Διαγωνισμός Φωτογραφίας από την Εράσμειο Ελληνογερμανική

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η φωτογραφία με νέα ματιά» Μαθητικός φωτογραφικός διαγωνισμός στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή Έναν πρωτότυπο φωτογραφικό για τους μαθητές της στο Λύκειο διοργανώνει η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή, με τίτλο «Η φωτογραφία με νέα ματιά». Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο, να εκφραστούν μέσα από την κάμερα, αλλά και να συνεργαστούν, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο διαγωνισμός έχει τρεις θεματικές ενότητες: Φύση, Πορτραίτο, Φιλία. Οι μαθητές εκτός από τις φωτογραφικές ικανότητες τους, καλούνται να διαχειριστούν διαδικασίες όπως η ακριβής παρακολούθηση τεχνικών προδιαγραφών, η τήρηση κανονισμών και εφαρμογών, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Έτσι, μέσα από την χαρά της συμμετοχής και της δημιουργίας, βάζουν τις βάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων που θα συναντήσουν αργότερα στον επαγγελματικό στίβο. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Για την αξιολόγηση των φωτογραφιών έχει συσταθεί τετραμελής επιτροπή που αποτελείται από τρεις επαγγελματίες φωτογράφους (τον κ. Χρήστο Κοτσιρέα, τον κ. Νίκο Καρανικόλα και τον κ. Θανάση Ταμβακίδη) καθώς και τον Λυκειάρχη της Ερασμείου, κ. Νίκο Κόκκινο. Οι νικητές του διαγωνισμού θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση στα τέλη Ιανουαρίου 2013. Δωροθέτης του διαγωνισμού, είναι η εταιρία WIND Hellas η οποία θα βραβεύσει την καλύτερη φωτογραφία από κάθε κατηγορία, με προϊόντα νέας τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας στις εγκαταστάσεις της Σχολής θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών και τη χρήση των social media, με τη συμμετοχή του προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Σφακιανάκη. Διαγωνισμός Φωτογραφίας
από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1 Η «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.», με έδρα της στο Π. Ψυχικό
Αττικής, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ.11, τηλέφωνο 210-6197320 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας
ως «Διοργανώτρια»), διοργανώνει φωτογραφικό διαγωνισμό για τους μαθητές των τάξεων του
Λυκείου της Σχολής. Για τη φιλοξενία του διαγωνισμού θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα στην
επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής, (www.erasmios.gr), όπου θα αναρτώνται οι συμμετοχές των
διαγωνιζομένων, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και οι παρόντες όροι. Τη χορήγηση των
επάθλων του διαγωνισμού έχει αναλάβει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας «WIND Ελλάς», με έδρα τη
Λεωφ. Κηφισίας 66, 151 25, Μαρούσι, και τηλέφωνο 210-6158000.
1.2 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στο γραφείο του Νομικού
Συμβούλου της Σχολής, Δημοσθένη Δ. Τσεβά, οδός Δημοκρίτου αρ. 3, τηλ. 210-3636174, είναι ο
καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε
συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος,
όπως αυτό έχει κατατεθεί στον προαναφερόμενο Δικηγόρο.
1.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την
απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει
τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω
ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των
ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο
της www.erasmios.gr με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.
1.4 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των
όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να παραδώσουν τις φωτογραφίες που επιθυμούν στην Διοργανώτρια
σύμφωνα με τις κατηγορίες α) φύση – τοπίο, β) πορτρέτο και γ) φιλία, και ως επιβράβευση λαμβάνουν
μέρος στον διαγωνισμό και διεκδικούν τα δώρα του διαγωνισμού αυτού. Οι φωτογραφίες πρέπει
απαραιτήτως να είναι αποκλειστικά έργα του διαγωνιζόμενου και να έχουν τραβηχτεί από κινητό
τηλέφωνο.
2.2 Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει έως 3 φωτογραφίες στην κάθε μια από τις προαναφερόμενες
ενότητες (9 στο σύνολο).
2.3 Για να συμμετάσχει ο χρήστης θα πρέπει να παραδίδει ο ίδιος τα αρχεία των φωτογραφιών του σε
μορφή USB stick στην Διεύθυνση του σχολείου. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση θα ελέγχει αν το
περιεχόμενο των φωτογραφιών είναι σύμφωνο με τους όρους του διαγωνισμού και θα αναρτά τις
φωτογραφίες στην ειδική ενότητα www.erasmios.gr.
2.4 Ο χρήστης που θα αποδεχτεί την διαδικασία θα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και να
κάνει όλες τις ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται. Ειδικότερα, για να μπορέσει κάποιος να λάβει
μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να αποδεχτεί τους συγκεκριμένους όρους συμμετοχής. Για να
επιτευχθεί αυτό θα υπάρχει δήλωση συγκατάθεσης και αποδοχής των όρων συμμετοχής από τους
γονείς του κάθε διαγωνιζόμενου η οποία και θα πρέπει να έχει υπογραφεί. Κατά την παράδοση της
δήλωσης συγκατάθεσης στην Σχολή, ο Διαγωνιζόμενος θα παραλαμβάνει ένα USB stick, το οποίο θα
χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των φωτογραφιών του.
