close

Enter

Log in using OpenID

16.05.14. Registar odobrenja planova upravljanja medicins…

embedDownload
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
Zdravstvena ustanova
Broj i datum izdavanja
odobrenja
1
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. BEGLUK»
Tekija čikma 9, Sarajevo
Broj:05-23-6182/11 III
18.07.2011.godine
2
POLIKLINIKA «DR BOROVAC»
Tepebašina 4, Sarajevo
Broj:05-23-643/11 III
19.01.2011.godine
3
POLIKLINIKA «CLARUS»
Skenderija 24, Sarajevo
Broj:05-23-3399/11 III
20.07.2011.godine
4
DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
Vrazova 11, Sarajevo
Broj:05-23-3528/11 III
22.02.2011.godine
5
PZU «E STYLE»
Dobojska 16 a, Sarajevo
Broj:05-23-3528/11 III
22.02.2011.godine
6
EUROFARM CENTAR
Butmirska cesta 14, Ilidža
Broj:05-23-151/11 III
14.01.2011.godine
7
POLIKLINIKA «DR. HADŽIOMEROVIĆ»
M. Tita 2, Sarajevo
Broj:05-23-3597/11 III
24.05.2011.godine
8
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU
POMOĆ KANTONA SARAJEVO
Kolodvorska 14, Sarajevo
Broj:05-23-1478/10 III
05.01.2011.godine
RB
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
9
KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITETA SARAJEVO
Bolnička 25, Sarajevo
10
POLIKLINIKA «MEDICUS»
Husrefa Redžića 11, Sarajevo
Broj:05-23-8671/11 III
22.07.2011.godine
Broj:05-23-4732/11 III
Sarajevo,20.06.2011.
11
OPĆA BOLNICA «PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ»
Kranjčevićeva 12, Sarajevo
Broj:05-23-25553/10 III
18.05.2011.godine
12
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 248, Sarajevo
Broj:05-23-461/11 III
19.01.2011.godine
13
KJP «VETERINARSKA STANICA» D.O.O.
Nikole Šopa 41, Sarajevo
Broj:05-23-1257/11 III
15.07.2011.godine
14
ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE
TOKSIKOMANIJE KANTONA SARAJEVO
Bolnička 25, Sarajevo
Broj:05-23-7372/10 III
07.01.2011.godine
15
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KANTONA SARAJEVO
Dr. Mustafe Pintola broj 1, Ilidža
Broj:05-23-14025/10 III
25.02.2011.godine
16
ZAVOD MEDICINU RADA
KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića 2, Sarajevo
Broj:05-23-198/11 III
14.01.2011.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
17
ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU
KANTONA SARAJEVO
Patriotske lige 36, Sarajevo
Broj:05-23-315/11 III
19.01.2011.godine
18
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
Josipa Vancaša 1, Sarajevo
Broj:05-23-1967/11 III
11.03.2011.godine
19
POLIKLINIKA «SVJETLOST»
Dr.Mustafe Pintola 23, Ilidža
Broj:05-23-24757/11 III
09.09.2011.godine
20
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Patriotske lige 36, Sarajevo
Broj:05-23-25540/11 III
28.10.2011.godine
21
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PDS ESTETICA DENTIS»
Bistrik 15, Sarajevo
Broj:05-23-12938/11 III
29.11.2011.godine
22
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«ISLAMOVIĆ DR. NERIM»
Alifakovac 5, Sarajevo
Broj:05-23-12711/11 III
01.12.2011.godine
23
APOTEKA «OAZA ZDRAVLJA»
Dr. Mustafe Pintola bb, Ilidža
Broj:05-23-13458/11 III
12.12.2011.godine
24
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«BIČAKČIĆ»
Titova 7, Sarajevo
Broj: 05-23-178/12 III
25.01.2012.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
25
KANTONALNA JAVNA USTANOVA
«GERONTOLOŠKI CENTAR» SARAJEVO
Aleja Bosne Srebrene 7, Sarajevo
Broj: 05-23-678/12 III
16.04.2012.godine
26
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PIROVIĆ»
Sime Milutinovića 4, Sarajevo
Broj: 05-23-3102/12 III
20.04.2012.godine
27
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
POLIKLINIKA «SUNCE-AGRAM» SARAJEVO
Trg međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo
Broj:05-23-2733/12 III
20.04.2012.godine
28
INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR MAČKIĆ»
Grbavička 52-54, Sarajevo
Broj: 05-23-2794/12 III
16.05.2012.godine
29
PLAVA POLIKLINIKA TUZLA
PODRUŽNICA SARAJEVO
Trg nezavisnosti br.28, Sarajevo
Broj: 05-23-3604 /12 III
16.05.2012.godine
30
