close

Enter

Log in using OpenID

31.12.2012. - Javna nabava

embedDownload
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011)
Stanje od 01.01.2012. do 31.12.2012.
Broj objave
Predmet ugovora
DIREKCIJA
Obavljanje arhivsko
dokumentacijskih poslova,
FINA arhiviranje podataka,
DIREKCIJA, 69000,00
2012/S 0150019888
Obnova Microsoft Premier
podrške, Obnova Microsoft
premijer podrške
Agrokemijski proizvodi OURAGAN SYSTEM 4,
Kemijska sredstva,
DIREKCIJA, 124530,00
Agrokemijski proizvodi SOREXA CEBO, Kemijska
sredstva, DIREKCIJA,
124530,00
Armaturna mreža za
prijenosnu ogradu, Žica i
pletivo, DIREKCIJA,
69679,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
DIR-2012-2006
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Naziv dobavljača
OIB
dobavljača
Podizvoditelji
Datum Konačni iznos
izvršenja
(kn)
62.100,00
77.625,00
16.07.2012.
15.07.2013.
Financijska agencija
85821130368
31.01.2013.
MICROSOFT HRVATSKA
d.o.o.
57802034237
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
141.277,50
DIR-2012-0057
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
285.747,81
357.184,76
21.05.2012.
DIR-2012-1027
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
165.847,50
207.309,38
10.09.2012.
DIR-2012-1028
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.241.600,00
1.552.000,00
25.09.2012.
24.09.2013.
GORUP d.o.o.
59013770221
1.540.481,25
DIR-2012-1029
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.924,94
108.656,18
13.09.2012.
12.09.2013.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
95243482140
108.656,25
Dovršetak izrade
šumskogospodarskih
Pregovarački postupak
planova, Šumskogospodarski DIR-2012-0112
bez prethodne objave
planovi, DIREKCIJA,
2637420,00
289.574,35
361.967,95
11.12.2012.
10.12.2013.
SALIX PLAN d.o.o.
29283762475
361.967,93
FINA - određeni poslovi,
Ostale usluge (materijalne),
DIREKCIJA, 18000,00
Ostalo
656.000,00
820.000,00
31.12.2012.
FINA
85821130368
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
399.344,00
491.193,12
05.03.2012.
05.03.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
20.906,13
0,00
0,00
05.03.2012.
05.03.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
20.906,13
26.559.175,00
33.198.968,75
03.02.2012.
02.02.2013.
EURO-PETROL d.o.o.
75550985023
22.594.521,56
Otvoreni postupak
2.601.732,00
3.252.165,00
24.10.2012.
23.10.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
632.051,11
Otvoreni postupak
384.866,00
481.082,50
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
241.421,25
Otvoreni postupak
246.654,00
308.317,50
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
116.310,00
Otvoreni postupak
905.201,00
1.131.501,25
24.10.2012.
23.10.2013.
VULKAL d.o.o.
90439696130
899.045,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.844,90
337.306,24
23.07.2012.
23.07.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
40.657,39
Rezervni dijelovi i
servisiranje LIV, Ostali
utrošci materijala,
DIREKCIJA, 47000,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje LIV, Ostali
utrošci materijala
Naftni derivati - veleprodaja,
Motorni benzin
GUME_traktori, Gume,
DIREKCIJA, 1221710,00
GUME_osobna i terenska
vozila, Gume, DIREKCIJA,
1221710,00
GUME_građevinski strojevi,
Gume, DIREKCIJA,
1221710,00
GUME_kombibusi i laka
teretna vozila, Gume,
DIREKCIJA, 1221710,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje TORPEDO,
Rezervni dijelovi i
servisranje TORPEDO,
DIREKCIJA, 500000,00
DIR-11-040
DIR-11-040
DIR-11-078
DIR-2012-1023
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1/116
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW HOLLAND,
MERLO, MFL, EXTEC,
Rezervni dijelovi i
servisranje NEW HOLAND,
DIREKCIJA, 1000000,00
DIR-2012-1025
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
625.389,00
781.736,25
19.07.2012.
19.07.2013.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
1.024.534,54
Rezervni dijelovi i
servisiranje JCB, Rezervni
dijelovi i servisiranje ICB,
DIREKCIJA, 150000,00
DIR-2012-1026
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.528,57
108.160,84
23.07.2012.
23.07.2013.
TERRA Jaska d.o.o.
81184470570
48.573,62
1.125.151,03
1.406.438,79
24.04.2012.
23.04.2013.
AIR TRACTOR d.o.o.
37414479901
630.804,05
570.180,00
712.725,00
26.04.2012.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
183.600,00
1.473.996,95
1.842.496,19
11.05.2012.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
1.157.982,66
Usluga prskanja iz zraka aviotretiranje, Aviotretiranje
Agrokemijski proizvodi MATCH 0,5 EC, Ostala
nerazvrstana oprema
Agrokemijski proizvodi ARTEA, AMISTAR,
OURAGAN, Ostala
nerazvrstana oprema
DIR-12-1005
DIR-2012-1009
DIR-2012-1011
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Motorne pile i motorni
agregati, Motorne pile i
motorni agregati,
DIREKCIJA, 2730200,00
DIR-2012-1212
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.566.350,00
3.207.937,50
11.06.2012.
Polipropilenske cijevi za
zaštitu šumskih sadnica,
Polipropilenske cijevi za
zaštitu šumskih sadnica,
DIREKCIJA, 1881250,00
DIR-2012-0002-A
Otvoreni postupak
993.010,00
1.241.262,50
24.08.2012.
Usluge životnog osiguranja,
Usluge životnog osiguranja
DIR-2012-1016
188.763,45
235.954,31
01.07.2012.
Rezervni dijelovi i
servisiranje LKT, Rezervni
dijelovi i servisiranje LKT,
DIREKCIJA, 1600000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
DIR-2012-1019
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.478.010,00
1.847.512,50
17.07.2012.
11.06.2013.
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
SERVISNO TRGOVAČKI
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT LUKEŽ,
MATEŠA COMMERCE
Vl.MATEŠA MIJO, MATIJA
RAČKI OGULIN,
MEĐIMURKA-BS d.o.o.,
NT-PROM D.O.O.,
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split, RUZIĆ
2403009-1150003529,
SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
59833106486
2.165.139,61
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
738.787,50
01.07.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
225.034,41
17.07.2013.
LICCOS d.o.o.
07508802955
493.083,65
2/116
Rezervni dijelovi i
servisiranje STIHL, Rezervni
dijelovi i servisranje STIHL,
DIREKCIJA, 6500000,00
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
SERVISNO TRGOVAČKI
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., KOVING
D.O.O., LUKEŽ RADOVANOBRT LUKEŽ, MATEŠA
COMMERCE Vl.MATEŠA
MIJO, MATIJA RAČKI
OGULIN, MEĐIMURKA-BS
d.o.o., NT-PROM D.O.O.,
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split, RUZIĆ
2403009-1150003529,
SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
DIR-2012-1020
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.105.234,49
6.381.551,22
23.07.2012.
23.07.2013.
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
59833106486
Rezervni dijelovi i
servisiranje ZETOR, Rezervni
DIR-2012-1024
dijelovi i servisranje ZETOR,
DIREKCIJA, 900000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
869.094,70
1.086.368,70
10.10.2012.
09.10.2013.
KIRŠ-PROM d.o.o.
04842074417
5.568,74
5.661.700,00
7.077.125,00
25.09.2012.
24.09.2012.
URIHO - ZAGREB
77931216562
949.887,50
906.689,46
1.133.361,82
10.08.2012.
09.08.2013.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
95243482140
1.082.185,35
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.027.104,25
5.027.104,25
20.03.2012.
HYPO ALPE - ADRIA - BANK
d.d.
14036333877
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.293.736,21
1.293.736,21
20.03.2012.
20.03.2013.
HYPO ALPE - ADRIA - BANK
d.d.
14036333877
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.205.826,71
2.205.826,71
20.03.2012.
20.03.2012.
HYPO ALPE - ADRIA - BANK
d.d.
14036333877
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.196.694,32
1.495.867,94
10.10.2012.
09.10.2013.
AUTO HRVATSKA PSC
d.o.o. Zagreb
87682591133
Osobna zaštitna sredstva,
Osobna zaštitna sredstva,
DIREKCIJA, 9668626,00
DIR-2012-1007
Žica i pletivo, DIREKCIJA,
1805730,00
DIR-2012-0004
Okvirni kunski kredit u
iznosu od 70.000.000,00 kn
DIR-2012-1001
po principu minusa po
računu , Bankarske usluge krediti
Kratkoročni revolving kredit
uz valutnu klauzulu vezan uz
DIR-2012-1001
EUR u iznosu od
30.000.000,00 kn ,
Bankarske usluge - krediti
Kratkoročni revolving kredit
u iznosu od 50.000.000,00
kn na revolving principu uz
DIR-2012-1001
valutnu klauzulu, Bankarske
usluge - krediti
Rezervni dijelovi i
servisiranje Man, Rezervni
dijelovi i servisiranje MAN,
DIREKCIJA, 750000,00
DIR-2012-1030
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.602.883,04
MAN
PROD.SERVIS.CENTAR
2360000-1101692712
596.008,01
3/116
Servis i rezervni dijelovi –
VW, AUDI, SEAT, ŠKODA,
Usluge održavanja i nabava
rezervnih dijelova VW,
ŠKODA, DIREKCIJA,
1125000,00
DIR-2012-1031
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
980.625,00
1.225.781,25
26.10.2012.
25.10.2013.
P.Z.Auto d.o.o.
40 BOX - KUNDIĆ d.o.o.,
ALDO Obrt za odr.i
pop.mot.vozila PLOMIN,
AUTO CENTAR BILIĆ
D.O.O.SL.BROD, Auto
centar Šibenik d.o.o.,
AUTO KOTRBA D.O.O.,
Auto kuca Novosel Klc,
AUTO KUĆA CUPAN,
Auto Kuća Bosnić d.o.o.,
AUTO KUĆA BURIĆ,
AUTO KUĆA JESENOVIĆ
d.o.o., auto kuća
kovačević d.o.o., AUTO
KUĆA ZADAR d.o.o.
Zadar, AUTOCENTAR
PEPA D.O.O., AUTORAD
INFO d.o.o., AUTOREMETINEC d.d.,
Autoservis ALBI ZADAR,
CARMOTO Co.,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, ETT d.o.o., EURO
DAUS d.d., FMT FIŠER
D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
NAŠIČKI AUTOCENTAR
NAC, OBAD IVAN Zagreb AUTO OBAD,
PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni d.o.o.,
WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
AUTO KUĆA
335.664,70
4/116
Servis i rezervni dijelovi FIAT, IVECO, Usluge
održavanja i nabava
rezervnih dijelova FIAT,
IVECO, DIREKCIJA,
1125000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
795.375,00
994.218,75
10.10.2012.
09.10.2013.
AUTOCOMMERCE
HRVATSKA d.o.o.
36844439304
Ugovor o kratkoročnom
revolving kreditu, Bankarske
usluge - krediti, DIREKCIJA,
54000000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
0,00
30.000.000,00
14.12.2012.
13.12.2013.
PRIVREDNA BANKA d.d.
02535697732
Ugovor o kratkoročnom
revolving kreditu s valutnom
klauzulom, Bankarske usluge
- krediti, DIREKCIJA,
54000000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
0,00
30.000.000,00
13.12.2012.
12.12.2013.
PRIVREDNA BANKA d.d.
02535697732
Ugovor o kratkoročnom
revolving kreditu s valutnom
klauzulom, Bankarske usluge
- krediti, DIREKCIJA,
54000000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
0,00
30.000.000,00
13.12.2012.
12.12.2013.
PRIVREDNA BANKA d.d.
02535697732
DIR-2012-1032
ALFA CAR ČAKOVEC,
ANTONINA VINKOVCI,
AUTO AA d.o.o., AUTO
BENUSSI d.o.o. PULA,
Auto centar Rijeka d.o.o.,
AUTO GAŠPARIĆ
2360000-1101249169,
AUTO HRVATSKA
AUTOMOBIL D.O.O.,
AUTO LORIS d.o.o.,
AUTOCENTAR VRBOVEC
D.O.O., AUTOCOMERC
d.o.o., AUTOHRVATSKA
D.D., AUTOKUĆA
BALINJERA d.o.o.
/R2uR1 2006/,
AUTOMAGISTER d.o.o.,
AUTOMEHANIKA SERVISI
Uslužna djelatnost, AUTOPLUS d.o.o., AUTOPRIKRATKI MIROSLAV,
AUTOSERVIS JURJEVIĆ
Ovlašt.IVECO SERV.
R2uR1, BAUER
d.o.o.Krapina, BENUSSI
d.o.o., BENUSSI
EUROKAMION D.O.O.,
BERTOL D.O.O. VELIKA
MLAKA, daus truck,
DUBROVAČKI
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, DUO d.o.o.,
ETRADEX d.o.o., GLM
GUMITEHNIKA, KARIĆ
AUTOMOBILI, OBAD
IVAN - Zagreb AUTO
OBAD, STRADA-IVECO
2382001-1100251180,
VAREKO D.O.O., Vaše
AUTO d.d. 24020061100042147
1.088.117,19
5/116
Hrvatske šume d.o.o
Ugovor o kratkoročnom
revolving kreditu s valutnom
klauzulom, Bankarske usluge DIR-2012-1034
- krediti, DIREKCIJA,
54000000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
0,00
22.680.000,00
14.12.2012.
13.12.2013.
PRIVREDNA BANKA d.d.
02535697732
Uredski materijal, Uredski
materijal
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.925.490,32
6.156.862,90
20.03.2012.
19.03.2013.
INGPRO d.o.o.
93205229945
DIR-2012-1003
Gume, Otpis autoguma u
upotrebi
Održavanje aplikacijskog
sustava ePlana, Usluge
održavanja aplikacijskog
sustava ePlanNabave
Prehrambeni proizvodi i pića
- za DIREKCIJU,
Utroš.namirnice,piće;potr.re
storana
Ugovor o pružanju
intelektualnih usluga,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Ostalo
Uljna boja, sprej, Sprey-boja
Električna energija,
Električna energija,
DIREKCIJA, 4974922,00
Usluga ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije
01.01.2012.
Grupa isporučitelja - GUME
7.289.971,90
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
274.800,00
343.500,00
25.05.2012.
31.12.2012.
DOKUMENT IT d.o.o.
45392055435
222.638,00
DIR-2012-1013
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
276.496,70
343.010,94
12.06.2012.
11.06.2013.
KONZUM, d.d.
29955634590
85.015,90
DIR-12-0029
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
360.000,97
450.001,21
04.06.2012.
Hrvatske šume Consult d.o.o.
16466278654
187.500,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.388.619,24
1.388.619,24
29.06.2012.
28.06.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
627.435,94
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.740.581,53
4.740.581,53
29.06.2012.
28.06.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
1.070.062,45
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
196.951,00
246.188,75
04.07.2012.
03.07.2013.
TISKARA VIATONI d.o.o.
49801359724
35.779,90
DIR-11-022
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
402.842,90
503.553,63
31.05.2012.
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
87311810356
151.284,03
DIR-11-MV-010
Izuzeće od primjene
zakona
300.000,00
369.000,00
01.07.2012.
30.06.2012.
Odvjetničko društvo
MAĐARIĆ&LUI
27355904472
DIR-11-067
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
712.560,00
890.700,00
31.01.2012.
30.01.2013.
GOMAZ
13430560832
2.389.141,84
DIR-11-079
Otvoreni postupak
2.921.034,25
3.592.872,13
01.07.2012.
30.06.2013.
HEP-Opskrba d.o.o.
63073332379
603.099,56
DIR-2012-0022
Otvoreni postupak
9.748.918,63
12.186.148,31
31.05.2012.
30.04.2013.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
4.401.896,17
Ugovor o osiguranju od
odgovornosti i osiguranja
vozila, Premije osiguranja od
DIR-2012-1014
odgovornosti i osiguranje
vozila, DIREKCIJA,
6116747,00
Tiskanice i obrasci, Grafičke
usluge, DIREKCIJA,
757069,00
Ugovor o zastupanju i
obavljanju odvjetničkih
poslova, Pravne usluge
0,00
AUTO HRVATSKA
DIJELOVI d.o.o.A.H.GUMEL,
EXPORTDRVO,
GUMIIMPEX-GRP D.O.O.,
M.B. AUTO D.O.O.,
Pneumatik d.o.o. Zagreb,
ROBNI CENTAR D.O.O.,
VULKAL
DIR-2012-0056
Ugovor o osiguranju osoba i
imovine, Premije osiguranja
DIR-2012-1015
osoba i imovine, DIREKCIJA,
2766856,00
Poštanske univerzalne
usluge, Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
0,00
3.120.100,20
6/116
Usluge ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije
DIR-2012-0022
Ugovor o promidžbenim
uslugma - KUD Šumari,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
Ugovor o zakupu garažnog
prostora, Intelektualne
DIR-2012-1010
usluge;savjetovanje,seminari
Šumsko sjeme, Sjeme
Otvoreni postupak
Izuzeće od primjene
zakona
9.148.202,59
11.435.253,24
31.05.2012.
30.04.2013.
150.000,00
187.500,00
23.05.2012.
Kulturno umjetničko društvo
"Šumari"
0,00
0,00
23.05.2012.
12.04.2013.
91413782576
10.860.181,31
HŠ d.o.o. UŠP SENJ-RJ
GMP SENJ
69693144506
1.282.536,30
Hortiplan d.o.o.
08678265185
ELECTUS DGS d.o.o.
DIR-2012-0059
Bagatelna nabava
32.970,00
41.212,50
13.04.2012.
Ugovor o uslugama poreznih
savjeta i zastupanja u
porezno-pravnim savjetima,
Usluge poreznog
savjetovanja
DIR-12-2001
Bagatelna nabava
69.000,00
86.250,00
19.04.2012.
Ured Javorović, Idžojtić i
partneri
Ugovor o koristenju
aplikacije Arhinet,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,seminari
DIR-12-2003
Bagatelna nabava
39.000,00
48.750,00
23.05.2012.
Hrvatski državni arhiv
46144176176
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
113.512,15
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
113.512,15
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
7.125,00
981.546,86
7/116
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
622.632,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
622.632,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
594.718,12
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
594.718,12
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
594.718,12
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
Ostalo
0,00
0,00
22.05.2012.
712.712,80
890.891,07
23.07.2012.
23.07.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
MAZIVA,
Mazivo(podm.uređaja,stroje
va i dr.)
MAZIVA ZAGREB D.O.O.,
PATTING -VARAŽDIN
Grupa isporučitelja - MAZIVA
2.182.117,27
Rezervni dijelovi i
servisiranje TAM, Rezervni
dijelovi i servisranje TAM,
DIREKCIJA, 1400000,00
DIR-2012-1022
VULKANIZERSKE USLUGE za potrebe Direkcije, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
DIREKCIJA, 600000,00
DIR-18-12-2007
6.846,10
8.557,66
09.07.2012.
08.07.2013.
VULKAL d.o.o.
90439696130
2.578,00
DIR-2012-2013
54.800,00
68.500,00
19.09.2012.
18.09.2013.
TEKSTIL-LIO d.o.o.
91264852928
20.550,00
DIR-2012-2015
64.486,00
80.607,50
19.09.2012.
18.09.2013.
M PLUS d.o.o.
DIR-2012-2018
26.490,00
33.112,50
26.09.2012.
25.09.2013.
AS PLUS PET d.o.o.
26889601521
DIR-2012-2019
62.555,91
78.194,95
22.10.2012.
21.10.2013.
MAZIVA-ZAGREB d.o.o.
63988426425
DIR-2012-2019
21.630,00
27.027,50
15.11.2012.
14.11.2013.
MR servis d.o.o.
23566963636
DIR-2012-2019
25.350,00
31.687,50
15.11.2012.
14.11.2013.
"INFODATA" ELEKTRONIKA,
USLUGE I TRGOVINA, VL.
DRŽISLAV DLESK
59506454450
Geotekstil, Geotekstil,
DIREKCIJA, 600000,00
Gusjenično ljepilo, Kemijska
sredstva, DIREKCIJA,
124530,00
Usluga pranja službenih
automobila DIREKCIJE,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad,
DIREKCIJA, 600000,00
Ulja i sredstva za
podmazivanje,
Mazivo(podm.uređaja,stroje
va i dr.), DIREKCIJA,
10774605,00
Informatička oprema servis_APC, EPSON,
FUJITSU, PANASONIC
oprema, Informatička
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
Informatička oprema servis_BELKIN, MAGNUM,
TALLY, TRIMBLE, ZEBRA
oprema, Informatička
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.369.633,19
8/116
Informatička
oprema_O`NEIL oprema,
DIR-2012-2019
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_ACER, IBM,
SAMSUNG oprema,
DIR-2012-2019
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Pisači za stanice za tehnički
pregled vozila, Pisači za
DIR-2012-2016
stanice za tehnički pregled
vozila, DIREKCIJA, 39600,00
2012/S 0020005046
PEHD cijevi, PEHD cijevi
2012/S 0020034640
Informatička oprema rezervni dijelovi,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
2012/S 0020034778
Informatička oprema servis_HP oprema,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_CANON oprema,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_KYOCERA, UŠP
POŽEGA, UŠP N. GRADIŠKA,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_NOMAD oprema,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
Informatička oprema servis_DIREKCIJA, UŠP
ZAGREB, UŠP SISAK, UŠP
KARLOVAC, Informatička
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
Informatička oprema servis_UŠP KOPRIVNICA,
Informatička oprema rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
2012/S 0020039346
Šumskogospodarski planovi,
Šumskogospodarski planovi,
DIREKCIJA, 2637420,00
DIR-2012-0040
Otvoreni postupak
5.350,00
6.687,50
29.11.2012.
28.11.2013.
ŠPICA SUSTAVI d.o.o.
08747661196
13.840,00
17.300,00
15.11.2012.
14.11.2013.
ZEL-COS, d.o.o.
07306591551
35.184,00
43.980,00
02.10.2012.
Tehničar-Computers d.o.o.
47147971790
43.980,00
653.840,00
817.300,00
21.05.2012.
HIDROCOM d.o.o.
70713219811
464.365,95
20.05.2013.
ARKA doo, GRID d.o.o.,
Inter compyters Split
/R2 u R1/, PIN
TRGOVINE NAŠICE,
TEHNIČAR SERVIS
DIR-2012-0047
Otvoreni postupak
205.000,00
256.250,00
13.09.2012.
12.09.2013.
GRUPA ISPORUČITELJA
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
11.150,00
13.937,50
10.09.2012.
09.10.2013.
INTEGRA GROUP d.o.o.
74242216047
1.666,96
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
3.440,00
4.300,00
04.09.2012.
03.09.2013.
K.S.U.-COMPANY d.o.o.
34976993601
921,88
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
15.588,00
19.485,00
10.09.2012.
09.09.2013.
GRID d.o.o. Nova Gradiška
45594774168
4.746,25
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
3.700,00
4.625,00
04.09.2012.
03.09.2013.
GEO SUSTAVI d.o.o.
16926275000
23.087,50
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
23.984,00
29.980,00
10.09.2012.
09.09.2013.
TEHNIČAR-BIROCOMP
d.o.o.
10951731289
3.845,08
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
6.011,10
7.513,88
07.09.2012.
06.09.2013.
ARKA d.o.o.
80307451053
24.954,50
DIR-2012-0046
Otvoreni postupak
2.544.894,74
3.181.118,43
03.10.2012.
02.10.2013.
OIKON d.o.o.
63588853294
107.164,53
PROSILVA d.o.o., SALIX
PLAN D.O.O., SILVAPLAN D.O.O.23400091110414285
9/116
2012/S 0020040128
2012/S 0020046584
2012/S 0020063867
2012/S 0020068627
2012/S 0030067279
2012/S 0150040274
Plastične pločice za
označavanje drvnih
sortimenata, Pločice,
DIREKCIJA, 2790780,00
Nadogradnja servera - HP
Proilant, Nadogradnja
servera, DIREKCIJA,
350000,00
Nadogradnja servera FUJITSU, Nadogradnja
servera, DIREKCIJA,
350000,00
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
PLIN - opskrba, Plin,
DIREKCIJA, 109000,00
Sanacija dijela županijske
ceste Lič-Lukovo, Sanacija
dijela županijske ceste LičLukovo, DIREKCIJA,
1081958,00
Održavanje SQL Server baze
podataka (Optimizacija
HsProSE), Održavanje SQL
Server baze podataka,
DIREKCIJA, 189000,00
DIR-2012-0001
Otvoreni postupak
2.511.702,00
3.139.627,50
02.10.2012.
01.10.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
294.566,25
DIR-2012-0102
Otvoreni postupak
149.851,34
187.314,18
14.09.2012.
13.09.2013.
RECRO-NET d.o.o.
64868024732
173.817,05
DIR-2012-0102
Otvoreni postupak
10.439,00
13.048,76
14.09.2012.
13.09.2013.
KING ICT d.o.o.
67001695549
13.048,76
DIR-2012-0011
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
DIR-2012-0009
Otvoreni postupak
199.360,20
249.200,25
27.11.2012.
30.09.2013.
GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o.
20985255037
5.978,10
DIR-2012-0105
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
382.791,32
478.489,14
05.09.2012.
04.09.2013.
Goran Graditeljstvo d.o.o.
40967760995
268.214,61
DIR-2012-0101
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
188.544,00
235.680,00
01.10.2012.
30.09.2013.
COMMINUS d.o.o.
06217151753
58.920,00
2012/S 0150048380
CENTRIX - održavanje
sustava, Edukacija i razvoj
informatičkog sustava,
DIREKCIJA, 549000,00
DIR-2012-0103
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
298.720,00
373.400,00
22.08.2012.
21.08.2012.
Omega software d.o.o.
40102169932
61.500,00
2012/S 0150062263
Montaža i završni radovi na
objektu Lugarnica Suho,
Montaža i završni radovi na
objektu Lugarnica Suho,
DIREKCIJA, 450000,00
DIR-2012-0106
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
444.072,29
555.090,36
17.09.2012.
16.09.2012.
AZELIJA - KUPA d.o.o.
29187952172
213.856,25
DIR-2011-081
Otvoreni postupak
3.469.248,00
4.336.560,00
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
640.756,25
99629073854
82.413,89
GUME_kamioni i kamionske
N-02-V-151766prikolice, Gume, DIREKCIJA,
291211
1221710,00
Meso za pansion Selce,
Meso za Pansion Selce
BJ-2012-0039
83.800,00
104.750,00
20.06.2012.
03.06.2013.
MESARSKO-TRGOVAČKA
RADNJA, Zlatko
Uremović,Crikvenica,
Frankopanska 16
Piletina i puretina za Pansion
Selce, Piletina i Puretina za
Pansion Selce
BJ-2012-041
30.607,50
38.259,38
14.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
23.050,52
Bijelo vino za Pansion selce,
Bijelo vino za Pansion Selce
BJ-2012-0042
11.790,00
14.737,50
12.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
13.070,35
Voće i povrće za Pansion
Selce, Voće i povrće za
Pansion Selce
BJ-2012-0043
50.883,00
63.604,75
20.06.2012.
03.06.2013.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
62.864,46
Roba široke potrošnje za
Pansion Selce, Roba široke
potrošnje za Pansion Selce
BJ-2012-0045
195.646,48
244.558,45
20.06.2012.
