,000
470,000
470,000
2,614,763
2,614,763
177
751,131
751,131
1,293,632
1,293,632
100,000
100,000
470,000
470,000
2,614,763
2,614,763
2,115
9,724,780
9,676,580
48,200
5,495,857
5,495,857
944,258
944,258
50,000
50,000
2,388,532
2,388,532
18,603,427
18,555,227
48,200
90
532,343
484,143
48,200
617,811
617,811
94,000
94,000
50,000
50,000
0
0
1,294,154
1,245,954
48,200
76
417,892
369,692
48,200
515,880
515,880
94,000
94,000
50,000
50,000
0
0
1,077,772
1,029,572
48,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
2,330,884
2,330,884
1,293,632
1,293,632
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
169,841
169,841
751,131
751,131
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
215 000
6,621,427
6,621,427
177
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
915
6,434,534
6,434,534
9,227,185
9,227,185
Sluzbe za podrsku
305
186,893
186,893
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
29 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Kapitalne
Troskovi
Subvencije
i
Transferi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
114
Kancelarija Ministrija
9
87,740
87,740
60,000
60,000
147,740
147,740
5
26,711
26,711
41,931
41,931
68,642
68,642
25
110,817
110,817
55,000
55,000
165,817
165,817
25
110,817
110,817
55,000
55,000
165,817
165,817
84
331,764
331,764
116,393
116,393
0
0
448,157
448,157
46
194,728
194,728
61,393
61,393
0
0
256,121
256,121
38
137,036
137,036
55,000
55,000
192,036
192,036
67
294,433
294,433
65,318
65,318
359,751
359,751
67
294,433
294,433
65,318
65,318
359,751
359,751
1,747
7,902,085
7,902,085
4,137,790
4,137,790
768,504
768,504
1,992,532
1,992,532
14,800,911
14,800,911
1,747
7,902,085
7,902,085
4,137,790
4,137,790
768,504
768,504
1,992,532
1,992,532
14,800,911
14,800,911
17
103,092
103,092
200,000
200,000
23,500
23,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
374
Korektivne službe Inspektora
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
251
Zakonodavna jedinica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
331
Zakonodavna jedinica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
253
Departament za pristup u P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
330
Jedinica za zastitu i asistenci
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
332
Sektor za integraciju sudstv
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
254
Sluzba za uslovno oslobod
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
334
Sluzba za uslovno oslobodjan
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
256
Sluzbe Zatvora
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
336
Sluzbe Zatvora
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
258
Agencija za Upravlanje Od
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
326,592
326,592
30 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
371
Agencija za Upravlanje Oduze
17
103,092
103,092
200,000
200,000
23,500
23,500
67
370,863
370,863
265,000
265,000
58,254
58,254
396,000
396,000
1,090,117
1,090,117
67
370,863
370,863
265,000
265,000
58,254
58,254
396,000
396,000
1,090,117
1,090,117
18
79,383
79,383
38,545
38,545
117,928
117,928
18
79,383
79,383
38,545
38,545
117,928
117,928
232
3,482,873
3,482,873
9,566,982
9,566,982
500,530
500,530
50,000
50,000
2,934,500
2,934,500
16,534,885
16,534,885
90
466,017
466,017
1,086,365
1,086,365
50,000
50,000
50,000
50,000
934,500
934,500
2,586,882
2,586,882
80
385,766
385,766
669,858
669,858
50,000
50,000
934,500
934,500
2,040,124
2,040,124
10
80,251
80,251
416,507
416,507
40
148,264
148,264
227,162
227,162
375,426
375,426
40
148,264
148,264
227,162
227,162
375,426
375,426
102
2,868,592
2,868,592
8,253,455
8,253,455
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
363
Kancelarija za nestala lica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
337
Kancelarija za nestala lica i s
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
364
Departament za sudsko za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
319
Departament za sudsko zastu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
216 000
Ministartstvo za Inostrano
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
257
Direkcija Opste Direktorat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
147
Direkcija Opste Direktorata
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
258
Ambasada
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
326,592
326,592
50,000
50,000
450,530
450,530
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
546,758
546,758
2,000,000
2,000,000
13,572,577
13,572,577
31 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
143
Ambasada
102
2,868,592
2,868,592
8,253,455
8,253,455
450,530
450,530
2,000,000
2,000,000
13,572,577
13,572,577
2,824
15,171,753
15,171,753
7,703,343
7,703,343
703,000
703,000
11,935,074
11,935,074
35,513,170
35,513,170
201
1,906,670
1,906,670
655,169
655,169
38,000
38,000
186,396
186,396
2,786,235
2,786,235
192
1,791,908
1,791,908
565,169
565,169
30,000
30,000
186,396
186,396
2,573,473
2,573,473
9
114,762
114,762
90,000
90,000
8,000
8,000
2,623
13,265,083
13,265,083
7,048,174
7,048,174
665,000
665,000
11,748,678
11,748,678
32,726,935
32,726,935
2,623
13,265,083
13,265,083
7,048,174
7,048,174
665,000
665,000
11,748,678
11,748,678
32,726,935
32,726,935
83
483,130
483,130
818,529
818,529
30,000
30,000
180,000
180,000
1,511,659
1,511,659
83
483,130
483,130
818,529
818,529
30,000
30,000
180,000
180,000
1,511,659
1,511,659
72
387,624
387,624
688,889
688,889
30,000
30,000
180,000
180,000
1,286,513
1,286,513
11
95,506
95,506
129,640
129,640
66
334,559
334,559
738,014
738,014
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
217 000
Ministarstvo Sigurnosni S
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
250
Sigurnosne Snage Kosov
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
360
Sigurnosne Snage Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
218 000
Ministarstvo za Evropsku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
155
Centralna Adminstracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Adminstracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
219 000
Ministarstvo za Diasporu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
212,762
212,762
225,146
225,146
30,000
30,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
130,000
130,000
181,000
181,000
1,413,573
1,413,573
32 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
155
Centralna Administracija
66
334,559
334,559
738,014
738,014
30,000
30,000
130,000
130,000
181,000
181,000
1,413,573
1,413,573
55
241,559
241,559
560,514
560,514
28,000
28,000
130,000
130,000
181,000
181,000
1,141,073
1,141,073
11
93,000
93,000
177,500
177,500
2,000
2,000
272,500
272,500
30
179,017
179,017
127,306
127,306
20,200
20,200
326,523
326,523
30
179,017
179,017
127,306
127,306
20,200
20,200
326,523
326,523
30
179,017
179,017
127,306
127,306
20,200
20,200
326,523
326,523
45
484,017
484,017
285,000
285,000
10,000
10,000
25,000
25,000
804,017
804,017
45
484,017
484,017
285,000
285,000
10,000
10,000
25,000
25,000
804,017
804,017
45
484,017
484,017
285,000
285,000
10,000
10,000
25,000
25,000
804,017
804,017
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
114
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
230 000
Nezavisna Komisija Nabav
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
170
Nezavisna Komisija Nabav
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
145
Nezavisna Komisija Nabavk
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
231 000
Akademija nauka i Umetno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
175
Akademija nauka i Umetno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
913
Akademija nauka i Umetnost
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
232 000
Kontigentni Rashoda
0
0
0
2,376,745
2,376,745
2,376,745
2,376,745
0
0
0
2,376,745
2,376,745
2,376,745
2,376,745
0
0
0
2,376,745
2,376,745
2,376,745
2,376,745
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
180
Kontigentni Rashoda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
131
Kontigentni Rashoda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
33 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
235 000
Regulatorni Autoritet Telek
33
266,488
266,488
387,986
387,986
15,000
15,000
317,000
317,000
986,474
986,474
33
266,488
266,488
387,986
387,986
15,000
15,000
317,000
317,000
986,474
986,474
33
266,488
266,488
387,986
387,986
15,000
15,000
317,000
317,000
986,474
986,474
35
256,995
256,995
110,856
110,856
20,000
20,000
20,000
20,000
407,851
407,851
35
256,995
256,995
110,856
110,856
20,000
20,000
20,000
20,000
407,851
407,851
35
256,995
256,995
110,856
110,856
20,000
20,000
20,000
20,000
407,851
407,851
33
372,456
372,456
250,000
250,000
12,000
12,000
44,000
44,000
678,456
678,456
33
372,456
372,456
250,000
250,000
12,000
12,000
44,000
44,000
678,456
678,456
33
372,456
372,456
250,000
250,000
12,000
12,000
44,000
44,000
678,456
678,456
21
147,998
147,998
134,510
134,510
6,000
6,000
288,508
288,508
21
147,998
147,998
134,510
134,510
6,000
6,000
288,508
288,508
21
147,998
147,998
134,510
134,510
6,000
6,000
288,508
288,508
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
260
Regulatorni Autoritet Telek
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
113
Regulatorni Autoritet Telekom
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
236 000
Antikorupcijska Agencija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
265
Antikorupcijska Agencija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
204
Antikorupcijska Agencija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
238 000
Regulativna Kancelarija za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
285
Regulativna Kancelarija za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
425
Regulativna Kancelarija za En
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
240 000
Nabavni Raspravni Organ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
320
Nabavni Raspra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
159
Nabavni Raspra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
34 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
241 000
Komisija za Pravne Pomoc
21
122,955
122,955
148,870
148,870
16,020
16,020
287,845
287,845
21
122,955
122,955
148,870
148,870
16,020
16,020
287,845
287,845
21
122,955
122,955
148,870
148,870
16,020
16,020
287,845
287,845
2,142
18,401,148
10,090,933
8,310,215
3,130,862
3,130,862
1,145,421
1,145,421
18,401,148
10,090,933
8,310,215
3,130,862
3,130,862
18,401,148
10,090,933
8,310,215
3,130,862
3,130,862
58
727,396
727,396
597,302
597,302
58
727,396
727,396
58
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
370
Komisija za Pravne Pomo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
326
Komisija za Pravne Pomoc
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
242 000
Universitet u Pristini
3,200,000
3,200,000
27,192,358
17,567,216
9,625,142
3,200,000
3,200,000
27,192,358
17,567,216
9,625,142
3,200,000
3,200,000
27,192,358
17,567,216
9,625,142
10,000
10,000
115,000
115,000
1,449,698
1,449,698
597,302
597,302
10,000
10,000
115,000
115,000
1,449,698
1,449,698
727,396
727,396
597,302
597,302
10,000
10,000
115,000
115,000
1,449,698
1,449,698
23
134,356
134,356
156,727
156,727
5,700
5,700
296,783
296,783
23
134,356
134,356
156,727
156,727
5,700
5,700
296,783
296,783
23
134,356
134,356
156,727
156,727
5,700
5,700
296,783
296,783
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
112
2,142
Universitet u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
904
2,142
Universitet u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
243 000
Ustavni Sud Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
115
Ustavni Sud Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
238
Ustavni Sud Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
244 000
Kosovska Komisija za Kon
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
116
Kosovska Komisija za Kon
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
250
Kosovska Komisija za Konku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
1,314,927
1,314,927
1,145,421
1,145,421
1,314,927
1,314,927
1,145,421
1,145,421
1,314,927
1,314,927
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
35 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
245 000
Kosovo Obavještajnih Age
90
2,700,000
2,700,000
890,000
890,000
80,000
80,000
650,000
650,000
1,300,000
1,300,000
5,620,000
5,620,000
90
2,700,000
2,700,000
890,000
890,000
80,000
80,000
650,000
650,000
1,300,000
1,300,000
5,620,000
5,620,000
90
2,700,000
2,700,000
890,000
890,000
80,000
80,000
650,000
650,000
1,300,000
1,300,000
5,620,000
5,620,000
16
77,718
77,718
81,000
81,000
3,000
3,000
20,000
20,000
181,718
181,718
16
77,718
77,718
81,000
81,000
3,000
3,000
20,000
20,000
181,718
181,718
16
77,718
77,718
81,000
81,000
3,000
3,000
20,000
20,000
181,718
181,718
20
160,184
160,184
99,602
99,602
9,200
9,200
268,986
268,986
20
160,184
160,184
99,602
99,602
9,200
9,200
268,986
268,986
20
160,184
160,184
99,602
99,602
9,200
9,200
268,986
268,986
524
3,717,150
3,477,120
240,030
1,074,200
1,074,200
232,859
232,859
163,200
163,200
5,187,409
4,947,379
240,030
475
3,277,417
3,062,587
214,830
924,200
924,200
184,000
184,000
100,000
100,000
4,485,617
4,270,787
214,830
475
3,277,417
3,062,587
214,830
924,200
924,200
184,000
184,000
100,000
100,000
4,485,617
4,270,787
214,830
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
117
Kosovo Obavještajnih Age
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
255
Kosovo Obavještajnih Agenc
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
246 000
Kosovski Odbor za Kultorn
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
010
Kosovski Odbor za Kultorn
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
256
Kosovski Odbor za Kultorno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
247 000
Izborna Komisia za Predst
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
011
Izborna Komisia za Predst
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
257
Izborna Komisia za Predstavk
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
250 000
Državni Tužilac
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
012
Tužioci i Upravu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
335
Tužioci i Upravu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
36 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
013
Specijalnih Tužilaca
49
439,733
414,533
25,200
150,000
150,000
48,859
48,859
63,200
63,200
701,792
676,592
25,200
49
439,733
414,533
25,200
150,000
150,000
48,859
48,859
63,200
63,200
701,792
676,592
25,200
20
152,000
152,000
86,900
86,900
8,000
8,000
53,000
53,000
299,900
299,900
20
152,000
152,000
86,900
86,900
8,000
8,000
53,000
53,000
299,900
299,900
20
152,000
152,000
86,900
86,900
8,000
8,000
53,000
53,000
299,900
299,900
19
163,450
163,450
157,519
157,519
6,650
6,650
327,619
327,619
19
163,450
163,450
157,519
157,519
6,650
6,650
327,619
327,619
19
163,450
163,450
157,519
157,519
6,650
6,650
327,619
327,619
17
121,449
121,449
95,513
95,513
6,000
6,000
20,000
20,000
242,962
242,962
17
121,449
121,449
95,513
95,513
6,000
6,000
20,000
20,000
242,962
242,962
17
121,449
121,449
95,513
95,513
6,000
6,000
20,000
20,000
242,962
242,962
27
419,185
419,185
354,330
354,330
16,043
16,043
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
322
Specijalnih Tužilaca
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
251 000
Državna Agencija za Zaštit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
010
Državna Agencija za Zaštit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
261
Državna Agencija za Zaštitu P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
313 000
Regulativna kancelarija za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
400
Regulativna kancelarija za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
502
Regulativna kancelarija za Vo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
314 000
Regulativna kancelarija za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
405
Regulativna kancelarija za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
455
Regulativna kancelarija za ze
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
317 000
Regulativna kancelarija za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
789,558
789,558
37 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Kapitalne
Troskovi
Subvencije
i
Transferi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
420
Regulativna kancelarija za
27
419,185
419,185
354,330
354,330
16,043
16,043
789,558
789,558
27
419,185
419,185
354,330
354,330
16,043
16,043
789,558
789,558
79
615,801
615,801
473,763
473,763
36,000
36,000
0
0
380,000
380,000
1,505,564
1,505,564
79
615,801
615,801
473,763
473,763
36,000
36,000
0
0
380,000
380,000
1,505,564
1,505,564
79
615,801
615,801
473,763
473,763
36,000
36,000
0
0
380,000
380,000
1,505,564
1,505,564
136
1,214,853
1,214,853
625,026
625,026
40,000
40,000
80,000
80,000
50,000
50,000
2,009,879
2,009,879
136
1,214,853
1,214,853
625,026
625,026
40,000
40,000
80,000
80,000
50,000
50,000
2,009,879
2,009,879
136
1,214,853
1,214,853
625,026
625,026
40,000
40,000
80,000
80,000
50,000
50,000
2,009,879
2,009,879
31
248,169
248,169
398,770
186,770
212,000
17,000
17,000
240,000
240,000
903,939
691,939
212,000
31
248,169
248,169
398,770
186,770
212,000
17,000
17,000
240,000
240,000
903,939
691,939
212,000
31
248,169
248,169
398,770
186,770
212,000
17,000
17,000
240,000
240,000
903,939
691,939
212,000
85
575,480
575,480
6,113,854
6,113,854
72,780
72,780
148,030
148,030
11,110,144
11,110,144
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
454
Regulativna kancelarija za civ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
318 000
Nezavisna Komisija za Rud
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
425
Nezavisna Komisija za Rud
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
812
Nezavisna Komisija za Rudni
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
302 000
Generalni revizor
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
305
Auditiski Departament
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
134
Divizija revizije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
319 000
Nezavisna komisija za Med
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
430
Nezavisna komisija za Med
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
811
Nezavisna komisija za Medij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
320 000
Centralna Izborna komisija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,200,000
4,200,000
38 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
435
Sekretarijat
85
575,480
575,480
320,000
320,000
39,680
39,680
935,160
935,160
85
575,480
575,480
320,000
320,000
39,680
39,680
935,160
935,160
5,793,854
5,793,854
33,100
33,100
148,030
148,030
5,974,984
5,974,984
5,793,854
5,793,854
33,100
33,100
148,030
148,030
5,974,984
5,974,984
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
141
Sekretarijat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
436
Izbori
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
142
Izbori
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
437
Fond za podršku demokra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
104
Podrška za politicke stranke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
321 000
Institucija Ombudsmana
Institucija Ombudsmana
Institucija Ombudsmana
Sudski Institut Kosova
30,000
30,000
7,000
7,000
681,310
681,310
48
383,778
383,778
260,532
260,532
30,000
30,000
7,000
7,000
681,310
681,310
48
383,778
383,778
260,532
260,532
30,000
30,000
7,000
7,000
681,310
681,310
22
143,349
143,349
357,666
357,666
11,500
11,500
512,515
512,515
22
143,349
143,349
357,666
357,666
11,500
11,500
512,515
512,515
22
143,349
143,349
357,666
357,666
11,500
11,500
512,515
512,515
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
445
Sudski Institut Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
916
Sudski Institut Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
4,200,000
4,200,000
260,532
260,532
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
322 000
4,200,000
4,200,000
383,778
383,778
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
324
4,200,000
4,200,000
48
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
440
4,200,000
4,200,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
39 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
328 000
Kosovo Sudski Savjet
1,929
11,772,362
10,808,462
963,900
4,120,105
4,120,105
583,475
583,475
250,000
0
250,000
1,988,900
1,988,900
18,714,842
17,500,942
1,213,900
1,875
11,373,089
10,438,799
934,290
3,894,437
3,894,437
561,869
561,869
250,000
0
250,000
1,988,900
1,988,900
18,068,295
16,884,005
1,184,290
1,875
11,373,089
10,438,799
934,290
3,894,437
3,894,437
561,869
561,869
250,000
0
250,000
1,988,900
1,988,900
18,068,295
16,884,005
1,184,290
7
63,884
59,474
4,410
20,668
20,668
2,000
2,000
86,552
82,142
4,410
7
63,884
59,474
4,410
20,668
20,668
2,000
2,000
86,552
82,142
4,410
20
136,833
124,233
12,600
70,000
70,000
5,000
5,000
211,833
199,233
12,600
20
136,833
124,233
12,600
70,000
70,000
5,000
5,000
211,833
199,233
12,600
242
913,758
913,758
685,402
685,402
133,601
133,601
74,000
74,000
1,806,761
1,806,761
242
913,758
913,758
685,402
685,402
133,601
133,601
74,000
74,000
1,806,761
1,806,761
242
913,758
913,758
685,402
685,402
133,601
133,601
74,000
74,000
1,806,761
1,806,761
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
461
Sekretarijat i Sudstvo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
333
Sekretarijat i Sudstvo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
462
Jedinica sudskog Auditor
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
338
Jedinica sudskog Auditora
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
463
Kancelarija disciplinskog s
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
325
Kancelarija disciplinskog sav
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
329 000
Kosovska Agencija za Imo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
405
Kosovska Agencija za Imo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
606
Kosovska Agencija za Imovin
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
10-07-2012, 09:08 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radn.
za
god
Dnevnice
I
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
Opsti Budzet Kosova
10-07-2012, 09:08 AM
Ukupno:
35,066 211,556,598
145,609,390
14,465,108
276,236,318
486,415,184
2,517,245
1,136,799,843
Vladini Grantovi:
197,072,929
142,819,720
14,232,775
274,275,262
486,365,184
2,517,245
1,117,283,115
Soptsveni Prihodi:
14,483,670
2,789,670
232,333
1,961,056
50,000
0
19,516,729
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
41 - 41
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1.A: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn
za
god
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
3,500,000
4,201,010
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
239 000
279
Kosovska Agencija za Privatizaciju
98,000
100,000
180,000
8,079,010
Namenski prihodi
275
Privatizacija
656,256
656,256
656,256
656,256
Namenski prihodi
226
Privatizacija
Namenski prihodi
276
Likvidacija
970,026
20,000
990,026
970,026
20,000
990,026
Namenski prihodi
227
Likvidacija
Namenski prihodi
278
Centralna Administra
279
3,500,000
1,159,887
98,000
160,000
4,917,887
279
3,500,000
1,159,887
98,000
160,000
4,917,887
Namenski prihodi
229
Centralna Administracij
Namenski prihodi
279
Pravni Departament
80,000
80,000
80,000
80,000
Namenski prihodi
230
Pravni Departament
Namenski prihodi
10-07-2012, 09:11 AM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1-2
Kosovski Budzet za god 2012
Tablica 3.1.A: Revidirani Budzet za Centralno (u euro)
Cod. Cod.
Org. Pro
g.
Ministarstvo/
Institucija
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radn
za
god
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
Subvencije
i
Transferi
Kapitalne
Troskovi
Rezerve
Rashod.
2012
Total:
2012
280
Unutrasnji Audit
205,736
205,736
205,736
205,736
Namenski prihodi
231
Unutrasnji Audit
Namenski prihodi
281
Departament za Kont
1,129,105
100,000
1,229,105
1,129,105
100,000
1,229,105
Namenski prihodi
232
Departament za Kontrol
Namenski prihodi
Opsti Budzet Kosova
10-07-2012, 09:11 AM
Namenski Prihodi:
279
3,500,000
4,201,010
98,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
100,000
180,000
8,079,010
2-2
Dodatak 1. Granice za 2012 godine
Org.Kod 101
102
104
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
230
231
235
236
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
250
302
313
314
317
318
319
320
321
322
328
329
125
232
Organizacije/Institucije
Broj radnika 331
Skupština
86
Kancelarija Predsednika
622
Kancelarija Premijera
1.659
Ministarstvo Financije
266
Ministarstvo Javne Administracije
Ministarstvo Poljoprivrede,Šumarstva i Ruralnog Razv 315
195
Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
266
Ministarstvo za Infrastrukture
7.265
Ministarstvo Zdravstva
554
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
1.090
Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
930
Ministarstvo Rada i Socialne Pomoći
Ministarstvo Okolne Sredine i Prostornog Planiranja 303
104
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
141
Ministarstvo Administracije Lokane Vlasti
153
Ministarstvo Ekonomskog Razvoja
9.695
Ministarstvo Unutrašnih Poslova
2.115
Ministartstvo za Pravosudje
232
Ministartstvo Inostranih Poslova
2.824
Ministarstvo Sigurnostnih Snaga
83
Ministarstvo za Evropsku Integraciu
66
Ministarstvo za Diaspora
30
Nezavisna Komisija Nabavke
45
Akademija Nauka i Umetnosti Kosova
33
Regulatorni Autoritet Telekomunikacije
35
Antikorupcijska Agencija
33
Regulativna Kancelarija za Energiju
279
Kosovska Agencija za Privatizaciju
21
Nabavni Raspravni Organ
21
Komisija za Pravnu Pomoċ
2.142
Universitet u Prištini
58
Ustavni Sud Kosova
23
Kosovska Komisija za Konkurenciju
90
Kosovska Inteligentna Agencija
16
Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
20
Izborna Komisia za Predstavke i Zalbe
25
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Sluzbe Kosova
524
Drzavni Tuzilac
136
Generalni Auditor
19
Regulativna Kancelarija za Vodu i Otpatke
17
Regulativna Kancelarija za Zeleznice
27
Regulativna Kancelarija za Civinu Avijaciju
79
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
31
Nezavisna Komisija za Medije
85
Centralna Izborna Komisija
48
Institucija Narodnog Pravnogbranioca
22
Sudski Institut Kosova
1.929
Sudski Savet Kosova
242
Kosovska Agencija za Imovinu
20
Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
Kontingentni Rashoda
Neolocirana sredstva
Totali
35.345
Operativni Troskovi 15.318.585
1.600.365
7.556.029
31.437.447
6.952.835
15.990.025
4.478.247
10.971.940
76.283.425
7.660.661
16.547.344
207.066.578
2.851.636
1.179.045
2.125.881
31.229.520
77.686.383
16.214.894
13.600.385
23.578.096
1.511.659
1.232.573
326.523
779.017
669.474
387.851
634.456
7.899.010
288.508
287.845
23.992.358
1.334.698
296.783
4.320.000
161.718
268.986
217.872
5.024.209
1.959.879
327.619
222.962
789.558
1.125.564
663.939
10.962.114
674.310
512.515
16.725.942
1.732.761
246.900
2.376.745
‐
658.283.669
Kapitalni Troskovi 1.115.666
1.000.000
2.410.000
4.983.433
13.846.100
6.919.205
3.700.000
270.150.001
11.885.000
10.995.293
26.677.411
3.115.000
61.843.913
6.000.000
4.643.177
11.576.749
19.950.000
2.388.532
2.934.500
11.935.074
‐
181.000
‐
25.000
317.000
20.000
44.000
180.000
‐
3.200.000
115.000
‐
1.300.000
20.000
‐
‐
163.200
50.000
‐
20.000
‐
380.000
240.000
148.030
7.000
‐
1.988.900
74.000
53.000
486.595.184
Procene za 2013 Godine
Total 2012
16.434.251
2.600.365
9.966.029
36.420.880
20.798.935
22.909.230
8.178.247
281.121.941
88.168.425
18.655.954
43.224.755
210.181.578
64.695.549
7.179.045
6.769.058
42.806.269
97.636.383
18.603.426
16.534.885
35.513.170
1.511.659
1.413.573
326.523
804.017
986.474
407.851
678.456
8.079.010
288.508
287.845
27.192.358
1.449.698
296.783
5.620.000
181.718
268.986
217.872
5.187.409
2.009.879
327.619
242.962
789.558
1.505.564
903.939
11.110.144
681.310
512.515
18.714.842
1.806.761
299.900
2.376.745
1.144.878.853
Operativni Troskovi 14.617.110
1.610.000
6.499.385
25.211.018
6.952.835
13.990.025
3.089.467
10.974.828
76.438.425
7.600.525
16.500.230
215.086.300
2.871.270
1.179.045
1.680.000
25.882.841
78.520.000
17.110.895
13.450.000
23.921.758
1.387.259
1.250.000
326.523
804.017
669.474
504.351
634.456
7.675.817
273.308
287.845
23.992.358
1.331.698
222.783
3.820.000
161.718
268.986
201.872
5.350.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.145.564
663.939
8.331.481
629.319
512.515
17.520.000
‐ 170.000
4.000.000
9.820.634
658.404.380
Kapitalni Troskovi 1.030.000
1.000.000
2.652.000
4.951.855
14.000.000
9.869.205
2.500.000
287.000.000
14.000.000
9.500.000
23.650.000
2.500.000
38.000.000
6.500.000
3.000.000
11.446.749
16.500.000
1.622.500
2.500.000
13.380.500
‐
500.000
‐
‐
500.000
‐
50.000
125.000
‐
‐
2.000.000
130.000
‐
1.500.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
700.000
‐
‐
‐
‐
2.100.000
‐
30.000
1.000.000
20.671.429
494.909.238
Total 2013
15.647.110
2.610.000
9.151.385
30.162.873
20.952.835
23.859.230
5.589.467
297.974.828
90.438.425
17.100.525
40.150.230
217.586.300
40.871.270
7.679.045
4.680.000
37.329.590
95.020.000
18.733.395
15.950.000
37.302.258
1.387.259
1.750.000
326.523
804.017
1.169.474
504.351
684.456
7.800.817
273.308
287.845
25.992.358
1.461.698
222.783
5.320.000
161.718
268.986
201.872
5.350.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.845.564
663.939
8.331.481
629.319
512.515
19.620.000
‐
200.000
5.000.000
30.492.063
1.153.313.618
Procene za 2014 Godine
Operativni Troskovi 15.057.110
1.610.000
6.499.385
25.211.018
7.800.000
13.990.025
2.649.467
10.974.828
76.641.192
7.800.500
16.525.300
220.086.300
2.871.270
1.179.045
1.720.000
25.882.841
78.830.000
17.110.895
13.550.000
24.650.000
1.387.259
1.310.000
326.523
804.017
687.474
504.351
634.456
7.675.817
273.308
287.845
26.495.105
1.331.698
222.783
3.820.000
161.718
268.986
201.872
5.525.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.145.564
663.939
3.331.481
629.319
512.515
17.631.000
‐
170.000
4.000.000
13.500.000
667.403.712
Kapitalni Troskovi 500.000
1.150.000
2.652.000
7.651.855
14.600.000
17.869.205
2.500.000
270.000.000
14.800.000
8.100.000
24.050.000
2.500.000
16.200.000
6.500.000
3.000.000
11.491.749
16.500.000
1.622.500
2.000.000
13.500.000
1
500.000
‐
‐
500.000
1
50.000
80.000
‐
‐
2.500.000
150.000
1
1.500.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
700.000
‐
‐
‐
‐
2.200.000
1
30.000
1.000.000
53.511.925
499.909.238
Total 2014
15.557.110
2.760.000
9.151.385
32.862.873
22.400.000
31.859.230
5.149.467
280.974.828
91.441.192
15.900.500
40.575.300
222.586.300
19.071.270
7.679.045
4.720.000
37.374.590
95.330.000
18.733.395
15.550.000
38.150.000
1.387.260
1.810.000
326.523
804.017
1.187.474
504.352
684.456
7.755.817
273.308
287.845
28.995.105
1.481.698
222.784
5.320.000
161.718
268.986
201.872
5.525.000
1.994.879
325.619
191.510
750.498
1.845.564
663.939
3.331.481
629.319
512.515
19.831.000
1
200.000
5.000.000
67.011.925
1.167.312.950
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Rebalanc Budzeta za 2012 godinu
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
(u evro)
BO Odlj
Šifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
U toku
Novi od
Ukupno Rib
Procena za
Procena za
Ukupno
2011
2012
2012
2013
2014
2012 - 2014
101000 - Skupstina
101002 - Osoblje Skupstine / Administracija
101102 - Skupstinska Administracija
101001-06448
08001
Vila Germia
10,000
0
10,000
120,000
200,000
330,000
101002-1113261
12858
Renoviranje i namestaj za salu C-301
98,850
0
98,850
0
0
98,850
101002-1113264
12907
Protiv pozafrne stepenice
48,150
0
48,150
0
0
48,150
101002-1113266
12908
Kupovina dva skenera
53,870
0
53,870
0
0
53,870
101002-1113295
12864
Uredjenje ulaza ka garazama kao i stepenica kod ulaza u sali Skupstine (od dvorista)
30,850
0
30,850
0
0
30,850
101002-1113296
10198
Kupovina vozila za potrebe Skupstine Kosova
16,000
0
16,000
130,000
100,000
246,000
101002-1113297
12860
Klima za plenarnuj salu i glavni ulaz
10,000
0
10,000
0
0
10,000
101002-1113299
12862
Zamena hidraulicnog lifta sa elektricnim kod glavnog ulaza
101002-119636
12609
Azuriranje i osamostaljenje sistema ITK
101002-119638
12608
Renoviranje elektricne mreze, kompjterske, telefonske, osiguranja i aklimatizacije
101002-119687
12559
Renoviranje zgrada i sala Aneksa kao i krova i fasade
101002-1213764
12979
Modernizacija i opremljivanje sa digitalnom tehnologijom konferencijskih sala i plenarne sale
17,946
0
17,946
0
0
17,946
200,000
0
200,000
80,000
50,000
330,000
0
0
0
500,000
0
500,000
450,000
0
450,000
0
0
450,000
0
180,000
180,000
200,000
150,000
530,000
Ukupno - Skupstinska Administracija
935,666
180,000
1,115,666
1,030,000
500,000
2,645,666
Ukupno - Osoblje Skupstine / Administracija
935,666
180,000
1,115,666
1,030,000
500,000
2,645,666
Ukupno - Skupstina
935,666
180,000
1,115,666
1,030,000
500,000
2,645,666
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,150,000
3,150,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,150,000
3,150,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,150,000
3,150,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,150,000
3,150,000
102000 - Kancelarija Predsednika
102010 - Kancelarija Predsednika
102105 - Kancelarija Predsednika
102010-06859
06003
Bela Kuca
Faqe 1
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
104000 - Ured Premijera
104014 - Arhiv Kosova
104125 - Arhiv Kosova
104014-1217443
13336
Kupovina aparata fotokopju
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Arhiv Kosova
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Arhiv Kosova
0
20,000
20,000
0
0
20,000
104020 - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
104408 - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
104020-119385
12812
Kupovina opreme za sanitarni laborator
104020-1213740
12980
Projekat Zblizavanje -IPA
104020-1217444
13337
Prva faza kofinansiranog projekta za izgradjnu fabrike za reciklazu
203058-071334
10018
Identifikacija registrovanja zivotinja
203058-071345
10020
Granicne dezifekcione tacke
203058-071385
10017
203058-071424
10019
203058-071429
203058-071446
50,000
0
50,000
150,000
150,000
350,000
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
70,000
70,000
0
0
70,000
350,000
0
350,000
350,000
350,000
1,050,000
0
0
0
159,550
159,550
319,100
Monitorisanje ostataka lekova u hranu
120,000
0
120,000
192,450
192,450
504,900
Inspekcija granicnih tacaka (Kontrola hrane)
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
10021
Dobrobit zivotinja i kontrola lutajucih pasa
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
10016
Sigurnost hrane
200,000
0
200,000
300,000
300,000
800,000
203058-071455
10013
Izgradnja Veterinarske Laboratorije I laboratorije pticjeg gripa
600,000
0
600,000
600,000
600,000
1,800,000
203058-071473
10015
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja preko dijagnostickog istrazivanja protiv infeektivnih bolesti
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
203058-071479
10014
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja s vakcinama protiv infektivnih bolesti
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
2,220,000
170,000
2,390,000
2,652,000
2,652,000
7,694,000
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrane
2,220,000
170,000
2,390,000
2,652,000
2,652,000
7,694,000
Ukupno - Ured Premijera
2,220,000
190,000
2,410,000
2,652,000
2,652,000
7,714,000
0
70,000
70,000
0
0
70,000
Ukupno - Trezor
0
70,000
70,000
0
0
70,000
Ukupno - Trezor
0
70,000
70,000
0
0
70,000
162,690
0
162,690
213,422
200,000
576,112
201000 - Ministarstvo Finansija
201024 - Trezor
201112 - Trezor
201024-1213729
12981
Opreme tehnologije informacije
201027 - Poreska Administracija
201116 - Poreska Administracija
201027-091508
11208
Fiskalne kase
Faqe 2
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
201027-106391
12003
Elektronska arhiva
5,000
0
5,000
0
0
5,000
201027-106398
12004
Centar zvanovnika
0
0
0
70,000
0
70,000
201027-106399
12005
Novi bazni sistem poreza
201027-106790
12002
Razvoj aplikacija za e-filling
201027-106878
11460
Upgred-I I i SIGATS-it
201027-106915
12605
Nabavka IT opreme
201027-119432
12987
3. Zajednicki data centar za MF i Carinu
201027-119566
12616
Licence- Menagiranje Klienata
201027-119570
12617
Softwer
201027-119575
12986
Kupovina vozila za PAK
201027-1216984
12962
Snabdevanje sa generatorima za PAK
40,000
201027-1217002
12985
Meremetacija kancelarija u regionu Pristine 1
0
201027-1217302
13338
Elektronski sistem za upravljanje servisa obveznika
0
Ukupno - Poreska Administracija
Ukupno - Poreska Administracija
0
200,000
200,000
0
1,784,918
1,984,918
25,000
0
25,000
0
0
25,000
50,000
0
50,000
0
0
50,000
260,000
0
260,000
100,000
60,623
420,623
0
0
0
0
200,000
200,000
5,000
0
5,000
0
0
5,000
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
212,310
212,310
0
0
212,310
0
40,000
0
0
40,000
150,000
150,000
0
0
150,000
50,000
50,000
0
0
50,000
617,690
612,310
1,230,000
383,422
2,245,541
3,858,963
617,690
612,310
1,230,000
383,422
2,245,541
3,858,963
201048 - Carina
201133 - Carina
201048-1213712
12989
Enterprise Content Management
0
0
0
0
350,000
350,000
301301-106476
12015
Sistem softver Carine Kosova prema standardima
380,000
0
380,000
100,000
200,000
680,000
301301-119487
12625
Softverski sistem Carine Kosova prema standardima EU- ASYCUDA
235,000
0
235,000
172,119
300,000
707,119
301301-119533
12624
Licenca za snabdevanje , AV, BI, Oracle softvera , Red -Hat , Linuk, antivirus (3 godine)
250,000
0
250,000
70,000
300,000
620,000
301301-119551
12988
snapdevanje sa kamerama CCTV i ANPR
180,000
0
180,000
0
0
180,000
Ukupno - Carina
1,045,000
0
1,045,000
342,119
1,150,000
2,537,119
Ukupno - Carina
1,045,000
0
1,045,000
342,119
1,150,000
2,537,119
201051 - Sufinanciranje Za IPA
201246 - Sufinanciranje Za IPA
201051-108948
12376
IPA ko-finansiranjesektora voda
2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
Ukupno - Sufinanciranje Za IPA
2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
Ukupno - Sufinanciranje Za IPA
2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
201055 - Finansijski Informativni Centar
201309 - Finansijski Informativni Centar
201042-1113593
12790
Uspostavljanje i primena u oblasti IT opreme
Ukupno - Finansijski Informativni Centar
Faqe 3
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Finansijski Informativni Centar
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
0
100,000
100,000
0
0
100,000
201155 - Administracija
201113 - Centralna Administracija
201155-1113301
12984
Kupovina serverve na Ministarstvo finansija
201155-1113306
12983
Prilagogjavanje prostora serverve zajednicke carinske MF- PAK
201155-119832
12611
Odravanje sistema poreza na imovinu
0
268,433
268,433
20,000
0
288,433
200,000
0
200,000
136,314
186,314
522,628
Ukupno - Centralna Administracija
200,000
368,433
568,433
156,314
186,314
911,061
Ukupno - Administracija
200,000
368,433
568,433
156,314
186,314
911,061
Ukupno - Ministarstvo Finansija
3,932,690
1,050,743
4,983,433
4,951,855
7,651,855
17,587,143
202000 - Ministarstvo Javne Administracije
202037 - Standards Departament za Politike IMVZ
202123 - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
202037-093546
10012
Novi kompleks vladine zgrade - Hajvalia blizu Pristine
0
0
0
500,000
1,862,100
2,362,100
202037-106852
12058
Izgradnja objekta Kosovske agencije za intelegenciju
2,300,000
0
2,300,000
0
0
2,300,000
202037-106853
12061
Kompleksi Rilindja- Procena kompleka Rilindja I renoviranje aneksa B, C i D
202037-106855
12059
Izgradnja objekata MFSK
202037-106856
12060
Protolarni kompleks- Blinaja
202037-1111952
12813
Pallata Pravde
202037-1214207
12992
202037-1214221
12993
202037-1214316
215253-1110182
0
0
0
100,000
0
100,000
2,800,000
0
2,800,000
0
0
2,800,000
42,459
0
42,459
2,620,000
3,900,000
6,562,459
2,300,000
0
2,300,000
2,000,000
0
4,300,000
Renoviranje Vlade objekti
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
Izgradnja zgrade MIP
0
850,757
850,757
0
0
850,757
12991
Renoviranje bivsse zgrade MFSK
0
0
0
2,000,000
0
2,000,000
12236
Izgradnja Sigurne za zrtve trgovine ljudima
0
306,784
306,784
0
0
306,784
215255-1110503
12234
Izgradnja prokuracie objekata SHSK, DMNV u Peci
300,000
0
300,000
0
0
300,000
215255-1110506
12741
Izgradnja tuzhilatsva objekata SHSK, DMNV u Gilane
0
0
0
700,000
300,000
1,000,000
215255-1110509
12742
Izgradnja t tuzhilatsva objekata, SHSK, DMNV u Urosevac
0
0
0
400,000
200,000
600,000
215256-091838
11196
Izgradnja korektivnog centra (zatvort velike sigurnosti) u Pristini
1,062,952
0
1,062,952
1,000,000
1,236,048
3,299,000
215256-119778
12747
Izgradnja Gnjilana pritvorni centar
0
898,148
898,148
840,000
2,341,852
4,080,000
215256-119787
12748
Izgradnja Priastini pritvorni centar
Ukupno - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
Ukupno - Standards Departament za Politike IMVZ
202042 - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
202901 - Javna Administracija i Obrazovanje
Faqe 4
0
0
0
1,340,000
2,160,000
3,500,000
8,805,411
2,155,689
10,961,100
11,600,000
12,100,000
34,661,100
8,805,411
2,155,689
10,961,100
11,600,000
12,100,000
34,661,100
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
202042-1213865
12995
IT opreme
0
35,000
35,000
0
0
35,000
Ukupno - Javna Administracija i Obrazovanje
0
35,000
35,000
0
0
35,000
Ukupno - Kosovski Institut za Javnu Administraciju
0
35,000
35,000
0
0
35,000
1,000,000
0
1,000,000
850,000
900,000
2,750,000
202043 - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
202126 - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
202043-071733
10423
Projekat `E-Qeverisje`
202043-071961
10011
Prosirenje vladine mreze (mikrotalasno) u svim opstinama Kosova
150,000
0
150,000
350,000
300,000
800,000
202043-091519
10933
Elektronska arhiva drzavnih dokumenata
200,000
0
200,000
100,000
100,000
400,000
202043-091673
12055
Vladin telefonski sistem (voicer IP)
200,000
0
200,000
100,000
100,000
400,000
202043-119679
12658
Interoperbiliteti
700,000
0
700,000
600,000
600,000
1,900,000
202043-1214204
12994
Mrezni operativni centar
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Departament E-Vladavine I Administrativne Procesiranje
2,250,000
100,000
2,350,000
2,000,000
2,000,000
6,350,000
Ukupno - Departament E-Vladavine i Aministrativne Procesiranje
2,250,000
100,000
2,350,000
2,000,000
2,000,000
6,350,000
202048 - Department of MRAPIE
202203 - Program of MRAPIE
202048-119784
12663
Implementacija Akcionog plana za reformu javne uprave
400,000
0
400,000
400,000
500,000
1,300,000
Ukupno - Program of MRAPIE
400,000
0
400,000
400,000
500,000
1,300,000
Ukupno - Department of MRAPIE
400,000
0
400,000
400,000
500,000
1,300,000
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Central Administracija
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Administracija
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Ministarstvo Javne Administracije
11,455,411
2,390,689
13,846,100
14,000,000
14,600,000
42,446,100
202155 - Administracija
202113 - Central Administracija
202155-119602
12990
Kupovina voliza za MJS
203000 - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
203050 - Sluzbe za Proizvodnju i Zastitu Bilja
203401 - Sluzbe za Proizvodnju i Zastitu Bilja
203050-071474
10426
Stvaranje katastra za vinogradarstvo i industrije vina Kosova
203050-071932
10027
Rehabilitizacija vodovodnog sistema Kosova
203053-1213845
12999
Izgradnja piace i deponija , za prikupljanje, odrbana i klasifikacije poljoprivrednih proizvoda
250,000
0
250,000
250,000
0
500,000
3,157,205
0
3,157,205
4,939,205
10,257,205
18,353,615
0
2,592,000
2,592,000
3,510,000
6,192,000
12,294,000
Ukupno - Sluzbe za Proizvodnju i Zastitu Bilja
3,407,205
2,592,000
5,999,205
8,699,205
16,449,205
31,147,615
Ukupno - Sluzbe za Proizvodnju i Zastitu Bilja
3,407,205
2,592,000
5,999,205
8,699,205
16,449,205
31,147,615
Faqe 5
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
203052 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203403 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203052-071514
10592
Nacrt upravljackih planova
200,000
0
200,000
350,000
400,000
950,000
203052-071518
10023
Posumljenje razgolenih povrsina
500,000
0
500,000
550,000
150,000
1,200,000
203052-1217001
13000
Kupovina vozila
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
50,000
750,000
900,000
550,000
2,200,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
50,000
750,000
900,000
550,000
2,200,000
0
0
250,000
850,000
1,100,000
203054 - Poljoprivredni Institut Kosova
203405 - Poljoprivredni Institut Kosova
203054-071590
10026
Aktiviziranje poljprivrednih povrsina IBK-a
0
203054-071591
10024
Podizanje eksperimentalnih vocnjaka
0
0
0
20,000
20,000
40,000
203054-1217329
13339
Renoviranje zgrade IBK
0
170,000
170,000
0
0
170,000
0
170,000
170,000
270,000
870,000
1,310,000
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
0
170,000
170,000
270,000
870,000
1,310,000
Ukupno - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
4,107,205
2,812,000
6,919,205
9,869,205
17,869,205
34,657,615
204000 - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
204065 - Ekonomski Razvoj
204410 - Sektor za Industriju
204065-072199
10435
Podizanje industrijskih kapaciteta I fizicke infrastrukture za procenu kvaliteta I konformiteta proizvoda.268,000
204065-1216970
13001
Softwere za razmenu informacije u vezi opasni proizvoda
Ukupno - Sektor za Industriju
0
268,000
0
0
268,000
0
20,000
20,000
0
0
20,000
268,000
20,000
288,000
0
0
288,000
0
225,000
225,000
0
0
225,000
0
225,000
225,000
0
0
225,000
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
200,000
200,000
0
0
200,000
2,000,000
0
2,000,000
300,000
300,000
2,600,000
204411 - Sektor za Trgovinu
204065-1217474
13350
Izgradnja ograde centra za sajam
Ukupno - Sektor za Trgovinu
204412 - Agencija za Standardizovanje Kosova
204065-1217003
13003
Masine za fotokopiranje
Ukupno - Agencija za Standardizovanje Kosova
204466 - Inspekcisko Odelenje
204065-119795
13002
Kupovina Vozila
Ukupno - Inspekcisko Odelenje
204467 - Odeljenje za razvoj privatnog sektora
204065-071729
10941
Industrijski park
Faqe 6
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
204065-071734
10428
Inkubator poslovanja u BID
200,000
0
200,000
0
0
200,000
204065-119667
12664
Izgradnja ekonomskih zona u Kosovo
500,000
0
500,000
2,200,000
2,200,000
4,900,000
2,700,000
0
2,700,000
2,500,000
2,500,000
7,700,000
Ukupno - Odeljenje za razvoj privatnog sektora
204468 - Sektor Turizma
204069-119822
12817
Poderzavanje turisticki kapaciteta
100,000
0
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Sektor Turizma
100,000
0
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
3,068,000
460,000
3,528,000
2,500,000
2,500,000
8,528,000
0
52,000
52,000
0
0
52,000
Ukupno - Registracija Biznisa
0
52,000
52,000
0
0
52,000
Ukupno - Registracija Biznisa
0
52,000
52,000
0
0
52,000
0
120,000
120,000
0
0
120,000
Ukupno - Centralna Administracija
0
120,000
120,000
0
0
120,000
Ukupno - Centralna Administracija
0
120,000
120,000
0
0
120,000
Ukupno - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
3,068,000
632,000
3,700,000
2,500,000
2,500,000
8,700,000
0
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000
0
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000
300,000
0
300,000
1,597,866
2,000,000
3,897,866
1,818,853
0
1,818,853
0
0
1,818,853
14,261
0
14,261
0
0
14,261
204067 - Registracija Biznisa
204414 - Registracija Biznisa
204065-1216975
13351
Software programa ARBK
204155 - Centralna Administracija
204113 - Centralna Administracija
204155-1217458
13349
Renoviranje zgrade IBK
205000 - Ministarstvo Infrastruktura
205070 - Putna Infrastruktura
205416 - Odrzavanje Puteva
205070-1214374
13004
Putevi Odrzhavanje ulaganja
Ukupno - Odrzavanje Puteva
205417 - Izgradnja Mostova
205070-071990
10032
Odrzavanje popravka mostova
205070-084278
10720
Izgradnja ogradjivanja autobuske stanice
205070-1113283
12891
Izgradnja mosta na Belom drine u sello Dubovo
205070-1113558
12913
Izgradnja mosta u Travi u selo Slupe
Ukupno - Izgradnja Mostova
72,793
0
72,793
0
0
72,793
2,205,907
0
2,205,907
1,597,866
2,000,000
5,803,773
1,927,744
0
1,927,744
205418 - Obnova Puteva
205070-071994
10438
Rehabiltacija Magistralnog puta Mitrovice-Pristina
12,402,134
21,700,000
36,029,878
205070-072016
10034
Rehabiltacija Magistralnog puta Pristina- Pec (segment Sllatine-Peje) duzina L=67km, za 2009 godinu,
5,955,522
segment Sllatine-Komoran
0
duzina
5,955,522
L=11km18,500,000
41,000,000
65,455,522
Faqe 7
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-082645
10583
Rehabilitacija putas Kline-Turiqec
462,072
0
462,072
0
0
462,072
205070-095689
11192
Asvaltiranje lokalnog puta Tomoc-Kovrage-Llukavc
505,123
0
505,123
0
0
505,123
205070-096227
10843
Izgradnja puta novog Rrezalle-Tushille
205070-097031
11295
Rikonstrukcija regionalnog puta (Bresalc-Kishnapole-Gadime-Vrela
84,000
0
84,000
0
0
84,000
798,600
0
798,600
0
0
798,600
205070-108819
12364
Rekonstrukcija puta Stallov - Koliq - Duz
0
0
0
0
0
0
205070-1111437
12668
Rekonstruacija Puta Suhareke- Centar Studenqan
554,439
0
554,439
0
0
554,439
205070-1113588
12853
Vezni put Podujeve-Pollate R126
185,211
0
185,211
0
0
185,211
205070-119507
11554
Asfaltiranje puta Geofile-krasaliq-krasmirovc-Qirez -KK Skenderaj
500,000
0
500,000
0
0
500,000
205070-1214030
10437
Rehabilitacija puta magistrale M9 Prishtine-Mutivode, segmenti Kolaj-Keqekolle
600,000
0
600,000
0
0
600,000
205070-1214032
13257
Rehabilitacija puta Batllave-Orllan
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
11,572,711
1,000,000
12,572,711
30,902,134
62,700,000
106,174,845
1,100,000
0
1,100,000
1,500,000
1,500,000
4,100,000
1,100,000
0
1,100,000
1,500,000
1,500,000
4,100,000
Ukupno - Obnova Puteva
205419 - Program Signalizacije
205070-072223
10040
Vodoravna I vertikalna signalizacija magistralnih i regionalnih puteva, eliminisanje crnih tacaka
Ukupno - Program Signalizacije
205420 - Zajednicko Finansiranje Projekata sa Opstinom
205070-082749
10041
Zajednicko finansiranje sa Skupstinskim Opstinama
60,001
0
60,001
1,000,000
1,000,000
2,060,001
205070-108030
11518
Asfaltiranje glavnog puta u selu Smira SO Vitija
55,582
0
55,582
0
0
55,582
205070-108034
11538
Asfaltiranje puta Runik-Leçin-Izbicë SO Skenderaj
15,000
0
15,000
0
0
15,000
205070-108824
11587
Rekonstruktiranje puta Gorance - Hani i Elez
532,500
0
532,500
0
0
532,500
205070-1214289
13320
Asfaltiranje puta Kosavë-Pllajnik-SO Dragash
0
40,000
40,000
0
0
40,000
205070-1217028
13005
izgradnja puta u Vitomirice SO Pec
0
100,000
100,000
0
0
100,000
205070-1217031
13006
Rekonstrukcija puta u KK Ranilike
0
100,000
100,000
0
0
100,000
205070-1217032
13007
Asfaltiranje puta Halim Orana-Fehmi Agani-U Fama SO Gjilan
0
300,000
300,000
0
0
300,000
205070-1217034
13008
Izgradnja puta Majance- gornji Lupq-Popove SO Podujeve
0
350,000
350,000
0
0
350,000
205070-1217113
13278
Asfaltiranje puta u selo Zallq SO Istogut
0
100,000
100,000
0
0
100,000
205070-1217114
13279
Asfaltiranje puta u selu Surigane SO Istogut.
0
150,000
150,000
0
0
150,000
205070-1217258
13321
Rekonstrukcija puta Junik - Voksh SO Junik
0
20,000
20,000
0
0
20,000
205070-1217260
13322
Izgradnja trotuara u magistralnom putu Pec-Deqan,seg. "Lebushe- Isniq - Decan SO Decan
0
50,000
50,000
0
0
50,000
205070-1217261
13323
Asfaltiranje puta Aqareve-Siqeve SO Skenderaj
0
570,000
570,000
0
0
570,000
205070-1217262
13324
Asfaltiranje puta Rakinice-Lagjja Dajaku SO Skenderaj
0
156,163
156,163
0
0
156,163
205070-1217263
13325
Asfaltiranje puta Rakinice-Lagjja Durmishi SO Skenderaj
0
130,585
130,585
0
0
130,585
205070-1217267
13326
Asfaltiranje puta u selo Dugajeve SO Pec
0
30,000
30,000
0
0
30,000
205070-1217268
13327
Asfaltiranje puta Zoqishtë-Donja Retine SO Rahovec
0
80,000
80,000
0
0
80,000
Faqe 8
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1217273
13328
Asfaltiranje puta Mamush - Retija SO Mamushe
0
30,000
30,000
0
0
30,000
205070-1217275
13329
Asfaltiranje magistralnog puta -Grejkoc SO Suhareke
0
101,653
101,653
0
0
101,653
205070-1217278
13330
Asfaltiranje puta Brigada 123 SO Suhareke
0
40,000
40,000
0
0
40,000
205070-1217280
13331
Asfaltiranje puta Slivove - Dremjak SO Ferizaj
0
50,000
50,000
0
0
50,000
205070-1217281
13332
Rekonstrukcija puta: Ferizaj- Nerodime, segmenti 1: Rruga ,,Epopeja e Jezercit"SO Ferizaj
0
50,000
50,000
0
0
50,000
205070-1217282
13333
Asfaltiranje puta Mollopolc-Dremjak SO Shtime
0
175,000
175,000
0
0
175,000
205070-1217284
13334
Asfaltiranje puta u Industrialnom Zonu SO Shtime
0
85,315
85,315
0
0
85,315
205070-1217285
13335
Asfaltiranje putas Rashince-Gllavice-Koshare SO Shtime
0
110,000
110,000
0
0
110,000
205070-1217451
13352
Izgradnja puta Viti Marevc- Cuka
Ukupno - Zajednicko Finansiranje Projekata sa Opstinom
0
30,000
30,000
0
0
30,000
663,083
2,848,716
3,511,799
1,000,000
1,000,000
5,511,799
205421 - Izgranja Novih Puteva
205070-072037
06164
Izgradnja puta Srbica-Vucitrn
129,859
0
129,859
0
0
129,859
205070-072449
10590
Projektovanje i tehnicka konsullenca
575,000
0
575,000
500,000
800,000
1,875,000
205070-072452
10439
Izgradnja puta Pec (Kuciste) -granica sa Crnom Gorom (Boge) duzina L=12 km
750,000
0
750,000
1,500,000
0
2,250,000
205070-084270
10726
Izgradnja puta Prekazi eperm-T?nofc faza 1, L= 5 km
1,000
0
1,000
0
0
1,000
205070-094860
10950
Prosirenje regionalnog puta R107 ( Prizren Landovica ), L=8km
243,864
0
243,864
0
0
243,864
205070-095486
10953
Izgradnja Puta Vojtesh-Lubovec-Galic?