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«JELEČ-ISLAMOVIĆ»
Paromlinska 34, Sarajevo
Broj: 05-23-7749/12 III
01.08.2012.godine
31
POLIVALENTNA STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
«DR DŽUBUR»
Ul. Dobrinjska br. 161, Ilidža
Broj: 05-23-23152/12 III
08.08.2012.godine
32
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR HUSKIĆ»
Grbavička br 30, Sarajevo
Broj: 05-23-23157/12 III
08.08.2012.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
33
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«KUNDUKLIJA dr JASMINKA»
Bulevar Branilaca Dobrinje bb, Sarajevo
Broj: 05-23-23151/12 III
08.08.2012.godine
34
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. ELMA MUŠANOVIĆ-HOJKURIĆ»
Paromlinska 40, Sarajevo
Broj: 05-23-23156/12 III
08.08.2012.godine
35
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SADA»
Hamdije Kreševljakovića 61, Sarajevo
Broj: 05-23-7801/12 III
08.08.2012.godine
36
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU
Bolnička 4a, Sarajevo
Broj:05-23-18095/12 III
08.08.2012.godine
37
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TOPALOVIĆ dr FIKRETA»
Ferhadija 10/a, Sarajevo
Broj: 05-23-23151/12 III
08.08.2012.godine
38
APOTEKA «UNA LIJEK»
Envera Šehovića 8, Sarajevo
Broj: 05-23-6984 /12 III
08.08.2012.godine.
39
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«KENZZO»
Bolnička br. 9, Sarajevo
Broj: 05-23-23318/12 III
10.08.2012.godine
40
ZDRAVSTVENA USTANOVA - POLIKLINIKA
«MIMO MEDICAL»
Azize Šaćirbegović 80, Sarajevo
Broj: 05-23-6975/12 III
10.09.2012.godine
41
POLIKLINIKA «ATRIJUM»
Džemala Bijedića 185, Sarajevo
Broj:05-23-9485/12 III
28.09.2012.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
42
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«FERHATBEGOVIĆ DR. FAHRUDIN»
Braće Begić 3, Sarajevo
Broj:05-23-26475/12 III
15.10.2012.godine
43
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA
ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE
«DEMIROVIĆ»
Bjelave 70, Sarajevo
Broj:05-23-26710/12 III
19.09.2012.godine
44
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA
ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE
DR.HARIDŽA ŠEHOVIĆ-FOČO
Dženetića čikma 10, Sarajevo
Broj:05-23-26227/12 III
22.10.2012.godine
45
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SAFIR»
Ložionička br. 7, Sarajevo
Broj:05-23-26421/12 III
24.10.2012.godine
46
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. SJENAR»
Kobilja Glava 22/II, Vogošća
Broj:05-23-10567/12 III
01.11.2012.godine
47
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. IMŠIROVIĆ»
Branilaca Vijenca bb, Vogošća
Broj:05-23-10568/12 III
01.11.2012.godine
48
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SELIMADŽOVIĆ DR. DIJANA»
Azize Šaćirbegović 80A, Sarajevo
Broj:05-23-26776/12 III
02.11.2012.godine
49
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SELIMBEGOVIĆ»
Mula Mustafe Bašeskije 1, Sarajevo
Broj:05-23-27526/12 III
06.11.2012.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
50
USZ «DOM VITALIS»
Velika aleja 28, Ilidža
05-23-26997/12 III
08.11.2012.godine
51
PZU APOTEKA «PHARMAMED»
PC 96 FIS VITEZ, Vitez
Broj:05-23-27414/12 III
08.11.2012.godine
52
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
VL.GUSKA JASMINKA
Barska br. 34-a, Otes, Ilidža
Broj:05-23-9848/12 III
15.11.2012.godine
53
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«HRAPOVIĆ»
Trg heroja 39, Sarajevo
Broj:05-23-26858/12 III
16.11.2012.godine
54
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. AGIĆ»
Herceg Stjepana 4, Sarajevo
Broj:05-23-26606/12 III
30.11.2012.godine
55
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
«DENIDA APOTEKE»
Trg međunarodnog prijateljstva 18, Sarajevo
Broj:05-23-11472/12 III
30.11.2012.godine
56
APOTEKA «DIJA SAN»
Envera Šehovića 54, Sarajevo
Broj:05-23-12038/12 III
05.12.2012.godine
57
APOTEKE SARAJEVO
SH Muvekita 11, Sarajevo
Broj:05-23-10579/12 III
10.12.2012.godine
58
APOTEKA «OAZA ZDRAVLJA»
Dr. Mustafe Pintola b.b.
