Νέο Ωράριο Καταστημάτων από 01/12/2014

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μακράσυκας – Λάρνακας – Επαρχίας Αµµοχώστου Λτδ ενηµερώνει
τους πελάτες της ότι το ωράριο εξυπηρέτησης διαφοροποιείται από την 1η ∆εκεµβρίου 2014
ως ακολούθως:
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7:45 - 13:45
7:45 - 13:45
7:45 - 13:45
7:45 - 13:45
7:45 - 13:45
15:15 - 17:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
15:15 - 17:30
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 15:15 - 17:30
Κεντρικά Γραφεία (ΑΤΜ)
Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 68, 6046 Λάρνακα
Τηλ: 24845000
Κατάστηµα Αγ. Αναργύρων (ΑΤΜ)
Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 42, 6057 Λάρνακα
Τηλ: 24845040
Κατάστηµα Καρπασίας (Καµάρες) (ΑΤΜ)
Οδός Λαρίσης 43, 6040 Λάρνακα
Τηλ: 24845050
Κατάστηµα Λύσης (Ακαδηµίας) (ΑΤΜ)
Οδός Περικλέους 9, Λύσειο Μέγαρο,
6021 Λάρνακα
Τηλ: 24818909
Κατάστηµα Βορόκληνης (ΑΤΜ)
Κατάστηµα Μαρωνίου
Οδός Ανεξαρτησίας 1, 7040 Βορόκληνη
Τηλ: 24845060
Γρηγόρη Αυξεντίου 5, 7737 Μαρώνι
Τηλ: 24332666
Κατάστηµα Aγγλισίδων (ΑΤΜ)
Κατάστηµα Αλαµινού
Αρχ. Μακαρίου Γ’, 7571 Αγγλισίδες
Τηλ: 24501000
Λαζάρου Γεωργίου 5, 7572 Αλαµινός
Τηλ: 24501040
Κατάστηµα Μαζωτού (ΑΤΜ)
Κατάστηµα Σκαρίνου (ΑΤΜ)
28ης Οκτωβρίου 2, 7577 Μαζωτός
Τηλ: 24501020
Αποστόλου Λουκά 45, 7731 Σκαρίνου
Τηλ: 24501060
Κατάστηµα Καλαβασού-Σταυροδρόµι (ΑΤΜ)
Κατάστηµα Τόχνης (ΑΤΜ)
Σταυροδροµίου 13, 7733 Καλαβασός
Τηλ: 24333443
Λουκά Τοχνίτη 2, 7740 Τόχνη
Τηλ: 24332333
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 15:15 - 17:30
Κεντρικά Γραφεία (ΑΤΜ)
Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 68, 6046 Λάρνακα
Τηλ: 24845000
Κατάστηµα Αγ. Αναργύρων (ΑΤΜ)
Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 42, 6057 Λάρνακα
Τηλ: 24845040
Κατάστηµα Ερµού
Ερµού 170, 6022 Λάρνακα
Τηλ: 24845020
Κατάστηµα Φανερωµένης (ΑΤΜ)
Λεωφόρος Φανερωµένης 134, 6031 Λάρνακα
Τηλ: 24845030
Κατάστηµα Ακανθούς
Κατάστηµα Κοφίνου
Κατάστηµα Αλεθρικού (ΑΤΜ)
Κατάστηµα Αγίου Θεοδώρου
Στυλιανού Λένα 35, 6021 Λάρνακα
Τηλ: 24823800
Ειρήνης 12, 7570 Αλεθρικό
Τηλ: 24501010
Κατάστηµα Αναφωτίας
Καλαβάρδων Ρόδου 2, 7573 Αναφωτία
Τηλ: 24501030
Κατάστηµα Ζυγίου
Γρηγόρη Αυξεντίου 52, 7739 Ζύγι
Τηλ: 24332980
Φώτη Πίττα, 7735 Κοφίνου
Τηλ: 24501050
Κυριάκου Χατζηκουµή 29
7730 Άγιος Θεόδωρος
Τηλ: 24322420
Κατάστηµα Καλαβασού
Σουλίου 13, 7733 Καλαβασός
Τηλ: 24332260
Κατάστηµα Χοιροκοιτίας
Αγίου Ιακώβου 20, 7741 Χοιροκοιτία
Τηλ: 24322466
Η Εταιρεία διαθέτει σε 12 καταστήµατα Αυτόµατες Ταµειακές Μηχανές (ΑΤΜ)
από τις οποίες το κοινό µπορεί να εξυπηρετείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.