ΒΑΘΙΩΤΗΣ - Peristeri News

Κωδικός:2799
Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37
ΤΗΛ.: 210 52.45.702 - 210 57.60.687
ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309 - 210 57.45.723
e-mail: [email protected]
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1277, ΤΙΜΗ 0,30 d
ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σελίδα 5
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΚΑΝΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ
ΤΟ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
Σελίδα 7
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΠΑΝ «ΟΧΙ»
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Με ψήφους 24 υπέρ και 14 κατά
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
Με τις ψήφους της συμπολίτευσης συν μία του ανεξάρτητου δημοτικού
συμβούλου κ. Ηλία Ψυρόγιαννη, σύνολο 24 ψήφοι, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Περιστερίου έτους 2013,
την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013.
Ο δήμαρχος κ.
Α. Παχατουρίδης, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως
αξιόπιστο που
εξασφαλίζει
την προοπτική
και το μέλλον
της πόλης μας.
Η αν τι πολίτευση με ψήφους 14 καταψήφισε και τον
προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα χαρακτηρίζοντάς τον εξωπραγματικό:
«Άκουσα προσεκτικά το δήμαρχο και τους δύο αντιδημάρχους και προσπαθούσα να καταλάβω αν ζω στο Περιστέρι», είπε ο επικεφαλής της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Γρηγόρης Τημπλαλέξης.
Τα ίδια περίπου είπαν και οι κ. Δημ. Κελάφας, «Περιστέρι για Όλους», Δημ.
Κυριακόπουλος «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας», Αλ. Πουλιάσης
«Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι», Αντωνία Αθανασοπούλου «Αριστερή Κίνηση», των οποίων οι ομιλίες θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο μας.
Στη Σελίδα
Σελίδα 21
Η πόλη έχει τη δική της ιστορία
Η σπουδαία ιστορική μελέτη
του Γ. Χριστοφιλόπουλου.
Αθλητικά Νέα
και Ειδήσεις
Σελίδα
Σελίδες
10
20-22-23
2
02
22
2 23
Για τους αναγνώστες
Ο κ. Πλευράς εισπράττει ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
για λογαριασμό της εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε τους συνδρομητές μας
να διευκολύνουν το έργο του
Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή είναι 10 €
ΛΗ
ΜΕ Α
ΑΤ
Μ
ΜΗ
4
Τ
5
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΙΩΤΗΣ
Η δύναμη στην εκπαίδευση
Για όλες τις κατευθύνσεις
ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3
210 57 82 124 • 210 57 86 251
CMYK
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 2
¶ `ˆ¶´¶`¶ »· ˆ¿·¶”‚„·`
–”¿´·‚ `– ´¶… ˆ†·‚
¿ˇ —
˛
¨ »Æ
˛, ˚—¨ ¨ ¨
ˇ ¨—. » Æ— ˛ ˚¨
¨ ˛ ´¨¨, ˛
¨—˛¨ ¨— ¨ ¨—.
- Ȯ
˛ Æ˛
˚—¨ ˚
˛ ¨¸ª . ‡ ˇ’ ¨˚ª—,
¨ ’¨— ˇ¨ ’ˇ—. æ ¨—
¸Ø ¨¨ .
` ˚ ª
. ˚˛¨,
¨ ¨
—¨ ˚, ¨
, ... „˛
`˚
¨ ¨Æ — — —
¨˚¨. ‡ ˇ¨, ¨
’ Æ ¨— ¨ ¨
¨— ¸˛—˚Æ Æ˛
¨’ ¨¨ ¨ ¨ ...
˛ ˚¨.
- ‡˛¨¸ª ¨’ ¨ ˚Æ ...¨¨...
´¨Æ˛
¨.
- æ— —, ˚Ø ˚Æ ˚¨ª¨¨ — —˛¨ ¨
¨
Ø ¨.
- ‰, . æ— ¨ ¸—¨ ¨Æ ¸˛˛ª— ¨ ˚¨Æ ¨ ¨— ˛
Ø —, Ø —Ø —
ª— — ¨ˇØ.
- ·˚Ø ...
- ‰, ¸—
. ·
˚ƨ ——
,
— — Æ Æ ˛ ¸—Æ — ˚Æ˝¨— ˚—¨ ¨ ¨ ¨.
- »¨ ¨ ˛ ¨
”¨˚
Æ...
- „¨Æ. ¿—Æ ¨— ¨ª
˛ ¨, ª ¨— ¨¨—
ª,
ˇ ˛ ·Æ¸¨, ˛ ¨
ˇ— ¨ ¸˛—˚ª— ¨¨Æ˛ ¨ ¨— ˚—’ ¨
—¨ —¨ ¨ Æ˝¨ Æ—¨ ¨¨ ˚¨˛
¨— ¨Ø ¨ˇØ — ¸ªˇ —¨ ª¨¨ Æ˝
—
, ˚—¨ ¨ —Ø—
˛ —
˛Æ ¨— ˚ ¨ ˛
Ø— ¨
¨ — ¨ ˛
ª ƨ ¨—.
- …¨—, ¨Æ ¸—Æ ß˛˚,
¨Æ ˛, ß˚— Æ˝ —
Æ ¸—. Ø ˇ¨ —¨-
ß·ˇ ‡‚”
†
`
·¸¨¸—¨— ¨
¿———˛
·˛— ¸¨
I¸—˛—¨:
I. †„…´¶†` & `‚ .·.
—— ˛ 16 - …. ˛
¿—— ´˛. 210 57.60.687
FAX: 210 57.45.723
·¸˛:
†·˙†‚
` †„…´¶†`
‡—ˇ˛,
ˆˇ ˆ˛:
‚˙……¶` †„…´¶†`
·-¨˝
·ˆ…•‚ †„…´¶†
´˚¨— : †¨— 7
ˇ˛¨-´˛.: 210 5245702
´˛/FAX: 210 52.44.309
†¨— 7 - ˇ˛¨
·—¸—— `˚¨:
»†‡”¶…¶ »¿
ˆ†‚
MA‚ …´˙…´
ˆ
…´. ·ˆ††·”‚…„¶`
·˛—¨ ¸˛: 10 ·ˆ˙
Æ, ˇ¨
¨˚, ˇ¨ .
- ˇ¨ ¨ ’¨ ¨ ¨Æ ¨ ——. » ¨ —¨ —
Æˇ— ª¨¨
, ¨Æ ˚¨ ˇ¨ ¨— —
Æ ˚—¨ Æ—¨ ¸
˛ ب, ˚—¨
ب ¨Æ˚
˛. »Æ ¨˛˚
˛ ˛˛ Æ˝— ¨— ¨Æ—¨. „¨Æ Æ— ¨ ¨Æ, ¨ Æˇ
—
˚—¨ — — ¸ ¨
˛¨, ¸ ¨ ˛¨, —
—
, ˛˚¨— ¨,
˛˚¨— ¸—¨
, ¨˚Æ˝— ¨
—Æ ¨, ¨—¨ ¨— ˚—
Æ ˝—
¨.
- „— ˚˛¨, Æˇ
ª ¨¨. Æ ¨—¨ — —¨. ´Ø¨ ¸
¨— ¨
˛ ¨— ˚—¨ ¨ˇ˛— ¨˚˛ .
- ¿Æ— ¨
¨˛. ” —
˚Ø ¸ —Æ ª
˝. Æ ¨Æ ¨ ˚Æ
— ¸˛—˚Æ— ˚—¨ ¨
¸Ø ¨˛—
ª —
¨ ˚—¨ ˛
˝ª ˛ ·Æ¸¨. ¸—˛ ˚Æ — ¨
¨— ˇ¨˛ —¸ª ¨ªˇ˛
¨— Ø—. ˘¨¨. ·˚Ø ˛˛ ˛ —
ª ¨ — ˚—
ƨ ˛Æ— . "¨
— Æ — ¨˚Æ˝—
¨—.
- „Æ Æˇ . ˚˛¨, ¸ ¨— ¨ ¨ ¨— ¨Æ ¨ ¨
˝Æ
—¨ ¨— — , ¸—— ˛—— ¨ ˚—¨ ¨
˝¨ˇ, ˚—¨ ¸ — ’ ¨˚Æ— ¨—.
„¨— Æ ¨— ,— ¨——¨
—, ¨
˛ ¨— ¸—
Æ .
- Æ ¨— ¨¨, Æ . Ø Ø ¸
— ¨ ¨
¨ ˚—¨ ¨ ¸˛ ¨. – Æˇ ¨Æ. Æ 65.000 ¨—— —
— ¨— Æ ¨ 100 Ø ¨ˇ¨.
- •¨ ˚—¨ ¨— ߨ ...
‡ ¨¨ ¨ —Ø ˛
Æ˛ ¨— ˚...
¨—, ¨ ˛
Ø— —¨ ¨
¨ ¨— ¨ Æ ¨¨Æ —Æ˝¨:
- »¨ ¨— ¨— ¨¨—
...
»— ¨¨ ¨ ˚ ¨—
˚¨¨ Æ .
- # Ȯ
˛, ¸ ’¨ —
¸ ¨— ¨¨ .
„ ¨ — ˛ ¨
¨ Æ—.
- ˜¨¨— —
¨— ¸˛—˚Æ. ‡ Æ— ¨.
- …¨—, ¨Æ ¨ ¸
¨ ¨¨Æ ˛˝— ¨¨ ˛ ˛—
ª ——
ª.
- ‰. ·¨— — …¸˛
Æ˛. Æ — ª¨ ¨
ˇ ¨— ª˚˛
˛ ¨
¨;
- • ¨ ¨ Æ 65.000 ¨——
ߨ ¨— Æ ¨ 100
Ø...
Ȯ
˛ ¨ ¨ ˚—¨.
- » ¸
— ˇ,
¨ ... ¨ .
- †—¨ »Æ
˛;
- „¨Æ, ¸ ª ˚
¨—... 104 ;
¿˛ 17 ‚¨¨— 2013
2013 ·´` „.¿. „–˜¶
´ 2013 — ——
„¨¨ ˛ ˚
˛
˛
˛ 150 ¨
˛ ˚˛˛ . „.¿. „¨¨˛ ˚˛ˇ˛ 1863 ¨—
ˇ¨ 1933 ˛ ¨¸—¨ ˛ —˚. ¶¨ ¨ ¨—¸— ˛ —˚—¨ ¨— ¨ ¨ ¸— ˇ
— — ”¸— ¨¨˛¨¨ ˛ — ˚, „¨— ¨— ˛ ·
˛. ‡¨
— ˛ ˛
˚˚¨˛ —— —,
— ¸ ˛
. ˜— ˛ ”— ß·-
´ — ˛¨ — ˛ ˛ ß¿˛
— ¨— ¨—¨ ¨˛ ˛ ¨˛ˇ—¨. ·— ¨— ¨ — —˛˛ ¨— ¸ ¨—¸¨ ¨
¨— ¨— ¨ — ˛¨
ß´
, ¸ — ˝—, — ¨ ¨ ˛¨— — —
¨¨¨ ¨˚
¨. —
ß• — ¨— —¨ —— ¨ ˝
˛ ¨— ¨ˇ
¸ ¨¨— ˚—¨
˛ — ˛ ¨¨ ˚—¨ ¨ —¸¨—¨
. ¶ ß‚ˇ¨˛ ¨¨¸—— ˛
¨¨—˛¨ ¨— ˛
— ¨ ¨¨ ¨
¸—¨—
— ˛ ¨ˇ—¨ .
˛ ¨— ˛—— —— ¨ ¨ — ¸¨—— ——ˇ˛ ˛ ¨¸—¨.
