close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2012. - Javna nabava

embedDownload
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011)
Stanje na dan 30.06.2012.
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Održavanje aplikacijskog
sustava ePlana, Usluge
Pregovarački postupak
DIR-2012-0056
održavanja aplikacijskog
bez prethodne objave
sustava ePlanNabave,
DIREKCIJA, 275000,00
Ugovor o pružanju
intelektualnih usluga,
Ponovljeni poziv na
Intelektualne
DIR-12-0029
dostavu ponuda
usluge;savjetovanje,seminari
temeljem OS
, DIREKCIJA, 900000,00
Poštanske univerzalne
usluge, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
, DIREKCIJA, 900000,00
Usluga ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije, DIREKCIJA,
19712134,00
Usluge ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije, DIREKCIJA,
19712134,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
31.12.2012.
DOKUMENT IT d.o.o.
360.000,97
450.001,21
04.06.2012.
Hrvatske šume Consult d.o.o.
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
77.436,27
20.341,93
503.553,63
31.05.2012.
DIR-2012-0022
Otvoreni postupak
9.748.918,63
12.186.148,31
31.05.2012.
30.04.2013.
AGENCIJA d.o.o.
DIR-2012-0022
Otvoreni postupak
9.148.202,59
11.435.253,24
31.05.2012.
30.04.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
150.000,00
187.500,00
23.05.2012.
Kulturno umjetničko društvo
"Šumari"
0,00
0,00
23.05.2012.
HŠ d.o.o. UŠP SENJ-RJ GMP
SENJ
Izuzeće od primjene
zakona
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
25.05.2012.
402.842,90
Ugovor o zakupu garažnog
prostora, Intelektualne
DIR-2012-1010
usluge;savjetovanje,seminari
, DIREKCIJA, 900000,00
Podizvoditelji
343.500,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
OIB
dobavljača
274.800,00
DIR-11-022
Ugovor o promidžbenim
uslugma - KUD Šumari,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
, DIREKCIJA, 900000,00
Šumsko sjeme, Sjeme,
DIREKCIJA, 38449,00
Neto (kn)
DIR-2012-0059
Bagatelna nabava
32.970,00
41.212,50
13.04.2012.
Ugovor o uslugama poreznih
savjeta i zastupanja u
porezno-pravnim savjetima,
Usluge poreznog
savjetovanja, DIREKCIJA,
69000,00
DIR-12-2001
Bagatelna nabava
69.000,00
86.250,00
19.04.2012.
Ured Javorović, Idžojtić i
partneri
Ugovor o koristenju
aplikacije Arhinet,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
, DIREKCIJA, 900000,00
DIR-12-2003
Bagatelna nabava
39.000,00
48.750,00
23.05.2012.
Hrvatski državni arhiv
Opskrba toplinskom
energijom-Para, Para, UŠP
OSIJEK, 83000,00
OS-08-20120017
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
93.003,24
116.254,05
14.06.2012.
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge , UŠP
POŽEGA, 2360196,00
PO-12-001
Otvoreni postupak
192.975,00
241.218,75
13.01.2012.
2
12.04.2013.
25.04.2013.
22.263,00
56.037,82
Hortiplan d.o.o.
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
ZAGREB Pogon Osijek
56.515,58
NBN, UREĐENJE INTERIJERA
531.985,94
UŠP
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge , UŠP
POŽEGA, 2360196,00
PO-12-001
Otvoreni postupak
462.558,00
578.197,50
13.01.2012.
Caffe bar „Mario“
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge , UŠP
POŽEGA, 2360196,00
PO-12-001
Otvoreni postupak
1.027.502,00
1.284.377,50
13.01.2012.
Šah d.o.o - zajednica
ponuditelja
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge , UŠP
POŽEGA, 2360196,00
PO-12-001
Otvoreni postupak
173.504,00
216.880,00
13.01.2012.
Šumarski obrt „Grgić“
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge , UŠP
POŽEGA, 2360196,00
PO-12-001
Otvoreni postupak
360.546,00
450.682,50
13.01.2012.
"Šapina" - sječa, izvoz i
prodaja drva
PO-2012-004
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
2.333.035,00
2.916.293,75
19.01.2012.
31.12.2012.
AGENCIJA d.o.o.
PO-2012-002
Otvoreni postupak
917.655,80
1.147.069,75
13.02.2012.
31.12.2012.
KLARIĆ d.o.o. - zajednica
ponuditelja
PO-2012-003
Otvoreni postupak
949.943,08
1.187.428,85
13.02.2012.
31.12.2012.
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. zajednica ponuditelja
Predmet ugovora
Sporazum o ustupanju
radnika, Sporazum o
ustupanju radnika, UŠP
POŽEGA, 2333035,00
Usluge prijevoza drvnih
sortimenata, Prijevozne
usluge u cest. prometu drvni sortimenti, UŠP
POŽEGA, 1200000,00
Usluge prijevoza rasutog
tereta (kamena), Prijevozne
usluge u cest. prometu rasuti teret, UŠP POŽEGA,
950000,00
Usluga sistematskog
pregleda djelatnika,
Sistematski pregled radnika,
UŠP POŽEGA, 60120,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
60.120,00
60.120,00
20.01.2012.
INTERMED, poliklinika za
internu medicinu, pedijatriju,
ginekologiju, radiologiju i
medicinu rada
Razni prijevozi, Sječa i
izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.260,00
40.325,00
13.06.2012.
AUTOPRIJEVOZNIK
DRAGUTIN MLINARIĆ
Piljenje trupaca za područje
Zagreba, Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
229.810,00
287.262,50
13.06.2012.
PPS-GALEKOVIĆ
Otvoreni postupak
28.000,00
35.000,00
14.06.2012.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
Otvoreni postupak
15.000,00
18.750,00
14.06.2012.
ŽITNJAK d d
Otvoreni postupak
56.439,70
70.549,64
05.06.2012.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
Materijal za čišćenjeodržavanje, UŠP ZAGREB,
106700,00
Troškovi reprezentacije, UŠP
ZAGREB, 200000,00
Sredstva za čišćenje i
održavanje higijene,
Materijal za čišćenjeodržavanje, UŠP ZAGREB,
106700,00
3
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
165.210,37
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Servis i popravak vozila sa
ugradnjom rezervnih
dijelova za područje Kutine,
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
Rezervni dijelovi za vozila,
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
Servis i popravak
hidrauluičnih cilindara,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 521013,00
Materijal za izradu VT
crijeva, Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
Vulkanizerske usluge za
područje Kutine, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
Klanfice, UŠP ZAGREB,
94114,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Usluge u šumarstvu,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
275.715,25
344.644,06
11.06.2012.
"AP SERVISI"
Otvoreni postupak
101.565,90
126.957,38
11.06.2012.
Lero B d.o.o.
Otvoreni postupak
17.500,00
21.875,00
13.06.2012.
HIDROMEHANIKA d.o.o.
Bagatelna nabava
35.000,00
43.750,00
13.06.2012.
CHARVAT d.o.o.
Otvoreni postupak
65.705,00
82.131,25
13.06.2012.
VULKAL d.o.o.
Otvoreni postupak
20.000,00
25.000,00
13.06.2012.
VULKANIZER MIHALKE
Otvoreni postupak
6.336,00
7.920,00
13.06.2012.
VULKANIZERSKA ZANATSKA
RADNJA IVAN PEJAK
Otvoreni postupak
18.500,00
23.125,00
13.06.2012.
TEHNIČAR COPYSERVIS
d.o.o.
Otvoreni postupak
19.074,00
23.842,50
13.06.2012.
AGROTEHNA PAZIN
80.000,00
100.000,00
15.06.2012.
PROMET JURIĆ
58.320,00
72.900,00
15.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA I
ŠUMARSKE USLUGE
408.450,00
510.562,50
15.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
264.000,00
330.000,00
15.06.2012.
RADIĆ USLUGE d.o.o.
176.150,00
220.187,50
15.06.2012.
RADIĆ USLUGE d.o.o.
171.354,00
214.192,50
15.06.2012.
PROMET JURIĆ
94.228,00
117.785,00
15.06.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE DRVA
I TRGOVINA NA VELIKO
182.400,00
228.000,00
15.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT MOSLAVINA
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
202.520,00
253.150,00
15.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT MOSLAVINA
225.000,00
281.250,00
15.06.2012.
SJEČA-IZVOZ-PRIJEVOZUSLUGE U POLJOPRIVREDI
128.700,00
160.875,00
15.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA
133.500,00
166.875,00
15.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA
52.510,00
65.637,50
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
174.600,00
218.250,00
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
374.000,00
467.500,00
15.06.2012.