175,172
0
175,172
0
0
175,172
205070-095489
10955
Izgradnja puta StanTerg-Melenic?llahi
406,798
0
406,798
0
0
406,798
205070-107268
11591
Izgradnja Podujeva puteva Ballofc - HERTICA
510,097
0
510,097
0
0
510,097
205070-1113278
12892
Izgradnja Puta Shipashnic-Desivojce-Granica
367,686
0
367,686
0
0
367,686
205070-1113279
12893
Izgradnja Tranzitnog Puta u Shtime, II faza
501,472
0
501,472
0
0
501,472
205070-1113280
12894
Asfaltiranje puta u selo Mala Dubove
63,580
0
63,580
0
0
63,580
205070-1113281
12895
Rekonstrukcija puta Hogoshte-Rogocice
110,117
0
110,117
0
0
110,117
205070-1113282
12896
Asfaltiranje puta u selo Qubrel
275,153
0
275,153
0
0
275,153
205070-1116009
12520
Izgradnja puta - naselje Bahtiri - fabrika voda - akrashtice
205070-119477
11519
Izgradnja puta Prizren-Reqan -Lukovice -Struzhe
205070-1217038
13009
205070-1217045
13258
205070-1217111
205070-1217589
0
0
0
0
0
0
137,600
0
137,600
0
0
137,600
Izgradnja puta Prizeren-Reqan-Pousko-Jabllanice
0
450,000
450,000
0
0
450,000
Izgradnja spolasnog prstena-zapadnog strana Prishtina
0
0
0
0
0
0
13277
Asfaltiranje puta Lutogllava Suva Sferka-Opstina Pec
0
175,000
175,000
0
0
175,000
13392
Izgradi - rotacija u Veterniku ulaska u Pristini pokraj bolnice
0
2,500,000
2,500,000
0
0
2,500,000
205070-1217823
13396
Rekonstrikcija regionalnog puta R-125 Orllan - Bervenik -Granica sa Serbijoma
0
500,000
500,000
0
0
500,000
205070-1217829
13398
Asfaltiranje puta Peqan i Madh-Peqan i Vogel
0
150,000
150,000
0
0
150,000
205070-1217830
13399
Asfaltiranje puta u selo Poliqke, Kamenice
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Faqe 9
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
205070-1217831
13400
Izgradnja puta sa 4 korsi u centru Lipjana
0
50,000
50,000
0
0
50,000
205070-1217832
13405
Asfaltiranje regionalnog puta Ferizaj - Nerodime
0
200,000
200,000
0
0
200,000
205070-1217833
13401
Izgradnja puta M2 Kosovski Panairni Centar Q (selo Gazimestan, Prishtine
0
50,000
50,000
0
0
50,000
205070-1217834
13402
Asfaltiranje puta sa magistrala -Gajre - Ivaje Shtraz druga faza
0
214,500
214,500
0
0
214,500
205070-1217837
13403
Rasirenje regionalnog puta ZM107, Segmenti groble palim borcima -Most Landovice
0
172,613
172,613
0
0
172,613
205070-1217838
13404
Asfaltiranje puta u selo Gllanaselle, Drenas
0
200,000
200,000
0
0
200,000
205070-1217839
13406
Asfaltiranje puta Prekoc -Marevc - Flotacioni VI- Krileve
0
50,000
50,000
0
0
50,000
205070-1217840
13407
Asfaltimi puta Raushiq - Turjake
0
150,000
150,000
0
0
150,000
205070-1217841
13397
Asfaltiranje puta Pogragje - Llovce
205155-1112384
12519
Izgradnja puta Stanovc - Bequk - Mihalia
Ukupno - Izgranja Novih Puteva
0
150,000
150,000
0
0
150,000
100,073
0
100,073
0
0
100,073
4,347,471
5,212,113
9,559,584
2,000,000
800,000
12,359,584
239,200,000
0
239,200,000
248,000,000
70,000,000
557,200,000
205422 - Izgradnje autoputeva
205070-072450
10419
Autoput Merdare-Morine
205070-1217046
13256
Autoput Prishtina-Skoplje (R6)
0
0
0
0
130,000,000
130,000,000
239,200,000
0
239,200,000
248,000,000
200,000,000
687,200,000
Ukupno - Putna Infrastruktura
259,089,172
11,060,829
270,150,001
287,000,000
270,000,000
827,150,001
Ukupno - Ministarstvo Infrastruktura
259,089,172
11,060,829
270,150,001
287,000,000
270,000,000
827,150,001
Ukupno - Izgradnje autoputeva
206000 - Ministarstvo Zdravstva
206085 - Zdravstveno Bolnicke Sluzbe
206701 - Univerzitetski Klinicki Centar
206085-092563
10957
Sistem medicinskih gasova
206085-093700
10959
Medicinska oprema
206085-1012483
12526
Renoviranje krova kirurgije
206085-1112010
12670
Instalacia onkologiju, inventara I opreme razilqite
206085-1113161
12869
Odrzavanje i servisiranje medicinske opreme
206085-1113233
12528
Nabavka i izgradnja horizontalnog uluka dermatologije i pulmologije
9,000
0
9,000
0
0
9,000
206085-1213902
13014
Druge infrastrukture i renoviranje sanitarnih spojeva za sve klinike
0
300,000
300,000
500,000
600,000
1,400,000
206085-1213906
13010
Izgradnja specialisticke ambulance i drugi pratioci objekata (Dializa)
0
0
0
1,000,000
1,100,000
2,100,000
206085-1213907
13011
Renoviranje djegje
0
0
0
0
0
0
206085-1213908
13012
Termoizlacija i fasadiranje objekata
0
0
0
300,000
300,000
600,000
206085-1213909
13013
Ifrastruktura i regulacija prostora
0
100,000
100,000
300,000
100,000
500,000
206085-1213910
13016
Medicinske i administrativne inventar
0
0
0
500,000
400,000
900,000
Faqe 10
36,000
0
36,000
0
0
36,000
800,000
0
800,000
1,500,000
2,000,000
4,300,000
12,000
0
12,000
0
0
12,000
200,000
0
200,000
0
0
200,000
1,000,000
0
1,000,000
1,080,000
1,600,000
3,680,000
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206085-1217526
13355
Zamena prozora na ginekoloskoj klinici
0
150,000
150,000
0
0
150,000
206085-1217530
13354
Oprema u toaletu
0
300,000
300,000
0
0
300,000
2,057,000
850,000
2,907,000
5,180,000
6,100,000
14,187,000
Ukupno - Univerzitetski Klinicki Centar
206702 - Regionalna Bolnica Gnjilane
206085-093107
10965
Odrzavanje i servisiranje medicinskih aparata
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
206085-1213917
13017
Medicinska oprema
0
150,000
150,000
200,000
200,000
550,000
206085-1213934
13018
Medicinske i administrativne inventar
0
50,000
50,000
100,000
100,000
250,000
206085-1217078
13019
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
0
100,000
100,000
150,000
200,000
450,000
150,000
300,000
450,000
600,000
650,000
1,700,000
Ukupno - Regionalna Bolnica Gnjilane
206703 - Regionalna Bolnica Prizren
206085-108959
12085
Uredba za hitnu medicinsku i intenzivne nege
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
206085-1113075
12870
Odrzavanje i servisiranje medicinskih urecaja
0
100,000
100,000
150,000
150,000
400,000
206085-1213731
13020
Odrzavanje infrastrukture bolnice
0
150,000
150,000
150,000
200,000
500,000
206085-1213739
13021
Medicinske i administrativne inventar
0
50,000
50,000
100,000
100,000
250,000
206085-1217014
13022
Regulacija vodovodnog sistema
0
100,000
100,000
0
0
100,000
150,000
400,000
550,000
600,000
650,000
1,800,000
Ukupno - Regionalna Bolnica Prizren
206704 - Regionalna Bolnica Djakovica
206085-1113598
12871
Odrzvanje i servisiranje medicinskih uregaja
0
150,000
150,000
200,000
150,000
500,000
206085-1213953
13023
Odrzvanje bolnicke infrastrukturu
0
100,000
100,000
150,000
200,000
450,000
206085-1213954
13024
Medicinske i administrativne inventar
0
50,000
50,000
50,000
100,000
200,000
206085-1213959
13025
Medicinska oprema
0
150,000
150,000
200,000
200,000
550,000
206085-1217048
13026
Izgradnja objekata Psikiatrie
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
550,000
550,000
600,000
650,000
1,800,000
Ukupno - Regionalna Bolnica Djakovica
206705 - Regionalna Bolnica Pec
206085-1213912
13027
Odrzavanje infrastrukture bolnice
0
100,000
100,000
150,000
150,000
400,000
206085-1213919
13028
Medicinske i administrativne inventar
0
50,000
50,000
50,000
100,000
200,000
206085-1213927
13029
Medicinska oprema i inventar za plucnu bolnicu
0
200,000
200,000
0
0
200,000
206085-1213928
13030
Medicinska oprema
0
150,000
150,000
200,000
200,000
550,000
206085-1213937
12872
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
150,000
0
150,000
100,000
100,000
350,000
150,000
500,000
650,000
500,000
550,000
1,700,000
0
250,000
250,000
100,000
150,000
500,000
150,000
0
150,000
100,000
20,000
270,000
Ukupno - Regionalna Bolnica Pec
206706 - Regionalna Bolnica Mitrovice
206085-1112149
13031
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206085-1113155
12873
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
Faqe 11
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206085-1213929
13032
Medicinske i administrativne inventar
0
0
0
100,000
100,000
200,000
206085-1213932
13033
Medicinska oprema
0
100,000
100,000
200,000
200,000
500,000
206085-1217276
13356
Izgradnja zgrade za hitnu pomoc, admihistraciju i tehnicku sluzbu
Ukupno - Regionalna Bolnica Mitrovice
0
200,000
200,000
0
0
200,000
150,000
550,000
700,000
500,000
470,000
1,670,000
50,000
0
50,000
50,000
100,000
200,000
206707 - Bolnica Vucitrn
206085-1113080
12874
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206085-1213651
13036
Medicinska oprema
0
150,000
150,000
100,000
100,000
350,000
206085-1213915
13034
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
206085-1213918
13035
Medicinske i administrativne inventar
Ukupno - Bolnica Vucitrn
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
50,000
230,000
280,000
230,000
280,000
790,000
206708 - Urosevac Bolnica
206085-092320
10984
Renoviranje, remont I odrzavanje bolnickih objekata
30,000
0
30,000
30,000
50,000
110,000
206085-1113256
12875
Odrzvanje i servisiranje medicinskih uregaja
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
206085-1213933
13038
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
206085-1213935
13039
Medicinske i administrativne inventar
0
30,000
30,000
30,000
50,000
110,000
206085-1217074
13037
Medicinska oprema za bolnickim odelenjima
0
70,000
70,000
70,000
150,000
290,000
206085-1217297
13343
Renoviranje i adaptacija odeljenja za hemodijalizu
0
40,000
40,000
0
0
40,000
206085-1217298
13344
Uredjaji za odeljenje hemodijalize
Ukupno - Urosevac Bolnica
0
40,000
40,000
0
0
40,000
80,000
230,000
310,000
230,000
350,000
890,000
30,000
90,000
206709 - Universitetski Centar Stomateloske Klinike Kosova
206085-1213996
13040
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
0
30,000
30,000
30,000
206085-1213997
13041
Medicinska oprema za bolnickim odelenjima
0
50,000
50,000
70,000
70,000
190,000
206085-1213998
13042
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
0
50,000
50,000
70,000
100,000
220,000
206085-1213999
13043
Medicinske i administrativne inventar
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
Ukupno - Universitetski Centar Stomateloske Klinike Kosova
0
160,000
160,000
200,000
230,000
590,000
Ukupno - Zdravstveno Bolnicke Sluzbe
2,787,000
3,770,000
6,557,000
8,640,000
9,930,000
25,127,000
206086 - Ostale Zdravstvene Sluzbe
206710 - Primarna Zdravstvena Nega
206086-1113304
12906
Izgradnja FSA , Isnik - Decane
77,320
0
77,320
0
0
77,320
206086-1113475
12116
FMK Izgradnja u Juniku Kacanik , Rekan
61,213
0
61,213
0
0
61,213
138,533
0
138,533
0
0
138,533
10,000
0
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Primarna Zdravstvena Nega
206711 - Nacionalni Institut za javno zdravlje Kosova
206086-091705
11197
Izgranja zgrade ISHP-Mitrovica
Faqe 12
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206086-091706
11199
ISHP zgrada - Djakovica
110,000
0
110,000
0
0
110,000
206086-1213939
13044
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
206086-1213942
206086-1213943
13048
Drugu medicinsku opremu
0
0
0
100,000
100,000
200,000
13047
Medicinske i administrativne inventar
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
206086-1213944
13046
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
0
0
0
100,000
100,000
200,000
206086-1213980
13045
Medicinskog uredaja za intra- bolnickih infekcija
0
100,000
100,000
50,000
0
150,000
120,000
180,000
300,000
330,000
280,000
910,000
Ukupno - Nacionalni Institut za javno zdravlje Kosova
206712 - Profesionalna sluzba za mentalno zdravlje na Kosovo
206086-1213981
13049
Kupovina vozila
0
20,000
20,000
0
0
20,000
206086-1213982
13050
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
0
0
0
100,000
100,000
200,000
206086-1213983
13051
Medicinske i administrativne inventar
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
206086-1217272
13357
Izgradnja MZC u Mitrovici
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
270,000
270,000
150,000
150,000
570,000
Ukupno - Profesionalna sluzba za mentalno zdravlje na Kosovo
206714 - Nacionalni Centar za medicinu rada-Dakovica
206086-1213946
13053
Medicinska oprema
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
206086-1213947
13055
Medicinske i administrativne inventar
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
206086-1213948
13052
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
206086-1213979
13054
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
90,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
600,000
600,000
1,200,000
Ukupno - Nacionalni Centar za medicinu rada-Dakovica
206717 - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
206086-071553
10457
Nova zgrada QKTGj
0
206086-1213993
13056
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
0
20,000
20,000
30,000
30,000
80,000
206086-1213994
13057
Medicinska oprema
0
100,000
100,000
50,000
50,000
200,000
206086-1213995
13058
Medicinske i administrativne inventar
0
20,000
20,000
30,000
30,000
80,000
206086-1217299
13358
Vozila za osnovne potrebe
0
20,000
20,000
0
0
20,000
206086-1217300
13359
Medicinska oprema
0
10,000
10,000
0
0
10,000
206086-1217301
13360
Renoviranje zgrade
Ukupno - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
180,000
180,000
710,000
710,000
1,600,000
100,000
0
100,000
150,000
150,000
400,000
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
100,000
20,000
120,000
170,000
170,000
460,000
206720 - Kosovska Uprava za Lekove
206086-1112068
12868
Razlicitite uregaje
206086-1213985
13059
Odrzavanje infrastrukture
Ukupno - Kosovska Uprava za Lekove
206721 - Ostali Programi
Faqe 13
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
206085-071907
06701
Renoviranje Kardiohirurgije - II- Faza
206086-1112081
10997
Razvoj SISH-a
206086-1113488
12877
Prostor za sklanjanje lekova
206086-1117095
12967
Pristup za osobe sa invaliditetom I funcionisanje vatrogasnih stepenica u zgradi MZ
206086-1213986
13060
206086-1213987
13061
206086-1213988
206086-1213990
9,374
0
9,374
0
0
9,374
1,379,500
0
1,379,500
2,240,000
1,800,000
5,419,500
0
0
0
0
0
0
1,123
0
1,123
0
0
1,123
Program podrske za zdravlje majke i deteta
0
100,000
100,000
200,000
200,000
500,000
Podrzka za RAE zajednice u promociji zdravlja i pristup uslugama
0
50,000
50,000
100,000
100,000
250,000
13062
Kola hitne pomoci i drugih vozila potrebnih
0
423,000
423,000
100,000
100,000
623,000
13063
Ulazanje u projektima MZ
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
206086-1213991
13065
Centar za leznje bolesti zavisnosti
0
0
0
200,000
200,000
400,000
206086-1213992
13064
Podrska primarnoj zdravstvenoj zastiti
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
206086-1215945
13068
Generalno renoviranje aneksa postojeci hitne u KCUK
0
600,000
600,000
0
0
600,000
206086-1217017
13066
Generalni Renoviranje i adaptacija Interne klinike u prizemlju unovom odeljenju za dijalizu u KUCK
0
550,500
550,500
0
0
550,500
206086-1217019
13067
Renoviranje i saniranje postojecih liftova u Klinickom centru iizgradnja tri liftove ( kardiologa, dermatologiju i 0
dijalizi / Vranjefc
380,000)
380,000
0
0
380,000
206086-1217279
13366
Rad u zaobilazenju prenosnog sistema toplote za Internu kliniku i Hitnu Pomoc
0
19,138
19,138
0
0
19,138
206086-1217286
13367
Renoviranje postojeceg kolovoza, izgrada fasade na kavezu lifta i adaptacija pristupa pod krov lifta MZ
0
35,862
35,862
0
0
35,862
206086-1217291
13369
Izgradnja lifta na kardio kirurgiji KUCK
0
148,000
148,000
0
0
148,000
206086-1217296
13361
Renoviranje zgrade pedijatrije i stomatologije na FMC - Skenderaj
0
57,000
57,000
0
0
57,000
206086-1217346
13365
Obnova centra za drustvenu integraciju u Djakovici u Prizrenu
0
9,970
9,970
0
0
9,970
206086-1217348
13362
Izgradnja ambulante u susedstvu manjina
0
50,000
50,000
0
0
50,000
206086-1217354
13368
Izgradnja ambulante u Bistrici, leposavicu, Zazi, Zvecan,Kelmend, Caber, Zubin Potok
0
100,000
100,000
0
0
100,000
206086-1217358
13370
Oprema za sportki medicinski centar
0
15,000
15,000
0
0
15,000
206086-1217366
13363
Kupovina rentgena za KKMF Malishevo i KKMF Istok
0
240,000
240,000
0
0
240,000
206086-1217367
13364
Renoviranje ambulante u Glarevo - Klina
0
11,000
11,000
0
0
11,000
Ukupno - Ostali Programi
1,389,997
2,789,470
4,179,467
3,840,000
3,400,000
11,419,467
Ukupno - Ostale Zdravstvene Sluzbe
1,748,530
3,529,470
5,278,000
5,290,000
4,800,000
15,368,000
50,000
0
50,000
70,000
70,000
190,000
Ukupno - Divizija Centralne Administracije
50,000
0
50,000
70,000
70,000
190,000
Ukupno - Departament za Administraciju
50,000
0
50,000
70,000
70,000
190,000
Ukupno - Ministarstvo Zdravstva
4,585,530
7,299,470
11,885,000
14,000,000
14,800,000
40,685,000
206155 - Departament za Administraciju
206113 - Divizija Centralne Administracije
206155-1112067
11264
Nabavka IT opreme
207000 - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
Faqe 14
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207100 - Sport
207802 - Sportska Izvrsnost
207100-061125
10218
Hala u Istog I faza II
400,000
0
400,000
300,000
0
700,000
207100-072246
10464
Sportske Hale - Orahovac
400,000
0
400,000
500,000
0
900,000
207100-072247
07094
Palestra sportova Klina faza II
400,000
0
400,000
500,000
500,000
1,400,000
207100-072335
10195
Sportska Sala u Drenasu faza II
700,000
0
700,000
200,000
0
900,000
207100-093904
11002
Palestra sportova u Dardani -faza II
400,000
0
400,000
150,000
0
550,000
207100-093911
11007
Palestra sportova, Deqan faza I
400,000
0
400,000
500,000
400,000
1,300,000
207100-093914
11006
Palestra sportova, Skenderaj faza I
400,000
0
400,000
500,000
300,000
1,200,000
207100-1113579
12425
Renoviranje poligona sportske skole
170,000
0
170,000
200,000
200,000
570,000
207100-119451
12423
Renoviiranje postojecih regionalnih sportskih centara
320,000
0
320,000
200,000
300,000
820,000
207100-119458
12685
Skola za skijanje- Rinoviranje
10,000
0
10,000
100,000
0
110,000
207100-119468
12424
Rinoviranje postojeci futbalski stadiuma u regionalnim centrovima
850,000
0
850,000
500,000
1,000,000
2,350,000
207100-1214213
13072
IPA sufinansiranje projekata u kulturi , omladinu i sport
0
4,000,000
4,000,000
0
0
4,000,000
207100-1214361
13071
Pomocne fudbalskih stadiona
0
0
0
1,000,000
500,000
1,500,000
207100-1217122
13286
Izgradnja sportskog poligona u Novoseu - u Peci
0
30,000
30,000
0
0
30,000
207100-1217123
13287
Izgradnja sale fizicke kulture u srednjoj skoli, "Bedri Pejani" - Pec
0
200,000
200,000
0
0
200,000
207100-1217590
13391
Renoviranje stadiona ,,Adem Jashar"- Mitrovice
0
300,000
300,000
0
0
300,000
Ukupno - Sportska Izvrsnost
4,450,000
4,530,000
8,980,000
4,650,000
3,200,000
16,830,000
Ukupno - Sport
4,450,000
4,530,000
8,980,000
4,650,000
3,200,000
16,830,000
207101 - Kultura
207803 - Institucionalna Podrska za Kulturu
207101-072235
06097
Objekat pozorista i opere Dr. I Rugova
250,000
0
250,000
2,000,000
2,000,000
4,250,000
207101-119288
12686
Preventime mere za kapitane investicije u kulturnim objekima
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
207101-1213650
13073
Muzej savremene umetnosti
0
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
Ukupno - Institucionalna Podrska za Kulturu
450,000
100,000
550,000
3,200,000
3,200,000
6,950,000
Ukupno - Kultura
450,000
100,000
550,000
3,200,000
3,200,000
6,950,000
0
0
0
200,000
300,000
500,000
207102 - Omladina
207807 - Razvoj i Podrska Omladine
207103-1217068
13081
Omladinski centar u Pristini
207103-1217069
13082
Omladinski centar u Mitrovici
0
0
0
200,000
300,000
500,000
Ukupno - Razvoj i Podrska Omladine
0
0
0
400,000
600,000
1,000,000
Ukupno - Omladina
0
0
0
400,000
600,000
1,000,000
Faqe 15
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
207103 - Kulturna Nasledstva
207815 - Ocuvanje i Zastita Kulturne Bastine
207101-071966
10094
Dvorac Artane
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
207101-071967
10093
Prizrenski dvorac
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
207101-071968
10474
Tvrdava Harilaqit
20,000
0
20,000
40,000
0
60,000
207101-072534
12418
Tvrdava Dem Ali Pozharit - faza I
60,000
0
60,000
60,000
0
120,000
207101-093837
11013
Lokalitet Ulpiana
80,000
0
80,000
120,000
150,000
350,000
207101-093852
11015
Dvorac Dardane
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
207101-093854
11021
Digitalizacija muzickog materijala
0
0
0
50,000
50,000
100,000
207101-093856
11023
Kompletno renoviranje Muzeja Kosova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
207101-119309
12691
Arkeoloska iskopavanja u Sudovine
15,000
0
15,000
0
0
15,000
207101-119359
12694
Spomen Kopleks "Presidenti Historik Dr. Ibrahim Rugova
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
207101-119369
12692
Vracanje arkeoloskih i etnoloskih trezora na Kosovu
30,000
0
30,000
50,000
0
80,000
207101-119371
12693
Kosovo kulturni turizam
55,293
0
55,293
100,000
150,000
305,293
207101-1213619
13074
Kompleks dervisnih bogomolja i Turba Topanica ( Novo Brdo)
0
50,000
50,000
0
0
50,000
207101-1213633
13080
Tvrdava Shaban Polluzhe
0
80,000
80,000
0
0
80,000
207101-1213635
13078
Arkeoloska iskopavanja spasavanja karaktera
0
80,000
80,000
100,000
100,000
280,000
207101-1213637
12688
Preventivne mere, urgentne interveniranje
425,000
0
425,000
300,000
300,000
1,025,000
207101-1213642
13079
Registracija i digitalizacija kulturne nasledstva na Kosovu
0
0
0
50,000
50,000
100,000
207103-1213630
13076
Kuca Katarina Josipi
0
100,000
100,000
0
0
100,000
207103-1213640
13077
Kulla e Habib Avdylit
0
100,000
100,000
0
0
100,000
207103-1217057
13075
Tvrzava Jusuf Grvalle
0
50,000
50,000
80,000
0
130,000
207103-1217126
13285
Restauracija prve vojne akademije OVK u Acarevu
0
0
0
0
0
0
207103-1217835
13245
Renoviranje Tverdjava Bajraktarve u Raushiq- Pec
0
70,000
70,000
0
0
70,000
Ukupno - Ocuvanje i Zastita Kulturne Bastine
935,293
530,000
1,465,293
1,250,000
1,100,000
3,815,293
Ukupno - Kulturna Nasledstva
935,293
530,000
1,465,293
1,250,000
1,100,000
3,815,293
Ukupno - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
5,835,293
5,160,000
10,995,293
9,500,000
8,100,000
28,595,293
1,122,000
0
1,122,000
1,000,000
1,000,000
3,122,000
1,122,000
0
1,122,000
1,000,000
1,000,000
3,122,000
208000 - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
208110 - Vise Obrazovanje
208919 - Prizren University
208155-119919
12533
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata na Univerzitetu u Prizrenu
Ukupno - Prizren University
Faqe 16
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Vise Obrazovanje
1,122,000
0
1,122,000
1,000,000
1,000,000
3,122,000
5,000,000
0
5,000,000
4,000,000
3,000,000
12,000,000
208155 - Administracija Obrazovanja
208113 - Centralna Administracija
208111-094378
10144
Kupovina knjiga
208112-072281
06101
Istorijski Institut - Bibloteka Univerziteta - nastavak rada
208112-072284
10330
Fradnja novog fakulteta (prosvete) u Prishtini
208112-072302
10572
208112-072325
11255
208112-072342
10555
Izgradnja objekta o.s. . u Stimlje -faza II
208112-072422
10331
Kupovina inventara
208112-082681
10561
Izgradnja nove zgrade u Glogovackoj skoli
208112-091904
10935
Profesionalno nadgledanje kapitalni investicije
208112-093998
11026
Informativna tehnologija u predunivezitetskom obrazovanju
208112-094039
12426
208112-094043
11031
208155-094482
11030
208155-094950
11029
208155-095561
11027
Izgradnja Osnovne Skole - Turiqevc
208155-095564
11034
Projekti za visoko obrazovanje
208155-095566
11028
208155-095688
11206
208155-119912
208155-119913
650,000
0
650,000
0
0
650,000
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
Izgradnja objekta srednje muzicke skole `Prenk Jakova` u Pristini
120,000
0
120,000
500,000
1,500,000
2,120,000
Izgradnja srednje skole u Kline
450,000
0
450,000
456,900
0
906,900
20,000
0
20,000
0
0
20,000
714,246
0
714,246
800,000
3,000,000
4,514,246
60,000
0
60,000
0
0
60,000
200,000
0
200,000
200,000
700,000
1,100,000
50,000
0
50,000
200,000
0
250,000
Izgradnja osnovne skole u Gornjoj Klini
300,000
0
300,000
389,000
0
689,000
Izgradnja zgrade u skoli Kosovopolje
387,500
0
387,500
0
0
387,500
Arhitektonski projekti za objekte osnovnih skola
50,000
0
50,000
100,000
600,000
750,000
Izgradnja srednje skole u Pristini
85,000
0
85,000
0
0
85,000
230,000
0
230,000
0
0
230,000
50,000
0
50,000
100,000
800,000
950,000
Renoviranje Albanoloskog Instituta
350,000
0
350,000
0
0
350,000
Kapitalni projekti koji se nastavljaju
280,000
0
280,000
200,000
200,000
680,000
13083
Izgradnja osnovne skole
400,000
0
400,000
400,000
0
800,000
12354
Izgradnja skole u Urosevcu
480,000
0
480,000
707,000
0
1,187,000
208155-119914
12356
Izgradnja osnovne skole u Musitisht- Suha reka
600,000
0
600,000
490,000
0
1,090,000
208155-119915
12357
Izgradnj osnovne skole u Banji- Malishevo
550,000
0
550,000
0
0
550,000
208155-119916
11450
Srednja skola u centar Podujevo
350,000
0
350,000
857,200
0
1,207,200
208155-119917
11451
Srednja skola Podujevo
470,000
0
470,000
50,000
0
520,000
208155-119920
11256
Izgradnja Skole Gjinovc - Suhareke
500,000
0
500,000
300,000
0
800,000
208155-119921
11314
Izgradnja osnovne skole Gnjlane
310,000
0
310,000
0
0
310,000
208155-119923
11318
Izgradnja srednje skole Orahovac
440,000
0
440,000
440,200
520,000
1,400,200
208155-119924
11353
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata u studentskom centru
557,000
0
557,000
0
800,000
1,357,000
208155-119925
12336
Izgradnja srednje skole u Pec
490,000
0
490,000
780,000
0
1,270,000
208155-119927
12339
Izgradnja srednje skole u Lipljanu
440,000
0
440,000
452,000
0
892,000
Faqe 17
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
208155-119928
12340
Izgradnja srednje skole u Vucitrnu
490,000
0
490,000
619,000
190,000
1,299,000
208155-119929
12341
Izgradnja srednje skole u Prizrenu
490,000
0
490,000
471,000
0
961,000
208155-119930
12342
Izgradnja srednje skole u Suvoj Reci
480,000
0
480,000
507,000
0
987,000
208155-119931
12343
Izgradnja srednje skole u Mitrovice
470,000
0
470,000
533,000
0
1,003,000
208155-119932
12344
Izgradnja srednje skole u Dakovici
1,120,000
0
1,120,000
444,000
120,000
1,684,000
208155-119933
12345
Izgradnja srednje skole u Vitini
490,000
0
490,000
863,046
0
1,353,046
208155-119934
12346
Izgradnja srednje skole u Dragasu
440,000
0
440,000
804,000
120,000
1,364,000
208155-119936
12347
Izgradnja srednje skole u Prishtinu
490,000
0
490,000
881,000
0
1,371,000
208155-119937
12348
izgradnja Osnovne skole u Kosovu Polju
400,000
0
400,000
392,000
0
792,000
208155-119938
12349
Izgradnja Osnovne skole u Istoku
450,000
0
450,000
415,000
450,000
1,315,000
208155-119940
12351
izgradnja Osnovne skole u Randobrave
411,665
0
411,665
110,000
0
521,665
208155-119941
12352
Izgradnja skole u Novom Selu , Pec
380,000
0
380,000
100,000
0
480,000
208155-119942
12353
Izgradnja srednje skole u Kacniku
400,000
0
400,000
408,000
0
808,000
208155-119943
12337
Izgradnja srednje skole u Gnjilanu
440,000
0
440,000
693,000
120,000
1,253,000
208155-119944
12338
Izgradnja srednje skole u stimlju
420,000
0
420,000
495,000
50,000
965,000
208155-1213885
13084
Izgradnja i prosirenje infrastrukture
0
0
0
2,942,654
3,000,000
5,942,654
208155-1213886
13085
Izgradnja specijalne skole u Mitrovici
0
0
0
0
930,000
930,000
208155-1213887
13086
Izgradnja srednje skole u Decanima
0
0
0
0
800,000
800,000
208155-1213889
13087
Izgradnja osnovne skole u opstini Orahovac
0
0
0
0
800,000
800,000
208155-1213891
13088
Renoviranje skolskih objekata
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
208155-1213892
13089
Izgradnja osnovne skoleu opstini Lipljana
0
0
0
0
800,000
800,000
208155-1213893
13090
izgradnja osnovne skole u Mitrovici
0
0
0
0
800,000
800,000
208155-1213894
13091
Izgradnja srednje skole u Pristini
0
0
0
0
800,000
800,000
208155-1213895
13092
Izgradnja osnovne skole u Prstini
0
0
0
0
800,000
800,000
208155-1213896
13093
Izgradnja skole za manjine
0
0
0
0
600,000
600,000
208155-1216991
13095
Izgradnja osnovne skole ``Shaban Jashari" ne Skenderaj
0
900,000
900,000
0
0
900,000
208155-1216992
13096
Kopovina vozilla
208155-1216995
12973
Izgradnja osnovne skole Rastavic-Decan
208155-1217041
13097
208155-1217042
13098
208155-1217043
208155-1217843
0
200,000
200,000
0
0
200,000
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
Izgradnja osnovne skole u selu Belinc
0
150,000
150,000
300,000
300,000
750,000
izgradnja osnovne skole u selu Qyshk-Pec
0
200,000
200,000
250,000
250,000
700,000
13246
Izgradnja osnovne skole Rastavic-Decan
0
100,000
100,000
0
0
100,000
13395
Izgradna aneksa OS ,, Motrat Qiriazi" U Prizrenu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
23,955,411
1,600,000
25,555,411
22,650,000
23,050,000
71,255,411
Ukupno - Centralna Administracija
Faqe 18
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija Obrazovanja
23,955,411
1,600,000
25,555,411
22,650,000
23,050,000
71,255,411
Ukupno - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
25,077,411
1,600,000
26,677,411
23,650,000
24,050,000
74,377,411
209000 - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
209120 - Penzije
209003 - Penzije za Ratne Invalide
209120-1111984
13099
Izgradnja objekata za porodice palih boraca u Podujevu
0
0
0
500,000
0
500,000
209120-1216989
13100
Izgradnja objekata za porodice palih boraca u Serbicu
0
500,000
500,000
0
0
500,000
Ukupno - Penzije za Ratne Invalide
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
Ukupno - Penzije
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
0
0
438,066
209121 - Socialna Zastita
209005 - Nacrt Drustvene Asistencije
209121-1111978
13102
IzgradnjaCentra za socijalno stanovanje u Vitinu
0
438,066
438,066
209121-1111985
13103
Unapredenje integrisanog sistema IT u MPMS (Integracija baze podataka)
0
0
0
50,000
50,000
100,000
209121-1112015
13101
Izgradnja centra za socijalno stanovanje u Lipljanu
0
0
0
500,000
0
500,000
209121-119816
12166
Izgradnja centra za socialna stanovanje Dardane
Ukupno - Nacrt Drustvene Asistencije
57,000
0
57,000
0
0
57,000
57,000
438,066
495,066
550,000
50,000
1,095,066
0
0
0
100,000
500,000
600,000
0
0
0
100,000
500,000
600,000
209006 - Javne Sluzbe
209121-1111986
13104
Izgradnja i funkcionalnostcentra za socijalni rehabilitaciju opojnih korisnika
Ukupno - Javne Sluzbe
209007 - Instituti
209121-1111987
13105
Izgradnja osnovne kuce u Lipljanu, Prizrenu
0
0
0
300,000
300,000
600,000
209121-119819
12169
Renoviranje postojecih objekata i TS ISI-
100,000
0
100,000
0
100,000
200,000
209121-119828
12173
Implementacija projekta " beskucnike izazov za svi"
300,000
0
300,000
0
0
300,000
209121-1213863
13106
Izgradnja osnovne kuc u Kosovu Polju, Lipljan .
Ukupno - Instituti
0
0
0
0
396,700
396,700
400,000
0
400,000
300,000
796,700
1,496,700
0
260,000
260,000
30,000
0
290,000
0
260,000
260,000
30,000
0
290,000
209008 - Centri za Socijalni Rad
209121-1111956
13107
Povecanje fizicke kapacitetecentara za socijalni rad ( dve kancelarije u godini )
Ukupno - Centri za Socijalni Rad
209009 - Institucije Drustvene Politike
209121-1111990
13108
Instalacija baze podataka
0
0
0
270,300
0
270,300
Ukupno - Institucije Drustvene Politike
0
0
0
270,300
0
270,300
Ukupno - Socialna Zastita
457,000
698,066
1,155,066
1,250,300
1,346,700
3,752,066
Faqe 19
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
209122 - Rad i Pitanja Zaposljavanja
209431 - Divizija za Zaposljavanje
209122-1111988
13109
Fiziqke isgradni kapaciteta za zaposlevanje (tri kancelarie za godine )
0
0
0
480,000
450,000
930,000
209122-1111992
13110
Renoviranje CRZ, Prishtina, Prizren,Dakovica, Istog
0
0
0
40,000
120,000
160,000
209122-119826
12176
Nabavka opreme za informacione tehnologije
50,000
0
50,000
30,000
0
80,000
209122-119827
12177
Kupovina generatora
15,000
0
15,000
0
0
15,000
209122-119829
12175
Povecavanje fizicke sposobnosti sluzbi za zaposljavanje (tri kancelarije godisnje)
360,000
0
360,000
0
0
360,000
209122-1217514
13372
Izgradnja ograde oko MP I regulisanje krova KRP- Pec
0
60,000
60,000
0
0
60,000
425,000
60,000
485,000
550,000
570,000
1,605,000
10,000
0
10,000
18,000
15,000
43,000
10,000
0
10,000
18,000
15,000
43,000
Ukupno - Divizija za Zaposljavanje
209432 - Inspekciju
209122-119860
12178
Renoviranje postojecog objekata AIP u Opstinama
Ukupno - Inspekciju
209912 - Profesionalno Obucavanje
209122-1110100
12814
Izgradnja i funksionalisanje centra sa profesionalnih sposobnosti u Gnjilane
66,400
0
66,400
0
0
66,400
209122-1111996
13112
Izgradnja nadsprata u QAP Dakovica
0
0
0
181,700
568,300
750,000
209122-1213824
13113
Izgradnja Lifta u VTC u Prizrenu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
209155-119684
13111
Izgradnja i funkcionisanje strucno centru za profesionalnu obuku u Mitrovici
0
643,600
643,600
0
0
643,600
Ukupno - Profesionalno Obucavanje
66,400
693,600
760,000
181,700
568,300
1,510,000
Ukupno - Rad i Pitanja Zaposljavanja
501,400
753,600
1,255,000
749,700
1,153,300
3,158,000
209155 - Sluzbe Centralne Administracije
209113 - Centralna Administracija
209120-071802
10145
Stvaranje informativne teknologije za MRSB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
209155-1110018
13114
Kupovina 10 vozila
0
64,934
64,934
0
0
64,934
209155-1217512
13371
Renoviranje centralnog objekta MPMS
0
120,000
120,000
0
0
120,000
Ukupno - Centralna Administracija
20,000
184,934
204,934
0
0
204,934
Ukupno - Sluzbe Centralne Administracije
20,000
184,934
204,934
0
0
204,934
Ukupno - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
978,400
2,136,600
3,115,000
2,500,000
2,500,000
8,115,000
210000 - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
210130 - Sredine
210501 - Odeljenje Sredine
210130-071707
10482
Stvaranje mreza za monitorisanje kvaliteta vazduha u Kosovo
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
210130-071708
10204
Izgradnja objekta za privremeno ocuvanje opasnih otpadaka
0
0
0
500,000
0
500,000
Faqe 20
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210130-072296
10483
Izgradnja pogona za sterilizaciju infektivnih otpadaka
210130-107021
13116
Ciscenje reke Lepenac od azbest otpada
210130-1113567
13118
Inventar izvora zracenja na Kosovu
210130-1117102
11581
Muzej kristala u Trepca
250,000
0
250,000
0
0
250,000
0
250,000
250,000
250,000
0
500,000
0
0
0
150,000
0
150,000
50,000
0
50,000
0
0
50,000
210130-119320
13115
Poboljsanje i prosirenje infrastrukture za sakupljanje otpada
0
200,000
200,000
100,000
0
300,000
210130-1214405
13117
Nacrt izvestaja o klimatskim promenama na Kosovu
0
0
0
10,000
0
10,000
210130-1217117
13288
Reguliranje Parka u selo Luboshte
0
15,000
15,000
0
0
15,000
210130-1217489
13373
Zelenilo na putu Obilic- Palaj
0
50,000
50,000
0
0
50,000
210130-1217490
13374
Jedno stablo jedna porodica u Mitrovici
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Odeljenje Sredine
400,000
535,000
935,000
1,110,000
0
2,045,000
Ukupno - Sredine
400,000
535,000
935,000
1,110,000
0
2,045,000
2,175,000
0
2,175,000
1,000,000
1,000,000
4,175,000
375,000
0
375,000
250,000
0
625,000
210131 - Prostorno Planiranje
210602 - Odeljenje za Prostorno Planiranje
210131-071989
06149
Memorijal ` Adem Jashari`, konzervisanje doma rezistencije u selo prekaz
210131-072062
10211
Kompleks Groblja u Re?
210131-1012364
12584
Odrzavanje Komleksa Likoshan-Skenderaj
3,400
0
3,400
0
0
3,400
210131-119405
13120
Kompleks groblja u Klecku
0
200,000
200,000
200,000
500,000
900,000
210131-119472
13119
Komplek Bitke Koshare
0
246,600
246,600
200,000
500,000
946,600
210131-119474
13281
Regulacija kompleksa ,,Zahir Pajaziti"
0
250,000
250,000
0
0
250,000
210131-1214236
13121
Kompleks groble za martire Cabrate-Djakove
0
50,000
50,000
90,000
0
140,000
210131-1214636
13122
Memorial Ibrahim Rugova
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
210131-1217118
13280
Odrzavanje Komleksa Mirembajtjen e Kompleksit Memorial Adem Jasharit
0
75,000
75,000
0
0
75,000
Ukupno - Odeljenje za Prostorno Planiranje
2,553,400
1,321,600
3,875,000
2,240,000
2,000,000
8,115,000
Ukupno - Prostorno Planiranje
2,553,400
1,321,600
3,875,000
2,240,000
2,000,000
8,115,000
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
300,000
300,000
1,450,000
0
1,450,000
800,000
0
2,250,000
5,000
0
5,000
0
0
5,000
210133 - Izvori Vode
210603 - Izvori Vode
210130-1217022
13126
Sufinansiranju projekata sa opstinama
210133-093467
13128
Izgradnja reke zastitu od reke poplave u belo Drinu-Zrze
210133-094325
11050
Regulisanje korita reke Mirusha, Gjilan
210133-108839
12366
Kanalizacija u selu Tomoc - opstina Istog
210133-1111301
12842
Regulacija reckog korita "Klina
180,000
0
180,000
0
0
180,000
210133-119746
13129
Renoviranje nasipa preko reke'Sitnica'
0
0
0
0
550,000
550,000
210133-1213882
13124
Regulacija reckog korita " Krene " Dakovica
0
300,000
300,000
300,000
300,000
900,000
Faqe 21
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
210133-1214139
13127
Regulacija reckog korita Ernik-Junik
0
30,000
30,000
300,000
150,000
480,000
210133-1216230
13125
Akumulacija vode / jezera na reci Ibar u Mitrovici
600,000
0
600,000
1,200,000
2,200,000
4,000,000
210133-1217023
13123
210133-1217030
13282
Sistem otpadnih voda i projekat unaprecenja i infrastrukture reke Bistrice u Prizerenu
0
480,000
480,000
4,000,000
0
4,480,000
Izgradnja vodovoda u deset sela u Decanima
0
250,000
250,000
0
0
250,000
210133-1217131
210133-1217500
13283
Projekta za ciscenje reke Bistrica u Prizeren
0
325,000
325,000
0
0
325,000
13375
Smanjenje potopa za 2 zonu ( Ura e Dudit ) -Urosevac
0
100,000
100,000
0
0
100,000
210133-1217506
13378
Regulacioni plan - vodovod u naselju mucenika u SO Glogovac
0
90,000
90,000
0
0
90,000
210133-1217519
13376
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u naselju lekara u Mitrovici
0
70,000
70,000
0
0
70,000
210133-1217522
13377
Projekat kanalizacije u opstini Pristine
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Izvori Vode
2,335,000
1,745,000
4,080,000
6,600,000
3,500,000
14,180,000
Ukupno - Izvori Vode
2,335,000
1,745,000
4,080,000
6,600,000
3,500,000
14,180,000
140,000
0
140,000
0
0
140,000
0
750,000
750,000
0
0
750,000
140,000
750,000
890,000
0
0
890,000
210134 - Stanovanje i Eksproporacija
210604 - Stambeni Sektor
210134-119668
12535
Preseljenje stanovnika sa sela Brod
214260-1213989
13389
Izgradnja i rekonstrukcija domova povratnika
Ukupno - Stambeni Sektor
210605 - Kancelarija za Eksproporaciju
210134-1217079
13130
Ekproporacija
0
50,948,913
50,948,913
28,000,000
10,000,000
88,948,913
Ukupno - Kancelarija za Eksproporaciju
0
50,948,913
50,948,913
28,000,000
10,000,000
88,948,913
Ukupno - Stanovanje i Eksproporacija
140,000
51,698,913
51,838,913
28,000,000
10,000,000
89,838,913
400,000
0
400,000
0
300,000
700,000
Ukupno - Selo Hade
400,000
0
400,000
0
300,000
700,000
Ukupno - Selo Hade
400,000
0
400,000
0
300,000
700,000
0
0
0
50,000
0
50,000
Ukupno - Agencija Kosova za Zastitu Okoline
0
0
0
50,000
0
50,000
Ukupno - Agencija Kosova za Zastitu Okoline
0
0
0
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
0
50,000
100,000
210135 - Selo Hade
210434 - Selo Hade
210134-072372
08140
Selo Hade
210137 - Agencija Kosova za Zastitu Okoline
210436 - Agencija Kosova za Zastitu Okoline
210130-119884
12709
Blizini projekat sa KAZS zivotne sredine agencija Austrije i Finske
210138 210601 202039-072053
10425
Digitalizacija katastarskih dokumenata
Faqe 22
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
202039-091574
12066
Zguznjavanja NCRS
210134-1217119
13284
Aerofotografiranje teritorija
210138-119862
12710
Rekonstrukcija katastra
210138-1213785
13132
Razvoj intraneta AKO
210138-1213835
13131
Kreiranje iskustva katastar i podzemnih objekata
Ukupno -
50,000
0
50,000
0
50,000
100,000
0
250,000
250,000
0
0
250,000
300,000
0
300,000
0
300,000
600,000
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
400,000
315,000
715,000
0
400,000
1,115,000
Ukupno -
400,000
315,000
715,000
0
400,000
1,115,000
Ukupno - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
6,228,400
55,615,513
61,843,913
38,000,000
16,200,000
116,043,913
211000 - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
211144 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
211462 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
211140-071571
11053
Projekat 'SUTRA'
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
211155-119901
12380
Projekat za povratak ( Izgradnja kuca za povratnike)
2,000,000
0
2,000,000
2,500,000
2,500,000
7,000,000
211155-119902
12714
Projekat za zajednice
2,917,858
0
2,917,858
3,000,000
3,000,000
8,917,858
211155-119910
12715
Izgradnja zgrade Shterpce
82,142
0
82,142
0
0
82,142
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
6,000,000
0
6,000,000
6,500,000
6,500,000
19,000,000
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
6,000,000
0
6,000,000
6,500,000
6,500,000
19,000,000
Ukupno - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
6,000,000
0
6,000,000
6,500,000
6,500,000
19,000,000
0
0
0
201,358
201,358
402,716
569,625
0
569,625
2,500,000
2,500,000
5,569,625
57,131
0
57,131
0
0
57,131
212000 - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
212155 - Administracija
212113 - Centralna Administracija
212150-071462
10492
Izgradnja mesnih kancelarija u Kosovo
212155-091631
10847
Zajdnicko financiranje sa IPA
212155-1113324
12929
Rregullacia reknova Baja-KK Gjilan
212155-1113342
12920
Fasadirano Objekta u opshtina Prishtine
212155-119881
12189
Odrzavanje ministarskih portala
212155-1213687
13135
212155-1213730
13134
212155-1213733
212155-1217132
212155-1217134
43,589
0
43,589
0
0
43,589
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Podsticaj Grant za opstine
0
942,457
942,457
0
0
942,457
Sufinanciranje sa IPA za regionalni razvoj
0
64,925
64,925
0
0
64,925
13133
Opreme za TI
0
100,000
100,000
198,642
198,642
497,284
13289
Kombinovonu trziste
0
90,000
90,000
0
0
90,000
13293
Avanciranje centra za kolekciju lekovito biljke za Opstine Skenderaj dhe Mitrovice
0
64,450
64,450
0
0
64,450
Faqe 23
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
212155-1217135
13290
Izgradnja trotuara Klokot- Radivojc
0
75,000
75,000
0
0
75,000
212155-1217136
13292
Asfaltiranje puta Pasomë-Reshan
0
95,000
95,000
0
0
95,000
212155-1217137
13296
Asfaltiranje puta Ruhot- Turbohoc - Staradan duga 1700
0
90,000
90,000
0
0
90,000
212155-1217138
13299
Razvoj poljoprivrede, uslovi za ekonomski razvoj Â
0
70,000
70,000
0
0
70,000
212155-1217139
13291
egulacija parka u pokraj reke Erenik
0
45,925
45,925
0
0
45,925
212155-1217141
13297
Asfaltiranje puta Dobratin-Sllovij
0
90,000
90,000
0
0
90,000
212155-1217142
13295
Stvaranje uslova za razvoj turizma I zastite okoline kroz izgradnju izletishte u opstinama komunat: Prizren-Dragash
0
i Mamushë
89,850
89,850
0
0
89,850
212155-1217144
13294
Stvaranje uslova za razvoj turizma I zastite okoline kroz izgradnju izletishte u opstinama : Rahovec, Malishevë
0 i Suharekë
89,850
89,850
0
0
89,850
212155-1217146
13298
Elektronsko instaliranje parking spostskog centra Strpca
0
35,000
35,000
0
0
35,000
212155-1217147
13319
Trotoar i asfaltiranje puta izmedju dva kruzni toka u Kamenici
0
100,000
100,000
0
0
100,000
212155-1217148
13302
Prosirenje i bagerovanje reke Stimlje, druga faza
0
60,000
60,000
0
0
60,000
212155-1217149
13313
Izgradnja regionalnog centra culture, druga faza- Partes
0
300,000
300,000
0
0
300,000
212155-1217155
13314
Izgradnja policijske stanice na Klokotu
0
100,000
100,000
0
0
100,000
212155-1217160
13312
Izgradnja puta u Silovo , druga faza- Gnjilane
0
95,575
95,575
0
0
95,575
212155-1217162
13306
Izgradnja zgrade AMF i ograde u selu Xerxa- Orahovac
0
45,000
45,000
0
0
45,000
212155-1217164
13317
Obnova krova opstinske zgrade  -Istog
0
80,000
80,000
0
0
80,000
212155-1217169
13315
Regulisanje opstinske uprave – Novobrdo
0
100,000
100,000
0
0
100,000
212155-1217171
13308
Izgradnja trotoara, puta i trga u dvoristu osnovne skole Njazi Rexhepi u selo Sllatine e Eperme -Viti
0
90,000
90,000
0
0
90,000
212155-1217172
13305
Rehabilitacija puteva u Juniku
0
100,000
100,000
0
0
100,000
212155-1217173
13318
Izgradnja atmosferske kanalizacije i trotoara u Strpce
0
110,000
110,000
0
0
110,000
212155-1217174
13300
Asfaltiranje puta kod nove opstinske zgrade  -Ranillug
0
150,000
150,000
0
0
150,000
212155-1217175
13309
 Rekonstrukcija puta preko Lapljesela od bolnice do Gracanice
0
120,000
120,000
0
0
120,000
212155-1217178
13304
Nastavak izgradnje kanalizacione mreze Obilic
0
95,000
95,000
0
0
95,000
212155-1217183
13311
Regulisanje opstinske zgrade- Mitrovice
0
64,600
64,600
0
0
64,600
212155-1217185
13303
Gradnja gradskog stadiona, prva faza Suhareka
0
120,000
120,000
0
0
120,000
212155-1217186
13307
Regulacija reke ,,Duhlloll"u Orahovcu
0
35,000
35,000
0
0
35,000
212155-1217187
13310
Parking pijace- Mitrovia
0
35,400
35,400
0
0
35,400
212155-1217188
13316
Asfaltiranje puta u selo Dubrava -Bicec u gradu Kacaniku
0
80,000
80,000
0
0
80,000
212155-1217189
13301
Regulacija reke Stimlje, druga faza
0
49,800
49,800
0
0
49,800
Ukupno - Centralna Administracija
770,345
3,872,832
4,643,177
3,000,000
3,000,000
10,643,177
Ukupno - Administracija
770,345
3,872,832
4,643,177
3,000,000
3,000,000
10,643,177
Ukupno - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
770,345
3,872,832
4,643,177
3,000,000
3,000,000
10,643,177
Faqe 24
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
213000 - Ministarstvo Economski Napredka
213160 - Departament za Energiju
213438 - Energija
213160-119496
12722
Energetska revizija zgrada javnog servisa
144,000
0
144,000
144,000
144,000
432,000
213160-1213760
13137
213160-1213805
13136
Studija o razvoju proizvodnje energije iz biogoriva
0
60,226
60,226
60,226
60,226
180,678
Javne kampanje za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (OIE)
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
213160-1213812
213163-1113314
13139
Studija o distribuciji potrozivanje energije u uslugnom sektoru
0
65,000
65,000
65,000
65,000
195,000
13138
Studija za centralno grejanje u Peci , Prizrenu, Gnjilanu i Urosevcu
0
90,000
90,000
90,000
90,000
270,000
Ukupno - Energija
144,000
265,226
409,226
409,226
409,226
1,227,678
Ukupno - Departament za Energiju
144,000
265,226
409,226
409,226
409,226
1,227,678
4,344
0
4,344
0
0
4,344
109,295
0
109,295
99,626
99,626
308,547
0
0
0
280,303
280,303
560,606
213161 - Departament za Minerale
213439 - Rudnici
213160-119642
12724
Digitalne harat o rezicima geologo-minerare
213160-119643
12725
Sezmicka mikrozonacija u Gnjilane
213161-1110432
12728
Priprema i implementacijarestrukturiranja Trepc za privlacenje investicija
213161-119319
12727
Studije fizibiliteta u nalsku linjita u Dukagjin
113,845
0
113,845
113,845
113,845
341,535
213161-119354
12729
Studije fizibiliteta u nalsku linjita u Drenica
60,000
0
60,000
60,000
60,000
180,000
Ukupno - Rudnici
287,484
0
287,484
553,774
553,774
1,395,032
Ukupno - Departament za Minerale
287,484
0
287,484
553,774
553,774
1,395,032
213165 - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
213222 - KOST
213165-1213767
13140
Rekonstrukcija 110 kV postrojenje ( GIS) ,TS 110/35 kV - Pec 1 i izgradnja 110 kV, 3 ns Peci - Peci a NS 1 0
0
0
942,913
942,913
1,885,826
213165-1213846
13141
Zamenaci prekidaca u TS 220/110 kV - Pristina 4
0
0
0
187,000
187,000
374,000
213165-1213847
13142
Revitalizacija 110 kV linije LP 126 / 2 NS- NS Peja2 Decane
0
0
0
270,000
270,000
540,000
312390-071223
00334
Transmisija -/ Scada EMS -sistem za mere I komunikaciju
1,155,960
0
1,155,960
846,187
846,187
2,848,334
312401-091569
10907
Paket Projekat 400/110 kV - Ferizaj 2
2,335,140
0
2,335,140
1,245,000
1,245,000
4,825,140
3,491,100
0
3,491,100
3,491,100
3,491,100
10,473,300
Ukupno - KOST
213223 - Kosovske Zeleznice
312399-091976
30217
Nabavka sa rezervnim delovima za infrastrukturu zeleznica
935,390
0
935,390
700,000
700,000
2,335,390
312399-091979
12898
Renoviranje mostova i tunela u zeljeznickim linijama
625,697
0
625,697
861,087
861,087
2,347,871
312399-093745
10908
Popravka lokomotive - rifabrikacija
1,200,000
0
1,200,000
1,200,000
1,200,000
3,600,000
2,761,087
0
2,761,087
2,761,087
2,761,087
8,283,261
Ukupno - Kosovske Zeleznice
213225 - Voda i Otpadi
Faqe 25
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
201039-107198
13143
Kamion i kontejner ( 7198 )
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
201039-107230
13144
Promena cevi o350 od N4-N5 &O250 N27-N28-N29-N30 (7230)
0
212,000
212,000
130,000
130,000
472,000
201039-1113292
13149
Konteiner 1.1 m³ (3292)
0
32,215
32,215
32,215
32,215
96,645
201039-1113354
13156
Rehabilitimi I Rrjetit ne zonat Urbane-Ferizaj-SDC (3354)
0
740,000
740,000
740,000
740,000
2,220,000
201039-1113356
13154
Izgradnja vodovoda u ulicu " Mula Idrizi " ( 3356 )
0
32,305
32,305
32,305
32,305
96,915
201039-1113389
13153
Montiranje vodovodnog cevova Sipolje - Pantin ( 3389 )
0
0
0
95,000
95,000
190,000
201039-1113408
13145
Regulacija garazhe novog objekata (34085)
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
201039-1113412
13146
Kontenjeri 1.1 m3 (3412)
0
49,780
49,780
49,780
49,780
149,340
201039-1113430
13147
Dva osovinski Kamion i tenkove ( 3430 )
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
201039-1113432
13151
Izgradnja administrativne jedinice BO u Suva Reka i Malisevo ( 3442 )
0
0
0
35,000
35,000
70,000
201039-1113434
13152
Obnavljanje stabilnost na deponijama PR ( 3434 )
0
0
0
23,000
23,000
46,000
201039-1113442
13155
Izgradnja administrativne jedinice BO u Suva Reka i Malisevo ( 3442 )
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
201039-1113473
13150
Uregaji za prenos otpada ( 3473 )
0
70,000
70,000
70,000
70,000
210,000
201039-1113483
13148
Kontejner snabdevanje - razlicite vrste ( 3483 )
0
85,929
85,929
85,929
85,929
257,787
201039-119681
12644
Kanal i Pobergjës
11,604
0
11,604
0
0
11,604
201039-119683
12645
Kanal i Trubohocit
2,030
0
2,030
0
0
2,030
201039-119685
12646
Kanal i Kastratve
2,639
0
2,639
0
0
2,639
201039-1217274
13388
Delovi za vodovod i kanalizaciju na trg " Mehe Uka" i trga " Adem Jashari"
0
95,000
95,000
0
0
95,000
213165-1217283
13341
Predlog projekta za popravku putne infrastrukture i poboljsanje uslova radnika
0
20,000
20,000
0
0
20,000
213165-1217288
13342
Predlog projekta za obnovu stabilnosti
0
38,000
38,000
0
0
38,000
312392-1113358
13157
Prigode Kanal za Istok L = 3.000 m, sela Vrelo, Begov Llukavc, Površina 260 hektara ( 3358 )
0
147,060
147,060
163,333
163,333
473,726
16,273
1,922,289
1,938,562
1,856,562
1,856,562
5,651,686
0
359,290
359,290
0
0
359,290
Ukupno - Voda i Otpadi
213233 - Jedinica za Politike i nadglednju JP
213165-1217259
13340
Oprema za pracenje kvaliteta vazduha
Ukupno - Jedinica za Politike i nadglednju JP
0
359,290
359,290
0
0
359,290
Ukupno - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
6,268,460
2,281,579
8,550,039
8,108,749
8,108,749
24,767,537
213168 - Trepca Rudnici
213228 - Trepca Rudnici
213168-1217075
12997
Otvaranje gradilista u horizontu X-XI, Rudnike
0
930,000
930,000
975,000
1,020,000
2,925,000
213168-1217076
12998
Ponovli pocetak Igradilista u horizonte IX-VIII
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
213168-1217110
12054
Instaliranje opreme za filtriranje I opreme za poboljsanje tehnologije I uslova rada- Fabrika za deponiju
400,000
otpadaka
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno - Trepca Rudnici
400,000
1,930,000
2,330,000
2,375,000
2,420,000
7,125,000
Ukupno - Trepca Rudnici
400,000
1,930,000
2,330,000
2,375,000
2,420,000
7,125,000
Faqe 26
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Ministarstvo Economski Napredka
7,099,944
4,476,805
11,576,749
11,446,749
11,491,749
34,515,247
0
0
0
350,000
350,000
700,000
Ukupno - Odelenje za Granice, Azil i Migraciju
0
0
0
350,000
350,000
700,000
Ukupno - Departamant Azila
0
0
0
350,000
350,000
700,000
214000 - Ministarstvo Unutrasnjih Poslova
214157 - Departamant Azila
214205 - Odelenje za Granice, Azil i Migraciju
214158-119742
12732
Izgradnja stovariste za Eksploziv
214158 - Departmant za Politike Ministrstva
214206 - Departmant za Politike Ministrstva
214158-119529
12731
Izgradnja stovariste za Eksploziv
0
100,000
100,000
300,000
200,000
600,000
Ukupno - Departmant za Politike Ministrstva
0
100,000
100,000
300,000
200,000
600,000
Ukupno - Departmant za Politike Ministrstva
0
100,000
100,000
300,000
200,000
600,000
214159 - Agency of Civil Registration
214148 - Sluzba Civilne Registracije
214210-119481
12201
Stvaranje elektronske arhive
150,000
0
150,000
300,000
300,000
750,000
Ukupno - Sluzba Civilne Registracije
150,000
0
150,000
300,000
300,000
750,000
Izgradnja i adaptacija objekta KKRA drzava i dopunama Operativni - Vustrn , Srbica , Decani
1,200,000
0
1,200,000
800,000
800,000
2,800,000
Ukupno - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
1,200,000
0
1,200,000
800,000
800,000
2,800,000
214207 - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
214149-119492
12815
214208 - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
214155-119415
12730
Biometriski sistem licne karte
0
700,000
700,000
1,500,000
1,300,000
3,500,000
Ukupno - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
0
700,000
700,000
1,500,000
1,300,000
3,500,000
Ukupno - Agency of Civil Registration
1,350,000
700,000
2,050,000
2,600,000
2,400,000
7,050,000
214220 - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
214327 - Agencija za vanredne situacije
214220-119849
12733
SHZSH zajednicke opreme ( opasnih materija )
0
120,000
120,000
125,000
130,000
375,000
214220-1213940
13162
Izgradnja NVO objekta
0
105,000
105,000
350,000
250,000
705,000
214220-1217502
13379
Nabavka opreme za vatrogasna vozila
0
700,000
700,000
0
0
700,000
Ukupno - Agencija za vanredne situacije
0
925,000
925,000
475,000
380,000
1,780,000
Ukupno - Vatrogasna Sluzba i Emergencije
0
925,000
925,000
475,000
380,000
1,780,000
214230 - Policijski Inspektorijat
214329 - Policijski Inspektorat
Faqe 27
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
214230-1213960
13163
Izgradnja objekta PIK-a
0
400,000
400,000
180,000
100,000
680,000
Ukupno - Policijski Inspektorat
0
400,000
400,000
180,000
100,000
680,000
Ukupno - Policijski Inspektorijat
0
400,000
400,000
180,000
100,000
680,000
0
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
2,250,000
Ukupno - Riintegrimi i Personave Te Riatdhesuar
0
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
2,250,000
Ukupno - Riintegrimi i Personave Te Riatdhesuar
0
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
2,250,000
214260 - Riintegrimi i Personave Te Riatdhesuar
214209 - Riintegrimi i Personave Te Riatdhesuar
214260-1214000
13158
Izgradnja stambenih i drugih objekata rehabilitaciju stanovanje za lica repatriranih
214305 - Kosovska Policija
214302 - Specijalne Operacije
205236-072175
30025
Kupovina oruzja
1,000,000
0
1,000,000
300,000
300,000
1,600,000
305327-072172
12205
Transportna vozila
5,434,534
0
5,434,534
700,000
700,000
6,834,534
6,434,534
0
6,434,534
1,000,000
1,000,000
8,434,534
1,615,884
0
1,615,884
200,000
170,000
1,985,884
Ukupno - Specijalne Operacije
214303 - Istraga
205236-06829
12384
Tehnicka oprema za istrage / inteligencija - Istraga
214305-1213837
13159
Odrzavanje , dozvole , softver i opremu za istraga
0
70,000
70,000
70,000
70,000
210,000
214305-1217077
13160
Konfidentalnee - Istrage
0
320,000
320,000
350,000
350,000
1,020,000
305328-072258
30120
Konfidencialne-DKKO
230,000
0
230,000
230,000
230,000
690,000
305328-091015
12390
Oprema za jedinicu istrage I informativne tehnologije
95,000
0
95,000
40,000
30,000
165,000
1,940,884
390,000
2,330,884
890,000
850,000
4,070,884
Ukupno - Istraga
214304 - Sluzbe podrske
214155-119411
12210
Izgradnja i renoviranje zgrada policije i Parkinga / Renoviranje , zgrade , infrastrukture i parking regulacije
423,000
214305-1213776
13161
Namestaj ( Inventar za kancelarije )
0
423,000
850,000
900,000
2,173,000
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
305340-06741
12211
Oprema za sistem radiokomunikacije - Odrzavanje
150,000
0
150,000
250,000
250,000
650,000
305340-072290
12215
Radio za Komunikaciju, rezervne delove i alat-DSHM
305340-072308
30046
Oprema za Tehnologiju Informatike
305340-072310
12736
Podatna oprema za mrezu i mikrovalne antene
305340-072316
30037
Prevozna vozila
305340-072349
30041
Policijska oprema - Logistika
305340-072409
08217
Nderimet dhe renovimet e stacioneve policore
305340-072538
12737
305340-091702
11145
305340-091714
11144
Poboljshanje telefonskog sistema Caopy(Upgrade Caopy telephon System)
0
0
0
200,000
300,000
500,000
400,000
0
400,000
450,000
450,000
1,300,000
200,000
0
200,000
250,000
300,000
750,000
1,000,582
0
1,000,582
2,000,000
2,100,000
5,100,582
2,239,639
0
2,239,639
1,565,000
1,500,000
5,304,639
1,100,361
0
1,100,361
1,150,000
1,200,000
3,450,361
Licenca i kompjuterski programi-DSHM
100,000
0
100,000
350,000
370,000
820,000
Sistem bezbednosti mreze podataka
200,000
0
200,000
150,000
143,000
493,000
50,000
0
50,000
150,000
220,000
420,000
Faqe 28
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
305340-093631
12214
Proshirenje i poboljshanje mikrovalnog sistema KPS
Ukupno - Sluzbe podrske
50,000
0
50,000
250,000
270,000
570,000
5,913,582
150,000
6,063,582
7,765,000
8,153,000
21,981,582
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
214305 - Obucavanja
305341-091813
11148
2 otvorena poligona za pucanje sa vatrenim oruzhjem
Ukupno - Obucavanja
214306 - Granicana Policija
205326-06705
12218
Duge pushke granicne policije
214305-119437
12738
Izgradnja objekata Mutivod Mukibab,Merdara Dheu I Baerdh kule, prelazi 1 i 31
50,000
0
50,000
250,000
150,000
450,000
0
250,000
250,000
350,000
350,000
950,000
305342-091627
11150
305342-091652
11149
Avancirane opreme za nadzor I kontrolu drzavne granice
150,000
0
150,000
500,000
500,000
1,150,000
Specijalizovana oprema za Granicnu policiju
326,000
0
326,000
350,000
350,000
1,026,000
Ukupno - Granicana Policija
526,000
250,000
776,000
1,450,000
1,350,000
3,576,000
Ukupno - Kosovska Policija
14,965,000
790,000
15,755,000
11,255,000
11,503,000
38,513,000
15,000
0
15,000
0
0
15,000
214385 - Kosovski Centar Zajavnu Bezbeznost Obrazovanje I Razvoj
214915 - Kosovski Centar Zajavnu Bezbeznost Obrazovanje I Razvoj
214385-119545
12226
Oprema za laboratorij Forenzike
214385-119557
13165
Solarni sistem za zagrevanje sanitarne vode
0
140,000
140,000
0
0
140,000
214385-119560
13167
Uzemljenje kablo niskog napona
0
15,000
15,000
0
0
15,000
214385-119561
13166
Kupovina vas masine, masine za susenje i peglanje masine (za lavanteria)
0
55,000
55,000
0
0
55,000
214385-119568
13164
Asfaltni putevi i trotoari u KCJBOR (II deo)
0
130,000
130,000
0
0
130,000
214385-119695
13173
Kupovina vozila za potrebu centara
0
50,000
50,000
50,000
0
100,000
214385-119698
13171
Kupovina dva autobusa ( 50-52 sedista)
0
0
0
0
127,000
127,000
214385-119730
13172
Izgradnja novih studenskog centra za studente - kadeti
0
0
0
0
200,000
200,000
214385-119749
13168
Renoviranje objekata KCJBOR (skola, internat objekata i pratece br.2)
0
0
0
150,000
100,000
250,000
214385-119759
13169
Nabavku opreme informativne tehnologije
0
0
0
140,000
140,000
280,000
214385-1216635
13174
Projektiranje i dizajniranje kapitalnih projekata
0
20,000
20,000
0
0
20,000
214385-1216659
13175
Otvaranje podvodne izvore I prikluqni sistem u aktualnoj vodovodnoj mrezi prema pompovima i cevima
0
45,000
45,000
0
0
45,000
Ukupno - Kosovski Centar Zajavnu Bezbeznost Obrazovanje I Razvoj
15,000
455,000
470,000
340,000
567,000
1,377,000
Ukupno - Kosovski Centar Zajavnu Bezbeznost Obrazovanje I Razvoj
15,000
455,000
470,000
340,000
567,000
1,377,000
Ukupno - Ministarstvo Unutrasnjih Poslova
16,330,000
3,620,000
19,950,000
16,500,000
16,500,000
52,950,000
215000 - Ministarstvo Pravde
215155 - Centralna Administracija
215113 - Centralna Administracija
Faqe 29
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
215155-119786
12740
Projekat Odrzavanje servera u svim institucijama, Ministarstva pravde iservera i ostale opreme hardvuerike u0 glavnu sobu 0
0
220,000
0
220,000
Ukupno - Centralna Administracija
0
0
0
220,000
0
220,000
Ukupno - Centralna Administracija
0
0
0
220,000
0
220,000
215256 - Korektivna Sluzba - Zatvori
215336 - Zatvorska Sluzba
215256-071642
10205
Stvaranje Grupe za pratnju i prevoz zatvorenika
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
215256-071648
10165
Unutrasnja renoviranja blokova pratecih objekata zatvora
816,000
0
816,000
220,000
150,000
1,186,000
215256-071659
10167
Renoviranje krova (odrzavanje krovova objekata QP i zatvora)
0
0
0
50,000
50,000
100,000
215256-071741
10206
Sistem Alarma protiv pozara i emergentni izlazi
0
0
0
50,000
50,000
100,000
215256-071831
10209
Poljoprivredna proizvodnja - Agrokultura i upravljanje obradjivog zemljista
100,000
0
100,000
150,000
100,000
350,000
215256-071856
10210
Hitni troskovi ( Intervencije u sistemu vode, struje i grejanja
250,000
0
250,000
250,000
200,000
700,000
215256-071873
10208
Grejanje-ventilacija-instaliranje i renoviranje
50,000
0
50,000
50,000
100,000
200,000
215256-071923
10514
Uredjaj za Sigurnost Povodom Kontroliranje nereda
0
0
0
85,668
0
85,668
215256-091954
11070
Renoviranje motela Vicianum-Vucitrn
0
0
0
0
0
0
215256-092999
11068
Opreme za kuhinju
0
0
0
50,000
50,000
100,000
215256-095158
11067
Praonica i opreme
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
215256-1110303
12240
Renoviranje spolja zatvorskih blokova I pratecih objekata
0
200,000
200,000
200,000
150,000
550,000
215256-119750
12237
Vodovod iz bunara u zatvoru Dubrava
0
0
0
46,832
0
46,832
215256-119754
12242
Kompletno opremljenje radionica
0
268,132
268,132
0
0
268,132
215256-119755
12239
Oprema za gimnastiku i sportske aktivnosti
58,400
0
58,400
0
0
58,400
215256-119758
12241
Instalranje sistema kanalizacije u zatvorima
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
215256-1217049
13176
Nabavka namestaja vatre visoke bezbednosti zatvora
0
0
0
0
250,000
250,000
215256-1217051
13177
Instalacija kamera - zatvora u Dubravi -SHK - KP - Lipljan , Visoki bezbednosti zatvora
0
0
0
0
272,500
272,500
Ukupno - Zatvorska Sluzba
1,474,400
518,132
1,992,532
1,402,500
1,622,500
5,017,532
Ukupno - Korektivna Sluzba - Zatvori
1,474,400
518,132
1,992,532
1,402,500
1,622,500
5,017,532
0
216,000
216,000
0
0
216,000
215257 - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
215337 - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
215257-1110323
13178
Toksikoloski laboratorij
215257-1110328
12245
Pokretni Radioskopi X- Ray
215257-1217269
13346
Nabavka specijalnih vozila za transport leseva
215257-1217538
13345
Odrzavanje i renoviranje krova
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
30,000
30,000
0
0
30,000
Ukupno - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
50,000
346,000
396,000
0
0
396,000
Ukupno - Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu
50,000
346,000
396,000
0
0
396,000
Faqe 30
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Ministarstvo Pravde
1,524,400
864,132
2,388,532
1,622,500
1,622,500
5,633,532
0
130,000
130,000
70,000
50,000
250,000
216000 - Ministarstvo Spoljnih Poslova
216155 - Departament za Centralnu Administraciju
216113 - Centralna Administracija
216155-094120
12975
Vozila za Ministarstvo
216155-095048
11073
Namestaj za Ministarstvo Inostranih Poslova
260,000
0
260,000
15,000
15,000
290,000
216155-095051
11074
Kompjuter za Ministarstvo Inostranih Poslova
16,000
0
16,000
20,000
10,000
46,000
216155-095064
11075
Tehnoloska oprema
336,500
0
336,500
700,000
500,000
1,536,500
216155-106681
12247
Aparati za fotokopiranje
15,000
0
15,000
15,000
10,000
40,000
216155-106689
12248
Opreme za softwer
160,000
0
160,000
115,000
150,000
425,000
216155-106693
12249
Druge Opreme ze MIP
17,000
0
17,000
45,000
45,000
107,000
216155-1217020
13180
Renoviranje objekata
0
0
0
20,000
20,000
40,000
Ukupno - Centralna Administracija
804,500
130,000
934,500
1,000,000
800,000
2,734,500
Ukupno - Departament za Centralnu Administraciju
804,500
130,000
934,500
1,000,000
800,000
2,734,500
216258 - Ambasade
216143 - Ambasade
216258-094121
11076
Vozila za Ambasade
0
60,000
60,000
330,000
280,000
670,000
216258-095053
11078
Kupovina Ambasada
1,092,580
0
1,092,580
0
0
1,092,580
216258-095418
11077
Nameshtaj za Ambasade
352,870
0
352,870
230,000
130,000
712,870
216258-106666
12253
Tehnoloska informativna oprema
334,550
0
334,550
347,000
567,100
1,248,650
216258-106670
12252
Kompjuter per Misione Diplomatike dhe Konsullore
0
0
0
56,000
50,000
106,000
216258-106672
12251
Aparati za fotokopiranje za misije Republike Kosovo
0
0
0
45,000
65,000
110,000
216258-106673
12250
Snabdevanje sa drugim opremama
0
0
0
157,000
67,900
224,900
216258-1217015
13181
Klasifikirana zona za komunikaciju sa Ambasadama
0
0
0
0
0
0
216258-1217018
13183
Renoviranje objekata Ambasade
0
160,000
160,000
300,000
0
460,000
216258-1217047
