Tεύχος 88, Αύγουστος 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Τ Ε Υ Χ Ο Σ
8 8
Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ
2 0 1 4
Συµµετοχή του ΕΓΚ σε νέο ευρωαϊκό σχέδιο για
«Πράσινες ∆εξιότητες»
INFO DAYS
«2014 Connecting Europe
Facility (CEF) Transport
Info Day»
9-10 Οκτωβρίου 2014
Βρυξέλλες, Βέλγιο
http://tinyurl.com/kp8m7bd
«Horizon 2020 Info Day on
Research Public Private
Partnerships (PPPs)»
21 Οκτωβρίου 2014
Βρυξέλλες, Βέλγιο
http://tinyurl.com/qdfbyyf
Ευκαιρίες Κινητικότητας
και Σταδιοδροµίας για
Ερευνητές
http://ec.europa.eu/euraxess/
Σ ΤΟ ΤΕ ΥΧ ΟΣ ΑΥΤΟ :
Νέα του ΕΓΚ
1
Νέα των µελών
του ΕΓΚ
2-3
Έρευνα και
Καινοτοµία
4
Υγεία
5
Περιβάλλον
6
Επιχειρήσεις
7
Ηµερολόγιο
Ηµερολόγια
ευρωπαϊκών
Οκτωβρίου
εκδηλώσεων
∆εκεµβρίου
2014
9
810
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου (ΕΓΚ) θα συµµετέχει ως εταίρος σε ένα νέο
σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε
πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτω από
το πρόγραµµα PROGRESS
και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε θέµα
«Delivering
Skills
for
Growth and Jobs». Το σχέδιο µε τίτλο
«Connecting People for Green Skills –
Green Skills» έχει στόχο να αναγνωρίσει
τους παράγοντες εργασίας και κατάρτισης,
οι οποίοι καθιστούν αδύνατη για τους επαγγελµατίες στον του κατασκευαστικού
τοµέα την εύρεση εργασίας που απαιτεί
νέα προσόντα και δεξιότητες. Θα επικεντρωθεί
στην
ανάπτυξη
τεχνικών/
επαγγελµατικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων που εφαρµόζονται στον κατασκευαστικό τοµέα, κυρίως στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Το σχέδιο θα διαρκέσει 18 µήνες και θα λάβει
επιδότηση από την Επιτροπή ύψους EUR
397,567.20 (ποσοστό συγχρηµατοδότησης
79,99%), προκειµένου να:
τους.
• Παρέχει σε φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εταιρείες που ασχολούνται µε την
κατάρτιση τα σχετικά εργαλεία, προκειµένου να προσαρµόσουν το προφίλ
των επαγγελµατιών και
εργαζοµένων στον κατασκευαστικό τοµέα στις νέες απαιτήσεις
εργασίας.
• ∆ηµιουργήσει ένα κοινό δίκτυο συνεργασίας µε τοπικές αρχές, γραφεία εξεύρεσης
εργασίας, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και
ενώσεις µε καταρτισµένους επαγγελµατίες,
οι οποίοι θα δηµιουργήσουν παραγωγικές
και εµπορικές συνεργίες διαχείρισης.
• Εγκρίνει την αξιοπιστία των διαθέσιµων
υπηρεσιών.
Το σχέδιο είναι µια πρωτοβουλία του Territorial para el Empleo de la Ribera από
την Ισπανία (συντονιστής), ενώ εκτός του
ΕΓΚ, άλλοι εταίροι του σχεδίου είναι το InstitutoValenciano de la Edificación και το FederaciónValencianadeEmpresarios de la ConstrucciónΤο
από
τηναυτό
Ισπανία,
Το
άρθρο
αυτό
µπορείτονα
ναPolish
έχει Associaάρθρο
µπορεί
έχει
tion of Construction
Employers
και
το Danmar
100-150
λέξεις.
75-125 λέξεις.
Computers LTD από την Πολωνία, το Vilnius
Τοεπιλογή
υλικό θεµάτων
που
εµφανίεικόνων
γραφικών
Builders ΗTraining
Centre ήαπό
τη Λιθουανία,
ζεται
στα
ενηµερωτικά
δελτία
είναι
ένας σηµαντικός
καθώς και
η δανέζικη
εταιρίατρόπος
GATE 21.
Ευρωαϊκή
Συνεργασία 2008:
στον τοµέα
της
Πρόταση
ροϋολογισµού
αύξηση
των
Ειστηµονικής
καιτην
Τεχνικής
(COST)
δαανών για
έρευναΈρευνας
κατά 11%
• Επιδιώξει ανάκαµψη στον κατασκευαστικό τοµέα, προωθώντας τον τοµέα ως µια
νέα επιχείρηση στο µέλλον, προσβάσιµη
σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
είναι
πάρα πολύ
µεγάλο. Μποπρόσθεσης
περιεχοµένου
σε
θα ενηµερωτικό
συντονίζει
τις δραστηριότητες
να συµπεριλάβετε
άρθρα
• Ορίσει ένα νέο κατασκευαστικό µοντέλο Το ΕΓΚ ρείτε
ένα
δελτίο.
επικοινωνίας
και
διάδοσης
του σχεδίου:
σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοπου θα βασίζεται στη βιωσιµότητα και
Σκεφτείτε
τογραφεία
άρθρο
σαςτου
και στις
Στις
6
Μαΐου
το
Ευρωπαϊκό
Γραφείο
Κύπρου
διοργανώνει
στα
Βρυξέλανάπτυξη
του
σχεδίου
διάδοσης,
δηµιουργία
τοµίες στον τοµέα σας.
στην ανταγωνιστικότητα και το οποίο θα
δείτε εάν η εθνικής
εικόνα
υποστηρίζει
λες
παρουσίαση
για
το
δίκτυο
EUREKA
και
το
νέο
πρόγραµµα
EUROSTARS
που
αφοτης
ευρωπαϊκής,
και
τοπικής
Βάσης
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που θα
Μπορεί
επίσης
να θέλετε
ναπρο-που δρακαι εντείνει
το µήνυµα
που
ράειδικεύονται
στη χρηµατοδότηση
και
στήριξη
των
Μικρο-Μεσαίων
Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ)
∆εδοµένων
των
χρηστών
και
των
ενδιαφερόΠερισσότερες
πληροφορίες
:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
στις νέες απαιτήσεις της αγοαναφέρετε
ή
σπαθείτε
αποδώσετε.
Προστηριοποιούνται
τηςχρήση
Έρευνας
Ανάπτυξης.