ŠUMARSKE USLUGE MIRKO
129.520,00
161.900,00
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
89.644,00
112.055,00
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
169.100,00
211.375,00
15.06.2012.
181.550,00
226.937,50
15.06.2012.
219.575,00
274.468,75
15.06.2012.
90.080,00
112.600,00
15.06.2012.
38.752,00
48.440,00
15.06.2012.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
HOPEK-SJEČA, IZVLAČENJE,
PRIJEVOZ I TRGOVINA
DRVOM
HOPEK-SJEČA, IZVLAČENJE,
PRIJEVOZ I TRGOVINA
DRVOM
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
0,00
0,00
02.01.2012.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
145.809,96
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.666,00
57.082,50
06.04.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
57.082,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.264,00
56.580,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
5
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.181,30
107.726,63
17.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.119,90
110.149,88
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
103.174,20
128.967,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
404.453,00
505.566,25
12.03.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za prijevoz,
trgovinu i usluge
449.990,94
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
74.646,00
93.307,50
06.04.2012.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
25.807,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.144,00
101.430,00
06.04.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
36.360,00
45.450,00
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.351,00
101.688,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
68.093,80
85.117,25
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
02.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
16.837,00
21.046,25
6
147.691,03
45.450,00
18.977,24
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.772,60
52.215,75
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.537,00
28.171,25
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.016,00
63.770,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.310,00
60.387,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
35.222,40
44.028,00
02.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
42.445,23
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.610,80
74.513,50
02.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
88.732,27
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.497,60
69.372,00
02.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
65.282,44
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
110.715,00
138.393,75
12.03.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
22.700,58
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.443,50
108.054,38
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
134.745,00
168.431,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
7
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Vrsta postupka
163.354,48
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.670,46
62.088,08
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.531,80
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
17.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
61.045,90
135.664,75
30.03.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
33.998,32
105.304,20
131.630,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
116.167,38
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.360,00
55.360,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
55.360,00
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
201.383,00
251.728,75
02.01.2012.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
254.906,91
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
43.764,30
54.705,38
12.03.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.666,80
157.083,50
02.01.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
146.902,77
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.851,86
41.064,83
17.01.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za prijevoz,
trgovinu i usluge
52.250,39
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
186.160,00
232.700,00
12.03.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
63.625,56
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.773,50
14.716,88
06.04.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
14.716,88
8
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Neto (kn)
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.670,00
108.337,50
02.01.2012.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
107.747,13
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.228,00
15.228,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
15.228,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.974,70
112.468,38
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
461.507,84
576.884,80
02.01.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata, vl. Srećko Nekić
275.466,78
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.121,60
62.652,00
17.01.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu
NIKO, Nikola Gavrić
59.914,12
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.559,00
366.948,75
17.01.2012.
DIVOVIĆ c.o.
291.545,35
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
66.420,00
83.025,00
06.04.2012.
Tvrtko Babić - obrt za usluge
u šumarstvu
83.025,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
66.420,00
83.025,00
06.04.2012.
Tvrtko Babić - obrt za usluge
u šumarstvu
83.025,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
54.248,00
67.810,00
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
67.810,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
80.793,00
100.991,25
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
90.446,25
9
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Vrsta postupka
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
63.623,20
79.529,00
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.096,60
93.870,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.248,00
249.060,00
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
158.743,88
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
146.153,00
182.691,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
204.622,77
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
331.339,00
414.173,75
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
151.509,86
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
289.405,00
361.756,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
183.830,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.377,20
115.471,50
17.01.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu
NIKO, Nikola Gavrić
62.855,43
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.902,77
104.878,46
12.03.2012.
DIVOVIĆ c.o.
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.854,30
88.567,88
04.06.2012.
CORTEX d.o.o.
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.567,00
101.958,75
04.06.2012.
CORTEX d.o.o.
10
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Vrsta postupka
UŠP
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
337.258,84
04.05.2012.
30.09.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
69.826,62
142.089,61
177.612,01
04.05.2012.
30.09.2012.
"IVEKO"
73.015,97
Otvoreni postupak
195.637,99
244.547,49
04.05.2012.
30.09.2012.
"IVEKO"
70.905,07
Otvoreni postupak
208.575,71
260.719,64
04.05.2012.
30.09.2012.
KIRIJAŠ vuča, sječa i trgovina
Otvoreni postupak
0,00
0,00
15.06.2012.
16.01.2013.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
SE-2012-0009
Otvoreni postupak
47.700,00
59.625,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
42.716,23
Šumarske usluge-samarica
I.kvartal-šumarija Novi
Vinodolski, Šumarske usluge- SE-2012-0009
samarica I. kvartal, UŠP
SENJ, 190000,00
Otvoreni postupak
56.700,00
70.875,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
26.897,04
Šumarske usluge-samarica
I.kvartal-šumarija
Crikvenica, Šumarske usluge- SE-2012-0009
samarica I. kvartal, UŠP
SENJ, 190000,00
Otvoreni postupak
19.440,00
24.300,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
Prijevoz ogrjeva-šumarije
Senj i Krasno, Prijevoz
ogrjeva, UŠP SENJ,
176950,00
SE-2012-0014
Otvoreni postupak
129.450,00
161.812,50
14.06.2012.
01.11.2012.
Obrt za prijevoz i
građevinarstvo, vl.Josip
Krmpotić
Prijevoz ogrjeva- šumarije
Novi Vinodolski i Crikvenica,
Prijevoz ogrjeva, UŠP SENJ,
176950,00
SE-2012-0014
Otvoreni postupak
27.300,00
34.125,00
16.04.2012.
01.11.2012.
Obrt za prijevoz i
građevinarstvo, vl.Josip
Krmpotić
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
SE-2012-0017
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal, UŠP
SENJ, 3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Crikvenica, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
SE-2012-0017
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
SE-2012-0017
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal, UŠP
SENJ, 3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva-šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
SE-2012-0017
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal, UŠP
SENJ, 3230278,00
Šumarske usluge, Šumarske
BU-OS-2011-005
usluge, UŠP BUZET,
2585356,00
Šumarske usluge-samarica I.
kvartal-šum. Senj, Šumarske
usluge-samarica I. kvartal,
UŠP SENJ, 190000,00
2012/S 0020003947
2012/S 0020004015
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
269.807,07
Otvoreni postupak
11
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
2012/S 0020007163
2012/S 0020015588
2012/S 0030027490
2012/S 0150019888
2012/S0020008901
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
179.847,50
OS-2012-0002
Otvoreni postupak
OS-08-20120003
Obnova Microsoft Premier
podrške, Obnova Microsoft
premijer podrške,
DIREKCIJA, 290000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
224.809,38
04.05.2012.
30.09.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
263.373,40
329.216,74
12.06.2012.
05.06.2013.
Prijevoz i trgovina TOMISLAV
I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o.
Otvoreni postupak
139.536,30
174.420,36
14.06.2012.
16.04.2013.
HEP-PLIN d.o.o. Osijek
DIR-2012-0057
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
285.747,81
357.184,76
21.05.2012.
31.01.2013.
MICROSOFT HRVATSKA
d.o.o.
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
95.605,30
119.506,63
25.05.2012.
Innecto d.o.o.
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
46.904,00
58.630,00
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
76.233,00
95.291,25
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
276.354,00
345.442,50
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
161.716,01
202.145,01
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
421.366,40
526.708,00
25.05.2012.
Izrada i izvlačenje drvnih
sortimenata,Vl.Boris Baltić
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
532.444,79
665.555,99
25.05.2012.
Izrada i izvlačenje drvnih
sortimenata,Vl.Boris Baltić
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina, UŠP
SPLIT, 1684626,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
141.636,00
177.045,00
25.05.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
Izvođenje uzgojnih radova ,
Pošumljavanje i podizanje,
UŠP SPLIT, 323577,00
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
207.896,40
259.870,50
25.05.2012.
Izrada,izvlačenje i prodaja
šumskih sortimenata vl.Marko
Baltić
Predmet ugovora
Šumarske uslugepridobivanje drva -šumarija
Krasno, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Prijevoz kamena tucanika na
području UŠP Osijek ,
Materijal-prijevoz za
održav.šumskih cesta, UŠP
OSIJEK, 393935,00
Opskrba plinom na području
UŠP Osijek, RJ Šumatrans,
Šumarije: Valpovo, Đakovo i
Darda, Plin, UŠP OSIJEK,
242000,00
12
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
334,28
UŠP
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S0020009352
Izvođenje radova na
rekonstrukciji
pom.posl.objekta i uređenje
okoliša-šumarija Dubrovnik,
Rek.posl. pom.objekta i
uređ.okoliša šum.Dubrovnik,
UŠP SPLIT, 600000,00
ST-2012-0001
Otvoreni postupak
507.887,40
634.859,25
28.05.2012.
