κατέβασμα της εφαρμογής σε μορφή PDF

Κατάλογος
εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων
Panels by ETEM
Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη του εντύπου.
Οι τιµές πώλησης δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Περιεχόµενα:
Πάνελ
Επενδύσεις θωρακισµένων πορτών 1000 x 2180
Πάνελ αλουµινίου - Επίπεδο
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Πάνελ αλουµινίου Inox
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Γραµικά σχέδια
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Παραδοσιακά σχέδια
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Στενά σχέδια
Ταµπλαδάκια
Επεξήγηση συµβόλων:
Το προϊόν είναι άµεσα διαθέσιµο
Είναι γνήσιο εξάρτηµα της ΕΤΕΜ
και προτείνεται από την εταιρεία
Το προϊόν είναι διαθέσιµο κατόπιν παραγγελίας
Anti - Burglar
3 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820001
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820001 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820001.01
Λευκό
92,25 €
ET820001.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820001.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820001.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820001.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820002
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820002 πεντε τζαµια δελτα µατ καϊτι λευκο
Περιγραφή:
σταυρο
ET820002.01
Λευκό
181,75 €
ET820002.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
263,70 €
ET820002.92
Special χρώµατα
270,97 €
ET820002.93
Αποχρώσεις Ral
236,57 €
ET820002.94
Αποχρώσεις Mat
236,57 €
Κωδικός:
ET820005
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820005 πεντε τζαµια αµοβολη αστερι διαφανο
Περιγραφή:
ET820005.01
Λευκό
247,64 €
ET820005.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
339,18 €
ET820005.92
Special χρώµατα
341,14 €
ET820005.93
Αποχρώσεις Ral
306,74 €
ET820005.94
Αποχρώσεις Mat
306,74 €
Κωδικός:
ET820006
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820006 εννεα τζαµια αµοβολη αστερι διαφανο
Περιγραφή:
ET820006.01
Λευκό
310,79 €
ET820006.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
411,51 €
ET820006.92
Special χρώµατα
408,40 €
ET820006.93
Αποχρώσεις Ral
374,00 €
ET820006.94
Αποχρώσεις Mat
374,00 €
Κωδικός:
ET820007
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820007 πεντε τζαµια δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
χιαστι
ET820007.01
Λευκό
181,75 €
ET820007.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
263,70 €
ET820007.92
Special χρώµατα
270,97 €
ET820007.93
Αποχρώσεις Ral
236,57 €
ET820007.94
Αποχρώσεις Mat
236,57 €
4 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820009
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820009 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820009.01
Λευκό
92,25 €
ET820009.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820009.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820009.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820009.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820011
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820011 εξι τζαµια δελτα µατ καϊτι χρυσο χιαστι
Περιγραφή:
ET820011.01
Λευκό
186,14 €
ET820011.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
268,73 €
ET820011.92
Special χρώµατα
275,65 €
ET820011.93
Αποχρώσεις Ral
241,25 €
ET820011.94
Αποχρώσεις Mat
241,25 €
Κωδικός:
ET820012
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820012 δεκα τζαµια δελτα µατ καϊτι λευκο χιαστι
Περιγραφή:
ET820012.01
Λευκό
217,99 €
ET820012.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
305,21 €
ET820012.92
Special χρώµατα
309,57 €
ET820012.93
Αποχρώσεις Ral
275,17 €
ET820012.94
Αποχρώσεις Mat
275,17 €
Κωδικός:
ET820013
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820013 εξι τζαµια σκετο δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820013.01
Λευκό
147,16 €
ET820013.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
224,07 €
ET820013.92
Special χρώµατα
234,13 €
ET820013.93
Αποχρώσεις Ral
199,73 €
ET820013.94
Αποχρώσεις Mat
199,73 €
Κωδικός:
ET820014
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820014 δεκα τζαµια σκετο δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820014.01
Λευκό
199,87 €
ET820014.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
284,46 €
ET820014.92
Special χρώµατα
290,27 €
ET820014.93
Αποχρώσεις Ral
255,87 €
ET820014.94
Αποχρώσεις Mat
255,87 €
5 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820015
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820015 εξι τζαµια αµοβολη αστερι
Περιγραφή:
ET820015.01
Λευκό
229,52 €
ET820015.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
318,42 €
ET820015.92
Special χρώµατα
321,85 €
ET820015.93
Αποχρώσεις Ral
287,45 €
ET820015.94
Αποχρώσεις Mat
287,45 €
Κωδικός:
ET820016
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820016 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820016.01
Λευκό
92,25 €
ET820016.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820016.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820016.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820016.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820017
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820017 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ET820017.01
Λευκό
117,51 €
ET820017.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
190,11 €
ET820017.92
Special χρώµατα
202,55 €
ET820017.93
Αποχρώσεις Ral
168,15 €
ET820017.94
Αποχρώσεις Mat
168,15 €
Κωδικός:
ET820018
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820018 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι λευκο
Περιγραφή:
ET820018.01
Λευκό
135,63 €
ET820018.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
210,86 €
ET820018.92
Special χρώµατα
221,85 €
ET820018.93
Αποχρώσεις Ral
187,45 €
ET820018.94
Αποχρώσεις Mat
187,45 €
Κωδικός:
ET820019
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820019 πεντε τζαµια δελτα µατ καϊτι λευκο
Περιγραφή:
ET820019.01
Λευκό
172,97 €
ET820019.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
253,64 €
ET820019.92
Special χρώµατα
261,61 €
ET820019.93
Αποχρώσεις Ral
227,21 €
ET820019.94
Αποχρώσεις Mat
227,21 €
6 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820020
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820020 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820020.01
Λευκό
117,51 €
ET820020.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
190,11 €
ET820020.92
Special χρώµατα
202,55 €
ET820020.93
Αποχρώσεις Ral
168,15 €
ET820020.94
Αποχρώσεις Mat
168,15 €
Κωδικός:
ET820021
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820021 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820021.01
Λευκό
135,63 €
ET820021.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
210,86 €
ET820021.92
Special χρώµατα
221,85 €
ET820021.93
Αποχρώσεις Ral
187,45 €
ET820021.94
Αποχρώσεις Mat
187,45 €
Κωδικός:
ET820022
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820022 τρια τζαµια βιτρο κοκκινο κρινο
Περιγραφή:
ET820022.01
Λευκό
222,39 €
ET820022.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
310,25 €
ET820022.92
Special χρώµατα
314,24 €
ET820022.93
Αποχρώσεις Ral
279,84 €
ET820022.94
Αποχρώσεις Mat
279,84 €
Κωδικός:
ET820023
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820023 τρια τζαµια δελτα µατ καγκελο
Περιγραφή:
ET820023.01
Λευκό
274,55 €
ET820023.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
370,00 €
ET820023.92
Special χρώµατα
369,80 €
ET820023.93
Αποχρώσεις Ral
335,40 €
ET820023.94
Αποχρώσεις Mat
335,40 €
Κωδικός:
ET820024
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820024 τρια τζαµια σκετα δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820024.01
Λευκό
134,53 €
ET820024.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
209,61 €
ET820024.92
Special χρώµατα
220,68 €
ET820024.93
Αποχρώσεις Ral
186,28 €
ET820024.94
Αποχρώσεις Mat
186,28 €
7 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820025
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820025 τρια τζαµια µολυβι βιτρο
Περιγραφή:
ET820025.01
Λευκό
226,23 €
ET820025.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
314,65 €
ET820025.92
Special χρώµατα
318,34 €
ET820025.93
Αποχρώσεις Ral
283,94 €
ET820025.94
Αποχρώσεις Mat
283,94 €
Κωδικός:
ET820027
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820027 τρια τζαµια µολυβι βιτρο
Περιγραφή:
ET820027.01
Λευκό
226,23 €
ET820027.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
314,65 €
ET820027.92
Special χρώµατα
318,34 €
ET820027.93
Αποχρώσεις Ral
283,94 €
ET820027.94
Αποχρώσεις Mat
283,94 €
Κωδικός:
ET820028
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820028 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820028.01
Λευκό
92,25 €
ET820028.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820028.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820028.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820028.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820029
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820029 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο σταυρο
Περιγραφή:
ET820029.01
Λευκό
160,89 €
ET820029.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
239,80 €
ET820029.92
Special χρώµατα
248,75 €
ET820029.93
Αποχρώσεις Ral
214,35 €
ET820029.94
Αποχρώσεις Mat
214,35 €
Κωδικός:
ET820030
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820030 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο ροµβο
Περιγραφή:
ET820030.01
Λευκό
160,89 €
ET820030.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
239,80 €
ET820030.92
Special χρώµατα
248,75 €
ET820030.93
Αποχρώσεις Ral
214,35 €
ET820030.94
Αποχρώσεις Mat
214,35 €
8 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820031
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820031 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο ροµβος
Περιγραφή:
ET820031.01
Λευκό
161,44 €
ET820031.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
240,43 €
ET820031.92
Special χρώµατα
249,33 €
ET820031.93
Αποχρώσεις Ral
214,93 €
ET820031.94
Αποχρώσεις Mat
214,93 €
Κωδικός:
ET820032
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820032 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο κυκλικο
Περιγραφή:
ET820032.01
Λευκό
161,44 €
ET820032.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
240,43 €
ET820032.92
Special χρώµατα
249,33 €
ET820032.93
Αποχρώσεις Ral
214,93 €
ET820032.94
Αποχρώσεις Mat
214,93 €
Κωδικός:
ET820033
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820033 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο κυκλικο
Περιγραφή:
ET820033.01
Λευκό
161,44 €
ET820033.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
240,43 €
ET820033.92
Special χρώµατα
249,33 €
ET820033.93
Αποχρώσεις Ral
214,93 €
ET820033.94
Αποχρώσεις Mat
214,93 €
Κωδικός:
ET820034
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820034 ενα τζαµι δελτα µατ καγκελo
Περιγραφή:
ET820034.01
Λευκό
250,39 €
ET820034.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
342,32 €
ET820034.92
Special χρώµατα
344,07 €
ET820034.93
Αποχρώσεις Ral
309,67 €
ET820034.94
Αποχρώσεις Mat
309,67 €
Κωδικός:
ET820036
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820036 ενα τζαµι µολυβι βιτρο αµοβολη
Περιγραφή:
ET820036.01
Λευκό
283,88 €
ET820036.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
380,69 €
ET820036.92
Special χρώµατα
379,74 €
ET820036.93
Αποχρώσεις Ral
345,34 €
ET820036.94
Αποχρώσεις Mat
345,34 €
9 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820038
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820038 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820038.01
Λευκό
92,25 €
ET820038.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820038.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820038.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820038.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820039
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820039 δυο τζαµια δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ροµβος
ET820039.01
Λευκό
169,67 €
ET820039.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
249,86 €
ET820039.92
Special χρώµατα
258,10 €
ET820039.93
Αποχρώσεις Ral
223,70 €
ET820039.94
Αποχρώσεις Mat
223,70 €
Κωδικός:
ET820040
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820040 δυο τζαµια δελτα µατ καγκελο
Περιγραφή:
ET820040.01
Λευκό
234,47 €
ET820040.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
324,08 €
ET820040.92
Special χρώµατα
327,11 €
ET820040.93
Αποχρώσεις Ral
292,71 €
ET820040.94
Αποχρώσεις Mat
292,71 €
Κωδικός:
ET820041
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820041 δυο τζαµια αµοβολη αστεριες 3α
Περιγραφή:
ET820041.01
Λευκό
210,31 €
ET820041.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
296,41 €
ET820041.92
Special χρώµατα
301,38 €
ET820041.93
Αποχρώσεις Ral
266,98 €
ET820041.94
Αποχρώσεις Mat
266,98 €
Κωδικός:
ET820049
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820049 δυο τζαµια αµοβολη αστερι διαφανο
Περιγραφή:
ET820049.01
Λευκό
235,56 €
ET820049.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
325,34 €
ET820049.92
Special χρώµατα
328,28 €
ET820049.93
Αποχρώσεις Ral
293,88 €
ET820049.94
Αποχρώσεις Mat
293,88 €
10 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820051
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820051 δυο τζαµια µολυβι βιτρο
Περιγραφή:
ET820051.01
Λευκό
210,31 €
ET820051.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
296,41 €
ET820051.92
Special χρώµατα
301,38 €
ET820051.93
Αποχρώσεις Ral
266,98 €
ET820051.94
Αποχρώσεις Mat
266,98 €
Κωδικός:
ET820053
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820053 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820053.01
Λευκό
92,25 €
ET820053.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820053.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820053.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820053.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820055
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820055 τεσσερα τζαµια σκετο δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820055.01
