close

Enter

Log in using OpenID

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 2. stav 1. Pravilnika o
uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova („Službene novine Federacije
BiH”, broj 7/11, 28/11, 61/11, 61/12 i 101/12), na 403. sjednici održanoj 29. 4. 2014. godine, usvojila je
ažuriranu
LISTU REVIZORSKIH DRUŠTAVA ZA PRUŽANJE USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH FONDOVA
Red.
br.
1.
2.
Podaci o revizorskom društva
Društvo za reviziju i usluge „ZUKO“ doo Sarajevo
Ahmeta Ljubunčića 22, Sarajevo
Tel/fax: 33 752 930
e-mail: [email protected]
Ovlašteni revizori u Društvu:
Biljana Ekinović (investicijski savjetnik)
Nermin Zuko
Zuhra Eskić
„Deloitte“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju,
računovodstvo i finansijski konsalting doo Sarajevo
Jadranska bb, Sarajevo
Tel: 33 277 560
Fax: 033 277 561
Web: www. deloitte.com/ba
Ovlašteni revizori u Društvu:
Sead Bahtanović
Sabina Softić
Sabina Begić-Fukelj
Mirza Bihorac
Investicijski savjetnik u Društvu:
Društvo nema uposlenog investicijskog savjetnika od 05.4.2014.
godine
3.
Društvo za reviziju „BAKER TILLY RE OPINION“ doo
Sarajevo
Grbavička 4/IV, Sarajevo
Tel: 33 218 829; 552 150
Fax: 033 552 152
Ovlašteni revizori u Društvu:
Nihad Fejzić
Lejla Kaknjo
Berna Šljokić
Samir Đanan
Investicijski savjetnik u Društvu:
Aldijana Gabela
Broj i datum
rješenja o uvrštenju
Broj: 05/3-19-69/11 od
24.3.2011. god.
Prijava obnovljena 28.3.2012.
godine akt.br.05/3-49-557/12
Prijava obnovljena
04.4.2013. godine akt.br.05/349-579/13
Prijava obnovljena
03.4.2014. godine akt.br.05/349-624/14
Broj: 05/3-19-187/11 od
09.6.2011. god.
Prijava obnovljena 30.8.2012.
godine akt.br.05/3-49-2211/12
Prijava obnovljena
30.10.2013. godine akt.br.05/349-2255/13
Napomena: 29.4.2014. godine
evidentirana prijava promjene
podataka o uposlenim u
Društvu.
Društvo određen rok od 60 dana
da dostavi dokaze o ispunjavnju
uslova u pogledu upošljvanja
osobe za položenim ispitom za
investicijskog savjetnika.
Broj: 05/3-19-213/11 od
23.6.2011. god.
Prijava obnovljena 30.8.2012.
godine akt.br.05/3-49-1976/12
Prijava obnovljena 19.9.2013.
godine akt.br.05/3-49-2051/13
Prijava obnovljena 29.4.2014.
godine akt.br.05/3-49-699/14
4.
5.
Društvo za reviziju „EXPERT“ doo Zenica
Bulevar Kulina bana 28b, Zenica
Tel/Fax: 032 203 110; 061 791 882
e-mail: [email protected]
Ovlašteni revizori u Društvu:
Zinka Fetahović(investicijski savjetnik)
Merdžana Sijamija
Društvo „REVIK“ doo Sarajevo, REVIZIJA,
RAČUNOVODSTVO I KONSALTING
Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Te/Fax: 033 200 383; 226 289
e-mail: [email protected]
Ovlašteni revizori Društva:
Milan Novokmet
Edin Udovčić
Investicijski savjetnik u Društvu:
Kenan Kapetanović
Zaključno sa red.br.5.
Sarajevo, 29.4. 2014. godine
Broj: 05/1-19-253/11 od
04.8.2011. god.
Prijava obnovljena 02.8.2012.
godine akt.br.05/3-49-1925/12
Prijava obnovljena 06.8.2013.
godine akt.br.05/3-49-1807/13
Broj: 05/3-19-306/11 od
18.8.2011. god.
Prijava obnovljena 30.8.2012.
godine akt.br.05/3-49-1951/12
Prijava obnovljena 19.9.2013.
godine akt.br.05/3-49-2094/13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
16 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content