close

Enter

Log in using OpenID

DDD i ZUPP `09

embedDownload
25. znanstveno - stručno - edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem
DDD i ZUPP '13
- novi izazovi 2. do 5. travnja 2013. godine
SPLIT, hotel Le Méridien Lav*****
Pokrovitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
Uprava veterinarstva Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Organizator:
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
uz podršku Upravnog odbora Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i
deratizaciju - HUDDD:
Organizacijski odbor:
Petar Bojić (CIAN d.o.o. Split)
Stjepan Presnec (EKO DERATIZACIJA d.o.o. Zagreb)
Zdravko Svetec (SANITACIJA d.d. Zagreb)
Dr. sc. Marijan Benić (SANATIO d.o.o. Zagreb)
Javorka Korunić
Pavle Jeličić
Sabina Legović
Vlatka Rozman
Roberto Zidar
Znanstveno - stručno - savjetodavni odbor:
Mr. sc. Ivo Afrić (Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske)
Josip Bakić, dipl. inž. biologije (Počasni član Hrvatskog biološkog društva 1885.)
Prim. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med. spec. epidem. i zdrav. ekolog. (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
Ana Marija Crnić, dipl. inž. (Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske)
Dr. sc. Darka Hamel (Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja)
Dr. sc. Zlatko Korunić (Diatom Research and Consulting Inc., Toronto, Canada)
Zdravko Lović, dipl. inž. (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping)
Siniša Mandek, dr. vet. med. (Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske)
Prof. dr. sc. Josip Margaletić (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje)
Prof. dr. sc. Enrih Merdić (Odjel za biologiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
Vlado Novaković, dipl. inž. (Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske)
Mr. sc. Romana Mrković, prof. biolog. (Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske)
Mr. sc. Đana Pahor, dr. med., spec. epidem. (Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije)
Prof. dr. sc. Vlatka Rozman (Poljoprivredni fakultet u Osijeku)
Prof. dr. sc. Marija Vučemilo (Veterinarinarski fakultet u Zagrebu, Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju)
ZLATNI SPONZORI
SPONZORI
(abecednim redom)
ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb; AGORAM d.o.o. Zagreb; ASANATOR d.o.o. Višnjevac; AS
- EKO d.o.o. Šibenik; BUTEO d.o.o. Zagreb; CHEMTURA EUROPE d.o.o. Videm pri
Ptuju; CIJANIZACIJA d.o.o. Zagreb; CIKLON d.o.o. Zadar; COSMOSOL d.o.o. Osijek;
DANON d.o.o. Donji Stupnik; EKOCIJAN d.o.o. Zagreb; EKO - DERATIZACIJA d.o.o.
Zagreb; FERLIN d.o.o. Zagreb; FLOREL d.o.o. Zagreb; GENERA d.o.o. Rakov Potok;
ICC 3D d.o.o. Zagreb; ID 90 d.o.o. Zagreb; ID EKO d.o.o. Zagreb; KAMIKS EKO d.o.o.
Lučko; KRKA - FARMA d.o.o. Zagreb; KRMEK d.o.o. Dubrovnik; MEDICAL INTERTRADE
d.o.o. Sv. Nedelja; MOUNT TRADE d.o.o. Garešnica; PESTRID d.o.o. Bilje;
PLASTDIVERSITY Lda – Portugal; SANATIO d.o.o. Zagreb; SANITACIJA d.o.o. Sarajevo;
SANITACIJA d.d. Zagreb; SANITACIJA OSIJEK d.d. Osijek; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Dubrovnik; ŠKARDA - Sanitarna zaštita d.o.o. Čazma; UNICHEM - AGRO d.o.o. Zagreb
PROGRAM SEMINARA
2.4.2013. (utorak)
15:00 – 20:00 Prijava sudionika seminara
3.4.2013. (srijeda)
Voditelji programa: Vlatka Rozman, Đana Pahor, Pavle Jeličić
9:30 – 9:45
Pozdravne i uvodne riječi: organizator, voditelji programa
Uvodno predavanje
9:45 – 10:15 Josip Bakić - Šest stoljeća preventivno-zdravstvene skrbi na području povijesnog splitskog
distrikta
1. Sekcija: Cjelovito (integrirano) suzbijanje komaraca - Virus zapadnog Nila (West Nile virus) i u
Hrvatskoj
Voditelji sekcije: Krunoslav Capak, Enrih Merdić, Nikola Benić
10:15 – 10:30 Krunoslav Capak, Pavle Jeličić, Ira Gjenero - Margan, Iva Pem Novosel, Vedran Poljak –
Javnozdravstveni značaj suzbijanja komaraca u Hrvatskoj
10:30 – 10:45 Enrih Merdić, Goran Vignjević, Ivana Vrućina - Komarci prijenosnici virusa zapadnog
Nila u Hrvatskoj
10:45 – 11:00 Ivana Vrućina, Enrih Merdić – Infekcija virusom Zapadnog Nila u susjednim zemljama
Hrvatske
11:00 – 11:15 Nikola Benić - Epidemiologija groznice Zapadnog Nila
11:15 – 11:30 Vedran Bertić, Željka Bajto, Pavle Jeličić, Vedran Poljak, Romano Kristić, Halil Salha –
Protuepidemijska kontrola komaraca zbog pojave virusa Zapadnog Nila u Slavoniji 2012.
