Διαγωνισμοί Δημοτικού.pdf

Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:…………………………………………………………………………….Τάξη/Τµήµα:………………………………………………
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
A/A
Διαγωνισμός
Θέμα/Tίτλος
«Toyota Dream Car»
2.
8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός
Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ
(είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να
ενημερωθούν από την ιστοσελίδα
www.toyοta-global.com, καθώς η
καταληκτική ημερομηνία αποστολής
των έργων είναι 14.2.2014)
Παγκόσμιος Διαγωνισμός Αφίσας
3.
Μαθηματικός Διαγωνισμός
4.
8ος Μαθητικός Διαγωνισμός
5.
Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας
2014
6.
3ος Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός Λογοτεχνίας
1ος Πανελλαδικός Μαθητικός
Διαγωνισμός Ταινιών
Βιντεομουσεία 2014
1.
7.
Αφίσα με θέμα «Peace Love
and Understanding”
«Καγκουρό»
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»
(Μικρός Ευκλείδης)
“Μεσόγειος Θάλασσα»
«Σοφία Φίλντιση-Το δέντρο της
Σοφίας»
«Ο κόσμος γύρω μας-ο κόσμος
όπως τον ζούμε»
Ηλικίες που
απευθύνεται
Β΄ - ΣΤ΄
Δημοτικού
Υπεύθυνος
για Πληροφορίες
Μαρία Ζαχαριάδου
Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Μαρία Ζαχαριάδου
Β΄ - ΣΤ΄
Δημοτικού
Ε’ - ΣΤ’
Δημοτικού
Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Φένια Χάλαρη
Φένια Χάλαρη
Δ’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Ελένη Κάπαρη
Χρυσούλα Δημητρά
Μαρία Μπαλαφούτη
Ελένη Γκρίλλα
Αθηνά Ιωνά
Μαρία Μπαλάσκα
Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Κων/νος Σωτηρόπουλος
Συμμετοχή (Σημειώνω με
(√) το διαγωνισμό που
επιθυμώ να συμμετάσχω)
A/A
8.
9.
10.
Υπεύθυνος
για Πληροφορίες
Διαγωνισμός
Θέμα/Tίτλος
13ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Παραμυθιού που διοργανώνεται από
το Περιοδικό «Kid’s Fun»
Διαγωνισμός Συγγραφής
Παιδικού Παραμυθιού
από το μύλο των ξωτικών
Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας
Αφίσας ή
Βίντεο ή Ζωγραφιάς
Παραμύθι
Ηλικίες που
απευθύνεται
Γ’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Παραμύθι
Γ’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Σεμέλη Μισαηλίδη
«Το Δώρο της Βροχής»
A’ - Στ’
Δημοτικού
Μαρία Ζαχαριάδου
Σεμέλη Μισαηλίδη
Συμμετοχή (Σημειώνω με
(√) το διαγωνισμό που
επιθυμώ να συμμετάσχω)
ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
α/α
Διαγωνισμός
Θέμα/Τίτλος
Ηλικίες που
απευθύνεται
Υπεύθυνος
για Πληροφορίες
«Ξέρουμε να το λέμε, ξέρουμε να το
γράφουμε;»
«Χρωματιστές φωνές»
Β’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Οι δάσκαλοι/ες των τάξεων
Α’ - Β’ Δημοτικού
«Ακονίζω το μυαλό»
Α’ - Β’ Δημοτικού
Οι δασκάλες των
Α’ – Β’ τάξεων
Οι δασκάλες των
Α’ – Β’ τάξεων
1.
Ορθογραφίας
2.
Ερμηνευτικής Ανάγνωσης
3.
Μαθηματικών
4.
Γρίφων
«Πίσω από τις λέξεις»
Α’ Δημοτικού
Οι δασκάλες της Α’ τάξης
5.
Υπαγόρευσης Κειμένου
«Ακούω και γράφω»
Α’ Δημοτικού
Οι δασκάλες της Α’ τάξης
6.
Ελληνικής Γλώσσας
«Οι πτυχές της γλώσσας μας»
Ε’ - Στ’ Δημοτικού
Χριστίνα Κουτούβελα
7.