13182
Telefon
0
0
0
35,000
40,000
75,000
Ukupno - Ambasade
1,780,000
220,000
2,000,000
1,500,000
1,200,000
4,700,000
Ukupno - Ambasade
1,780,000
220,000
2,000,000
1,500,000
1,200,000
4,700,000
Ukupno - Ministarstvo Spoljnih Poslova
2,584,500
350,000
2,934,500
2,500,000
2,000,000
7,434,500
217000 - Ministarstvo Snaga Sigurnosti
217155 - Departament Administracije
Faqe 31
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217113 - Cnetralna Administracija
217155-1213724
13186
Namestaj
0
217155-1213726
13185
Drugi uredjaji SIM
0
217155-1213727
13184
Netakticne vozila
0
217155-1217080
13187
Ozvucenja i sobe sastanka prevod za ministarstva
0
217250-1213620
12751
Sigurnosna oprema za novi objekat - MFSK
0
Ukupno - Cnetralna Administracija
0
Ukupno - Departament Administracije
0
30,000
30,000
50,500
50,000
130,500
23,396
23,396
130,000
130,000
100,000
0
123,396
50,000
50,000
230,000
0
0
50,000
0
50,000
3,000
3,000
50,000
100,000
153,000
186,396
186,396
300,500
200,000
686,896
186,396
186,396
300,500
200,000
686,896
217250 - Snaga Sigurnosti Kosova
217360 - Snaga Sigurnosti Kosova
217250-095511
11111
Standarizovane puske
2,000,000
0
2,000,000
2,000,000
1,500,000
5,500,000
217250-095512
11113
Municija
350,074
0
350,074
500,000
500,000
1,350,074
217250-096877
12259
Sportske dvorane , fitnes, faze I- kasarna u Pristinu
790,000
0
790,000
0
0
790,000
217250-097017
12257
Projektiranje, dizajniranje I nadziranje projekata
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
217250-106890
12262
Reparatcia I konstrukcia puta
40,000
0
40,000
0
0
40,000
217250-1110002
11096
3T Piruni (5)
217250-1110009
11120
Namestaj
217250-1110010
11103
5T cisterne za gorivo (kamion)
217250-1110014
12763
Operativni Oprema (polje urezaji)
217250-1110019
12768
217250-1110022
12856
217250-1110023
12770
Sportska hala u Mitrovicska kasarna
217250-1110024
12765
Oprama za Policiju BSK
217250-1110025
11123
Ostala Oprema
217250-1110045
12778
Izgradnja pompe za gorive u Gnjlanska kasarna
217250-1110046
12780
Izgradnja karburantskog centra u Pomozotinu
217250-1110048
12779
217250-1110054
12771
217250-1110055
217250-1110056
0
0
0
100,000
100,000
200,000
24,848
0
24,848
50,000
40,000
114,848
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
150,000
0
150,000
150,000
100,000
400,000
Sportska hala u Gnjlanska kasarna
0
0
0
450,000
450,000
900,000
Sportska Hala Pomozotin
0
0
0
450,000
450,000
900,000
0
0
0
500,000
400,000
900,000
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
125,000
0
125,000
100,000
50,000
275,000
0
0
0
200,000
0
200,000
10,000
0
10,000
0
0
10,000
Izgradnja pompe za gorive u Urusevcku kazermu
0
120,000
120,000
0
0
120,000
Izgradnja posmatrasa i kontrolnih punktova u svim kasarnama KBS
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
12772
Popravke i prilago avanjeosvetljenje prostora u KBS kasarni
0
0
0
100,000
100,000
200,000
12773
Bezbednosti ograde u svim kasarnama KBS
0
0
0
100,000
100,000
200,000
217250-1110062
12756
3/4T 4*4(76) (takticna vozila)
370,000
0
370,000
180,000
140,000
690,000
217250-1110109
11121
Operativni opreme za Nacionalnog centra za treniranje
0
0
0
100,000
50,000
150,000
217250-1111934
12752
Radio takticka Oprema
2,000,000
0
2,000,000
2,000,000
1,500,000
5,500,000
Faqe 32
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1111935
12760
TI oprema
150,000
0
150,000
100,000
100,000
350,000
217250-1112000
12267
Izgradnja objekta poliklinike, I faza,u Pristinu
1,667,000
0
1,667,000
1,000,000
0
2,667,000
217250-1112005
12489
217250-1112006
12291
Smestaj objekta u Pomozotin
500,000
0
500,000
0
0
500,000
Digitalizacija objekta BSK
500,000
0
500,000
100,000
50,000
650,000
217250-1112007
12777
Lako oruzanje pod SOP
217250-1116112
12774
Autoambulance (2)
217250-119975
12490
Izgradnja kuhinje u Pomozotinu
217250-119983
12759
Lokalne optike mrez
217250-119988
11100
Autobus - minibus ( 5 / 5)
217250-119995
11102
5T Cisterna za vodu (kamion) (5)
217250-119996
11104
217250-119998
12762
217250-1213653
0
0
0
0
1,500,000
1,500,000
100,000
0
100,000
0
100,000
200,000
0
373,000
373,000
0
0
373,000
200,000
0
200,000
300,000
100,000
600,000
324,000
0
324,000
200,000
300,000
824,000
120,000
0
120,000
0
120,000
240,000
Kontinjer recesivno (6)
0
200,000
200,000
200,000
0
400,000
Medicinski satori (17)
0
0
0
0
0
0
13201
Renoviranje zgrade kompanije RRB Mitrovica
0
0
0
450,000
100,000
550,000
217250-1213655
13206
Repair depots, barracks maintenance Pristina
0
0
0
100,000
50,000
150,000
217250-1213662
13203
Popravka i izgradnja smestaj KSU - kasarna u Pristini
0
0
0
200,000
0
200,000
217250-1213663
13199
Izgradnja kluba oficira - kasarne u Prištini
0
0
0
200,000
0
200,000
217250-1213664
13205
Izgradnja staze helikoptera u Pristini
0
0
0
100,000
0
100,000
217250-1213667
13202
Izgradnja staze helikoptera -Urosevac
0
0
0
100,000
0
100,000
217250-1213668
13210
Izgradnja bazena u Pristinsku kasarnu
0
0
0
0
100,000
100,000
217250-1213669
11095
Netakticna vozila (AJT) (5)
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
217250-1213670
13208
Izgradnja bazena kasarne u Urosevcu
0
0
0
0
100,000
100,000
217250-1213672
13207
Rekonstrukcija objekata i infrastrukture - Istok
0
0
0
200,000
100,000
300,000
217250-1213674
13204
Ulazak kapijekasarne uKBS
0
0
0
100,000
100,000
200,000
217250-1213675
13200
Rekonstrukcija i asfaltiranje nekih puteva u KBS kasarni
0
0
0
200,000
100,000
300,000
217250-1213693
13260
Opreme za zvuk i prevod za sastanske sale za BSK
0
60,000
60,000
0
0
60,000
217250-1213694
13193
Kamion sa opremom za odrzavanje oruzanja
0
0
0
100,000
100,000
200,000
217250-1213695
13188
Kamion sa opremom za odrzavanje vozila
0
0
0
100,000
100,000
200,000
217250-1213697
13196
Voz-kamion za prevoz teskoj kategoriji atrakcija
0
337,306
337,306
0
0
337,306
217250-1213698
13191
Autolaborator medicinske opreme u oblasti vezbe
0
0
0
0
0
0
217250-1213701
13198
Kamion 20 T
0
150,000
150,000
0
0
150,000
217250-1213704
13195
Kamionski prevoz za odrzavanje puteva u zimskom periodu
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
217250-1213708
13190
Bageri
0
187,450
187,450
0
0
187,450
217250-1213709
13209
Bulduzheri
0
0
0
0
200,000
200,000
Faqe 33
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
217250-1213710
13194
Oprema za deminiranje
0
100,000
100,000
50,000
50,000
200,000
217250-1213711
13189
Oprema za zastitu od pozara
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
217250-1213713
13197
Zastitna oprema za hemijsku , nuklearnu i biologkih
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
217250-1213715
13192
Sredstvima za spasavanje i istrazivanje
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
304320-1112307
12775
Strategke komunikacije mreza
0
0
0
0
1,200,000
1,200,000
304320-1112308
12776
Autoblindi
0
0
0
1,500,000
2,500,000
4,000,000
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
9,620,922
2,127,756
11,748,678
13,080,000
13,300,000
38,128,678
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
9,620,922
2,127,756
11,748,678
13,080,000
13,300,000
38,128,678
Ukupno - Ministarstvo Snaga Sigurnosti
9,620,922
2,314,152
11,935,074
13,380,500
13,500,000
38,815,574
218000 - Ministry of European Integration
219000 - Ministarstvo Dijaspore
219155 - Administracija
219113 - Central Administracija
219155-1114866
12961
Kupovina vozila
130,000
0
130,000
0
0
130,000
219155-1214457
13211
Baze podataka za migrante
0
15,000
15,000
0
0
15,000
219155-1214500
13212
Otvaranje kulturnog centra ( Shtepia Shqiptare - Albanian House ) u SAD - NIC
0
0
0
0
0
0
219155-1214501
13213
Nabavka inventara za kancelarije
0
20,000
20,000
0
0
20,000
219155-1214503
13214
Furniziranje kancelarije sa TI opremon
0
16,000
16,000
0
0
16,000
219155-1217058
13215
Nespecifirani projekti
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
Ukupno - Central Administracija
130,000
51,000
181,000
500,000
500,000
1,181,000
Ukupno - Administracija
130,000
51,000
181,000
500,000
500,000
1,181,000
Ukupno - Ministarstvo Dijaspore
130,000
51,000
181,000
500,000
500,000
1,181,000
230000 - Nezavisna Komisija za Nabavke
231000 - Akademija Nauke i Umetnosti
231175 - Akademija Nauke i Umetnosti
231913 - Akademija Nauka i Umetnosti
231175-1217484
13380
Kupovina vozila
0
25,000
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Akademija Nauka i Umetnosti
0
25,000
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Akademija Nauke i Umetnosti
0
25,000
25,000
0
0
25,000
Faqe 34
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Akademija Nauke i Umetnosti
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Ukupno - Ne planiranje Troshkovi
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Ukupno - Ne planiranje Troshkovi
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Ukupno - Ne planiranje Troshkovi
0
0
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
232000 - Ne planiranje Troshkovi
232180 - Ne planiranje Troshkovi
232131 - Ne planiranje Troshkovi
232180-1217070
13255
Nespecifirani projekati
235000 - Uprava Telekomunikacije
235260 - Uprava za Telekomunikacije
235113 - Uprava za Telekomunikacije
235260-119789
12783
Projekat rezervnih delova: pojacala, popravke I bazdarenje merne opreme za mobile jedinice radio monitoringa
37,000
0
37,000
0
0
37,000
235260-119805
12359
Sistema upravljanja za kretanje brojeva
0
0
0
50,000
0
50,000
235260-119806
12358
Nacionalna centra za monitoriranje sektara, fiksne, mobilne
0
0
0
250,000
500,000
750,000
235260-119810
13221
Razvoj integrisanog telekomunikacionog sistema za hitne sluzbe na Kosovu
0
0
0
0
0
0
235260-1213809
13220
Razvoj i uspostavljanje plateforme za registraciju i identifikaciju telekomunikacione opreme
0
150,000
150,000
200,000
0
350,000
235260-1217327
13381
Oprema za merenje elektromagnetnog zracenja
0
70,000
70,000
0
0
70,000
235260-1217334
13382
Prenosni uredjaj za merenje frekvencija
0
60,000
60,000
0
0
60,000
Ukupno - Uprava za Telekomunikacije
37,000
280,000
317,000
500,000
500,000
1,317,000
Ukupno - Uprava za Telekomunikacije
37,000
280,000
317,000
500,000
500,000
1,317,000
Ukupno - Uprava Telekomunikacije
37,000
280,000
317,000
500,000
500,000
1,317,000
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Agencija Anti-Korupsije
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Agencija Anti-korupcije
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Agencija Anti-korupcije
0
20,000
20,000
0
0
20,000
236000 - Agencija Anti-korupcije
236265 - Agencija Anti-korupcije
236204 - Agencija Anti-Korupsije
236265-1215206
13261
Kupovinaautomobila zapotrebe ACA
238000 - Regulatorni Ured za Energiju
Faqe 35
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
238285 - Regulatorni Ured za Energiju
238425 - Uprava Elektricne Energije
238285-1114352
12786
Teknologijske Informativne opreme
238285-1213797
13222
Kupovina vozila
19,000
0
19,000
50,000
50,000
119,000
0
25,000
25,000
0
0
25,000
Ukupno - Uprava Elektricne Energije
19,000
25,000
44,000
50,000
50,000
144,000
Ukupno - Regulatorni Ured za Energiju
19,000
25,000
44,000
50,000
50,000
144,000
Ukupno - Regulatorni Ured za Energiju
19,000
25,000
44,000
50,000
50,000
144,000
20,000
0
20,000
25,000
0
45,000
Ukupno - Likvidacija
20,000
0
20,000
25,000
0
45,000
Ukupno - Likvidacija
20,000
0
20,000
25,000
0
45,000
10,000
0
10,000
40,000
50,000
100,000
239000 - Kosovska Agencija za Privatizaciju
239276 - Likvidacija
239227 - Likvidacija
239276-096323
12575
Razvoj novih modula data baze
239278 - Centralna Administracija
239229 - Centralna Administracija
239278-096320
11225
Nabavka opreme u kapitalnih izdataka
239278-119601
12429
Popravkazgrade KPA i regionalnih kancelarija
239278-1213754
12996
Kupovina auto
239278-1217555
13390
Softwer za ljudske reurse
5,000
0
5,000
60,000
30,000
95,000
0
135,000
135,000
0
0
135,000
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Ukupno - Centralna Administracija
15,000
145,000
160,000
100,000
80,000
340,000
Ukupno - Centralna Administracija
15,000
145,000
160,000
100,000
80,000
340,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Privatizaciju
35,000
145,000
180,000
125,000
80,000
385,000
240000 - Organ Razmatranja Nabavke
241000 - Komisija Za Legalnu Pomoc
242000 - Universitet u Pristini
242112 - Universitet u Pristini
242904 - Universitet
242112-106464
12294
Konkretizovana sredstva za Univerzitet Pristine
400,000
0
400,000
450,000
500,000
1,350,000
242112-106465
12295
Laboratorij za Univerzitet Pristine
370,000
0
370,000
400,000
500,000
1,270,000
Faqe 36
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
242112-106467
12296
Druga faza objekta fakulteta tehnicko-aplikativnih nauka u Urosevac
170,000
0
170,000
0
0
170,000
242112-1214031
13216
Izgradnja i projektovanje dva fakulteta u Mitrovici
0
1,160,000
1,160,000
750,000
650,000
2,560,000
242112-1217063
242112-1217064
13219
Projekat i izgradnja Poljoprivrednog fakulteta
0
400,000
400,000
400,000
600,000
1,400,000
13217
Projekat izgradnje Fakulteta fizickog vaspitanja
0
0
0
0
50,000
50,000
242112-1217065
13218
Projekat iizgradnja objekata centralne administracije
0
0
0
0
200,000
200,000
242112-1217125
13268
Izgradnija amfiteatra na Ekonomskom Fakultetu
0
500,000
500,000
0
0
500,000
242112-1217591
13393
Novi Objekat Dekanata za Medicinski Fakultet
0
200,000
200,000
0
0
200,000
Ukupno - Universitet
940,000
2,260,000
3,200,000
2,000,000
2,500,000
7,700,000
Ukupno - Universitet u Pristini
940,000
2,260,000
3,200,000
2,000,000
2,500,000
7,700,000
Ukupno - Universitet u Pristini
940,000
2,260,000
3,200,000
2,000,000
2,500,000
7,700,000
0
0
0
20,000
0
20,000
243000 - Ustavni Sud Kosova
243115 - Ustavni Sud Kosova
243238 - Ustavni Sud Kosova
243115-095419
11136
Vozila
243115-095420
11135
Softver
30,000
0
30,000
0
0
30,000
243115-095422
11132
Oprema za IT
55,000
0
55,000
35,000
0
90,000
243115-095423
11133
Nameshtaj
243115-119530
12365
Digitalizacija Ustavnog Suda republike Kosova
243115-1213967
13224
243115-1213969
13225
0
0
0
35,000
0
35,000
30,000
0
30,000
0
0
30,000
Instalacija bezbednosne opreme i ventilacije u prostoru Arhive Ustavnog Suda
0
0
0
40,000
0
40,000
ransfer Ustavnog Suda u Palata Pravde
0
0
0
0
150,000
150,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
115,000
0
115,000
130,000
150,000
395,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
115,000
0
115,000
130,000
150,000
395,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
115,000
0
115,000
130,000
150,000
395,000
244000 - Kosovska Komisija Za Konkurenciju
245000 - Kosovska Inteligentna Agencija
245117 - Kosovska Inteligentna Agencija
245255 - Kosovska Inteligentna Agencija
245117-108947
12408
Nespecifirani projekati
1,300,000
0
1,300,000
1,500,000
1,500,000
4,300,000
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,300,000
0
1,300,000
1,500,000
1,500,000
4,300,000
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,300,000
0
1,300,000
1,500,000
1,500,000
4,300,000
Faqe 37
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kosovska Inteligentna Agencija
1,300,000
0
1,300,000
1,500,000
1,500,000
4,300,000
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
0
20,000
20,000
0
0
20,000
246000 - Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
246010 - Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
246256 - Kosovski Odbor za Kulturno Nasledstvo
246010-1110017
13267
Kupovina vozila
247000 - Izborna Komisija Za Predstavke i Zalbe
250000 - Drzavni Tuzilac
250012 - Krivicno Gonjenje i Administracija
250335 - Krivicno Gonjenje i Administracija
250012-1213816
13227
Odrzavanje i Renoviranje objekata Tuzoca na Kosovu
0
27,000
27,000
0
0
27,000
250012-1213977
13226
Kupovina Auto za nacelnika Drzavne
0
0
0
0
0
0
250012-1217464
13348
Lkupovina tri vozila
0
60,000
60,000
0
0
60,000
250012-1217486
13347
Kupovina fotokopir aparata
0
13,000
13,000
0
0
13,000
Ukupno - Krivicno Gonjenje i Administracija
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Krivicno Gonjenje i Administracija
0
100,000
100,000
0
0
100,000
43,200
0
43,200
0
0
43,200
250013 - Specijalni Tuzioci
250322 - Specijalni Tuzioci
215258-1110321
12745
Audiosnimanje
250013-1213773
13228
Kupovina masine za fotokpoiranje
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Specijalni Tuzioci
43,200
20,000
63,200
0
0
63,200
Ukupno - Specijalni Tuzioci
43,200
20,000
63,200
0
0
63,200
Ukupno - Drzavni Tuzilac
43,200
120,000
163,200
0
0
163,200
0
30,000
30,000
0
0
30,000
251000 - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
251010 - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
251261 - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
251010-1217050
13253
Vozila
Faqe 38
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
251010-1217052
13254
IT opreme (softver)
0
20,000
20,000
30,000
30,000
80,000
251010-1217842
13394
kupovinja kompjuterske opreme
0
3,000
3,000
0
0
3,000
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
0
53,000
53,000
30,000
30,000
113,000
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
0
53,000
53,000
30,000
30,000
113,000
Ukupno - Vladina Agjencia za cuvanje personalni podataka
0
53,000
53,000
30,000
30,000
113,000
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Divizija Revizora
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Divizija Revizije
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno - Generalni Auditor
0
50,000
50,000
0
0
50,000
302000 - Generalni Auditor
302305 - Divizija Revizije
302134 - Divizija Revizora
302305-1216889
13229
Kupovina Servera
313000 - Uprava za Vodu i Otpadke
314000 - Uprava za Zeleznice
314405 - Zeleznicka Uprava
314455 - Zeleznicka Uprava
314405-1213723
13266
Kupovina auto
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Zeleznicka Uprava
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Zeleznicka Uprava
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Ukupno - Uprava za Zeleznice
0
20,000
20,000
0
0
20,000
80,000
0
80,000
314,000
210,000
604,000
317000 - Autoriteti i Civilne Avijacije
318000 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318425 - Nezavisna Komisija za Rudu i Minerale
318812 - Nezavisnka Komisija za Rudu i Minerale
318425-093808
11169
Izgradnja 2 plansheta geologijske mape 1:25 000
318425-093819
11166
Menadziranje mineralnih resursa u Kosovu
0
0
0
100,000
0
100,000
318425-119508
12799
Macina za fotokopiranje
0
0
0
10,000
0
10,000
318425-119519
12804
Printer Color A3
0
0
0
0
3,000
3,000
Faqe 39
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
318425-119524
12803
Avanciranje Sistema TI-NKRM
120,000
0
120,000
100,000
0
220,000
318425-119525
12798
Softwerike Licence za izrade projekata NKRM
30,000
0
30,000
18,000
0
48,000
318425-119528
13243
318425-119582
13238
Elektronski Podnosenje dokumenata NKRM
0
0
0
0
55,000
55,000
Unapregenje GIS sistema
0
0
0
35,000
30,000
65,000
318425-119609
13244
Softvere za pracenjei upravljanje vozila preko GPRS-a
0
0
0
0
22,000
22,000
318425-1213768
13236
Roboticni skaneri
0
0
0
0
0
0
318425-1213769
13235
Prenosni Multiparametarski instrumenta
0
2,600
2,600
0
0
2,600
318425-1213770
13230
KupovinaGPS i totalna stanica za rudarskih merenja
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
318425-1213782
13237
Skener A0
0
3,400
3,400
0
0
3,400
318425-1213822
13234
VOP ( Voice over IP) Telefonija
0
25,000
25,000
0
0
25,000
318425-1213855
13231
Snabdevanje sa llap-top
0
7,000
7,000
0
0
7,000
318425-1213859
13232
Kupovina oprema Arcpad
0
2,000
2,000
0
0
2,000
318425-1213861
13233
Snabdevanje sa Llaserima za merenje rastojanja i dubine
0
10,000
10,000
0
0
10,000
318425-1217067
13242
Automobil za mobilne merenje
0
0
0
0
350,000
350,000
318425-1217071
13239
Unaprecenje sajta NKRM-je
0
0
0
23,000
0
23,000
318425-1217072
13240
Vitrine za ekspoziranje rudarstva
0
0
0
0
5,000
5,000
318425-1217073
13241
Odnos regionalnih centara ( VPN) u mrezhu KPMS
0
0
0
0
25,000
25,000
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudu i Minerale
230,000
150,000
380,000
700,000
700,000
1,780,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Rudu i Minerale
230,000
150,000
380,000
700,000
700,000
1,780,000
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
230,000
150,000
380,000
700,000
700,000
1,780,000
319000 - Nezavisna Komisija za Medije
319430 - Nezavisna Komisija za Medije
319811 - Nezavisna Komisija za Medije
319430-119419
12806
Izgradnja objekata-NKM
240,000
0
240,000
0
0
240,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
240,000
0
240,000
0
0
240,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
240,000
0
240,000
0
0
240,000
Ukupno - Nezavisna Komisija za Medije
240,000
0
240,000
0
0
240,000
0
148,030
148,030
0
0
148,030
320000 - Centralna Komisija za Izbore
320436 - Izbori
320142 - Izbori
320436-1213938
13262
Investicije na informativnu teknologiju za BC
Faqe 40
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Izbori
0
148,030
148,030
0
0
148,030
Ukupno - Izbori
0
148,030
148,030
0
0
148,030
Ukupno - Centralna Komisija za Izbore
0
148,030
148,030
0
0
148,030
0
7,000
7,000
0
0
7,000
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
7,000
7,000
0
0
7,000
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
7,000
7,000
0
0
7,000
Ukupno - Institucija Narodnog Advokata
0
7,000
7,000
0
0
7,000
321000 - Institucija Narodnog Advokata
321440 - Institucija Narodnog Advokata
321324 - Institucija Narodnog Advokata
321440-1217124
13265
Kupovina fotokopija
322000 - Sudski Institut Kosova
328000 - Kosovski Sudski savez
328461 - Sudstvo i Sekretarijat
328333 - Sudovi i Sekretarijat
328461-1112038
13263
Podrska Sudskog savet Kosova , IPA Sofinanciranje
0
62,500
62,500
0
0
62,500
328461-119891
12791
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Pristini filijale u Gracanici
0
0
0
200,000
0
200,000
328461-119892
12792
Projektovanje i izgradnjaOsnovnog suda u Urosevac filijale  trpcu
0
250,000
250,000
0
0
250,000
328461-119893
12326
Kupovina vozila za sud i SSK
0
200,000
200,000
0
100,000
300,000
328461-119894
30064
Hitne popravke na struja, voda, kanalizacija u sudovima
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
328461-119895
12324
Obezbedjivanje inventara za nove i renoviranih objekte sudstva
150,000
0
150,000
150,000
100,000
400,000
328461-119951
11164
Izgrad sudskog objekta u Gjilan - druga faza
886,400
0
886,400
0
0
886,400
328461-119979
12793
Nabavka kompjutera, servera, macine za fotokopiranje i druge teknologijske opreme
0
120,000
120,000
0
120,000
240,000
328461-119986
12323
Sigurnosna oprema i videovizije
0
0
0
0
100,000
100,000
328461-119989
12794
Projekat za Audiosnimanje u sud
0
0
0
0
30,000
30,000
328461-1213880
13247
Centar za obuku
0
0
0
0
0
0
328461-1213897
13249
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Urosevcu
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
328461-1213900
13252
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Pec
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
328461-1213916
13250
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda filijala u Vuciternu
0
0
0
400,000
400,000
800,000
328461-1213920
13251
Projektovanje i izgradnja aneksa Osnovnog suda u Djakovici
0
0
0
200,000
200,000
400,000
328461-1213922
13248
IPA - Pravna Reforma obrazovanja
0
20,000
20,000
0
0
20,000
Faqe 41
Date: 10.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
328461-1217509
13384
Renoviranje suda prema modelu programa kofinansiranja EROLL-USAID
0
150,000
150,000
0
0
150,000
Ukupno - Sudovi i Sekretarijat
1,186,400
802,500
1,988,900
2,100,000
2,200,000
6,288,900
Ukupno - Sudstvo i Sekretarijat
1,186,400
802,500
1,988,900
2,100,000
2,200,000
6,288,900
Ukupno - Kosovski Sudski savez
1,186,400
802,500
1,988,900
2,100,000
2,200,000
6,288,900
329000 - Kosovska Agencija za Imovinu
329405 - Kosovska Agencija za Imovinu
329606 - Kosovska Agencija za Imovinu
329405-1117108
12974
Snabdevenja sa Printerima
10,614
0
10,614
0
0
10,614
329405-1213603
13274
Snadevanje sa namestajem
0
5,000
5,000
0
0
5,000
329405-1213606
13275
Snabdevanje sa GPS
0
0
0
0
0
0
329405-1213607
13276
Renoviranje regionale kancelarije u Prishtini
0
13,863
13,863
0
0
13,863
329405-1213680
13273
Snabdevanje sa generatorom 55KW
0
7,950
7,950
0
0
7,950
329405-1217127
13269
Implemntacija antispram hardwerske opreme
0
0
0
0
0
0
329405-1217128
13270
Dva servera
0
7,989
7,989
0
0
7,989
329405-1217129
13271
Rezervne delovi za serversku sobu
0
10,921
10,921
0
0
10,921
329405-1217130
13272
Licenca Microsoft
0
0
0
0
0
0
329405-1217445
13387
Kosilice za travu i oprema za Landrover
0
7,763
7,763
0
0
7,763
329405-1217513
13385
Snabdevanje sa UPS
0
4,400
4,400
0
0
4,400
329405-1217515
13386
Centrala i slusalice za regionalnu kancelariju u Mitrovici
0
5,500
5,500
0
0
5,500
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,614
63,386
74,000
0
0
74,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,614
63,386
74,000
0
0
74,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,614
63,386
74,000
0
0
74,000
Ukupno
376,729,503 109,865,681 486,595,184 474,237,809 446,397,309 1,407,230,302
* Deo Tabele 3.2 su Kapitalni Projekti Kosovske Agencije za Privatizaciju (239) koji se financira od Namenjenih Prihoda
Faqe 42
Kosovski Budzet za godinu 2012-2014
OPSTINE
Rezime opstinskih budzeta za godinu 2012-2014
Tabela 1: Bilans prihoda I rashoda opstina
Nr.
Rezime
2010 Budzet
2011 Budzet
1
UKUPNO OPSTINSKIH PRIHODA
1.1
Vladini Grantovi
1.2
Sopstveni
2
UKUPNO OPSTINSKIH RASHODA
2.1
Tekuci rashodi
284,504,860
352,378,493
234,104,860
300,490,782
307,349,211
303,545,700
306,545,700
50,400,000
51,887,711
60,419,000
61,000,000
62,000,000
284,504,860
352,406,493
182,468,527
228,085,170
240,290,968
138,993,749
188,811,208
195,416,225
25,245,923
26,624,144
31,421,960
2.1.3 Opstinski rashodi
7,839,540
8,328,470
8,164,101
2.1.4 Subvencije
3,807,833
4,321,347
5,288,682
108,617,815
124,321,323
127,477,243
2.1.1 Plate I dnevnice
2.1.2 Robe i usluge
2.2
Kapitalni rashodi
3
4
BILANS BUDZETA
FINANSIRANJE
4.1
Izmena odrzane dobiti(HVK)
4.2
Strano finansiranje
4.3
Finansijsko finansiranje shodno Zakonu na
snazi
Ostala
4.4
2012 Plan
2013 Procena
367,768,210 367,145,700 371,145,700
367,768,210 367,145,700 371,145,700
242,054,938
246,054,938
125,090,762
125,090,762
28,000
28,000
BDMS
2014 Procena
13 July 2012
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
611
Glogovac
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17501
13-07-2012, 14:23 PM
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16901
175
Kancelarija predsednika
Inspekcije
16601
169
f
Administracija i Osoblje
16301
166
Opstine
Budzetiranje
Staf
Opis
Kancelarija predsednika
16001
163
2012
2012
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
5,978,136
5,928,336
49,800
796,979
713,779
83,200
144,104
144,104
72,141
72,141
33,500
33,500
1,500
1,500
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,307
1,307
127,774
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
40
40
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
40
40
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
43,817
43,817
15,870
15,870
360
360
60,047
60,047
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
43,817
43,817
15,870
15,870
360
360
60,047
60,047
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
95,349
95,349
5,000
5,000
360
360
100,709
100,709
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
95,349
95,349
5,000
5,000
360
360
100,709
100,709
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
61,295
61,295
10,000
10,000
360
360
20,000
20,000
91,655
91,655
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
61,295
61,295
10,000
10,000
360
360
20,000
20,000
91,655
91,655
127,774
20,000
2,773,508
2,230,054
543,454
9,820,501
9,016,273
804,228
25,000
25,000
152,141
132,141
20,000
25,000
25,000
152,141
132,141
20,000
25,000
25,000
316,721
311,721
5,000
25,000
25,000
316,721
311,721
5,000
20,000
72,141
72,141
33,500
33,500
1,500
1,500
20,000
20,000
151,721
151,721
100,000
100,000
35,000
35,000
5,000
5,000
151,721
151,721
100,000
100,000
35,000
35,000
5,000
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Poljoprivreda
Kadastralne Sluzbe
Urbano Planitanje i Inpekc
66310
730
Kancelarija za Zajednice
Katastar i Geodezija
65005
660
Drumska infrastruktura
Poljoprivreda Sumarstvo i
47001
650
f
Kancelarija za Zajednice
19705
470
Opstine
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
Opis
Javne Sluzbe Civilna Odbr
18001
195
2012
2012
d
180
-
Urbano Planiranje I inspekcij
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
104,172
104,172
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
38,253
38,253
Subvencije
i
Transferi
i
2,790
2,790
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,946
5,946
3,730
3,730
360
360
10,036
10,036
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,946
5,946
3,730
3,730
360
360
10,036
10,036
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,571
53,571
10,000
10,000
360
360
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
55,049
55,049
8,510
8,510
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
55,049
55,049
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10,000
104,172
104,172
38,253
38,253
2,790
2,790
10,000
10,000
7,774
175,000
170,000
5,000
330,215
315,215
15,000
175,000
170,000
5,000
330,215
315,215
15,000
86,000
86,000
157,705
149,931
7,774
86,000
86,000
157,705
149,931
7,774
360
360
72,000
72,000
135,919
135,919
8,510
8,510
360
360
72,000
72,000
135,919
135,919
42,486
42,486
10,000
10,000
360
360
2,050,508
1,512,054
538,454
2,103,354
1,564,900
538,454
9
9
42,486
42,486
10,000
10,000
360
360
2,050,508
1,512,054
538,454
2,103,354
1,564,900
538,454
200
200
943,951
913,951
30,000
200,000
160,000
40,000
42,000
42,000
100,000
100,000
1,300,951
1,215,951
85,000
7,774
53,571
53,571
10,000
10,000
360
360
7,774
7,774
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,000
15,000
2 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
73010
13-07-2012, 14:23 PM
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,683
23,683
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
7,900
7,900
Subvencije
i
Transferi
i
400
400
Kapitalne
Troskovi
Total
m
15,000
46,983
31,983
15,000
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
181
181
854,557
824,557
30,000
175,320
135,320
40,000
37,000
37,000
75,000
75,000
1,141,877
1,071,877
70,000
75500
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
65,711
65,711
16,780
16,780
4,600
4,600
25,000
25,000
112,091
112,091
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
53,154
53,154
27,050
27,050
360
360
70,000
70,000
200,564
150,564
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
70,000
70,000
200,564
150,564
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
963
963
150,000
150,000
4,860,484
4,777,484
83,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
150,000
150,000
285,767
265,767
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i nauka
92210
Kosovo Polje
Staf
Opis
Sluzbe primarnog zdravstva
92005
612
Opstine
73100
85001
920
2012
2012
d
850
-
Administracija
Predskolsko obrazovanje I ob
50,000
50,000
53,154
53,154
27,050
27,050
360
360
50,000
50,000
4,295,484
4,275,684
19,800
335,066
291,866
43,200
59,934
59,934
43,638
43,638
71,309
71,309
820
820
20,000
20,000
20,000
20,000
82,774
82,774
30,000
5,000
5,000
117,774
87,774
30,000
30,000
93000
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
754
754
3,289,382
3,289,382
188,757
188,757
37,114
37,114
3,515,253
3,515,253
94200
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
178
178
879,690
859,890
19,800
45,000
31,800
13,200
17,000
17,000
941,690
908,690
33,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
718
718
3,251,276
3,199,776
51,500
450,646
435,646
15,000
189,500
176,000
13,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
94,000
94,000
2,106,527
886,527
1,220,000
6,091,949
4,791,949
1,300,000
3 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
166
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija predsednika
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
57,614
57,614
20,000
20,000
77,614
77,614
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
57,614
57,614
20,000
20,000
77,614
77,614
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
136,292
135,842
450
22,000
22,000
158,292
157,842
450
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
91,090
91,090
13,000
13,000
104,090
104,090
16422
Civilno Registracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
28,428
27,978
450
5,000
5,000
33,428
32,978
450
16542
Europskih integracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
16,774
16,774
4,000
4,000
20,774
20,774
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
52,439
52,439
10,000
10,000
62,439
62,439
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
52,439
52,439
10,000
10,000
62,439
62,439
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
82,136
79,136
3,000
10,000
10,000
92,136
89,136
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
82,136
79,136
3,000
10,000
10,000
92,136
89,136
3,000
77,975
76,975
1,000
20,000
20,000
Inspekcije
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
Budzet i Finansije
Staf
16302
16902
175
f
Administracija i Osoblje
16603
169
Opstine
Opis
Kancelarija predsednika
16002
163
2012
2012
d
160
-
Kancelarija Skupstine opstin
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
14,000
14,000
295,000
40,000
255,000
406,975
150,975
256,000
4 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
195
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
58,188
57,188
1,000
15,000
15,000
17542
Administraciju i Prikupljanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
19,787
19,787
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
68,215
68,215
58,000
43,000
15,000
63,500
50,000
13,500
285,000
285,000
0
474,715
446,215
28,500
63,500
50,000
13,500
285,000
285,000
0
440,562
412,062
28,500
Javne sluzbe, civilna odbr
14,000
14,000
295,000
40,000
255,000
382,188
126,188
256,000
24,787
24,787
18162
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
39,062
39,062
53,000
38,000
15,000
18210
Vatrogasna Sluzba K Polje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,152
29,152
5,000
5,000
34,152
34,152
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,106
19,206
2,900
5,646
5,646
27,752
24,852
2,900
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,106
19,206
2,900
5,646
5,646
27,752
24,852
2,900
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
30,900
30,900
8,000
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
68,040
68,040
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
68,040
68,040
Kancelarija za zajednice
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i
Razvoj i poljoprivredne inspe
Urbano planitanje I inpekc
66015
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
Opis
Budzetiranje
47042
660
Opstine
17502
19710
470
2012
2012
d
180
-
Prostorno Planiranje i Regula
410,000
410,000
30,900
30,900
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,000
8,000
410,000
448,900
38,900
410,000
410,000
448,900
38,900
410,000
18,000
18,000
406,527
209,527
197,000
492,567
295,567
197,000
18,000
18,000
406,527
209,527
197,000
492,567
295,567
197,000
5 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
850
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
118
118
538,047
501,747
36,300
84,917
84,917
Subvencije
i
Transferi
i
44,000
44,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
40,000
40,000
318,000
155,000
163,000
1,024,964
825,664
199,300
40,000
40,000
318,000
155,000
163,000
381,474
218,474
163,000
73011
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
19,474
19,474
4,000
4,000
73150
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
104
104
478,131
442,131
36,000
64,917
64,917
40,000
40,000
583,048
547,048
36,000
75505
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
40,442
40,142
300
16,000
16,000
4,000
4,000
60,442
60,142
300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
74,823
73,383
1,440
20,000
20,000
6,000
6,000
20,000
20,000
275,000
125,000
150,000
395,823
244,383
151,440
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
74,823
73,383
1,440
20,000
20,000
6,000
6,000
20,000
20,000
275,000
125,000
150,000
395,823
244,383
151,440
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
463
463
2,042,690
2,036,280
6,410
174,083
174,083
76,000
76,000
20,000
20,000
117,000
72,000
45,000
2,429,773
2,378,363
51,410
20,000
20,000
117,000
72,000
45,000
174,850
129,850
45,000
Kultura Omladina i Sport
85002
920
2012
2012
d
730
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i nauka
92010
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
27,767
27,767
10,083
10,083
92230
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
108,861
108,861
31,000
31,000
16,000
16,000
155,861
155,861
93030
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
351
351
1,523,114
1,518,114
5,000
93,000
93,000
40,000
40,000
1,656,114
1,651,114
5,000
94230
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
80
80
382,948
381,538
1,410
40,000
40,000
20,000
20,000
442,948
441,538
1,410
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
613
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Kancelarija predsednika
16003
Nabavka
Kancelarija Skupstine opst
16903
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Nabavka
16715
169
Administracija
Inspekcije
16605
167
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
16303
166
Opstine
Staf
Opis
Lipljan
163
2012
2012
d
160
-
Kancelarija Skupstine opstin
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
6,730,900
6,730,900
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
120,000
120,000
21,998
21,998
1,220
1,220
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,503
1,503
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
158,329
158,329
150,000
120,000
30,000
11,000
11,000
110,990
80,000
30,990
430,319
369,329
60,990
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
158,329
158,329
150,000
120,000
30,000
11,000
11,000
110,990
80,000
30,990
430,319
369,329
60,990
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,313
53,313
7,000
7,000
480
480
60,793
60,793
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,313
53,313
7,000
7,000
480
480
60,793
60,793
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,072
26,072
15,000
15,000
480
480
41,552
41,552
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,072
26,072
15,000
15,000
480
480
41,552
41,552
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
97,848
97,848
97,848
97,848
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
97,848
97,848
97,848
97,848
112,168
112,168
637,666
500,953
136,713
Kapitalne
Troskovi
113,000
113,000
3,858,648
2,608,361
1,250,287
59,000
194,386
135,386
59,000
59,000
112,168
112,168
21,998
21,998
1,220
1,220
59,000
194,386
135,386
59,000
59,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
11,460,214
9,960,214
1,500,000
7 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
13,000
13,000
1,440
1,440
82,238
82,238
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
67,798
67,798
13,000
13,000
1,440
1,440
82,238
82,238
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
135,073
135,073
67,000
27,000
40,000
30,000
30,000
3,009,231
1,988,361
1,020,870
3,241,305
2,180,434
1,060,870
3,009,231
1,988,361
1,020,870
3,139,635
2,078,765
1,060,870
59,000
19,000
40,000
28,000
28,000
18215
Vatrogasna Sluzba Lipljan
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
91,669
91,669
8,000
8,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,788
28,788
4,790
4,790
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
39,077
39,077
5,832
5,832
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
21,028
21,028
3,500
3,500
Šumarstva i inspekcija
m
67,798
67,798
43,404
43,404
Poljoprivreda
Total
17
17
10
10
Poljoprivreda, sumarstvo i
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Subvencije
i
Transferi
i
Javne infrastrukture
47083
13-07-2012, 14:23 PM
Budzetiranje
Kancelarija za zajednice
Ekonomski Razvoj
Staf
18163
47003
480
f
Javne sluzbe, civilna odbr
19515
470
Opstine
Opis
Budzet i Finansije
17503
180
2012
2012
d
175
-
101,669
101,669
1,000
1,000
28,788
28,788
4,790
4,790
1,000
1,000
58,249
58,249
10,832
10,832
480
480
13,000
13,000
19,172
19,172
5,000
5,000
480
480
13,000
13,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
34,578
33,578
1,000
34,578
33,578
1,000
82,561
69,561
13,000
37,652
24,652
13,000
44,909
44,909
480
480
25,008
25,008
8 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
48003
Staf
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspekcij
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Total
m
5
5
21,028
21,028
3,500
3,500
480
480
25,008
25,008
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
39,945
39,945
4,000
4,000
480
480
44,425
44,425
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
39,945
39,945
4,000
4,000
480
480
44,425
44,425
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,955
26,955
4,000
4,000
480
480
178,000
178,000
209,435
209,435
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,955
26,955
4,000
4,000
480
480
178,000
178,000
209,435
209,435
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
256
256
1,211,110
1,211,110
109,213
64,500
44,713
24,480
24,480
112,000
112,000
1,476,803
1,412,090
64,713
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
2,500
2,500
480
480
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
52,980
32,980
20,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
236
236
1,128,070
1,128,070
96,713
52,000
44,713
21,000
21,000
75510
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,040
53,040
10,000
10,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
63,024
63,024
8,000
8,000
2,500
2,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
73200
85003
13-07-2012, 14:23 PM
Planiranje gospodarskog raz
Zdravstvo i socijalna zastit
73012
850
f
Urbano planitanje I inpekc
66320
730
Opstine
Opis
Kadastar i Geodezija
65015
660
2012
2012
d
650
-
112,000
112,000
66,040
66,040
20,000
20,000
63,024
63,024
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,000
8,000
2,500
2,500
1,357,783
1,313,070
44,713
20,000
20,000
93,524
73,524
20,000
93,524
73,524
20,000
9 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
614
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
163
Obrazovanje i Nauka
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,053
1,053
4,631,198
4,631,198
219,333
197,333
22,000
46,480
46,480
Kapitalne
Troskovi
Total
m
448,427
250,000
198,427
5,345,438
5,125,011
220,427
92015
Administracija Lipljan
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,964
29,964
9,000
9,000
480
480
92250
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
81,553
81,553
30,331
8,331
22,000
5,000
5,000
0
0
116,884
94,884
22,000
93060
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
821
821
3,539,681
3,539,681
140,001
140,001
26,000
26,000
448,427
250,000
198,427
4,154,109
3,955,683
198,427
94260
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
202
202
980,000
980,000
40,000
40,000
15,000
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
618
618
2,821,256
2,788,256
33,000
227,350
208,350
19,000
117,500
117,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
53,700
53,700
9,501
9,501
25,000
25,000
88,201
88,201
9,501
9,501
25,000
25,000
83,301
83,301
Kancelarija predsednika
39,444
39,444
1,035,001
1,035,001
79,000
79,000
1,143,877
516,877
627,000
4,388,983
3,709,983
679,000
16004
Kancelarija predsednika
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
48,800
48,800
16084
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,900
4,900
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
102,500
102,500
73,000
73,000
50,000
50,000
7,000
7,000
232,500
232,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
102,500
102,500
73,000
73,000
50,000
50,000
7,000
7,000
232,500
232,500
Administracija i Osoblje
16304
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Opis
f
Obilic
160
2012
2012
d
920
-
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,900
4,900
10 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18004
195
Nabavka
Budzet i Finansije
17504
180
Inspekcije
Kancelarija Skupstine Ops
16904
175
f
Nabavka
16720
169
Opstine
Kancelarija za zajednice
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
Inspekcije
16607
167
2012
2012
d
166
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
25,400
25,400
1,000
1,000
26,400
26,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
25,400
25,400
1,000
1,000
26,400
26,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
9,700
9,700
2,349
2,349
12,049
12,049
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
9,700
9,700
2,349
2,349
12,049
12,049
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
66,600
66,600
6,000
6,000
72,600
72,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
66,600
66,600
6,000
6,000
72,600
72,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
71,300
71,300
2,000
2,000
12,500
12,500
85,800
85,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
71,300
71,300
2,000
2,000
12,500
12,500
85,800
85,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
39,000
39,000
1,500
1,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
62,235
62,235
39,000
39,000
1,500
1,500
62,235
62,235
31,500
31,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,000
1,000
102,735
40,500
62,235
102,735
40,500
62,235
32,500
32,500
11 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
19520
730
850
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
f
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
31,500
31,500
1,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,100
27,100
27,100
27,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,100
27,100
27,100
27,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,100
40,100
Urbano planiranje I inspekcij
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,300
22,300
66525
Prostorno planiranje i nadzo
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,800
17,800
9,000
9,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
117
117
570,200
556,200
14,000
45,000
45,000
73013
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
26,000
26,000
1,000
1,000
73250
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
101
101
503,200
489,200
14,000
41,000
41,000
75515
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
41,000
41,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,800
29,800
2,000
2,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
32,500
32,500
9,000
9,000
66325
Zdravstvo i socijalna zastit
Kultura Omladina i Sport
Staf
Opis
Kadastar i Geodezija
65020
660
2012
2012
d
650
-
1,500
1,500
30,000
30,000
30,000
30,000
967,642
460,877
506,765
1,018,242
511,477
506,765
899,642
430,877
468,765
921,942
453,177
468,765
1,500
1,500
68,000
30,000
38,000
96,300
58,300
38,000
7,000
7,000
24,000
9,000
15,000
676,200
647,200
29,000
24,000
9,000
15,000
51,000
36,000
15,000
7,000
7,000
581,200
567,200
14,000
44,000
44,000
25,000
25,000
56,800
56,800
12 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
85004
615
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,800
29,800
2,000
2,000
25,000
25,000
56,800
56,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
396
396
1,754,356
1,735,356
19,000
75,000
56,000
19,000
37,500
37,500
8,000
8,000
83,000
40,000
43,000
1,957,856
1,876,856
81,000
8,000
8,000
83,000
40,000
43,000
126,096
83,096
43,000
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,591
24,591
7,505
7,505
3,000
3,000
92270
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
91,423
91,423
19,000
6,000
6,000
116,423
97,423
19,000
19,000
93090
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
296
296
1,266,469
1,266,469
35,902
35,902
20,000
20,000
1,322,371
1,322,371
94290
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
70
70
371,873
352,873
19,000
12,593
12,593
8,500
8,500
392,966
373,966
19,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,973
1,973
8,926,236
8,834,736
91,500
1,052,457
983,957
68,500
284,000
284,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
100,440
100,440
218,000
218,000
318,440
318,440
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
100,440
100,440
218,000
218,000
318,440
318,440
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
72
72
270,577
270,577
180,000
180,000
150,000
150,000
600,577
600,577
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
72
72
270,577
270,577
180,000
180,000
150,000
150,000
600,577
600,577
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16305
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
92020
16005
163
Opstine
Opis
f
Podujevo
160
2012
2012
d
920
-
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
175,000
50,000
125,000
5,821,521
4,706,521
1,115,000
16,259,214
14,859,214
1,400,000
13 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Budzetiranje
Javne infrastrukture
Kancelarija za zajednice
19725
470
Kancelarija Skupstine opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
18165
195
Inspekcije
Budzet i Finansije
17505
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16905
175
Opstine
Poljoprivreda, sumarstvo i
Kancelarija za Zajednice
Staf
Opis
Inspekcije
16609
169
2012
2012
d
166
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
62,672
62,672
7,000
7,000
69,672
69,672
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
62,672
62,672
7,000
7,000
69,672
69,672
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
131,459
131,459
131,459
131,459
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
131,459
131,459
131,459
131,459
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
146,774
146,774
15,957
15,957
162,731
162,731
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
146,774
146,774
15,957
15,957
162,731
162,731
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
137,750
137,750
50,000
50,000
8,000
8,000
1,596,000
1,396,000
200,000
1,791,750
1,591,750
200,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
137,750
137,750
50,000
50,000
8,000
8,000
1,596,000
1,396,000
200,000
1,791,750
1,591,750
200,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,501
8,501
2,000
2,000
10,501
10,501
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,501
8,501
2,000
2,000
10,501
10,501
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
78,435
78,435
9,000
9,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
30,000
117,435
87,435
30,000
14 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47005
Staf
Kadastralne sluzbe
Prostorno Planiranje i Regula
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
78,435
78,435
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
9,000
9,000
Total
m
21
21
30,000
117,435
87,435
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
73,899
73,899
5,000
5,000
25,000
25,000
103,899
103,899
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
73,899
73,899
5,000
5,000
25,000
25,000
103,899
103,899
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,110
40,110
5,000
5,000
3,647,386
2,732,386
915,000
3,692,496
2,777,496
915,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,110
40,110
5,000
5,000
3,647,386
2,732,386
915,000
3,692,496
2,777,496
915,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
269
269
1,378,404
1,328,404
50,000
220,000
195,000
25,000
422,288
422,288
2,138,692
1,998,692
140,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
44,304
44,304
5,000
5,000
30,000
53,000
53,000
65,000
65,000
65,000
114,304
49,304
65,000
65,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
246
246
1,279,596
1,229,596
50,000
207,000
182,000
25,000
48,000
48,000
75520
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
54,504
54,504
8,000
8,000
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
74,597
74,597
15,000
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
73300
85005
13-07-2012, 14:23 PM
Poljoprivreda
Zdravstvo i socijalna zastit
73014
850
f
Urbano planiranje I inspek
66030
730
Opstine
Opis
Kadastar i Geodezija
65025
660
2012
2012
d
650
-
422,288
422,288
67,504
67,504
30,000
30,000
74,597
74,597
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,000
15,000
1,956,884
1,881,884
75,000
30,000
30,000
119,597
89,597
30,000
119,597
89,597
30,000
15 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
616
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Obrazovanje i Nauka
13-07-2012, 14:23 PM
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,467
1,467
6,422,618
6,381,118
41,500
325,500
282,000
43,500
Subvencije
i
Transferi
i
73,000
73,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
50,000
50,000
130,847
130,847
7,001,965
6,916,965
85,000
50,000
50,000
130,847
130,847
247,847
247,847
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
62,000
62,000
5,000
5,000
92290
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
56,478
56,478
30,000
5,000
25,000
4,700
4,700
91,178
66,178
25,000
93120
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,176
1,176
5,036,240
5,036,240
190,000
190,000
49,300
49,300
5,275,540
5,275,540
94320
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
264
264
1,267,900
1,226,400
41,500
100,500
82,000
18,500
19,000
19,000
1,387,400
1,327,400
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4,811
4,811
21,416,699
21,310,600
106,100
6,501,258
4,531,258
1,970,000
1,603,074
1,603,074
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
46,000
46,000
46,000
46,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
46,000
46,000
46,000
46,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
158
158
580,000
580,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
158
158
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
60
60
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Inspekcije
g
Dnevnice
i
Plate
Administracija
16306
166
Staf
92025
16006
163
Opstine
Opis
f
Priština
160
2012
2012
d
920
-
Administracija
580,000
580,000
210,000
210,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
600,000
600,000
2,624,376
2,324,376
300,000
631,438
631,438
2,624,376
2,324,376
300,000
631,438
631,438
310,000
310,000
310,000
310,000
31,620,653
12,544,564
19,076,089
61,741,684
39,989,495
21,752,189
700,000
100,000
600,000
4,845,814
3,635,814
1,210,000
700,000
100,000
600,000
4,845,814
3,635,814
1,210,000
210,000
210,000
16 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16611
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Nabavka
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17506
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16906
175
Opstine
Staf
Opis
Nabavka
16730
169
2012
2012
d
167
-
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
60
60
210,000
210,000
210,000
210,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,000
29,000
29,000
29,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,000
29,000
29,000
29,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
165,000
165,000
165,000
165,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
165,000
165,000
165,000
165,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
90
90
310,000
310,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
90
90
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
176
176
800,000
800,000
1,058,496
1,058,496
310,000
310,000
18006
Drumska infrastruktura
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
80,000
80,000
18166
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
220,000
220,000
18230
Vatrogasna Sluzba Pristina
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
116
116
500,000
500,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,058,496
60,000
60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
30,000
30,000
1,368,496
310,000
1,058,496
1,058,496
1,368,496
310,000
1,058,496
19,710,000
11,790,013
7,919,987
20,600,000
12,680,013
7,919,987
15,200,000
10,300,000
4,900,000
15,280,000
10,380,000
4,900,000
4,130,000
1,490,013
2,639,987
4,440,000
1,800,013
2,639,987
380,000
880,000
500,000
380,000
380,000
17 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66335
730
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65030
660
Kancelarija za Zajednice
Ekonomski Razvoj
48006
650
f
Poljoprivreda, sumarstvo i
47006
480
Opstine
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19730
470
2012
2012
d
195
-
Urbano planiranje I inspekcij
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
920
920
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
m
15,000
15,000
50,000
50,000
15,000
15,000
50,000
50,000
71,000
71,000
460,000
460,000
71,000
71,000
460,000
460,000
47,000
47,000
240,000
240,000
47,000
47,000
240,000
240,000
140,000
140,000
150,000
150,000
140,000
140,000
150,000
150,000
170,000
170,000
1,900,000
1,900,000
170,000
170,000
4,683,000
4,683,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,900,000
1,365,177
1,125,177
240,000
257,000
257,000
Total
70,000
70,000
65,000
15,000
50,000
65,000
15,000
50,000
531,000
71,000
460,000
531,000
71,000
460,000
287,000
47,000
240,000
287,000
47,000
240,000
290,000
140,000
150,000
290,000
140,000
150,000
2,070,000
170,000
1,900,000
1,900,000
2,070,000
170,000
1,900,000
1,461,000
654,551
806,449
7,836,177
6,719,728
1,116,449
18 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
45,000
45,000
73350
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
861
861
4,435,000
4,435,000
1,325,177
1,085,177
240,000
237,000
237,000
75525
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
203,000
203,000
40,000
40,000
20,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
81
81
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
79
79
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3,181
3,181
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Sport i rekreacija
Obrazovanje i Nauka
311,600
311,600
302,000
302,000
53,398
53,398
53,398
53,398
20,000
20,000
20,000
20,000
9,600
9,600
13,839,099
13,733,000
106,100
2,398,307
968,307
1,430,000
664,636
664,636
97,000
97,000
705,301
255,301
450,000
92310
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
279
279
1,032,432
1,032,432
944,955
24,955
920,000
200,336
200,336
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,043
2,043
425,456
425,456
300,000
300,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
839
839
220,000
1,918,000
220,000
1,918,000
220,000
1,048,000
220,000
1,048,000
3,973,157
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
322,595
262,595
60,000
2,522,998
384,998
2,138,000
1,643,398
375,398
1,268,000
879,600
9,600
870,000
20,875,199
15,365,942
5,509,257
802,301
352,301
450,000
600,000
600,000
2,370,000
2,370,000
3,823,698
3,717,598
106,100
7,458,177
6,411,728
1,046,449
333,000
263,000
70,000
3,973,157
20
20
Srednje obrazovanje
70,000
870,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
94350
1,461,000
654,551
806,449
870,000
8,885,970
8,885,970
Total
m
70,000
Administracija
Osnovno obrazovanje
Kapitalne
Troskovi
45,000
45,000
92030
93150
Subvencije
i
Transferi
i
Administracija
85086
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
73015
85006
920
2012
2012
d
850
-
164,300
164,300
1,003,157
1,003,157
2,777,723
1,257,723
1,520,000
11,981,425
9,611,425
2,370,000
5,313,750
4,144,493
1,169,257
19 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
617
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Kancelarija predsednika
13-07-2012, 14:23 PM
i
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
104,468
104,468
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
650
650
2,946,579
2,928,415
18,164
447,087
394,685
52,402
72,914
61,000
11,914
1,142,908
845,023
297,885
4,713,956
4,333,591
380,365
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
59,189
59,189
26,000
26,000
85,189
85,189
26,000
26,000
73,453
73,453
8
8
47,453
47,453
16087
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
11,736
11,736
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
81,163
81,163
157,910
125,969
31,941
40,782
40,782
25,000
15,000
10,000
304,855
262,914
41,941
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
81,163
81,163
157,910
125,969
31,941
40,782
40,782
25,000
15,000
10,000
304,855
262,914
41,941
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,533
33,533
4,000
4,000
37,533
37,533
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,533
33,533
4,000
4,000
37,533
37,533
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
68,000
68,000
3,105
3,105
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Administracija i Osoblje
Administracija
Inspekcije
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
Budzet i Finansije
h
Robe
i
Usluge
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16907
175
g
Dnevnice
i
Plate
Kancelarija Predsednika
16613
169
Staf
16007
16307
166
Opstine
Opis
Štimlje
163
2012
2012
d
160
-
Kancelarija Skupstine opstin
11,736
11,736
18,748
18,748
68,000
68,000
3,105
3,105
18,748
18,748
52,621
52,621
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
89,853
71,105
18,748
89,853
71,105
18,748
52,621
52,621
20 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17507
18451
660
Budzetiranje
Vatrogasci i inspekcije
Upravljanje prirodnim katastr
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
j
k
52,621
52,621
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,470
50,470
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
12,173
12,173
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
13,750
13,750
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
17,693
17,693
4,000
4,000
4,000
4,000
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
38,297
38,297
52,621
52,621
2,500
2,500
2,072
2,072
0
2,500
2,500
2,072
2,072
0
0
1,914
13,750
13,750
47087
Šumarstva i inspekcija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
12,918
12,918
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
38,253
38,253
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
38,253
38,253
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
42,869
42,869
0
15,664
13,750
1,914
1,914
15,664
13,750
1,914
1,914
4,775
4,775
55,042
55,042
0
12,173
12,173
1,914
1
1
Total
m
0
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Urbano planiranje I inspekcij
Komunalne
Usluga
12
12
Razvoj i poljoprivredne inspe
Urbano planitanje I inpekc
Robe
i
Usluge
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
47047
66340
13-07-2012, 14:23 PM
f
Kancelarija za zajednice
19535
470
Opstine
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
18411
195
2012
2012
d
180
-
9,700
9,700
31,393
31,393
8,775
8,775
9,700
9,700
22,618
22,618
2,000
2,000
1,080,039
800,902
279,137
1,120,292
841,155
279,137
2,000
2,000
1,080,039
800,902
279,137
1,120,292
841,155
279,137
21 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
850
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
85
85
440,890
422,726
18,164
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
66,990
61,529
5,461
Subvencije
i
Transferi
i
17,700
17,700
Kapitalne
Troskovi
Total
m
21,000
21,000
34,421
34,421
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
6,690
6,690
73450
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
73
73
395,100
376,936
18,164
56,490
51,029
5,461
14,200
14,200
75530
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
39,100
39,100
10,500
10,500
3,500
3,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,775
4,775
3,000
3,000
18,000
18,000
25,775
25,775
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,775
4,775
3,000
3,000
18,000
18,000
25,775
25,775
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
482
482
2,086,242
2,086,242
177,582
162,582
15,000
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
21,000
21,000
581,001
557,376
23,625
73016
85007
920
2012
2012
d
730
-
92035
Administracija Stimlje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,897
27,897
8,000
8,000
92330
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
5,135
5,135
15,000
43,914
43,914
27,690
27,690
34,421
34,421
53,100
53,100
7,000
7,000
0
0
7,000
7,000
23,135
8,135
15,000
15,000
Osnovno Obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
378
378
1,595,005
1,595,005
132,923
132,923
36,714
36,714
94380
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
93
93
458,205
458,205
21,659
21,659
4,200
4,200
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,314,738
2,299,738
15,000
42,897
42,897
3,000
3,000
93180
500,211
476,586
23,625
0
0
1,764,642
1,764,642
484,064
484,064
22 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
618
Gracanica
Kod.
