ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
2011-2013
1
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής αποτελεί κορυφαία
πράξη, διότι αυτοί οι οποίοι ασκούν δημόσια εξουσία αποδίδουν τον
οφειλόμενο λογαριασμό για τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική κατάσταση
του Δήμου, τα έσοδα, τα έξοδα, τα έργα υποδομής και την εξασφάλιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, κατά την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής
δράσης, όπως αυτό εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα.
Ως Δημοτική αρχή αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Στυλίδας 1Η
Ιανουαρίου 2011, πριν 40 περίπου μήνες έχοντας πλήρη συναίσθηση και βούληση για
την τήρηση των προεκλογικών μας υποσχέσεων. Με τη ψήφο εμπιστοσύνης των
δημοτών του Δήμου, ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε ένα μοντέλο διοίκησης, το όποιο
στηρίζεται σε αρχές, αξίες και διαφάνεια.
Η πρώτη μας δέσμευση ήταν η συνένωση των τριών πρώην Δήμων (Στυλίδος,
Εχιναίων και Πελασγίας), έγκαιρα με τρόπο οργανωμένο ο οποίος θα εξασφάλιζε την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του ενιαίου
πλέον Δήμου Στυλίδας. Μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά, ότι επιτύχαμε τη
συνένωση σε συνεργασία με το αξιόλογο προσωπικό του Δήμου, γεγονός που
αποδεικνύεται αρχικά με την απόκτηση πιστοποιητικών Διαχειριστικής Επάρκειας
δικαιούχων εφαρμογής πράξεων ΕΣΠΑ, στις 01/03/2011 και 21/10/2011 για τις
οικονομικές, διοικητικές, τεχνικές υπηρεσίες καθώς και το γραφείο προγραμματισμού.
Σε συνεργασία με το προσωπικό του δήμου, προσπαθήσαμε να προβούμε στη
σωστή οικονομική διαχείριση με το εξορθολογισμό των δαπανών, μέσα από τον
προγραμματισμό και την τακτοποίηση, για να υπάρχει συνεχής ανάπτυξη συγχρόνως
με την βιωσιμότητα του Δήμου, εάν και στα οικονομικά έτη από 2011 έως και 2014,
οι τακτικές επιχορηγήσεις του Δήμου Στυλίδας, μειώθηκαν κατά 70% ενώ η
μείωση του προσωπικού τα έτη αυτά ανήρθε στα 40%.
Ο κύριος στόχος μας για τη δημιουργία ενός ομοιογενή δήμου με κοινωνικά
και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά,
ενεργοποιήθηκε με τα έργα υποδομής που
εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής και υγείας των πολιτών καθώς και την προστασία
του περιβάλλοντος, μέσα στη οικονομική δυσχέρεια των τελευταίων ετών,
Αξιοποιήσαμε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία ύψους 36.000.000€, για το περιβάλλον, την αποχέτευση, τους
βιολογικούς καθαρισμούς, τη διαχείριση των νερών, τον οδοφωτισμό και την
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Α. Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Εξασφαλίσαμε
δωρεάν
παροχή
πρωτοβάθμιας
υγειονομικής
περίθαλψης από γιατρούς σε κάθε χωριό του Δήμου

Διατηρήσαμε το Κέντρο Υγείας Στυλίδας ενισχύοντας το με στελέχωση
επιπλέον ειδικοτήτων γιατρών (Μικροβιολόγου και Παιδιάτρου)

Εξασφαλίσαμε δωρεάν πετρέλαιο για όλα τα εκπαιδευτικά έτη από το 2011
έως και σήμερα, για σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου

Ενισχύσαμε και υποστηρίξαμε αμέριστα το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Υλοποιήσαμε δωρεάν δράση προληπτικής ιατρικής /οδοντιατρικής/
οφθαλμιατρικής /ΩΡΛ, στα πλαίσια του προγράμματος «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»,
σε παιδιά και εφήβους του Δήμου
Β.
Με
γνώμονα
την
καθημερινότητα
του
δημότη
λειτούργησε
αποτελεσματικά

Υποδειγματική καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων

Αποκομιδή σκουπιδιών σε κάθε γωνία του Δήμου (17 χωριών), με διπλές
βάρδιες σε περιόδους αιχμής, αν και μειωμένο προσωπικό στην καθαριότητα
κατά 50%

Συντήρηση των χώρων πρασίνου, πλατειών και παιδικών χαρών και χώρων
αθλητισμού

Καθαριότητα των ακτών (περίπου 70km)

Οδοφωτισμός και φωτισμός πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων

Συντήρηση του οδικού δικτύου και ασφαλτοστρώσεις

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας με ιδία μέσα
Γ. Με γνώμονα τη βελτίωση μεταφορών του δημότη

Εξασφαλίσαμε τη διάνοιξη, κατασκευή και ασφαλτόστρωση του παράδρομου
δρόμου των διοδίων Πελασγίας για την δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων

Εξασφαλίσαμε την συνέχιση και ολοκλήρωση της ΠΑΘΕ (παράκαμψη της
Στυλίδας)

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις
επιπλέον μελέτες για την ωρίμανση και αδειοδότηση του λιμανιού της
Στυλίδας, ενώ ήδη υπερδέσμευτηκε ποσού περίπου 11 εκ € από το νέο
3
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΣΠΑ, στη θεματική προτεραιότητα συνδυασμένων μεταφορών για την
εκβάθυνση και αξιοποίηση αυτού
Δ. Με γνώμονα την τόνωση της αγοράς εργασίας

Λειτουργήσαμε από τους πρώτους μήνες της δημοτικής αρχής γραφείο
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αλλά και γραφείο
επιχειρηματικότητας για την πρόσβαση στη γνώση όσο αναφορά στη
δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς αγροτικής ανάπτυξης, αλιείας, τουρισμού
και μεταποίησης

Συμμετείχαμε
σε
Πανελλήνιες
εκθέσεις,
προβάλλοντας
τα
συγκριτικά
πλεονεκτήματα των τουριστικών διαδρομών του Δήμου
Δ. Με γνώμονα τη συνεργασία με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς
ολοκληρώνεται

Λειτουργήσαμε από το 2012 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με προγράμματα
Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας

Συνεργασία με το Τεχνολογικό Ίδρυμα Περιφέρειας και το Πανεπιστήμιο
Πειραιά, για την υποβολή και εκπόνηση προγραμμάτων μέσο Horizon 2020,
που αφορούν την Έρευνα και την καινοτομία στους παρακάτω τομείς:
 Αγροτικές καλλιέργειες
 Ανάπτυξη Θαλασσίου πλούτου
 Δασοπροστασία
 Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
 Εξ αποστάσεως έλεγχος υγείας

Διαπραγμάτευση με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εκμετάλλευση
εγκαταλειμμένων
εργοστασίων
της
περιοχής
για
δημιουργία
εμποροδιακομιστικού κέντρου της Περιφερείας, συνδυάζοντας το λιμάνι της
Στυλίδας και το σιδηροδρομικό δίκτυο.
4
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ο Δήμος και κάθε υπηρεσία του, προκειμένου οποιαδήποτε διαδικασία να γίνεται με
διαφανή τρόπο τηρεί πιστά:

Σύστημα διακυβέρνησης «Διαύγεια»

Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης

Σύστημα διαχείρισης τελών

Διπλογραφικό σύστημα

Το Μητρώο Δεσμεύσεων του προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Το κόμβο Διαλειτουργικότητας Οικονομικών Δεδομένων του Υπουργείου
Εσωτερικών

Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Από τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας προκύπτουν τα εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
2011
8.207.677,38 €
6.417.840,13 €
2012
8.519.772,98 €
7.419.402,02 €
2013
9.762.342,87 €
8.645.475,74 €
Α. ΕΣΟΔΑ - 2011
Το 2011 είχαμε εισπραχθέντα έσοδα ύψους 8.207.677,38 € τα οποία αναλύονται
ως εξής:
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 4.327.000,64 €
[Έσοδα από ακίνητη περιουσία, από κινητή περιουσία, από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα , από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, φόροι και
εισφορές, έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(ΚΑΠ), λοιπά τακτικά
έσοδα].
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 1.161.715,74 €
5
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
[Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, έκτακτες επιχορηγήσεις
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, επιχορηγήσεις για επενδύσεις, δωρεέςκληρονομιές-κληροδοσίες, προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα, λοιπά έκτακτα
έσοδα].
3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: 189.321,56 €
(Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.: 118.376,44
€
[Εισπράξεις από δάνεια, εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη].
5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 774.610,23 €
[Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου, επιστροφές χρημάτων]
6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.636.652,77 €
Β. ΕΣΟΔΑ- 2012
Το 2012 είχαμε εισπραχθέντα έσοδα ύψους 8.519.772,98 € τα οποία αναλύονται
ως εξής:
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 3.511.855,09 €
[Έσοδα από ακίνητη περιουσία, από κινητή περιουσία, από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα , από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, φόροι και
εισφορές, έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(ΚΑΠ), λοιπά τακτικά
έσοδα].
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 1.784.054,39 €
[Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, έκτακτες επιχορηγήσεις
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, επιχορηγήσεις για επενδύσεις, δωρεέςκληρονομιές-κληροδοσίες, προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα, λοιπά έκτακτα
έσοδα].
3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: 320.730,19 €
(Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.: 57.452,29 €
[Εισπράξεις από δάνεια, εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη].
5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 981.102,26 €
6
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
[Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου, επιστροφές χρημάτων]
6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.864.578,76 €
Γ. ΕΣΟΔΑ - 2013
Το 2013 είχαμε εισπραχθέντα έσοδα ύψους 9.762.342,87 € τα οποία αναλύονται
ως εξής:
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 3.210.962,57 €
[Έσοδα από ακίνητη περιουσία, από κινητή περιουσία, από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα , από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, φόροι και
εισφορές, έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(ΚΑΠ), λοιπά τακτικά
έσοδα].
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 4.066.346,18 €
[Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, έκτακτες επιχορηγήσεις
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, επιχορηγήσεις για επενδύσεις, δωρεέςκληρονομιές-κληροδοσίες, προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα, λοιπά έκτακτα
έσοδα].
3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: 444.867,59 €
(Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.: 106.287,36
€
[Εισπράξεις από δάνεια, εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη].
5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 833.508,21 €
[Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου, επιστροφές χρημάτων]
6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.100.370,96 €
7
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Α. ΕΞΟΔΑ - 2011
Το 2011 είχαμε πληρωθέντα έξοδα ύψους 6.417.840,13 € τα οποία αναλύονται ως
εξής:
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 1.429.613,69 €
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 806.232,33 €
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
31.380,69 €
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 1.131.564,96
€
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 425.582,84 €
6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 865.142,74 €
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 206.538,72 €
8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ: 13.306,98 €
9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 464.711,44 €
10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 1.043.765,74 €
[Πληρωμές για υποχρεώσεις (Π.Ο.Ε.)]
Β. ΕΞΟΔΑ - 2012
Το 2012 είχαμε πληρωθέντα έξοδα ύψους 7.419.402,02 € τα οποία αναλύονται ως
εξής:
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 1.523.755,99 €
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 653.479,23 €
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
117.589,04 €
8
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 1.166.589,97
€
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 898.217,57 €
6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 880.808,61 €
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 108.138,52 €
8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ: 30.232,95 €
9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 678.264,09 €
10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 1.362.326,05 €
[Πληρωμές για υποχρεώσεις (Π.Ο.Ε.)]
Γ. ΕΞΟΔΑ - 2013
Το 2013 είχαμε πληρωθέντα έξοδα ύψους 8.645.475,74 € τα οποία αναλύονται ως
εξής:
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 994.901,44 €
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 554.851,49 €
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
105.623,27 €
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 909.066,13 €
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 3.971.008,18 €
6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 558.450,72 €
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 138.925,71 €
8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ: 2.950,00 €
9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 433.391,72 €
10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 976.307,08 €
[Πληρωμές για υποχρεώσεις (Π.Ο.Ε.)]
9
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
10
Α/Α
1
Κ.Α.
Αριθ. Τεχνικού
Προγράμματος
Σύμβαση
Προϋπολογισμός Σύμβασης
με Φ.Π.Α.
ΑΔΑ Σύμβασης
Αριθ. Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Έγκρισης Περιφέρεια
Αριθ. Απόφαση
Αναμόρφωσης Δ.Σ.
ΑΔΑ Απόφασης
Αναμόρφωσης ΔΣ
ΑΔΑ Έγκρισησς Αποφασεων
Αναμορφωσης Δ.Σ.
70.7413.0003
---------
16272/22-11-11
8.979,00
457ΛΩ1Ζ-1ΘΟ
75/2011
---------
---------
---------
---------
Β4ΒΠΩ1Ζ-5ΞΛ
Παρατηρήσεις
Διαδικασία ανάθεσης
Απευθείας
Γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση
κατολισθητικών φαινομένων Ραχών
Επωνυμία αναδόχου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Συμεών Κοτσαϊλίδης
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ 2011
11
Α/Α
1
Κ.Α.
Αριθ. Τεχνικού
Προγράμματος
Σύμβαση
Προϋπολογισμός Σύμβασης
ΑΔΑ Σύμβασης
Αριθ. Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Έγκρισης Περιφέρεια
Αριθ. Απόφαση
Αναμόρφωσης Δ.Σ.
ΑΔΑ Απόφασης
Αναμόρφωσης ΔΣ
ΑΔΑ Έγκρισησς Αποφασεων
Αναμορφωσης Δ.Σ.
30.7322.0002
---------
5195/11-04-12
25.581,44
Β4ΩΓΩ1Ζ-Π9Τ
50/2012
Β499Ω1Ζ-ΥΞΘ
Β492ΟΡ10-Ω9Φ
---------
---------
---------
Παρατηρήσεις
Διαδικασία ανάθεσης
Ανάθεση με διαπραγμάτευση
Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Δ.
Στυλίδας
Επωνυμία αναδόχου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ευάγγελος Μπλούνας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ 2012
12
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Επωνυμία αναδόχου
Διαδικασία ανάθεσης
Κ.Α.
Αριθ. Τεχνικού
Προγράμματος
Σύμβαση
Προϋπολογισμός Σύμβασης
με Φ.Π.Α.
ΑΔΑ Σύμβασης
Αριθ. Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Έγκρισης Περιφέρεια
Αριθ. Απόφαση
Αναμόρφωσης Δ.Σ.
ΑΔΑ Απόφασης
Αναμόρφωσης ΔΣ
ΑΔΑ Έγκρισησς Αποφασεων
Αναμορφωσης Δ.Σ.
1
Επικαιροποίηση της μελέτης: "Μελέτη
δικτύου αποχέτευσης - προμελέτη
βιολογικού καθαρισμού στο Δ.Δ. Γλύφας"
της πράξης "Διαχείριση λυμάτων ευρύτερης
παραλιακής ζώνης Καραβόμυλου - Ραχών"
Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός
25.7413.0004
---------
6251/20-05-13
37.295,80
ΒΕΝ5Ω1Ζ-9ΡΞ
28/2013
ΒΕΔ2Ω1Ζ-ΩΒΗ
---------
---------
---------
---------
Παρατηρήσεις
Α/Α
Α.Ε.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΑΠΤΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ -ΗΛΙΑΣ
ΤΑΡΝΑΡΑΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ 2013
13
1
Αποκατάσταση οδοστρώματος Οδού
Διολέτη
Γεώργιος Τσώμος
Απευθείας
30.7323.0031
---------
290/10-01-12
7.057,37
ΒΟΝΤΩ1Ζ-ΟΙ9
102/2011
4570Ω1Ζ-ΜΜ4
45Ψ6ΟΡ10-7ΡΚ
---------
---------
---------
2
Κατασκευή Νησίδας Πράσινου Τ.Κ.
Ραχών
Ευθύμιος Μπουραζάς
Απευθείας
35.7326.0001
---------
289/10-01-12
3.410,53
ΒΟΝΤΩ1Ζ-ΞΞΨ
103/2011
4570Ω1Ζ-Ι54
45Ψ6ΟΡ10-ΠΕ6
---------
---------
---------
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Παρατηρήσεις
ΑΔΑ Έγκρισησς
Αποφασεων Αναμορφωσης
Δ.Σ.
ΑΔΑ Απόφασης
Αναμόρφωσης ΔΣ
Αριθ. Απόφαση
Αναμόρφωσης Δ.Σ.
ΑΔΑ Έγκρισης Περιφέρεια
ΑΔΑ Απόφασης Ο.Ε.
Αριθ. Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Σύμβασης
Προϋπολογισμός Σύμβασης
με Φ.Π.Α.
Σύμβαση
Αριθ. Τεχνικού
Προγράμματος
Κ.Α.
Διαδικασία ανάθεσης
Επωνυμία αναδόχου
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΓΑ 2011 (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)
14
4
Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων παιδότοπων Δημοτικών Ενοτήτων
Στυλίδας
5
Συντηρήσεις Δομικών Στοιχείων
(κατασκευών) Δήμου Στυλίδας
Φώτιος Τζοβάρας
Απευθείας
30.7322.0008
---------
16033/17-11-11
7.200,42
457ΩΩ1Ζ-ΞΟ3
83/2011
45Β8Ω1Ζ-ΛΒΡ
457ΚΟΡ10-9ΡΝ
---------
---------
---------
6
Κατασκευή τεχνικού όμβριων υδάτων
περιοχής Αγίας Μαρίνας
Απευθείας
25.7312.0014
---------
2307/24-02-12
4.173,11
Β44ΧΩ1Ζ-ΛΝΕ
120/2011
45ΨΞΩ1Ζ-6ΞΨ
ΒΟΝΜΟΡ10-32Τ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
45Ψ6ΟΡ10-ΡΧ6
4570Ω1Ζ-7Η8
100/2011
ΒΟΝΤΩ1Ζ-ΞΥΥ
7.055,21
291/10-01-12
---------
35.7332.0004
Απευθείας
---------
---------
---------
45Ψ6ΟΡ10-3ΧΩ
4570Ω1Ζ-ΜΑΡ
101/2011
Β4ΩΡΩ1Ζ-Θ4Σ
7.051,59
2309/24-02-12
---------
30.7323.0030
Απευθείας
Γεώργιος Μπεζάτης
Διαμόρφωση καταστρωμάτων οδών
Τ.Κ. Ραχών και Ανύδρου
Γεώργιος Τσιαμπούλας
3
Παρασκευάς Φούντας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
15
8
Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ.
Ανύδρου
Φώτιος Τσούτσικας
9
Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ.
Νεράιδας
Χαράλαμπος Αθανασιάδης
Απευθείας
30.7323.0009
---------
16304/23-11-11
9.675,75
457ΛΩ1Ζ-8ΗΕ
84/2011
45ΒΧΩ1Ζ-Ε51
457ΚΟΡ10-8ΒΕ
---------
---------
---------
10
Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ.
Λογγιτσίου
Απευθείας
30.7311.0003
---------
16109/18-11-11
5.234,53
4576Ω1Ζ-ΑΨ2
78/2011
45ΠΧΩ1Ζ-24Ω
45ΒΣΟΡ10-4ΙΔ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
457ΚΟΡ10-29Χ
45ΒΧΩ1Ζ-ΟΟΔ
86/2011
457ΛΩ1Ζ-ΞΛΞ
8.598,53
16305/23-11-11
---------
30.7323.0010
Απευθείας
Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Αχλαδίου
---------
---------
---------
ΒΟΝΜΟΡ10-ΩΨΔ
45ΨΞΩ1Ζ-ΞΒ4
121/2011
Β44ΜΩ1Ζ-ΩΞΦ
7.118,67
2304/24-02-12
---------
30.7323.0018
Απευθείας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
7
Ευθύμιος Μπουραζάς
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
16
12
Αποκατάσταση τοιχίου περίφραξης
κοιμητηρίου Πελασγίας
13
Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Δ.Ε.
Πελασγίας
Χρήστος Αυγέρης
Απευθείας
30.7323.0021
---------
2305/24-02-12
12.246,38
Β44ΝΩ1Ζ-705
111/2011
4565Ω1Ζ-96Η
45Ψ6ΟΡ10-Α2Φ
---------
---------
---------
14
Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ.
Ραχών
Απευθείας
20.7325.0005
---------
16303/23-11-11
4.857,46
457ΛΩ1Ζ-9Ο0
88/2011
45ΒΧΩ1Ζ-ΝΑΛ
457ΚΟΡ10-ΡΥ2
---------
---------
---------
---------
---------
---------
457ΚΟΡ10-1ΚΠ
45Β8Ω1Ζ-ΛΜΝ
89/2011
457ΕΩ1Ζ-ΠΨΞ
6.273,00
16210/22-11-11
---------
30.7311.0006
Απευθείας
---------
---------
---------
45Ψ6ΟΡ10-ΥΦ6
4565Ω1Ζ-9ΥΗ
110/2011
Β44ΧΩ1Ζ-Ο1Φ
12.249,94
2306/24-02-12
---------
30.7311.0004
Απευθείας
Χαράλαμπος Καρβέλης
Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ.
Νεράιδας
Γεώργιος Μπεζάτης
11
Χαράλαμπος Αθανασιάδης
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
17
15
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ.
Λογγιτσίου
---------
---------
---------
ΒΟΝΜΟΡ10-Θ4Θ
45ΨΨΩ1Ζ-ΑΦ2
122/2011
Β4ΩΡΩ1Ζ-ΗΗ9
12.287,85
2308/24-02-12
---------
30.7323.0006
Απευθείας
Ευθύμιος Μπουραζάς
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
18
1
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ.
Καραβόμυλου
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
30.7323.0026
---------
16256/30-10-12
6.824,97
Β43ΔΩ1Ζ-8Σ8
130/2012
Β4ΤΧΩ1Ζ-Σ2Θ
Β43ΛΟΡ10-Ε45
---------
---------
---------
2
Κατασκευή μικρού τεχνικού στη
θέση 'Αη Γιάννης'
Παλαιοκερασίας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
30.7323.0040
---------
778/23-01-13
7.056,00
ΒΕΙΩΩ1Ζ-ΑΧΗ
191/2012
ΒΕΦ8Ω1Ζ-798
ΒΕΦ2ΟΡ10-ΕΟΗ
---------
---------
---------
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Παρατηρήσεις
ΑΔΑ Έγκρισησς
Αποφασεων
Αναμορφωσης Δ.Σ.
ΑΔΑ Απόφασης
Αναμόρφωσης ΔΣ
Αριθ. Απόφαση
Αναμόρφωσης Δ.Σ.
ΑΔΑ Έγκρισης
Περιφέρεια
ΑΔΑ Απόφασης Ο.Ε.
Αριθ. Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Σύμβασης
Προϋπολογισμός
Σύμβασης με Φ.Π.Α.
Σύμβαση
Αριθ. Τεχνικού
Προγράμματος
Κ.Α.
Διαδικασία ανάθεσης
Επωνυμία αναδόχου
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΓΑ 2012 (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)
19
4
Διαμόρφωση δρόμου Προφήτη
Ηλία και κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης Τ.Κ. Πελασγίας
12.250,00
Β4ΛΤΩ1Ζ-ΒΛΑ
5
Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ.
Αυλακίου
Φώτιος Τσούτσικας
Απευθείας
25.7312.0079
---------
17729/07-12-12
11.760,00
Β45ΧΩ1Ζ-Π4Τ
172/2012
Β4Σ9Ω1Ζ-Ι66
Β4Σ9Ω1Ζ-Ι66
---------
---------
---------
6
Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μύλων
Απευθείας
30.7323.0038
---------
16255/30-10-12
6.860,00
Β43ΔΩ1Ζ-ΝΧΡ
129/2012
Β4ΤΧΩ1Ζ-ΦΒΝ
Β43ΛΟΡ10-80Δ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
Β4ΛΕΟΡ10-Σ19
Β4ΡΠΩ1Ζ-ΡΥ3
77/2012
9937/18-06-12
---------
30.7323.0032
Απευθείας
---------
---------
---------
Β4ΣΦΟΡ10-ΞΡΒ
Β42ΖΩ1Ζ-Ρ3Χ
152/2012
Β4ΣΤΩ1Ζ-ΚΒ7
6.847,15
17446/30-11-12
---------
30.7323.0034
Απευθείας
Χρήστος Αυγέρης
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ.
Πελασγίας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
3
Γεώργιος Τσιαμπούλας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
20
Ευθύμιος Μπουραζάς
8
Σύνδεση Δημοτικού Σχολείου
Εχιναίων με το Δίκτυο
Ύδρευσης
Γελωργιος Γώγος
9
Συντήρηση παλιού Δημοτικού
Σχολείου Ανύδρου
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
70.7331.0004
---------
15106/03-10-12
7.056,00
Β434Ω1Ζ-9ΒΧ
125/2012
Β434Ω1Ζ-4ΗΨ
Β4ΘΓΟΡ10-Δ1Τ
---------
---------
---------
10
Ολοκλήρωση κατασκευής
εξωτερικύ δικτύου ύδρευσης
Τ.Κ. Αυλακίου
Απευθείας
25.7312.0078
---------
15107/03-10-12
7.056,00
Β4ΤΧΩ1Ζ-ΜΕΟ
124/2012
Β4ΙΖΩ1Ζ-ΡΟΛ
Β4ΘΓΟΡ10-ΤΘΩ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
Β4ΣΙΟΡ10-ΡΧΟ
Β4ΣΛΩ1Ζ-Ξ9Σ
167/2012
Β45ΑΩ1Ζ-Μ3Χ
6.608,97
17478/03-12-12
---------
25.7312.0045
---------
---------
---------
Β4ΣΙΟΡ10-ΦΔΟ
Β4ΣΛΩ1Ζ-ΙΝΑ
168/2012
Β4Μ1Ω1Ζ-ΗΧΤ
7.054,05
18369/24-12-12
---------
25.7312.0065
Απευθείας
Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης
Οικισμού Λιασικίου
Απευθείας
7
Γεώργιος Τσιαμπούλας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
21
