ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΗΣΑΠ Α.Ε. CAR CONTROL IKTEO AE

Τιµοκατάλογος λοιπών κλήσεων µέσω του ιδιόκτητου δικτύου Forthnet
ΧΡΕΩΣΗ
Αριθµός Κλήσης
13831
13832
100
108
112
166
199
109
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1018
1021
1022
1023
1031
1033
1035
1045
1050
1051
1055
1056
1065
1069
1070
1075
1077
1110
1116
1130
1133
1135
1137
1142
1144
1145
1147
1150
1151
1154
1156
1158
1159
1169
10200
10201
10300
10303
10304
10400
11404
10500
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10610
10710
11121
11122
11123
11124
11130
11311
11345
11414
11522
11525
116000
116111
116123
11711
11889
11890
1320
13818
14314
14501
14555
Περιγραφή
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET εταιρικών πελατών
ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΟΤΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΚΑΒ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
INTERAMERICAN ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
INTERAMERICAN ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΣΑΠ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
SOS ΙΑΤΡΟΙ ΑΕ
ΚΛΙΜΑΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΥ∆ΑΠ ΒΛΑΒΕΣ
ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.
ΟΚΑΝΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
ΤΡΑΜ Α.Ε
EXPRESS KAT’OIKON ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΑΣ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
METROPOLITAN HOSPITAL
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ
ΜΕΙΝΕ ∆ΥΝΑΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΕ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΘΕΛ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ
Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
HOMED ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
«Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ GR» ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»-Κ.ΜΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
EXPRESS SERVICE
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
INTERAMERICAN Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
CAR CONTROL IKTEO A.E.
Σ. ΤΖΙΝΤΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΚΤΕΟ
ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D. HOSPITAL
AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ ΑΕ
ΕΛΠΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ (Ε∆ΙΣΥ ΑΕ)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΕΗ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ∆ΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ & ΑΘΗΝΩΝ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΚΤΕΟ ΑΕ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Ε.ΓΑΙ∆ΑΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε._Κέντρο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Κατ' οίκον
ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΕ-AUTOCARE Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ& Πολιτιστικής Στήριξης Παλινοστούντων
ΝΟΣΤΟΣ
- Εταιρία Κοινωνικής
Οµογενών
'Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ
ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ
ΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Υπηρ. Τηλεφωνικού καταλόγου / Telesonic
OTE - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΝ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΟΤΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
TELECOM REVOLUTION MEΠΕ (Αποτελέσµατα αθλητικών αγώνων)
FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VOICEPHONE SA (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Aτελώς για συνδροµητές Forthnet µέσω ιδιόκτητου δικτύου
Aτελώς για συνδροµητές Forthnet µέσω ιδιόκτητου δικτύου
Aτελώς
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ανά κλήση
Aτελώς
ανά κλήση
ανά λεπτό
0,103 €
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ανά κλήση
0,103 €
0,087 €
0,104 €
0,103
0,103
2,067
0,973
0,103
0,103
0,032
0,923
2,460
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Forthnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία: Ατθίδων 4, ΤΚ 17671, Καλλιθέα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559325
Aτελώς
ανά κλήση
ανά κλήση
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά κλήση
ανά κλήση
ανά sec
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
1500
1501
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1514
1517
15180
15181
15182
15185
15186
15189
15190
15191
15192
15194
15196
15197
1520
1521
1522
15240
15241
15242
15243
15244
1525
1526
15270
15271
15272
15277
15278
1528
1529
15310
15311
15313
15315
15318
15320
15321
15322
15323
15324
15325
15326
1533
1535
1536
15370
15371
15372
15373
15374
15375
15377
15378
1539
1540
1550
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΒΕΑ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΓΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ του ∆ήµου Αθηναίων
Υπουργείο Οικονοµικών- Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ
∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΥΠΕΧΩ∆Ε