prog
c
163
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
f
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
603,671
603,671
Subvencije
i
Transferi
i
81,000
81,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
529
529
2,302,941
2,302,941
85,000
85,000
2,505,858
1,968,858
537,000
5,578,470
5,041,470
537,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
47,470
47,470
85,000
85,000
132,470
132,470
85,000
85,000
123,290
123,290
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
38,290
38,290
16088
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
9,180
9,180
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
81,910
81,910
236,085
236,085
30,000
30,000
1,249,206
712,206
537,000
1,597,201
1,060,201
537,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
81,910
81,910
236,085
236,085
30,000
30,000
1,249,206
712,206
537,000
1,597,201
1,060,201
537,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
38,100
38,100
38,100
38,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
38,100
38,100
38,100
38,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
71,130
71,130
71,130
71,130
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
71,130
71,130
71,130
71,130
49,950
49,950
49,950
49,950
Administracija i Osoblje
Administracija
Inspekcije
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
Budzet i Finansije
g
Dnevnice
i
Plate
Kancelarija predsednika
16908
175
Staf
16008
16615
169
Opstine
Opis
Kancelarija predsednika
16308
166
2012
2012
d
160
-
Kancelarija Skupstine opstin
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,180
9,180
23 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17508
Poljoprivreda
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
73017
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Urbano planitanje I inpekc
66345
730
Budzetiranje
Kadastar i Geodezija
65040
660
f
Poljoprivreda, sumarstvo i
47008
650
Opstine
Administracija
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19540
470
2012
2012
d
195
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
49,950
49,950
49,950
49,950
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
9,640
9,640
9,640
9,640
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
9,640
9,640
9,640
9,640
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,830
25,830
25,830
25,830
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,830
25,830
25,830
25,830
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,600
23,600
23,600
23,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,600
23,600
23,600
23,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,560
24,560
24,560
24,560
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
143,900
143,900
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,100
9,100
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,491
20,491
2,000
2,000
153,338
153,338
319,729
319,729
9,100
9,100
24 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
920
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
i
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
116,850
116,850
75535
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,950
17,950
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
195
195
801,801
801,801
259,970
259,970
29,000
29,000
600,000
600,000
1,690,771
1,690,771
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
195
195
801,801
801,801
259,970
259,970
29,000
29,000
600,000
600,000
1,690,771
1,690,771
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
33,386
33,386
33,386
33,386
Sekundarna Zdravstvena
Kultura Omladina i Sport
2,000
2,000
Kapitalne
Troskovi
Sluzbe primarnog zdravstva
Sekundarna Zdravstvena
20,491
20,491
Subvencije
i
Transferi
73500
77040
850
2012
2012
d
770
-
153,338
153,338
292,679
292,679
17,950
17,950
85008
Sluzbe za kulturu
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,850
28,850
28,850
28,850
85088
Sport i rekreacija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,536
4,536
4,536
4,536
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
231
231
951,664
951,664
Obrazovanje i Nauka
87,125
87,125
20,000
20,000
503,314
503,314
1,562,103
1,562,103
92040
Administracija Gracanica
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,150
11,150
92350
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
142,360
142,360
49,853
49,853
10,000
10,000
20,314
20,314
222,527
222,527
93210
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
119
119
436,941
436,941
26,125
26,125
5,000
5,000
473,000
473,000
941,066
941,066
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
11,150
11,150
25 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Srednje obrazovanje
Kancelarija predsednika
16009
163
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17509
180
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16909
175
Kancelarija Predsednika Dra
Administracija i Osoblje
16309
169
Opstine
Javne sluzbe, civilna odbr
Budzetiranje
Staf
Opis
Dragaš
160
2012
2012
94410
621
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
77
77
361,213
361,213
11,147
11,147
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
774
774
3,325,880
3,325,880
341,564
306,564
35,000
100,500
100,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
127,794
127,794
83,000
63,000
20,000
210,794
190,794
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
127,794
127,794
83,000
63,000
20,000
210,794
190,794
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
88,500
88,500
15,000
10,000
5,000
103,500
98,500
5,000
80,463
80,463
80,463
80,463
35,000
35,000
10,000
5,000
5,000
35,000
10,000
5,000
5,000
35,000
35,000
35,000
10,000
10,000
387,360
387,360
1,744,428
1,414,428
330,000
5,547,372
5,147,372
400,000
125,463
85,463
40,000
125,463
85,463
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
72,794
72,794
13,767
13,767
45,000
45,000
131,561
131,561
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
72,794
72,794
13,767
13,767
45,000
45,000
131,561
131,561
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
107,215
107,215
10,000
10,000
2,500
2,500
119,715
119,715
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
26 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18413
Poljoprivreda
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
73018
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Urbano planitanje I inpekc
66350
730
Vatrogasci i inspekcije
Kadastar i Geodezija
65045
660
f
Poljoprivreda, sumarstvo i
47009
650
Opstine
Administracija
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19545
470
2012
2012
d
195
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
107,215
107,215
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,000
25,000
7,216
7,216
32,216
32,216
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,000
25,000
7,216
7,216
32,216
32,216
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
78,352
78,352
7,000
7,000
85,352
85,352
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
78,352
78,352
7,000
7,000
85,352
85,352
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
37,000
37,000
2,000
2,000
39,000
39,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
37,000
37,000
2,000
2,000
39,000
39,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,200
36,200
2,000
2,000
1,654,950
1,359,950
295,000
1,693,150
1,398,150
295,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,200
36,200
2,000
2,000
1,654,950
1,359,950
295,000
1,693,150
1,398,150
295,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
113
113
541,001
541,001
86,000
86,000
89,478
54,478
35,000
742,479
707,479
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
19,477
19,477
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,500
2,500
26,000
26,000
119,715
119,715
19,477
19,477
27 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
622
13-07-2012, 14:23 PM
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
99
99
479,824
479,824
78,000
78,000
23,000
23,000
75540
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,700
41,700
8,000
8,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,980
48,980
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
521
521
2,082,581
2,082,581
100,581
100,581
1,000
1,000
Sluzbe za kulturu
Subvencije
i
Transferi
i
Sluzbe primarnog zdravstva
Obrazovanje i Nauka
Kancelarija predsednika
Staf
Opis
Kultura Omladina i Sport
Prizren
160
Opstine
73550
85009
920
2012
2012
d
850
-
Kapitalne
Troskovi
m
89,478
54,478
35,000
670,302
635,302
35,000
52,700
52,700
53,980
48,980
5,000
5,000
48,980
48,980
Total
5,000
53,980
48,980
5,000
5,000
27,000
27,000
2,210,162
2,210,162
92045
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,270
32,270
92370
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
67,170
67,170
93240
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
406
406
1,602,722
1,602,722
69,581
69,581
19,000
19,000
1,691,303
1,691,303
94440
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
87
87
380,419
380,419
30,000
30,000
8,000
8,000
418,419
418,419
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3,224
3,224
14,830,293
14,600,293
230,000
2,086,459
1,906,459
180,000
806,534
806,534
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
83,505
83,505
7,300
7,300
7,000
7,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
33,270
33,270
67,170
67,170
360,979
360,979
13,560,753
8,841,057
4,719,696
31,645,018
26,154,343
5,490,675
97,805
97,805
28 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16010
Inspekcija Prizren
Kancelarija Skupstine opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18010
13-07-2012, 14:23 PM
Administracija
Budzet i Finansije
17510
180
Kancelarija Predsednika Priz
Kancelarija Skupstine opst
16910
175
f
Inspekcije
16619
169
Opstine
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16310
166
2012
2012
d
163
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
83,505
83,505
7,300
7,300
7,000
7,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
113
113
413,814
413,814
724,729
724,729
388,700
388,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
113
113
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
413,814
413,814
139,560
139,560
724,729
724,729
Subvencije
i
Transferi
388,700
388,700
Kapitalne
Troskovi
m
97,805
97,805
30,979
380,000
30,979
380,000
30,979
380,000
30,979
380,000
20,827
20,827
110,000
110,000
139,560
139,560
Total
20,827
20,827
110,000
110,000
1,938,222
1,527,243
410,979
1,938,222
1,527,243
410,979
270,387
160,387
110,000
270,387
160,387
110,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126,840
126,840
4,800
4,800
131,640
131,640
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126,840
126,840
4,800
4,800
131,640
131,640
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
166,578
166,578
50,479
50,479
4,033
4,033
221,090
221,090
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
166,578
166,578
50,479
50,479
4,033
4,033
221,090
221,090
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
232,493
232,493
238,500
238,500
52,300
52,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
30,000
30,000
67,662
67,662
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
195,000
195,000
46,000
46,000
20,000
20,000
7,443,000
5,050,000
2,393,000
7,996,293
5,573,293
2,423,000
7,103,000
5,050,000
2,053,000
7,431,662
5,358,662
2,073,000
29 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18414
Poljoprivreda
Turizam
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66055
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Kadastar i Geodezija
65050
660
Vatrogasci i inspekcije
Ekonomski Razvoj
48050
650
f
Poljoprivreda Sumarstvo R
47010
480
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19550
470
2012
2012
d
195
-
Prostorno Planiranje i Regula
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
164,831
164,831
32,086
32,086
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
43,500
43,500
47,200
47,200
Subvencije
i
Transferi
i
6,300
6,300
1,800
1,800
Kapitalne
Troskovi
m
10,000
340,000
10,000
340,000
30,000
47,200
47,200
1,800
1,800
30,000
111,086
81,086
30,000
30,000
67,196
67,196
9,500
9,500
1,200
1,200
417,000
417,000
67,196
67,196
9,500
9,500
1,200
1,200
417,000
417,000
6,615
6,615
550,000
550,000
6,615
6,615
550,000
550,000
69,357
69,357
10,000
10,000
65,000
65,000
69,357
69,357
10,000
10,000
65,000
65,000
48,006
48,006
14,000
14,000
400,000
400,000
48,006
48,006
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
14,000
14,000
564,631
214,631
350,000
111,086
81,086
30,000
30,000
32,086
32,086
Total
400,000
400,000
494,896
77,896
417,000
494,896
77,896
417,000
556,615
6,615
550,000
556,615
6,615
550,000
144,357
79,357
65,000
144,357
79,357
65,000
462,006
62,006
400,000
462,006
62,006
400,000
30 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Orahovac
13-07-2012, 14:23 PM
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
508
508
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
2,510,454
2,360,454
150,000
495,607
445,607
50,000
23,795
23,795
5,913
5,913
79,000
79,000
474,694
424,694
50,000
75,000
75,000
75545
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
116,100
116,100
15,000
15,000
4,000
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,386
2,386
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
Administracija
1,365,984
1,280,984
85,000
45,000
45,000
88,282
88,282
12,000
12,000
3,500
3,500
115,000
115,000
88,282
88,282
12,000
12,000
3,500
3,500
115,000
115,000
10,845,507
10,765,507
80,000
451,517
321,517
130,000
269,001
269,001
53,468
53,468
23,000
23,000
12,000
12,000
Total
75,000
75,000
75,000
75,000
4,531,045
4,166,045
365,000
64,708
29,708
35,000
35,000
2,370,559
2,220,559
150,000
Obrazovanje i Nauka
80,000
35,000
475
475
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
m
80,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
Sluzbe primarnog zdravstva
92050
623
Staf
73600
85010
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
73019
850
2012
2012
d
730
-
980,984
980,984
3,901,237
3,701,237
200,000
385,000
300,000
85,000
565,100
435,100
130,000
1,000,000
850,000
150,000
1,218,782
953,782
265,000
1,000,000
850,000
150,000
1,218,782
953,782
265,000
1,829,769
1,660,073
169,696
13,470,794
13,016,098
454,696
1,829,769
1,660,073
169,696
1,993,237
1,748,541
244,696
93270
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,834
1,834
8,203,006
8,203,006
232,802
232,802
188,430
188,430
8,624,238
8,624,238
94470
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
539
539
2,589,033
2,509,033
80,000
195,715
65,715
130,000
68,571
68,571
2,853,319
2,643,319
210,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,159
1,159
5,105,700
5,065,700
40,000
750,367
730,367
20,000
277,758
277,758
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
100,000
100,000
3,138,662
2,484,662
654,000
9,372,487
8,558,487
814,000
31 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17511
180
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16911
175
Kancelarija Predsednika Ora
Inspekcije
16621
169
f
Administracija i Osoblje
16311
166
Opstine
Javne sluzbe, civilna odbr
Budzetiranje
Staf
Opis
Kancelarija Predsednik
16011
163
2012
2012
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
80,420
80,420
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
31,821
31,821
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
70,000
182,241
112,241
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
51
51
175,380
175,380
35,200
35,200
120,000
80,000
40,000
330,580
290,580
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
51
51
175,380
175,380
35,200
35,200
120,000
80,000
40,000
330,580
290,580
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,166
50,166
15,070
15,070
20,000
20,000
85,236
85,236
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,166
50,166
15,070
15,070
20,000
20,000
85,236
85,236
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
98,054
98,054
7,576
7,576
105,630
105,630
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
98,054
98,054
7,576
7,576
105,630
105,630
70,000
80,420
80,420
31,821
31,821
70,000
182,241
112,241
70,000
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
64,328
64,328
25,400
25,400
21,000
21,000
110,728
110,728
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
64,328
64,328
25,400
25,400
21,000
21,000
110,728
110,728
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
121,338
121,338
25,450
25,450
1,559,868
1,482,118
77,750
1,857,114
1,779,364
77,750
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
150,458
150,458
32 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18171
Poljoprivreda
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66360
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Kadastar i Geodezija
65055
660
Javne infrastrukture
Ekonomski Razvoj
48011
650
f
Poljoprivreda Sumarstvo R
47011
480
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19555
470
2012
2012
d
195
-
Urbano planiranje I inspekcij
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
121,338
121,338
25,450
25,450
150,458
150,458
1,559,868
1,482,118
77,750
1,857,114
1,779,364
77,750
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,010
28,010
17,000
17,000
1,500
1,500
80,000
126,510
46,510
80,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
40,588
40,588
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
80,000
28,010
28,010
80,000
126,510
46,510
80,000
15,660
15,660
397,250
200,000
197,250
453,498
256,248
197,250
40,588
40,588
15,660
15,660
397,250
200,000
197,250
453,498
256,248
197,250
6
6
26,210
26,210
16,650
16,650
121,000
37,000
84,000
163,860
79,860
84,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,210
26,210
16,650
16,650
121,000
37,000
84,000
163,860
79,860
84,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
47,540
47,540
13,040
13,040
12,800
12,800
73,380
73,380
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
47,540
47,540
13,040
13,040
12,800
12,800
73,380
73,380
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,990
32,990
14,600
14,600
120,000
50,000
70,000
167,590
97,590
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,990
32,990
14,600
14,600
120,000
50,000
70,000
167,590
97,590
70,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
17,000
17,000
1,500
1,500
80,000
33 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
850
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
624
Suva Reka
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
144
144
699,662
659,662
40,000
189,000
179,000
10,000
40,800
40,800
190,000
190,000
1,119,462
1,069,462
50,000
73700
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
129
129
640,028
600,028
40,000
179,000
169,000
10,000
37,000
37,000
180,000
180,000
1,036,028
986,028
50,000
75550
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
59,634
59,634
10,000
10,000
3,800
3,800
10,000
10,000
83,434
83,434
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
42,820
42,820
21,100
21,100
205,000
100,000
105,000
298,920
163,920
135,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
205,000
100,000
105,000
298,920
163,920
135,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
846
846
3,598,194
3,598,194
322,800
312,800
10,000
291,744
291,744
4,297,738
4,287,738
10,000
291,744
291,744
394,000
394,000
Kultura Omladina i Sport
85011
920
2012
2012
d
730
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
30,000
30,000
42,820
42,820
21,100
21,100
30,000
30,000
85,000
85,000
92055
Administracija Orahovac
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,256
32,256
70,000
70,000
92410
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
27,552
27,552
15,500
5,500
10,000
4,500
4,500
47,552
37,552
10,000
93300
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
695
695
2,918,226
2,918,226
190,447
190,447
63,561
63,561
3,172,234
3,172,234
94500
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
136
136
620,160
620,160
46,853
46,853
16,939
16,939
683,952
683,952
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,309
1,309
6,064,898
5,953,598
111,300
831,468
716,468
115,000
227,000
227,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
130,000
130,000
5,053,118
3,055,718
1,997,400
12,306,484
9,952,784
2,353,700
34 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17512
180
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16912
175
Kancelarija Predsednika Suv
Inspekcije
16623
169
f
Administracija i Osoblje
16312
166
Opstine
Javne sluzbe, civilna odbr
Budzetiranje
Staf
Opis
Kancelarija predsednika
16012
163
2012
2012
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
94,000
94,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
25,000
25,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
65,000
184,000
119,000
65,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
46
46
172,000
172,000
230,000
150,000
80,000
402,000
322,000
80,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
46
46
172,000
172,000
230,000
150,000
80,000
402,000
322,000
80,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
16,000
16,000
7,000
7,000
23,000
23,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
16,000
16,000
7,000
7,000
23,000
23,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
115,000
115,000
17,000
17,000
132,000
132,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
115,000
115,000
17,000
17,000
132,000
132,000
65,000
94,000
94,000
25,000
25,000
65,000
184,000
119,000
65,000
65,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
108,000
108,000
20,468
20,468
729,107
381,607
347,500
857,575
510,075
347,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
108,000
108,000
20,468
20,468
729,107
381,607
347,500
857,575
510,075
347,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
110,000
110,000
50,000
40,000
10,000
2,826,647
2,046,747
779,900
3,096,647
2,306,747
789,900
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
110,000
110,000
35 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18012
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda
Urbano planiranje I inspekcij
Zdravstvo i socijalna zastit
73021
13-07-2012, 14:23 PM
Drumska infrastruktura
Urbano planitanje I inpekc
66365
730
f
Poljoprivreda, sumarstvo i
47012
660
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19760
470
2012
2012
d
195
-
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
110,000
110,000
50,000
40,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,000
5,000
1,000
1,000
6,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,000
5,000
1,000
1,000
6,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
54,000
54,000
12,000
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
164
164
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
54,000
54,000
86,000
86,000
110,000
110,000
12,000
12,000
2,826,647
2,046,747
779,900
3,000
217,500
3,000
217,500
3,000
217,500
3,000
217,500
16,000
16,000
283,500
283,500
86,000
86,000
16,000
16,000
283,500
283,500
854,300
778,000
76,300
174,000
174,000
28,000
28,000
11,000
11,000
45,000
45,000
16,000
448,460
448,460
16,000
2,000
2,000
16,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
145
145
771,300
695,000
76,300
150,000
150,000
40,000
40,000
75555
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
55,000
55,000
13,000
13,000
3,000
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
286,500
66,000
220,500
286,500
66,000
220,500
385,500
102,000
283,500
385,500
102,000
283,500
1,537,760
1,445,460
92,300
57,000
41,000
16,000
16,000
73750
3,096,647
2,306,747
789,900
448,460
448,460
1,409,760
1,333,460
76,300
71,000
71,000
36 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92060
625
Administracija
13-07-2012, 14:23 PM
h
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
981
981
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
56,000
56,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000
4,394,598
4,359,598
35,000
269,000
244,000
25,000
72,000
72,000
49,000
49,000
39,000
39,000
10,000
10,000
Total
m
20,000
56,000
56,000
Kapitalne
Troskovi
26,000
26,000
26,000
26,000
464,000
117,000
347,000
550,000
183,000
367,000
464,000
117,000
347,000
550,000
183,000
367,000
83,904
61,904
22,000
4,845,502
4,737,502
108,000
83,904
61,904
22,000
207,904
159,904
48,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
28,000
28,000
15,000
5,000
10,000
2,000
2,000
45,000
35,000
10,000
93330
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
779
779
3,372,598
3,372,598
170,000
170,000
38,000
38,000
3,580,598
3,580,598
94530
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
185
185
945,000
910,000
35,000
45,000
30,000
15,000
22,000
22,000
1,012,000
962,000
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,352
1,352
6,049,676
6,016,676
33,000
763,982
631,982
132,000
225,610
225,610
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
28,237
28,237
31,813
15,713
16,100
60,050
43,950
16,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
28,237
28,237
31,813
15,713
16,100
60,050
43,950
16,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
183,923
183,923
122,367
65,217
57,150
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
g
Dnevnice
i
Plate
Predskolsko obrazovanje I ob
16013
163
Staf
92430
Mališevo
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85012
920
2012
2012
d
850
-
Kancelarija Predsednika Mali
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
60,000
60,000
27,678
27,678
60,000
60,000
2,865,142
2,231,729
633,413
9,964,410
9,105,997
858,413
393,968
276,818
117,150
37 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16313
195
13-07-2012, 14:23 PM
Administracija
Kancelarija Skupstine opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
183,923
183,923
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
122,367
65,217
57,150
Subvencije
i
Transferi
i
27,678
27,678
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
60,000
393,968
276,818
117,150
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
94,556
94,556
94,556
94,556
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
94,556
94,556
94,556
94,556
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
84,494
84,494
19,820
8,070
11,750
794,838
390,000
404,838
899,152
482,564
416,588
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
84,494
84,494
19,820
8,070
11,750
794,838
390,000
404,838
899,152
482,564
416,588
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
148,738
148,738
45,950
45,950
39,882
39,882
900,000
671,425
228,575
1,134,570
905,995
228,575
39,882
39,882
900,000
671,425
228,575
981,236
752,661
228,575
60,000
Drumska infrastruktura
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
30,254
30,254
11,100
11,100
18417
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
118,484
118,484
34,850
34,850
153,334
153,334
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,563
4,563
4,000
4,000
8,563
8,563
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,563
4,563
4,000
4,000
8,563
8,563
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
87,210
87,210
12,800
12,800
100,010
100,010
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda, sumarstvo i
Staf
18013
19565
470
f
Budzet i Finansije
17513
180
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine opst
16913
175
2012
2012
d
169
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
38 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
850
13-07-2012, 14:23 PM
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,442
43,442
6,400
6,400
49,842
49,842
47053
Razvoj i poljoprivredne inspe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
43,768
43,768
6,400
6,400
50,168
50,168
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
43,142
43,142
9,785
9,785
52,927
52,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
43,142
43,142
9,785
9,785
52,927
52,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,147
27,147
5,150
5,150
600,000
600,000
632,297
632,297
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
27,147
27,147
5,150
5,150
600,000
600,000
632,297
632,297
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
138
138
660,756
627,756
33,000
210,460
188,460
22,000
39,300
39,300
62,798
62,798
973,314
918,314
55,000
Kadastar i Geodezija
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
Prostorno planiranje i nadzo
Zdravstvo i socijalna zastit
Kultura Omladina i Sport
Staf
Opis
Poljoprivreda
66570
730
Opstine
47013
65065
660
2012
2012
d
650
-
73022
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,453
20,453
22,947
22,947
4,800
4,800
73800
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
122
122
593,855
560,855
33,000
172,153
150,153
22,000
31,000
31,000
75560
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
46,448
46,448
15,360
15,360
3,500
3,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,018
53,018
17,687
17,687
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
48,200
48,200
62,798
62,798
859,806
804,806
55,000
65,308
65,308
70,705
70,705
39 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
85013
626
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
53,018
53,018
17,687
17,687
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,065
1,065
4,633,892
4,633,892
284,150
259,150
25,000
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
70,705
70,705
118,750
118,750
507,506
507,506
5,544,298
5,519,298
25,000
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,453
20,453
5,150
5,150
92450
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
150,946
150,946
10,000
10,000
4,578
4,578
93360
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
815
815
3,527,572
3,527,572
197,000
197,000
66,502
66,502
94560
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
206
206
934,921
934,921
72,000
47,000
25,000
47,670
47,670
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
136
136
699,882
699,882
89,526
84,526
5,000
21,910
21,910
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
66,561
66,561
6,000
6,000
3,000
3,000
75,561
75,561
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
66,561
66,561
6,000
6,000
3,000
3,000
75,561
75,561
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
38,947
38,947
28,902
28,902
8,500
8,500
6,500
6,500
82,849
82,849
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
38,947
38,947
28,902
28,902
8,500
8,500
6,500
6,500
82,849
82,849
Kancelarija predsednika
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
16314
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
92065
16014
163
Opstine
Opis
f
Mamuša
160
2012
2012
d
920
-
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
25,603
25,603
165,524
165,524
507,506
507,506
4,298,580
4,298,580
1,054,591
1,029,591
25,000
3,000
3,000
212,968
159,968
53,000
1,027,286
969,286
58,000
40 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Budzetiranje
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
50,442
50,442
50,442
50,442
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
50,442
50,442
50,442
50,442
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
28,749
28,749
5,925
5,925
34,674
34,674
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
28,749
28,749
5,925
5,925
34,674
34,674
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
58,887
58,887
6,571
6,571
7,360
7,360
196,853
145,103
51,750
269,671
217,921
51,750
6,571
6,571
7,360
7,360
196,853
145,103
51,750
223,066
171,316
51,750
18014
Drumska infrastruktura
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
12,282
12,282
18418
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
46,604
46,604
46,604
46,604
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
6,572
6,572
6,572
6,572
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
6,572
6,572
6,572
6,572
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,217
22,217
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Kancelarija za zajednice
Kancelarija za zajednice
Kadastar i Geodezija
65070
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija Skupstine opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
19770
650
f
Budzet i Finansije
17514
180
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine opst
16914
175
2012
2012
d
169
-
Kadastralne sluzbe
1,250
1,250
22,217
22,217
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,250
1,250
23,467
22,217
1,250
23,467
22,217
1,250
41 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
631
13-07-2012, 14:23 PM
f
Kancelarija predsednika
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
103,797
103,797
73023
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,861
8,861
73850
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
85,972
85,972
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,964
8,964
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
69
69
323,709
323,709
Socijalne sluzbe
Obrazovanje i Nauka
Decane
160
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
75565
920
2012
2012
d
730
-
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
18,029
13,029
5,000
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
3,050
3,050
0
0
124,876
119,876
5,000
8,861
8,861
18,029
13,029
5,000
3,050
3,050
0
0
107,051
102,051
5,000
8,964
8,964
24,099
24,099
3,000
3,000
8,365
8,365
359,173
359,173
92070
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,630
25,630
25,630
25,630
92470
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
13,593
13,593
13,593
13,593
93390
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
54
54
246,987
246,987
19,099
19,099
2,000
2,000
94590
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
37,499
37,499
5,000
5,000
1,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
849
849
3,991,652
3,958,652
33,000
383,242
376,242
7,000
126,130
126,130
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
51,994
51,994
85,000
85,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,365
8,365
276,451
276,451
43,499
43,499
10,314
10,314
1,726,191
1,234,656
491,535
6,237,529
5,705,994
531,535
10,314
10,314
1,686,191
1,194,656
491,535
1,833,499
1,341,964
491,535
42 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16015
Nabavka
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18015
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Budzet i Finansije
17515
180
Administracija
Nabavka
16775
175
Kancelarija Predsednika Dec
Inspekcije
16629
167
Opstine
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
f
Administracija i Osoblje
16315
166
2012
2012
d
163
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
51,994
51,994
85,000
85,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
115,853
115,853
29,110
29,110
144,963
144,963
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
115,853
115,853
29,110
29,110
144,963
144,963
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,956
26,956
4,500
4,500
31,456
31,456
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
26,956
26,956
4,500
4,500
31,456
31,456
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,206
15,206
1,000
1,000
16,206
16,206
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,206
15,206
1,000
1,000
16,206
16,206
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
57,007
57,007
8,000
8,000
65,007
65,007
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
57,007
57,007
8,000
8,000
65,007
65,007
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
91,993
91,993
25,000
25,000
61,080
61,080
178,073
178,073
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,673
33,673
19,900
19,900
61,080
61,080
114,653
114,653
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,314
10,314
1,686,191
1,194,656
491,535
1,833,499
1,341,964
491,535
43 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18275
Poljoprivreda
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66080
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Kadastar i Geodezija
65075
660
Vatrogasna Sluzba Decane
Ekonomski Razvoj
48015
650
f
Poljoprivreda, sumarstvo i
47015
480
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19575
470
2012
2012
d
195
-
Prostorno Planiranje i Regula
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
58,320
58,320
5,100
5,100
63,420
63,420
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,929
17,929
2,000
2,000
19,929
19,929
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,929
17,929
2,000
2,000
19,929
19,929
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
63,960
63,960
5,000
5,000
68,960
68,960
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
63,960
63,960
5,000
5,000
68,960
68,960
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,281
15,281
2,000
2,000
17,281
17,281
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,281
15,281
2,000
2,000
17,281
17,281
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,966
27,966
2,000
2,000
29,966
29,966
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,966
27,966
2,000
2,000
29,966
29,966
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,199
30,199
4,000
4,000
34,199
34,199
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,199
30,199
4,000
4,000
34,199
34,199
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
44 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
850
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
632
Djakovica
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
132
132
693,424
660,424
33,000
123,632
116,632
7,000
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
35,050
35,050
852,106
812,106
40,000
73024
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,615
6,615
2,000
2,000
73900
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
121
121
644,002
611,002
33,000
114,632
107,632
7,000
31,050
31,050
789,684
749,684
40,000
75570
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
42,807
42,807
7,000
7,000
4,000
4,000
53,807
53,807
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
51,512
51,512
5,000
5,000
56,512
56,512
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
51,512
51,512
5,000
5,000
56,512
56,512
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
589
589
2,632,252
2,632,252
84,000
84,000
Kultura Omladina i Sport
85015
920
2012
2012
d
730
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
8,615
8,615
30,000
30,000
92075
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,533
29,533
4,000
4,000
93420
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
457
457
1,977,894
1,977,894
57,000
57,000
20,000
20,000
94620
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126
126
624,825
624,825
23,000
23,000
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,246
2,246
10,173,871
10,163,871
10,000
1,538,568
1,301,938
236,630
546,799
519,799
27,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40,000
40,000
2,786,252
2,786,252
33,533
33,533
40,000
40,000
2,094,894
2,094,894
657,825
657,825
473,000
50,000
423,000
5,610,478
3,523,820
2,086,658
18,342,716
15,559,428
2,783,288
45 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Nabavka
Kancelarija Skupstine opst
16916
175
Administracija
Nabavka
16780
169
Kancelarija predsednika
Inspekcije
16631
167
f
Administracija i Osoblje
16316
166
Opstine
Budzet i Finansije
Staf
Opis
Kancelarija predsednika
16016
163
2012
2012
d
160
-
Kancelarija Skupstine opstin
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
49,560
49,560
35,000
35,000
140,000
50,000
90,000
224,560
134,560
90,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
49,560
49,560
35,000
35,000
140,000
50,000
90,000
224,560
134,560
90,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55
55
200,800
200,800
203,000
203,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55
55
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
103,000
103,000
30,000
30,000
133,000
133,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
103,000
103,000
30,000
30,000
133,000
133,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,500
20,500
4,000
4,000
24,500
24,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,500
20,500
4,000
4,000
24,500
24,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
121,614
121,614
7,676
7,676
129,290
129,290
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
121,614
121,614
7,676
7,676
129,290
129,290
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
121,200
121,200
40,000
40,000
153,000
153,000
105,000
105,000
200,800
200,800
203,000
203,000
153,000
153,000
105,000
105,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,321,000
2,010,000
311,000
661,800
556,800
105,000
661,800
556,800
105,000
2,482,200
2,171,200
311,000
46 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17516
195
13-07-2012, 14:23 PM
f
Budzetiranje
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
121,200
121,200
40,000
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
65
65
300,328
300,328
97,000
97,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,900
35,900
27,000
27,000
18420
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
57
57
264,428
264,428
70,000
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
62,700
62,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
Poljoprivreda
Ekonomski Razvoj
Kadastar i Geodezija
g
Dnevnice
i
Plate
Drumska infrastruktura
48016
650
Staf
18016
47016
480
Opstine
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
19580
470
2012
2012
d
180
-
Planiranje gospodarskog raz
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
m
13,000
13,000
13,000
13,000
2,321,000
2,010,000
311,000
2,482,200
2,171,200
311,000
1,350,000
790,000
560,000
1,760,328
1,200,328
560,000
1,350,000
790,000
560,000
1,412,900
852,900
560,000
0
347,428
347,428
0
0
20,400
20,400
14,900
14,900
20,000
55,300
35,300
20,000
20,000
20,400
20,400
14,900
14,900
20,000
55,300
35,300
20,000
20,000
60,911
60,911
31,700
31,700
1,600
1,600
Total
160,000
270,000
100,000
170,000
524,211
194,211
330,000
270,000
100,000
170,000
524,211
194,211
330,000
55,292
16,662
38,630
789,491
359,833
429,658
907,483
439,195
468,288
62,700
62,700
55,292
16,662
38,630
789,491
359,833
429,658
907,483
439,195
468,288
75,692
75,692
38,000
38,000
160,000
60,911
60,911
31,700
31,700
1,600
1,600
160,000
160,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,000
12,000
125,692
125,692
47 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
65080
Kadastralne sluzbe
Urbano planiranje I inspekcij
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
75,692
75,692
38,000
38,000
12,000
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
67,800
67,800
20,000
20,000
8,000
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
377
377
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
67,800
67,800
20,000
20,000
1,916,501
1,906,501
10,000
249,000
199,000
50,000
31,000
31,000
10,000
10,000
8,000
8,000
60,000
60,000
220,000
170,000
50,000
50,000
50,000
75575
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
69,500
69,500
19,000
19,000
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
129,860
129,860
85,000
85,000
42,000
42,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,574
1,574
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Obrazovanje i Nauka
Administracija
3,000
61,000
3,000
61,000
3,000
61,000
3,000
61,000
159,800
95,800
64,000
70,000
193,327
93,327
100,000
2,488,828
2,258,828
230,000
129,860
129,860
6,923,005
6,923,005
50,300
50,300
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
85,000
85,000
42,000
42,000
159,800
95,800
64,000
111,000
41,000
70,000
70,000
1,816,001
1,806,001
10,000
Total
125,692
125,692
70,000
353
353
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
m
70,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
Sluzbe primarnog zdravstva
92080
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
73950
85016
920
f
Zdravstvo i socijalna zastit
73025
850
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66385
730
2012
2012
d
660
-
193,327
93,327
100,000
2,279,328
2,119,328
160,000
98,500
98,500
60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
366,860
256,860
110,000
470,660
170,660
300,000
8,298,864
7,803,864
495,000
64,960
64,960
343,259
273,259
70,000
628,000
480,000
148,000
257,199
230,199
27,000
20,000
190,000
140,000
50,000
17,999
17,999
20,000
20,000
20,000
366,860
256,860
110,000
48 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
163
Predskolsko obrazovanje I ob
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
73
73
267,000
267,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
50,000
50,000
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
27,200
12,200
15,000
3,700
3,700
347,900
282,900
65,000
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,159
1,159
5,074,048
5,074,048
276,000
270,000
6,000
130,000
130,000
335,000
75,000
260,000
5,815,048
5,549,048
266,000
94650
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
330
330
1,531,657
1,531,657
112,000
70,000
42,000
82,000
70,000
12,000
67,000
27,000
40,000
1,792,657
1,698,657
94,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
948
948
4,357,836
4,317,836
40,000
870,050
780,825
89,225
150,258
150,258
327,284
203,307
123,977
1,856,364
1,239,986
616,378
7,561,792
6,692,212
869,580
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
71,610
71,610
24,500
19,500
5,000
1,000
1,000
77,936
34,959
42,977
308,875
275,375
33,500
483,921
402,444
81,477
1,000
1,000
77,936
34,959
42,977
308,875
275,375
33,500
471,661
390,184
81,477
Kancelarija predsednika
16017
Kancelarija predsednika
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
59,850
59,850
24,000
19,000
5,000
16097
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
11,760
11,760
500
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
170,100
170,100
40,000
40,000
45,000
45,000
7,644
7,644
21,000
21,000
0
283,744
283,744
0
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
170,100
170,100
40,000
40,000
45,000
45,000
7,644
7,644
21,000
21,000
0
283,744
283,744
0
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
36,430
36,430
6,000
6,000
360
360
42,790
42,790
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
36,430
36,430
6,000
6,000
360
360
42,790
42,790
Administracija i Osoblje
Administracija
Inspekcije
16633
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
93450
16317
166
Opstine
Opis
f
Istog
160
2012
2012
92510
633
-
Inspekcije
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,260
12,260
49 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Budzetiranje
Drumska infrastruktura
Kancelarija za zajednice
19585
470
Kancelarija Skupstine opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
18017
195
Nabavka
Budzet i Finansije
17517
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16917
175
Opstine
Poljoprivreda, sumarstvo i
Staf
Opis
Nabavka
16785
169
2012
2012
d
167
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,540
15,540
6,500
6,500
360
360
22,400
22,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,540
15,540
6,500
6,500
360
360
22,400
22,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
90,000
90,000
8,000
8,000
500
500
98,500
98,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
90,000
90,000
8,000
8,000
500
500
98,500
98,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
91,350
91,350
9,000
9,000
100,350
100,350
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
91,350
91,350
9,000
9,000
100,350
100,350
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
104,055
104,055
300,000
300,000
17,000
17,000
88,481
78,481
10,000
249,000
145,000
104,000
758,536
644,536
114,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
104,055
104,055
300,000
300,000
17,000
17,000
88,481
78,481
10,000
249,000
145,000
104,000
758,536
644,536
114,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
37,380
37,380
7,500
7,500
360
360
16,770
11,770
5,000
92,500
28,500
64,000
154,510
85,510
69,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
37,380
37,380
7,500
7,500
360
360
16,770
11,770
5,000
92,500
28,500
64,000
154,510
85,510
69,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
76,125
69,125
7,000
29,000
23,000
6,000
5,360
5,360
18,245
8,245
10,000
157,654
46,756
110,898
286,383
152,485
133,898
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47017
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Prostorno Planiranje i Regula
Zdravstvo i socijalna zastit
73026
13-07-2012, 14:23 PM
Poljoprivreda
Urbano planitanje I inpekc
66090
730
f
Kadastar i Geodezija
65085
660
Opstine
Staf
Opis
Ekonomski Razvoj
48017
650
2012
2012
d
480
-
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
76,125
69,125
7,000
29,000
23,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
26,670
26,670
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Subvencije
i
Transferi
i
5,360
5,360
Kapitalne
Troskovi
Total
m
18,245
8,245
10,000
157,654
46,756
110,898
286,383
152,485
133,898
40,513
40,513
480,041
365,564
114,477
547,224
432,747
114,477
26,670
26,670
40,513
40,513
480,041
365,564
114,477
547,224
432,747
114,477
10
10
41,475
41,475
7,500
7,500
48,975
48,975
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
41,475
41,475
7,500
7,500
48,975
48,975
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
22,155
22,155
5,500
5,500
360
360
26,982
26,982
286,861
153,018
133,843
341,858
208,015
133,843
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
22,155
22,155
5,500
5,500
360
360
26,982
26,982
286,861
153,018
133,843
341,858
208,015
133,843
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
138
138
698,870
672,870
26,000
123,000
89,000
34,000
28,000
28,000
15,996
5,996
10,000
59,004
34,004
25,000
924,870
829,870
95,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
17,430
17,430
5,000
5,000
10,000
32,430
22,430
10,000
10,000
74000
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
123
123
626,000
600,000
26,000
113,000
79,000
34,000
26,000
26,000
75580
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
55,440
55,440
5,000
5,000
2,000
2,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,996
5,996
59,004
34,004
25,000
830,000
745,000
85,000
62,440
62,440
51 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92085
634
Administracija
13-07-2012, 14:23 PM
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,125
34,125
5,000
5,000
15,546
5,546
10,000
41,454
31,454
10,000
96,125
76,125
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,125
34,125
5,000
5,000
15,546
5,546
10,000
41,454
31,454
10,000
96,125
76,125
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
654
654
2,841,951
2,834,951
7,000
258,037
213,812
44,225
51,958
51,958
59,684
23,684
36,000
159,976
139,316
20,660
3,371,606
3,263,721
107,885
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
36,540
36,540
10,000
10,000
800
800
36,000
83,340
47,340
36,000
36,000
39
39
133,500
133,500
56,725
18,500
38,225
10,210
10,210
93480
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
489
489
2,098,000
2,098,000
160,000
160,000
28,271
28,271
94680
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
119
119
573,911
566,911
7,000
31,312
25,312
6,000
12,677
12,677
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
944
944
4,400,396
4,370,396
30,000
528,281
456,095
72,186
135,429
112,615
22,814
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
47,744
47,744
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
Kancelarija Predsednika
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
g
Dnevnice
i
Plate
Predskolsko obrazovanje I ob
16018
163
Staf
92530
Klina
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85017
920
2012
2012
d
850
-
200,435
162,210
38,225
154,976
134,316
20,660
2,464,931
2,444,271
20,660
5,000
5,000
622,900
609,900
13,000
110,465
76,725
33,740
1,833,585
1,212,325
621,260
7,008,156
6,228,156
780,000
13,516
13,516
70,465
36,725
33,740
1,761,359
1,140,099
621,260
1,893,084
1,238,084
655,000
47,744
47,744
13,516
13,516
70,465
36,725
33,740
1,761,359
1,140,099
621,260
1,893,084
1,238,084
655,000
156,726
156,726
89,906
60,000
29,906
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
23,684
23,684
246,632
216,726
29,906
52 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16318
Kancelarija Skupstine opstin
Budzetiranje
Vatrogasci i inspekcije
Kancelarija za zajednice
19590
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Javne sluzbe, civilna odbr
18422
195
Administracija
Budzet i Finansije
17518
180
f
Kancelarija Skupstine opst
16918
175
Opstine
Staf
Opis
Inspekcije
16635
169
2012
2012
d
166
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
156,726
156,726
89,906
60,000
29,906
246,632
216,726
29,906
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,506
36,506
10,680
7,680
3,000
47,186
44,186
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,506
36,506
10,680
7,680
3,000
47,186
44,186
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
88,137
88,137
3,000
3,000
91,137
91,137
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
88,137
88,137
3,000
3,000
91,137
91,137
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
83,038
83,038
13,271
12,360
911
66,026
43,212
22,814
162,335
138,610
23,725
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
83,038
83,038
13,271
12,360
911
66,026
43,212
22,814
162,335
138,610
23,725
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
102,258
102,258
32,598
27,412
5,186
40,000
40,000
174,856
169,670
5,186
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
102,258
102,258
32,598
27,412
5,186
40,000
40,000
174,856
169,670
5,186
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,114
20,114
7,735
5,000
2,735
27,849
25,114
2,735
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
20,114
20,114
7,735
5,000
2,735
27,849
25,114
2,735
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
53 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
850
13-07-2012, 14:23 PM
Poljoprivreda
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66395
730
f
Kadastar i Geodezija
65090
660
Opstine
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Kultura Omladina i Sport
Staf
Opis
Poljoprivreda, sumarstvo i
47018
650
2012
2012
d
470
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,593
43,593
10,062
7,000
3,062
53,655
50,593
3,062
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,593
43,593
10,062
7,000
3,062
53,655
50,593
3,062
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,691
40,691
10,866
6,000
4,866
51,557
46,691
4,866
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,691
40,691
10,866
6,000
4,866
51,557
46,691
4,866
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
25,710
25,710
7,606
5,000
2,606
33,316
30,710
2,606
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
25,710
25,710
7,606
5,000
2,606
33,316
30,710
2,606
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
148
148
718,793
688,793
30,000
106,530
106,530
42,000
42,000
867,323
837,323
30,000
73027
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,507
10,507
74050
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
136
136
669,498
639,498
30,000
99,976
99,976
35,000
35,000
804,474
774,474
30,000
75585
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
38,789
38,789
6,554
6,554
7,000
7,000
52,343
52,343
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
57,086
57,086
19,914
10,000
9,914
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,507
10,507
77,000
67,086
9,914
54 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
85018
635
f
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
57,086
57,086
19,914
10,000
9,914
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
650
650
2,980,000
2,980,000
202,597
192,597
10,000
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
77,000
67,086
9,914
27,403
27,403
72,226
72,226
3,282,226
3,272,226
10,000
72,226
72,226
152,758
152,758
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
29,367
29,367
51,165
51,165
92550
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
35,750
35,750
11,128
1,128
10,000
1,075
1,075
47,953
37,953
10,000
93510
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
508
508
2,285,145
2,285,145
110,725
110,725
21,128
21,128
2,416,998
2,416,998
94710
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126
126
629,738
629,738
29,579
29,579
5,200
5,200
664,517
664,517
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,214
2,214
10,283,856
10,163,622
120,234
2,059,004
1,805,962
253,042
547,800
537,800
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
109,300
109,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
60
60
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
60
60
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika Pec
Administracija i Osoblje
16319
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
92090
16019
163
Opstine
Opis
Pec
160
2012
2012
d
920
-
Administracija
109,300
109,300
230,128
230,128
230,128
230,128
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
354,000
70,000
284,000
5,010,186
3,042,542
1,967,644
18,254,846
15,619,926
2,634,920
127,351
63,350
64,001
254,000
575,672
57,850
517,822
1,066,323
230,500
835,823
127,351
63,350
64,001
254,000
575,672
57,850
517,822
1,066,323
230,500
835,823
20,815
661,526
611,526
50,000
254,000
254,000
280,583
251,398
29,185
130,000
130,000
280,583
251,398
29,185
130,000
130,000
20,815
20,815
20,815
661,526
611,526
50,000
55 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Nabavka
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzet i Finansije
17519
180
Inspekcije
Kancelarija Skupstine opst
16919
175
f
Nabavka
16795
169
Opstine
Staf
Opis
Inspekcije
16637
167
2012
2012
d
166
-
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
121,000
121,000
54,500
54,500
175,500
175,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
25
25
121,000
121,000
54,500
54,500
175,500
175,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,000
30,000
5,000
5,000
35,000
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,000
30,000
5,000
5,000
35,000
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
138,590
138,590
5,000
5,000
143,590
143,590
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
138,590
138,590
5,000
5,000
143,590
143,590
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
163,000
163,000
52,000
52,000
215,000
215,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
163,000
163,000
52,000
52,000
215,000
215,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
56
56
285,000
285,000
193,000
166,000
27,000
126,000
116,000
10,000
18019
Javne sluzbe, civilna odbrana
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
60,000
60,000
147,000
120,000
27,000
115,000
105,000
10,000
18295
Vatrogasna Sluzba Pec
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
44
44
225,000
225,000
46,000
46,000
11,000
11,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
70,000
70,000
70,000
70,000
3,376,269
2,799,692
576,577
4,050,269
3,436,692
613,577
3,262,269
2,694,692
567,577
3,584,269
2,979,692
604,577
114,000
105,000
9,000
466,000
457,000
9,000
56 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
65495
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Pravna pitanja
Urbano planitanje I inpekc
66100
13-07-2012, 14:23 PM
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65095
660
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Ekonomski Razvoj
48019
650
f
Poljoprivreda, sumarstvo i
47019
480
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19595
470
2012
2012
d
195
-
Prostorno Planiranje i Regula
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,000
40,000
37,700
37,700
2,000
2,000
100,000
100,000
179,700
179,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
40,000
40,000
37,700
37,700
2,000
2,000
100,000
100,000
179,700
179,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
95,000
95,000
30,000
30,000
2,000
2,000
200,000
85,000
115,000
327,000
212,000
115,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
95,000
95,000
30,000
30,000
2,000
2,000
200,000
85,000
115,000
327,000
212,000
115,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
35,000
35,000
8,400
8,400
45,000
88,400
43,400
45,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
24,000
24,000
7,000
7,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
59,000
59,000
16,000
16,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
45,000
35,000
35,000
8,400
8,400
45,000
45,000
102,289
102,289
20,900
20,900
69,000
69,000
78,289
78,289
13,900
13,900
69,000
69,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
16,000
16,000
192,189
123,189
69,000
161,189
92,189
69,000
31,000
31,000
150,000
150,000
59,000
59,000
88,400
43,400
45,000
150,000
150,000
225,000
75,000
150,000
225,000
75,000
150,000
57 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
375
375
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
1,889,581
1,814,581
75,000
414,422
382,000
32,422
109,500
109,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
25,328
25,328
10,000
10,000
840
840
74100
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
350
350
1,781,753
1,706,753
75,000
379,422
347,000
32,422
99,660
99,660
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
82,500
82,500
25,000
25,000
9,000
9,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,517
1,517
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
62
62
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,017
1,017
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
424
424
Socijalne sluzbe
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92570
93540
94740
Administracija
Predskolsko obrazovanje I ob
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
196,000
196,000
Kapitalne
Troskovi
48,300
48,300
144,149
135,000
9,149
48,300
48,300
6,789,968
6,744,734
45,234
670,000
578,714
91,286
130,000
130,000
56,033
56,033
349,000
349,000
6,000
6,000
30,000
82,578
30,000
82,578
70,000
67,578
30,000
15,000
30,000
15,000
140,851
140,851
140,851
140,851
250,000
250,000
11,000
11,000
70,000
4,447,688
4,447,688
140,000
2,060,887
2,015,653
45,234
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
169,020
167,994
1,026
80,098
80,098
81,980
61,720
20,260
32,902
32,902
2,526,081
2,306,081
220,000
36,168
36,168
140,000
225,360
225,360
Total
m
67,578
144,149
135,000
9,149
196,000
196,000
Subvencije
i
Transferi
i
Administracija
92095
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
73028
85019
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
75590
850
2012
2012
d
730
-
50,000
50,000
50,000
50,000
2,328,413
2,153,413
175,000
161,500
116,500
45,000
529,300
379,300
150,000
529,300
379,300
150,000
7,839,968
7,453,448
386,520
551,033
411,033
140,000
316,360
236,360
80,000
4,746,806
4,695,780
51,026
2,225,769
2,110,275
115,494
58 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
Opstine
a
b
636
Junik
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Kancelarija Skupstine opstin
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18020
13-07-2012, 14:23 PM
Administracija
Budzet i Finansije
17520
180
Kancelarija predsednika
Kancelarija Skupstine opst
16920
175
f
Administracija i Osoblje
16320
169
Opstine
Drumska infrastruktura
Staf
Opis
Kancelarija predsednika
16020
163
2012
2012
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
830,962
830,962
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
272,059
272,059
Subvencije
i
Transferi
i
36,079
36,079
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
171
171
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
55,341
55,341
41,380
41,380
9,000
9,000
105,721
105,721
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
55,341
55,341
41,380
41,380
9,000
9,000
105,721
105,721
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
51,650
51,650
2,121
2,121
500
500
54,270
54,270
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
51,650
51,650
2,121
2,121
500
500
54,270
54,270
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,897
36,897
5,978
5,978
800
800
43,676
43,676
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
36,897
36,897
5,978
5,978
800
800
43,676
43,676
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
41,834
41,834
8,280
8,280
6,621
6,621
64,584
22,584
42,000
121,319
79,319
42,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
41,834
41,834
8,280
8,280
6,621
6,621
64,584
22,584
42,000
121,319
79,319
42,000
5,000
47,643
47,643
143,780
143,780
1,000
1,000
254,472
184,472
70,000
5,000
197,423
192,423
5,000
5,000
47,643
47,643
143,780
143,780
1,000
1,000
5,000
197,423
192,423
5,000
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,398,572
1,323,572
75,000
59 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
920
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Planiranje gospodarskog raz
Urbano planitanje I inpekc
66405
730
f
Ekonomski Razvoj
48020
660
Opstine
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Obrazovanje i Nauka
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19600
480
2012
2012
d
195
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,685
4,685
4,685
4,685
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,685
4,685
4,685
4,685
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
46,088
46,088
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,156
32,156
5,480
5,480
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
32,156
32,156
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
9,680
9,680
500
500
15,000
15,000
46,088
46,088
9,680
9,680
500
500
15,000
71,268
56,268
15,000
15,000
71,268
56,268
15,000
500
500
174,888
161,888
13,000
213,024
200,024
13,000
5,480
5,480
500
500
174,888
161,888
13,000
213,024
200,024
13,000
131,809
131,809
28,030
28,030
8,408
8,408
168,247
168,247
73029
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,506
10,506
4,780
4,780
250
250
15,536
15,536
74200
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
113,050
113,050
20,050
20,050
6,608
6,608
139,708
139,708
75595
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,252
8,252
3,200
3,200
1,550
1,550
13,002
13,002
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
85
85
382,859
382,859
27,330
27,330
8,750
8,750
418,939
418,939
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
60 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
641
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,004
20,004
6,980
6,980
300
300
27,284
27,284
93570
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
65
65
283,347
283,347
14,650
14,650
5,700
5,700
303,697
303,697
94770
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
79,508
79,508
5,700
5,700
2,750
2,750
87,958
87,958
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
470
470
1,610,600
1,610,600
220,974
220,974
30,410
27,186
3,224
7,635
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
109
109
10,410
7,186
3,224
7,635
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
109
109
10,410
7,186
3,224
7,635
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
73,000
73,000
7,780
7,780
4,500
4,500
85,280
85,280
Administracija i Osoblje
Administracija
Javne sluzbe, civilna odbr
366,937
366,937
366,937
366,937
19,151
19,151
19,151
19,151
1,080,578
1,080,578
2,950,197
2,939,338
10,859
38,000
38,000
442,133
431,274
10,859
38,000
38,000
442,133
431,274
10,859
7,635
7,635
7,635
18101
Vodnog gospodarstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,000
4,000
2,000
2,000
500
500
6,500
6,500
18425
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
69,000
69,000
5,780
5,780
4,000
4,000
78,780
78,780
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
21,414
21,414
17,000
17,000
2,500
2,500
924,021
924,021
964,935
964,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
21,414
21,414
17,000
17,000
2,500
2,500
924,021
924,021
964,935
964,935
Kancelarija za zajednice
19605
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
92100
16321
195
Opstine
Opis
Leposavic
180
2012
2012
d
163
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
61 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
642
f
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
85021
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
13-07-2012, 14:23 PM
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,500
12,500
129,743
129,743
6,000
6,000
118,557
118,557
266,800
266,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,500
12,500
129,743
129,743
6,000
6,000
118,557
118,557
266,800
266,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
14,500
14,500
3,000
3,000
1,000
1,000
18,500
18,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
14,500
14,500
3,000
3,000
1,000
1,000
18,500
18,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
329
329
1,122,249
1,122,249
44,300
44,300
6,000
6,000
1,172,549
1,172,549
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
52,000
52,000
4,300
4,300
1,500
1,500
57,800
57,800
93600
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
313
313
1,070,249
1,070,249
40,000
40,000
4,500
4,500
1,114,749
1,114,749
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,973
1,973
9,904,445
9,755,695
148,750
1,285,779
926,233
359,546
424,482
409,482
15,000
582,952
402,952
180,000
4,956,326
3,769,622
1,186,704
17,153,984
15,263,984
1,890,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
115,949
115,949
46,571
18,691
27,880
7,276
7,276
41,900
31,900
10,000
9,500
9,500
221,196
183,316
37,880
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
115,949
115,949
46,571
18,691
27,880
7,276
7,276
41,900
31,900
10,000
9,500
9,500
221,196
183,316
37,880
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
84
84
341,691
341,691
162,549
62,549
100,000
48,080
48,080
158,853
78,853
80,000
153,000
134,000
19,000
864,172
665,172
199,000
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
g
Dnevnice
i
Plate
Predskolsko obrazovanje I ob
16022
163
Staf
92610
Mitrovica
160
Opstine
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
74250
850
2012
2012
d
730
-
Kancelarija Predsednika
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
62 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
h
i
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
301,691
301,691
147,549
47,549
100,000
38,080
38,080
55,000
35,000
20,000
133,000
114,000
19,000
675,319
536,319
139,000
16562
Europskih integracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
40,000
40,000
15,000
15,000
10,000
10,000
103,853
43,853
60,000
20,000
20,000
188,853
128,853
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
126,213
126,213
35,590
6,715
28,875
408
408
124,150
124,150
286,361
257,486
28,875
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
126,213
126,213
35,590
6,715
28,875
408
408
124,150
124,150
286,361
257,486
28,875
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,362
20,362
8,200
8,200
360
360
4,300
4,300
33,222
33,222
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,362
20,362
8,200
8,200
360
360
4,300
4,300
33,222
33,222
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
153,439
153,439
19,760
19,760
500
500
23,500
23,500
197,199
197,199
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
153,439
153,439
19,760
19,760
500
500
23,500
23,500
197,199
197,199
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
177,066
177,066
34,145
4,145
30,000
408
408
50,000
50,000
261,619
231,619
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
177,066
177,066
34,145
4,145
30,000
408
408
50,000
50,000
261,619
231,619
30,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
46
46
289,758
289,758
57,483
57,483
6,100
6,100
123,000
123,000
516,341
516,341
Inspekcija
Inspekcija Mit
Nabavka
Nabavka
Kancelarija Skupstine opst
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
Javne sluzbe, civilna odbr
g
Robe
i
Usluge
76
76
17522
180
f
Dnevnice
i
Plate
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16922
175
Staf
Opis
Administracija
16810
169
Opstine
16322
16643
167
2012
2012
d
166
-
Budzetiranje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40,000
40,000
63 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
480
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
39
39
260,758
260,758
40,347
40,347
5,400
5,400
18466
Upravljanje prirodnim katastr
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,000
29,000
17,136
17,136
700
700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
24,048
24,048
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
Subvencije
i
Transferi
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kapitalne
Troskovi
Total
m
123,000
123,000
429,505
429,505
40,000
40,000
0
0
86,836
86,836
9,945
9,945
18,000
18,000
5,000
5,000
56,993
56,993
24,048
24,048
9,945
9,945
18,000
18,000
5,000
5,000
56,993
56,993
20
20
78,849
78,849
25,389
25,389
960
960
26,199
26,199
132,800
132,800
264,197
264,197
26,199
26,199
50,000
50,000
111,188
111,188
47022
Poljoprivreda
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,324
24,324
10,305
10,305
360
360
47102
Šumarstva i inspekcija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
54,525
54,525
15,084
15,084
600
600
82,800
82,800
153,009
153,009
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
49,287
49,287
114,505
114,505
77,000
77,000
2,932,441
2,052,737
879,704
3,173,233
2,293,529
879,704
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
49,287
49,287
114,505
114,505
77,000
77,000
2,932,441
2,052,737
879,704
3,173,233
2,293,529
879,704
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
78,120
78,120
13,621
13,621
360
360
50,500
50,500
142,601
142,601
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
78,120
78,120
13,621
13,621
360
360
50,500
50,500
142,601
142,601
Ekonomski Razvoj
Planiranje gospodarskog raz
Kadastar i Geodezija
65110
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
Opis
Vatrogasna Sluzba Mit
48022
650
Opstine
18310
19610
470
2012
2012
d
195
-
Kadastralne Sluzbe
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
64 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Prostorno Planiranje i Regula
Zdravstvo i socijalna zastit
73031
Staf
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
95,757
95,757
14,260
14,260
245
245
451,500
201,500
250,000
561,761
311,761
250,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
95,757
95,757
14,260
14,260
245
245
451,500
201,500
250,000
561,761
311,761
250,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
330
330
1,655,571
1,555,571
100,000
316,859
261,859
55,000
106,140
106,140
147,135
141,135
6,000
2,255,705
2,064,705
191,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
84,572
84,572
29,400
29,400
12,600
12,600
8,000
8,000
164,572
134,572
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
74300
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
280
280
1,440,139
1,340,139
100,000
261,579
226,579
35,000
88,500
88,500
133,135
133,135
1,923,353
1,788,353
135,000
75605
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
130,860
130,860
25,880
5,880
20,000
5,040
5,040
6,000
167,780
141,780
26,000
6,000
770
Sekundarni Zdravstvo
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
850
Kultura Omladina i Sport
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
64
64
238,204
238,204
34,954
18,413
16,541
50,000
50,000
268,000
208,000
60,000
245,000
245,000
836,158
759,617
76,541
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
64
64
238,204
238,204
34,954
18,413
16,541
50,000
50,000
268,000
208,000
60,000
245,000
245,000
836,158
759,617
76,541
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,276
1,276
6,460,132
6,411,382
48,750
391,949
290,699
101,250
126,645
111,645
15,000
504,500
472,500
32,000
7,483,226
7,286,226
197,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
37,718
37,718
76,645
61,645
15,000
500
500
504,500
472,500
32,000
619,363
572,363
47,000
85022
920
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92110
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66115
730
2012
2012
d
660
-
Administracija
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
65 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Predskolsko obrazovanje I ob
13-07-2012, 14:23 PM
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
44
44
154,287
154,287
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
80,000
10,000
70,000
15,000
15,000
249,287
164,287
85,000
913
913
4,004,566
4,004,566
155,614
155,614
91,945
91,945
4,252,125
4,252,125
94830
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
312
312
1,578,370
1,529,620
48,750
79,690
63,440
16,250
19,200
19,200
1,677,260
1,612,260
65,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,396
1,396
5,923,547
5,923,547
781,460
763,960
17,500
160,560
160,560
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
52
52
187,539
187,539
101,000
101,000
288,539
288,539
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
52
52
187,539
187,539
101,000
101,000
288,539
288,539
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
94,945
94,945
3,000
3,000
97,945
97,945
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
94,945
94,945
3,000
3,000
97,945
97,945
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
97,162
97,162
23,000
23,000
120,162
120,162
Kancelarija predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
Budzet i Finansije
h
Robe
i
Usluge
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16923
175
g
Dnevnice
i
Plate
Osnovno obrazovanje
16323
169
Staf
93630
16023
163
Opstine
Opis
Srbica
160
2012
2012
92630
643
-
Kancelarija Skupstine opstin
63,515
63,515
63,515
63,515
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,000
20,000
20,000
20,000
110,000
110,000
3,065,902
2,093,402
972,500
10,041,469
8,941,469
1,100,000
15,000
90,000
15,000
90,000
188,515
83,515
105,000
15,000
90,000
15,000
90,000
188,515
83,515
105,000
66 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
17523
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Geodetske usluge
Urbano planitanje I inpekc
66620
13-07-2012, 14:23 PM
Drumska infrastruktura
Kadastar i Geodezija
65315
660
Budzetiranje
Poljoprivreda, sumarstvo i
47023
650
f
Kancelarija za zajednice
19615
470
Opstine
Staf
Opis
Javne sluzbe, civilna odbr
18023
195
2012
2012
d
180
-
Prostorno planiranje i nadzo
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
97,162
97,162
23,000
23,000
120,162
120,162
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
163,658
163,658
154,860
154,860
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
30,321
30,321
7,000
7,000
500
500
37,821
37,821
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
30,321
30,321
7,000
7,000
500
500
37,821
37,821
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
54,548
54,548
16,500
16,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
46,453
46,453
6,500
6,500
52,953
52,953
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
46,453
46,453
6,500
6,500
52,953
52,953
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
34,473
34,473
6,500
6,500
2,680,406
1,807,906
872,500
2,721,379
1,848,879
872,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
34,473
34,473
6,500
6,500
2,680,406
1,807,906
872,500
2,721,379
1,848,879
872,500
47,000
47,000
5,000
370,518
365,518
5,000
5,000
163,658
163,658
154,860
154,860
47,000
47,000
5,000
370,518
365,518
5,000
5,000
20,000
91,048
71,048
20,000
20,000
54,548
54,548
16,500
16,500
20,000
91,048
71,048
20,000
20,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
67 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
203
203
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
913,060
913,060
35,833
35,833
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
103,780
102,280
1,500
Subvencije
i
Transferi
i
35,000
35,000
Total
m
10,000
10,000
7,000
7,000
Kapitalne
Troskovi
10,000
10,000
30,000
20,000
10,000
1,091,840
1,070,340
21,500
30,000
20,000
10,000
82,833
62,833
20,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
176
176
804,773
804,773
88,780
87,280
1,500
30,000
30,000
923,553
922,053
1,500
75610
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
72,454
72,454
8,000
8,000
5,000
5,000
85,454
85,454
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
68,850
68,850
14,000
14,000
10,600
10,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
985
985
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92115
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
74400
85023
920
Opstine
Opis
Zdravstvo i Socijalna Zasti
73032
850
2012
2012
d
730
-
Administracija
35,000
128,450
93,450
35,000
35,000
68,850
68,850
14,000
14,000
10,600
10,600
35,000
128,450
93,450
35,000
35,000
4,169,023
4,169,023
40,986
40,986
325,320
309,320
16,000
67,460
67,460
13,000
13,000
3,000
3,000
25,000
265,496
265,496
4,852,299
4,811,299
41,000
265,496
265,496
347,482
322,482
25,000
25,000
25,000
25,000
92650
