Κατεβάστε τον κατάλογο

15 COVER DEC 2013_Layout 1 11/11/13 10:22 PM Page 1
Δημοπρασίαι Ψαθάρης
ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
FIFTEENTH AUCTION
ΕΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ KAI ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
WORKS ΒΥ CYPRIOT AND GREEK ARTISTS
ΕΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ KAI ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Tετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, 7.00 μ.μ.
ISBN 978-9963-2839-3-4
Σταδίου 45, 6020 Λάρνακα - Κύπρος / 45 Stadiou, 6020 Larnaca - Cyprus
Τηλ: 00357 24621109, 00357 99564131 / www.psatharis-auctions.com.cy
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, 7.00 μ.μ.
HILTON HOTEL - NICOSIA
Wednesday 4 December 2013, 7.00 p.m.
15 COVER DEC 2013_Layout 1 11/11/13 10:22 PM Page 2
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:31 PM Page 1
ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΕΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ KAI ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
FIFTEENTH AUCTION
WORKS BY CYPRIOT AND GREEK ARTISTS
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
HILTON HOTEL - NICOSIA
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, 7.00 μ.μ.
Wednesday 4 December 2013, 7..00 p.m.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΝΤΑΡΑ
EXHIBITION
HILTON HOTEL - KANTARA HALL
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, 10.00 π.μ. – 10.00 μ.μ.
Monday 2 December, 10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, 10.00 π.μ. – 10.00 μ.μ.
Tuesday 3 December, 10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, 10.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
Wednesday 4 December, 10.00 a.m – 4.00 p.m.
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
WRITTEN BIDS - TELEPHONE PARTICIPATION
Τηλ: 00357 24621109, 00357 99564131 - Fax: 00357 24629198
E-mail: [email protected]
Σταδίου 45, 6020 Λάρνακα - Κύπρος
Stadiou 45, 6020 Larnaca - Cyprus
Τηλ: 00357 24621109, 00357 99564131
www.psatharis-auctions.com.cy
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 2
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ
Στέφανος Χριστοδουλίδης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Χρίστος Αβρααμίδης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Οίκος Δημοπρασιών Ψαθάρης Λτδ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Cassoulides Masterprinters
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Κύπρος
Ελένη Ψαθάρη - Χατζηχριστοδούλου
Νίκος Ψαθάρης:
Τηλ. 00357 24621109
00357 99564131
Φαξ 00357 24629198
E.Mail: [email protected]
Ελλάδα
Τέα Αμανίτου:
Τηλ. 0030210 8676457
0030210 8659197
0030694 7547827
Αγγλία
Ρούλα Ιωάννου:
Τηλ. 0044 7970065458
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.psatharis-auctions.com.cy
Στέφανος Χριστοδουλίδης
Εξώφυλλο: No. 58
Οπισθόφυλλο: No. 36
Εσώφυλλο μπροστά: No. 71
Εσώφυλλο πίσω: No. 31
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 3
No. 65
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα προς δημοπράτηση έργα προσφέρονται «ως έχουν», με την εξαίρεση της περίπτωσης
πλαστότητας, για την οποία βλέπε τους όρους της δημοπρασίας στο τέλος του καταλόγου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να τα εξετάζουν αυτοπροσώπως πριν από την δημοπρασία. Λεπτομερής έκθεση κατάστασης παρέχεται για όποιο έργο ζητηθεί. Τα δημοπρατηθέντα έργα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας την επομένη της δημοπρασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για τηλεφωνική συμμετοχή στη δημοπρασία παρακαλούνται να
επικοινωνούν μαζί μας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή της, ώστε να εξασφαλιστεί
η απαιτούμενη τηλεφωνική γραμμή.
3
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 4
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
1
Στέλιος Βότσης (1929 – 2012)
Φιγούρα Ι
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Στ. Βότσης, 65
Μελάνι σε χαρτί, 29 x 22 εκ.
€80 - 120
2
Στέλιος Βότσης (1929 – 2012)
Φιγούρα ΙΙ
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Στ. Βότσης
Μελάνι σε χαρτί, 31 x 23 εκ.
€80 - 120
3
Στέλιος Βότσης (1929 – 2012)
Φιγούρα Ι Ι Ι
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Στ. Βότσης
Μελάνι σε χαρτί, 31 x 23 εκ.
€80 - 120
4
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 5
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4
Στας Παράσκος (γ.1933)
Στην είσοδο
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Stass
και χρονολογημένο στην πίσω όψη: 2001
Κάρβουνο σε χαρτί, 37 x 27 εκ.
€160 - 300
5
Τηλέμαχος Κάνθος (1910 – 1993)
Το μάζεμα των καρπών
Χαρακτικό, αριθμημένο, υπογεγραμμένο
και χρονολογημένο στο κάτω περιθώριο:
8/50, Τ. Κάνθος, 1963
29 x 21 εκ.
€600 - 900
5
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 6
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
6
Ανδρέας Ασπρόφτας (1919 – 2004)
Τοπίο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Α. ΑΣΠΡΟΦΤΑΣ, 1996
Υδατογραφία, 27 x 37 εκ.
€240 - 400
7
Ανδρέας Ασπρόφτας (1919 – 2004)
Σπίτια στην εξοχή
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Α. ΑΣΠΡΟΦΤΑΣ, 1992
Υδατογραφία, 27 x 37 εκ.
€240 - 400
6
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8
Ανδρέας Ασπρόφτας (1919 – 2004)
Ρόδια
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Α. ΑΣΠΡΟΦΤΑΣ, 86
Λάδι σε hardboard 24.5 x 44 εκ.
€400 - 600
9
Ανδρέας Ασπρόφτας (1919 – 2004)
Στην εξοχή
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Α. ΑΣΠΡΟΦΤΑΣ, 2001
Λάδι σε hardboard, 39 x 29 εκ.
€350 - 500
7
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 8
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
10
Μάνος Σοφιανός (1922 – 1986)
Πρέβεζα
Υπογεγραμμένο κάτω δεξια: Μ. Σοφιανός
Υδατογραφία, 38 x 27 εκ.
€260 - 400
11
Μάνος Σοφιανός (1922 – 1986)
Σίφνος
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Μ. Σοφιανός
Υδατογραφία, 27 x 37 εκ.
€260 - 400
8
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 9
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12
Απόστολος Πετρομιχελάκης (γ.1931)
Αρχαίος ναός
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά:
A. Petromihelakis
Υδατογραφία, 18 x 24 εκ.
€200 - 300
13
Roger Tourte (1903 – 1972)
Η Πύλη των Λεόντων
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: R. TOURTE
Τέμπερα σε χαρτί, 10 x 15 εκ.
*€240 - 400
9
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 10
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
14
Φώτος Χατζησωτηρίου (1919 – 2004)
Μαρουλού η Φρεναρίτισσα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
στο μέσο δεξιά: Φ.Χ., 1976
Ακρυλικό σε hardboard, 70 x 20 εκ.
€1000 - 1500
10
15
Ξάνθος Χατζησωτηρίου (1920 – 2003)
Εκκλησία
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
Ξάνθος
Λάδι σε hardboard, 122 x 22 εκ.
€1800 - 3000
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 11
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
16
Φώτος Χατζησωτηρίου (1919 – 2004)
Βαμβακοσυλλέκτριες
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Φ.Χ. , 57
Λάδι σε ξύλο, 39 x 49 εκ.
€1500 - 2000
11
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 12
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
17
Χαρίλαος Δίκαιος (1912 – 2009)
Αγρότισσα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: DIKAIOS, 68
Λάδι σε hardboard, 80 x 65 εκ.
€850 - 1500
12
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 13
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18
Χαρίλαος Δίκαιος (1912 – 2009)
Βοσκός
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: DIKAIOS, 66
Λάδι σε hardboard, 42 x 56 εκ.
€600 - 900
19
Χαρίλαος Δίκαιος (1912 – 2009)
Στη παραλία Περνέρα Πρωταράς
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: DIKAIOS, 68
Λάδι σε hardboard, 44 x 69 εκ.
€650 - 1000
13
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 14
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
20
Χαρίλαος Δίκαιος (1912 – 2009)
Τοπίο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Dικαιος, 86
Ακρυλικό σε καμβά, 80 x 100 εκ.