04.06.2013.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
187.004,19
10/116
Kruh i pekarski proizvodi za
Pansion Selce, Kruh i
pekarski proizvodi za
Pansion Selce
Riba za Pansion selce, Riba
za Pansion Selce
BJ-2012-0040
51.600,00
BJ-2012-044
Održavanje i popravak klima
uređaja, Održavanje i
popravak klima uređaja
BJ-2012-0027
Toaletni ručnici i WC papir,
Toaletni ručnici i WC papir,
UŠP BJELOVAR, 57997,00
BJ-2012-0005
Popravci i održavanje
objakata na području UŠP
Bjelovar, Popravci i
održavanje objekata na
području UŠP Bjelovar, UŠP
BJELOVAR, 848689,00
BJ-2012-0017
33.950,00
64.500,00
42.437,50
02.07.2012.
02.07.2012.
11.06.2013.
PEKARNA "SV.KATARINA",
VL. ELIZABETA PREKPALAJ
VALEK, KLENOVICA,
RIBARSKA OBALA 2B
98998626931
36.232,00
18.06.2013.
OBRT ZA RIBARSTVO I
USLUŽNE DJELATNOSTI
"ARIANA",vl.Slobodan
Pešević, Šupare 5,
Crikvenica
37578223149
18.396,25
11779226840
24.287,50
19.865,00
24.831,25
20.06.2012.
10.07.2012.
""MEDIA - M" OBRT ZA
PROIZVODNJU I
POPRAVAK KUĆANSKIH
APARATA I ELEKTRONIČKE
OPREME, VL. MLADEN
JAHUTKA, BJELOVAR, TRG
HRV.SOKOLA 2A
Otvoreni postupak
47.045,00
58.806,25
19.09.2012.
10.09.2013.
CAPRICORNO, d.o.o.
09517317411
15.697,75
Otvoreni postupak
651.148,50
813.935,63
31.10.2012.
24.10.2013.
INSTALUX d.o.o.
60395264632
51.592,48
63744119907
12.225,00
Eko pamučne krpe, Eko
pamučne krpe
BJ-2012-0055
23.700,00
29.625,00
02.04.2012.
27.03.2013.
OBRT ZA POSREDOVANJE
U TRGOVINI
SEKUNDARNIM
SIROVINAMA "
METALOTEKSTIL ", VL.
STEVO ĐURĐEVIĆ,
BJELOVAR, MILANA
ŠUFFLAYA 6
Izrada čepova za vučne
sajle, Izrada čepova za
vučne sajle
BJ-2012-0069
29.000,00
36.250,00
06.04.2012.
28.03.2013.
METALRAD VL.DRAŽEN
CUVAJ
3282899456
5.925,00
Održavanje, loženje i
rukovanje centralnim
grijanjem u LK Babinac,
Usluge održavanja
građevinskih objekata
Uzgojni alat, Uzgojni alat
Šumarija Bjelovar 1,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Čazma 3,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
14.750,00
BJ-2012-0100
13.400,00
16.750,00
19.03.2012.
31.03.2013.
TERMODOM" OBRT ZA
INSTALACIJE PLINA,
CENTRALNOG GRIJANJA,
VODOVODA I
KNJIGOVODSTVO, VL.
BOŽO GELO, BJELOVAR,
N.PLAVNICE 22
BJ-2012-0049
68.293,00
85.367,25
31.05.2012.
19.04.2013.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
79.193,75
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
48.541,00
60.676,25
12.07.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU LESNIK
11864500662
70.456,19
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
334.848,00
418.560,00
12.07.2012.
Poljoprivredni obrt i izrada
ogrjevnog drva, vl. Ljiljana
Mlinarić
93250602985
388.653,32
11/116
Šumarija Garešnica 4,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Grubišno Polje 5,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
1.080.337,34
543.620,00
1.350.421,68
679.525,00
12.07.2012.
"DOMAĆI" šumske usluge, vl
Ivica Beščec
06055064114
632.719,39
12.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
61780221133
532.951,14
61780221133
837.720,65
Šumarija Grubišno Polje 6,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
737.100,00
921.375,00
12.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
Šumarija lipik 7, Šumarske
usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
790.200,12
987.750,15
13.07.2012.
"DOMAĆI" šumske usluge, vl
Ivica Beščec
06055064114
61780221133
276.693,23
Šumarija Đulovac 8,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
282.281,00
352.851,25
13.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
Šumarija Pakrac 9,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
1.047.445,00
1.309.306,25
13.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1.ŠAH d.o.o. vl.Ervin Šah, 2.
"Šuma Šugić" vl. Jozo Šugić
36308789575
965.903,12
61780221133
515.137,74
54608915899
Šumarija Sirač 10, Šumarske
usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
1.170.908,11
1.463.635,14
13.07.2012.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. RUDA d.o.o. za
šumarstvo, trgovinu i usluge
vl. Josip Jukić, 2. BILAVČIĆ
d.o.o., vl. Ivan Bilavčić,
3.SJEČA I IZRADA
OGRIJEVNOG DRVETA vl.
Anto Martinović
Šumarija Suhopolje 11,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
23.245,00
29.056,25
13.07.2012.
JELA d.o.o. vl MIro Jukić
12/116
UŠP BJELOVAR
Šumarija Suhopolje 12,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Velika Pisanica 13,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Virovitica 14,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Vrbovec 15,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Vrbovec 16,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Šumarija Bjelovar 1,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Bjelovar 2,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Bjelovar 3,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Čazma 4,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Grubišno Polje 5,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Lipik 6, Šumarske
usluge-uzgojni radovi u
2012, UŠP BJELOVAR,
2448223,30
Šumarija Đulovac 7,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Đulovac 8,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
36.036,00
45.045,00
13.07.2012.
JELA d.o.o. vl MIro Jukić
54608915899
38.573,94
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
411.232,00
514.040,00
13.07.2012.
Uslužno, prijevozničkotrgovačka radnja, vl Nikola
Benšak
36352726504
566.543,77
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
290.475,00
363.093,75
13.07.2012.
Šumarstvo i sječa drva
"Quercus"
36129096885
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
63.153,00
78.941,25
13.07.2012.
Poljoprivredni obrt i izrada
ogrjevnog drva, vl. Ljiljana
Mlinarić
93250602985
77.422,40
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
97.585,00
121.981,25
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
93.255,55
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
64.230,00
80.287,50
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
80.287,50
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
82.864,50
103.580,63
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
103.580,62
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
92.250,00
115.312,50
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
73.650,00
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
10.965,00
13.706,25
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
13.706,25
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
24.706,00
30.882,50
16.07.2012.
"AERO-TEC" d.o.o. vl Damir
Dorić
45644438818
72.545,50
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
47.487,40
59.359,25
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
54.074,50
67.593,13
16.07.2012.
"TILIA" vl. Ilija Jukić
61672141124
67.593,13
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
51.958,00
64.947,50
16.07.2012.
"AERO-TEC" d.o.o. vl Damir
Dorić
45644438818
61.067,26
13/116
Šumarija Pakrac 9,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Sirač 10, Šumarske
usluge-uzgojni radovi u
2012, UŠP BJELOVAR,
2448223,30
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
33.018,80
41.273,50
16.07.2012.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge, vl. Fahrudin Džinić
38476839007
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
532.062,24
665.077,80
16.07.2012.
RUDA d.o.o. za šumarstvo,
trgovinu i usluge, vl Josip
Jukić
61780221133
Šumarija Veliki Grđevac 11,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
98.310,90
122.888,63
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
Šumarija Velika Pisanica 12,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
67.403,20
84.254,00
16.07.2012.
"AERO-TEC" d.o.o. vl Damir
Dorić
45644438818
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
84.195,80
105.244,75
16.07.2012.
"AERO-TEC" d.o.o. vl Damir
Dorić
45644438818
BJ-2012_0012
Otvoreni postupak
86.975,90
108.719,88
16.07.2012.
"AERO-TEC" d.o.o. vl Damir
Dorić
45644438818
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
77.442,30
96.802,88
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
86.698,00
108.372,50
16.07.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
62.934,80
78.668,50
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
BJ-2012-0012
Otvoreni postupak
23.548,60
29.435,75
16.07.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
BJ-2012-0015
Otvoreni postupak
81.164,00
101.455,00
12.07.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU LESNIK
11864500662
Cijepljenje protiv krpelja,
Cijepljenje protiv krpelja
BJ-2012-0019
Otvoreni postupak
80.550,00
80.550,00
21.05.2012.
Zavod za javno zdravstvo
Bjelovarsko-bilogorske
županije
57284631035
88.064,21
Autoprikolice zatvorene,
Autoprikolica za gorivo,
mazivo, pile i alat, UŠP
BJELOVAR, 54000,00
BJ-2012-0074
59.500,00
74.375,00
23.10.2012.
SIOP d.o.o.
23563076593
10.625,00
Semerinzi, Semerinzi, UŠP
BJELOVAR, 35600,00
BJ-2012-0057
9.287,01
11.608,78
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
427,94
BJ-2012-0058
19.872,11
24.840,26
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
5.101,26
BJ-2012-0059
8.532,39
10.665,56
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
85,61
Šumarija Virovitiva 13,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Virovitica 14,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Vrbovec 15,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Vrbovec 16,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Vrbovec 17,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Vrbovec 18,
Šumarske usluge-uzgojni
radovi u 2012, UŠP
BJELOVAR, 2448223,30
Šumarija Bjelovar 2,
Šumarske usluge – radovi u
gospodarenju šumama za
UŠP Bjelovar za Ii i III
kvartal 2012., UŠP
BJELOVAR, 11362714,00
Ležajevi, Ležajevi, UŠP
BJELOVAR, 35600,00
Klinasto remenje, Klinasto
remenje, UŠP BJELOVAR,
35600,00
26.05.2012.
122.888,62
58.062,50
4.255,00
14/116
Kava i slični proizvodi, Kava i
slični proizvodi, UŠP
BJELOVAR, 66600,00
BJ-2012-0056
55.128,00
68.910,03
11.07.2012.
09.07.2013.
ŠPAR d.o.o.
19648571702
19.523,70
BJ-2012-0900
41.620,00
52.025,00
18.12.2012.
17.12.2013.
"AUTO-IV"
74476247151
300,00
BJ-2012-0091
6.359,70
7.949,63
18.12.2012.
17.12.2013.
Obrt za vulkanizaciju i
automehaniku "KneževićHajdinjak"
33335285844
BJ-2012-0097
11.840,00
14.800,00
18.12.2012.
17.12.2013.
Vulkanizer "Kovačić"
63834889515
Vulkanizerske usluge SI,PA,
Vulkanizerske usluge SI,PA,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
BJ-2012-0099
7.051,54
8.814,44
18.12.2012.
17.12.2013.
Prijevoznički obrt Josip
Krajcer
31634051014
Vulkanizerske usluge SU,VT,
Vulkanizerske usluge SU,VT,
UŠP BJELOVAR, 7476,88
BJ-2012-0092
6.640,00
8.300,00
18.12.2012.
17.12.2013.
Aradi d.o.o.
36790024373
Vulkanizerske usluge GP,
Vulkanizerske usluge GP,
UŠP BJELOVAR, 7476,88
BJ-2012-0094
7.832,00
9.790,00
18.12.2012.
17.12.2013.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
vulkanizerske usluge DA,ĐU,
Vulkanizerske usluge DA,ĐU,
UŠP BJELOVAR, 18692,20
BJ-2012-0093
15.770,00
19.712,50
18.12.2012.
17.12.2013.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
BJ-2012-0095
6.250,00
7.812,50
18.12.2012.
17.12.2013.
Vulkanizerska radnja "DS", vl.
Dario Savi,
60552260636
BJ-2012-0096
7.160,00
8.950,00
18.12.2012.
17.12.2013.
Vulkanizerske usluge
BJ,IV,VP,PMG,SS,
Vulkanizerske usluge
BJ,IV,VP,PMG,SS, UŠP
BJELOVAR, 44861,00
Vulkanizerske usluge VG,
Vulkanizerske usluge VG,
UŠP BJELOVAR, 7476,88
Vulkanizerske usluge ČA,
Vulkanizerske usluge ČA,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
Vulkanizerske usluge LI,
Vulkanizerske usluge LI, UŠP
BJELOVAR, 9346,10
Vulkanizerske usluge VR,
Vulkanizerske usluge VR,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
"JENDRIŠ"-OBRT ZA
PROIZVODNJU,USLUGE I
TRGOVINU
COMET d.o.o. - Podružnica
Bjelovar
625,02
353,25
81527148183
518,75
48249084626
59.176,70
201/S 0020014458
Alat i pribor, Alat i pribor
BJ-2012-0003
Otvoreni postupak
214.792,70
268.491,19
13.06.2012.
10.06.2013.
2012/S 0020008386
Svjetlo vučeno željezo O 6,
Svjetlo vučeno željezo O 6
BJ-2012-0051
Otvoreni postupak
220.500,00
275.625,00
03.07.2012.
16.05.2013.
RETA d.o.o.
01201898816
95.865,00
2012/S 0020052750
Akumulatori, Akumulatori,
UŠP BJELOVAR, 78471,40
BJ-2012-0002
Otvoreni postupak
65.820,00
82.275,00
17.10.2012.
09.10.2013.
TRGOMETAL d.o.o.
26004523816
24.016,64
Otvoreni postupak
155.676,60
194.595,99
26.09.2012.
24.09.2013.
RADINOST d.o.o.
79433617986
37.889,14
0,00
0,00
26.01.2012.
25.01.2013.
K.S.U. COMPANY d.o.o.
34976993601
8.665,50
0,00
0,00
15.06.2012.
16.01.2013.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
3.888,00
4.860,00
19.03.2012.
17.03.2013.
"PC GOLD"
08434503731
45.225,00
56.531,25
15.11.2012.
LAŠTRA Obrt za postavljanje
stakla i ogledala, VL. Dario
Klanjac
45482543628
2012/S 0020053992
UŠP BUZET
Crijeva hidraulična, Crijeva
BJ-2012-0007
hidraulična, UŠP BJELOVAR,
181560,00
Ugovor o servisiranju Canon, Lexmark, Ricoh,
2/28-2012
Xerox, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Šumarske usluge, Šumarske
BU-OS-2011-005
usluge
Usluge održavanja
2/34-2012
programa, Ostale
neproizvodne usluge
Sanacijapokrova staklenika,
Usluge ličenja i ostakljivanja,
UŠP BUZET, 65000,00
BU-02-20121615/07
Otvoreni postupak
1.620,00
15/116
T
Održavanje trafostanice za
2011., 2012. 2013. i 2014.
godinu, Usluga održavanja
trafostanice, UŠP BUZET,
30000,00
BU-2/83-2011
Ugovor o izvođenju radova
grupa 49, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Ugovor o održavanju-Grupa
11 Automehaničarski radovi
i nabava zamj.rez.dijelova i
potrošnog materijala u
š.Skrad, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
Održavanje vozila-Grupa 12
Automehaničarski radovi i
nabava zamj.rezer.dijelova i
potrošnog materijala u
š.Tršće, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
47.660,00
59.575,00
19.11.2012.
Otvoreni postupak
226.742,00
278.892,66
16.01.2012.
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
23.500,00
29.375,00
03.09.2012.
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
31.000,00
38.750,00
Ugovor - roba široke
potrošnje, Roba široke
potrošnje, UŠP DELNICE,
130757,00
DE-OSRŠP-2012001
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
85.924,00
Ugovor - nabava goriva za
šumarije Gerovo i Tršće,
Ostali materijali mgp, UŠP
DELNICE, 400000,00
DE-OSG-2012001
Otvoreni postupak
Kupoprodajni ugovor robeVijci,limovii i cijevi, MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Ugovor o kupoprodaji robeGrupa 2 rezervni dijelovi za
prikolice, MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
16.05.2014.
BROLEX d.o.o.
99214387010
" ŠPEHAR " ŠUMARSKE
USLUGE
94934510994
287.535,14
02.09.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
13.678,78
03.09.2012.
02.09.2013.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
30.236,48
106.904,78
06.09.2012.
05.09.2013.
ZOJA d.o.o.
50154879693
37.587,40
746.278,90
932.848,63
19.09.2012.
18.09.2013.
PROTEKTOR - BANDAG KATALINIĆ d. o. o.
25076091996
200.060,69
Otvoreni postupak
11.723,70
14.654,63
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
130.150,00
162.687,50
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 1-elektromaterijal,
MGP-za radionu,rez.dijelovi,
UŠP DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
11.426,60
14.283,26
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
Kupoprodajni ugovor
Potrošni materijal za
mehaničke radione Grupa 6,
MGP-za radionu,rez.dijelovi,
UŠP DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
29.924,10
37.405,13
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
Kupoprodajni ugovor Grupa
5 Rezervni dijelovi za
građevinske strojeve, MGPza radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
72.380,00
90.475,00
21.12.2012.
20.12.2013.
FINVEST CORP d.d. ČABAR
40819225982
16/116
Kupoprodajjni ugovor Grupa
4- Alat i sitan inventar za
mehaničke radionice, MGPza radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
2012/S 0020041218
2012/S 0020015619
2012/S 0020020868
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
24.742,60
30.928,26
21.12.2012.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
DE.-2012-0021
Otvoreni postupak
189.000,00
236.250,00
14.12.2012.
Tehnix d.o.o.
78013846555
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
26.200,00
32.750,00
28.08.2012.
27.08.2013.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
14.274,46
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
65.150,00
81.437,50
28.08.2012.
27.08.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
43.140,72
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
22.000,00
27.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
BRAVARSKO-TOKARSKA
RADNJA VL. MAMULA
LJUBOMIR
60245605533
1.500,00
Ugovor o kupoprodaji robe šumarski alat, Šumarski alat,
UŠP DELNICE, 160857,00
DE-2012-0005
Otvoreni postupak
137.965,70
172.457,14
27.06.2012.
26.06.2013.
UGOPLAST
14870127269
63.775,32
Grupa 4-Keramičarski
radovi, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
59.150,00
73.937,50
24.07.2012.
23.07.2013.
Obrtnička zadruga Karlovac
Grupa 6 - Vodoinstalaterski
radovi, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
68.105,00
85.131,25
24.07.2012.
23.07.2013.
TERMOTEH d.o.o.
Zemljani,betonski i zidarski
radovi, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
257.863,40
322.329,25
24.07.2012.
23.07.2013.
Obrtnička zadruga Karlovac
82.736,38
Grupa 2 Krovne konstrukcije
i krovopokrivački radovi,
Održavanje gr.objekata, UŠP
DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
268.110,00
335.137,50
24.07.2012.
Obrtnička zadruga Karlovac
37.403,05
Grupa 5 Ličilački radovi,
Održavanje gr.objekata, UŠP
DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
68.650,00
85.812,50
24.07.2012.
23.07.2013.
ZAVRŠNI RADOVI U
GRAĐEVINARSTVU TURK
VALTER
07765006198
20.840,45
Grupa 3 Limarski radovi,
Održavanje gr.objekata, UŠP
DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
74.300,00
92.875,00
24.07.2012.
23.07.2013.
LIM-GRADNJA d.o.o.
21756051779
37.548,00
Ugovor o kupoprodaji robekontejneri, Stambeni
kontejner EFNS, UŠP
DELNICE, 350000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 1 šumarija
Crni Lug, Održavanje
traktora, UŠP DELNICE,
500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 2 šumarija
Delnice, Održavanje
traktora, UŠP DELNICE,
500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 3 šumarija
Fužine, Održavanje traktora,
UŠP DELNICE, 500000,00
20.12.2013.
24.274,13
60182957937
30.695,62
17/116
2012/S 0020034192
Grupa 7 -Radovi na
instalacijama centralnog
grijanja, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
66.931,00
83.663,75
24.07.2012.
23.07.2013.
Deltron d.o.o.
36118056137
19.683,75
Okvirni sporazum za nabavu
kukuruza, Nabava kukuruza,
UŠP DELNICE, 240275,00
DE-2012-0023
Otvoreni postupak
240.275,00
300.343,75
01.08.2012.
31.07.2014.
OPG Zvonko Sabo
32448418564
86.450,00
Ugovor o održavanju vozilagrupa 10 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezer.dijelovi i potrošni
materijal u šumariji Ravna
Gora, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
35.800,00
44.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
KALČIĆ AUTO d. o. o.
12125289040
82.804,56
Ugovor o održavanju vozila
Grupa 1 - automehaničarski
radovi i nabava zamjenskih
dijelova i potrošnog
materijala u šumariji Crni ,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
26.000,00
32.500,00
03.09.2012.
02.09.2013.
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
18.728,08
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 2 Automehanič.radovi
i nabava zamj.dijelova i
potrošnog materijala
š.Delnice, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
46.200,00
57.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
35.878,43
Ugovor o održavanju vozila
Grupa 3 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.dijelova i potrošnog
materijala šumarija Fužine,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012--0007
Otvoreni postupak
26.000,00
32.500,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
VULKANIZERSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
''ČEBUHAR''
91952184896
12.569,23
Ugovor o održavanju vozila
Grupa 4 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezervnih dijelova i
potrošnog materijala,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.000,00
46.250,00
03.09.2012.
02.09.2013.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
24.568,30
Ugovor o održavanju vozila Grupa 5 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rez.dijelova i potrošnog
materijala u š.Gomirje,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
29.000,00
36.250,00
03.09.2012.
02.09.2013.
KALČIĆ AUTO d. o. o.
12125289040
18/116
2012/S 0020041181
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 6 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezer.dijelova i
potrošnog materijala za
šumariju Rijeka i Klana,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
32.000,00
40.000,00
03.09.2012.
02.09.2013.
AFRO d. o. o.
42046322633
30.114,25
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 7 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rez.dijelova ipotrošnog
matarijala u Šumariji Lokve i
Stručnim službama,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
34.500,00
43.125,00
03.09.2012.
02.09.2013.
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
877,99
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 8 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rez.dijelova i potrošnog
materijal u š. Mrkopalj,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
39.000,00
48.750,00
04.09.2012.
03.09.2013.
OBRT ZA
VULKANIZERSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
''ČEBUHAR''
91952184896
19.871,54
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 9 Automehaničarski
radovi,nabava
zamj.rez.dijelova i potrošnog
materijala u š.Prezid,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
38.200,00
47.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
"ŠTOP"
5514406175
50.250,00
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 13 Automehaničarski
radovi i nabava
zamj.rezervnih dijlova i
potrošnog materijala u š.
Vrbovsko, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.600,00
47.000,00
03.09.2012.
02.09.2013.
KALČIĆ AUTO d. o. o.
12125289040
11.970,00
Ugovor o održavanju vozila Grupa 14 Autolimarski i
autolakirerski radovi i
potrošni materijal
Š.Delnice,Lokve,Fužine,Mrko
palj,Crni Lug i Stručne
službe, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
38.500,00
48.125,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ''AUTOLIMARIJA
PIRC "
22796541952
1.337,50
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 15 Autolimarski i
autolakirerski radovi i
nabava potrošnog materijala
š.Gerovo,Tršće i Prezid,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.000,00
46.250,00
03.09.2012.
02.09.2013.
A.C. PRISTAVNIK
72824277065
UŠP DELNIC
19/116
UŠP DELNICE
Ugovor o održavanju vozilaGrupa 16 Autolimarski i
autolakir.radovi i nabava
potrošnog materijala u
š.Vrbovsko,.Gomirje,Ravna
Gora i Skrad, Održavanje
vozila, UŠP DELNICE,
650000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i potrošni materijal Grupa 4
šumarija Gerovo,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog materijal
Grupa 5 šumarija Gomirje,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 6 šumarija
Mrkopalj i Lokve,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
2012/S 0020041218
2012/S 0020053186
Ugovo o održavanju traktora
mehaničarski radovi i
nabava otrošnog materijala
Grupa 7 šumarija Prezid,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala grupa 8 šumarija
Ravna Gora, Održavanje
traktora, UŠP DELNICE,
500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala Grupa 9 šumarija
Skrad, Održavanje traktora,
UŠP DELNICE, 500000,00
Ugovor o održavanju
traktora mehaničarski radovi
i nabava potrošnog
materijala grupa 10 šumarija
Tršće, Održavanje traktora,
UŠP DELNICE, 500000,00
Ugovor o izvođenju radovaizrada i postavljanje
prijelaza , Komunalne
usluge, UŠP DELNICE,
243630,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
33.500,00
41.875,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ''AUTOLIMARIJA
PIRC "
22796541952
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
38.300,00
47.875,00
28.08.2012.
27.08.2013.
MEHANIKA PAJNIĆ
04721341810
78.751,63
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
22.000,00
27.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
BRAVARSKO-TOKARSKA
RADNJA VL. MAMULA
LJUBOMIR
60245605533
9.550,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
55.350,00
69.187,50
28.08.2012.
27.08.2013.
OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
53.456,68
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
27.600,00
34.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
"ŠTOP"
5514406175
80.762,50
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
40.560,00
50.700,00
28.08.2012.
27.08.2013.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
22.051,25
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
40.560,00
50.700,00
28.08.2012.
27.08.2013.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
8.727,71
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
27.600,00
34.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
22.152,81
DE-2012-0028
Otvoreni postupak
140.600,00
175.750,00
24.09.2012.
PK d. o. o.
07930503403
186,69
20/116
2012/S 0020062671
Ugovor o kupoprodaji robemete, Usluge studentskog
servisa, UŠP DELNICE,
297931,00
DE-2012-0029
Otvoreni postupak
123.000,00
153.750,00
22.10.2012.
VENTOP d. o. o.
97418748105
Ugovor o izvođenju radova
grupa 12, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
315.899,00
388.555,77
16.01.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
Ugovor o izvođenju radova
grupa 9, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
98.519,06
121.178,44
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"TIHO"
34608692603
140.590,88
Ugovor o iizvođenju radova
grupa 10, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
51.349,41
63.159,77
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
71.352,03
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 44, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
205.320,00
252.543,60
16.01.2012.
MANDA
01609104744
324.248,59
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 30, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
81.589,00
100.354,47
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE, TRGOVINU I
PROIZVODNJU ''BAJT''
57458107429
105.569,41
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 31, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
17.658,00
21.719,34
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
''STEPIC''
39931147960
25.641,73
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 45, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
50.000,00
61.500,00
16.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I VUČU
DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
16087424954
55.022,35
Ugovor o izvođenju radova
grupa 16, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
57.256,49
70.425,48
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
07594811060
76.902,88
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 17, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
20.442,20
25.143,91
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
07594811060
40.060,04
Ugovor o izvođenju radova
grupa 19, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
280.632,70
345.178,22
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
263.710,35
Ugovor o izvođenju radova
grupa 20, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
137.714,24
169.388,52
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
07594811060
174.966,73
Ugovor o izvođenju radova
grupa 15, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
10.296,00
12.664,08
16.01.2012.
ŠUMSKI
TRANSPORTI"BRMALJ"
07594811060
Ugovor o izvođenju radova
grupa 14, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
34.647,03
42.615,85
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
44.165,83
Ugovor o izvođenju radova
grupa 13, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
4.719,20
5.804,62
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
6.593,00
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 41, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
171.811,80
211.328,51
14.01.2012.