Βελτίωση περίφραξης
Δημοτικού Σχολείου Ραχών
Γεώργιος Τσιαμπούλας
12
Αποκατάσταση χώρου
ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Δ.
Στυλίδας
Αθανάσιος Καρανάσος
Ανοικτή Δημοπρασία
25.7312.0051
---------
18197/19-12-12
189.854,35
ΒΕΦΦΩ1Ζ-ΩΗΛ
116/2012
Β4ΙΖΩ1Ζ-Ρ46
Β4ΘΘΟΡ10-02Υ
---------
---------
---------
13
Κατασκευή αγωγού όμβριων
υδάτων στο Τ.Κ. Καραβομύλου
Πρόχειρος Διαγωνισμός
25.7312.0031
---------
14961/01-10-12
13.130,41
Β4ΤΜΩ1Ζ-ΦΤΜ
109/2012
Β41ΣΩ1Ζ-2ΚΥ
Β4ΓΣΟΡ10-7Χ9
---------
---------
---------
---------
---------
---------
ΒΕΦ2ΟΡ10-Φ5Ω
ΒΕΦ8Ω1Ζ-81Φ
190/2012
ΒΕΙΩΩ1Ζ-ΦΟ3
7.056,00
777/23-01-13
---------
70.7326.0004
Απευθείας
11
Ευστάθιος Χαχόπουλος
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
22
1
Κατασκευή μικρού τεχνικού στην θέση
Ποταμιά Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
30.7326.0002
---------
17639/20-11-13
6.860,01
ΒΛ10Ω1Ζ-Ψ5Σ
152/2013
ΒΛΛΑΩ1Ζ-ΨΧΒ
ΒΛ1ΕΟΡ10-4ΗΜ
---------
---------
---------
2
Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Δ.Κ. Στυλίδας
Φώτιος Τσούτσικας
Απευθείας
25.7312.0012
---------
4010/28-03-13
12.474,00
ΒΕ26Ω1Ζ-06Δ
27/2013
ΒΕΔΦΩ1Ζ-ΓΙΜ
ΒΕΔΣΟΡ10-Α00
---------
---------
---------
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Παρατηρήσεις
ΑΔΑ Έγκρισησς Αποφασεων
Αναμορφωσησ Δ.Σ.
ΑΔΑ Απόφασης
Αναμόρφωσης ΔΣ
Αριθ. Απόφαση
Αναμόρφωσης Δ.Σ.
ΑΔΑ Έγκρισης Περιφέρεια
ΑΔΑ Απόφασης Ο.Ε.
Αριθ. Απόφασης Ο.Ε.
ΑΔΑ Σύμβασης
Προϋπολογισμός Σύμβασης
με Φ.Π.Α.
Σύμβαση
Αριθ. Τεχνικού
Προγράμματος
Κ.Α.
Διαδικασία ανάθεσης
Επωνυμία αναδόχου
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΓΑ 2013 (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)
23
4
Εσωτερική Οδοποιία οικισμού
Κυπαρισσώνα
5
Κατασκευή αποστραγγιστικού όμβριων
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Στυλίδας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
70.7312.0001
---------
9272/27-06-13
6.860,00
ΒΕΖΖΩ1Ζ-5Ε3
79/2013
ΒΕΖΚΩ1Ζ-ΥΝΣ
ΒΕΖ2ΟΡ10-9ΝΑ
---------
---------
---------
6
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
οικισμού Λιασικίου
Απευθείας
25.7312.0044
---------
9992/11-07-13
7.090,95
ΒΛ4ΗΩ1Ζ-6ΕΣ
78/2013
ΒΕΖΕΩ1Ζ-ΖΨΒ
ΒΕΖ2ΟΡ10-ΧΨΞ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
ΒΕΖ2ΟΡ10-5ΣΒ
ΒΕΖΚΩ1Ζ-Φ02
77/2013
ΒΛ49Ω1Ζ-ΚΗΞ
7.029,00
9566/04-07-13
---------
30.7323.0026
Απευθείας
---------
---------
---------
ΒΕΖ2ΟΡ10-ΛΑΩ
ΒΕΖΚΩ1Ζ-ΚΨ6
76/2013
ΒΕΖΖΩ1Ζ-ΡΗΠ
6.762,00
9273/27-06-13
---------
25.7312.0041
Απευθείας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου
ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσώνα
Γεώργιος Μπεζάτης
3
Νικόλαος Μπουραζάς
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
24
Ευθύμιος Μπουραζάς
8
Αντικατάσταση κουφωμάτων πρώην
Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Ραχών
Αθανάσιος Τσουκαράς
9
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αχλαδιού
Γεώργιος Καναπίτσας
Απευθείας
30.7323.0018
---------
23-04-13
6.930,78
---------
50/2013
ΒΕΑ2Ω1Ζ-Τ2Ψ
ΒΕΑΖΟΡ10-Μ0Ω
---------
---------
---------
10
Αποκατάσταση κολώνας φωτισμού στην
είσοδο της Στυλίδας
Απευθείας
20.7325.0002
---------
7970/10-06-13
1.454,39
ΒΕΖ0Ω1Ζ-Π77
69/2013
ΒΕΝΝΩ1Ζ-ΝΕΖ
ΒΕΧΩΟΡ10-73Π
---------
---------
---------
---------
---------
---------
ΒΕΝΔΟΡ10-ΨΜ6
ΒΕΝΗΩ1Ζ-ΖΗΔ
56/2013
ΒΕΖΞΩ1Ζ-ΖΜΩ
7.128,75
7878/07-06-13
---------
70.7331.0005
---------
---------
---------
ΒΕΝΔΟΡ10-517
ΒΕΝΗΩ1Ζ-ΞΗΤ
54/2013
ΒΕΖ0Ω1Ζ-2Κ1
7.128,65
7921/07-06-13
---------
25.7312.0013
Απευθείας
Βελτίωση δημοτικής βρύσης Λογγιτσίου
Δήμου Στυλίδας
Απευθείας
7
Σπυρίδων Βούλγαρης
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
25
Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Τ.Κ. Μύλων
12
Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Εχιναίων
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
70.7323.0027
---------
9274/27-06-13
6.860,00
ΒΕΖΖΩ1Ζ-0ΣΟ
80/2013
ΒΕΖΚΩ1Ζ-ΕΝ4
ΒΕΖ2ΟΡ10-ΙΞ7
---------
---------
---------
13
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΔΕ
Πελασγίας (Έμπροσθεν ιδιοκτησίας
Σιάνου)
Απευθείας
30.7311.0002
---------
7066/27-05-13
12.375,00
ΒΕΧ4Ω1Ζ-8ΥΧ
42/2013
ΒΕΑ2Ω1Ζ-ΜΦΔ
ΒΛ4ΡΟΡ10-ΡΒΗ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
ΒΕΝΔΟΡ10-55Ν
ΒΕΝΓΩ1Ζ-ΞΚ2
55/2013
ΒΕΝΝΩ1Ζ-ΝΓΓ
6.860,00
6769/22-05-13
---------
25.7312.0039
Απευθείας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
11
ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΠΑΤΑΛΑΣ Ο.Ε.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
26
Μικρά αντιπλυμμηρικά στην πόλη της
Στυλίδας
15
Προστασία πηγής και ανάδειξη
περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Μύλων
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
30.7323.0029
---------
19312/19-12-13
4.200,00
13SYMV001796248
184/2013
ΒΛΓΩΩ1Ζ-ΜΝΧ
ΒΛΓΨΟΡ10-8ΔΞ
---------
---------
---------
16
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Μύλων
Απευθείας
30.7323.0023
---------
19307/19-12-13
2.745,00
13SYMV001796119
186/2013
ΒΛΓΩΩ1Ζ-2ΧΠ
ΒΛΓΨΟΡ10-1ΧΙ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
ΒΛ1ΛΟΡ10-Λ0Α
ΒΛΛ5Ω1Ζ-9ΞΖ
153/2013
13SYMV001733984
5.576,98
17536/18-11-13
---------
30.7326.0003
Απευθείας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
14
Αθανάσιος Τσουκαράς
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
27
Προστασία Υδρομάστευσης πηγής και
βελτίωση δικτύου άδρευσης Τ.Κ.
Νεράιδας
18
Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Στυλίδας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
30.7324.0001
---------
19183/17-12-13
7.127,23
13SYMV001791173
183/2013
ΒΛΓ7Ω1Ζ-9ΣΝ
ΒΛΓΨΟΡ10-Ψ4Φ
---------
---------
---------
19
Επέκταση αγωγού όμβριων υδάτων Τ.Κ.
Καραβόμυλου
Απευθείας
25.7312.0034
---------
16016/18-10-13
7.128,00
13SYMV001673681
130/2013
ΒΛ9ΔΩ1Ζ-ΧΝ9
ΒΛΕΖΟΡ10-ΩΩΟ
---------
---------
---------
---------
---------
---------
ΒΛΓΨΟΡ10-Φ16
ΒΛΓΩΩ1Ζ-ΙΩ1
185/2013
13SYMV001803706
5.200,00
19429/23-12-13
---------
30.7323.0028
Απευθείας
ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.
17
Αθανάσιος Τσουκαράς
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
28
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Καραβόμυλου
21
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
Απευθείας
30.7323.0012
---------
17561/19-11-13
6.926,28
13SYMV001725967
155/2013
ΒΛΛΑΩ1Ζ-3ΨΤ
ΒΛ1ΕΟΡ10-ΣΝ7
---------
---------
---------
22
Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας Λογγιτσίου
Ανοικτή Δημοπρασία
30.7323.0013
---------
16611/01-11-13
64.837,08
ΒΛΞΧΩ1Ζ-ΥΞΠ
131/2013
ΒΛ9ΘΩ1Ζ-39Κ
ΒΛΛΟΟΡ10-Λ3Α
---------
---------
---------
---------
---------
---------
ΒΛΛΨΟΡ10-5ΞΙ
ΒΛΛΠΩ1Ζ-ΑΨ1
142/2013
13SYMV001676812
6.858,73
16113/21-10-13
---------
30.7323.0016
Απευθείας
Γεώργιος Τσιαμπούλας
20
Γεώργιος Γώγος
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ
α/α
ΕΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ €
1
2011
114.492,34
2
2012
289.413,90
3
2013
206.412,83
ΣΥΝΟΛΟ
610.319,07
30
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(Ε.Π. 2007-2013)
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(ΕΠΠΕΡΑΑ)
Α1.
Ολοκλήρωση Αποχέτευσης πόλης Στυλίδας – Προσαγωγή Λυμάτων στην
ΕΕΛ Λαμίας με κωδικό ένταξης ΟΠΣ 349388, συνολικού προϋπολογισμού
13.355.000,00€ με ΦΠΑ 23% .
Τα Υποέργα της πράξης και η πορεία αυτών είναι η εξής:
α/α
Τίτλος Υποέργου
Ενταγμένο
Ποσό
Υποέργου (€)
Συμβασιοποιημένο
Ποσό Υποέργου (€)
Παρατηρήσεις
1
Μελέτη Προσαγωγής Λυμάτων
Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας
305.464,35
116.080,02
Έχει ολοκληρωθεί
2
Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης
Ακαθάρτων στην πόλη της Στυλίδας
7.162.920,81
4.380.970,62
Το έργο συνεχίζεται
3
Κατασκευή αγωγού μεταφοράς
λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας
4.450.000,00
Έγκριση τευχών από
ΕΠΠΕΡΑΑ προς
δημοπράτηση
4
Κατασκευή Αποχέτευσης Αγ. Μαρίνας
1.623.600,00
Έγκριση τευχών από
ΕΠΠΕΡΑΑ προς
δημοπράτηση
5
Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων (ΟΚΩ)
80.000,84
6
Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
333.114,00
Το έργο συνεχίζεται
σύμφωνα με την
πορεία των
υπολοίπων
υποέργων
7
Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού στην ΕΕΛ Λαμίας
1.118.070,00
Έχει ολοκληρωθεί η
μελέτη
31
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Α2.
Διαχείριση Λυμάτων Ευρύτερης Παραλιακής Ζώνης Καραβομύλου-Ραχών με
κωδικό ένταξης ΟΠΣ 346675, συνολικού προϋπολογισμού 11.521.015,81€ με
ΦΠΑ 23%.
Τα Υποέργα της πράξης και η πορεία αυτών είναι η εξής:
α/α
1
2
Τίτλος Υποέργου
Επικαιροποίηση της μελέτης: μελέτη
δικτύου αποχέτευσης - προμελέτη
βιολογικού καθαρισμού στο Δ.Δ.
Γλύφας
Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού
Γλύφας Δήμου Στυλίδας
3
ΕΕΛ οικισμού Γλύφας
4
Αποχέτευση ακαθάρτων και
επεξεργασία λυμάτων
παραλιακών οικισμών Δήμου Στυλίδας
5
Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών
Καραβομύλου, Αχινού, Ραχών και
Παραλίας Ραχών Δήμου Στυλίδας
Ενταγμένο Ποσό
Υποέργου (€)
83.761,55
Συμβασιοποιημένο
Ποσό Υποέργου (€)
37.295,80
Παρατηρήσεις
Η μελέτη
ολοκληρώθηκε
2.126.600,00
Αναμονή
προέγκρισης
δημοπράτησης από
ΕΠΠΕΡΑΑ
1.580.000,00
Συνάρτηση της
εκπόνησης της
μελέτης του
υποέργου 1
652.710,26
Υπογραφή
σύμβασης με
ανάδοχο, έναρξη
εργασιών
3.537.344,00
Συνάρτηση της
εκπόνησης της
μελέτης του
υποέργου 4
6
ΕΕΛ παραλιακών οικισμών
3.145.600,00
Συνάρτηση της
εκπόνησης της
μελέτης του
υποέργου 4
7
ΟΚΩ
30.000,00
Συνάρτηση της
υλοποίησης των
λοιπών έργων
8
Τεχνικός σύμβουλος
300.000,00
Έτοιμα τεύχη
δημοπράτησης. Η
δημοπράτηση είναι
συνάρτηση της
υλοποίησης των
32
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
λοιπών έργων
9
Αγορά οικοπέδων
65.000,00
Αγορά γης ΕΕΛ
παραλιακών
οικισμών
54.861,00
Α3.
Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Δ
Στυλίδας με κωδικό ένταξης ΟΠΣ 364848, συνολικού προϋπολογισμού
831.372,61€ με ΦΠΑ 23%.
Τα Υποέργα της πράξης και η πορεία αυτών είναι η εξής:
α/α
Τίτλος Υποέργου
Ενταγμένο
Ποσό
Υποέργου (€)
Συμβασιοποιημένο
Ποσό Υποέργου (€)
Παρατηρήσεις
1
Μελέτη αποκατάστασης
χώρου ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων
(Χ.Α.Δ.Α) Δ.Δ Στυλίδας
26.372,61
25.581,44
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί
2
Αποκατάσταση χώρου
ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α)
Δ.Δ Στυλίδας
805.000,00
189.854,35
Το έργο έχει ολοκληρωθεί
Α4.
Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ) και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στο Λύκειο Στυλίδας, με κωδικό
κατάθεσης ΟΠΣ 363968, συνολικού προϋπολογισμού 200.483,54€ με ΦΠΑ
23%.
Η
πρόταση
δεν
χρηματοδοτήθηκε
ακόμα,
καθώς
η
αξιολόγηση
πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας κατάθεσης.
Τα Υποέργα της πράξης και η πορεία αυτών είναι η εξής:
33
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α/α
Τίτλος Υποέργου
1
Ενεργειακή επιθεώρηση
Λυκείου Δ. Στυλίδας και
έκδοση σχετικών
πιστοποιητικών ενεργειακής
απόδοσης
2
Εργασίες σύνταξης τεχνικών
και οικονομικών προμελετών
προτεινόμενων παρεμβάσεων
και χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης ενεργειακής
αναβάθμισης Λυκείου Στυλίδας
3
Μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης Λυκείου Στυλίδας
Ενταγμένο Ποσό
Υποέργου (€)
Συμβασιο-ποιημένο
Ποσό Υποέργου (€)
Παρατηρήσεις
2.647,58
Η διαδικασία έχει
ολοκληρωθεί
2.890,50
Αναμένεται η
ολοκλήρωση
αξιολόγησης για
την έναρξη των
εργασιών
14.145,00
Αναμένεται η
ολοκλήρωση
αξιολόγησης για
την έναρξη των
εργασιών
4
Ενεργειακή αναβάθμιση
Λυκείου Στυλίδας
153.368,70
Αναμένεται η
ολοκλήρωση
αξιολόγησης για
την έναρξη των
εργασιών
5
Δράσεις Δημοσιότητας και
εξωστρέφειας
14.700,00
Συνάρτηση της
υλοποίησης των
λοιπών έργων
6
Τεχνικός Σύμβουλος
Κατασκευής παρεμβάσεων
ενεργειακής αναβάθμισης
κτηρίων
10.024,19
Αναμένεται η
ολοκλήρωση
αξιολόγησης για
την έναρξη των
εργασιών
7
Ενεργειακή επιθεώρηση
Λυκείου Στυλίδας μετά τις
παρεμβάσεις
2.647,58
Συνάρτηση της
υλοποίησης των
λοιπών έργων
34
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Α5.
Προμήθεια
κινητών
σταθμών
Στυλίδας με κωδικό κατάθεσης
μεταφόρτωσης
απορριμμάτων
Δήμου
ΟΠΣ 434536, συνολικού προϋπολογισμού
499.380,00€ με ΦΠΑ 23%.
Τα Υποέργα της πράξης και η πορεία αυτών είναι η εξής:
α/α
Τίτλος Υποέργου
Ενταγμένο
Ποσό
Υποέργου (€)
1
Προμήθεια κινητών
σταθμών μεταφόρτωσης
απορριμμάτων Δήμου
Στυλίδας
499.380,00
Συμβασιοποιημένο
Ποσό Υποέργου (€)
Παρατηρήσεις
Αναμένεται νέο πρακτικό
αξιολόγησης και κατόπιν η
διενέργεια διαγωνισμού
προμήθειας
Α6.
Αποχέτευση Δ.Δ Αυλακίου Δήμου Στυλίδας με αρ.πρωτ κατάθεσης 19506/2412-2013 δελτίου Νο 926113, συνολικού προϋπολογισμού 1.939.379,25€ με
ΦΠΑ 23%.
Τα Υποέργα της πράξης και η πορεία αυτών είναι η εξής:
α/α
Τίτλος Υποέργου
Ενταγμένο
Ποσό Υποέργου
(€)
1
Αποχέτευση Δ.Δ
Αυλακίου
1.939.379,25
Συμβασιοποιημένο
Ποσό Υποέργου (€)
Παρατηρήσεις
Σε φάση αξιολόγησης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.346.631,21€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α1-Α6
35
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Β. Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας – Πρωτοβουλία
JESSICA
B1.
Αξιοποίηση
Χρηματοδοτικού
εργαλείου
Jessica
για
την
αναβάθμιση
συστήματος οδοφωτισμού Δήμου Στυλίδας, με κωδικό RMJ.1301.40270.0002,
συνολικού προϋπολογισμού 2.682.399,00 με ΦΠΑ 23%.
Το έργο είναι σε φάση ελέγχου τευχών δημοπράτησης από το Ταμείο Αστικής
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
B2.
Αξιοποίηση
Χρηματοδοτικού
εργαλείου
Jessica
για
την
επαναχρησιμοποίηση του κτηριακού αποθέματος της ΔΑΝΕΞ μέσα από την
υλοποίηση
ολοκληρωμένων
αστικών
παρεμβάσεων,
με
κωδικό
RMJ.1304.40270.0005, συνολικού προϋπολογισμού 4.373.900 με ΦΠΑ 23%.
Το έργο είναι σε φάση ελέγχου τευχών δημοπράτησης από το Ταμείο Αστικής
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – JESSICA
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.056.299,00€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β1-Β2
36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Γ.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 –
Πράσινο Ταμείο
Γ1.
Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού για την ενίσχυση της ελκυστικότητας
παραλιών μετώπων και περιοχής Δημοτικού Αναψυκτηρίου του Δήμου
Στυλίδας,
με
κωδικό
κατάθεσης
01681/22-04-2013
,
συνολικού
προϋπολογισμού 231.732,00 με ΦΠΑ 23%.
Η πρόταση δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμα, καθώς η αξιολόγηση πραγματοποιείται με
σειρά προτεραιότητας κατάθεσης.
Γ2.
Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για τις
παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας Καραβομύλου, με
κωδικό κατάθεσης 01698/22-04-2013, συνολικού προϋπολογισμού 245.987,70
με ΦΠΑ 23%.
Η πρόταση δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμα, καθώς η αξιολόγηση πραγματοποιείται με
σειρά προτεραιότητας κατάθεσης.
Γ3.
Πιλοτικό σύστημα εγκατάστασης εξοπλισμού ζύγισης απορριμμάτων σε
οχήματα του Δήμου και χρήση RFID tags στους κάδους απορριμμάτων, με
κωδικό κατάθεσης 01672/21-04-2013, συνολικού προϋπολογισμού 73.369,50 €
με ΦΠΑ 23%.
Το έργο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί
Γ4.
Σύστημα σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων με στόχο την υποστήριξη της
βιώσιμης κινητικότητας, με κωδικό κατάθεσης 01670/21-04-2013, συνολικού
προϋπολογισμού 72.855,36 € με ΦΠΑ 23%.
37
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η πρόταση δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμα, καθώς η αξιολόγηση πραγματοποιείται με
σειρά προτεραιότητας κατάθεσης.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Ε.Π ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Γ1 – Γ4
Δ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Δ1.
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, με αρ.πρωτ. 09-072013, συνολικού προϋπολογισμού κατάθεσης 140.000,00 και προϋπολογισμού
έγκρισης 42.000,00 με ΦΠΑ 23%.
Η πρόταση χρηματοδοτήθηκε και ωφελούμενες είναι 15 μητέρες (2.800€/νήπιο)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 42.000,00 €
Ε. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση
Ε1. Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός
Στυλίδας, με αρ.πρωτ. κατάθεσης
(Ανάδειξη Ευκαιριών), Δήμου
1485/28-01-2014, συνολικού προϋπολογισμού
61.500,00 με ΦΠΑ 23%.
Η πρόταση είναι σε φάση αξιολόγησης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 61.500,00 €
38
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΤ. Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER
ΣΤ 1. Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Ανάπτυξης στην Γλύφα, με αρ.πρωτ.
κατάθεσης 630/30-12-2013, συνολικού προϋπολογισμού 51.986,34 με ΦΠΑ 23%.
Η πρόταση είναι πέρασε τη φάση αξιολόγησης και εγκρίθηκε
ΣΤ 2. Αγροτική οδοποιία ΔΕ Πελασγίας – Δρόμος από Παράπλευρο Εθνικού
Δρόμου προς πλάζ Αγ. Γεωργίου, αρ.πρωτ. κατάθεσης 596/13-12-2013,
συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ 23%.
Η πρόταση είναι πέρασε τη φάση αξιολόγησης και εγκρίθηκε
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 351.986,34 €
39
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
α/α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €
1
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(ΕΠΠΕΡΑΑ)
28.346.631,21
2
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης - Jessica
7.056.299,00
3
Αστική Αναζωογόνηση – Πράσινο Ταμείο
4
Ανθρώπινο Δυναμικό
42.000,00
5
Ψηφιακή Σύγκλιση
61.500,00
6
Leader
ΣΥΝΟΛΟ
624.313,56
351.986,34
36.482.730,11
40
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
41
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
42
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαδικασία
ανάθεσης
Πόσο Σύμβασης
με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος
ACTION ΤΕΧΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΣΠΙ∆Α - ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΑΔΑ Σύμβασης
1
Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ
Απευθείας
6.949,50
2
Απολύμανσεις Δημοτικών κτιρίων
Απευθείας
1.906,50
3
Αποκατάσταση βλάβης εξωτερικού
δικτύου ύδρευσης στη θέση
«ΠΑΠΠΟΥ» ∆.Ε. Στυλίδας
Απευθείας
4.899,95
ACTION ΤΕΧΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
45ΟΡΩ1Ζ-Θ5Δ
4
Καθαρισμός αυλάκων και δεξαμενών
Δήμου Στυλίδας
Απευθείας
19.803,00
Ευθύμιος Μπουραζάς
4Α3ΨΩ1Ζ-Σ
5
Καθαρισμός αυλάκων και δεξαμενών
Δήμου Στυλίδας
Απευθείας
5.544,84
Ευθύμιος Μπουραζάς
Β4Ω9Ω1Ζ-ΝΓ5
6
Συντήρηση εξαρτημάτων ύδρευσηςάδρευσης
Απευθείας
18.796,86
Αθανάσιος
Μπαρούτης
4ΑΣΛΩ1Ζ-82Τ
7
Εργασίες μετεγκατάστασης και
εγκατάστασης μηχανικού εξοπλισμού
και δικτύων
Απευθείας
6.000,00
ΤΣΑΜΗΣ Δ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. «ΒΛΕΨΙΣ»
4Α3ΠΩ1Ζ-Ω
Απευθείας
10.000,00
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Λαμίας
---------
Απευθείας
11.520,00
Μετζενιώτης
Αλέξανδρος
4ΑΣ4Ω1Ζ-ΠΔ2
8
9
Απόφραξη φρεατίων όμβριωνακάθαρτων
Συντήρηση φωτοτυπικών
μηχανημάτων - τηλεφωνικού κέντρου
και FAX
457ΩΩ1Ζ-Κ0Δ
45ΟΗΩ1Ζ-ΨΞΙ
10
Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών
συνεδριάσεων ∆.Σ.
Απευθείας
3.495,10
Μάραθος Χρ.
Κωνσταντίνου
4Α3ΙΩ1Ζ-Ρ
11
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στο μίνι βιολογικό
καθαρισμό
Απευθείας
2.496,90
Ανδρέας Νικ. Ρέππας
---------
12
Επισκευές ελαστικών
Απευθείας
20.000,00
Μουστάκας
Δημήτριος -Εμπόριο
Ελαστικών -Ζάντες
4Α5ΜΩ1Ζ-Ι6Α
13
Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών
μέσων του δήμου
Πρόχειρος
Διαγωνισμός
32.242,63
Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣΑΘΑΝ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
4Α5ΧΩ1Ζ-ΛΦΡ
14
«Συμπληρωματική Σύμβαση»
Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών
μέσων του δήμου
Πρόχειρος
Διαγωνισμός
17.900,00
Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣΑΘΑΝ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
4570Ω1Ζ-ΜΑ9
15
Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις
νερού
Απευθείας
19.999,80
Αλέξανδρος
Γούναρης Χημικά
Εργαστήρια
4Α3ΚΩ1Ζ-6
16
Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων Δ. Στυλίδας
Απευθείας
19.576,68
Κωνσταντίνος
Κατσίκας
4ΑΜΛΩ1Ζ-5Σ3
17
Μετεγκατάσταση συστημάτων
θέρμανσης - ψύξης (κλιματιστικά)
Απευθείας
2.865,90
Ηλίας Σταυρόπουλος
4Α3ΤΩ1Ζ-Χ
18
Εξαγωγή, Μεταφορά, Επισκευή και
Τοποθέτηση αντλητικού
συγκροτήματος Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας
Απευθείας
6.150,00
Καναβός Άγγελος
456ΖΩ1Ζ-ΒΣΟ
19
Συντήρηση συστημάτων ψύξης
θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων
δήμου
Απευθείας
4.576,60
Ευθυμία Θ.
Χαντζάκου
4Α5ΜΩ1Ζ-9Χ8
43
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Διαδικασία
Πόσο Σύμβασης
ανάθεσης
με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος
ΑΔΑ Σύμβασης
Πρόχειρος
Διαγωνισμός
70.110,00
Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙ∆ΗΣ
– ΑΘΑΝ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
Β4ΛΡΩ1Ζ-ΞΓΕ
Απευθείας
24.600,00
Δημήτριος
Μουστάκας
Β498Ω1Ζ-ΥΘ5
Απευθείας
14.206,50
Κατσανιώτης
Ιωάννης –
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ΕΜΠ
Β498Ω1Ζ-ΡΦΣ
Καθαρισμός δημοτικών οδών-πλατειών
αποκομιδή απορριμμάτων
Πρόχειρος
Διαγωνισμός
68.634,00
Αναγνωστόπουλος
Ηλίας
Β4ΓΠΩ1Ζ-ΜΥ7
5
Συντηρήση Συστημάτων Πυρόσβεσης
Απευθείας
16.752,00
Καναβός Ν. Άγγελος
Β43ΡΩ1Ζ-Φ7Α
6
Συντήρηση εξαρτημάτων ύδρευσηςάδρευσης
Απευθείας
23.517,95
Μπαρούτης Εμ.
Αθανάσιος
Β41ΩΩ1Ζ-ΘΝΠ
7
Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων
Απευθείας
1.906,50
ΑΣΠΙ∆Α - ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Β4Θ1Ω1Ζ-Λ93
8
Καθαρισμός υφιστάμενης Γεώτρησης στη
θέση «Νταμάρι» Στυλίδας
Απευθείας
5.805,00
Μερμίρης Δ.
Περικλής
Β4ΘΡΩ1Ζ-3Α6
9
Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων
στην θέση Πανόραμα Τ.Κ. Καραβομύλου
Απευθείας
7.197,41
Νικόλαος
Λιαρόπουλος του
Κωνσταντίνου
Β41ΓΩ1Ζ-2Τ2
10
Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικων
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
ύδρευσης-άδρευσης δήμου Στυλίδας
Απευθείας
23.234,00
Κατσίκας
Κωνσταντίνος
Β49ΜΩ1Ζ-Ε4Δ
11
Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις
νερού
Απευθείας
23.234,00
Γούναρης
Αλέξανδρος (Χημικά
Εργαστήρια)
Β41ΦΩ1Ζ-0ΔΘ
12
Συντήρηση χλοοτάπητα Δ.Α.Κ Στυλίδας
Απευθείας
23.985,00
HELLASOD Ε.Π.Ε.
Β4Θ3Ω1Ζ-0ΤΓ
13
Εξαγωγή, μεταφορά,επισκευή και
τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων
λόγο βλαβών
Απευθείας
11.734,00
Σκούρας Αθ.
Αχιλλέας
Β4Ω2Ω1Ζ-Η3Ω
14
Συντήρηση λογισμικού προγράμματος
τεχνικής υπηρεσίας
Απευθείας
492,00
Βουρλιώτης Στ.
Κωνσταντίνος
(elecom)
Β4ΘΞΩ1Ζ-ΚΚΗ
15
Συντήρηση συστημάτων θέρμανσηςψύξης κτιριακών εγκαταστάσεων
Απευθείας
7.564,50
Ευθυμία Θ.
Χαντζάκου
Β41ΣΩ1Ζ-ΗΙΙ
1
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών
µέσων του Δήµου
2
Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων
- μηχανημάτων - αυτοκινήτων
3
Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και
δημοτικών κτιρίων
4
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Διαδικασία
Πόσο Σύμβασης
ανάθεσης
με Φ.Π.Α.
1
Συντήρηση πρασίνου Δ.Ε Πελασγίας
Απευθείας
24.000,00
2
Συντήρηση πρασίνου Δ.Ε Εχιναίων
Απευθείας
24.000,01
Απευθείας
21.470,00
Απευθείας
Απευθείας
5.018,40
1.906,50
Απευθείας
2.460,00
3
4
5
6
Καθαρισμός, διαμόρφωση και αναβάθμιση
ακτών Δ. Στυλίδας
Απόφραξη φρεατίων ομβρίων-ακαθάρτων
Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων
Συντήρηση δημοτικού νεκροταφείου
Στυλίδας
Ανάδοχος
Ηλίας
Αναγνωστόπουλος
ACTION TEXNIKH
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε
Γ. Μαχαιρίδου & Σία
Ε.Ε
Καλαντζής Απόστολος
Χρήστος Παναγίτσας
Νικόλαος Β.
Παπαστάμος
ΑΔΑ Σύμβασης
ΒΛΛΘΩ1Ζ-ΜΙ3
ΒΛ43Ω1Ζ-45Γ
Β4ΡΟΩ1Ζ-4ΜΧ
ΒΕΖΓΩ1Ζ-ΦΧΦ
ΒΕΖΖΩ1Ζ-61Ε
ΒΛ45Ω1Ζ-ΡΗΟ
44
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
7
8
9
10
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσηςάρδευσης Δ. Στυλίδας
Συντήρηση γηπέδων Δ.Ε Εχιναίων &
Πελασγίας
Συντήρηση γηπέδων Δ.Ε Στυλίδας
Αποκατάσταση βλαβών και καθαρισμός
γεωτρήσεων Δ.Στυλίδας
Απευθείας
16.734,15
Ευάγγελος Κ. Κατσίκας
ΒΕΧ7Ω1Ζ-ΓΞΛ
Απευθείας
24.600,00
Απευθείας
18.450,00
Δημήτριος Ευθ.
Βραϊλας
HELLASOD Ε.Π.Ε
Απευθείας
9.790,80
Περικλής Δ. Μερμίρης
ΒΕΧ7Ω1Ζ-ΡΨΧ
ΒΛ9ΑΩ1Ζ-ΑΩΕ
ΒΛΛΩΩ1Ζ-866
11
Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού μίνι
βιολογικού καθαρισμού εργατικών
κατοικιών
Απευθείας
4.900,00
Δημήτριος Φραντζής
ΒΛΒΟΩ1Ζ-ΖΛΨ
12
Επισκευές και συντηρήσεις αντλιοστασίων
Δήμου
Απευθείας
19.899,80
Νικ.Βελησσαρίδης - Αθ.
Καραγιάννης Ο.Ε
ΒΛΓΨΩ1Ζ-ΞΟ2
Απευθείας
9.441,48
Αχιλλέας Αθ. Σκούρας
ΒΕΝΥΩ1Ζ-ΥΞΒ
Απευθείας
10.500,00
ΒΕΝΥΩ1Ζ-10Ι
Απευθείας
9.851,07
Δημήτριος Μουστάκας
Αθανάσιος Εμμαν.
Μπαρούτης
13
14
15
Εξαγωγή,μεταφορά,επισκευή και
τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων
λόγω βλαβών Δ.Ε Πελασγίας
Επισκευή ελαστικών οχημάτων
Συντήρηση εξαρτημάτων ύδρευσηςάρδευσης
ΒΛ4ΣΩ1Ζ-7ΨΟ
16
Επισκευή - συντήρηση φωτοτυπικών
μηχανημάτων-τηλεφωνικού κέντρου και
φαξ
Απευθείας
11.400,00
Αλέξανδρος
Μετζενιώτης
Β4ΘΘΩ1Ζ-ΦΒΓ
17
Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δ.
Στυλίδας
Απευθείας
24.354,00
Ευθύμιος Μπουραζάς
19/4/13
18
Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης
Απευθείας
10.092,21
Απευθείας
6.000,00
Πρόχειρος
διαγωνισμός
66.025,00
Απευθείας
9.559,56
19
20
21
Έλεγχος ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας
καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου
Συντήρηση και επισκευές μεταφορικών
μέσων του Δήμου
Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων ΦΟΠ και κτιρίων
Αθανάσιος Εμμαν.
Μπαρούτης
ΙΚΤΕΟ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ
ΕΠΕ (AUTOVISION)
Νικ.Βελησσαρίδης - Αθ.
Καραγιάννης Ο.Ε
Ιωάννης Κατσανιώτης
ΒΛΕΖΩ1Ζ-Ω1Σ
ΒΕΝ2Ω1Ζ-ΧΥΚ
ΒΕΑΥΩ1Ζ-7ΡΠ
ΒΕΝΦΩ1Ζ-ΣΒΚ
45
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Φ.Π.Α.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπάκας Χρήστος του
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
5.000,00 €
ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αθανασίου
ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
16.650,00 €
(ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ DIMOSNET
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ (Χωριό Αϊ Βασίλη) ΤΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΜΟΥ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΕΤΩΝ 2001 ΕΩΣ ΚΑΙ 2010
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ
ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε.
ΕΧΙΝΑΙΩΝ-ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
Η΄ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ(SPECIAL OLYMPICS,
13ο ΔΙΑΠΛΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ,ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
BEACH SOCCER, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH
VOLLEY, ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ)
ΑΔΑ
ΑΔΑ:4Α8ΘΩ1Ζ-ΑΕ9
ΑΔΑ:4ΑΜΛΩ1Ζ-Ρ3Υ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.845,00 €
ΔήμοςΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ε.Π.Ε.(Μπλάγας Κων/νος
του Στεφάνου)
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.445,50 €
Ιωάννης Ρεβεζάς
ΑΔΑ:45ΨΠΩ1Ζ-7Χ5
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.500,00 €
Χρήστο Τσούμα
ΑΔΑ:45Ψ1Ω1Ζ-9ΥΒ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
7.576,80 €
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ:4577Ω1Ζ-Ζ96
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
24.600,00 €
ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές
ΕΠΕ
ΑΔΑ:4ΑΧΧΩ1Ζ-Ο9Ο
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
24.600,00 €
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΔΑ:45ΨΡΩ1Ζ-Η52
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.500,00 €
Κορδώνη Παναγιώτα
ΑΔΑ:45Ο7Ω1Ζ-ΖΨΒ
23.495,38 €
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΦΤΕΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
THEODOROPOULOS
TRAVEL, ΣΤΑΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ Α.Ε.,
ΣΚΑΛΑ Α.Ε., ΘΕΡΕΤΡΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.,
ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΓΟΝΑΤΑ Ο.Ε.,
ΜΑΝΤΕ ΜΑΡΙΑ, ΕΝΩΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ &
ΔΡΟΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ,
ΓΡ.ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε., ΑΘ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε, ΠΟΛΥΖΟΣ Ε.ΤΕΡΝΙΩΤΗΣ Α. Ο.Ε.
ΑΔΑ:4ΑΣΨΩ1Ζ-ΣΘ7
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΔΑ:45ΨΞΩ1Ζ-Ξ3Ν
46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Φ.Π.Α.
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ DIMOSNET
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΣΚΑΦΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ.Κ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΤΑ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΤΑΠ
ΕΞΟΔΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2012
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ (Ισολογισμός - Αποτελέσματα
χρήσης) ΕΤΟΥΣ 2011
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (καθορισμός
αντικειμενικής αξίας των ακινήτων του
Δήμου)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Πληροφοριακό σύστημα προβολήςπαρακολούθησης διαχείρισης και
προστασίας του Μαλιακού Κόλπου στο
Ν.Φθιώτιδας».
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ.Κ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΔΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
36.531,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ:Β45ΜΩ1ΖΝΟΖ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.920,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ:Β4ΜΓΩ1ΖΙΒ3
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
9.940,00 €
ΜΑΡΑΘΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
15.875,00 €
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑ & ΑΕ
ΑΔΑ:Β4ΘΤΩ1ΖΛΔΙ
ΑΔΑ:Β4Γ9Ω1ΖΓΥΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.845,00 €
ΔήμοςΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ε.Π.Ε.(Μπλάγας Κων/νος
του Στεφάνου)
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.880,00 €
Ιωάννης Ρεβεζάς
ΑΔΑ:Β49ΑΩ1ΖΣΜ7
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.980,00 €
Τρεβλάς Α.-Γιαννουλίδου
Ν. Ο.Ε.
ΑΔΑ:Β4Γ6Ω1Ζ6ΔΚ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
14.760,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ:Β49ΗΩ1ΖΝΕΞ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
184,50 €
Φτελιανός Ιωάννης
ΑΔΑ:Β4ΩΛΩ1ΖΒ2Β
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
7.982,70 €
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ:Β4ΣΦΩ1Ζ2ΩΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.706,00 €
Μαρία ΒαρθολομαίουΤσιαμπούλα
ΑΔΑ:Β4ΣΗΩ1ΖΓΕΡ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
9.980,00 €
Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΔΑ:Β4ΛΑΩ1ΖΟΤΛ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.998,00 €
Action Τεχνική Εμπορική
Α.Ε.
ΑΔΑ:Β4Μ7Ω1ΖΖΔΞ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
553,50 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ.
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΑ:Β4ΓΗΩ1ΖΡΦΘ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
12.370,00 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ.
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.500,00 €
Κορδώνη Παναγιώτα
ΑΔΑ:Β495Ω1ΖΥΔΝ
ΑΔΑ:Β425Ω1ΖΩ94
ΑΔΑ:Β4ΜΓΩ1ΖΟΨ7
47
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α/α
1
2
3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Φ.Π.Α.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
5.000,00 €
ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ο.Ε.
ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΑΡΑΘΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
9.995,00 €
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
15.100,00 €
ΙΝΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ
ΑΔΑ:ΒΕΔΖΩ1ΖΞ0Ν
ΑΔΑ:
ΑΔΑ:ΒΛΩΗΩ1Ζ3Γ3
4
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ DIMOSNET
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.845,00 €
ΔήμοςΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ε.Π.Ε.(Μπλάγας Κων/νος
του Στεφάνου)
5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.500,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε.
ΑΔΑ:ΒΕ2ΨΩ1Ζ8ΩΥ
6