Eding d.o.o.
Izvođenje šumarskih usluga,
N-02_v-143286- Šumarske usluge I,II
111111
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
42.646,50
52.455,20
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ DRV. SORT. S
UTOVAROM U VAGONE ŠUMARIJA DVOR,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-13
Otvoreni postupak
93.000,00
114.390,00
15.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
54.571,60
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA U ŠUMARIJI GLINA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-13
Otvoreni postupak
249.418,00
306.784,14
15.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
7.961,93
ŠUMARSKE USLUGE - VUČA
TRUPACA I V.M. U
ŠUMARIJI PETRINJA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-13
Otvoreni postupak
60.750,00
74.722,50
15.06.2012.
15.12.2011.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
49.956,48
SI-11-13
Otvoreni postupak
334.250,00
411.127,50
15.06.2012.
31.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
163.698,84
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-13
Otvoreni postupak
298.653,00
367.343,19
15.06.2012.
31.12.2011.
DIVOVIĆ c.o.
123.612,95
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-13
Otvoreni postupak
282.000,00
346.860,00
15.06.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
52.408,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
28.600,00
35.178,00
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
32.327,66
N-02-V-131631ŠUMARSKE USLUGE 040811
SJEČA, VUČA I PRIJEVOZ
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
Datum
sklapanja
13
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.400,00
32.472,00
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
23.727,60
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.400,00
32.472,00
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
33.000,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
21.151,50
26.016,35
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.779,00
32.938,17
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
59.952,20
73.741,21
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
41.445,00
50.977,35
01.02.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
Izvođenje šumarskih usluga,
N-02-V-143286- Šumarske usluge I,II
111111
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
481.680,00
592.466,40
01.02.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
15.678,00
19.283,94
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
11.757,00
14.461,11
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
49.807,35
61.263,04
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
56.233,50
69.167,22
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
31.750,00
39.052,50
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
Broj objave
Datum
sklapanja
14
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
19.597,50
21.564,37
UŠP
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-2011-024
Otvoreni postupak
27.440,00
33.751,20
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
34.300,00
KC-2011-024
Otvoreni postupak
30.895,50
38.001,47
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
38.619,37
SE-11-019
Otvoreni postupak
244.290,00
300.476,70
08.02.2012.
30.06.2012.
DRVOOPSKRBA
148.279,18
SE-11-019
Otvoreni postupak
119.268,00
146.699,64
08.02.2012.
30.06.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
172.211,53
SE-11-019
Otvoreni postupak
347.274,00
427.147,02
08.02.2012.
30.06.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
195.105,50
SE-11-019
Otvoreni postupak
488.330,20
600.646,15
08.02.2012.
30.06.2012.
KIRIJAŠ vuča, sječa i trgovina
405.461,81
SE-11-019
Otvoreni postupak
243.155,00
299.080,65
08.02.2012.
30.06.2012.
SILVA-PLAN
182.670,55
SE-11-019
Otvoreni postupak
233.487,00
287.189,01
08.02.2012.
30.06.2012.
Uslužni obrt "KESER"
231.087,88
SE-11-020
Otvoreni postupak
66.238,75
81.473,66
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
82.331,25
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Crikvenica, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I.
kvartal, UŠP SENJ,
1924338,13
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Krasno, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I.
kvartal, UŠP SENJ,
1924338,13
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Senj, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I.
kvartal, UŠP SENJ,
N-02-V-143560- 1924338,13
Šumarske usluge141111
pridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I.
kvartal, UŠP SENJ,
1924338,13
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I.
kvartal, UŠP SENJ,
1924338,13
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I.
kvartal, UŠP SENJ,
1924338,13
Šumarske usluge-izgradnja i
popravak trak.vlaka- Senj,
Šumarske usluge-Izrada
vlaka I.kvartal, UŠP SENJ,
1658842,90
Datum
sklapanja
15
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
SE-11-020
Otvoreni postupak
269.456,50
Šumarske usluge-izgradnja i
popravak trak.vlaka- šum.
Novi Vinodolski, Šumarske
N-02-V-143609usluge-Izrada vlaka
151111
I.kvartal, UŠP SENJ,
1658842,90
SE-11-020
Otvoreni postupak
Šumarske usluge-izgradnja i
popravak trak. vlaka na
području šumarije Krasno,
Šumarske usluge-Izrada
vlaka I.kvartal, UŠP SENJ,
1658842,90
SE-11-020
Šumarske usluge- izgradnja i
popravak trak.vlaka-Novi
Vinodolski, Šumarske uslugeIzrada vlaka I.kvartal, UŠP
SENJ, 1658842,90
Broj objave
Predmet ugovora
Šumarske usluge- izgradnja i
popravak trak.vlaka- šum.
Crikvenica, Šumarske uslugeIzrada vlaka I.kvartal, UŠP
SENJ, 1658842,90
Dodatni radovi na obnovi
radničke nastambe
"Bevandinica", Dodatni
N-16-M-100066radovi na obnovi radničke
020112
nastambe Bevandinica na
području šumarije Krasno,
UŠP SENJ, 107000,00
Nabava uredskog
namještaja za zgradu šum.
Novi Vinodolski, Nabava
N-16-M-152292uredskog namještaja za
291211
zgradu šumarije Novi
Vinodolski, UŠP SENJ,
200000,00
Sporazum o ustupanju
N-30-V-141666- radnika, Proizvodne usluge
281011
drugih - agencija, UŠP
OSIJEK, 1543242,00
Usluge održavanja
aplikacijskog sustava
ePlanNabave
Rezervni dijelovi i
servisiranje LIV, Ostali
utrošci materijala
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
331.431,49
08.02.2012.
30.06.2012.
Dovođa-obrt za
građevinarstvo i šumarstvo
241.526,19
237.202,40
291.758,95
08.02.2012.
30.06.2012.
DOVOĐA obrt za
građevinarstvo i šumarstvo
169.346,19
Otvoreni postupak
387.677,50
476.843,33
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
158.375,23
SE-11-020
Otvoreni postupak
230.525,00
283.545,75
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
274.588,25
SE-11-022
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
106.940,40
131.536,69
12.01.2012.
15.06.2012.
STENAVERT d.o.o.
SE-11-021
Otvoreni postupak
166.574,00
204.886,02
03.04.2012.
02.05.2012.
TVIN d.o.o
OS-2012-0016
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
1.543.242,00
1.929.052,50
15.06.2012.
20.11.2012.
AGENCIJA d.o.o.
DIR-2012-0056
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
274.800,00
343.500,00
25.05.2012.
31.12.2012.
DOKUMENT IT d.o.o.
45392055435
0,00
0,00
05.03.2012.
05.03.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
26.559.175,00
33.198.968,75
03.02.2012.
02.02.2013.
EURO-PETROL d.o.o.
75550985023
8.099.657,02
1.125.151,03
1.406.438,79
24.04.2012.
23.04.2013.
AIR TRACTOR d.o.o.
37414479901
509.627,94
DIR-11-040
Naftni derivati - veleprodaja,
Motorni benzin
DIR-11-078
Usluga prskanja iz zraka aviotretiranje, Aviotretiranje
DIR-12-1005
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
22.263,00
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Agrokemijski proizvodi MATCH 0,5 EC, Ostala
nerazvrstana oprema
Agrokemijski proizvodi ARTEA, AMISTAR,
OURAGAN, Ostala
nerazvrstana oprema
Motorne pile i motorni
agregati, Motorne pile i
motorni agregati,
DIREKCIJA, 2730200,00
Usluge životnog osiguranja,
Usluge životnog osiguranja,
DIREKCIJA, 190000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DIR-2012-1009
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
570.180,00
712.725,00
DIR-2012-1011
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.473.996,95
DIR-2012-1212
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
DIR-2012-1016
Okvirni kunski kredit u
iznosu od 70.000.000,00 kn
po principu minusa po
DIR-2012-1001
računu , Bankarske usluge krediti, DIREKCIJA,
54000000,00
Kratkoročni revolving kredit
uz valutnu klauzulu vezan uz
EUR u iznosu od
DIR-2012-1001
30.000.000,00 kn ,
Bankarske usluge - krediti,
DIREKCIJA, 54000000,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Hrvatske šume d.o.o
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
26.04.2012.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
612.000,00
1.842.496,19
11.05.2012.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
1.348.790,16
2.566.350,00
3.207.937,50
11.06.2012.
