Εγκαταστάσεις /Κεντρική `Εκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4

Εγκαταστάσεις /Κεντρική 'Εκθεση
Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα, Αττικής,
6ο χλµ Θεσσαλονίκης - Αθηνών,
Τηλ. 210 489 8605, 8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση)
570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Fax. 210 489 8500-10,
Τηλ. 2310 790330, Fax. 2310 753416
email: [email protected], [email protected]
www.etem.gr
International
Certifications
Το προϊόν έχει ελεγχθεί και κατηγοριοποιηθεί
βάσει των κάτωθι προτύπων:
Όλα τα σχέδια είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου µπορεί να µην αναπαριστούν µε ακρίβεια το φυσικό προϊόν.
Προφίλ, λαβές και εξαρτήµατα δεν περιλαµβάνονται και πωλούνται ξεχωριστά.
σελίδες 6-39
Inox
Panels
Παραδοσιακά
σελίδες 40-65
Panels
Πρεσαριστά
σελίδες 66-117
Panels
Χρώµατα
σελίδες 117-119
Inox
Panels
ET820560
Σχέδιο ένα τζάµι αµµοβολής µε διακοσµητικά Inox
6
7
Inox Panels
ET820559
Σχέδιο ένα τζάµι pave µε διακοσµητικό Inοχ
ET820518
Σχέδιο δυο τζάµια ριγέ αµµοβολής
∆ιαστάσεις
ET820519
Σχέδιο δυο τζάµια pave
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820558
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικό Inοχ
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
8
9
Inox Panels
ET820500
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
ET820501
Σχέδιο τζάµι αµµοβολής µε σχέδιο
ET820503
Σχέδιο τζάµι αµµοβολής µε σχέδιο
ET820504
Σχέδιο τζάµι ριγέ
ET820502
Σχέδιο τζάµι αµµοβολής µε σχέδιο
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
10 11
Inox Panels
ET820507
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
ET820506
Σχέδιο τέσσερα τζάµια pave
∆ιαστάσεις
ET820508
Σχέδιο πέντε τζάµια pave
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820505
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
12 13
Inox Panels
ET820509
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
ET820510
Σχέδιο τζάµι pave
ET820511
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
∆ιαστάσεις
ET820512
Σχέδιο τζάµια pave
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
14 15
Inox Panels
ET820513
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
ET820515
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
∆ιαστάσεις
ET820516
Σχέδιο τζάµια pave
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820514
Σχέδιο τζάµια pave
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
16 17
Inox Panels
ET820520
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
ET820522
Σχέδιο οκτώ τζάµια ριγέ
ET820523
Σχέδιο τέσσερα τζάµια pave
∆ιαστάσεις
ET820524
Σχέδιο τέσσερα τζάµια ριγέ
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
18 19
Inox Panels
ET820526
Σχέδιο τζάµι pave
ET820527
Σχέδιο τζάµι ριγέ
∆ιαστάσεις
ET820528
Σχέδιο τζάµι fusing µπλε
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820525
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
20 21
Inox Panels
ET820530
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
ET820531
Σχέδιο πέντε τζάµια pave
ET820532
Σχέδιο τυφλό χωρίς τζάµι
∆ιαστάσεις
ET820534
Σχέδιο τζάµια ριγέ
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολογιο.