Λευκό
157,59 €
ET820055.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
236,02 €
ET820055.92
Special χρώµατα
245,24 €
ET820055.93
Αποχρώσεις Ral
210,84 €
ET820055.94
Αποχρώσεις Mat
210,84 €
Κωδικός:
ET820056
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820056 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820056.01
Λευκό
92,25 €
ET820056.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820056.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820056.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820056.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820057
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820057 ενα τζαµι αµοβολη αστεριες 3α
Περιγραφή:
ET820057.01
Λευκό
223,48 €
ET820057.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
311,50 €
ET820057.92
Special χρώµατα
315,41 €
ET820057.93
Αποχρώσεις Ral
281,01 €
ET820057.94
Αποχρώσεις Mat
281,01 €
11 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820059
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820059 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο ροµβος
Περιγραφή:
ET820059.01
Λευκό
163,08 €
ET820059.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
242,31 €
ET820059.92
Special χρώµατα
251,09 €
ET820059.93
Αποχρώσεις Ral
216,69 €
ET820059.94
Αποχρώσεις Mat
216,69 €
Κωδικός:
ET820060
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820060 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο ροµβο
Περιγραφή:
ET820060.01
Λευκό
163,08 €
ET820060.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
242,31 €
ET820060.92
Special χρώµατα
251,09 €
ET820060.93
Αποχρώσεις Ral
216,69 €
ET820060.94
Αποχρώσεις Mat
216,69 €
Κωδικός:
ET820061
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820061 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820061.01
Λευκό
92,25 €
ET820061.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820061.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820061.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820061.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820062
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820062 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι χρυσο χιαστι
Περιγραφή:
ET820062.01
Λευκό
165,83 €
ET820062.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
245,46 €
ET820062.92
Special χρώµατα
254,01 €
ET820062.93
Αποχρώσεις Ral
219,61 €
ET820062.94
Αποχρώσεις Mat
219,61 €
Κωδικός:
ET820063
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820063 τρια τζαµια αµοβολη αστεριας διαφανος
Περιγραφή:
ET820063.01
Λευκό
226,23 €
ET820063.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
314,65 €
ET820063.92
Special χρώµατα
318,34 €
ET820063.93
Αποχρώσεις Ral
283,94 €
ET820063.94
Αποχρώσεις Mat
283,94 €
12 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820064
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820064 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820064.01
Λευκό
92,25 €
ET820064.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820064.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820064.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820064.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820065
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820065 δυο τζαµια δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
σταυρο
ET820065.01
Λευκό
173,52 €
ET820065.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
254,26 €
ET820065.92
Special χρώµατα
262,20 €
ET820065.93
Αποχρώσεις Ral
227,80 €
ET820065.94
Αποχρώσεις Mat
227,80 €
Κωδικός:
ET820066
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820066 δυο τζαµια δελτα µατ καγκελο
Περιγραφή:
ET820066.01
Λευκό
266,31 €
ET820066.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
360,57 €
ET820066.92
Special χρώµατα
361,03 €
ET820066.93
Αποχρώσεις Ral
326,63 €
ET820066.94
Αποχρώσεις Mat
326,63 €
Κωδικός:
ET820068
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820068 ενα τζαµι δελτα µατ µισοφεγγαρο καϊτι
Περιγραφή:
χρυσο
ET820068.01
Λευκό
171,87 €
ET820068.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
252,38 €
ET820068.92
Special χρώµατα
260,44 €
ET820068.93
Αποχρώσεις Ral
226,04 €
ET820068.94
Αποχρώσεις Mat
226,04 €
Κωδικός:
ET820070
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820070 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820070.01
Λευκό
92,25 €
ET820070.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820070.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820070.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820070.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
13 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Κλασικά σχέδια
Κωδικός:
ET820071
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820071 ενα τζαµι δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820071.01
Λευκό
116,41 €
ET820071.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
188,85 €
ET820071.92
Special χρώµατα
201,38 €
ET820071.93
Αποχρώσεις Ral
166,98 €
ET820071.94
Αποχρώσεις Mat
166,98 €
Κωδικός:
ET820073
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820073 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ET820073.01
Λευκό
117,51 €
ET820073.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
190,11 €
ET820073.92
Special χρώµατα
202,55 €
ET820073.93
Αποχρώσεις Ral
168,15 €
ET820073.94
Αποχρώσεις Mat
168,15 €
Κωδικός:
ET820074
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820074 τρια τζαµια δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ET820074.01
Λευκό
135,63 €
ET820074.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
210,86 €
ET820074.92
Special χρώµατα
221,85 €
ET820074.93
Αποχρώσεις Ral
187,45 €
ET820074.94
Αποχρώσεις Mat
187,45 €
Κωδικός:
ET820075
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820075 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820075.01
Λευκό
117,51 €
ET820075.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
190,11 €
ET820075.92
Special χρώµατα
202,55 €
ET820075.93
Αποχρώσεις Ral
168,15 €
ET820075.94
Αποχρώσεις Mat
168,15 €
Κωδικός:
ET820076
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820076 τρια τζαµια δελτα µατ καιτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820076.01
Λευκό
135,63 €
ET820076.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
210,86 €
ET820076.92
Special χρώµατα
221,85 €
ET820076.93
Αποχρώσεις Ral
187,45 €
ET820076.94
Αποχρώσεις Mat
187,45 €
14 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Παραδοσιακά σχέδια
Κωδικός:
ET820099
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820099 τζαµι δελτα µατ µε καγκελο
Περιγραφή:
ET820099.01
Λευκό
247,10 €
ET820099.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
338,55 €
ET820099.92
Special χρώµατα
340,56 €
ET820099.93
Αποχρώσεις Ral
306,16 €
ET820099.94
Αποχρώσεις Mat
306,16 €
Κωδικός:
ET820100
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820100 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820100.01
Λευκό
92,25 €
ET820100.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820100.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820100.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820100.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820103
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820103 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820103.01
Λευκό
92,25 €
ET820103.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820103.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820103.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820103.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820106
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820106 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο kiones
Περιγραφή:
ET820106.01
Λευκό
214,15 €
ET820106.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
300,81 €
ET820106.92
Special χρώµατα
305,47 €
ET820106.93
Αποχρώσεις Ral
271,07 €
ET820106.94
Αποχρώσεις Mat
271,07 €
Κωδικός:
ET820107
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820107 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο παγωνι
Περιγραφή:
ET820107.01
Λευκό
214,15 €
ET820107.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
300,81 €
ET820107.92
Special χρώµατα
305,47 €
ET820107.93
Αποχρώσεις Ral
271,07 €
ET820107.94
Αποχρώσεις Mat
271,07 €
15 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Παραδοσιακά σχέδια
Κωδικός:
ET820108
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820108 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820108.01
Λευκό
92,25 €
ET820108.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820108.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820108.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820108.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820109
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820109 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο rhomb
Περιγραφή:
ET820109.01
Λευκό
214,15 €
ET820109.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
300,81 €
ET820109.92
Special χρώµατα
305,47 €
ET820109.93
Αποχρώσεις Ral
271,07 €
ET820109.94
Αποχρώσεις Mat
271,07 €
Κωδικός:
ET820111
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820111 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο kiones
Περιγραφή:
ET820111.01
Λευκό
214,15 €
ET820111.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
300,81 €
ET820111.92
Special χρώµατα
305,47 €
ET820111.93
Αποχρώσεις Ral
271,07 €
ET820111.94
Αποχρώσεις Mat
271,07 €
Κωδικός:
ET820112
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820112 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο παγωνι
Περιγραφή:
ET820112.01
Λευκό
214,15 €
ET820112.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
300,81 €
ET820112.92
Special χρώµατα
305,47 €
ET820112.93
Αποχρώσεις Ral
271,07 €
ET820112.94
Αποχρώσεις Mat
271,07 €
Κωδικός:
ET820113
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820113 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820113.01
Λευκό
92,25 €
ET820113.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820113.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820113.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820113.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
16 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Παραδοσιακά σχέδια
Κωδικός:
ET820115
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820115 τρια τζαµια δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820115.01
Λευκό
175,71 €
ET820115.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
256,78 €
ET820115.92
Special χρώµατα
264,54 €
ET820115.93
Αποχρώσεις Ral
230,14 €
ET820115.94
Αποχρώσεις Mat
230,14 €
Κωδικός:
ET820116
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820116 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο χιαστι
Περιγραφή:
ET820116.01
Λευκό
175,71 €
ET820116.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
256,78 €
ET820116.92
Special χρώµατα
264,54 €
ET820116.93
Αποχρώσεις Ral
230,14 €
ET820116.94
Αποχρώσεις Mat
230,14 €
Κωδικός:
ET820117
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820117 τρια τζαµι ρυζακι µε καγκελο χιαστι
Περιγραφή:
ET820117.01
Λευκό
247,10 €
ET820117.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
338,55 €
ET820117.92
Special χρώµατα
340,56 €
ET820117.93
Αποχρώσεις Ral
306,16 €
ET820117.94
Αποχρώσεις Mat
306,16 €
Κωδικός:
ET820118
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820118 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820118.01
Λευκό
92,25 €
ET820118.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820118.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820118.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820118.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820119
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820119 δυο τζαµια ρυζακι µε καγκελο rhomb
Περιγραφή:
ET820119.01
Λευκό
219,64 €
ET820119.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
307,10 €
ET820119.92
Special χρώµατα
311,32 €
ET820119.93
Αποχρώσεις Ral
276,92 €
ET820119.94
Αποχρώσεις Mat
276,92 €
17 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Παραδοσιακά σχέδια
Κωδικός:
ET820121
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820121 δυο τζαµια ρυζακι µε καγκελο kiones
Περιγραφή:
ET820121.01
Λευκό
219,64 €
ET820121.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
307,10 €
ET820121.92
Special χρώµατα
311,32 €
ET820121.93
Αποχρώσεις Ral
276,92 €
ET820121.94
Αποχρώσεις Mat
276,92 €
Κωδικός:
ET820123
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820123 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820123.01
Λευκό
92,25 €
ET820123.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820123.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820123.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820123.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820125
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820125 ενα τζαµι καγκελο
Περιγραφή:
ET820125.01
Λευκό
214,15 €
ET820125.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
300,81 €
ET820125.92
Special χρώµατα
305,47 €
ET820125.93
Αποχρώσεις Ral
271,07 €
ET820125.94
Αποχρώσεις Mat
271,07 €
18 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Γραµικά σχέδια
Κωδικός:
ET820151
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820151 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820151.01
Λευκό
92,25 €
ET820151.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820151.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820151.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820151.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820146
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820146 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820146.01
Λευκό
92,25 €
ET820146.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820146.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820146.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820146.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820150
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820150 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820150.01
Λευκό
92,25 €