€600 - 1000
21
Μιχάλης Κανδύλης (γ.1919)
Τοπίο
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά:
Μ. Κανδύλης
Λάδι σε hardboard, 38 x 44 εκ.
€600 - 900
14
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 15
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
22
Δήμος Μπραέσας (1882 – 1964)
Εκκλησία
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Μπραέσας
Λάδι σε hardboard, 32 x 50 εκ.
€1400 - 2000
Βιογραφικό
Γεννήθηκε στο Αιτωλικό. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών και αποφοίτησε το 1909.
Υπήρξε συντηρητικός ζωγράφος όπου κινήθηκε στις τάσεις και τα αχνάρια του Ν. Λύτρα
και του Σ. Μηλιάδη. Καλλιέργησε ένα ιμπρεσιονιστικό ύφος με αφαιρετικές χρωματικές
και σχηματικές απλουστεύσεις αναζητώντας την πραγματική ζωγραφική ποιότητα των
έργων του. Χρησιμοποίησε πλούσια και πυκνή χρωματική πάστα σε ελαφρώς λαμπερούς
και αρμονικούς τόνους αποδίδοντας απλά καθημερινά θέματα.
Ασχολήθηκε με την τοπιογραφία και την προσωπογραφία.
Το 1944 διετέλεσε πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Παρουσίασε πολλά έργα του σε ατομικές εκθέσεις από το 1920 έως το 1963, έλαβε
μέρος στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1934 και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στην Exposition Internationale στο Παρίσι.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών.
15
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 16
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
23
Στας Παράσκος (γ.1933)
Νυχτερινό κέντρο
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Stass
και χρονολογημένο στο πίσω μέρος:1986
Λάδι σε καμβά, 61 x 91 εκ.
€2000 - 3000
16
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 17
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
24
Ιosif Iser (1881 – 1958)
Αρλεκίνος με Μπαλαρίνα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: ISER, 40
Λάδι σε χαρτί, 39.5 x 32 εκ.
€6000 - 8000
17
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 18
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
25
Λευτέρης Οικονόμου (1930 – 2007)
Τσαρτελούδιν από τη σειρά Λουλούδια
Υπογεγραμμένο και Χρονολογημένο
κάτω αριστερά: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5 / 92
Λάδι σε hardboard, 69 x 41 εκ.
€1400 - 2000
18
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 19
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
26
Μιχάλης Μακρουλάκης (γ. 1940)
Παπαρούνες και Πασχαλίτσες
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
στο κάτω μέρος: Μακρουλάκης, 1.7.00,
Φοίνικας Σύρου
Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 24 x 16.5 εκ.
€1500 - 2000
19
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 20
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
27
Μίκης Φοινικαρίδης (1940 – 2005)
Γυμνό στο παράθυρο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Μ. Φοινικαρίδης, 01
Ακρυλικό σε καμβά, 34 x 49 εκ.
€1200 - 1700
20
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 21
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
28
Μίκης Φοινικαρίδης (1940 – 2005)
Γυναίκα στα κόκκινα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Μ. Φοινικαρίδης, 2000
Ακρυλικό σε καμβά, 49 x 34 εκ.
€1200 - 1700
21
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 22
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
29
Επαμεινώνδας Θωμόπουλος (1878 – 1974)
Ψαρόβαρκα
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Eπ. Θωμόπουλος
Λάδι σε hardboard, 24.5 x 33,5 εκ.
€900 - 1500
Βιογραφικό
Ο Επαμεινώνδας Θωμόπουλος (Πάτρα, 1878 – Αθήνα 1974) ήταν έλληνας ζωγράφος,
που κινήθηκε ανάμεσα στον ακαδημαϊσμό και τον πρώιμο ελληνικό ιμπρεσιονισμό.Σπούδασε ζωγραφική στην Ιταλία. Ήταν για χρόνια καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών και διετέλεσε διεθυντής της σχολής την περίοδο 1948–1949. Το 1945 εκλέχθηκε
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1962 διετέλεσε πρόεδρος του ίδιου ιδρύματος.Τα
περισσότερα έργα του είναι εμπνευσμένα απο την φύση. Πολλά από αυτά φιλοξενούνται
στο Δημαρχείο Πατρών και στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας. Το 1996, ο Δήμος Πατρέων τον τίμησε με μεγάλη έκθεση στην Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Τ. Ηλιάδου-Μανιάκη, Επαμεινώνδας Θωμόπουλος, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα. ISBN
960-7164-34-2.
22
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 23
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
30
Μανώλης Χάρος (γ.1960)
Νυχτερινό τοπίο
Υπογεγραμμένο πάνω αριστερά:
Μανώλης Χάρος
Λάδι σε καμβά, 50 x 50 εκ.
€900 - 1500
Βιογραφικό
Γεννήθηκε στα Κύθηρα, το 1960. Σπούδασε στο Παρίσι στην École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts, και έκανε μεταπτυχιακό στην École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Εχει τιμηθεί με το γαλλικό εθνικό βραβείο Prixdes Fondations και με το Βραβείο
της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει εργαστεί ως προσκεκλημένος καλλιτέχνης στο πανεπιστήμιο Princeton ΗΠΑ, από όπου και ξεκίνησε την έρευνά του για τους Μύθους του Αισώπου, που ήταν το θέμα της τελευταίας του έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη. Με πολλές
εκθέσεις στο ενεργητικό του, τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός, (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ, κ.α.)θεωρείται ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της γενιάς του,
και έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές εντός και εκτός Ελλάδας.
23
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 24
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
31
Ιωάννης Κόττης (γ.1949)
Πορτρέτο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Ι. Κόττης, 75
Λάδι σε καμβά, 53 x 35 εκ.
€1800 - 2000
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Ιδιωτική Συλλογή Αθήνα
Δημοπρασία Bonham’s, lot 136
10/11/2008
24
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 25
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
32
Γκλυν Χιούς (γ.1931)
Φιγούρες
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Glyn Hughes
Λάδι σε καμβά, 50 x 100 εκ.
€600 - 900
33
Γκλυν Χιούς (γ.1931)
Χωρίς τίτλο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Glyn Hughes, 93
Λάδι σε καμβά, 80 x 119 εκ.
€1400 - 2000
25
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 26
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
34
Μιχάλης Μανουσάκης (γ.1953)
Χωρίς τίτλο
Υπογεγραμμένο άνω αριστερά και στο πίσω μέρος:
Μ. Μανουσάκης
Ακρυλικό σε Ξύλο, 42 x 32 εκ.
€1500 - 2000
26
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 27
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
35
Γιώργος Χαρίδημος (1924 – 1996)
«Εκλογές»
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω στο μέσο: Γ. Χαρίδημος, 27-10-77
Σινική μελάνη σε χαρτόνι, 33 x 25 εκ.
€500 - 900
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: “Περιοδικό Ταχυδρόμος”, Τεύχος 43, σελ. 26.
Βιογραφικό
Γιος και μαθητής του μεγάλου καραγκιοζοπαίχτη Χρήστου Χαρίδημου. Πρωτοεμφανίστηκε στο Θέατρο Σκιών το 1942. Εκτός από καραγκιοζοπαίχτης, υπήρξε και προικισμένος λαϊκός ζωγράφος. Οι φιγούρες του σε χαρτόνι ή άλλο υλικό διακρίνονται για το αναγνωρίσιμο, προσωπικό ύφος και το χαρακτηριστικό σχέδιο του. Κληρονόμησε επίσης από
τον πατέρα του - όπως και ο αδελφός του, επίσης, καραγκιζοπαίχτης και λαϊκός ζωγράφος, Σωτήρης Χαρίδημος – μεγάλη συλλογή με φιγούρες παλιότερων καραγκιοζοπαιχτών, ενώ άφησε πολλούς μαθητές. Το 1972 το Ινστιτούτο Γκαίτε τον τίμησε για τα 30 χρόνια σενεχούς δραστηριότητας του.
Δημήτρης Παυλόπουλος
Ιστορικός της τέχνης, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Λεξικό Ελλήνων Καλλιτχνών, Εκδοτικός Οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ»
27
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 28
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
36
Σοφία Λασκαρίδου (1882 – 1965)
Προ της Συναυλίας
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Σ. Λασκαρίδου
και με ιδιόχειρη αφιέρωση στο πίσω μέρος
Λάδι σε καμβά, 44.5 x 32 εκ.
