Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας

Φεβρουάριος 2014
Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation
υψηλής ποιότητας
Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας
Θερμομόνωση • Πυρασφάλεια • Ηχοαπορρόφηση
Θερμική άνεση • Διαπνοή • Στεγάνωση
H Κnauf Insulation
Είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους
ομίλους παγκοσμίως παραγωγής &
διανομής σύγχρονων μονωτικών υλικών
υψηλής αποδοτικότητας που προσφέρουν
άνεση & δροσιά τους θερινούς μήνες
και θαλπωρή κατά τη χειμερινή περίοδο,
πυράντοχες ιδιότητες για μέγιστη
πυρασφάλεια, οικονομία σε κάθε σπίτι
μέσω της εξασφάλισης εξοικονόμησης
ενέργειας και σεβασμό προς τη Φύση με
την αξιοποίηση άφθονων φυσικών υλικών
όπως στις πρώτες ύλες για το Φυσικό
Ορυκτοβάμβακα με ECOSE® Technology
και τον Πετροβάμβακα.
Η σκεπή είναι ένα εξαιρετικά πρόσφορο
πεδίο εφαρμογής για τα υλικά της Knauf
Insulation. Συχνά κάτω από τη σκεπή
έχουμε έναν επιπλέον ζωτικό χώρο
για την κατοικία ως σοφίτα/ παιδικό
δωμάτιο/ playroom ή ως χώρο για τους
φιλοξενούμενους. Λόγω του ότι είναι
ένας ευαίσθητος χώρος είναι σημαντικό
η μόνωση της σκεπής να εξασφαλίζει
άνεση και σταθερή θερμοκρασία καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, πυρασφάλεια
λόγω του ότι χρησιμοποιούνται συχνά
κατά την κατασκευή του εύφλεκτα υλικά
όπως ξύλα, ηχομόνωση από εξωτερικούς
θορύβους και απομόνωση / ιδιωτικότητα
σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους της
οικίας.
Λύση: Πλήρωση με παρθένο
ορυκτοβάμβακα Supafil
Ο παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης Supafil εφαρμόζεται σε σκεπές με την ειδική μηχανή
Exp’ AIR εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και με ελάχιστη επέμβαση. Γεμίζει το χώρο κάτω από τη
στέγη μέχρι το επιθυμητό πάχος (δείτε πίνακα) και προσφέρει θερμομόνωση και ηχομόνωση.
Δεν περιέχει συνδέτη - είναι από τη φύση του λευκό, δεν είναι υδρόφιλο ούτε υγροσκοπικό, δεν
αποτελεί τροφή για έντομα και τρωκτικά και είναι εντελώς άκαυστο υλικό (κατηγορία Euroclass
A1). Για τις ιδιότητές του έχει λάβει το χρυσό βραβείο Eurofins για την ποιότητα του αέρα στο
εσωτερικό των σπιτιών και τη γερμανική περιβαλλοντική σήμανση Μπλέ Άγγελος.
»Þîöóè óëåðÜ÷ íå SUPAFIL
£åòíéëÜ áîôÝóôáóè
R m2.K/W
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
¦Àøï÷ íåôÀ ôèî
åæáòíïçÜ mm
72
27
90
113
135
158
180
203
225
248
270
293
Supafil ορυκτοβάμβακας
πλήρωσης
Βάρος σάκκου (Kg)
16,6
2
¦Àøï÷ åæáòíïçÜ÷
mm
76
85
95
115
140
160
185
205
230
250
275
295
Σάκκοι / παλέτα
26
ºáôáîÀìöóè
kg/m2
0,9
1,0
1,1
1,4
1,7
1,9
2,2
2,5
2,7
3,0
3,3
3,6
°òéõíÞ÷ óÀëëöî
áîÀ 100 m2
5,4
6,0
6,5
8,1
9,8
11,4
13,0
14,6
16,3
17,9
19,5
21,1
Exp’ AIR
Μόνωση Σκεπών
Λύση: Τοποθέτηση μονωτικών πλακών ή ρολών
Κάτω από τα κεραμίδια προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε διαπνέουσες μεμβράνες LDS 0,02 ή
LDS 0,04N, Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE® Technology με όσο πάχος και θερμική
αγωγιμότητα λ απαιτείται και για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να τοποθετηθεί στην
εσωτερική πλευρά ένα στρώμα ελέγχου υδρατμών με μεμβράνες LDS 5 Silk ή LDS 35 ή LDS 200.