B O Ž I N A SJEČA I
IZVLAKA DRVNIH
SORTIMENATA
50756605906
274.724,09
21/116
Ugovor o izvođenju radova
grupa 18, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
62.759,00
77.193,57
16.01.2012.
VUČA KLANA
65086938235
274.724,09
Ugovor o izvođenju radova
grupa 25, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
90.171,60
110.911,07
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
84.205,88
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 26, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
79.990,00
98.387,70
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
147.885,04
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 27, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
75.930,20
93.394,15
09.11.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
55.747,45
Ugovor o izvođenju radova
grupa 28, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
98.010,00
120.552,30
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
159.747,74
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 29, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
8.991,20
11.059,18
09.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 24, Šumarske
N-02-V-142819usluge za I kvartal
091111
DE-2012-028
Otvoreni postupak
225.918,29
277.879,50
16.01.2012.
"IVEKO"
13808016310
14.034,39
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 22, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
271.185,25
333.557,86
16.01.2012.
"IVEKO"
13808016310
182.127,49
Ugovor o izvođenju radova
grupa 4, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
133.991,69
164.809,78
16.01.2012.
ŠTIMAC
06090898427
181.025,70
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 42 , Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
82.143,64
101.036,68
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSTVO I
TRGOVINU ''KIRIJAŠ''
93873002946
99.113,95
Ugovor o izvođenju radova
grupa 11, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
272.525,00
335.205,75
16.01.2012.
ŠUMARSTVO I ŠUMARSKE
USLUGE
91046475569
382.161,13
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 46, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
108.506,40
133.462,87
16.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
Ugovor o izvođenju radova
grupa 40, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
47.983,84
59.020,12
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
79.714,74
Ugovor o izvođenju radova
grupa 39, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
104.332,96
128.329,54
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
132.368,16
Ugovor o izvođenju radova
grupa 38, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
91.806,80
112.922,36
14.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
130.035,22
Ugovor o izvođenju radova
grupa 5, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
195.052,00
239.913,96
16.01.2012.
"IVEKO"
13808016310
215.611,68
22/116
Ugovor o izvođenju radova
za grupu 43, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
111.650,00
137.329,50
13.02.2012.
MANDA
01609104744
137.682,80
Ugovor o izvođenju radova
grupa 47 , Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
114.716,00
141.100,68
16.01.2012.
OBRT "KOVAC"
58455415054
244,59
Ugovor o izvođenju radova
grupa 37, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
95.040,00
116.899,20
14.01.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
Ugovor o izvođenju radova
grupa 36, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
67.896,00
83.512,08
14.01.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
115.046,95
Ugovor o izvođenju radova
grupa 35, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
72.298,00
88.926,54
14.01.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
108.656,48
Ugovor o izvođenju radova
grupa 34, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
45.200,00
55.596,00
14.01.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
Ugovor o izvođenju radova
grupa 48, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
124.441,00
153.062,43
16.01.2012.
Poljoprivredno-šumarska
zadruga Tršće
71226936939
137.742,22
Ugovor o izvođenju radova
grupa 50, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
245.372,00
301.807,56
18.01.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
301.840,18
ugovor o izvođenju radova
za grupu 6, Šumarske
usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
172.018,42
211.582,66
16.01.2012.
OBRT ZA USLUGE I SJEČU
DRVNIH SORTIMENATA
"INJIĆ"
46114894716
200.688,92
Ugovor o izvođenju radova,
Šumarske usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
219.803,16
270.357,89
14.01.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"PEDO"
14737162210
300.847,90
Ugovor oo izvođenju radova
grupa 21, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
262.213,00
322.521,99
14.01.2012.
"IVEKO"
13808016310
Ugovor o izvođenju radova,
Šumarske usluge za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
138.822,50
170.751,67
14.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I
IZVLAČENJE DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
10810581364
340.481,69
Ugovor o izvođenju radova
grupa 51, Šumarske usluge
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
108.630,50
133.615,51
16.01.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU ''KORDIŠ''
37388106971
361.222,87
Nabava filtera za radne
N-16-M-147167strojeve RJ MGP , OSTALI
061211
UTROŠCI MATERIJALA
DE-2011-029
Otvoreni postupak
48.301,41
60.376,88
09.01.2012.
MOTOMARINER d.o.o.
97340283479
79.367,89
Ugovor o izvođenju radova
N-o2-V-142819grupa 3, Šumarske usluge
091111
za I kvartal
DE-2011-028
Otvoreni postupak
122.101,68
150.185,07
16.01.2012.
OBRT ZA SJEČU I VUČU
DRVNIH
SORTIMENATA"DRAGAN"
16087424954
137.735,44
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.683,00
182.103,75
24.01.2012.
OBAVLJANJE JAVNOG
PRIJEVOZA-VL.RADULOVIĆ
NIKOLA - GOMIRJE
59521817544
82.628,88
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
08.01.2013.
23/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
164.355,00
205.443,75
24.01.2012.
Obrt Sanja vl. Darko Sertić
30207286150
205.844,07
256.772,00
320.965,00
24.01.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
55.491,00
69.363,75
24.01.2012.
ŠANTIĆ d.o.o.
03433944369
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
85.615,27
107.019,09
21.05.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
103.440,92
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
211.478,42
264.348,03
24.05.2012.
STIPANIĆ USLUŽNI OBRT
vl.Željko Vukelić
62970514555
247.174,45
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.320,00
16.650,00
24.05.2012.
SJEĆA JOJA
59159350013
45.695,72
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
37.867,00
47.333,75
26.06.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
47.221,37
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.150,00
262.687,50
26.06.2012.
TRGOVAČKI OBRT "GAJO"
MARIJA MIKIĆ, JOSIPDOL,
KARLOVAČKA 15
14240975813
239.509,37
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
112.273,00
140.341,25
26.06.2012.
Obrt za sječu i izvlaku drvnih
sortimenata BOŽINA, vl.
Srećko Nekić
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.417,53
63.021,91
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
134.251,11
167.813,89
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
171.321,37
214.151,71
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.074,00
75.092,50
17.10.2012.
Obrt Sanja vl. Darko Sertić
30207286150
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.114,00
65.142,50
17.10.2012.
Obrt Sanja vl. Darko Sertić
30207286150
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
173.850,00
217.312,50
17.10.2012.
Obavljanje javnog prijevoza
stvari vl. Radulović
Nikola,Gomirje,Jove Mamule
br. 78.,
59521817544
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
196.195,00
245.243,75
22.05.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
322.806,16
153.561,64
72.715,47
57.740,73
24/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
720.289,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
24.05.2012.
ŠUMARSKI OBRT - ANTO vl.
Anto Marjanović
79352038617
101.184,12
900.361,25
26.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
569.563,13
366.782,00
458.477,50
26.06.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
437.938,21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.160,00
51.450,00
26.06.2012.
Šumarski obr PLEMENČEVIĆ
vl. Ilija Medić
73011786755
31.919,25
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
307.470,00
384.337,50
27.08.2012.
Šumarski obr PLEMENČEVIĆ
vl. Ilija Medić
73011786755
251.181,28
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.288,00
181.610,00
27.08.2012.
Šumarski obr PLEMENČEVIĆ
vl. Ilija Medić
73011786755
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
58.250,00
72.812,50
27.08.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
273.483,00
341.853,75
17.10.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
207.653,00
259.566,25
17.10.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.747,50
29.684,38
17.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT - ANTO vl.
Anto Marjanović
79352038617
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
69.348,12
86.685,15
17.10.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.720,00
62.150,00
17.10.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.639,63
14.549,54
12.11.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
44.049,60
55.062,00
12.11.2012.
124.816,86
156.021,08
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
69.990,06
00633124187
00633124187
00633124187
14.447,85
00633124187
25/116
12.11.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
66.750,00
24.01.2012.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
31.215,95
125.405,00
156.756,25
17.04.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
123.162,13
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
65.418,02
81.772,53
17.04.2012.
Sjeća i izvlaka drva konjima
vl. Vinko Kalašević
40362000016
83.885,32
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
237.189,00
296.486,25
26.06.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
226.142,60
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.538,40
43.173,00
26.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
9.764,29
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
186.108,84
232.636,05
26.06.2012.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
212.656,30
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.476,00
115.595,00
27.08.2012.
SJEĆA JOJA
59159350013
114.310,94
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.160,00
61.450,00
27.08.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
61.608,54
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.329,00
75.411,25
27.08.2012.
Sjeća i izvlaka drva konjima
vl. Vinko Kalašević
40362000016
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
111.264,00
139.080,00
27.08.2012.
Sjeća i izvlaka drva konjima
vl. Vinko Kalašević
40362000016
59.653,43
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.819,75
61.024,69
17.10.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
39.526,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.098,48
30.123,10
17.10.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
31.013,71
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.803,46
36.004,33
12.11.2012.
Sjeća i izvlaka drva konjima
vl. Vinko Kalašević
40362000016
35.998,15
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.859,19
102.323,99
12.11.2012.
Martin prijevoznički obrt vl.
Martin Jelinić
08810386018
100.710,08
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.705,04
3.381,30
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.400,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
26/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
910.749,00
1.138.436,25
24.01.2012.
Mujanić d.o.o.
87275201029
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
443.814,69
554.768,36
17.04.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
212.067,87
265.084,84
24.05.2012.
"FILMA"
AUTOPRIJEVOZNIČKI
OBRT, vl. MARINKO
FILIPOVIĆ, GRAČAC,
KNEZA TRPIMIRA 19
87034442741
164.762,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.035,14
35.043,93
26.06.2012.
Agricola Ursa
23584330164
47.407,39
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
63.102,19
78.877,74
26.06.2012.
NIKODEM d.o.o.
28609417950
55.282,33
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.437,91
36.797,39
26.06.2012.
"FILMA"
AUTOPRIJEVOZNIČKI
OBRT, vl. MARINKO
FILIPOVIĆ, GRAČAC,
KNEZA TRPIMIRA 19
87034442741
28.165,04
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.534,73
19.418,41
26.06.2012.
Zidarsko - fasaderski obrt
Jurić vl. Zlatko Jurić
76220809017
13.675,03
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
222.950,53
278.688,16
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
622.635,59
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
93.162,65
116.453,31
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
243.965,12
304.956,40
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
38.835,04
48.543,80
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
113.152,20
141.440,25
24.05.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
114.881,23
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
159.966,50
199.958,13
24.01.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
114.881,23
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
349.096,50
436.370,63
24.05.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
517.468,90
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.928,80
192.411,00
27.08.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
333.708,81
988.673,00
27/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
238.758,95
298.448,69
27.08.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
56.792,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
179.253,70
224.067,13
17.10.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
83.107,09
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
248.647,50
310.809,38
12.11.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
159.614,00
199.517,50
24.01.2012.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
8.280,00
10.350,00
22.05.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
8.721,00
10.901,25
23.05.2012.
OBRT MAČAK vl. Josip
Bobinac
89472616308
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
158.242,57
197.803,21
23.05.2012.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
192.202,94
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
376.795,00
470.993,75
23.05.2012.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
506.081,82
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.504,00
110.630,00
23.05.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
110.382,79
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.363,20
31.704,00
26.06.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
29.358,19
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.106,00
33.882,50
26.06.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
26.364,03
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.927,00
94.908,75
26.06.2012.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
60.562,70
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.968,00
57.460,00
26.06.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
62.387,06
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.340,00
104.175,00
27.08.2012.
OBRT VALINČIĆ vl.
Snježana Valinčić
12006637607
104.462,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.571,00
123.213,75
27.08.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.797,00
147.246,25
27.08.2012.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
10.396,13
145.273,96
28/116
UŠP GOSPIĆ
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
46.305,00
57.881,25
27.08.2012.
VITAL d.o.o.
53118276292
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
44.620,00
55.775,00
27.08.2012.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
49.289,61
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.500,00
88.125,00
17.10.2012.
OBRT VALINČIĆ vl.
Snježana Valinčić
12006637607
40.496,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.070,00
26.337,50
12.11.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.607,00
67.008,75
12.11.2012.
VITAL d.o.o.
53118276292
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.270,08
20.337,60
12.11.2012.
Obrt za izvlaku oblovine
MALA KAPELA vl. Darko
Šumonja
76172699759
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
14.887,40
18.609,25
12.11.2012.
Obrt za izvlaku oblovine
MALA KAPELA vl. Darko
Šumonja
76172699759
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
368.863,48
461.079,35
24.01.2012.
Prijevozničko - šumarski obrt
RUKAVINA vl. Joso Rukavina
71399216017
436.836,98
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
378.239,22
472.799,02
24.07.2012.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
491.484,36
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
154.725,62
193.407,03
24.01.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
184.106,06
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.171,62
15.214,53
24.05.2012.
STIPANIĆ USLUŽNI OBRT
vl.Željko Vukelić
62970514555
15.214,53
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.524,00
16.905,00
24.05.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
16.434,56
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.198,30
18.997,88
24.05.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
18.052,37
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
132.945,00
166.181,25
26.06.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
173.826,19
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.115,20
40.144,00
26.06.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
40.144,01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.228,08
15.285,10
26.06.2012.
IVANA USLUGE I
TRGOVINA vl. Marijan
Živković
80424140277
8.155,34
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.408,76
366.760,95
26.06.2012.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
410.255,14
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.311,47
60.389,34
26.06.2012.
OBRT MAČAK vl. Josip
Bobinac
89472616308
64.255,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.935,66
182.419,58
27.08.2012.
OBRT MAČAK vl. Josip
Bobinac
89472616308
112.106,01
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.399,48
12.999,35
27.08.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.204,03
14.005,04
27.08.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
Kovačić
84628619771
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
216.002,95
270.003,69
27.08.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.992,88
57.491,10
27.08.2012.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.958,89
121.198,61
17.10.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
121.185,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
93.392,07
116.740,09
17.10.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME vl.
Josip Špoljarić
82922945269
33.173,99
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
154.942,74
193.678,43
17.10.2012.
Prijevozničko - šumarski obrt
RUKAVINA vl. Joso Rukavina
71399216017
89.815,41
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.437,97
4.297,46
17.10.2012.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
Toni vl. Ante Osmokrović
68360767231
4.194,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.107,17
8.883,96
12.11.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.507,84
43.134,80
12.11.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
42.315,74
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
14.082,54
17.603,18
12.11.2012.
Sječa i vuča Božo Samaržija
68360767231
17.603,18
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.390,00
50.487,50
12.11.2012.
Prijevozničko - šumarski obrt
RUKAVINA vl. Joso Rukavina
71399216017
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
172.239,15
215.298,94
24.05.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
253.066,34
250.096,91
30/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.512,00
29.390,00
26.06.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
28.834,51
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.415,55
94.269,44
24.01.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
75.938,32
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.126,85
101.408,56
24.05.2012.
IVANA USLUGE I
TRGOVINA vl. Marijan
Živković
80424140277
92.680,86
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
188.100,00
235.125,00
24.05.2012.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
175.030,48
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
283.330,00
354.162,50
26.06.2012.
SJEČA I IZNOS DRVA vl.
Halim Pašić
74069570911
354.128,74
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.333,70
120.417,13
26.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT - ANTO vl.
Anto Marjanović
79352038617
107.060,04
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
35.050,00
43.812,50
26.06.2012.
IVANA USLUGE I
TRGOVINA vl. Marijan
Živković
80424140277
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
127.510,00
159.387,50
26.06.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.069,88
107.587,35
27.08.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
šumarske usluge , Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
301.200,00
376.500,00
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
181.089,54
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.095,05
6.368,81
12.11.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
6.291,16
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
847.387,00
1.059.233,75
24.01.2012.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
1.015.307,97
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/16
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
847.387,00
1.059.233,75
24.01.2012.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
1.015.307,97
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
56.666,05
70.832,56
24.05.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
26.546,74
33.183,43
26.06.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
148.033,00
185.041,25
27.08.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
109.468,46
22.605,70
31/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
310.062,05
387.577,56
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
150.974,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.263,03
146.578,79
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
20.718,44
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
120.963,50
151.204,38
17.10.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
519.659,00
649.573,75
22.05.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
559.439,51
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
213.588,00
266.985,00
22.05.2012.
OBRT VALINČIĆ vl.
Snježana Valinčić
12006637607
187.630,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
173.650,02
217.062,53
26.06.2012.
OBRT MAČAK vl. Josip
Bobinac
89472616308
54.889,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.503,70
21.879,63
27.08.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.499,00
51.873,75
27.08.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
51.670,76
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
183.992,00
229.990,00
17.10.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
90.461,33
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.854,00
106.067,50
12.11.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
Devčić
68238428205
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
76.475,80
95.594,75
26.06.2012.
ŠANTIĆ d.o.o.
03433944369
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
60.000,00
75.000,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
75.000,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
40.000,00
50.000,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
49.800,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
52.000,00
65.000,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
64.800,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
30.000,00
37.500,00
12.06.2012.
MAX Logistika d.o.o.
03668091703
15.000,00
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
120.000,00
150.000,00
12.06.2012.
MGG d.o.o.
43749731379
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
23.400,00
29.250,00
03.07.2012.
GM Kvarte d.o.o.
14851722900
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
Mat. za održavanje
šum.prometnica
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
24.570,00
32/116
Lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica
GS-2012-0009
Otvoreni postupak
19.000,00
23.750,00
12.06.2012.
GM Kvarte d.o.o.
14851722900
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
385.879,29
482.349,11
02.01.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
241.365,93
301.707,41
04.01.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
242.860,69
303.575,86
04.01.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
255.323,42
319.154,28
04.01.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
82.208,50
102.760,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
171.809,20
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
2.340,00
00633124187
20.375,06
00633124187
31.904,75
TOMI d.o.o.
24569834491
81.730,24
04.01.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
102.724,01
214.761,50
04.01.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
211.432,22
286.130,60
357.663,25
05.01.2012.
ŽELJO Autoprijevoz,
građevinski i zemljani radovi
64675616393
321.424,81
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
146.883,68
183.604,60
09.01.2012.
PRIJEVOZNIK LUKA
BABURIĆ GOSPIĆ
70318970951
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
249.475,51
311.844,39
09.01.2012.
PRIJEVOZNIK LUKA
BABURIĆ GOSPIĆ
70318970951
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
35.660,26
44.575,33
09.01.2012.
PRIJEVOZNIK LUKA
BABURIĆ GOSPIĆ
70318970951
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
100.468,25
125.585,31
09.01.2012.
KOSA vl.Ante Pocrnić
17373560972
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.450,00
191.812,50
09.01.2012.
KOSA vl.Ante Pocrnić
17373560972
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
135.693,95
169.617,44
09.01.2012.
KOSA vl.Ante Pocrnić
17373560972
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
120.506,00
150.632,50
09.01.2012.
GRAĐEVINSKI OBRT TOME
vl. Katica Baburić
64829523952
81.644,98
33/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
115.348,00
144.185,00
10.01.2012.
GTD BUCO-Šnajder
72656234804
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
185.852,50
232.315,63
10.01.2012.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
312.021,75
390.027,19
10.01.2012.
Građevinski obrtnik KREŠO
GABRIĆ
44425329452
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2011 godina, UŠP
GOSPIĆ, 13843617,40
GS-2011-OSŠU/15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
355.672,27
444.590,34
10.02.2012.
Mujanić d.o.o.
87275201029
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
229.153,16
286.441,45
05.09.2012.
ŽELJO Autoprijevoz,
građevinski i zemljani radovi
64675616393
298.393,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.800,72
37.250,90
05.09.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
37.243,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
128.142,40
160.178,00
05.09.2012.
TOMI d.o.o.
24569834491
160.141,63
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
93.513,70
116.892,13
05.09.2012.
KOSA vl.Ante Pocrnić
17373560972
116.887,55
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.480,43
115.600,54
05.09.2012.
SLADOVAČA d.o.o.
55737362374
253.511,74
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.902,75
263.628,44
05.09.2012.
DASOVIĆ d.o.o.
30141141533
175.282,51
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
173.178,98
216.473,73
05.09.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
216.473,73
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.599,92
156.999,90
05.05.2012.
PRIJEVOZNIK LUKA
BABURIĆ GOSPIĆ
70318970951
156.615,93
šumarske usluge, Šumarske
usluge 2012 godina, UŠP
GOSPIĆ, 28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
138.057,43
172.571,79
05.09.2012.
PRIJEVOZNIK LUKA
BABURIĆ GOSPIĆ
70318970951
55.646,87
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
105.000,00
131.250,00
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
126.000,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
31.500,00
39.375,00
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
39.375,00
361.660,51
34/116
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
27.000,00
33.750,00
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
33.615,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
24.700,00
30.875,00
20.08.2012.
Devčić d.o.o.
35248003746
10.260,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
17.400,00
21.750,00
20.08.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
18.270,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
23.500,00
29.375,00
02.07.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
28.141,25
Usluge kopnenog pirjevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
35.100,00
43.875,00
20.08.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
43.740,00
Usluge kopnenog prijevoza,
Prijevozne usluge, UŠP
GOSPIĆ, 300000,00
GS-2012-0003
Otvoreni postupak
30.750,00
38.437,50
20.08.2012.
PRIJEVOZNIK MILAN
HEĆIMOVIĆ, GOSPIĆ,
Budačka 165.
16868402233
15.375,00
GS-2012-0010
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.000,00
60.000,00
10.09.2012.
LIČKA TVORNICA VAPNA
d.o.o.
92618981627
GS-2012-0010
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.400,00
28.000,00
10.09.2012.
Alancommerce d.o.o.
97750263631
842,50
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
89.604,48
112.005,60
02.07.2012.
76321926303
156.738,39
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
102.689,00
128.361,25
07.05.2012.
31003337198
186.659,54
Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
149.000,00
186.250,00
07.05.2012.
76321926303
104.423,20
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
331.068,00
413.835,00
02.07.2012.
31003337198
233.672,72
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
46.569,00
58.211,25
02.07.2012.
90386157006
79.641,51
usluge kopnenog prijevoza,
Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
241.916,00
302.395,00
07.05.2012.
Prijevoz
GS-2012-0002
Otvoreni postupak
116.960,79
146.200,99
18.06.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
OBRT PEMPER, VL. IVAN
MLINARIĆ I IVICA
MLINARIĆ, OTOČAC, POD
PAKLJOM 3
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
OBRT PEMPER, VL. IVAN
MLINARIĆ I IVICA
MLINARIĆ, OTOČAC, POD
PAKLJOM 3
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ,
JURE TURIĆA 8
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ,
JURE TURIĆA 8
OBRT PRIJEVOZ
PROIZVODNJA I TRGOVINA
GORAN ASIĆ GOSPIĆ,
JURE TURIĆA 8
90386157006
120.735,15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
0,00
0,00
02.01.2012.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
03995277329
145.809,96
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica, UŠP
GOSPIĆ, 1492000,00
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica, UŠP
GOSPIĆ, 1492000,00
usluge kopnenog prijevoza
robe, Prijevoz
2012/S 0020008447
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
90386157006
35/116
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.666,00
57.082,50
06.04.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
57.082,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.264,00
56.580,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
56.580,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.024,00
61.280,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
61.280,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
127.553,04
159.441,30
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
156.854,13
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
9.533,40
11.916,75
30.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
11.916,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.181,30
107.726,63
17.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
147.691,03
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.119,90
110.149,88
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
110.149,88
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
103.174,20
128.967,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
128.967,75
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
404.453,00
505.566,25
12.03.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
600.043,45
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
74.646,00
93.307,50
06.04.2012.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
93.307,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.144,00
101.430,00
06.04.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
101.430,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
36.360,00
45.450,00
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
45.450,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.209,59
107.761,99
04.06.2012.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
107.761,99
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.351,00
101.688,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
101.688,76
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
68.093,80
85.117,25
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
85.117,26
36/116
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
103.032,00
128.790,00
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
34.964,60
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
68.940,00
86.175,00
23.08.2012.
TRGOVAČKI OBRT "GAJO"
MARIJA MIKIĆ, JOSIPDOL,
KARLOVAČKA 15
14240975813
74.420,25
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.364,00
110.455,00
04.10.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.034,00
51.292,50
04.10.2012.
Obrt za marketing MARIO, vl.
Ivica Tkalčević
80422107529
61.014,40
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
223.352,50
279.190,63
30.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
278.219,31
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
79.663,77
99.579,71
30.10.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
79.663,77
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.244,00
29.055,00
13.12.2012.
CORTEX d.o.o.
33655020238
29.055,00
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.837,00
21.046,25
02.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
18.977,24
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.772,60
52.215,75
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
52.215,75
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.537,00
28.171,25
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
28.171,25
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.016,00
63.770,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
63.770,00
101.557,23
37/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
ŠUMARSKE USLUGEPRIDOBIVANJE DRVA,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.360,00
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
48.310,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
60.387,50
23.08.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
22.201,25
60.450,00
04.10.2012.
Zajednička ponuda:
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrjevnim
drvom i trupcima i Obrt za
usluge u šumarstvu MALI
19994882862
45.870,75
140.420,00
175.525,00
29.11.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
84.666,75
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.044,00
87.555,00
29.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
35.222,40
44.028,00
02.01.2012.
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.610,80
74.513,50
02.01.2012.
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.497,60
69.372,00
02.01.2012.
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
110.715,00
138.393,75
12.03.2012.
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.411,20
101.764,00
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
101.764,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
62.500,55
78.125,69
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
78.125,69
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
76.992,00
96.240,00
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
96.240,01
28.299,81
60.387,50
35.374,76
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
42.445,23
19994882862
92.840,40
19994882862
65.282,44
19994882862
57.777,49
38/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.249,00
34.061,25
04.06.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.443,50
108.054,38
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
108.054,38
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
91.155,00
113.943,75
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
108.551,32
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.901,96
74.877,45
04.06.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
90.177,56
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
33.744,20
42.180,25
16.08.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
33.744,20
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
42.591,83
53.239,79
16.08.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
53.239,79
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
378.152,22
472.690,27
04.10.2012.
Zajednička ponuda:
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrjevnim
drvom i trupcima i Obrt za
usluge u šumarstvu MALI
19994882862
296.609,49
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
134.745,00
168.431,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
163.354,48
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.670,46
62.088,08
17.01.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
61.116,63
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.531,80
135.664,75
30.03.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
60.970,72
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.610,00
28.262,50
04.06.2012.
Tvrtko Babić - obrt za usluge
u šumarstvu
35063281699
28.262,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
100.870,00
126.087,50
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
133.804,88
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
19.07.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
82.365,84
99.964,00
124.955,00
34.061,26
39/116
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.602,46
69.503,08
19.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
138.561,00
170.430,03
25.07.2012.
TIMBER - obrt za sječu i
izvlačenje trupaca
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
105.304,20
131.630,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
116.167,38
Radovi na pripremi kamenog
materijala u kamenolomu
Loskunja , Radovi na
pripremi kamenog materijala
u kamenolomu Loskunja
Otvoreni postupak
351.965,00
432.916,95
13.02.2012.