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΕΟ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
15512
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας για την καταγραφή καταγγελιών εργαζοµένων για
θέµατα εργατικής νοµοθεσίας
0,103 €
15515
15516
1555
1560
1561
1562
1563
1565
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΤΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΠΑΠ (Σύνδεσµος δήµων & κοινοτ. προστασίας και ανάπλασης του
περιβάλλοντος της Πεντέλης)
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΙΩΝ – Γραφείο Πολίτη του ∆ήµου
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) - Γραµµή Πληροφοριών
ΕΟΤ - ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
0,103 €
0,103 €
1566
1567
1568
15585
15588
15690
15691
15693
15694
15696
15697
15698
15699
1570
1571
1572
1577
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ε∆ΟΕΑΠ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΟΤΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΣΙΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ανά κλήση
Aτελώς
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
0,103 €
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Forthnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία: Ατθίδων 4, ΤΚ 17671, Καλλιθέα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559325
1591
1595
170
171
18100
18108
18110
18111
18118
18123
18133
18136
18150
18159
18171
18175
18180
18181
18188
18192
18199
18210
18211
18218
18220
18222
18283
18288
18300
18318
18383
18333
18388
18345
184
185
1866
18855
1889
1890
1960
1961
1963
1964
1966
1969
197
14500
14505
14510
14514
14515
14522
14533
14541
14544
14545
14550
14646
14569
14580
14660
14700
14707
14711
14714
14717
14724
14747
14766
14770
14787
14789
14800
14801
14818
14830
14840
14744
14814
14844
14845
14848
14849
14850
14890
14898
14901
14902
14925
14933
14944
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΟΤ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΜΙΤΖΟΛΗ ΜΑΡΙΕΤΑ (ATHENS OIL)
ALPHA ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
INTERNATIONAL SERVICE
PIZZA FAN
PIZZA HUT
ALTER EGO
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΒΕΕ & ΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΘΕΡΜΟΙΛ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΤΤΙΚΑ Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕ «GILLI DIET»
MULTIRAMA AEBE
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ
ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ_ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1"
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
BP HELLAS
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ AEGEAN POWER
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΜ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕΤΕ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ Α∆ΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ∆.Χ. (ΤΑΧΙ) ΠΟΛΕΩΣ
ΠΑΤΡΩΝ "ΡΑ∆ΙΟ ΕΞΠΡΕΣ"
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - MARKETING CAMPAINGS
ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ
ALFA KOSMOS AET ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ
DOMINO'S PIZZA
VERBUND APT – ENERGA HELLAS S.A.
ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 11880
ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ «ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ MUTLICHOICE HELLAS AE
ΙΚΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΟΤΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΩΦΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΣΕΕ
∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
NEWSPHONE
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ
ALTERANTIVE PLUS, ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ
NEWSPHONE
VOICENET
ΜΑΚΝΑΝ A.E
ΜΑΚΝΑΝ A.E
ΟΛΠ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΧΡΥΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΑΚΝΑΝ, ΤΗΛΕΓΝΩΡΙΜΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΚΝΑΝ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ
REDOUTE TELLAS
NEWSPHONE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΦΙΛΩΝ ΟΣΦΠ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LEXITEL
NEWSPHONE
VOICEPHONE SA (MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ)
NEWSPHONE
MEDIATEL
MEGA GREECE INTERNATIONAL
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΟΠΑΠ
TORNA MEDIA GMBH
Πληροφορίες δροµολογίων ακτοπλοικών συγκοινωνιών
ALGONET
TELECOM REVOLUTION
ΦΩΝHΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΤ1
Υπηρεσίες Αστρολογίας, Ανθρωπ. Σχέσεων κτλ.
TRANSET COMMUNICATIONS
ΟΤΕ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ"
NEWSPHONE
ΟΤΕ -"Η ΩΡΑ"
MEDIATEL
MEDIATEL
ALGONET
MEDIATEL" Υπηρεσίες Αστρολογίας"
Η ΩΡΑ
ALGONET
ΦΩΝHΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΩΝHΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-NEWSPHONE HELLAS SA
TRANSNET
ΟΤΕ - ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,103 €
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,046
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ανά κλήση
0,103 €
