 ΠΡΑΞΗ: «Ενίσχυση και υποστήριξη των γυναικών για τη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΠΡΑΞΗ:
«Ενίσχυση και υποστήριξη των γυναικών για τη
συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα
και στον εμπορικό συνδικαλισμό»
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
1
Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων για υποβολή προτάσεων με
αντικείμενο τη «Διεύρυνση της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις οργανώσεις των
κοινωνικών εταίρων (δευτεροβάθμιες και
τριτοβάθμιες) και λοιπών φορέων»
2
Αντίστοιχες Δομές λειτουργούν στις έδρες όλων των
οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
ΓΕΣΑΣΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ)
Η Δομή Ισότητας της ΕΣΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία της
το Σεπτέμβριο 2013 και προβλέπεται να συνεχίσει
ως το Δεκέμβριο 2014.
3
Απευθύνεται:
• Σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
εμπορίου
• Σε γυναίκες που συμμετέχουν ήδη, ή επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις βαθμίδες της συλλογικής
εκπροσώπησης της ΕΣΕΕ με σκοπό την ανάδειξη και την
προώθησή τους σε θέσεις ευθύνης
• Σε φυσικά πρόσωπα και φορείς που ενδιαφέρονται να
ενημερωθούν για θέματα εμπορικής επιχειρηματικότητας
και ίσης εκπροσώπησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων
4
ΣΤΟΧΟΙ:
• Η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης των
γυναικών σε θέματα επιχειρηματικότητας και
συλλογικής δράσης
• Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων που
εκπροσωπούν τον κλάδο του εμπορίου
• Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η ένταξη
της οπτικής του φύλου στις συλλογικές διαδικασίες
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
6
 ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP LINE)
Πληροφόρηση για θέματα:
•
•
•
•
•
εμπορικού δικαίου
φοροτεχνικά/ λογιστικά
ασφαλιστικά /εργασιακά
γυναικείας επιχειρηματικότητας
ισότιμης εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα της ΕΣΕΕ
Συνεργασία με την Ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων για την
παροχή πρόσθετων στοιχείων πληροφόρησης σε θέματα που
χρήζουν αναλυτικότερης προσέγγισης
Η πληροφόρηση γίνεται κατά την διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής
επικοινωνίας ή εντός 2-3 ημερών, κατόπιν διερεύνησης του
αιτήματος με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Δομής
Η Τηλεφωνική Γραμμή λειτουργεί καθημερινά 09.00-16.00
Σμάρω Κοιλαλού 210 32 59 186
Μάρθα Μπίσυλα 210 32 59 181
7
 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ s)
• Πρόκειται για ένα κατάλογο συχνών ερωτήσεωναπαντήσεων (FAQS) στις θεματικές που ήδη αναφέρθηκαν
• Εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα
• Ο κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Δομής
www.isotita.esee.gr και προσβάσιμος από όλους/ες
8
 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
• Διαδικτυακό εργαλείο / η Πλατφόρμα Δικτύωσης είναι
συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα της Δομής
• Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή
• Η Πλατφόρμα Δικτύωσης δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες
και φορείς να επικοινωνούν μεταξύ τους, να καταθέτουν
προβληματισμούς, ιδέες και εμπειρίες
9
 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
-συλλογή και αξιοποίηση κατάλληλου υλικού για
ανάδειξη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος με σκοπό την
πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης
-καλές πρακτικές (σχετικά με τη λειτουργία γυναικείων
επιχειρήσεων, πρότυπα γυναικών επιχειρηματιών,
ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τη συμφιλίωση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής)
10
 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (ημερίδες, έντυπο υλικό)
με σκοπό την προβολή και την ευρύτερη δυνατή διάχυση
των δράσεων της Δομής Ισότητας
 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Επικοινωνία με γυναίκες από το χώρο του εμπορίου,
γυναίκες που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης,
εκπροσώπους γυναικείων ΜΚΟ, με σκοπό τη δημιουργία
ενός δικτύου όπου τα μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν
εμπειρίες και καλές πρακτικές
11
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
12
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 32 59 181 και 210 32 59 186
Ιστοσελίδα : www.isotita.esee.gr
E-mail: [email protected]