` – ˚¨ ¨ —˛¨¨ ß…—¨ †—˝,
ߨ — ¨˚¨¨
¨— ß´¨ ¨ˇ˛ »¨—¡ . ´
— 1885 ˛ ¨¸—¨ ¨— ¨—
¨ ¸˛—— — ¨— ¨ˇ¨. —˛— ˛ — ¨— ˛
¨ˇ˚¨— ¨ ˚—¨ ˛ —˛ ˚—— ¨¨
˛ ·¨¸¨.
´ —˛— ˚ ¸—ˇ ¨¨ ¨— ¨˚— ¨¨˚
—˛. „¨ˇ — ˛¨ — ¨— —¨ ˛
˛ —˛—˛ ¨¸¨ ¨ ¨ ˛
—˛—˛ ¨— ¨ ¨—
˚—¨ ˇ —, ˛¨— ¨— —¨. ´¨ —˛¨¨ ˇ¨ ¨ ¨ ¸—¨
— —¨ ¨— ˚—¨. `˛ ¸˛ ¨˛˚— ¨ ¨˛ ¨ ——¨, ¨
——¨ ¨— ¨ ¸—¸¨—¨.
`¨ — —¨ — —— ¨ ˛—¨ ˚—¨
¨ ˇ
—— ¨—.
·— ¨— ¨ ˚˛— ¨˛, — ¨¨ ¨ˇ
— ˛¨ ¨ ¨— —¨
˛˛ ˇ˛ — — ¨¨— ¨— — ¨
˚— ¨. ` — ˛¨ ß„—¨ — — — ¨— ¨— ,
— —, ˛—
˛ ¨˚—˛¨ ˚—
—˛¨— — ¨¨ ˛ ˇ¨.. `˚˚— — ¨— ¨— — ˛¨ ß´—
—. ´ ¸—¸¨— — ˛¨ ß — ¨— —¨ ˚—˛ —¨ ˛
¨˛ˇ—¨, ˚—¨ ˛ — ¨ ¨— — ¸— — ¨ ¨—— .
†
— ˝— — ¨— ¨ — — ˛
— ¨ , — ¨ ¸¨ ¨—¨ ¨¨—˛. ¶ ¨¨—˛ — ¨— ˚—¨ ¨,
— ¸— ¸ ¨— — ¨— —— ¨ ˚¨ ¨ , ¨ ¸¨ ˚
— ˝ ¨¨ ¸—¨ ˛ ˛ ˚—¨ ¨
߸¨ ¨— ¨ ¨— ˛¨
·˚ ¨¨— — ˛¨ ߶ `¨¨— ¨.
¶ ¨˚—¨ ¸˛—˛¨ ˚¨— ˝¨— ¨ ˛
—˛—˛ —¸——¡ ¨, ˛
¨——˛ ¸˛ ˚
. ˆ˛ ¨ ¨¨¨˛ —˛˛ ˚— ˛
¨— ¨ ˛ ˛ .
» ˚ ¨ ˛—¨
˚¨¨¨ — ˛¨ —¨ ¨ ¨ ¨¨ —˛ ¨¨ : ß¿—¨
–¨¨ , ß‚ˇ¨ ˛,
ß— — • — ¨— ¨ ¨¨ ¨ˇ—
¨ ¨—
˛ ¸—ˇ˛ —˛—˛ —¨.
´¨ ߸¨ —˛¨¨
„¨¨˛ — ¨— —¨ ¸˛
—¨¨— ¨ —˛¨¨ ¸ ¸
— ¸— —˛˛ ¨— ˛ — ¨ — ¨ —˛ ¨ ¨ —
˛ ˚ . ¨¨ ¨¨ ¨ —˛¨¨ ˚¨¨ ˚¨— ¨— ¨ ˛ : ß`¨˛˚ ˇ¨¨, ß´˛¨ ¨ˇ˛, ß¿¨ˇ, ß ‡˛ 1903, ß` ˇ¨, ß27 ‚— 1906, 2.,
ß„¨, ß ·—, ß·¨¸ ¨ ˛ ·¨¸¨, ß…— ¨¨ ¨.
´¨ ——¨ ¨— ¨ ˝¨ ˛¨¨ ¨ ¨ˇ¨¨— ¸— ¨— ¨¨ —¨ ¨ ˛ ˚. ·˚¨ ߨ¨ ˇ˛˛ —— ˚—¨ ˚¨ ¨˛¨¨ — ߨ—
”˛. ·— ˛ —¨ ¨ˇ—¨ ¨¨ ˚—¨ ——
˚ , ¨¸—¸ ¨—— — —¨
˚ . ´ —— ¨ ¨¨¨— — ¨ —— ˚—¨
˛¨—¨¨ ˇ—˛ ˛¨— ¨ ˚¨ ¨ˇ
¨— — ¨
¨—¨ ˇ¨¨ ˛— ——. `˛¨—
— ¨— ¨— —— ˚
˚—¨ ¨¸ ¿¨¨¸—¨¨˛, — ¨¨
߲ .`
—— ˚ ¨˛ ¨—
¸ ˛ ——¨ ˛—
¨¨
˚—¨ ˛ ¸˛—˛ ¨ — ˛˛.
„¨¨˛ ¨¨˛
¨¨ ¨ ˛¨
—˛˛ — ¨ ¸—— — ¨—
¨ ˛
—˛˛
— —¨ ˚, ¨¨
— ˛ ˚—˛
˚¨¨— ¨ — ¨ ¨ ¨—
—¨—¨.
…¨ ¿¨ —
˛
— ˇ ¨ ¨
¸¨ ¨
˛ ¨
——˛ ¨¨—¨ ˛
˛, ¨ ˛ …¨ ¿¨ (»˚. ¿) — —˛ ¨ ¨
¿——. »
— ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ ¨˛
¨¨— ¨ ˛ ¨— ¨ ¨ ¨ ˛ ¨¨— ¨ ¨
—¨
¨
— ¨¨ˇ¨¨— ¨— —— —.
·
— ˛ ¨ ˇ ¨˚˛ ˇ¨ — ¨— ¨— ¨ —
ˇ¨¨— ˝¸ — ¨. ˛ ˇ¨ — ¨
¨˚¨˝—¨ ¨ — —˝, ——¨, — ¨— ¸—¨ ——— .
·˛ ˝— ¨, ˚— —.
„¨— ¨¨— —, ¸ ¨— ˛ ¨ˇ¨˛ ˇ¨¨¨, ˇ˛ — ¸ ˛ ¨˝!
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Έλεος πια!!
Είναι η πολλοστή φορά που αναφερόμαστε
στο ζήτημα της κατάληψης από αυτοκίνητα του
ελλιπέστατου πεζοδρομίου της οδού Αγίου Βασιλείου, στο τμήμα από τη Στράβωνος έως την
Ηφαίστου.
Το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, οφείλεται καθαρά στην τύχη αλλά φοβούμαστε ότι δεν θα το
αποφύγουμε!
Δεν πρόκειται για κάποιο μικρό δρομάκι κάποιας συνοικίας της πόλης μας, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων είναι αραιή, πρόκειται για
ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του
Περιστερίου με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, με
λεωφορειακή γραμμή και το σημαντικότερο τα
αυτοκίνητα αναπτύσσουν ταχύτητα.
Το υποτυπώδες πεζοδρόμιο στο τμήμα αυτό είναι
σε άθλια κατάσταση, καταλαμβάνεται από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και αναγκάζουν τον πεζό να κατέβει στο οδόστρωμα με κίνδυνο να παρασυρθεί από
τα, με μεγάλη ταχύτητα, διερχόμενα αυτοκίνητα!!
Η κυρία της φωτογραφίας μας, αψευδής μάρτυρας των όσων γράφουμε!!
Γκας
Θλιβερό φαινόμενο!!
Το βλέπαμε στις τηλεοράσεις και φυσικά ήταν
για γέλια αυτά που συμβαίνουν τακτικά στα κοινοβούλια της Κορέας, πρόσφατα της Ουκρανίας,
παλαιότερα του Ισραήλ κ.λπ., να συμπλέκονται οι
αντίπαλες Κοινοβουλευτικές ομάδες, να δέρνονται
υπουργοί, βουλευτές μεταξύ τους, να βωμολοχούν,
μαρτυρώντας το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού
τους.
Δυστυχώς το είδαμε ιδίοις όμμασι να συμβαίνει
και στο δικό μας το τοπικό κοινοβούλιο, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου, όπου
σε σημείο που δεν ήταν και ιδιαίτερα οξυμένα τα
πνεύματα, να συμπλέκονται μέλη της διοίκησης με
πολίτες, δημοτικούς υπαλλήλους που παρακολου-
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
θούσαν τη συνεδρίαση.
Θλιβερό φαινόμενο! Συνιστούμε στα μέλη της διοίκησης, να μπορούν να συγκρατούν τα νεύρα τους
όσο κι αν προκαλούνται και στους παρατηρητές
- πολίτες των συνεδριάσεων να μην προκαλούν!
Δεν γνωρίζουμε την αιτία που προκάλεσε τη
συμπλοκή. Έχουμε, όμως, ακούσει βαρείς χαρακτηρισμούς από πολίτες σε μέλη της διοίκησης,
πολλές φορές σε συνεδριάσεις τα τελευταία τριάντα
χρόνια, αλλά ποτέ δεν είδαμε μέλη της διοίκησης
να συμπλέκονται με πολίτες!
Θυμόμαστε μάλιστα, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί διοίκησης του κ. Θ. Δημητρακόπουλου, πολίτες, κάποιας συνοικίας της πόλης μας
να εκφράζονται με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά της
διοίκησης, αλλά τους έβαλε στη θέση τους ο τότε
δημοτικός σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος
τους είπε με ηρεμία ότι δεν θα τον κάνουν να πει
αυτό που θέλουν εκείνοι όσο κι αν τον προκαλούν.
«Έχω το θάρρος να λέγω αυτό που εγώ νομίζω
σωστό, τους είπε, και κανένας δεν θα με κάνει ν’
αλλάξω. Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς. Δεν
θα παρασυρθώ, δεν θα σας ακολουθήσω. Αυτός
είναι ο δικός μου πολιτικός πολιτισμός...».
Γκας
Διαφωνεί ο μητροπολίτης Λαμίας!
Ο μητροπολίτης Λαμίας κ. Νικόλαος, διαφωνεί με
την πρόταση του αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου, να
δωθούν κτήματα της εκκλησίας σε ακτήμονες μόνο
για εκμετάλλευση.
Μάλιστα στο STAR Κεντρικής Ελλάδας είπε, περίπου, φοβάται ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να
χαθούν οι εκτάσεις αυτές, όπως χάθηκαν και τόσες
άλλες της εκκλησίας!
Δεν γνωρίζουμε αν μέσα σ’ αυτές τις χαμένες
εκτάσεις εννοεί και αυτές που διεκδικούσε ο μητροπολιτικός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
της Λαμίας στο Περιστέρι, Πετρούπολη και Ίλιον!
Γιατί αυτές οι εκτάσεις σύμφωνα με την απόφαση
Από την Ε.Τ.Σ.
Σελίδα 3
2217/2009, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
ουδέποτε απέκτησε ο ιερός ναός.
Βέβαια εκκρεμεί η απόφαση του Εφετείου για
την απόφασή του δεν έχουμε λάβει γνώση ακόμη,
αλλά πιστεύουμε ότι τίποτε δεν θα αλλάξει αφού
η απόφαση του Πρωτοδικείου εκδόθηκε ύστερα
από μελέτη σε βάθος της υπόθεσης που ταλάνισε
επί μακρόν τους κατοίκους του Περιστερίου, της
Πετρούπολης και του Ιλίου!!
Γκας
Κάποιοι τα οικονόμησαν κι εμείς βλέπουμε
«παγωμένες εικόνες»!