µερών
τουναεπιχειρησιακές
σχεδίου,
διάδοση
του σχεράς. Το µοντέλοστον
θα τοµέα
τεθεί σε
απόκαιµενων
οικονοµικές
τάσεις
ή
να
κάνετε
σπαθήστε
να
µην
επιλέξετε
δίου σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και
δηµόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες.
προβλέψεις
για
τους
πελάτες
εικόνες που
δενδιαφόρων
ταιριάζουν
µε
τοπικό
επίπεδο
µέσω
δραστηριοτήΟµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος
της Γραµµατείας
του
EUREKA,
ενώ στη συ•νάντηση
Προσφέρει
στις
δηµόσιες
υπηρεσίες
απατων
διάδοσης,
όπως
σεµινάρια,
θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συνέδρια,
συµµετέσχόλησης
και στους
φορείςofεξεύδιοργάνωση
συνεδρίου στην Κύπρο, καθώς
χουν
στο δίκτυο
IGLO -συναφείς
Informal Group
RTD Liaison
Offices.
ρεσης εργασίας έναν κατάλογο νέων και διοργάνωση του τελικού που θα λάβει χώπροσφορών στην αγορά, καθώς εργαλεί- ρα στις Βρυξέλλες.
α για τη σύνδεση της προσφοράς και ζήτησης, έτσι ώστε να τους βοηθήσει στο έργο Περισσότερες πληροφορίες:
[email protected]
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 2
Νέα διαδικτυακή λατφόρµα ου στηρίζει τις ΜΜΕ
κατά την µετάβαση σε ρακτικές ράσινης οικονοµίας
Άνω του 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται ως µικρές ή µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενώ είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
οικονοµίας µας. Οι ΜΜΕ είναι, επίσης, φορείς καινοτοµίας - συγκεντρώνοντας περισσότερα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις µαζί. Παρ'
όλα αυτά, µέχρι και σήµερα, οι µικρότερες επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες
(έλλειψη τεχνικής γνώσης, πόρων, κτλ.) κατά την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Το ευρωπαϊκό σχέδιο EC FP7 GreenEcoNet έχει στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον, εξοικονοµώντας παράλληλα χρήµατα και
αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Η διαδικτυακή πλατφόρµα του GreenEcoNet
(www.greeneconet.eu) συγκεντρώνει πραγµατικές µελέτες περιπτώσεων «πράσινων» επιχειρηµατικών πρακτικών
που έχουν υιοθετήσει µε επιτυχία ΜΜΕ της Ευρώπης και περιέχει µια βιβλιοθήκη χρήσιµων εργαλείων αξιολόγησης
της βιωσιµότητας τους.
Το Πανεπιστήµιο Πειραιά συµµετέχει ως εταίρος στο σχέδιο GreenEcoNet µαζί µε άλλους πέντε οργανισµούς:
SEI, GEC, Ecologic Institute, JIN και CEPS. Η κοινοπραξία σχεδιάζει να προωθήσει σταδιακά τη διαδικτυακή πλατφόρµα σε παγκόσµια κλίµακα µέσα στα επόµενα χρόνια προκειµένου να στηρίξει τις ΜΜΕ σε όλο τον κόσµο µέσω
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών τους διευκολύνοντας τη µετάβαση σε µια πράσινη αναπτυξιακή πορεία.
Περισσότερες πληροφορίες: ∆ρ. Αλέξανδρος Φλάµος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα
Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας, e-mail: [email protected], τηλ.: +30 210 414 2017.
Τιµητική ∆ιάκριση του Πανειστηµίου Νεάολις
σε ∆ιεθνή Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό
Στο Durban της Νοτίου Αφρικής πραγµατοποιήθηκε η τελετή απονοµής του
τιµητικού επαίνου που απέσπασε το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου στο ∆ιαγωνισµό της ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) µε
θέµα: «UTOPIA AND/OR HAPINESS».
Η απονοµή έγινε στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Συνεδρίου UIA’2014 και το βραβείο παρέλαβε, εκ µέρους του Πανεπιστηµίου Νεάπολις, η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου ∆ρ.
Τζούλια Τζώρτζη.
Στην οµιλία της, η ∆ρ. Τζώρτζη, τόνισε:
«Η βράβευση του Πανεπιστηµίου Νεάπολις µας δίνει δύναµη και αισιοδοξία για να
δηµιουργήσουµε νέα «ουτοπικά» τοπία, όχι µόνο για τις µελλοντικές, αλλά και
για τις σηµερινές γενιές. Συνεπώς, η νησίδα πρασίνου αλλά και οι περιπατητικοί
κήποι, που δηµιουργήσαµε αποτελούν το
τέλειο µέσο για να αναζητήσουµε την
σύγχρονη ουτοπία, συνθέτοντας µια εικόΣτιγµιότυπο από την απονοµή.
να του κόσµου, η οποία προσοµοιάζει
τις ιδανικές
συνθήκες που συναντάµε στον παράδεισο. Μια εικόνα όπου τα
όνειρα πραγµατοποιούνται µέσα από την
δηµιουργία µιας καλύτερης ανθρωπότηΣτη βράβευση παρευρέθηκαν τα µέλη της
τας και ενός κόσµου, που κινείται
κριτικής επιτροπής, καθώς και ο τ. Πρόεδρος της ∆ιεστα σύνορα µεταξύ της πραγµατικότητας και της φαντασίθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων κ. Βασίλης Σγούτος. Τη
διαδικασία του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού είχε αναλάβει ας, µε σκοπό την επανένωση του ανθρώπου µε την φύση».
και διεκπεραίωσε η Ένωση Αρχιτεκτόνων Τουρκίας.
Η οµάδα που διακρίθηκε στον συγκεκριµένο διαγωνισµό
αποτελείται από τους:
• Χρίστο Κωνσταντινίδη, Μεταπτυχιακό Φοιτητή Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου·
• ∆ρ. Τζούλια Τζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου·
• ∆ρ. Άννα-Μαρία Βισίλια, Λέκτορα Αρχιτεκτονικής
Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Περισσότερες πληροφορίες: ∆ρ. Τζούλια Τζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου, email: [email protected], τηλ.: +35726843328.