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
52,253
52,253
18,000
2,000
16,000
3,940
3,940
74,193
58,193
16,000
93660
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
729
729
2,982,779
2,982,779
182,501
182,501
27,240
27,240
3,192,520
3,192,520
94860
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
231
231
1,093,005
1,093,005
111,819
111,819
33,280
33,280
1,238,104
1,238,104
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
68 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
644
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Kancelarija Predsednika
16024
Nabavka
Kancelarija Skupstine Ops
16924
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Nabavka
16820
169
Administracija
Inspekcije
16647
167
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
16324
166
Opstine
Staf
Opis
Vucitrn
163
2012
2012
d
160
-
Kancelarija Skupstine Opstin
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
274,750
224,750
50,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,571
1,571
7,222,060
7,189,013
33,047
1,171,444
1,002,492
168,952
119,863
76,944
42,919
3,824,395
2,347,313
1,477,082
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
94,728
94,728
30,001
30,001
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
21,600
21,600
10,000
10,000
31,600
31,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
21,600
21,600
10,000
10,000
31,600
31,600
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
110,038
110,038
4,000
4,000
114,038
114,038
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
110,038
110,038
4,000
4,000
114,038
114,038
42,919
167,648
124,729
42,919
42,919
94,728
94,728
30,001
30,001
42,919
167,648
124,729
42,919
42,919
129,112
129,112
86,605
86,605
32,000
32,000
129,112
129,112
86,605
86,605
32,000
32,000
70,356
70,356
10,000
10,000
4,000
4,000
70,356
70,356
10,000
10,000
4,000
4,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,612,512
10,840,512
1,772,000
247,717
215,717
32,000
247,717
215,717
32,000
84,356
80,356
4,000
84,356
80,356
4,000
69 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65120
660
Drumska infrastruktura
Poljoprivreda Sumarstvo i
47024
650
Budzetiranje
Kancelarija za zajednice
19620
470
f
Javne sluzbe, civilna odbr
18024
195
Opstine
Urbano planitanje I inpekc
Kadastralne sluzbe
Staf
Opis
Budzet i Finansije
17524
180
2012
2012
d
175
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
118,199
118,199
10,000
10,000
128,199
128,199
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
118,199
118,199
10,000
10,000
128,199
128,199
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
229,233
229,233
273,500
233,500
40,000
144,500
94,500
50,000
1,064,056
135,000
929,056
1,711,289
692,233
1,019,056
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
229,233
229,233
273,500
233,500
40,000
144,500
94,500
50,000
1,064,056
135,000
929,056
1,711,289
692,233
1,019,056
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
31,529
31,529
4,000
4,000
2,500
2,500
38,029
38,029
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
31,529
31,529
4,000
4,000
2,500
2,500
38,029
38,029
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
61,778
61,778
10,000
10,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
85,000
85,000
61,778
61,778
10,000
10,000
3,000
3,000
85,000
85,000
42,882
42,882
5,000
5,000
80,000
80,000
42,882
42,882
44,342
44,342
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,000
5,000
5,000
5,000
80,000
159,778
74,778
85,000
159,778
74,778
85,000
127,882
47,882
80,000
80,000
127,882
47,882
80,000
2,286,500
2,078,374
208,126
2,335,842
2,127,716
208,126
70 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66425
850
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i Socijalna Zasti
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
44,342
44,342
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
222
222
1,107,903
1,094,771
13,132
185,217
150,000
35,217
32,500
32,500
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
25,946
25,946
3,000
3,000
74450
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
205
205
1,033,114
1,019,982
13,132
161,217
126,000
35,217
28,000
28,000
75615
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,843
48,843
21,000
21,000
4,500
4,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
138,772
138,772
20,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,118
1,118
5,021,588
5,001,673
19,915
518,121
424,386
93,735
92,250
92,250
Kultura Omladina i Sport
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Subvencije
i
Transferi
i
73033
85024
920
2012
2012
d
730
-
Kapitalne
Troskovi
m
76,944
76,944
2,286,500
2,078,374
208,126
2,335,842
2,127,716
208,126
54,985
4,985
50,000
1,457,549
1,359,200
98,349
66,944
66,944
95,890
95,890
54,985
4,985
50,000
10,000
10,000
35,000
20,000
20,000
1,277,316
1,178,967
98,349
84,343
84,343
35,000
138,772
138,772
Total
35,000
193,772
158,772
35,000
35,000
193,772
158,772
35,000
182,854
128,954
53,900
5,814,813
5,647,263
167,550
92120
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
39,637
39,637
371,666
336,466
35,200
1,300
1,300
412,603
377,403
35,200
92670
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
28
28
113,316
113,316
53,145
3,145
50,000
11,600
11,600
178,061
128,061
50,000
93690
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
874
874
3,795,205
3,795,205
68,120
68,120
60,250
60,250
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
182,854
128,954
53,900
4,106,429
4,052,529
53,900
71 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Srednje obrazovanje
Kancelarija Predsednika
16025
163
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17525
180
Administracija
Kancelarija Skupstine opst
16925
175
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16325
169
Opstine
Javne sluzbe, civilna odbr
Budzetiranje
Staf
Opis
Zubin Potok
160
2012
2012
94890
645
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
207
207
1,073,430
1,053,515
19,915
25,190
16,655
8,535
19,100
19,100
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
337
337
1,147,368
1,147,368
92,439
90,210
2,229
11,392
11,392
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
21,000
21,000
11,563
11,563
4,392
4,392
36,955
36,955
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
21,000
21,000
11,563
11,563
4,392
4,392
36,955
36,955
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
90
90
291,000
291,000
14,337
12,108
2,229
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
90
90
14,337
12,108
2,229
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
35,000
35,000
5,299
5,299
1,000
1,000
41,299
41,299
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
35,000
35,000
5,299
5,299
1,000
1,000
41,299
41,299
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
291,000
291,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,117,720
1,089,270
28,450
7,853
7,853
7,853
7,853
7,853
7,853
727,632
727,632
1,986,684
1,976,602
10,082
315,190
305,108
10,082
315,190
305,108
10,082
66,927
66,927
72 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18429
13-07-2012, 14:23 PM
Vatrogasci i inspekcije
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
74500
920
f
Urbano planitanje I inpekc
66430
730
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19625
660
2012
2012
d
195
-
Sluzbe primarnog zdravstva
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
64,000
64,000
2,927
2,927
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,000
29,000
24,952
24,952
2,000
2,000
542,238
542,238
598,190
598,190
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,000
29,000
24,952
24,952
2,000
2,000
542,238
542,238
598,190
598,190
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
33,000
33,000
963
963
33,963
33,963
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
33,000
33,000
963
963
33,963
33,963
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
8,500
8,500
17,946
17,946
185,394
185,394
211,840
211,840
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
8,500
8,500
17,946
17,946
185,394
185,394
211,840
211,840
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
202
202
663,868
663,868
14,452
14,452
92690
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
120,000
120,000
1,927
1,927
93720
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
122
122
398,868
398,868
11,562
11,562
94920
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
145,000
145,000
963
963
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
66,927
66,927
2,000
2,000
680,320
680,320
121,927
121,927
2,000
2,000
412,430
412,430
145,963
145,963
73 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
646
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Kancelarija Predsednika
16026
Budzetiranje
Kancelarija za zajednice
19630
13-07-2012, 14:23 PM
Nabavka
Budzet i Finansije
17526
195
Administracija Zvecan
Nabavka
16830
175
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16326
167
Opstine
Staf
Opis
Zvecan
163
2012
2012
d
160
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
234
234
846,484
846,484
122,573
117,337
5,236
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
15,181
15,181
170
170
15,351
15,351
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
15,181
15,181
170
170
15,351
15,351
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
110,120
110,120
5,792
556
5,236
6,500
6,500
122,412
117,176
5,236
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
110,120
110,120
5,792
556
5,236
6,500
6,500
122,412
117,176
5,236
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,822
4,822
1,800
1,800
6,622
6,622
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,822
4,822
1,800
1,800
6,622
6,622
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
34,797
34,797
5,381
5,381
40,178
40,178
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
34,797
34,797
5,381
5,381
40,178
40,178
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
39,590
39,590
35,440
35,440
5,000
5,000
712,906
712,906
792,936
792,936
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
39,590
39,590
35,440
35,440
5,000
5,000
712,906
712,906
792,936
792,936
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,700
20,700
Kapitalne
Troskovi
885,906
885,906
1,875,663
1,870,427
5,236
74 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Planiranje gospodarskog raz
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
74550
920
Poljoprivreda
Urbano planitanje I inpekc
66435
730
f
Ekonomski Razvoj
48026
660
Opstine
Staf
Opis
Poljoprivreda, sumarstvo i
47026
480
2012
2012
d
470
-
Sluzbe primarnog zdravstva
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,300
6,300
2,560
2,560
8,860
8,860
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,300
6,300
2,560
2,560
8,860
8,860
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,300
6,300
1,560
1,560
7,860
7,860
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,300
6,300
1,560
1,560
7,860
7,860
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
26,252
26,252
370
370
26,622
26,622
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
26,252
26,252
370
370
26,622
26,622
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,944
23,944
27,000
27,000
4,000
4,000
173,000
173,000
227,944
227,944
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,944
23,944
27,000
27,000
4,000
4,000
173,000
173,000
227,944
227,944
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
167
167
579,178
579,178
42,500
42,500
5,200
5,200
626,878
626,878
92710
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
149,013
149,013
2,500
2,500
1,000
1,000
152,513
152,513
93750
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
105
105
359,601
359,601
37,000
37,000
3,200
3,200
399,801
399,801
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
75 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
Srednje obrazovanje
Kancelarija Presednika
16038
163
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcija
Budzet i Finansije
17538
180
Administracija
Inspekcija
16674
175
Kancelarija Presednika
Administracija i Osoblje
16338
166
Opstine
Javne Usluge,Civilna Zasti
Budzet
Staf
Opis
f
Severna Mitrovica
160
2012
2012
94950
647
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
70,564
70,564
3,000
3,000
1,000
1,000
74,564
74,564
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
742
742
1,444,655
1,444,655
159,711
159,711
57,359
57,359
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
17,203
17,203
7,303
7,303
3,424
3,424
27,930
27,930
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
17,203
17,203
7,303
7,303
3,424
3,424
27,930
27,930
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
70,057
70,057
16,052
16,052
17,920
17,920
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
19,272
19,272
3,160
3,160
192
192
22,624
22,624
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
19,272
19,272
3,160
3,160
192
192
22,624
22,624
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
10,767
10,767
1,950
1,950
192
192
12,909
12,909
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
10,767
10,767
1,950
1,950
192
192
12,909
12,909
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
53,317
53,317
40,347
40,347
5,400
5,400
99,064
99,064
10,000
10,000
10,000
10,000
70,057
70,057
16,052
16,052
17,920
17,920
10,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,117,774
1,117,774
2,789,500
2,779,500
10,000
114,030
104,030
10,000
114,030
104,030
10,000
76 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18442
770
Vatrogasci i Inspekcija
Opstinska kancelarija za zajed
Prostorno Planiranje i Regula
Osnovo Zdravstvo
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
40,347
40,347
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
30
30
53,317
53,317
5,400
5,400
99,064
99,064
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
6,220
6,220
6,220
6,220
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
6,220
6,220
6,220
6,220
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
14,829
14,829
6,710
6,710
115
115
630,000
630,000
651,655
651,655
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
14,829
14,829
6,710
6,710
115
115
630,000
630,000
651,655
651,655
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
33,038
33,038
16,341
16,341
4,860
4,860
15,000
15,000
69,239
69,239
15,000
15,000
35,036
35,036
73047
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
12,036
12,036
5,600
5,600
2,400
2,400
75170
Usluge u Osnovnom Zdravstv
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
11,861
11,861
9,621
9,621
1,500
1,500
22,982
22,982
75685
Socialne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
9,140
9,140
1,120
1,120
960
960
11,220
11,220
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
225
225
466,226
466,226
39,000
39,000
11,935
11,935
472,774
472,774
989,935
989,935
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
225
225
466,226
466,226
39,000
39,000
11,935
11,935
472,774
472,774
989,935
989,935
Sekondarno Zdravstvo
77190
13-07-2012, 14:23 PM
f
Urbansko Planiranje i Amb
66195
730
Opstine
Opis
Opstinska kancelarija za za
19890
660
2012
2012
d
195
-
Sekundarni Zdravstvo
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
77 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Administracija
Gnjilane
160
Kancelarija Predsednika
16027
163
Inspekcije
Nabavka
16835
13-07-2012, 14:23 PM
Administracija
Inspekcije
16653
167
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16327
166
Opstine
Nabavka
Staf
Opis
f
Obrazovanje i Nauka
92190
651
2012
2012
d
920
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
404
404
753,727
753,727
28,847
28,847
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
5,435
5,435
5,862
5,862
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,441
2,441
11,475,096
11,385,096
90,000
2,080,096
1,194,796
885,300
379,000
324,000
55,000
248,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
210,096
210,096
203,000
133,000
70,000
11,800
11,800
41,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
203,000
133,000
70,000
11,800
11,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
215,000
215,000
143,500
73,500
70,000
20,800
15,800
5,000
379,300
304,300
75,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
49
49
215,000
215,000
143,500
73,500
70,000
20,800
15,800
5,000
379,300
304,300
75,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
99,000
99,000
36,600
26,600
10,000
6,000
6,000
141,600
131,600
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
99,000
99,000
36,600
26,600
10,000
6,000
6,000
141,600
131,600
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,000
30,000
29,000
14,000
15,000
59,000
44,000
15,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,000
30,000
29,000
14,000
15,000
59,000
44,000
15,000
210,096
210,096
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13,321
13,321
795,895
795,895
11,297
11,297
248,500
41,500
41,500
41,500
3,980,214
1,969,014
2,011,200
18,162,906
14,872,906
3,290,000
2,853,127
1,953,127
900,000
3,319,523
2,308,023
1,011,500
2,853,127
1,953,127
900,000
3,319,523
2,308,023
1,011,500
78 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
Staf
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
189,000
189,000
10,000
10,000
199,000
199,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
189,000
189,000
10,000
10,000
199,000
199,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
171,000
171,000
44,500
24,500
20,000
12,000
12,000
227,500
207,500
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
37
37
171,000
171,000
44,500
24,500
20,000
12,000
12,000
227,500
207,500
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
50
50
256,000
256,000
323,000
173,000
150,000
88,900
48,900
40,000
831,987
15,887
816,100
1,499,887
493,787
1,006,100
831,987
15,887
816,100
1,094,987
168,887
926,100
18187
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
39,000
39,000
145,000
75,000
70,000
79,000
39,000
40,000
18431
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
217,000
217,000
178,000
98,000
80,000
9,900
9,900
404,900
324,900
80,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
21,000
21,000
4,000
4,000
1,000
1,000
26,000
26,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
21,000
21,000
4,000
4,000
1,000
1,000
26,000
26,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
70,000
70,000
21,800
16,800
5,000
8,900
8,900
100,700
95,700
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
70,000
70,000
21,800
16,800
5,000
8,900
8,900
100,700
95,700
5,000
Kancelarija za Zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda, sumarstvo i
47027
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija Skupstine opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
19635
470
f
Budzet i Finansije
17527
180
Opstine
Opis
Kancelarija Skupstine opst
16927
175
2012
2012
d
169
-
Poljoprivreda
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
79 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Urbano planitanje I inpekcija
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
110,000
110,000
25,700
19,700
6,000
11,900
11,900
147,600
141,600
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
110,000
110,000
25,700
19,700
6,000
11,900
11,900
147,600
141,600
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
84,000
84,000
20,800
20,800
8,900
8,900
113,700
113,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
84,000
84,000
20,800
20,800
8,900
8,900
113,700
113,700
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
311
311
1,689,000
1,629,000
60,000
232,600
176,600
56,000
54,500
44,500
10,000
84,000
40,000
84,000
40,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
41,000
41,000
21,800
21,800
5,000
5,000
84,000
40,000
84,000
40,000
2,100,100
1,850,100
250,000
191,800
67,800
124,000
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
284
284
1,570,000
1,510,000
60,000
198,000
148,000
50,000
44,500
34,500
10,000
1,812,500
1,692,500
120,000
75630
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
78,000
78,000
12,800
6,800
6,000
5,000
5,000
95,800
89,800
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
146,000
146,000
49,500
49,500
14,800
14,800
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,828
1,828
Kultura Omladina i Sport
Obrazovanje i Nauka
Staf
74600
85027
920
Geodetske usluge
Zdravstvo i Socijalna Zasti
73036
850
f
Urbano planitanje I inpekc
66440
730
Opstine
Opis
Kadastar i Geodezija
65335
660
2012
2012
d
650
-
Sluzbe za kulturu
84,000
294,300
210,300
84,000
84,000
146,000
146,000
49,500
49,500
14,800
14,800
84,000
294,300
210,300
84,000
84,000
8,185,000
8,155,000
30,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
936,096
452,796
483,300
139,500
139,500
39,000
255,100
39,000
255,100
9,554,696
8,747,296
807,400
80 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
d
e
f
Administracija
h
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
19
19
96,000
96,000
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
486,846
98,046
388,800
3,000
3,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
39,000
255,100
39,000
255,100
879,946
197,046
682,900
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
76
76
300,000
300,000
138,600
58,600
80,000
23,800
23,800
462,400
382,400
80,000
93780
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,256
1,256
5,429,000
5,429,000
224,650
224,650
85,900
85,900
5,739,550
5,739,550
94980
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
477
477
2,360,000
2,330,000
30,000
86,000
71,500
14,500
26,800
26,800
2,472,800
2,428,300
44,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
796
796
3,761,520
3,751,520
10,000
390,545
364,725
25,820
95,500
95,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
81,215
81,215
42,045
30,425
11,620
18,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
42,045
30,425
11,620
18,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
103,194
103,194
56,001
48,001
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
103,194
103,194
56,001
48,001
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
84,357
84,357
9,000
9,000
93,357
93,357
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
84,357
84,357
9,000
9,000
93,357
93,357
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
Administracija
Kancelarija Skupstine Ops
16928
13-07-2012, 14:23 PM
g
Dnevnice
i
Plate
Predskolsko obrazovanje I ob
16328
169
Staf
92730
16028
163
Opstine
Opis
Kacanik
160
2012
2012
92135
652
-
Kancelarija Skupstine Opstin
81,215
81,215
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
1,180,190
652,880
527,310
5,457,755
4,864,625
593,130
710,761
431,306
279,455
852,021
542,946
309,075
710,761
431,306
279,455
852,021
542,946
309,075
25,500
25,500
25,000
25,000
209,695
201,695
8,000
25,500
25,500
25,000
25,000
209,695
201,695
8,000
30,000
18,000
18,000
81 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
195
660
13-07-2012, 14:23 PM
f
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
63,231
63,231
9,000
9,000
72,231
72,231
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
63,231
63,231
9,000
9,000
72,231
72,231
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
26
26
127,008
127,008
17,000
17,000
6,000
6,000
64,220
30,000
34,220
214,228
180,008
34,220
64,220
30,000
34,220
110,188
75,968
34,220
Drumska infrastruktura
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,968
34,968
7,000
7,000
4,000
4,000
18432
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
92,040
92,040
10,000
10,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,874
4,874
1,000
1,000
5,874
5,874
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,874
4,874
1,000
1,000
5,874
5,874
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
59,183
59,183
15,000
15,000
100,000
50,000
50,000
174,183
124,183
50,000
Kancelarija za zajednice
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda Sumarstvo i
Urbano planitanje I inpekc
Staf
18028
19640
470
Opstine
Opis
Budzet i Finansije
17528
180
2012
2012
d
175
-
104,040
104,040
47028
Poljoprivreda
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
21,650
21,650
5,000
5,000
50,000
50,000
76,650
76,650
47108
Šumarstva i inspekcija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
37,533
37,533
10,000
10,000
50,000
50,000
97,533
47,533
50,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
125,209
61,574
63,635
194,846
131,211
63,635
62,637
62,637
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,000
7,000
82 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
66445
74700
75635
Kamenica
13-07-2012, 14:23 PM
f
Urbano planitanje I inpekcija
Administracija
Sluzbe primarnog zdravstva
Socijalne Sluzbe
Obrazovanje i Nauka
92140
653
Opstine
Staf
Opis
Zdravstvo i socijalna zastit
73037
920
2012
2012
d
730
-
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
62,637
62,637
7,000
7,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
115
115
552,370
552,370
80,000
75,800
4,200
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
103
103
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
573
573
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
21,150
21,150
Subvencije
i
Transferi
i
14,000
14,000
2,800
2,800
Kapitalne
Troskovi
m
125,209
61,574
63,635
194,846
131,211
63,635
2,000
20,000
2,000
20,000
668,370
642,170
26,200
2,000
25,950
23,950
2,000
2,000
500,034
500,034
71,200
67,000
4,200
12,000
12,000
31,186
31,186
6,000
6,000
2,000
2,000
2,623,451
2,613,451
10,000
154,499
152,499
2,000
50,000
50,000
76,749
76,749
19,000
19,000
9,500
9,500
Total
20,000
20,000
603,234
579,034
24,200
39,186
39,186
10,000
10,000
10,000
10,000
135,000
55,000
80,000
2,972,950
2,870,950
102,000
135,000
55,000
80,000
250,249
160,249
90,000
92750
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
45,767
45,767
10,000
10,000
3,000
3,000
58,767
58,767
93810
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
432
432
1,944,035
1,944,035
86,999
86,999
28,000
28,000
2,059,034
2,059,034
95010
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
110
110
556,900
546,900
10,000
38,500
36,500
2,000
9,500
9,500
604,900
592,900
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,165
1,165
5,256,600
5,198,800
57,800
423,652
403,452
20,200
132,000
132,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27,500
27,500
1,308,952
636,952
672,000
7,148,704
6,398,704
750,000
83 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Administracija
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzet i Finansije
17529
180
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Skupstine Ops
16929
175
f
Administracija i Osoblje
16329
169
Opstine
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
Staf
Opis
Kancelarija Predsednika
16029
163
2012
2012
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
101,050
101,050
64,552
58,552
6,000
1,240,323
568,323
672,000
1,405,925
727,925
678,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
101,050
101,050
64,552
58,552
6,000
1,240,323
568,323
672,000
1,405,925
727,925
678,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
147,191
147,191
24,000
24,000
171,191
171,191
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
39
39
147,191
147,191
24,000
24,000
171,191
171,191
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
101,000
101,000
7,000
7,000
108,000
108,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
101,000
101,000
7,000
7,000
108,000
108,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
92,300
92,300
15,000
15,000
107,300
107,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
92,300
92,300
15,000
15,000
107,300
107,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
43
43
194,929
194,929
43,000
43,000
50,000
50,000
287,929
287,929
50,000
50,000
104,759
104,759
18189
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
31,759
31,759
23,000
23,000
18433
Vatrogasci i inspekcije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
129,000
129,000
15,000
15,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
144,000
144,000
84 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18473
730
13-07-2012, 14:23 PM
Upravljanje prirodnim katastr
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Kadastar i Geodezija
65145
660
f
Poljoprivreda Sumarstvo i
47029
650
Opstine
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19645
470
2012
2012
d
195
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
34,170
34,170
5,000
5,000
39,170
39,170
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,570
27,570
8,000
8,000
35,570
35,570
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
27,570
27,570
8,000
8,000
35,570
35,570
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
50,000
50,000
15,000
15,000
65,000
65,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
50,000
50,000
15,000
15,000
65,000
65,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
48,550
48,550
7,000
7,000
55,550
55,550
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
48,550
48,550
7,000
7,000
55,550
55,550
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
18
18
85,700
85,700
12,000
12,000
97,700
97,700
66450
Urbano planitanje I inpekcija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
31,700
31,700
6,000
6,000
37,700
37,700
66650
Prostorno planiranje i nadzo
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
54,000
54,000
6,000
6,000
60,000
60,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
164
164
867,000
820,000
47,000
69,500
64,500
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
25,000
25,000
5,000
5,000
68,629
68,629
1,035,129
983,129
52,000
85 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
654
Novo Brdo
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
73038
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,000
15,000
1,500
1,500
74750
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
145
145
789,000
742,000
47,000
60,000
55,000
5,000
20,000
20,000
75640
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
63,000
63,000
8,000
8,000
5,000
5,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
88,700
88,700
7,000
7,000
22,500
22,500
118,200
118,200
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
88,700
88,700
7,000
7,000
22,500
22,500
118,200
118,200
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
807
807
3,452,610
3,441,810
10,800
151,600
142,400
9,200
57,000
57,000
3,661,210
3,641,210
20,000
Kultura Omladina i Sport
85029
920
2012
2012
d
850
-
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
16,500
16,500
5,000
5,000
68,629
68,629
942,629
890,629
52,000
76,000
76,000
92145
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
49,030
49,030
27,400
27,400
5,000
5,000
81,430
81,430
92770
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
84,500
84,500
11,000
11,000
5,000
5,000
100,500
100,500
93840
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
578
578
2,408,280
2,408,280
74,000
74,000
32,000
32,000
2,514,280
2,514,280
95040
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
196
196
910,800
900,000
10,800
39,200
30,000
9,200
15,000
15,000
965,000
945,000
20,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
339
339
1,515,552
1,515,552
157,333
126,933
30,400
30,348
30,348
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
47,917
47,917
527,940
491,940
36,000
2,279,090
2,212,690
66,400
86 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Inspekcije
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzet i Finansije
17530
180
Administracija
Kancelarija Skupstine Ops
16930
175
Kancelarija Predsednika
Inspekcije
16659
169
f
Administracija i Osoblje
16330
166
Opstine
Javne sluzbe, civilna odbr
Budzetiranje
Staf
Opis
Kancelarija predsednika
16030
163
2012
2012
d
160
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
41,577
41,577
8,077
6,077
2,000
3,000
3,000
52,654
50,654
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
41,577
41,577
8,077
6,077
2,000
3,000
3,000
52,654
50,654
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
117,500
117,500
13,874
3,937
9,937
11,254
11,254
142,628
132,691
9,937
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
117,500
117,500
13,874
3,937
9,937
11,254
11,254
142,628
132,691
9,937
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
16,100
16,100
1,800
1,800
17,900
17,900
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
16,100
16,100
1,800
1,800
17,900
17,900
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
56,500
56,500
3,873
2,873
1,000
2,000
2,000
62,373
61,373
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
56,500
56,500
3,873
2,873
1,000
2,000
2,000
62,373
61,373
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
32,800
32,800
9,547
4,547
5,000
406,304
370,304
36,000
448,651
407,651
41,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
32,800
32,800
9,547
4,547
5,000
406,304
370,304
36,000
448,651
407,651
41,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
55,000
55,000
8,000
4,937
3,063
20,000
20,000
85,000
81,937
3,063
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,000
2,000
87 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18190
Poljoprivreda
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
74800
13-07-2012, 14:23 PM
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Urbano planitanje I inpekc
66455
730
Javne infrastrukture
Kadastar i Geodezija
65150
660
f
Poljoprivreda Sumarstvo R
47030
650
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19650
470
2012
2012
d
195
-
Sluzbe primarnog zdravstva
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
55,000
55,000
8,000
4,937
3,063
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,400
24,400
1,800
1,800
26,200
26,200
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,400
24,400
1,800
1,800
26,200
26,200
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
36,000
36,000
5,000
3,000
2,000
21,819
21,819
62,819
60,819
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
36,000
36,000
5,000
3,000
2,000
21,819
21,819
62,819
60,819
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
11,500
11,500
2,500
1,500
1,000
14,000
13,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
11,500
11,500
2,500
1,500
1,000
14,000
13,000
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
21,000
21,000
2,500
1,500
1,000
20,000
20,000
43,500
42,500
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
21,000
21,000
2,500
1,500
1,000
20,000
20,000
43,500
42,500
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
46
46
175,276
175,276
10,411
9,011
1,400
4,594
4,594
6,098
6,098
196,379
194,979
1,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
42
42
156,828
156,828
8,840
7,840
1,000
3,594
3,594
6,098
6,098
175,360
174,360
1,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,000
2,000
20,000
20,000
85,000
81,937
3,063
88 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
75645
655
f
Socijalne Sluzbe
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
18,448
18,448
1,571
1,171
400
1,000
1,000
21,019
20,619
400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
37,000
37,000
6,000
2,000
4,000
5,000
5,000
10,000
10,000
58,000
54,000
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
37,000
37,000
6,000
2,000
4,000
5,000
5,000
10,000
10,000
58,000
54,000
4,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
188
188
890,899
890,899
83,951
83,951
14,500
14,500
8,000
8,000
71,636
71,636
1,068,986
1,068,986
14,500
14,500
8,000
8,000
28,636
28,636
118,087
118,087
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
49,464
49,464
17,487
17,487
92790
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
10,312
10,312
2,000
2,000
93870
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126
126
644,156
644,156
43,000
43,000
95070
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
45
45
186,967
186,967
21,464
21,464
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
516
516
1,600,302
1,600,302
308,928
308,928
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
77,732
77,732
16,000
16,000
2,000
2,000
95,732
95,732
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
77,732
77,732
16,000
16,000
2,000
2,000
95,732
95,732
Kancelarija Predsednika
16031
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
92150
Štrpce
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85030
920
2012
2012
d
850
-
Kancelarija Predsednika
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,312
12,312
43,000
43,000
730,156
730,156
208,431
208,431
76,471
76,471
5,000
5,000
1,828,049
1,656,649
171,400
3,818,750
3,647,350
171,400
89 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Budzetiranje
Vatrogasna Sluzba Strpce
Kancelarija za zajednice
19855
480
Kancelarija Skupstine Opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
18355
195
Administracija
Budzet i Finansije
17531
180
f
Kancelarija Skupstine Ops
16931
175
Opstine
Ekonomski Razvoj
Kancelarija za Zajednice
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16331
169
2012
2012
d
163
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
89,258
89,258
32,000
32,000
34,125
34,125
155,383
155,383
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
89,258
89,258
32,000
32,000
34,125
34,125
155,383
155,383
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
64,303
64,303
4,000
4,000
68,303
68,303
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
64,303
64,303
4,000
4,000
68,303
68,303
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
49,656
49,656
5,300
5,300
54,956
54,956
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
49,656
49,656
5,300
5,300
54,956
54,956
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
42,278
42,278
19,000
19,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,433
10,433
1,000
1,000
11,433
11,433
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,433
10,433
1,000
1,000
11,433
11,433
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
74,698
74,698
6,000
6,000
50,000
50,000
42,278
42,278
19,000
19,000
50,000
50,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
500
500
111,278
61,278
50,000
111,278
61,278
50,000
81,198
81,198
90 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
48031
770
Planiranje gospodarskog raz
Kadastralne sluzbe
Prostorno planiranje i nadzo
Zdravstvo i socijalna zastit
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
74,698
74,698
6,000
6,000
500
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,370
23,370
3,000
3,000
26,370
26,370
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,370
23,370
3,000
3,000
26,370
26,370
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
28,433
28,433
3,000
3,000
535,962
414,562
121,400
567,395
445,995
121,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
28,433
28,433
3,000
3,000
535,962
414,562
121,400
567,395
445,995
121,400
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
138,701
138,701
27,000
27,000
73,980
73,980
254,181
254,181
13,000
13,000
81,198
81,198
1,500
1,500
73040
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,055
20,055
2,000
2,000
74850
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
23
23
86,000
86,000
15,000
15,000
10,000
10,000
75650
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
32,646
32,646
10,000
10,000
3,000
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
120
120
180,850
180,850
136,784
136,784
17,846
17,846
1,078,491
1,078,491
1,413,971
1,413,971
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
120
120
180,850
180,850
136,784
136,784
17,846
17,846
1,078,491
1,078,491
1,413,971
1,413,971
Sekundarne Zdravstvene Z
77191
13-07-2012, 14:23 PM
f
Urbano planitanje I inpekc
66660
730
Opstine
Opis
Kadastar i Geodezija
65155
660
2012
2012
d
650
-
Sekundarne Zdravstvene Zašt
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,500
1,500
23,555
23,555
73,980
73,980
184,980
184,980
45,646
45,646
91 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
656
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Obrazovanje i Nauka
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
272
272
820,590
820,590
55,844
55,844
Subvencije
i
Transferi
i
11,000
11,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
1,500
1,500
89,616
89,616
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,794
22,794
2,000
2,000
93900
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
187
187
568,037
568,037
38,844
38,844
8,000
8,000
58,739
58,739
673,620
673,620
95100
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
80
80
229,759
229,759
15,000
15,000
3,000
3,000
30,877
30,877
278,636
278,636
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2,373
2,373
10,885,686
10,772,420
113,267
1,816,332
1,501,332
315,000
324,980
294,980
30,000
6,429,874
3,977,140
2,452,734
20,045,872
16,545,872
3,500,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
79,275
79,275
99,822
99,822
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
48
48
172,577
172,577
234,599
234,599
154,480
124,480
30,000
561,656
531,656
30,000
201,949
201,949
154,480
124,480
30,000
437,319
407,319
30,000
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
1,500
1,500
978,550
978,550
92155
16032
163
Opstine
Opis
f
Uroševac
160
2012
2012
d
920
-
589,000
589,000
70,000
70,000
79,275
79,275
99,822
99,822
70,000
70,000
16332
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
80,890
80,890
16412
Pravna pitanja
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
11,979
11,979
16452
Civilno Registracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
74,931
74,931
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
26,294
26,294
249,097
179,097
70,000
249,097
179,097
70,000
11,979
11,979
32,400
32,400
107,331
107,331
92 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16492
180
13-07-2012, 14:23 PM
Komunikacija
Inspekcije
Nabavka
Kancelarija Skupstine Ops
16932
175
f
Nabavka
16860
169
Opstine
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzet i Finansije
Javne sluzbe, civilna odbr
Staf
Opis
Inspekcije
16663
167
2012
2012
d
166
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,776
4,776
250
250
5,026
5,026
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,367
50,367
8,970
8,970
32,000
32,000
91,337
91,337
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
50,367
50,367
8,970
8,970
32,000
32,000
91,337
91,337
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,604
23,604
4,500
4,500
28,104
28,104
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
23,604
23,604
4,500
4,500
28,104
28,104
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
122,589
122,589
15,900
15,900
138,489
138,489
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
122,589
122,589
15,900
15,900
138,489
138,489
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
125,224
125,224
40,120
40,120
165,344
165,344
17532
Budzetiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
40,384
40,384
7,810
7,810
48,194
48,194
17572
Administraciju i prikupljanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
84,840
84,840
32,310
32,310
117,150
117,150
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
41
41
202,850
180,342
22,508
439,024
339,024
100,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,200
5,200
34,000
130,000
34,000
130,000
811,074
524,566
286,508
93 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
18032
18436
47112
Vatrogasci i inspekcije
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Poljoprivreda
Šumarstva i inspekcija
Planiranje gospodarskog raz
Kadastar i Geodezija
65160
13-07-2012, 14:23 PM
Drumska infrastruktura
Ekonomski Razvoj
48032
650
f
Poljoprivreda Sumarstvo R
47032
480
Opstine
Kadastralne sluzbe
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19660
470
2012
2012
d
195
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35,286
35,286
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
389,454
289,454
100,000
Kapitalne
Troskovi
Total
m
34,000
30,000
34,000
30,000
167,564
145,056
22,508
49,570
49,570
13
13
47,331
47,331
12,800
12,800
500
500
60,631
60,631
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
47,331
47,331
12,800
12,800
500
500
60,631
60,631
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
77,946
77,946
11,340
11,340
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
53,982
53,982
1,420
1,420
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,616
35,616
15,940
15,940
5,004,472
2,990,738
2,013,734
5,056,028
3,042,294
2,013,734
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
35,616
35,616
15,940
15,940
5,004,472
2,990,738
2,013,734
5,056,028
3,042,294
2,013,734
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17
17
59,669
59,669
14,890
14,890
74,559
74,559
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
41,057
41,057
11,040
11,040
52,097
52,097
23,964
23,964
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,200
5,200
100,000
488,740
324,740
164,000
100,000
9,920
9,920
100,000
30,000
100,000
30,000
100,000
30,000
100,000
30,000
322,334
199,826
122,508
219,286
89,286
130,000
163,884
33,884
130,000
55,402
55,402
94 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
65360
Staf
Geodetske usluge
Urbano planitanje I inpekcija
Administracija
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
3,850
3,850
22,462
22,462
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
43,428
43,428
14,500
7,500
7,000
170,000
170,000
227,928
220,928
7,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
43,428
43,428
14,500
7,500
7,000
170,000
170,000
227,928
220,928
7,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
331
331
1,660,244
1,627,752
32,492
378,288
260,288
118,000
130,000
390,000
200,000
190,000
2,609,532
2,139,040
470,492
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,527
29,527
4,840
4,840
130,000
90,000
130,000
90,000
254,367
34,367
220,000
300,000
200,000
100,000
2,269,282
2,018,790
250,492
51,000
51,000
1,568,984
1,536,492
32,492
355,298
237,298
118,000
45,000
45,000
75655
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
61,733
61,733
18,150
18,150
6,000
6,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
45
45
157,282
157,282
67,390
67,390
3,500
3,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
33
33
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
85112
Podrška za mlade
Sport i Rekreacija
m
18,612
18,612
308
308
85072
Total
5
5
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe za kulturu
Kapitalne
Troskovi
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
Subvencije
i
Transferi
i
74900
85032
13-07-2012, 14:23 PM
f
Zdravstvo i socijalna zastit
73041
850
Opstine
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66465
730
2012
2012
d
660
-
118,438
118,438
9,924
9,924
26,640
26,640
7,250
7,250
3,500
3,500
130,000
85,883
85,883
165,000
89,000
165,000
89,000
50,000
65,000
50,000
65,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
33,500
33,500
263,578
148,578
115,000
27,174
17,174
10,000
10,000
28,920
28,920
482,172
228,172
254,000
105,000
24,000
105,000
24,000
191,420
62,420
129,000
95 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
f
Administracija
13-07-2012, 14:23 PM
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,778
1,778
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
8,027,686
7,969,419
58,266
458,249
368,249
90,000
54,963
54,963
9,890
9,890
Subvencije
i
Transferi
i
110,300
110,300
Kapitalne
Troskovi
Total
m
90,000
584,402
584,402
90,000
90,000
9,270,637
9,032,370
238,266
154,853
64,853
90,000
90,000
Predskolsko obrazovanje I ob
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
138,183
138,183
67,050
67,050
13,800
13,800
30,000
30,000
249,033
249,033
93930
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,273
1,273
5,719,174
5,660,907
58,266
262,199
180,199
82,000
62,500
62,500
514,402
514,402
6,558,275
6,418,009
140,266
95130
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
455
455
2,115,366
2,115,366
119,110
111,110
8,000
34,000
34,000
40,000
40,000
2,308,476
2,300,476
8,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1,150
1,150
5,290,772
5,290,772
738,396
479,491
258,905
200,000
200,000
1,725,896
1,234,801
491,095
8,065,064
7,205,064
860,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
34
34
132,403
132,403
48,000
23,000
25,000
180,403
155,403
25,000
33,000
18,000
15,000
107,966
92,966
15,000
Kancelarija Predsednika
16033
163
Staf
92830
Vitina
160
Opstine
Opis
Obrazovanje i Nauka
92160
657
2012
2012
d
920
-
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
179,283
179,283
179,283
179,283
16333
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
74,966
74,966
16453
Civilno Registracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
48,464
48,464
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
110,000
110,000
65,000
42,000
23,000
20,000
65,000
42,000
23,000
20,000
20,000
20,000
264,283
221,283
43,000
264,283
221,283
43,000
48,464
48,464
96 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
16493
195
13-07-2012, 14:23 PM
Komunikacija
Inspekcije
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzet i Finansije
17533
180
f
Kancelarija Skupstine Ops
16933
175
Opstine
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
Kancelarija za zajednice
Staf
Opis
Inspekcije
16665
169
2012
2012
d
166
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,973
8,973
15,000
5,000
10,000
23,973
13,973
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
56,140
56,140
22,900
10,900
12,000
79,040
67,040
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
56,140
56,140
22,900
10,900
12,000
79,040
67,040
12,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
80,046
80,046
15,000
10,442
4,558
95,046
90,488
4,558
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
0
0
80,046
80,046
15,000
10,442
4,558
95,046
90,488
4,558
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
120,007
120,007
19,500
10,500
9,000
1,491,492
1,072,755
418,737
1,630,999
1,203,262
427,737
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
27
27
120,007
120,007
19,500
10,500
9,000
1,491,492
1,072,755
418,737
1,630,999
1,203,262
427,737
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
148,182
148,182
140,300
85,270
55,030
114,019
114,019
30,000
30,000
432,501
377,471
55,030
140,300
85,270
55,030
114,019
114,019
30,000
30,000
313,487
258,457
55,030
18193
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
29,168
29,168
18365
Vatrogasna Sluzba Vitina
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
119,014
119,014
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,193
12,193
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
119,014
119,014
1,500
500
1,000
13,693
12,693
1,000
97 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
19865
47113
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija za zajednice
Poljoprivreda
Šumarstva i inspekcija
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66170
730
f
Kadastar i Geodezija
65165
660
Opstine
Staf
Opis
Poljoprivreda Sumarstvo R
47033
650
2012
2012
d
470
-
Prostorno Planiranje i Regula
Zdravstvo i socijalna zastit
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
12,193
12,193
1,500
500
1,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
50,680
50,680
20,000
10,000
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
20,000
10,000
10,000
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
36,644
36,644
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
36,839
36,839
18,100
7,600
10,500
54,939
44,439
10,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
36,839
36,839
18,100
7,600
10,500
54,939
44,439
10,500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,161
24,161
6,520
3,520
3,000
50,000
10,000
40,000
80,681
37,681
43,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
24,161
24,161
6,520
3,520
3,000
50,000
10,000
40,000
80,681
37,681
43,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
149
149
719,313
719,313
119,856
99,624
20,232
40,000
40,000
40,000
40,000
14,036
14,036
10,000
10,000
75,000
70,000
5,000
155,680
130,680
25,000
75,000
70,000
5,000
119,036
94,036
25,000
36,644
36,644
73042
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
16,193
16,193
15,000
15,000
74950
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
135
135
660,889
660,889
96,000
75,768
20,232
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13,693
12,693
1,000
20,000
20,000
899,169
858,937
40,232
71,193
71,193
756,889
736,657
20,232
98 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
75660
f
Socijalne Sluzbe
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
92165
92850
658
Administracija
Predskolsko obrazovanje I ob
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
819
819
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
20
20
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
14
14
42,231
42,231
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
8,856
8,856
Kapitalne
Troskovi
m
20,000
71,087
51,087
20,000
20,000
56,274
56,274
56,274
56,274
3,675,251
3,675,251
66,385
66,385
17,000
8,000
9,000
25,000
17,000
8,000
9,000
25,000
98,274
64,274
34,000
25,000
45,981
45,981
33,192
33,192
45,981
45,981
35,000
35,000
35,000
35,000
50,310
50,310
98,274
64,274
34,000
25,000
244,720
168,135
76,585
Total
79,404
52,046
27,358
4,080,356
3,941,413
138,943
79,404
52,046
27,358
259,962
197,604
62,358
16,465
16,465
66,775
50,310
16,465
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
617
617
2,755,323
2,755,323
102,019
102,019
2,857,342
2,857,342
95160
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
168
168
803,233
803,233
93,044
32,924
60,120
896,277
836,157
60,120
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
143
143
658,807
658,807
84,530
84,530
23,900
23,900
34,932
34,932
150,065
115,065
35,000
952,234
917,234
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
60,082
60,082
20,749
20,749
14,500
14,500
34,932
34,932
97,672
62,672
35,000
227,935
192,935
35,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
60,082
60,082
20,749
20,749
14,500
14,500
34,932
34,932
97,672
62,672
35,000
227,935
192,935
35,000
Kancelarija Predsednika
16034
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
93960
Parteš
160
Opstine
Opis
Kultura Omladina i Sport
85033
920
2012
2012
d
850
-
Kancelarija Predsednika
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
99 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Budzetiranje
Drumska infrastruktura
Kancelarija za zajednice
19670
470
Kancelarija Skupstine Opstin
Javne sluzbe, civilna odbr
18034
195
Administracija
Budzet i Finansije
17534
180
f
Kancelarija Skupstine Ops
16934
175
Opstine
Poljoprivreda Sumarstvo R
Staf
Opis
Administracija i Osoblje
16334
169
2012
2012
d
163
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,251
43,251
3,000
3,000
46,251
46,251
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
11
11
43,251
43,251
3,000
3,000
46,251
46,251
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
54,380
54,380
3,600
3,600
57,980
57,980
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
54,380
54,380
3,600
3,600
57,980
57,980
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,217
30,217
10,000
10,000
40,217
40,217
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,217
30,217
10,000
10,000
40,217
40,217
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
46,791
46,791
12,000
12,000
58,791
58,791
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
10
10
46,791
46,791
12,000
12,000
58,791
58,791
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,382
5,382
800
800
6,182
6,182
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,382
5,382
800
800
6,182
6,182
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,183
22,183
3,000
3,000
25,183
25,183
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
100 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
47034
659
Elez Han
13-07-2012, 14:23 PM
Poljoprivreda
Prostorno planiranje i nadzo
Sluzbe primarnog zdravstva
Kultura Omladina i Sport
85034
920
f
Zdravstvo i socijalna zastit
75000
850
Opstine
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
Staf
Opis
Urbano planitanje I inpekc
66675
730
2012
2012
d
660
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
5
5
22,183
22,183
3,000
3,000
25,183
25,183
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,110
34,110
4,381
4,381
38,491
38,491
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,110
34,110
4,381
4,381
38,491
38,491
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
41,055
41,055
4,000
4,000
5,400
5,400
22,053
22,053
72,508
72,508
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
41,055
41,055
4,000
4,000
5,400
5,400
22,053
22,053
72,508
72,508
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,073
20,073
3,000
3,000
23,073
23,073
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,073
20,073
3,000
3,000
23,073
23,073
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
76
76
301,283
301,283
20,000
20,000
4,000
4,000
30,340
30,340
355,622
355,622
30,340
30,340
210,686
210,686
93990
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
52
52
168,346
168,346
10,000
10,000
2,000
2,000
95190
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
24
24
132,936
132,936
10,000
10,000
2,000
2,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
215
215
1,033,908
1,033,908
151,999
151,999
30,795
30,795
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
144,936
144,936
17,000
17,000
453,024
203,024
250,000
1,686,726
1,436,726
250,000
101 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
Administracija
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet i Finansije
17535
Staf
Budzetiranje
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
41,999
41,999
19,999
19,999
12,000
12,000
73,998
73,998
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
41,999
41,999
19,999
19,999
12,000
12,000
73,998
73,998
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
63,203
63,203
45,800
45,800
15,295
15,295
124,298
124,298
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
63,203
63,203
45,800
45,800
15,295
15,295
124,298
124,298
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
47,500
47,500
1,500
1,500
49,000
49,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
47,500
47,500
1,500
1,500
49,000
49,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
39,442
39,442
3,000
3,000
42,442
42,442
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
39,442
39,442
3,000
3,000
42,442
42,442
180
Javne sluzbe, civilna odbr
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
40,288
40,288
12,200
12,200
52,488
52,488
195
Kancelarija za zajednice
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
3,892
3,892
1,000
1,000
4,892
4,892
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
3,892
3,892
1,000
1,000
4,892
4,892
19675
13-07-2012, 14:23 PM
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Skupstine opst
16935
175
f
Administracija i Osoblje
16335
169
Opstine
Opis
Kancelarija Predsednika
16035
163
2012
2012
d
160
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
102 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
920
13-07-2012, 14:23 PM
Šumarstva i inspekcija
Planiranje gospodarskog raz
Urbano planitanje I inpekc
66480
730
f
Ekonomski Razvoj
48035
660
Opstine
Urbano planitanje I inpekcija
Zdravstvo i socijalna zastit
Obrazovanje i Nauka
Staf
Opis
Poljoprivreda Sumarstvo R
47115
480
2012
2012
d
470
-
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,119
17,119
3,000
3,000
5,000
5,000
25,119
25,119
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,119
17,119
3,000
3,000
5,000
5,000
25,119
25,119
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,102
11,102
2,000
2,000
13,102
13,102
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
11,102
11,102
2,000
2,000
13,102
13,102
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,667
34,667
4,000
4,000
434,024
189,024
245,000
472,691
227,691
245,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
34,667
34,667
4,000
4,000
434,024
189,024
245,000
472,691
227,691
245,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
35
35
168,191
168,191
26,000
26,000
6,000
6,000
200,191
200,191
6,000
6,000
13,615
13,615
73044
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
6,615
6,615
1,000
1,000
75050
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
31
31
148,406
148,406
23,000
23,000
171,406
171,406
75670
Socijalne Sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
13,170
13,170
2,000
2,000
15,170
15,170
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
126
126
566,505
566,505
33,500
33,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,500
9,500
19,000
14,000
5,000
628,505
623,505
5,000
103 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
660
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Opstine
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
92175
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
24,000
24,000
2,000
2,000
94020
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
98
98
431,554
431,554
25,000
25,000
9,000
4,000
5,000
465,554
460,554
5,000
95220
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
22
22
110,951
110,951
6,500
6,500
10,000
10,000
127,451
127,451
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
124
124
561,127
561,127
124,381
124,381
220,789
177,489
43,300
929,097
885,797
43,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
45,302
45,302
15,000
15,000
4,800
4,800
65,102
65,102
15,000
15,000
4,800
4,800
60,701
60,701
Kllokot
163
2012
2012
d
160
-
Kancelarija Predsednika
9,500
9,500
18,000
18,000
35,500
35,500
4,800
4,800
16036
Kancelarija Predsednika
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
40,901
40,901
16116
Za unutarnju reviziju
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,401
4,401
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
21
21
73,333
73,333
5,500
5,500
18,000
18,000
96,833
96,833
5,500
5,500
18,000
18,000
64,304
64,304
Administracija i Osoblje
4,401
4,401
16336
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
40,804
40,804
16376
Ljudskim resursima
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
13,092
13,092
13,092
13,092
16416
Pravna pitanja
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
5,063
5,063
5,063
5,063
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
104 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
g
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
3
3
12,846
12,846
12,846
12,846
16496
Komunikacija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
454
454
454
454
16576
Europskih Integracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
1,074
1,074
1,074
1,074
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,143
10,143
10,143
10,143
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
10,143
10,143
10,143
10,143
Nabavka
Nabavka
Kancelarija Skupstine opst
Kancelarija Skupstine opstin
Budzet I Finansije
Budzetiranje
Javne sluzbe, civilna odbr
18196
13-07-2012, 14:23 PM
f
Dnevnice
i
Plate
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
17536
180
Staf
Opis
Civilno Registracija
16936
175
Opstine
16456
16880
169
2012
2012
d
167
-
Javne infrastrukture
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55,226
55,226
10,000
10,000
65,226
65,226
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
55,226
55,226
10,000
10,000
65,226
65,226
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
31,496
31,496
2,467
2,467
33,963
33,963
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
31,496
31,496
2,467
2,467
33,963
33,963
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
18,682
18,682
4,042
4,042
159,354
116,054
43,300
182,078
138,778
43,300
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
18,682
18,682
4,042
4,042
159,354
116,054
43,300
182,078
138,778
43,300
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
105 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
13-07-2012, 14:23 PM
Poljoprivreda
Kadastralne sluzbe
Urbano planitanje I inpekc
66685
730
Kancelarija za zajednice
Prostorno Planiranje i Reg
65180
660
f
Poljoprivreda, sumarstvo i
47036
650
Opstine
Staf
Opis
Kancelarija za zajednice
19880
470
2012
2012
d
195
-
Prostorno planiranje i nadzo
Zdravstvo i Socijalna Zasti
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,272
4,272
3,000
3,000
7,272
7,272
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,272
4,272
3,000
3,000
7,272
7,272
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
6,164
6,164
1,500
1,500
7,664
7,664
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
6,164
6,164
1,500
1,500
7,664
7,664
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
17,717
17,717
2,500
2,500
20,217
20,217
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
17,717
17,717
2,500
2,500
20,217
20,217
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,588
15,588
2,000
2,000
17,588
17,588
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
15,588
15,588
2,000
2,000
17,588
17,588
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
15
15
69,164
69,164
12,074
12,074
81,238
81,238
73045
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
3
3
16,510
16,510
2,074
2,074
18,584
18,584
75100
Sluzbe Primarnog Zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
12
12
52,654
52,654
10,000
10,000
62,654
62,654
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
106 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
661
Sluzbe za kulturu
Obrazovanje i Nauka
h
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,972
8,972
1,798
1,798
10,770
10,770
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,972
8,972
1,798
1,798
10,770
10,770
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
56
56
205,068
205,068
64,500
64,500
61,435
61,435
331,003
331,003
36,435
36,435
93,804
93,804
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,369
9,369
48,000
48,000
94050
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
38
38
138,873
138,873
10,000
10,000
148,873
148,873
95250
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
13
13
44,231
44,231
5,500
5,500
49,731
49,731
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
189
189
788,769
762,835
25,934
79,704
67,938
11,766
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
39,407
29,407
10,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16337
13-07-2012, 14:23 PM
g
Dnevnice
i
Plate
Administracija
16037
163
Staf
92180
Ranilug
160
Opstine
Opis
f
Prostorno Planiranje i Reg
85036
920
2012
2012
d
850
-
Administracija
20,000
20,000
173,892
153,892
20,000
1,090,365
1,030,665
59,700
24,000
17,334
6,666
15,000
15,000
116,780
96,780
20,000
195,187
158,521
36,666
39,407
29,407
10,000
24,000
17,334
6,666
15,000
15,000
116,780
96,780
20,000
195,187
158,521
36,666
18
18
75,742
69,742
6,000
3,100
1,000
2,100
78,842
70,742
8,100
15
15
62,939
56,939
6,000
1,500
500
1,000
64,439
57,439
7,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
28,000
26,000
2,000
107 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
180
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
8,673
8,673
1,100
300
800
9,773
8,973
800
16537
Rod
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,130
4,130
500
200
300
4,630
4,330
300
Kancelarija Skupstine Ops
Kancelarija Skupstine Opstin
Budzet i Finansije
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
52,320
42,386
9,934
52,320
42,386
9,934
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
52,320
42,386
9,934
52,320
42,386
9,934
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
9
9
44,842
44,842
1,500
500
1,000
46,342
45,342
1,000
1,500
500
1,000
41,513
40,513
1,000
17537
Budzetiranje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
8
8
40,013
40,013
17577
Administraciju i prikupljanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
1
1
4,829
4,829
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,317
33,317
1,500
500
1,000
28,000
26,000
2,000
62,817
59,817
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
7
7
33,317
33,317
1,500
500
1,000
28,000
26,000
2,000
62,817
59,817
3,000
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,090
9,090
9,090
9,090
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
2
2
9,090
9,090
9,090
9,090
Javne sluzbe, civilna odbr
Javne infrastrukture
Kancelarija za Zajednice
19685
13-07-2012, 14:23 PM
Staf
Opis
Komunikacija
18197
195
Opstine
16497
16937
175
2012
2012
d
169
-
Lokalna Kancelarija za Zajedn
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,829
4,829
108 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
Program
Podprogram
Kod.
podp.
e
920
13-07-2012, 14:23 PM
f
Poljoprivreda
Prostorno Planiranje i Reg
65185
730
Opstine
Staf
Opis
Poljoprivreda Sumarstvo i
47037
650
2012
2012
d
470
-
Kadastralne sluzbe
Zdravstvo i Socijalna Zasti
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
18,102
18,102
1,000
500
500
19,102
18,602
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
18,102
18,102
1,000
500
500
19,102
18,602
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,508
30,508
1,000
500
500
31,508
31,008
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
6
6
30,508
30,508
1,000
500
500
31,508
31,008
500
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
36
36
165,920
165,920
75150
Sluzbe primarnog zdravstva
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
32
32
148,588
148,588
75680
Socijalne sluzbe
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
17,332
17,332
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
100
100
319,521
319,521
Obrazovanje i Nauka
Robe
i
Usluge
5,000
5,000
148,588
148,588
5,000
5,000
47,604
47,604
92185
Administracija
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
4
4
20,939
20,939
94080
Osnovno obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
66
66
171,469
171,469
15,868
15,868
95280
Srednje obrazovanje
Ukupni Troskovi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Eksternim Finansiranje
16
16
72,089
72,089
15,868
15,868
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
170,920
170,920
22,332
22,332
57,112
57,112
424,237
424,237
20,939
20,939
187,337
187,337
57,112
57,112
145,069
145,069
109 - 110
Kosovo Budzet za godina
Tablica 4.1: Revidirani Budzet za
Code
a
Opstine
b
Kod.
prog
c
2012
Opstine
2012
Program
d
Ukupni Troskovi za 38 Opstine
13-07-2012, 14:23 PM
-
Podprogram
Kod.
podp.
e
Staf
Opis
f
g
h
Dnevnice
i
Plate
i
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluga
j
k
Subvencije
i
Transferi
i
Kapitalne
Troskovi
Total
m
Ukupni Troskovi
43,609
195,416,225
31,421,960
8,164,101
5,288,682
127,477,243
367,768,210
Vladini Grantovi
43,609
193,939,830
25,831,208
7,935,563
1,419,391
78,223,220
307,349,211
Sopstveni Prihodi
0
1,476,395
5,590,752
228,538
3,869,291
49,254,023
60,419,000
Eksternim Finansiranje
0
0
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
0
0
0
0
0
110 - 110
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Pregled
Tabela 4.2 Godišnje finansiranje opštinskih kapitalnih investicija u 2012
Opstine
PJI Kod
Program/Podprogram
Sifra
Naziv projekta
Projekta
2012
2012
10 - VG
21 - SP
Ukupni
Strano
PregledFinanciranje
611000 - Glogovac
611160 - Predsednik i Opstinski Savet
160010 - Kancelarija Predsednika - Glogovac
611160-1216962
85003
Ostala oprema
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Glogovac
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
25,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
0
25,000
0
611163 - Administracija i Osoblje
163010 - Administracija - Glogovac
611163-1216961
85004
Kupovina Generatora
611175 - Budzet i Finansije
175010 - Budzet i Finansije - Glogovac
611175-1216274
85005
postavljenje brojeva u nepokretnim zgradama
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Glogovac
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
20,000
0
20,000
0
611180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180010 - Putna Infrastruktura - Glogovac
611180-1216457
85006
Zimsko i letnje odrzavanje puteva u Glogovac
10,000
5,000
15,000
0
611180-1216466
85015
Uredjivanje groblja
20,000
0
20,000
0
611180-1216503
85008
Ciscenje divljih stovarista
10,000
0
10,000
0
611180-1216504
85009
Odrzavanje kanalizacije i skepticnih jama
20,000
0
20,000
0
611180-1216510
85010
Odrzavanje Horizontalnih i vertikalnih znakova saobracaja
20,000
0
20,000
0
611180-1216890
85011
Odrzavanje parkova i zelenila grada
50,000
0
50,000
0
611180-1216892
85012
Renoviranje asfaltnih puteva
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Glogovac
170,000
5,000
175,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
170,000
5,000
175,000
0
611470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470010 - Poljoprivreda - Glogovac
611470-1216442
85013
Kapitali - Subvencije
86,000
0
86,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Glogovac
86,000
0
86,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
86,000
0
86,000
0
45,000
0
45,000
0
611650 - Kadastar i Geodezija
650050 - Katastar Usluge - Glogovac
611650-1216436
85014
Snimanje puteva
611650-1216438
85016
Kadastar etaziteta
27,000
0
27,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Glogovac
72,000
0
72,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
72,000
0
72,000
0
Asfaltiranje tranzitnog puta Carski Izvor - Glogovac - Srbica
440,000
0
440,000
0
611660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660100 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Glogovac
663100 - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
611660-1214637
85017
Faqe 1
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1215762
85018
Uredjenje trotuara i osvetljenje u Glogovac -III-
20,000
0
20,000
0
611660-1215785
85019
Put Abri - Likovc - faza 2
25,508
0
25,508
0
611660-1215793
85020
Asfaltiranje puteva u opstini Komorane
50,000
0
50,000
0
611660-1215804
85021
Kanalizacija u Komorane II
20,000
0
20,000
0
611660-1215817
85022
Asfaltiranje puta Komorane II - Ulica Cakic
25,000
0
25,000
0
611660-1215853
85023
izgradnja rezervoara za vodu za pice i distributivne mreze u Baice 90,000
0
90,000
0
611660-1215854
85024
Asfaltiranje puta Krajkovo - Damanek druga faza
40,000
0
40,000
0
611660-1215883
85025
Kanalizacija u ulici Bujupi i Arlat
35,000
0
35,000
0
611660-1215884
85026
Fekalna kanalizacija u Poluzi
25,000
0
25,000
0
611660-1215958
85027
Izgradnja infrastrukture u Trstenik -I-
45,000
0
45,000
0
611660-1216007
85028
Asfaltiranje puta u selo Butuci Druga Faza
40,000
0
40,000
0
611660-1216015
85029
Asfaltiranje puta u selo Arlat - ulica Xhamija- Foniqi
55,000
0
55,000
0
611660-1216018
85030
Asfaltiranje puta u selo Vasiljevo druga faza
40,000
0
40,000
0
611660-1216032
85031
Asfaltiranje puta u selo Poluze
10,000
0
10,000
0
611660-1216085
85032
Asfaltiranje puta od ulice Vermica do skole u Koretice druga faza 35,000
0
35,000
0
611660-1216087
85033
Izgradnja kanalizacije u selo Nekoc - poslednja faza
40,000
0
40,000
0
611660-1216094
85034
Asfaltiranje puta u selo Gornja Fushtica
30,000
0
30,000
0
611660-1216099
85035
Izgradnja kanalizacije u selo Trstenik II
35,000
0
35,000
0
611660-1216100
85036
Asfaltiranje puta u selo Stari Pokljek
45,000
0
45,000
0
611660-1216106
85037
Izgradnja fekalne kanalizacije u Novi Pokljek
25,000
0
25,000
0
611660-1216235
85038
Asfaltiranje puta u selo Gornji Zabelj
29,362
15,638
45,000
0
611660-1216238
85039
Asfaltiranje puta u selo Donji Zabel
45,000
0
45,000
0
611660-1216246
85040
Asfaltiranje puta u selo Vuqak, druga faza
25,000
0
25,000
0
611660-1216256
85041
Asfaltiranje puta u selo Lapusnik , ulica Bogiqi
50,000
0
50,000
0
611660-1216258
85042
Asfaltiranje Puta, ulica Haxhiaj
30,000
0
30,000
0
611660-1216260
85043
Regulisanje trotoara za ucenike u selo Lapusnik
25,000
0
25,000
0
611660-1216270
85044
Kanalizacija u selo Krajkova od skole
12,184
12,816
25,000
0
611660-1216285
85045
Asfaltiranje puta u selo Fatos, 2 faza
0
30,000
30,000
0
611660-1216293
85046
Kanalizacija u selo Sankovc, 1 faza
0
20,000
20,000
0
611660-1216296
85047
Kanalizacija u selo Terdevc, 2 faza
0
25,000
25,000
0
611660-1216300
85048
Kanalizacija u selo Kisnareka, 1 faza
0
25,000
25,000
0
611660-1216307
85049
Asfaltiranje puta u Glanaselo, faza 2
0
70,000
70,000
0
611660-1216315
85050
Asfaltiranje puta u selo Godanc, faza 2
0
45,000
45,000
0
611660-1216319
85051
Izgradnja mosta u ulici Shala koji povezuje lokalni put sa Guri i Plakes 0
15,000
15,000
0
611660-1216323
85052
Asfaltiranje puta u selo Gornja Korotica
0
50,000
50,000
0
611660-1216326
85053
Asfaltiranje puta u selo Doljnja Karotica
0
35,000
35,000
0
611660-1216328
85054
Izgradnja kanalizacije u selo Likosane druga faza
0
25,000
25,000
0
611660-1216330
85055
Izgradnja vodovoda u selo Likosa
0
10,000
10,000
0
611660-1216331
85056
Asfaltiranje puta u selo Stutice druga faza
0
80,000
80,000
0
611660-1216391
85057
Asfaltiranje puteva u selo Dobrosevo - faza 2
0
45,000
45,000
0
611660-1216392
85058
Izgradnja kanalizacije u selo Vrbovc, prva faza
0
25,000
25,000
0
611660-1216398
85059
Nadgledanje i izgradnja paramasa
0
10,000
10,000
0
611660-1216399
85060
Uredjivanje fekalne kanalizacije u selo Djerdjaj
25,000
0
25,000
0
611660-1216969
85061
Dodavanje kapaciteta za vodovod za pijacu vodu u selima
45,000
0
45,000
0
611660-1216985
85062
Asfaltiranje puteva u stari Pokelek
45,000
0
45,000
0
611660-1216986
85063
Regulisanje izvora Mineralne vode u stari Poklek
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
1,512,054
538,454
2,050,508
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,512,054
538,454
2,050,508
0
611730 - Osnovno Zdravstvo
731000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 2
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611730-1216294
85064
Autoambulanca
48,000
0
48,000
0
611730-1216295
85065
Ostala zdravstvena oprema
5,000
0
5,000
0
611730-1216297
611730-1217005
85066
ostali mali kapital instaliranje interneta
6,000
0
6,000
0
85067
Kofinanciranje u preojektima za izgradnju trafo pored socialnih stanovista
8,000
0
8,000
0
611730-1217007
85068
Odrzavanje zdrastvenih objekata i zdrastvene opreme
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
8,000
0
8,000
0
75,000
0
75,000
0
20,000
0
20,000
0
755000 - Socijalne Sluzbe - Glogovac
611730-1216314
85069
Vozilo za Centar za socijalni rad u Glogovac
611730-1216320
85070
Renoviranje krova Centra za socijalni rad
5,000
0
5,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Glogovac
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
100,000
0
100,000
0
611850 - Kultura, Omladina i Sport
850010 - Kultura - Glogovac
611850-1216271
85071
Izgradnja stadiona druga faza Glogovac
70,000
0
70,000
0
Ukupno - Kultura - Glogovac
70,000
0
70,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
70,000
0
70,000
0
611920 - Obrazovanje i Nauka
920050 - Administracija - Glogovac
611920-1216110
85074
Renoviranje podova, prozora SHFMU Negrovac
14,000
0
14,000
0
611920-1216122
85072
regulisanje ograde u gimnaziji Skenderbue u Drenasu
10,000
0
10,000
0
611920-1216247
85073
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
14,000
0
14,000
0
611920-1216249
85075
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
6,000
0
6,000
0
611920-1216251
85076
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
14,000
0
14,000
0
611920-1216254
85077
Uredjenje ograde u SHFMU Shota Galica Abri
14,000
0
14,000
0
611920-1216259
85078
Uredjenje sportskih terena u SHFMU
6,000
0
6,000
0
611920-1216856
85079
Uredjenje peci u osnovnoj skoli Ali Gashi Drenasin III
9,000
0
9,000
0
611920-1216857
85080
Uredjenje peci u osnovnoj skoli Sankoc
611920-1216996
85081
transport ucenika
8,000
0
8,000
0
55,000
0
55,000
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
150,000
0
150,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
150,000
0
150,000
0
543,454 2,773,508
0
Ukupno - Glogovac 2,230,054
612000 - Kosovo Polje
612175 - Budzet i Finansije
175020 - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
612175-1214252
85082
Kupovina racunara
612175-1214253
85083
Sufinansiranje projekata
612175-1214255
85084
Kupovina namestaja
0
5,000
5,000
0
40,000
245,000
285,000
0
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Kosovo Polje
40,000
255,000
295,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
40,000
255,000
295,000
0
612180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181620 - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
612180-1214341
85085
Ciscenje zivotne sredine
30,000
0
30,000
0
612180-1214343
85086
Kupovina kontejnera
10,000
0
10,000
0
612180-1214363
85087
Istrebljivanje pasa lutalica
10,000
0
10,000
0
612180-1214367
85088
Odrzavanje putne infrastrukture, kanalizacije, parkova, vodovoda i50,000
rasciscavanje snega.