11.06.2013.
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
188.763,45
235.954,31
01.07.2012.
01.07.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.027.104,25
5.027.104,25
20.03.2012.
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.293.736,21
1.293.736,21
20.03.2012.
20.03.2013.
HYPO ALPE - ADRIA - BANK
d.d.
93205229945
588.492,33
DIR-2012-1001
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.205.826,71
2.205.826,71
20.03.2012.
20.03.2012.
HYPO ALPE - ADRIA - BANK
d.d.
Uredski materijal, Uredski
materijal
DIR-2012-1003
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.925.490,32
6.156.862,90
20.03.2012.
19.03.2013.
INGPRO d.o.o.
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Ugovor o zastupanju i
obavljanju odvjetničkih
poslova, Pravne usluge,
DIREKCIJA, 3600000,00
Uljna boja, sprej, Sprey-boja
Ostalo
0,00
0,00
01.01.2012.
Grupa isporučitelja - GUME
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
DIR-11-022
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
402.842,90
503.553,63
31.05.2012.
DIR-11-MV-010
Izuzeće od primjene
zakona
300.000,00
369.000,00
01.07.2012.
30.06.2012.
Odvjetničko društvo
MAĐARIĆ&LUI
DIR-11-067
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
712.560,00
890.700,00
31.01.2012.
30.01.2013.
GOMAZ
17
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
HYPO ALPE - ADRIA - BANK
d.d.
Kratkoročni revolving kredit
u iznosu od 50.000.000,00
kn na revolving principu uz
valutnu klauzulu, Bankarske
usluge - krediti, DIREKCIJA,
54000000,00
Gume, Otpis autoguma u
upotrebi
Podizvoditelji
AUTO HRVATSKA
DIJELOVI d.o.o.A.H.GUMEL,
EXPORTDRVO,
GUMIIMPEX-GRP D.O.O.,
M.B. AUTO D.O.O.,
Pneumatik d.o.o. Zagreb,
ROBNI CENTAR D.O.O.,
VULKAL
2.438.761,41
87311810356
77.436,27
13430560832
1.317.579,08
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Ugovor o promidžbenim
uslugma - KUD Šumari,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Ugovor o zakupu garažnog
prostora, Intelektualne
DIR-2012-1010
usluge;savjetovanje,seminari
Šumsko sjeme, Sjeme
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
150.000,00
187.500,00
23.05.2012.
Kulturno umjetničko društvo
"Šumari"
0,00
0,00
23.05.2012.
HŠ d.o.o. UŠP SENJ-RJ GMP
SENJ
69693144506
Hortiplan d.o.o.
08678265185
Izuzeće od primjene
zakona
DIR-2012-0059
Bagatelna nabava
32.970,00
41.212,50
13.04.2012.
DIR-12-2001
Bagatelna nabava
69.000,00
86.250,00
19.04.2012.
Ured Javorović, Idžojtić i
partneri
Ugovor o koristenju
aplikacije Arhinet,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
DIR-12-2003
Bagatelna nabava
39.000,00
48.750,00
23.05.2012.
Hrvatski državni arhiv
0,00
0,00
22.05.2012.
Grupa isporučitelja - MAZIVA
653.840,00
817.300,00
21.05.2012.
PEHD cijevi, PEHD cijevi
Ostalo
DIR-2012-0040
Otvoreni postupak
12.04.2013.
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Neto (kn)
Ugovor o uslugama poreznih
savjeta i zastupanja u
porezno-pravnim savjetima,
Usluge poreznog
savjetovanja
MAZIVA,
Mazivo(podm.uređaja,stroje
va i dr.)
2012/S 0020005046
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Vrsta postupka
56.037,82
MAZIVA ZAGREB D.O.O.,
PATTING -VARAŽDIN
92.707,92
20.05.2013.
HIDROCOM d.o.o.
70713219811
50.050,00
63744119907
3.581,25
UŠP BJELOV
Eko pamučne krpe, Eko
pamučne krpe
BJ-2012-0055
23.700,00
29.625,00
02.04.2012.
27.03.2013.
Izrada čepova za vučne
sajle, Izrada čepova za
vučne sajle
BJ-2012-0069
29.000,00
36.250,00
06.04.2012.
28.03.2013.
METALRAD VL.DRAŽEN
CUVAJ
Održavanje, loženje i
rukovanje centralnim
grijanjem u LK Babinac,
Usluge održavanja
građevinskih objekata
BJ-2012-0100
13.400,00
16.750,00
19.03.2012.
31.03.2013.
Uzgojni alat, Uzgojni alat
BJ-2012-0049
68.293,00
85.367,25
31.05.2012.
19.04.2013.
Cijepljenje protiv krpelja,
Cijepljenje protiv krpelja
BJ-2012-0019
80.550,00
80.550,00
21.05.2012.
26.05.2012.
Meso za pansion Selce,
Meso za Pansion Selce, UŠP
BJELOVAR, 85100,00
BJ-2012-0039
83.800,00
104.750,00
20.06.2012.
03.06.2013.
MESARSKO-TRGOVAČKA
RADNJA, Zlatko
Uremović,Crikvenica,
Frankopanska 16
99629073854
Piletina i puretina za Pansion
Selce, Piletina i Puretina za
Pansion Selce, UŠP
BJELOVAR, 33300,00
BJ-2012-041
30.607,50
38.259,38
14.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
18
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
46144176176
OBRT ZA POSREDOVANJE U
TRGOVINI SEKUNDARNIM
SIROVINAMA "
METALOTEKSTIL ", VL.
STEVO ĐURĐEVIĆ,
BJELOVAR, MILANA
ŠUFFLAYA 6
Otvoreni postupak
Podizvoditelji
TERMODOM" OBRT ZA
INSTALACIJE PLINA,
CENTRALNOG GRIJANJA,
VODOVODA I
KNJIGOVODSTVO, VL. BOŽO
GELO, BJELOVAR,
N.PLAVNICE 22
INTERFORST d.o.o.
Zavod za javno zdravstvo
Bjelovarsko-bilogorske
županije
5.500,00
3282899456
18962230085
15.206,25
57284631035
4.939,90
UŠP
Broj objave
UŠP BJELOVAR
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Bijelo vino za Pansion selce,
Bijelo vino za Pansion Selce,
UŠP BJELOVAR, 14800,00
BJ-2012-0042
11.790,00
Voće i povrće za Pansion
Selce, Voće i povrće za
Pansion Selce, UŠP
BJELOVAR, 59200,00
BJ-2012-0043
Roba široke potrošnje za
Pansion Selce, Roba široke
potrošnje za Pansion Selce,
UŠP BJELOVAR, 222998,80
Kruh i pekarski proizvodi za
Pansion Selce, Kruh i
pekarski proizvodi za
Pansion Selce, UŠP
BJELOVAR, 51800,00
Riba za Pansion selce, Riba
za Pansion Selce, UŠP
BJELOVAR, 59200,00
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
14.737,50
12.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
50.883,00
63.604,75
20.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
BJ-2012-0045
195.646,48
244.558,45
20.06.2012.
04.06.2013.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
BJ-2012-0040
51.600,00
64.500,00
02.07.2012.
11.06.2013.
PEKARNA "SV.KATARINA",
VL. ELIZABETA PREKPALAJ
VALEK, KLENOVICA,
RIBARSKA OBALA 2B
98998626931
18.06.2013.
OBRT ZA RIBARSTVO I
USLUŽNE DJELATNOSTI
"ARIANA",vl.Slobodan
Pešević, Šupare 5, Crikvenica
37578223149
11779226840
BJ-2012-044
Neto (kn)
33.950,00
42.437,50
02.07.2012.
UŠP BUZET
19.865,00
24.831,25
20.06.2012.
10.07.2012.
"MEDIA - M" OBRT ZA
PROIZVODNJU I POPRAVAK
KUĆANSKIH APARATA I
ELEKTRONIČKE OPREME, VL.
MLADEN JAHUTKA,
BJELOVAR, TRG HRV.SOKOLA
2A
Otvoreni postupak
214.792,70
268.491,19
13.06.2012.
10.06.2013.
COMET d.o.o. - Podružnica
Bjelovar
Otvoreni postupak
220.500,00
275.625,00
03.07.2012.
16.05.2013.
RETA d.o.o.
2/28-2012
0,00
0,00
26.01.2012.
25.01.2013.
K.S.U. COMPANY d.o.o.
34976993601
2/34-2012
3.888,00
4.860,00
19.03.2012.
17.03.2013.