G.M.T. MARIO
51403069474
362.691,38
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.360,00
55.360,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
109.108,44
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
95.894,00
119.867,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
119.867,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.188,00
105.235,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
54.002,62
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.966,00
66.207,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
89.260,41
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
271.032,00
338.790,00
19.07.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
334.103,73
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.810,00
147.262,50
23.08.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
151.038,63
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
139.591,40
174.489,25
04.10.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
141.010,74
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
130.383,00
162.978,75
04.10.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
166.696,20
55662224406
65.087,06
6.454,55
40/116
UŠP KARLOVAC
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.975,00
21.218,75
30.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
201.383,00
251.728,75
02.01.2012.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
43.764,30
54.705,38
12.03.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
13474188301
48.572,98
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.945,00
76.181,25
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
76.181,25
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.788,00
75.985,00
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
71.729,78
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.864,50
136.080,63
19.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
38.128,72
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.736,00
65.920,00
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
65.920,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.666,80
157.083,50
02.01.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
13474188301
175.571,17
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.851,86
41.064,83
17.01.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
52.250,39
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
186.160,00
232.700,00
12.03.2012.
Zajednička ponuda: UTO
Mihalić i Težak, obrt za
izvlačenje trupaca
13474188301
203.831,35
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.773,50
14.716,88
06.04.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
14.716,88
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.680,40
27.100,50
04.06.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
27.100,50
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.351,60
34.189,50
16.08.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
34.189,50
34429109696
21.218,75
277.772,91
41/116
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
165.294,00
206.617,50
23.08.2012.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
31012943990
196.182,03
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.476,24
191.845,30
04.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
136.728,96
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
205.775,00
257.218,75
04.10.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
109.255,37
Usluge u šumarstvuizgradnja i održavanje
šumskih vlaka, Održavanje
šumske infrastrukture na
području UŠP Karlovac, UŠP
KARLOVAC, 2196809,53
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
233.771,90
292.214,88
05.11.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
83.687,50
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.670,00
108.337,50
02.01.2012.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
GORDIA, Gordia Gavrić
03995277329
107.747,13
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.228,00
15.228,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
15.228,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.539,36
60.539,36
04.06.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
60.539,36
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.974,70
112.468,38
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
112.468,38
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.647,00
88.308,75
04.06.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
93.575,55
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.650,00
9.562,50
19.07.2012.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
105.555,40
131.944,25
04.10.2012.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
Šumarske usluge-privlačenje
drvnih sortimenata,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
KA-2012-OSPR/04
6.146,78
83445100916
135.072,19
42/116
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
69.062,40
86.328,00
30.10.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
86.328,00
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
461.507,84
576.884,80
02.01.2012.
B O Ž I N A SJEČA I
IZVLAKA DRVNIH
SORTIMENATA
50756605906
459.136,72
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.121,60
62.652,00
17.01.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu
NIKO, Nikola Gavrić
81047114998
65.239,89
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.559,00
366.948,75
17.01.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
410.852,97
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
66.420,00
83.025,00
06.04.2012.
Tvrtko Babić - obrt za usluge
u šumarstvu
35063281699
83.025,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
54.248,00
67.810,00
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
67.810,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
80.793,00
100.991,25
06.04.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
100.991,25
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.950,64
51.950,64
04.06.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
51.950,64
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
63.623,20
79.529,00
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
79.529,01
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.096,60
93.870,75
04.06.2012.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
93.870,75
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
160.944,00
201.180,00
04.06.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
198.922,52
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
236.407,20
295.509,00
04.06.2012.
TEŽAK obrt za izvlačenje
trupaca, Težak Ivan
77724630953
297.153,69
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.357,00
104.196,25
19.07.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
100.236,74
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
520.202,00
650.252,50
04.10.2012.
Zajednička ponuda: Mihalić
uslužno trgovački obrt i
Božina sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
13474188301
560.405,71
43/116
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.747,50
37.184,38
19.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
29.452,19
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.742,20
123.427,75
30.10.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
123.427,75
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
201.881,24
252.351,55
29.11.2012.
MIHALIĆ, uslužno trgovački
obrt, vl. Miroslav Mihalić
13474188301
137.603,84
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.248,00
249.060,00
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
174.187,12
146.153,00
182.691,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
208.246,35
331.339,00
414.173,75
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
392.242,36
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.960,00
43.700,00
06.04.2012.
CORTEX d.o.o.
10.000,00
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.216,00
56.520,00
06.04.2012.
CORTEX d.o.o.
39.400,00
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.302,00
20.379,50
16.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
20.377,50
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
263.314,00
329.142,50
04.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
314.362,77
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
112.660,00
140.825,00
04.10.2012.
Braniteljska zadruga Pozor
07280173393
31.916,70
44/116
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
144.009,80
180.012,25
29.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
40.310,22
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
289.405,00
361.756,25
02.01.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
298.228,86
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.377,20
115.471,50
17.01.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu
NIKO, Nikola Gavrić
81047114998
82.822,31
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.902,77
104.878,46
12.03.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
47.571,67
Šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.250,00
11.250,00
06.04.2012.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.854,30
88.567,88
04.06.2012.
CORTEX d.o.o.
63.418,50
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.567,00
101.958,75
04.06.2012.
CORTEX d.o.o.
127.108,14
šumarske usluge, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
116.244,18
145.305,22
04.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
164.103,92
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
506.266,00
632.832,50
04.10.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
472.542,38
44754439686
145.846,31
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
132.071,73
165.089,66
19.10.2012.
SAMARAŠ, zajednički obrt za
prijenos i prodaju drva i
drvnih sortimenata, Jozo
Lovrinović i Mladen
Lovrinović, Karlovac, Braće
Gojak 39
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
177.002,30
221.252,88
30.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
88.280,87
Šumarske usluge-uzgajanje
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
39.794,10
49.742,63
30.10.2012.
Ana Jurčević - obrt za
šumarstvo i usluge
38466217681
49.742,63
45/116
Radovi na obnovi zgrade
šumarije Gvozd, Sanacija
šumarije Gvozd, UŠP
KARLOVAC, 350000,00
Nabava mesa peradi za
daljnju prodaju - 80.000,00,
Ostalo
Nabava ribe i usko vezanih
proizvoda za daljnju
prodaju, Ostalo
Otvoreni postupak
298.251,50
372.814,38
21.12.2012.
UNIVERZAL d.o.o.
79045452342
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
PREHRAMBENA
INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
44138062462
46.188,77
Izuzeće od primjene
zakona
300.000,00
375.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
HOBOTNICA Trgovački obrt
vl. Željko Katić
90498977041
266.527,72
Razni prehrambeni proizvodi
za daljnju prodaju 70.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
70.000,00
87.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
MERCATOR -H d.o.o. PC
Getro Karlovac
10045107278
152.316,11
Kruh i pekarski proizvodi za
daljnju prodaju - 80.000,00,
Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ŽITOPROIZVOD d.d.
05694036121
55.326,92
Vino za daljnju prodaju80.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
VITIS Obrt za poljoprivrednu
proizvodnju i usluge vl. Darko
Vrbanek
24468521058
50.400,00
Nabava alkoholnih i
bezalkoholnih pića za daljnju
prodaju-350.000,00, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
350.000,00
437.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ROTO DINAMIC d.o.o.
24723122482
89.667,78
Nabava prehrambenih
proizvoda za daljnju prodaju60.000, Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
60.000,00
75.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
Podravka d.d.
18928523252
53.261,86
Nabava svježeg mesa i
proizvoda od mesa za
daljnju prodaju-302.000,00,
Ostalo
Izuzeće od primjene
zakona
302.000,00
377.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
KARLO
TOMISLAV,KLAONICAPRERADA MESATRGOVINA vl.Tomislav
Noršić
63138814901
336.500,22
Nabava hidrauličnih crijeva i
priključaka za šumske
N-16-M-151583- traktore, kamionske dizalice
281211
i građevinske strojeve ,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KA-2012-002
Otvoreni postupak
112.637,00
140.796,25
01.02.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
40.929,19
N-16-M-151587- Strojna obrada metala,
281211
Ostalo
KA-2012-003
Otvoreni postupak
83.688,50
104.610,63
01.02.2012.
31.12.2012.
JAKLIN obrt za mehaničku
obadu metala
83862481162
117.399,59
01710589616
16.608,13
Vulkanizerske usluge - MIP
Đurđevac,Šumarije
Đurđevac,Repaš,Pitomača i KC-01-2012-1136
Kloštar Podravski,
Vulkanizerske usluge
Vulkanizerske usluge Stručne službe,RJ
Lepavina,RJ
Rasadničarstvo,Šumarije
KC-01-2012-1136
Koprivnica,Križevci,Sokolova
c,Varaždin,Čakovec,Ivanec,
Vulkanizerske usluge
Usluge pranja vozila na
području Koprivnice-Stručne
KC-01-2012-1143
službe,Šumarije
Koprivnica,Sokolovac, Pranje
vozila
15.478,00
19.347,50
26.04.2012.
25.04.2013.
''AUTOSTOP"
VULKANIZACIJA,
AUTOPRAONA I TISAK
vl.Suzana Brković
13.297,00
16.621,25
26.04.2012.
25.04.2013.
MOTRON d.o.o.
50851435142
17.948,75
13.960,00
17.450,00
27.04.2012.
26.04.2013.
Ručno pranje automobila i
pranje rublja vl. Roza Vitelj
40090356083
9.131,75
46/116
Usluge posredovanja u
zapošljavanju - ugovor o
ustupanju radnika, Usluge
posredovanja u
zapošljavanju 2012, UŠP
KOPRIVNICA, 4914700,00
Alkoholna i bezalkoholna
piće za lovačke kuće,
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
Repromaterijal za kuhinju namirnice za lovačke kuće ,
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
Repromaterijal za kuhinju namirnice za lovačke kuće,
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
KC-2012-0035a
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
1.199.961,92
1.499.952,40
30.11.2012.
28.02.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
55.367,54
Izuzeće od primjene
zakona
48.360,60
60.450,79
23.05.2012.
22.05.2013.
Magma d.o.o.
65673920115
22.210,35
Izuzeće od primjene
zakona
68.676,30
81.493,77
23.05.2012.
22.05.2013.
KTC d.d.
95970838122
28.985,72
Izuzeće od primjene
zakona
69.063,44
81.957,47
23.05.2012.
22.05.2013.
KTC d.d.
95970838122
28.985,72
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
114.335,00
114.335,00
14.09.2012.
POLIKLINIKA Croatia
zdravstveno osiguranje
80848401890
75.330,00
ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o.
18109390092
Sistematski pregled radnika
UŠP Koprivnica, Zdravstvene
usluge, UŠP KOPRIVNICA,
259680,00
KC-2012-0034
Videonadzor Š.Repašugradnja sustava tehničke
zaštite objekta, Ostalo, UŠP
KOPRIVNICA, 834035,00
KC-2012-0110-1
47.585,00
59.481,25
29.11.2012.
Usluga održavanja
centralnog grijanja, plin.peći
i klima uređaja, Usluge
održavanje centralnog grij.i
klima uređaja, UŠP
KOPRIVNICA, 46000,00
KC-2012-0071
40.450,00
50.562,50
03.07.2012.
02.07.2013.
INSTALACIJE HORVAT
d.o.o.
14630842385
6.563,76
Elektroinstalaterske usluge,
Elektroinstalaterske usluge, KC-2012-0070-1
UŠP KOPRIVNICA, 35363,00
30.140,00
37.675,00
09.07.2012.
08.07.2013.
MOD d.o.o.
71735858023
12.600,00
Demontaža zaštine ograde i
prijevoz do mjesta
sakupljanja, Ostalo, UŠP
KOPRIVNICA, 834035,00
1692
19.950,00
24.937,50
05.06.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
24.937,50
2012/ 0020039599
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
34.995,00
43.743,76
06.09.2012.
20.12.2012.
CEDRUS FOREST d.o.o.
88362293624
2012/S 0020013300
Oprema i materijal za
proizvodnju - alati, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
KC-2012-0003
Otvoreni postupak
89.114,00
111.392,50
28.05.2012.
27.05.2013.
MEĐIMURKA BS d.o.o.
68372221964
161.448,97
47/116
Isporuka kamena za
područje Šumarije Križevci,
Sokolovac i Koprivnica,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP KOPRIVNICA,
610300,00
KC-2012-0002
Otvoreni postupak
38.988,00
48.735,00
20.07.2012.
19.07.2013.
RADNIK d.d.
21846792292
92.484,35
Isporuka šljunka za područje
Šumarije Čakovec i
Varaždin, Materijal za
održav.šumskih cesta, UŠP
KOPRIVNICA, 610300,00
KC-2012-0002
Otvoreni postupak
142.000,00
177.500,00
20.07.2012.
19.07.2013.
NISKOGRADNJA HUĐEK
07408330248
45.053,78
2012/S 0020032231
Fazani obični - odrasli,
Fazanski pilići, UŠP
KOPRIVNICA, 200000,00
KC-2012-0029
Otvoreni postupak
119.980,00
149.975,00
24.07.2012.
ZELENDVOR d.o.o.
85512018621
2012/S 0020032447
Smjesa za divlje zečeve,
Smjesa za fazane i zečeve ,
UŠP KOPRIVNICA,
250000,00
KC-2012-0030
Otvoreni postupak
76.700,00
95.875,00
24.07.2012.
PPK Valpovo d.o.o.
12875096243
34.251,25
2012/s 0020039539
Namještaj za Šumariju
Koprivnica, Namještaj za
š.Koprivnica, UŠP
KOPRIVNICA, 200000,00
KC-2012-0007
Otvoreni postupak
177.800,00
222.250,00
29.08.2012.
PROKLIMA - TIM d.o.o.
76937815443
222.112,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
166.185,00
207.731,25
24.08.2012.
30.11.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
114.215,09
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
53.544,50
66.930,63
24.08.2012.
31.12.2012.
CEDRUS FOREST d.o.o.
88362293624
56.369,36
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
41.620,00
52.025,00
24.08.2012.
31.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
52.025,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
25.234,00
31.542,50
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
31.542,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
18.352,00
22.940,00
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
22.940,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
46.609,20
58.261,50
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
58.261,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
85.923,80
107.404,75
24.08.2012.
20.12.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
107.404,75
2012/S 0020028565
23.07.2013.
48/116
2012/S 0020039599
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
31.600,00
39.500,00
06.09.2012.
20.12.2012.
ŠUMARSTVO JERBIĆ
21730509981
39.500,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
14.592,60
18.240,75
14.09.2012.
30.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
18.240,75
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
29.620,80
37.026,00
06.09.2012.
20.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
37.026,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
32.943,50
41.179,38
06.09.2012.
20.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
41.179,37
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
8.250,00
10.312,50
06.09.2012.
31.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
10.312,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
62.656,00
78.320,00
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
75.570,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
19.900,00
24.875,00
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
24.875,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
9.950,00
12.437,50
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
12.437,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
32.078,80
40.098,50
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
40.098,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
26.600,00
33.250,00
06.09.2012.
20.12.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
33.250,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
27.996,00
34.995,00
06.09.2012.
30.11.2012.
CEDRUS FOREST d.o.o.
88362293624
49/116
UŠP KOPRIVNICA
2012/S 0020040626
2012/S 0020044794
2012/S 0020044794
Rezervni dij.i održ.vozila za
podr. Koprivnice - Stručne
službe,RJ Lepavina,RJ
Rasadničarstvo,Šumarije
Koprivnica,Sokolovac,Križevc
i,Varaždin,Ludbreg,Čakovec i
Ivanec, Rezervni dijelovi i
održavanje vozila, UŠP
KOPRIVNICA, 695971,00
KC-2012-0022
Otvoreni postupak
272.962,35
341.203,16
09.10.2012.
08.10.2013.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
77.483,63
Rezervni dij.i održ. vozila za
područje Đurđevca Šumarija Đurđevac, MIP
Đurđevac, Šumarije Repaš,
Pitomača i Kloštar Podravski,
Rezervni dijelovi i
održavanje vozila, UŠP
KOPRIVNICA, 695971,00
KC-2012-0022
Otvoreni postupak
270.698,04
338.372,76
12.10.2012.
11.10.2013.
Autoelektričar i
automehaničar vl. Mirko
Golubić
34343760755
42.634,23
Materijal za čišćenje održavanje, Materijal za
čišćenje-održavanje, UŠP
KOPRIVNICA, 110357,00
KC-2012-0031
Otvoreni postupak
74.150,00
92.687,50
29.08.2012.
28.08.2013.
CAPRICORNO, d.o.o.
09517317411
36.969,76
Održavanje šumskih cesta,
svijetlih pruga i šumskih
vlaka, Usluge održavanja
šumskih prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
kc-2012-0019
Otvoreni postupak
436.963,00
546.203,75
14.09.2012.
01.05.2013.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
286.633,22
Usluga održavanja šumskih
cesta, svijetlih pruga i
šum.vlaka-KŽ,SK, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0019
Otvoreni postupak
181.740,00
227.175,00
11.09.2012.
01.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
68.829,67
Usluga održavanja šumskih
cesta, svijetlih pruga i
šumskih vlaka, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0019
Otvoreni postupak
228.100,00
285.125,00
14.09.2012.
01.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
116.076,59
Održavanje, obn. i sanac.
postojećih cesta, puteva,
svij.pr. i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.podr. Šumarije Đurđevac,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
90.240,00
112.800,01
11.10.2012.
31.12.2012.
PARK d.o.o.
69271245570
112.725,00
50/116
Održavanje, obnova i sanac.
post.cesta,puteva,svij.prug. i
kam.vlaka za otvaranje
šuma šumoposj.-podr.
Šumarije Čakovec, Šumske
prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
189.575,60
236.969,50
11.10.2012.
31.12.2012.
PARK d.o.o.
69271245570
231.627,80
Održavanje, obn. i sanac.
postojećih cesta, puteva,
svij.pr. i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.podr. Šumarije Varaždin,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
84.600,00
105.750,00
11.10.2012.
31.12.2012.
PARK d.o.o.
69271245570
105.750,00
Održavanje, obn. i
sanac.post.cesta, puteva,
svij.pr. i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj. podr. Šumarije Križevci,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
96.723,00
120.903,75
11.10.2012.
31.12.2012.
PARK d.o.o.
69271245570
Održavanje, obn. i sanac.
postojećih cesta, puteva,
svij.pr. i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.podr. Šumarije Koprivnica,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
43.800,00
54.750,00
11.10.2012.
31.12.2012.
PARK d.o.o.
69271245570
54.462,50
Održ., obnova i sanac.
postojećih cesta, puteva,
svij.pruga i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.područje Šum.Ivanec,
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
358.663,30
448.329,13
09.10.2012.
31.12.2012.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
387.841,65
2012/S 0020056223
Fasaderski radovi na
objektima UŠP KC- Ivanec,
Koprivnica, Ludbreg, RJ MIP
Đurđevac, Fasaderske
usluge, UŠP KOPRIVNICA,
100100,00
KC-2012-0013
Otvoreni postupak
79.950,00
99.937,50
22.10.2012.
21.10.2012.
BONAC d.o.o.
24686870727
2012/S 0020056282
Asfalterski radovi i uređenje
okoliša-podr.Š.
Čakovec,Ivanec,KC,KŽ,Rasa
dnik Zelendovor, Asfalterske
usluge, post.tlakavaca, UŠP
KOPRIVNICA, 199764,00
KC-2012-0016
Otvoreni postupak
207.125,00
258.906,25
14.11.2012.
13.11.2013.
NISKOGRADNJA HUĐEK
07408330248
2012/S 0020055323
51/116
2012/S 0020056649
2012/S 0020057220
2012/S 0020070933
2012/s 0020074161
2012/S 0020078969
Soboslikarski radovi,
Soboslikarske usluge, UŠP
KOPRIVNICA, 157442,00
KC-2012-0012
Otvoreni postupak
65.600,00
82.000,00
22.10.2012.
21.10.2013.
MEVAL d.o.o.
94784659061
Krovopokrivački radovi na
podr. Šumarije Koprivnica,
Križevci i Sokolovac,
Krovopokrivačke usluge,
UŠP KOPRIVNICA,
384000,00
KC-2012-0010
Otvoreni postupak
112.381,10
140.476,39
26.10.2012.
25.10.2013.
ELEKTROCENTAR Petek
d.o.o.
17491977848
Krovopokrivački radovi na
podr. Šum. Čakovec, Ivanec
i Ludbreg, Krovopokrivačke
usluge, UŠP KOPRIVNICA,
384000,00
KC-2012-0010
Otvoreni postupak
173.974,00
217.467,50
26.10.2012.
25.10.2013.
OBRTNIČKA ZADRUGA
ČAKOVEC
11174880564
Otvoreni postupak
78.015,00
97.518,75
29.11.2012.
28.11.2013.
IGMA d.o.o.
43695070004
Otvoreni postupak
86.157,00
107.696,25
29.11.2012.
28.01.2013.
RASCO d.o.o.
12710048305
Otvoreni postupak
329.805,00
412.256,25
07.12.2012.
15.05.2013.
ŠUMARSTVO JERBIĆ
21730509981
Isporuka šljunka za područje
šum.Đurđevac, Kloštar
Podr., Koprivnica, Pitomača,
Repaš i Sokolovac, Materijal KC-01-2012-0002
za održav.šumskih cesta,
UŠP KOPRIVNICA,
610300,00
Traktorska freza za panjeve,
Traktorska freza za panjeve
KC-2012-0005
FC 65, UŠP KOPRIVNICA,
90000,00
Izvođenje šumarskih usluga Š.Đurđevac (Đ.Bilogora
40a,40d sječa i vuča),
KC-2012-0021
Šumarske usluge III,IV
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
350094,00
28.234,22
66.670,19
Navoz kamenog materijala obnova cesta podr. Šum.
Čakovec i Ivanec, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0037
Otvoreni postupak
195.857,00
244.821,25
11.12.2012.
15.05.2013.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
Navoz kamenog materijala obnova cesta - Područje Š.
Đurđevac, Koprivnica i
Križevci, Usluge održavanja
šumskih prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0037
Otvoreni postupak
244.350,00
305.437,50
17.12.2012.
15.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II
kvartal, UŠP KOPRIVNICA,
1897799,50
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
79.299,34
99.124,18
24.08.2012.
31.12.2012.
CEDRUS FOREST d.o.o.
88362293624
99.124,17
N-02_v-143286- Izvođenje šumarskih usluga,
111111
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
42.646,50
52.455,20
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
53.308,12
Tehnička roba za potrebe
N-02-V-142203- mehaničke radionice,
041111
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
81.047,40
101.309,26
19.01.2012.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
38.600,67
2012/S 0020079052
2021/S 0020039599
20.12.2012.
52/116
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
28.600,00
35.178,00
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
35.750,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.400,00
32.472,00
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
16.500,00
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.400,00
32.472,00
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
21.151,50
26.016,35
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.779,00
32.938,17
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
59.952,20
73.741,21
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
41.445,00
50.977,35
01.02.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
38.113,89
N-02-V-143286- Izvođenje šumarskih usluga,
111111
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
481.680,00
592.466,40
01.02.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
283.889,97
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
15.678,00
19.283,94
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
11.757,00
14.461,11
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
49.807,35
61.263,04
01.02.2012.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
13.743,75
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
56.233,50
69.167,22
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
70.291,87
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
31.750,00
39.052,50
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
39.687,50
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
27.440,00
33.751,20
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
Izvođenje šumarskih usluga,
Šumarske usluge I,II kvartal
KC-2011-024
Otvoreni postupak
30.895,50
38.001,47
01.02.2012.
CEDRUS usluge u lovstvu i
šumarstvu
40508169270
KC-2011-023
Otvoreni postupak
80.108,85
98.533,93
18.01.2012.
17.01.2013.
UNIVERZAL d.o.o.
79045452342
10.803,35
KC-2011-023
Otvoreni postupak
172.900,00
212.667,00
18.01.2012.
17.01.2013.
STROJOBRAVAR IVAN
PAVLOVIĆ
89881400025
13.812,50
KC-2011-027
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
4.914.700,00
6.143.375,00
12.01.2012.
11.01.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
4.732.536,60
NA-11-019
Otvoreni postupak
94.542,60
116.287,40
19.06.2012.
ZEBA-HOLZ
50244864728
61.387,36
NA-11-019
Otvoreni postupak
126.753,00
155.906,19
23.02.2012.
SAMARICE
99918998743
405.504,34
Popravak hidrauličnih cijevi,
materijal za izradu cijevi i
N-16-M-142291- popravak hidrauličnih
041111
cilindara, Ostale usluge
Zanatsko metalske usluge,
Ostale usluge
Usluge posredovanja u
N-30-V-150636- zapošljavanju, Usluge
231211
posredovanja u
zapošljavanju 2012
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Orahovica
Ugovor o izvođenju
šuamrskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Orahovica
7.133,75
53/116
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarske
usluge 2012 Šumarija
Ćeralije
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarke
usluge 2012 Šumarija
Čačinci
Ugovor o izvođenju
šumarskih usluga, Šumarke
usluge 2012 Šumarija
Čačinci
NA-11-020
Otvoreni postupak
188.993,70
232.462,25
23.02.2012.
Drvopromet
96080141383
274.738,96
NA-11-022
Otvoreni postupak
298.150,00
366.724,50
23.02.2012.
TILIA
61672141124
914.697,47
NA-11-022
Otvoreni postupak
101.594,00
124.960,62
23.02.2012.
TILIA
61672141124
914.697,47
NAMJEŠTAJ ZA OPREMANJE
POSLOVNE ZGRADE
RASADNIKA GAJIĆ UŠP
NAŠICE, Uredski namještaj
za rasadnik Gajić
NA-11-023
Otvoreni postupak
132.178,00
162.578,94
18.06.2012.
TVIN drvna industrija d.o.o.
38872693315
165.378,94
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA REZERVNI DIJELOVI
IMT 560 , Rezervni dijelovi
IMT 560
NA-2012-0005
Otvoreni postupak
86.539,50
103.847,40
04.07.2012.
03.07.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
120.652,03
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA REZERVNI DIJELOVI
IMT 560 , Rezervni dijelovi
IMT 560, UŠP NAŠICE,
300000,00
NA-2012-0005
Otvoreni postupak
86.539,50
103.847,40
04.07.2012.
03.07.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
120.652,03
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ŠUMARSKI ALATI ,
Sumarski alati, UŠP NAŠICE,
123761,00
NA-2012-0002
Otvoreni postupak
83.402,36
104.252,98
04.07.2012.
03.07.2013.
UGOPLAST
14870127269
41.935,69
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ŠUMARSKI ALATI ,
Sumarski alati
NA-2012-0002
Otvoreni postupak
83.402,36
104.252,98
04.07.2012.
03.07.2013.
UGOPLAST
14870127269
41.935,69
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ROBA ŠIROKE
POTROŠNJE ,
Reprezentacija - roba široke
potrošnje, UŠP NAŠICE,
168934,00
NA-2012-0018
Otvoreni postupak
51.941,39
64.926,82
04.07.2012.
03.07.2013.
Radioton d.o.o.
11576767556
71.981,12
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ROBA ŠIROKE
POTROŠNJE ,
Reprezentacija - roba široke
potrošnje
NA-2012-0018
Otvoreni postupak
51.941,39
64.926,82
04.07.2012.
03.07.2013.
Radioton d.o.o.
11576767556
71.981,12
2012/S 0020044314
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA SREDSTVA ZA
ČIŠĆENJE , Sredstva za
čisćenje, UŠP NAŠICE,
104249,00
NA-2012-0003
Otvoreni postupak
67.029,50
83.786,91
15.11.2012.
15.11.2013.
Papuk d.d.
95755909085
8.644,09
2012/S 0020046792
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA HRANA I PLODOVI LOVSTVO , Hrana i plodovi lovstvo, UŠP NAŠICE,
126720,00
NA-2012-0001
Otvoreni postupak
113.925,00
142.406,25
22.08.2012.