Μας ζάλισαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί με τα συνεχή
διαφημιστικά σποτ για τη νέα τεχνολογία, την ψηφιακή στην τηλεόραση!
Θέλαμε δεν θέλαμε, σκάσαμε 50 ευρώ να αγοράσουμε τον αποκωδικοποιητή, άλλοι αγόρασαν
τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας που το κόστος τους
ξεκινάει από 250 ευρώ και άνω -σε καιρό λιτότηταςγια να δούμε καλύτερη εικόνα και ναι μεν είναι καθαρότερη η εικόνα -λες κι αυτό μόνο ήταν το πρόβλημα
κι όχι τα «σκουπίδια» που μας πασάρουν- αλλά εκεί
που παρακολουθείς, ξαφνικά παγώνει η εικόνα,
γιατί από το σταθμό η εικόνα έχει προχωρήσει,
ενώ στην τηλεόρασή μας έμεινε πίσω, όση ώρα
διαρκούσε το πάγωμα της εικόνας!
Έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα κι άλλη φορά,
όταν πρωτοδιαφημίστηκε η νέα τεχνολογία και τότε
τονίζαμε, όπως και τώρα, ότι σε καιρούς λιτότητας
κάποιοι βρήκαν τρόπο να οικονομήσουν χρήματα,
πουλώντας τους αποκωδικοποιητές -δεν αναφερόμαστε στα καταστήματα πώλησης- αλλά στους
εισαγωγείς και απορούμε πως η κυβέρνηση συνέναισε σ’ αυτή τη μεθόδευση!!
Σήμερα που αυξάνεται ραγδαία η ανεργία, οι νεόπτωχοι αυξάνονται με τρελούς ρυθμούς, έπρεπε
να επιβαρυνθεί ο Έλληνας μ’ ένα -εντελώς περιττό
κατά την άποψή μας- έξοδο;
Γκας
Έλλειψη σήμανσης!
Έχουμε ταξιδέψει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα σε
διάφορες πόλεις, και μετά λύπης μας διαπιστώσαμε
ότι η πλειονότητά τους έχουν ελλιπή σήμανση!!
Το ζήτημα το έχουμε επισημάνει και παλαιότερα,
αλλά εξακολουθεί να υπάρχει, μας το επεσήμανε και
φίλος από τη Βόρεια Ελλάδα που θέλησε να επισκεφθεί συγγενή του σε ίδρυμα της Δυτικής Αθήνας!
«Τράβηξα των παθών μου τον τάραχο», μας είπε,
«πουθενά δεν βρήκα πινακίδα που να με προσανατολίζει, από πού θα στρίψω για την πόλη που
ήταν το ίδρυμα. Ταλαιπωρήθηκα περισσότερο
από 2 ώρες σε μια περιοχή που ήταν τόσο άναρχα
δομημένη, που έμπαινα σ’ ένα δρόμο και ξαφνικά
διαπίστωνα ότι οδηγούσε σε αδιέξοδο κι έπρεπε
να γυρίσω πίσω με την όπισθεν γιατί ήταν μονόδρομος. Όσες φορές ερώτησα πώς θα πάω στον
προορισμό μου, κανείς δεν μπορούσε να με διαφωτίσει. Ακολουθούσα το δρόμο που μου υποδείκνυαν
κι έφτανα πάλι σε αδιέξοδο».
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις πόλεις της Δυτικής
Αθήνας, αυτό συμβαίνει σχεδόν στις περισσότερες
πόλεις της Ελλάδας. Και αναρωτήθηκε ο φίλος,
τόσο ανίκανες είναι οι δημοτικές αρχές, που δεν
μπορούν να βάλουν 5-10 πινακίδες που να οδηγούν τον επισκέπτη σε προορισμούς όπως είναι
τα ιδρύματα ή οι δημοτικές υπηρεσίες;
Και μια διαπίστωση, κι αυτή επαναλαμβανόμενη.
Μπαίνοντας στο Περιστέρι από το Δήμο Ιλίου παρατηρείς το εξής: Στο Δήμο Ιλίου βλέπεις σε κάθε
διασταύρωση πινακίδες οδοσήμανσης, ενώ στο
Περιστέρι δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστες!
Γιατί σταμάτησε μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ
και χρόνια;
Ένα άλλο ζήτημα που το αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
οι ταχυδρομικοί -οι νέοι γιατί οι παλιοί το γνωρίζουνείναι η έλλειψη αριθμών στις οικοδομές. Φαίνεται οι
ιδιοκτήτες θεωρούν ότι θα αλλοιωθεί η πρόσοψη
της οικίας τους με την τοποθέτηση του αριθμού!!
Ας προσέξουν τα ζητήματα αυτά οι δημοτικές
αρχές της Δυτικής Αθήνας, γιατί τα σχόλια των
επισκεπτών δεν είναι καθόλου κολακευτικά για
όλους μας!!
Γκας
Σελίδα 4
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
ΕΛΑΜΨΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Εκατοντάδες χι λιάδες
χαμόγελα μικρών και μεγάλων έλαμψαν από το
γιορτινό κλίμα της πόλης
Περιστερίου, παρά την
άσχημη κατάσταση που
όλοι βιώνουν εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης.
Ο Δήμος Περιστερίου κατάφερε, κόντρα στην κατή-
Κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει το γεγονός ότι
το Περιστέρι ήταν από τους
λίγους Δήμους της χώρας,
που τα πάντα λειτουργούσαν
δωρεάν.
Για έκτη χρονιά, η 1η Παιδική Χαρά (Π. Τσαλδάρη &
Φλέμινγκ) μεταμορφώθηκε σε «Χριστουγεννιάτικη
Εορταστικά δρώμενα στο Άλσος
φεια και την απαισιοδοξία,
να διατηρήσει ζωντανό το
χαμόγελο μικρών και μεγάλων, δημιουργώντας ένα
ξεχωριστό εορταστικό κλίμα,
που παράλληλα βοήθησε την
τόνωση της εμπορικής κίνησης της τοπικής μας αγοράς.
Πολιτεία» για τις εορτές
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, με το πολύχρωμο καρουσέλ, την
όμορφη μπαλαρίνα και το
«Δημιουργικό Εργαστήρι»
του Αϊ Βασίλη.
Στον εξωτερικό χώρο της
παιδικής χαράς είχε αφετηρία ένα εορταστικό τρενάκι,
που μετέφερε τα παιδιά και
τους γονείς με μια μαγική
βόλτα στη στολισμένη πόλη.
Ξεχωριστός ήταν και φέτος ο εορταστικός φωτισμός σ’ ολόκληρη την πόλη
του Περιστερίου, τόσο στο
εμπορικό κέντρο, όσο και
στις γειτονιές, δίνοντας ένα
χαρμόσυνο μήνυμα αυτή τη
δύσκολη εποχή.
Παράλληλα, υπό την αιγίδα του Δήμου, οι παιδικοί
σταθμοί, τα σχολεία και οι
σύλλογοι της πόλης πραγματοποίησαν εορταστικές
εκδηλώσεις στο θέατρο «Πολιτών».
Σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
ΕΔΡΑ, την Οργάνωση Συν+
Άνθρωποι και την Ομάδα
Φίλων Τέχνης και Πολιτισμού
ΚΙΒΩΤΟΣ, διοργανώθηκε το
Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι των Ξωτικών στην αίθουσα «Τέχνης» του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Στην αίθουσα του Πολιτιστικού – Συνεδριακού Κέντρου του Δημαρχιακού Μεγάρου πραγματοποιήθηκαν
ξεχωριστές συναυλίες στις
18 Δεκεμβρίου 2012 με την
Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία
«Ύμνοι των Χριστουγέννων»,
στις 23 Δεκεμβρίου 2012 με
τη «Μουσική Αργώ» σε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
του κόσμου και για τους μικρούς Περιστεριώτες πραγματοποιήθηκαν προβολές
παιδικών ταινιών.
Κατά τις εορταστικές ημέρες, η Φιλαρμονική Ορχή-
τοι για όλη την οικογένεια,
που τους διασκέδασαν ακροβάτες, ταχυδακτυλουργοί,
μάγοι και παραστάσεις από
«θέατρο δρόμου», καθώς και
από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα.
Τέλος, ο Δήμος Περιστερίου
εκφράζει τις ευχαριστίες του
στις τοπικές επιχειρήσεις
Κοσμοσυρροή στην 1η Παιδική Χαρά
στρα του Δήμου Περιστερίου
περιδιάβαινε τους κεντρικούς
δρόμους της πόλης μας, με
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
και τα κάλαντα.
Στο ολοστόλιστο Άλσος της
πόλης πραγματοποιήθηκαν
Χριστουγεννιάτικοι περίπα-
που υποστήριξαν τις εορταστικές εκδηλώσεις, χωρίς να
επιβαρυνθούν οικονομικά οι
Περιστεριώτες και τονίζει ότι
θα συνεχίσει να παλεύει για
τα χαμόγελο των δημοτών
του και ειδικά των παιδιών
της πόλης μας.
Το εργαστήρι των ξωτικών
Το δημιουργικό εργαστήρι του Άι Βασίλη
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Με ψήφους 24 υπέρ και 14 κατά
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
Τα ίδια περίπου ακούμε στα
τριάντα περίπου χρόνια, που παρακολουθούμε συστηματικά τις
συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό.
Η εκάστοτε διοίκηση επαινούσε
και υπερψήφιζε τον προϋπολογισμό, ενώ η αντιπολίτευση
καταψήφιζε με την ίδια περίπου
επιχειρηματολογία.
Κατά την άποψή μας και με
την πείρα που αποκομίσαμε
όλα αυτά τα χρόνια, ο φετινός
προϋπολογισμός δεν είναι αυτό
που ισχυρίζεται η διοίκηση είναι
απλά ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ.
Δεν θα μπορούσε άλλωστε
να είναι διαφορετικός, αφού
τα έσοδα από τους τακτικούς
πόρους μειώθηκαν δραματικά
την τελευταία τριετία.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 1) Η ΣΑΤΑ από 4.204.139,75
ευρώ που ήταν το 2009, μειώθηκε στα 2.771.587,50 το 2010,
στα 2.637.974,00 το 2011, στα
1.816.670,00 το 2012.
Η τ α κ τ ι κ ή ε π ι χο ρ ήγ η σ η
από 29.496.595,63 ευρώ που
ήταν το 2009, μειώθηκε στα
24.747.404,87 ευρώ το 2010,
στα 23.177.854,68 ευρώ το
2011, στα 17.507.388,58 ευρώ
το 2012.
Και φυσικά το 2013 θα μειωθούν περισσότερο.
Δραματική μείωση εσόδων
είχε ο Δήμος ακόμη και από
τα ανταποδοτικά τέλη. Από
15.778.797,39 ευρώ το 2009,
μειώθηκαν στα 12.950.749,41
το 2012. Πολλοί συμπολίτες μας
κατάργησαν τα ρολόγια της ΔΕΗ
λόγω της οικονομικής κρίσης
και του υπέρογκου χαρατσιού
που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση.
Μειώθηκε
το αποθεματικό
Σημαντική μείωση είχε και το
χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου.
Από τα 6.000.000 ευρώ που ήταν,
σύμφωνα με την ενημέρωση του
αντιδημάρχου Οικονομικών κ.
Αλ. Σταυρούλια σε συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου,
μειώθηκε στα 3.300.000 ευρώ.
Δεν αποφεύχθηκε
η οξύτητα
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, θύμιζε συνεδριάσεις
Κοινοβουλίων της Κορέας, της
Ουκρανίας και άλλων χωρών με
τις συμπλοκές και τον καρεκλοπόλεμο μεταξύ των κυβερνητικών
βουλευτών και της αντιπολίτευσης.