0
50,000
0
612180-1214368
85089
Odrzavanje i prosirenje javne rasvete
0
90,000
0
612180-1214369
85090
Izgradnja parkova, trotoara i horizontalna i vertikalna signalizacija na
60,000
ulicama
0
60,000
0
612180-1214371
85091
Hitni slucajevi
20,000
0
20,000
0
612180-1214373
85092
Posipanje tercijarnih puteva sljunkom
15,000
0
15,000
0
Faqe 3
90,000
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
285,000
0
285,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
285,000
0
285,000
0
612470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470420 - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
612470-1214358
85094
Sanitarno ciscenje suma
0
10,000
10,000
0
612470-1214359
85095
Ruralni razvoj
0
380,000
380,000
0
612470-1214376
85096
Sistem za navodnjavanje
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
0
410,000
410,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
410,000
410,000
0
612660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
612660-1214281
85097
Asfaltiranje u Kuzminu
0
15,000
15,000
0
612660-1214285
85098
Asfaltiranje u Kosovom Polju
0
60,000
60,000
0
612660-1214294
85099
Asfaltiranje u Malom Belicevcu
0
15,000
15,000
0
612660-1214298
85100
Asfaltiranje u Velikom Belicevcu
23,000
52,000
75,000
0
612660-1214300
85101
Asfaltiranje u Velikoj Slatini
10,000
0
10,000
0
612660-1214302
85102
Asfaltiranje u Vragoliji
20,000
0
20,000
0
612660-1214304
85103
Asfaltiranje u Gornjem Dobrevu
15,000
0
15,000
0
612660-1214306
85104
Asfaltiranje u Nakaradama
20,000
0
20,000
0
612660-1214333
85105
Asfaltiranje u Donjoj
15,000
0
15,000
0
612660-1214335
85106
Asfaltiranje u Harilacu
15,000
0
15,000
0
612660-1214336
85107
Asfaltiranje u Lismiru
0
15,000
15,000
0
612660-1214338
85108
Asfaltiranje u Grabovcu
0
20,000
20,000
0
612660-1214356
85109
Asfaltiranje puta u Slatinskim Borovima
21,527
0
21,527
0
612660-1214382
85110
Izgradnja vodovoda i kanalizacije
70,000
0
70,000
0
612660-1214552
85111
Ciscenje reke Drenice, otvaranje kanala u Malom Belacevcu
0
20,000
20,000
0
209,527
197,000
406,527
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
663150 - Urbano Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
209,527
197,000
406,527
0
612730 - Osnovno Zdravstvo
730110 - Administracija - Kosovo Polje
612730-1214384
85113
Kupovina vozila za zdravstvenu sluzbu (QPS)
0
8,000
8,000
0
612730-1214385
85114
Odrzavanje zdravstvenih objekata
15,000
0
15,000
0
612730-1214397
85115
Kupovina opreme za zdravstvo
25,000
0
25,000
0
612730-1214398
85116
Uredjenje dvorista zdravstvenih objekata
15,000
0
15,000
0
612730-1214401
85117
Renoviranje domova zdravlja
40,000
0
40,000
0
612730-1214402
85118
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
0
130,000
130,000
0
612730-1214403
85119
Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija (D.D.D.)
0
25,000
25,000
0
612730-1214407
85120
Izgradnja (prosirenje kapaciteta objekata u QKMF))
30,000
0
30,000
0
612730-1214553
85121
Izgradnja ambulante u Velikoj Slatini
15,000
0
15,000
0
612730-1214554
85122
Izgradnja ambulante u Velikom Belacevcu
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
15,000
0
15,000
0
155,000
163,000
318,000
0
731500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755050 - Socijalne Sluzbe - Kosovo Polje
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Kosovo Polje
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
155,000
163,000
318,000
0
30,000
0
30,000
0
612850 - Kultura, Omladina i Sport
850020 - Kultura - Kosovo Polje
612850-1214257
85123
Arheoloska istrazivanja
Faqe 4
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612850-1214259
85124
Izgradnja sportskog centra u Velikom Belicevcu
0
75,000
75,000
0
612850-1214265
85125
Izgradnja sportskog centra u dvoristu osnovne skole Mihal Grameno u Kosovom
0
75,000
Polju
75,000
0
612850-1214269
85126
Izgradnja sportskog centra u Velikoj Slatini
55,000
0
55,000
0
612850-1214271
85127
Izgradnja malih otvorenih sportskih terena
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Kultura - Kosovo Polje
125,000
150,000
275,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
125,000
150,000
275,000
0
47,000
0
47,000
0
0
20,000
20,000
0
25,000
25,000
50,000
0
72,000
45,000
117,000
0
612920 - Obrazovanje i Nauka
920100 - Administracija - Kosovo Polje
612920-1214379
85128
Renoviranje skolske zgrade
612920-1214380
85129
Kupovina inventara
612920-1214381
85130
Skola u Nakaradama
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
942300 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Kosovo Polje
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Kosovo Polje
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
72,000
45,000
117,000
0
886,527 1,220,000 2,106,527
0
Ukupno - Kosovo Polje
613000 - Lipljan
613163 - Administracija i Osoblje
163030 - Administracija - Lipljan
613163-1214651
85131
Renoviranje kancelarija
613163-1214658
85132
Kupovina IT opreme
613163-1214660
85133
Kupovina sluzbenih vozila
613163-1217457
84203
Kupovina Informativne Tehnologije za SO Lipjan
0
20,000
20,000
0
0
10,000
10,000
0
80,000
0
80,000
0
0
990
990
0
Ukupno - Administracija - Lipljan
80,000
30,990
110,990
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
80,000
30,990
110,990
0
613180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180030 - Putna Infrastruktura - Lipljan
180830 - Upravljanje Vode - Lipljan
181630 - Javna Infrastruktura - Lipljan
613180-1110791
85134
Izgradnja kanalizacije u naselju Gadimlje (druga faza)
250,000
0
250,000
0
613180-1214619
85135
Izgradnja kanalizacije u selu Janjevo
114,760
0
114,760
0
613180-1214623
85136
Izgradnja kanalizacije u naselju Krojmir
100,000
0
100,000
0
613180-1214663
85137
Asfaltiranje puta Prizrenska veza
700,000
0
700,000
0
613180-1214666
85138
Izgradnja kanalizacije u selu Krajiste
200,000
0
200,000
0
613180-1214673
85139
Asfaltiranje puta Vrelo - Gadimlje
130,000
0
130,000
0
613180-1214675
85140
Asfaltiranje puta u Slovu
100,000
0
100,000
0
613180-1214677
85141
Asfaltiranje puta Salj - Krojmir (2. faza)
0
150,000
150,000
0
613180-1214681
85142
Asfaltiranje ulica u gradu
0
50,000
50,000
0
613180-1214687
85143
Izgradnja kanalizacionog sistema u novim naseljima u Lipljanu
613180-1214692
85144
Izgradnja kanalizacije u selu Smalus, I faza
613180-1214726
85145
Izgradnja kanalizacije u naselju Aklapi
613180-1214739
85147
Izgradnja vodovoda za selo Lugadzi
613180-1214741
85148
Izgradnja vodovoda za selo Smalus
50,000
613180-1214749
85149
Sufinansiranje sa donatorima
0
613180-1214755
85150
Uredjenje spomenika masakra u selu Bujan
50,000
613180-1214764
85151
Uredjenje gradskih parkova
29,713
613180-1214786
85152
Izgradnja kanalizacije naselja Magure
0
613180-1215784
85153
Uredjenje mosta preko reke u Janjevu
613180-1216870
85154
Renoviranje sale skupstine opstine
Faqe 5
50,000
30,000
80,000
0
150,000
0
150,000
0
0
200,000
200,000
0
63,888
0
63,888
0
0
50,000
0
120,000
120,000
0
0
50,000
0
50,287
80,000
0
200,000
200,000
0
0
30,000
30,000
0
0
40,000
40,000
0
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1217307
84255
Sprovodjenje Kanalizacije u Selo Shala druga faza
0
58,224
58,224
0
613180-1217453
80109
Realizacija kanalizacije sela Gadimlje
0
60,000
60,000
0
613180-1217454
80105
Realizacija kanalizacije sela Sala
0
1,776
1,776
0
613180-1217455
80103
Realizacija kanalizacije sela Banule Glogovac
0
30,583
30,583
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Lipljan
1,988,361
1,020,870
3,009,231
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,988,361
1,020,870
3,009,231
0
178,000
0
178,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
178,000
0
178,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
178,000
0
178,000
0
613660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660200 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Lipljan
663200 - Urbano Planiranje i Inspekcija
613660-1214565
85155
Detaljan nacrt projekata
613730 - Osnovno Zdravstvo
732000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
613730-1215833
85156
Renoviranje CPM (Janjevo i Magure)
94,000
0
94,000
0
613730-1217308
84256
Druga Oprema
12,000
0
12,000
0
613730-1217309
84257
Najmestaj
6,000
0
6,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
112,000
0
112,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
112,000
0
112,000
0
0
15,239
15,239
0
0
150,000
0
613920 - Obrazovanje i Nauka
922500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Lipljan
930600 - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
613920-1111549
82142
Renoviranje osnovne skole u selu Gadime e Eperme.
613920-1217448
80120
Izgradnja Osnovne Skole Bujan
150,000
613920-1217449
80121
Izgradnja osnovne skole Banule
100,000
50,000
150,000
0
613920-1217450
80139
Izgradnja osnovne skole Glogovac
0
133,188
133,188
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
250,000
198,427
448,427
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
250,000
198,427
448,427
0
Ukupno - Lipljan 2,608,361 1,250,287 3,858,648
0
7,000
0
7,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
7,000
0
7,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
7,000
0
7,000
0
614000 - Obilic
614163 - Administracija i Osoblje
163040 - Administracija - Obilic
614163-1215425
85159
Racunarska oprema
614180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180040 - Putna Infrastruktura - Obilic
614180-1215430
85160
Popravka ulica 4. kategorije
0
14,013
14,013
0
614180-1215433
85161
Popravka kanalizacione mreze
0
10,000
10,000
0
614180-1215436
85162
Ciscenje puteva tokom zimske sezone
0
10,000
10,000
0
614180-1215439
85163
Akcija za eliminaciju pasa lutalica
0
6,000
6,000
0
614180-1215441
85164
Vertikalna i horizontalna signalizacija
0
4,222
4,222
0
614180-1215444
85165
Servisiranje opstinskih vozila
0
14,000
14,000
0
614180-1215447
85166
Popravke javne rasvete
0
3,000
3,000
0
614180-1215451
85167
Servisiranje i punjenje aparata za gasenje pozara
0
1,000
1,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Obilic
0
62,235
62,235
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
62,235
62,235
0
614660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 6
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614660-1215459
85169
Asfaltiranje puta Breznica - Koskovik
100,000
40,000
140,000
0
614660-1215463
85170
Asfaltiranje puta u naselju Brbatovci 2. deo
43,877
36,123
80,000
0
614660-1215465
614660-1215530
85171
Asfaltiranje ulica u Mazgitu
47,000
35,000
82,000
0
86478
Asfaltiranje puta u Milosevu (naselje Ibrahimi - Medzuani)
17,000
0
17,000
0
614660-1215533
85172
Asfaltiranje ulica u gradu
107,000
48,000
155,000
0
614660-1215536
85173
Prva obilaznica oko zeleznice u Obilicu
116,000
186,642
302,642
0
614660-1215545
85176
Sufinansiranje projekata
0
40,000
40,000
0
614660-1215546
85177
Eksproprijacija zemljista
0
10,000
10,000
0
614660-1215549
85178
Asfaltiranje puta u selu Babimoc, 1. deo
0
60,000
60,000
0
614660-1215553
85179
Rusenje ilegalnih objekata - prepreka
0
3,000
3,000
0
614660-1215555
86479
Izrada projekta
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
10,000
10,000
0
430,877
468,765
899,642
0
30,000
10,000
40,000
0
0
20,000
20,000
0
665250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
614660-1215560
85181
Uredjenje i prosirenje zelenih povrsina
614660-1215562
85182
Sufinansiranje projekata sa REK-om
614660-1215565
85183
Ciscenje groblja
0
8,000
8,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
30,000
38,000
68,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
460,877
506,765
967,642
0
0
5,000
5,000
0
614730 - Osnovno Zdravstvo
730130 - Administracija - Obilic
614730-1215566
85184
Odrzavanje ambulante
614730-1215570
85185
Uvodjenje centralnog grejanja u CPM u Milosevu
614730-1215574
85186
Uvodjenje centralnog grejanja u CPM u Obilicu
0
10,000
10,000
0
9,000
0
9,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
9,000
15,000
24,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,000
15,000
24,000
0
0
15,000
15,000
0
20,000
1,000
21,000
0
0
15,000
15,000
0
614920 - Obrazovanje i Nauka
920200 - Administracija - Obilic
614920-1215576
85188
Renoviranje skole
614920-1215577
85189
Centralno grejanje u Paljaju
614920-1215578
85190
Sportski teren Sloboda u Milosevu
614920-1215581
85191
Sanitarni cvor u Breznici
0
12,000
12,000
0
614920-1215585
85192
Centralno grejanje u selu Kozarice
10,000
0
10,000
0
614920-1215586
86485
Skolski inventar
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Administracija - Obilic
40,000
43,000
83,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
40,000
43,000
83,000
0
Ukupno - Obilic
516,877
627,000 1,143,877
0
Ukupno - Porez na Imovinu - Podujevo
0
0
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
0
0
0
615000 - Podujevo
615175 - Budzet i Finansije
175050 - Budzet i Finansije - Podujevo
175450 - Porez na Imovinu - Podujevo
615180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181650 - Javna Infrastruktura - Podujevo
615175-107553
80215
Kanalizacija u Ladovcu
15,000
10,000
25,000
0
615180-1217310
84258
Asfaltiranje ceste gornje Lapastica
75,000
0
75,000
0
615660-1214191
85194
Uredjenje trotoara - 2012. god.
110,000
0
110,000
0
615660-1214214
85195
Izgradnja pijace, 2. faza - 2012
200,000
50,000
250,000
0
615660-1214215
85196
Kanalizacija u Obrancu - 2012
100,000
0
100,000
0
Faqe 7
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1214217
85197
Kanalizacija u Stedimu, 2. faza - 2012
75,000
0
75,000
0
615660-1214220
85198
Kanalizacija u Donjoj Dumnici - 2012
125,000
30,000
155,000
0
615660-1214223
85199
Renoviranje asfaltiranih puteva i sahtova - 2012
15,000
0
15,000
0
615660-1214224
85200
Uredjenje ulica u gradu sa makadamom
90,000
0
90,000
0
615660-1214234
85201
Kanalizacija u Radujevu 2012
12,000
0
12,000
0
615660-1214235
85202
Horizontalna i vertikalna signalizacija - 2012
12,000
0
12,000
0
615660-1214245
85204
Zatvaranje divlje deponije
615660-1214246
85205
Kanalizacija Dobrotin, Lepaj, Bajcin - 2012
615660-1214249
85206
615660-1214254
85207
615660-1214261
615660-1214272
10,000
0
10,000
0
110,000
0
110,000
0
Izgradnja mosta u Repu - 2012
15,000
0
15,000
0
Uredjenje i odrzavanje rasvete u gradu - 2012
10,000
0
10,000
0
85208
Izgradnja mosta u Popovu - 2012
10,000
0
10,000
0
85209
Prosirenje vodovodne mreze - 2012
13,000
0
13,000
0
615660-1214273
85210
Kanalizacija Belopoje-Trnava-Halabak
80,000
20,000
100,000
0
615660-1214274
85211
Kanalizacija u Sajkovcu 2012
45,000
0
45,000
0
615660-1214278
85212
Renoviranje i izgradnja mostova 2012
24,000
0
24,000
0
615660-1214283
85213
Kapitalne investicije za hitne slucajeve - 2012
25,000
30,000
55,000
0
615660-1214286
85214
Renoviranje puteva sa sljunkom - 2012
50,000
60,000
110,000
0
615660-1214312
85216
Kanalizacija u gradu i selima
140,000
0
140,000
0
615660-1214391
85217
Ciscenje i prosirenje recnog korita - 2012
20,000
0
20,000
0
615660-1214393
85218
Renoviranje i odrzavanje atmosferske kanalizacije - 2012
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Podujevo
1,396,000
200,000
1,596,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,396,000
200,000
1,596,000
0
615650 - Kadastar i Geodezija
650250 - Katastar Usluge - Podujevo
615650-1214242
85221
GPS - geodezija - 2012. god.
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Podujevo
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
25,000
0
25,000
0
30,000
72,633
102,633
0
615660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660300 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
615175-1110524
82214
Asfaltiranje puta Surkis - nastavak - 2. faza
615480-1214218
85219
Ucesce sa donatorima
615660-1214198
85220
Asfaltiranje ulica u gradu - 2012
615660-1214202
85222
Uredjenje korita reke Lab - 2012
615660-1214209
85223
Asfaltiranje puta Sfecelj - 2012
615660-1214211
85224
615660-1214222
85225
615660-1214237
85226
Asfaltiranje puta Konusec Buric - naselje Salja Visoka 2012
615660-1214240
85227
Asfaltiranje puta Bradas - naselje Spahiu 2012
615660-1214243
85228
Asfaltiranje i kanalizacija u Mirocu - 2012
615660-1214244
85229
615660-1214258
85230
615660-1214260
85231
Asfaltiranje puta u Kacibegu
615660-1214267
85232
Asfaltiranje puta Orlan –Brain – nastavak - 2012
615660-1214270
85233
Asfaltiranje puta Revuc - nastavak - 2012
615660-1214287
85234
Izgradnja puta Brvenik-Metergofc-2012
615660-1214296
85235
Izgradnja puta u Zegrovu - 2012
615660-1214301
85236
615660-1214313
85237
Asfaltiranje u Donjoj Lapastici - naselje Zuka -2012
75,000
615660-1214346
85239
Uredjenje javnih prostora - 2012
615660-1214355
85240
Izgradnja puta Luzan - naselje Maljoku -2012
65,386
0
65,386
0
150,000
50,000
200,000
0
80,000
0
80,000
0
170,000
60,000
230,000
0
Odrzavanje zivotne sredine, trgova, parkova - 2012
25,000
0
25,000
0
Izrada projekata - 2012
25,000
0
25,000
0
120,000
80,000
200,000
0
75,000
0
75,000
0
225,000
50,000
275,000
0
Asfaltiranje puta u Belopoju 2012
55,000
20,000
75,000
0
Projekti koji nisu zavrseni prethodne godine - 2012
72,000
0
72,000
0
110,000
40,000
150,000
0
60,000
60,000
120,000
0
95,000
0
95,000
0
27,310
70,000
97,310
0
40,000
0
40,000
0
Asfaltiranje puta Glamnik- naselje Lahu i naselju Obrazda kod skole
70,000
0
70,000
0
18,000
93,000
0
90,000
0
90,000
0
0
45,000
45,000
0
Faqe 8
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1214364
85241
Izgradnja puta u Pakastici - 2012
20,000
60,000
80,000
0
615660-1214377
85242
Mali kapital - 2012
35,000
0
35,000
0
615660-1214383
85243
Asfaltiranje puta Peran - Obrance - tri deonice - 2012
95,000
0
95,000
0
615660-1214387
85244
Asfaltiranje puta Donji Sibovac, naselje Bajgora i Dzakaliju - 2012 30,000
0
30,000
0
615660-1214388
85245
Asfaltiranje puta u Dobrotinu, kod Vrela , naselja Rekaliju, naselja
100,000
Lepaja - 2012
615660-1214389
85246
Asfaltiranje puta u Sakovici - od magistralnog puta do mosta - 2012.
20,000
615660-1214392
85247
Asfaltiranje puta Lug-naselje Sokoli-2012
615660-1214396
85248
Asfaltiranje puta Bajcin - naselje Sogojeva - 2012
615660-1214400
85249
Asfaltiranje puta Donje Ljupce, naselja Kaciju, Humoli, Bajgora - 2012
80,000
615660-1214406
85250
Asfaltiranje puta Dumnica - naselje Uka, Hamiti, Oraca, Zijeci - 2012
60,000
615660-1214408
85251
Izgradnja puta u Kusevici - 2012
30,000
615660-1214409
85252
Asfaltiranje puta Donji Laus, naselje Ahmeti, Dauti - 2012
50,000
615660-1214410
85253
Izgradnja puta u naselju Idriz - 2012
30,000
615660-1214411
85254
Asfaltiranje puta Balofc - naselje Mehana , Dzakaliju, Kacanoli, Zebica
95,000
,Nisevci - 20120
615660-1214455
85255
Asfaltiranje puta Polat - Murgul
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
0
100,000
0
30,000
50,000
0
40,000
0
40,000
0
50,000
0
50,000
0
0
80,000
0
80,000
140,000
0
60,000
90,000
0
0
50,000
0
10,000
40,000
0
95,000
0
337,690
109,367
447,057
0
2,732,386
915,000
3,647,386
0
665300 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,732,386
915,000
3,647,386
0
615730 - Osnovno Zdravstvo
733000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
615180-1214362
85256
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija - 2012
20,000
0
20,000
0
615730-1214345
85257
Renoviranje zdravstvenih objekata - 2012
35,288
0
35,288
0
615730-1214354
85258
Kupovina vozila hitne pomoci, 2012.g.
50,000
0
50,000
0
615730-1214370
85259
Izgradnja porodilista - nastavak 2012
145,458
0
145,458
0
615730-1214375
85260
Izgradnja domova za socijalne slucajeve
100,000
0
100,000
0
615730-1214386
85261
Izgradnja CPM u Orlanu
54,392
0
54,392
0
615730-1217311
84259
Izgradnja Doma zdravlja u Sajkovac
17,150
0
17,150
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
422,288
0
422,288
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
422,288
0
422,288
0
Ukupno - Kultura - Podujevo
0
0
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
0
0
0
615850 - Kultura, Omladina i Sport
850050 - Kultura - Podujevo
615920 - Obrazovanje i Nauka
920250 - Administracija - Podujevo
615660-1214321
85262
Sufinansiranje i ucesce sa donatorima II u prosveti - 2012
60,847
0
60,847
0
615920-1214318
85263
Renoviranje skolske zgrade
30,000
0
30,000
0
615920-1216885
85264
Uredjenje skolske ograde
40,000
0
40,000
0
130,847
0
130,847
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Podujevo
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
130,847
0
130,847
0
Ukupno - Podujevo 4,706,521 1,115,000 5,821,521
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
922900 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Podujevo
616000 - Pristina
616163 - Administracija i Osoblje
163060 - Administracija - Pristina
616163-1214672
85265
Seminari za osoblje opstine
0
50,000
50,000
0
616163-1216134
85266
Sufinansiranje projekata sa resornim ministarstvima i partnerima
0
300,000
300,000
0
Faqe 9
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616163-1216135
85267
Kupovina inventara za potrebe opstine
0
120,000
120,000
0
616163-1216136
85268
Sluzba za informisanje javnosti
0
30,000
30,000
0
616163-1216137
85269
Kupovina vozila za potrebe opstine (administracija, ekonomija i centar za
0 socijalni
100,000
rad)
616163-1216151
85270
Kupovina racunara i softvera
100,000
0
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Administracija - Pristina
100,000
600,000
700,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
100,000
600,000
700,000
0
616175 - Budzet i Finansije
175060 - Budzet i Finansije - Pristina
616175-1216175
85271
Eksproprijacija i izgradnja infrastrukture
0
1,058,496
1,058,496
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Pristina
0
1,058,496
1,058,496
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
1,058,496
1,058,496
0
616180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180060 - Putna Infrastruktura - Pristina
616180-1216139
85272
Izgradnja trgova Ibrahim Rugova i Zahir Pajaziti
3,800,000
2,500,000
6,300,000
0
616180-1216141
85274
Interni krug- put Gnjilane-Kosovo Polje (sufinansiranje sa ministarstvom)0
400,000
400,000
0
616180-1216146
85277
Nacrt realizacije projekata
0
250,000
0
616180-1216147
85278
Izgradnja puteva u urbanim krajevima (asfaltiranje, kanalizacija3,250,000
i prateca infrastruktura)
0
3,250,000
0
616180-1216148
85279
Izgradnju puteva u ruralnim krajevima (asfaltiranje, kanalizacija2,000,000
i prateca infrastruktura)
1,000,000
3,000,000
0
616180-1216149
85280
Izgradnja kruznog toka na magistralnom putu u kraju Veternika 500,000
1,000,000
0
616180-1216150
85281
Izgradanj puteva povrh atmosverskog kolektora u ulici Kalabrija 500,000
250,000
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pristina
500,000
500,000
1,000,000
0
10,300,000
4,900,000
15,200,000
0
250,000
0
250,000
0
181660 - Javna Infrastruktura - Pristina
616180-1216152
85282
Renoviranje javne rasvete
616180-1216153
85283
Popravka sistema radio veza
0
20,000
20,000
0
616180-1216154
85284
Postavljanje kamera u gradu
0
100,000
100,000
0
616180-1216155
85285
Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na putevima i u100,000
naseljima
150,000
250,000
0
616180-1216156
85286
Izgradnja i modernizacija semafora
66,739
150,000
0
616180-1216157
85287
Prosirenje mreze javne rasvete (u parkovima, prostorijama opstinskih
300,000
institucija, ugradnja
0 LED
300,000
rasvetnih tela
0
616180-1216158
85288
Popravka liftova u gradu
0
280,000
280,000
0
616180-1216159
85289
Projekat u oblasti gradjevinskog otpada tokom cele godine
0
100,000
100,000
0
616180-1216160
85290
Renoviranje recnih korita i vrata, kolektor atmosferskih padavina, opremanje
0
bunara
100,000
sa poklopcima
100,000
0
616180-1216161
85291
Odrzavanje staza u gradskim parkovima
616180-1216163
85292
Prosirenje zelenih povrsina i parkova u gradu
616180-1216164
85293
Popravka gradskog groblja
616180-1216165
616180-1216166
83,261
0
50,000
50,000
0
356,752
243,248
600,000
0
0
50,000
50,000
0
85294
Uredjenje mesta za kontejnere i snabdevanje podzemnim i nadzemnim kontejnerima
0
200,000
200,000
0
85295
Tretman pasa lutalica
0
50,000
50,000
0
616180-1216169
85296
Uredjenje autobuskih stanica i postavljanje kabina na stanicama
0
130,000
130,000
0
616180-1216170
85297
Kombinovana pijaca u Pristini
0
100,000
100,000
0
616180-1216173
85298
Izgradnja fabrike vode (sufinansiranje nemacke banke)
400,000
0
400,000
0
616180-1216174
85299
Sistem za proizvodnju grejanja u Termokosu (sufinansiranje sa nemackom
0 bankom
1,000,000
i vladom)
1,000,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Pristina
1,490,013
2,639,987
4,130,000
0
182300 - Vatrogasna Sluzba - Pristina
616180-1216167
85300
Kupovina masina i opreme
0
200,000
200,000
0
616180-1216168
85301
Vatrogasna oprema sa zimskim, letnjim uniformama
0
50,000
50,000
0
616180-1216171
85302
Hidrant i kopanje bunara
0
30,000
30,000
0
616180-1216172
85303
Izgradnju kompleksa sklonista u Matu – druga faza – vatrogasna stanica
0
na
100,000
Suncanom bregu
100,000
i renoviranje sklon
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pristina
0
380,000
380,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
11,790,013
7,919,987
19,710,000
0
616195 - Lokalna Kancelarija
197300 - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
Faqe 10
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616195-1216229
85304
Lokalna infrastruktura u naseljima manjinskih zajednica
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Kancelarija za Zajednice i Povratak - Pristina
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
50,000
50,000
0
616470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470060 - Poljoprivreda - Pristina
616470-1216216
85305
Poljoprivredni projekat za u stocare
0
50,000
50,000
0
616470-1216217
85306
Meliorizacija livada i pasnjaka
0
50,000
50,000
0
616470-1216218
85307
Ispitivanje poljoprivrednog zemljista u opstini Pristina i savetovanje poljoprivrednika
0
50,000
o agro-tehnickim
50,000 merama
0
616470-1216219
85308
Projekat za pcelarstvo
50,000
50,000
0
616470-1216222
85309
Projekat za poljoprivrednike u zivinarstvu (proizvodnja jaja i postavljanje0kotla) 30,000
30,000
0
616470-1216224
85310
Projekat u oblasti poljoprivrede, sufinansiranje
0
50,000
50,000
0
616470-1216226
85311
Projekat za poljoprivrednike za prolecnu sadnju
0
50,000
50,000
0
616470-1216227
85312
Vakcinacija goveda i pasa, kao i vestacko osemenjivanje stoke
0
30,000
30,000
0
616470-1216228
85313
Projekti za poljoprivrednike za sadnju u jesen
0
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pristina
0
460,000
460,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
460,000
460,000
0
100,000
100,000
0
616480 - Ekonomski Razvoj
480060 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
616480-1216208
85314
Strategija lokalnog ekonomskog razvoja za opstinu Pristina 2012-2015 0
616480-1216209
85315
Projekti sa sufinansiranjem i promovisanjem zaposlenja za mlade
0
50,000
50,000
0
616480-1216211
85316
Promovisanje preduzeca - vodici
0
10,000
10,000
0
616480-1216212
85317
Upravljanje radnim prostorom - inkubator biznesa
0
20,000
20,000
0
616480-1216213
85318
Osposobljavanje nezaposlenih mladih ljudi u preduzetnistvu
0
10,000
10,000
0
616480-1216214
85319
Projekat dijaspora – stimulisanje projekata investitora iz dijaspore
0
30,000
30,000
0
616480-1216215
85320
Promovisanje ekonomske saradnje s drugim gradovima iz razlicitih zemalja
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
0
240,000
240,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
240,000
240,000
0
616650 - Kadastar i Geodezija
650300 - Katastar Usluge - Pristina
616650-1216193
85321
Kupovina digitalne opreme za katastar i geodeziju
0
50,000
50,000
0
616650-1216194
85322
Registracija etaznog i osnovnog katastra
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pristina
0
150,000
150,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
150,000
150,000
0
616660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663350 - Urbano Planiranje i Inspekcija
616660-1216176
85323
Opstinski razvojni planovi
0
300,000
300,000
0
616660-1216177
85324
Plan urbanistickog razvoja (infrastruktura, ekonomija, zivotna sredina) 0
200,000
200,000
0
616660-1216179
85326
Izrada i revizija planova za uredjenje (Nova Pristina, Vranjevac, Mati, Kalabrija,
0
800,000
istorijska mesta,
800,000
Sofalija)
0
616660-1216180
85327
Sastavljenje glavnih projekta
0
250,000
0
616660-1216182
85329
Nacrt projekata za upravljanje otpadom
0
50,000
50,000
0
616660-1216187
85332
Sektorsko istrazivanje - saobracaj, zivotna sredina i ekonomski razvoj 0
100,000
100,000
0
616660-1216190
85334
Digitalizacija prostornih i urbanistickih planova, uspostavljanje GIS-a
250,000
0
200,000
200,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
1,900,000
1,900,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
1,900,000
1,900,000
0
616730 - Osnovno Zdravstvo
733500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
616730-1216074
85337
Izgradnja zdravstvenih ustanova
63,551
536,449
600,000
0
616730-1216095
85338
Medicinska oprema
70,000
250,000
320,000
0
616730-1216104
85339
Renoviranje, popravke infrastrukture objekata za zdravstvenu i socijalnu
110,000sluzbu
0
110,000
0
616730-1216118
85340
Dezinsekcija prostora u gradu Pristini
0
120,000
0
Faqe 11
120,000
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616730-1216124
85341
Jesenja deratizacija podruma i garaza
50,000
0
50,000
0
616730-1216126
85342
Deratizacija i kanalizacija
40,000
0
40,000
0
616730-1216128
85343
Kupovina vozila za tehniĕke i operativne potrebe FMC i HC
71,000
0
71,000
0
616730-1216132
85344
Kupovina inventara za potrebe zdravstvenih i socijalnih institucija130,000
0
130,000
0
616730-1216133
85345
Oprema za QEA pri QMU / SISH
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
654,551
806,449
1,461,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
654,551
806,449
1,461,000
0
616850 - Kultura, Omladina i Sport
850060 - Kultura - Pristina
616850-1216199
85346
Veliki pristinski hamam - poslednja faza
0
200,000
200,000
0
616850-1216200
85347
Popravka carsijske dzamije, treca zavrsna faza
0
100,000
100,000
0
616850-1216201
85348
Renoviranje kulturnih institucija
0
145,000
145,000
0
616850-1216202
85349
Ulepsavanje grada za praznike
0
65,000
65,000
0
616850-1216203
85350
Istorijske manifestacije, kulturna desavanja, sportski i festivali opstine Pristina
0
120,000
120,000
0
616850-1216204
85351
Pokrivanje amfiteatra na bazenu na Grmiji
0
68,000
68,000
0
616850-1216205
85352
Inventar gradske biblioteke - Hivzi Sulejmani
0
200,000
200,000
0
616850-1216207
85353
Pocetna faza radova na sali u naselju medrese
0
150,000
150,000
0
0
1,048,000
1,048,000
0
Ukupno - Kultura - Pristina
850860 - Sport i Rekreacija - Pristina
616850-1216195
85354
Izgradnja univerzalnih sportskih terena i renoviranje postojecih
0
200,000
200,000
0
616850-1216196
85355
Klizaliste (jezero na Grmiji)
0
200,000
200,000
0
616850-1216197
85356
Atletska staza na Taukbasce, Grmiji i Dragodanu
0
70,000
70,000
0
616850-1216198
85357
Zatvoreni bazen u Pristini
0
400,000
400,000
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Pristina
0
870,000
870,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
1,918,000
1,918,000
0
616920 - Obrazovanje i Nauka
923100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
616920-1216267
85358
Adaptacija objekta za pretskolsku ustanovu na o Dragodanu - CPM, prizemlje
0
i150,000
u Ajvaliji
150,000
0
616920-1216275
85359
Izgradnja predskolske ustanove u naselju Vranjevac
0
150,000
150,000
0
616920-1216278
85360
Renoviranje stare skole u Matu, adaptiranje pretskolske ustanove
0
300,000
300,000
0
0
600,000
600,000
0
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
931500 - Osnovno Obrazovanje - Pristina
616920-1216317
85361
Izgradnja osnovne skole na putu Ibrahim Fehmiu nastavak od prethodne0 godine
450,000
450,000
0
616920-1216322
85362
Prosirenje zgrade osnovne skole Dz. Mustafa - Besi - sufinansiranje sa USAID-om
0
260,000
260,000
0
616920-1216325
85363
Prosirenje zgrade osnovne skole - Teuta - u Grastici
0
100,000
100,000
0
616920-1216337
85364
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u osnovnoj skoli F. N. Gafuri
0
150,000
150,000
0
616920-1216338
85365
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u osnovnoj skoli Ajvalija II - nova skola
0
150,000
150,000
0
616920-1216342
85366
Izgradnja novog krila na starom objektu Emin Duraku
0
150,000
150,000
0
616920-1216345
85367
Opremanje kabineta, skolski inventar i udzbenici
0
610,000
610,000
0
616920-1216353
85368
Izgradnja osnovne skole .A.Keljmendi - Barilevo
0
500,000
500,000
0
0
2,370,000
2,370,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pristina
943500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
616920-1216336
85369
Izgradnja sale za fizicko vaspitanje u skoli 28. Novembar
0
150,000
150,000
0
616920-1216339
85370
Izgradnja srednje muzicke skole - Prenk Jakova
0
300,000
300,000
0
616920-1216340
85371
Izgradnja osnovne skole na Dragodanu
0
50,000
50,000
0
616920-1216343
85373
Obnavljanje i krecenje skolskih zgrada
0
350,000
350,000
0
616920-1216344
85374
Uvodjenje i renoviranje centralnog grejanja
0
153,157
153,157
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
0
1,003,157
1,003,157
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
3,973,157
3,973,157
0
Ukupno - Pristina 12,544,564 19,076,089 31,620,653
0
Faqe 12
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
617000 - Stimlje
617169 - Kancelarija Skupštine Opštine
169070 - Kancelarija Skupštine Opštine
617169-1217314
84260
Kupovina cestovnog vozila za skupstinu vozila
0
18,748
18,748
0
Ukupno - Kancelarija Skupštine Opštine
0
18,748
18,748
0
Ukupno - Kancelarija Skupštine Opštine
0
18,748
18,748
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
0
0
0
9,700
0
9,700
0
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Stimlje
9,700
0
9,700
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
9,700
0
9,700
0
134,630
0
134,630
0
0
30,000
30,000
0
617180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184110 - Vatrogasci i Inspekcija
617470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470870 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Stimlje
617470-1214497
85377
Nabavka vozila
617660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
617660-1110825
82361
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Malopoljcu
617660-1110926
82376
Izrada nacrta glavnih i konceptulanih projekata
617660-1110940
82362
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Petrovu
110,000
0
110,000
0
617660-1110972
82364
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Crnoljevu
60,000
20,000
80,000
0
617660-1111016
82366
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Zborcu
67,960
12,040
80,000
0
617660-1111024
82379
Asfaltiranje puta unutar sela Davidovc
25,000
25,000
50,000
0
617660-1111061
82375
Projekti infrastrukture sa ucescem
0
80,000
80,000
0
617660-1111070
82370
Uredjenje trotoara u Muzecinu, Crnoljevu i Belincu
0
26,952
26,952
0
617660-1214448
85378
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Donjem Godancu Donjem
33,453
0
33,453
0
617660-1214450
85379
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Gornjem Godancu
33,452
0
33,452
0
617660-1214453
85380
Uredjenje groblja heroja u Stimlju i Malopoljcu
80,000
0
80,000
0
617660-1214456
85381
Uredjenje recnog korita
84,901
15,099
100,000
0
617660-1214968
85383
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Glavici
0
30,000
30,000
0
617660-1214979
85384
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Belincu
51,206
8,794
60,000
0
617660-1214989
85385
Izgradnja kanalizacije i regulisanje puteva u Vojnovcima
30,000
0
30,000
0
617660-1217317
84261
Izgradnja cesta i kanala u unutrasnjosti sela Pjetershtica
30,300
0
30,300
0
617660-1217574
84378
Popravka trotoara i kanala u Muzekinu
60,000
0
60,000
0
617660-1217826
82374
Regulisanje infrastrukture u KCPM, zavrsetak radova na fudbalskom igralistu,
0
renoviranje
31,252
za potrebe
31,252 OS `Emin Dura
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
800,902
279,137
1,080,039
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
800,902
279,137
1,080,039
0
617730 - Osnovno Zdravstvo
734500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
617730-1214541
85386
Izgradnja PMC-a u Petrovu
34,421
0
34,421
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
34,421
0
34,421
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
34,421
0
34,421
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
0
0
0
Ukupno - Stimlje
845,023
297,885 1,142,908
0
617920 - Obrazovanje i Nauka
931800 - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
618000 - Gracanica
618163 - Administracija i Osoblje
Faqe 13
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
163080 - Administracija - Gracanica
618163-1215684
86442
Izrada infrastrukturne mreze za sportski kompleks Brnjes
240,000
0
240,000
0
618163-1215690
86443
Sanacija i delimicna izgradnja kan.mreze u Kisnici duzine L=500m10,000
0
10,000
0
618163-1215698
86444
Realizacija projekata male vrednosti(hitne intervencije u infrastrukturi)
54,206
0
54,206
0
618163-1215699
86445
Izrada projektno tehnicke dokumentacije za predvidjene projekte 35,000
0
35,000
0
618163-1215700
86446
Rekonstrukcija i sanacija crkve u Batusu
70,000
0
70,000
0
618163-1215701
86447
Izgradnja zvonika za crkvu u Lepini
25,000
0
25,000
0
618163-1215702
86448
Nasipanje puta za novo groblje u Susici L=500m Alb.zajednica
10,000
0
10,000
0
618163-1215703
86449
Zavrsetak kanalizacione mreze u Radevu L=500m
10,000
0
10,000
0
618163-1215704
86450
Produzenje fekalnog kolektora od G.Gusterice do D.Gusterice i povezivanje
55,000 u sistem 0
55,000
0
618163-1215706
86451
Izgradnja kanalizacione mreze za Novo Naselje
30,000
0
30,000
0
618163-1215707
86452
Ograda oko kulturnog centra i uredjenje parka u Badovcu
40,000
0
40,000
0
618163-1215708
86453
Uredjenje korita reke i parkovske povrsine u Susici
43,000
0
43,000
0
618163-1215709
86454
Regulacija korita reke u Preocu
60,000
0
60,000
0
618163-1215710
86455
Regulisanje korita reke izmedju dva mosta i parkovske povrsine u 30,000
D.Gusterici
0
30,000
0
618163-1215711
86456
Izgradnja infrastrukturne mreze za sportsku halu iznad L.Sela
0
300,000
300,000
0
618163-1215713
86457
Uredjenje ulice od poste do padalista
0
100,000
100,000
0
618163-1215714
86458
Prosirenje puta od ambulante do skole i obdaniste u Dobrotinu sa pesackom
0
stazom
100,000
i osvetljenjem
100,000
0
618163-1215715
86459
Prosirenje mostova na putu D.Gusterica-Livadje
0
37,000
37,000
0
Ukupno - Administracija - Gracanica
712,206
537,000
1,249,206
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
712,206
537,000
1,249,206
0
153,338
0
153,338
0
153,338
0
153,338
0
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
153,338
0
153,338
0
618730 - Osnovno Zdravstvo
735000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
618730-1215716
86460
Nabavka medicinske opreme
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
754080 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Gracanica
618770 - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
770400 - Shendetsia Sekondare - Gracanica
618770-1217248
83974
Bolnicka zgrada
600,000
0
600,000
0
Ukupno - Shendetsia Sekondare - Gracanica
600,000
0
600,000
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
600,000
0
600,000
0
15,000
0
15,000
0
5,314
0
5,314
0
20,314
0
20,314
0
618920 - Obrazovanje i Nauka
923500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
618920-1215721
86462
Vozilo za obdaniste
618920-1215722
86463
Intervencije na tri obdanista
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
932100 - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
618920-1215718
86466
Sanacija igralista osnovnih skola u opstini Gracanica
30,000
0
30,000
0
618920-1215719
86467
Rekonstrukcija i sanacija ograda osnovnih skola
33,000
0
33,000
0
618920-1215720
86468
Uvodjenje centralnog grejanja osnovne skole Livadje
618920-1217429
84341
Izgradnja centra za osnovno obrazovanje
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
10,000
0
10,000
0
400,000
0
400,000
0
473,000
0
473,000
0
944100 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
618920-1215724
86470
IT oprema
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
503,314
0
503,314
0
537,000 2,505,858
0
Ukupno - Gracanica 1,968,858
Faqe 14
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621000 - Dragas
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660500 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Dragas
621660-1214507
85389
Izgradnja vodovoda u Dragasu
621660-1214518
85390
Asfaltiranje puteva u Dragasu
621660-1214547
85391
Nabavka vozila za opstinsku administraciju
621660-1214548
85392
Kofinansiranje sa donatorima
621660-1214550
85393
Pokockavanje puteva u selu Zapluzje
621660-1214570
85394
Izgradnja puta Zgatare-Blac
621660-1214611
85395
Pokockavanje puta u selu Brut
621660-1214613
85396
621660-1214616
85397
621660-1214618
203,000
60,000
263,000
0
0
30,000
30,000
0
40,000
0
40,000
0
0
30,000
30,000
0
25,000
0
25,000
0
117,950
50,000
167,950
0
15,000
10,000
25,000
0
Prosirenje mosta u selu Bresane
20,000
0
20,000
0
Pokockavanje centra i puteva u selu Bresane
30,000
0
30,000
0
85398
Kanalizacija u selu Kapre
20,000
0
20,000
0
621660-1214680
85399
Asfaltiranje puta u Plajnik - ucescem
10,000
0
10,000
0
621660-1214683
85400
Pokockavanje puta u selu Buce
15,000
0
15,000
0
621660-1214689
85401
Izgradnja puteva u selu Kuk
25,000
0
25,000
0
621660-1214695
85402
Pokockavanje puteva u selu Kosava
15,000
10,000
25,000
0
621660-1214698
85403
Pokockavanje puteva u selu Buze
20,000
0
20,000
0
621660-1214709
85404
Pokockavanje puteva u selu Rence
0
15,000
15,000
0
621660-1214718
85405
Pokockavanje puta u selu Sajne
20,000
0
20,000
0
621660-1214902
85406
Pokockavanje puteva u selu Zjum
10,000
0
10,000
0
621660-1214905
85407
Izgradnja skole Belobrod
200,000
0
200,000
0
621660-1214916
85408
Izgradnja zastitnog zida u selu Zgatare
10,000
0
10,000
0
621660-1214935
85409
Pokockavanje puta u selu Zgatare
10,000
0
10,000
0
621660-1214959
85410
Izgradnja kanalizacije u selu Radesa
20,000
0
20,000
0
621660-1215087
85411
Kuklibeg-kanalizacija i pokockavanje ulice Saraj
25,000
0
25,000
0
621660-1215150
85412
Uredjenje centra u selu Rapca
40,000
0
40,000
0
621660-1215164
85413
Pokockavanje putav u selu Krusevo
35,000
10,000
45,000
0
621660-1215177
85414
Pokockavanje puteva u selu Kukuljane
0
10,000
10,000
0
621660-1215257
85415
Asfaltiranje puta u selu Vraniste
50,000
10,000
60,000
0
621660-1215268
85416
Izgradnja mosta i pokockavanje puta u selu Brod
60,000
0
60,000
0
621660-1215305
85417
Prosirenje puta Dragas-Brod
2,000
0
2,000
0
621660-1215311
85418
Pokockavanje puta i parking mesta u selu Restelica
40,000
0
40,000
0
621660-1215341
85419
Prosirenje vodovodnog sistema u selu Restelica
60,000
0
60,000
0
621660-1215412
85420
Izgradnja centra za zajednice u selu Restelica
0
30,000
30,000
0
621660-1215422
85421
Pokockavanje puta u selu Mljike
11,000
0
11,000
0
621660-1215535
85422
Asfaltiranje puta u selu Ljuboviste
25,000
0
25,000
0
621660-1215631
85423
Pokockavanje puta u selu Radesa
0
20,000
20,000
0
621660-1215641
85424
Izgradnja kanalizacije u Dragasu-prosirenje
10,000
0
10,000
0
621660-1215771
85425
Renoviranje osnovne skole u Zlipotoku
20,000
0
20,000
0
621660-1215810
85426
Asfaltiranje puta u selu Dikance
50,000
0
50,000
0
621660-1215814
85427
Pokockavanje puta u selu Globocica
0
10,000
10,000
0
621660-1215876
85428
Asfaltiranje puta Brod - turisticki centar
70,000
0
70,000
0
621660-1215947
85429
Popravka skole u selu Brzne
25,000
0
25,000
0
621660-1215949
85430
Pokockavanje puta u selu Krstac
11,000
0
11,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Dragas
1,359,950
295,000
1,654,950
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,359,950
295,000
1,654,950
0
15,000
0
15,000
0
621730 - Osnovno Zdravstvo
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
621730-1215951
85431
Nabavka vozila
Faqe 15
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621730-1215952
85432
Renoviranje zgrade GCPM-a i renoviranje zgrade CPM-a i APM-a 39,478
u Dragasu
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
54,478
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
54,478
Ukupno - Dragas 1,414,428
35,000
74,478
0
35,000
89,478
0
35,000
89,478
0
330,000 1,744,428
0
622000 - Prizren
622163 - Administracija i Osoblje
163100 - Administracija - Prizren
622163-1111426
82432
Nabavka vozila
0
45,000
45,000
0
622163-1111432
82435
Renoviranje objekata zgrade SO Prizren
0
111,500
111,500
0
622163-1111436
82437
Snabdevanje racunarima za potrebe SO Prizren
0
10,000
10,000
0
622163-1111443
82440
Snabdevanje inventarom za potrebe SO Prizren
0
15,000
15,000
0
622163-1215213
85438
Tretiranje udruzenja rata
0
10,000
10,000
0
622163-1215217
85439
Priprema projekta za potrebe skupstine opstine
0
10,000
10,000
0
622163-1217408
84320
Popravak dvorane Skupstine
0
30,000
30,000
0
622163-1217409
84321
Popravak ureda Opstine (desna strana) CUG
0
30,000
30,000
0
622163-1217410
84322
Izgradnja ljetne arene kod groblja martira -Tusus
0
8,500
8,500
0
622163-1217411
84323
Usluge savjetovanja u okviru Opstine
0
20,000
20,000
0
622163-1217412
84324
Izgradnja ureda za civilnu registraciju "Bajram Curr" Pz
0
30,000
30,000
0
622163-1217413
84325
Izgradnja memorijalnog kompleksa martira kod groblja Landovica
0
60,000
60,000
0
Ukupno - Administracija - Prizren
0
380,000
380,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
380,000
380,000
0
622166 - Inspekcija
166190 - Inspekcija - Prizren
622166-1215351
85441
Rusenje objekata
0
50,000
50,000
0
622166-1215354
85442
Uklanjanje objekata privremenog karaktera
0
10,000
10,000
0
622166-1215359
85443
Intervencija kod objekata koji predstavljaju rizik za gradjane
0
20,000
20,000
0
622166-1215364
85444
Intervencija na optinsku infrastrukturu sa pristupom inspekcije
0
10,000
10,000
0
622166-1215366
85445
Uzimanje i slanje uzoraka na analiziranje
0
10,000
10,000
0
622166-1215368
85446
Profesionalno unapredjenje zaposljenog kadra
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Inspekcija - Prizren
0
110,000
110,000
0
Ukupno - Inspekcija
0
110,000
110,000
0
622180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180100 - Putna Infrastruktura - Prizren
622180-1110843
82447
Odrzavanje lokalnih puteva izgradjenih od betona i izgradnja trotuara
400,000
0
400,000
0
622180-1110891
82451
Izgradnja puta "Stari Tranzit"
153,000
0
153,000
0
622180-1110892
82452
Vodovod u selu Nova Sumadija i Ljutoglava
0
100,000
100,000
0
622180-1111111
82459
Horizontalno i vertikalno oznacavanje
0
120,000
120,000
0
622180-1111116
82460
Izgradnja kompletne putne infrastrukture "Tahir Sinani"
636,884
0
636,884
0
622180-1111134
82463
Snabdevanje sljunkom za ne-asfaltovane puteve
150,000
0
150,000
0
622180-1111182
82467
Izgradnja lokalnih puteva u Donjoj Srbici
300,000
0
300,000
0
622180-1111194
82470
Rehabilitacija puta Planjane, Gornje Selo, Gornje Ljubinje i Manastirica 0
70,000
70,000
0
622180-1111212
82471
Izgradnja puta Kurilo-Novoselo
50,000
200,000
0
622180-1111219
82477
Letnje i zimsko odrzavanje puteva u gradu i selima (ciscenje i pranje
350,000
ulica)
330,000
680,000
0
622180-1111240
82481
Izgradnja puta u selu Leskovac
100,000
129,824
229,824
0
622180-1111241
82482
Izgradnja puta Kobaj, Grazdenik, Nasec i Atmadja
94,720
0
94,720
0
622180-1111242
82483
Izgradnja vodovoda u selu Malesi e Vrrinit
200,000
0
200,000
0
622180-1112857
82441
Izgradnja puteva, kanalizacija i vodovoda i ostalih projekata sa 1,197,274
ucescem gradjana
20,000
1,217,274
0
622180-1112860
82446
Instaliranje javnog osvetljenja i popravka postojeceg osvetljenja
622180-1214922
85447
Revitalizacija trga "Prizrenska Liga"
Faqe 16
150,000
80,000
180,500
260,500
0
0
100,000
100,000
0
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1214972
85448
Izgradnja kanalizacije i loklanih puteva u selu Dedaj
0
50,000
50,000
0
622180-1214976
85449
Regulisanje lokalnih puteva, kanalizacije i vodovoda u selu Ljubizda u Prizrenu
0
200,000
200,000
0
622180-1214977
85450
Izgradnja lokalnih puteva u selu Jeskovo
622180-1214985
85451
Izgradja puta, kanalizacije i vodovoda u ulici "Dzevat Berisa"
622180-1214992
85452
Izgradnja kanalizacije u selu Veleza
622180-1215050
85453
Izgradnja puteva Nasec-Decije odmaraliste-Mazrek
622180-1215051
85454
622180-1215052
85455
622180-1215055
622180-1215056
0
40,000
40,000
0
453,116
130,780
583,896
0
0
28,400
28,400
0
100,000
0
100,000
0
Izgradnja lokalnih puteva i vodovoda u selu Skorobiste
0
50,000
50,000
0
Rehabilitacija vodovoda u selu Kobaj
0
50,000
50,000
0
85458
Postavljanje standardnih ograda
0
20,000
20,000
0
85459
Sejanje mladih drva
0
10,000
10,000
0
622180-1215667
85461
Popravka krova zgrade za finansije
0
19,500
19,500
0
622180-1215670
85462
Izgradnja puta Kusnin-Has u pravcu ambulante
50,000
0
50,000
0
622180-1215739
85463
Izgradnja i rehabilitacija glavnog puta Spenadija-Veleza
65,280
81,600
146,880
0
622180-1215740
85464
Izgradnja cevovoda Tusuz-Kaljaja
0
10,000
10,000
0
622180-1215742
85465
Izgradnja puta "Alajdin Dzezairi" kod bazena
0
50,000
50,000
0
622180-1215744
85466
Snabdevanje sa kontejnerima za smece
622180-1215954
85467
Izgradnja lokalnih puteva u Lukiji
622180-1215955
85469
Izgradnja zastitnog zida u Medvecu
622180-1216858
85471
Popravljanje rupi na asfaltima i lokalnim putevima
622180-1217385
84298
622180-1217386
84299
622180-1217387
84300
622180-1217388
84301
622180-1217389
622180-1217390
0
100,000
100,000
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
50,000
0
350,000
0
350,000
0
Izgradnja ceste "Mehmet Hasi"
35,680
0
35,680
0
Izgradnja miniparka "Rrust Kabashi"
24,000
0
24,000
0
Asfaltiranje zadnjeg sloja u selima Poslist,Dobrust,Kobaj,Nasec,Kabas
40,513
- Has
0
40,513
0
Izgradnja ceste "Kralj Pleureat i brigada 128"
19,533
0
19,533
0
84302
Otvaranje bunara kod lokacije "40 izvora"-Prizren
50,000
0
50,000
0
84305
Nacrt projekata i studiranje fizibiliteta za razlicite projekte
Ukupno - Putna Infrastruktura - Prizren
0
62,396
62,396
0
5,050,000
2,053,000
7,103,000
0
180900 - Upravljanje Vode - Prizren
181700 - Javna Infrastruktura - Prizren
184140 - Vatrogasci i Inspekcija
622180-1111357
82490
Sistem otkrivanja i digitalnog posmatranja
0
120,000
120,000
0
622180-1111365
82495
Nabavka posebnih uredjaja za pretrazivanje i spasavanje
0
10,000
10,000
0
622180-1215070
85468
Nabavka autocisterne
0
90,000
90,000
0
622180-1215072
85473
Sitni uredjaji za odeljenje
0
60,000
60,000
0
622180-1215073
85474
Nabavka komandnog vozila
0
30,000
30,000
0
622180-1215074
85475
Unistavanje radioaktivnih antena
0
10,000
10,000
0
622180-1217406
84303
Nacrt plana i procjena opasnosti za zastitu i spasavanje
0
10,000
10,000
0
622180-1217407
84304
Usluge savjetovanja u okviru Uprave
0
10,000
10,000
0
0
340,000
340,000
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
184540 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Prizren
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Prizren
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
5,050,000
2,393,000
7,443,000
0
622470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470100 - Poljoprivreda - Prizren
622470-094900
80495
Izgradnja 20 staklenih basti velicine 240 m2 sa ucescem
0
70,000
70,000
0
622470-094901
80496
Izgradnja prostora velicine 15 hektara sa razlicitim vrstama voca
0
16,000
16,000
0
622470-094919
80502
Vakcinacija psa protiv besnila
0
7,000
7,000
0
622470-095040
80505
Dezinfekcija grada
0
30,000
30,000
0
622470-095041
80501
Uklanjanje psa lutalica
0
30,000
30,000
0
622470-095045
80499
Sminari, obuke, saveti sa poljoprivrednicima
0
5,000
5,000
0
622470-095047
80498
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa psenicnim semenom
0
95,000
95,000
0
Faqe 17
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622470-095052
80503
Sprecavanje bolesti u poljoprivredi
0
10,000
10,000
0
622470-1110832
82497
Popravka puteva u poljima
0
15,000
15,000
0
622470-1110867
82501
Subvencionisanje sadnje 1000 hektara, sa kukuruznim semenom
0
62,000
62,000
0
622470-1215428
85477
Snabdevanje poljoprivrednika sa 120 masine za muzenje mleka
0
40,000
40,000
0
622470-1215450
85479
Oznacavanje suma
0
5,000
5,000
0
622470-1217391
84306
Kupovima cestovnog vozila za sektor sumarstva
0
32,000
32,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Prizren
0
417,000
417,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
417,000
417,000
0
0
622480 - Ekonomski Razvoj
480500 - Turizam - Prizren
622480-1111444
82510
Strategija za ekonomski razvoj (master plan ekonomskog razvoja)
25,000
25,000
0
622480-1111457
82515
Projekat za promovisanje turizma (veb stranica i turisticki vodic u SO Prizren)
0
30,000
30,000
0
622480-1111460
82517
Projekti sa sufinansiranjem donatora u polju turistickog razvoja
0
20,000
20,000
0
622480-1111462
82518
Mali projekti unutar odeljenja
0
80,000
80,000
0
622480-1215779
85487
Projekat i izgradnja trga Arasta - Arasta Dzamije
0
20,000
20,000
0
622480-1217414
84326
Nabava profesionalne scene za koncerte sa ostalim popratnim uredajima
0 za potrebe
109,968SO-Prizrena
109,968
0
622480-1217415
84327
Izgradnja kulturnog kataloga Prizrena
0
10,720
10,720
0
622480-1217416
84328
Nabava uredaja zvucnika za potrebe SO-Prizren
0
2,500
2,500
0
622480-1217417
84329
" Renoviranje skladista u bijeloj kuci"
0
2,400
2,400
0
622480-1217418
84330
Izgradnja cestovne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije i elektricne isntalacije
0
150,000
u poslovnoj 150,000
zoni parka
0
622480-1217419
84331
Izgradnja dizajniranih projekata za ekonomski razvoj
0
20,000
20,000
0
622480-1217420
84332
Izgradnja prostora za odmor i rekraciju
0
44,412
44,412
0
622480-1217421
84333
Otvaranje i odrzavanje sumskih cesta
0
35,000
35,000
0
Ukupno - Turizam - Prizren
0
550,000
550,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
550,000
550,000
0
622650 - Kadastar i Geodezija
650500 - Katastar Usluge - Prizren
622650-1215369
85488
Snabdevanje sa digitalnim aparatima za geomediju - GPS
0
50,000
50,000
0
622650-1216262
85489
Nabavka aparata za merenje i digitalizacija katastra
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Prizren
0
65,000
65,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
65,000
65,000
0
622660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660550 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
622660-1215098
85490
Izrada regulatornog urbanog plana
0
200,000
200,000
0
622660-1215100
85491
Restauracija setalista u Sadrvanu
0
70,000
70,000
0
622660-1215107
85492
Tretiranje objekata za istorijsko-kulturnom vrednoscu
0
70,000
70,000
0
622660-1215109
85493
Rehabilitacija liftova
0
30,000
30,000
0
622660-1215124
85494
Izgradnja spomenika posveceni herojima
0
30,000
30,000
0
0
400,000
400,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
400,000
400,000
0
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
665550 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
622730 - Osnovno Zdravstvo
736000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
622730-1216362
85496
Inventar
622730-1216373
85497
Odrzavanje i renoviranje
100,000
0
100,000
0
622730-1216379
85498
Autoventure za teren - kombibusevi
35,000
0
35,000
0
622730-1216381
85499
Krecenje CPZ-a (zgrade)
20,000
0
20,000
0
622730-1216382
85500
Autoventure
40,000
0
40,000
0
622730-1216383
85501
Autoventure za planinski teren
40,000
0
40,000
0
Faqe 18
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622730-1216384
85502
Laboratorijski uredjaji
622730-1216385
85503
622730-1216387
622730-1216388
35,984
0
35,984
0
Intstaliranje kamera u svim zgradama KPS-a za nadgledanje ulaza-izlaza
70,000 radnika
0
70,000
0
85505
Elektronski uredjaji - PC
15,000
0
15,000
0
85506
Spoljasno krecenje zgrada
15,000
0
15,000
0
622730-1216389
85507
Izgradnja zgrade za hitnu sluzbu
350,000
0
350,000
0
622730-1216390
85508
Izgradnja APM-a u selu Donje Ljubinje
40,000
0
40,000
0
622730-1216394
85509
Stomatoloski uredjaji
20,000
0
20,000
0
622730-1216608
85510
Auto-ambulanta
50,000
0
50,000
0
622730-1216682
85511
Medicinski uredjaji
100,000
0
100,000
0
622730-1217400
84314
Elektricni uredaji za ciscenje plocica u hodnicima Glavnog doma zdravlja
10,000
0
10,000
0
0
980,984
0
0
300,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
980,984
755450 - Socijalne Sluzbe - Prizren
622730-1216372
85513
Izgradnja stanova za porodice ratnih heroja, ratnih invalida i siromasnih
300,000porodica
622730-1216374
85514
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
0
82,000
82,000
0
622730-1216376
85515
Krecenje CSR-a
0
3,000
3,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Prizren
300,000
85,000
385,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
1,280,984
85,000
1,365,984
0
100,000
13,600
113,600
0
0
9,500
9,500
0
622850 - Kultura, Omladina i Sport
850100 - Kultura - Prizren
622850-094942
80538
Izgradnja Art-centra, II-ga faza
622850-1215272
85518
Izrada projekta za gradsku bibljioteku
622850-1215276
85519
Izrada projekata
0
6,400
6,400
0
622850-1215279
85520
Izgrada doma kulture u Zagradskoj Hoci
86,000
40,500
126,500
0
622850-1215282
85521
Izgrada kulturno-sportskog centra u Korisi
98,000
0
98,000
0
622850-1215283
85522
Izgrada kulturno-sportskog centra u Grncaru
40,000
0
40,000
0
622850-1215285
85523
Izgrada kulturno-sportskog centra u Nebregostu
40,000
0
40,000
0
622850-1215288
85525
zgrada sportskih terena u Zojzu
34,100
0
34,100
0
622850-1215291
85526
zgrada sportskih terena u Lokvici
40,000
0
40,000
0
622850-1215294
85527
zgrada sportskih terena u Manastirici
15,000
0
15,000
0
622850-1215944
85528
Renoviranje i odrzavanje postojecih kulturnih i sportskih centara
9,800
0
9,800
0
622850-1215946
85529
Snabdevanje sa sportskim rekvizitima za sportske klubove
10,000
0
10,000
0
622850-1215948
85530
Snabdevanje sa rekvizitima za kulturno-umetnicka udruzenja
10,000
0
10,000
0
622850-1216138
85532
Izgradnja doma kulture u Zuru
200,000
80,000
280,000
0
622850-1217401
84315
Izgradnja centra za kulturno-sportkse aktivnosti Romaj (druga faza)
65,100
0
65,100
0
622850-1217402
84316
Izgradnja sportskog terena u Pllanjan (druga faza)
15,000
0
15,000
0
622850-1217403
84317
Izgradnja memorijalnog kompleksa Otac Shtjefen Decovi (druga faza)
20,000
0
20,000
0
622850-1217404
84318
Izgradnja sportske dvorane u O.S. "Fadil Hisari"-Prizren
0
40,000
0
622850-1217405
84319
Izgradnja kulturno-sportskog centra u Medvec
40,000
27,000
0
27,000
0
Ukupno - Kultura - Prizren
850,000
150,000
1,000,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
850,000
150,000
1,000,000
0
622920 - Obrazovanje i Nauka
920500 - Administracija - Prizren
622163-1217392
84307
Izgradnja skole u Medvecu (druga faza)
87,857
13,000
100,857
0
622163-1217393
84308
Izgradnja skole u selu Kobaj (zadnji deo)
35,000
0
35,000
0
622163-1217394
84309
Izgradnja dvorane za tjelesnog odgoja u skoli E.Duraku
25,100
0
25,100
0
622163-1217395
84310
Reinstalacija centralnog grijanja u gimnaziji Gjon Buzuku-Prizren 10,000
0
10,000
0
622163-1217396
84311
Promjena vrata i prozora u skoli A.Frasheri"-Prizren
38,120
0
38,120
0
622163-1217397
84312
Promjena vrata i prozora u skoli M.Qiriazii"-Prizren
13,025
0
13,025
0
622163-1217398
84313
Vrata I prozori u srednjoj skoli "G.Qavdarbasha"-Prizren
0
51,000
51,000
0
622920-1215348
85533
Izgradnja nove skolske zgrade (druga faza) "Mustafa Bakija"
420,000
0
420,000
0
Faqe 19
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1215374
85534
Izgradnja nove skolske zgrade (prva faza)
50,898
0
50,898
0
622920-1215379
85535
Renoviranje skolske zgrade (Mitat Fraseri)
35,073
4,696
39,769
0
622920-1215385
85536
Izgradnja aneksa i renoviranje zgrade (Zef Lus Marku)
50,000
0
50,000
0
622920-1215393
85540
onovna instalacija centralnog grejanja i promena krova skole "Abdul
50,000
Fraseri"
0
50,000
0
622920-1215413
85542
Renoviranje podova skolskih razreda skole (Meto Bajraktari)
622920-1215414
85543
Izgradnja jednog sprata skolske zgrade (Bajram Curri)
622920-1215417
85544
622920-1215419
85545
622920-1215421
85546
Izgradnja zastitnog zida, ograde i sportskog terena u skoli (Planjane)
45,000
622920-1215424
85547
Renoviranje fasade skolske zgrade (Mati Logoreci)
0
622920-1215429
85548
Izrada termicke fasade skolske zgrade (Musnikovo)
0
622920-1215431
85549
Izrada ograde skolskog dvorista (Musnikovo)
0
622920-1215632
85550
Izgradnja ogradnog zida skolskog dvorista (Lek Dukadjini)
622920-1215634
85552
622920-1215635
85553
622920-1215639
85554
Transport ucitelja koji putuju
622920-1215642
85555
Renoviranje sale za balet muzicke skole (Lorenc Antoni)
622920-1215644
85556
Izgradnja nove skolske zgrade (Zenun Cocaj - prva faza)
622920-1215646
85557
Snabdevanje vozilom za potrebe administracije OOS-a
0
5,000
5,000
0
215,000
0
215,000
0
Izgradnja sale fizickog vaspitanja (prva faza) u skoli (Dardania) u naselju
50,000 Dardania
0
50,000
0
Izgradnja zastitnog zida i ograde skolskog dvorista (Desmoret e Zurit)
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
15,000
15,000
0
16,000
16,000
0
15,000
15,000
0
50,000
0
50,000
0
Zamena prozora i vrata skole (Vlezerit Fraseri)
0
30,000
30,000
0
Snabdevanje skolskim inventarom
0
20,000
20,000
0
120,000
0
120,000
0
30,000
0
30,000
0
280,000
0
280,000
0
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Administracija - Prizren
1,660,073
169,696
1,829,769
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Prizren
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
1,660,073
169,696
1,829,769
0
Ukupno - Prizren 8,841,057 4,719,696 13,560,753
0
923900 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Prizren
932700 - Osnovno Obrazovanje - Prizren
944700 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Prizren
623000 - Orahovac
623163 - Administracija i Osoblje
163110 - Administracija - Orahovac
623163-1216058
85558
Ogradjivanje zgrada u mesnoj kancelariji
0
7,500
7,500
0
623163-1216059
85559
Izgradnja mesne kancelarije u Drenovac
0
20,000
20,000
0
623163-1216060
85560
Mesna kancelarija u Apteruse/zavrsetak projekta sa ogradom
15,000
2,500
17,500
0
623163-1216061
85561
Kupovina autobusa za potrebe opstine
15,000
10,000
25,000
0
623163-1216062
85562
Kupovina osam vozila za potrebe opstine
50,000
0
50,000
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
80,000
40,000
120,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
80,000
40,000
120,000
0
623166 - Inspekcija
166210 - Inspekcija - Orahovac
623166-1215994
85563
Izgradnja puta u Dejno
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Inspekcija - Orahovac
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Inspekcija
20,000
0
20,000
0
21,000
0
21,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Orahovac
21,000
0
21,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
21,000
0
21,000
0
20,000
0
20,000
0
623175 - Budzet i Finansije
175110 - Budzet i Finansije - Orahovac
623175-1216316
85564
Izgradnja kuca za bezkucnike
623180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181710 - Javna Infrastruktura - Orahovac
623180-1215250
85565
Odrzavanje puteva u selima i gradovima