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 3
Κέντρο Αριστείας Jean Monnet - Πανειστήµιο Λευκωσίας
σίας θα προχωρήσει σε µία σειρά
Ακαδηµαϊκή οµάδα του Πανεπιστηκαινοτόµων δραστηριοτήτων, συµµίου Λευκωσίας µε επικεφαλής τον
βάλλοντας στην ανάπτυξη της τοΠρύτανη Καθ. Μιχάλη Ατταλίδη έχει
πικής κοινωνίας των πολιτών αλλά
λάβει επιχορήγηση από την Ευρωκαι στη δηµιουργία συµπράξεων
παϊκή Ένωση για τη δηµιουργία
ακαδηµαϊκού και δηµόσιου τοµέα,
κέντρου αριστείας Jean Monnet
µε γνώµονα πάντα τη βέλτιστη κατάρ(Jean Monnet Centre of Excellence
τιση των φοιτητών σε θέµατα ευρωπαon European Politics and Policies).
ϊκών και διεθνών σπουδών και την
Το Πρόγραµµα µε ηµεροµηνία
έναρξης την 1η Σεπτεµβρίου 2014 θα ολοκληρωθεί τον ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Αύγουστο του 2017.
Επιπρόσθετα, το Κέντρο µέσα από διάφορες ενέργειΈχοντας κερδίσει και ολοκληρώσει µε επιτυχία άλλα σχε- ες θα συγκεράσει την τεχνογνωσία της ακαδηµαϊκής
τικά προγράµµατα όπως το Jean Monnet Modules (2008 κοινότητας µε αυτή του δηµόσιου τοµέα, ιδιαίτερα
– 2011) και Jean Monnet Chair (2011 – 2014), το Κέντρο του Υπουργείου Εξωτερικών και του ∆ιπλωµατικού
Αριστείας ήταν το επόµενο φυσικό στάδιο για το Πανεπι- Σώµατος, µε τρόπο ώστε να υπάρχουν αµοιβαία οφέλη
στήµιο Λευκωσίας. Μετά από διεθνή διαγωνισµό το Πανε- για τους ακαδηµαϊκούς, τους δηµόσιους λειτουργούς αλπιστήµιο Λευκωσίας ανήκει πλέον στην ελίτ των ακαδη- λά και τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου.
µαϊκών ιδρυµάτων που κατέχουν Έδρα και Κέντρο ΑριΑξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι ακαδηµαϊκοί που
στείας Jean Monnet, κατατάσσοντας αυτόµατα και την
θα εργάζονται για το Κέντρο θα παράξουν νέο διδαΚύπρο στον παγκόσµιο ακαδηµαϊκό χάρτη σε θέµατα
κτικό υλικό, µέρος του οποίου θα προσφέρεται επίευρωπαϊκών σπουδών.
σης δωρεάν στην ιστοσελίδα, µε στόχο τη διάχυση
Κερδίζοντας τη διάκριση αυτή, το Πανεπιστήµιο Λευκω- της γνώσης στην ευρύτερη κοινωνία.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.unic.ac.cy/news-and-events/73/dimioyrgia-kentroy-aristeias-jean-monnet-sto-panepistimio-leykosias/352521
Πρόγραµµα Jean Monnet (Module) στη Νοµική Σχολή
του Πανειστηµίου UCLan Cyprus κάτω αό το Erasmus+ 2014-2020
Το Πανεπιστήµιο UCLan Cyprus βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
έναρξη ενός προγράµµατος διδασκαλίας και έρευνας Jean Monnet (Module) µε τίτλο
«The Law of Financial and Economic Governance in the EU» υπό την εποπτεία της ∆ρ.
Stéphanie Laulhé Shaelou, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νοµικής Σχολής, η οποία είναι
Eπικεφαλής και Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια του Jean Monnet Module.
Το Πανεπιστήµιο ήταν ανάµεσα στους υποψήφιους που επιλέγηκαν µε επιτυχία από τον Εκτελεστικό Οργανισµό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού (Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχουν
∆ραστηριότητες Jean Monnet σε επιφανή ιδρύµατα στον τοµέα Ευρωπαϊκών Σπουδών ανά το
παγκόσµιο κατά την περίοδο 2014-2017. Είναι επίσης η πρώτη φορά που το Πρόγραµµα
προσφέρεται από µια νοµική σχολή στην Κύπρο.
Το Jean Monnet Module έχει ως στόχο την ανάπτυξη µιας εξειδικευµένης και µοναδικής
έµφασης στον τοµέα του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, εντός του πλαισίου της σπουδής LLM που προσφέρεται από
τη Νοµική Σχολή. Θα δίδεται κυρίως έµφαση στη διδασκαλία βάσει έρευνας και συγκέντρωσης αποτελεσµάτων σχετικά µε το νόµο, την οικονοµική διακυβέρνηση και τη χρηµατοοικονοµική πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του παγκόσµιου και πολυδιάστατου πλαισίου της οικονοµικής κρίσης και της κρίσης του δηµόσιου χρέους
που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέραν αυτής, προωθώντας µια διεπιστηµονική προσέγγιση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος θα χρησιµοποιούνται νέες τεχνολογίες, περιλαµβανοµένης µιας µεγάλης σειράς διαδικτυακών εργαλείων υποστήριξης, τα οποία είναι διαθέσιµα τόσο στο ίδιο το πανεπιστήµιο αλλά
και εξ αποστάσεως.
Το Πρόγραµµα αυτό θα δίδει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές, σε επαγγελµατίες και στο ευρύτερο κοινό να
λάβουν µέρος σε εξειδικευµένα σεµινάρια, σε διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σε ένα συνέδριο σε σχέση µε το θέµα αυτό, καθώς και την ευκαιρία συνεισφοράς σε µια διαδικτυακή πλατφόρµα ανοικτής πρόσβασης, η οποία θα δηµιουργηθεί και θα τυγχάνει υποστήριξης από το Πρόγραµµα.
Περισσότερες πληροφορίες: ∆ρ. Stéphanie Laulhé Shaelou, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου UCLan Cyprus, email: [email protected], τηλ.: +357 24 694016.
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 4
Συνέδριο για την Ενδυνάµωση της Νέας Γενιάς Ερευνητών Προώθηση ταλέντων, διάδοση αριστείας
Το Συνέδριο Ε.Ε. 2014 «Η ενδυνάµωση της Νέας Γενιάς Ερευνητών Προώθηση ταλέντων και διάδοση της αριστείας (ΕNGRes 2014)» θα διεξαχθεί στην πόλη Τρέντο
από τις 18 µέχρι τις 19 Νοεµβρίου 2014 και διοργανώνεται από το Ιταλικό Υπουργείο
Παιδείας, Πανεπιστηµίων και Έρευνας σε συνεργασία µε την Αυτόνοµη Επαρχία του
Τρέντο. Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ιταλικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. και χρηµατοδοτείται µέσω των δράσεων Marie
Sklodowska-Curie του νέου προγράµµατος της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτοµία.