Στο δικό μας, το τοπικό κοινοβούλιο (Δημοτικό Συμβούλιο) η
συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ
μελών της διοίκησης και πολιτώνπαρατηρητών της συνεδρίασης.
Ξαφνικά είδαμε ένα κουβάρι
συμπλεκομένων χωρίς να διακρίνονται οι εκφράσεις τους και
ευτυχώς με τη μεσολάβηση των
ψυχραιμότερων δεν είχαμε τραυματισμούς ή τίποτε σοβαρότερο.
Θλιβερά πράγματα που αμαυρώνουν το χώρο και περισσότερο, υποβάθμισαν την κορυφαία
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι αυτή του προϋπολογισμού!!
Δωρεάν κολατσιό
στους μαθητές δημοτικών σχολείων
Από τα τέλη Φεβρουαρίου
Λύση για το θέμα του υποσιτισμού, το οποίο
έχουμε αναδείξει με σχετικά
δημοσιεύματα, αφού υπάρχουν
αρκετοί μαθητές στην πόλη του
Περιστερίου που αντιμετωπίζουν το θέμα, έρχεται να δώσει
το υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργού Παιδείας Κ.
Αρβανιτόπουλου από τα τέλη
Φεβρουαρίου θα διατίθεται
καθημερινά μικρό
γεύμα σε 250.000
μαθητές δημοτικών
σχολείων. Το γεύμα
θα περιλαμβάνει
τοστ, φρούτο και
γάλα.
Μιλώντας στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για την οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο Κ. Αρβανιτόπουλος
ενημέρωσε ότι εξασφαλίστηκαν από
κοινοτικούς πόρους
60 εκατ. ευρώ τα
οποία θα διατεθούν
για την καταπολέμηση του υποσιτισμού
στα σχολεία.
“Είχα δεσμευτεί
ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση στο
θέμα του υποσιτισμού με έναν τρόπο που να
μην δημιουργεί κοινωνικές διακρίσεις”, δήλωσε ο
υπουργός Παιδείας.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σ
Για τα τεράστια προβλήματα της Παιδείας
ε αγωνιστική ετοιμότητα καλεί τον κλάδο η Διδασκαλική Ομοσπονδία
Ελλάδας (ΔΟΕ), με αφορμή τα
προβλήματα στην Παιδεία και
στους λειτουργούς της, όπως
άλλωστε και το ΔΣ της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).
Το ΔΣ της ΔΟΕ, με εισήγησή
του προς τους εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζει την αντίθεσή του
στις πολιτικές του μνημονίου,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δηλώνει την πρόθεσή
του να συνεχίσει να καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού της κοινής δράσης
των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων και
των νέων για την ανατροπή
αυτών των πολιτικών.
Το ΔΣ της ΔΟΕ, αφού αναφέ-
Σελίδα 5
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ρεται λεπτομερώς στα προβλήματα, δηλώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε συναντήσεις με
τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες
και την ΑΔΕΔΥ, ενώ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για ένα
ενιαίο πανεκπαιδευτικό αγώνα
διαρκείας, με αφετηρία μεγάλη
πανεκπαιδευτική κινητοποίηση
στα τέλη Φεβρουαρίου.
Για όλα αυτά καλεί σε μαζική
συμμετοχή τους εκπαιδευτικούς στις έκτακτες γενικές
συνελεύσεις των συλλόγων,
από 21 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2013, «για τη διαμόρφωση
αγωνιστικής πρότασης του
κλάδου για το επόμενο χρονικό διάστημα», ενώ συγχρό-
νως συγκαλεί την Ολομέλεια
των προέδρων των τοπικών
συλλόγων δασκάλων και νηπιαγωγών στις 4 Φεβρουαρίου
στην Αθήνα.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου
με τον υφυπουργό Παιδείας
Θ. Παπαθεοδώρου. Τέθηκαν
εργασιακά και εκπαιδευτικά
ζητήματα. Όπως τονίστηκε
από τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
από τις απαντήσεις του Υφυπουργού δεν μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην
εκπαίδευση, αν δεν ανατραπεί
χωρίς καθυστέρηση η πολιτική
λιτότητας και περικοπών που
εξαθλιώνει τους εκπαιδευτικούς και διαλύει το δημόσιο
σχολείο.
«Η αγωνιστική μας απάντηση είναι δεδομένη», τονίστηκε
από την ΟΛΜΕ.
Καμία διαθεσιμότητα
στο Δήμο Περιστερίου
Σε συνάντηση που είχαν
την Τρίτη 15 Ιανουαρίου ο
Σύλλογος Εργαζομένων του
Δήμου Περιστερίου με το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη,
ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι
σύμφωνα με την επίσημη
απάντηση του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κανείς εργαζόμενος του Δήμου
Περιστερίου δεν πρόκειται να
μπει στο καθεστώς διαθεσιμότητας.
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο δήμαρχος κ. Παχατουρίδης ανακοίνωσε τη θετική
εξέλιξη του θέματος και κατά
τη 2η ειδική συνεδρίαση του
εργαζόμενους.
Επισκέφθηκα το Γ.Γ. τον κ.
Στεφάνου ο οποίος ζήτησε
να υπογράψω τα στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι δεν
μπαίνουν σε διαθεσιμότητα
εργαζόμενοι του Δήμου.
Μας είπε ότι θα γινόταν συνεδρίαση για να παρθεί απόφαση. Σήμερα επίσημα μας
ανακοίνωσαν ότι το υπουργείο
ενέκρινε το αίτημά μου και ότι
οι εργαζόμενοι του Δήμου εξαιρούνται από το καθεστώς της
διαθεσιμότητας. Η διοίκηση με
πράξεις και ενέργειες αποδεικνύει ότι είναι δίπλα στα δίκαια
αιτήματα των εργαζομένων».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
«ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δημοτικού Συμβουλίου: «Οι
προσπάθειες της διοίκησης και
η στήριξη στους εργαζόμενους
ήταν δεδομένη από την πρώτη
στιγμή.
Δυστυχώς το Υπουργείο
ενδεχομένως δεν είχε την
κατάλληλη ενημέρωση και
είχε θέσει σε διαθεσιμότητα
«Ο Σύλλογος Εργαζομένων
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
και σας ενημερώνει ότι, μετά
από τις αγωνιστικές του προσπάθειες και τις συντονισμένες
ενέργειες με το τμήμα προσωπικού και τους παράγοντες τις
τοπικής αυτοδιοίκησης, στο
δήμο Περιστερίου κανείς υπάλληλος δεν πρόκειται να μπει
στο καθεστώς διαθεσιμότητας.
Ο πρόεδρος
Νικόλαος Μπέκιος
Ο γραμματέας
Θανάσης Μητρόπουλος»
Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο
Ο ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Συνεστιάζεται και κόβει την πίτα του
Έτσι λοιπόν σας καλούμε όλους, μέλη και φίλους μας, την
Κυριακή 20 του Γενάρη και ώρα 7.30 μ.μ. στο ΚΥΒΕ (Εθνάρχου
Μακαρίου 1) στον 2ο όροφο. Θα γευτούμε φαγητό μαγειρεμένο
από τους συντρόφους μας, θα πιούμε όσο κρασί αντέχουμε και
θα ψυχαγωγηθούμε με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα μας.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Δημήτρης Βίτσας ενώ θα παρευρεθούν και βουλευτές μας της
Β. Αθήνας.
Κυριακή 20 του Γενάρη και ώρα 7.30 μ.μ. στο ΚΥΒΕ
Καταγγελία της ΔΑΣ-ΟΤΑ
Δήμου Περιστερίου
Η συνδικαλιστική παράταξη εργαζομένων Δημοκρατική Αγωνιστική
Συνεργασία του Δήμου Περιστερίου που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. καταγγέλλει την στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζόμενων. Αναλυτικά: Καταγγέλλουμε την συγκολλημένη πλειοψηφία του
Δ.Σ. του συλλόγου εργαζόμενων του Δήμου Περιστερίου, που από
τη μια ως απεργοσπάστες γύρισαν την πλάτη στους αγώνες για τις
Διαθεσιμότητες - απολύσεις 44 εργαζόμενων Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου μας
και παράλληλα τους πήρε ο πόνος τάχα, για την ιδιωτικοποίηση της
Ε.ΥΔ.Α.Π., με ανοιχτές συνελεύσεις μαζί και τον Δήμαρχο εργοδότη,
δηλαδή με τον υποστηρικτή των ιδιωτικοποιήσεων. Την ίδια ώρα
που η Διοίκηση και στον Δήμο μας μέσω προϋπολογισμού που έχει
ήδη δημοσιοποιηθεί προς συζήτηση, οι μειώσεις στην λειτουργία
υπηρεσιών και προσωπικού, με διογκωμένα έργα βιτρίνας που το
μόνιμο προσωπικό αντικαθίσταται με εργαζόμενους από τις δουλεμπορικές Μ.Κ.Ο., χωρίς δικαιώματα σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες
στην καθαριότητα στο πράσινο και στις οικοδομικές εργασίες και η
πλειοψηφία του Συλλόγου μας «αγρόν αγοράζει».
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 6
¿— ¸—¨
—
ß´ ¨—¸— ¨— ¨—
†—˚ •. „¨˚¨
·¨ —¸—˛˛ pet shop — ¨¨
˛— —¨ —¨— ¸¨ ¨ ¨¨˛¨ , ˚
¨: ߇—¨— ˇ¨— ¨—¨. ·¨ —
¨˚
— — ¸ ˛ —¨— ¸¨ ¨— ˛ ¨¨˛¨ ¨:
- ¿¨ ˛¨¨ ˇ , ˚—¨ ¨ ¸ ¨ ¨—;
—¸—˛˛ ¨¨˛ —˝¨ ¨ 30 50 .
—
, ˚¨˝¨ ¨—¨ ˛¨¨ ¨ ˛ ˛ — :
- ‡ 2 . »
, ¨—, ¨ ¨˝
— ˚ ¨ ¨—¨;
—¸—˛˛ ¨˚¨ ¨— — ¸¨¨.
»—¨ — ¨ ˛ ¸¨—, ¨ˇ˛ ¨ 5
¨¨—¨.
´ ¨ ¨ ¨¨ ¨—, ¨¨ ¨ — — — ˚ —
— ¨ ¨ ¨¨ ¨¨—¨.
´ —
˛:
- ´— — ¨ ¨— ¨— ¨— —;
—¸—˛˛ ˛˚˛ ¨¨— — ˚˛ˇ— ˛¨ ˚ ¨— ˇ¨ — ˛ ˛ ˝˛.
—
ˇ—¨ ¨ ¨¨——¨ ¨˚¨˝¨
¨:
- • ¨ ¨˚
¨.
¨
¨ ˚¨ ¨— — :
- —, ¸ — ˝ ¨ ˇ— ¨ — ¨—. ¨, ¨
——, ¨ ¨
— .
—
˛¨ ˛¨ ¨— — — ˇ¨ — ¨
¨˚
¨— ¨—, ¨— — , ¨— ˇ¨ ¨ ¨ ¨¸¨¨
¸¨¨ ¨ ˛
— —¸—˛˛ pet shop,
¸— ¨ ¨ ¨ˇ ˛¨.
¨
¨ ˚¨ ¨¨ ¨— — :
- ´ ¨— ¨ — ¨— ¨
˛! ¿
¨˚¨—¨ ¸ —¨˝¨—. ¿ ¸ ˇ¨ — ¨ — ¨— ¨ ¨— — ¨˝— , ¨
¨¨ —¨.
´ —
˛ ¨˝¨— ¨ ¨— ¨—
¨˛ ¨ ¨— ¨
—
¸—, — ˛
—˝¨ ¨ ¨ ¨— — ¸
.