godine
11:30 – 11:45 Marija Vučemilo, Kristina Matković, Vesna Vučevac Bajt, Marijan Benić, Krešimir
Trninić - Proširenost infekcije virusom zapadnog Nila u domaćih životinja u Hrvatskoj i
okruženju
11:45 – 12:00 Ana Klobučar, Nikola Benić, Darko Krajcar, Ivana Vrućina, Goran Vignjević, Enrih
Merdić - Nadzor i praćenje tigrastog komarca (Aedes albopictus) na najčešćim mjestima
unosa u kontinentalnoj Hrvatskoj
12:00 – 12:15 Đana Pahor, Vesna Šušnić, Mirna Čoklo, JelenaVuletić Lenić - Aktivnosti Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije na području monitoringa i
suzbijanja komaraca
12:15 – 12:30 RASPRAVA
12:30 – 13:00 ODMOR
2. Sekcija - Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i štetnici u urbanoj sredini
Voditelji sekcije: Zdravko Lovrić, Davor Puhalo, Ana Klobučar
13:00 – 13:15 Franjo Plavšić, Daniela Čepelak Dodig - Jesu li nam svi biocidi neprijatelji?
13:15 – 13:30 Zdravko Lovrić, Irena Zorica Ježić Vidović, Daniela Čepelak Dodig, Davor Gretić, Saša
Đurašević - Primjena rodenticida nekad i sad
13:30 – 13:45 Davor Puhalo, Ana Klobučar, Nikola Benić - Suvremena primjena informacijsko komunikacijske tehnologije – glodavci i komarci u digitalnom svijetu
13:45 – 14:00 RASPRAVA
14:00 – 16:00 ODMOR ZA RUČAK
2. Sekcija - Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i štetnici u urbanoj sredini - nastavak
Voditelji sekcije: Zarema Obradović, Jasminka Plenković, Jagoda Šarunić - Gulan
16:00 – 16:15 Zarema Obradović, Amina Obradović, Snježana Balta, Zorana Mehmedbašić Emergentne zoonoze u Bosni i Hercegovini od 2007. do 2011. godine
16:15 – 16:30 Štefan Pintarič, Martin Dobeic, Stanka Vadnjal - Nova metoda uzorkovanja bioaerosola u
zraku stočarskih objekata
16:30 – 16:45 Jasminka Plenković, Josip Bakić, Jagoda Doko Jelinić – Crna udovica (Latrodectus
mactans tredecimguttatus Rossi) – stalni uzročnik arenizma u zadarskom okružju
16:45 – 17:00 Jagoda Šarunić - Gulan, Neven Mumelaš, Alan Medić - Pojava stjenica u jednoj zračnoj
luci – opis događaja
17:00 – 17:15 Ivana Tlak Gajger, Zlatko Tomljanović - Veterinarsko sanitarne mjere pri suzbijanju
američke gnjiloće medonosne pčele
17:15 – 17:30 Ivan Vodopija, Radovan Vodopija, Darko Krajcar - Ugrizi i ubodi kukaca (paučnjaka),
zaštita i obrana
17:30 – 17:45 RASPRAVA
18:00 – 19:00 GODIŠNJA SKUPŠTINA Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i
deratizaciju
4.4.2013. (četvrtak)
3. Sekcija - Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i zaštita šuma
Voditelji sekcije: Vlatka Rozman, Branimir Šimić, Josip Margaletić
9:30 – 9:45
Irma Kalinović, Zlatko Korunić, Vlatka Rozman, Ranko Dujmović, Petar Bojić, Željko
Roviš - Osvrt na Međunarodnu konferenciju „9th International Conference on Contolled
Atmosphere and Fumigation in Stored Products (CAF 2012)“ – novine u kontroliranoj
atmosferi i fumigaciji, od 15. do 19. listopada 2012., Antalya, Turska
9:45 – 10:00 Darka Hamel, Vlatka Rozman – Osvrt na 10. konferenciju o fumigantima i feromonima
održanu u Indianapolisu, SAD, od 16. do 18. svibnja 2012. godine
10:00 – 10:15 Marija Ivezić, Emilija Raspudić, Krešimir Šoh - Azijska božja ovčica (Harmonia axyridis
Pallas) sezonski alergen u zatvorenim prostorima
10:15 – 10:30 Branimir Šimić, Goran Krizmanić, Stanko Volenik, Ilonka Ivanišić, Luka Andrić, Vlado
Andračić - Uvjeti skladištenja i tretiranja sjemena ratarskih kultura u Hrvatskoj
10:30 – 10:45 Josip Margaletić, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Maja Rogina Pozder - Zaštita šuma na