1
Στεγανωτική Διαπνέουσα Μεμβράνη LDS
2
Θερμομόνωση - Φυσικός
Ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation
με ECOSE® Technology
3
Μεμβράνη Ελέγχου Υδρατμών LDS
1
LDS 0,02
LDS 0,04N
LDS Solifit
Κλιματική
ζώνη κατά
ΚΕΝΑΚ
2010
2
Ρολά Classic 040
λ = 0,040
Πλάκες TP 116
Ρολά ΤΙ 312 RA
με αλουμίνιο
ακουστική απόδοση
Εύρος
Συντελεστής
Εύρος
Θερμ.
συντελεστή
θερμικής
Θερμ.
Αντιστ. R
θερμικής
διαπερατόΑντιστ.
(m2 K/W) διαπερατότητας
τητας
R (m2 K/W)
2
2
U (W/ m K)
U (W/ m Κ)
ΖΩΝΗ Α
0,50
2,0
0,30 - 0,25
3,3 - 4,0
ΖΩΝΗ Β
0,45
2,2
0,26 - 0,22
3,8 - 4,5
ΖΩΝΗ Γ
0,40
2,5
0,23 - 0,20
4,3 - 5,0
ΖΩΝΗ Δ
0,35
2,9
0,20 - 0,17
5,0 - 5,9
Φυσικός Ορυκτοβάμβακας
της Knauf Insulation με
ECOSE® Technology
• Συνδέτης χωρίς φορμαλδεΰδη
• Με βιολογική μη πετρελαϊκή βάση
• Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
• Απαλή αίσθηση
λ = 0,040
Ρολά ULTRACOUSTIC
Κτίρια σχεδόν
μηδενικής
κατανάλωσης
ενέργειας
ΚΕΝΑΚ 2010
Πλάκες TP 138
κορυφαία θερμική απόδοση
Blue Angel
Περιβαλλοντική σήμανση Μπλέ Άγγελος
λ = 0,037
λ = 0,037
λ = 0,032
3
LDS 5 SILK
LDS 35
LDS 200
Eurofin Χρυσό Πιστοποιητικό
ποιότητας αέρα στο εσωτερικό
των κατοικιών
Green Guard: Παιδιά και σχολεία
Πιστοποιητικό ποιότητας αέρα στο
εσωτερικό των κατασκευών
3
Εγκατάσταση της μόνωσης της στέγης
Η μόνωση της στέγης μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες και το
σχεδιασμό της. Η τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού μπορεί να γίνει:
1. Πάνω από τα δοκάρια της στέγης
2. Μέσα από τη στέγη
Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού
πάνω από τα δοκάρια της στέγης
Πάνω στα δοκάρια τοποθετείται πέτσωμα.
Εφόσον είναι επιθυμητό, στην επιφάνεια του πετσώματος απλώνεται η μεμβράνη ελέγχου υδρατμών
LDS 5 Silk ή LDS 35 και στερεώνεται με την αυτοκόλλητη ταινία LDS Solifit.
Πάνω στο πέτσωμα και κάθετα στα δοκάρια καρφώνονται με διάστημα 60 cm καδρόνια πάχους
ίδιου με την επιθυμητή πρώτη στρώση της θερμομόνωσης.
Ανάμεσα στα καδρόνια τοποθετείται η πρώτη στρώση θερμομονωτικού υλικού - Φυσικού
Ορυκτοβάμβακα με ECOSE® Technology.
Κάθετα στα καδρόνια καρφώνεται νέα σειρά καδρονιών πάχους μεγαλύτερου κατά 2 cm από το
επιθυμητό πάχος για τη δεύτερη στρώση μόνωσης (με διάστημα 60 cm).
Ανάμεσα στη νέα σειρά καδρονιών τοποθετείται δεύτερη στρώση Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με
ECOSE® Technology.
Από πάνω τοποθετείται και στερεώνεται η στεγανωτική διαπνέουσα μεμβράνη LDS 0,02 ή 0,04Ν
(υγρομόνωση) με την αυτοκόλλητη ταινία LDS Solifit.