- , ¨— ˚ ˇ¨ ¨ ¨— ¨ ¨— ¨˝— . · ¨— ˇ¨ — ¨— ¨¨¨¨— —.
¨
¨ ¸¨˚ ¨ ¨ — ˛ ˛ ¨ — ¨ —.
‡¨
, ¨ˇ˛ ¨ ¨˚¨— ¨— — :
- ·¨— ¨ ¨ ¨—¨ ¨ ¨ ¨ —¸—˛˛ ¨
— ¨.
`˛ ˝˛ ¸ ¨— — — ¨— ¨¨ ¨ ¨— ¨˚¨¨, ¸¨— ¨— —¨ ˚—’ ¨ — ¨—, — .
†—¨ ˛ ¨—˚¨˛ ·—˛˛ …—˛
`ˆ””
†
` ¿
`´`‚` ¿·‚–””
…´
` ´´‚„¶`
߶ ¿`´`‚
´˛.: 210-8040274, 6977-097087
´‚»¶´‚„¶ ¿`„”¶`¶
`˚ ¿
¨— ¨ ¿
—¨ —˛ ߶ ¿`´`‚ ‡˛ ¿˛-”
˛ ¨ ¨ ¨
˚¨— —¨ ˛ ˇ˛ —
— ¨
— ˛ ·´ ˛ ´¨˛
23-1-2013 ¨— ¨ 18:30 ˇ¨ —˛ˇ ˛ ¨— ˇ¨
»¨˛ ¨˚¨˛ ‡˛— •¨
(¯
`
˛ & ˛˚¨ ˜
¨— ) — ˇ¨— ˛ ß—¨˛
˜˚¨ ¨— ß´ ¨—¸— ˛ 10— ¨ 20, ˇ¨ ¸—¨ˇ—— — —¨
¨¸
¿¨¨˛—.
·— ˛, ¨ ¨ ˛ `¨— ¨ ˛ ˛
¨
¿—— ˛ »—˛ ˛ ·´ ˛— ˚
¨¨ —¨¨— ˚ ¸—ˇ ˛˛ — -¨
— ¨ ¯
˛ — — ¸— ¨
ˇ¨
¨˚¨—˛ˇ— ˛ ´¨˛ 23 ‚¨¨— 2013 ¨— ¨
19:00 —ˇ¨
‡˛ ¿˛ (·. –—˝ 15 &
. ˜
¨— 9, ˛.: 210-6145100).
¶ ¨
— ¨ ¨ ˇ¨ — ¨— —¸—¨— ˛ —˛ ˚—¨ ¨.
» —˛
¿¸
—¢ ¨—˛
·— ¸ ˇ
˛
‡‚
†…˙´·`: `˚ ¿
¨— ¨ ¿
—¨ ߶
¿`´`‚ ¨— ‡˛ ”
˛-¿˛.
`ˆ…·†
»·…
‚ ˜·‚`: ¶ ‚
¨ »˛
˛ „˛——¨,
¨
— ¨— ˙
.
`¸ ¿
¨— ¨ ¨— ¨¨˛ ¿—
(`¿¿).
¶ ¿¨˛—¨ ·˛ — †
¨¨¨ ´ ß„”·‚`•·…¶` ¨— ¨— — .
»¶… ¿`¿•¶`·´· … ¿·´·
´ ˜ `„ˆ”ˆ ´… ´˙·‚.
— ¨ˇª— ¨
¨ ¨ Æ— ¨Œ ¨
¨ Ø—; ‡
¨ —Ø ¨ ¨ˇª. æ —— ¨— ª Æ
¨— Æ—. •¨ ¨ Æ
— ˛, —Æ ¨
ƨ ¨—
—¸Æ—, — ¨—¸
Æ˛¨ Æ
.
— ¨—Ø, ¨
¨
¨Œ, —¨— ˛ —¨—ª ˛˛ ….‡.
- ¿`„ - ‡¶». ` — —, ¨ ¨ª
Æ ¨ ¨ Æ
¨˚Æ— ¨, ¨
—¨ ˚¨, ¨ ¨¨— ˇ
¨— ˛¨
—; ”˚— ¸
¨—;
·¨
Ƹ ª ¨— ——Ƹ ¨— Æ—
¨
¨—¸—Æ, ب — ª— ¨—
¸— ب, ¨—
˛¨
ˇ, — ˇ, ˇÆ ¨
—ˇ. †—’ ¨ ˛ ˛ ˛ ¨— Æ˚
˛. „¨—
¨ ˛
Æ ˛ ¨¨, ˛
‡¶»,
˛ — ¨ ¨Æ— ¨ ˚
—
¨, ¨Æ ¸
¨
¨— ¨ ¨
— ¨¨˚
˛— .
…ˆ… ˆ¿· ¿…´˙…
´ ´»‚ ´ˆ`.
·
¨— ¨¨—
— —¨ ¨— ¸
—¨ ¨
¨˚
—
˚—¨ ¸— , ˚—¨ ¨ ¸—¨—
¨ª
˛
¨Æ¨˛ ¨— ¸
ˇ¨ ˛
¨
¨
¨ `ˆ‚ . `—˚Æ ˛
˚—
ª
¨
¨
ˇØ—
¨ ¸—¨—ب¨ ¨— —˚Æ ˛
Æ
˚—¨
—
Æ—, ¨
˚—¨ ¸
¨ ¨
—— ˛
¨Æ
—¨ ˝. `—˚Æ ˛
˚—
ª— ˛ ¸˛¨¨ ¨— ˛
ˇ
—ª ¨
¨˛¨, ¸Ø ˚Æ
, ¨ — —, ¨
Æ—
˛¨—. …
Æ
¨ Æ—¨ .
߇` –ˆ``ˆ ‚•»` 0.
·Æ
¸—¨Æ— — ”
˛
߸ ¨—ˇ 0" ª¨ ˇ—ª¨ ¨— ¨ ¨ ª ˛
·ˇ
—ª ¨˛. ¿˛ Æˇ †¨
¨— ¸— Æˇ ˛ —— ¨ˇØ. » , ¸¨, ¨¨
—ª—¨ ¨ ¨— ¨—¨
Æ
¸—¨Æ Ƹ ¸¨ ˇ¨ ¨ Æ—
¨ ˛
¨¨ª.
æ¨
—
¨ Æ
ˇ, ¨ ¨
¨ ¨ ¨Æ
¨ ¨¨ Æ—¨ —˚ª ˛¨
Æ ¨ ¨¸—, ˚—¨ ¨ ߸—¨". `
¨ ¸—Æ—¨ ˛ ¸˛ ˛—Æ˝— —¨ ¨
˛ ˚
¨¨ ˛ ¨ ¨ˇ ¨ Æ— Æ˝
¨ ߨ ˚— ".
·
˛ ¸—˛˚ ¨˛˚
, —¨
˛—ª ª ¨— ˛
ª˚˛, ˚—¨ ˛
ª ¨
Æ ¸, ˚¨—Æ ˚
Ø—˝ —Æ ˚— ˛ ¨— ˛ ¨ Æ ˛
¨Æ¨˛
¸—
, ¨—
—ˇ ˛ ¨— —Æ ˚¨˝
¨ ¨¨.
߇` –ˆ``ˆ ‚•»` 0
¿`¿•ˆ… … „…ˆ…
´¶… ·””‡.
‡
˚—¨, ¨ª
˛
¨
˛ ˚
¨¨ ˛
ˇ˝— ` „¸˚, ˛ ….‡. æ— Æ˛ ˚
¨—
˛
˛
—ª ª¨, 21 ¨—Ø
¨, —
ª— , ¨— `ˆ‚ . »
¨ ¨ —
Ø
»»·,
¸—¨
, ¨
¨¨Ø
¨¨¨Ø
¸˛—
˚
, ¨ˇ
¨ ¨ Æ
¨ Æ —Ø
¨ — ˚
†¨—— `ˆ‚ .
•¨ — ¨¨—— ˛
¨, ˛—— ¸¨— ˚—¨ ¨ Æ—
¨ ¨¨ ¨— ¨ ¨ª ª ¨
Ø
, ¨ Ø
¨— ¨ ˛
¨
. , —
˛—
, Æ ¨ 22 —¨ ¨Æ˛˛, ˇªˇ˛¨
˛ –¨ ¨¨ ¨— ˚—¨
˛
ˇª
¨ ¨—
—¨¸. „¨— — ˛ — `ˆ‚ —
¨¨ª— ¨
¨— Ø; æ— ˛ — ` „¸˚ ¨— ¨ ¨
—Æ , ˛
˚—ª
——ª ˝ª.
¶ –‚ ·‚…‚ ·¿‚”†¶
´¶` „ˆ–·…¶`¶`.
¿¨ˇ
˛
¨, ˇ
— ˇ
, ¨ ¨
Æ
¨ Æ ¨ ˛
—¨, Æ˚ ˛
¨ˇ˛—
˛¨ ¨— ¨ ˛ ¨ ¨
Æ ¨— Æ
¨ ¨ Æ ¨.
¿¨ˇ
¨ ¨ Æ
¨ Æ ˛
¨
¿˛ 17 ‚¨¨— 2013
”¨˚Æ
¨— — ˇ
–
—˝, ª
˚¨ ˚—¨ ¨ Æ—
˚Ƹ. ´˛
¨ Æ
˛
¨
¨——ª— ˇ¨ Æ˝¨
Æ ¸—. ·Ø ¨ ˚Ƹ¨ ¨— ¸
ˇ¨ —¨˝¨
¨ —ˇ ¨— Æ—. „¨— ¨ˇ
¨ ¨
— –
—˝ ¨— ¨ˇØ¨ —Æ ¨—
¨
˚—¨ ˇ
¨ . ·
Ø ¨˚¨— ˚ ¨— ˛ ¨ ¨ª ˛
˛˛ ¨ ˛˝¨— ¸—.
·
¨— ¨¸¨—, ¸
¨
¨
˛¨ ¨ ¨
¨—Ø
—— ¨
˛
·Æ¸¨ ˚—¨ ¨ ¨
`¨¨Æ ˇ
ª¨. `ˇª¨ ¨ ˇ
ª.
, ¸
ˇ Æ. „¨— ¨ ¨Æ ˛
ª—˛ ¿`„. Æ — ¿`„, ¨ª ˛
¨—¨¨ ¨— ¿`„, ˛˚˛ –
—˝. …—Æ˝
¨
Æˇ ª— ¿`„ ¸¨ ¿¨¨
¸.
„‚ ¶ ‡¶»;
„¨— ˛ ‡¶»; ¨ ¨— ¸—¨ª ¨
˛¨. ‡
ˇÆ¨— ¨ ¨ ˛
‡—Æ
¨— — ¨— ˛, — —— Æ Æ
¨ —¨ ˛ ˛
—ª
—
¨. ´˛
˛
—ª —
¨ ¨˚
˛
¨ ¸—Ø— ¨¨˛ ¨— ˚¨ ˛
·ˇ
—ª ¨˛, ˛
¨ ¨¨˚˛¨
˛——Ø
¨ ˚Æ †¨
Ø
.
¿ —¨
¨ Æ Ø
¨ ˛
ˇ
—ª
¨
¨˛¨ —Æ
¸—¨¸ˇ˛¨
·˚˚˝, —
¨ ¨
¨
ª¨¨ ¨ ¸— »Æ¨.
» ¨ª ˛
¸—Æ, ˛
˛—
ª ¸—Æ `¨¨Æ, ‡
¸—¨, †˚—Ƹ˛, –¸˛
¨— „¸˚. ª
˛
¸—Æ ˛
Æ ˛ ¨¨, — ¿`„.
…ª. „¨— ˚—¨ ˛
‡¶» ¨ —
¨¸¨ ¸ ˛ ¨
¨
—ª —Æ, ¨ ˛
¨ ª¨
¸—¨˝˚— ¨—
—Æ — ¨—
—.