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
1,023
0,683
0,615
1,023
5,950
1,230
1,726
0,923
0,726
2,276
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό χρέωση ανά 30''
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά κλήση
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά κλήση
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά κλήση
2,460 €
0,620
1,230
1,230
0,258
0,615
0,615
1,230
0,620
2,460
1,023
3,101
0,492
0,713
1,845
0,682
0,052
0,066
1,722
1,726
0,381
0,308
0,300
0,258
0,217
0,935
1,710
1,722
0,403
1,476
1,722
1,722
0,615
1,476
0,308
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ανά κλήση
ανά λεπτό
ανά λεπτό
ανά λεπτό
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανα λεπτό µε χρέωση ανά sec
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά κλήση
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60'' και µέγιστη 15'
ανά κλήση
ανά sec µε ελάχιστη 30"
ανά λεπτό
ανά λεπτό
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό µε χρέωση ανά sec
ανά λεπτό χρέωση ανά 60''
ανά λεπτό χρέωση ανά 60''
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά κλήση
ανά κλήση
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό
ανά sec
ανά κλήση
ανά κλήση
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό χρέωση ανά 60''
Forthnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία: Ατθίδων 4, ΤΚ 17671, Καλλιθέα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559325
14949
14950
14969
MEDIATEL "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ"
MEDIATEL
ΤΗΛΕΠΑΡΕΑ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 'Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
DATABANK- ONLINE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
INFOTE - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
WIND
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ TELLAS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NEWSPHONE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NEWSPHONE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ TELLAS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ COSMOTE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ VODAFONE
14999
11811
11818
11820
11821
11824
11830
11831
11833
COSMOLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
11838
11840
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ TELLAS
11844
INFOTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
11848
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
11850
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ MEDIATEL
11860
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ COSMOTE
11861
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ COSMOTE
11876
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ VOICENET
11880
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NEWSPHONE
11885
AUDIOTEX SA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
11887
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ TELLAS
11888
ΟΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
11898
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ALGONET
13800
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ TELLAS
13801
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ON
13803
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ COSMOTELCO
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ TELLAS
13805
13808
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ON
13810
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ALGONET
13811
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ CYTA
13813
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ALTEC
13830
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ VODAFONE
13833
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Q
13838
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ COSMOTE
13840
VODAFONE ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
13844
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ HOL
13845
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ HOL
13850
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ TELEDOME
13855
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ VOICENET
13860
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ NETONE
13877
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ CYTA
13878
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ CYTA
13880
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ VIVODI
13888
OTE - ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
13890
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ VOICENET
13899
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ LANNET
Κλήσεις προς Αριθµούς 90
Από
Έως
9011000000
9011000999
9011001000
9011001999
1,300 €
1,722 €
ανά λεπτό
ανά λεπτό µε χρέωση ανά sec
1,230 €
ανά λεπτό µε χρέωση ανά sec
0,827
0,920
0,822
0,961
0,394
0,394
0,961
0,744
0,972
0,972
0,961
0,971
0,610
0,972
0,744
0,744
0,732
0,972
0,910
0,796
0,817
1,240
0,0320
0,0320
0,0354
0,0406
0,0320
0,0376
0,0319
0,0424
0,3604
0,0487
0,1305
0,0203
0,0325
0,0325
0,0559
0,0376
0,0354
0,0319
0,0319