Τοποθετούνται καδρόνια κεραμιδιών, πάνω στα οποία στερεώνονται τα κεραμίδια.
Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού
μέσα από τη στέγη
Στέγη χωρίς πέτσωμα
Κεραμίδια
Καδρόνια
Στεγανωτική διαπνέουσα μεμβράνη LDS 0,02 ή LDS 0,04N
Δοκάρια
Πάνω στα δοκάρια, κάθετα σε αυτά, βάζουμε καδρόνια στα οποία στηρίζονται τα κεραμίδια.
Πάνω από τα καδρόνια τοποθετείται και στερεώνεται η στεγανωτική διαπνέουσα μεμβράνη LDS
0,02 ή 0,04N με την αυτοκόλλητη ταινία LDS Solifit για υγρομόνωση της στέγης.
Στέγη με πέτσωμα
Κεραμίδια
Καδρόνια
Στεγανωτική διαπνέουσα μεμβράνη LDS 0,02 ή LDS 0,04N
Πέτσωμα
Δοκάρια
Πάνω στα δοκάρια, στερεώνουμε τις σανίδες που διαμορφώνουν το πέτσωμα.
Κάθετα στα δοκάρια, βάζουμε καδρόνια στα οποία στηρίζονται τα κεραμίδια.
Τοποθετούμε και στερεώνουμε τη στεγανωτική διαπνέουσα μεμβράνη LDS 0,02 ή LDS 0,04N με την
αυτοκόλλητη ταινία LDS Solifit για υγρομόνωση.
4
Μόνωση Σκεπών
Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού
1. Ανάμεσα από τα δοκάρια της στέγης τοποθετείται (σφηνώνεται) ορυκτοβάμβακας πλάτους
περίπου 1-2 cm μεγαλύτερου από το διάστημα των δοκών.
Αν δεν επιθυμείτε την κάλυψη των δοκών με γυψοσανίδα ή άλλου είδους ξύλινη επιφάνεια,
κάθετα στα δοκάρια, καρφώνονται πηχάκια για τη συγκράτηση του θερμομονωτικού υλικού.
2. Αν είναι επιθυμητή η τοποθέτηση τελικής επιφάνειας οποιουδήποτε τύπου (π.χ. γυψοσανίδας,
ξύλου, μοριοσανίδας, OSB, ξυλομάλλου Heraklith):
Καρφώνεται σκελετός στερέωσης κάθετα στα δοκάρια (μεταλλικός για γυψοσανίδες ή
καδρόνια για ξυλοκατασκευές) με όσο διάστημα είναι επιθυμητό
3. Τοποθετείται το δεύτερο στρώμα θερμομόνωσης με Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE®
Technology στα κενά διαστήματα του σκελετού στερέωσης. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με
την τοποθέτηση δεύτερης στρώσης θερμομονωτικού υλικού κάθετα στην πρώτη, πετυχαίνουμε
κάλυψη των θερμογεφυρών των δοκών και καλύτερη θερμική απόδοση.
4. Εφόσον είναι επιθυμητό, στερεώνεται μεμβράνη ελέγχου υδρατμών LDS 5 Silk ή LDS 35 ή LDS
200 και γίνεται επικόλλησή της με ταινία LDS Solifit.
5. Διαμόρφωση του εσωτερικού της στέγης με τοποθέτηση της επιλεγμένης τελικής επιφάνειας
επικάλυψης (π.χ. γυψοσανίδες), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Συμβουλές για την εγκατάσταση:
Όλα τα σημεία επαφής των μεμβρανών LDS πρέπει να αλληλοκαλύπτονται κατά 10 cm (ή σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή) και να επικολλούνται με ταινία LDS Solifit. Αυτό ισχύει για
όλες τις μεμβράνες: τις στεγανωτικές διαπνέουσες μεμβράνες και τις μεμβράνες ελέγχου υδρατμών.
Ο κατάλληλος εξαερισμός της στέγης επιτυγχάνεται με την κατάλληλη εφαρμογή των οδηγιών
δόμησης καθώς έτσι εξασφαλίζεται ανεπηρέαστη ροή του αέρα πάνω από το μονωτικό υλικό.