ET820150.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820150.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820150.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820150.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820152
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820152 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820152.01
Λευκό
92,25 €
ET820152.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820152.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820152.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820152.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820153
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820153 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820153.01
Λευκό
92,25 €
ET820153.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820153.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820153.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820153.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
19 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Γραµικά σχέδια
Κωδικός:
ET820147
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820147 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820147.01
Λευκό
92,25 €
ET820147.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820147.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820147.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820147.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820148
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820148 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820148.01
Λευκό
92,25 €
ET820148.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820148.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820148.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820148.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820149
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820149 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820149.01
Λευκό
92,25 €
ET820149.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820149.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820149.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820149.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
20 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Στενά σχέδια
Κωδικός:
ET820194
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820194 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820194.01
Λευκό
92,25 €
ET820194.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820194.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820194.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820194.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820195
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820195 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο ροµβος
Περιγραφή:
ET820195.01
Λευκό
174,06 €
ET820195.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
254,89 €
ET820195.92
Special χρώµατα
262,78 €
ET820195.93
Αποχρώσεις Ral
228,38 €
ET820195.94
Αποχρώσεις Mat
228,38 €
Κωδικός:
ET820184
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820184 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820184.01
Λευκό
92,25 €
ET820184.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820184.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820184.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820184.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820185
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820185 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο ροµβος
Περιγραφή:
ET820185.01
Λευκό
174,06 €
ET820185.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
254,89 €
ET820185.92
Special χρώµατα
262,78 €
ET820185.93
Αποχρώσεις Ral
228,38 €
ET820185.94
Αποχρώσεις Mat
228,38 €
Κωδικός:
ET820186
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820186 ενα τζαµι δελτα µατ καγκελο
Περιγραφή:
ET820186.01
Λευκό
176,81 €
ET820186.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
258,04 €
ET820186.92
Special χρώµατα
265,71 €
ET820186.93
Αποχρώσεις Ral
231,31 €
ET820186.94
Αποχρώσεις Mat
231,31 €
21 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Στενά σχέδια
Κωδικός:
ET820187
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820187 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820187.01
Λευκό
92,25 €
ET820187.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820187.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820187.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820187.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820188
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820188 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι χρυσο χιαστι
Περιγραφή:
ET820188.01
Λευκό
171,87 €
ET820188.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
252,38 €
ET820188.92
Special χρώµατα
260,44 €
ET820188.93
Αποχρώσεις Ral
226,04 €
ET820188.94
Αποχρώσεις Mat
226,04 €
Κωδικός:
ET820189
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820189 τρια τζαµια σκετο δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820189.01
Λευκό
171,87 €
ET820189.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
252,38 €
ET820189.92
Special χρώµατα
260,44 €
ET820189.93
Αποχρώσεις Ral
226,04 €
ET820189.94
Αποχρώσεις Mat
226,04 €
Κωδικός:
ET820197
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820197 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820197.01
Λευκό
92,25 €
ET820197.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820197.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820197.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820197.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820199
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820199 δυο τζαµια δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
σταυρο
ET820199.01
Λευκό
169,12 €
ET820199.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
249,23 €
ET820199.92
Special χρώµατα
257,52 €
ET820199.93
Αποχρώσεις Ral
223,12 €
ET820199.94
Αποχρώσεις Mat
223,12 €
22 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Στενά σχέδια
Κωδικός:
ET820201
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820201 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820201.01
Λευκό
92,25 €
ET820201.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820201.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820201.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820201.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820204
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820204 τζαµι δελτα µατ καιτι λευκo σταυρος
Περιγραφή:
ET820204.01
Λευκό
145,51 €
ET820204.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
222,19 €
ET820204.92
Special χρώµατα
232,37 €
ET820204.93
Αποχρώσεις Ral
197,97 €
ET820204.94
Αποχρώσεις Mat
197,97 €
Κωδικός:
ET820190
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820190 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820190.01
Λευκό
92,25 €
ET820190.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820190.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820190.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820190.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820191
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820191 τζαµι δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820191.01
Λευκό
167,48 €
ET820191.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
247,35 €
ET820191.92
Special χρώµατα
255,76 €
ET820191.93
Αποχρώσεις Ral
221,36 €
ET820191.94
Αποχρώσεις Mat
221,36 €
Κωδικός:
ET820192
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820192 τζαµι δελτα µατ µε καγκελο
Περιγραφή:
ET820192.01
Λευκό
219,64 €
ET820192.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
307,10 €
ET820192.92
Special χρώµατα
311,32 €
ET820192.93
Αποχρώσεις Ral
276,92 €
ET820192.94
Αποχρώσεις Mat
276,92 €
23 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Στενά σχέδια
Κωδικός:
ET820173
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820173 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820173.01
Λευκό
92,25 €
ET820173.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820173.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820173.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820173.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820174
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820174 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ET820174.01
Λευκό
156,49 €
ET820174.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
234,77 €
ET820174.92
Special χρώµατα
244,07 €
ET820174.93
Αποχρώσεις Ral
209,67 €
ET820174.94
Αποχρώσεις Mat
209,67 €
Κωδικός:
ET820175
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820175 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820175.01
Λευκό
156,49 €
ET820175.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
234,77 €
ET820175.92
Special χρώµατα
244,07 €
ET820175.93
Αποχρώσεις Ral
209,67 €
ET820175.94
Αποχρώσεις Mat
209,67 €
Κωδικός:
ET820177
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820177 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820177.01
Λευκό
92,25 €
ET820177.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
161,17 €
ET820177.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820177.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820177.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820178
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820178 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ET820178.01
Λευκό
117,51 €
ET820178.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
190,11 €
ET820178.92
Special χρώµατα
202,55 €
ET820178.93
Αποχρώσεις Ral
168,15 €
ET820178.94
Αποχρώσεις Mat
168,15 €
24 από 69
Πάνελ αλουµινίου Πρεσαριστα - Στενά σχέδια
Κωδικός:
ET820179
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820179 τρια τζαµια δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ET820179.01
Λευκό
135,63 €
ET820179.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
210,86 €
ET820179.92
Special χρώµατα
221,85 €
ET820179.93
Αποχρώσεις Ral
187,45 €
ET820179.94
Αποχρώσεις Mat
187,45 €
Κωδικός:
ET820180
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820180 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820180.01
Λευκό
117,51 €
ET820180.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
190,11 €
ET820180.92
Special χρώµατα
202,55 €
ET820180.93
Αποχρώσεις Ral
168,15 €
ET820180.94
Αποχρώσεις Mat
168,15 €
Κωδικός:
ET820181
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820181 τρια τζαµια δελτα µατ καιτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820181.01
Λευκό
135,63 €
ET820181.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
210,86 €
ET820181.92
Special χρώµατα
221,85 €
ET820181.93
Αποχρώσεις Ral
187,45 €
ET820181.94
Αποχρώσεις Mat
187,45 €
25 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820300
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820300 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820300.01
Λευκό
65,89 €
ET820300.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
130,98 €
ET820300.92
Special χρώµατα
147,58 €
ET820300.93
Αποχρώσεις Ral
113,18 €
ET820300.94
Αποχρώσεις Mat
113,18 €
Κωδικός:
ET820301
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820301 ενα τζαµι βιτρο κοκκινο κρινο
Περιγραφή:
ET820301.01
Λευκό
113,11 €
ET820301.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
185,07 €
ET820301.92
Special χρώµατα
197,87 €
ET820301.93
Αποχρώσεις Ral
163,47 €
ET820301.94
Αποχρώσεις Mat
163,47 €
Κωδικός:
ET820302
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820302 ενα τζαµι αµοβολη αστεριες 3α
Περιγραφή:
ET820302.01
Λευκό
138,92 €
ET820302.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
214,64 €
ET820302.92
Special χρώµατα
225,35 €
ET820302.93
Αποχρώσεις Ral
190,95 €
ET820302.94
Αποχρώσεις Mat
190,95 €
Κωδικός:
ET820303
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820303 ενα τζαµι αµοβολη ατσεριας
Περιγραφή:
καθετος
ET820303.01
Λευκό
141,67 €
ET820303.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
217,78 €
ET820303.92
Special χρώµατα
228,28 €
ET820303.93
Αποχρώσεις Ral
193,88 €
ET820303.94
Αποχρώσεις Mat
193,88 €
Κωδικός:
ET820304
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820304 ενα τζαµι fusing
Περιγραφή:
ET820304.01
Λευκό
161,44 €
ET820304.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
240,43 €
ET820304.92
Special χρώµατα
249,33 €
ET820304.93
Αποχρώσεις Ral
214,93 €
ET820304.94
Αποχρώσεις Mat
214,93 €
26 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820305
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820305 ενα τζαµι µολυβι βιτρο
Περιγραφή:
ET820305.01
Λευκό
113,11 €
ET820305.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
185,07 €
ET820305.92
Special χρώµατα
197,87 €
ET820305.93
Αποχρώσεις Ral
163,47 €
ET820305.94
Αποχρώσεις Mat
163,47 €
Κωδικός:
ET820306
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820306 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820306.01
Λευκό
65,89 €
ET820306.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
130,98 €
ET820306.92
Special χρώµατα
147,58 €
ET820306.93
Αποχρώσεις Ral
113,18 €
ET820306.94
Αποχρώσεις Mat
113,18 €
Κωδικός:
ET820307
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820307 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
ροµβο
ET820307.01
Λευκό
94,99 €
ET820307.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
164,32 €
ET820307.92
Special χρώµατα
178,57 €
ET820307.93
Αποχρώσεις Ral
144,17 €
ET820307.94
Αποχρώσεις Mat
144,17 €
Κωδικός:
ET820308
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820308 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο
Περιγραφή:
ροµβο
ET820308.01
Λευκό
94,99 €
ET820308.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
164,32 €
ET820308.92
Special χρώµατα
178,57 €
ET820308.93
Αποχρώσεις Ral
144,17 €
ET820308.94
Αποχρώσεις Mat
144,17 €
Κωδικός:
ET820309
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820309 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο
Περιγραφή:
σταυρο
ET820309.01
Λευκό
94,99 €
ET820309.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
164,32 €