"PC GOLD"
08434503731
Održavanje i popravak klima
uređaja, Održavanje i
popravak klima uređaja, UŠP
BJELOVAR, 25000,00
BJ-2012-0027
201/S 0020014458
Alat i pribor, Alat i pribor,
UŠP BJELOVAR, 229353,00
BJ-2012-0003
2012/S 0020008386
Svjetlo vučeno željezo O 6,
Svjetlo vučeno željezo O 6,
UŠP BJELOVAR, 67261,20
BJ-2012-0051
Ugovor o servisiranju Canon, Lexmark, Ricoh,
Xerox, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Usluge održavanja
programa, Ostale
neproizvodne usluge
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Vrsta postupka
Ugovor o izvođenju radova
grupa 49, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
226.742,00
278.892,66
16.01.2012.
" ŠPEHAR " ŠUMARSKE
USLUGE
Ugovor o izvođenju radova
grupa 12, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
315.899,00
388.555,77
16.01.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
Ugovor o izvođenju radova
grupa 9, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
98.519,06
121.178,44
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"TIHO"
19
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
810,00
287.535,14
140.590,88
UŠP
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Ugovor o iizvođenju radova
grupa 10, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
51.349,41
63.159,77
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 44, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
205.320,00
252.543,60
16.01.2012.
MANDA
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 30, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
81.589,00
100.354,47
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE, TRGOVINU I
PROIZVODNJU ''BAJT''
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 31, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
17.658,00
21.719,34
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
''STEPIC''
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 45, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
50.000,00
61.500,00
16.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I VUČU
DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
Ugovor o izvođenju radova
grupa 16, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
57.256,49
70.425,48
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
76.902,88
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 17, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
20.442,20
25.143,91
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
40.060,04
Ugovor o izvođenju radova
grupa 19, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
280.632,70
345.178,22
16.01.2012.
VUČA KLANA
252.068,31
Ugovor o izvođenju radova
grupa 20, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
137.714,24
169.388,52
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
117.229,05
Ugovor o izvođenju radova
grupa 15, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
10.296,00
12.664,08
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
Ugovor o izvođenju radova
grupa 14, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
34.647,03
42.615,85
16.01.2012.
VUČA KLANA
44.165,83
Ugovor o izvođenju radova
grupa 13, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
4.719,20
5.804,62
16.01.2012.
VUČA KLANA
6.593,00
20
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
71.352,03
25.641,73
UŠP
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP DELNICE
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o izvođenju radova
grupa 18, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
62.759,00
77.193,57
16.01.2012.
VUČA KLANA
80.744,24
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 41, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
171.811,80
211.328,51
14.01.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata, vl. Srećko Nekić
80.744,24
Ugovor o izvođenju radova
grupa 25, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
90.171,60
110.911,07
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
84.205,88
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 26, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
79.990,00
98.387,70
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
147.885,04
N-02-V-142819- Ugovor o izvođenju radova
za grupu 27, Šumarske
091111
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
75.930,20
93.394,15
09.11.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
55.747,45
Ugovor o izvođenju radova
grupa 28, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
98.010,00
120.552,30
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
47.410,24
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 29, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
8.991,20
11.059,18
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 24, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2012-028
Otvoreni postupak
225.918,29
277.879,50
16.01.2012.
"IVEKO"
14.034,39
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 22, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
271.185,25
333.557,86
16.01.2012.
"IVEKO"
182.127,49
Ugovor o izvođenju radova
grupa 4, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
133.991,69
164.809,78
19.06.2012.
ŠTIMAC
114.201,77
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 42 , Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
82.143,64
101.036,68
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSTVO I
TRGOVINU ''KIRIJAŠ''
Ugovor o izvođenju radova
grupa 11, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
272.525,00
335.205,75
16.01.2012.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
Broj objave
Datum
sklapanja
21
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
382.161,13
UŠP
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 46, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
108.506,40
133.462,87
16.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
Ugovor o izvođenju radova
grupa 5, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
195.052,00
239.913,96
16.01.2012.
"IVEKO"
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 43, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
111.650,00
137.329,50
13.02.2012.
MANDA
Ugovor o izvođenju radova
grupa 47 , Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
114.716,00
141.100,68
16.01.2012.
OBRT "KOVAC"
Ugovor o izvođenju radova
grupa 48, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
124.441,00
153.062,43
16.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
Ugovor o izvođenju radova
grupa 50, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
245.372,00
301.807,56
18.01.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
301.840,18
ugovor o izvođenju radova
za grupu 6, Šumarske
usluge za I kvartal, UŠP
DELNICE, 6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
172.018,42
211.582,66
16.01.2012.
OBRT ZA USLUGE I SJEČU
DRVNIH SORTIMENATA
"INJIĆ"
195.671,82
Ugovor o izvođenju radova,
Šumarske usluge za I
kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
219.803,16
270.357,89
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"PEDO"
Ugovor oo izvođenju radova
grupa 21, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
262.213,00
322.521,99
14.01.2012.
"IVEKO"
Ugovor o izvođenju radova,
Šumarske usluge za I
kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
138.822,50
170.751,67
14.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I
IZVLAČENJE DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
161.319,14
Ugovor o izvođenju radova
grupa 51, Šumarske usluge
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
DE-2011-028
Otvoreni postupak
108.630,50
133.615,51
16.01.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU ''KORDIŠ''
130.255,83
DE-2011-029
Otvoreni postupak
48.301,41
60.376,88
09.01.2012.
Nabava filtera za radne
N-16-M-147167strojeve RJ MGP , OSTALI
061211
UTROŠCI MATERIJALA
Datum
sklapanja
22
Rok
izvršenja
08.01.2013.
Naziv dobavljača
MOTOMARINER d.o.o.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
215.611,68
97340283479
27.927,74
UŠP
Broj objave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DE-2011-028
Otvoreni postupak
122.101,68
150.185,07
16.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I VUČU
DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz, UŠP GOSPIĆ,
1237196,00
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
89.604,48
112.005,60
02.07.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz, UŠP GOSPIĆ,
1237196,00
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
102.689,00
128.361,25
07.05.2012.
OBRT PEMPER, VL. IVAN
MLINARIĆ I IVICA MLINARIĆ,
OTOČAC, POD PAKLJOM 3
Prijevoz, UŠP GOSPIĆ,
1237196,00
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
149.000,00
186.250,00
07.05.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz, UŠP GOSPIĆ,
1237196,00
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
331.068,00
413.835,00
02.07.2012.
OBRT PEMPER, VL. IVAN
MLINARIĆ I IVICA MLINARIĆ,
OTOČAC, POD PAKLJOM 3
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz, UŠP GOSPIĆ,
1237196,00
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
46.569,00
58.211,25
02.07.2012.
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ, JURE
TURIĆA 8
Ugovor o izvođenju radova
N-o2-V-142819- grupa 3, Šumarske usluge
091111
za I kvartal, UŠP DELNICE,
6535759,02
UŠP GOSPIĆ
2012/S 0020008447
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Predmet ugovora
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
usluge kopnenog prijevoza,
Prijevoz, UŠP GOSPIĆ,
1237196,00
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
241.916,00
302.395,00
07.05.2012.
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ, JURE
TURIĆA 8
Prijevoz, UŠP GOSPIĆ,
1237196,00
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
116.960,79
146.200,99
18.06.2012.
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ, JURE
TURIĆA 8
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.024,00
61.280,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
127.553,04
159.441,30
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za prijevoz,
trgovinu i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.209,59
107.761,99
04.06.2012.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
103.032,00
128.790,00
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
23
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
70.641,50
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.411,20
101.764,00
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
62.500,55
78.125,69
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
76.992,00
96.240,00
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.249,00
34.061,25
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
91.155,00
113.943,75
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.901,96
74.877,45
04.06.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.610,00
28.262,50
04.06.2012.
Tvrtko Babić - obrt za usluge
u šumarstvu
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
100.870,00
126.087,50
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
138.561,00
170.430,03
25.07.2012.
TIMBER - obrt za sječu i
izvlačenje trupaca
24
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
6.454,55
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
UŠP KARLOVAC
Vrsta postupka
Neto (kn)
Radovi na pripremi kamenog
materijala u kamenolomu
Loskunja , Radovi na
pripremi kamenog materijala
u kamenolomu Loskunja,
UŠP KARLOVAC, 645620,00
Otvoreni postupak
351.965,00
432.916,95
13.02.2012.