Πρόσθετη μόνωση από την εξωτερική πλευρά
Αν ήδη υπάρχει κάποια μόνωση στη στέγη σας, αλλά θεωρείτε ότι είναι ανεπαρκής η θέρμανση
το χειμώνα και ότι είναι αρκετά ζεστό το περιβάλλον το καλοκαίρι, μπορείτε να προσθέσετε
μια θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα Knauf Insulation DDP υψηλής μηχανικής αντοχής
τοποθετημένη κάτω από τα κεραμίδια.
Η ανακατασκευή πρέπει να γίνει ως εξής:
– Αφαίρεση της κάλυψης της στέγης (π.χ. των κεραμιδιών αν υπάρχουν κεραμίδια)
– Αφαίρεση της υγρομόνωσης της στέγης, αν υπάρχει - π.χ. της ασφαλτικής μεμβράνης
– Τοποθέτηση πλακών πετροβάμβακα Knauf Insulation DDP εξωτερικά
– Για την υγρομόνωση, τοποθετείται η στεγανωτική διαπνέουσα μεμβράνη LDS 0,02 ή 0,04N και
στερεώνεται με την αυτοκόλλητη ταινία LDS Solifit
– Τοποθετούνται καδρόνια πάνω στα οποία στερεώνονται τα κεραμίδια
5
Φυσικός Ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation µε ECOSE® Technology
Ρολά Classic 040/ TI 312 RA με αλουμίνιο
λ = 0,040
Ρολά ορυκτοβάµβακα σκεπών/ ψευδοροφών
Περιγραφή:
Μονωτικό ρολό φυσικού ορυκτοβάμβακα με ECOSE® Technology γενικής χρήσης
με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,040 W/mK
Τομείς εφαρμογής:
– Σκεπές, Ψευδοροφές, Καρφωτά ξύλινα δάπεδα
Πάχος
(mm)
Πλάτος
(mm)
Μήκος
(mm)
Τεμάχιο /
Ρολό
m2 / Ρολό
Ρολλά /
Παλέτα
m2 /
Παλέτα
R Θερμ. Αντιστ.
m2 K/W
50
60
80
100
1200
1200
1200
1200
10000
7500
12500
11000
2
2
1
1
24
18
15
13.2
24
24
24
24
576.0
432.0
360.0
316.8
1.25
1.50
2.00
2.50
18
24
432.0
1.25
Ρολά ΤΙ 312 RA με επικάλυψη ενισχυμένου φύλλου αλουμινίου
50
1200
15000
1
Πλάκες χωρισμάτων TP 116
λ = 0,037
Πλάκες ορυκτοβάµβακα για χωρίσματα
Περιγραφή:
Μονωτική πλάκα φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων
με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,037 W/mK
Τομείς εφαρμογής:
– Ξηρά δόμηση, Σκεπές, Ψευδοροφές
Πάχος
(mm)
Πλάτος
(mm)
Μήκος
(mm)
Τεμάχιο /
Ρολό
m2 / Ρολό
Ρολλά /
Παλέτα
m2 /
Παλέτα
R Θερμ. Αντιστ.
m2 K/W
50
75
80
100
600
600
600
600
1350
1350
1350
1350
16
10
10
5
12.96
8.10
8.10
4.50
24
24
24
24
311.04
194.40
194.40
97.20
1.22
2.03
2.16
4.05
Ρολά χωρισµάτων ULTRACOUSTIC
λ = 0,037
Ειδικά ρολά ορυκτοβάµβακα για χωρίσµατα/ ψευδοροφές/σκεπές
Περιγραφή:
Μονωτικό αυτοφερόμενο ρολό φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά Δόμηση με συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας λ = 0,037 W/mK και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση. Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα Α1
Τομείς εφαρμογής:
– Ξηρά Δόμηση, Διπλή Τοιχοποιία, Ψευδοροφές, Σκεπές
Πάχος
(mm)
Πλάτος
(mm)
Μήκος
(mm)
Τεμάχιο /
Ρολό
m2 / Ρολό
Ρολλά /
Παλέτα
m2 /
Παλέτα
R Θερμ. Αντιστ.