2.5 Η βαθμολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει από μια τετραμελή κριτική επιτροπή, στην οποία θα
συμμετέχουν ο Διευθυντής του Λυκείου της Σχολής, και τρεις επαγγελματίες φωτογράφοι. Η
διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά τη βαθμολόγηση είναι αντικειμενική και αδιάβλητη,
δεδομένου ότι οι κριτές θα βαθμολογούν την φωτογραφία που έχουν μπροστά τους χωρίς να γνωρίζουν
τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2
2.6 Η κάθε φωτογραφία θα βαθμολογείται από το κάθε μέλος της επιτροπής, ενώ οι τέσσερις
βαθμολογίες θα βγάζουν το μέσο όρο της βαθμολογίας της κάθε φωτογραφίας. Αυτός ο μέσος όρος της
κάθε φωτογραφίας αποτελεί και την τελική βαθμολογία της φωτογραφίας με βάση την οποία θα
κατατάσσονται σε σειρά οι αντίστοιχοι φωτογράφοι. Tα κριτήρια βαθμολόγησης της κάθε
φωτογραφίας καθορίζονται από τα μέλη της κριτικής επιτροπής και γνωστοποιούνται στους
συμμετέχοντες κατόπιν έγγραφης αίτησής τους.
2.7 Οι καλύτερες εξ' αυτών, δηλαδή αυτές που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη μέση βαθμολογία,
θα κερδίσουν τα έπαθλα-δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια. Όσες φωτογραφίες από το σύνολο
αυτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό κριθούν πως πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές,
τεχνικές και μη, θα αξιοποιηθούν για την πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας στους χώρους της
Σχολής.
2.8 Το προτεινόμενο μέγεθος των φωτογραφιών μπορεί να είναι 600x400, χωρίς να αποκλείονται
άλλα μεγέθη, και η ανάλυσή τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 72dpi. Οποιοδήποτε ειδικό
πρόγραμμα επεξεργασίας των φωτογραφιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην
μεταβάλει την αρχική φωτογραφία. Η τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρθηκαν θα ληφθεί υπόψη
από την κριτική επιτροπή κατά τη βαθμολόγηση των φωτογραφιών για την ανάδειξη των νικητών του
Διαγωνισμού. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει τις φωτογραφίες κατά το δοκούν
για περαιτέρω χρήση (cropping, resizing, processing). Οι νικητές οφείλουν να κρατήσουν στο αρχείο
τους και να έχουν διαθέσιμο το αρχικό ψηφιακό αρχείο της φωτογραφίας προτού γίνει οποιαδήποτε
ψηφιακή επεξεργασία με τεχνικά μέσα.
3. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
3.1 Ο πρώτος νικητής (1 άτομο) κερδίζει μία ταμπλέτα Samsung Galaxy Note 10.1 N8000.
3.2 Ο δεύτερος νικητής (1 άτομο) κερδίζει ένα Smartphone Samsung Galaxy SIII Mini.
3.3 Ο τρίτος νικητής (1 άτομο) κερδίζει ένα Smartphone Samsung Galaxy SIII Mini.
3.4 Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
3.5 Οι νικητές του Προγράμματος δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη
λήψη τους ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
3.6 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αν οι νικητές, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, δεν δύνανται να
παραλάβουν αυτοπροσώπως τα δώρα τους, η σχετική παραλαβή μπορεί να γίνει από τον κηδεμόναγονέα τους ο οποίος έχει υπογράψει την σχετική δήλωση συγκατάθεσης για την συμμετοχή του
διαγωνιζομένου τέκνου τους στον Διαγωνισμό.
3.7 Η ευθύνη της Χορηγού εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
προγραμματισμένων δώρων.
3.8 Η απόδοση των δώρων στους νικητές θα γίνεται μετά από έγγραφη ενημέρωσή τους από τη
Διοργανώτρια.
3.9 Η χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, δελτία τύπου σε
περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τα ονόματα των
νικητών. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την
ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.
3.10 Η απόδοση των δώρων θα γίνει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2013 και σε εκδήλωση που θα
οργανώσει η Διοργανώτρια.
3.11 Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να
ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο
σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
(β)
3
σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και
ανεπιφύλακτα ότι:
4.1 Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες συνιστούν φωτογραφίες των ίδιων των συμμετεχόντων και όχι
οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση δε απεικόνισης τρίτου το πρόσωπο που φωτογραφίζεται έχει
συναινέσει στην απεικόνισή του.
4.2 Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το
δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
4.3 Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή
έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.
4.4 Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους δεδομένα που
προκύπτουν από τις φωτογραφίες της συμμετοχής τους με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στα
πλαίσια του προγράμματος.
4.5 Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια και στη Χορηγό για την
προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Οι ως άνω εταιρίες επιφυλάσσουν για τον
εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό
στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του προγράμματος.