Το γενικό θέµα είναι η συζήτηση και ο προβληµατισµός σχετικά µε το πώς τα προγράµµατα για την κατάρτιση των ερευνητών, την πρόσληψη και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους ενδυναµώνουν επιτυχώς την επόµενη γενιά των ερευνητών, ανεξαρτήτως του πώς η κοινωνία και η οικονοµία εξελίσσονται. Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να διερευνηθούν
από αυτή την οπτική γωνία είναι οι δεξιότητες, η κινητικότητα και θέµατα ισότητας των φύλων, καθώς και η αλληλεπίδραση µεταξύ του ακαδηµαϊκού χώρου και του βιοµηχανικού τοµέα. Το συνέδριο θα προσφέρει επίσης µια σειρά από
επαγγελµατικά υποβοηθητικά εργαστήρια µε διαφορετικές υποενότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συµµετέχοντες
θα ανταλλάξουν γνώσεις και εµπειρίες και θα συµµετάσχουν σε συζητήσεις για να αναπτύξουν ιδέες για µελλοντικές
δράσεις και συστάσεις:
• Κατάρτιση και στήριξη των ερευνητών σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο.
• Πολύ-τοµεακές κατευθύνσεις σταδιοδροµίας: προώθηση και αξιολόγηση της επαγγελµατικής ανάπτυξης.
• Ελκυστικές συνθήκες εργασίας και κοινωνική ασφάλιση στην Ευρώπη για οποιονδήποτε ταλαντούχο ερευνητή.
• Συνεργασία µε αµφίπλευρο κέρδος µεταξύ του ακαδηµαϊκού κόσµου και πέρα.
Η συµµετοχή στο ENGRes 2014 είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες: www.msca2014.eu
Εκδήλωση για αναζήτηση εταίρων στον τοµέα των
Νανοτεχνολογιών, Προηγµένων Υλικών και Βιοτεχνολογίας
Μια εκδήλωση «µεσιτείας» (brokerage
event) για το επικείµενο πρόγραµµα εργασίας «Νανοτεχνολογίες, προηγµένα
υλικά, προηγµένη κατασκευή και µεταποίηση, και βιοτεχνολογία» του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική
Πλατφόρµα NANOfutures µε τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών EUMAT
(European
Technology
Platform
for Advanced Engineering Materials and Technologies) και Manufuture. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιη-
θεί στις 13 Νοεµβρίου 2014 στις Βρυξέλλες.
Την εκδήλωση θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να δηµιουργήσουν οµάδες
γύρω από κάθε πρόσκληση, προτείνοντας
τον οργανισµός τους ή την αναζήτηση εταίρων και να παρουσιάσουν µέσα σε 5 λεπτά ο καθένας
τις ιδέες για προτάσεις σχεδίων.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.nanofutures.eu/brokerage
«Ορίζοντας 2020»: Νέες ροσκλήσεις στον τοµέα της Υγείας
Τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δηµοσιεύθηκαν σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
«Ορίζοντας 2020» κοινωνική πρόκληση «Υγεία, δηµογραφική αλλαγή και ευεξία».
Προκλήσεις, όπως για παράδειγµα η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού, η αύξηση των
µεταδοτικών και µη µεταδοτικών νόσων, καθώς και η οικονοµική κρίση, θέτουν σε κίνδυνο
τη βιωσιµότητα και την ισότητα των ευρωπαϊκών συστηµάτων υγείας και περίθαλψης, όπου
η Ευρώπη δαπανά ήδη περίπου το 10 % του ΑΕΠ.
Οι προσκλήσεις για την εξατοµίκευση της υγείας και της περίθαλψης έχουν ως στόχο τη δηµιουργία ευκαιριών για
πραγµατική έρευνα και ριζική καινοτοµία στην αντιµετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, υποστηρίζοντας τη µεταφορά των ερευνητικών ευρηµάτων στην καθηµερινή κλινική πρακτική µε σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσµάτων στην
υγεία, τη µείωση των ανισοτήτων στον εν λόγω τοµέα και την προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Σε καθεµία από τις εν λόγω προσκλήσεις περιλαµβάνονται πολλές θεµατικές, οι οποίες αντανακλούν την ανάγκη για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στις προκλήσεις, παρέχοντας υποστήριξη τόσο σε µακρο-πρόθεσµη όσο και µέσο-πρόθεσµη
έρευνα, καθώς και σε βραχυπρόθεσµες δραστηριότητες καινοτοµίας. Οι προθεσµίες των εν λόγω προσκλήσεων είναι:
• Για την πρόσκληση H2020-PHC-2015-two-stage - 14 Οκτωβρίου 2014 (και 21 Απριλίου 2015 µόνο για τις προτάσεις που πέρασαν το στάδιο 1)·
• Για την πρόσκληση H2020-PHC-2015-single-stage_RTD - 24 Φεβρουαρίου 2015·
• Για την πρόσκληση H2020-PHC-2015-single-stage - 21 Απριλίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ludvphy
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 5
Έκθεση για τις υηρεσίες φροντίδας του καρκίνου του µαστού
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC)
δηµοσίευσε στις 8 Αυγούστου 2014
µια συνολική έκθεση των υπηρεσιών φροντίδας για τον καρκίνο
στην Ευρώπη βασισµένη σε µία
έρευνα, η οποία ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση σε 25 διαφορετικές. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα
σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού συστήµατος
διασφάλισης της ποιότητας για τις υπηρεσίες του
καρκίνου του µαστού που είναι µέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τον Καρκίνο
του Μαστού και συντονίζεται από το Κοινό Κέντρο
Ερευνών.
Η
«Έκθεση
της
Ευρωπαϊκής
Έρευνας σχετικά µε την οργάνωση
των υπηρεσιών φροντίδας του καρκίνου του µαστού», καλύπτει την οργάνωση της υγειονοµικής περίθαλψης,
τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου,
την οργάνωση της φροντίδας για τον
καρκίνο του µαστού, την ασφάλεια
και την ποιότητα, τα συστήµατα διαπίστευσης και πιστοποίησης, τις απαιτήσεις επάρκειας
για επαγγελµατίες και πολλά άλλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ευέλικτου και τεκµηριωµένου συστήµατος, προσαρµόσιµου στις διαφορετικές
οργανωτικές ρυθµίσεις της υγειονοµικής περίθαλψης,
εξασφαλίζοντας ότι όλες τις γυναίκες στην Ευρώπη θα
έχουν πρόσβαση σε µία ποιοτική περίθαλψη.