Ilidža
Broj: 05-23-12339/12 III
19.12.2012.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
59
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PROF. KOBAŠLIJA»
Hamdije Čemerlića 47, Sarajevo
Broj: 05-23-12887/12 III
28.12.2012.godine
60
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Vl.dr.Ahmetašević Edina
Behdžeta Mutevelića 22, Sarajevo
Broj: 05-23-13019/12 III
28.12.2012.godine
61
APOTEKA «REVITA»
Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo
Broj: 05-23-13234/12 III
17.01.2013.godine
62
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. AVDAGIĆ»
Jošanička 33
Vogošća
Broj: 05-23-13110/12 III
29.01.2013.godine
63
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. IBRAHIM ASSAAD»
Ibrahima Ljubovića 48
Ilidža
Broj: 05-23-1457/13 III
28.02.2013.godine
64
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. ALMA PUTEŠ»
Ul. Stupska A2-B16
Ilidža
Broj: 05-23-3181/13 III
28.02.2013.godine
65
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«E&O»
Ul. Francuske revolucije 82
Ilidža
Broj: 05-23-3873/13 III
28.02.2013.godine
66
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
Josipa Vancaša 1, Sarajevo
Broj: 05-23-5842/13 III
18.03.2013.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
67
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SMILE DENT»
Fra Anđela Zvizdovića 4
Sarajevo
Broj: 05-23-5858/13 III
18.03.2013.godine
68
PZU APOTEKA «MIMA»
Željeznička br.4 Pazarić
Hadžići
Broj: 05-23-6042/13 III
18.03.2013.godine
69
PZU POLIKLINIKA «DR. ODOBAŠIĆ»
Omladinskih radnih brigada 8/I
Dobrinja II
Sarajevo
Broj: 05-23-18599/12 III
19.03.2013.godine
70
APOTEKA «SAN-DI»
Stara cesta do br.7
Semizovac - Vogošća
Broj:05-23-3161/13 III
20.03.2013.godine
71
PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA
«DR. AVDIJA BAŠIĆ»
A. B. Šimića 23
Sarajevo
Broj:05-23-4638/13 III
25.03.2013.godine
72
J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 248
Sarajevo
Broj:05-23-920/13 III
12.04.2013.godine
73
PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA
«DR. AVDIJA BAŠIĆ»
A. B. Šimića 23
Sarajevo
Broj:05-23-4638/13 III
25.03.2013.godine
74
OPĆA BOLNICA «PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ»
Kranjčevićeva 12
Sarajevo
Broj: 05-23-17096/13 III
25.06.2013.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
75
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. SADETA ŠABANOVIĆ-ŠUKURICA»
Francuske revolucije br.111
Ilidža
Broj:05-23-15960/13 III
08.07.2013.godine
76
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«3D»
Radićeva 15
Sarajevo
Broj: 05-23-11506 /12 III
06.08.2013.godine
77
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«AMDENTA»
Azize Šaćirbegović bb
Sarajevo
Broj: 05-23-26420 /12 III
12.08.2013.godine
78
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«BASARIĆ DR. IBRAHIM»
M.Mustafe Bašeskije 29
Sarajevo
Broj: 05-23-12557 /12 III
12.08.2013.godine
79
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DENTAL CENTAR DR. REDŽIĆ»
Ul. Šipska bb
Sarajevo
Broj: 05-23-11250/12 III
12.08.2013.godine
80
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DENTA S»
Branilaca Sarajeva 12
Sarajevo
Broj: 05-23-26705 /12 III
12.08.2013.godine
81
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. AMRA GARIBOVIĆ»
Hasana Brkića bb
Sarajevo
Broj: 05-23-27281-5/12 III
12.08.2013.godine
82
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. KADRIĆ-BERKOVAC MIRHA»
Vratnik Mejdan 31
Sarajevo
Broj:05-23-26595/12 III
12.08.2013.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
83
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. NADA MAHMUTOVIĆ»
Ul. Šipska bb
Sarajevo
Broj: 05-23-27281-6/12 III
12.08.2013.godine
84
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. DENIS MALIĆEVIĆ»
Ul. Osik 15
Osijek – Ilidža
Broj: 05-23-11928 /12 III
12.08.2013.godine
85
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. NEVZETA PEHILJ»
Trg Oteškog bataljona 59
Ilidža
Broj: 05-23-27281-2/12 III
12.08.2013.godine
86
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«HELIO»
Hamdije Kapidžića 11
Sarajevo
Broj: 05-23-26976 /12 III
12.08.2013.godine
87
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«ROŽAJAC DR. RUŽDIJA»
Trg međunarodnog prijateljstva br.1
Sarajevo
Broj: 05-23- 27281-3/12 III
12.08.2013.godine
88