¿‚ ·‚…‚ ¶ ¿”‚´‚„¶ ”¶´·‚;
¨¨
˛ ¨ ¨¨˛˝
`ˆ‚ ¨— ß——ª ¨˛¨".
¿——ª ¨˛¨ ¨— »¨
Ø˛ †˝ ˛
·Æ¸¨ ¨— ˛ ——ª —˛¨
¨— ¨˚
—— ªˇ; ¿——ª ¨˛¨ ¨— ‡¨˚¨Æ˛, „ª, ˛ `¨Æ¨ ª »˛;
¿——ª ¨˛¨ ¨— ˛ ª „
¨
,
¨Æ ¨ ˛ ˛—¨ ˛, — — ¨—
¨¨ ˛—
;
Æ — ¨— ¨ Æ
˚Æ Æ— ˛
¨
¨ª ˛ ¨— — ¨ˇ Æ ,
¨Æ ˇ¨ ˇÆ
— — ˛
ˇÆ¨¨.
· — ¨
¨Æ
——ª ¨— Æ
ª 180 —Ø
¨— ¨¨˚ª
¨ ˛
—¨,
¨
¨
¨˛ —ˇ Æ
¨ ¨
—¨ ˛ Ø—¨, —Ø
˛
˚¨ ¨
¨˛Æ —¸ª¨¨, —Ø
˜¿ ¨ ¸˛
¨—ª ¨
Æ˚˛, ¨
¨
˛
˚¨ ¨
ˇØ—
¨ ¸¨ ¨— ¨ ¨˚Æ˝ ˛
¨—
˚—¨ ¨ ˛
Ø
.
•¨ ¨ ¨— ¨ ˛ ; »
¨ Æ
¨ ¨
1953 ˛ †¨
¨, ¨
ª¨
˛. ´, ˛ †¨
¨ ¸¨
— ˛, ¨ Æ, ˇ¨ ¨ ¨ ¸Ø
¨
˛ —
¨ ¨ ¨
¨ˇ, ¸—— — ˛
—˛ ¨ ¨.
Æ Æ
¨ ¨
¨
¨ ¨Æ ¸
ˇ¨ ª¨
¨
¨—.
`´ˆ…` ·‚¿·
´ …·„‡´„‚ ´¶` ·–‡»‡`.
Æ ¨¨ ª¨ ¨— ˇ¨ ¨
—Æ— ¨˚¨. ¨
¨ ¨
¸Æ— ˚—¨
¨ ˚Æ —˚Æ—.
»Æ ¨
— ˚—
˛
¨—ˇ¨˛, ˛
¨ — ß—¸—" ¨— Æ—
, ¨
—¨˛ ¨— ¨—,
— ¨ ¨¨
`
ƨ. ‡—— ¨
˛
—ª ¨ ˇ¨
˛ ˛˛ ˚—¨ ¨ —Æ— — ,
¸¨
¨ —Ø
¨—. `
ƨ —˚
, ¨
Ø, ¨
˛
¨ˇ¨˛ ¨
ƪ .
ß ¸
— Æ— ¨—, ˚—¨ —
¨ —". »
¨ ª ¨ Æ ˛
—
¨ ˇ¨ ¨ Æ
— ¨ª ˛
¸—¨˛. „ ˚—¨ —¨ ¨˚¨— — ¨— ˚¨ »¨.
‡
Æ;
$ ˛
—
¨ ¨— — ˇ˛ˇ
˛ ˇ˛ ˚ —
—Ø
¨ `¨¨Æ; ¨
—¨¨Æ˛ . ¿¨¨
¨
, ¨— ¸— Æ Æ ¨—
¸— ¸— †¨
¨— ¸—ˇ
˚. „¨ ¨— ¨ ¨ — ¨
¨
¨
¸Æ—, ¨ ˚Æ —˚Æ—.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Σελίδα 7
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ
ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 25% ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
Με την συμπαράσ ταση
πολλών εργαζομένων-συναδέλφων τους, 26 υπάλληλοι
του Δήμου Περιστερίου με
σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου ιδιωτικού δικαίου,
ανάμεσά τους και άτομα με
ειδικές ανάγκες, την Πέμπτη
στις 10 Ιανουαρίου συγκεντρώθηκαν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου
και έκαναν παρέμβαση στο
Δήμαρχο κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, ζητώντας να μάθουν
από τους αρμόδιους οικονο-
μικούς Διευθυντές και Προϊστάμενους, τους λόγους για
τους οποίους είδαν ξαφνικά
και χωρίς καμία ειδοποίηση,
να «τσεκουρώνεται» ο μισθός
τους κατά 25%...
«Εμείς δεν έχουμε υπογράψει πουθενά και για κα-
το χέρι του, καθότι ο Δήμος
δεν εμπίπτει στο καθεστώς
διαθεσιμότητας και απολύ-
ξεπερνά τα «εμπόδια» από
τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ, καθώς
προσωπικό. Οι ελλείψεις αυτές θα καλυφθούν από τους
υπαλλήλους που θα τεθούν
σεων. «Παρ’ όλα αυτά όμως
όλοι γνωρίζουν πλέον ότι
με την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου, το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
και την άρνηση ορισμένων
δημάρχων να δώσουν στοιχεία με τους υπαλλήλους που
τίθενται σε διαθεσιμότηταΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σε διαθεσιμότητα εφόσον
εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Στην περίπτωση που δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον τότε
απολύονται...
Την αντίθεσή τους για την
αναίτια και σιωπηρή μείωση
του μισθού των 26 υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου
δήλωσαν ο πρόεδρος του
Συλλόγου των Εργαζομένων Περιστερίου κ. Νίκος Μπέκιος, ο κ. Κώστας
Διαμάντης, ο κ. Γιώργος
Καταχανάς, ενώ τη συμπαράστασή του προς τους εργαζόμενους δήλωσε και ο
επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή
Η Γ.Γ. του Δήμου Κ. Τσόγκα, ο δήμαρχος
Α. Παχατουρίδης και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων Ν. Μπέκιος
νέναν εργαζόμενο» δήλωσε
ξεκάθαρα ο Δήμαρχος κ. Α.
Παχατουρίδης διαβεβαιώνοντας τους εργαζόμενους
ότι θα κάνει ό,τι περνάει από
Ο Γρ. Τημπλαλέξης κατά
την τοποθέτησή του
«Παράνομο και αντισυνταγματικό»
ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ Η ΑΔΕΔΥ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ
Με προσφυγή της στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, η ΑΔΕΔΥ ζητά να κριθούν αντισυνταγματικά και
αντίθετα σε διεθνές συμβάσεις τόσο το Μνημόνιο ΙΙΙ
όσο και τέσσερις πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου
και δύο εγκύκλιοι, οι οποίες
αφορούν τη διαθεσιμότητα
και την κατάργηση θέσεων
στο Δημόσιο.
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό
Δικαστήριο η ΑΔΕΔΥ κατέθεσε προσφυγή «μαμούθ» 77
σελίδων και στρέφεται κατά
του υπουργού Οικονομικών,
ως εκπροσώπου του Ελληνικού
Δημοσίου.
Η ανώτατη συνδικαλιστική
οργάνωση υποστηρίζει ότι από
την εφαρμογή του Μνημονίου
ΙΙΙ (Ν. 4093/2012) και των
άλλων προσβαλλόμενων νομοθετημάτων που ακολούθησαν
(ΠΝΠ κλπ), παραβιάζονται
τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 20, 22, 25,
26, 28, 44, 74,103 και 116 του
Συντάγματος.
Τα μέτρα, υποστηρίζει η
ΑΔΕΔΥ, είναι επίσης αντίθετα
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ), τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές
Σύμφωνο για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα, τον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη και την ευρωπαϊκή και
ελληνική νομοθεσία, το Μνη-
μόνιο ΙΙΙ (τέσσερις Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) και δύο εγκύκλιοι του
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τις οποίες
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και
αυτοδίκαιη αργία δημόσιοι
υπάλληλοι, ενώ παράλληλα
καταργήθηκαν θέσεις εργασίας
στον δημόσιο τομέα.
Ειδική αναφορά γίνεται στην
προσφυγή της ΑΔΕΔΥ για τις
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς από την ημέρα
έκδοσής τους (και δημοσίευσής
τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έχει παρέλθει το
διάστημα των 40 ημερών, εντός
του οποίου ρητά προβλέπεται
στο Σύνταγμα ότι πρέπει να
κατατεθεί στη Βουλή νόμος που
να τις κυρώνει, με αποτέλεσμα
αυτές να είναι πλέον άκυρες.
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι
οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκαν χωρίς
τις προβλεπόμενες συνταγματικές προβλέψεις (άρθρο 26),
δηλαδή, χωρίς να συντρέχουν
έκτακτες περιστάσεις ή να
υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα
ανάγκη για την έκδοσή τους.
Το περιεχόμενο των Πράξεων
Νομοθετικού Περιεχομένου
έπρεπε να «περάσει» από τη
Βουλή, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, καθώς έτσι αφαιρείται η
νομοθετική εξουσία από το
Κοινοβούλιο.
Ακόμη, οι προσβαλλόμενες
εγκύκλιοι του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν
είναι απλές εγκύκλιοι, αλλά
εισάγουν «ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου» δηλαδή
παράγουν αποτέλεσμα για τους
δημοσίους υπαλλήλους, κάτι
που αντιβαίνει τη νομοθεσία,
αλλά και τη νομολογία του ΣτΕ,
υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ.
Το Μνημόνιο ΙΙΙ προσκρούει
ευθέως στο άρθρο 74 του Συντάγματος, αναφέρει η ΑΔΕΔΥ,
καθώς ψηφίστηκε όλο ως ένα
και μόνο άρθρο, το οποίο περιλαμβάνει άσχετες μεταξύ τους
διατάξεις, ενώ τα νομοσχέδια
θα πρέπει να έχουν το αυτό
αντικείμενο και να διακρίνονται σε άρθρα.
Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων,
η ΑΔΕΔΥ εκτιμά ότι αυτή παραβιάζει τα άρθρα 2 (προστασία
της αξίας του ανθρώπου), 4
(ισότητα των πολιτών) και 5
(δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας), ενώ
στερεί από τους δημοσίους
υπαλλήλους τα απολύτως αναγκαία μέσα βιοπορισμού, τη
στιγμή μάλιστα που ήδη έχουν
υποστεί περικοπές στις αποδοχές τους από το 2010, οι οποίες
συνολικά ανέρχονται στο 40%.
Τέλος, η «μνημονιακή» νομοθεσία, προσκρούει στο Πρώτο
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της
ΕΣΔΑ, το οποίο προστατεύει
την περιουσία, στην έννοια της
οποίας περιλαμβάνεται και ο
μισθός, ενώ επίσης προσκρούει σε πλειάδα ευρωπαϊκών
βασικών νομοθετημάτων.
Ο Ν. Μπέκιος Πρόεδρος και ο Κ. Διαμάντης Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
του Διοικητικού Κλάδου και
με συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου» όπως
τόνισε.
Οι 26 εργαζόμενοι ύστερα
από αυτήν την εξέλιξη, της
«σιωπηρής» περικοπής του
μισθού τους, πίστεψαν ότι
ανοίγει ο δρόμος για τις απολύσεις τους. Αναστατώθηκαν,
ανησύχησαν και ζήτησαν να
μάθουν τους λόγους και τα
κριτήρια που επιλέχθηκαν
να περικόψουν τους μισθούς
των «συγκεκριμένων 26» και
όχι και των 44ων υπάλληλων-διοικητικών... που υπόκεινται στις νέες ρυθμίσεις.
