Βιογραφικό Σημείωμα

1
Επαγγελµατική δραστηριότητα:
Η Ναταλία Λιαροπούλου ενεγράφη ως Ασκούµενη Δικηγόρος στον
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2003 και το 2005 έλαβε την άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος. Είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, µέλος της
Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και ασκεί µαχόµενη Δικηγορία µε
ιδιωτική πελατεία, αναλαµβάνοντας υποθέσεις σε όλο το φάσµα του
Δικαίου, µε κύριο τοµέα ενασχόλησης το Ποινικό Δίκαιο. Η ιστοσελίδα
του δικηγορικού της γραφείο είναι ανηρτηµένη στο Διαδίκτυο σε αυτόν
τον σύνδεσµο http://www.natliaropoulou-lawoffice.gr/
Σπουδές:
Φοίτησε στο Αρσάκειο Ψυχικού από τις πρώτες τάξεις του
Νηπιαγωγείου έως και τη 2α Γυµνασίου και συνέχισε τη σχολική παιδεία
στο
Αρσάκειο
Τοσίτσειο
Εκάλης,
από
όπου
και
αποφοίτησε.
Πραγµατοποίησε τις Σπουδές της στη Νοµική Σχολή του Δηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου Θράκης και ολοκλήρωσε καταλαµβάνοντας την 1η θέση
το εκπαιδευτικό αντικείµενο µε τίτλο «Law and Economics» (Δίκαιο και
Οικονοµία) του Προγράµµατος Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. To Ακαδηµαικό
Έτος 2012-2013 φοίτησε επιτυχώς στο πρόγραµµα Diploma in
Negottations του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά το τρέχον
Ακαδηµαικό Έτος παρακολουθεί το εκπαιδευτικό αντικείµενο µε τίτλο
«Εγκληµατολογική Ψυχολογία» του Προγράµµατος Συµπληρωµατικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Έχει άριστη γνώση- επάρκεια στην χρήση της Γαλλικής Γλώσσας
(DALF) και καλή γνώση της Aγγλικής Γλώσσας.
2
Λοιπές δραστηριότητες:
Κατά τις αρχαιρεσίες της 22ας Νοεµβρίου 2013 εξελέγη Γενική
Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Συλλόγων π. Επαρχίας και νυν Δήµου
Αγίου Βασιλείου Ρεθύµνου Κρήτης, “Ο Πρέβελης”.
Στον ελεύθερο χρόνο ασχολείται µε την κολύµβηση και το σκάκι.