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.500,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε.
ΑΔΑ:ΒΕ2ΨΩ1ΖΧ7Υ
7
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.997,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε.
ΑΔΑ:ΒΕ2ΨΩ1Ζ507
8
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.950,00 €
Ιωάννης Ρεβεζάς
ΑΔΑ:ΒΕΑ5Ω1ΖΩΨΩ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.993,80 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ -Δ.ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε.
ΑΔΑ:ΒΛ4ΨΩ1Ζ2ΡΨ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
19.899,80 €
Νικ. Βελησσαρίδης-Αθ.
Καραγιάννης Ο.Ε.
ΑΔΑ:ΒΛΓΨΩ1ΖΞΟ2
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.189,01 €
Αικατερίνη ΒούλγαρηΚοτρώνη
ΑΔΑ:ΒΕΝ3Ω1ΖΤΡ8
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
553,15 €
Αικατερίνη ΒούλγαρηΚοτρώνη
ΑΔΑ:ΒΛΓΥΩ1ΖΡ8Ρ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
3.000,00 €
Κωνσταντίνο Μαντέ του
Σωκράτη
ΑΔΑ:ΒΛ1ΛΩ1ΖΦΝΚ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.999,95 €
Κωνσταντίνος Μαντέ του
Σωκράτη
ΑΔΑ:ΒΛ1ΛΩ1ΖΦΘ8
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.000,00 €
Action Τεχνική Εμπορική
Α.Ε.
ΑΔΑ:ΒΛΓ6Ω1ΖΜΥ9
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.999,95 €
Κωνσταντίνος Μαντές
του Σωκράτη
ΑΔΑ:ΒΕΑΦΩ1ΖΓΔΩ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.999,95 €
Κωνσταντίνος Μαντές
του Σωκράτη
ΑΔΑ:ΒΕΑΦΩ1Ζ43Ι
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.997,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε.
ΑΔΑ:ΒΕ2ΨΩ1ΖΑΩΔ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.996,26 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε.
ΑΔΑ:ΒΕΑ8Ω1ΖΒΩΡ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ.Κ.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ(ΑΧΙΝΟΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ(ΓΛΥΦΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ.Κ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΑΔΑ:Β4ΜΓΩ1ΖΟΨ7
48
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
20
21
22
23
24
25
26
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε.
ΕΧΙΝΑΙΩΝ-ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΑΔΑ:ΒΕΑΣΩ1ΖΜΒΙ
ΑΔΑ:ΒΕΑΥΩ1ΖΡ7Ν
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.996,26 €
Κούκας Ι. Γεώργιος
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
9.963,00 €
Δημήτριος Γ. Τσάμης
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
516,60 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ.
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΑ:ΒΛΩ9Ω1ΖΨΘΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.000,00 €
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
3.321,00 €
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.990,00 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ.
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ.
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ.
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.500,00 €
ΑΔΑ:ΒΛ96Ω1ΖΗΕΚ
ΑΔΑ:ΒΛΛΨΩ1ΖΘΜΞ
ΑΔΑ:ΒΕΖΧΩ1Ζ0ΨΓ
ΑΔΑ:ΒΛ1ΛΩ1Ζ73Ο
Κορδώνη Παναγιώτα
49
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
α/α
1
2
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ «Διαχείριση Λυμάτων Ευρύτερης Παραλιακής
Ζώνης Καραβομύλου-Ραχών»
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ,
ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Διαχείριση λυμάτων
ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών»
(Ο.Π.Σ. 346675)».
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΔΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣ
ΗΣ Ο.Ε.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
54.861,00 €
Ειρήνη Αργυρίου
ΑΔΑ:
ΒΕΤΟΩ1ΖΗΝΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
27.245,69 €
Ιωάννης
Κωνσταντίνου του
Δημητρίου
ΑΔΑ:
ΒΛΓ7Ω1Ζ-9Μ5
50
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
51
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΔΑ
1
Πρoμήθεια σκυροδέματος
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
41.878,18
EUROBETON
4Α8ΙΩ1Ζ-ΑΔΚ
2
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
65.000
ΕΥΘ.ΚΑΓΙΑΡΑΣ
4ΑΜΓΩ1Ζ-6ΞΜ
3
Προμήθεια οστεοφυλακίων
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
9.132,75
ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ
4ΑΜΦΩ1Ζ-96Γ
4
Προμήθεια συρματοπλέγματος,
σωλήνων
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.976,48
ΜΟΛΙΩΤΗΣ
456ΤΩ1Ζ-ΟΦΚ
5
Προμήθεια χλωρίου
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.316,28
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
4Α3ΘΩ1Ζ-8
6
Προμήθεια υλικών συντ. ΔΑΚ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
9.990,68
ΚΑΓΙΑΡΑΣ
45Ψ0Ω1Ζ-Ψ99
7
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
HELESI
4ΑΜΔΩ1Ζ-ΖΦΟ
8
Προμήθεια κάδων
Προμήθεια φαρμάκων για
καταπολέμηση κάμπιας
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
2.366,22
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
457ΦΩ1Ζ-Β9Τ
9
Προμήθεια σπόρων, φυτών
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.998,49
457ΓΩ1Ζ-ΥΕΙ
Προμήθεια περσιδών
Προμήθεια λογισμικών πρ/των
Τ.Υ.
Προμήθεια εξοπλισμού πολ.
Προστασίας
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
2.147,58
ΡΩΜΑΝΑΣ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
2.060,25
4Α3ΗΩ1Ζ-Ρ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.999,85
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Κ.
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
5.000
4ΑΣ4Ω1Ζ-ΡΣΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
5.000
ΜΑΝΤΕΣ-ΤΣΑΜΗΣ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
10
11
12
13
14
15
Προμήθεια συστ. Καταγραφής
παρουσίας πρ/κου
Πρ. αναλωσίμων ΜΙΝΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
17
Προμήθεια ανταλλακτικών
Προμήθεια φυσικού
χλοοτάπητα Δ.Α.Κ.
Προμήθεια οργάνων
γυμναστικής
18
Προμήθεια σωλήνων κλπ
υλικών υδρευσης-άρδευσης
ΣΥΜΒΑΣΗ
43.609,65
4Α3ΠΩ1Ζ-6
4Α3ΗΩ1Ζ-Σ
4Α3ΗΩ1Ζ-Κ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
54.000
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
58.781,70
Hellasod
Β49ΘΩ1Ζ-17Μ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
59.362,87
GYM-PARK
4Α8ΚΩ1Ζ-4ΞΡ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
43.364,77
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
4Α8ΦΩ1Ζ-ΥΧΝ
Προμήθεια συστ. Χλωρίωσης
Προμήθεια ειδών
φωταγωγήσεων
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
29.388,39
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
52.499,02
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
13.841,87
22
Προμήθεια εργαλείων
Προμήθεια συστ. ψύξηςθέρμανσης
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
23
Προμήθεια Μ.Α.Προστασίας
24
16
19
457ΓΩ1Ζ-ΞΘ4
4ΑΣΥΩ1Ζ-Η7Β
9.249,60
ENTEC A.E.
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
13.002,95
ΝΙΚΑΣ-ΚΟΥΤΣΙΝΗ
4Α81Ω1Ζ-ΠΩΚ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
13.997,40
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
4.897,86
26
Προμήθεια κινητήρα αντλίας
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
9840
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
ΔΗΜ.
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
4ΑΜ7Ω1Ζ-Ο3Γ
25
Προμήθεια ελαστικών αυτ/των
Προμήθεια σιδήρου για
κατασκευές
27
Προμήθεια GPS
Προμήθεια συσσωρευτών
αυτ/των
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
356,7
45ΟΨΩ1Ζ-1ΑΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
13.800,00
TREE COMPANY
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
20
21
28
4Α8ΦΩ1Ζ-Ρ3Ζ
4Α81Ω1Ζ-ΘΑΙ
4Α8ΟΩ1Ζ-ΝΟΚ
45Ο1Ω1Ζ-ΓΚΒ
4Α86Ω1Ζ-4ΑΦ
45Β8Ω1Ζ-Η31
52
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
29
Προμήθεια συστ. Αναβάθμισης
πυρ/ας
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
30
Προμήθεια συνθ. τάπητα
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
6.046,43
14.854,16
ΑΘΑΝ. ΦΟΥΡΚΑΣ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
457ΡΩ1Ζ-2ΥΟ
45ΨΟΩ1Ζ-0ΒΖ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
Α/Α
1
2
3
4
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος
Προμήθεια οικοδομικών
υλικών και αδρανών
Προμήθεια
συρματοπλέγματος,
σωλήνων και πασσάλων
(υλικά περιφράξεων)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Προμήθεια υλικών για
συντήρηση αθλητικών
υποδομών
Προμήθεια χλωρίου, χημικού
και απολυμαντικού υλικού
κάδων
Προμήθεια συστημάτων
χλωρίωσης πόσιμου νερού
και αναλώσιμα ελέγχου της
ποιότητάς του
Προμήθεια σωλήνων και
λοιπών εξαρτημάτων για
ζημιές ύδρευσης-άρδευσης
Προμήθεια δεξαμενής
άρδευσης Τ.Κ. Ανύδρου
Προμήθεια ειδών
φωταγωγήσεων και λοιπών
ηλεκτρολογικών υλικών
Προμήθεια εργαλείων και
αναλωσίμων για τα συνεργεία
του Δήμου
Προμήθεια ελαστικών
οχημάτων-μηχανημάτων
Δήμου
Προμήθεια ανταλλακτικών
οχημάτων-μηχανημάτων
Δήμου
Προμήθεια προωθητού γαιών
(γκρέϊντερ)(Πολιτική
Προστασία)
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων & κηπευτικού
χώματος
Προμήθεια υλικών για
εξοπλισμό δημοτικών χώρων
Προμήθεια οργάνων
γυμναστικής
Προμήθεια πυροσβεστήρων
Β4Γ2Ω1Ζ-7Ω9
15.000
Β436Ω1Ζ-2ΞΒ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΟΛΙΩΤΗΣ
14.140,57
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΔΑ
ΕΥΘ.ΚΑΓΙΑΡΑΣ
Προμήθεια χρωμάτων
Προμήθεια οργάνων παιδικών
χαρών-κιόσκι
Προμήθεια οστεοφυλακίων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ATΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ
69.372
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
5
ΣΥΜΒΑΣΗ
Β43ΘΩ1Ζ-ΘΣΦ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
9.500
Β4ΙΦΩ1Ζ-38Ρ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
14.741,55
Β4ΛΨΩ1Ζ-3Φ5
ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ
14.999,19
Β491Ω1Ζ-ΙΥΧ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.503,32
Β43ΙΩ1Ζ-ΟΕΕ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.950,65
Β499Ω1Ζ-2Β0
ENTEC A.E.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.846,10
Β4ΣΙΩ1Ζ-ΔΟΕ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
64.679,43
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β4ΛΑΩ1Ζ-ΝΟΨ
AQUASTAR
7.600
Β49ΘΩ1Ζ-25Ε
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
65.099,76
Β4ΓΦΩ1Ζ-752
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
13.950
Β43ΙΩ1Ζ-Ψ7Λ
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
69.987,66
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
65.700
Β45ΧΩ1Ζ-9ΦΒ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Β41ΣΩ1Ζ-Χ4Ξ
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
ΡΩΜΑΝΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.986,06
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
457ΓΩ1Ζ-ΥΕΙ
ΝΙΚΑΣ-ΚΟΥΤΣΙΝΗ
14.563,20
Β41ΛΩ1Ζ-ΞΗ8
GYM-PARK
9.993,75
3.196,98
Β4ΛΡΩ1Ζ-7ΞΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ.
Β4ΣΤΩ1Ζ-ΚΦΕ
53
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
21
Προμήθεια αντλητικού
συγκρ/τος Δ.Ε. Στυλιδας
ΚΑΝΑΒΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.538,60
22
Προμήθεια αντλητικού
Συγκροτηματος Δ.Ε.
Πελασγίας
Προμήθεια φορτιστή GPS
23
24
Προμήθεια εξοπλισμού
λεπίδας
Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Προμήθεια ομαλού εκκινητή
25
27
Β43ΞΩ1Ζ-69Α
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
14.318,43
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
120
Β43ΞΩ1Ζ-80Ο
ΤREE COMPANY
Β4ΤΖΩ1Ζ-Λ2Φ
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ
12.988,80
8.820,58
2.798,25
Β4ΜΟΩ1Ζ-Π1Ι
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Β4ΤΖΩ1Ζ-ΝΤΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ATΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ
ΑΔΑ
ΒΕΖ1Ω1Ζ-Ζ4Ω
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΛΩ9Ω1Ζ-Ζ5Ω
ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ
ΒΛ9ΑΩ1Ζ-4ΞΖ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΒΕΖΑΩ1Ζ-ΦΦΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΕΖΙΩ1Ζ-2ΚΠ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΛ4ΞΩ1Ζ-ΤΝΡ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΛ1ΒΩ1Ζ-791
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΒΛ49Ω1Ζ-ΟΜΡ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΛ4ΗΩ1Ζ-ΞΑΕ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΛ1ΤΩ1Ζ-ΡΦ4
HELASSOD
ΒΛΛ4Ω1Ζ-808
Φουρκας
ΒΛΛΙΩ1Ζ-ΙΞΙ
ACTION
ΒΛΓ1Ω1Ζ-ΞΘ9
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΛΩΒΩ1Ζ-59Υ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΛ9ΝΩ1Ζ-024
Β4Σ6Ω1Ζ-ΒΥΛ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος
Προμήθεια οικοδομικών
υλικών και αδρανών
Προμήθεια οστεοφυλακίων
Προμήθεια χλωρίου,
χημικού και απολυμαντικού
υλικού κάδων
Προμήθεια σωλήνων και
λοιπών εξαρτημάτων για
ζημιές ύδρευσης-άρδευσης
Προμήθεια ειδών
φωταγωγήσεων και λοιπών
ηλεκτρολογικών υλικών
Προμήθεια εργαλείων και
αναλωσίμων για τα
συνεργεία του Δήμου
Προμήθεια ελαστικών
οχημάτων-μηχανημάτων
Δήμου
Προμήθεια ανταλλακτικών
οχημάτων-μηχανημάτων
Δήμου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Προμήθεια ανταλλακτικών
οχημάτων-μηχανημάτων
Δήμου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Προμήθεια σπόρων,
φυτών, δενδρυλλίων &
κηπευτικού χώματος
Προμήθεια συστημάτων
πυρόσβεσης
Προμήθεια αντλητικού
συγκρ/τος Δ.Ε. Στυλιδας
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
14.268,14
9.493,60
14.927,28
10.000,00
58.425,00
38.000,00
13.950,00
13.522,17
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
63.460,00
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
21.614,79
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
14
Προμήθεια αντλητικού
Συγκροτηματος Δ.Ε.
Πελασγίας
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
15
Προμήθεια αντλητικού
Συγκροτηματος Δ.Ε.
Εχιναίων
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
3.999,53
6.258,99
14.551,89
14.341,80
14.760,00
54
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
16
Προμήθεια υλικών για
συντήρηση ΔΑΚ
17
Προμήθεια Δεξαμενών
18
19
Προμήθεια Στέγαστρο
Προμήθεια Συνθετικού
Τάπητα
20
Προμήθεια συστ. Ψύξης Θέρμανσης
21
Προμήθεια σωλήνων
πυροπροστασίας Δ.Ε.
Εχιναίων
22
Προμήθεια σωλήνων
πυροπροστασίας Δ.Ε.
Πελασγίας
Προμήθεια σωλήνων
πυροπροστασίας Δ.Ε.
Στυλίδας
23
24
Προμήθεια ΜΑΠ
25
Προμήθεια Εργαλεία
26
Προμήθεια πινακίδων
27
28
Προμήθεια ασφάλτου
Προμήθεια φωτιστικών
ιστών
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
4.903,25
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
4.409,55
9.409,50
14.996,16
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
1.373,91
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΛΩ8Ω1Ζ-Τ3Τ
ΒΛΩΝΩ1Ζ-0ΤΕ
ΒΛ11Ω1Ζ-ΓΨΧ
HELLASOD
ΒΛ0ΖΩ1Ζ-ΗΓ1
ΧΑΤΖΑΚΟΥ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΛΓ1Ω1Ζ-0Τ0
11.783,40
ΒΛΩ3Ω1Ζ-ΦΓ5
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
8.701,22
ΒΛΛΨΩ1Ζ-ΓΤ4
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
14.788,12
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΒΛ9ΑΩ1Ζ-ΒΓΕ
9.838,77
ΝΙΚΑΣ ΚΟΥΤΣΙΝΗ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
4.298,85
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛ4ΑΩ1Ζ-Γ3Σ
ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ACTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΛ0ΖΩ1Ζ-ΑΒ7
ΑΔΑ
6.217,77
14.849,60
14.907,60
ΒΛΒΟΩ1Ζ-ΤΦΗ
ΒΛ1ΒΩ1Ζ-791
ΒΛ11Ω1Ζ-ΛΦΓ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σ
1
Προμήθεια Εξοπλισμού
συμπίεσης και μεταφοράς
απορ/των
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
430.500,00
Σε Εξέλιξη
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
245.987,70
Σε Εξέλιξη
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
231.732,00
Σε Εξέλιξη
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3
Προμήθεια Εξοπλισμού
παιδικών χαρών και
αστικού εξοπλισμού
Προμήθεια αστικού
εξοπλισμού για την
ενίσχυση της
ελκυστικότητας παραλίων
μετώπων
4
Προμήθεια σταθμών
ενοικίασης ποδηλάτων
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
72.855,36
Σε Εξέλιξη
5
Προμήθεια κινητών ΣΜΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
499.380,00
Σε Εξέλιξη
2
55
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/4/2011
ΕΩΣ 31/3/2012
