ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ BIO

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ
BIO-ΜΙΧ FYT: Βιολογικό διαφυλλικό µε όλα τα
ιχνοστοιχεία και ελεύθερα αµινοξέα 25%
Σύνθεση: Πρωτεϊνικός παράγοντας 18% - Ν 2% - MgΟ 2,5%
- CaΟ 2% - Fe 0,7% - Zn 0,5% - Cu 0,3% - Mn 0,5% - B 0,3%
∆οσολογία: 250ml./100lit. νερού διαφυλλικά.
Συσκευασία: 250ml.
BIO-CALKO: ∆ιαφυλλικό Ασβεστίου-Βορίου
Άριστος συνδυασµός Ασβεστίου-Βορίου και ελεύθερων
αµινοξέων (25%).
Σύνθεση: Πρωτεϊνικός παράγοντας 18% - Ν 2% - Ca 5% - B 0,5%
∆οσολογία: 250ml./50lit. νερού διαφυλλικά.
Συσκευασία: 250ml.
HORIZON 20-20-20:Υδατοδιαλυτό Λιπάσµα
100% υδατοδιαλυτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.
Σύνθεση: Ν 20% - P2Ο5 20% - K2Ο 20% - MgO 2%
∆οσολογία: 250gr./50lit. νερού διαφυλλικά ή 250gr./50m² µε
ριζοπότισµα.
Συσκευασία: 250gr.
ΖΕΟΝΕΕΜ CAKE: Βιολογικό Λίπασµα
Σύνθεση: Ζεόλιθος 40%, Humic-Acid 5%, Neem-Cake
50%
∆οσολογία: Σε κηπευτικά εφαρµόστε 2kgr./10m².
Σε διακοσµητικά φυτά (γλάστρες) εφαρµόστε ½ έως 2 χούφτες
ανάλογα µε το µέγεθος.
Συσκευασία: 2kgr.
VIVERE FYT: ∆ιαφυλλικό µε αιθέρια έλαια
Άριστο διαφυλλικό από φυτικά εκχυλίσµατα. ∆ηµιουργεί
ζωηρά και υγιή φυτά καθώς ισχυροποιεί την φυσική άµυνα των φυτών
έναντι εντόµων, µυκήτων, βακτηρίων και νηµατωδών. Η
περιεκτικότητά του σε στοιχεία είναι: Ν 2% - CaΟ 0,4% - MgΟ 0,2%
- Fe 0,02% ∆οσολογία: 100ml./50lit. νερού. Συσκευασία: 100ml.
ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Γαλαζόπετρα)
Σύνθεση: Θειικός Χαλκός (CuSO4 5H2O) 25%
Προστατεύει τις καλλιέργειες από παθογόνους µύκητες και
βακτήρια. Συσκευασία: 1kgr.
∆ιαφυλλικό Λίπασµα ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-ΘΕΙΟΥ-ΧΑΛΚΟΥ
Ισχυροποιεί την αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς.
∆οσολογία: Χειµερινοί ψεκασµοί: 1lit./30lit. νερού (σε δένδρα).
Θερινοί ψεκασµοί: 1lit./100lit. νερού (σε δένδρα) - 1lit./150lit. νερού
(σε κηπευτικά) αργά το απόγευµα.
Συνδυαστικότητα: Εάν προηγηθεί ψεκασµός µε λάδια ή captan να
εφαρµόζεται αφού περάσουν 15 ηµέρες. Συσκευασία: 1lit.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ
∆ιαφυλλικό Λίπασµα ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-ΘΕΙΟΥ
Ισχυροποιεί την αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς.
∆οσολογία: Χειµερινοί ψεκασµοί: 1lit./30lit. νερού (σε δένδρα).
Θερινοί ψεκασµοί: 1lit./100lit. νερού (σε δένδρα) - 1lit./150lit. νερού
(σε κηπευτικά) αργά το απόγευµα.
Συνδυαστικότητα: Εάν προηγηθεί ψεκασµός µε λάδια ή captan να
εφαρµόζεται αφού περάσουν 15 ηµέρες. Συσκευασία: 1lit.
ECOCIDE: Βιολογικό διαφυλλικό για έντοµα
Μια καλή εναλλακτική λύση αντί χηµικών για τον έλεγχο
Αφίδων, Αλευρώδη, Τζιτζικακιών, Θρίπων, Ψευδόκοκκων.
∆οσολογία: 250ml./50lit. νερού για όλες τις καλλιέργειες ανά 10-15
ηµέρες.
Συσκευασία: 250ml.
ΚΟΥΠΡΙΚ ΑΖΩΤ: ∆ιαφυλλικό Χαλκού
Σύνθεση: Ν Βραδείας Αποδέσµ. 14% - Cu 3% - Κ2Ο 2,5%
∆οσολογία: Αχλάδια (εκτός Κοντούλα): Για το Βακτηριακό κάψιµο:
250ml./100lit. νερού διαφυλλικά, στο ροζ µπουµπούκι.
Φασόλι, Πατάτα: Για Φουζάριο, Σκωριάση, Βακτήρια: 250ml./50lit.
νερού διαφυλλικά, ανά 20-30 ηµέρες µέχρι τη συγκοµιδή.
Κηπευτικά, Τοµάτα: Για Φυτόφθορα, Φουζάριο, Βακτήρια:
250ml./100lit. νερού διαφυλλικά ανά 15 ηµέρες µέχρι τη συγκοµιδή.
Συνδυαστικότητα: ∆ε συνδυάζεται µε Aliette, Thiram, Karathane, Θερινό
πολτό, Ενδοσουλφάν σκόνη. ∆εν εφαρµόζεται σε Κοντούλα αχλάδια όσο έχει
καρπούς, µαρούλι, τριανταφυλλιά. Συσκευασία: 250ml.
ΚΟΥΠΡΙΚ ΦΩΣΦΑΤΕ: Φωσφονικά ιόντα για µύκητες-βακτήρια
Σύνθεση: CuO 8% - P2Ο5 34%
∆οσολογία-Εφαρµογές: Σε δένδρα, κηπευτικά για Φυτόφθορα,
Ασθένειες λαιµού εφαρµόστε 250ml./100m² µε ριζοπότισµα.
Συσκευασία: 250ml.
ΒΙΟ-ΣΙ∆ΗΡΟΣ: ∆ιαφυλλικό Σιδήρου µε ελεύθερα αµινοξέα
25%
Σύνθεση: Πρωτεϊνικός παράγοντας 18% - Ν 2% - Fe 3% - MgΟ 0,1%
∆οσολογία: 250ml./100lit. νερού διαφυλλικά ή 250ml./50m² µε
ριζοπότισµα Συσκευασία: 250ml.
0,4%
µε
-
ΒΙΟ-LIPAN FYT: Βιολογικός ενεργοποίητης θρέψης
Σύνθεση: Πρωτεϊνικός παράγοντας 18% - Ν 2% - MgΟ
Fe 0,4% - CaΟ 0,2% - Zn 0,1% - B 0,1%
∆οσολογία: 250ml./50lit. νερού διαφυλλικά ή 250ml./50m²
ριζοπότισµα.
Συσκευασία: 250ml.
1