m2 K/W
30
45
60
70
100*
600
600
600
600
600
9500
16000
12000
10500
7500
4
2
2
2
2
22.8
19.2
14.4
12.6
9
24
24
24
24
24
547.2
460.8
345.6
302.4
216.0
0.81
1.22
1.62
1.89
2.70
Πλάκες τοιχοποιίας / σκεπής TP 138
λ = 0,032
Πλάκες ορυκτοβάμβακα κορυφαίας θερμικής απόδοσης
Περιγραφή:
Μονωτική πλάκα διπλής τοιχοποιίας κορυφαίας θερμικής αγωγιμότητας με λ = 0,032 W/mK.
Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα Α1
Τομείς εφαρμογής:
– Διπλή τοιχοποιία, Σκεπές
Πάχος
(mm)
Πλάτος,
Σκεπές
(mm)
Μήκος
(mm)
Τεμάχιο /
Ρολό
m2 / Ρολό
Ρολλά /
Παλέτα
m2 /
Παλέτα
R Θερμ. Αντιστ.
m2 K/W
40
50
60
85
100
600
600
600
600
600
1350
1350
1350
1350
1350
14
10
8
6
5
11.34
8.10
6.48
4.86
4.05
20
20
20
20
20
226.80
162.00
129.60
97.20
81.00
1.25
1.55
1.85
2.65
3.15
*Χρόνος παράδοσης και ελάχιστη ποσότητα μετά από συνεννόηση
6
Μεµβράνες LDS
LDS 0,02: Εξωτερική στεγανωτική διαπνέουσα µεµβράνη
H LDS 0,02 είναι αδιάβροχη µεµβράνη τριπλής επίστρωσης από ίνες πολυπροπυλενίου µε διαπνέουσα στρώση. Για υψηλή στεγάνωση και διαπνοή.
Xρησιµοποιείται σε στέγες. Η LDS 0,02 δεν σαπίζει, διατηρεί την δοµή της, είναι απωθητική σε τρωκτικά και ακίνδυνη για την υγεία. Προστατεύει
την µόνωση της στέγης από βροχή, χιόνι, υγρασία και σκόνη. Έχει εξαιρετική υδρατµοπερατότητα (συντελεστής διάχυσης υδρατµών Sd=0,02m)
Πλάτος
Ρολού
(mm)
Μήκος
Ρολού
(mm)
m2
πακέτο
Βάρος
Ρολού
(Kg)
Πακέτα /
Παλέτα
Πάχος
(mm)
Βάρος
g/m2
Sd
m
1.5
50
75
7.5
30
0.38
9.5
0,02
LDS 0,04N: Εξωτερική στεγανωτική διαπνέουσα µεµβράνη
Aδιάβροχη µεµβράνη που αποτελείται από ίνες πεπιεσµένου πολυπροπυλενίου µε µικροδιαπερατή στρώση. Διατίθεται και με αυτοκόλλητη άκρη
για ευκολία στην εφαρµογή με το όνομα LDS 0,04 ή LDS 0,04Ν, προσδίδει απόλυτη στεγάνωση και παράλληλα διαπνοή και προστατεύει την
στέγη από τις καιρικές συνθήκες. Δεν σαπίζει, διατηρεί την δοµή της, είναι απωθητική σε τρωκτικά και ακίνδυνη για την υγεία. Έχει πολύ υψηλή
υδρατµοπερατότητα (συντελεστής διάχυσης υδρατµών Sd=0,04m)
Πλάτος
Ρολού
(mm)
Μήκος
Ρολού
(mm)
m2
πακέτο
Βάρος
Ρολού
(Kg)
Πακέτα /
Παλέτα
Πάχος
(mm)
Βάρος
g/m2
Sd
m
1.5
50
75
11.5
30
0.53
150
0,04
LDS 5 SILK: Εσωτερική διαπνέουσα µεµβράνη ελέγχου υδρατµών
H LDS 5 Silk κατασκευασµένη από ύφασµα πολυπροπυλενίου επιτρέπει ελεγχόµενη ικανότητα διαπνοής (συντελεστής διάχυσης υδρατµών Sd=5m)
µέσα από την κατασκευή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τοιχοποιίες, στέγες και κάθε µορφής ψευδοροφές. Τοποθετείται εσωτερικά, κάτω από την
θερµοµόνωση της κατασκευής σε συνδυασµό µε την εξωτερική µεµβράνη στεγανοποίησης προσφέροντας άνεση και ποιότητα ζωής
Πλάτος
Ρολού
(mm)
Μήκος
Ρολού
(mm)
m2
πακέτο
Βάρος
Ρολού
(Kg)
Πακέτα /
Παλέτα
Πάχος
(mm)
Βάρος
g/m2
Sd
m
1.5
50
75
7.5
30
0.32