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1/4/2011 ΕΩΣ 31/3/2012
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
α/α
1
2
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/4/2012
ΕΩΣ 31/3/2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1/4/2012 ΕΩΣ 31/3/2013
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/4/2013 ΕΩΣ 31/3/2014
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΔΑ
155.066,00 €
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΜΠΛΟΥΝΑ
4Α3ΗΩ1Ζ-Τ
17.804,28 €
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
4ΑΓ1Ω1Ζ-Χ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΔΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
185.000,00 €
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΜΠΛΟΥΝΑ
Β4ΛΔΩ1Ζ-ΧΨ8
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
22.088,61 €
ΑΡΙΣΤΑ Α.Ε.
Β4Β4Ω1Ζ-79Τ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΜΠΛΟΥΝΑ
Β4ΜΟΩ1Ζ-ΚΦΟ
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Β4ΜΟΩ1Ζ-ΚΦΟ
ΑΡΙΣΤΑ Α.Ε.
ΒΕΑΛΩ1Ζ-ΘΤΖ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
196.465, 00 Ευρώ
(ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 ΕΩΣ
31/12/2013)
41.363,00 Ευρώ
(ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2013 ΕΩΣ
31/12/2013)
21.821,06 €
56
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ-Η/Υ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟ
ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΔΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.806,22 €
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΔΑ: 4574Ω1Ζ-4ΗΖ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.952,00 €
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΤΟΒΑ Ο.Ε.
ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ1Ζ-7Τ2
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
14.997,56 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: 45ΟΨΩ1Ζ-ΚΝ6
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.865,02 €
ΦΑΝΗΣ ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ
ΑΔΑ: 4Α31Ω1Ζ-Κ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
9.999,90 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε
ΑΔΑ: 4Α3ΞΩ1Ζ-Υ
1)Ι.ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣΓ.ΦΙΛΛΙΠΟΥ Ο.Ε.
2)Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε. 3)Ε.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΘ.ΧΕΙΜΑΡΑΣ Ο.Ε.
ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΔΑ: 1)4ΑΣ3Ω1ΖΛΞΦ, 2)4ΑΣΥΩ1ΖΑΩΙ, 3)4ΑΣ3Ω1Ζ14Ψ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
45.126,36 €
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.200,00 €
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.873,88 €
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΒΛΑΧΟΥ
ΑΔΑ:4Α32Ω1Ζ-Δ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.773,40 €
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΒΛΑΧΟΥ
ΑΔΑ: 456ΥΩ1Ζ-6ΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
9.749,72 €
ΑΓΑΜ.ΤΣΑΚΩΝΙΤΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε
ΑΔΑ: 4Α3ΞΩ1Ζ-3
ΑΔΑ: 4Α8ΥΩ1Ζ-35Ξ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΔΑ
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
(ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.999,06 €
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: Β4Γ6Ω1Ζ-ΠΘΠ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
12.999,97 €
1)ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΒΛΑΧΟΥ
2)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
3)ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ
ΑΔΑ: 1)Β498Ω1ΖΛΟΕ, 2)Β498Ω1ΖΖΘΒ, 3)Β498Ω1Ζ8ΒΤ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΕΣ)
10.450,00 €
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ & ΑΘ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: Β4ΘΒΩ1Ζ-ΑΗ0
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
13.689,74 €
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΒΛΑΧΟΥ
ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Ζ-ΖΣΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
390,68 €
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.829,15 €
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΑΓΑΜ.ΤΣΑΚΩΝΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
8.515,21 €
ΣΤΕΛΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΔΑ: Β41ΞΩ1Ζ-1ΘΠ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
3.957,70 €
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΤΟΒΑ Ο.Ε.
ΑΔΑ:Β41ΞΩ1Ζ-Ο9Γ
2
3
4
5
6
7
8
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ.
ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ,
ΚΑΠΗ, ΔΑΚ, και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΧΑΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ1Ζ-ΘΝ4
ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Ζ-ΩΥΗ
57
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
9
10
11
12
13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ - Η/Υ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ.
ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
23.473,74 €
ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ1Ζ-Λ22
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
301,24 €
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
276,75 €
ΠΛΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩ1Ζ-ΡΦΠ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
452,00 €
ΓΡ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩ1Ζ-ΡΦΠ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
800,00 €
ΤΣΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩ1Ζ-ΡΦΠ
ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩ1Ζ-ΡΦΠ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΑΤΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/ΥΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ,
ΚΑΠΗ, ΔΑΚ, ΔΗΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
Η΄ΤΟΠΙΚΩΝ
ΕΟΡΤΩΝ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ RFID TAGS ΣΤΟΥΣ
ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ "
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΔΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
8.393,85 €
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩ1Ζ-3ΜΤ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.773,00 €
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ –
ΧΡ.ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩ1Ζ-ΡΨ3
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.999,95 €
ΑΓΑΜ.ΤΣΑΚΩΝΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΔΑ: ΒΛΩ1Ω1ΖΨΓΨ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
15.000,00 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩ1Ζ-86Ν
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
455,89 €
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΕΖΧΩ1Ζ-ΝΣΔ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
9.993,75 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ω1Ζ-ΠΜΡ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.999,95 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΛΩ9Ω1Ζ-5ΘΧ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
4.999,95 €
Κ.ΜΑΝΤΕΣ-Δ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΛΛΞΩ1Ζ-ΤΕΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
13.211,70 €
ΜΑΡΙΑ Δ. ΝΤΕΛΗ
ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩ1Ζ-Ψ6Ω
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
12.999,00 €
1)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 2)ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ. ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ 3)ΜΑΡΙΑ Δ.
ΝΤΕΛΗ
1)ΑΔΑ:ΒΕΖ0Ω1ΖΩ4Κ,2)ΑΔΑ:ΒΕΖ0Ω1
ΖΒ25,3)ΑΔΑ:ΒΕΖ0Ω1
Ζ-50Φ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
2.999,64 €
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩ1Ζ-ΔΤΙ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ(ΧΡΗΜΑ
ΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
73.369,50 €
INFO TRIP Α.E
ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩ1Ζ-ΜΓ8
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
452,00 €
ΓΡ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΒΕΤ6Ω1Ζ-3Ξ0
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
1.002,45 €
ΤΣΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑ: ΒΕΤ6Ω1Ζ-3Ξ0
58
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑ
59
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020
Research and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία)
1. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research
and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο:
1. Water Innovation: Boosting its value for Europe (Καινοτομία για
το νερό: Ενίσχυση της αξίας του για την Ευρώπη, με υπότιτλο:
H2020-WATER-2014-one-stage Sub call of: H2020-WATER-20142015
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του
βρόχινου νερού στην περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδος.
Η αξιοποίηση αυτή μπορεί αν πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία φράγματος, το
οποίο θα διοχετεύει το νερό έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία στις καλλιέργειες της
περιοχής προκειμένου να έχουμε αφενός μεγάλη οικονομία στους καλλιεργητές από
την εξοικονόμηση ποτισμάτων και αφετέρου προστασία από τις μεγάλες ποσότητες
βροχής σε περίπτωση επιβαρυμένων καιρικών συνθηκών.
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται επιγραμματικά ως εξής:
 Κατασκευαστικό κομμάτι: Αφορά την κατασκευή φράγματος σε επιλεγμένη
περιοχή το οποίο και θα παρακολουθείτε σε on-line περίσταση το νερό.
 Ερευνητικό κομμάτι: Αφορά την πανεπιστημιακή έρευνα με φορείς από 3
χώρες, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, που θα έχουν ως στόχο την
καλύτερη διοχέτευση του νερού με ταυτόχρονη on-line παρακολούθηση των
καλλιεργειών μέσω νάνο-αισθητήρων προκειμένου να επιτυγχάνετε η
καλύτερη ποσόστωση υγρασίας με κάθε καλλιεργήσιμο στρέμμα.
 Ερευνητικό κομμάτι - Τεχνικό: Αφορά την συνεργασία με το Υπουργείο
Γεωργικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και με ειδικούς επιστήμονες (Γεωπόνους)
 Εμπορική Διαχείριση-Marketing: Αφορά τον τελικό στόχο του έργου, ο οποίος
είναι η Παγκόσμια ανάδειξη του συγκεκριμένου φράγματος και εκμετάλλευση
αυτού για την προσέλκυση για την καλύτερη δυνατή παραγωγή των τελικών
καλλιεργήσιμων προϊόντων.
Συνολικά το προτεινόμενο έργο ανέρχεται στα 1.987.000,00 € εκ των
οποίων ο Δήμος Στυλίδας προτείνεται να υλοποιήσει έργο ύψους
475.000,00€.
60
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
2. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research
and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο:
2. Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans (Μπλε
Ανάπτυξη : Απελευθέρωση της δυναμικότητας των θαλασσών και
των ωκεανών) με υπότιτλο: H2020-BG-2014-2 Sub call of: H2020BG-2014-2015
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του
Μαλιακού καθώς και της θαλάσσιας βλάστησης η οποία αναπτύσσεται κατά
μήκος του.
Αξιοποιώντας κατάλληλα την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή θα μπορέσουμε να
αναδείξουμε την πραγματική αξία και οφέλη του συγκεκριμένου Κόλπου καθώς
επίσης και να εκμεταλλευτούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την περιοχή
μοναδική. Επίσης , ο θαλάσσιος πλούτος καθώς και το ιδιαίτερο μικροκλίμα της
περιοχής δίνουν μία άλλη είδους ποιότητα στην Αλιεία καθώς και στα υπόλοιπα
προϊόντα της θάλασσας.
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται επιγραμματικά ως εξής:
 Ερευνητικό κομμάτι: Αφορά την πανεπιστημιακή έρευνα με φορείς από 3
χώρες, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, που θα έχουν ως στόχο την
ανάδειξη του Μαλιακού ως μοναδικού κόλπου με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί ειδικό εργαστήριο το
οποίο και θα συλλέγει όλα τα δείγματα προκειμένου να αναδείξει τα
προτερήματα αυτών. Το εργαστήριο αυτό θα παρέχει on-line αποτελέσματα
και για την καλύτερη συλλογή και για πληρέστερη ενημέρωση θα είναι
θαλάσσιο.
 Ερευνητικό κομμάτι - Τεχνικό: Αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνικών
εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πλούτου καθώς και καλύτερου καταμερισμού
αυτών στο θαλάσσιο χώρο με συγκεκριμένες τεχνικές.
 Εμπορική Διαχείριση-Marketing: Αφορά τον τελικό στόχο του έργου ,ο οποίος
είναι η Παγκόσμια ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής και εκμετάλλευση
αυτής για την προσέλκυση τουρισμού στην περιοχή, είτε με την μορφή του
Τοπικού Τουρισμού, είτε με την μορφή επισκέψεων από Σχολεία και
Πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο την
ανάδειξη τοπικών στοιχείων.
Συνολικά το προτεινόμενο έργο ανέρχεται στα 1.860.000,00 € εκ των
οποίων ο Δήμος Στυλίδας προτείνεται να υλοποιήσει έργο ύψους
475.000,00€.
61
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
3. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research
and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο:
Blue Growth:Unlocking the potential of Seas and Oceans (Μπλε
Ανάπτυξη : Απελευθέρωση της δυναμικότητας των θαλασσών και των
ωκεανών) με υπότιτλο : H2020-BG-2014-2 Sub call of: H2020-BG2014-2015
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του
της Αλιείας στον Μαλιακό Κόλπο, καθώς και της θαλάσσιας βλάστησης η οποία
αναπτύσσεται κατά μήκος του.
Αξιοποιώντας κατάλληλα τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής θα μπορέσουν οι
Αλιείς να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και παράλληλα ο Δήμος με
κατάλληλες τεχνικές να ελέγξει τον τρόπο Αλιείας, καθώς κατά καιρούς έχουν
παρατηρηθεί φαινόμενα καταστροφής του Τοπικού χώρου παραγωγής θαλασσίων
προϊόντων. Ο θαλάσσιος πλούτος καθώς και το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής
δίνουν μία άλλη είδους ποιότητα στην Αλιεία καθώς και στα υπόλοιπα προϊόντα της
θάλασσας.
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται επιγραμματικά ως εξής:
 Ερευνητικό κομμάτι: Αφορά την πανεπιστημιακή έρευνα με φορείς από 3
χώρες, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, που θα έχουν ως στόχο την
ανάδειξη του Μαλιακού ως μοναδικού κόλπου με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά Αλιείας καθώς και θαλάσσιων συνθηκών παραγωγής
υποπροϊόντων όπως για παράδειγμα μύδια. Για το σκοπό αυτό θα
κατασκευαστεί ειδικό εργαστήριο το οποίο και θα συλλέγει όλα τα δείγματα
προκειμένου να αναδείξει τα προτερήματα αυτών καθώς επίσης και θα
εφαρμοστεί νέα μέθοδος δορυφορικής παρακολούθησης Αλιείας. Το
εργαστήριο αυτό θα παρέχει on-line αποτελέσματα και για την καλύτερη
συλλογή και για πληρέστερη ενημέρωση θα είναι θαλάσσιο.
 Ερευνητικό κομμάτι - Τεχνικό: Αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνικών
εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πλούτου καθώς και καλύτερου καταμερισμού
αυτών στο θαλάσσιο χώρο με συγκεκριμένες τεχνικές.
 Εμπορική Διαχείριση-Marketing:Αφορά τον τελικό στόχο του έργου ,ο οποίος
είναι η Παγκόσμια ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής και εκμετάλλευση
αυτής για την προσέλκυση τουρισμού στην περιοχή, είτε με την μορφή του
Τοπικού Τουρισμού, είτε με την μορφή επισκέψεων από Σχολεία και
Πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο την
ανάδειξη τοπικών στοιχείων. Καθώς επίσης και δυνατότητα εφαρμογής
μαθημάτων Ιχθυοκαλλιέργειας.
Συνολικά το προτεινόμενο έργο ανέρχεται στα 1.520.000,00 € εκ των
οποίων ο Δήμος Στυλίδας προτείνεται να υλοποιήσει έργο ύψους
460.000,00€.
62
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
4. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research
and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο:
Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
(Πρόσκληση για Νάνοτεχνολογία, Προηγμένα υλικά και Παραγωγή) με
υπότιτλο H2020-NMP-ERA-NET-2015 Sub call of: H2020-NMP2014-2015
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη νέων αισθητήρων
Νανοτεχνολογίας οι οποίοι και θα χρησιμοποιηθούν για την On-Line
παρακολούθηση των καλλιεργειών με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:







Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
Θερμοκρασία Εδάφους
Υγρασία Περιβάλλοντος
Υγρασία Εδάφους
Δορυφορική Παρακολούθηση σε επίπεδο καρπού
Μέγεθος Καρπού
Ανάλυση απορρόφησης ουσιών μέσω του βρόχινου νερού
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται επιγραμματικά ως εξής:
 Ερευνητικό κομμάτι: Αφορά την πανεπιστημιακή έρευνα με φορείς από 3
χώρες, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, που θα έχουν ως στόχο το
συνδυασμό των ανωτέρω Επιστημονικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη
των αισθητήρων.
 Ερευνητικό κομμάτι - Τεχνικό: Αφορά την ανάπτυξη νέων νάνο-αισθητήρων .
 Εμπορική Διαχείριση-Marketing:Αφορά τον τελικό στόχο του έργου ,ο οποίος
είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, το οποίο και θα μπορεί να
κινηθεί εμπορικά σε παγκόσμια πλαίσια.
Συνολικά το προτεινόμενο έργο ανέρχεται στα 1.875.000,00 € εκ των
οποίων ο Δήμος Στυλίδας προτείνεται να υλοποιήσει έργο ύψους
475.000,00€.
63
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
5. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research
and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο:
Call for Factories of the Future (Πρόσκληση για μελλοντικές
βιομηχανίες) με υπότιτλο : H2020-FoF-2014 Sub call of: H2020-FoF2014-2015
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση ενός
τμήματος της Βιομηχανίας το οποίο και έχει σταματήσει πλέον να λειτουργεί στην
περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδος.
Στόχος, η αξιοποίηση υπαρχόντων εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων
συνθηκών έξυπνης βιομηχανίας. Ο απώτερος σκοπός είναι αφενός η
επαναλειτουργία μονάδων που θα φέρουν εμπορικότητα στην περιοχή και αφετέρου
η απορρόφηση μεγάλου ποσοστού ανέργων.
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται επιγραμματικά ως εξής:
 Ερευνητικό κομμάτι: Αφορά την πανεπιστημιακή έρευνα με φορείς από 3
χώρες, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, που θα έχουν ως στόχο το
συνδυασμό των ανωτέρω Επιστημονικών κατευθύνσεων. Για το σκοπό θα
δημιουργηθεί ειδικό επιστημονικό κέντρο με άμεση προτεραιότητα την
στελέχωση με Επιστημονικό Προσωπικό
 Ερευνητικό κομμάτι - Τεχνικό: Αφορά τον ψηφιακό σχεδιασμό της έξυπνης
Βιομηχανίας και την χρήση έξυπνων μηχανημάτων από μεγάλο αριθμό
απαραίτητου και αποκλειστικά προσωπικού.
 Εμπορική Διαχείριση-Marketing:Αφορά τον τελικό στόχο του έργου ,ο οποίος
είναι η δημιουργία θεωρητικά μίας έξυπνης Βιομηχανίας ,η οποία θα μπορούσε
αφενός να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την κατασκευή παρόμοιων
εγκαταστάσεων, και αφετέρου με την σωστή διαχείριση των Τοπικών Φορέων
να γίνει μετατροπή της θεωρίας σε πράξη.
Συνολικά το προτεινόμενο έργο ανέρχεται στα 1.670.000,00 € εκ των
οποίων ο Δήμος Στυλίδας προτείνεται να υλοποιήσει έργο ύψους
570.000,00€.
64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
6. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research
and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο:
ICT 2014 - Information and Communications Technologies (ICT
2014-Πληροφορική και τεχνολογίες Επικοινωνίας) με υπότιτλο : H2020ICT-2014-1 Sub call of: H2020-ICT-2014
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση νέας
μεθόδου παρακολούθησης μίας μεγάλης περιοχής καλλιεργήσιμης ή μη, με σκοπό την
πυροπροστασία.
Πρακτικά, σκοπός είναι η ανάπτυξη νέας μεθόδου Δασοπροστασίας και
Πυρασφάλειας με την χρήση της Νανοτεχνολογίας και της Ρομποτικής.
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται επιγραμματικά ως εξής:
 Ερευνητικό κομμάτι: Αφορά την πανεπιστημιακή έρευνα με φορείς από 3
χώρες, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, που θα έχουν ως στόχο το
συνδυασμό των ανωτέρω Επιστημονικών κατευθύνσεων. Για το σκοπό θα
δημιουργηθεί ειδικό επιστημονικό κέντρο για να μπορέσει να ενσωματώσει
την Νανοτεχνολογία στην Ρομποτική.
 Ερευνητικό κομμάτι - Τεχνικό: Αφορά την ανάπτυξη νέων νάνο-αισθητήρων
,οι οποίοι με την χρήση της Ρομποτικής Επιστήμης ,θα μπορέσουν αν
προσφέρουν On-line
παρακολούθηση με ταυτόχρονη πρόβλεψη και
προστασία από τυχόν κινδύνων σε περίπτωση Φωτιάς.
 Εμπορική Διαχείριση-Marketing:Αφορά τον τελικό στόχο του έργου ,ο οποίος
είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, το οποίο και θα μπορεί να
κινηθεί εμπορικά σε παγκόσμια πλαίσια.
Συνολικά το προτεινόμενο έργο ανέρχεται στα 1.570.000,00 € εκ των
οποίων ο Δήμος Στυλίδας προτείνεται να υλοποιήσει έργο ύψους
440.000,00€.
65
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
7. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 Research
and Innovation ( Έρευνα και Καινοτομία) του Δήμου Στυλίδας με τίτλο:
Personalizing health and care (Προσωπική Φροντίδα και Υγεία)με
υπότιτλο : H2020-PHC-2014-two-stage Sub call of: H2020-PHC2014-2015
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση νέας
μεθόδου παρακολούθησης ασθενών με χρόνια προβλήματα.
Αυτό θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί με τον συνδυασμό 3 επιστημών, αυτών της
Ιατρικής , της Πληροφορικής και της Νανοτεχνολογίας. Στις μέρες μας η
απομακρυσμένη Ιατρική παρακολούθηση είναι επιβεβλημένη.
Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται επιγραμματικά ως εξής:
 Ερευνητικό κομμάτι: Αφορά την πανεπιστημιακή έρευνα με φορείς από 3
χώρες, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, που θα έχουν ως στόχο το
συνδυασμό των ανωτέρω Επιστημονικών κατευθύνσεων. Για το σκοπό θα
δημιουργηθεί ειδικό επιστημονικό κέντρο.
 Ερευνητικό κομμάτι - Τεχνικό: Αφορά την ανάπτυξη νέων νάνοαισθητήρων,οι οποίοι με την κατάλληλη Δομή της Πληροφορικής και με την
συνδρομή της ιατρικής θα προσφέρουν βοήθεια και προστασία σε άτομα με
σοβαρά καθημερινά προβλήματα Υγείας.
 Εμπορική Διαχείριση-Marketing:Αφορά τον τελικό στόχο του έργου ,ο οποίος
είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, το οποίο και θα μπορεί να
κινηθεί εμπορικά σε παγκόσμια πλαίσια.
Συνολικά το προτεινόμενο έργο ανέρχεται στα 1.604.000,00 € εκ των
οποίων ο Δήμος Στυλίδας προτείνεται να υλοποιήσει έργο ύψους
510.000,00€.
66
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ
α/α
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ (€)
HORIZON 2020
ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Π/Υ
(€)
1
H2020-WATER-2014-1
1.987.000,00
475.000,00
2
H2020-BG-2014-2
1.860.000,00
475.000,00
3
H2020-BG-2014-2
1.520.000,00
460.000,00
4
H2020-NMP-ERA-NET-
1.875.000,00
475.000,00
2015
5
H2020-FoF-2014
1.670.000,00
570.000,00
6
H2020-ICT-2014-1
1.570.000,00
440.000,00
7
H2020-PHC-2014-2
1.604.000,00
510.000,00
12.086.000,00
3.405.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
67
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ
ΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2013 ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
(Προετοιμασία κλεισίματος/Διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ τα έτη 20132015)
Συνέχεια Ένταξης στους Θεματικούς Στόχους του ΣΕΣ 2014-2020
1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Λιμένα Στυλίδας
Α. Ολοκλήρωση και έγκριση από το Δήμο, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού
(Γ.Π.Σ) της ΔΕ Στυλίδας με ΦΕΚ 433/ΑΑΠ//31-12-2012, παρ. 2.1.4, όπου καθορίζεται
η λιμενική ζώνη λιμένα με σύγχρονη συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για
την εκπόνηση εκ νέου των απαραίτητων μελετών α) Ακτομηχανική Μελέτη Λιμένα
Στυλίδας β) Μελέτη Κυκλοφοριακής σύνδεσης με το Λιμένα και την γ) ανασύνταξη
οικονομοτεχνικής - βελτίωση master plan για την ανάπτυξη του λιμένα Στυλίδας.
Β. Έγκριση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) με ΦΕΚ
420/ΑΑΠ/26-11-2013, του προγραμματικού σχεδίου για την ανάπτυξη του λιμένα
Στυλίδας, ύψους 11.067.000,00€
Γ. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού , το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και το Λιμενικό Ταμείο
Φθιώτιδας προετοιμασία φακέλου σκοπιμότητας ένταξης νέας πράξης της Α’ φάσης
των έργων για την ανάπτυξη του λιμένα, στην Αναθεώρηση 2013 των ΕΠ του ΕΣΠΑ,
κωδικού θεματικής προτεραιότητας 30 (Λιμένες) κατόπιν αύξησης ποσού
υπερδέσμευσης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ ΘΣΗ 2007-2013, (έγγραφο με
68
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
αριθ.πρωτ 708/06-02-2014, Ειδικής Υπηρεσίας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)
Δ. Προετοιμασία φακέλων ένταξης υπολοίπων έργων προώθησης συνδυασμένων
μεταφορών , «Ανάπτυξης του Λιμένα Στυλίδας» και «Διασύνδεση του
σιδηροδρομικού δικτύου με το Λιμάνι Στυλίδας», στο Θ.Σ 7 «Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων» στη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης , ΣΕΣ 2014-2020
2. Επέκταση Λιμένα Γλύφας
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τη Γενική Γραμματεία
Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας προετοιμασία
φακέλου σκοπιμότητας ένταξης νέας πράξης των έργων για την αναβάθμιση του
λιμένα Γλύφας, στην Αναθεώρηση 2013 των ΕΠ του ΕΣΠΑ, κωδικού θεματικής
προτεραιότητας 30 (Λιμένες) κατόπιν αύξησης ποσού υπερδέσμευσης στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 του ΕΠ ΘΣΗ 2007-2013, ποσού ύψους 1.746.000€.
3. Αλιευτικά καταφύγια Δήμου Στυλίδας
Προετοιμασία φακέλων ένταξης κατασκευής των Αλιευτικών καταφυγίων Γλύφας,
Αχλαδίου, Καραβομύλου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας στο ΕΠ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της περιόδου 2014-2020
4. Νομιμοποίηση Αλιευτικού καταφυγίου Ραχών ΔΕ Εχιναίων
Προετοιμασία φακέλου νομιμοποίησης αλιευτικού καταφυγίου Ραχών (ως ιδιοκτησία
Δήμου Στυλίδας), από το Υπουργείο Οικονομικών , Κτηματική Υπηρεσία Ν. Φθιώτιδας
κατόπιν σύμφωνων γνωμοδοτήσεων από συναρμόδιες Υπηρεσίες
69
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
5. Δημιουργία Υδατοδεξαμενών – Ταμιευτήρων - Φράγματος
Δήμου Στυλίδας
Α. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη Γενική
Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και την Ειδική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προετοιμασία φακέλων ένταξης
απαραίτητων μελετών για υδατοδεξαμενές, ταμιευτήρες ή φράγματος σε κατάλληλες
θέσεις του Δήμου Στυλίδας στην Αναθεώρηση 2013 του ΕΠ του ΕΓΤΑΑ.
Β. Προετοιμασία φακέλων ένταξης κατασκευής προαναφερόμων έργων (κατόπιν
εκπόνησης μελετών) στο ΕΠ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της περιόδου 2014-2020
6. Δίκτυα Αποχέτευσης
- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Δ.Δ Πελασγίας και Δ.Δ Μύλων
Α.
Υφιστάμενη κατάσταση
Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα διαχείρισης των λυμάτων των Δ.Δ.
Πελασγίας και Μύλων του Δήμου Στυλίδας, ήτοι τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων των
δύο οικισμών, τα έργα μεταφοράς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ),
η ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε παρακείμενο της
εγκατάστασης ρέμα (Αθανασόρεμα).
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες τοπογραφικές
μελέτες, οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες (ΠΠΕ και ΜΠΕ), η γεωτεχνική
μελέτη, η υδραυλική, ηλεκτρομηχανολογική, στατική και χημικοτεχνική μελέτη, τα
τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα στάδια μελετών :

