close

Enter

Log in using OpenID

02-24 TERMINY za m rc

embedDownload
Ludowe nakładnistwo Domowina
Domowina, Póstowe naměsto 2/Postplatz 2, 02625 Budyšin/Bautzen
Nowinska/casnikarska informacija
Presseinformation
datum:
24.02.2015
telefon:
550-202
wobźěłar/ka:
B. Felberowa
e-mail:
[email protected]
Terminy za měrc 2015
februar
26.02.2015
14 hodź.
Zjawny přednošk
Štwórtk, 26. februara 2015, w 14 hodź., wotměje so w Budyskim
Serbskim instituće, Dwórnišćowa 6, zjawny wědomostny
přednošk. Projektowa sobudźěłaćerka Seminara za europsku
etnologiju a ludowědu při uniwersiće w Kielu,
dr. Cornelia Eisler, porěči k temje „Mjeńšinowe koncepty we
Weimarskej republice – Aspekty za kulturnopolitiski kontekst“.
Zajimcy su wutrobnje witani.
26.02.2015
15 hodź.
Dźěłowa rozmołwa ze zamołwitym za naležnosće Serbow w
w Braniborskej, statnym sekretarom Martinom Gorholtom a
referentom Mětom Nowakom ze zastupjerjemi Domowiny
předsydu Dawidom Statnikom, jednaćelom a zastupowacym
jednaćelom Bjarnatom Cyžom a Marcusom Kóńcarjom kaž tež
referentom za kulturu Clemensom Škodu
w Serbskim domje w Budyšinje
27.02.2015
18.00 góź.
Wótwórjenje jatšowneje wustajeńce w Serbskem muzeju w
Chóśebuzu »Bilder zur Passion/Wobraze na spótny cas«
 dalše informacije w přiłoze
Telefon: (03591) 550 100, Fax: (03591) 424 08 • Internet: www.domowina.de, E-Mail: [email protected]
1
Bank: Deutsche Bank, IBAN: DE42 8707 0000 0612 3269 00, BIC: DEUTDE8CXXX • Steuernr.: 204/140/02774
28.02.2015
14 hodź.
Wotewrjenje jutrowneje wustajeńcy 2015 w Budyskim Serbskim
muzeju
»Wjac hač pisane jejka. Jutrowne nałožki w Europje.«
Jutrowna wustajeńca Serbskeho muzeja pokazuje so wot
28.02.2015 hač do 19.04.2015.
28.02.2015
28.02. a
01.03.2015
10 – 18
hodź.
28.02.2015
14.30 hodź.
měrc
01.03.2015
15 hodź.
01.03. –
31.03.15
24. serbske jutrowne wiki w Serbskim domje w Budyšinje
1. serbski sympozij w Drježdźanach, Kulturna radnica
Drježdźany, Kralowska 15:
»Nowe sebjezrozumjenje Serbow – kulturny a politiski
potencial« składnostnje 5-lětneho wobstaća Stup dale z. t.
 přeprošenje w přiłoze
Swójbna schadźowanka w Chrósćicach:
zhromadne zarjadowanje župy Kamjenc a Rěčneho centruma
WITAJ
Kursy k wóskowanju jutrownych jejkow w Serbskim kulturnym
centrumje Slepo
hač do
30.03.2015
03.03.2015
Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Serbskim muzeju
w Budyšinje
dnjowy porjad
witanje
spominanje na zemrětych sobustawow
towarstwowe naležnosće
− rozprawa předsydy
− rozprawy Maśicy, sekcijow, rěčneju komisijow a
pomnikoweho wuběrka
− finančna rozprawa
− diskusija a namjety za dalše dźěło Maćicy Serbskeje
− změna wustawkow
přednošk
prof. Christian Prunič: „Hdźe so sorabistika započina a hdźe so
kónči?“ (dźěłowy titul)
Wustajeńca mólbow Ota Gartena w klubowni Domowinskeho
doma we Wojerecach
Wobhladanje je móžno po přizjewjenju pola Pětša Petrika, pod:
tel. 03571/418028 abo e-mailku: [email protected]
19 hodź.
Knižna prezentacija LND
“Maria Kubasch – Marja Kubašec”, Měšćanska biblioteka
Budyšin
2
04.03.2015
15 hodź.
50 lět Serbske dźěćace dźiwadło: »W PUTACH ČORNEHO
PANA«, premjera w Budyskim Dźiwadle na Hrodźe
Wšake kreatiwne kursy wokoło jatšownych jajow w Dešańskem
domowniskem muzeju
wót 4.03.
2015
05.03.2015
9 hodź.
Brunicowy wuběrk we Wojerecach
dalše informacije: Marko Kowar, tel. 03591 550-201,
e-mail: [email protected]
05.03.2015
18 hodź.
Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy k jutram
Serbske jutrowne jejka – swójbna tradicija
w Serbskim kulturnym centrumje Slepo
Wustajeńca pokazuje so hač do15.04.2015.
05.03.2015
19.30 hodź.
Spominanje a čitanje na česć Marje Kubašec w Smolerjec
kniharni w Budyšinje na Sukelnskej 27
LND
06.03.2015
19.00 góź.
Pśednosk “Zur rechtlichen Stellung der Frauen” Heiko Kozela
w Dešańskem domowniskem muzeju
07.03.2015
9 hodź.
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyšinje
 přeprošenje slěduje
Ludowi wuměłcy debja w Serbskim muzeju Budyšin serbske
jutrowne jejka:
 sobotu / 7.3.15 / 13-18 h
wóskowanje a bosěrowanje / Marja Šefrichowa / Njebjelčicy
 njedźelu / 8.3.15 / 13-18 h
škrabanje a wóskowanje / Heidemarie Hoeft / Mały Wjelkow
07. a 08.03.
2015
08.03.2015
ca. 14.00
Wótwórjenje jatšowneje wustajeńce w Serbskej tkajarskej śpy
Drjowk “Pisane jatšowne jaja ze cełego swěta”
10.03.2015
10 hodź.
Nowinarska rozmołwa Domowiny w Serbskim domje w
Budyšinje, stwa 106,
z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom a předsydu
přihotowanskeho wuběrka folklorneho festiwala, referentom
Domowiny Markom Kowarjom
 17. hłowna zhromadźizna Domowiny
 XI. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica”
10.03.2015
14.00 góź.
Wótwórjenje jatšowneje wustajeńce w Janšojskem muzeju
“Die Passion – christliche Kunst” a “Jatšy w Serbach”
11.03.2015
17 hodź.
Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny we Wojerecach
(njezjawne posedźenje)
3
11.03.2015
18 góź.
Serbski muzej Chóśebuz:
51. Serbske blido:
„To strowe gumnyško”
z J. Pontoweju, I. Piepcyneju a M. Hašcyneju z Drjenowa
Serbski muzej Budyšin:
 18 h wjedźenje po wosebitej wustajeńcy
 19 h „Wot Swěčk Marije do donjebjesspěća“ přednošk
Marity Andó, etnologowka z Lipska
11.03.2015
11.03.2015
19 hodź.
Župne předsydstwo župy “Michał Hórnik” Kamjenc w
regionalnym běrowje w Chrósćicach
11.03.2015
19 hodź.
Knižna prezentacija LND
“Maria Kubasch – Marja Kubašec”, Sociokulturny centrum
Žónska kultura, Lipsk
11.03.2015
19 hodź.
Zjawna rozmołwa k antologiji „Europa erlesenLausitz/Łužica/Łužyca“ w Budyskej měšćanskej bibliotece –
Zwjazk serbskich wuměłcow z. t.
12.03.2015
16 hodź.
148. Serbske blido w Berlinje
so wotměje štwórtk, dnja 12.03.2015, w 16:00 hodźinach w
hosćencu EINSTEIN KAFFEE, Friedrichstr. 206, 10969 Berlin.
zarj.: SKI Berlin z. t.
12.03.2015
18.00 góź.
13.03.2015
15 hodź.
Serbski muzej Budyšin:
15 -17.30h „ZETKANJE MJEZYNARODNJE – Tradicije su žiwe.
Jutrowne nałožki w Europje“, swjedźenske zarjadowanje k
Mjezynarodnemu dnjej žonow. Žony rozprawjeja wo tradicijach
w swojej domiznje, kooperaciski projekt.
14.03.2015
10 hodź.
Hłowna a wólbna zhromadźizna župy Budyšin w Budyskim
Serbskim domje
14.03.2015
zeger 15:00
Nimsko-Serbski domowniski muzej Janšojce – zarědowanje k
85. pósmjertnemu narodnemu dnju Ericha Wojta, z
Dolnoserbskim sekstetom (Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu)
Wobradowanje wuběrka Mjazynarodny folklorny festiwal
“Łužyca” w Hochozy w gmejnskem kulturnem centrumje
4
Serbski muzej Budyšin:
ludowi wuměłcy debja serbske jutrowne jejka
 sobotu / 14.3.15 / 13-18 h
wóskowanje a bosěrowanje / Lejna Pjechowa / Njebjelčicy
 njedźelu / 15.3.15 / 13-18 h
wóskowanje a bosěrowanje / Marja Šefrichowa /Njebjelčicy
14. a
15.03.2015
14.03.2015
19.30 hodź.