Να υπενθυμίσουμε ότι έχει
επισημανθεί από το υπουργείο ότι οι υπάλληλοι που
τίθενται σε διαθεσιμότητα
δεν απολύονται αλλά μετακινούνται σε υπηρεσίες αιχμής
(ασφαλιστικά ταμεία, υγεία,
εκπαίδευση κ.λπ.) Και γι’ αυτό
-όπως υποστηρίζουν από το
υπουργείο- έχουν αποστείλει στις υπηρεσίες φόρμα
προκειμένου να δηλώσουν
τις ελλείψεις που έχουν σε
Συσπείρωση» κ. Γρηγόρης
Τημπλαλέξης που τόνισε
ότι: «Όλη αυτή η κατάσταση
της διαθεσιμότητας είναι
απόρροια μιας συγκεκριμένης πολιτικής».
Αμέσως μετά την παρέμβασή τους στο Δήμαρχο κ. Α.
Παχατουρίδη, οι εργαζόμενοι
γνωστοποίησαν στους δημοσιογράφους του Τοπικού Τύπου πως θα περιμένουν απαντήσεις άμεσα για το θέμα
της περικοπής του μισθού
των συναδέλφων τους από
τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στη
συνέχεια με συνελεύσεις θα
αποφασίσουν για τη μορφή
των κινητοποιήσεών τους.
METAΦΟΡΕΣΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. επικοινωνίας:
6974892000
Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και
συστάσεις. Πληροφορίες: 2105775056.
Σελίδα 8
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
H αδιαφορία είναι η χειρότερη κρίση
Η
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Καλοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες με τόση υπομονή και
ενδιαφέρον που επιδείξατε φτάνοντας
μέχρι αυτές τις σελίδες των κοινωνικοπολιτικών μου αναζητήσεων, που
εκφράζω σε άλλη πολιτική κουλτούρα
και με άλλη πολιτική γλώσσα όλο
αυτό το διάστημα , με ενθαρρύνετε
να πω λίγα ακόμα λόγια ψάχνοντας
να βρω σίγουρες μεθόδους γνώσης
και αλήθειας. Πέρα από τεχνικές
των ειδημόνων, φορμαλισμούς, εργαλειακές αποτελεσματικότητες και
νομοτελειακές συνταγές αυθεντιών,
ακόμα και ταχυδακτυλουργών της
τεχνικής πολιτικών και ηθικών διαστάσεων και τους παντογνώστες της
υποκειμενικής καθοδήγησης, πράξης
και διδακτικής, είμαι σίγουρος πως
θα περατώσουμε μαζί μια κοινή
συμμετοχή μας στον διάλογο και τη
συνέπεια μιας ακόμα ρεαλιστικής
προοπτικής που είναι αυτή της παιδείας και του ελληνικού σχολείου.
Θέμα μας λοιπόν πάλι η παιδεία,
που μαζί με την διεύρυνση της αυτόνομης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
της εσωτερικής δημοκρατίας των
κομμάτων μας απασχόλησε συχνά,
αφού οι ελλείψεις τους δημιουργούν
επικίνδυνα κενά στη δημοκρατία που
συχνά καλύπτουν η ολιγαρχία και ο
φασισμός.
Η ομαλή ύπαρξη και εξέλιξη κάθε
δημοκρατικής κοινωνίας βασίζεται
καθοριστικά στον απλό πολίτη και
στο βαθμό της ελευθερίας που απολαμβάνει ο καθένας κάνοντάς τη
δημοκρατία τρόπο ζωής. Φυσικά το
Σύνταγμα της χώρας μας που του εξασφαλίζει τα δικαιώματά του, τον καθιστά υπεύθυνο και για τις κοινωνικές
του υποχρεώσεις, αφού και η δική του
συμμετοχή καθιστά τη Δημοκρατία
βιώσιμη και λειτουργική για το δικό
του καλό και συμφέρον. Η διδακτική
προοπτική λοιπόν που κοινωνικοποιεί
τον κάθε πολίτη και τα παιδιά στο
σχολείο κάθε γένους, καταγωγής και
ηλικίας, με το αίσθημα της υπευθυνότητας, παιδαγωγεί όλους να σέβεται
με αξιοπρέπεια τον εαυτό του, όλους
τους άλλους και την κοινωνία, που
του εμπνέει εμπιστοσύνη και του
προσφέρει κατάρτιση, γνώση, σιγουριά, πρόνοια και ευημερία. Αλλά ο
προβληματισμός της διδακτική προοπτικής στο σχολείο είναι πρωταρχικής
σημασίας, σαν ιδέα σχεδιασμός,
απόφαση, αναλυτικό πρόγραμμα και
εφαρμογή σε μια χώρα που όλα είναι
προαποφασισμένα και εφαρμοσμένα
σύμφωνα με παραδοσιακές επιλογές
και νοοτροπίες που εξυπηρετούν τα
οικονομικά κοινωνικά και πολιτικά
κατεστημένα της παραδοσιακής
συντηρητικής αστικής νοοτροπίας
και τώρα του νεοφιλελευθερισμού
και της οικογενειοκρατίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Έτσι
πολλές προσεγγίσεις της διδακτικής
προοπτικής και της πολιτικής κουλτούρας και πρακτικής έχουν όλα τα
χαρακτηριστικά της παραταξιακής
αντιπαράθεσης, επιλογής και εσωστρέφειας του υποκειμένου που δρα
στην πολύπτυχη κοινωνική αρένα των
ανθρωπίνων σχέσεων και δράσεων.
Ο δάσκαλος για παράδειγμα στο
σχολείο μπορεί ανάλογα με την υποκειμενική του άποψη, συμφέρον και
πιστεύω να διαλέξει από το αναλυτικό
πρόγραμμα ότι αυτός προτιμά και να
προσπεράσει, να διαστρεβλώσει και
να αποσιωπήσει ό,τι αυτός ή αυτή
πάλι δεν προτιμά. Ο πολιτικός το
ίδιο επιλέγει από ό,τι παραταξιακά
του συμφέρει στην πολυδιαστατικότητα του πολιτικού τοπίου που είναι
φτιαγμένο στα μέτρα του.
Η διδακτική προοπτική του σύγχρονου σχολείου πρέπει σαν ατελεύτητη πηγή να ρέει πλημμυρίζοντας
ολιστικά τη σχολική ζωή και τη διδασκαλία των μαθητών μέσα και έξω
από την τάξη, ώστε αυτό που λέμε
ολιστική εκμάθηση και διδασκαλία να
επικεντρώνεται ενστικτωδώς σε κάτι
που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε
συλλογική σχολική διαδικασία. Σε
κάτι δηλαδή που θα καλύπτει συγχρόνως τις συναισθηματικές εμπειρίες με τα συνολικά δεδομένα του
αντικειμενικού κόσμου, αλλά και τις
καλλιτεχνικές ατομικές και συλλογικές δημιουργίες, ώστε οι μαθητές να
ξέρουν πως ο πραγματικός κόσμος
και ο κόσμος της φαντασίας είναι
ταυτόσημος και πως στην καθημερινή
τους απασχόληση τώρα στο σχολείο
και αύριο στον τόπο της δουλειάς
και της δημιουργίας θα συναντούν
χίλιες δυο τέτοιες αντικειμενικές και
υποκειμενικές αντιδράσεις σε όλες
τις μορφές των εντάσεων της μέταξης
και του μαγικού ορίου της λυρικής
έντασης, έκφρασης και διαλογισμού.
Εξάλλου όλα αυτά μαζί δημιουργούν
τη δυναμική του ελεύθερου ατόμου
και τη δημοκρατική του ανατροφή,
που δεν διαφέρει από τη διδακτική
του προοπτική σήμερα στο σχολείο
και αύριο στο κοινωνικό σύνολο της
αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης,
το καθιστά πολιτικοποιημένο άτομο,
ώστε σαν ανεξάρτητος πολίτης με
γνώση και ετοιμότητα να αντιμετωπίζει αντιθέσεις, καταπιέσεις και κάθε
σχέση εξουσίας. Στη διδασκαλία του
μαθητή στις σύγχρονες κύριες ξένες
γλώσσες που επιλέγει για να αναπτύξει την ευρύτερη του επικοινωνιακή
ικανότητα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα, με νέα πολιτική
παιδείας από την κεντρική εξουσία
και τους Δήμους, διορίζοντας τους
καθηγητές ξένων γλωσσών των φροντιστηρίων στις τάξεις της υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης, κάτι που
και οι ίδιοι θέλουν, όπως προσωπικά
γνωρίζω.
Αυτό λοιπόν που προκύπτει από τη
σχέση Παιδεία και Διδακτική Προοπτική είναι πως θα πρέπει να δοθεί
περισσότερη σημασία στη διαδικασία
της διδασκαλίας από το «επιθυμητό»
αποτέλεσμα του δασκάλου που είναι
το παράγωγό της, δηλαδή η μάθηση,
αφού η διδασκαλία είναι πάντα φορμαρισμένη και σερβιρισμένη από τον
δάσκαλο για αυτό και οδηγεί στην
παπαγαλία. Αυτό δεν σημαίνει πως
ο μαθητής θα κάνει ότι θέλει αν η
διδασκαλία γίνει «στα μέτρα του», ή
πως αν η διδασκαλία γίνει με κέντρο
το μαθητή, θα αναστατωθεί η τάξη
της διδακτικής προοπτικής και όπως
ο Φουκό περίπου λέει «όπου δεν
υπάρχει ενδιαφέρον για επεισόδιο,
δεν υπάρχει και ισχύς». Οι εμπειρίες
μας από τα σχολεία στη Φινλανδία
που είναι όλα χωρίς εξαίρεση δημόσια και θεωρούνται παγκοσμίως
σαν πρότυπα είναι πως οι πόρτες των
μαθητικών τάξεων είναι θεάνοικτες,
με την έννοια πως δεν είναι διχοτομημένες οι σχέσεις του μαθητή με
τον δάσκαλο, ή σχέσεις του μαθητή
με το σχολείο και την κοινωνία, γιατί
υπάρχει η επιρροή του μαθητή, αφού
ο παιδαγωγός παραμένει το κεντρικό
πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας,
όταν έχει ευρύτατες διδακτικές καταρτίσεις και επάρκειες με σεβασμό
στην πολυμορφία και ευρηματικότητα, στην υποκειμενικότητα και στα
ενδιαφέροντά της και συνεχώς βελτιώνεται και επιμορφώνεται στο χώρο
και στο χρόνο. Με την έννοια αυτή
δεν πρέπει η σχέση επιρροή/ισχύς να
χάσει τη διαλεκτική της σύνδεση και
κριτική της δυναμική, αφού δεν είναι
το θέμα αν ο δάσκαλος, ή μαθητής θα
έχει το πάνω χέρι, όσο θα υπάρχει το
αυθεντικό ενδιαφέρον, που συνεχώς
θα αναπτύσσεται μέσα στην τάξη με
αναφορά στην πρακτική επικαιρότητα
και όχι σε παραφουσκωμένες λογολαγνίες, στεγνούς φορμαλισμούς,
επιδερμικές πειθαρχίες, τυπικότητες
και παπαγαλίες,
Είναι όμως έτσι η σημερινή σχολική ζωή όπως την περιγράφω πιο
πάνω: Απαντώ πως ναι και όχι, Το
σχολείο είναι ένα μέρος της κοινωνίας
και αντικαθρέφτισμά της, με τους
όρους και την κληρονομιά της και
κάτω από αυτό το πρίσμα θα το βλέπουμε συνεχώς στο χώρο και στο χρόνο που λειτουργεί σαν μικρόκοσμός
της, οπότε οι σημερινές προϋποθέσεις
διδασκαλίας και μάθησης μέσα στην
τάξη και στο σχολείο είναι οι ίδιες που
ισχύουν στην τοπική κοινωνία και στη
χώρα όλη. Η χώρα μας αλλάζει, στέλνοντας οι ψηφοφόροι τους ανίκανους
αντιπροσώπους τους στα νομοθετικά
σώματα της Κεντρικής Εξουσίας και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα σπίτια τους, αντί να τους δικάσει, όπως
έκανε η υπερήφανη Ισλανδία με τον
άσχετο συντηρητικό πρωθυπουργό
της, Η Ελλάδα αλλάζει, γιατί πιο
κάτω από εδώ που την έφεραν οι ξένοι
δανειστές και κερδοσκόποι μαζί με
τους ανεγκέφαλους ντόπιους εφιάλτες
της δεν μπορεί να κατρακυλήσει και
η Ευρώπη χρειάζεται Ελλάδα, γιατί
χωρίς Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη,
παραλές τις κερδοφόρες επιτυχίες της
στην τεχνολογία και στη καταναλωτική λαιμαργία που συμβάλλει στην
παγκόσμια καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος της Γης.