Η Προκαταρκτική Μελέτη των έργων.

Η Τοπογραφική μελέτη.

Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Στο πλαίσιο αυτής
έχει εκδοθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
70
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
(ΠΠΕΑ),
με
την
απόφαση
Α.Π.
2532/104892/29-05-2012/Τμήμα
ΠΕ.ΧΩ.Σ./ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Για
την
κατασκευή
της
εγκατάστασης
επεξεργασίας
λυμάτων
έχει
εξασφαλιστεί ακίνητο στη θέση "Πετρί", πλησίον του οικισμού της
Πελασγίας και παράπλευρα στο "Αθανασόρεμα".

Η Γεωτεχνική μελέτη.

Καθορισμός Τελικού Αποδέκτη με Α.Π. 7502/13-10-2010/ Τμήμα
Περ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου/ Ν.Α. Φθιώτιδας

Επανασύνταξη και Επανυποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) των έργων, κατόπιν αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας στην
έκδοση της ΑΕΠΟ
Αναμένεται

Η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς για την
έκδοση όρων ΑΕΠΟ από ΔΙΠΕΧΩ.

Κατόπιν έκδοσης ΑΕΠΟ ακολουθεί η ολοκλήρωση των μελετών, των
τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ
Β. Προετοιμασία φακέλου ένταξης κατασκευής ώριμου έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ Πελασγίας και Δ.Δ Μύλων, ύψους
7.200.000,00€, στο Θ.Σ 6 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
βιώσιμης χρήσης των πόρων», 6.2 «Τομέας αποβλήτων» στη Σύμβαση Εταιρικής
Σχέσης , ΣΕΣ 2014-2020
7. Ολοκλήρωση οδού ΠΑΘΕ – πορθμείο Γλύφα
Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση οδού ΠΑΘΕ –
Πορθμείο Γλύφας, χ.θ 8122 έως τέλος», ύψους 6.000.000€ από ΠΕΠ Στερεάς
Ελλάδας
71
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
«Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Υγρών και Στερεών
Υποπροϊόντων Ελαιοτριβείων Δήμου Στυλίδας»
Η υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας υγρών και στερεών υποπροϊόντων με
παράλληλη ηλεκτρολυτική επεξεργασία υγρών αποβλήτων στο Δήμο Στυλίδας
αποτελούσε μία νέα εναλλακτική επενδυτική πρόταση με ξεκάθαρη φιλοσοφία
αναφορικά με την παρουσία της και την ταυτότητά της στο επιχειρηματικό και
κοινωνικό πεδίο. Πρόκειται για μία καινοτόμο ιδέα και εφαρμογή, η οποία δεν είχε
άλλη εφάμιλλή της στον Ελλαδικό χώρο και τα οφέλη της οποίας θα ήταν σημαντικά
και θα έλυνε οριστικά το χρόνιο πρόβλημα των ελαιοτριβείων.
Για την παραγωγή του ελαιόλαδου υπάρχουν τρεις μέθοδοι που εφαρμόζονται στα
ελαιοτριβεία και ανάλογα αυτά χαρακτηρίζονται: σε παραδοσιακά, σε τριφασικά (που
αποτελούν κατά κόρο την πλειοψηφία των ελαιοτριβείων του Δήμου Στυλίδας) και τα
τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν τα διφασικά με σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου
είναι ότι η ελαιοπυρήνα που προκύπτει έχει αυξημένη υγρασία και είναι δύσκολη στο
χειρισμό, στη μεταφορά και στην επεξεργασία. Επιπλέον, ξηραίνεται με αργό ρυθμό
και έχει υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Η παραδοσιακή μέθοδος της πίεσης και η
διαδικασία των τριών φάσεων παράγουν το παρθένο ελαιόλαδο και δύο τύπους
αποβλήτων: τα υγρά απόβλητα (κατσίγαρος) και τα στερεά απόβλητα
(ελαιοπυρήνας).
Η ανωτέρα λύση δίνει την δυνατότητα στις αρχές να εφαρμόσουν την νομοθεσία για
την προστασία του περιβάλλοντος κάτι που μέχρι τώρα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί
από τις αρμόδιες αρχές.
Όλα τα ελαιοτριβεία τις δύο τελευταίες δεκαετίες λειτουργούν με προσωρινές άδειες
λειτουργίας, που εκδίδονταν με αποφάσεις των εκάστοτε Νομαρχών.
Ένα από τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ελαιοτριβείς στην
Περιφέρεια είναι η βεβαίωση καταλληλότητας.
Εκτός από την βεβαίωση οι ελαιοτριβείς πρέπει να προσκομίσουν οικοδομική άδεια,
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου θα έχουν υλοποιήσει όσα
προβλέπονται στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 145116, που συνυπέγραψαν οι τότε
υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, Οικονομίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος και Αγροτικής Ανάπτυξης
Κώστας Σκανδαλίδης, προβλέπεται ο καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Βάσει αυτής, και για
την κατηγορία της απεριόριστης άρδευσης που σημαίνει ότι μπορούν τα λιόζουμα
ενός ελαιοτριβείου να χρησιμοποιηθούν για άρδευση δενδρωδών καλλιεργειών (είναι
η μία διέξοδος), θα πρέπει το οργανικό φορτίο να είναι τόσο χαμηλό ώστε ο δείκτης
που ονομάζεται BOD να είναι μικρότερος ή ίσος των 10 mg/l. Για όποιον δεν γνωρίζει,
τα λιόζουμα ενός τριφασικού ελαιοτριβείου έχουν ρυπαντικό οργανικό φορτίο 9.200
έως 20.000 mg/l. Όπως γίνεται αντιληπτό, η επίτευξη αυτών των τιμών είναι
πρακτικά αδύνατη.
Μήπως όμως τα τριφασικά ελαιοτριβεία θα μπορούν να διαθέσουν τα απόβλητά τους
σε ένα ρυάκι, ένα χείμαρρο ή στη θάλασσα; Ούτε αυτό είναι δυνατόν διότι
καταργούνται οι σχετικές άδειες και αντικαθίστανται από τις ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, που
επίσης θέτουν απαγορευτικά όρια.
Η άλλη λύση είναι να κατασκευαστούν στεγανές εξατμισοδεξαμενές και να πάρουν
άδεια από τη Διεύθυνση Υδάτων, πράγμα που συνεπάγεται μεγάλο κόστος το οποίο
λόγω της ιδιαιτερότητας της ανατολικής Φθιώτιδας (ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ), θα
μετακυλήσει στον ελαιοπαραγωγό
Να γυρίσουν τα ελαιοτριβεία σε διφασική λειτουργία, πράγμα που επίσης έχει κόστος
(τουλάχιστον 120.000-150.000 €) , ενώ δεν έχει λυθεί το θέμα της απορρόφησης
από τα πυρηνελαιουργεία του υδαρούς υπολείμματος που ονομάζεται
ελαιοπυρηνόλυμα, καθώς απαιτούνται βαριά έργα πολιτικού μηχανικού για την
κατασκευή δεξαμενών;
Προς επίρρωση των παραπάνω, οι Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων
αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι οι άδειες διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων
καταργούνται, αντικαθιστάμενες από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ) ή τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αντίστοιχα. Κατόπιν
αυτού, για τα ελαιοτριβεία τα οποία διαθέτουν τα απόβλητα σε υδάτινους αποδέκτες,
καταργήθηκαν οι άδειες αποβλήτων και η επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων,
αντικαθίστανται με την ΑΕΠΟ και ΠΠΔ όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Στα ελαιοτριβεία που διαθέτουν τα απόβλητά τους στο έδαφος (άρδευση –
εξατμισοδεξαμενές μη στεγανές) τα οποία είχαν εγκεκριμένη μελέτη, μπορεί να
χορηγηθεί άδεια επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων με απόφαση περιφερειάρχη,
μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία θα έχει ισχύ έως τις 8/3/2013,
οπότε θα πρέπει να εναρμονισθούν πλήρως με την ΚΥΑ.
Διαφαίνεται ως μόνη λύση η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας και
Αξιοποίησης Υγρών και Στερεών Υποπροϊόντων Ελαιοτριβείων Δήμου
Στυλίδας
73
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η μονάδα εκτός ότι θα έλυνε τα προβλήματα που έχουν προαναφερθεί, θα πρόσφερε
στην περιοχή μας 52 νέες θέσεις εργασίας. Η εγκατάσταση της μονάδας θα
κατασκευαζόταν σε σημείο που θα εξυπηρετούσε κεντροβαρικά τα ελαιοτριβεία της
περιοχής. Το μέγεθος της μονάδας δύναται να μεγαλώσει και να εξυπηρετήσει το
σύνολο των ελαιοτριβείων της ευρύτερης περιοχής. Το κόστος της εγκατάστασης για
την επεξεργασία 48.000 κυβικών υγρών υποπροϊόντων εντός 150 ημερών,
επεξεργασίας 60.000 τόνων ελαιοπυρήνα με παράλληλη παραγωγή 41.340.000 kg
οργανικού εδαφοβελτιωτικού, κατασκευής ραφιναρίας και συσκευαστηρίου
ελαιολάδου, παραγωγής ηλεκτρισμού από υδρογόνο και ανάκτησης νερού προς
άρδευση εκτιμάται στο ποσό: 31.123.300 €. Τα έσοδα από την πώληση του
συλλεγόμενου ελαιολάδου και του εδαφοβελτιωτικού σε συνδυασμό με την υψηλή
επιχορήγηση, έως 80% θα καθιστούσαν την επένδυση βιώσιμη και άκρως ελκυστική.
Η επένδυση ακυρώθηκε λόγω ένστασης στην υπ.αριθμ. 169/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε εγκριθεί η υποβολή φακέλου
προς την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ
74