području šumarije Varaždin
10:45 – 11:00 RASPRAVA
11:00 – 11:30 ODMOR
4. Sekcija - Inspekcijski i stručni nadzor nad provedbom DDD mjera
Voditelji sekcije: Katica Majić, Đana Pahor, Siniša Mandek
11:30 – 12:00 Đana Pahor, Ružica Vazdar, Vedrana Jurčević Podobnik - Problematika izlaganja
zatrovanih mamaca u skladištima subjekata u poslovanju s hranom
12:00 – 12:30 Katica Majić, Romana Mrković - Upravne i kaznene mjere nad subjektima u poslovanju s
hranom i izvoditeljima DDD mjera
12:30 – 13:00 Dubravka Marija Kreković, Katica Boban – Izvješće o sanitarnom nadzoru nad pravnim i
fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost obvezatne DDD kao mjere za sprječavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s osvrtom na novi Zakon o kemikalijama
13:00 – 13:30 Siniša Mandek - Provedba mjere deratizacije na gospodarstvima koja drže svinje u
Republici Hrvatskoj
13:30 – 14:00 RASPRAVA
14:00 – 16:00 ODMOR ZA RUČAK
5. Sekcija - Novine u zakonskoj regulativi i provedba u praksi
Voditelji sekcije: Alka Wolf Čoporda, Anamarija Bokulić, Zorica Tešija
16:00 – 16:30 Alka Wolf Čoporda, Daniela Čepelak Dodig, Irena Zorica Ježić Vidović - Stavljanje
biocidnih pripravaka na tržište prema Direktivi 98/8/EEC i Uredbi (EZ) 528/2012
16:30 – 17:00 Anamarija Bokulić, Vlado Novaković – Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za
postizanje održive uporabe pesticida – novi propis o uvjetima koje moraju zadovoljavati
profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja
17:00 – 17:30 Zorica Tešija - Aktualnosti u javnoj nabavi u Hrvatskoj s osvrtom na DDD djelatnost
17:30 – 17:45 RASPRAVA
17:45 – 18.00 Opća rasprava, završne riječi
20:00 Koktel
20:30 Svečana večera (band FACE 2 FACE + karaoke party)
3. i 4.4.2013. (srijeda i četvrtak)
9:00 - 18:00 Prezentacija sredstava i opreme za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Popis izlagača: AGORAM d.o.o. Zagreb; BUTEO d.o.o. Zagreb; CHEMTURA
EUROPE d.o.o. Videm pri Ptuju / FLOREL d.o.o. Zagreb; CIAN d.o.o. Split;
DANON d.o.o. Donji Stupnik; EKOCIJAN d.o.o. Zagreb; FERLIN d.o.o. Zagreb;
GENERA d.o.o. Rakov Potok; KAMIKS EKO d.o.o. Lučko; KORUNIĆ d.o.o.
Zagreb; KRKA - FARMA d.o.o. Zagreb; MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sv.
Nedelja; MOUNT TRADE d.o.o. Garešnica; PLASTDIVERSITY Lda Portugal;
SANITACIJA d.o.o. Sarajevo; SANITACIJA d.d. Zagreb; UNICHEM – AGRO
d.o.o. Zagreb
5.4.2013. (petak prijepodne)
09:30 – 15:00 Stručni izlet
-
-
-
u cca. 9:15 polazak autobusom ispred hotela prema centru Splita – obilazak
Dioklecijanove palače u stručno vodstvo vodiča (obilazak sažeto obuhvaća: južno
pročelje Palače, Podrumi - dio starog vodovoda i prostor supstrukcija,
Katedrala, Jupiterov hram, sjeverni dio Palače do Zlatnih vrata, Pjaca, zapadno
pročelja Palače).
oko cca. 12:00 odlazak u Resort MLINICE PANTANA (cca.20-ak km od Splita
prema Trogiru) (http://pantan.net/index.asp) s pogledom na obnovljene
fortifikacijske renesansne mlinice koje predstavljaju najznačajniji objekat
industrijske arhitekture na istočnoj obali Jadrana. PANTANA je ihtiološkoornitološki rezervat, tj. stanište 163 vrste prtica i mrijestilište 34 vrste riba, sa
124 vrste autohtonih biljnih vrsti.
druženje sudionika seminara (uz muziku i tzv. „švedski stol“)
oko cca. 15:00 sati – povratak u hotel
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
617 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content