120
5
LDS 35: Eσωτερική µεµβράνη ελέγχου υδρατµών
H LDS 35 είναι µία διαφανής µεµβράνη ελέγχου υδρατµών πολλαπλών στρώσεων, από πολυoλεφίνες. Εµποδίζει την συγκέντρωση υγρασίας και
υδρατµών µέσα στη θερµοµόνωση των κατασκευών σε σκεπές ή σε τοιχοποιίες. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την εξωτερική διαπνέουσα
µεµβράνη στεγανοποίησης. Χαµηλή υδρατµοπερατότητα, συντελεστής διάχυσης υδρατµών Sd=35m)
Πλάτος
Ρολού
(mm)
Μήκος
Ρολού
(mm)
m2
πακέτο
Βάρος
Ρολού
(Kg)
Πακέτα /
Παλέτα
Πάχος
(mm)
Βάρος
g/m2
Sd
m
1.5
50
75
7.5
60
0.17
90
35
LDS 200 αλουμινίου: Φράγμα υδρατμών με επικάλυψη αλουμινίου
Η LDS 200 αλουμινίου λειτουργεί ως εσωτερικό φράγμα υδρατμών. Αποτελείται από φύλλο πολυαιθυλενίου με ενισχυτικό πλέγμα και ανακλαστική
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου. Δεν επιτρέπει τη διάχυση υδρατμών (Sd=200m) και ανακλά τη θερμότητα.
Πλάτος
Ρολού
(mm)
Μήκος
Ρολού
(mm)
m2
πακέτο
Βάρος
Ρολού
(Kg)
Πακέτα /
Παλέτα
Πάχος
(mm)
Βάρος
g/m2
Sd
m
1.5
50
75
8
50
0.2
100
200
LDS Solifit: Κολλητική ταινία εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
H LDS Solifit είναι κολλητική ταινία µε άριστη πρόσφυση σε όλες τις µεµβράνες LDS όπως επίσης και σε επιφάνειες από ξύλο, τούβλο , καθαρές
επιφάνειες από µπετόν και πάνελ OSB, για επικόλληση, στεγάνωση και σύνδεση των δοµικών στοιχείων µε τις µεµβράνες και επιδιόρθωση
σχισµένων µεµβρανών. Είναι εξαιρετικά ανθεκτική στην υγρασία και σε ηλιακό φώς.
Πλάτος
ταινίας (m)
Μήκος
ταινίας (m)
Πάχος (m)
Ρολά /
κουτί
Κουτιά /
Παλέτα
60
25
0.34
10
30
7
Επιφυλασσόμαστε για όλα τα πνευματικά
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση
σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του υλικού που
παρουσιάζεται σε αυτό το έντυπο. Αν και
κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη
προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να
αποκλειστούν πιθανά σφάλματα.
Knauf Insulation A.E.
Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να
αναλάβουν καμιά νομική ή άλλη ευθύνη για
ανακριβείς πληροφορίες και τις συνέπειες
τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι
ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υποδείξεις για σφάλματα που τυχόν
επισημάνετε.
[email protected]
Συγγρού 322 & Μεγίστης 2
176 73 Καλλιθέα
Τηλ.: (+30) 211 710 7007
(+30) 211 710 7043
Φαξ: (+30) 211 740 9480
www.knaufinsulation.gr
– www.twitter.com/KIGreece
– www.facebook.com/pages/Knauf-Insulation
Greece/245199945535351
– www.youtube.com/userKnaufInsulationGR/
videos
Μονάδες παραγωγής Knauf Insulation
Φυσικός Oρυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology
Πετροβάμβακας
Ξυλόμαλλο Heraklith
Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)