Χρωµατολόγιο ξύλου
Inox
Panels
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
22 23
Inox Panels
ET820546
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
ET820539
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
∆ιαστάσεις
ET820540
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820538
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
24 25
Inox Panels
ET820541
Σχέδιο µε τζάµια pave
ET820544
Σχέδιο µε τζάµια pave
ET820542
Σχέδιο µε τζάµια fusing
∆ιαστάσεις
ET820543
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
26 27
Inox Panels
ET820548
Σχέδιο ένα τζάµι pave µε διακοσµητικά Inοχ
ET820549
Σχέδιο ένα τζάµι αµµοβολής µε διακοσµητικά Inοχ
∆ιαστάσεις
ET820547
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820545
Σχέδιο µε τζάµια fusing
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
28 29
Inox Panels
ET820551
Σχέδιο ένα τζάµι pave µε διακοσµητικά Inοχ
ET820561
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικό Inοχ
∆ιαστάσεις
ET820562
Σχέδιο ένα τζάµι pave µε διακοσµητικό Inοχ
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820550
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
30 31
Inox Panels
ET820553
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
ET820554
Σχέδιο ένα τζάµι pave µε διακοσµητικό Inοχ
ET820556
Σχέδιο τυφλό δύο όψεων µε διακοσµητικό Inοχ
ET820557
Σχέδιο ένα τζάµι pave µε διακοσµητικό Inοχ
ET820555
Σχέδιο ένα τζάµι αµµοβολής µε διακοσµητικό Inοχ
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820553
Σχέδιο τυφλό δύο όψεων µε διακοσµητικά Inοχ
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
32 33
Inox Panels
ET820565
Σχέδιο έξι τζάµια pave µε διακοσµητικά Inοχ
ET820566
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε πέντε διακοσµητικά Inοχ
∆ιαστάσεις
ET820567
Σχέδιο πέντε τζάµια pave µε διακοσµητικά Inοχ
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820564
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων µε έξι διακοσµητικά Inοχ
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
34 35
Inox Panels
ET820572
Σχέδιο τέσσερα τζάµια fusing καφέ
ET820574 Σχέδιο οκτώ τζάµια pave
ET820574
Σχέδιο οκτώ τζάµια pave
ET820529
Σχέδιο τέσερα τζάµια fusing καφέ
ET820533
Σχέδιο δεκαέξι τζάµια pave
ET820521 Σχέδιο οκτώ τζάµια pave
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
36 37
Παραδοσιακά
Panels
ET820734
Σχέδιο δυο τζάµια ρυζάκι µε κάγκελο δίχτυ
ET820749
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο δίχτυ
38 39
Παραδοσιακά
ET820700
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
∆ιαστάσεις
ET820701
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο – σχέδιο ρόµβοι
ET820737
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο – σχέδιο ρόµβοι
ET820736
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
ET820702
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
Panels
ET820738
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
40 41
Παραδοσιακά
ET820704
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο κίονες
ET820705
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο δίχτυ
ET820740
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο κίονες
ET820703
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
Panels
ET820739
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
ET820741
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο δίχτυ
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
42 43
Παραδοσιακά
ET820709
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
∆ιαστάσεις
ET820706
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
ET820736
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
ET820739
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
ET820707
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
Panels
ET820737
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
44 45
Παραδοσιακά
ET820710
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο κίονες
ET820708
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
ET820740
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο κίονες
ET820711
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο δίχτυ
Panels
ET820741
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο δίχτυ
ET820738
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
46 47
Παραδοσιακά
ET820712
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
∆ιαστάσεις
ET820714
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
ET820738
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
ET820736
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
ET820713
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
Panels
ET820737
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
48 49
Παραδοσιακά
ET820715
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
ET820716
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο κίονες
ET820739
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
ET820717
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο δίχτυ
Panels
ET820741
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο δίχτυ
ET820740
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο κίονες
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
50 51
Παραδοσιακά
ET820719
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
∆ιαστάσεις
ET820721
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
ET820745
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο πεταλούδα
ET820743
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
Panels
ET820718
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
52 53
Παραδοσιακά
ET820720
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
ET820744
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο µαργαρίτα
ET820722
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο κίονες
∆ιαστάσεις
Panels
ET820723
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο δίχτυ
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
54 55
Παραδοσιακά
ET820729
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο δίχτυ
ET820747
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο δίχτυ
∆ιαστάσεις
ET820728
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο κίονες
ET820725
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
Panels
ET820743