€750 - 1200
28
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 29
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
37
Θάλεια Φλωρά Καραβία (1871 – 1960)
Ψαράδες στον Νείλο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Th. Flora
Λάδι σε καμβά, 15.5 x 24 εκ.
*€400 - 700
38
Θάλεια Φλωρά καραβία (1871 – 1960)
Ψαρόβαρκα στον Νείλο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Th. Flora Caravia
Λάδι σε καμβά, 18 x 28 εκ.
*€400 - 700
29
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 30
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
39
Βίκτωρ Ιωαννίδης (1903 – 1984)
Παιδιά με κατσίκες
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: V. Ιωαννίδης, 57
Λάδι σε καμβά, 38 x 44 εκ.
€8500 - 12000
Βιoγραφικό
Ο Βίκτωρ Ιωαννίδης καθιερώθηκε να ονομάζεται «ο ζωγράφος της Λεμεσού». Αυτό το
χαρακτηρισμό όχι μόνο τον δεχόταν με ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά φαίνεται να το συντηρούσε και ο ίδιος. Πραγματικά ο Βίκτωρ Ιωαννίδης ήταν ο ζωγράφος που έδεσε άρρηκτα
τη ζωή και τη δημιουργία του με την πόλη του. Υπήρξε ο συνδετικός κρίκος πολλών
πνευματικών ανθρώπων και ανέπτυξε, παράλληλα με τη δημιουργία, μια έντονη πολιτιστική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση. Πεθαίνοντας άφησε πίσω του όχι μόνο το ζωγραφικό του έργο αλλά και την ανάμνηση ενός ανθρώπου που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από την
πόλη του σαν ένα από τα πιο εκλεκτά παιδιά της.
Ο Βίκτωρ Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1903. Τελειώνοντας το σχολείο εξέφρασε
την επιθυμία του να σπουδάσει ζωγραφική. Συνάντησε όμως την αντίδραση του πατέρα
του ο οποίος θεωρούσε την τέχνη «δουλειά πείνας».Το 1923 κατόρθωσε να λυγίσει την
άρνηση του πατέρα του και να φύγει να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Πολύ αργότερα ο Βίκτωρας θα διαβάσει στο ημερολόγιο του πατέρα του. «Ο υιός μου
Βίκτωρ αναχωρεί σήμερον δια Αθήνας δια να σπουδάσει ζωγραφική. Την ωραίαν αυτήν
τέχνην. Νίπτω τας χείρας μου».
Στη Σχολή ο Βίκτωρ Ιωαννίδης είχε καθηγητές στη ζωγραφική τους Γεώργιο Ιακωβίδη,
Σπύρο Βικάτο, Νικόλαο Λύτρα, Γεώργιο Ροϊλό και Δημητριο Γερανιώτη. Μετά την πρώτη
του έκθεση το 1951, ο Ιωαννίδης οργάνωσε άλλες 21 εκθέσεις στη Λεμεσό όσο και σε
άλλες πόλεις της Κύπρου. Η δεύτερη του έκθεση έγινε το 1956 στη Λεμεσό, στη Λέσχη
«Ένωσις». Η έκθεση σημείωσε τεράστια επιτυχία, κάτι που βλέπουμε σε άρθρο του Δημητρού Δημητριάδη στην εφημερίδα «Ελευθερία» που αναφέρει τα εξής: «Είναι ευτύχημα
πως αυτή τη ψυχική ανάταση την αισθάνθηκαν όλοι σχεδόν οι επισκέπτες της εκθέσεως,
που παρήλασαν, σε πυκνές ομάδες μπροστά από τα έργα κι έμπρακτα την απόδειξαν με
την αυθόρμητη διάθεση που έδειξαν ν΄αποκτήσει κι από ένα του πίνακα»
Το 1963 ο ζωγράφος εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε Αλεξάνδρειας. Αυτή ήταν
η πρώτη φορά που η Κυπριακή Δημοκρατία, έπερνε επίσημα μέρος σε διεθνή έκθεση στο
εξωτερικό. Πήρε επίσης μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σύγχρονης κυπριακής τέχνης
στη Κύπρο και το εξωτερικό. Από το 1960 ως το 1973 συμμετείχε ανελλιπώς και σε όλες
τις Πανελλήνιες Εκθέσεις Τέχνης.
Σημειώσεις
ΒΙΚΤΩΡ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΚΗΤΑ
30
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 31
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
31
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 32
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
40
Περικλής Ξυδιάς (1872 – 1942)
Πορτρέτο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Π. KchdiaC
Λάδι σε καμβά, 25 x 21 εκ.
€450 - 900
41
Θάλεια Φλωρά Kαραβία (1871 – 1960)
“Alice”
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
Th. Flora Caravia
Λάδι σε hardboard, 31 x 23.5 εκ.
*€500 - 900
32
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 33
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
42
Νίκος Νικολαίδης (1884 – 1956)
Η κυρία Σοφία
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: N. Nicolaides
Λάδι σε ξύλο, 36.5 x 30.5 εκ.
€1500 - 2000
33
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 34
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
43
Νίκος Νικολάου (1909 – 1986)
Φιγούρα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Ν. Νικολάου, Απρίλης 1979
Ακρυλικό σε καμβά, 96 x 128 εκ.
€3000 - 5000
ΕΚΘΕΣΗ
Zoumboulakis Galleries
34
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 35
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
44
Στέλιος Βότσης (1929 – 2012)
Ζευγάρι
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Σ. Βότσης, 77
Ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 68 εκ.
€2300 - 3000
45
Κωνσταντίνος Γιαννικούρης (γ.1939)
Πύργος της Βαβέλ
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
στο κάτω περιθώριο: Constantinos Yiannikouris, 62
Μονοτυπία, 42 x 27 εκ.
€300 - 500
35
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 36
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
46
Γιώργος Σκοτεινός (γ.1937)
Αρχαϊκό
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
Γ. Σκοτεινός
Λάδι σε καμβά, 120 x 80 εκ.
€1700 - 2500
36
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 37
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
47
Γιώργος Σκοτεινός (γ.1937)
Αρχαϊκά αλογάκια
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Γ. Σκοτεινός
και χρονολογημένο στη πίσω όψη, Κρήτη 1976
Λάδι σε καμβά, 120 x 80 εκ.
€1500 - 2000
37
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 38
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
48
Ιωάννης Σιφναίος (1919 – 1989)
Σταφύλια
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ι Σιφναίος
Λάδι σε hardboard, 22.5 x 28.5 εκ.
€700 - 1200
49
Στας Παράσκος (γ. 1933)
Νεκρή φύση με φρούτα
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Stass
Λάδι σε hardboard, 31.5 x 48.5 εκ.
€350 - 500
38
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 39
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
50
Γιώργος Κoσμαδόπουλος (1895 – 1967)
Άνθη καμέλιας
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Cosm.
Λάδι σε hardboard, 26 x 34 εκ.
€600 - 900
Γιώργος Κoσμαδόπουλος
Σπούδασε στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών της Ληψίας και στην Grande Chaumiere
στο Παρίσι .Προσωπογράφος, τοπιογράφος και ηθογράφος κινείται στο κλίμα τόσο του
ρεαλισμού όσο και της ζωγραφικής του υπαίθρου και του ιμπρεσιονισμού.
Παρουσίασε το έργο του σε πολλές ατιμικές εκθέσεις και Μπιενάλε. Έχει πάρει διάφορες διακρίσεις. Έργα του βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στις Π.Δ. Αθηναίων και Ρόδου, στις
Συλλ. Κουτλίδη, Λεβέντη, Κατσίγρα, Δάμτσα, στην Εθνική Τράπεζα, στην Τράπεζα της
Ελλάδος, κ.α.
Χρύσανθος Χρήστου, ιστορικός της τέχνης, ακαδημαϊκός
Λεξκό Ελλήνων Καλλιτεχνών
Εκδοτικός Οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ»
39
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 40
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
51
Μιχαήλ Χρ. Κάσιαλος (1885 – 1974)
Για το Θέρος
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Μιχαήλ Χρ Κάσιαλος
Λάδι σε καμβά, 60 x 103 εκ.
