BIOCHELAT Fe

Αποτελεσµατική και γρήγορη δράση
ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Οργανικό – υδατοδιαλυτό παρασκεύασµα Σιδήρου για την πρόληψη και αντιµετώπιση της χλώρωσης σε:
¾ ∆ενδρώδεις καλλιέργειες
¾ Κηπευτικά και ανθοκοµικά φυτά
ΣΥΝΘΕΣΗ:Χηλικός σίδηρος (Fe) 6% υπό µορφή άλατος νατρίου του χηµικού συµπλόκου Fe EDDHMA.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
A. Ριζοπότισµα:
∆ιαλύετε τη συνιστώµενη δόση σε ποσότητα νερού ανάλογη µε το µέγεθος του φυτού. Υπολογίζεται οτι
χρειάζονται 10 περίπου λίτρα νερό για κάθε δένδρο, 5 λίτρα νερό για κάθε πρέµνο και 100 κυβ. εκατ. για κάθε
φυτό στα καλλωπιστικά, κηπευτικά και φράουλες.
Ποτίζετε τα δένδρα στις ρίζες οµοιόµορφα, είτε σε κυκλικά αυλάκια που σκάβονται στα όρια του φυλλώµατος,
είτε µοιράζοντας το διάλυµα σε 4-10 τρύπες, 10-30 εκατοστά βάθος, στο έδαφος κάτω από το φύλλωµα.
Σκεπάζετε κατόπιν µε χώµα τα αυλάκια ή τις τρύπες.
B. Στάγδην άρδευση:
Ανοίγετε τρύπα στο έδαφος στο σηµείο που πέφτει το νερό.
•
•
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ενδρώδεις καλλιέργειες :
Η εφαρµογή να γίνεται µια φορά στο τέλος του χειµώνα.
Κηπευτικά-Ανθοκοµικά φυτά:
Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Χρησιµοποιείτε αµέσως µε την εµφάνιση ενδείξεων σιδηροπενίας
του φυτού.
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ: Το Biochelat Fe A12S χρησιµοποιείται για την πρόληψη και θεραπεία της χλώρωσης που
οφείλεται σε τροφοπενία σιδήρου. Απορροφάται από το ριζικό σύστηµα.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Αµπέλι
Κηπευτικά
Καλλωπιστικά
Εσπεριδοειδή νεαρά
Εσπεριδοειδή µεγάλα
Μηλοειδή
Πυρηνόκαρπα
Νεαρά δένδρα
Μεγάλα δένδρα
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (γρ.
ανά δέντρο ή φυτό)
10-20
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
(γρ. ανά δέντρο ή φυτό)
30-40
1γρ/λίτρο
35-65
70-100
2γρ/λίτρο
75-105
150-200
30-50
60-80
60-80
100-120
Για τον υπολογισµό της δόσης, λαµβάνετε υπ’όψη σας το µέγεθος των φυτών, την ένταση της χλώρωσης και την
ποιότητα του εδάφους. Μερικες δόσεις είναι αποτελεσµατικές σε ελαφρά και διαπερατά εδάφη, σε συνδυασµό µε
3-4 διαδοχικά ποτίσµατα. Για εδάφη ασβεστούχα, µε υφάλµυρο νερό άρδευσης, απαιτούνται υψηλότερες δόσεις.
Επίσης, υψηλές δόσεις απαιτούνται για µεγαλύτερα φυτά και για προχωρηµένα στάδια χλώρωσης.
Τα αποτελέσµατα εφαρµογής του προϊόντος φαίνονται µέσα σε 8 ηµέρες καθώς τα συµπτώµατα της χλώρωσης
υποχωρούν.
ΒΙΟΕΡΓΕΞ ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.