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-are-breast-cancer-care-services-organised-europe?search
Ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους χρήσης ναρκωτικών ουσιών
Οι νέοι στην Ευρώπη είναι λιγότερο ενηµερωµένοι σχετικά µε τις επιπτώσεις και τους
κινδύνους που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά, από ό,τι λίγα χρόνια πριν. Αν και ευρέως χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να ενηµερωθούν, µια νέα έρευνα του Ευρωβαρόµετρου, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 21 Αυγούστου 2014, έδειξε ότι σε σύγκριση µε το 2011, οι
ερωτηθέντες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν λάβει
ανάλογες πληροφορίες ιδίως από τις εκστρατείες των
µέσων ενηµέρωσης και των προγραµµάτων πρόληψης στα σχολεία.
Περισσότεροι από13.000 πολίτες ηλικίας 15-24 ερωτήθηκαν για το Ευρωβαρόµετρο «Νέοι και ναρκωτικά» σε όλη
την Ε.Ε.. Η χρήση ναρκωτικών και τα προβλήµατα που
σχετίζονται µε τα ναρκωτικά εξακολουθούν να αποτελούν
µια σηµαντική ανησυχία για τους πολίτες της Ε.Ε. καθώς
και ένα αξιοσηµείωτο θέµα για τη δηµόσια υγεία και τα δηµόσια θέµατα ασφάλειας. Σύµφωνα
µε µελέτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
(ΕΚΠΝΤ), ο πειραµατισµός µε τα ναρκωτικά
αρχίζει συχνά στο σχολείο, και υπολογίζεται ότι
ένας στους τέσσερις νέους ηλικίας 15-16 ετών
έχουν κάνει χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας.
Όπως επιβεβαιώνεται και από τα νέα στοιχεία, η ενίσχυση της γνώσης και διάδοσης περαιτέρω πληροφοριών
αποτελεί ακόµη µία πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει χρησιµοποιήσει κεφάλαια από πέντε χρηµατοδοτικά
προγράµµατα της Ε.Ε. προκειµένου να υποστηρίξει µια
σειρά από σχέδια µε στόχο, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση
της ανίχνευσης και ταυτοποίησης των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_401_en.pdf
Βελτίωση δηµόσιας υγείας µέσω καλύτερης ληροφόρησης
για την οιότητα του αέρα
Η ατµοσφαιρική ρύπανση από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τα συστήµατα
µεταφορών και άλλες πηγές µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια
υγεία. Χρησιµοποιώντας πληροφορίες από δορυφόρο και επίγειους αισθητήρες,
καθώς και µοντέλα υπολογιστών, η Ε.Ε. µέσω του χρηµατοδοτηµένου σχεδίου
«Pasodoble», έχει αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό σύστηµα που ονοµάζεται
«Myair», για να παραδώσει βασικά στοιχεία της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος σε υπαλλήλους, γιατρούς και νοσοκοµεία, καθώς και στο ευρύ κοινό.
Το σχέδιο αναµένεται να υποστηρίξει τη βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγείας και
της ζωής στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης όπου η υγεία µπορεί να επηρεαστεί περισσότερο από την ποιότητα του αέρα. Το σύστηµα «Myair» παραδίδει πληροφορίες για την ποιότητα του
αέρα και προσανατολίζεται σε ένα ευρύ φάσµα ερευνητών και επιστηµόνων. Η οµάδα του σχεδίου «Pasodoble»,
εργάζεται για να βελτιώσει τις προβλέψεις της ποιότητας του αέρα σε πολλές µεγάλες πόλεις όπως Ελσίνκι, Αθήνα,
Ρόττερνταµ, Σόφια, Βρυξέλλες και Θεσσαλονίκη.
Περισσότερες πληροφορίες:
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 6
∆ηµόσια διαβούλευση για την εαναχρησιµοοίηση του νερού
Η επαναχρησιµοποίηση του νερού δεν είναι ευρέως διαδεδοµένη στην Ευρώπη. Τα περισσότερα λύµατα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων απορρίπτονται απλώς σε ποταµούς και λίµνες. Όµως, η αύξηση της επαναχρησιµοποίησης του νερού θα
συµβάλει στην αντιµετώπιση των εντεινόµενων προβληµάτων λειψυδρίας και ξηρασίας
και παράλληλα θα µειώσει τον κίνδυνο µόλυνσης από λύµατα και το κόστος επεξεργασίας. Η επαναχρησιµοποίηση του νερού έχει επίσης µικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο
απ’ ό,τι η λήψη νερού από άλλες πηγές όπως οι διαπεριφερειακές µεταφορές νερού ή η
αφαλάτωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολογεί δηµόσια διαβούλευση
σχετικά µε τα µέτρα που θα µπορούσε να λάβει η Ε.Ε. για να ενθαρρύνει την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων.
Πολίτες, ενδιαφερόµενοι φορείς, επιχειρήσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις και δηµόσιες αρχές µπορούν έως τις 7
Νοεµβρίου 2014 να υποβάλλουν τις απόψεις τους για τις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης του νερού και για τα
εµπόδια που την παρακωλύουν, καθώς επίσης και τί είδους κανονιστικά και µη κανονιστικά µέτρα σε επίπεδο Ε.Ε.
θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ανησυχίες αυτές, ώστε να αυξηθεί η ασφαλής επαναχρησιµοποίηση του νερού στην Ε.Ε. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν µια εκτίµηση αντικτύπου που θα καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές της επαναχρησιµοποίησης του νερού, συµπεριλαµβανοµένων των
γεωργικών, αστικών, βιοµηχανικών και ψυχαγωγικών χρήσεων. Το 2015 η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει
επίσηµη πρόταση µε βάση τα στοιχεία της εκτίµησης αντικτύπου.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm
Το κλίµα της Ευρώης συνεχίζει να µεταβάλλεται
Η περίοδος 2004-2013 ήταν η θερµότερη δεκαετία που έχει καταγραφεί στην
Ευρώπη. Πολλές άλλες αλλαγές, σηµαντικές για την Ευρώπη, έχουν παρατηρηθεί σε ολόκληρο το κλιµατικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης
της θερµοκρασίας των ωκεανών, της
ανόδου της στάθµης της θάλασσας και
της συρρίκνωσης της χιονοκάλυψης, τα
στρώµατα πάγου, οι θαλάσσιοι πάγοι και οι παγετώνες. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό η παγκόσµια µέση θερµοκρασία το Μάιο και
τον Ιούνιο του 2014 ήταν η υψηλότερη µέση µηνιαία
τιµή που έχει καταγραφεί ποτέ. H συγκεκριµένη παρατήρηση, αποτελεί µια από τις πολλές τάσεις που
εµφανίζονται στους 13 δείκτες κλιµατικής αλλαγής
που δηµοσιεύθηκαν πρόσφατα από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι οποίοι καταδει-
κνύουν µερικές από τις πιο σηµαντικές παρατηρήσεις, τις προβλέψεις της
κλιµατικής αλλαγής καθώς και τις επιπτώσεις τους.