G.M.T. MARIO
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
95.894,00
119.867,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.188,00
105.235,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.966,00
66.207,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.945,00
76.181,25
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.788,00
75.985,00
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za prijevoz,
trgovinu i usluge
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.736,00
65.920,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.680,40
27.100,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.539,36
60.539,36
04.06.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
25
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
88.333,05
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Neto (kn)
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.647,00
88.308,75
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za prijevoz,
trgovinu i usluge
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.950,64
51.950,64
04.06.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
160.944,00
201.180,00
04.06.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
236.407,20
295.509,00
04.06.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.960,00
43.700,00
06.04.2012.
CORTEX d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.216,00
56.520,00
06.04.2012.
CORTEX d.o.o.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.250,00
11.250,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
116.244,18
145.305,22
04.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
VINDIJA D.D.
44138062462
Izuzeće od primjene
zakona
300.000,00
375.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
HOBOTNICA Trgovački obrt
vl. Željko Katić
90498977041
Razni prehrambeni proizvodi
za daljnju prodaju 70.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
70.000,00
87.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
MERCATOR -H d.o.o. PC
Getro Karlovac
10045107278
Kruh i pekarski proizvodi za
daljnju prodaju - 80.000,00,
Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ŽITOPROIZVOD d.d.
05694036121
Nabava mesa peradi za
daljnju prodaju - 80.000,00,
Ostalo
Nabava ribe i usko vezanih
proizvoda za daljnju
prodaju, Ostalo
26
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Vrsta postupka
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
VITIS Obrt za poljoprivrednu
proizvodnju i usluge vl. Darko
Vrbanek
24468521058
350.000,00
437.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ROTO DINAMIC d.o.o.
24723122482
Izuzeće od primjene
zakona
60.000,00
75.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
Podravka d.d.
18928523252
Izuzeće od primjene
zakona
302.000,00
377.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
KARLO TOMISLAV,KLAONICAPRERADA MESA-TRGOVINA
63138814901
vl.Tomislav Noršić
Vrsta postupka
Neto (kn)
Vino za daljnju prodaju80.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
Nabava alkoholnih i
bezalkoholnih pića za daljnju
prodaju-350.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
Nabava prehrambenih
proizvoda za daljnju prodaju60.000, Ostalo
Nabava svježeg mesa i
proizvoda od mesa za
daljnju prodaju-302.000,00,
Ostalo
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP KOPRIVNICA
Nabava hidrauličnih crijeva i
priključaka za šumske
N-16-M-151583- traktore, kamionske dizalice
281211
i građevinske strojeve ,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KA-2012-002
Otvoreni postupak
112.637,00
140.796,25
01.02.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za prijevoz,
trgovinu i usluge
64423111898
12.602,18
N-16-M-151587- Strojna obrada metala,
281211
Ostalo
KA-2012-003
Otvoreni postupak
83.688,50
104.610,63
01.02.2012.
31.12.2012.
JAKLIN obrt za mehaničku
obadu metala
83862481162
25.130,41
15.478,00
19.347,50
26.04.2012.
25.04.2013.
''AUTOSTOP"
VULKANIZACIJA,
AUTOPRAONA I TISAK
vl.Suzana Brković
01710589616
160,00
13.297,00
16.621,25
26.04.2012.
25.04.2013.
MOTRON d.o.o.
50851435142
1.298,75
13.960,00
17.450,00
27.04.2012.
26.04.2013.
Ručno pranje automobila i
pranje rublja vl. Roza Vitelj
40090356083
3.761,97
Otvoreni postupak
89.114,00
111.392,50
28.05.2012.
27.05.2013.
MEĐIMURKA BS d.o.o.
2012/S 0020013300
Vulkanizerske usluge - MIP
Đurđevac,Šumarije
Đurđevac,Repaš,Pitomača i KC-01-2012-1136
Kloštar Podravski,
Vulkanizerske usluge
Vulkanizerske usluge Stručne službe,RJ
Lepavina,RJ
Rasadničarstvo,Šumarije
KC-01-2012-1136
Koprivnica,Križevci,Sokolova
c,Varaždin,Čakovec,Ivanec,
Vulkanizerske usluge
Usluge pranja vozila na
području Koprivnice-Stručne
KC-01-2012-1143
službe,Šumarije
Koprivnica,Sokolovac, Pranje
vozila
Oprema i materijal za
proizvodnju - alati, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo,
KC-2012-0003
UŠP KOPRIVNICA,
121755,00
Tehnička roba za potrebe
N-02-V-142203- mehaničke radionice,
041111
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
81.047,40
101.309,26
19.01.2012.
20.12.2012.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o. o.
05426331474
23.533,42
Popravak hidrauličnih cijevi,
materijal za izradu cijevi i
N-16-M-142291- popravak hidrauličnih
041111
cilindara, Ostale usluge
KC-2011-023
Otvoreni postupak
80.108,85
98.533,93
18.01.2012.
17.01.2013.
UNIVERZAL d.o.o.
79045452342
8.031,59
KC-2011-023
Otvoreni postupak
172.900,00
212.667,00
18.01.2012.
17.01.2013.
STROJOBRAVAR IVAN
PAVLOVIĆ
89881400025
Zanatsko metalske usluge,
Ostale usluge
27
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Usluge posredovanja u
zapošljavanju, Usluge
N-30-V-150636posredovanja u
231211
zapošljavanju 2012, UŠP
KOPRIVNICA, 4914700,00
UŠP NAŠICE
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Orahovica, UŠP NAŠICE,
791730,93
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Orahovica, UŠP NAŠICE,
791730,93
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Ćeralije, UŠP NAŠICE,
563473,59
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarke
usluge 2012 Šumarija
Čačinci, UŠP NAŠICE,
463791,42
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarke
usluge 2012 Šumarija
Čačinci, UŠP NAŠICE,
463791,42
NAMJEŠTAJ ZA OPREMANJE
POSLOVNE ZGRADE
RASADNIKA GAJIĆ UŠP
NAŠICE, Uredski namještaj
za rasadnik Gajić, UŠP
NAŠICE, 280000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
4.914.700,00
6.143.375,00
12.01.2012.
11.01.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
Otvoreni postupak
94.542,60
116.287,40
19.06.2012.
ZEBA-HOLZ
NA-11-019
Otvoreni postupak
126.753,00
155.906,19
23.02.2012.
SAMARICE
80.789,63
NA-11-020
Otvoreni postupak
188.993,70
232.462,25
23.02.2012.
Drvopromet
257.482,16
NA-11-022
Otvoreni postupak
101.594,00
124.960,62
23.02.2012.
TILIA
390.556,37
NA-11-022
Otvoreni postupak
298.150,00
366.724,50
23.02.2012.
TILIA
390.556,37
NA-11-023
Otvoreni postupak
132.178,00
162.578,94
18.06.2012.
TVIN d.o.o
165.378,94
Otvoreni postupak
81.843,74
102.304,68
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
60.000,00
75.000,00
15.06.2012.
12.06.2013.
KRUBER d.o.o.
73.530,60
91.913,25
31.05.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO vl.
GORAN BLAŠKO
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
KC-2011-027
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
NA-11-019
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
NG-2012-0015
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Usluga piljenja drvnog
materijala, Ostali utrošci
NG-2012-1001_1
materijala- za održavanje
objekata, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 66950,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
NG-2012-0015
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Otvoreni postupak
Neto (kn)
28
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
547.856,31
20700661383
KRUBER d.o.o.
UŠP
Broj objave
2012/S 0020007112
UŠP NOVA GRADIŠKA
2012/S 0020007112
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
85.222,35
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
NG-2012-0015
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
106.527,94
31.05.2012.
15.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO vl.
GORAN BLAŠKO
23.992,00
29.990,00
31.05.2012.
15.07.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO vl.
GORAN BLAŠKO
Otvoreni postupak
113.658,20
142.072,75
31.05.2012.
30.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO vl.
GORAN BLAŠKO
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
33.440,00
41.800,00
31.05.2012.
15.08.2012.
PRIVREDNIK vl.Đevad
Dedukić
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
52.140,00
65.175,00
31.05.2012.
15.08.2012.
PRIVREDNIK vl.Đevad
Dedukić
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
76.127,00
95.158,75
31.05.2012.
15.07.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip Bašić
Palković
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
34.239,00
42.798,75
31.05.2012.
15.07.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip Bašić
Palković
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
71.672,48
89.590,60
31.05.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO vl.