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TAFI DR. MUHAMED»
Adema Buće 56
Sarajevo
Broj: 05-23-11251 /12 III
12.08.2013.godine
89
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TERMIZ DR. AIDA»
P.O. Zvijezda br.3
Vogošća
Broj: 05-23-11323/12 III
12.08.2013.godine
90
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«ZINA-DENT»
Grbavička bb
Sarajevo
Broj: 05-23-12170/12 III
12.08.2013.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
91
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. INDIRA LOGO-ČOLAKOVIĆ»
Ferde Hauptmana br. 7
Sarajevo
Broj: 05-23-10256/12 III
04.09.2013.godine
92
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«BUŠATLIĆ DR. ALMA»
Mehmeda Handžića 9
Sarajevo
Broj: 05-23-1165/13 III
10.10.2013.godine
93
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PAŠOVIĆ»
Envera Šehovića 40
Sarajevo
Broj: 05-23-11392/12 III
21.10.2013.godine
94
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. VEJSILOVIĆ»
Jukićeva 134
Sarajevo
Broj: 05-23-6096/13 III
11.11.2013.godine
95
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
Kolodvorska br. 10
Sarajevo
Broj: 05-23-10813/13 III
15.11.2013.godine
96
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA
«DR. GAZIĆ»
Džemala Bijedića 29
Sarajevo
Broj: 05-23-12455/13 III
19.11.2013.godine
97
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića 2
Sarajevo
Broj: 05-23-12612/13 III
22.11.2013.godine
98
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«BEJTOVIĆ»
Branislava Nušića 166
Sarajevo
Broj: 05-23-10827/13 III
03.12.2013.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
99
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
«DONNA»
Obala Kulina Bana br. 5
Sarajevo
Broj: 05-23-12673/13 III
Sarajevo,12.12.2013.godine
100
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«Dr Dino Ciljević»
Obala Kulina Bana br. 5
Sarajevo
Broj: 05-23-13358/13 III
Sarajevo,12.12.2013.godine
101
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. SENADETA OMERBAŠIĆ»
Grbavička bb
Sarajevo
Broj: 05-23-12194/12 III
Sarajevo,16.12.2013.godine
102
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. ANELA HARDAGA-MUZUROVIĆ»
Trg solidarnosti 23
Sarajevo
Broj: 05-23-12766/13 III
Sarajevo,17.12.2013.godine
103
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«ALMA DR. JAŠAREVIĆ»
Braće Halać 23
Vogošća
Broj: 05-23-654/14 III
Sarajevo,03.02.2014.godine
104
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
«QUICK SMILE»
Zmaja od Bosne 7/6
Sarajevo
Broj: 05-23-1187/14 III
Sarajevo,04.02.2014.godine
105
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA HITNU
MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
Kolodvorska 14
Sarajevo
Broj: 05-23-13494/13 III
Sarajevo,04.02.2014.godine
106
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
POLIKLINIKA «MOJA KLINIKA» SARAJEVO
Tešanjska 24a
Sarajevo
Broj: 05-23-1359/14 III
Sarajevo,04.02.2014.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM
na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine
Federacije BiH» broj 77/08)
107
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
OFTALMOLOŠKA POLIKLINIKA «OKO» DR.
KARČIĆ
Bihaćka bb
Sarajevo
Broj: 05-23-4511/14 III
Sarajevo,10.03.2014.godine
108
JU «DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO»
Vrazova 11
Sarajevo
Broj: 05-23-4543/14 III
Sarajevo,28.03.2014.godine
109
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
«POLIKLINIKA DR. KOZARIĆ»
Radićeva 15
Sarajevo
Broj: 05-23-2932/14 III
Sarajevo,09.04.2014.godine
110
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
VL. DR ZINAIDA HARAČIĆ
Džemala Bijedića 46
Sarajevo
Broj: 05-23-5884/14 III
Sarajevo,16.04.2014.godine
111
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. A AL-TAWIL»
Olimpijska 4
Sarajevo
Broj: 05-23-7654/14 III
Sarajevo,28.04.2014.godine
112
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. JASNA MUFTIĆ»
Hakije Kulenovića 22
Sarajevo
Broj: 05-23-3078/14 III
Sarajevo,05.05.2014.godine
113
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TOP DENT»
Adema Buće 54
Sarajevo
Broj: 05-23-3079/14 III
Sarajevo,05.05.2014.godine
114
KANTONALNA JAVNA USTANOVA
“GERONTOLOŠKI CENTAR” SARAJEVO
Aleja Bosne Srebrene 7
Sarajevo
Broj: 05-23-13882/14 III
Sarajevo,14.05.2014.godine
16.05.2014.godine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content