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο
– σχέδιο ρόµβοι
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820746
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο κίονες
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
56 57
Παραδοσιακά
ET820724
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
∆ιαστάσεις
Panels
ET820726
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο – σχέδιο µαργαρίτα
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820727
Σχέδιο τζάµι ρυζάκι κάγκελο – σχέδιο πεταλούδα
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
58 59
Παραδοσιακά
ET820731
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο χιαστί
∆ιαστάσεις
Panels
ET820730
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820732
Σχέδιο τρία τζάµια ρυζάκι µε κάγκελο χιαστί
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
60 61
Παραδοσιακά
ET820734
Σχέδιο δυο τζάµια ρυζάκι - κάγκελο δίχτυ
ET820749
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι – κάγκελο δίχτυ
ET820733
Σχέδιο χωρίς τζάµια – διπλής όψης
∆ιαστάσεις
Panels
ET820735
Σχέδιο δυο τζάµια ρυζάκι
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
62 63
Πρεσσαριστά
Panels
ET820117
Σχέδιο τρία τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο χιαστί
64 65
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820001
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820002
Σχέδιο πέντε τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό σταυρό
ET820006
Σχέδιο εννέα τζάµια αµµοβολή αστέρι διάφανο
ET820007
Σχέδιο πέντε τζάµια
δέλτα µατ καϊτι χρυσό χιαστί
ET820332
Σχέδιο τρία τζάµια
δέλτα µατ καϊτι χρυσό χιαστί
ET820005
Σχέδιο πέντε τζάµια αµµοβολή αστέρι διάφανο
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
66 67
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820011
Σχέδιο έξι τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό χιαστί
ET820012
Σχέδιο δέκα τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό χιαστί
∆ιαστάσεις
ET820013
Σχέδιο έξι τζάµια σκέτο δέλτα µατ
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820009
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
68 69
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820014
Σχέδιο δέκα τζάµια σκέτο δέλτα µατ
ET820015
Σχέδιο έξι τζάµια αµµοβολή αστέρι
ET820336
Σχέδιο τρία τζάµια αµµοβολή αστέρι
ET820016
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιαστάσεις
ET820017
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
70 71
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820019
Σχέδιο πέντε τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό
ET820020
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι χρυσό
∆ιαστάσεις
ET820021
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό
ET820322
Σχέδιο δυο τζάµια δέλτα µατ
καϊτι χρυσό σταυρό
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820018
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
72 73
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820022
Σχέδιο τρία τζάµια βιτρώ κόκκινο κρίνο
ET820023
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ κάγκελο
ET820024
Σχέδιο τρία τζάµια σκέτα δέλτα µατ
ET820025
Σχέδιο τρία τζάµια µολυβί βιτρώ
ET820027
Σχέδιο τρία τζάµια µολυβί βιτρώ
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
74 75
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820029
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό σταυρό
ET820030
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό ρόµβο
∆ιαστάσεις
ET820031
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ
καϊτι χρυσό ρόµβο
ET820307
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ
καϊτι χρυσό ρόµβο
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820028
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
76 77
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820032
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι χρυσό κυκλικό
ET820033
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό κυκλικό
ET820034
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ κάγκελo
∆ιαστάσεις
ET820036
Σχέδιο ένα τζάµι µολυβί βιτρώ αµµοβολή
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
78 79
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820038
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820040
Σχέδιο δυο τζάµια δέλτα µατ κάγκελο
∆ιαστάσεις
ET820041
Σχέδιο δυο τζάµια αµµοβολή αστερίες 3α
ET820313
Σχέδιο ένα τζάµι αµµοβολή αστερίας 3α
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820039
Σχέδιο δυο τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό ρόµβο
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
80 81
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820051
Σχέδιο δυο τζάµια µολυβί βιτρώ
ET820049
Σχέδιο δυο τζάµια αµµοβολή
αστέρι διάφανο
ET820303
Σχέδιο ένα τζάµι αµµοβολή
αστερίας κάθετος
ET820053
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιαστάσεις
ET820055
Σχέδιο τέσσερα τζάµια σκέτο δέλτα µατ
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
82 83
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820059
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό ρόµβος
ET820062
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό χιαστί
∆ιαστάσεις
ET820063
Σχέδιο τρία τζάµια αµµοβολή αστέριας διάφανος
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820057
Σχέδιο ένα τζάµι αµµοβολή αστερίες 3α
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
84 85
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820065
Σχέδιο δυο τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό σταυρό
ET820066
Σχέδιο δυο τζάµια δέλτα µατ κάγκελο
ET820064
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820068
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ µισοφέγγαρο καϊτι χρυσό
ET820061
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
86 87
Classic
Classic
Πρεσσαριστά Panels
ET820071
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ
ET820073
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό
∆ιαστάσεις
ET820074
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό
ET820346
Σχέδιο δυο τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820070
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
88 89
Classic
Traditional
Πρεσσαριστά Panels
ET820075