€14000 - 20000
Mιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
Ο Μιχαήλ Κκάσιαλος, ο αυτοδίδακτος ναίφ ζωγράφος που τίμησε την Άσσια τόσο στην Κύπρο
όσο και στην Ευρώπη γεννήθηκε στην Άσσια το 1855
Με την καθαυτό ζωγραφική ασχολήθηκε πολύ αργότερα. Πώς έγινε αυτό; Πατρευόταν ένας γείτονας του. Παρευρισκόταν στον γάμο ο αείμνηστος ζωγράφος ο Διαμαντής που τον είδε ο Κκάσιαλος να σκιτσάρει στιγμιότυπα, σκηνές φυσιογνωμίες. Γεμάτος περιέργεια τον πλησίασε. «Ίντα
που κάμνεις» Ρώτησε τον αείμνηστο Διαμαντή, ο οποίος του απάντησε ότι αυτά τα πρόχειρα σκιτσογραφήματα θα αποτελούσαν τη βάση για ζωγραφικούς πίνακες που σχεδίαζε. «Και τι κάμνετε
τους πίνακες που σχεδιάζετε;» «Τους πουλούμε»
Αυτό ήταν η αρχή. Ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσει στα 65 τόσα χρόνια του ένας απλοϊκός βρακάς που την Άσσια να ζωγραφίζει. Πάντοτε με την υποστήριξη την καθοδήγηση και την αγάπη
του αείμνηστου Διαμαντή ο Μιχαήλ Κκάσιαλος μπαίνει στον χορό της ζωγραφικής τέχνης όπου
έμελλε να έχει επιτυχίες που ούτε ο ίδιος δεν φανταζόταν. Οργανώνει εκθέσεις ατομικές. Παίρνει μέρος σε ομαδικές. Διακρίνεται στη Μπρατισλάβα. Το όνομα του δημοσιεύται στα διεθνή περιοδικά τέχνης. Οι πίνακες του περιζήτητοι. Εργάζεται ώρες στο εργαστήρι. Σταματά μόνο όταν κουράζεται ή όταν ακούει την καμπάνα του εσπερινού. Τότε σηκώνεται από την καρέκλα του, βγάζει
την ποδιά του και κάνοντας τον σταυρό του βγαίνει από το εργαστήριο του.
«Μια ματιά στον κατάλογο των πινάκων του Κκάσιαλου επιβεβαιώνει πως με το ζωγράφημα θέλησε να μας εξιστορήσει τα γεγονότα που τον συγκίνησαν, που χάραξαν μέσα του βαθειά σημάδια.
Άλλα από τη σύγχρονη πραγματικότητα κι άλλα, τα περισσότερα από τις αναμνήσεις του από ένα
κόσμο μακρυνό, μνήμες της νεότητος, οράματα και θύμησες στα βάθη του καιρού απ’τη ζωή των
αγροτών του βουνού και του κάμπου όλα ντυμένα με το μαγικό μανδύα της αποστάσεως, σαν όνειρα μακρυνά κι’άνεπανάληπτα. Στους πίνακες του ξετυλήγονται ιστορίες λησμονημένες κι’έθιμα
του παληού καιρού κι’είναι μεγάλη χαρά ν΄άκούς τον ίδιο να τα ερμηνεύει.
Ο Κκάσιαλος γιατί είναι γνήσιος λαϊκός τεχνίτης, έχει τη δύναμη να μας ξεναγήσει στις πηγές
μιάς αγνής ποίησης, να μας μεταφέρει πίσω στους κόσμους των χαμένων παραδόσεων, κόσμους
ιδιωμένους με τα πεντακάθαρα μάτια της πρώτης παιδικής μας ηλικίας. Αφυπνίζει μέσα μας την
αίσθηση μιας μελαχολικής νοσταλγίας»
Μάνος Κράλης
Σημειώσεις από τον κατάλογο
Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΡΠΑΡΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ
Κοινοτικό Συμβούλιο Άσσιας , 2011
40
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 41
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
41
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 42
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
52
Τζων Κώρμπιτζ (1935 – 2003)
Τυνησία Ι
Υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Corbidge
Λάδι σε καμβά, 41 x 33 εκ.
€500 - 900
53
Τζων Κώρμπιτζ (1935 – 2003)
Τυνησία ΙΙ
Υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Corbidge
Λάδι σε καμβά, 31 x 43 εκ.
€500 - 900
42
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 43
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
54
Τζων Κώρμπιτζ (1935 – 2003)
Θήρα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω στο μέσο: Corbidge, 73
Λάδι σε καμβά, 129 x 99 εκ.
€1600 - 2200
43
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 44
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
55
Τζων Κώρμπιτζ (1935 – 2003)
Τοπίο
Υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Corbidge
Λάδι σε καμβά, 46 x 38 εκ.
€500 - 900
56
Τζων Κώρμπιτζ (1935 – 2003)
Αρχαϊκό
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Corbidge
Λάδι σε καμβά, 46 x 33 εκ.
€600 -1000
44
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 45
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
57
Κίκος Λανίτης (γ.1948)
Πουλιά
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Λανίτης
Μικτή τεχνική σε καμβά, 53 x 80 εκ.
€700 - 1200
45
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 46
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
58
Αδαμάντιος Διαμαντής (1900 – 1994)
Η Γέννηση του Χριστού
Χρονολογημένο στο πίσω μέρος, 1959
Φέρει επίσης τον κωδικό αριθμό 1959 / 41
από το αρχείο του καλλιτέχνη, σελ. 62.
Λάδι σε καμβά, 56 x 80 εκ.
€25000 - 35000
Αδαμάντιος Διαμαντής
Σπούδασε ζωγραφική στο Λονδίνο στην St. Martin’s School of Art και στο Royal College
of Art. Παρουσίασε το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Κύπρο και στο
εξωτερικό. Διακρίσεις: Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 1976. Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών
Κύπρος, 1993.
Η μητρότητα είναι ένα θέμα που κυριάρχισε στη θεματογραφία του Διαμαντή. Ο καλλιτέχνης εμπνέεται θεματικά από τη μεγάλη βυζαντινή παράδοση, από την οποία παίρνει
και μερικά υφολογικά χαρακτηριστικά. Στα έργα αυτά ο καλλιτέχνης δίνει το ιδεατό περιεχόμενο της μητρότητας, και οι θεματικές ή υφολογικές αναφορές στην Παναγία έχουν
τη θέαση του μέτρου μιας σχέσης απόλυτης αγάπης, αφοσίωσης και πόνου. Επίσης, η
μητρότητα παίρνει συμβολικές προεκτάσεις, για να δηλώσει τη συνέχεια και την αέναη
ανανέωση της ζωής.
Αυτή τη σχέση μητέρας – παιδιού ο καλλιτέχνης τη δίνει με ποικίλους ζωγραφικούς
τύπους, μέσα στο πνεύμα διαφορετικών κατευθύνσεων και προβληματισμών. Όποιο όμως
κι αν είναι το εικαστικό λεξιλόγιο, σταθερό σημείο παραμένει η αναφορά στη ΜητέραΠαναγία. Ενδεικτικό της μέριμνας αυτής του καλλιτέχνη είναι και το έργο «Γέννηση» του
1959 (αυτό που παρουσάζουμε) το οποίο έγινε με βάση σχετική τοιχογραφία της
εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων στο Πέρα Χωριό της Νήσου.
Σημειώσεις
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΚΙΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
46
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 47
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
47
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 48
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
59
Λουκία Νικολαίδου (1909 – 1993)
Χωρικός που κάθεται
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Loukia Nikolaides, 1935
Υδατογραφία, 29 x 20 εκ.
€1500 - 2000
48
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 49
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
60
Τηλέμαχος Κάνθος (1910 – 1993)
Μονιάτης
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Τ. Κάνθος, 1952
Λάδι σε καμβά, 48 x 41 εκ.
€3000 - 5000
49
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 50
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
61
Λευτέρης Οικονόμου (1930 – 2007)
Χαρτοπαίκτες
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Οικονόμου, 96
Λάδι σε καμβά., 39.5 x 49.5 εκ.