Λογοτεχνίας
Β’ Δημοτικού
8.
Διαγωνισμός Αφίσας
9.
Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Βέρα Φρούντζα
Σοφία Χαραλαμποπούλου
Θεοδώρα Απαρτόγλου
Κων/νος Σωτηρόπουλος
Μαρία Ζαχαριάδου
10.
Μαγειρικής
«Ανακαλύπτοντας όσα οι λέξεις
κρύβουνε…»
«Όλοι μαζί για ένα καλύτερο
διαδίκτυο»
1) «Εγώ, εσύ… εμείς»
2) «Η φύση γύρω μου»
«Ταξίδι στον κόσμο της γεύσης»
11.
Αποκριάτικα καπέλα
12.
Φυσικής
Α’ - ΣΤ’ Δημοτικού
Α’ - ΣΤ΄Δημοτικού
Α’ - Γ’ Δημοτικού
«Καλλιστεία …καπέλου»
Α’ - ΣΤ’ Δημοτικού
«Η Φυσική….στη ζωή μας»
Δ’ - ΣΤ΄
Δημοτικού
Ναντίν Κατσανού
Γιάννα Σολωμού
Μαρία Ιατρίδου
Μαρία Ζαχαριάδου
Φένια Χάλαρη
Συμμετοχή
(Σημειώνω με (√) το
διαγωνισμό που επιθυμώ να
συμμετάσχω)
α/α
13.
Διαγωνισμός
Γεωγραφίας
Θέμα/Τίτλος
Ηλικίες που
απευθύνεται
Υπεύθυνος
για Πληροφορίες
«Ταξίδι στον χάρτη»
Ε’ – ΣΤ’
Δασκάλες Ε’ Δημοτικού
Δημοτικού
14.
Μαθηματικών Γρίφων
15.
Ανάγνωση αγνώστου
κειμένου στη Γερμανική
γλώσσα
16.
Guggenheim
«Παίζουμε με τα Μαθηματικά»
Γ’ – Δ’ Δημοτικού
Νίκος Διαμαντάκης
«Lesegenies»
ΣΤ΄ Δημοτικού
Δάσκαλοι/ες
Γερμανικού Τμήματος
Find the name and an animal starting
Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού
Βάσια Παπαγεωργίου
with C. Find the colour and the capital
Φιφή Γαρεφαλιδάκη
city starting with P! Play everyone’s
favourite game and win our
competition.
17.
Spelling Bee
How good is your spelling? We know
Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού
Stacey Μιχαλοπούλου
Ελένη Κόφφα
you can spell cat C-A-T but what about
“patient”? Can you beat other goodspellers?
Meet the challenge and enter
he competition.
18.
Story Writing
Can you come up with an original story,
E΄ - ΣΤ΄
Σπύρος Μπογιάκης
using the words given? Be creative and
Δημοτικού
Πέννυ Γκεζερλή
win!
19.
Alphabet
You all know the alphabet. But can you
E΄ - ΣΤ΄
Νέλλυ Παπαδάκη
Role - Playing
make a whole dialogue starting with “A”
Δημοτικού
Χριστίνα Μυρίση
and ending with “Z” by keeping the
order? It sounds easy but is it really?
Συμμετοχή
(Σημειώνω με (√) το
διαγωνισμό που επιθυμώ να
συμμετάσχω)
α/α
Διαγωνισμός
20.
Α Trip Around
the World
21.
Α Trip Around
the World
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Θέμα/Τίτλος
Ηλικίες που
απευθύνεται
Υπεύθυνος
για Πληροφορίες
Create the most original and
Informative album presenting the
country of your choice and win our
competition
You’ve chosen your country. You’ve
learnt all there is to know about it. Now
it’s your chance to present it to us all
and transfer us to the destination of
your choice.
ΣΤ΄ Δημοτικού
Οι δάσκαλοι/ες
του Αγγλικού Τμήματος
ΣΤ΄ Δημοτικού
Οι δάσκαλοι/ες
του Αγγλικού Τμήματος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ :
Συμμετοχή
(Σημειώνω με (√) το
διαγωνισμό που επιθυμώ να
συμμετάσχω)