Papuk d.d.
95755909085
59.430,00
2012/S 0020017735
UŠP NAŠICE
2012/S 0020017759
2012/S 0020017824
54/116
2012/S 0020071815
2012/S 0020071834
UGOVOR O pružanju usluge
godišnjeg održavanja
vodovodnih i kanalizacijskih
instalacija , Usluge
održavanja Vodovoda i
kanalizacije, UŠP NAŠICE,
80000,00
UGOVOR O pružanju usluge
godišnjeg održavanja
električnih instalacija ,
Usluge održavanja
Električnih i instalacija, UŠP
NAŠICE, 120000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012. , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012. , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
NA-2012-0016
Otvoreni postupak
66.389,85
82.987,36
08.11.2012.
08.11.2013.
HIDRODOM
98517380960
4.441,80
NA-2012-0015
Otvoreni postupak
58.278,00
72.847,55
27.11.2012.
20.11.2013.
"ŠPOLJAR", ORAHOVICA
65104318777
19.923,02
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
81.843,74
102.304,68
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
44.638,00
55.797,50
03.10.2012.
15.12.2012.
DISKO KLUB PALADIUM
47231133653
50.825,58
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
138.883,00
173.603,75
03.10.2012.
DISKO KLUB PALADIUM
47231133653
166.617,22
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
223.230,00
279.037,50
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
274.463,16
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
345.416,00
431.770,00
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠAH d.o.o., vl Ervin Šah
36308789575
511.334,21
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
269.937,00
337.421,25
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠAH d.o.o., vl Ervin Šah
36308789575
296.584,07
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
162.276,00
202.845,00
03.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
192.791,06
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
131.550,90
164.438,63
03.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
168.588,66
15.12.2012.
55/116
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
USLUGA SMJEŠTAJA
ZAPOSLENIKA, Usluge
smještaja i prehrane
zaposlenika, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 300000,00
USLUGA SMJEŠTAJA
ZAPOSLENIKA , Usluge
smještaja i prehrane
zaposlenika, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 300000,00
Usluga piljenja drvnog
materijala, Ostali utrošci
materijala- za održavanje
objekata
T.U.O.GAVRANOVIĆ
2340009-1150071206
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
360.774,00
450.967,50
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
201.984,73
252.480,91
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
vl. MARINKO RIBIĆ
46033463005
191.608,57
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
76.896,00
96.120,00
03.10.2012.
15.12.2012.
VUKELIĆ ŠUMARSKE
USLUGE I TRGOVINA
97105728600
99.894,15
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
161.070,00
201.337,50
04.10.2012.
15.12.2012.
JELA d.o.o. vl MIro Jukić
54608915899
155.912,09
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
104.490,00
130.612,50
04.10.2012.
15.12.2012.
JELA d.o.o. vl MIro Jukić
54608915899
151.952,32
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
202.731,00
253.413,75
03.10.2012.
15.12.2012.
ELKATE-šumarske usluge
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
224.967,82
281.209,78
03.10.2012.
15.12.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
21362486732
222.919,11
NG-2012-0027
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
210.000,00
231.000,00
30.07.2012.
30.07.2013.
KOD RIBIČA
64159485931
135.080,00
NG-2012-0027
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
90.000,00
99.000,00
30.07.2012.
30.07.2013.
SLAVONSKI BISER
52837309198
55.707,85
NG-2012-1001_1
60.000,00
75.000,00
15.06.2012.
12.06.2013.
KRUBER d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu i usluge
20700661383
Klimatizacija upravne zgrade
RJ MTG , Klimatizacija
upravne zgrade
NG-2012-1002_1
Mehanizacija N.Gradiška
8kom, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 25000,00
21.400,00
26.750,00
16.07.2012.
16.08.2012.
MESEŠ d.o.o.
15339895938
415.946,15
234.140,15
KRUBER d.o.o.
32.259,37
56/116
Uzimanje u najam psa
krvosljednika sa vodičem za
potrebe lovišta Radinje,
Ostale usluge
(materijalne)dimnjačar,stakl
ar, , UŠP NOVA GRADIŠKA,
27600,00
Baliranje djeteline i sijena za
potrebe lovišta Radinje,
Ostale usluge
(materijalne)dimnjačar,stakl
ar, , UŠP NOVA GRADIŠKA,
27600,00
Materijal za izradu
hidrauličnih crijeva, Materijal
za izradu hidrauličnih
crijeva, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 69000,00
Periodični kontrolni tehnički
pregled sredstava (ZNR),
Periodični kontrolni tehnički
pregled sradstava (ZNR),
UŠP NOVA GRADIŠKA,
65000,00
Servis i održavanja
protupožarnih aparata i
opreme, Sevis i održavanje
PP aparata, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 30000,00
2012/S 0020007112
NG-2012-1003_1
2.500,00
2.500,00
31.07.2012.
31.03.2013.
OPG-DAMIR BERTOVIĆ
83013350055
500,00
NG-2012-1004_1
2.000,00
2.000,00
31.07.2012.
30.09.2012.
OPG-DAMIR BERTOVIĆ
83013350055
2.000,00
NG-2012-1007_1
61.175,50
76.469,55
19.09.2012.
19.09.2013.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
8.330,87
NG-2012-1008_1
22.200,00
27.750,00
21.09.2012.
21.09.2013.
EKO-MONITORING d.o.o.
82818873408
8.525,00
NG-2012-1009_1
13.959,00
17.448,75
17.09.2012.
17.09.2013.
AUTO MOTO CENTAR
NOVA GRADIŠKA d.o.o.
81680855055
3.796,52
Istražno bušenje na jezgruII Rašaška, Istražno bušenje
NG-2012-1044_1
u jezgru II Rašaška, UŠP
NOVA GRADIŠKA, 65000,00
35.000,00
43.750,00
18.10.2012.
18.04.2013.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,
GEOTEHNIČKI FAKULTET
16146181375
43.750,00
AUTOPRIKOLICA ZA
GORIVO, MAZIVO, PILE I
ALAT, Autoprikolica za
gorivo, mazivo, pile i alat,
UŠP NOVA GRADIŠKA,
54000,00
39.742,00
49.677,50
17.12.2012.
17.03.2013.
TORBARINA d.o.o
02603292627
NG-2012-1054_1
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
73.530,60
91.913,25
31.05.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
88.945,10
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
85.222,35
106.527,94
31.05.2012.
15.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
105.542,66
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
23.992,00
29.990,00
31.05.2012.
15.07.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
21.215,69
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
113.658,20
142.072,75
31.05.2012.
30.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
154.590,14
57/116
2012/S 0020007112
UŠP NOVA GRADIŠKA
2012/S 0020009117
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
33.440,00
41.800,00
31.05.2012.
15.08.2012.
PRIVREDNIK vl.Đevad
Dedukić
72103321831
41.800,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
52.140,00
65.175,00
31.05.2012.
15.08.2012.
PRIVREDNIK vl.Đevad
Dedukić
72103321831
68.575,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
76.127,00
95.158,75
31.05.2012.
15.07.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
21362486732
27.249,28
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
34.239,00
42.798,75
31.05.2012.
15.07.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
21362486732
22.956,04
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
71.672,48
89.590,60
31.05.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
88.309,29
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
78.578,50
98.223,13
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
69.412,84
86.766,05
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
37.640,75
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
48.070,26
60.087,83
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
60.087,82
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal 2012,
Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja II kvartal
NG-2012-0015
Otvoreni postupak
44.451,78
55.564,72
31.05.2012.
15.08.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
55.564,72
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 46-50 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
193.200,00
241.500,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
225.340,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 46-50 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
193.200,00
241.500,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
225.340,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
69.000,00
86.250,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
140.525,00
58/116
2012/S 0020009117
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
2012/S 0020023629
2012/S 0020046015
2012/S 0020046266
46267664514
140.525,00
20.05.2013.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
653.575,50
20.05.2013.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
653.575,50
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
244.200,00
240.500,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
244.200,00
45.000,00
56.250,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
59.156,25
Otvoreni postupak
45.000,00
56.250,00
21.05.2012.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
59.156,25
NG-2012-0025
Otvoreni postupak
99.450,00
124.312,50
02.07.2012.
02.07.2013.
MESEŠ d.o.o.
15339895938
49.447,56
NG-2012-0024
Otvoreni postupak
136.310,37
170.388,26
21.09.2012.
21.09.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
83.006,86
NG-2012-0026
Otvoreni postupak
62.253,00
77.816,26
13.09.2012.
13.09.2013.
T-montaža, obrtnička
radionica
71754373418
18.771,25
Otvoreni postupak
69.000,00
86.250,00
21.05.2012.
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
21.320,00
26.650,00
21.05.2012.
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
767.120,00
958.900,00
21.05.2012.
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
192.400,00
240.500,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 36-40 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
192.400,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 11-15 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
NG-2012-0006
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 16-120 km i utovar
kamenog materijala ,
Izgradnja i održavavanje
šumskih prometnica
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 16-120 km i utovar
kamenog materijala ,
Izgradnja i održavavanje
šumskih prometnica, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4377500,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete na
relaciji 36-40 km, Izgradnja i
održavavanje šumskih
prometnica, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 4377500,00
2012/S 0020009117
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
NG-2012-0006
Usluga električara , Usluga
električara
Potrošni materijal za
mehaničke radionice ,
Potrošni materijal za
mehaničke radionice, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
215000,00
Usluga vodo,plin i instalatera
centralnog grijanja, Usluga
vodo,plin i instalatera
cent.grijanja, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 127290,00
59/116
2012/S 0020048508
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
380.277,50
475.346,88
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
464.713,69
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
590.880,00
738.600,00
24.10.2012.
ŠAH d.o.o., vl Ervin Šah
36308789575
299.831,88
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
58.887,00
73.608,75
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
77.997,26
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
66.200,70
82.750,88
24.10.2012.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I USLUGE
09295043111
81.010,47
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
336.549,00
420.686,25
27.10.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
397.518,62
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
168.245,00
210.306,25
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
190.998,00
238.747,50
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
252.373,61
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
137.214,00
171.517,50
25.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
vl. MARINKO RIBIĆ
46033463005
157.436,97
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
62.361,00
77.951,25
23.10.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
77.347,49
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
110.092,00
137.615,00
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
144.985,67
ŠUMARSKI OBRT BLAŽ
MARINOVIĆ
206.705,14
60/116
2012/S 0020048508
2012/S 0020059566
2012/S 0020059566
2012/S 0020062199
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal 2012
, Šumarska usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012.-DOPUNA , Šumarska
usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012.-DOPUNA , Šumarska
usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012.-DOPUNA , Šumarska
usluga - BOŠ-a i
pridobivanja IV kvartal, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
8278462,00
REZERVNI DIJELOVI ZA
RADNE STROJEVE, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
UŠP NOVA GRADIŠKA,
478886,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
338.776,00
423.470,00
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
95.284,00
119.105,00
26.10.2012.
VUKELIĆ ŠUMARSKE
USLUGE I TRGOVINA
97105728600
132.305,05
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
133.520,00
166.900,00
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT, vl. SANJA
HOLENDA
59805270982
156.437,71
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
537.649,00
672.061,25
28.10.2012.
BILAVČIĆ d.o.o.
33466820959
551.808,11
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
25.631,60
32.039,50
24.10.2012.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
32.039,50
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
54.131,52
67.664,40
24.10.2012.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
USLUGE,vl.BABIĆ STJEPAN
09295043111
66.764,72
NG-2012-0117
Otvoreni postupak
230.043,20
287.554,00
15.11.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
315.448,67
NG-2012-0117
Otvoreni postupak
180.247,70
225.309,63
15.11.2012.
ŠUMARSKI OBRT BLAŠKO
vl. GORAN BLAŠKO
90680522628
247.673,52
NG-2012-0117
Otvoreni postupak
230.120,00
287.650,00
15.11.2012.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
MARINOVIĆ,TISOVAC 37
57908836287
263.487,61
NG-2012-0123
Otvoreni postupak
62.110,97
77.638,72
16.10.2012.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
34.041,18
16.10.2013.
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
207.668,59
61/116
2012/S 0020062233
STROJOBRAVARSKA
USLUGA, Strojobravarska
usluga, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 150000,00
NG-2012-0019
Otvoreni postupak
90.175,00
112.718,75
18.10.2012.
18.10.2013.
BRODOMETAL d.o.o.
96878343282
2012/S 0020074385
Fasada zgrade šumarije
Oriovac, Fasada zgrade
sum. Oriovac, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 446563,00
NG-2012-0009
Otvoreni postupak
391.573,16
489.466,45
14.12.2012.
14.06.2013.
HEDOM d.o.o.
62485998118
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
60.515,00
75.643,75
03.10.2012.
15.12.2012.
Caffe bar „Mario“
36591350088
89.617,07
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
97.893,00
122.366,25
03.10.2012.
15.12.2012.
DISKO KLUB PALADIUM
47231133653
84.869,80
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
140.695,00
175.868,75
03.10.2012.
15.12.2012.
Caffe bar „Mario“
36591350088
172.352,57
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
133.293,60
166.617,00
26.10.2012.
ŽIR vl. Kata Ilić
55119450355
172.627,60
NG-2012-0029
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
128.520,00
128.520,00
21.05.2012.
Zavod za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije
14861822643
118.755,00
Otvoreni postupak
101.171,00
126.463,75
02.10.2012.
"ŠPEHAR" šumarske usluge
vl. ŽELJKO ŠPEHAR
94934510994
139.329,26
Otvoreni postupak
35.184,00
43.980,00
02.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
42.233,18
Otvoreni postupak
124.517,00
155.646,25
02.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
120.837,36
Otvoreni postupak
135.780,00
169.725,00
01.10.2012.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
127.586,67
Otvoreni postupak
120.430,00
150.537,50
01.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
30.935,45
19.000,00
23.750,00
08.05.2012.
OBRT ZA SERVISIRANJE
VATROGASNIH APARATA "
VELJUN " - OGULIN
34973317159
4.941,25
54.676,00
68.345,00
02.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
58.583,41
62.670,00
78.337,50
01.06.2012.
MESNICA "MAČAK"
29947246255
25.037,88
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012/S 014- 2012. , Šumarska usluga 0048269
BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
2012/S 014- GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
0048269
pridobivanje III kvartal
2012. , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga NG-2012-0017
BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Cijepljenje protiv KME,
NG-2012Zdravstvene usluge0029_1
cijepljenje zaposlenika
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
2301_001141-Sječa/izradaoblo IV kvartal, UŠP
OGULIN, 210906,35
2301_001137-Sječa/izradaVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
226825,60
KONTROLA,SERVISIRANJE I
ODRŽAVANJE
VATROGASNIH APARATA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
2302_000944-PrivlačenjeVm IV kvartal, UŠP OGULIN,
562464,94
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
OG-01-2012470/02
Otvoreni postupak
010
31.12.2012.
15.307,50
62/116
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ispitivanje strojeva,uređaja i
postrojenja sa povećanim
opasnostima,radne okoline
..., Ostale usluge, UŠP
OGULIN, 61461,00
UŠP OGULIN
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
PRANJE I ČIŠĆENJE
OSOBNIH I KOMBI VOZILA,
Ostale neproizvodne usluge,
UŠP OGULIN, 36952,00
2012/S 0020015541
2012/S 0020043199
ŠUMARSKE USLUGE,
2302_000949-Privlačenjeoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
ŠUMARSKE USLUGE,
2302_000949-Privlačenjeoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
ŠUMARSKE USLUGE,
2302_000949-Privlačenjeoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
ŠUMARSKE USLUGWE,
2301_001141-Sječa/izradaoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 259272,45
ŠUMARSKE USLUGE,
2301_001137-Sječa/izradaVm III kvartal, UŠP
OGULIN, 262529,62
ŠUMARSKE USLUGE,
2301_001141-Sječa/izradaoblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 259272,45
ŠUMARSKE USLUGE,
2301_001141-Sječa/izradaoblo IV kvartal, UŠP
OGULIN, 210906,35
Ugovor o obavljanju usluga,
Cijepljenje protiv
m.encephalitisa
Nabava hipoidnih ulja,
Hipoidna ulja
Održavanje elektro i
gromobranskih instalacija
011
26.460,00
33.075,00
30.07.2012.
ARIANA CRIKVENICA
37578223149
14.390,00
2012-16
26.960,00
33.700,00
01.10.2012.
ENERGOATEST ZAŠTITA
d.o.o.
67546770608
300,00
03
19.575,00
24.468,75
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
13.297,00
04
48.415,20
60.519,00
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
16.177,42
05
17.896,00
22.370,00
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
8.298,94
06
28.329,00
35.411,25
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
18.534,40
07
68.000,46
85.000,58
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
32.810,18
08
20.694,00
25.867,50
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
12.354,10
09
61.094,00
76.367,50
01.06.2012.
PAVLOMIR d.o.o.
33879979692
40.850,61
0,00
0,00
08.05.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
560,00
2012-01
OG-2012-001
Otvoreni postupak
220.913,00
276.141,25
28.08.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
278.951,40
OG-2012-001
Otvoreni postupak
531.229,73
664.037,16
28.08.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
532.698,09
OG-2012-001
Otvoreni postupak
190.505,93
238.132,41
28.08.2012.
Obrt za izvlaku oblovine
MALA KAPELA vl. Darko
Šumonja
76172699759
176.336,26
OG-2012-001
Otvoreni postupak
257.166,00
321.457,50
27.08.2012.
Uslužni obrt "KESER"
84805601728
321.759,94
OG-2012-001
Otvoreni postupak
105.915,00
132.393,75
27.08.2012.
ZRNIĆ ,d.o.o. - DREŽNICA
37544512614
130.315,39
OG-2012-001
Otvoreni postupak
138.996,00
173.745,00
27.08.2012.
"ŠPEHAR" šumarske usluge
vl. ŽELJKO ŠPEHAR
94934510994
175.695,62
OG-2012-002
Otvoreni postupak
129.323,00
161.653,75
01.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
153.040,48
OS-2012-0058
60.000,00
75.000,00
08.05.2012.
ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OBŽ
46854859465
247,98
OS-2012-0057
70.000,00
87.500,00
20.06.2012.
20.12.2012.
TLO-COMMERCE d.o.o.
49205328648
50.988,00
OS-2012-0020
35.000,00
43.750,00
08.05.2012.
25.01.2013.
StratOS d.o.o.
20841962528
31.448,76
63/116
Opskrba toplinskom
energijom-Para, Para
OS-08-20120017
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
93.003,24
116.254,05
14.06.2012.
25.04.2013.
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
ZAGREB Pogon Osijek
25.04.2013.
PNEU-REMIX d.o.o.
28147991975
TRIKOTEKS d.o.o.
20679675790
28.106,60
Nabava materijala za izradu
hidrauličnih crijeva, Materijal
za izradu hidrauličnih crijeva
OS-2012-0026
46.999,00
58.748,75
14.06.2012.
Sredstva za zaštitu od
komaraca, Zaštitna sredstva
OS-2012-0052
27.120,00
33.900,00
08.05.2012.
15.000,00
18.750,00
11.05.2012.
03.05.2013.
TERMOINŽENJERING d.o.o.
17213018395
17.607,15
33.150,00
41.437,50
12.06.2012.
04.06.2013.
AGENCIJA ZA RAZVOJ I
KONTROLU SIGURNOSTI
d.o.o.
87619828902
32.787,50
234.124,53
291.385,20
24.07.2012.
26.06.2013.
KONZUM d.d. - VELPRO
OSIJEK
29955634590
174.097,29
15.000,00
18.750,00
20.06.2012.
31.05.2013.
BELJE AGRO-VET d.o.o.
78769491591
19.166,40
OS-2012-0029
40.000,00
50.000,00
18.06.2012.
31.05.2013.
VETERINARSKA STANICA
BELI MANASTIR d.o.o.
74879732075
15.735,61
OS-2012-0052
19.250,00
24.062,50
21.06.2012.
13.06.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
20.995,00
Usluge servisiranja klima
OS-08-2012uređaja, Održavanje klima
0025
uređaja
Ispitivanje uređaja s
povećanom opasnošću i
osposobljavanje radnika iz
OS-2012-0021
ZNR i PPZ, Ispitivanje
uređaja s povećanom
opasnošću
Utrošene namirnice za
potrebe lovačkih kuća za
OS-08-2012daljnu prodaju,
0031 (STR.-2/7
Utroš.namirnice.pićepotr.rest
B)
orana, UŠP OSIJEK,
200000,00
Zbrinavanje i prijevoz
otpada (životinjskog),
OS-2012-0031
Zbrinavanje i prijevoz
otpada
Veterinarski pregled divljači,
Veterinarski pregled divljači
Servisiranje i kontrolno
ispitivanje tlačnih posuda,
Zaštitna sredstva
Zob u zrnu uvrećana, Zob,
UŠP OSIJEK, 136000,00
Nabava hrane za divljač
kukuruz u klipu , Kukuruzklip, UŠP OSIJEK,
260000,00
Nabava rezervnih dijelovova
za bušilice Elletari , Bušilice
Elletari-rezervni dijelovi, UŠP
OSIJEK, 135000,00
Usluge servisiranja klima
uređaja, Održavanje klima
uređaja, UŠP OSIJEK,
15000,00
Materijal za čišćenje Sredstva za čišćenje i
održavanje, Materijal za
čišćenje-održavanje, UŠP
OSIJEK, 68900,00
Servisiranje fotokopirnih
aparata - i ostale uredske
opreme, Održavanje
fotokopirnih aparata, UŠP
OSIJEK, 38000,00
Održavanje fotokopirnih
aparata, UŠP OSIJEK,
38000,00
Izuzeće od primjene
zakona
63.887,93
OS-02012-0015
Otvoreni postupak
207.600,00
259.500,00
25.09.2012.
29.07.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
167.651,45
OS-2012-0011
Otvoreni postupak
72.000,00
90.000,00
25.09.2012.
25.09.2012.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
64.625,00
OS-2012-0007
Otvoreni postupak
71.090,40
88.863,00
05.11.2012.
04.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
71.996,70
OS-08-20120025
15.000,01
18.750,02
10.07.2012.
03.05.2013.
TERMO-INŽINJERING d.o.o.
09628271219
17.607,15
OS--2012-0035
49.085,72
61.357,22
13.09.2012.
02.09.2013.
KONZUM d.d. - VELPRO
OSIJEK
29955634590
13.766,58
OS-2012-0024
17.220,00
21.525,00
24.09.2012.
18.09.2013.
TEHNIČAR BROD d.o.o.
91672081025
1.376,64
OS-2012-0024
17.220,00
21.525,00
24.10.2012.
18.09.2013.
TEHNIČAR BROD d.o.o.
91672081025
735,45
UŠP OSIJE
64/116
UŠP OSIJEK
2012/S 0020015588
2012/S 0020033209
2012/S 0020042097
2012/S 0020053049
UŠP Osijek, održavanje
centralnog grijanja,
Održavanje centralnog
grijanja, UŠP OSIJEK,
49000,00
Servisiranje i kontrolno
ispitivanje vatrogasnih
aparata , Servisiranje
vatrogasnih aparata, UŠP
OSIJEK, 30000,00
Prijevoz kamena tucanika na
području UŠP Osijek ,
Materijal-prijevoz za
održav.šumskih cesta
UŠP Osijek Nabava lucerna
sijena (balirana u kocka
bale), Lucerna sijenobalirana u kocke bale, UŠP
OSIJEK, 376592,00
UŠP Osijek, Nabava zelene
mase za siliranje, Zelena
masa za siliranje, UŠP
OSIJEK, 116350,00
Sanacija vodosnabdjevanja
lovački dom Monjoroš,
Izmjena vodovodne i
kanalizacijske mreže u
lugarnici š.Batina, UŠP
OSIJEK, 100000,00
Kukuruz u zrnu uvrećan,
Kukuruz-zrno, UŠP OSIJEK,
400000,00
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA I - Potrošni
materijal, Potrošni materijal
za mehaničke radionice, UŠP
OSIJEK, 490000,00
2012/S 0020062980
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA II - Ostali materijali,
Potrošni materijal za
mehaničke radionice, UŠP
OSIJEK, 490000,00
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA III - Metal, Potrošni
materijal za mehaničke
radionice, UŠP OSIJEK,
490000,00
Potrošni materijal za
mehaničku radionicu GRUPA IV - Ležaji, Potrošni
materijal za mehaničke
radionice, UŠP OSIJEK,
490000,00
OS-2012-0022
33.498,00
41.872,50
18.09.2012.
18.09.2013.
TERMO-INŽINJERING d.o.o.
09628271219
25.774,13
OS-2012-0023
17.281,00
21.601,25
30.10.2012.
29.10.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
2.915,00
OS-2012-0002
Otvoreni postupak
263.373,40
329.216,74
12.06.2012.
05.06.2013.
Prijevoz i trgovina TOMISLAV
I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o.
30772374972
316.652,50
OS-2012-0014
Otvoreni postupak
180.000,00
225.000,00
07.08.2012.
29.07.2013.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
259.350,00
OS-2012-0010
Otvoreni postupak
77.400,00
96.750,00
07.08.2012.
29.07.2013.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
106.821,00
OS-2012-0004
Otvoreni postupak
89.855,00
112.318,75
13.09.2012.
02.09.2013.
INDEX d.o.o.
86011793567
OS-2012-0012
Otvoreni postupak
315.900,00
394.875,00
25.09.2012.
25.09.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
OS-08-20120008A
Otvoreni postupak
132.090,02
165.112,94
21.11.2012.
15.11.2013.
VODOSKOK d.d.
OS-08-20120008B
Otvoreni postupak
172.302,60
215.378,53
21.11.2012.
15.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
18.614,90
OS-2012-0008C
Otvoreni postupak
39.672,50
49.590,73
21.11.2012.
15.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
7.477,84
OS-2012-0008D
Otvoreni postupak
51.057,81
63.822,30
21.11.2012.
15.11.2013.
SANTINI d.o.o.
55614719992
26.196,49
411.530,69
3.267,81
65/116
2012/S 002033171
UŠP Osijek, nabava
peletirane smjese za
jelensku divljač, Peletirana
smjesa za jelene, UŠP
OSIJEK, 80500,00
2012/S 0030027490
Opskrba plinom na području
UŠP Osijek, RJ Šumatrans,
Šumarije: Valpovo, Đakovo i
Darda, Plin
UŠP POŽEGA
Trstika za zaštitu sadnica
N-02-V-148665topole, Trstika za zaštitu
141211
sadnica EAT
Sporazum o ustupanju
N-30-V-141666radnika, Proizvodne usluge
281011
drugih - agencija
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Šumarske usluge (sječa,
priv. i iznošenje) I i II kv.,
Šumarske usluge
Sporazum o ustupanju
radnika, Sporazum o
ustupanju radnika
Usluge prijevoza drvnih
sortimenata, Prijevozne
usluge u cest. prometu drvni sortimenti
Usluge prijevoza rasutog
tereta (kamena), Prijevozne
usluge u cest. prometu rasuti teret
OS-2012-0001
Otvoreni postupak
131.600,00
164.500,00
23.08.2012.
26.07.2013.
CIBUS d.o.o. LEPOGLAVA,
PODRUŽNICA PETRIJANEC
60132949021
59.043,75
OS-08-20120003
Otvoreni postupak
139.536,30
174.420,36
14.06.2012.