€2500 - 3000
50
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 51
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
62
Λευτέρης Οικονόμου (1930 – 2007)
Τάμεσης τη νύχτα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: OIKONOMOY, 68
Λάδι σε καμβά, 68 x 89 εκ.
€2300 - 3000
51
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 52
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
63
Ιωάννης Γεωργιόπουλος (1907 – 1987)
Πρέβεζα - 1968
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Ι. Γεωργιόπουλος
Λάδι σε καμβά 44 x 55 εκ.
€1200 - 1700
ΕΚΘΕΣΗ
Εξετέθη σε ομαδική εκτός Ελλάδος γι’αυτό και φέρει πίσω την σφραγίδα εξαγωγής της
Εθνικής Πινακοθήκης ημερομ. 12. 8. 1968 και υπογραφή.
Βιογραφικό
Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας Στα τοπία, στις «νεκρές φύσεις», στα
πορτραίτα, στα γυμνά καθώς και στις ημιπαραστατικές μέχρι και ολότελα αφηρημένες συνθέσεις ο ζωγράφος κατορθώνει, κάθε φορά, να εκφράσει στο ακέραιο και να δηλώσει την
ιδιαιτερότητα της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Αιχμαλωτίζοντας στα τοπία του κάτι
το καίριο από την ατμόσφαιρα του χώρου που συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση να είναι
ελληνικός χώρος κυρίως, όμως ερμηνεύοντας κάτι το ουσιαστικό από την ιδιοσυστασία του
κατ’εξοχήν δύσκολου – λόγω των συνεχών εναλλαγών στην ενορχήστρωση του – ελληνικού φωτός ο Γεωργιόπουλος έχει εξασφαλίσει μια για πάντα στα έργα του τα «αναγνωριστικά» στοιχεία μιας κατ’εξοχήν ώριμης, γνήσιας και προικισμένης δημιουργίας.
Ντόρα Ηλιοπούλου – Ρογκάν
Δρ. Ιστορικός της Τέχνης – Τεχνικριτικός.
52
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 53
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
64
Ιωάννης Γεωργιόπουλος (1907 – 1987)
Τοπίο - 1965
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ι. Γεωργιόπουλος
Λάδι σε χαρτόνι. 43 x 56 εκ.
€1200 - 1700
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Είναι δημοσιευμένο στον κατάλογο της τιμητικής μετά θάνατου έκθεσης που
του οργάνωσε ο Γιάννης Μόραλης στην Αθηναϊκή Γκαλερί Αργώ το 1989.
Εικονίζεται στη σελ. 5
53
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 54
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
65
Χριστόφορος Σάββα (1920 – 1968)
Χήνα – Περίπου 1961
Υπογεγραμμένο κάτω στο μέσο: Χ.Σ.
Υφασματογραφία, 113 x 90 εκ.
€22000 - 30000
Χριστόφορος Σάββα -Υφασματογραφίες
Το Νοέμβριο του 1961 ο Σάββα οργάνωσε ατομική έκθεση στη γκαλερί «Απόφαση» με
τίτλο «Έκθεση ακουαρέλων και χαλιών». Στην έκθεση αυτή προυσίασε για πρώτη φορά
έργα, τα οποία ο ίδιος ονόμαζε στη πρόσκληση της έκθεσης «χαλιά» και στο κατάλογο
της ίδιας έκθεσης «υφασματογραφίες», ύστερα, όπως φαίνεται, από πιο ώριμες σκέψεις.
Η λέξη «υφασματογραφία» δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό και φαίνεται να είναι μια επινόηση του ίδιου του Σάββα για να αποδώσει όσο καλύτερα ήταν δυνατό την νέα αυτή
του τεχνική.
Στον μικρό κατάλογο, ο οποίος συνοδεύει την έκθεση, υπάρχει κείμενο με την υπογραφή «Η γκαλερί Απόφαση», στο οποίο αναφέρεται ότι «ο Σάββα παρουσιάζει για πρώτη
φορά στην Κύπρο έργα υφασματογραφίας που αποτελούν ένα καινούριο, ρεαλιστικό
τρόπο έκφρασης στην τέχνη»
Η τεχνική αυτή έδωσε στο Σάββα την ευκαιρία να εκφραστεί μ’έναν παραστατικό τρόπο,
αλλά με μια πρωτόγνωρη γι’αυτόν ελευθερία αφήνοντας τον εαυτό του να «παίξει» με
τον αυθορμητισμό και την αμεσότητα ενός παιδιού και τη γνώση ενός καλλιτέχνη.
Οι υφασματογραφίες του τον συνδέουν περισσότερο με τη ζωή, επεκτείνοντας ταυτόχρονα την εικαστική του γλώσσα. Για να αποδώσει τα θέματα του , αξιοποιεί δεξιοτεχνικά τόσο το ιδιαίτερο σχέδιο, ποιότητα και υφή, του υφάσματος, όσο και τα χρώματα του.
Έτσι το φτωχό, εφήμερο υλικό μετατρέπεται σ’ένα δυνατό εκφραστικό μέσο, και η υφασματογραφία σε μία καινούρια εικαστική μέθοδο. Μια μέθοδο που διαφοροποιείται από
άλλες εικαστικές μεθόδους τόσο στη σύλληψη του θέματος όσο και στην αντίληψη, στην
αίσθηση, στη διαδικασία δημιουργίας και στο τελικό αποτέλεσμα.
Με την τεχνική αυτή, ο Σάββα κατορθώνει να συνθέσει τα διάφορα κομμάτια με τέτοιο
τρόπο, ώστε να δώσει μια νέα ενότητα, ένα νέο αυθύπαρκτο έργο, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες των επι μέρους, για να ενισχύσει την ταυτότητα και το μήνυμα του όλου.
ΕΛΕΝΗ Σ ΝΙΚΗΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΒΒΑ
Η απαρχή μιας νέας εποχής στην κυπριακή τέχνη.
54
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 55
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
55
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 56
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
66
Χρίστος Χρίστου (γ.1950)
Βάζο με ίριδα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Χρ. Χρ., 13
Ακρυλικό σε καμβά επικολλημένο
σε ξύλο, 35 x 25 εκ.
€1800 - 2500
56
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 57
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
67
Χρίστος Χρίστου (γ.1950)
Αχλάδια
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Χρ. Χρ., 10
Ακρυλικό σε καμβά, 36 x 25 εκ.
€1800 - 2500
57
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 58
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
68
Γιάννης Γαΐτης (1923 – 1984)
Ζευγάρι
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Gaitis, 67
Λάδι σε καμβά, 40 x 50 εκ.
€5500 - 8000
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Ιδιωτική συλλογή Ελλάδα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Είναι δημοσιευμένο στο Κριτικό Κατάλογο του Γαΐτη με αριθμό έργου 902 στην σελίδα 234,
Βιογραφικό
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνα απόφοιτος 1951. Συνέχισε τις σπουδές
του στην Ecole des Beaux-Arts και στην Academia de la Grande Chaumiere στο Παρίσι. Παρουσίασε το έργο του σε πάρα πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Παρίσι, Φλωρεντία, Ρώμη Βενετία, Ολλάνδία, Μπιενάλε Σάο Πάουλο κ.α.
Τον Φεβρουάριο του 1954 εκθέτει στο ξενοδοχείο Κεντρικόν. Τον κατάλογο της έκθεσης προλογίζει ο Άγγελος Προκοπίου, ο συμαντικότερος κριτικός τέχνης της εποχής μεταξύ άλλων
αναφέρει:
«Ο Γαΐτης είναι ακόμη νέος και ο δρόμος που έχει να διανύσει στην τέχνη είναι μακρύς. Το έργο
του δεν έχει ακόμη την σφραγίδα μιας οριστικής αποκριστάλλωσης, που συμβολίζει συχνά
και την ύφεση των δημιουργικών δυνάμεων στην τέχνη. Περνά ακόμη την ωραία ηλικία της
μάχης για κατακτήσεις και ξεχωρίζει από τη γενιά του γιατί προπορεύται στο στίβο μ’ ένα
θάρρος που του εξασφαλίζει το μέλλον. Είναι καμωμένος από την πάστα των παλληκαριών που
ξέρει να υποφέρει την εγκατάλειψη και την μοναξιά, γιατί πιστεύει στον εαυτό του και στη
δουλειά του. Χτες ήταν αυτός και ο κόσμος. Σήμερα δύο, πέντε φίλοι πήγαν κοντά του. Αύριο
ο κόσμος θα τον χειροκροτήσει. Δεν έχει ανάγκη να του πούμε: «Γαίτη τράβα μπροστά». Και
χωρίς την κριτική και εναντίο της κριτικής, προχωρεί.»