∆εδοµένου των συνεπειών της κλιµατικής
αλλαγής, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιφέρειες και πόλεις προσπαθούν να
προσαρµοστούν σε µελλοντικούς καύσωνες, ξηρασίες, πληµµύρες και στην προοπτική ανόδου
της στάθµης της θάλασσας. Το Climate-ADAPT είναι
µια διαδικτυακή πύλη µε πληροφορίες σχετικά µε το
πώς η Ε.Ε., τα κράτη, οι πόλεις και οι δήµοι µπορούν
να προσαρµοστούν καλύτερα στην κλιµατική αλλαγή. Έχει πρόσφατα ανανεωθεί για να συµπεριλάβει νέες
ή βελτιωµένες περιπτωσιολογικές µελέτες, πληροφορίες
για κάθε χώρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις
ευκαιρίες χρηµατοδότησης για την εν λόγω προσαρµογή.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/highlights/europe2019s-climate-continues-to-change
Πλατφόρµα LIFE για την Αστική Ελαστικότητα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στις 5 Αυγούστου 2014 την Έκθεση από τη συνάντηση
της Πλατφόρµας LIFE για την «Αστική Ελαστικότητα: Σχέδια LIFE + και ευρωπαϊκές πολιτικές». Η συνάντηση που είχε πραγµατοποιηθεί στο Colombes, Γαλλία, στις 4-5 Απριλίου
2014, έδωσε αφορµή για συζητήσεις σχετικά µε τις προκλήσεις για την αστική ελαστικότητα,
την ανταλλαγή εµπειριών από ολοκληρωµένα και υπό εξέλιξη σχέδια LIFE, καθώς και την
ευκαιρία στους εµπειρογνώµονες να κάνουν συστάσεις σχετικά µε το πώς το πρόγραµµα
LIFE µπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα µελλοντικά σχέδια στον τοµέα αυτό.
Ως αστική ελαστικότητα ορίζεται η ικανότητα µιας αστικής περιοχής ή κοινότητας να αντισταθεί, να
απορροφήσει, να φιλοξενήσει και να ανακάµψει από κινδύνους, όπως οι φυσικές καταστροφές, οι
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και της φτώχειας. Μια ελαστική προσέγγιση θέτει για παράδειγµα, τη µείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ρύπανσης και των αποβλήτων, το µετριασµό και την προσαρµογή των στρατηγικών για την αλλαγή του κλίµατος, καθώς και λύσεις σε οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα. Η έκθεση επικεντρώνεται σε
τρεις θεµατικούς τοµείς:
• ελαστική υποδοµή και πολεοδοµική ανάπτυξη·
• διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση αυτών· και
• διαχείριση των φυσικών πόρων και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Περισσότερες πληροφορίες:http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/august/index.htm#platform
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 7
∆ιακρατικά Πολιτιστικά Τουριστικά Προϊόντα και Τουρισµός και
Προσβασιµότητα για όλους
Η Ευρώπη αποτελεί έναν από
τους πιο βασικούς πολιτιστικούς
τουριστικούς προορισµούς, µε
ένα µεγάλο αριθµό σηµαντικών
πολιτιστικών χώρων και µια ισχυρή ροή διεθνών και εγχώριων επισκεπτών µε κυρίως πολιτιστικά τουριστικά κίνητρα. Εκτιµάται ότι ο πολιτιστικός
τουρισµός αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του συνόλου του ευρωπαϊκού τουρισµού. Στο πλαίσιο αυτό,
η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε στις 8 Αυγούστου 2014 µια νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε θέµα «∆ιακρατικά Πολιτιστικά Τουριστικά
Προϊόντα και Τουρισµός και Προσβασιµότητα για
όλους».
Θέµα Α: Σχέδια συνεργασίας για
την ενίσχυση του διακρατικού
τουρισµού µε βάση την ευρωπαϊκή πολιτιστική και βιοµηχανική
κληρονοµιά, και το οποίο υποστηρίζει τη διευρωπαϊκή συνεργασία
αποσκοπώντας στο σχεδιασµό καινοτόµων διακρατικών προϊόντων αξιοποιώντας την κοινή
ευρωπαϊκή πολιτιστική ή / και βιοµηχανική κληρονοµιά.
Η εν λόγω πρόσκληση θέτει σε εφαρµογή την ανακοίνωση του 2010 της Επιτροπής σχετικά µε τον τουρισµό, µε
ιδιαίτερη αναφορά στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού
πολιτιστικού / βιοµηχανικού τουρισµού και του προσβάσιµου τουρισµού. Η παρούσα πρόσκληση αποτελείται
από δύο θέµατα:
Η χρηµατοδότηση θα καλύπτει έως και το 75% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών, µε ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης έως 250.000 ευρώ ανά σχέδιο για το θέµα Α και
180.000 ευρώ για το θέµα Β. Η προθεσµία για την υποβολή προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 21 Οκτωβρίου
2014.
Θέµα Β: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και διαχείρισης του προσβάσιµου τουρισµού, απώτερος
σκοπός του οποίου είναι η ενθάρρυνση της υιοθέτησης
επιχειρηµατικών πρακτικών και στρατηγικού σχεδιασµού,
ενσωµατώνοντας έτσι τη προσβασιµότητα και τις προτεραιότητες «Καθολικού Σχεδιασµού» στον τοµέα του τουρισµού.