16.04.2013.
HEP-PLIN d.o.o. Osijek
41317489366
19.473,98
B-OS-2012-02
Otvoreni postupak
450.450,00
563.062,50
08.05.2012.
10.01.2013.
FRANTEX-PROMET d.o.o.
22690383715
65.922,19
OS-2012-0016
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
1.543.242,00
1.929.052,50
15.06.2012.
20.11.2012.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
443.624,50
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
POLJANA d.o.o.
17801955358
193.000,25
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
KAM-PAK
28564779997
33.207,85
PO-12-001
Otvoreni postupak
192.975,00
241.218,75
13.01.2012.
NBN, UREĐENJE
INTERIJERA
59050734004
802.428,61
PO-12-001
Otvoreni postupak
462.558,00
578.197,50
13.01.2012.
Caffe bar „Mario“
36591350088
926.916,58
PO-12-001
Otvoreni postupak
1.027.502,00
1.284.377,50
13.01.2012.
Šah d.o.o - zajednica
ponuditelja
36308789575
1.183.739,93
PO-12-001
Otvoreni postupak
173.504,00
216.880,00
13.01.2012.
Šumarski obrt „Grgić“
31560917491
219.075,65
PO-12-001
Otvoreni postupak
360.546,00
450.682,50
13.01.2012.
"Šapina" - sječa, izvoz i
prodaja drva
17144719181
269.574,14
PO-2012-004
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
2.333.035,00
2.916.293,75
19.01.2012.
31.12.2012.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
PO-2012-002
Otvoreni postupak
917.655,80
1.147.069,75
13.02.2012.
31.12.2012.
KLARIĆ d.o.o. - zajednica
ponuditelja
PO-2012-003
Otvoreni postupak
949.943,08
1.187.428,85
13.02.2012.
31.12.2012.
PRESOFLEX GRADNJA
d.o.o. - zajednica ponuditelja
66952197279
469.803,21
19450012975
60.120,00
71.586,07
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
60.120,00
60.120,00
20.01.2012.
INTERMED, poliklinika za
internu medicinu, pedijatriju,
ginekologiju, radiologiju i
medicinu rada
Ograničeni postupak
0,00
0,00
06.02.2012.
T.R. AGROTEHNIKA
76605292233
PŽ-01-12-023
0,00
0,00
04.01.2012.
TOMMY d.o.o. PŽ
62339350290
PŽ-01-12-024
0,00
0,00
04.01.2012.
TOMMY d.o.o. PŽ
62339350290
PŽ-01-12-025
0,00
0,00
04.01.2012.
H&B instalacije
82888691356
Usluga sistematskog
pregleda djelatnika,
Sistematski pregled radnika
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Materijala za čišćenje održavanje, Materijal za
čišćenje-održavanje
Hrana i piće, Hrana i piće
Usluge nadzora i održavanja
sustava hlađenja, Usluge
popravaka i održavanja
sustava hlađenja
987.327,72
66/116
Usluge rezanja trupaca,
Usluge prorezivanja građe ispomoć
Krajčenje trupaca – drvne
građe, Usluge krajčenja
građe - ispomoć
Usluge izrade stolova,
Usluge izrade stolova ispomoć
Hoblanje drvne građe,
Usluge hoblanja građe ispomoć
Izrada gumenih hidrauličnih
crijeva, Usluge izrade
gumenih i hidrauličnih
crijeva
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Crikvenica, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva-šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva - šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-sječa, vuča i
privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal
Ugovor o povremenom radu
redovitog učenika-Marinko
Pintar, Trošk.struč.obraz.i
znan.usavršav., UŠP SENJ,
32000,00
PŽ-01-12-141
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
PŽ-01-12-142
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
PŽ-01-12-143
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
PŽ-01-12-144
0,00
0,00
13.01.2012.
Cerik d.o.o.
71219936125
PROMET GRAĐENJE d.o.o.
37123159229
37.990,44
PO-2012-014
Otvoreni postupak
0,00
0,00
02.05.2012.
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
142.089,61
177.612,01
04.05.2012.
30.09.2012.
"IVEKO"
13808016310
177.335,69
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
195.637,99
244.547,49
04.05.2012.
30.09.2012.
"IVEKO"
13808016310
235.008,16
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
208.575,71
260.719,64
04.05.2012.
30.09.2012.
KIRIJAŠ vuča, sječa i
trgovina
10507711668
243.705,72
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
269.807,07
337.258,84
04.05.2012.
30.09.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
313.359,26
42/2012
1.276,00
1.276,00
25.07.2012.
31.08.2012.
Gimnazija Gospić
06519356648
Ugovor o povremenom radu
redovitog učenika-Marijan
Podnar, Trošk.struč.obraz.i
znan.usavršav., UŠP SENJ,
32000,00
34/2012
1.740,00
1.740,00
09.07.2012.
31.07.2012.
Gimnazija Gospić
06519356648
Ugovor o povremenom radu
redovitog učenika- Pave
Šporčić, Trošk.struč.obraz.i
znan.usavršav., UŠP SENJ,
32000,00
33/2012
1.740,00
1.740,00
21.08.2012.
31.07.2012.
Gimnazija Gospić
06519356648
Ugovor o povremenom radu
redovitog učenika-Domagoj
Devčić, Trošk.struč.obraz.i
znan.usavršav., UŠP SENJ,
32000,00
32/2012
1.740,00
1.740,00
21.08.2012.
31.07.2012.
Gimnazija Gospić
06519356648
67/116
2012/S 0020003947
2012/S 0020003954
2012/S 0020004015
Šumarske usluge-samarica
I.kvartal-šumarija Novi
SE-2012-0009
Vinodolski, Šumarske uslugesamarica I. kvartal
Otvoreni postupak
56.700,00
70.875,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
61882760428
64.318,33
Šumarske usluge-samarica I.
kvartal-šum. Senj, Šumarske
usluge-samarica I. kvartal
Otvoreni postupak
47.700,00
59.625,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
61882760428
42.716,23
Otvoreni postupak
19.440,00
24.300,00
25.04.2012.
31.08.2012.
Obrt za usluge u šumarstvu i
graditeljstvu, vl. Drago
Uremović
61882760428
22.775,17
Otvoreni postupak
106.400,00
106.400,00
02.05.2012.
26.04.2013.
POLIKLINIKA SVETI ROK
M.D.
28842147765
36.600,00
Otvoreni postupak
129.450,00
161.812,50
14.06.2012.
01.11.2012.
Obrt za prijevoz i
građevinarstvo, vl.Josip
Krmpotić
SE-2012-0009
Šumarske usluge-samarica
I.kvartal-šumarija
SE-2012-0009
Crikvenica, Šumarske uslugesamarica I. kvartal
Zdravstvene uslugesistematski pregledi
SE-2012-0004
zaposlenika UŠP Senj ,
Zdravstvene usluge
Prijevoz ogrjeva-šumarije
Senj i Krasno, Prijevoz
SE-2012-0014
ogrjeva
Prijevoz ogrjeva- šumarije
Novi Vinodolski i Crikvenica,
Prijevoz ogrjeva
SE-2012-0014
Otvoreni postupak
27.300,00
34.125,00
16.04.2012.
01.11.2012.
Obrt za prijevoz i
građevinarstvo, vl.Josip
Krmpotić
2012/S 0020007163
Šumarske uslugepridobivanje drva -šumarija
Krasno, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
179.847,50
224.809,38
04.05.2012.
30.09.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
204.239,92
2012/S 0020007257
Usluge protektiranja guma,
Protektiranje guma- GMP
SE-2012-0010
Otvoreni postupak
175.840,00
219.800,00
25.04.2012.
24.04.2013.
PROTEKTOR - BANDAG KATALINIĆ d. o. o.
25076091996
945.346,11
2012/S 0020009630
Održavanje sredstava za radusluge autoelektričara na
SE-2012-0027
području UŠP Senj,
Održavanje sredstava za rad
Otvoreni postupak
186.250,00
232.812,50
03.05.2012.
01.05.2013.
EL-DE BOŽO
54995975792
170.650,30
SE-2012-0030
Otvoreni postupak
122.051,44
152.564,34
28.06.2012.
02.08.2012.
Viessmann doo. Hrvatska
Zagreb
57545045005
152.564,30
SE-2012-0012
Otvoreni postupak
300.000,00
375.000,00
27.06.2012.
31.08.2012.
GP KRK d.d.
05146274847
SE-2012-0012
Otvoreni postupak
49.000,00
61.250,00
27.06.2012.
31.08.2012.
GP KRK d.d.
05146274847
2012/S 0020013899
2012/S 0020022993
Nabava peći za centralno
grijanje zgrade UŠP Senj,
Održavanje građevinskih
objekata na području UŠP,
UŠP SENJ, 347000,00
Kameni mat. namijen za
održavanje PP s
elem.šum.ceste na području
šumarije Novi Vinodolski,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP SENJ,
1250000,00
Kameni mat. namijenjen za
održavanje PP s elem.
šum.ceste na području
šumarije Crikvenica,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP SENJ,
1250000,00
68/116
2012/S 0020023226
2012/S 0020028085
UŠP SENJ
2012/S 0020046361
2012/S 0020046590
2012/S 0020079923
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
području UŠP Senj, šumarija
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-Izrada vlaka
II.kvartal, UŠP SENJ,
440357,10
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije
Crikvenica, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Krasno,
Šumarske usluge-samarica
II. kvartal, UŠP SENJ,
198550,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Krasno,
Šumarske usluge-sječa, vuča
i privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal, UŠP
SENJ, 3230278,00
Šumarske usluge – samarica
II. kvartal Iznošenje
ogrjevnog drva metrica na
području šumarije Senj ,
Šumarske usluge-samarica
II. kvartal, UŠP SENJ,
198550,00
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
239.820,00
299.775,00
13.07.2012.
30.09.2012.
Šumarstvo i sječa drva
"Quercus"
36129096885
232.193,75
SE-2012-0017
Otvoreni postupak
398.892,00
498.615,00
13.07.2012.
30.09.2012.
Šumarstvo i sječa drva
"Quercus"
36129096885
552.724,98
SE-2012-0015
Otvoreni postupak
132.200,00
165.250,00
04.07.2012.
30.09.2012.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
163.853,13
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
67.354,00
84.192,50
03.10.2012.
31.12.2012.
"IVEKO"
13808016310
1.466,52
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
493.581,00
616.976,25
03.10.2012.
31.12.2012.
Obrt za sječu i izvlaku drvnih
sortimenata BOŽINA, vl.
Srećko Nekić
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
57.202,00
71.502,50
03.10.2012.
SE-2012-0026
Otvoreni postupak
81.545,00
101.931,25
04.09.2012.
30.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU,Uremović
Drago,Ledenice 4
61882760428
69.474,38
Otvoreni postupak
98.300,00
122.875,00
04.09.2012.
30.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU,Uremović
Drago,Ledenice 4
61882760428
78.754,87
Otvoreni postupak
162.480,00
203.100,00
17.12.2012.
17.01.2013.
GEOSUSTAVI d.o.o.
16926275000
203.100,00
Šumarske usluge – samarica
II. kvartal Iznošenje
ogrjevnog drva metrica na
području šumarije Novi
SE-2012-0026
Vinodolski, Šumarske uslugesamarica II. kvartal, UŠP
SENJ, 198550,00
Nabava totalne stanice i GPSa , Održavanje šum.
DIR-2012-0001
prometnica (freza), UŠP
SENJ, 600000,00
581.513,24
Obrt za sječu i izvlaku drvnih
sortimenata BOŽINA, vl.
Srećko Nekić
69/116
2012/S 0030046385
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugeSE-2012-0031
sječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Senj,
Šumarske usluge-sječa, vuča SE-2012-0031
i privlačenje drvnih
sortimenata II. kvartal, UŠP
SENJ, 3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva na
području šumarije Novi
Vinodolski, Šumarske uslugeSE-2012-0031
sječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata II.
kvartal, UŠP SENJ,
3230278,00
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugeSE-11-019
sječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
Otvoreni postupak
121.916,00
152.395,00
03.10.2012.
31.12.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
155.370,27
Otvoreni postupak
184.128,00
230.160,00
03.10.2012.
31.12.2012.
Trgovački Obrt GAJO, vl.
Marija Mikić
107.119,06
Otvoreni postupak
241.847,40
302.309,25
03.10.2012.
31.12.2012.
"KIRIJAŠ", Uremović Neven
,Ledenice 22
10507711668
232.456,70
Otvoreni postupak
233.487,00
287.189,01
08.02.2012.
30.06.2012.
Uslužni obrt "KESER"
84805601728
274.356,88
SE-11-019
Otvoreni postupak
243.155,00
299.080,65
08.02.2012.
30.06.2012.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
413.272,39
SE-11-019
Otvoreni postupak
488.330,20
600.646,15
08.02.2012.
30.06.2012.
KIRIJAŠ vuča, sječa i
trgovina
10507711668
591.016,33
SE-11-019
Otvoreni postupak
347.274,00
427.147,02
08.02.2012.
30.06.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
425.966,34
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Krasno, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
SE-11-019
Otvoreni postupak
119.268,00
146.699,64
08.02.2012.
30.06.2012.
BOŽINA sječa i izvlaka drvnih
sortimenata
50756605906
172.211,53
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Crikvenica, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
SE-11-019
Otvoreni postupak
244.290,00
300.476,70
08.02.2012.
30.06.2012.
DRVOOPSKRBA
60639956280
331.666,99
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum. Novi
Vinodolski, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
N-02-V-143560- drvnih sortimenata I. kvartal
141111
Šumarske uslugepridobivanje drva- šum.
Senj, Šumarske uslugesječa, vuča i privlačenje
drvnih sortimenata I. kvartal
70/116
Šumarske usluge-izgradnja i
popravak trak. vlaka na
području šumarije Krasno,
Šumarske usluge-Izrada
vlaka I.kvartal
SE-11-020
Otvoreni postupak
387.677,50
476.843,33
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
25283862090
438.627,67
Šumarske usluge- izgradnja i
popravak trak.vlaka-Novi
Vinodolski, Šumarske uslugeIzrada vlaka I.kvartal
SE-11-020
Otvoreni postupak
230.525,00
283.545,75
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
25283862090
274.588,25
SE-11-020
Otvoreni postupak
237.202,40
291.758,95
08.02.2012.
30.06.2012.
DOVOĐA obrt za
građevinarstvo i šumarstvo
91989769991
249.036,50
Šumarske usluge- izgradnja i
popravak trak.vlaka- šum.
Crikvenica, Šumarske uslugeIzrada vlaka I.kvartal
SE-11-020
Otvoreni postupak
269.456,50
331.431,49
08.02.2012.
30.06.2012.
Dovođa-obrt za
građevinarstvo i šumarstvo
91989769991
365.989,25
Šumarske usluge-izgradnja i
popravak trak.vlaka- Senj,
Šumarske usluge-Izrada
vlaka I.kvartal
SE-11-020
Otvoreni postupak
66.238,75
81.473,66
08.02.2012.
30.06.2012.
KATIĆ BAU d.o.o.
25283862090
82.331,25
SE-11-022
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
106.940,40
131.536,69
12.01.2012.
15.06.2012.
STENAVERT d.o.o.
62203066273
SE-11-021
Otvoreni postupak
166.574,00
204.886,02
03.04.2012.
02.05.2012.
TVIN drvna industrija d.o.o.
38872693315
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-10-01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
150.160,70
187.700,88
03.12.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
34.398,96
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. GJ. PETRINJČICA I
VUČJAK-TJEŠNJAK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.847,00
88.558,75
21.09.2012.
30.04.2012.
MADEJ-SISAK d.o.o.
19434881203
85.451,23
Šumarske usluge-izgradnja i
N-02-V-143609popravak trak.vlaka- šum.
151111
Novi Vinodolski, Šumarske
usluge-Izrada vlaka I.kvartal
Dodatni radovi na obnovi
radničke nastambe
N-16-M-100066- "Bevandinica", Dodatni
020112
radovi na obnovi radničke
nastambe Bevandinica na
području šumarije Krasno
Nabava uredskog
namještaja za zgradu šum.
N-16-M-152292- Novi Vinodolski, Nabava
291211
uredskog namještaja za
zgradu šumarije Novi
Vinodolski
71/116
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.820,00
31.025,00
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
31.025,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI
PETRINJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.490,00
40.612,50
22.11.2012.
15.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
31.825,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA
GJ PETRINJČICA 11 a,b,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
118.966,65
148.708,31
01.12.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
147.696,61
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.940,80
136.176,00
17.11.2012.
31.05.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
136.176,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. - ŠUM.
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
6.970,00
8.712,50
14.09.2012.
15.02.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
7.756,38
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.087,00
59.147,01
19.06.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
57.982,16
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK G.J.
BREZOVICA ODJEL 43d,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.323,00
105.403,75
09.10.2012.
15.04.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
84.048,06
72/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
14.890,00
18.612,50
09.10.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
15.505,44
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
LUŽNJAKA U ŠUMARIJI
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.700,00
22.125,00
29.10.2012.
15.04.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
22.125,00
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BELČIĆEV GAJ, BREZOVICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.832,80
88.541,00
13.11.2012.
15.06.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
88.541,00
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRVNIH
SOTRIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BELČIĆEV GAJ I
BREZOVICA, PRIJEVOZNE
USLUGE U CESTOVNOM
PROMETU, UŠP SISAK,
3450414,00
SI-2012-0110
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.000,00
60.000,00
22.11.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
20.875,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
107.800,00
134.750,00
08.11.2012.
30.09.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
136.914,50
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA UZGOJNIH STAZA U
ŠUMARIJI SISAK G.J.
BELČIĆEV GAJ I
BREZOVICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0109
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
6.790,00
8.487,50
22.11.2012.
31.08.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
8.487,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SVJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.455,00
66.818,75
07.11.2012.
31.07.2012.
"FORIĆ"
38983516336
36.341,19
73/116
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLATKA U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BELČIĆEV GAJ, BREZOVICA
I LETOVANIĆKI LUG,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.097,60
191.372,00
25.11.2012.
15.08.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
191.372,00
USLUGE U ŠUMARSTVU PODIZANJE OGRADE I
POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.882,64
29.853,30
25.11.2012.
01.10.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
29.353,30
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.050,00
35.062,50
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
35.062,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.829,00
67.286,25
26.11.2012.
15.09.2012.
SJEČA-IZVOZ-PRIJEVOZUSLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
56.873,66
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.779,00
17.223,75
26.11.2012.
31.08.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
12.196,24
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK GJ
BREZOVICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.501,00
63.126,25
02.12.2012.
30.11.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
55.866,47
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
157.337,00
196.671,25
02.12.2012.
15.12.2012.
"FORIĆ"
38983516336
148.190,11
74/116
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI SISAK GJ KLJUKA
I LETOVANIĆKI LUG ,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.142,00
42.677,50
01.12.2012.
30.11.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
42.409,70
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA HRASTOVIH
KOLACA U ŠUMARIJI SISAK
GJ BREZOVICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.400,00
3.000,00
29.11.2012.
31.10.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
3.600,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
LUŽNJAKA U ŠUMARIJI
SISAK GJ BREZOVICA 85b,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.500,00
5.625,00
28.11.2012.
20.12.2012.
ZEC PROMET
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SUNJA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-10-20
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
72.695,00
89.414,85
20.06.2012.
31.12.2011.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
10.545,96
USLUGE U ŠUMARSTVU UHRPAVANJE NA POM.
STOVARIŠTU U ŠUMAARIJI
DVOR G.J.
JAVORNIK/ZRINSKA BRDA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.500,00
15.625,00
12.11.2012.
02.07.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
2.200,63
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI RUJEVAC GJ
ĆORKOVAČE - KARLICE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.491,00
38.113,75
26.11.2012.
30.09.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
45.634,01
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ
DRV.SOTRIMENATA S
UTOVATOM U VAGONE U
ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA I JAVORNIK,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0110
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
212.000,00
265.000,00
22.11.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
132.076,15
5.625,00
75/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
KITNJAKA U ŠUMARIJI
GLINA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.500,00
16.875,00
29.10.2012.
06.04.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
132.076,15
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
358.924,00
448.655,00
09.11.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
469.138,84
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
387.617,00
484.521,25
02.12.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
335.497,12
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
195.716,00
244.645,00
12.11.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
392.183,38
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC
GJ ĆORKOVAČA - KARLICE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
204.606,00
255.757,50
01.12.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
263.584,39
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
102.506,00
128.132,50
12.11.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
132.215,47
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLATKA U
ŠUMARIJI DVOR GJ
JAVORNIK I ZRINSKA BRDA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.454,60
111.818,25
25.11.2012.
15.08.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
111.818,25
76/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
227.673,50
284.591,88
12.11.2012.
30.09.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
377.205,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POM.POSLOVI PRI DOZNACI
U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
20.160,00
25.200,00
22.11.2012.
15.09.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
25.200,00
USLUGE U ŠUMARSTVUKEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI DVOR G.J.
ZRINSKA BRDA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.332,00
5.415,00
17.11.2012.
01.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
5.415,00
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRV.SORT. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC G.J.
ĆORKOVAČA-KARLICE,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
383.186,00
478.982,50
10.10.2012.
30.07.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
215.407,85
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI DVOR GJ
JAVORNIK I ZRINSKA BRDA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.100,00
27.625,00
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
27.625,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI
DVOR, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.200,00
31.500,00
22.11.2012.
15.09.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
31.500,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.110,00
248.887,50
02.12.2012.
31.12.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
265.285,43
77/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI DVOR GJ
JAVORNIK 53 d, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.923,00
106.153,75
01.12.2012.
31.12.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
105.468,07
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
369.105,90
461.382,38
01.12.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
457.885,53
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA
GJ PETRINJSKI LUG PIŠKORNJAČ, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
99.558,00
124.447,50
26.11.2012.
30.09.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
118.629,41
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ OBLOVINE S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI DVOR,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0121
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.000,00
18.750,00
03.12.2012.
31.12.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
7.650,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA I SANACIJA
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI DVOR GJ
JAVORNIK I ZRINSKA BRDA
, USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0120
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
109.550,00
136.937,50
03.12.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
136.937,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI RUJEVAC,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.602.134,00
1.970.624,82
18.06.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
2.242.857,24
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
LUŽNJAKA U ŠUMARIJI
SUNJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.520,00
14.400,00
29.10.2012.
30.04.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
14.400,00
78/116
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA
G.J. ŠAMARICA 1,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
135.000,00
168.750,00
10.10.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
27.398,24
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA - PRIJEVOZ KAMENA
U U.Š.P. SISAK, IZGRADNJA
I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0117
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
652.425,00
815.531,26
17.10.2012.
30.06.2013.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
202.920,31
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE ŠUM. CESTA PRIJEVOZ KAMENA ZA
ŠUMARIJE SUNJA, SISAK I
LEKENIK, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0117
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
353.150,00
441.437,50
18.10.2012.
30.06.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
241.695,90
USLUGE U ŠUMARSTVU POM. RADOVI PRI
TERENSKIM RADOVIMA NA
IZRADI OSNOVE U ŠUM.
DVOR, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
490.547,40
613.184,25
14.09.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
506.762,23
USLUGE U ŠUMARSTVU POM. RADOVI PRI
TERENSKIM RADOVIMA NA
IZRADI OSNOVE U ŠUM.
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.915,60
64.894,50
14.09.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
51.949,69
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI RADOVI PRI
TERENSKIM RADOVIMA NA
IZRADI OSNOVE U ŠUM.
PETRINJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
353.339,00
441.673,75
14.09.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
376.310,07
79/116
USLUGE U ŠUMARSTVU UGRADNJA PEHD CIJEVI I
IZGRADNJA ČEONIH
ZIDOVA ZA U.Š.P. SISAK,
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ŠUMSKIH CESTA, UŠP
SISAK, 8505272,00
SI-2012-0116
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
65.310,16
81.637,71
03.12.2012.
31.12.2012.
GRAĐEVINSKI OBRT
"ISKOP"
91416510631
45.480,71
USLUGA U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI SISAK G.J.
KLJUKA ODJEL 47B,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
31.920,00
39.900,00
12.11.2012.
31.05.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
39.900,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
384.913,00
473.442,99
19.06.2012.
15.04.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
513.559,54
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI DVOR,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
383.884,00
472.177,32
18.06.2012.
15.04.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
530.021,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZNOS METRICE U
ŠUMARIJI DVOR, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.000,00
56.250,00
15.12.2012.
15.04.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
56.925,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI DVOR, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
598.450,00
736.093,50
19.06.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
758.933,83
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
255.000,00
318.750,00
10.10.2012.
31.12.2012.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
277.699,07
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRVNIH
SORTIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE ŠUMARIJA DVOR,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
80/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Otvoreni postupak
386.546,00
475.451,58
18.06.2012.
30.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
475.700,69
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.542.903,00
1.897.770,69
18.06.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
1.978.828,71
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
481.323,36
592.027,73
20.06.2012.
30.06.2011.
"ABRAMOVIĆ"
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
METRICE U ŠUMARIJI
GLINA G.J. POPOV GAJ 38
a,b, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
240.000,00
300.000,00
09.10.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
356.520,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI GLINA G.J.
POKULE - PEĆINE 22a,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.612,00
4.515,00
09.10.2012.
30.09.2012.
MADEJ-SISAK d.o.o.
19434881203
3.029,25
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI GLINA
G.J. POKULE - PEĆINE 29a i
30a, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.440,00
26.800,00
09.10.2012.
31.03.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
22.645,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
U ŠUMARIJI GLINA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
20.000,00
25.000,00
29.10.2012.
06.04.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
25.000,00
525.041,78
81/116
USLUGE U ŠUMARSTVU UHRPAVANJE OBLOVINE ZA
JAVNO NADMETANJE NA
STOVARIŠTU ŠUMARIJE
GLINA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0107
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.165,80
3.957,25
11.10.2012.
30.04.2012.
"ABRAMOVIĆ"
95153013995
3.957,25
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI GLINA G.J.
POKULE-PEĆINE, POPOV
GJA I P.K.Š., USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.561,20
50.701,50
17.11.2012.
01.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
50.701,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE
IVM U ŠUMARIJI GLINA GJ
POGLEDIĆ - BILJ., POPOV
GAJ I PKŠ, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
374.533,47
468.166,84
12.11.2012.
30.09.2012.
"ABRAMOVIĆ"
95153013995
432.368,58
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI GLINA GJ
POPOV GAJ I P.K.Š.,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
244.303,00
305.378,75
12.11.2012.
30.09.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
278.599,62
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIKA I
POM.POSLOVI PRI DOZNACI
U ŠUMARIJI GLINA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
180.651,60
225.814,50
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
183.064,51
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA PODMLATKA U
ŠUMARIJI GLINA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
193.801,81
242.252,26
22.11.2012.
15.09.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
242.252,23
82/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
399.695,00
499.618,75
02.12.2012.
31.12.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
370.301,63
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI GLINA GJ P.K.Š.,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
427.121,00
533.901,25
01.12.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
494.060,42
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI GLINA GJ
P.K.Š. 96 b, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
522.930,00
653.662,50
01.12.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
677.126,86
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI HRV.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
319.035,00
398.793,75
09.11.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
369.247,13
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI HRV. DUBICA G.J.
POSAVSKE ŠUME,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
236.000,00
295.000,00
10.10.2012.