GORAN BLAŠKO
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
78.578,50
98.223,13
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
69.412,84
86.766,05
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
29
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
48.070,26
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
Usluga električara , Usluga
električara, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 110500,00
NG-2012-0025
Cijepljenje protiv KME,
Zdravstvene uslugecijepljenje zaposlenika
NG-2012-0029
Predmet ugovora
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4720000,00
2012/S 0020023629
NG-20120029_1
UŠP OGULIN
KONTROLA,SERVISIRANJE I
ODRŽAVANJE
VATROGASNIH APARATA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
OGULIN, 278341,00
Ugovor o obavljanju usluga,
Cijepljenje protiv
m.encephalitisa, UŠP
OSIJEK, 60000,00
Nabava hipoidnih ulja,
Hipoidna ulja, UŠP OSIJEK,
70000,00
Održavanje elektro i
gromobranskih instalacija,
UŠP OSIJEK, 35000,00
Nabava materijala za izradu
hidrauličnih crijeva, Materijal
za izradu hidrauličnih
crijeva, UŠP OSIJEK,
52222,00
Sredstva za zaštitu od
komaraca, Zaštitna sredstva,
UŠP OSIJEK, 65997,00
UŠP OSIJEK
Usluge servisiranja klima
uređaja, Održavanje klima
uređaja, UŠP OSIJEK,
15000,00
Ispitivanje uređaja s
povećanom opasnošću i
osposobljavanje radnika iz
ZNR i PPZ, Ispitivanje
uređaja s povećanom
opasnošću, UŠP OSIJEK,
57000,00
Zbrinavanje i prijevoz
otpada (životinjskog),
Zbrinavanje i prijevoz
otpada, UŠP OSIJEK,
38076,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
60.087,83
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
44.451,78
55.564,72
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Otvoreni postupak
99.450,00
124.312,50
02.07.2012.
02.07.2013.
MESEŠ d.o.o.
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
128.520,00
128.520,00
21.05.2012.
31.12.2012.
Zavod za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije
14861822643
OG-01-2012470/02
19.000,00
23.750,00
08.05.2012.
OBRT ZA SERVISIRANJE
VATROGASNIH APARATA "
VELJUN " - OGULIN
34973317159
OS-2012-0058
60.000,00
75.000,00
08.05.2012.
ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OBŽ
46854859465
OS-2012-0057
70.000,00
87.500,00
20.06.2012.
20.12.2012.
TLO-COMMERCE d.o.o.
49205328648
OS-2012-0020
35.000,00
43.750,00
08.05.2012.
25.01.2013.
StratOS d.o.o.
20841962528
OS-2012-0026
46.999,00
58.748,75
14.06.2012.
25.04.2013.
PNEU-REMIX d.o.o.
28147991975
OS-2012-0052
27.120,00
33.900,00
08.05.2012.
TRIKOTEKS d.o.o.
20679675790
OS-08-20120025
15.000,00
18.750,00
11.05.2012.
03.05.2013.
TERMOINŽENJERING d.o.o.
17213018395
OS-2012-0021
33.150,00
41.437,50
12.06.2012.
04.06.2013.
AGENCIJA ZA RAZVOJ I
KONTROLU SIGURNOSTI
d.o.o.
87619828902
OS-2012-0031
15.000,00
18.750,00
20.06.2012.
31.05.2013.
BELJE AGRO-VET d.o.o.
78769491591
30
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Veterinarski pregled divljači,
Veterinarski pregled divljači,
UŠP OSIJEK, 45000,00
OS-2012-0029
40.000,00
OS-2012-0052
Servisiranje i kontrolno
ispitivanje tlačnih posuda,
Zaštitna sredstva, UŠP
OSIJEK, 65997,00
Trstika za zaštitu sadnica
N-02-V-148665topole, Trstika za zaštitu
141211
sadnica EAT
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Izrada gumenih hidrauličnih
crijeva, Usluge izrade
gumenih i hidrauličnih
crijeva
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Materijala za čišćenje održavanje, Materijal za
čišćenje-održavanje, UŠP
POŽEGA, 60000,00
Hrana i piće, Hrana i piće,
UŠP POŽEGA, 35000,00
UŠP POŽEGA
Usluge nadzora i održavanja
sustava hlađenja, Usluge
popravaka i održavanja
sustava hlađenja, UŠP
POŽEGA, 25000,00
2012/S 0020003954
UŠP SENJ
Usluge rezanja trupaca,
Usluge prorezivanja građe ispomoć, UŠP POŽEGA,
30000,00
Krajčenje trupaca – drvne
građe, Usluge krajčenja
građe - ispomoć, UŠP
POŽEGA, 30000,00
Usluge izrade stolova,
Usluge izrade stolova ispomoć, UŠP POŽEGA,
30000,00
Hoblanje drvne građe,
Usluge hoblanja građe ispomoć, UŠP POŽEGA,
30000,00
Zdravstvene uslugesistematski pregledi
zaposlenika UŠP Senj ,
Zdravstvene usluge
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
50.000,00
18.06.2012.
31.05.2013.
VETERINARSKA STANICA
BELI MANASTIR d.o.o.
74879732075
19.250,00
24.062,50
21.06.2012.
13.06.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
450.450,00
563.062,50
08.05.2012.
10.01.2013.
FRANTEX-PROMET d.o.o.
22690383715
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
T.R. AGROTEHNIKA
76605292233
Otvoreni postupak
0,00
0,00
02.05.2012.
PROMET GRAĐENJE d.o.o.
37123159229
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
POLJANA d.o.o.
17801955358
132.683,37
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
KAM-PAK
28564779997
14.558,55
PŽ-01-12-023
0,00
0,00
04.01.2012.
TOMMY d.o.o. PŽ
62339350290
PŽ-01-12-024
0,00
0,00
04.01.2012.
TOMMY d.o.o. PŽ
62339350290
PŽ-01-12-025
0,00
0,00
04.01.2012.
H&B instalacije
82888691356
PŽ-01-12-141
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
PŽ-01-12-142
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
PŽ-01-12-143
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
PŽ-01-12-144
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
B-OS-2012-02
PO-2012-014
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Neto (kn)
SE-2012-0004
Otvoreni postupak
106.400,00
106.400,00
02.05.2012.
26.04.2013.
POLIKLINIKA SVETI ROK
M.D.
28842147765
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
31.402,39
2012/S 0020007257
Usluge protektiranja guma,
Protektiranje guma- GMP
SE-2012-0010
Otvoreni postupak
175.840,00
219.800,00
25.04.2012.
24.04.2013.
PROTEKTOR - BANDAG KATALINIĆ d. o. o.
25076091996
31.812,50
2012/S 0020009630
Održavanje sredstava za radusluge autoelektričara na
SE-2012-0027
području UŠP Senj,
Održavanje sredstava za rad
Otvoreni postupak
186.250,00
232.812,50
03.05.2012.
01.05.2013.
EL-DE BOŽO
54995975792
20.090,75
31
UŠP
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
1.602.134,00
1.970.624,82
18.06.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.087,00
59.147,01
19.06.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
SI-10-20
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
72.695,00
89.414,85
20.06.2012.
31.12.2011.
QUERCOFAGUS d.o.o.
10.545,96
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
384.913,00
473.442,99
19.06.2012.
15.04.2012.
UNAPROM DJAK IVO
491.296,82
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
383.884,00
472.177,32
18.06.2012.
15.04.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
530.021,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI DVOR, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
598.450,00
736.093,50
19.06.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
694.155,21
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Otvoreni postupak
386.546,00
475.451,58
18.06.2012.
30.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
475.700,69
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0101
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SUNJA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
Predmet ugovora
Neto (kn)
32
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
2.072.130,99
UŠP
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
1.542.903,00
1.897.770,69
18.06.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
481.323,36
592.027,73
20.06.2012.
30.06.2011.
"ABRAMOVIĆ"
412.067,48
SI-11-02
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
300.000,00
369.000,00
20.06.2012.
31.07.2011.
UTOLICA d.o.o.
7.579,26
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.094.254,00
1.345.932,42
19.06.2012.
15.04.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
225.000,00
276.750,00
18.06.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
322.857,45
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.755,00
61.198,65
19.06.2012.
15.04.2012.
ZEC PROMET
73.493,55
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
57.795,00
71.087,85
19.06.2012.
01.05.2012.
SUČEC d.o.o.
88.030,55
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI H. DUBICA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
Predmet ugovora
Neto (kn)
33
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
1.665.978,34
1.416.915,94
UŠP
Broj objave
UŠP SISAK
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA, VUČA I IZVOZ
OBLOVINE, V.M. I METRICE
U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
346.021,10
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
425.605,95
19.06.2012.
15.05.2012.
"FORIĆ"
349.770,15
48.818,00
60.046,14
19.06.2012.
15.04.2012.
SUČEC d.o.o.
45.305,32
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.100,00
28.413,00
19.06.2012.
15.05.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
25.498,37
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
483.622,00
594.855,06
18.06.2012.
30.04.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
716.344,01
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
388.809,00
478.235,07
19.06.2012.