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/n2ceqgd
To τρίτυχο για έξυνες φορολογικές µεταρρυθµίσεις:
ανταγωνιστικότητα, αασχόληση και εριβάλλον
Μια νέα µελέτη η οποία δηµοσιεύθηκε στις 12 Αυγούστου 2014, εκτιµά ότι τα κράτη
µέλη της Ε.Ε. θα µπορούσαν να κάνουν τον επιχειρηµατικό τοµέα πιο ανταγωνιστικό,
αλλάζοντας τον τρόπο είσπραξης των φόρων από τις εταιρείες. Η µελέτη δείχνει ότι
µειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση που σχετίζεται µε τις επιχειρήσεις και µετατοπίζοντας παράλληλα τα αναµενόµενα φορολογικά έσοδα προς την πλευρά της κατανάλωσης ενέργειας, τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να µειώσουν το συνολικό κόστος
παραγωγής των εταιρειών. Σύµφωνα µε τη µελέτη οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις
προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγούσαν σε µεγαλύτερη κερδοφορία στο κλάδο των επιχειρήσεων, ενώ
παράλληλα θα ενίσχυαν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, µειώνοντας τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η µελέτη δείχνει ότι, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις δεν πρέπει να βασίζονται µόνο σε φορολογία κερδών, καθώς το συνολικό κόστος παραγωγής
για τις εταιρείες περιέχει ένα πολύ µεγαλύτερο σύνολο φόρων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της εργασίας, του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας καθώς και τοπικούς/περιφερειακούς φόρους. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν
ότι η αύξηση των φόρων επί της ενέργειας και η µείωση των φόρων επί της εργασίας µπορεί να επιφέρει σηµαντική
µείωση του συνολικού κόστους παραγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/potential-triple-win-smart-tax-reforms?search
Νέα ευρωαϊκή ύλη για τους συνεργατικούς σχηµατισµούς
Οι Συνεργατικοί Σχηµατισµοί, είναι οµάδες εξειδικευµένων επιχειρήσεων - συχνά µικροµεσαίων - και άλλων σχετικών υποστηρικτικών φορέων που συνεργάζονται στενά σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία. Μέσω των συνεργατικών σχηµατισµών οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να γίνουν πιο καινοτόµες, να δηµιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να εγγράψουν περισσότερα διεθνή εµπορικά σήµατα και
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από ό,τι θα µπορούσαν από µόνες τους. Η νέα ευρωπαϊκή
πύλη παρέχει εργαλεία και πληροφορίες σχετικά µε τις βασικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, δράσεις και εκδηλώσεις για τους συνεργατικούς σχηµατισµούς και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τους, µε στόχο τη δηµιουργία περισσότερων τέτοιων σχηµατισµών παγκοσµίου κύρους σε όλη την Ε.Ε.
Η έναρξη της νέας πύλης συµπίπτει επίσης µε τη νέα φάση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συνεργατικών Σχηµατισµών και την εξαγγελία του 4ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Συνεργατικών Σχηµατισµών µε τίτλο «Boosting
SME growth, industrial renewal and regional structural change through modern cluster policies and
support» που θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 20-21 Οκτωβρίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 8
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
2014 EU Financial Regulation Conference - Future challenges and global perspective
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/2014frc
1 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
New policies for protection of ageing consumers
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/09pjjx
1-3 Οκτωβρίου
Orasak, Κροατία
1-3 Οκτωβρίου
Bad Hofgastein,
Αυστρία
2-3 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
eHealth at European Health Forum 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ehfg.org/home.html
High level conference on Roma inclusion on the ground - The ROMACT experience
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/m6vadow
University-Business Cooperation Forum: “Together We Can. Strategic Inter-sectorial
Partnerships for Economic and Social Change and Growth”
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lcojevh
2-3 Οκτωβρίου
Ρώµη, Ιταλία
Exchange of best practices on transparency of media ownership
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/pus6ix
3 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
12th European Week of Regions and Cities – OPEN DAYS 2014
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
6-9 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Creating unity out of diversity: sustaining lessons learnt in Active Ageing
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/q9jprj5
7 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
7th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/wgqjjx
8-10 Οκτωβρίου
Αθήνα, Ελλάδα
2014 Connecting Europe Facility (CEF) Transport Info Day
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/kp8m7bd
9-10 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP)
Περισσότερες πληροφορίες: http://conferences1.matheo.si/conferenceDisplay.py?confId=0
14-16 Οκτωβρίου
Portoroz, Σλοβενία
2014 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques
Περισσότερες πληροφορίες: http://ist2014.ieee-ims.org/
14-17 Οκτωβρίου
Σαντορίνη, Ελλάδα
QED Conference - The future of shale gas in Europe
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/shalegas
15 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
1st International Conference on Leisure, Recreation and Tourism
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iclrt.hu
15-18 Οκτωβρίου
Harkany, Ουγγαρία
Boosting SME growth, industrial renewal and regional structural change through
modern cluster policies and support
Περισσότερες πληροφορίες: http://clusterconference2014.eu/index.jsp
20-21 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
H2020 Information Day on Research Public Private Partnerships (PPPs)
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/qdfbyyf
21 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
The Open and Flexible Higher Education Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://conference.eadtu.eu/
23-24 Οκτωβρίου
Κρακοβία, Πολωνία
UASnet Conference 2014: Tackling the Societal Challenges of Horizon 2020
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uc-dk.dk/uasnet/
23-24 Οκτωβρίου
Κοπεγχάγη, ∆ανία
14th EBES Conference Barcelona
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/pvkwcku
23-25 Οκτωβρίου
Βαρκελώνη,
Ισπανία
2nd SCIENTIX Conference (The community for science education in Europe)
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.scientix.eu/web/guest/conference
24-26 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
European Autumn Gas Conference (EAGC) 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.theeagc.com/
Standards: Your Innovation Bridge
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ndwpdu2
The Thirteenth International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA 2014)
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ida2014.org/
28-30 Οκτωβρίου
Λονδίνο,
Ηνωµένο Βασίλειο
30 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
30 Οκτωβρίου - 1
Νοεµβρίου
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 9
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
5th EUROMED 2014: Progress in Cultural Heritage e-Documentation, Preservation
and Protection
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.culturalheritage2014.eu/
5th edition Intelligent Sensor Networks Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.isnconference.com/
11th annual Energy Policy Summit: “Europe's energy outlook: The race against the
clock”
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/gen6ix
European Utility Week 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.european-utility-week.com/
Regulating financial Benchmarks– what’s next?