4.6 Με την καταχώρηση της εγγραφής τους ως συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους παρόντες όρους
χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους.
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00:00 και θα
ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00:00.
5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του
Προγράμματος, με σχετική τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει
αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα αυτή και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή
από τους χρήστες της .
5.3 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών
υποσυστημάτων – Διαδικτυακών Εργαλείων που διαθέτει η Διοργανώτρια) αποτελούν το επίσημο
όργανο χρονομέτρησης του προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος
Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης οποιουδήποτε
σημείου υποστήριξης των μελών με το πρόγραμμα.
5.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω προγράμματος,
καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της
συμμετοχής.
5.5 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει και
για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να
διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
4
6. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.
6.1 Οι διαγωνιζόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν.
6.2 Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης
ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για
την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο διαγωνιζόμενος από την συμμετοχή του οποίου
προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.
6.3 Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., η Διοργανώτρια διαπιστώσει
την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε
τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική
ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:
α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
β) Να αποβάλει από τη διαδικασία τον διαγωνιζόμενο, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του.
γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά την κρίση της νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης
προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε
τρίτους.
6.4 Ενδεικτικά από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όσοι μαθητές δε φοιτούν στις τάξεις α’, β’ και γ’ Λυκείου της Ερασμείου Ελληνογερμανικής
Σχολής
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.
(γ) Όσοι χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες τρίτων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους
ή χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές,
φυλετικές προεκτάσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και
θεσμούς.
(δ) Όσοι υποβάλουν φωτογραφίες με περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι
δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της
περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την
υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική
διάθεση.
(ε) Όσοι υποβάλουν φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το
Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων,
προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα
των Ελλήνων πολιτών.
7. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή
κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/
συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και στη θέση «όροι συμμετοχής», ή στον
ιστότοπο www.erasmios.gr.
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΑΣΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ WIND.
8.1 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια ή/και η WIND ή τυχόν τρίτος διαχειριστής της
ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από
5
τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο
του προγράμματος.
8.2 Επίσης ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς
οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή
υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/χρήστες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται
ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή/και της WIND, ούτε
νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος προγράμματος, είτε οιαδήποτε
αποζημίωση.
8.3 Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της δεν
ευθύνεται για:
Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της
ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του
παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η
εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη
διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες,
οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
Β) Για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή
ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη ικανότητα
πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις
υπηρεσίες.
Γ) Για το ότι ο δικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του
χρήστη. Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού
λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του
από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα–εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε
ανιχνευμένου ιού.
8.4 Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια ή/και η WIND δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για
την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή
επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του
στην ιστοσελίδα.
8.5 Η διαχείριση της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή
αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία
παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
8.6. Όπου αναφέρεται ο όρος διαχείριση της ιστοσελίδας, διοργανωτής εννοείται η Εράσμειος
Ελληνογερμανική Σχολή.
9. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
9.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της WIND.
9.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα
κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της
Διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του
ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
6
9.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση,
μετάδοση,
μεταβίβαση,
αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση,
εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή
άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε
δικαιούχου.
9.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας ( πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να
αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.
10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
10.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα
επεξεργάζεται η Εράσμειος. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους
σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος. Η Εράσμειος δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την
ρητή συγκατάθεση από τους γονείς ή κηδεμόνες των ανηλίκων συμμετεχόντων) να χρησιμοποιεί η ίδια
και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική
προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Διοργανώτρια έχει
συνεργασία.
10.2 Η δήλωση του διαγωνιζόμενου είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Σε περίπτωση που
επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα,
κλπ.), μπορεί να λάβει σχετικό αντίγραφο από την Σχολή.
10.3 Η δήλωση του διαγωνιζόμενου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό
αποτέλεσμα.
11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
11.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται
και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές
διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του
παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.
12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1 Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του site www.erasmios.gr
παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το
σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των
αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.
12.2 Ο κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την συμμετοχή του
στον διαγωνισμό. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην συμμετέχει. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος
οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για ενδεχόμενες μεταγενέστερες
αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες
αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. _
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ
ΕΡΑΣΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΟ
WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΡΑΣΜΕΙΟΥ ΕΛΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ο/Η υπογράφων/ουσα …………………..….. δηλώνω ότι αφού έλαβα πλήρη
γνώση των όρων συμμετοχής στον ∆ιαγωνισμό Φωτογραφίας ……………….
που διοργανώνει η «Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή» από τον
ιστότοπο της Σχολής (www.erasmios.gr) τους οποίους αποδέχομαι στο
σύνολό τους και χωρίς καμία επιφύλαξη, παρέχω την συγκατάθεσή μου
για την συμμετοχή του/της υιού/θυγατέρας μου, μαθητή/μαθήτριας της
………. Γυμνασίου/Λυκείου, στον ανωτέρω διαγωνισμό.
Αθήνα, …../11/2012
Ο/Η δηλών/δηλούσα