58
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 59
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
59
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 60
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
69
Ανδρέας Χαραλαμπίδης (γ. 1939)
Αντανακλάσεις
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Α. Χαραλαμπίδης, 72
Λάδι σε καμβά, 90 x 60 εκ.
€1500 - 2000
60
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 61
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
70
Σωτήρης Σόρογκας (γ.1936)
Παλιά μηχανή
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
Σόρογκας
Ακρυλικό σε καμβά, 50 x 30 εκ.
€2000 - 3000
Δήλωση του ζωγράφου στην πίσω όψη
της φωτογραφίας του έργου.
61
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 62
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
71
Δημήτρης Μυταράς (γ.1934)
Φιγούρες
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
Δ. ΜΥΤΑΡΑΣ
Λάδι σε καμβά, 100 x 70 εκ.
€10000 - 15000
62
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 63
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
72
Δημήτρης Μυταράς (γ1934)
Φιγούρα με κόκκινο φόντο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
Δ. ΜΥΤΑΡΑΣ
Λάδι σε καμβά, 70 x 50 εκ.
€5000 - 7000
Βιογραφικό
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα τον Ιούνιο του 1934. Σπούδασε ζωγραφική στη ΑΣΚΤ (1953-1958)
έχοντας καθηγητές τον Γιάννη Μόραλη και τον Σπύρο Παπαλουκά. Συνέχισε σπουδές στη
σκηνογραφία στην "Ecole Superieure des Arts Decoratifs" καθώς και εσωτερική διακόσμηση στη "Metiers d' Art" στο Παρίσι (1960-1964) με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Το 1975 εκλέχθηκε καθηγητής της ΑΣΚΤ. Έργα του έχουν εκτεθεί στην Αθήνα, σε ατομικές εκθέσεις
στις γκαλερί "Ζυγός", "Άστορ", "Μέρλιν", αίθουσα Τέχνης (Θεσσαλονίκη), καθώς επίσης και
στη Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμη, Γένοβα κ.ά.. To Μάρτιο του 2008 εξελέγη τακτικό μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών.
63
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 64
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
73
Στάθης Βατανίδης (γ.1943)
Παρέα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
πάνω δεξιά: Βατανίδης, 92
Λάδι σε καμβά, 100 x 100 εκ.
€900 - 1500
74
Ανδρέας Κάραγιαν (γ.1943)
Φιγούρα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Καραγιαν, 2001
Ακρυλικό σε χαρτόνι, 74 x 56 εκ.
€200 - 300
64
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 65
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
75
Ανδρέας Κάραγιαν (γ.1943)
Φιγούρες
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
στο μεσο δεξιά: ΚΑΡΑΓΙΑΝ, 92
Λάδι σε καμβά, 112 x 77 εκ.
€3700 - 5000
65
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 66
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
76
Μιχάλης Μανουσάκης (γ.1953)
Χωρίς τίτλο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
πάνω δεξιά: Μ. Μανουσάκης, 2013
Ακρυλικό σε Ξύλο, 42 x 32 εκ.
€1100 - 1700
66
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 67
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
77
Δημήτρης Αρμακόλας (1939 – 2009)
Γυμνό
Υπογεγραμμένο στο μέσο: armakolas
Γλυπτό, 20 x 30 x 18 εκ.
€4000 - 6000
Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 από γονείς νησιώτες (Τήνο ο πατέρας, Λέσβο η μητέρα).
Νωρίς, από το Δημοτικό Σχολείο, ξεκινά με πηλό, έχοντας τις πρώτες δημοσιεύσεις
στον αθηναϊκό ημερήσιο τύπο. Σε ηλικία 17 ετών ( 1956) εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,
στο εργαστήριο γλυπτικής του Μ. Τόμπρου, από όπου αποφοιτά το 1960. Την ίδια χρονιά
κερδίζει υποτροφία και πηγαίνει στο Παρίσι για να παρακολουθήσει εκεί τις Beaux Arts.
Στο διάστημα της εκεί παραμονής του εργάζεται σε μια σειρά από ξύλινες συνθέσεις τις
οποίες εκθέτει στο Παρίσι. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1963 συνεχίζει στο σίδερο το
έργο του. Στο τέλος της δεκαετίας του ’60 είναι από τους πρώτους στη χώρα μας που,
συνεργαζόμενος με αρχιτέκτονες, φτιάχνει μια σειρά από έργα στο μπετόν, που
κοσμούν όψεις κτιρίων, εντάσσοντας έτσι τη γλυπτική στην αρχιτεκτονική. Το 1974 έργο
του διακρίνεται από την Unesco και περιλαμβάνεται στη συλλογή « Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».
Έκτοτε εργάστηκε σε έργα από ορείχαλκο και μάρμαρο, και πλαστικές ύλες. Το γλυπτικό
του έργο έχει τιμηθεί με πέντε α’ βραβεία και έχει παρουσιαστεί σε 13 ατομικές εκθέσεις,
τρεις Biennale, πέντε πανελλήνιες και πολλές ομαδικές. Το 1991 κυκλοφορεί το βιβλίο λεύκωμα ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ 1960-1990, όπου παρουσιάζεται με φωτογραφίες και αναλύσεις
η παραγωγή των 38 χρόνων δουλειάς του. Ζει και εργάζεται στο Καπανδρίτι, σ’ ένα χώρο
που τον έχει διαμορφώσει ο ίδιος εδώ και 15 χρόνια. To 2009 βρήκε τραγικό θάνατο στο
εργαστήρι του στην Αθήνα.
67
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 68
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
78
Θράκη Ρωσσίδου (1920 – 2007)
Henley on Thames
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Thraki of Cyprus, 1988
Ακρυλικό σε καμβά, 61 x 76 εκ.
€1400 - 1800
68
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 69
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
79
Θράκη Ρωσσίδου (1920 – 2007)
My Autumn visit to England, New Hampshire U.S.A.
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Thraki of Cyprus, 2000
Ακρυλικό σε καμβά, 62 x 80 εκ.
€1300 - 1800
69
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 70
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
80
Γιώργος Ερωτόκριτος (1944 – 2013)
Ψαράδες με γοργόνα
Υπογεγραμμένο πάνω δεξιά:
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟC
Λάδι σε hardboard, 121 x 39 εκ.
€600 - 900
70
81
Γιώργος Ερωτόκριτος (1944 – 2013)
Στην εκκλησία
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟC
Λάδι σε hardboard, 121 x 39 εκ.
€600 - 900
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 71
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
82
Sylvia Woodcock
Διάβασμα
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: S.WC
Λάδι σε hardboard, 102 x 148 εκ.
€500 - 800
83
Μαρία Τούρου (γ.1943)
Χωρίς τίτλο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Tourou
Λάδι σε hardboard, 36 x 43.5 εκ.
€300 - 500
71
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 72
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
84
Nikolai Mokrov Alekseevich (1925 – 1996)
Φθινόπωρο στη λίμνη Msta
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: N. Mokrob, 90
Λάδι σε καμβά, 40 x 60 εκ.
€450 - 800
85
Valeri Kokourine (γ.1930)
Φθινόπωρο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Kokourine
Λάδι σε χαρτόνι, 30 x 40.5εκ.
€400 - 800
72
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 73
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
86
Λευτέρης Οικονόμου (1930 – 2007)
Αναλιόντας από τη σειρά Απριλιάτικα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 10 / 97
Λάδι σε hardboard, 16.5 x 18.5 εκ.
€700 - 1200
87
Αθηνά Ταρσούλη (1884 – 1975)
Λουλούδια στο βάζο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α. Ταρσούλη
Λάδι σε hardboard, 38 x32 εκ.
€350 - 600
73
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 74
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
88
Σούζαν Κερρ Ιωακείμ (γ.1943)
Κερύνεια
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: S. KERR
Λάδι σε καμβά, 61 x 77 εκ.
€500 - 800
89
Αντώνιος Καραφυλλάκης (1908 - ?)