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/2014benchmarks
Aging and Society: An Interdisciplinary Conference 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://agingandsociety.com/the-conference
Rail Revenue Europe 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/1rcMRzI
2014 Conference on Big Data from Space (BiDS '14)
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/xy45jx
9th European Quality Assurance Forum Changing education – QA and the shift from
teaching to learning Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eua.be/eqaf-barcelona.aspx
3-8 Νοεµβρίου
Λεµεσός, Κύπρος
4 Νοεµβρίου
Αϊντχόβεν,
Ολλανδία
4 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
4-6 Νοεµβρίου
Άµστερνταµ,
Ολλανδία
5 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
7-8 Νοεµβρίου
Μάντσεστερ,
Ηνωµένο Βασίλειο
12-13 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
12-14 Νοεµβρίου
Frascati (Ρώµη),
Ιταλία
13-15 Νοεµβρίου
Βαρκελώνη, Ισπανία
7th International Conference of Education, Research and Innovation
Περισσότερες πληροφορίες: http://iated.org/iceri/
17-19 Νοεµβρίου
Σεβίλλη, Ισπανία
Going Green: CARE INNOVATION 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.care-electronics.net/CI2014/
17-20 Νοεµβρίου
Βιέννη, Αυστρία
6th European Innovation Summit
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/ut15jx
17-20 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Conference on emerging challenges in retail finance and consumer policy
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/ocp6ix
18 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Structural reform of the banking sector
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/structuralreform
18 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Science, Innovation and Society: achieving Responsible Research and Innovation
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sis-rri-conference.eu/
19-21 Νοεµβρίου
Ρώµη, Ιταλία
University-Business Cooperation: Driving Competitiveness, Employability and Prosperity
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ubforum-berlin.eu/
20-21 Νοεµβρίου
Βερολίνο, Γερµανία
Blue Economy and Geo-information Services for Sustainable Growth in Coastal
Regions
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurisy.org/event-Bari2014/About
20-21 Νοεµβρίου
Μπάρι, Ιταλία
Smart Grid World Summit 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://smartgridworldconference.com/conference-overview/
24-25 Νοεµβρίου
Λονδίνο,
Ηνωµένο Βασίλειο
European Conference: The New Cohesion Policy 2014-2020
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/8y15jx
27-28 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Engage today to shape tomorrow - 5th International Conference on Future-Oriented
Technology Analysis (FTA)
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/i325jx
27-28 Νοεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 10
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Bio-based Plastics – How do we Grow the EU Industry?
Περισσότερες πληροφορίες: http://bio-tic-workshops.eu/bio-based_plastics/
1 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
EEB 40th Anniversary Conference: “The future of European environmentalism in a
challenging global context”
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/fsl0lx
1-2 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
8th European Colorectal Congress: “Innovation meets Tradition”
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.colorectalsurgery.eu/
1-3 ∆εκεµβρίου
Μόναχο, Γερµανία
2014 IADC Well Control Europe Conference & Exhibition
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/dfm0lx
2-3 ∆εκεµβρίου
Aberdeen,
Ηνωµένο Βασίλειο
BioFIT 2014 Pharma and Biotech Event
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.biofit-event.com/
2-3 ∆εκεµβρίου
Lille, Γαλλία
The Development & Manufacturing of Vaccines Conference 2014
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.informa-ls.com/event/Vaccines2014?xtssot=0
3-4 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
20th International Conference on Technology supported learning & training
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.online-educa.com/
3-5 ∆εκεµβρίου
Βερολίνο, Γερµανία
AGE Annual Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/u8k0lx
4 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Transport Safety: societal challenges, research solutions
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/xgx7lx
2014 Annual Conference CO-CREATION IN TOURISM TEACHING & LEARNING
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.athe.org.uk/conference/
4-5 ∆εκεµβρίου
Genoa, Ιταλία
4-5 ∆εκεµβρίου
Εδιµβούργο,
Ηνωµένο Βασίλειο
20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/jrx7lx
7 ∆εκεµβρίου
Παρίσι, Γαλλία
Conference on Entrepreneurship, Innovation and Enterprise Dynamics
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/evx7lx
8-9 ∆εκεµβρίου
Παρίσι, Γαλλία
The 5th Annual European Data Protection and Privacy Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/byx7lx
9 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Strategic Partnerships Plus Seminar / Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lhoy6vm
9-13 ∆εκεµβρίου
Sinaia, Ρουµανία
Prevention of Depression and suicide - Making it happen
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/l5x7lx
10-11 ∆εκεµβρίου
Βουδαπέστη,
Ουγγαρία
4th European Conference on Microfluidics
Περισσότερες πληροφορίες: http://microfluidics2014.eu/
10-11 ∆εκεµβρίου
Λίµερικ, Ιρλανδία
Advances in Business-Related Scientific Research Conference’
Περισσότερες πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/event/rcn/140347_en.html
10-12 ∆εκεµβρίου
Μιλάνο, Ιταλία
ECB Public Finance Conference: “Fiscal policy, monetary policy and their interaction
in a monetary union”
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/mdy7lx
10-12 ∆εκεµβρίου
Φρανκφούρτη,
Γερµανία
International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social
Media(CSCESM2014)
Περισσότερες πληροφορίες: http://sdiwc.net/conferences/cscesm2014/
12-14 ∆εκεµβρίου
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα
Conference on "Non-linearities in macroeconomics and finance in the light of crises"
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/ojy7lx
15-16 ∆εκεµβρίου
Φρανκφούρτη,
Γερµανία
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 11
Μέλη Ευρωαϊκού Γραφείου Κύρου
Εταίροι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ucy.ac.cy/
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ouc.ac.cy/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.cut.ac.cy/
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.euc.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
http://www.unic.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
http://www.frederick.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
http://www.nup.ac.cy/
UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS)
http://www.uclancyprus.ac.cy/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
http://www.moec.gov.cy/
∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
http://www.aglantzia.com/
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
http://www.nicosia.org.cy/
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
http://www.polis-municipality-cyprus.com/
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ)
http://cyprussports.org/
EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC)
http://www.eaec.eu.com/
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET)
http://www.cardet.org/
∆ιεθνείς Εταίροι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.aueb.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
http://www.unipi.gr/
ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΨΗ
http://www.apopsi.gr/el-gr/
ΤΕΥΧΟΣ
88
ΣΕΛΙ∆Α 12
Μέλη Ευρωαϊκού Γραφείου Κύρου
Συνδροµητές
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
http://www.coopbank.com.cy/
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
http://www.imconstantias.org.cy/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.cing.ac.cy/
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ)
http://www.visitcyprus.biz/
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ)
http://www.ccci.org.cy/
∆ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
http://www.strovolos.org.cy/
CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT
http://www.ciim.ac.cy/
THE CYPRUS INSTITUTE
http://www.cyi.ac.cy/
Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών
Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: [email protected]
Ροζµαρί Στρεβινιώτη
Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών
E-mail: [email protected]
Χρήστος Κατσαλής
Λειτουργός
E-mail: [email protected]
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
www.eoc.org.cy
Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) 2 280 22 85
Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22894294 - Φαξ: +357 22895005