30.06.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
84.541,69
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI H. DUBICA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-02
Pregovarački postupak
bez prethodne objave
300.000,00
369.000,00
20.06.2012.
31.07.2011.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
36.905,90
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOZ OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
230.276,00
287.845,00
15.12.2012.
15.04.2012.
EKO DRVO BABIĆ d.o.o. za
usluge i trgovinu
28652228058
84.358,71
83/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
90.035,00
112.543,75
19.11.2012.
15.04.2012.
EKO DRVO BABIĆ d.o.o. za
usluge i trgovinu
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA
POLJSKOG JASENA U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.350,00
19.187,50
27.11.2012.
20.12.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA U
ŠUMARIJI H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
16.787,00
20.983,75
27.11.2012.
20.12.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA HRASTOVIH
KOLACA ZA ŠUMARIJU H.
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.050,00
35.062,50
28.11.2012.
30.11.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM S UTOVAROM
U VAGONE U ŠUMARIJI H.
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME, PRIJEVOZNE USLUGE
U CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0115
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
114.000,00
142.500,00
10.12.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA PRIPREMA U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME , USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.511,76
30.639,70
13.11.2012.
15.04.2012.
ZEC PROMET
28652228058
95.681,38
19.187,50
54465724490
20.983,75
36.125,00
49979554361
27.790,70
84/116
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME ODJELI
113a, 120b, 121a, 122a,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME ODJEL 231A, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
77.667,57
97.084,46
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI H.
DUBICA GJ POSAVSKE
ŠUME, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.000,00
12.500,00
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLADTKA U
ŠUMARIJI H. DUBICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.527,80
65.659,75
USLUGE U ŠUMARSTVU UREĐENJE ETAŽE S
PREMAZ. PANJEVA I
PODIZANJE OGRADE U
ŠUM. H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.378,00
65.472,50
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA
ŠUMARIJA HRVATSKA
DUBICA G.J. POSAVSKE
ŠUME ODJEL 148e, 166a i
198a, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
43.583,04
32.483,04
54.478,80
40.603,80
05.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
45.040,10
05.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
37.125,80
12.11.2012.
01.09.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
78.840,27
26.11.2012.
15.09.2012.
ZEC PROMET
26.11.2012.
15.08.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
65.659,75
26.11.2012.
01.10.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
65.472,50
13.11.2012.
17.11.2012.
12.500,00
85/116
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLADKA U
ŠUMARIJI H. DUBICA GJ
POSAVSKE ŠUME, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
56.770,60
70.963,25
25.11.2012.
15.08.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU UKLANJANJE PODRASTA I
NJEGA SASTOJINE U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA
GJ ŠAMARICA I, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
99.293,40
124.116,75
25.11.2012.
15.10.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
124.116,75
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA GJ ŠAMARICA
I, USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
138.428,00
173.035,00
04.12.2012.
15.04.2012.
EKO DRVO BABIĆ d.o.o. za
usluge i trgovinu
28652228058
70.871,88
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.554,00
110.692,50
04.12.2012.
15.04.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
93.667,25
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA
GJ ŠAMARICA 1 ODJEL 97A,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.800,00
28.500,00
12.11.2012.
01.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
28.500,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POMOĆNI POSLOVI PRI
DOZNACI U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA GJ ŠAMARICA
I, USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
19.824,00
24.780,00
25.11.2012.
31.12.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
95.693,75
260.559,63
UŠP S
86/116
UŠP SISAK
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA PODMLATKA,
ČIŠĆENJE KOLJIKA I
ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
78.255,00
97.818,75
22.11.2012.
01.10.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
95.693,75
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.380,00
177.975,00
26.11.2012.
31.12.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
143.790,75
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.094.254,00
1.345.932,42
19.06.2012.
15.04.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
1.416.915,94
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
225.000,00
276.750,00
18.06.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
322.857,45
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOZ, SLAGANJE I
SORTIRANJE OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI H. DUBICA
GJ POSAVSKE ŠUME,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.581,60
64.477,00
26.11.2012.
01.09.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
68.566,09
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK G.J. P.
CERJE 82a, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0103
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.800,00
9.750,00
09.10.2012.
31.03.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
3.175,50
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.755,00
61.198,65
19.06.2012.
15.04.2012.
ZEC PROMET
73.493,55
87/116
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
57.795,00
71.087,85
19.06.2012.
01.05.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
88.030,55
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA, VUČA I IZVOZ
OBLOVINE, V.M. I METRICE
U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
346.021,10
425.605,95
19.06.2012.
15.05.2012.
"FORIĆ"
38983516336
375.406,31
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOZ OBLOVINE I VM
FORWARDEROM U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
PEŠĆENICA -CERJE 89b,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
73.752,12
92.190,15
04.12.2012.
31.03.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
77.932,20
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.818,00
60.046,14
19.06.2012.
15.04.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
45.305,32
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI LEKENIK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.100,00
28.413,00
19.06.2012.
15.05.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
25.498,37
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
54.831,04
68.538,80
17.11.2012.
03.04.2012.
ZEC PROMET
68.538,80
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
KALJE I PEŠĆENICA-CERJE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
8.018,64
10.023,30
17.11.2012.
15.05.2012.
ZEC PROMET
9.283,30
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.960,00
43.700,00
09.11.2012.
31.08.2012.
"FORIĆ"
38983516336
39.682,99
88/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.116,00
68.895,00
09.11.2012.
31.08.2012.
"FORIĆ"
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE UZGOJNIH
STAZA U ŠUMARIJI LEKENIK
GJ KALJE I PEŠĆENICACERJE, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
19.290,00
24.112,50
22.11.2012.
15.08.2012.
ZEC PROMET
24.112,50
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.500,00
31.875,00
22.11.2012.
30.09.2012.
ZEC PROMET
31.875,00
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE U ŠUMARIJI
LEKENIK GJ PEŠĆENICA CERJE, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.800,00
28.500,00
26.11.2012.
31.10.2012.
"FORIĆ"
38983516336
31.557,50
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I VM
U ŠUMARIJI LEKENIK GJ
PEŠĆENICA - CERJE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
18.440,00
23.050,00
26.11.2012.
31.10.2012.
"FORIĆ"
38983516336
20.616,50
USLUGE U ŠUMARSTVU PODIZANJE OGRADE U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
KALJE 45B I 56B, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.700,00
37.125,00
22.11.2012.
01.10.2012.
ZEC PROMET
42.625,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA HRASTOVIH
STUPACA ZA ŽIČANU
OGRADU U ŠUMARIJI
LEKENIK GJ KALJE, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.500,00
9.375,00
27.11.2012.
01.10.2012.
ZEC PROMET
11.250,00
38983516336
58.592,44
89/116
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
51.629,70
64.537,13
08.11.2012.
31.08.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
82.127,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
KALJE 3 a,b, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.735,00
38.418,75
26.11.2012.
31.10.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
37.469,24
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
PEŠĆENICA -CERJE 29k,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.578,00
34.472,50
26.11.2012.
31.10.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
27.210,62
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOZ OBLOVINE
FORWARDEROM U
ŠUMARIJI LEKENIK GJ
PEŠĆENICA CERJE , USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0120
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
18.001,08
22.501,35
03.12.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
25.452,40
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRV.SORT. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI LEKENIK G.J.
KALJE I P. CERJE,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
200.000,00
250.000,00
10.10.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
82.426,94
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI LEKENIK G.J. P.
CERJE ODJEL 88b, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0107
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.830,00
32.287,50
11.10.2012.
30.04.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
31.525,51
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
483.622,00
594.855,06
18.06.2012.
30.04.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
716.344,01
90/116
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRV.SORT. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI PETRINJA,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVLAČENJE OBLOVINE I
V.M. U G.J. PETRINJČICA
ODJEL 11 B - ŠUMARIJA
PETRINJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.184,00
262.730,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA
GJ PETRINJČICA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
342.763,84
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
VUČJAK-TJEŠNJAK 12 c,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-11-21
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA VLAKA U
ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U
ŠUMARIJI PETRINJA G.J.
PETRINJSKI LUG - PIŠK. I
VUČJAK-TJEŠNJAK, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
134.000,00
167.500,00
10.10.2012.
15.04.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
21.09.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
267.310,15
428.454,80
22.11.2012.
30.04.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
467.445,24
388.809,00
478.235,07
19.06.2012.
30.04.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
427.541,78
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
185.760,00
232.200,00
18.12.2012.
30.04.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
190.642,28
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
286.000,00
357.500,00
26.11.2012.
30.06.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
115.287,50
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.190,00
8.987,50
12.11.2012.
01.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
8.987,50
91/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.585,00
74.481,25
06.11.2012.
30.09.2012.
MADEJ-SISAK d.o.o.
19434881203
61.924,27
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
140.299,20
175.374,00
06.11.2012.
30.09.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
182.869,41
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
80.658,00
100.822,50
06.11.2012.
30.09.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
76.823,11
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
47.726,00
59.657,50
07.11.2012.
30.09.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
68.908,53
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.725,00
104.656,25
06.11.2012.
30.09.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
98.888,80
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIKA U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJČICA 33a, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
49.381,65
61.727,06
25.11.2012.
15.09.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
61.727,06
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJSKI LUG 5a,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
58.350,00
72.937,50
01.12.2012.
31.12.2012.
"FORIĆ"
38983516336
75.408,53
92/116
USLUGE U ŠUMARSTVU VUČA OBLOVINE I VM U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJČICA 10c, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-02012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
42.680,00
53.350,00
29.11.2012.
31.12.2012.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
58.532,38
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA HARVESTER I
IZVOŽENJE FORWARDER U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
KOTAR STARI GAJ, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
54.264,00
67.830,00
01.12.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
80.360,02
USLUGE U ŠUMARSTVU DUBOKA SADNJA SADNICA
TOPOLE U ŠUMARIJI
PETRINJA GJ PETRINJSKI
LUG - PIŠKORNJAČ 15 a,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0122
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
54.000,00
67.500,00
10.12.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
67.500,00
USLUGE U ŠUMARSTVU DUBOKA SADNJA SADNICA
VRBE U ŠUMARIJI PETRINJA
GJ PETRINJSKI LUG PIŠKORNJAČ, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0122
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
78.750,00
98.437,50
10.12.2012.
31.12.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
98.437,50
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM SA
UTOVAROM U VAGONE NA
ŽELJ.POSTAJI LEKENIK ZA
ŠUMARIJU PETRINJA,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0115
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.500,00
110.625,00
10.12.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
93/116
USLUGE U ŠUMARSTVU DUBOKA SADNJA I
PRIJEVOZ SADNICA VRBE U
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
PETRINJSKI LUG PIŠKORNJAČ 15 a, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0122
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
75.600,00
94.500,00
10.12.2012.
31.12.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
USLUGE U ŠUMARSTVU DUBOKA SADNJA SADNICA
VRBE U ŠUMARIJI
PETRINJA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0122
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
78.750,00
98.437,50
11.12.2012.
31.12.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
291.782,00
358.891,86
18.06.2012.
31.05.2012.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
381.378,28
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI POKUPSKO,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
64.890,00
79.814,70
19.06.2012.
30.04.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
86.296,63
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
130.462,00
160.468,26
18.06.2012.
30.06.2012.
G. OPATIJA
70862147130
134.660,91
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA OD PEPELNICE U
ŠUMARIJI POKUPSKO GJ
POKUPSKE ŠUME I VINICAKOBILJAČA , USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
18.992,40
23.740,50
17.11.2012.
15.07.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
23.740,51
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI
POKUPSKO G.J. POKUPSKE
ŠUME, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0107
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.226,00
21.532,50
11.10.2012.
31.12.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
24.337,05
44818924068
94.500,00
98.437,50
94/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI POKUPSKO,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
114.375,00
142.968,75
01.11.2012.
31.12.2012.
SUČEC d.o.o.
60604117452
95.190,83
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIKA U
ŠUMARIJI POKUPSKO GJ
POKUPSKE ŠUME I VINICA
KOBILJAČA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0109
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
44.906,00
56.132,50
22.11.2012.
31.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
46063133742
56.132,50
USLUGE U ŠUMARSTVU POM.POSLOVI PRI DOZNACI
U ŠUMARIJI POKUPSKO,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.614,00
13.267,50
22.11.2012.
15.09.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
13.267,50
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI POKUPSKO GJ
VINICA-KOBILJAČA,
POKUPSKE ŠUME I KLJUKA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.200,00
12.750,00
22.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
12.750,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUMARIJI POKUPSKO ,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
31.934,00
39.917,50
01.11.2012.
30.09.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
36.858,45
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE U
ŠUM. POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.118,00
3.897,50
14.09.2012.
30.04.2012.
G. OPATIJA
70862147130
3.913,14
USLUGE U ŠUMARSTVU IZGRADNJA TRAKTORSKIH
VLAKA U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
26.640,00
33.300,00
21.09.2012.
30.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
33.300,00
95/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I VUČA OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC
GJ ĆORKOVAČA -KARLICE,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
UŠP SISAK, 4264657,29
SI-11-09
Otvoreni postupak
271.924,00
339.905,00
10.12.2012.
31.12.2012.
DRVOPROMET Čačinci,
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
56.136,78
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE BANKINA U
ŠUMARIJI RUJEVAC GJ
ĆORKOVAČA-KARLICE,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.233,25
27.791,56
25.11.2012.
30.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
27.791,56
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ
DRV.SORTIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0115
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
179.684,00
224.605,00
10.12.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
17.838,75
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA PRIPREMA U
ŠUMARIJI SISAK GJ
BREZOVICA I BELČIĆEV
GAJ, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.822,56
31.028,20
13.11.2012.
30.04.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE I VUČA
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
139.182,00
171.193,86
19.06.2012.
15.04.2012.
ŠUMARSKI OBRT " ZDENA "
97895059094
134.083,81
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOZ OBLOVINE I
METRICE U ŠUMARIJI
SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.964,00
66.375,72
19.06.2012.
31.03.2012.
"ANA"
44818924068
54.041,65
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČ I VUČA OBLOVINE I
V.M. U ŠUMARIJI SISAK,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
253.464,00
311.760,72
18.06.2012.
15.03.2012.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
305.773,19
19.746,90
96/116
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SISAK, USLUGE U
ŠUMARSTVU, SJEČA, VUČA,
PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.607,00
40.106,61
18.06.2012.
29.02.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
35.922,30
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.489,00
245.371,47
19.06.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
271.170,28
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA PODMLATKA U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.386,80
2.983,50
22.11.2012.
27.08.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
2.983,50
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo s
ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i
usluge
77612057195
73.558,69
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE TL i VM U
ŠUMARIJI SUNJA G.J.
LONJA ODJEL 43 c, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.299,30
27.874,13
01.11.2012.
31.12.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ŽILIĆ
19994882862
27.081,31
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA POMLADTKA U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
62.560,00
78.200,00
25.11.2012.
30.09.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
78.200,00
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE TL i VM U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
67.020,00
83.775,00
01.11.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
99.671,75
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA PODMLATKA U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.936,00
102.420,00
22.11.2012.
31.08.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I
IZVOŽENJEOBLOVINE I V.M.
U ŠUMARIJI SUNJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
SJEČA, VUČA, PRIVL., UŠP
SISAK, 24157664,00
55.698,00
69.622,50
06.11.2012.
102.420,00
97/116
USLUGE U ŠUMARSTVU PODIZANJE OGRADE I
POMOĆNI POSLOVI U
DOZNACI ZA ŠUM. SUNJA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0111
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.695,00
57.118,75
22.11.2012.
31.12.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
59.375,50
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM S UTOVAROM
U VAGONE U ŠUMARIJI
SUNJA GJ LONJA,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0110
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
195.000,00
243.750,00
22.11.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
63.288,89
USLUGE U ŠUMARSTVU UREĐENJE DONJE ETAŽE S
PREMAZIVANJEM PANJEVA
U ŠUMARIJI SUNJA GJ
POSAVSKE ŠUME 72 c,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
UZGOJNI RADOVI, UŠP
SISAK, 2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.961,92
36.202,40
29.11.2012.
31.12.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
36.202,40
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA,
UREĐENJE DONJE ETAŽE I
IZRADA HRST. KOLČIĆA U
ŠUMARIJI SUNJA GJ LONJA
I POSAVSKE ŠUME, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0113
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
159.833,00
199.791,25
28.11.2012.
31.12.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL., UŠP SISAK,
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
112.888,00
141.110,00
21.09.2012.
31.12.2012.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
122.966,76
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI SUNJA G.J.
POSAVSKE ŠUME,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
174.000,00
217.500,00
10.10.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
139.198,62
206.041,25
98/116
2012/S 0020023645
USLUGE U ŠUMARSTVU SJEČA I IZVOŽENJE
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, SJEČA,
VUČA, PRIVL.
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
168.073,00
206.729,79
19.06.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA
POLJSKOG JASENA U
ŠUMARIJI SUNJA, USLUGE
U ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.600,00
27.000,00
29.10.2012.
30.04.2012.
ZEC PROMET
USLUGE U ŠUMARSTVU KEMIJSKA ZAŠTITA U ŠUM.
SUNJA G.J. POSAVSKE
ŠUME, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.288,80
120.361,00
17.11.2012.
30.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
79.690,60
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, Šumske
prometnice, UŠP SISAK,
1926418,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
162.150,00
202.687,50
30.08.2012.
02.08.2013.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
64.946,25
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
638.960,00
798.700,00
31.08.2012.
02.08.2013.
"KAMENOLOM MEĐURAČE"
10276048806
334.977,50
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
63.618,00
79.522,50
30.08.2012.
02.08.2013.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
86.250,00
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
378.840,00
473.550,00
31.08.2012.
02.08.2013.
Schwarzl d.o.o
97574473554
191.573,77
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
195.600,00
244.500,00
31.08.2012.
02.08.2013.
Schwarzl d.o.o
97574473554
233.306,42
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
221.400,00
276.750,00
31.08.2012.
02.08.2013.
Schwarzl d.o.o
97574473554
274.088,80
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
217.533,00
271.916,25
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
265.795,00
87713001770
217.919,06
27.000,00
99/116
2012/S 0020037792
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
259.600,00
324.500,00
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
238.876,25
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
84.000,00
105.000,00
31.08.2012.
02.08.2013.
"KAMENOLOM MEĐURAČE"
10276048806
87.775,00
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
TRAKTORA, RADNIH
PRIKLJUČAKA I OSOBNIH
VOZILA U ŠUMARIJAMA
SUNJA I HRV. DUBICA,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
264.000,00
330.000,00
04.09.2012.
28.02.2013.
"DRAGIČEVIĆ"
16332096865
97.208,23
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA ZA STRUČNE
SLUŽBE U.Š.P. SISAK I
ŠUMARIJU SISAK, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
UŠP SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
13.300,00
16.625,00
04.09.2012.
28.02.2013.
AUTO OŽEGOVIĆ d.o.o.
80784039618
100.140,30
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA U ŠUMARIJAMA
DVOR, RUJEVAC I HRV.
KOSTAJNICA, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad,
UŠP SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
12.950,00
16.187,50
04.09.2012.
28.02.2013.
ANDRIĆ- SERVIS
83678101096
56.050,25
ODRŽAVANJE I POPRAVAK
VOZILA U ŠUMARIJI
PETRINJA, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
4.750,00
5.937,50
04.09.2012.
28.02.2013.
AUTO OŽEGOVIĆ d.o.o.
80784039618
26.331,76
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA U ŠUMARIJAMA
LEKENIK I POKUPSKO,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
11.400,00
14.250,00
04.09.2012.
28.02.2013.
AUTO OŽEGOVIĆ d.o.o.
80784039618
14.328,76
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
553.800,00
692.250,00
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
165.150,00
SI-2012-0001
Otvoreni postupak
144.722,00
180.902,50
18.07.2012.
05.07.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
67.250,00
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA I
2012/S 0023645 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
2012/S 0030038381
TRANSPORTNE TRAKE ŠUMARSKE GURTNE, Žica za
vezanje, UŠP SISAK,
189183,00
100/116
USLUGE U ŠUMARSTVU POSTAVLJANJE OGRADA I
NJRGA MLADIKA U
ŠUMARIJI SISAK,
ŠUMARSKE USLUGE 2011,
N-02-V-117223- UŠP SISAK, 4264657,29
270411
SI-11-05
Otvoreni postupak
501.016,00
626.270,00
10.12.2012.
31.12.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
25.812,50
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-05
Otvoreni postupak
603.041,00
741.740,43
20.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
22.676,16
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI LEKENIK,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-09
Otvoreni postupak
53.601,58
65.929,94
18.06.2012.
30.09.2011.
ZEC PROMET
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI LEKENIK,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-09
Otvoreni postupak
53.601,58
65.929,94
20.06.2012.
30.09.2011.
ZEC PROMET
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ DRV. SORT. S
UTOVAROM U VAGONE ŠUMARIJA DVOR,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
93.000,00
114.390,00
15.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
120.086,23
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI DVOR,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
645.638,00
794.134,74
18.06.2012.
31.12.2011.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.
77612057195
92.994,52
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICI,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
439.957,00
541.147,11
18.06.2012.
31.12.2011.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
93.729,39
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA U ŠUMARIJI GLINA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
249.418,00
306.784,14
15.06.2012.
30.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
7.961,93
ŠUMARSKE USLUGE - VUČA
N-02-V-131631- TRUPACA I V.M. U
040811
ŠUMARIJI PETRINJA,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
60.750,00
74.722,50
15.06.2012.
15.12.2011.
OBRT "ŠUMARSTVO
BILAVČIĆ",
16443058120
49.956,48
SI-11-13
Otvoreni postupak
334.250,00
411.127,50
15.06.2012.
31.12.2011.
BABIĆ ARBOR d.o.o.
11211103276
163.698,84
N-02-V-126444290611
ŠUMARSKE USLUGE SJEČA, VUČA I PRIJEVOZ
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
20.674,43
101/116
2012/S0020008901
UŠP SPLIT
2012/S0020009352
ŠUMARSKE USLUGE - SJEČA
I VUČA OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
298.653,00
367.343,19
15.06.2012.
31.12.2011.
DIVOVIĆ c.o.
41557287619
154.976,05
ŠUMARSKE USLUGE PRIJEVOZ V.M. SA
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
99.598,00
122.505,54
15.06.2012.
31.12.2011.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
103.764,60
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ V.M. S
UTOVAROM U VAGONE,
ŠUMARSKE USLUGE 2011
SI-11-13
Otvoreni postupak
282.000,00
346.860,00
15.06.2012.
31.12.2012.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
69.479,12
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
95.605,30
119.506,63
25.05.2012.
Innecto d.o.o.
19968679982
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
46.904,00
58.630,00
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
91007716831
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
76.233,00
95.291,25
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
91007716831
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
276.354,00
345.442,50
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
91007716831
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
161.716,01
202.145,01
25.05.2012.
JAVOR,OBRT,Vl.Tomislav
Kodžoman
91007716831
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
421.366,40
526.708,00
25.05.2012.
Izrada i izvlačenje drvnih
sortimenata,Vl.Boris Baltić
29237014206
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
532.444,79
665.555,99
25.05.2012.
Izrada i izvlačenje drvnih
sortimenata,Vl.Boris Baltić
29237014206
Izvođenje uzgojnih radova,
Njega mladih sastojina
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
141.636,00
177.045,00
25.05.2012.
Izvođenje uzgojnih radova ,
Pošumljavanje i podizanje
ST-2012-0002
Otvoreni postupak
207.896,40
259.870,50
25.05.2012.
Izvođenje radova na
rekonstrukciji
pom.posl.objekta i uređenje
okoliša-šumarija Dubrovnik,
Rek.posl. pom.objekta i
uređ.okoliša šum.Dubrovnik
ST-2012-0001
Otvoreni postupak
507.887,40
634.859,25
28.05.2012.
Alkoholna i bezalkoholna
piće, prehrambeni proizvodi
i materijal za čišćenje i
održavanje, Alkoholna i
bezalkoholna pića, UŠP
VINKOVCI, 233751,00
VI-2012-0009
Otvoreni postupak
154.023,25
192.529,29
22.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
Izrada,izvlačenje i prodaja
šumskih sortimenata vl.Marko
Baltić
12.10.2013.
46063133742
77428932336
Eding d.o.o.
04662316393
Stanić d.o.o. Vinkovci
65915626789
17.930,90
102/116
Šumarske usluge
(Županja,Županja,Strizivojna
i Strizivojna), Šumarske
VI-2012-0033A
usluge po OS, UŠP
VINKOVCI, 1062082,10
Obrt za siječu-izvoz i prodaju
drva "Bibor" Bošnjaci
04069983556
ARDENTER d.o.o.
57293115850
ELEGANT
97117295052
25.09.2013.
DUGEČ HIDRAULIKA
66527128338
27.230,00
05.10.2013.
HIDRAULIKA-FLEX
53805512101
23.587,99
TOKAR BEGOVIĆ Cerna
35265338712
12.715,00
09.10.2013.
MARITUS
99479341157
2.400,00
24.10.2012.
09.10.2013.
STROJOBRAVARSKI OBRT
"SIGMA" CERNA, vl. ŽELJKO
JURČEVIĆ
93342102823
3.287,50
38.671,25
24.10.2012.
09.10.2013.
MARITUS
99479341157
6.181,25
13.680,00
17.100,00
19.11.2012.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
VK-2012-1035_1
22.280,00
27.850,00
19.11.2012.
MARITUS
99479341157
Usluga pogoniča u skupnom
lovu, Ostale usluge, UŠP
VK-2012-1029_1
VINKOVCI, 69000,00
69.300,00
86.625,00
19.11.2012.
Lovačka Udruga "Fazan"
Gradište
14065584123
Otvoreni postupak
157.306,45
196.633,06
26.11.2012.
28.760,00
35.950,00
17.10.2012.
VK-2012-1008_1
18.000,00
22.500,00
19.10.2012.
VK-2012-1015_1
62.101,00
77.626,25
24.10.2012.
VK-2012-1021_1
60.115,40
75.144,30
22.10.2012.
VK-2012-1022_1
57.000,00
71.250,00
19.10.2012.
VK-2012-1023_1
61.110,00
76.387,50
24.10.2012.
VK-2012-1024_1
26.925,00
33.656,25
VK-2012-1025_1
30.937,00
VK-2012-1034_1
Usluga servisiranja
vatrogasnih aparata, Usluge
popravaka i održ.opreme za VK-2012-1005_1
gašenje požara, UŠP
VINKOVCI, 60000,00
Usluga pranja i peglanja,
Pranje i peglanje, UŠP
VINKOVCI, 30000,00
Popravak hidrauličnih
pumpi, Bušenje cilindara i
tokarenje radilica, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
Usluga popravaka
hidrauličnih crijeva, Usluga
popravaka crijeva, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
Usluga strojne obrade
zapad, Strojna obradazapad, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Usluga strojne obrade za
UŠP Vinkovci, Strojna
obrada-istok, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
Bravrske usluge, Bravarske
usluge, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Bravarske usluge, Bravarske
usluge, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Držalica za sjekiru od
poljskog jasena, Držalice
razne, UŠP VINKOVCI,
30000,00
Nabava kosira i "U" čavala,
"U" čavli, UŠP VINKOVCI,
20000,00
UŠP VINKOVCI
2012/S 0020046939
Radionički alat, Radionički
alat, UŠP VINKOVCI,
69000,00
Šumarski alat, Šumarski
alat, UŠP VINKOVCI,
100000,00
Vijčana roba i potrošni
materijal za mehaničku
radionicu, Vijčana roba, UŠP
VINKOVCI, 50000,00
01.08.2013.
