close

Enter

Log in using OpenID

10000 ZAGREB, Veslačka ulica 2-4

embedDownload
NADMETANJE br. PN-141/14/ARW
Naziv: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.
Sjedište - adresa: 10000 ZAGREB, Veslačka ulica 2-4
Telefonski broj 01/6053 111, broj telefaksa 6053 112
OIB naručitelja 82292688592
Vrsta i opis predmeta: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
MOTOKOMPRESORNICE NA POGONU OKOLI (Broj predmeta: PN141/14/ARW)
Ponuđači su dužni ponuditi cjelokupan predmet nabave u
skladu s tehničkom specifikacijom
Elektronička adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za
nadmetanje: [email protected]
Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom i engleskom jeziku
zainteresiranim ponuđačima bit će dostavljena e-mailom od 19.
12. 2014. do roka za dostavu ponuda.
Rok za dostavu ponude: 3. 2. 2015. do 12:00 sati
Adresa na koju se šalje ponuda: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA
d.o.o., Veslačka ulica 2-4, 10 000 Zagreb
Postupak nabave bit će proveden javnim otvaranjem ponuda.
Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:
3. 2. 2015. u 12:00 sati, Veslačka ulica 2-4, Zagreb
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content