close

Enter

Log in using OpenID

01.10.2014 godine

embedDownload
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira,
objavljujemo:
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE BOSNA
REOSIGURANJA D.D. SARAJEVO
I - OPĆI PODACI O EMITENTU
- puna i skraćena firma
BOSNA REOSIGURANJE DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
BOSNA RE D.D. SARAJEVO
- adresa sjedišta
71000 SARAJEVO, Zmaja od Bosne br. 74
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;
tel. 033/725-500, fax: 725-522, [email protected]
www.bosnare.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o
objavljivanju informacija i izvještavanju
- datum nastanka događaja
- kratak opis i razlog događaja
Održana Šesnaesta Skupština dioničara Bosna Reosiguranja d.d.
Sarajevo
26.09.2014. godine
Dana, 26.09.2014. godine, na Šesnaestoj Skupštini dioničara
Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo, donesene su:
1) Odluka o podjeli dionica;
2) Odluka o povećanju osnovnog (dioničkog) kapitala
povećanjem nominalne vrijednosti dionice;
3) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Bosna
Reosiguranje d.d. Sarajevo;
4) Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju Bosna
Reosiguranja d.d.;
5) Odluka o izboru člana Odbora za reviziju Bosna
Reosiguranja d.d..
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost
informacija iz izvještaja
Direktor, Zlatan Filipović
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je
sačinila izvještaj
Sarajevo, 01.10.2014. godine,
Vesna Filipović-Ivanović
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content