Λήμνος
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: A. Karafyllakis, 1969
Λάδι σε καμβά, 60 x 90 εκ.
€900 - 1500
74
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 75
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
90
Δημήτρης Άνθης (1925 – 1991)
Κερύνεια
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
στο κάτω μέρος: Anthis, 1974
Λάδι σε καμβά, 83 x 113 εκ.
€900 - 1500
75
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 76
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
91
Stoian Donev
Σύνθεση
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: St. Donev, 09
Μικτή τεχνική σε καμβά, 58 x 58 εκ.
€1500 - 2000
Βιογραφικό
Γεννήθηκε στη Νόβα Ζαγόρα Βουλγαρίας. Τελείωσε το καλλιτεχνικό Λύκειο στην
πόλη Κοζανλάκ 1968-1972. Σπούδασε στην Ακαδημία Τεχνών Σόφιας με τον καθηγητή Π. Παναγιοτόβ 1973-1979. Από το 1985-91, ήταν καθηγητής στην Ακαδημία Καλών
Τεχνών στην Σόφια. Από το 1991 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Με την ίδρυση του Αρκαδικού Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας εκλέγεται μέλος της τιμητικής επιτροπής. Έχει
πραγματοποιήσει αρκετές ατομικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: 1995 Ηνωμένα Έθνη,
Γενεύη - Ελβετία, 2001 Γκαλερί - ”AU VIRAGE” Seprais – Ελβετία, 2004 Εκθεσιακό κέντρο
Γ. Καρύδης - Φιλοθέη, 2007 Διαδρομή - 24, Γκαλερί «Σκουφά», Αθήνα, 2009 Έκθεση
στο Γενικό Προξενείο της Αλεξάνδρειας- Αιγύπτου (Μπενάκειο). Ενώ έχει συμμετάσχει
και σε ομαδικές: 1973 Εθνικός διαγωνισμός νέων ζωγράφων, 1ο βραβείο και χρυσό μετάλλιο, 2005 ”Art Athina”, Γκαλερί «Κούρος» Νέας Υόρκης, 2005 Ζάππειο Μέγαρο – Οργάνωση Πρεσβεία Λουξεμβούργου, 2006 ”Small Pieces” ,”AU VIRAGE” Seprais – Ελβετία.
76
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 77
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
92
Θεμιστοκλής Φωτιάδης (1926 - ?)
Νεοφώτιστο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Θ.Θ. Φωτιάδης, 15/5/1977
Λάδι σε hardboard, 86 x 44 εκ.
€400 - 700
77
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 78
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
93
Νίκος Νικολαίδης ( 1884 – 1956)
Ελαιώνας
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Ν. Νικολαίδης
Σινική μελάνι, 31 x 38 εκ.
€500 - 800
94
Μάριος Λοϊζίδης (1928 – 1989)
Μετά την εκκλησία
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: M. Loizides, 58
Παστέλ, 65 x 50 εκ.
€350 - 700
78
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 79
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
95
Βασίλης Σπεράντζας (γ. 1938)
Νέος με περιστέρια
Υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Β. Σπεράντζας
Λάδι σε ξύλο, 28 x 22 εκ.
€900 - 1300
96
Μάνος Ροβίθης (1927 – 1998)
Γέρος
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ροβίθης
Λάδι σε καμβά, 59 x 44 εκ.
€500 - 900
79
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 80
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
97
Άντρος Ευσταθίου (γ.1964)
Στην τάξη
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α Ευσταθίου
Λάδι σε καμβά, 100 x 90 εκ.
€1000 - 1700
80
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 81
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
98
Άντρος Ευσταθίου (γ. 1964)
Γυναικεία φιγούρα
Υπογεγραμμένα κάτω δεξιά:
Α. Ευσταθίου
Λάδι σε καμβά. 60 x 50 εκ.
€350 - 500
99
Άντρος Ευσταθίου (γ. 1964)
Ανδρική φιγούρα
Υπογεγραμμένα κάτω δεξιά:
Α. Ευσταθίου
Λάδι σε καμβά. 60 x 50 εκ.
€350 - 500
81
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 82
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
100
Όπυ Ζούνη (1941 – 2009)
«Ανάβαση – Δίπτυχο»
Υπογεγραμμένο στο μέσο δεξιά: ΖΟUNI
και χρονολογημένο στη πίσω όψη, 97. 07
Ακρυλικό σε hardboard, 40 x 40 εκ.
€1500 - 2000
ΕΚΘΕΣΗ
«Εικαστικός Κύκλος»
Νοέμβριος 2007
82
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 83
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
101
Μάριος Λοϊζίδης (1928 – 1989)
Χωρίς τίτλο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Loizides, 61
Λάδι σε καμβά, 45 x 55 εκ.
€600 - 1000
102
Τάκης Φραγκούδης (1901 – 1978)
Σύνθεση
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗC, 71
Λάδι σε καμβά επικολλημένο
σε hardboard, 60.5 x 44.5 εκ.
€500 - 900
83
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 84
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
103
Ιωάννης Παπανελόπουλος (γ.1936)
Γλάροι στο κύμα
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ι. Παπανελόπουλος
Λάδι σε καμβά, 50 x 85 εκ.
€1400 - 2000
84
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 85
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
104
Χρήστος Καγκαράς (1918 – 2010)
Όνειρο μιας νύκτας
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Χρήστου Καγκαρά, 1984,
Λάδι σε καμβά, 120 x 100 εκ.
€800 - 1500
105
Λευτέρης Ολύμπιος (γ.1953)
Φιγούρα
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: λ. Ολύμπιος
Λάδι σε καμβά, 81 x 50 εκ.
€450 - 900
85
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 86
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
106
Ανδρέας Μακαρίου (γ.1955)
Κόρη του Ωκεανού
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α.
Μακαρίου
Ακρυλικό σε καμβά, 70 x 60 εκ.
€700 - 1200
86
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 87
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
107
Άλκης Γκίνης (γ.1933)
Days of the Achaean’s
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Άλκης Γκίνης, 66
Λάδι σε hardboard, 94 x 62 εκ.
€800 - 1300
87
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 88
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
108
Γιάννης Ποσνακωφ (γ.1933)
Πνευματικός πατέρας
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Yannis Posnakof, 1968
Λάδι σε καμβά, 107 x 38 εκ.
€600 - 900
109
Ευάγγελος Κουζούνης (γ.1944)
Φυγή
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
Ε. Κουζούνης
Τέμπερα σε χαρτί επικολλημένο,
σε καμβά, 44 x 49 εκ.
€600 - 900
88
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 89
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
110
Χριστάκης Πολυδώρου (γ.1960)
Χωρίς τίτλο
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Χ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, 96
Λάδι σε καμβά, 90 x 70 εκ.
€1000 - 1500
89
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 90
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
111
Σίλια Φιλίππου
Δειλινό
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω αριστερά: Σ. Φιλίππου, 2012
Ακρυλικό σε καμβά, 87 x 120 εκ.
€400 - 800
112
Γιώργος Τορναρίτης
Τοπίο
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Τορναρίτης
Λάδι σε καμβά, 38 x 59 εκ.
€400 - 700
90
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 91
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
113
Ανδρέας Μακαρίου (γ.1955)
Κοπέλα με κρίνο
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά:
Α.Μακ
Λάδι σε καμβά, 90 x 30 εκ.
€300 - 700
114
Γιώργος Σεϊτάνης (γ.1943)
Κούκλα
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Γ. Σεϊτάνης, 85
Λάδι σε καμβά, 48 x 28 εκ.
€350 - 550
91
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 92
EΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
115
Ανδρέας Χαραλαμπίδης (γ.1939)
Σύνθεση
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
κάτω δεξιά: Α. Χαραλαμπίδης, 1978
Λάδι σε καμβά, 110 x 146 εκ.