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι χρυσό
ET820076
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό
ET820099
Σχέδιο τζάµι δέλτα µατ µε κάγκελο
∆ιαστάσεις
ET820100
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
90 91
Traditional
Traditional
Πρεσσαριστά Panels
ET820107
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο παγώνι
∆ιαστάσεις
ET820106
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο κίονες
ET820103
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820352
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο κίονες
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
92 93
Traditional
Traditional
Πρεσσαριστά Panels
ET820108
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820111
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο κίονες
∆ιαστάσεις
ET820112
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο παγώνι
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820109
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο ρόµβο
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
94 95
Traditional
Traditional
Πρεσσαριστά Panels
ET820113
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820115
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ
ET820116
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι µε κάγκελο χιαστί
∆ιαστάσεις
ET820117
Σχέδιο τρία τζάµια ρυζάκι µε κάγκελο χιαστί
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
96 97
Traditional
Traditional
Πρεσσαριστά Panels
ET820118
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820121
Σχέδιο δυο τζάµια ρυζάκι µε κάγκελο κίονες
∆ιαστάσεις
ET820122
Σχέδιο δυο τζάµια ρυζάκι µε κάγκελο παγώνι
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820120
Σχέδιο δυο τζάµια ρυζάκι µε κάγκελο πεταλούδα
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
98 99
Traditional
Traditional
Πρεσσαριστά Panels
ET820119
Σχέδιο δυο τζάµια ρυζάκι
µε κάγκελο ρόµβος
ET820350
Σχέδιο ένα τζάµι ρυζάκι
µε κάγκελο ρόµβο
ET820123
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιαστάσεις
ET820125
Σχέδιο ένα τζάµι κάγκελο
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
100 101
Linear
Linear
Πρεσσαριστά Panels
ET820147
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820148
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιαστάσεις
ET820149
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820146
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
102 103
Linear
Linear
Πρεσσαριστά Panels
ET820150
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820152
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιαστάσεις
ET820153
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820151
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
104 105
Narrow*
Narrow*
Πρεσσαριστά Panels
ET820173
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820174
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό
ET820175
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι χρυσό
ET820177
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
*ειδικά στενά σχέδια
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
106 107
Narrow*
Narrow*
Πρεσσαριστά Panels
ET820178
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό
ET820180
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι χρυσό
ET820181
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό
*ειδικά στενά σχέδια
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820179
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι λευκό
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
108 109
Narrow*
Narrow*
Πρεσσαριστά Panels
ET820184
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820185
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό ρόµβος
ET820186
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ κάγκελο
ET820187
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
Άµεσα διαθέσιµο
*ειδικά στενά σχέδια
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
110 111
Narrow*
Narrow*
Πρεσσαριστά Panels
ET820188
Σχέδιο τρία τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό χιαστί
ET820197
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820199
Σχέδιο δυο τζάµια δέλτα µατ καϊτι χρυσό σταυρό
*ειδικά στενά σχέδια
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820189
Σχέδιο τρία τζάµια σκέτο δέλτα µατ
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
112 113
Narrow*
Narrow*
Πρεσσαριστά Panels
ET820191
Σχέδιο τζάµι δέλτα µατ
ET820192
Σχέδιο τζάµι δέλτα µατ µε κάγκελο
*ειδικά στενά σχέδια
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
ET820190
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
114 115
Narrow*
Narrow*
Πρεσσαριστά Panels
ET820194
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820195
Σχέδιο ένα τζάµι δέλτα µατ καϊτι χρυσό ρόµβος
ET820201
Σχέδιο τυφλό δυο όψεων
ET820204
Σχέδιο τζάµι δέλτα µατ καϊτι λευκό σταυρός
*ειδικά στενά σχέδια
∆ιαστάσεις
Χρωµατολόγιο ξύλου
∆ιατίθενται σε όλες τις
κατηγορίες των χρωµάτων
της ΕΤΕΜ. Συµβουλευτείτε
το χρωµατολόγιο.
116 117
Xρώµατα
Σηµείωση:
Τα χρώµατα όπως εµφανίζονται σε αυτό το χρωµατολόγιο, µπορεί να διαφέρουν από τα πραγµατικά χρώµατα λόγω απόδοσης της εκτύπωσης.
Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωµάτων, παρακαλούµε ζητήστε δείγµατα.
RAL
METALLIC
6005
Moss green
510
Sahara sky
602
Sahara caravan
PP 101/9023
Dark grey
7044
Silk grey
RAL mat
6009
Fir green
SPECIAL
513
Sahara flame
522
Sahara shade
WHITE
B01
PP 101/1035
Beige
RAL
3005
Wine red
6005
Moss green
7016
Tarpaulin grey
8007
Fawn brown
1013
Oyster white
7016
Tarpaulin grey
502
Sahara grey
514
Sahara sand
602
Cosmos aztec
GREEN
B02
PP 101/1036
Gold
1013
Oyster white
5003
Sapphire blue
6009
Fir green
7037
Dasty grey
8014
Jet black
1015
Light ivory
737
Dasty grey
504
Sahara blue
516
Sahara jade
608
Cosmos aegean
WALNUT
B03
PP 101/5025
Gentian blue
1015
Ligh ivory
5010
Gentian blue
6013
Reed green
7038
Agate grey
9005
Jet black
3004
Purple red
8017
Chocolate brown
505
Sahara green
519
Sahara nomad
7038
Agate grey
CHESTNUT
B04
PP 101/7048
Mouse grey
3002
Carmine red
5014
Pigeon blue
7005
Mouse grey
7040
Window grey
9010
White
5014
Carmine red
9010
White
507
Sahara silver
520
Sahara night
703
Polis Palmyra
Cherry
B05
605
Atlas
118 119