ET820309.92
Special χρώµατα
178,57 €
ET820309.93
Αποχρώσεις Ral
144,17 €
ET820309.94
Αποχρώσεις Mat
144,17 €
27 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820310
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820310 ενα τζαµι δελτα µατ καγκελο
Περιγραφή:
ET820310.01
Λευκό
141,12 €
ET820310.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
217,15 €
ET820310.92
Special χρώµατα
227,69 €
ET820310.93
Αποχρώσεις Ral
193,29 €
ET820310.94
Αποχρώσεις Mat
193,29 €
Κωδικός:
ET820311
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820311 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι λευκο
Περιγραφή:
κυκλικο
ET820311.01
Λευκό
94,99 €
ET820311.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
164,32 €
ET820311.92
Special χρώµατα
178,57 €
ET820311.93
Αποχρώσεις Ral
144,17 €
ET820311.94
Αποχρώσεις Mat
144,17 €
Κωδικός:
ET820312
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820312 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
κυκλικο
ET820312.01
Λευκό
94,99 €
ET820312.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
164,32 €
ET820312.92
Special χρώµατα
178,57 €
ET820312.93
Αποχρώσεις Ral
144,17 €
ET820312.94
Αποχρώσεις Mat
144,17 €
Κωδικός:
ET820313
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820313 ενα τζαµι αµοβολη αστεριας 3α
Περιγραφή:
ET820313.01
Λευκό
138,92 €
ET820313.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
214,64 €
ET820313.92
Special χρώµατα
225,35 €
ET820313.93
Αποχρώσεις Ral
190,95 €
ET820313.94
Αποχρώσεις Mat
190,95 €
Κωδικός:
ET820314
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820314 ενα τζαµι µολυβι βιτρο µπλε µε
Περιγραφή:
περιγραµµα
ET820314.01
Λευκό
119,15 €
ET820314.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
191,99 €
ET820314.92
Special χρώµατα
204,30 €
ET820314.93
Αποχρώσεις Ral
169,90 €
ET820314.94
Αποχρώσεις Mat
169,90 €
28 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820315
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820315 ενα τζαµι µολυβι βιτρο µπλε
Περιγραφή:
σκετο
ET820315.01
Λευκό
113,11 €
ET820315.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
185,07 €
ET820315.92
Special χρώµατα
197,87 €
ET820315.93
Αποχρώσεις Ral
163,47 €
ET820315.94
Αποχρώσεις Mat
163,47 €
Κωδικός:
ET820316
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820316 ενα τζαµι µολυβι βιτρο µπλε
Περιγραφή:
ροµβος
ET820316.01
Λευκό
119,15 €
ET820316.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
191,99 €
ET820316.92
Special χρώµατα
204,30 €
ET820316.93
Αποχρώσεις Ral
169,90 €
ET820316.94
Αποχρώσεις Mat
169,90 €
Κωδικός:
ET820317
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820317 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820317.01
Λευκό
65,89 €
ET820317.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
130,98 €
ET820317.92
Special χρώµατα
147,58 €
ET820317.93
Αποχρώσεις Ral
113,18 €
ET820317.94
Αποχρώσεις Mat
113,18 €
Κωδικός:
ET820318
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820318 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
ET820318.01
Λευκό
88,95 €
ET820318.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
157,40 €
ET820318.92
Special χρώµατα
172,14 €
ET820318.93
Αποχρώσεις Ral
137,74 €
ET820318.94
Αποχρώσεις Mat
137,74 €
Κωδικός:
ET820319
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820319 δυο τζαµια δελτα µατ καϊτι λευκο
Περιγραφή:
σταυρο
ET820319.01
Λευκό
104,88 €
ET820319.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
175,64 €
ET820319.92
Special χρώµατα
189,10 €
ET820319.93
Αποχρώσεις Ral
154,70 €
ET820319.94
Αποχρώσεις Mat
154,70 €
29 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820320
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820320 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι
Περιγραφή:
λευκο σταυρο
ET820320.01
Λευκό
116,96 €
ET820320.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
189,48 €
ET820320.92
Special χρώµατα
201,96 €
ET820320.93
Αποχρώσεις Ral
167,56 €
ET820320.94
Αποχρώσεις Mat
167,56 €
Κωδικός:
ET820321
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820321 ενα τζαµι δελτα µατ καϊτι χρυσο
Περιγραφή:
ET820321.01
Λευκό
88,95 €
ET820321.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
157,40 €
ET820321.92
Special χρώµατα
172,14 €
ET820321.93
Αποχρώσεις Ral
137,74 €
ET820321.94
Αποχρώσεις Mat
137,74 €
Κωδικός:
ET820322
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820322 δυο τζαµια δελτα µατ καϊτι
Περιγραφή:
χρυσο σταυρο
ET820322.01
Λευκό
104,88 €
ET820322.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
175,64 €
ET820322.92
Special χρώµατα
189,10 €
ET820322.93
Αποχρώσεις Ral
154,70 €
ET820322.94
Αποχρώσεις Mat
154,70 €
Κωδικός:
ET820323
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820323 δυο τζαµια βιτρο κοκκινο κρινο
Περιγραφή:
ET820323.01
Λευκό
145,51 €
ET820323.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
222,19 €
ET820323.92
Special χρώµατα
232,37 €
ET820323.93
Αποχρώσεις Ral
197,97 €
ET820323.94
Αποχρώσεις Mat
197,97 €
Κωδικός:
ET820324
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820324 δυο τζαµια δελτα µατ καγκελο
Περιγραφή:
ET820324.01
Λευκό
153,20 €
ET820324.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
230,99 €
ET820324.92
Special χρώµατα
240,56 €
ET820324.93
Αποχρώσεις Ral
206,16 €
ET820324.94
Αποχρώσεις Mat
206,16 €
30 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820325
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820325 δυο τζαµια σκετα δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820325.01
Λευκό
104,33 €
ET820325.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
175,01 €
ET820325.92
Special χρώµατα
188,51 €
ET820325.93
Αποχρώσεις Ral
154,11 €
ET820325.94
Αποχρώσεις Mat
154,11 €
Κωδικός:
ET820326
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820326 δυο τζαµια µολυβι βιτρο
Περιγραφή:
ET820326.01
Λευκό
145,51 €
ET820326.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
222,19 €
ET820326.92
Special χρώµατα
232,37 €
ET820326.93
Αποχρώσεις Ral
197,97 €
ET820326.94
Αποχρώσεις Mat
197,97 €
Κωδικός:
ET820327
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820327 δυο τζαµια µολυβι βιτρο
Περιγραφή:
ET820327.01
Λευκό
145,51 €
ET820327.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
222,19 €
ET820327.92
Special χρώµατα
232,37 €
ET820327.93
Αποχρώσεις Ral
197,97 €
ET820327.94
Αποχρώσεις Mat
197,97 €
Κωδικός:
ET820328
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820328 τρια τζαµια µολυβι βιτρο
Περιγραφή:
ET820328.01
Λευκό
186,14 €
ET820328.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
268,73 €
ET820328.92
Special χρώµατα
275,65 €
ET820328.93
Αποχρώσεις Ral
241,25 €
ET820328.94
Αποχρώσεις Mat
241,25 €
Κωδικός:
ET820329
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820329 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820329.01
Λευκό
65,89 €
ET820329.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
130,98 €
ET820329.92
Special χρώµατα
147,58 €
ET820329.93
Αποχρώσεις Ral
113,18 €
ET820329.94
Αποχρώσεις Mat
113,18 €
31 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820330
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820330 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι
Περιγραφή:
χρυσο σταυρο
ET820330.01
Λευκό
107,07 €
ET820330.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
178,16 €
ET820330.92
Special χρώµατα
191,44 €
ET820330.93
Αποχρώσεις Ral
157,04 €
ET820330.94
Αποχρώσεις Mat
157,04 €
Κωδικός:
ET820331
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820331 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι
Περιγραφή:
λευκο σταυρο
ET820331.01
Λευκό
107,07 €
ET820331.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
178,16 €
ET820331.92
Special χρώµατα
191,44 €
ET820331.93
Αποχρώσεις Ral
157,04 €
ET820331.94
Αποχρώσεις Mat
157,04 €
Κωδικός:
ET820332
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820332 τρια τζαµια δελτα µατ καϊτι
Περιγραφή:
χρυσο χιαστι
ET820332.01
Λευκό
107,07 €
ET820332.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
178,16 €
ET820332.92
Special χρώµατα
191,44 €
ET820332.93
Αποχρώσεις Ral
157,04 €
ET820332.94
Αποχρώσεις Mat
157,04 €
Κωδικός:
ET820333
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820333 πεντε τζαµια δελτα µατ καϊτι
Περιγραφή:
λευκο χιαστι
ET820333.01
Λευκό
125,19 €
ET820333.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
198,91 €
ET820333.92
Special χρώµατα
210,73 €
ET820333.93
Αποχρώσεις Ral
176,33 €
ET820333.94
Αποχρώσεις Mat
176,33 €
Κωδικός:
ET820334
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820334 τρια τζαµια σκετο δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820334.01
Λευκό
107,07 €
ET820334.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
178,16 €
ET820334.92
Special χρώµατα
191,44 €
ET820334.93
Αποχρώσεις Ral
157,04 €
ET820334.94
Αποχρώσεις Mat
157,04 €
32 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820335
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820335 πεντε τζαµια σκετο δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820335.01
Λευκό
125,19 €
ET820335.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
198,91 €
ET820335.92
Special χρώµατα
210,73 €
ET820335.93
Αποχρώσεις Ral
176,33 €
ET820335.94
Αποχρώσεις Mat
176,33 €
Κωδικός:
ET820336
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820336 τρια τζαµια αµοβολη αστερι
Περιγραφή:
ET820336.01
Λευκό
144,96 €
ET820336.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
221,56 €
ET820336.92
Special χρώµατα
231,79 €
ET820336.93
Αποχρώσεις Ral
197,39 €
ET820336.94
Αποχρώσεις Mat
197,39 €
Κωδικός:
ET820337
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820337 πεντε τζαµια αµοβολη αστερι
Περιγραφή:
διαφανο
ET820337.01
Λευκό
168,57 €
ET820337.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
248,60 €
ET820337.92
Special χρώµατα
256,93 €
ET820337.93
Αποχρώσεις Ral
222,53 €
ET820337.94
Αποχρώσεις Mat
222,53 €
Κωδικός:
ET820338
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820338 τρια τζαµια βιτρο κοκκινο κρινο
Περιγραφή:
ET820338.01
Λευκό
138,92 €
ET820338.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
214,64 €
ET820338.92
Special χρώµατα
225,35 €
ET820338.93
Αποχρώσεις Ral
190,95 €
ET820338.94
Αποχρώσεις Mat
190,95 €
Κωδικός:
ET820339
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820339 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820339.01
Λευκό
65,89 €
ET820339.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
130,98 €
ET820339.92
Special χρώµατα
147,58 €
ET820339.93
Αποχρώσεις Ral
113,18 €
ET820339.94
Αποχρώσεις Mat
113,18 €
33 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820340
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820340 ενα τζαµι δελτα µατ πανω καϊτι
Περιγραφή:
χρυσο
ET820340.01
Λευκό
87,31 €
ET820340.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
155,51 €
ET820340.92
Special χρώµατα
170,38 €
ET820340.93
Αποχρώσεις Ral
135,98 €
ET820340.94
Αποχρώσεις Mat
135,98 €
Κωδικός:
ET820341
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820341 ενα τζαµι µεσαιο δ. µατ καϊτι
Περιγραφή:
χρυσο σταυρο
ET820341.01
Λευκό
102,68 €
ET820341.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
173,12 €
ET820341.92
Special χρώµατα
186,76 €
ET820341.93
Αποχρώσεις Ral
152,36 €
ET820341.94
Αποχρώσεις Mat
152,36 €
Κωδικός:
ET820342
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820342 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820342.01
Λευκό
65,89 €
ET820342.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
130,98 €
ET820342.92
Special χρώµατα
147,58 €
ET820342.93
Αποχρώσεις Ral
113,18 €
ET820342.94
Αποχρώσεις Mat
113,18 €
Κωδικός:
ET820343
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820343 ενα τζαµι δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820343.01
Λευκό
87,86 €
ET820343.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
156,14 €
ET820343.92
Special χρώµατα
170,97 €
ET820343.93
Αποχρώσεις Ral
136,57 €
ET820343.94
Αποχρώσεις Mat
136,57 €
Κωδικός:
ET820344
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820344 δυο τζαµια δελτα µατ
Περιγραφή:
ET820344.01
Λευκό
104,33 €
ET820344.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
175,01 €
ET820344.92
Special χρώµατα
188,51 €
ET820344.93
Αποχρώσεις Ral
154,11 €
ET820344.94
Αποχρώσεις Mat
154,11 €
34 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820345
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820345 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
σταυρος
ET820345.01
Λευκό
88,95 €
ET820345.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
157,40 €
ET820345.92
Special χρώµατα
172,14 €
ET820345.93
Αποχρώσεις Ral
137,74 €
ET820345.94
Αποχρώσεις Mat
137,74 €
Κωδικός:
ET820346
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820346 δυο τζαµια δελτα µατ καιτι λευκο
Περιγραφή:
σταυρος
ET820346.01
Λευκό
104,88 €
ET820346.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
175,64 €
ET820346.92
Special χρώµατα
189,10 €
ET820346.93
Αποχρώσεις Ral
154,70 €
ET820346.94
Αποχρώσεις Mat
154,70 €
Κωδικός:
ET820347
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820347 ενα τζαµι δελτα µατ καιτι χρυσο
Περιγραφή:
σταυρος
ET820347.01
Λευκό
88,95 €
ET820347.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
157,40 €
ET820347.92
Special χρώµατα
172,14 €
ET820347.93
Αποχρώσεις Ral
137,74 €
ET820347.94
Αποχρώσεις Mat
137,74 €
Κωδικός:
ET820348
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820348 δυο τζαµια δελτα µατ καιτι
Περιγραφή:
χρυσο σταυρος
ET820348.01
Λευκό
104,88 €
ET820348.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
175,64 €
ET820348.92
Special χρώµατα
189,10 €
ET820348.93
Αποχρώσεις Ral
154,70 €
ET820348.94
Αποχρώσεις Mat
154,70 €
Κωδικός:
ET820349
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820349 τυφλο δυο οψεων
Περιγραφή:
ET820349.01
Λευκό
65,89 €
ET820349.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
130,98 €
ET820349.92
Special χρώµατα
147,58 €
ET820349.93
Αποχρώσεις Ral
113,18 €
ET820349.94
Αποχρώσεις Mat
113,18 €
35 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Πλαϊνά
Κωδικός:
ET820350
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820350 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο
Περιγραφή:
rhomb
ET820350.01