Faqe 20
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623180-1215399
85566
Snabdevanje sa kockicama betona uz ucesce gradjana
30,000
0
30,000
0
623180-1215651
85567
Uredjenje trotuara u glavnoj ulici u selo Xrxe
11,958
0
11,958
0
623180-1215921
85568
Kanalizacija u selo Sanoc
20,000
0
20,000
0
623180-1215926
85569
Kanalizacija u selo Reti Faza II
40,000
0
40,000
0
623180-1215965
85570
Prstenasti put tranzit Prva Faza
100,000
50,000
150,000
0
623180-1215968
85571
Uredjenje parka za piknik u gorama Orahovca
10,000
0
10,000
0
623180-1215969
85572
Kanalizacija u Fortesi
40,000
0
40,000
0
623180-1215973
85576
Izgradnja puta Sklzen Zlanoga u Orahovac
32,000
0
32,000
0
623180-1215974
85574
Izgradnja puta u Apterusi-Reti
40,000
0
40,000
0
623180-1215975
85575
Izgradnja puta u selo Mala Malesij (Centar-zeleznica)
30,000
0
30,000
0
623180-1215976
85577
Izgradnja puta Sakip Belaca u Orahovac
40,000
0
40,000
0
623180-1215978
85578
Izgradnja puta Fortesa-Celina prva faza
40,000
0
40,000
0
623180-1215979
85579
Tabele sa imenima ulica, institucija i trgova
10,000
0
10,000
0
623180-1215980
85580
Izgradnja puteva u Ratkoce
40,000
0
40,000
0
623180-1215981
85581
Vertikalno i horizontalna signalizacija, postavljanje pfrepreka na putevima
10,000
0
10,000
0
623180-1215982
85582
Odrzavanje i ciscenje puteva tokom dve sezona
60,000
0
60,000
0
623180-1215983
85583
Kanalizacija u Vrajaku
40,000
0
40,000
0
623180-1215986
85584
Kanalizacija ju Dabidol
32,000
0
32,000
0
623180-1215987
85585
Kanalizacija u Sapnic
33,000
0
33,000
0
623180-1215988
85586
IKzgradnja puteva u Ciflik
30,000
0
30,000
0
623180-1215989
85587
Izgradnja trotuara u Kramavik
20,000
0
20,000
0
623180-1215993
85588
Pronalazenje pijuce vode za selo Seovac i Pastaselo
15,000
0
15,000
0
623180-1216010
85589
Kanalizacija u Brestovac
40,000
0
40,000
0
623180-1216012
85590
Kanalizacija u Drenovac-nastavak projekgta
40,000
0
40,000
0
623180-1216013
85591
Izgradnja puteva u Velikoj Krusi
40,000
0
40,000
0
623180-1216014
85592
Izgradnja puta ;Agim Celaj; u Orahovac
25,722
0
25,722
0
623180-1216017
85593
Kanalizacija u Velikoj Hoci
40,000
0
40,000
0
623180-1216020
85594
Izgradnja puta Vrajak-Drenovac
30,000
0
30,000
0
623180-1216022
85595
Izgradnja puta u Celini
20,000
0
20,000
0
623180-1216025
85596
Uredjenje glavnih trgova u gradu
10,000
0
10,000
0
623180-1216029
85597
Uredjenje reke u Rimnik
50,000
0
50,000
0
623180-1216031
85598
Kanalizacija u Velikoj Krusi
20,000
0
20,000
0
623180-1216036
85599
Kolektor crnih voda za Malu Hocu i Brestovac -nastavak projekta 20,000
0
20,000
0
623180-1216037
85600
Kanalizacija u Brtatin
20,000
0
20,000
0
623180-1216038
85601
Kupovina opreme za vatrogasce
5,000
0
5,000
0
623180-1216041
85602
Izgradnja puta Gornje Patacane-Naspale
40,000
0
40,000
0
623180-1216047
85603
Kolektor i uredjenje reke Dlo u Orahovac
100,677
0
100,677
0
623180-1216049
85604
Tacka gomilanja za voce i povrce Xrxe
3,000
0
3,000
0
623180-1216073
85605
Izgradnja puta ;28 Novembar; u Orahovac
40,000
0
40,000
0
623180-1216076
85606
Kanalizacija u Zatrice
20,000
0
20,000
0
623180-1216077
85607
Kanalizacija u selo Donje i Gornje Patacane -prva faza
59,000
6,000
65,000
0
623180-1216096
85608
Popravka i odrzavanje kanalizacija, Snabdevanje sa cevima, selo i40,000
Grad
0
40,000
0
623180-1217437
84345
Pitka voda za pet sela u Anadrini
31,417
0
31,417
0
623180-1217438
84346
Asfaltiranje ceste Guri Kuq - Kramavik
25,144
0
25,144
0
623180-1217439
84347
Savjetovaliste
16,000
0
16,000
0
623180-1217440
84348
Rezervoar pitke vode u Orahovcu (18171)
623180-1217441
84349
Popravak groblja martira Orahovac (18171)
0
10,550
10,550
0
2,200
11,200
13,400
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Orahovac
1,482,118
77,750
1,559,868
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,482,118
77,750
1,559,868
0
623195 - Lokalna Kancelarija
Faqe 21
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
195550 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
623195-1216079
85609
Razni projekti za nevecinske zajednice
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Orahovac
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
0
80,000
80,000
0
623470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470110 - Poljoprivreda - Orahovac
623470-1216055
85610
Odrzavanje poljskih puteva
0
90,000
90,000
0
623470-1216075
85611
Drenaza poljoprivrednog zemljista uz ucesce SO sa spoljnikm dontorima0
30,000
30,000
0
623470-1216078
85612
Rehabilitacija i prosirenje sistema navodnjavanja poljoprivrfednog zemljista
0
30,000
30,000
0
623470-1216080
85613
Prolecni radovi (na osnvu kriterija)
0
17,250
17,250
0
623470-1216083
85614
Zelena pijaca u Orahovac
623470-1216086
85615
Uredjenje puta Reti-Donja Retija
623470-1216089
85616
Uredjenje i zelenilo javnih povrsina u selima i gradu
623470-1216090
85617
Odrzavanje puteva, trotuara, znakova
623470-1216091
85618
Uredjenje puta u Xrxe, glavna ulica - Zeleznicka-CFM
0
15,000
15,000
0
140,000
0
140,000
0
10,000
0
10,000
0
0
15,000
15,000
0
50,000
0
50,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Orahovac
200,000
197,250
397,250
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
200,000
197,250
397,250
0
623480 - Ekonomski Razvoj
480110 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
623480-1215966
85619
Izvodljivost Ekonomske Zone - Skica plana ucesce opstine
10,000
0
10,000
0
623480-1215970
85620
Izrada razvojnih planova, i ostalih struktura (Turizam)
10,000
0
10,000
0
623480-1215972
85621
Letnji putevi (Turizam)
17,000
4,000
21,000
0
623480-1215977
85622
Razvoj turizma
0
29,000
29,000
0
623480-1215990
85623
Pijuca voda za sela Sanoc i Pastaselo (istrazivanje)
0
51,000
51,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
37,000
84,000
121,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
37,000
84,000
121,000
0
623650 - Kadastar i Geodezija
650550 - Katastar Usluge - Orahovac
623650-1215597
85624
Kupovina geodezijskog instrumenta-Laika TCR 303
12,800
0
12,800
0
Ukupno - Katastar Usluge - Orahovac
12,800
0
12,800
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
12,800
0
12,800
0
0
10,000
10,000
0
623660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663600 - Urbano Planiranje i Inspekcija
623660-1216040
85625
Odrzavanje parkova i odrzavanje okoline
623660-1216042
85626
Odstranjivanje tvrdog otpatka
623660-1216044
85627
Ciscenje reka
623660-1216046
85628
Sastavljenje planova i nadgledanje
623660-1216056
85629
623660-1216057
85630
0
15,000
15,000
0
5,000
5,000
10,000
0
0
40,000
40,000
0
Posumljavanje i sadnja dekorativnih drveca u gradu
10,000
0
10,000
0
Uredjenje potoka Ratkoce
35,000
0
35,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
50,000
70,000
120,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
50,000
70,000
120,000
0
623730 - Osnovno Zdravstvo
737000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
623730-1216063
85631
CFM u Ratkoce nastavak radova
30,000
0
30,000
0
623730-1216064
85632
Izgradnja CFM u Xerxe
30,000
0
30,000
0
623730-1216067
85633
AMF u Gornjoj Ulici - Ratkoce
20,000
0
20,000
0
623730-1216068
85634
Renoviranje CFM u Orahovac
10,000
0
10,000
0
623730-1216069
85635
Specialisticka medicinska oprema (snabdevanje)
10,000
0
10,000
0
623730-1216070
85636
Autoambulanca za KCFM i vozilo za DZMS
30,000
0
30,000
0
623730-1216071
85637
D.Z.M.S. primarna zdravstvena nega (inventar za kancelariju)
30,000
0
30,000
0
Faqe 22
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623730-1216072
85638
Izgradnja CFM u Malo Hoce - Brestovac
20,000
0
20,000
0
180,000
0
180,000
0
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Orahovac
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
190,000
0
190,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755500 - Socijalne Sluzbe - Orahovac
623730-1216354
85639
Izgradnja zanksa u QPS
623850 - Kultura, Omladina i Sport
850110 - Kultura - Orahovac
623850-1215992
85640
Izgradnja/uredjenje kuce muzej Uksin Hoti u Velikoj Krusi
623850-1216011
85641
Izgradnja Kulturnog Doma Fortesa (prva Faza)
0
45,000
45,000
0
10,000
0
10,000
0
623850-1216026
85642
623850-1216034
85643
Zavrsetak trece faze u kulturnom domu u Ratkoce
0
25,000
25,000
0
Oprema za razlicite artefakte u polju nasledjstva
0
10,000
10,000
0
623850-1216039
85644
Podrska kulture umetnosti i sporta
0
25,000
25,000
0
623850-1216043
85645
Izgradanja kompleksa memoriala za narodne junake
60,000
0
60,000
0
623850-1216093
85646
Javno osvetljenje u Ratkoce i Selima (renoviranje, uredjenje i odrzavanje)
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Kultura - Orahovac
100,000
105,000
205,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
100,000
105,000
205,000
0
623920 - Obrazovanje i Nauka
920550 - Administracija - Orahovac
623920-1216002
85647
Izgradanja osnov. skole u selo Malesi e Vogel (malo visje) (Druga 80,000
Faza)
0
80,000
0
623920-1216004
85648
Odrzavanje i krecenje skola opstine
55,018
0
55,018
0
623920-1216005
85649
Popravka, fasada, krecenje osnovne skole Nagac
10,000
0
10,000
0
623920-1216023
85650
Ogradjivanje i uredjenje dvorista opstinskih skola
40,726
0
40,726
0
623920-1216027
85652
Snabdevanje sa kabinetima i skolske biblioteke
37,000
0
37,000
0
623920-1216030
85653
Inventar (snabdevanje sa skolskim invengtarom)
6,500
0
6,500
0
623920-1216033
85654
Renoviranje zgrade Heroja Pastrika
4,000
0
4,000
0
623920-1216035
85655
Sanitarni cvorovi (izgradanj sanitarnih cvorova u skoli)
30,000
0
30,000
0
623920-1216082
85656
Sredstva konkretizacije za skole
15,000
0
15,000
0
623920-1216084
85657
Ucesce na grantove Svetske Banke
2,500
0
2,500
0
623920-1217442
84344
Izgradnja osnovne skole u Guri i Kuq
11,000
0
11,000
0
Ukupno - Administracija - Orahovac
291,744
0
291,744
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
291,744
0
291,744
0
654,000 3,138,662
0
Ukupno - Orahovac 2,484,662
624000 - Suva Reka
624175 - Budzet i Finansije
175120 - Budzet i Finansije - Suva Reka
624175-1214337
85659
Podizanje kadrovske infrastukture
0
27,000
27,000
0
624175-1214340
85660
Odrzavanje institucionalnih zgrada
36,000
0
36,000
0
624175-1214342
85661
Renoviranje zgrada administracije
624175-1214344
85662
Projekti sa koofinansiranjem
624175-1214635
85663
27,092
0
27,092
0
261,015
28,000
289,015
0
Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni i kapacitetima za lokalni57,500
privredni razvoj
292,500
350,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Suva Reka
381,607
347,500
729,107
0
Ukupno - Budzet i Finansije
381,607
347,500
729,107
0
100,000
0
100,000
0
624180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180120 - Putna Infrastruktura - Suva Reka
624180-1214123
85664
Izgradnja puta Vranic-Popolan-Dvoran-Musitist (druga faza)
624180-1214124
85665
Izgradnja lokalnih puteva u Vranicu
36,000
0
36,000
0
624180-1214125
85666
Izgradnja lokalnih puteva u Bukosu
27,747
0
27,747
0
624180-1214127
85667
Uredjenje trotuara u Sirokoj
25,000
0
25,000
0
Faqe 23
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1214128
85668
Izgradnja lokalnih puteva u Musitistu druga faza
100,000
0
100,000
0
624180-1214129
85669
Izgradnja kanalizacije druga faza
70,000
0
70,000
0
624180-1214131
624180-1214133
85670
Izgradnja kanalizacije u selo Pecane druga faza
60,000
0
60,000
0
85671
Izgradnja lokalnih puteva u Suvojreci
70,000
0
70,000
0
624180-1214134
85672
Izgradnja lokalnih puteva u selo Studencane druga faza
70,000
0
70,000
0
624180-1214135
85673
Izgradnja lokalnih puteva u selo Djinovce druga faza
85,000
0
85,000
0
624180-1214136
85674
Izgradnja lokalnih puteva i tretiranje atmosferskih voda u Samadredzi
85,000
0
85,000
0
624180-1214137
85675
Izgradnja puta ulica Sopajve-Dragacina-Grajcevac
100,000
0
100,000
0
624180-1214138
85676
Izgradnja kanalizacije u selo Nisor-Kostrc druga faza
54,000
0
54,000
0
624180-1214141
85677
Uredjenje korita reke Topluha druga faza
80,000
0
80,000
0
624180-1214142
85678
Izgradnja lokalnih puteva u selo Pecane
58,000
0
58,000
0
624180-1214143
85679
Izgradnja lokalnih puteva u selo Budakovo druga faza
60,000
0
60,000
0
624180-1214144
85680
Izgradnja puta Pecane-Slapuzane druga faza
80,000
0
80,000
0
624180-1214145
85681
Izgradnja puta Pecane-Semetiste druga faza
70,000
0
70,000
0
624180-1214146
85682
Uredjenje puta Grejkovac-magistralni put druga faza
60,000
0
60,000
0
624180-1214147
85683
Izgradnja puta brigada 123 Suva reka druga faza
140,000
0
140,000
0
624180-1214150
85684
Izgradnja puta Velika reka-ulica Brahajve
70,000
0
70,000
0
624180-1214152
85685
Povecanje kapaciteta vode
45,000
0
45,000
0
624180-1214154
85686
Izgradnja lokalnih puteva u selo Dubrava
0
18,000
18,000
0
624180-1214155
85687
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Mohlan
0
45,000
45,000
0
624180-1214156
85688
Izgradnja lokalnih puteva u selo Neperbisht
27,000
0
27,000
0
624180-1214157
85689
Izgradnja puta u ulici Lugeve i Duhel
0
36,000
36,000
0
624180-1214158
85690
Izgradnja lokalnih puteva u selo Slapuzan
0
9,000
9,000
0
624180-1214159
85691
Izgradnja vodovoda u selo Stravocne
0
36,000
36,000
0
624180-1214160
85692
Uredjenje lokalnih puteva u selo Trnje
0
32,000
32,000
0
624180-1214162
85693
Izgradnja regionalnog vodovod za cetiri sela Djinovce, Dubrava, Ldesane
117,000 i Gelance 0
117,000
0
624180-1214163
85694
Odrzavanje i instaliranje javne rasvete
0
40,400
40,400
0
624180-1214164
85695
Zimsko odrzavanje lokalnih puteva
0
22,500
22,500
0
624180-1214165
85696
Hitni fond
624180-1214170
85697
Izgradnja puta Samadredza-magistrala-Suvareka-Orahovac
624180-1214171
85698
624180-1214172
85699
624180-1214173
624180-1214174
0
45,000
45,000
0
45,000
0
45,000
0
Izgradnja mreze kanalizacije u selo Krusic
0
36,000
36,000
0
Izgradnja puta Toplican-Gjinoc
0
30,000
30,000
0
85700
Izgradnja lokalnih puteva u selo Sopije
0
45,000
45,000
0
85701
Izgradnja trotuara u selo Duhle
0
40,000
40,000
0
624180-1214175
85702
Uredjenje puta Duhle - Grajcevac
624180-1214176
85703
Izgradnja puta Maticevo faza I
624180-1214177
85704
624180-1214178
624180-1214179
0
60,000
60,000
0
45,000
0
45,000
0
Odrzavanje i ciscenje grada
0
70,000
70,000
0
85705
Odrzavanje lokalnih puteva
70,000
0
70,000
0
85706
Nadgledanje investicionih pojekata
0
36,000
36,000
0
624180-1214180
85707
Oprema ya hitne slucajeve
624180-1214181
85708
Izgradnja puteva u Grejkovac
624180-1214624
85709
624180-1214632
85710
624180-1215835
85711
Izgradnja lokalnih puteva u selo Mohlan-Vrsen
624180-1217822
84384
Prosirenje glavne ulice u gradu
0
45,000
45,000
0
60,000
0
60,000
0
Izgradnja lokalnih puteva u selo Blace
0
65,000
65,000
0
Izgradnja lokalnih puteva u selo Recane
0
40,000
40,000
0
37,000
29,000
66,000
0
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Suva Reka
2,046,747
779,900
2,826,647
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,046,747
779,900
2,826,647
0
0
18,500
18,500
0
624470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470120 - Poljoprivreda - Suva Reka
624470-1214182
85712
Hitni fond za zastitu poljoprivrednih kultura
Faqe 24
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624470-1214183
85713
Snabdevanje poljoprivrednika sa poljoprivrednim materijalom
0
45,000
45,000
0
624470-1214184
85714
Transpost m leka od poljoprivrednika do mlekare
0
9,000
9,000
0
624470-1214185
85715
Tretiranje psa lutalica i vakcincija pasa lutalica
0
10,000
10,000
0
624470-1214186
85716
Izgradnja sistema navodnjavanja za poljoprivredno zemljiste
0
27,000
27,000
0
624470-1214187
85717
Izgradnja i odrzavanje sumske infrastrukture
0
36,000
36,000
0
624470-1214188
85718
Izgradnja botanicke baste (prva faza)
0
72,000
72,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Suva Reka
0
217,500
217,500
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
217,500
217,500
0
624660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
624660-1214325
85719
Uredjenje korita reke Bresance
0
36,000
36,000
0
624660-1214327
85720
Ciscenje sredine i tretiranje otpadaka u ilegalnim deponijama
0
54,000
54,000
0
624660-1214329
85721
Izrada i revidiranje projekata
0
45,000
45,000
0
624660-1214330
85722
Nadoknadjivanja za izgradnju javne infrastrukture
0
45,000
45,000
0
624660-1214331
85723
Izrada plana uredjenja
0
63,000
63,000
0
624660-1214334
85724
Snabdevanje i instaliranje softvera GIS i GPS
0
40,500
40,500
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
283,500
283,500
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
283,500
283,500
0
624730 - Osnovno Zdravstvo
737500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
624730-1214109
85725
Izgradnja doma staraca
230,000
0
230,000
0
624730-1214110
85726
Kupovina zdravstvene opreme a GCFM-CFM i zdravstvene Ambulante
40,000
0
40,000
0
624730-1214121
85727
Kupovina osnovnih sredstava
15,000
0
15,000
0
624730-1214122
85728
Vitalizacija infrastrukture za funkcionalizaciju projekta-kucni lezajevi
90,000
0
90,000
0
624730-1214654
85729
Renoviranje zdravstvenih ob jekata
73,460
0
73,460
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
448,460
0
448,460
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
448,460
0
448,460
0
117,000
0
117,000
0
624850 - Kultura, Omladina i Sport
850120 - Kultura - Suva Reka
624850-1214190
85730
Izgradnja kulturnog centra faza II u Suvojreci
624850-1214309
85731
Uredjenje okoline za kulturne i praznicke aktivnosti opstine
0
27,000
27,000
0
624850-1214310
85732
Stvaranje zelenih povrsina u Suvoj reci
0
63,000
63,000
0
624850-1214311
85733
Uredjenje parka Gimnazije
0
45,000
45,000
0
624850-1214320
85734
Projekat za podrsku objekata savetodavnog Komiteta za sport
0
36,000
36,000
0
624850-1214322
85735
Revitalizacija i odrzavanje objekta kulturnog nasledja
0
54,000
54,000
0
624850-1214323
85736
Izgradnja kapaciteta za savet omladinskog delovanja
0
18,000
18,000
0
624850-1214324
85737
Renoviranje i iygradnja kapaciteta za sportske stadione
0
54,000
54,000
0
624850-1214646
85738
Izgradnja sale fizicke kulture, osnovna skola Skendija u Suvoj reci
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Kultura - Suva Reka
117,000
347,000
464,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
117,000
347,000
464,000
0
624920 - Obrazovanje i Nauka
920600 - Administracija - Suva Reka
624920-1214103
85739
Izgradnja skolske infrastrfukture
30,000
0
30,000
0
624920-1214105
85740
Odrzavanje i renoviranje skolskih objekata
10,000
22,000
32,000
0
624920-1214107
85741
Kupovina opreme i namestaja
21,904
0
21,904
0
Ukupno - Administracija - Suva Reka
61,904
22,000
83,904
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
61,904
22,000
83,904
0
Ukupno - Suva Reka 3,055,718 1,997,400 5,053,118
0
625000 - Malisevo
Faqe 25
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625175 - Budzet i Finansije
175130 - Budzet i Finansije - Malisevo
625175-1214470
85742
Finansije za poljoprivredu
0
50,000
50,000
0
625175-1214475
85743
Sprej protiv krpelja i nadoknada za radnike
0
30,000
30,000
0
625175-1214476
85744
Ko-finansiranje sa gradanima
625175-1214480
85745
Pecina u selu Panorce
625175-1214487
85747
625175-1214492
85746
0
124,838
124,838
0
90,000
0
90,000
0
Gradski muzej
100,000
100,000
200,000
0
10% za sprovodjenje projekata iz 2011
200,000
100,000
300,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Malisevo
390,000
404,838
794,838
0
Ukupno - Budzet i Finansije
390,000
404,838
794,838
0
0
150,000
0
625180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180130 - Putna Infrastruktura - Malisevo
625180-1110920
82709
Kanalizacija za sela iz 2011
150,000
625180-1110966
82710
Sakupljac otpadnih voda
300,000
0
300,000
0
625180-1214511
85748
Kanalizaciona mreza u selima
141,425
228,575
370,000
0
625180-1216098
85749
Regulisanje korita reke Miruse
Ukupno - Putna Infrastruktura - Malisevo
80,000
0
80,000
0
671,425
228,575
900,000
0
180930 - Upravljanje Vode - Malisevo
181730 - Javna Infrastruktura - Malisevo
Ukupno - Javna Infrastruktura - Malisevo
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
671,425
228,575
900,000
0
625660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663700 - Urbano Planiranje i Inspekcija
625660-1214527
85750
Put Malisevo - Banje
150,000
0
150,000
0
625660-1214532
85751
Gradski stadion
200,000
0
200,000
0
625660-1214535
85752
Asfaltiranje i odrzavanje lokalnih puteva
250,000
0
250,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
600,000
0
600,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
600,000
0
600,000
0
625730 - Osnovno Zdravstvo
738000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
625730-1214560
85753
Kupovina i obnova opreme u GCPM
42,798
0
42,798
0
625730-1214561
85754
Kupovina vozila
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
62,798
0
62,798
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
62,798
0
62,798
0
625920 - Obrazovanje i Nauka
933600 - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
625920-1111237
82723
Osnovna skola u Vrmici
277,600
0
277,600
0
625920-1214584
85755
Osnovna skola
229,906
0
229,906
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Malisevo
507,506
0
507,506
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
507,506
0
507,506
0
633,413 2,865,142
0
Ukupno - Malisevo 2,231,729
626000 - Mamusa
626163 - Administracija i Osoblje
163140 - Administracija - Mamusa
626163-1215534
85778
Namestaj
3,000
0
3,000
0
626163-1215643
85757
IT oprema
3,500
0
3,500
0
Ukupno - Administracija - Mamusa
6,500
0
6,500
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
6,500
0
6,500
0
626180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
Faqe 26
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa
626180-1215135
85759
Projekat za nadzor javnog osvetljenja - 2012
2,000
0
2,000
0
626180-1215151
85760
Nadzor infrastrukturnih projekata
626180-1215338
85762
Nastavak poplocavanja ulica
3,000
54,103
0
3,000
0
0
54,103
0
626180-1215347
85763
Ciscenje ulica
626180-1215363
85764
Projekat posumljavanja
10,000
0
10,000
0
5,000
0
5,000
0
626180-1215376
85765
4. festival paradajza
626180-1215420
85766
Ucesce opstine u realizaciji projekta za izgradnju zelene pijace sa 10,000
friziderima
15,000
0
15,000
0
0
10,000
0
626180-1215432
85767
Nastavak popravke ulaznih i izlaznih tacaka u opstini Mamusa
626180-1215455
85768
Obezbedenje za zgradu SO Mamusa
20,000
0
20,000
0
10,000
0
10,000
0
626180-1215480
85769
Regulisanje parkova
626180-1215503
85770
Pokrivanje dela kamenog mosta prirodnim kamenom
10,000
0
10,000
0
6,000
0
6,000
0
626180-1216239
85771
Premestanje visokonaponskih stubova iz grada na periferiju Mamuse
0
26,750
26,750
0
626180-1216241
85772
626180-1216243
85773
Nastavak ciscenja korita reke Topluhe
0
10,000
10,000
0
Regulisanje istorijskog groblja Nistrat u Mamusi
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa
145,103
51,750
196,853
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
145,103
51,750
196,853
0
626650 - Kadastar i Geodezija
650700 - Katastar Usluge - Mamusa
626650-1215652
85774
Ostali mali kapitali (katastarska merenja)
0
1,250
1,250
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mamusa
0
1,250
1,250
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
1,250
1,250
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
0
0
0
626730 - Osnovno Zdravstvo
738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
626920 - Obrazovanje i Nauka
933900 - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
626920-1215692
85777
Snabdevanje osnovnih skola namestajem
2,600
0
2,600
0
626920-1217431
84343
Namjestaj za laboratorij skole
5,765
0
5,765
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
8,365
0
8,365
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
8,365
0
8,365
0
Ukupno - Mamusa
159,968
53,000
212,968
0
631000 - Decane
631160 - Predsednik i Opstinski Savet
160150 - Kancelarija Predsednika - Decane
631163-1215712
85779
Izgradnja puta Poljana - Dranoc - nastavak
23,150
0
23,150
0
631163-1215748
85780
Ulica Gramacel - Saptej - nastavak
42,400
0
42,400
0
631163-1215750
85781
Ulica Osmanaj Tahirsylaj- nastavak
39,000
0
39,000
0
631163-1215753
85782
Gradski stadion - nastavak prve i druge faze
180,000
0
180,000
0
631163-1215759
85783
Ulica Sali Ceku Manastir - nastavak
71,100
0
71,100
0
631163-1215764
85784
Palata kulture Isnic
16,786
1,166
17,952
0
631163-1215765
85785
Vodovod Isnic - nastavak
80,000
0
80,000
0
631163-1215888
85787
Memorijalna ploca Lumbardhi - nastavak
20,000
0
20,000
0
631163-1215891
85788
Memorijalni kompleks - Glodzan
65,000
0
65,000
0
631163-1215892
85789
Sportska sala OSNS Lidhja e Prizrenit - Decane
75,000
0
75,000
0
631163-1215893
85790
Gradsko groblje - nastavak
15,000
0
15,000
0
631163-1215896
85791
Asfaltiranje ulice Locan - nastavak
20,000
0
20,000
0
631163-1215897
85792
Statua Ise Boletini - nastavak
88,300
0
88,300
0
Faqe 27
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631163-1215898
85793
Ulica Zecaj Strele - nastavak
20,000
0
20,000
0
631163-1215899
85794
Detaljni urbanisticki plan za zonu II
14,415
0
14,415
0
631163-1215900
85795
Rekonstrukcija i asfaltiranje gradskih ulica
160,000
0
160,000
0
631163-1215902
85796
PVPSH za otpad - uz ucesce USAID-a
0
30,000
30,000
0
631163-1215904
85798
Ucesce gradjana za lokalne ulice
149,505
200,369
349,874
0
631163-1215905
85799
Ulica Luka u centru sela - ucesce
0
50,000
50,000
0
631163-1215907
85801
Ucesce u kanali za navodnjavanje
0
50,000
50,000
0
631163-1215908
85802
Priprema projekata
0
40,000
40,000
0
631163-1215909
85803
Priprema projekta za kanalizaciju I-S-L-D-P
0
15,000
15,000
0
631163-1215911
85805
Regulisanje korita reke u Behocu
0
15,000
15,000
0
631163-1215912
85806
Memorijal u Pobrdju
631163-1215913
85807
Gradska kanalizacija - produzetak
631163-1215914
85808
Opsti memorijal za nacionalne zrtve
631163-1215915
85809
631163-1215916
85810
631163-1215917
85811
Prostorni plan za selo Prekoluk
0
10,000
10,000
0
100,000
0
100,000
0
15,000
5,000
20,000
0
Groblje zrtava u Strelcu
0
20,000
20,000
0
Vodovod u Strelcu - nastavak
0
50,000
50,000
0
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Decane
1,194,656
491,535
1,686,191
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,194,656
491,535
1,686,191
0
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Decane
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
40,000
0
40,000
0
491,535 1,726,191
0
631920 - Obrazovanje i Nauka
934200 - Osnovno Obrazovanje - Decane
631163-1215918
85813
Obnavljanje skola
Ukupno - Decane 1,234,656
632000 - Djakovica
632163 - Administracija i Osoblje
163160 - Administracija - Djakovica
632163-1111208
85814
Vozilo za potrebe opstine
0
10,000
10,000
0
632163-1213978
85815
Izgradnja kancelarije u Rogovu
0
25,000
25,000
0
632163-1214096
85817
Naseljene zgrade - obnova
0
70,000
70,000
0
Ukupno - Administracija - Djakovica
0
105,000
105,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
105,000
105,000
0
2,010,000
311,000
2,321,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Djakovica
2,010,000
311,000
2,321,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
2,010,000
311,000
2,321,000
0
130,000
490,000
0
632175 - Budzet i Finansije
175160 - Budzet i Finansije - Djakovica
632175-1112231
86480
Razliciti kapitalni projekti uz ko-finansiranje
632180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180160 - Putna Infrastruktura - Djakovica
632180-1214009
85818
Popravka asfaltiranih puteva
360,000
632180-1214010
85819
Popravka puteva sa sljunkom
90,000
0
90,000
0
632180-1214011
85820
Letnje i zimsko odrzavanje puteva
70,000
60,000
130,000
0
632180-1214012
85821
Odrzavanje i produzavanje javnog osvetljenja
70,000
60,000
130,000
0
632180-1214013
85822
Odrzavanje i izgradnja parkova
0
70,000
70,000
0
632180-1214014
85823
Vertikalna i horizontalna signalizacija na putevima
632180-1214090
85824
Kanali za otpadne i pijace vode
0
70,000
70,000
0
200,000
170,000
370,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Djakovica
790,000
560,000
1,350,000
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
0
0
0
184200 - Vatrogasci i Inspekcija
Faqe 28
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
790,000
560,000
1,350,000
0
100,000
160,000
260,000
0
632470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470160 - Poljoprivreda - Djakovica
632470-1214088
85825
Izgradnja kanala za navodnjavanje na teritoriji opstine
632470-1214089
85826
Izgradnja brana idr
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Djakovica
100,000
170,000
270,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
100,000
170,000
270,000
0
632480 - Ekonomski Razvoj
480160 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
632480-1214039
85827
Nastavak izgradnje vodovodne mreze u Rekes Keqe i Duskaji
0
100,000
100,000
0
632480-1214045
85828
Asfaltiranje ulica u Brekocu
0
150,000
150,000
0
632480-1214049
85829
Poplocavanje ulica i trotoara u gradu (deg. Tepelena, I. Soba, A.Buza,
359,833
London,179,658
itd.)
539,491
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
359,833
429,658
789,491
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
359,833
429,658
789,491
0
632660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663850 - Urbano Planiranje i Inspekcija
632660-1214066
85831
Detaljni urbanisticki plan za juznu zonu
0
21,000
21,000
0
632660-1214068
85832
Detaljni urbanisticki plan za zonu ?Jug A?
0
15,000
15,000
0
632660-1214070
85833
Revizija postojecih detaljnih planova
0
25,000
25,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
61,000
61,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
61,000
61,000
0
0
80,000
80,000
0
632730 - Osnovno Zdravstvo
739500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
632730-1214024
85834
Izgradnja CPM-a u Cabratu
632730-1214025
85835
Renoviranje hitne sluzbe
40,000
0
40,000
0
632730-1214026
85836
Dodatak i renoviranje CPM-a - RIZE
40,000
0
40,000
0
632730-1214028
85837
Medicinska oprema za hitnu sluzbu
13,327
0
13,327
0
632730-1214106
85838
Renoviranje i odrzavanje drzavnih objekata
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
93,327
100,000
193,327
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
93,327
100,000
193,327
0
632850 - Kultura, Omladina i Sport
850160 - Kultura - Djakovica
632850-1214076
85839
Sanitarni cvorovi i svlacionice u pozoristu
0
10,000
10,000
0
632850-1214078
85840
Oprema za ozvucenje Univerzalne sale KUD-a Vokshi
0
9,000
9,000
0
632850-1214079
85841
Klimatizacija i delimicna ventilacija svecane sale Doma kulture A. Vokshi0
15,000
15,000
0
632850-1214081
85842
Renoviranje biblioteka u Bistrazinu i Brekovcu
0
11,000
11,000
0
632850-1214085
85844
Biblioteka - sanitarni cvorovi i prozori
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Kultura - Djakovica
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
50,000
50,000
0
64,960
0
64,960
0
64,960
0
64,960
0
3,700
0
3,700
0
3,700
0
3,700
0
75,000
0
75,000
0
632920 - Obrazovanje i Nauka
920800 - Administracija - Djakovica
632920-1214016
85846
Odrzavanje skola
Ukupno - Administracija - Djakovica
925100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
632920-1214017
85847
Odrzavanje predskolskih ustanova i obdanista
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
934500 - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
632920-1214019
85848
Odrzavanje osnovnih skola
632920-1214022
85849
Renoviranje osnovne skole Nimon Ferizi - Lipovec
0
40,000
40,000
0
632920-1214102
86482
Renoviranje osnovne skole Selman Riza - Djakovica
0
20,000
20,000
0
Faqe 29
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632920-1214104
85850
Nastavak osvetljavanja O.S. Isa Boletini, O. Hyle
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
0
200,000
200,000
0
75,000
260,000
335,000
0
27,000
0
27,000
0
946500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
632920-1214020
85851
Odrzavanje srednjih skola
632920-1214023
85852
Renoviranje gimnasticke sale u srednjoj skoli Hysni Zajmi - Djakovica
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
27,000
40,000
67,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
170,660
300,000
470,660
0
Ukupno - Djakovica 3,523,820 2,086,658 5,610,478
0
633000 - Istok
633160 - Predsednik i Opstinski Savet
160170 - Kancelarija Predsednika - Istok
633160-1214485
85853
Projekti uz sufinansiranje sa resornim ministarstvima, zajednicom,
275,375
razlicitim stranim
33,500
i domacim
308,875
donatorima, fondovim
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Istok
275,375
33,500
308,875
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
275,375
33,500
308,875
0
4,000
633163 - Administracija i Osoblje
163170 - Administracija - Istok
633163-1214488
85854
Kupovina opreme za informacionu tehnologiju
0
4,000
0
633163-1214588
85857
Regulisanje dvorista i poplocavanje trotoara lokalnih kancelarija u 13,000
Rakosu i Banji
0
13,000
0
633163-1214590
85858
Automatsko paljenje agregata u opstinskoj zgradi
4,000
0
4,000
0
Ukupno - Administracija - Istok
21,000
0
21,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
21,000
0
21,000
0
633180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180170 - Putna Infrastruktura - Istok
633180-1214595
85859
Odrzavanje javnog osvetljenja
0
10,000
10,000
0
633180-1214599
85860
Horizontalna i vertikalna signalizacija
0
20,000
20,000
0
633180-1214603
85861
Letnje i zimsko odrzavanje lokalnih asfaltiranih puteva
0
15,000
15,000
0
633180-1214605
85862
Ciscenje i pranje ulica u urbanim centrima
0
24,000
24,000
0
633180-1214609
85863
Odrzavanje lokalnih puteva 4. kategorije
25,000
0
25,000
0
633180-1214642
85865
Izgradnja kanalizacije u naselju Mali Istok - III faza
0
35,000
35,000
0
633180-1214653
85868
Izgradnja kanalizacije u selu Starodvoranu
30,000
0
30,000
0
633180-1214670
85870
Izgradnja kuca za porodice beskucnika
50,000
0
50,000
0
633180-1214671
85871
Intervencija u slucajevima prirodnih nepogoda
25,000
0
25,000
0
633180-1217332
84272
Kupovina kamiona za zimsko odrzavanje
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Istok
145,000
104,000
249,000
0
Ukupno - Upravljanje Vode - Istok
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
145,000
104,000
249,000
0
180970 - Upravljanje Vode - Istok
633195 - Lokalna Kancelarija
195850 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
633195-1214678
85872
Izgradnja omladinskog centra i kancelarije u selu Dobrusa
0
50,000
50,000
0
633195-1214679
85873
Ucesce u kapitalnom projektu NVO-a, zajednice i drugih donatora 13,500
0
13,500
0
633195-1214682
85874
Popravka lokalnih puteva IV kategorije
15,000
0
15,000
0
633195-1214685
85876
Popravka elektricne mreze u selu Kovrage
0
14,000
14,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Istok
28,500
64,000
92,500
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
28,500
64,000
92,500
0
633470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470170 - Poljoprivreda - Istok
633470-1214731
85877
Regulisanje poplavljenog potoka u Cercu
0
50,898
50,898
0
633470-1214735
85878
Regulisanje cevi dobovacke brane i izgradnja potpornog zida
0
20,000
20,000
0
Faqe 30
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633470-1214740
85879
Odrzavanje planinskih puteva
0
30,000
30,000
0
633470-1214745
85880
Kupovina triju vozila za sektor sumarstva
21,756
0
21,756
0
633470-1214747
633470-1214754
85881
CIscenje kanala za navodnjavanje
25,000
5,000
30,000
0
85883
Sanacija kanala za navodnjavanje u Tomancu - naselje Kabasi
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Istok
46,756
110,898
157,654
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
46,756
110,898
157,654
0
21,000
50,000
71,000
0
0
35,200
35,200
0
24,987
0
24,987
0
6,000
0
6,000
0
633480 - Ekonomski Razvoj
480170 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
633480-1214756
85884
Asfaltiranje lokalnih puteva u Gurakovcu
633480-1214761
85885
Asfaltiranje lokalnih puteva u Banji
633480-1214778
85888
Asfaltiranje puta Susice
633480-1214783
85889
Izgradnja mosta u Zakovu
633480-1214802
85891
Asfaltiranje lokalnih puteva u Rakosu
33,066
0
33,066
0
633480-1214810
85892
Kupovina niskonaponskih elektricnih kablova
10,000
10,000
20,000
0
633480-1214813
85893
Kupovina vodovodnih cevi
7,380
8,120
15,500
0
633480-1214816
85894
Asfaltiranje puta u Drenji
74,831
0
74,831
0
633480-1217333
84273
Otvaranje za pronalazak izvora vode u Syrigan
10,000
0
10,000
0
633480-1217335
84274
Kupovina i instaliranje softvera za SOP-UNIREF
633480-1217517
84222
Dizajn projekti za kanalizaciju i vodovod
633480-1217817
84381
Asfaltiranje puta u Vrela
633480-1217818
84382
Asfaltiranje puta u Istockoj Banji
6,300
0
6,300
0
0
11,157
11,157
0
142,000
0
142,000
0
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
365,564
114,477
480,041
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
365,564
114,477
480,041
0
0
13,843
633660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660900 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
633660-1214830
85897
Priprema projekata za regulisanje infrastrukture
13,843
0
633660-1214833
85898
Otvaranje, asfaltiranje sa obe strane izvora u Istoku plus izgradnja mosta
0 koji povezuje
120,000 ovaj 120,000
put
0
633660-1214835
85899
Izgradnja memorijalnog centra vecnog predsednika Republike Kosova
100,000
Dr. Ibrahima Rugove
0
100,000
u centru Istoka
0
633660-1214836
85900
Izgradnja i poplocavanje trotoara u ulici B. Gasi
23,018
0
23,018
0
633660-1214837
85901
Poplocavanje ulice sa izvorom trafoa u Vrelu
30,000
0
30,000
0
153,018
133,843
286,861
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
665900 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
153,018
133,843
286,861
0
25,000
30,000
0
633730 - Osnovno Zdravstvo
740000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
633730-1214841
85902
Priprema ambijenta za postavljanje rentgenskog aparate u GCPM-u5,000
633730-1214843
85903
Kupovina opreme za GCPM
29,004
0
29,004
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
34,004
25,000
59,004
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
34,004
25,000
59,004
0
633850 - Kultura, Omladina i Sport
850170 - Kultura - Istok
633850-1214898
85904
Renoviranje opstinskog muzeja
4,454
0
4,454
0
633850-1214903
85905
Organizacija letnjih kampova za mlade u inostranstvu
6,000
0
6,000
0
633850-1214907
85906
Podrska u inventaru za KVRL
3,000
0
3,000
0
633850-1214913
85908
Sportski rekviziti za klubove koji su licencirani od strane federacije 5,000
0
5,000
0
633850-1214920
85909
Organizacija letnjih sportskih kampova
0
4,000
0
633850-1214923
85910
Izgradnja osvetljenja na kosarkaskom polju - Gurakovce, Vrelo, Rakos,
2,000
Banja
0
2,000
0
633850-1214926
85911
Podrska kulturnih aktivnosti
0
5,000
5,000
0
633850-1214929
85912
Organizacija festivala folklora
7,000
0
7,000
0
Faqe 31
4,000
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633850-1214932
85913
Obelezavanje kulturnih spomenika u opstini Istok
Ukupno - Kultura - Istok
0
5,000
5,000
0
31,454
10,000
41,454
0
850570 - Podrska Omladini - Istok
850970 - Sport i Rekreacija - Istok
Ukupno - Sport i Rekreacija - Istok
0
0
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
31,454
10,000
41,454
0
633920 - Obrazovanje i Nauka
934800 - Osnovno Obrazovanje - Istok
633920-1214846
85914
Regulisanje drenaznih cevi u OS "N. Mjeda"
0
3,000
3,000
0
633920-1214856
85915
Izgradnja ograde u O.S. "H. Zajmi"
0
17,660
17,660
0
633920-1214858
85916
Regulisanje ograde u O.S. "Trepca" u Banji
25,000
0
25,000
0
633920-1214876
85918
Izgradnja deponije O.S "F.S. Noli" - Dobrusa
5,000
0
5,000
0
633920-1214879
85919
Opremanje kabineta za informatiku "I. Qemali"
12,000
0
12,000
0
633920-1214880
85920
Regulisanje spoljnje infrastrukture skole "Z. Zeka" Kalicane
7,000
0
7,000
0
633920-1214884
85922
Kabinet za informatiku, "Z. Zeka", Kalicane
10,000
0
10,000
0
633920-1214889
85924
Izgradnja petorazredne skole u Studenici
51,316
0
51,316
0
633920-1217336
84275
Postavljanje kotla u O.S. M-CAMAJ Gurrakoc
20,000
0
20,000
0
633920-1217337
84276
Busenje bunara i instaliranje hidrofora za pitku vodu O.S. Tre Deshmoret
4,000 skole na albanskom
0
jeziku
4,000 u Ucju
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Istok
0
134,316
20,660
154,976
0
5,000
0
5,000
0
946800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
633920-1217330
84271
Zamena vrata u srednoj tehnickoj skoli Mitat Frasheri
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
5,000
0
5,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
139,316
20,660
159,976
0
616,378 1,856,364
0
Ukupno - Istok 1,239,986
634000 - Klina
634160 - Predsednik i Opstinski Savet
160180 - Kancelarija Predsednika - Klina
634160-1215501
86484
Fabrika pijace vode
634160-1215543
85925
Projekat za razvoj pcelarstva
500,000
200,000
700,000
0
10,000
5,000
15,000
0
634160-1215607
85927
Asfaltiranje puta Klina - Stupel
634160-1215655
85928
Ograda za opstinsko dvoriste
162,099
87,901
250,000
0
5,000
10,000
15,000
0
634160-1215657
85929
634160-1215662
85930
Osvetljavanje gradskih ulica
10,000
20,000
30,000
0
Asfaltiranje puta u Gornjoj Cupevi
20,000
20,000
40,000
0
634160-1215664
634160-1215665
85931
Regulisanje kanalizacije u Gornjoj Cupevi
10,000
10,000
20,000
0
85932
Kanalizacija u selu Stup
20,000
10,000
30,000
0
634160-1215666
85933
Izgradnja kanalizacije u Ranovcu
20,000
10,000
30,000
0
634160-1215679
85934
Izgradnja ograde u skoli u Gornjoj Jasanici
10,000
10,000
20,000
0
634160-1215680
85935
Asfaltiranje ulice u naselju Buzalja
10,000
5,000
15,000
0
634160-1215831
85936
Pomoc za izgradnju kuca
634160-1215875
85937
Sufinansiranje sa donatorima
634160-1215885
85938
Izgradnja skole u Sicevu - druga faza
634160-1215886
85939
Regulisanje korita reke Klina 3
634160-1215887
85940
Staklenik za poljoprivrednike
634160-1215889
85941
Zimsko odrzavanje puteva
634160-1215890
86483
Kanalizacija otpadnih voda u Sferku - treca faza
30,000
20,000
50,000
0
140,000
57,500
197,500
0
40,000
47,774
87,774
0
100,000
50,000
150,000
0
10,000
5,000
15,000
0
20,000
30,000
50,000
0
23,000
23,085
46,085
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klina
1,140,099
621,260
1,761,359
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,140,099
621,260
1,761,359
0
634920 - Obrazovanje i Nauka
920900 - Administracija - Klina
Faqe 32
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
634920-1215608
85942
Izgradnja skole u Drenovcu
72,226
0
72,226
0
Ukupno - Administracija - Klina
72,226
0
72,226
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
72,226
0
72,226
0
621,260 1,833,585
0
Ukupno - Klina 1,212,325
635000 - Pec
635160 - Predsednik i Opstinski Savet
160190 - Kancelarija Predsednika - Pec
635160-1215143
85943
Kupovina imovine pod eksproprijacijom
635160-1215147
85944
Participacija na projektima sa donatorima i Ministarstvom
0
219,673
219,673
0
57,850
298,150
356,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Pec
57,850
517,823
575,673
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
57,850
517,823
575,673
0
0
20,815
20,815
0
Ukupno - Administracija - Pec
0
20,815
20,815
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
20,815
20,815
0
635163 - Administracija i Osoblje
163190 - Administracija - Pec
635163-1215174
85945
Renoviranje i odrzavanje mesnih kancelarija
635180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180190 - Putna Infrastruktura - Pec
635180-1214691
85946
Vodovod za sela Lugu i Baranit
470,000
0
470,000
0
635180-1214871
85947
Vodovod za sela Lugu i Lecanit
320,000
0
320,000
0
635180-1214896
85948
Saobrac•ajni znaci
0
70,000
70,000
0
635180-1214933
85949
Uredj‘enje kanalizacije i lokalnih puteva u gradu
528,854
0
528,854
0
635180-1214956
85950
Uredjenje lokalnih puteva i kanalizacije u selima
269,825
193,000
462,825
0
635180-1215007
85951
Ostale strukture-Odrzavanje javne rasvete
0
30,000
30,000
0
635180-1215018
85952
Izgradnja javne rasvete
0
35,000
35,000
0
635180-1215029
85953
Odrzavanje neasfaltiranih puteva
635180-1215088
85954
Sitni kapital
635180-1215157
85955
635180-1215160
85956
635180-1215372
85957
635180-1215384
85958
635180-1215403
85959
635180-1215404
85960
635180-1215416
85961
635180-1215454
85962
0
50,000
50,000
0
11,221
0
11,221
0
Ostale strukture-Izrada projekata
0
30,000
30,000
0
Odrzavanje puteva u Rugovi
0
50,000
50,000
0
Ostali kapital-zimsko odrzavanje
80,000
20,000
100,000
0
Ostali kapital-letnje odrzavanje
90,000
20,000
110,000
0
Ostali kapital-ciscenje puteva
125,423
34,577
160,000
0
Ukupna rekonstrukcija puta OEBS-Vitomirica
799,369
0
799,369
0
Ulepsavanje grada za praznike
0
10,000
10,000
0
Odrzavanje groblja
0
25,000
25,000
0
2,694,692
567,577
3,262,269
0
0
50,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pec
182950 - Vatrogasna Sluzba - Pec
635180-1215061
85963
Kupovina autocisterne za vatrogasce
50,000
635180-1215083
85965
Izgradnja zgrade emergencije-druga faza
55,000
700
55,700
0
635180-1215167
85966
Namestaj za novu zgradu
0
8,000
8,000
0
635180-1215500
85967
Servisiranje radioveza
0
300
300
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pec
105,000
9,000
114,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,799,692
576,577
3,376,269
0
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
100,000
0
100,000
0
635195 - Lokalna Kancelarija
195950 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Pec
635195-1215078
85968
Participacija na projektima za zajednice
635470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
Faqe 33
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
470190 - Poljoprivreda - Pec
635470-1215076
85969
Kanal navodnjavanja u selo Cusk-Qyshk
635470-1215077
85970
Kanal navodnjavanja u selo Jablanica Lesane
635470-1215079
85971
Izgradnja brane u selo Pos•est
635470-1215081
85972
635470-1215082
85973
635470-1215541
85974
Participacija za projekte za zajednice
635470-1217381
84296
Popravak kanala za navodnjavanje u selu Loxh
635470-1217382
84297
Transportno vozilo
0
22,000
22,000
0
54,000
0
54,000
0
0
48,000
48,000
0
Izgradnja brane u selo Calapek
0
18,000
18,000
0
Kanal navodnjavanja selo Labjane
0
15,000
15,000
0
0
3,000
3,000
0
31,000
0
31,000
0
0
9,000
9,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pec
85,000
115,000
200,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
85,000
115,000
200,000
0
635480 - Ekonomski Razvoj
480590 - Turizam - Pec
635480-1214965
85975
Participacija na projektima za turizam
0
45,000
45,000
0
Ukupno - Turizam - Pec
0
45,000
45,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
45,000
45,000
0
0
69,000
69,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pec
0
69,000
69,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
69,000
69,000
0
635650 - Kadastar i Geodezija
650950 - Katastar Usluge - Pec
635650-1214996
85976
Digitalizacija katastarskih zona
635660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661000 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
635660-1215084
85977
Projektiranje urbanistic•kih plsanova
0
125,000
125,000
0
635660-1217383
84294
Stvaranje zelenih povrsina
0
20,000
20,000
0
635660-1217384
84295
Izgradnja mostova kod centra za kulturu
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
0
150,000
150,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
150,000
150,000
0
0
67,578
67,578
0
0
67,578
67,578
0
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Pec
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
82,578
82,578
0
635730 - Osnovno Zdravstvo
741000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
635730-1215075
85978
Renoviranje i odrzavanje zdravstvenih zgrada
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
755900 - Socijalne Sluzbe - Pec
635730-1215158
85979
Vozilo
635850 - Kultura, Omladina i Sport
850190 - Kultura - Pec
635850-1215094
85980
Renoviranje druge faze doma Kulture
0
50,851
50,851
0
635850-1215108
85981
Renoviranje pozorista Istref Begoli Pec druga faza
0
45,000
45,000
0
635850-1215127
85982
Uredjenje povordina blizu zgrada
0
10,000
10,000
0
635850-1215136
85983
Uredenje zgrada i sportskih terena
0
35,000
35,000
0
Ukupno - Kultura - Pec
0
140,851
140,851
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
140,851
140,851
0
0
140,000
140,000
0
0
140,000
140,000
0
0
10,000
10,000
0
635920 - Obrazovanje i Nauka
920950 - Administracija - Pec
635920-1215058
85984
Renoviranje skolskih zgrada
Ukupno - Administracija - Pec
925700 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
635920-1215063
85985
Renoviranje predskolskih zgrada
Faqe 34
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pec
0
10,000
10,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
50,000
0
935400 - Osnovno Obrazovanje - Pec
635920-1215067
85986
Renoviranje grejanja osn.sk. Djemajl Kada
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pec
947400 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pec
635920-1215069
85987
Renoviranje srednjih Skola
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pec
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
250,000
250,000
0
Ukupno - Pec 3,042,542 1,967,644 5,010,186
0
636000 - Junik
636163 - Administracija i Osoblje
163200 - Administracija - Junik
Ukupno - Administracija - Junik
0
0
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
0
0
0
636180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180200 - Putna Infrastruktura - Junik
636163-1215473
85988
Odrzavanje lokalnih puteva
20,572
9,428
30,000
0
636180-1217339
84281
Oprema za ciscenje snjega
1,512
488
2,000
0
636180-1217343
84282
Otvaranje cesta za planinu
636180-1217344
84280
Rehabilitacija mreze u kvartu Berisa
0
30,000
30,000
0
500
2,084
2,584
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Junik
22,584
42,000
64,584
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
22,584
42,000
64,584
0
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
0
15,000
15,000
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
15,000
15,000
0
636480 - Ekonomski Razvoj
480200 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
636163-1215802
85990
Participacija na projektima
636660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661050 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Junik
664050 - Urbano Planiranje i Inspekcija
636163-1215400
85992
Izrada projekata
10,000
10,000
20,000
0
636163-1216237
85993
Rehabilitacija kanala navodnjavanja i kanalizacije u ulici Krasnići15,000
0
15,000
0
636163-1216240
85995
Uredenje skladista za bacanje zemljista sa postrojenja
0
8,289
0
636163-1216242
85996
Rekonstrukcija lokalnih puteva faza III
62,099
0
62,099
0
636660-1217340
84277
Obiljezavanje cesta za planinu
2,000
3,000
5,000
0
636660-1217341
84278
Nabava pjeska
62,500
0
62,500
0
636660-1217342
84279
Nabava kabla
8,289
2,000
0
2,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
161,888
13,000
174,888
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
666050 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
161,888
13,000
174,888
0
Ukupno - Junik
184,472
70,000
254,472
0
38,000
0
38,000
0
Ukupno - Administracija - Leposavic
38,000
0
38,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
38,000
0
38,000
0
641000 - Leposavic
641163 - Administracija i Osoblje
163210 - Administracija - Leposavic
641163-1216861
85997
Kupovina sluzbenog vozila
Faqe 35
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
641195 - Lokalna Kancelarija
196050 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
641195-1216845
85998
Asfaltiranje puta u selo Kosutovo, Bistrica i Ceraja
662,000
0
662,000
0
641195-1216850
85999
Asfaltiranje puta u Arvatska
224,021
0
224,021
0
641195-1216860
86000
Kupovina jednog sluzbenog vozila
38,000
0
38,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Leposavic
924,021
0
924,021
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
924,021
0
924,021
0
90,000
0
90,000
0
641730 - Osnovno Zdravstvo
742500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
641730-1216863
86001
Kupovina zdravstvene opreme
641730-1216865
86002
Namestaj za Ambulante u Vracevo i Saljsku Bistricu
28,557
0
28,557
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
118,557
0
118,557
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
118,557
0
118,557
0
0 1,080,578
0
9,500
0
9,500
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Mitrovica
9,500
0
9,500
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
9,500
0
9,500
0
2,370
0
2,370
0
0
17,000
0
19,000
61,000
0
Ukupno - Leposavic 1,080,578
642000 - Mitrovica
642160 - Predsednik i Opstinski Savet
160220 - Kancelarija Predsednika - Mitrovica
642160-1215097
86003
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra
642163 - Administracija i Osoblje
163220 - Administracija - Mitrovica
642163-1215152
86005
Opremljivanje kompjuterom za potrebe direkcije
642163-1215165
86006
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra za direkciju opste administracije
17,000
642163-1215210
86008
Sluzbeno vozilo za sve direkcije
642163-1217359
84359
Izgrada lokalnog ureda u Supkovcu i Suvodolu
42,000
Ukupno - Administracija - Mitrovica
52,630
0
52,630
0
114,000
19,000
133,000
0
20,000
0
20,000
0
165620 - Evropsko Integrisanje - Mitrovica
642163-1217363
84355
Sufinanciranje za kapitalne investicije
Ukupno - Evropsko Integrisanje - Mitrovica
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
134,000
19,000
153,000
0
642166 - Inspekcija
166430 - Inspekcija - Mitrovica
642166-1215392
86009
Oprema informativne tehnologije za direktora inspekcije
1,500
0
1,500
0
642166-1215395
86010
Kupovina namestaja za direktora inspecije
3,050
0
3,050
0
642166-1215398
86011
Kompjuter za direktora inspekcije
2,600
0
2,600
0
642166-1215426
86012
Rus¡enje zgrada bez dozvola
117,000
0
117,000
0
Ukupno - Inspekcija - Mitrovica
124,150
0
124,150
0
Ukupno - Inspekcija
124,150
0
124,150
0
4,300
0
4,300
0
Ukupno - Nabavke - Mitrovica
4,300
0
4,300
0
Ukupno - Nabavka
4,300
0
4,300
0
22,000
0
22,000
0
1,500
0
1,500
0
23,500
0
23,500
0
642167 - Nabavka
168100 - Nabavke - Mitrovica
642167-1216092
86013
Oprema sa vrednoscu iznad 1000 evra za ditektora Nabavke
642169 - Zyra e Kuvendit Komunal
169220 - Zyra e Kuvendit Komunal
642169-1216248
86014
Kompjuter za delegate skupštine
642169-1216250
86015
Namestaj za kancelariju predsedavajuceg skupstine
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
Faqe 36
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Zyra e Kuvendit Komunal
23,500
0
23,500
0
40,000
0
642175 - Budzet i Finansije
175220 - Budzet i Finansije - Mitrovica
642175-1215352
86016
Koofinansiranje sa spoljnim i unutrašnjim donatorima
40,000
0
642175-1215383
86017
Oprema sa vrednoscu vecom od 1000 evra za direktora budzeta, finansija
10,000 i ekonomskog
0 razvoja
10,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Mitrovica
50,000
0
50,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije
50,000
0
50,000
0
642180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183100 - Vatrogasna Sluzba - Mitrovica
642180-1215239
86018
Kupovina vozila napada za potrebe vatrogasaca
60,000
0
60,000
0
642180-1215256
86019
Izgradnja garaza za vozila vatrogasaca
20,000
0
20,000
0
642180-1215259
86020
Druga oprema za direktora emergencije
33,000
0
33,000
0
642180-1217357
84360
Popravak ograde kanala u Bair
10,000
0
10,000
0
123,000
0
123,000
0
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
0
0
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
123,000
0
123,000
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Mitrovica
184660 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Mitrovica
642195 - Lokalna Kancelarija
196100 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Mitrovica
642195-1215470
86022
Ostali kapital za potrebe zajednica
5,000
0
5,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Mitrovica
5,000
0
5,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
5,000
0
5,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
40,000
0
40,000
0
642470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470220 - Poljoprivreda - Mitrovica
642470-1215230
86023
Koofinansiranje sa spoljnim i unutrasnjim donatorima
Ukupno - Poljoprivreda - Mitrovica
471020 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
642470-1215435
86024
Podizanje zelenih povrsina
642470-1215445
86025
Namestaj za direktora sumarstva i inspekcije suma
642470-1215457
86026
Uredjenje korita reka Trepca i Lusta
2,800
0
2,800
0
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Mitrovica
82,800
0
82,800
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
132,800
0
132,800
0
642480 - Ekonomski Razvoj
480220 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
642480-1215525
86027
Izgradnja i asfaltiranje puteva u Fidaniste
89,238
5,762
95,000
0
642480-1215528
86028
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Driton Veliu;-SuviDo
49,000
8,807
57,807
0
642480-1215531
86029
Izgradnja i asfaltiranje puta i mosta M.Teuta-Bair
51,623
0
51,623
0
642480-1215548
86030
Izgradnja i asfaltiranje puta Sipolje-Fushe Iber
0
60,000
60,000
0
642480-1215556
86031
Izgradnja sa kockicama/asfaltiranje puteva u gradu i predgradjima70,000
97,271
167,271
0
642480-1215571
86032
Izgradnja puteva u gradu
0
60,000
60,000
0
642480-1215587
86033
Izgradnja puteva u ruralnim zonama
59,644
105,000
164,644
0
642480-1215594
86034
Izgradnja i asfaltiranje puta Vidisic-Selace
22,326
13,000
35,326
0
642480-1215638
86035
zgradnja i asfaltiranje puta u selo Bare
61,000
1,193
62,193
0
642480-1215645
86036
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Bajgore
83,377
0
83,377
0
642480-1215648
86037
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Sami Gasi;-Donja Vaganica
34,856
0
34,856
0
642480-1215653
86038
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Vrnice
35,000
0
35,000
0
642480-1215671
86039
Asfaltiranje puta u Stari Trg
40,000
10,000
50,000
0
642480-1215677
86040
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Lusta
34,999
5,000
39,999
0
642480-1215683
86041
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Gusafc
20,000
10,000
30,000
0
642480-1215686
86042
Izgradnja i asfaltiranje puta ;Emin Duraku; Sipolje
50,000
0
50,000
0
Faqe 37
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642480-1215689
86043
Koofinanciranje za kapitalne investicije
20,000
65,000
85,000
0
642480-1215694
86044
Izgradnja vodovodne mreže u selo Vrnica faza IV
0
19,157
19,157
0
642480-1215697
642480-1215705
86045
Izgradnja vodovodne mreže u selo Vidimric
0
21,589
21,589
0
86046
Izgradnja vodovodne mreže u Stari Trg
0
24,467
24,467
0
642480-1215726
86047
Reizgradnja delova mreže vodovoda u gradu-opštini
19,674
46,376
66,050
0
642480-1215729
86049
Izgradnja atmosferske kanalizacije u ulici Ulcinja
0
40,000
40,000
0
642480-1215730
86050
Participacija na izgradnji kanalizacije crnih voda
0
10,000
10,000
0
642480-1215732
86051
Izgradnja i odrzavanje groblja
0
30,000
30,000
0
642480-1215734
86052
Izgradnja parka ;Adem Jasari;
0
40,000
40,000
0
642480-1215736
86053
Izgradnja trotuara u gradu i za predgradje
0
50,000
50,000
0
642480-1215741
86054
Prosirenje i održavanje mreze javne rasvete
40,000
40,000
80,000
0
642480-1215746
86055
Stavljanje znakova na putevima
0
20,000
20,000
0
642480-1215747
86056
Izrada projekata za kapitalne investicije
0
30,000
30,000
0
642480-1215752
86057
Obnova zapaljenih kuca-kapitalne investicije na severu
1,172,000
10,000
1,182,000
0
642480-1217353
84357
Popravak i odrzavanje cesta
100,000
57,082
157,082
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
2,052,737
879,704
2,932,441
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
2,052,737
879,704
2,932,441
0
642650 - Kadastar i Geodezija
651100 - Katastar Usluge - Mitrovica
642650-1215772
86060
Opremljivanje sa kompjuterom za potrebe direkcije geodezije
3,500
0
3,500
0
642650-1215773
86061
Opremljivanje softverom za direkciju za geodeziju i katastar
3,000
0
3,000
0
642650-1215778
86064
Rehabilitacija katastarske kancelarije
19,000
0
19,000
0
642650-1217356
84361
Stvaranje katastra dojeljivanja i podzemnih objekata
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mitrovica
50,500
0
50,500
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
50,500
0
50,500
0
16,000
0
16,000
0
642660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
642660-1111050
83071
Hartimi i projekteve per Investime Kapitale
642660-1215505
86065
Koofinansiranje sa spoljnim donatorima
0
250,000
250,000
0
642660-1215515
86066
Izrada planova uredjivanja Ura e dzakut, Bair i Ilirida
149,000
0
149,000
0
642660-1215521
86068
Oprema sa vrednoscu većom od 1000 evra za direkciju urbanizma6,500
0
6,500
0
642660-1217360
84358
Rregullimi i fasadave të objekteve publike
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
201,500
250,000
451,500
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
201,500
250,000
451,500
0
5,000
0
5,000
0
3,000
0
3,000
0
8,000
0
8,000
0
14,000
0
14,000
0
642730 - Osnovno Zdravstvo
730310 - Administracija - Mitrovica
642730-1215592
86070
Namestaj
642730-1215595
86071
Oprema za zdravstveni informativni sistem
Ukupno - Administracija - Mitrovica
743000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
642730-1110821
83078
Popravak krova u G.D.Z. u Mitrovici
642730-1215307
86072
Autoanalizator za sektor dijagnostike i druga specijalisticka zdravstvena
30,000oprema za sistematske
0
30,000
preglede
0
642730-1215418
86073
Inventar i namestaj za GCFM, CFM i AFM
642730-1215489
86074
642730-1215513
86076
642730-1215517
86077
642730-1215524
86078
642730-1215939
86079
10,000
0
10,000
0
Oprma za Informativnu Tehnologiju za SISH
6,135
0
6,135
0
Ostala oprema (Sterilizator, Klima itd)
8,000
0
8,000
0
Odrzavanje zgrade GCFM
43,000
0
43,000
0
Aneks CFM u Vaganici
12,000
0
12,000
0
Kompjuter za GCFM
10,000
0
10,000
0
133,135
0
133,135
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
756050 - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
Faqe 38
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642730-1215529
86080
Namestaj za direkciju za evropske integracije i socijalnu zastitu
0
1,500
1,500
0
642730-1215547
86081
Kompjuetri za direkciju za evropske integracije i socijalna zastita
0
2,500
2,500
0
642730-1215568
86082
Fotokopirna masina za direkciju za evropske integracije i socijalna zastita
0
2,000
2,000
0
Ukupno - Socijalne Sluzbe - Mitrovica
0
6,000
6,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
141,135
6,000
147,135
0
40,000
0
40,000
0
642850 - Kultura, Omladina i Sport
850220 - Kultura - Mitrovica
642850-1215277
86086
Izgradnja sportskih poligona na Fushe Iber i Vaganici
642850-1215302
86088
Snabdevanje knjigama Gradske Biblioteke
5,000
0
5,000
0
642850-1215312
86089
Uredjenje kancelarija i pozorisne scene
8,000
0
8,000
0
642850-1215332
86091
Konzerviranje i postavljanje plaketa na zgradama sa istorijskom vrednoscu
32,000
0
32,000
0
642850-1217355
84362
Isa Boletini - na 100 godisnjici nezavisnosti
60,000
0
60,000
0
642850-1217562
84370
Izgradnja Kulturnog centra za zajednice
100,000
0
100,000
0
Ukupno - Kultura - Mitrovica
245,000
0
245,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
245,000
0
245,000
0
642920 - Obrazovanje i Nauka
921100 - Administracija - Mitrovica
642920-1215228
86092
UREDJENJE PODOVA I STRUJNE MREZE NA SHFMU. SKENDERBEG-MITROVICA?