19.11.2012.
44.551,62
3.022,50
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
47.555,85
59.444,81
22.10.2012.
12.10.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
35.250,90
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
99.979,55
124.974,45
23.10.2012.
12.10.2013.
UGOPLAST, Zdenko Ocelić i
Vjeran Noršić
14870127269
740.771,53
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
65.733,86
82.167,46
23.10.2012.
12.10.2013.
HIDRAULIKA-FLEX
53805512101
16.968,35
103/116
2012/S 0020062303
2012/S 0020064960
2012/S0020047164
Šumarske usluge
(Strizivojna,Mikanovci i
Županja), Šumarske usluge
po OS, UŠP VINKOVCI,
1062082,10
Šumarrske usluge
(Strizivojna,Vinkovci i
Lipovac), Šumarske usluge
po OS, UŠP VINKOVCI,
1062082,10
Šumarske usluge (Gunja i
Gunja), Šumarske usluge po
OS, UŠP VINKOVCI,
1062082,10
VI-2012-0033A
Otvoreni postupak
177.379,30
221.724,13
26.11.2012.
Izrada i izvoz drvnog
sortimenta iz šume "KRAN"
VI-2012-0033A
Otvoreni postupak
139.306,00
174.132,50
26.11.2012.
ZANATSKI OBRT
"XYLOTEHNA" vl. Josip
Bašić Palković
VI-2012-0033A
Otvoreni postupak
101.620,00
127.025,00
26.11.2012.
Zajednička ponuda ČANDIĆ
10.909,80
Šumarske usluge (Vukovar),
Šumarske usluge po OS,
UŠP VINKOVCI, 1062082,10
VI-2012-0033A
Otvoreni postupak
141.912,00
177.390,00
26.11.2012.
Obrt za izvoz drvnog
sortimenta iz šume "Žir"
25.482,50
Žitarice i drugi usjevi
(Kukuruz u zrnu), Žitarice i
drugi usjevi, UŠP VINKOVCI,
437900,00
VI-2012-0013
Otvoreni postupak
447.300,00
559.125,00
21.11.2012.
Amarilis d.o.o.
35063921066
53.250,00
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Traktor IMT 549 DV rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 250000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
103.267,10
129.084,13
18.10.2012.
11.10.2013.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
27.933,87
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore ,
Rotositnilica "Seppi" rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 169000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
120.919,60
151.149,54
18.10.2012.
11.10.2013.
RASCO d.o.o.
12710048305
11.096,13
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Rotositnilica "Forst" i
"Lemind" - rezervni dijelovi,
UŠP VINKOVCI, 69000,00
VK-2012-0001
Otvoreni postupak
97.542,00
121.927,50
19.10.2012.
11.10.2013.
"METALAC"
92565259632
27.381,50
Ležaji, semerinzi i remenje,
Ležaji, semerinzi i remenje,
UŠP VINKOVCI, 69000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
28.578,65
35.723,36
12.11.2012.
11.10.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
7.812,65
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Elektromaterijal, UŠP
VINKOVCI, 50000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
23.901,00
29.876,27
19.10.2012.
11.10.2013.
POLJOTEHNA-POLIĆ d. o.
o.
05426331474
13.767,78
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Akumulatori, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
35.629,47
44.536,85
19.10.2012.
11.10.2013.
TRGOMETAL d.o.o.
26004523816
8.499,95
Usluge održavanja šumskih
cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
562.408,00
703.010,00
15.03.2012.
OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU i USLUGE
"MLINARIĆ"
31900438815
509.600,00
Pridobivanje drva samaricom
i ostalo, Usluge održavanja
šumskih cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.600,00
337.000,00
15.03.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
69.842,20
21362486732
104/116
Materijal za održavanje
šumskih cesta, Materijal za
ceste i pijesak
Izuzeće od primjene
zakona
Razni prijevozi, Sječa i
izrada
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.260,00
Otpis sitnog inventara
Otvoreni postupak
20.03.2012.
KAMENOLOMI KRAŠIĆ
d.o.o.
44961939971
40.325,00
13.06.2012.
OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU I USLUGE"
MLINARIĆ" vl. DRAGUTIN
MLINARIĆ, SESVETE,
VLADIMIRA FILAKOVCA 3
31900438815
282.316,70
352.895,88
04.05.2012.
KEMOBOJA-DUBRAVA
d.o.o.
64021574271
270.423,56
Otvoreni postupak
229.810,00
287.262,50
13.06.2012.
PPS-GALEKOVIĆ
34945484635
36.725,50
Otvoreni postupak
153.856,09
192.320,18
14.05.2012.
ŽITNJAK d d
25435300118
62.126,30
Otvoreni postupak
84.762,84
105.953,56
10.05.2012.
HIDROMEHANIKA d.o.o.
91780298951
141.770,87
Otvoreni postupak
28.000,00
35.000,00
14.06.2012.
KEMOBOJA-DUBRAVA
d.o.o.
64021574271
9.133,35
Otvoreni postupak
60.528,50
75.660,77
11.05.2012.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
92.027,89
Tehnički pregled vozila za
područje Kutine, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
186.621,53
233.276,94
16.05.2012.
CROATIA-TEHNIČKI
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
117.730,21
Troškovi reprezentacije
Otvoreni postupak
15.000,00
18.750,00
14.06.2012.
ŽITNJAK d d
25435300118
242,87
Tehnički pregled vozila za
područje Zagreba, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
93.955,88
117.444,85
23.05.2012.
AUTO REMETINEC d.d.
12933687795
43.413,51
Ispitivanje strojeva s
povećanom opasnošću,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.954,00
121.192,50
14.05.2012.
ENERGOATEST ZAŠTITA
d.o.o.
67546770608
33.820,25
Košnja i malčiranje u park
šumama Grada zagreba,
Ostale usluge (materijalne),
UŠP ZAGREB, 85000,00
Otvoreni postupak
36.700,00
45.875,00
17.09.2012.
POLJO-PROM, trgovina i
usluge
22277452223
15.750,00
Otvoreni postupak
56.439,70
70.549,64
05.06.2012.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
95243482140
32.834,67
Otvoreni postupak
275.715,25
344.644,06
11.06.2012.
"AP SERVISI"
41901835585
37.250,55
Otvoreni postupak
101.565,90
126.957,38
11.06.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
38.307,92
Otvoreni postupak
102.277,12
127.846,41
04.07.2012.
RASCO d.o.o.
12710048305
61.774,81
Piljenje trupaca za područje
Zagreba, Ostale usluge
održav.sred.za rad
Roba široke potrošnje,
Troškovi reprezentacije
Servis i popravak
hidrauličnih cilindara, Usluge
tekućeg održav.sred.za rad
Materijal za čišćenjeodržavanje
Materijal za izradu VT
crijeva, Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Sredstva za čišćenje i
održavanje higijene,
Materijal za čišćenjeodržavanje
Servis i popravak vozila sa
ugradnjom rezervnih
dijelova za područje Kutine,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Rezervni dijelovi za vozila,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Dijelovi za Seppi sitnilice,
Ostale usluge održav.sred.za
rad
519.994,00
649.992,50
225.953,38
105/116
Otvoreni postupak
86.947,00
108.683,75
04.07.2012.
TEHNIČAR-COPYSERVIS
d.o.o. za proizvodnju,
održavanje, popravak i
trgovinu na veliko i malo
uredskih i knjigovodstvenih
strojeva i računalnih sustava
Otvoreni postupak
212.000,00
265.000,00
18.07.2012.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
75.193,75
Otvoreni postupak
28.700,00
35.875,00
11.07.2012.
GOLUBOVEČKI
KAMENOLOMI d.o.o.
17144387225
1.564,01
Otvoreni postupak
65.000,00
81.250,00
11.07.2012.
CVIPEK d.o.o.
85500684167
Otvoreni postupak
17.500,00
21.875,00
13.06.2012.
HIDROMEHANIKA d.o.o.
91780298951
17.165,56
Otvoreni postupak
43.500,00
54.375,00
11.07.2012.
KAMENOLOM GORJAK
d.o.o.
70092623710
1.800,14
Otvoreni postupak
140.700,00
175.875,00
11.07.2012.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
123.196,25
Otvoreni postupak
103.500,00
129.375,00
11.07.2012.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
76.935,00
Bagatelna nabava
35.000,00
43.750,00
13.06.2012.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
10.086,54
Otvoreni postupak
117.000,00
146.250,00
11.07.2012.
CVIPEK d.o.o.
85500684167
15.703,37
Otvoreni postupak
97.500,00
121.875,00
11.07.2012.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
1.137,50
Otvoreni postupak
28.700,00
35.875,00
11.07.2012.
GOLUBOVEČKI
KAMENOLOMI d.o.o.
17144387225
12.508,60
Otvoreni postupak
460.800,00
576.000,00
06.09.2012.
HORTINA d.o.o.
Otvoreni postupak
65.705,00
82.131,25
13.06.2012.
VULKAL d.o.o.
90439696130
292,37
Vulkanizerske usluge za
područje Zagreba, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
12.758,00
15.947,50
23.07.2012.
ROBNI CENTAR d.o.o.
52971700497
2.420,55
Vulkanizerske usluge za
područje Kutine, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
20.000,00
25.000,00
13.06.2012.
VULKANIZER MIHALKE
08978721309
9.979,54
Popravak i održavanje
fotokopirnih aparata i
uredske opreme, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Transportne trake za
vagone, Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Kameni materijal Donja
Stubica, Materijal za
održav.šumskih cesta, UŠP
ZAGREB, 713100,00
Kameni materijal Dugo Selo,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Servis i popravak
hidrauluičnih cilindara,
Usluge tekućeg
održav.sred.za rad
Kameni materijal Krapina,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Kameni materijal Kutina,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Kameni materijal Lipovljani,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Materijal za izradu VT
crijeva, Ostale usluge
održav.sred.za rad
Kameni materijal Novoselec,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Kameni materijal Popvača,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
kameni materijal Zlatar,
Materijal za održav.šumskih
cesta, UŠP ZAGREB,
713100,00
Orezivanje suhih i opasnih
grana sa stabala, Sječa i
izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Ostale usluge održav.sred.za
rad
51390945090
11.364,74
45.000,00
106/116
Vulkanizerske usluge za
područje Kutine, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
43.199,10
53.998,90
23.07.2012.
VULKANIZER MIHALKE
08978721309
8.674,59
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Otvoreni postupak
6.336,00
7.920,00
13.06.2012.
62551858503
1.812,50
Vulkanizerske usluge za
područje Velike Gorice,
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
VULKANIZERSKA
ZANATSKA RADNJA IVAN
PEJAK
Otvoreni postupak
19.330,00
24.162,50
23.07.2012.
VULKANIZERSKA
ZANATSKA RADNJA, IVAN
PEJAK
62551858503
10.706,25
Vulkanizerske usluge za
područje Krapine, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
13.980,00
17.475,00
23.07.2012.
AUTOSERVIS MILAN
MUŽAR
46039866950
10.862,50
Vulkanizerske usluge za
područje Novoselca, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
5.260,00
6.575,00
23.07.2012.
AGRO SERVIS
59917051588
2.846,25
Bagatelna nabava
9.360,00
11.700,00
14.11.2012.
"HAIĆ", vl. Nino Haić
14333971466
1.662,50
Otvoreni postupak
172.028,00
215.035,00
20.11.2012.
TITAN CONSTRUCTA d.o.o.
89116114911
211.873,93
Uređenje dvorišta šumarije
Kutina, Parkiralište 160m2
š.Kutina, UŠP ZAGREB,
160000,00
Otvoreni postupak
116.365,00
145.456,25
20.11.2012.
LJILJAN S d.o.o.
32056006555
119.826,98
Dijelovi za motorna vozila,
Ostale usluge održav.sred.za
rad, UŠP ZAGREB,
1766428,00
Otvoreni postupak
90.526,50
113.158,13
26.11.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
9.184,40
Popravak i održavanje vozila
za područje Zagreba, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
106.833,50
133.541,88
26.11.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
20.658,53
Popravak i održavanje vozila
za područje Kutine, Ostale
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
159.783,77
199.729,72
26.11.2012.
"AP SERVISI"
41901835585
8.227,53
Prepokrivanje krovišta
šumarije Popovača, Krovište
i staze š.Popovača, UŠP
ZAGREB, 85000,00
Otvoreni postupak
69.035,00
86.293,75
26.11.2012.
VILICUS d.o.o.
72078514204
Kameni materijal za
održavanje prometnica šuma
šumoposjednika, Materijal
za održav.šumskih cesta,
UŠP ZAGREB, 713100,00
Otvoreni postupak
114.170,00
142.712,50
05.12.2012.
KAMENOLOM GORJAK
d.o.o.
70092623710
Nadzor i loženje
kotlovnicecentralnog
grijanja, Ostale
neproizvodne usluge, UŠP
ZAGREB, 8000,00
Sanacija krovišta upravne
zgrade R.J. Hortikultura,
Sanacija krovišta i uređenje
Hortikultura Zagreb, UŠP
ZAGREB, 220000,00
107/116
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Klanfice
Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Otvoreni postupak
18.500,00
23.125,00
13.06.2012.
TEHNIČAR-COPYSERVIS
d.o.o. za proizvodnju,
održavanje, popravak i
trgovinu na veliko i malo
uredskih i knjigovodstvenih
strojeva i računalnih sustava
Otvoreni postupak
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
19.074,00
23.842,50
13.06.2012.
AGROTEHNA PAZIN
09151336501
30.093,00
37.616,25
30.01.2012.
SERVA
65455106426
36.711,93
51390945090
2.024,82
Servis i popravak automobila
za područje krapine, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.450,00
74.312,50
10.02.2012.
AUTO ZOVAK d.o.o.
54549529724
157.816,36
Usluge održavanja šumskih
cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
164.480,00
205.600,00
15.03.2012.
POLJO-PROM, trgovina i
usluge
22277452223
50.050,00
Otvoreni postupak
40.320,00
50.400,00
08.03.2012.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
109.681,00
Otvoreni postupak
51.273,74
64.092,17
08.03.2012.
CROATIA-TEHNIČKI
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
88.535,94
Otvoreni postupak
27.443,94
34.304,92
08.03.2012.
AUTO MAKSIMIR d.o.o.
96607355815
27.048,76
Otvoreni postupak
594.000,00
742.500,00
02.01.2012.
MMM VUKELIĆ d.o.o.,
26243408865
300.369,55
Otvoreni postupak
51.707,28
64.634,10
03.01.2012.
FILIPOVIĆ RENT-A-CAR
56545429834
95.035,73
80.000,00
100.000,00
15.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
58.320,00
72.900,00
15.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA
I ŠUMARSKE USLUGE
81540147316
62.100,00
77.625,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
21.600,00
27.000,00
18.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA
I ŠUMARSKE USLUGE
81540147316
45.360,00
56.700,00
18.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA
I ŠUMARSKE USLUGE
81540147316
Transportne trake za
vagone, Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
Tehnički pregled vozila za
područje Kutine, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
Tehnički pregled vozila za
područje Zagreba, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo
Piljenje trupaca, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Ostale usluge održav.sred.za
rad
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
ZG-2011-050
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Usluge u šumarstvu,
Privlačenje
Otvoreni postupak
55.000,00
68.750,00
26.06.2012.
FRIZERSKI SALON SMREKA
I ŠUMARSKE USLUGE
81540147316
Usluge u šumarstvu,
Privlačenje
Otvoreni postupak
72.450,00
90.562,50
26.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
Privlačenje
Otvoreni postupak
158.400,00
198.000,00
26.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
55512810108
68454133965
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
120.900,00
151.125,00
12.07.2012.
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
408.450,00
510.562,50
15.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
108/116
Usluge u šumarstvu,
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
264.000,00
330.000,00
15.06.2012.
RADIĆ USLUGE d.o.o.
56677789463
176.150,00
220.187,50
15.06.2012.
RADIĆ USLUGE d.o.o.
56677789463
63.834,00
79.792,50
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83549939779
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
45.869,00
57.336,25
13.07.2012.
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
58.130,00
72.662,50
13.07.2012.
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
55.000,00
68.750,00
12.07.2012.
RADIĆ USLUGE d.o.o.
56677789463
Njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
5.250,00
6.562,50
25.09.2012.
MANDURIĆ d.o.o.
40128057701
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
18.440,28
23.050,35
25.09.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Otvoreni postupak
13.840,20
17.300,25
25.09.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Otvoreni postupak
23.000,00
28.750,00
25.09.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Otvoreni postupak
19.500,00
24.375,00
26.09.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
171.354,00
214.192,50
15.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
94.228,00
117.785,00
15.06.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
18727899508
83.875,00
104.843,75
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
79.378,00
99.222,50
18.06.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
18727899508
101.504,00
126.880,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
79.976,00
99.970,00
18.06.2012.
Čišćenje guštika, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
podizanje ograde, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
sadnja sadnica, Privlačenje,
UŠP ZAGREB, 4400000,00
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
11.040,00
13.800,00
12.07.2012.
sječa i izvlačenje,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
68.760,00
85.950,00
26.09.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
83549939779
83549939779
27.727,87
18727899508
18727899508
18727899508
117.084,00
109/116
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
182.400,00
228.000,00
15.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
202.520,00
253.150,00
15.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
174.730,00
218.412,50
18.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
61.800,00
77.250,00
18.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
194.000,00
242.500,00
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU LESNIK
11864500662
67.200,00
84.000,00
18.06.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
41.856,12
52.320,15
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
35.199,00
43.998,75
18.06.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
UŠP ZAGREB
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
45.470,00
56.837,50
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
42.000,00
52.500,00
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
44.000,00
55.000,00
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
67.558,98
84.448,72
25.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
33.195,90
41.494,88
25.09.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
68.384,00
85.480,00
25.09.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
76.421,80
95.527,25
25.09.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Otvoreni postupak
21.360,00
26.700,00
04.12.2012.
PRIVREDNIK vl.Đevad
Dedukić
72103321831
Otvoreni postupak
6.528,00
8.160,00
04.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Otvoreni postupak
2.980,00
3.725,00
04.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
27.804,00
34.755,00
18.06.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
12.600,00
15.750,00
18.06.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
110/116
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.850,00
52.312,50
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
28.179,00
35.223,75
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
33.112,17
41.390,21
18.06.2012.
ZEC PROMET
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
36.400,00
45.500,00
13.07.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
75.000,00
93.750,00
13.07.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
75.000,00
93.750,00
13.07.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
72.000,00
90.000,00
13.07.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
225.000,00
281.250,00
15.06.2012.
SJEČA-IZVOZ-PRIJEVOZUSLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
149.060,00
186.325,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83549939779
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
62.094,50
77.618,13
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
60.582,00
75.727,50
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
143.100,00
178.875,00
12.07.2012.
SJEČA I IZVOZ - USLUGE U
POLJOPRIVREDI
38737650219
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
37.968,65
47.460,81
25.09.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
33.587,00
41.983,75
25.09.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
36.489,94
45.612,43
25.09.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
19.770,78
24.713,48
25.09.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
Otvoreni postupak
26.960,43
33.700,54
25.09.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
Otvoreni postupak
9.911,82
12.389,78
25.09.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
Otvoreni postupak
16.892,55
21.115,69
25.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
Otvoreni postupak
99.220,00
124.025,00
25.09.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
čišćenje koljika, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
čišćenje goštika, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
čišćenje koljika, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
sadnja sadnica, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
85.211,25
111/116
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
127.685,00
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
99.875,00
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
234.000,00
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Privlačenje
04.12.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
15.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET" DŽEHVA
LJEVAKOVIĆ, GORNJA
JELENSKA, KAMENICA 35 A
24595778068
15.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET" DŽEHVA
LJEVAKOVIĆ, GORNJA
JELENSKA, KAMENICA 35 A
24595778068
159.606,25
18.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET" DŽEHVA
LJEVAKOVIĆ, GORNJA
JELENSKA, KAMENICA 35 A
24595778068
124.843,75
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
94999342303
292.500,00
18.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET" DŽEHVA
LJEVAKOVIĆ, GORNJA
JELENSKA, KAMENICA 35 A
24595778068
30.425,99
38.032,49
18.06.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
Otvoreni postupak
217.828,00
272.285,00
26.06.2012.
SJEČA, IZNOŠENJE I
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET"
24595778068
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
39.480,00
49.350,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83549939779
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
48.216,00
60.270,00
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
51.613,00
64.516,25
13.07.2012.
ŠUMA-PROMET
48932458168
Otvoreni postupak
82.062,00
102.577,50
12.07.2012.
69140817895
Otvoreni postupak
54.870,00
68.587,50
12.07.2012.
Otvoreni postupak
60.000,00
75.000,00
12.07.2012.
Otvoreni postupak
70.400,00
88.000,00
12.07.2012.
Otvoreni postupak
72.000,00
90.000,00
12.07.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
OBRT ZA USLUGE I
TRGOVINU U ŠUMARIJI
Otvoreni postupak
18.390,00
22.987,50
25.09.2012.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
Otvoreni postupak
54.180,00
67.725,00
04.12.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
podizanje ograde, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
29.040,00
128.700,00
133.500,00
36.300,00
160.875,00
166.875,00
69140817895
94999342303
94999342303
94999342303
112/116
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.892,60
32.365,75
04.12.2012.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
Kovač
48932458168
83549939779
14.899,40
18.624,25
04.12.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
52.510,00
65.637,50
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
66307487970
174.600,00
218.250,00
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
66307487970
69.396,00
86.745,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83549939779
11.484,00
14.355,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83549939779
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
41.255,00
51.568,75
13.07.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
83549939779
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
61.495,20
76.869,00
13.07.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
31.752,00
39.690,00
13.07.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
39.000,00
48.750,00
13.07.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Otvoreni postupak
174.800,00
218.500,00
12.07.2012.
06672710312
Otvoreni postupak
29.115,00
36.393,75
04.12.2012.
ŠUMARSKE USLUGE
MIRKO
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
MARJANOVIĆ
374.000,00
467.500,00
15.06.2012.
ŠUMARSKE USLUGE
MIRKO
06672710312
308.070,00
385.087,50
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
295.350,00
369.187,50
18.06.2012.
ŠUMARSKE USLUGE
MIRKO
06672710312
325.865,00
407.331,25
18.06.2012.
ŠUMARSKE USLUGE
MIRKO
06672710312
126.260,00
157.825,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
Otvoreni postupak
61.924,00
77.405,00
12.07.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
Otvoreni postupak
119.780,00
149.725,00
26.09.2012.
ŠUMARSKE USLUGE
MIRKO
06672710312
129.520,00
161.900,00
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
66307487970
89.644,00
112.055,00
15.06.2012.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
66307487970
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje
Sječa i izrada
Sječa i izrada
Sječa i izrada
Sječa i izrada
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
sječa i izvlačenje,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
46063133742
31.605,00
303,75
113/116
Privlačenje
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
DRVOPROMET ANTOLOVIĆ
d.o.o.
Otvoreni postupak
148.570,00
185.712,50
26.06.2012.
Privlačenje
Otvoreni postupak
97.460,00
121.825,00
26.06.2012.
Sječa i izrada
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
81.000,00
101.250,00
18.06.2012.
ZEC PROMET
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
90.625,00
113.281,25
13.07.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
54.611,64
68.264,55
13.07.2012.
ABIES d.o.o.
73296358323
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
40.734,00
50.917,50
13.07.2012.
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
87.000,00
108.750,00
12.07.2012.
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
106.950,00
133.687,50
12.07.2012.
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
90.192,00
112.740,00
25.09.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
POLJOPRIVREDI ANA
44818924068
83549939779
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
66307487970
33.797,72
66307487970
47.547,90
83549939779
55662224406
27.320,95
83549939779
98.130,31
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
76.322,00
95.402,50
25.09.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
Njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
77.666,90
97.083,63
25.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
83549939779
njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje
Privlačenje
Sječa i izrada
Sječa i izrada
Zaštita od biljnih bolesti
97.083,63
Otvoreni postupak
41.269,20
51.586,50
25.09.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠTR
OVIĆA 45
Otvoreni postupak
36.972,00
46.215,00
04.12.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
Otvoreni postupak
24.161,28
30.201,60
04.12.2012.
ŠUMARSTVO I SJEČA
ŠUMA FRKAT
97439740521
169.100,00
211.375,00
15.06.2012.
181.550,00
226.937,50
15.06.2012.
254.140,00
317.675,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
286.400,00
358.000,00
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
154.876,30
330.750,00
413.437,50
18.06.2012.
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
55512810108
19.407,97
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
76.319,10
55512810108
55512810108
114/116
Zaštita od biljnih bolesti
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
200.800,00
251.000,00
18.06.2012.
PROMET JURIĆ
61110830009
133.000,00
166.250,00
18.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
Otvoreni postupak
333.700,00
417.125,00
21.09.2012.
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
18727899508
243.813,58
Otvoreni postupak
262.850,00
328.562,50
21.09.2012.
55662224406
261.579,26
Otvoreni postupak
72.200,00
90.250,00
21.09.2012.
55662224406
66.948,04
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
160.140,00
200.175,00
12.07.2012.
18727899508
157.085,10
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
172.550,00
215.687,50
12.07.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
PILJENJE, IZVLAČENJE
DRVA I TRGOVINA NA
VELIKO
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
10.533,76
sječa i izrada, Privlačenje,
UŠP ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
189.900,00
237.375,00
26.09.2012.
ŠUMARSKE USLUGE
MIRKO
06672710312
Otvoreni postupak
107.800,00
134.750,00
26.09.2012.
ZAJEDNIČKI OBRT ZA
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
55512810108
Otvoreni postupak
14.700,00
18.375,00
04.12.2012.
OIKON d.o.o.
63588853294
219.575,00
274.468,75
15.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
90.080,00
112.600,00
15.06.2012.
38.752,00
48.440,00
15.06.2012.
363.498,00
454.372,50
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
117.813,00
147.266,25
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
142.379,00
177.973,75
18.06.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
34.168,31
119.964,00
149.955,00
18.06.2012.
82099446788
27.472,59
73.480,00
91.850,00
18.06.2012.
82099446788
12.870,01
82099446788
36.596,88
Privlačenje
Sječa i izvlačenje šumarija
Zagreb, Sječa i izrada, UŠP
ZAGREB, 2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Sječa i izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
sječa i izvlačenje,
Privlačenje, UŠP ZAGREB,
4400000,00
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Privlačenje
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
HOPEK-SJEČA,
IZVLAČENJE, PRIJEVOZ I
TRGOVINA DRVOM
82099446788
82099446788
njega, Privlačenje, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
29.277,50
36.596,88
26.09.2012.
BOŠ, Njega mladih
sastojina, UŠP ZAGREB,
4400000,00
Otvoreni postupak
29.460,00
36.825,00
04.12.2012.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
96.000,00
120.000,00
18.06.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT ŠAPINA
83549939779
Privlačenje
66.644,89
174.626,99
115/116
vađenje sadnica, Njega
mladih sastojina, UŠP
ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
120.000,00
150.000,00
25.09.2012.
MANDURIĆ d.o.o.
40128057701
116/116
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
510 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content