30.04.2012.
DRVOPROMET Čačinci, Ravna
42., vl. Mato Šipura
355.136,68
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
291.782,00
358.891,86
18.06.2012.
31.05.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
381.378,28
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI POKUPSKO,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
64.890,00
79.814,70
19.06.2012.
30.04.2012.
SUČEC d.o.o.
86.296,63
Predmet ugovora
34
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
130.462,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE I VUČA
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOZ OBLOVINE I
METRICE U ŠUMARIJI
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČ I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
160.468,26
18.06.2012.
30.06.2012.
G. OPATIJA
134.660,91
139.182,00
171.193,86
19.06.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
129.613,81
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.964,00
66.375,72
19.06.2012.
31.03.2012.
"ANA"
54.041,65
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
253.464,00
311.760,72
18.06.2012.
15.03.2012.
DIVOVIĆ c.o.
305.773,19
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.607,00
40.106,61
18.06.2012.
29.02.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
35.922,30
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.489,00
245.371,47
19.06.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
271.170,28
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
168.073,00
206.729,79
19.06.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
217.919,06
Predmet ugovora
35
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
N-02-V-117223ŠUMARIJI RUJEVAC,
270411
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-05
Otvoreni postupak
603.041,00
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI LEKENIK,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-09
Otvoreni postupak
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI LEKENIK,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-09
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI DVOR,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
N-02-V-131631ŠUMARIJI H. KOSTAJNICI,
040811
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
Broj objave
N-02-V-126444290611
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
741.740,43
20.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
53.601,58
65.929,94
18.06.2012.
30.09.2011.
ZEC PROMET
Otvoreni postupak
53.601,58
65.929,94
20.06.2012.
30.09.2011.
ZEC PROMET
20.674,43
SI-11-13
Otvoreni postupak
645.638,00
794.134,74
18.06.2012.
31.12.2011.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
92.994,52
SI-11-13
Otvoreni postupak
439.957,00
541.147,11
18.06.2012.
31.12.2011.
QUERCOFAGUS d.o.o.
51.209,99
SI-11-13
Otvoreni postupak
99.598,00
122.505,54
15.06.2012.
31.12.2011.
UNAPROM DJAK IVO
103.764,60
Usluge održavanja šumskih
cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
562.408,00
703.010,00
15.03.2012.
OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU i USLUGE
"MLINARIĆ"
31900438815
Pridobivanje drva samaricom
i ostalo, Usluge održavanja
šumskih cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.600,00
337.000,00
15.03.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
Materijal za održavanje
šumskih cesta, Materijal za
ceste i pijesak
Izuzeće od primjene
zakona
519.994,00
649.992,50
20.03.2012.
KAMENOLOMI KRAŠIĆ d.o.o.
44961939971
15.613,38
Otpis sitnog inventara
Otvoreni postupak
282.316,70
352.895,88
04.05.2012.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
64021574271
19.680,15
Roba široke potrošnje,
Troškovi reprezentacije
Otvoreni postupak
153.856,09
192.320,18
14.05.2012.
ŽITNJAK d d
25435300118
9.444,83
Predmet ugovora
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ V.M. SA
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
36
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
49.020,00
UŠP
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
10.05.2012.
HIDROMEHANIKA d.o.o.
91780298951
53.663,49
75.660,77
11.05.2012.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
42.213,63
186.621,53
233.276,94
16.05.2012.
CROATIA-TEHNIČKI
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
7.116,42
Otvoreni postupak
93.955,88
117.444,85
23.05.2012.
AUTO REMETINEC d.d.
12933687795
Ispitivanje strojeva s
povećanom opasnošću,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.954,00
121.192,50
14.05.2012.
ENERGOATEST ZAŠTITA
d.o.o.
67546770608
1.305,00
Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.093,00
37.616,25
30.01.2012.
SERVA
65455106426
32.845,51
Servis i popravak automobila
za područje krapine, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.450,00
74.312,50
10.02.2012.
AUTO ZOVAK d.o.o.
54549529724
12.709,98
Usluge održavanja šumskih
cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
164.480,00
205.600,00
15.03.2012.
POLJO-PROM, trgovina i
usluge
22277452223
14.062,50
Otvoreni postupak
40.320,00
50.400,00
08.03.2012.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
76.381,00
Otvoreni postupak
51.273,74
64.092,17
08.03.2012.
CROATIA-TEHNIČKI
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
87.072,54
Otvoreni postupak
27.443,94
34.304,92
08.03.2012.
AUTO MAKSIMIR d.o.o.
96607355815
24.842,44
Otvoreni postupak
594.000,00
742.500,00
02.01.2012.
MMM VUKELIĆ d.o.o.,
26243408865
10.703,95
Otvoreni postupak
51.707,28
64.634,10
03.01.2012.
FILIPOVIĆ RENT-A-CAR
56545429834
51.571,83
62.100,00
77.625,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
21.600,00
27.000,00
18.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA I
ŠUMARSKE USLUGE
45.360,00
56.700,00
18.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA I
ŠUMARSKE USLUGE
Otvoreni postupak
55.000,00
68.750,00
26.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA I
ŠUMARSKE USLUGE
Otvoreni postupak
72.450,00
90.562,50
26.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
Otvoreni postupak
158.400,00
198.000,00
26.06.2012.
PROMET JURIĆ
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Servis i popravak
hidrauličnih cilindara, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
84.762,84
105.953,56
Materijal za izradu VT
crijeva, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
60.528,50
Tehnički pregled vozila za
područje Kutine, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
Tehnički pregled vozila za
područje Zagreba, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Transportne trake za
vagone, Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Tehnički pregled vozila za
područje Kutine, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
Tehnički pregled vozila za
područje Zagreba, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
Piljenje trupaca, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Usluge u šumarstvu,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Usluge u šumarstvu,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
ZG-2011-050
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Datum
sklapanja
37
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
UŠP ZAGREB
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
63.834,00
79.792,50
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83.875,00
104.843,75
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
79.378,00
99.222,50
18.06.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE DRVA
I TRGOVINA NA VELIKO
101.504,00
126.880,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
79.976,00
99.970,00
18.06.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE DRVA
I TRGOVINA NA VELIKO
174.730,00
218.412,50
18.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT MOSLAVINA
61.800,00
77.250,00
18.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT MOSLAVINA
194.000,00
242.500,00
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU LESNIK
67.200,00
84.000,00
18.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT MOSLAVINA
41.856,12
52.320,15
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
35.199,00
43.998,75
18.06.2012.
ŠUMA-PROMET
27.804,00
34.755,00
18.06.2012.
ŠUMA-PROMET
12.600,00
15.750,00
18.06.2012.
ŠUMA-PROMET
41.850,00
52.312,50
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
28.179,00
35.223,75
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
33.112,17
41.390,21
18.06.2012.
ZEC PROMET
149.060,00
186.325,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
127.685,00
159.606,25
18.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA
99.875,00
124.843,75
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
234.000,00
292.500,00
18.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA
38
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Vrsta postupka
Neto (kn)
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.425,99
38.032,49
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
217.828,00
272.285,00
26.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET"
39.480,00
49.350,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
69.396,00
86.745,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Zaštita od biljnih bolesti,
UŠP ZAGREB, 414000,00
Zaštita od biljnih bolesti,
UŠP ZAGREB, 414000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Naziv dobavljača
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.484,00
14.355,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
308.070,00
385.087,50
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
295.350,00
369.187,50
18.06.2012.
ŠUMARSKE USLUGE MIRKO
325.865,00
407.331,25
18.06.2012.
ŠUMARSKE USLUGE MIRKO
126.260,00
157.825,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
Otvoreni postupak
148.570,00
185.712,50
26.06.2012.
Otvoreni postupak
97.460,00
121.825,00
26.06.2012.
81.000,00
101.250,00
18.06.2012.
ZEC PROMET
254.140,00
317.675,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
286.400,00
358.000,00
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
330.750,00
413.437,50
18.06.2012.
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
200.800,00
251.000,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
133.000,00
166.250,00
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
363.498,00
454.372,50
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
117.813,00
147.266,25
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
142.379,00
177.973,75
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
119.964,00
149.955,00
18.06.2012.
HOPEK-SJEČA, IZVLAČENJE,
PRIJEVOZ I TRGOVINA
DRVOM
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
39
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
UŠP
Broj objave
Predmet ugovora
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
5700000,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
73.480,00
91.850,00
18.06.2012.
HOPEK-SJEČA, IZVLAČENJE,
PRIJEVOZ I TRGOVINA
DRVOM
96.000,00
120.000,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
40
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content