28,550
0
28,550
0
642920-1215409
86094
Uredjenje poda u Gimnaziji
19,000
0
19,000
0
642920-1215410
86095
Uredjenje dvorista i kanalizacije u gimnaziji F.Bardhi-Mitrovica
45,500
5,000
50,500
0
642920-1215411
86096
Rad na Istorijatu perioda punkteva
12,000
0
12,000
0
642920-1215423
86097
Promena vratiju i prozora u SHFMU. Skenderbeg
6,000
0
6,000
0
642920-1215427
86098
Renovacija struje u SHFMU. Sefedin Smakoli-Rasan
2,000
0
2,000
0
642920-1215434
86099
Uredjenje kanalizacije u SHFMU. Migjeni-Mitrovica
4,500
0
4,500
0
642920-1215461
86100
Promena vratiju i prozora u SHFMU. Minatoret u Rahovi
5,000
0
5,000
0
642920-1215468
86101
Instaliranje kamera u SHFMU. Cajupi u Mitrovici
3,000
0
3,000
0
642920-1215476
86102
Instaliranje kamera u SHFMU. Bedri Gjinaj u Mitrovici
3,000
0
3,000
0
642920-1215492
86103
Instaliranje kamera u SHFMU. Prvi Maj u Supkovce
3,000
0
3,000
0
642920-1215511
86104
Instaliranje kamera u SHFMU. Migjeni u Mitrovici
5,000
0
5,000
0
642920-1215527
86105
nstaliranje kamera u Obdanistu Nasa Radost u Mitrovici
5,000
0
5,000
0
642920-1215538
86106
Uredjenje sportskog terena u SHFMU. Trepca
642920-1215580
86107
Obnova Skola-Skolskih zgrada
642920-1215591
86108
Inventarizacija kancelarija u direkciji obrazovanja
642920-1215603
86110
642920-1215604
86111
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevimaza O.S.
4,000
Hivzi Sulejmani
0
642920-1215605
86112
Uredjenje sportskih terena i ograde skola gimnazije i Ekonomije
642920-1215611
86113
Uredjenje dvorista skole u SHFMU. Fazli Grajcevci u Mitrovici
642920-1215613
86114
642920-1215615
86115
642920-1215617
642920-1215618
3,000
0
3,000
0
17,000
0
17,000
0
9,950
0
9,950
0
Ograda sportskog terena i snabdevanje sa golovima i kosevima O.S.
4,000
F. Grajcevci u Mitrovici.
0
4,000
0
4,000
0
0
25,000
25,000
0
9,000
0
9,000
0
Renoviranje skole u SHFMU, Meh Uka u Bajgori
15,050
0
15,050
0
Renoviranje skole u SHFMU Habib Jusufi
10,000
0
10,000
0
86116
Uredjenje dvorista skole u SHMT Arhitekt Sinani u Mitrovici
12,705
0
12,705
0
86117
Instaliranje Kamera na SHFMU Trepca
3,000
0
3,000
0
642920-1215620
86118
Unutrasnje renoviranje na SHFMU Harun Beka
5,500
0
5,500
0
642920-1215622
86119
Instaliranje kamera na SHFMU Trepca
0
2,000
2,000
0
642920-1215627
86121
Uredjenje vodovoda u SHFMU Trepca za odvojeno odeljenje u Mazice
1,000
0
1,000
0
642920-1217347
84350
Unutarnji popravak gimnazije Fran Bardhi
55,000
0
55,000
0
642920-1217349
84367
Renoviranje krova O.S. Fazli Greiqevci
3,557
0
3,557
0
642920-1217350
84366
Popravak krova skladista O.S. Trepça
1,896
0
1,896
0
642920-1217351
84364
Popravak i instaliranje kamera u S.E.S Hasan Prishtina
2,000
0
2,000
0
642920-1217352
84365
Popravak struje O.N.S.S. Elena Gjika
1,450
0
1,450
0
642920-1217362
84356
Popravak unutarnje infrastrukture I oprema sa inventarom za O.N.S.S.
11,000
Skenderbeu 0
11,000
0
Faqe 39
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642920-1217460
81091
Promjena prozora u O.S. Muharrem.Bekteshi
6,429
0
6,429
0
642920-1217497
81828
Ograda dvorista skole gimnazije Frang Bardhi
427
0
427
0
642920-1217504
83095
Popravak sistema centralnog grijanja O.S. Elena.Gjika
3,409
0
3,409
0
642920-1217505
84011
Popravak struje u O.S. Gj.K.Skenderbeu
1,577
0
1,577
0
642920-1217824
84385
Izgradnja osnovne, nize srednje Skole `Sylejman Vokshi`
150,000
0
150,000
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
472,500
32,000
504,500
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
472,500
32,000
504,500
0
Ukupno - Mitrovica 3,769,622 1,186,704 4,956,326
0
643000 - Srbica
643160 - Predsednik i Opstinski Savet
160230 - Kancelarija Predsednika - Srbica
643660-1214991
86122
Koofinanciranje projekata
0
90,000
90,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Srbica
0
90,000
90,000
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
0
90,000
90,000
0
0
50,000
50,000
0
643660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661200 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Srbica
666200 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
643660-1111677
83109
Vodovod Prekaz-Dashefc-Polac
643660-1214614
86123
Asfaltiranje puta Prekaze-Mikusnica
206,179
722,500
928,679
0
643660-1214945
86124
Asfaltiranje puta predgradje Binakaj Vojnik Faza II
703,301
0
703,301
0
643660-1214957
86125
Gradsko zelenilo
30,000
0
30,000
0
643660-1214963
86126
Asfaltiranje puta Turicevc-Donji Kopilic Faza II
471,580
20,000
491,580
0
643660-1214978
86127
Izgradnja zgrade Opstinke Administracije
130,000
0
130,000
0
643660-1217373
84286
Nacrt tehnickih projekata
60,000
0
60,000
0
643660-1217374
84287
Izgradnja ureda u selu Likovc
0
11,988
11,988
0
643660-1217375
84288
Kupovina kompjutera za zastupnike
0
12,400
12,400
0
643660-1217376
84289
Izgradnja ograde u selu Turicevc
0
3,060
3,060
0
643660-1217377
84290
Kupovina uredaja za fotokopiranje
0
2,552
2,552
0
643660-1217516
84090
Asfaltiranje ceste Leqine-Pemishte
68,247
0
68,247
0
643660-1217518
84368
Asfaltiranje cesteu kvartu Ibishi
0
30,000
30,000
0
643660-1217521
84369
Asfaltiranje puta u mandjoli sabani islami Mikusnici
0
20,000
20,000
0
643660-1217563
84376
Asfaltiranje puta "Fadil Rustemi"
35,000
0
35,000
0
643660-1217564
84375
Asfaltiranje puta "Hasanaj, Brega, Neziraj"
35,000
0
35,000
0
643660-1217565
84374
Nabavka sljunka za rehabilitaciju puta kategorije s
8,269
0
8,269
0
643660-1217567
84373
Izgradnja stepenica futbalskog stadiuma "Bajram Aliu"
8,819
0
8,819
0
643660-1217568
84372
Izgradnja parka borova u Skenderaj
7,814
0
7,814
0
643660-1217569
84371
Izgradnja mosta u naselju Osaj - Gornja Klina
3,000
0
3,000
0
643660-1217571
83114
Izgradnja Kulla Ilaz Kodra
5,216
0
5,216
0
643660-1217573
84091
Regulisanje prostorau futbalskom stadium "Bajram Alija"
35,481
0
35,481
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
1,807,906
872,500
2,680,406
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,807,906
872,500
2,680,406
0
20,000
10,000
30,000
0
Ukupno - Administracija - Srbica
20,000
10,000
30,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
10,000
30,000
0
130,000
0
130,000
0
643730 - Osnovno Zdravstvo
730320 - Administracija - Srbica
643730-1215000
86130
Smestaj beskucnika
643920 - Obrazovanje i Nauka
921150 - Administracija - Srbica
643920-1215089
86131
Izgradnja nove skole
Faqe 40
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643920-1215103
86132
Renovacija skolskih objekata
65,496
0
65,496
0
643920-1215131
86133
Oprema za skolske kabinete
70,000
0
70,000
0
265,496
0
265,496
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Srbica
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
265,496
0
265,496
0
972,500 3,065,902
0
Ukupno - Administracija - Srbica
936600 - Osnovno Obrazovanje - Srbica
Ukupno - Srbica
2,093,402
644000 - Vucitrn
644163 - Administracija i Osoblje
163240 - Administracija - Vucitrn
644163-1214706
86134
Informativna Tehnologija
0
6,000
6,000
0
644163-1214708
86135
Iygradnja mesnih kancelarija (pantina)
0
20,000
20,000
0
644163-1214710
86136
Kupovina namestaja ya potrebe opstinske administracije
0
6,000
6,000
0
Ukupno - Administracija - Vucitrn
0
32,000
32,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
32,000
32,000
0
0
4,000
4,000
0
Ukupno - Inspekcija - Vucitrn
0
4,000
4,000
0
Ukupno - Inspekcija
0
4,000
4,000
0
100,000
0
644166 - Inspekcija
166470 - Inspekcija - Vucitrn
644166-1214713
86137
Oprema - Oprema za merenje zagadjenja akustike
644180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180240 - Putna Infrastruktura - Vucitrn
644180-1214714
86138
Izgradnja trotuara
0
100,000
644180-1214717
86139
Javno osvetljenje
0
20,000
20,000
0
644180-1214719
86140
Fond za zajednicko financiranje za postavljanje betonskih kockica po ulicama
0
2012
199,256
199,256
0
644180-1214721
86141
Izgradnja kanalizacije Madjunaj - Haliti
15,000
5,000
20,000
0
644180-1214722
86142
Horizontalna i vertikalna signalizacija puteva i raskrsnica grada Vucitrn 0
10,000
10,000
0
644180-1214723
86143
Rekonstrukcija puteva
0
50,000
50,000
0
644180-1214724
86144
Izgradnja puteva IV nivoa
0
30,000
30,000
0
644180-1214725
86145
Snabdevanje cevovma za kanalizaciju
0
60,000
60,000
0
644180-1214733
86146
Izgradnja kanalizacij u Donje Studime
0
60,000
60,000
0
644180-1214734
86147
Izgradnja kanalizacije u selo Begaj i Kstra
0
20,000
20,000
0
644180-1214736
86148
Izgradnja spomenika i uredjenje groblja Junaka
0
60,000
60,000
0
644180-1214746
86150
Ponovno asfaltiranje puteva
0
120,000
120,000
0
644180-1215567
86152
Transport
0
64,800
64,800
0
644180-1217430
84342
Fond za sufinanciranje sa donatorima
0
100,000
100,000
0
644180-1217825
84386
120,000
0
120,000
0
644480-1214720
86153
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Vucitrn
135,000
929,056
1,064,056
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
135,000
929,056
1,064,056
0
Zelenilo Grada
644470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470240 - Poljoprivreda - Vucitrn
644470-1214757
86154
Fond za zajednicko investiranje u Poljoprivredi
0
25,000
25,000
0
644470-1214758
86155
Uredjenje reka i bademova
0
18,000
18,000
0
644470-1214759
86156
Fond za zajednicko investiranje u kulturi povrcja
0
35,000
35,000
0
644470-1214762
86157
Kupovina jednog vozila za Sumarstvo
0
7,000
7,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vucitrn
0
85,000
85,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
85,000
85,000
0
644650 - Kadastar i Geodezija
Faqe 41
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
651200 - Katastar Usluge - Vucitrn
644650-1214831
86158
Eksproprijacija nepokretne imovine
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Katastar Usluge - Vucitrn
0
80,000
80,000
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
80,000
80,000
0
644660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
644180-1214763
86159
Asfaltiranje puta Jruja
80,000
0
80,000
0
644180-1214765
86160
Asfaltiranje puta Azem Galica
120,000
0
120,000
0
644180-1214766
86161
Asfaltiranje puta Braca Grvala
60,000
0
60,000
0
644180-1214769
86162
Asfaltiranje puta Kameni Most - Most Sitnice
30,000
0
30,000
0
644180-1214774
86163
Asfaltiranje puta Pishina e Zaricve - Most Podrance
50,000
0
50,000
0
644180-1214775
86164
Asfaltiranje puta Lidhja e Lezes do Spomenika
50,000
0
50,000
0
644180-1214779
86165
Asfaltiranje puta Ljumni Burduli - Toplica
8,000
0
8,000
0
644180-1214784
86166
Jeton Trstena Nastavak
12,000
0
12,000
0
644180-1214785
86167
Asfaltiranje puta Hadji Zeka
30,000
0
30,000
0
644180-1214788
86168
Asfaltiranje puta u selo Ziljivode
50,000
0
50,000
0
644180-1214789
86169
Asfaltiranje puta Kola - Bruznik
10,000
0
10,000
0
644180-1214790
86170
Asfaltiranje puta Bukos - Oblovik
65,000
0
65,000
0
644180-1214791
86171
Put Bruznik
80,000
0
80,000
0
644180-1214793
86172
Asfaltiranje Magistrale - Novoljane do skole
65,000
0
65,000
0
644180-1214796
86173
Asfaltiranje Magistrale - Novoljane - Licej - Teradja
50,000
0
50,000
0
644180-1214809
86174
Asfaltiranje puta Akrastica (ulica Rama Beciri)
50,000
0
50,000
0
644180-1214811
86175
Asfaltiranje puteva Karac Gumnista
50,000
0
50,000
0
644180-1214814
86176
Asfaltiranje puta Madjunaj - Magistrale - 3 (tri) Kamenja Zekola
70,000
0
70,000
0
644180-1214815
86177
Asfaltiranje puta u Stvaracak (Djafa - Mendjic)
65,000
0
65,000
0
644180-1214817
86178
Asfaltiranje puta u selo Mavrice
25,000
0
25,000
0
644180-1214820
86179
Asfaltiranje puteva u Stanovce
40,000
0
40,000
0
644180-1214822
86180
Asfaltiranje puteva u selo Gornja Dumnica
90,000
0
90,000
0
644180-1214823
86181
Asfaltiranje puteva u Preluzje
10,000
0
10,000
0
644180-1214906
86182
Asfaltiranje puteva u selo Bivoljak
60,000
0
60,000
0
644180-1215593
86183
Asfaltiranje puta Nacionalnih Junaka 2012
733,374
93,126
826,500
0
644180-1215863
86184
Asfaltiranje puta Kola - Ulica Isljami
60,000
0
60,000
0
644180-1215864
86185
Asfaltiranje puteva u selo Becice
20,000
0
20,000
0
644180-1215865
86186
Asfaltiranje puteva u selo Dubovce
20,000
0
20,000
0
644180-1215866
86187
Asfaltiranje puteva u selo Tarlabuce
25,000
0
25,000
0
644650-1214828
86188
Vazdusno Slikanje
0
30,000
30,000
0
644660-1214826
86189
Sastavljanje projekta
0
25,000
25,000
0
644660-1214827
86190
Sastavljanje regulativnih projekta
0
60,000
60,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
2,078,374
208,126
2,286,500
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,078,374
208,126
2,286,500
0
0
5,000
5,000
0
644730 - Osnovno Zdravstvo
744500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
644730-1214832
86191
Uredjenje dvorista i ograde Centra za Socijalni Rad
644730-1214845
86193
Uredjenje toaleta i krecenje u CFM i AMV
644730-1214848
86194
Informativna Tehnologija
0
18,000
18,000
0
4,985
27,000
31,985
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
4,985
50,000
54,985
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
4,985
50,000
54,985
0
0
10,000
10,000
0
644850 - Kultura, Omladina i Sport
850240 - Kultura - Vucitrn
644850-1214851
86195
Oprema za uzvucenje za Kulturni Dom u Vucitrn
Faqe 42
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644850-1214857
86196
Namestaj za Kancelarije
0
5,000
5,000
0
644850-1214863
86197
Izgradnja rekreativnih centra
0
10,000
10,000
0
644850-1214864
86198
Oprema za osvetljenje
0
5,000
5,000
0
644850-1214868
86199
Inventarizacija kulturne bastine
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Kultura - Vucitrn
0
35,000
35,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
35,000
35,000
0
128,954
0
128,954
0
0
53,900
53,900
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
128,954
53,900
182,854
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
128,954
53,900
182,854
0
Ukupno - Vucitrn 2,347,313 1,477,082 3,824,395
0
644920 - Obrazovanje i Nauka
936900 - Osnovno Obrazovanje - Vucitrn
644180-1214885
86200
Izgradanja osnovne skole u Zilivode
644920-1214887
86201
Izgradnja osnovne skole u Pestovi
645000 - Zubin Potok
645195 - Lokalna Kancelarija
196250 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
645195-1216484
86202
Izgrada Kulturnog Centra
350,000
0
350,000
0
645195-1216485
86203
Kupovina sluzbenog vozila
40,000
0
40,000
0
645195-1216486
86204
Popravka vodosnabdevanja
152,238
0
152,238
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zubin Potok
542,238
0
542,238
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
542,238
0
542,238
0
125,394
0
125,394
0
60,000
0
60,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
185,394
0
185,394
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
185,394
0
185,394
0
Ukupno - Zubin Potok
727,632
0
727,632
0
485,000
0
485,000
0
645730 - Osnovno Zdravstvo
745000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
645730-1216488
86205
Popravka porodicnih medicinskih centara
645730-1216489
86206
Kupovina dva vozila
646000 - Zvecan
646195 - Lokalna Kancelarija
196300 - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
646195-1215770
86471
Asfaltiranje lokalnog puta - Donji Boletin -Zaze
646195-1215790
86472
Asfaltiranje lokalnog puta Maksuti i Sejdiu familija
57,906
0
57,906
0
646195-1216347
86473
Izgradnja dve elektrane i linije visokog napona u selu Lipa e Eperme
70,000
0
70,000
0
646195-1216348
86474
Renoviranje puta Lipe - Rudar
20,000
0
20,000
0
646195-1216350
86208
Odrzavanje puta - Lipe-Boletin-Zaze
10,000
0
10,000
0
646195-1216351
86475
Rekonstrukcija dve trafostanice u Lipe i Boletin
20,000
0
20,000
0
646195-1217378
84291
Naknadna izgradnja tri trafostanica i nastavak linije visokog napona
30,000
0
30,000
0
646195-1217379
84292
Povecanje kapaciteta bazena za akumulaciju i izgradnja pompe stanice
10,000nad bazenom0za akumulaciju
10,000 u selu Lipu0
646195-1217380
84293
Izgradnja sekundarne mreze vodovoda za sela Bolentin i Zhazhe 10,000
0
10,000
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija za Zajednice - Zvecan
712,906
0
712,906
0
Ukupno - Lokalna Kancelarija
712,906
0
712,906
0
53,000
0
53,000
0
100,000
0
100,000
0
20,000
0
20,000
0
173,000
0
173,000
0
646730 - Osnovno Zdravstvo
745500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
646730-1216813
86477
Izrada i nadgledavanje projekata
646730-1217576
84379
Kupovina sluzbenog vozila i ambulante
646730-1217577
84380
Izgradnja garaze za dve ambulante
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 43
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
173,000
0
173,000
0
Ukupno - Zvecan
885,906
0
885,906
0
647000 - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica
647660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661900 - Prostorno Planiranje i Regulativa
642480-1215757
86059
Kapitalne investicije za administraciju UNMIK-a na severnom delu630,000
Mitrovice
0
630,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa
630,000
0
630,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
630,000
0
630,000
0
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Administracija
15,000
0
15,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
15,000
0
15,000
0
647730 - Osnovno Zdravstvo
730470 - Administracija
642730-1215582
86069
Ostala oprema za Sever
647770 - Sekondarno Zdravstvo
160380 - Kancelarija Predsednika
642770-1216253
86083
Bolnicka zdravstvena oprema
120,000
0
120,000
0
642770-1216255
86084
Opremljivanje aparatima za bolnicu
145,000
0
145,000
0
642770-1216257
86085
Akomodacije bolnickom opremom
207,774
0
207,774
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika
472,774
0
472,774
0
Ukupno - Sekondarno Zdravstvo
472,774
0
472,774
0
0 1,117,774
0
Ukupno - Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica 1,117,774
651000 - Gnjilane
651160 - Predsednik i Opstinski Savet
160270 - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
651160-1217827
84387
Spomen ploca u Lastice
9,971
0
9,971
0
651163-1215095
86209
Ucesce u projektima sufinansiranje od strane donatora, Vlade i1,943,156
zajednice
60,000
2,003,156
0
651163-1215139
86210
Izrada regulacionih planova
0
100,000
100,000
0
651163-1215140
86211
Eksproprijacija zemljista za javni interes
0
400,000
400,000
0
651163-1215154
86212
Mali Projekti
0
50,000
50,000
0
651163-1215171
86213
Nedovrseni projekti prethodnih godina
0
50,000
50,000
0
651163-1215180
86214
Izrada projekta za kapitalne investicije za Skupstinu Opstine
0
80,000
80,000
0
651163-1215196
86215
Hale i sportski tereni
0
50,000
50,000
0
651163-1215263
86216
Oprema za potrebe Skupstine opstine
0
30,000
30,000
0
651163-1215289
86217
Razvojni projekti za poljoprivredu, stocarstvo i sumarstvo
0
50,000
50,000
0
651163-1215733
86218
Rekonstrukcija i odrzavanje opstinskih objekata
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Gnjilane
1,953,127
900,000
2,853,127
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
1,953,127
900,000
2,853,127
0
651180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181870 - Javna Infrastruktura - Gnjilane
651163-1215401
86219
Popravka i otvaranje tercijarnih puteva
0
100,000
100,000
0
651163-1215682
86220
Horizontalno i vertikalno obelezavanje i numerisanje ulica
0
130,000
130,000
0
651163-1215691
86221
Popravka ulica, trotoara i gradskih parkova
0
350,000
350,000
0
651163-1215728
86222
Popravka javnog osvetljenja
0
151,100
151,100
0
651163-1215787
86223
Projekat mobiliteta i javnog osvetljenja u saradnji sa USAID/DEMI
651180-1217828
84388
Uredenje trotoara u ulici `Mulla Idrizi`
0
85,000
85,000
0
15,887
0
15,887
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Gnjilane
15,887
816,100
831,987
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
15,887
816,100
831,987
0
651730 - Osnovno Zdravstvo
Faqe 44
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
730360 - Administracija - Gnjilane
651163-1215731
86224
Zdravstvene opreme
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
0
40,000
40,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
40,000
40,000
0
651920 - Obrazovanje i Nauka
921350 - Administracija - Gnjilane
651163-1215745
86225
Skolsko snabdevanje
0
50,000
50,000
0
651163-1215788
86226
Rekonstrukcija i odrzavanje skolskih objekata
0
205,100
205,100
0
Ukupno - Administracija - Gnjilane
0
255,100
255,100
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
255,100
255,100
0
1,969,014 2,011,200 3,980,214
0
Ukupno - Gnjilane
652000 - Kacanik
652160 - Predsednik i Opstinski Savet
160280 - Kancelarija Predsednika - Kacanik
652160-1214650
86227
Prosirenje i asfaltiranje puta u selu Dubrava-Bicec
652160-1214652
86228
Izgradnja i asfaltiranje puta u okolini Ramazanu Agushi
0
5,000
5,000
0
49,824
0
49,824
0
652160-1214776
86229
652160-1214792
86230
Asfaltiranje ulica u Koxhaj selo-II faza
0
5,000
5,000
0
Asfaltiranje puta sela Gabrice-Bajinc
0
5,000
5,000
0
652160-1214794
86231
652163-1214489
86233
Asfaltiranje puta u okolini Horun, selo Bagrace
0
5,000
5,000
0
Asfaltiranje puta od A Bajrami do Guri i Shpum
39,816
0
39,816
0
652163-1214491
86234
Asfaltiranje puta Deshmoret e lirise - II i III faza
652163-1214493
86235
Asfaltiranje puta od magistrale-Gajre-Ivaje-Straze
652163-1214498
86236
Asfaltiranje puta u selu Doganaj - okolina Mursel i Kolsh
652163-1214502
652163-1214510
0
30,000
30,000
0
100,000
50,000
150,000
0
79,981
0
79,981
0
86237
Asfaltiranje puta u selu Kovacec od okoline Crveni Mlin do okoline50,000
Korac
50,000
100,000
0
86238
Asfaltiranje puta u selu Slatine
0
5,000
5,000
0
652163-1214513
86239
Asfaltiranje puta u selu Gjurgjedel
0
5,000
5,000
0
652163-1214522
86240
Asfaltiranje puta u selu Semaj
0
5,000
5,000
0
652163-1214530
86241
Asfaltiranje puta u selu Dubrava - okolina Kami
0
5,000
5,000
0
652163-1214531
86242
Izgrada i asfaltiranje puta u selu Reka
0
50,000
50,000
0
652163-1214540
86243
Izgrada i asfaltiranje puta u ulici Lidhja e Prizrenit
0
20,000
20,000
0
652163-1214586
86244
Izgradnja groblja palih boraca
50,000
0
50,000
0
652163-1214589
86245
Sredstva za sufinansiranje projekata
61,685
39,455
101,140
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kacanik
431,306
279,455
710,761
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
431,306
279,455
710,761
0
652163 - Administracija i Osoblje
163280 - Administracija - Kacanik
652163-1214641
86246
Snabdevanje namestaja i opreme
652163-1214643
86247
Renoviranje kancelarije u zgradi opstine
5,000
0
5,000
0
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
0
25,000
0
30,000
19,220
49,220
0
0
10,000
10,000
0
652180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180280 - Putna Infrastruktura - Kacanik
652180-1214627
86248
Popravka i ciscenje lokalnih puteva
652180-1214628
86249
Javno osvetljenje i sinjalizacija saobracaja
652180-1214647
86250
Izgrada i odrzavanje kisne i fekale kanalizacije
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Kacanik
30,000
34,220
64,220
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
30,000
34,220
64,220
0
652470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470280 - Poljoprivreda - Kacanik
Faqe 45
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652470-1214631
86251
Projekti za razvitak poljoprivrede i stocarstva
50,000
0
50,000
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Kacanik
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
50,000
50,000
100,000
0
0
25,000
25,000
0
0
5,000
5,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kacanik
471080 - Sumarstvo i Sumski Inspektoratt - Kacanik
652470-1216871
86252
Projekti za razvitak poljoprivrede, stocarstvo i sumarstvo
652660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664450 - Urbano Planiranje i Inspekcija
652660-1214655
86253
652660-1214657
86254
Priprema Regulativni planova
652660-1214667
86256
Izgrada i asfaltiranje lokalnih puteva
20,000
15,000
35,000
0
652660-1214669
86257
Izgrada zelenih povrsina i postavljanje kanti
41,574
0
41,574
0
652660-1214712
86259
Izgrada trotoara u starom Kacaniku i selu Begrace
0
5,000
5,000
0
652660-1214715
86260
Stredstva za ekspropriaciju zemljista
0
13,635
13,635
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
61,574
63,635
125,209
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
61,574
63,635
125,209
0
652730 - Osnovno Zdravstvo
747000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
652730-1214727
86261
Renoviranje objekata CPM i DA
0
10,000
10,000
0
652730-1214730
86262
Snabdevanje sa medicinskim opremama
0
10,000
10,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
20,000
20,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
20,000
20,000
0
55,000
10,000
65,000
0
0
40,000
40,000
0
0
30,000
30,000
0
55,000
80,000
135,000
0
80,000
135,000
0
527,310 1,180,190
0
652920 - Obrazovanje i Nauka
921400 - Administracija - Kacanik
652920-1214753
86263
Renoviranje Objekata i skolske infrastrukture
652920-1214760
86264
Projekti za razvitak u Kulturi, Omladini, i Sporta
652920-1214767
86265
Renoviranje gradskog igralista -Besnik Begunca
Ukupno - Administracija - Kacanik
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
55,000
Ukupno - Kacanik
652,880
653000 - Kamenica
653160 - Predsednik i Opstinski Savet
160290 - Kancelarija Predsednika - Kamenica
653160-1214812
86266
Asfaltiranje puteva uz ucesce gradjana
68,629
286,000
0
653160-1214824
86267
Participacija za vodovode sela Rogacice, Hodonoc, Mucivrc, Dajkovac i 0Petrovac
96,048
217,371
96,048
0
653160-1214829
86268
Odrzavanje lokalnih puteva
95,000
0
95,000
0
653160-1214838
86269
Punjenje rupa sa asfaltom ponovno asfaltiranje
85,000
0
85,000
0
653160-1214849
86270
Opstinski razvojni plan
0
10,000
10,000
0
653160-1214859
86271
Izrada projekata
15,000
15,000
30,000
0
653160-1214860
86272
Nadgledanje projekata
0
30,000
30,000
0
653160-1214890
86273
Koofinanciranje projekata
0
54,000
54,000
0
653160-1214892
86274
Spoljna fasada i uredjenje krovova osnovne skole u Rogacici i Kamenici
45,000
0
45,000
0
653160-1214894
86275
Centralno grejanje i uredjenje krovova u Donjoj Karacevi i Kopernici
653160-1214897
86276
Uredjenje kanalizacije
653160-1214899
86277
Uredjenje trotuara
653160-1214911
86278
Odrzavanje zelenila
653160-1214912
86279
653160-1214915
653160-1214919
0
40,650
40,650
0
45,000
0
45,000
0
0
65,000
65,000
0
20,952
10,000
30,952
0
Javna rasveta
0
25,000
25,000
0
86280
Izgradnja objekta sluzbe vatrogasaca u Mucivercu
0
35,000
35,000
0
86281
Kupovina vozila za administraciju i sluzbu vatrogasaca
0
65,000
65,000
0
Faqe 46
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653160-1215012
86282
Budzet za informisanje i Marketing
0
10,000
10,000
0
653160-1215015
86283
Budzet za polnu ravnopravnost i neformalni forum zena
0
10,000
10,000
0
653160-1215034
86284
Budzet za projekte nevladinih organizacija-lokalne
0
25,000
25,000
0
653160-1215036
86285
Projekti za poljoprivredu
0
30,000
30,000
0
653160-1215039
86286
Budzet za povecanje kolicine vode
653160-1215041
86287
Ciscenje i odrzavanje okoline
653160-1215042
86288
653160-1217321
84264
653160-1217322
653160-1217323
0
23,371
23,371
0
10,000
0
10,000
0
Upravljanje sa hitnim slucajevima
0
19,952
19,952
0
Izgradnja dzamije u kvartu doljnji Koretin
0
15,000
15,000
0
84265
Sportsko polje u Koretinu
0
7,000
7,000
0
84266
Sportsko polje u Hodonoc
0
13,000
13,000
0
653160-1217324
84267
Ograda i plocica za spomen nacionalne martire Selver i Emin Kryeziu
653160-1217463
84351
Pokrivac sportske dvorane u Kamenici
0
4,350
4,350
0
35,000
0
35,000
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kamenica
568,323
672,000
1,240,323
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
568,323
672,000
1,240,323
0
3,000
0
3,000
0
653730 - Osnovno Zdravstvo
747500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
653160-1215269
86289
Kupovina autoambulante
653160-1215274
86290
Renoviranje zdravstvene ambulante
38,629
0
38,629
0
653730-1217318
84262
Kupovina vozila za teren
19,000
0
19,000
0
653730-1217319
84263
Kupovina hematoloskog aparata za laboratorijske usluge
8,000
0
8,000
0
68,629
0
68,629
0
0
68,629
0
672,000 1,308,952
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
68,629
Ukupno - Kamenica
636,952
654000 - Novo Brdo
654175 - Budzet i Finansije
175300 - Budzet i Finansije - Novo Brdo
654175-1215794
86291
Participacija na projektima
30,305
36,000
66,305
0
654175-1215801
86292
Asfaltiranje puta u Pasjak Nova ulica
60,000
0
60,000
0
654175-1215805
86293
Vodovod u Kufce
50,000
0
50,000
0
654175-1215808
86294
Asfaltiranje puta u ulici Vucak u Paralovi
60,000
0
60,000
0
654175-1215811
86295
Asfaltiranje puta Skola-Zenovit-Jasenovik
100,000
0
100,000
0
654175-1215812
86296
Asfaltiranje puta u Vlajkovce
40,000
0
40,000
0
654175-1215813
86297
Asfaltiranje puta u ulici Skole-Haziraj
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Novo Brdo
370,305
36,000
406,305
0
Ukupno - Budzet i Finansije
370,305
36,000
406,305
0
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
20,000
0
20,000
0
654180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181900 - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
654180-1215818
86298
Odrzavanje lokalnih puteva
654660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664550 - Urbano Planiranje i Inspekcija
654660-1215820
86299
Opstinski razvojni plan
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
20,000
0
20,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
20,000
0
20,000
0
10,000
0
10,000
0
10,000
0
10,000
0
654850 - Kultura, Omladina i Sport
850300 - Kultura - Novo Brdo
654850-1215821
86300
Kultura omladina i sport
Ukupno - Kultura - Novo Brdo
Faqe 47
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
10,000
0
10,000
0
28,635
0
28,635
0
28,635
0
28,635
0
654920 - Obrazovanje i Nauka
921500 - Administracija - Novo Brdo
654920-1215822
86301
Participacija na projektima
Ukupno - Administracija - Novo Brdo
938700 - Osnovno Obrazovanje - Novo Brdo
654920-1215823
86302
Krecenje i zamena vratiju na PNF
7,000
0
7,000
0
654920-1215824
86303
Kupovina kopije za SHMT u Kufce
3,000
0
3,000
0
654920-1215826
86304
Krecenje i popravka dvorista u O.S.
25,000
0
25,000
0
654920-1215827
86305
Zamena vratiju i prozora u PNF
3,000
0
3,000
0
654920-1215828
86306
Oluci i Spoljna lamperija u O.S.
2,500
0
2,500
0
654920-1215829
86307
Unutrasnje Krecenje u PNF
2,500
0
2,500
0
43,000
0
43,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Novo Brdo
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
71,635
0
71,635
0
Ukupno - Novo Brdo
491,940
36,000
527,940
0
Participacija u projektima za zajednicko financiranje i hitne intervencije 0
655000 - Strpce
655180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
183550 - Vatrogasna Sluzba - Strpce
655180-1215449
86308
50,000
50,000
0
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Strpce
0
50,000
50,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
50,000
50,000
0
655660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661600 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Strpce
666600 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
655660-1215472
86309
Detaljno razvijanje projkata
40,000
0
40,000
0
655660-1215502
86310
Nacrt razvojnog i urbanistickog plana
10,000
0
10,000
0
655660-1215507
86311
Javna rasveta
30,000
0
30,000
0
655660-1215540
86312
Asfaltiranje puta Brod, Coklare, faza 4Asfaltimi i rruges Brod,lagja 30,000
Coklare faza IV
0
30,000
0
655660-1215569
86313
Participacija za sportsku halu
28,600
21,400
50,000
0
655660-1215572
86314
Program za asfaltiranje / izgradnju puteva
62,000
0
62,000
0
655660-1215588
86315
Regulisanje vodovodne mreze Brod-a
10,000
0
10,000
0
655660-1215590
86316
Asfaltiranje puta u ?trpcu faza II
203,962
0
203,962
0
655660-1217370
84283
Popravak sporednih cesta u Strpcu
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
414,562
121,400
535,962
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
414,562
121,400
535,962
0
655730 - Osnovno Zdravstvo
748500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
655730-1215504
86317
Kupovina kola ambulante
61,000
0
61,000
0
655730-1215512
86318
Nabavka medicinske opreme / aparata
12,980
0
12,980
0
73,980
0
73,980
0
Ukupno - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Strpce
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
73,980
0
73,980
0
1,055,294
0
1,055,294
0
23,197
0
23,197
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo
1,078,491
0
1,078,491
0
Ukupno - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
1,078,491
0
1,078,491
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
754310 - Zdravstvena, Veterinarska i Sanitarna Inspekcija - Strpce
655770 - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
771910 - Sekundarno Zdravstvo
655770-1217219
84178
Izgradnja Sekundarne Zdravstvenog Bolnice u Strpci
655770-1217821
84383
Kupovina medicinske opreme za bolnicu u Strpcu
Faqe 48
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
655920 - Obrazovanje i Nauka
939000 - Osnovno Obrazovanje - Strpce
655920-1215466
86319
Program za renoviranje osnovnih skola
58,739
0
58,739
0
58,739
0
58,739
0
30,877
0
30,877
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
30,877
0
30,877
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
89,616
0
89,616
0
171,400 1,828,049
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Strpce
951000 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
655920-1215486
86320
Program za renoviranje srednjih skola
Ukupno - Strpce
1,656,649
656000 - Urosevac
656166 - Inspekcija
166630 - Inspekcija - Urosevac
656660-094894
71050
Rusenje zgrada bez dozvole
32,000
0
32,000
0
Ukupno - Inspekcija - Urosevac
32,000
0
32,000
0
Ukupno - Inspekcija
32,000
0
32,000
0
656180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180320 - Putna Infrastruktura - Urosevac
656470-1111922
83274
Vakcinacija stocnog fonda
0
15,000
15,000
0
656470-1215105
86321
Eliminisanje pasa lutalica
0
15,000
15,000
0
0
30,000
30,000
0
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
100,000
100,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
130,000
130,000
0
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Urosevac
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
30,000
30,000
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Urosevac
184360 - Vatrogasci i Inspekcija
656180-1214962
86322
Kupovina vozila vatrogasaca
656470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470320 - Poljoprivreda - Urosevac
656660-1112258
83312
Hortikultura-zelenilo novih gradskih parkova
656480 - Ekonomski Razvoj
480320 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
656163-1111568
83318
Kanalizacioni sistem u muhadzerove prelez
656163-1111577
83320
Kanalizacioni sistem u selo Rakaj
656163-1111594
83324
Kanalizacioni sistem u selo Zaskok
656163-1111915
83269
Kupovina vozila za opstinsku administraciju
656163-1112337
83277
Renoviranje zgrade opstine (struja, podrumi) itd
656163-1215255
86323
Izgradnja mesnih kancelarija u Gracke i Kosine
656163-1215610
86324
Kupovina generatora za administraciju
656180-1111080
83267
renoviranje zgrade vatrogasaca
656180-1215612
86325
Osvetljenje neosvetljenih gradskih ulica
656180-1215614
86326
Izgradnja centra II za vatrogasce
656180-1215623
86327
Fekalna kanalizacija na ulici Remzi Hodja
656480-1111557
83268
Renoviranje puteva sa asfaltom
656480-1111559
83270
Ucescu u projektima sa donatorima
656480-1111561
83272
Razvoj detaljnih projekta
656480-1111565
83271
Ucesce u projektima sa participacijom gradjana
656480-1111574
83273
Polaganje sljunka na putevima
656480-1111575
83287
Asfaltiranje cesta Arsim Bega
656480-1111593
83298
Asfaltiranje nove ulice za QKMF
Faqe 49
477
7,115
7,592
0
0
57,895
57,895
0
0
3,730
3,730
0
70,000
10,082
80,082
0
0
9,200
9,200
0
5,686
24,310
29,996
0
20,000
0
20,000
0
8,690
0
8,690
0
65,000
0
65,000
0
150,000
18,371
168,371
0
0
45,000
45,000
0
100,000
10,000
110,000
0
225,000
147,200
372,200
0
220,500
0
220,500
0
300,000
100,000
400,000
0
220,000
0
220,000
0
472
1,086
1,558
0
0
9,324
9,324
0
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656480-1111845
83289
Asfaltiranje puta Enver Topali
0
17,986
17,986
0
656480-1111867
83314
Kanalizacija u selo Greme (nastavak toka)
12,345
14,019
26,364
0
656480-1111905
656480-1111923
83285
Asfaltiranje puta Talinovc do sela Rahovac - faza I ( dvogodisnji projekat)
0
14,000
14,000
0
83278
kuppovina zemlje eksproprijacija
25,000
75,000
100,000
0
656480-1112756
86328
Fekalna kanalizacija u selo Pojata
46,964
80,000
126,964
0
656480-1112758
86329
Fekalna kanalizacija u selo Softaj
41,524
22,000
63,524
0
656480-1112759
86330
Fekalna kanalizacija u selo Tern
100,000
98,000
198,000
0
656480-1112760
86331
Fekalna kanalizacija u selo Manastirica
80,000
55,000
135,000
0
656480-1215118
86332
Iygradnja trotuara u selo Kosare
656480-1215253
86333
Nadgledanje projekta
656480-1215616
86334
656480-1215619
86335
656480-1215621
86336
Atmosverska kanalizacija i asfaltiranje puta Kuvendi i Arberit
656480-1215625
86337
Fekalna Kanalizacija na ulici Enver topali
656480-1215626
86338
Atmosverska kanalizacija i asfaltiranje puta Imsi Halili
656480-1215628
86339
Izgradnja magistralnih kruznih tokova - raskrsnica puteva V. Gervala
45,000
i T Muhadjera
5,000
656480-1215855
86340
Kanalizacija u selo Miresale
656480-1217422
84334
656480-1217423
84335
656480-1217424
656480-1217425
0
55,000
55,000
0
70,000
0
70,000
0
Nacrt strategije ekonomskog razvoja
4,000
56,000
60,000
0
Iygradnja izvora u gradu
9,650
2,350
12,000
0
40,000
0
40,000
0
0
44,000
44,000
0
15,000
33,000
48,000
0
50,000
0
100,000
68,463
168,463
0
Atmosferska kanalizacija na cesti DM 2
0
5,390
5,390
0
Popravak i vezanje kanalizacije 2 cesta kod gradkosg vrtica
0
9,500
9,500
0
84336
Popravak sportskog polja u Miras
0
10,000
10,000
0
84337
Popravak sportskog polja u Softaj
0
10,000
10,000
0
656480-1217426
84338
Popravak Centra za usluge gradana
0
8,200
8,200
0
656480-1217427
84339
Eliminiranje polava na poljoprivrendim poljima u Prelez kod Jerliva
0
8,600
8,600
0
656480-1217478
84225
Livanje bronzane statue hero nacije Rexhep Bislimi
12,000
0
12,000
0
656480-1217479
81317
Kanalizacija na cesti Arsim Bega
67,529
0
67,529
0
656480-1217481
81329
Asfaltiranje cesta Afrim Kalanica,Uçk i Sazani
0
9,925
9,925
0
656480-1217482
81332
Asfaltiranje cesta u selu Bibaj (Kvart Demaj)
656480-1217483
81307
Kanaliziranje cijevi u selu Bibaj, staro selo i jedan deo grada
656660-1112261
86341
656660-1112266
86342
656660-1112324
656660-1112325
0
1,984
1,984
0
40,000
0
40,000
0
Fekalna kanalizacija u ulici Xheve Lladrovci i Mehmet Gradica
0
35,100
35,100
0
Fekalna kanalizacija u ulici Ljuljzim Guta
0
16,200
16,200
0
86343
Fekalna kanalizacija u ulici Selman Riza
0
14,580
14,580
0
86344
Fekalna kanalizacija u ulici Athanas Atanas
0
10,080
10,080
0
656660-1215862
86345
Kanalizacija u komoglavi 3 Faza
0
20,000
20,000
0
656660-1215867
86346
Kanalizacija u selo Sojevo 3 faza
76,500
0
76,500
0
656660-1215868
86347
Asfaltiranje puta Epopeja e Jezercit II faza
70,000
100,000
170,000
0
656660-1215870
86348
Asfaltiranje puta u selo Gacka prema Burniku
30,000
85,000
115,000
0
656660-1215871
86349
Asfaltiranje puta u Starom Selu dvogodisnji projekat
59,000
99,892
158,892
0
656660-1215872
86350
Iygradnja kolektora fekalne kanalizacije kod mosta dudija do Nekodima dvogodisnji
0
70,000
projekat 70,000
0
656660-1215873
86351
Kolektor kanalizacije na severnom delu grada I faza
656660-1215874
86352
Fekalna kanalizacija na istocnom delu grada oko magistrale Pristina
96,000
= Skoplje
656660-1215879
86353
Atmosverski kolektor u selo Muhadjerski Talinovac
73,550
656660-1215880
86354
Nastavak atmosverskog kolektora
40,000
656660-1215881
86355
Atmosverska kanalizacija na ulicma Enver Hadri do ulice Astrit Butuci
0
656660-1215882
86356
Fekalna kanalizacija uz atmosverski kolektor kod Gogova
0
656660-1215920
86357
Fekalna kanalizacija u selo Gornje Nerodimlje
67,500
656660-1215922
86358
Fekalna kanalizacija u selo Donje Nerodimlje
50,000
656660-1215924
86359
Fekalna kanalizacija u selo Loskobare
80,000
656660-1215925
86360
Kanalizacija u selo Dermjak
656660-1215929
86361
656660-1215936
86362
100,000
80,000
180,000
0
0
96,000
0
12,400
85,950
0
3,534
43,534
0
22,500
22,500
0
15,300
15,300
0
3,059
70,559
0
44,173
94,173
0
54,573
134,573
0
120,000
54,458
174,458
0
Fekalna kanalizacija u selo Talinoc Jerlija
0
54,000
54,000
0
Fekalna kanalizacija selo Muhac -Ulica Gadima
0
37,864
37,864
0
Faqe 50
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656660-1215938
86363
Fekalna kanalizacija na ulici
0
15,840
15,840
0
656660-1215942
86364
Fekalna kanalizacija na ulici
0
18,450
18,450
0
656660-1215943
86365
Kanalizacija u ulicama Tafaj i Berisa
33,350
0
33,350
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Urosevac
2,990,737
2,013,733
5,004,470
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
2,990,737
2,013,733
5,004,470
0
170,000
0
170,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
170,000
0
170,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
170,000
0
170,000
0
656660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666650 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
656660-1215791
86366
Nacrt regulativnih planova
656730 - Osnovno Zdravstvo
730410 - Administracija - Urosevac
656480-1111573
83336
Snabdevanje gradjevinskim materialom za socijalne slucajeve
0
45,000
45,000
0
656660-1112188
83276
Dezinfekcija i deratizacija
0
45,000
45,000
0
0
90,000
90,000
0
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Administracija - Urosevac
749000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
656730-1112018
83340
medicinska oprema
656730-1112277
83341
Inventar
656730-1215856
86367
Izgradnja novog emergentnog centra I faza
10,000
0
10,000
0
165,000
100,000
265,000
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
200,000
100,000
300,000
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
200,000
190,000
390,000
0
656850 - Kultura, Omladina i Sport
850320 - Kultura - Urosevac
656850-1215857
86368
Opste regulisanje dvorista Kulturnog centra
0
15,000
15,000
0
656850-1215859
86369
Regulisanje osvetljenja i uzvucenja u glavnoj sali Kulturnog Centra
0
25,000
25,000
0
656920-1215858
86370
Digitalizacija gradske bibljoteke
0
25,000
25,000
0
0
65,000
65,000
0
Ukupno - Kultura - Urosevac
851120 - Sport i Rekreacija - Urosevac
656850-1215861
86371
Sportska oprema
0
24,000
24,000
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Urosevac
0
24,000
24,000
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
89,000
89,000
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
30,000
0
656920 - Obrazovanje i Nauka
928300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
656920-1215647
86372
Ograda u novom decijem vrticu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Urosevac
939300 - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
656920-1112105
83342
Izgradnja osnovne skole u selo Mali, aneks
1,187
0
1,187
0
656920-1112112
83343
Renoviranje osnovne skole u Talinoc, Muhadzereve
8,390
0
8,390
0
656920-1112134
83344
Renoviranje osnovne skole "Limon Reka",Prelez Muhadzereve
9,959
0
9,959
0
656920-1112186
83347
Renoviranje osnovne skole "Ganimete Terbeshi"
656920-1112207
83348
Renoviranje osnovne skole u Dardani
656920-1215010
86373
Izgradnja osnovne skole Mic Sokolji
656920-1215025
86374
656920-1215032
86375
656920-1215040
86376
656920-1215090
656920-1215123
8,041
0
8,041
0
13,969
0
13,969
0
178,402
0
178,402
0
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skoli Dardani
32,000
0
32,000
0
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skoli Kosare
39,000
0
39,000
0
Renoviranje skole u selo Sazli
0
30,000
0
86377
Renovacija i izolacija krova i centralnog grejanja u osn. skole u ulici
39,000
Lugaj i Kornoglava
0
39,000
0
86379
Ograda Osnovne skole u selo Komoglava
29,000
0
29,000
0
656920-1215262
86384
Regulisanje sportskih dvorista u osnov. skoli Greme - Omuraj
20,000
0
20,000
0
656920-1215358
86385
Regulisanje sportskog dvorista u osnov. skoli Doganaj
15,000
0
15,000
0
656920-1215375
86386
Regulisanje sportskog dvorista Zlatare
10,000
0
10,000
0
Faqe 51
30,000
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656920-1215397
86387
Iygradnja stovarista za drvo i uglja u osnov. skoli Astrit Butuci
15,000
0
15,000
0
656920-1217467
81897
Podizanje na sprat osnovne skole
2,923
0
2,923
0
656920-1217468
656920-1217469
84057
Uredjenje skolskog krova Vezir Jashari
2,500
0
2,500
0
84060
Zamena prozora u osnovnoj skoli u selo Sazli
949
0
949
0
656920-1217470
81380
Izgradnja skole u Muhovcu
4,035
0
4,035
0
656920-1217471
81375
Renoviranje stare skole u Plestini
4,203
0
4,203
0
656920-1217472
84352
Inventarizacija djecjeg vrtica
40,965
0
40,965
0
656920-1217473
84353
Popravak sportskog polja u O.S. Gaqke
9,879
0
9,879
0
514,402
0
514,402
0
Regulisanje sale za fizicko vaspitanje i renoviranje krova u serdnju40,000
skolu poljoprivrede0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
951300 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
656920-1215654
86389
40,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Urosevac
40,000
0
40,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
584,402
0
584,402
0
3,977,139 2,452,733 6,429,872
0
Ukupno - Urosevac
657000 - Vitina
657175 - Budzet i Finansije
175330 - Budzet i Finansije - Vitina
657163-1112216
83355
Ucesce zajednica u projektima sa donatorima
24,207
187,000
211,207
0
657175-1215267
86390
Izgradnja sedam kuca za bezkucnike
45,915
34,364
80,279
0
657175-1217325
84268
Izgradnja kanalizacije u selo Ramjan
70,000
0
70,000
0
657180-1112091
83366
Izgradnja kanalizacije u selo Kabas
0
71,330
71,330
0
657180-1214925
86392
Prosirenje i pokrivanje trotuara sa sljunkom u ulicama Novog Sela 55,979
- Ramljane
0
55,979
0
657180-1214955
86393
Kanalizacija u selo Ramljane
23,542
144,670
0
657480-1110949
83361
Asfaltiranje puteva u selo Verbane - ulica Sokoljova i Keza L=122670,000
metara
0
70,000
0
657480-1214587
86394
Asfaltiranje puta Vitina - Pozorane (most Kurtesa)
410,000
0
410,000
0
657660-1214975
86395
Asfaltiranje Ulice Nacioalnih Junaka Vitina - L= 491 m
19,727
0
19,727
0
657920-085308
71082
Regulisanje skolskih ograda u Novom Selu - Cifljak i Gornja Slatina
26,221
0
26,221
0
657920-1112189
83383
Izgradnja osnovne skole u gornjoj Slatini
102,578
102,501
205,079
0
657920-1214601
86396
Iygradnja Osnovne Skole u selo Balance
127,000
0
127,000
0
Ukupno - Budzet i Finansije - Vitina
1,072,755
418,737
1,491,492
0
Ukupno - Budzet i Finansije
1,072,755
418,737
1,491,492
0
121,128
657180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181930 - Javna Infrastruktura - Vitina
657180-1214533
86397
Masinerija - bager
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Vitina
30,000
0
30,000
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
30,000
0
30,000
0
657470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470330 - Poljoprivreda - Vitina
657470-1111160
83378
Poloprivredni putevi Opstine
70,000
5,000
75,000
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vitina
70,000
5,000
75,000
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
70,000
5,000
75,000
0
10,000
40,000
50,000
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Vitina
10,000
40,000
50,000
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
10,000
40,000
50,000
0
52,046
27,358
79,404
0
657660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661700 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Vitina
657660-095243
71071
Regulativni plan Opstine Vitina
657920 - Obrazovanje i Nauka
921650 - Administracija - Vitina
657163-1112208
83385
Renovacije u skolama opstine
Faqe 52
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija - Vitina
52,046
27,358
79,404
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
52,046
27,358
79,404
0
491,095 1,725,896
0
Ukupno - Vitina 1,234,801
658000 - Partes
658160 - Predsednik i Opstinski Savet
160340 - Kancelarija Predsednika - Partes
658160-1216456
86398
Participacija projekata od donatora za infrakstrukturu
62,672
35,000
97,672
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Partes
62,672
35,000
97,672
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
62,672
35,000
97,672
0
22,053
0
22,053
0
Ukupno - Administracija - Partes
22,053
0
22,053
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
22,053
0
22,053
0
30,340
0
30,339
0
30,340
0
30,339
0
658730 - Osnovno Zdravstvo
730430 - Administracija - Partes
658160-1216459
85001
Participacija i nabavka opreme za zdravstvo (zdravstvo)
658920 - Obrazovanje i Nauka
921700 - Administracija - Partes
658160-1216460
85002
Participacija projekata , opreme za skolu (Prosveta)
Ukupno - Administracija - Partes
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
30,340
0
30,339
0
Ukupno - Partes
115,065
35,000
150,064
0
659000 - General Jankovic
659660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661800 - Prostorno Planiranje i Regulativa - General Jankovic
664800 - Urbano Planiranje i Inspekcija
659660-1214872
86399
Asfaltiranje ulice Nova Ulica - Pustenik
60,000
50,000
110,000
0
659660-1214877
86401
Rekonstrukcija puta Fezin Most - Rafse - Maljic
15,000
15,000
30,000
0
659660-1214878
86402
Povecanje, rehabilitacija i odrzavanje vodovoda
5,000
0
5,000
0
659660-1214904
86403
Polaganje i saniranje puteva
0
20,000
20,000
0
659660-1214908
86404
Uredjenje kanalizacije od puta progona do Fezinog mosta
10,000
30,000
40,000
0
659660-1214921
86405
Uredjenje kanalizacije od ulice Krasnici do osn. sko. Kestjella e diturise (zamak
0
Znanja)
8,000
8,000
0
659660-1214927
86406
Polaganje betonskih kockica po ulicama sela (Krivenik, Seciste, Kisela
10,000
voda)
8,000
18,000
0
659660-1214931
86407
Uredjenje trotoara Dj. Jankovic - o. skola Ilaz Taci (deo na putu) 10,000
0
10,000
0
659660-1214936
86408
Renovisanje i adaptacija kancelarija u zgradi opstine (bivsi centar omladine)
10,000
0
10,000
0
659660-1214942
86411
Snabdevanje informativnom tehnologijom za skole (laptopovi i projektori)
10,000
0
10,000
0
659660-1214943
86412
Snabdevanje opremom informativne tehnologije za skupstinu opstine
10,000
0
10,000
0
659660-1215016
86415
Fond za sastavnjanje projekta
0
10,024
10,024
0
659660-1215024
86416
Uredjenje fekalne kanalizacije u ulici Curri
0
2,000
2,000
0
659660-1215035
86420
Fond za eksproprijaciju
0
5,000
5,000
0
659660-1215037
86421
Fondovi za ubucavanje
0
2,000
2,000
0
659660-1215601
86424
Fekalna kanalizacija u selo Lec
659660-1215837
86426
Uredjenje ograde groblja junaka
659660-1215840
86428
Uredjenje korite reke Dimce
659660-1215842
86429
Slobodna sredstva ya yajednicko investiranje
659660-1217326
84269
659660-1217328
84270
0
1,000
1,000
0
30,000
20,000
50,000
0
0
5,000
5,000
0
19,024
42,976
62,000
0
Popravka porusenih zgrada na putu Gorances
0
18,000
18,000
0
Nabavka kontejnera za opstinu General Jankovic
0
8,000
8,000
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
189,024
245,000
434,024
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
0
0
0
666800 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
Faqe 53
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
189,024
245,000
434,024
0
4,000
5,000
9,000
0
4,000
5,000
9,000
0
Uredjenje osvetljavajuceg krova srednje skole Dardania
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - General Jankovic
10,000
0
10,000
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
14,000
5,000
19,000
0
203,024
250,000
453,024
0
659920 - Obrazovanje i Nauka
921750 - Administracija - General Jankovic
940200 - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
659730-1215963
86430
Uredjenje skolske infrastrukture
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - General Jankovic
952200 - Srednjeskolsko Obrazovanje - General Jankovic
659730-1215962
86431
Ukupno - General Jankovic
660000 - Kllokoti
660180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181960 - Javna Infrastruktura - Klokot
660180-1216364
86432
Asfaltiranje puta u Mogili
44,894
21,300
66,194
0
660180-1216461
86433
Asfaltiranje puta u Grncaru
35,088
22,000
57,088
0
660180-1216463
86434
Participacija po projektima USAID-a DEMI programa za 2012 opstini
36,072
Klokot
0
36,072
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Klokot
116,054
43,300
159,354
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
116,054
43,300
159,354
0
Ukupno - Usluge osnognog zdrastva - Klokot
0
0
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
0
0
0
Izgradnja trotoara na pored pored skolskog puta Vrbovac-Grncar 36,435
660730 - Osnovno Zdravstvo
751000 - Usluge osnognog zdrastva - Klokot
660920 - Obrazovanje i Nauka
921800 - Administracija - Klokot
660920-1216462
86436
0
36,435
0
36,435
0
36,435
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
25,000
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
0
0
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
61,435
0
61,435
0
Ukupno - Kllokoti
177,489
43,300
220,789
0
96,780
6,025
102,805
0
0
13,975
13,975
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Ranilug
96,780
20,000
116,780
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
96,780
20,000
116,780
0
Ukupno - Administracija - Ranilug
0
0
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
0
0
0
7,112
0
7,112
0
Ukupno - Administracija - Klokot
929100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Klokot
660920-1216332
86437
Izgradnja de?jeg obdani?ta u Klokotu
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Klokot
940500 - Osnovno Obrazovanje - Kllokot
661000 - Ranillug
661160 - Predsednik i Opstinski Savet
160370 - Kancelarija Predsednika - Ranilug
661163-1216287
86438
Asfaltiranje puta Veliko Ropotovo - Rajanovce
661163-1216298
86440
Sufinansiranje projekata u Opstini
661163 - Administracija i Osoblje
163370 - Administracija - Ranilug
661920 - Obrazovanje i Nauka
952800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
661163-1216514
86441
Izgradnja Medicinske srednje skole u Velikom Ropotovu
Faqe 54
Date: 13.07.2012
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
661920-1217372
84284
Izgradnja teniskih terena Ranilug
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Ranillug
50,000
0
50,000
0
57,112
0
57,112
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
57,112
0
57,112
0
Ukupno - Ranillug
153,892
20,000
173,892
0
49,254,023 127,477,242
0
Ukupno
78,223,220
Faqe 55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
105
File Size
1 462 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content