»Mój wuměrjeny kraj«, premjera na hłownym jewišću NěmskoSerbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin
dalše předstajenja:
15.3. w 15 hodź. z dźiwadłowej pěstowarnju
18.3. w 10 hodź.
27.3. w 19.30 hodź.
19.4. w 17.00 hodź.
03.5. w 17 hodź. (kombinowane zarjadowanje ze Serbskim
muzejom Budyšin)
17.03.2015
14 hodź.
Informaciski wopyt ukrainskich studentow geografije z
Narodneje Wolodymyr-Hnatjuk-uniwersity Ternopil w Serbskim
domje Budyšin/rozmołwa z předsydu Domowiny
Dawidom Statnikom, k
− stawiznam a aktualnej situaciji Serbow a
− organizaciji a serbskim zarjadnišćam kaž tež jich
financowanju
− rěčnym a nabožnym rozdźělam mjez delnjo- a
hornjołužiskimi Serbami
− hajenju nałožkow a tradicijow
− stawej a perspektiwje za zachowanje serbskeje rěče a
kultury
18.03.2015
17 hodź.
Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu pola
Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho w Berlinje; mjez druhim
z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom
19.03.2015
19 góź.
Serbska kulturna informacija Lodka:
Wótwórjenje wustajeńce w Serbskem domje w Chóśebuzu:
fotowa dokumentacija: 25 lět Serbski dom
Droga Awgusta Bebela 82
swěźeńske nagrono: Harald Kóńcak a Sabina Siegowa
20.03.2015
15 hodź.
Hłowna zhromadźizna Zwjazka za serbski kulturny
turizm z. t. w SKC w Slepom
Dnjowy porjad:
- rozprawa 2014
- plan 2015
- wólby noweho předsydstwa za dobu přichodnych třoch
lět
5
Serbski muzej Budyšin:
 sobotu / 21.3.15 / 13-18 h
wóskowanje a bosěrowanje / Lejna Pjechowa / Njebjelčicy
 njedźelu / 22.3.15 / 13-18 h
wóskowanje a bosěrowanje / Silvy Laber / Budyšin
21. a
22.03.2015
21.03.2015
9.30 – 14
hodź.
21./22.03.2
015
10:00 –
17:00 hodź.
21.03.2015
17 hodź.
Musica Sacra – twórby Pergolesija, Kobjely a Fr. X. Richtera
chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla
Kulow - cyrkej
22.03.2015
17 hodź.
Musica Sacra – twórby Pergolesija, Kobjely a Fr. X. Richtera
chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla
Wjelećin – cyrkej
24.03.2015
9.30 hodź.
Překlepana liška – interaktiwna bajka
Serbski ludowy ansambl, Kamjenc – dźiwadło
24.03.2015
17.00 góź.
“Wóskujomy jatšowne jajka” kurs za źiśi a dorosćonych w
Dešańskem domowniskem muzeju
25.03.2015
19:00 hodź.
"Geschichten aus dem Fünf-Pfennig-Brötchen-Land"
čitanje z Reinhardom Wierikom;
hudźbny přewod: Gerhard Paucker a Reinhard Wierik – serbska
folklora a rockowa hudźba na žurli SKC w Slepom
28.03.2015
9 HODŹ.
17. HŁOWNA ZHROMADŹIZNA DOMOWINY W HASLOWJE
28.03.2015
8 – 18
hodź.
13 – 18
hodź.
Sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny w Budyšinje
28.03.2015
Wjedźena, kraje přesahowaca kolesowarska tura Serbske
impresije – na slědach Serbow
Zetkanje a start: Kubłowy puć/Gutsweg 1, 03130 Felixsee/
wjesny dźěl Błobošojce
− Serbski wjesny muzej Błobošojce/ Bloischdorf
− Confiserija Felicitas w Lěšćej/Hornow
− Klamarnja “Der Laden” w Bošojcach/Bohsdorf
− „Radlers Rast“ w Lisku/Lieskau
− Serbski kulturny centrum Slepo z 18. Serbskimi
jutrownymi wikami
kóšty: 3 € na wosobu (incl. zastupow); zastaranje kóždy sam
płaći
18. Serbske jutrowne wiki w Serbskim kulturnym centrumje
Slepo
Serbski muzej Budyšin:
wóskowanje a bosěrowanje / Sandra Laber / Budyšin
6
bołmončku
29.03.2015
29.03.2015
Serbski muzej Budyšin:
 15 h wjedźenje po wosebitej wustajeńcy
 13-18 h „Čěske jutry“ Anděla Pšeničková a Jaroslaw
Pšenička z Mikulašovic pokazujetaj dźěrkowanje jejkow
a zhotowjenje pomlazki
14.00 góź.
Koncert z chorom “Łužyca” w Janšojskej cerkwi
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content