€1800 - 2500
92
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 93
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Α
Άνθης Δημήτρης, 90
Αρμακόλας Δημήτρης, 77
Ασπρόφτας Ανδρέας, 6, 7, 8, 9
Ν
Νικολαίδης Νίκος, 42, 93
Νικολαίδου Λουκία, 59
Νικολάου Νίκος, 43
Β
Βατανίδης Στάθης, 73
Βότσης Στέλιος, 1, 2, 3, 44
Ξ
Ξυδιάς Περικλής, 40
Γ
Γαίτης Γιάννης, 68
Γεωργιόπουλος Ιωάννης, 63, 64
Γιαννικούρης Κωνσταντίνος, 45
Γκίνης Άλκης, 107
Γούτκοκ Σύλβια, 82
Δ
Διαμαντής Αδαμάντιος, 58
Δίκαιος Χαρίλαος, 17, 18, 19, 20
Ε
Ερωτόκριτος Γιώργος, 80, 81
Ευσταθίου Άντρος, 97, 98, 99
Ζ
Ζούνη Όπυ, 100
Θ
Θωμόπουλος Επαμηνώνδας, 29
Ι
Ιωαννίδης Βίκτωρ, 39
Ιωακείμ Σούζαν Κερρ, 88
Κ
Καγκαράς Χρήστος, 104
Κανδύλης Μιχάλης, 21
Κάνθος Τηλέμαχος, 5, 60
Καραβία Φλωρά Θάλεια, 37, 38, 41
Καραγιάν Ανδρέας, 74, 75
Καραφυλλάκης Αντώνης, 89
Κάσιαλος Χρ. Μιχαήλ, 51
Κόρμπιτζ Τζον, 52, 53, 54, 55, 56
Κοσμαδόπουλος Γιώργος, 50
Κόττης Ιωάννης, 31
Κουζούνης Ευάγγελος, 109
Λ
Λανίτης Κίκος, 57
Λασκαρίδου Σοφία, 36
Λοϊζίδης Μάριος, 94, 101
Μ
Μακαρίου Ανδρέας, 106, 113
Μακρουλάκης Μιχάλης, 26
Μανουσάκης Μιχάλης, 34, 76
Μπραέσας Δήμος, 22
Μυταράς Δημήτρης, 71, 72
Ο
Οικονόμου Λευτέρης, 25, 61, 62, 86
Ολύμπιος Λευτέρης, 105
Π
Παπανελόπουλος Γιάννης, 103
Πετρομιχελάκης Απόστολος, 12
Πολυδώρου Χριστάκης, 110
Πόσνακωφ Γιάννης, 108
Ρ
Ροβίθης Μάνος, 96
Ρωσσίδου Θράκη, 78, 79
Σ
Σάββα Χριστόφορος, 65
Σεϊτάνης Γιώργος, 114
Σιφναίος Ιωάννης, 48
Σκοτεινός Γιώργος, 46, 47
Σόρογκας Σωτήρης, 70
Σοφιανός Μάνος, 10, 11
Σπεράντζας Βασίλης, 95
Στας Παράσκος, 4, 23, 49
Τ
Ταρσούλη Αθηνά, 87
Τούρου Μαρία, 83
Τορναρίτης Γιώργος, 112
Φ
Φιλίππου Σίλια, 111
Φοινικαρίδης Μίκης, 27, 28
Φραγκούδης Τάκης, 102
Φωτιάδης Θεμιστοκλής, 92
Χ
Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 69, 115
Χαρίδημος Γιώργος, 35
Χάρος Μανώλης, 30
Χατζησωτηρίου Ξάνθος, 15
Χατζσωτηρίου Φώτος, 14, 16
Χιούς Γκλυν, 32, 33
Χρίστου Χρίστος, 66, 67
Iser Iosif, 24
Nikolai Mokrow Alekseevich, 84
Roger Tourte, 13
Stoian Donev, 91
Valeri Kokourine, 85
Όλα τα βιογραφικά στην ιστοσελίδα: www.psatharis-auctions.com.cy
93
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 94
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.
2. Ο Δημοπράτης ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητού. Διευθύνει τη δημοπρασία και
καθορίζει τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατουμένων έργων, δικαιούμενος να αρνηθεί προσφορές μικρότερες ή μεγαλύτερες του προτεινόμενου από εκείνον ύψους.
3. Ο Δημοπράτης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή τη συμμετοχή οιουδήποτε στη δημοπρασία, καθώς επίσης να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έργο από αυτήν.
4. Αγοραστής θεωρείται εκείνος ο οποίος αποδέχθηκε την υψηλότερη τιμή που πρότεινε ο Δημοπράτης και στην οποία κατακυρώθηκε το έργο. Προσφορές μη παρόντων γίνονται δεκτές από τον Δημοπράτη είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, εφόσον τα στοιχεία τους
έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη δημοπρασία.
5. Κάθε έργο πωλείται "ως έχει". Ο Δημοπράτης και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για πιθανά
ελαττώματα ή φθορές του έργου ή ατέλειες της περιγραφής του στον κατάλογο. Κάθε δήλωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της δημοπρασίας και αφορά στην προέλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα
και αποτίμηση της αξίας του έργου, αποτελεί απλή εκτίμηση και δε δημιουργεί ευθύνη για τον Δημοπράτη και τους συνεργάτες του έναντι οιουδήποτε τρίτου. Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ενός
αντικειμένου εντός 3 ετών από την αγορά του, εάν στο διάστημα αυτό αποδειχθεί με πειστικά επιχειρήματα ότι αυτό είναι πλαστό. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται άτοκα τα χρήματα που καταβλήθηκαν για την αγορά του (τιμή κατακύρωσης συν προμήθεια). Προϋπόθεση για την επιστροφή του αντικειμένου είναι να μην έχει μεταπωληθεί σε τρίτο, να διατηρείται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν αγοράστηκε και να μην υπήρχε αναφορά στην περιγραφή του καταλόγου για διχογνωμίες ειδικών ως προς τη γνησιότητα του.
6. Όλα τα δημοπρατούμενα έργα θεωρούνται καλή τη πίστει από τον Δημοπράτη ως ανήκοντα στον πωλητή, ο οποίος και εγγυάται ότι το έργο είναι ελεύθερο οιουδήποτε νομικού ή πραγματικού ελαττώματος,
διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου επ’ αυτού. Τα έργα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας την επομένη της δημοπρασίας. Ο αγοραστής υποχρεούται εντός επτά ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το αγορασθέν έργο και να το έχει παραλάβει από τα γραφεία της
έδρας του Δημοπράτη.
7. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του αγοραστού να εξοφλήσει και να παραλάβει το έργο κατά τα
ανωτέρω εντός 30 ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Δημοπράτης δικαιούται: α) να απαιτήσει δικαστικώς την πλήρη εξόφληση β) να πωλήσει ελεύθερα το έργο σε τρίτο, είτε μέσω δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς, και γ) να απαιτήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε επιγενόμενη ζημία του, που θα
οφείλεται στην παραπάνω αδυναμία του αγοραστού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
8. Στη τιμή κατακύρωσης ο αγοραστής καταβάλει προμήθεια ως εξής:
- 15% από €0 μέχρι €20.000 της τιμής κατακύρωσης
- 10% απο €20.001 μέχρι €40.000 της τιμής κατακύρωσης
- 5% από €40.001 και άνω
Στις προμήθειες αυτές προστίθεται Φ.Π.Α. 18%
94
9. Έργα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στη τιμή κατακύρωσης προστίθεται ποσοστό 15%, που αποτελεί την προμήθεια του δημοπράτη και 18% Φ.Π.Α. καθώς επίσης 18% Φ.Π.Α. επι της προμήθειας.
(15) DEC 2013_Page 1-94 new 11/11/13 10:25 PM Page 95
'(&B3DJHQHZ303DJH
[email protected]
15 COVER DEC 2013_Layout 1 11/11/13 10:22 PM Page 2
15 COVER DEC 2013_Layout 1 11/11/13 10:22 PM Page 1
Δημοπρασίαι Ψαθάρης
ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
FIFTEENTH AUCTION
ΕΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ KAI ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
WORKS ΒΥ CYPRIOT AND GREEK ARTISTS
ΕΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ KAI ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Tετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, 7.00 μ.μ.
ISBN 978-9963-2839-3-4
Σταδίου 45, 6020 Λάρνακα - Κύπρος / 45 Stadiou, 6020 Larnaca - Cyprus
Τηλ: 00357 24621109, 00357 99564131 / www.psatharis-auctions.com.cy
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, 7.00 μ.μ.
HILTON HOTEL - NICOSIA
Wednesday 4 December 2013, 7.00 p.m.