Αξιότιμοι κύριοι/ες, Η OpenAcademy διοργανώνει το

ΠΛ-ΔΔ04/03
Έκδοση: 1 / 1.11.2014
Αρ. Πρωτ.
:
07/2015
Θεσσαλονίκη
:
10.02.2015
Προς
: Διεύθυνση Οικονομικών
Υπ' όψιν : Διευθυντών / Στελεχ ών Τμημάτων
Θέμα
: "Διαχείριση Προσωπικού - OTS"
Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Η OpenAcademy διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σας
προσκαλεί:
ημερομηνία
σεμινάριο
πόλη
06.03.2015
Διαχείριση Προσωπικού - OTS
Θεσ/νίκη
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Άγγελος Παμπουκίδης
Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
OpenAcademy
Γιαννιτσών 90, 546 27, Θεσσαλονίκη | P2310 590 196 | F2315 515 262 | [email protected] | www.bluevalue.gr
ΠΛ-ΔΔ04/03
Έκδοση: 1 / 1.11.2014
κωδικός ots.016.01
τίτλος Διαχείριση Προσωπικού - OTS
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης
περιγραφή Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών σε Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και
Δήμους αναφορικά με το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης Προσωπικού.
Απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων Προσωπικού Περιφερειακών
Αυτοδιοικήσεων και Δήμων, παρέχοντάς τους εργαλεία διαχείρισης
Προσωπικού (αυτόματη παρακολούθηση μεταβολών προσωπικού, έκδοση
απευθύνεται
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αποφάσεων οργάνων) και ειδικότερα την
υποστήριξη της ορθής ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των
συστημάτων συλλογής στοιχείων Προσωπικού.
 Επεξήγηση όλων των πεδίων που απαιτούνται για την ορθή απεικόνιση
του φακέλου του Εργαζομένου (πραγματικού χρόνου υπηρεσίας, χρόνου
που χρησιμοποιείται για την βαθμολογική κατάσταση, αναγνώριση
προϋπηρεσίας κτλ)
περιεχόμενο
 Καταχώριση και Παρακολούθηση Αδειών που αφορούν το γραφείο
Προσωπικού.
 Επεξήγηση τρόπου συμφωνίας στοιχείων Προσωπικού για τον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας.
 Κατασκευή custom εκτυπώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
διάρκεια
κόστος συμμετοχής
παρεχόμενο υλικό
τόπος
ημερομηνία
ώρες διεξαγωγής
εισηγητές
5 ώρες (1 ημέρα)
€140 / άτομο ανά ημέρα
εκπαιδευτικό υλικό & βεβαίωση παρακολούθησης
OpenAcademy (Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσών 90, 1ος όροφος)
06.03.2015
09.00 – 14.00 (ώρα προσέλευσης 08.45)
OTS Α.Ε.
Open Academy |2
ΠΛ-ΔΔ04/03
Έκδοση: 1 / 1.11.2014
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
σεμινάριο:
Διαχείριση Προσωπικού - OTS
οργανισμός:
ονοματεπώνυμο
υπευθύνου:
διεύθυνση εργασίας:
τηλ:
fax:
e-mail:
στοιχεία συμμετεχόντων
όνομα - επώνυμο
τηλ
e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
συνολικό κόστος για τον Οργανισμό
(σημειώστε τo τελικό καθαρό ποσό για το σύνολο των ατόμων)
εγκριτική απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας
σημειώστε την εγκριτική απόφαση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων και την
πληρωμή του σεμιναρίου εντός μηνός από την τιμολόγησή του.
Η τιμολόγηση γίνεται στο τέλος της εκπαίδευσης.
Παρατηρήσεις:
όνομα υπευθύνου: ______________________________________________
ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα Υπηρεσίας
αποστείλετε συμπληρωμένη την αίτηση μέσω fax (2315 515 262),
με σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου
για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την
κα. Εύη Ηπειρώτη. 2310 590 196, [email protected]
Open Academy |3
κόστος
ΠΛ-ΔΔ04/03
Έκδοση: 1 / 1.11.2014
η εταιρεία
Η OpenAcademy αποτελεί έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό φορέα που
εξειδικεύεται στην εκπαίδευση υπαλλήλων και στην επιμόρφωση στελεχών
δημοσίων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η εκπαίδευση για εμάς είναι ένα κεφάλαιο εξαιρετικής σπουδαιότητας
στο οποίο επικεντρωνόμαστε με ιδιαίτερη έμφαση.
Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία μας με την O.T.S. σας
παρέχουμε υψηλού επιπέδου και ποιότητας εκπαίδευση (O.T.S. certified
experts)
στην
σωστή
χρήση
και
διαχείριση
των
εφαρμογών
που
χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες του φορέα σας.
Η
OpenAcademy
εξασφαλίζοντας
στρατηγική
συνεργασία
με
κορυφαίους εισηγητές, όπως με τον συγγραφέα - μελετητή, κ. Ιωάννη
Θεοδώρου, σας παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση σε όλα τα επίκαιρα
ζητήματα θεσμικού πλαισίου καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη με
άμεσες λύσεις σε θέματα που άπτονται των καθημερινών λειτουργιών των
Υπηρεσιών.
Open Academy |4