Λευκό
126,29 €
ET820350.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
200,17 €
ET820350.92
Special χρώµατα
211,90 €
ET820350.93
Αποχρώσεις Ral
177,50 €
ET820350.94
Αποχρώσεις Mat
177,50 €
Κωδικός:
ET820351
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820351 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο
Περιγραφή:
petalouda
ET820351.01
Λευκό
126,29 €
ET820351.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
200,17 €
ET820351.92
Special χρώµατα
211,90 €
ET820351.93
Αποχρώσεις Ral
177,50 €
ET820351.94
Αποχρώσεις Mat
177,50 €
Κωδικός:
ET820352
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820352 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο
Περιγραφή:
kiones
ET820352.01
Λευκό
126,29 €
ET820352.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
200,17 €
ET820352.92
Special χρώµατα
211,90 €
ET820352.93
Αποχρώσεις Ral
177,50 €
ET820352.94
Αποχρώσεις Mat
177,50 €
Κωδικός:
ET820353
Πανελ Πρεσ. πλαϊνό Σχέδιο ET820353 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο
Περιγραφή:
παγωνι
ET820353.01
Λευκό
126,29 €
ET820353.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
200,17 €
ET820353.92
Special χρώµατα
211,90 €
ET820353.93
Αποχρώσεις Ral
177,50 €
ET820353.94
Αποχρώσεις Mat
177,50 €
36 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Επίπεδο
Κωδικός:
ET820400
Πανελ επίπεδο 1mm διαστάσεων 900*2100, 21mm πάχος
Περιγραφή:
ET820400.01
Λευκό
72,68 €
ET820400.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
158,77 €
ET820400.92
Special χρώµατα
154,80 €
ET820400.93
Αποχρώσεις Ral
120,40 €
ET820400.94
Αποχρώσεις Mat
120,40 €
Κωδικός:
ET820402
Πανελ επίπεδο 1mm διαστάσεων 1000*2000, 21mm πάχος
Περιγραφή:
ET820402.01
Λευκό
72,68 €
ET820402.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
163,17 €
ET820402.92
Special χρώµατα
154,80 €
ET820402.93
Αποχρώσεις Ral
120,40 €
ET820402.94
Αποχρώσεις Mat
120,40 €
Κωδικός:
ET820401
Πανελ επίπεδο 1mm διαστάσεων 1250*2500, 21mm πάχος
Περιγραφή:
ET820401.01
Λευκό
125,97 €
ET820401.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
269,18 €
ET820401.92
Special χρώµατα
263,16 €
ET820401.93
Αποχρώσεις Ral
202,96 €
ET820401.94
Αποχρώσεις Mat
202,96 €
Κωδικός:
ET820405
Πανελ επίπεδο 0,6mm διαστάσεων 900*2100, 21mm πάχος
Περιγραφή:
ET820405.01
Λευκό
60,56 €
ET820405.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
144,90 €
ET820405.92
Special χρώµατα
141,90 €
ET820405.93
Αποχρώσεις Ral
107,50 €
ET820405.94
Αποχρώσεις Mat
107,50 €
Κωδικός:
ET820407
Πανελ επίπεδο 0,6mm διαστάσεων 900*2100, 9mm πάχος
Περιγραφή:
ET820407.01
Λευκό
60,56 €
ET820407.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
144,90 €
ET820407.92
Special χρώµατα
141,90 €
ET820407.93
Αποχρώσεις Ral
107,50 €
ET820407.94
Αποχρώσεις Mat
107,50 €
37 από 69
Πάνελ αλουµινίου - Επίπεδο
Κωδικός:
ET820406
Πανελ επίπεδο 0,6mm διαστάσεων 1000*2000, 21mm πάχος
Περιγραφή:
ET820406.01
Λευκό
60,56 €
ET820406.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
149,30 €
ET820406.92
Special χρώµατα
141,90 €
ET820406.93
Αποχρώσεις Ral
107,50 €
ET820406.94
Αποχρώσεις Mat
107,50 €
Κωδικός:
ET820408
Πανελ επίπεδο 0,6mm διαστάσεων 1000*2000, 9mm πάχος
Περιγραφή:
ET820408.01
Λευκό
60,56 €
ET820408.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
149,30 €
ET820408.92
Special χρώµατα
141,90 €
ET820408.93
Αποχρώσεις Ral
107,50 €
ET820408.94
Αποχρώσεις Mat
107,50 €
Κωδικός:
ET820403
Πανελ επίπεδο 1mm διαστάσεων 900*2100, 9mm πάχος
Περιγραφή:
ET820403.01
Λευκό
72,68 €
ET820403.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
158,77 €
ET820403.92
Special χρώµατα
154,80 €
ET820403.93
Αποχρώσεις Ral
120,40 €
ET820403.94
Αποχρώσεις Mat
120,40 €
Κωδικός:
ET820404
Πανελ επίπεδο 1mm διαστάσεων 1000*2000, 9mm πάχος
Περιγραφή:
ET820404.01
Λευκό
72,68 €
ET820404.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
163,17 €
ET820404.92
Special χρώµατα
154,80 €
ET820404.93
Αποχρώσεις Ral
120,40 €
ET820404.94
Αποχρώσεις Mat
120,40 €
38 από 69
Ταµπλαδάκια
Κωδικός:
ET820450
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 90 X 105 cm
Περιγραφή:
ET820450.01
Λευκό
54,91 €
ET820450.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
100,66 €
ET820450.92
Special χρώµατα
101,48 €
ET820450.93
Αποχρώσεις Ral
84,28 €
ET820450.94
Αποχρώσεις Mat
84,28 €
Κωδικός:
ET820452
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 90 X 70 cm
Περιγραφή:
ET820452.01
Λευκό
41,73 €
ET820452.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
72,98 €
ET820452.92
Special χρώµατα
75,40 €
ET820452.93
Αποχρώσεις Ral
61,64 €
ET820452.94
Αποχρώσεις Mat
61,64 €
Κωδικός:
ET820453
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 90 X 70 cm
Περιγραφή:
ET820453.01
Λευκό
41,73 €
ET820453.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
72,98 €
ET820453.92
Special χρώµατα
75,40 €
ET820453.93
Αποχρώσεις Ral
61,64 €
ET820453.94
Αποχρώσεις Mat
61,64 €
Κωδικός:
ET820454
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 90 X 70 cm
Περιγραφή:
ET820454.01
Λευκό
41,73 €
ET820454.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
72,98 €
ET820454.92
Special χρώµατα
75,40 €
ET820454.93
Αποχρώσεις Ral
61,64 €
ET820454.94
Αποχρώσεις Mat
61,64 €
Κωδικός:
ET820458
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820000 για 9 ταµπλαδάκια
Περιγραφή:
ET820458.01
Λευκό
92,25 €
ET820458.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
181,20 €
ET820458.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820458.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820458.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
39 από 69
Ταµπλαδάκια
Κωδικός:
ET820459
Πανελ Πρεσ. Σχέδιο ET820000 για 6 ταµπλαδάκια
Περιγραφή:
ET820459.01
Λευκό
92,25 €
ET820459.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
181,20 €
ET820459.92
Special χρώµατα
175,65 €
ET820459.93
Αποχρώσεις Ral
141,25 €
ET820459.94
Αποχρώσεις Mat
141,25 €
Κωδικός:
ET820455
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 45 X 70 cm
Περιγραφή:
ET820455.01
Λευκό
20,87 €
ET820455.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
36,49 €
ET820455.92
Special χρώµατα
39,42 €
ET820455.93
Αποχρώσεις Ral
34,26 €
ET820455.94
Αποχρώσεις Mat
34,26 €
Κωδικός:
ET820456
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 30 X 70 cm
Περιγραφή:
ET820456.01
Λευκό
16,47 €
ET820456.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
27,26 €
ET820456.92
Special χρώµατα
29,58 €
ET820456.93
Αποχρώσεις Ral
26,14 €
ET820456.94
Αποχρώσεις Mat
26,14 €
Κωδικός:
ET820457
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 45 X 70 cm
Περιγραφή:
ET820457.01
Λευκό
20,87 €
ET820457.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
36,49 €
ET820457.92
Special χρώµατα
39,42 €
ET820457.93
Αποχρώσεις Ral
34,26 €
ET820457.94
Αποχρώσεις Mat
34,26 €
Κωδικός:
ET820451
Ταµπλαδάκι Πρεσ. Σχέδιο ET820000 90 X 105 cm
Περιγραφή:
ET820451.01
Λευκό
54,91 €
ET820451.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
100,66 €
ET820451.92
Special χρώµατα
101,48 €
ET820451.93
Αποχρώσεις Ral
84,28 €
ET820451.94
Αποχρώσεις Mat
84,28 €
40 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820700
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820700 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820700.01
Λευκό
319,77 €
ET820700.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
421,80 €
ET820700.92
Special χρώµατα
417,96 €
ET820700.93
Αποχρώσεις Ral
383,56 €
ET820700.94
Αποχρώσεις Mat
383,56 €
Κωδικός:
ET820701
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820701 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο ροµβοι
Περιγραφή:
ET820701.01
Λευκό
421,52 €
ET820701.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820701.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820701.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820701.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820702
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820702 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
µαργαριτα
ET820702.01
Λευκό
421,52 €
ET820702.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820702.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820702.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820702.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820703
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820703 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
πεταλουδα
ET820703.01
Λευκό
421,52 €
ET820703.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820703.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820703.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820703.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820704
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820704 τζαµι ρυζακι µε καγκελο κιονες
Περιγραφή:
ET820704.01
Λευκό
421,52 €
ET820704.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820704.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820704.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820704.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
41 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820705
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820705 τζαµι ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820705.01
Λευκό
421,52 €
ET820705.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820705.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820705.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820705.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820718
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820718 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820718.01
Λευκό
268,90 €
ET820718.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
363,53 €
ET820718.92
Special χρώµατα
363,78 €
ET820718.93
Αποχρώσεις Ral
329,38 €
ET820718.94
Αποχρώσεις Mat
329,38 €
Κωδικός:
ET820719
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820719 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο ροµβοι
Περιγραφή:
ET820719.01
Λευκό
421,52 €
ET820719.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820719.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820719.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820719.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820720
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820720 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
µαργαριτα
ET820720.01
Λευκό
421,52 €
ET820720.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820720.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820720.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820720.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820721
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820721 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
πεταλουδα
ET820721.01
Λευκό
421,52 €
ET820721.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820721.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820721.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820721.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
42 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820722
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820722 τζαµι ρυζακι µε καγκελο κιονες
Περιγραφή:
ET820722.01
Λευκό
421,52 €
ET820722.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820722.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820722.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820722.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820723
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820723 τζαµι ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820723.01
Λευκό
421,52 €
ET820723.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
538,35 €
ET820723.92
Special χρώµατα
526,32 €
ET820723.93
Αποχρώσεις Ral
491,92 €
ET820723.94
Αποχρώσεις Mat
491,92 €
Κωδικός:
ET820706
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820706 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820706.01
Λευκό
363,38 €
ET820706.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
471,75 €
ET820706.92
Special χρώµατα
464,40 €
ET820706.93
Αποχρώσεις Ral
430,00 €
ET820706.94
Αποχρώσεις Mat
430,00 €
Κωδικός:
ET820707
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820707 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο ροµβοι
Περιγραφή:
ET820707.01
Λευκό
523,26 €
ET820707.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
654,90 €
ET820707.92
Special χρώµατα
634,68 €
ET820707.93
Αποχρώσεις Ral
600,28 €
ET820707.94
Αποχρώσεις Mat
600,28 €
Κωδικός:
ET820708
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820708 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
µαργαριτα
ET820708.01
Λευκό
523,26 €
ET820708.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
654,90 €
ET820708.92
Special χρώµατα
634,68 €
ET820708.93
Αποχρώσεις Ral
600,28 €
ET820708.94
Αποχρώσεις Mat
600,28 €
43 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820709
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820709 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
πεταλουδα
ET820709.01
Λευκό
523,26 €
ET820709.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
654,90 €
ET820709.92
Special χρώµατα
634,68 €
ET820709.93
Αποχρώσεις Ral
600,28 €
ET820709.94
Αποχρώσεις Mat
600,28 €
Κωδικός:
ET820710
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820710 τζαµι ρυζακι µε καγκελο κιονες
Περιγραφή:
ET820710.01
Λευκό
523,26 €
ET820710.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
654,90 €
ET820710.92
Special χρώµατα
634,68 €
ET820710.93
Αποχρώσεις Ral
600,28 €
ET820710.94
Αποχρώσεις Mat
600,28 €
Κωδικός:
ET820711
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820711 τζαµι ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820711.01
Λευκό
523,26 €
ET820711.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
654,90 €
ET820711.92
Special χρώµατα
634,68 €
ET820711.93
Αποχρώσεις Ral
600,28 €
ET820711.94
Αποχρώσεις Mat
600,28 €
Κωδικός:
ET820724
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820724 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820724.01
Λευκό
239,83 €
ET820724.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
330,23 €
ET820724.92
Special χρώµατα
332,82 €
ET820724.93
Αποχρώσεις Ral
298,42 €
ET820724.94
Αποχρώσεις Mat