0,0559
0,103
0,0354
0,0354
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2,4600 €
2,4600 €
9011002000-9011002999, 9011355700-9011355799, 9011355800-9011355899, 90113559009011355999, 9011356700-9011356799, 9011356800-9011356899, 90113569009011356999, 9011382700-9011382799, 9011382800-9011382899, 9011382900-9011382999
1,2300 €
9011003000
1,4781 €
9011003999
9011004000-9011005999, 9011007000-9011009999
9099000200
9011006000
9099000299
9011006999
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά λεπτό χρέωση ανά 30''
ανά λεπτό
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
το 1ο λεπτό, 0,274€ τα επόµενα, χρέωση ανά 60''
ανά λεπτό
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
ανά λεπτό
ανά λεπτό χρέωση ανά 60''
ανά λεπτό χρέωση ανά 60''
ανά λεπτό χρέωση ανά 60''
ανά λεπτό χρέωση ανά 60''
ανά λεπτό ελάχιστη χρέωση 60''
1,7261 €
1,7220 €
3,6900 €
9011355000-9011355099, 9011355100-9011355199, 9011356000-9011356099, 90113561009011356199, 9011382000-9011382099, 9011382100-9011382199
9090000300-9090000399, 9090001300-9090001399, 9090002300-9090002399, 90900033009090003399, 9090004300-9090004399, 9090005300-9090005399, 90900063009090006399, 9090007300-9090007399, 9090008300-9090008399, 90900093009090009399, 9098080300-9098080399, 9098081300-9098081399, 90980823009098082399, 9098083300-9098083399, 9098084300-9098084399, 90980853009098085399, 9098086300-9098086399, 9098087300-9098087399, 90980883009098088399, 9098089300-9098089399
9090000000-9090000099, 9090001000-9090001099, 9090002000-9090002099, 90900030009090003099, 9090004000-9090004099, 9090005000-9090005099, 90900060009090006099, 9090007000-9090007099, 9090008000-9090008099, 90900090009090009099, 9091000100-9091000199, 9091001100-9091001199, 90910021009091002199, 9091003100-9091003199, 9091004100-9091004199, 90910051009091005199, 9091006100-9091006199, 9091007100-9091007199, 90910081009091008199, 9091009100-9091009199, 9091000200-9091000299, 90910012009091001299, 9091002200-9091002299, 9091003200-9091003299, 90910042009091004299, 9091005200-9091005299, 9091006200-9091006299, 90910072009091007299, 9091008200-9091008299, 9091009200-9091009299, 90980800009098080099, 9098081000-9098081099, 9098082000-9098082099, 90980830009098083099, 9098084000-9098084099, 9098085000-9098085099, 90980860009098086099, 9098087000-9098087099, 9098088000-9098088099, 90980890009098089099, 9098080100-9098080199, 9098081100-9098081199, 90980821009098082199, 9098083100-9098083199, 9098084100-9098084199, 90980851009098085199, 9098086100-9098086199, 9098087100-9098087199, 90980881009098088199, 9098089100-9098089199, 9098080200-9098080299, 90980812009098081299, 9098082200-9098082299, 9098083200-9098083299, 90980842009098084299, 9098085200-9098085299, 9098086200-9098086299, 9098087200-
0,9840 €
1,2423 €
1,4514 €
Forthnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία: Ατθίδων 4, ΤΚ 17671, Καλλιθέα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559325
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά κλήση
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά λεπτό χρέωση ανά sec
ανά λεπτό µε χρέωση ανά sec
ανά κλήση
9098080400-9098080499, 9098081400-9098081499, 9098082400-9098082499, 90980834009098083499, 9098084400-9098084499, 9098085400-9098085499, 90980864009098086499, 9098087400-9098087499, 9098088400-9098088499, 90980894009098089499, 9098080500-9098080599, 9098081500-9098081599, 90980825009098082599, 9098083500-9098083599, 9098084500-9098084599, 90980855009098085599, 9098086500-9098086599, 9098087500-9098087599, 90980885009098088599, 9098089500-9098089599, 9098080600-9098080699, 90980816009098081699, 9098082600-9098082699, 9098083600-9098083699, 90980846009098084699, 9098085600-9098085699, 9098086600-9098086699, 90980876009098087699, 9098088600-9098088699, 9098089600-9098089699, 90980807009098080799, 9098081700-9098081799, 9098082700-9098082799, 90980837009098083799, 9098084700-9098084799, 9098085700-9098085799, 90980867009098086799, 9098087700-9098087799, 9098088700-9098088799, 90980897009098089799, 9098080800-9098080899, 9098081800-9098081899, 90980828009098082899, 9098083800-9098083899, 9098084800-9098084899, 90980858009098085899, 9098086800-9098086899, 9098087800-9098087899, 90980888009098088899, 9098089800-9098089899, 9098080900-9098080999, 90980819009098081999, 9098082900-9098082999, 9098083900-9098083999, 90980849009098084999, 9098085900-9098085999, 9098086900-9098086999, 90980879009098087999, 9098088900-9098088999, 9098089900-9098089999, 90910004009091000499, 9091001400-9091001499, 9091002400-9091002499, 90910034009091003499, 9091004400-9091004499, 9091005400-9091005499, 90910064009091006499, 9091007400-9091007499, 9091008400-9091008499, 90910094009091009499, 9091000500-9091000599, 9091001500-9091001599, 90910025009091002599, 9091003500-9091003599, 9091004500-9091004599, 90910055009091005599, 9091006500-9091006599, 9091007500-9091007599, 90910085009091008599, 9091009500-9091009599, 9091000600-9091000699, 90910016009091001699, 9091002600-9091002699, 9091003600-9091003699, 90910046009091004699, 9091005600-9091005699, 9091006600-9091006699, 90910076009091007699, 9091008600-9091008699, 9091009600-9091009699, 90910007009091000799, 9091001700-9091001799, 9091002700-9091002799, 90910037009091003799, 9091004700-9091004799, 9091005700-9091005799, 9091006700-