298,42 €
Κωδικός:
ET820725
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820725 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο ροµβοι
Περιγραφή:
ET820725.01
Λευκό
324,13 €
ET820725.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
426,80 €
ET820725.92
Special χρώµατα
422,60 €
ET820725.93
Αποχρώσεις Ral
388,20 €
ET820725.94
Αποχρώσεις Mat
388,20 €
44 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820726
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820726 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
µαργαριτα
ET820726.01
Λευκό
324,13 €
ET820726.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
426,80 €
ET820726.92
Special χρώµατα
422,60 €
ET820726.93
Αποχρώσεις Ral
388,20 €
ET820726.94
Αποχρώσεις Mat
388,20 €
Κωδικός:
ET820727
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820727 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
πεταλουδα
ET820727.01
Λευκό
324,13 €
ET820727.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
426,80 €
ET820727.92
Special χρώµατα
422,60 €
ET820727.93
Αποχρώσεις Ral
388,20 €
ET820727.94
Αποχρώσεις Mat
388,20 €
Κωδικός:
ET820728
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820728 τζαµι ρυζακι µε καγκελο κιονες
Περιγραφή:
ET820728.01
Λευκό
324,13 €
ET820728.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
426,80 €
ET820728.92
Special χρώµατα
422,60 €
ET820728.93
Αποχρώσεις Ral
388,20 €
ET820728.94
Αποχρώσεις Mat
388,20 €
Κωδικός:
ET820729
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820729 τζαµι ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820729.01
Λευκό
324,13 €
ET820729.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
426,80 €
ET820729.92
Special χρώµατα
422,60 €
ET820729.93
Αποχρώσεις Ral
388,20 €
ET820729.94
Αποχρώσεις Mat
388,20 €
Κωδικός:
ET820712
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820712 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820712.01
Λευκό
283,43 €
ET820712.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
380,18 €
ET820712.92
Special χρώµατα
379,26 €
ET820712.93
Αποχρώσεις Ral
344,86 €
ET820712.94
Αποχρώσεις Mat
344,86 €
45 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820713
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820713 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο ροµβοι
Περιγραφή:
ET820713.01
Λευκό
370,64 €
ET820713.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
480,08 €
ET820713.92
Special χρώµατα
472,14 €
ET820713.93
Αποχρώσεις Ral
437,74 €
ET820713.94
Αποχρώσεις Mat
437,74 €
Κωδικός:
ET820714
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820714 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
µαργαριτα
ET820714.01
Λευκό
370,64 €
ET820714.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
480,08 €
ET820714.92
Special χρώµατα
472,14 €
ET820714.93
Αποχρώσεις Ral
437,74 €
ET820714.94
Αποχρώσεις Mat
437,74 €
Κωδικός:
ET820715
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820715 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
πεταλουδα
ET820715.01
Λευκό
370,64 €
ET820715.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
480,08 €
ET820715.92
Special χρώµατα
472,14 €
ET820715.93
Αποχρώσεις Ral
437,74 €
ET820715.94
Αποχρώσεις Mat
437,74 €
Κωδικός:
ET820716
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820716 τζαµι ρυζακι µε καγκελο κιονες
Περιγραφή:
ET820716.01
Λευκό
370,64 €
ET820716.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
480,08 €
ET820716.92
Special χρώµατα
472,14 €
ET820716.93
Αποχρώσεις Ral
437,74 €
ET820716.94
Αποχρώσεις Mat
437,74 €
Κωδικός:
ET820717
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820717 τζαµι ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820717.01
Λευκό
370,64 €
ET820717.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
480,08 €
ET820717.92
Special χρώµατα
472,14 €
ET820717.93
Αποχρώσεις Ral
437,74 €
ET820717.94
Αποχρώσεις Mat
437,74 €
46 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820736
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820736 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820736.01
Λευκό
268,90 €
ET820736.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
363,53 €
ET820736.92
Special χρώµατα
363,78 €
ET820736.93
Αποχρώσεις Ral
329,38 €
ET820736.94
Αποχρώσεις Mat
329,38 €
Κωδικός:
ET820737
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820737 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο ροµβοι
Περιγραφή:
ET820737.01
Λευκό
276,17 €
ET820737.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
371,85 €
ET820737.92
Special χρώµατα
371,52 €
ET820737.93
Αποχρώσεις Ral
337,12 €
ET820737.94
Αποχρώσεις Mat
337,12 €
Κωδικός:
ET820738
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820738 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
µαργαριτα
ET820738.01
Λευκό
276,17 €
ET820738.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
371,85 €
ET820738.92
Special χρώµατα
371,52 €
ET820738.93
Αποχρώσεις Ral
337,12 €
ET820738.94
Αποχρώσεις Mat
337,12 €
Κωδικός:
ET820739
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820739 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
πεταλουδα
ET820739.01
Λευκό
276,17 €
ET820739.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
371,85 €
ET820739.92
Special χρώµατα
371,52 €
ET820739.93
Αποχρώσεις Ral
337,12 €
ET820739.94
Αποχρώσεις Mat
337,12 €
Κωδικός:
ET820740
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820740 τζαµι ρυζακι µε καγκελο κιονες
Περιγραφή:
ET820740.01
Λευκό
276,17 €
ET820740.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
371,85 €
ET820740.92
Special χρώµατα
371,52 €
ET820740.93
Αποχρώσεις Ral
337,12 €
ET820740.94
Αποχρώσεις Mat
337,12 €
47 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820741
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820741 τζαµι ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820741.01
Λευκό
276,17 €
ET820741.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
371,85 €
ET820741.92
Special χρώµατα
371,52 €
ET820741.93
Αποχρώσεις Ral
337,12 €
ET820741.94
Αποχρώσεις Mat
337,12 €
Κωδικός:
ET820742
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820742 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820742.01
Λευκό
181,69 €
ET820742.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
263,63 €
ET820742.92
Special χρώµατα
270,90 €
ET820742.93
Αποχρώσεις Ral
236,50 €
ET820742.94
Αποχρώσεις Mat
236,50 €
Κωδικός:
ET820743
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820743 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο ροµβοι
Περιγραφή:
ET820743.01
Λευκό
188,96 €
ET820743.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
271,95 €
ET820743.92
Special χρώµατα
278,64 €
ET820743.93
Αποχρώσεις Ral
244,24 €
ET820743.94
Αποχρώσεις Mat
244,24 €
Κωδικός:
ET820744
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820744 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
µαργαριτα
ET820744.01
Λευκό
188,96 €
ET820744.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
271,95 €
ET820744.92
Special χρώµατα
278,64 €
ET820744.93
Αποχρώσεις Ral
244,24 €
ET820744.94
Αποχρώσεις Mat
244,24 €
Κωδικός:
ET820745
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820745 τζαµι ρυζακι καγκελο – σχεδιο
Περιγραφή:
πεταλουδα
ET820745.01
Λευκό
188,96 €
ET820745.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
271,95 €
ET820745.92
Special χρώµατα
278,64 €
ET820745.93
Αποχρώσεις Ral
244,24 €
ET820745.94
Αποχρώσεις Mat
244,24 €
48 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820746
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820746 τζαµι ρυζακι µε καγκελο κιονες
Περιγραφή:
ET820746.01
Λευκό
188,96 €
ET820746.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
271,95 €
ET820746.92
Special χρώµατα
278,64 €
ET820746.93
Αποχρώσεις Ral
244,24 €
ET820746.94
Αποχρώσεις Mat
244,24 €
Κωδικός:
ET820747
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820747 τζαµι ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820747.01
Λευκό
188,96 €
ET820747.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
271,95 €
ET820747.92
Special χρώµατα
278,64 €
ET820747.93
Αποχρώσεις Ral
244,24 €
ET820747.94
Αποχρώσεις Mat
244,24 €
Κωδικός:
ET820730
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820730 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820730.01
Λευκό
290,70 €
ET820730.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820730.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820730.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820730.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820731
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820731 ενα τζαµι ρυζακι µε καγκελο χιαστι
Περιγραφή:
ET820731.01
Λευκό
341,57 €
ET820731.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
446,78 €
ET820731.92
Special χρώµατα
441,18 €
ET820731.93
Αποχρώσεις Ral
406,78 €
ET820731.94
Αποχρώσεις Mat
406,78 €
Κωδικός:
ET820732
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820732 τρια τζαµια ρυζακι µε καγκελο χιαστι
Περιγραφή:
ET820732.01
Λευκό
472,39 €
ET820732.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
596,63 €
ET820732.92
Special χρώµατα
580,50 €
ET820732.93
Αποχρώσεις Ral
546,10 €
ET820732.94
Αποχρώσεις Mat
546,10 €
49 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820733
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820733 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820733.01
Λευκό
363,38 €
ET820733.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
471,75 €
ET820733.92
Special χρώµατα
464,40 €
ET820733.93
Αποχρώσεις Ral
430,00 €
ET820733.94
Αποχρώσεις Mat
430,00 €
Κωδικός:
ET820734
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820734 δυο τζαµια ρυζακι µε καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820734.01
Λευκό
574,13 €
ET820734.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
713,18 €
ET820734.92
Special χρώµατα
688,86 €
ET820734.93
Αποχρώσεις Ral
654,46 €
ET820734.94
Αποχρώσεις Mat
654,46 €
Κωδικός:
ET820735
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820735 δυο τζαµια ρυζακι
Περιγραφή:
ET820735.01
Λευκό
515,99 €
ET820735.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
646,58 €
ET820735.92
Special χρώµατα
626,94 €
ET820735.93
Αποχρώσεις Ral
592,54 €
ET820735.94
Αποχρώσεις Mat
592,54 €
Κωδικός:
ET820748
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820748 χωρις τζαµια – διπλης οψης
Περιγραφή:
ET820748.01
Λευκό
268,90 €
ET820748.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
363,53 €
ET820748.92
Special χρώµατα
363,78 €
ET820748.93
Αποχρώσεις Ral
329,38 €
ET820748.94
Αποχρώσεις Mat
329,38 €
Κωδικός:
ET820749
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820749 ενα τζαµι ρυζακι – καγκελο διχτυ
Περιγραφή:
ET820749.01
Λευκό
305,24 €
ET820749.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
405,15 €
ET820749.92
Special χρώµατα
402,48 €
ET820749.93
Αποχρώσεις Ral
368,08 €
ET820749.94
Αποχρώσεις Mat
368,08 €
50 από 69
Πάνελ αλουµινίου Παραδοσιακά
Κωδικός:
ET820750
Πανελ Παραδ. Σχέδιο ET820750 ενα τζαµι ρυζακι
Περιγραφή:
ET820750.01
Λευκό
283,43 €
ET820750.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
380,18 €
ET820750.92
Special χρώµατα
379,26 €
ET820750.93
Αποχρώσεις Ral
344,86 €
ET820750.94
Αποχρώσεις Mat
344,86 €
51 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820500
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820500 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820500.01
Λευκό
290,70 €
ET820500.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820500.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820500.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820500.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820501
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820501 τζάµι αµµοβολής µε σχέδιο
Περιγραφή:
ET820501.01
Λευκό
330,67 €
ET820501.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820501.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820501.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820501.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820502
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820502 τζάµι αµµοβολής µε σχέδιο
Περιγραφή:
ET820502.01
Λευκό
330,67 €
ET820502.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820502.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820502.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820502.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820503
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820503 τζάµι αµµοβολής µε σχέδιο
Περιγραφή:
ET820503.01
Λευκό
330,67 €
ET820503.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820503.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820503.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820503.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820504
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820504 τζάµι ριγέ
Περιγραφή:
ET820504.01
Λευκό
330,67 €
ET820504.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820504.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820504.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820504.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
52 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820505
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820505 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820505.01
Λευκό
276,17 €
ET820505.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
371,85 €
ET820505.92
Special χρώµατα
371,52 €
ET820505.93
Αποχρώσεις Ral
337,12 €
ET820505.94
Αποχρώσεις Mat
337,12 €
Κωδικός:
ET820506
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820506 τέσσερα τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820506.01
Λευκό
312,50 €
ET820506.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
413,48 €
ET820506.92
Special χρώµατα
410,22 €
ET820506.93
Αποχρώσεις Ral
375,82 €
ET820506.94
Αποχρώσεις Mat
375,82 €
Κωδικός:
ET820507
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820507 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820507.01
Λευκό
297,97 €
ET820507.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820507.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820507.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820507.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820508