2,0664 €
9011355200-9011355299, 9011355300-9011355399, 9011355400-9011355499, 9011355500901355599, 901355600-9011355699, 9011356200-9011356899, 9011356300-9011356399,
9011356400-9011356499, 9011356500-9011356599, 9011356600-9011356699, 90113822009011382299, 9011382300-9011382399, 901138400-901382499, 9011382500-9011382599,
9011382600-9011382699, 9015003700-901500377
1,4760 €
9091008000
9091009000
2,4600 €
3,6900 €
9091008999
9091009999
ανά λεπτό µε χρέωση ανά sec
9017000400-9017000699, 9097000400-9097000699, 9011400000-9011400699, 90114054009011405499,9011409400-9011409799, 9091927300-9091927999, 9091929000-9091929699
2,4600 €
901 700 0000-
1,7220 €
901 700 0399
9017000700-9017000999, 9097000700-9097000999, 9011400700-9011400999, 90114056009011405699, 9011409800-9011409999, 9091929700-9091929999
909 700 0000
909 700 0399
901 132 0000
902 132 0999
909 909 6000
910 909 6999
901 902 3000
901 902 3699
901 902 3700
901 902 3799
9011 405 600
9011 405 699
9011 404 000 - 099, 9011 405 100 - 299
9011 404 100
9011 404 299
9011 404 300-999, 9011 409 000-399
9011 405 000
9011 405 099
9011 405 300
9011 405 399
9011 405 800
9011 405 999
9011 405 500
9011 405 599
9011 405 700
9011 405 799
909 192 1000 -1999, 909 192 7000 -7299
9011512202
9011512205
9011119901
9011119912
9011515101-9011515103, 9011515105, 9011515201-9011515215, 90115153019011515306, 9011512250-9011512259, 9011512007, 9011515501-9011515515,
9011515551, 9011515555, 9011512200-299, 9011512400-599, 9011513200-599,
9011514200-599, 9011515200-299, 9011515400-599
1,7220
1,4760
2,4600
2,4600
3,6777
3,6900
1,2300
1,4760
1,7220
0,6150
1,8450
6,1500
3,0750
4,9200
1,7220
0,6150
1,4781
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ανα λεπτό
ανα λεπτό
ανα λεπτό
ανα λεπτό
ανα κλήση
ανα κλήση
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανα κλήση
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
1,2300 €
9011515151, 9011512220-9011512234, 9011512241, 9011512300-399, 9011512800-899,
9011513600-799, 9011514600-799, 9011515300-399, 9011515800-899
1,8450 €
9011515111, 9011515130, 9011515140, 9011515155, 9011515161, 90115152519011515253, 9011515262, 9011515454, 9011515464, 9011512000-199, 9011512900-999,
9011513800-999, 9011514800-999, 901151500-199, 9011515900-999
2,4600 €
9011512200, 9011512210, 9011512211
3,0750 €
9011510109-9011510112, 90115117700-999
3,6900 €
9011512357-9011512397, 9011517400-699
4,9200 €
9011510100, 9011510101, 9011510103-9011510108, 9011510100-9011510108, 90115101139011510115, 9011517000-9011517009, 9011510100-199, 9011517000-399
6,1500 €
9011512600-799, 9011513000-199, 9011514000-199,9011515600-799
0,6150 €
9011119101-9011119116, 9011119201-9011119211
Κλήσεις προς Αριθµούς 700
Κλήσεις προς Αριθµούς 800
Κλήσεις προς Αριθµούς 801
Κλήσεις προς Αριθµούς 807
8961008888 Αριθµός Κλήσης Internet
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
3,6900 €
1,2152 €
0,0296 €
0,0295 €
0,0030 €
ανα κλήση
ανά λεπτό τα πρώτα 120δευτ και κατόπιν ανα δευτ.
Aτελώς
ανά λεπτό τα πρώτα 120δευτ και κατόπιν ανα δευτ.
Aτελώς
ανά λεπτό
Forthnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία: Ατθίδων 4, ΤΚ 17671, Καλλιθέα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559325
899 100 4242 Yπηρεσία Hol anytime
Από
Έως
899 100 1000
899 100 1999
8991004000-8991004241, 8991004243-8991004241, 8994004242
899 100 6000
899 100 6999
8994000000-8994009999, 8998990000-8998999999
899
806
899
899
899 300 9999
806 106 0999
899 100 4699
899 100 1999
8991004000-8991004241, 8991004243-8991004999
899 100 6999
8994000000-8904009999, 8998990000-8998999999
899 300 9999
806 300 3999
807 102 9
807 122 9
812 1012 999
812 300 3999
825 1025 999
825 300 3999
850 3003 999
875 3003 999
300
106
100
100
0000
0000
4600
1000
899 100 6000
899
806
807
807
812
812
825
825
850
875
300 0000
300 3000
102 0
122 0
1012 000
300 3000
1025 000
300 3000
3003 000
3003 000
0,0059 €
0,0302
0,0372
0,0615
0,0330
0,0517
0,0620
0,0517
0,0359
0,0372
0,0615
0,0330
0,0800
0,0615
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,1240
0,1230
0,2584
0,2583
0,5000
0,7501
€
€
€
€
€
€
ανά λεπτό µε χρέωση ανά sec
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανα λεπτό µε χρέωση ανά sec
ανά λεπτό
Aτελώς
Aτελώς
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό
ανά sec µε ελάχιστη χρέωση 60"
ανά λεπτό
ανά λεπτό
ανά λεπτό
Όλες οι ανωτέρω τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23%.
Η Forthnet δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος του τιµοκαταλόγου & διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής τιµοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση.
Forthnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία: Ατθίδων 4, ΤΚ 17671, Καλλιθέα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559325