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820508 πέντε τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820508.01
Λευκό
330,67 €
ET820508.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820508.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820508.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820508.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820537
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820537 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820537.01
Λευκό
348,84 €
ET820537.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820537.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820537.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820537.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
53 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820538
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820538 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820538.01
Λευκό
196,22 €
ET820538.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
280,28 €
ET820538.92
Special χρώµατα
286,38 €
ET820538.93
Αποχρώσεις Ral
251,98 €
ET820538.94
Αποχρώσεις Mat
251,98 €
Κωδικός:
ET820509
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820509 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820509.01
Λευκό
297,97 €
ET820509.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820509.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820509.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820509.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820510
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820510 τζάµι pave
Περιγραφή:
ET820510.01
Λευκό
323,40 €
ET820510.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
425,96 €
ET820510.92
Special χρώµατα
421,83 €
ET820510.93
Αποχρώσεις Ral
387,43 €
ET820510.94
Αποχρώσεις Mat
387,43 €
Κωδικός:
ET820511
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820511 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820511.01
Λευκό
297,97 €
ET820511.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820511.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820511.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820511.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820512
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820512 τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820512.01
Λευκό
316,14 €
ET820512.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
417,64 €
ET820512.92
Special χρώµατα
414,09 €
ET820512.93
Αποχρώσεις Ral
379,69 €
ET820512.94
Αποχρώσεις Mat
379,69 €
54 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820513
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820513 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820513.01
Λευκό
297,97 €
ET820513.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820513.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820513.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820513.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820514
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820514 τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820514.01
Λευκό
323,40 €
ET820514.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
425,96 €
ET820514.92
Special χρώµατα
421,83 €
ET820514.93
Αποχρώσεις Ral
387,43 €
ET820514.94
Αποχρώσεις Mat
387,43 €
Κωδικός:
ET820515
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820515 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820515.01
Λευκό
297,97 €
ET820515.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820515.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820515.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820515.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820516
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820516 τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820516.01
Λευκό
334,31 €
ET820516.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
438,45 €
ET820516.92
Special χρώµατα
433,44 €
ET820516.93
Αποχρώσεις Ral
399,04 €
ET820516.94
Αποχρώσεις Mat
399,04 €
Κωδικός:
ET820547
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820547 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820547.01
Λευκό
290,70 €
ET820547.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820547.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820547.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820547.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
55 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820548
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820548 ενα τζαµι pave µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820548.01
Λευκό
348,84 €
ET820548.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820548.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820548.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820548.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820549
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820549 ενα τζαµι αµµοβολης µε διακοσµητικα
Περιγραφή:
ινοχ
ET820549.01
Λευκό
348,84 €
ET820549.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820549.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820549.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820549.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820550
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820550 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820550.01
Λευκό
290,70 €
ET820550.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820550.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820550.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820550.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820551
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820551 ενα τζαµι pave µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820551.01
Λευκό
341,57 €
ET820551.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
446,78 €
ET820551.92
Special χρώµατα
441,18 €
ET820551.93
Αποχρώσεις Ral
406,78 €
ET820551.94
Αποχρώσεις Mat
406,78 €
Κωδικός:
ET820552
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820552 ενα τζαµι αµµοβολης µε διακοσµητικα
Περιγραφή:
ινοχ
ET820552.01
Λευκό
341,57 €
ET820552.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
446,78 €
ET820552.92
Special χρώµατα
441,18 €
ET820552.93
Αποχρώσεις Ral
406,78 €
ET820552.94
Αποχρώσεις Mat
406,78 €
56 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820553
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820553 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820553.01
Λευκό
290,70 €
ET820553.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820553.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820553.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820553.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820554
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820554 ενα τζαµι pave µε διακοσµητικο ινοχ
Περιγραφή:
ET820554.01
Λευκό
348,84 €
ET820554.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820554.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820554.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820554.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820555
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820555 ενα τζαµι αµµοβολης µε διακοσµητικο
Περιγραφή:
ινοχ
ET820555.01
Λευκό
348,84 €
ET820555.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820555.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820555.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820555.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820556
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820556 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικο ινοχ
Περιγραφή:
ET820556.01
Λευκό
290,70 €
ET820556.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820556.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820556.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820556.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820557
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820557 ενα τζαµι pave µε διακοσµητικο ινοχ
Περιγραφή:
ET820557.01
Λευκό
348,84 €
ET820557.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820557.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820557.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820557.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
57 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820558
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820558 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικο ινοχ
Περιγραφή:
ET820558.01
Λευκό
290,70 €
ET820558.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820558.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820558.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820558.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820559
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820559 ενα τζαµι pave µε διακοσµητικο ινοχ
Περιγραφή:
ET820559.01
Λευκό
348,84 €
ET820559.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820559.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820559.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820559.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820560
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820560 ενα τζαµι αµµοβολης µε διακοσµητικα
Περιγραφή:
ινοχ
ET820560.01
Λευκό
348,84 €
ET820560.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820560.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820560.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820560.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820561
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820561 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικο ινοχ
Περιγραφή:
ET820561.01
Λευκό
290,70 €
ET820561.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820561.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820561.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820561.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820562
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820562 ενα τζαµι pave µε διακοσµητικο ινοχ
Περιγραφή:
ET820562.01
Λευκό
348,84 €
ET820562.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820562.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820562.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820562.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
58 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820563
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820563 ενα τζαµι αµµοβολης µε διακοσµητικα
Περιγραφή:
ινοχ
ET820563.01
Λευκό
348,84 €
ET820563.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820563.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820563.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820563.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820564
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820564 τυφλο δυο οψεων µε εξι διακοσµητικα
Περιγραφή:
ινοχ
ET820564.01
Λευκό
297,97 €
ET820564.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820564.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820564.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820564.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820565
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820565 εξι τζαµια pave µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820565.01
Λευκό
363,38 €
ET820565.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
471,75 €
ET820565.92
Special χρώµατα
464,40 €
ET820565.93
Αποχρώσεις Ral
430,00 €
ET820565.94
Αποχρώσεις Mat
430,00 €
Κωδικός:
ET820566
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820566 τυφλο δυο οψεων µε πεντε διακοσµητικα
Περιγραφή:
ινοχ
ET820566.01
Λευκό
290,70 €
ET820566.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820566.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820566.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820566.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820567
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820567 πεντε τζαµια pave µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820567.01
Λευκό
356,11 €
ET820567.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
463,43 €
ET820567.92
Special χρώµατα
456,66 €
ET820567.93
Αποχρώσεις Ral
422,26 €
ET820567.94
Αποχρώσεις Mat
422,26 €
59 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820539
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820539 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820539.01
Λευκό
290,70 €
ET820539.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820539.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820539.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820539.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820540
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820540 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820540.01
Λευκό
290,70 €
ET820540.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820540.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820540.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820540.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820541
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820541 µε τζαµια pave
Περιγραφή:
ET820541.01
Λευκό
348,84 €
ET820541.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820541.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820541.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820541.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820542
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820542 µε τζαµια fusing
Περιγραφή:
ET820542.01
Λευκό
508,73 €
ET820542.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
638,25 €
ET820542.92
Special χρώµατα
619,20 €
ET820542.93
Αποχρώσεις Ral
584,80 €
ET820542.94
Αποχρώσεις Mat
584,80 €
Κωδικός:
ET820543
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820543 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820543.01
Λευκό
290,70 €
ET820543.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820543.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820543.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820543.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
60 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820544
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820544 µε τζαµια pave
Περιγραφή:
ET820544.01
Λευκό
348,84 €
ET820544.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
455,10 €
ET820544.92
Special χρώµατα
448,92 €
ET820544.93
Αποχρώσεις Ral
414,52 €
ET820544.94
Αποχρώσεις Mat
414,52 €
Κωδικός:
ET820545
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820545 µε τζαµια fusing
Περιγραφή:
ET820545.01
Λευκό
508,73 €
ET820545.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
638,25 €
ET820545.92
Special χρώµατα
619,20 €
ET820545.93
Αποχρώσεις Ral
584,80 €
ET820545.94
Αποχρώσεις Mat
584,80 €
Κωδικός:
ET820546
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820546 τυφλο δυο οψεων µε διακοσµητικα ινοχ
Περιγραφή:
ET820546.01
Λευκό
290,70 €
ET820546.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
388,50 €
ET820546.92
Special χρώµατα
387,00 €
ET820546.93
Αποχρώσεις Ral
352,60 €
ET820546.94
Αποχρώσεις Mat
352,60 €
Κωδικός:
ET820517
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820517 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820517.01
Λευκό
297,97 €
ET820517.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820517.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820517.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820517.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820518
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820518 δύο τζάµια ριγέ αµµοβολής
Περιγραφή:
ET820518.01
Λευκό
330,67 €
ET820518.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820518.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820518.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820518.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
61 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820519
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820519 δύο τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820519.01
Λευκό
330,67 €
ET820519.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820519.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820519.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820519.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820520
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820520 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820520.01
Λευκό
297,97 €
ET820520.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820520.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820520.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820520.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820521
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820521 οκτώ τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820521.01
Λευκό
330,67 €
ET820521.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820521.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820521.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820521.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820522
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820522 οκτώ τζάµια ριγέ
Περιγραφή:
ET820522.01
Λευκό
330,67 €
ET820522.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820522.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820522.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820522.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820523
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820523 τέσσερα τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820523.01
Λευκό
315,41 €
ET820523.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
416,81 €
ET820523.92
Special χρώµατα
413,32 €
ET820523.93
Αποχρώσεις Ral
378,92 €
ET820523.94
Αποχρώσεις Mat
378,92 €
62 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820524
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820524 τέσσερα τζάµια ριγέ
Περιγραφή:
ET820524.01
Λευκό
315,41 €
ET820524.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
416,81 €
ET820524.92
Special χρώµατα
413,32 €
ET820524.93
Αποχρώσεις Ral
378,92 €
ET820524.94
Αποχρώσεις Mat
378,92 €
Κωδικός:
ET820525
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820525 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820525.01
Λευκό
297,97 €
ET820525.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820525.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820525.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820525.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820526
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820526 τζάµι pave
Περιγραφή:
ET820526.01
Λευκό
330,67 €
ET820526.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820526.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820526.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820526.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820527
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820527 τζάµι ριγέ
Περιγραφή:
ET820527.01
Λευκό
330,67 €
ET820527.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820527.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820527.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820527.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820528
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820528 τζάµι fusing µπλε
Περιγραφή:
ET820528.01
Λευκό
363,38 €
ET820528.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
471,75 €
ET820528.92
Special χρώµατα
464,40 €
ET820528.93
Αποχρώσεις Ral
430,00 €
ET820528.94
Αποχρώσεις Mat
430,00 €
63 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820529
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820529 τζάµι fusing καφέ
Περιγραφή:
ET820529.01
Λευκό
363,38 €
ET820529.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
471,75 €
ET820529.92
Special χρώµατα
464,40 €
ET820529.93
Αποχρώσεις Ral
430,00 €
ET820529.94
Αποχρώσεις Mat
430,00 €
Κωδικός:
ET820530
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820530 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820530.01
Λευκό
297,97 €
ET820530.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
396,83 €
ET820530.92
Special χρώµατα
394,74 €
ET820530.93
Αποχρώσεις Ral
360,34 €
ET820530.94
Αποχρώσεις Mat
360,34 €
Κωδικός:
ET820531
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820531 πέντε τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820531.01
Λευκό
330,67 €
ET820531.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
434,29 €
ET820531.92
Special χρώµατα
429,57 €
ET820531.93
Αποχρώσεις Ral
395,17 €
ET820531.94
Αποχρώσεις Mat
395,17 €
Κωδικός:
ET820532
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820532 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820532.01
Λευκό
312,50 €
ET820532.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
413,48 €
ET820532.92
Special χρώµατα
410,22 €
ET820532.93
Αποχρώσεις Ral
375,82 €
ET820532.94
Αποχρώσεις Mat
375,82 €
Κωδικός:
ET820533
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820533 τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820533.01
Λευκό
356,11 €
ET820533.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
463,43 €
ET820533.92
Special χρώµατα
456,66 €
ET820533.93
Αποχρώσεις Ral
422,26 €
ET820533.94
Αποχρώσεις Mat
422,26 €
64 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820534
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820534 τζάµια ριγέ
Περιγραφή:
ET820534.01
Λευκό
356,11 €
ET820534.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
463,43 €
ET820534.92
Special χρώµατα
456,66 €
ET820534.93
Αποχρώσεις Ral
422,26 €
ET820534.94
Αποχρώσεις Mat
422,26 €
Κωδικός:
ET820568
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820568 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820568.01
Λευκό
254,36 €
ET820568.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
346,88 €
ET820568.92
Special χρώµατα
348,30 €
ET820568.93
Αποχρώσεις Ral
313,90 €
ET820568.94
Αποχρώσεις Mat
313,90 €
Κωδικός:
ET820569
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820569 τέσσερα τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820569.01
Λευκό
268,90 €
ET820569.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
363,53 €
ET820569.92
Special χρώµατα
363,78 €
ET820569.93
Αποχρώσεις Ral
329,38 €
ET820569.94
Αποχρώσεις Mat
329,38 €
Κωδικός:
ET820570
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820570 τέσσερα τζάµια ριγέ
Περιγραφή:
ET820570.01
Λευκό
268,90 €
ET820570.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
363,53 €
ET820570.92
Special χρώµατα
363,78 €
ET820570.93
Αποχρώσεις Ral
329,38 €
ET820570.94
Αποχρώσεις Mat
329,38 €
Κωδικός:
ET820571
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820571 τέσσερα τζάµια fusing µπλε
Περιγραφή:
ET820571.01
Λευκό
312,50 €
ET820571.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
413,48 €
ET820571.92
Special χρώµατα
410,22 €
ET820571.93
Αποχρώσεις Ral
375,82 €
ET820571.94
Αποχρώσεις Mat
375,82 €
65 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820572
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820572 τέσσερα τζάµια fusing καφέ
Περιγραφή:
ET820572.01
Λευκό
312,50 €
ET820572.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
413,48 €
ET820572.92
Special χρώµατα
410,22 €
ET820572.93
Αποχρώσεις Ral
375,82 €
ET820572.94
Αποχρώσεις Mat
375,82 €
Κωδικός:
ET820573
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820573 τυφλό χωρίς τζάµι
Περιγραφή:
ET820573.01
Λευκό
167,15 €
ET820573.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
246,98 €
ET820573.92
Special χρώµατα
255,42 €
ET820573.93
Αποχρώσεις Ral
221,02 €
ET820573.94
Αποχρώσεις Mat
221,02 €
Κωδικός:
ET820574
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820574 οκτώ τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820574.01
Λευκό
188,96 €
ET820574.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
271,95 €
ET820574.92
Special χρώµατα
278,64 €
ET820574.93
Αποχρώσεις Ral
244,24 €
ET820574.94
Αποχρώσεις Mat
244,24 €
Κωδικός:
ET820575
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820575 οκτώ τζάµια ριγέ
Περιγραφή:
ET820575.01
Λευκό
188,96 €
ET820575.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
271,95 €
ET820575.92
Special χρώµατα
278,64 €
ET820575.93
Αποχρώσεις Ral
244,24 €
ET820575.94
Αποχρώσεις Mat
244,24 €
Κωδικός:
ET820576
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820576 τέσσερα τζάµια pave
Περιγραφή:
ET820576.01
Λευκό
178,78 €
ET820576.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
260,30 €
ET820576.92
Special χρώµατα
267,80 €
ET820576.93
Αποχρώσεις Ral
233,40 €
ET820576.94
Αποχρώσεις Mat
233,40 €
66 από 69
Πάνελ αλουµινίου Inox
Κωδικός:
ET820577
Πανελ Inox. Σχέδιο ET820577 τέσσερα τζάµια ριγέ
Περιγραφή:
ET820577.01
Λευκό
178,78 €
ET820577.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
260,30 €
ET820577.92
Special χρώµατα
267,80 €
ET820577.93
Αποχρώσεις Ral
233,40 €
ET820577.94
Αποχρώσεις Mat
233,40 €
67 από 69
Επενδύσεις θωρακισµένων πορτών 1000 x 2180
Κωδικός:
ET820956
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820956
Περιγραφή:
ET820956.01
Λευκό
108,50 €
ET820956.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820956.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820956.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820956.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
Κωδικός:
ET820955
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820955
Περιγραφή:
ET820955.01
Λευκό
108,50 €
ET820955.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820955.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820955.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820955.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
Κωδικός:
ET820954
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820954
Περιγραφή:
ET820954.01
Λευκό
108,50 €
ET820954.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820954.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820954.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820954.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
Κωδικός:
ET820951
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820951
Περιγραφή:
ET820951.01
Λευκό
108,50 €
ET820951.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820951.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820951.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820951.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
Κωδικός:
ET820950
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820950
Περιγραφή:
ET820950.01
Λευκό
108,50 €
ET820950.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820950.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820950.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820950.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
68 από 69
Επενδύσεις θωρακισµένων πορτών 1000 x 2180
Κωδικός:
ET820953
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820953
Περιγραφή:
ET820953.01
Λευκό
108,50 €
ET820953.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820953.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820953.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820953.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
Κωδικός:
ET820952
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820952
Περιγραφή:
ET820952.01
Λευκό
108,50 €
ET820952.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820952.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820952.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820952.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
Κωδικός:
ET820957
Επένδυση αλουµινίου θωρακισµένης πόρτας σχέδιο ET820957
Περιγραφή:
ET820957.01
Λευκό
108,50 €
ET820957.90
αποχρώσεις ξύλου ΕΤΕΜ
160,95 €
ET820957.92
Special χρώµατα
156,60 €
ET820957.93
Αποχρώσεις Ral
156,60 €
ET820957.94
Αποχρώσεις Mat
156,60 €
Επεξήγηση συµβόλων:
Το προϊόν είναι άµεσα διαθέσιµο
Το προϊόν είναι διαθέσιµο κατόπιν παραγγελίας
Είναι γνήσιο εξάρτηµα της ΕΤΕΜ
και προτείνεται από την εταιρεία
Anti - Burglar
Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη του εντύπου. Οι τιµές
πώλησης δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
69 από 69