Μαζί με τη Ελλάδα αλλάζει και το
σχολείο. Μαζί με την ολιστική του
αλλαγή αλλάζουν οι διδακτικές του
προοπτικές, οι καθοριστικές του εξελικτικές πορείες και οι επικοινωνιακές
του διαστάσεις, με αρμονική προσαρμογή στη διαφορετικότητα του κάθε
παιδιού, μαθητή και σπουδαστή κάθε
γένους και ηλικίας, όπου τα προσωπικά του ενδιαφέροντα εναρμονίζονται
με ότι ωφελεί το κοινό συμφέρον,
πάντα ωστόσο με σεβασμό στην
προσωπική τους ακεραιότητα, ανάπτυξη και ευημερία. Το περιεχόμενο
της διδασκαλίας και η μορφή τους να
προσαρμόζεται στη διαφορετικότητα,
στην ηλικία, στην εμπειρία και στο
περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται
ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια
όπου η κατανόηση, η γνησιότητα και
η δημιουργία θα πρέπει να προέχουν
από τις τυπικές ενημερώσεις ασχετοσύνης και τα δεδομένα που τίποτα δεν
εξυπηρετούν και δεν ομορφαίνουν.
Από την αίθουσα διδασκαλίας και το
σχολείο του μαθητή αρχίζει η αλλαγή της κοινωνίας και το μέλλον της
Ελλάδας και από τη διαλεκτικότητα
της σχολικής εργασίας μέσα στις εκατοντάδες χιλιάδες σχολικές αίθουσες
της Ευρώπης θα γεννηθεί το νέο φως
που θα φωτίζει τους μαθητές και τον
παιδαγωγό στο σύγχρονο σχολείο
και στην κάθε σχολική τάξη που θα
γίνεται αρένα του δημιουργικού και
αρμονικού διαλόγου με μαέστρο τον
αφοσιωμένο δάσκαλο.
αιθαλομίχλη στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν
είναι το χειρότερο που μας συμβαίνει. Δυστυχώς η
αδιαφορία είναι η μάστιγα της κοινωνίας που έχουμε
φτιάξει. Αδιαφορία από τον ηλίθιο και τον άσχετο που τραβάει
μια καμινάδα στα μούτρα μας και καίει στην σόμπα του ό,τι βρει,
με θύμα πρώτα τον ίδιο, τα παιδιά και τα εγγόνια του, μέχρι την
αδιαφορία του επίσημου κράτους, της Δημοτικής αρχής και όλων
όσων ενημέρωσα για αυτή την κατάσταση εδώ και ένα μήνα
και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Η αυτοσχέδια καμινάδα
συνεχίζει να ντουμανιάζει ολόκληρα
τετράγωνα μαζί και
τα σχολεία που βρίσκονται μόλις 25
μέτρα μακριά. Τον
έπιασα, του μίλησα
μία, δύο και τρεις
φορές αλλά ο τύπος
δεν καταλαβαίνει.
Μάλιστα προχθές
έβγαλε και δεύτερη
καμινάδα στον τρίτο όροφο. Ενημέρωσα την Δημοτική
αστυνομία με e-mail,
τηλεφώνησα στην
ΕΛ.ΑΣ αλλά πάλι
τίποτα. Δηλαδή τι
πρέπει να κάνω για
να προστατέψω την
υγεία την δική μου,
των παιδιών μου και
όλου του περίγυρου που αδιαφορεί χαρακτηριστικά για αυτή
την απαράδεκτη κατάσταση; Να πάρω τον νόμο στα χέρια μου;
Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά: Ξενίας 4 και Βιτάλη στο
Περιστέρι. Από εδώ και στο εξής είστε υπέυθυνοι για ό,τι συμβεί.
Μάριος Βόντας
Αγίας Τριάδος τόσο
(περιμένω να μου το πείτε και αυτό 40 χρόνια).
Νέα Ζωή - Περιστέρι Τηλ. επικοινωνίας: 210-3314893
(εργασίας), 210-5772861 (οικίας), 6977260365 κιν.
«Ανθρώπινη και Αθόρυβη η πρωτοβουλία
των Ελλήνων Εφοπλιστών..»
Α
υτές τις ημέρες έλαβε χώρα μία αθόρυβη ,αλλά σημαντική πρωτοβουλία, του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών κ.Θεόδωρου Βενιάμη και του Δ.Σ της Ένωσης,όπου με απόφασή τους άρχισε η χορήγηση σε 250 πολύτεκνες οικογένειες με μικρό ετήσιο εισόδημα
(έως 9.000 ευρώ ετησίως), μελών της
Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΠΑ),των
τροφίμων και άλλων ειδών, που καλύπτουν
τις μηνιαίες ανάγκες της διατροφής τους
και αυτό θα συνεχιστεί έως και το τέλος
του έτους 2013.Η επιλογή των οικογενειών έγινε με απόλυτη διαφάνεια,βάσει των
στοιχείων που είχαν προσκομίσει στην ΕΠΑ
οι πολύτεκνοι και τα οποία στοιχεία έχει
στη διάθεσή της η Ένωση των Ελλήνων
Εφοπλιστών και γνωρίζει πολύ καλά ότι
η χορήγησή τους αυτή πηγαίνει σ’αυτούς
που έχουν πραγματικά ανάγκη και μπορεί ανά πάσα στιγμή να
ελέγχει τη χορήγηση των ειδών.
Ελένη Ξεκαλάκη-Καραμανλή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, MD
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Αριστούχος απόφοιτος Ιατρικής σχολής
«FEDERICO II» ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ειδικευθείς στις ορθοπαιδικές κλινικές
των νοσοκομείων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» & «ΚΑΤ»
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
Ευρωκλινικής Αθηνών & Ν. Αθήναιον
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ:
• ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Δισκοπλαστική, Μικροεπεμβατική
σπονδυλοδεσία)
• ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Ωλένια
νευρίτις κτλ.)
• ΟΣΤΩΝ (Οστεοπόρωση, Αρθρίτιδα κτλ.)
ΤΗΛ./FAX. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 210-5778300
ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΘΗΒΩΝ 210 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ)
E-mail: [email protected]
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 17.30-20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.30-13.00, 18.00-20.00
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Σελίδα 9
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Ανακοίνωση Χατζηδάκη
Το τραμ «ξεκινά» για Πειραιά, το μετρό «φθάνει»
σε Ανθούπολη, Ελληνικό, Χαϊδάρι
Τ
ην υπογραφή της σύμβασης για την
επέκταση του τραμ προς τον Πειραιά
ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κ.
Χατζηδάκης. Είπε ότι το έργο θα ξεκινήσει αμέσως και για την ολοκλήρωσή του θα χρειαστούν
δύο χρόνια.
Όσον αφορά στο μετρό, είπε πως τα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί και έδωσε χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των επεκτάσεων:
Ανθούπολη ως τον Απρίλιο, Ελληνικό ως τον
Ιούλιο, Χαϊδάρι ως τον Σεπτέμβριο.
Ο υπουργός Ανάπτυξης
είπε ότι θα γίνουν τα πάντα
για να κρατηθεί «ζωντανό» το
μετρό Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, υπογράμμισε
ότι σε ένα μήνα περίπου το
τρένο θα φτάνει στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, στο Ικόνιο.
Αντίδραση του προέδρου της ΚΕΔΕ
σε δημοσιεύματα για εμπλοκή στελεχών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη λίστα του ΣΔΟΕ
Δημοσιεύματα για την εμπλοκή 105 δημάρχων, αντιδημάρχων, πρώην νομαρχών, περιφερειαρχών και συμβούλων στη λίστα του ΣΔΟΕ,
που ελέγχονται για «μαύρο χρήμα», δηλαδή φοροδιαφυγή και απότομο, αδικαιολόγητο πλουτισμό και καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται
από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και από το
οικονομικό τους προφίλ, προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου της
ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη ο
οποίος καταγγέλει «δημιουργία απαξιωτικού
κλίματος στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση».
Ο Κ. Ασκούνης τονίζει
ότι «δεν είναι δυνατόν
χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές έρευνες
να διαχέεται ένα κλίμα απαξιωτικό για το σύνολο
της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα σε κά-
ποιες περιπτώσεις από ανώνυμες καταγγελίες».
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προσθέτει ότι «επειδή
οι έλεγχοι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται
στο πλαίσιο του νόμου, όπως για κάθε πολίτη,
πολλώ δε μάλλον για όσους ασκούν δημόσιο
λειτούργημα, είδηση πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου και όχι το αποτέλεσμα διαρροής υπηρεσιακών ενεργειών, που μόνο λογικές
διαπόμπευσης και συσκότισης εξυπηρετεί».
Ταυτόχρονα καλεί τις αρμόδιες ελεγκτικές και
δικαστικές αρχές «σε ταχεία διαλεύκανση όλων
των υποθέσεων». Σημειώνει δε ότι πάγια αρχή
της ΚΕΔΕ είναι η τήρηση της νομιμότητας και
της διαφάνειας και πως κάθε έλεγχος που σχετίζεται με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος
είναι επιβεβλημένος. Μάλιστα, ο κ. Ασκούνης
επισήμανε πως για την ταχεία διαλεύκανση των
υποθέσεων έχουν οριστεί συναντήσεις του προεδρείου της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης
και τον γενικό γραμματέα του ΣΔΟΕ.
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τ
η θέσπιση ενιαίου ψηφοδελτίου για την εκλογή
περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων πρόκειται να
προτείνει ο υπουργός Εσωτερικών
Ευριπίδης Στυλιανίδης.
«Σκέφτομαι σοβαρά να προτείνω στον Πρωθυπουργό και στους
αρχηγούς της συγκυβέρνησης
κάτι ανατρεπτικό, τολμηρό και
πλήρως αντισυμβατικό για να
εξοβελίσουμε πλήρως τον κομματισμό από το χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Να θεσπίσουμε
χωριστό ψηφοδέλτιο για περιφερειάρχες και δημάρχους, αλλά
ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή
περιφερειακών και δημοτικών
συμβούλων», αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».
Κατά τον υπουργό «μόνο ένα
τέτοιο σύστημα θα αναδείξει
προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης
εδραιώνοντας την αξιοσύνη ως
κριτήριο επιλογής, εμπεδώνοντας κουλτούρα συνεργασίας
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΣ)
Συναυλία Ελληνικού Παραδοσιακού τραγουδιού.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Παμμεγίστων
Ταξιαρχών (Παλαιός),
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 6 μ.μ.
Στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Χαλκοκονδύλη & Εθνικής Αντιστάσεως 96.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Θα ακουστούν τραγούδια με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή μας που θα μας φέρουν στο νου εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη, την Κρήτη,
την Προποντίδα, την Στερεά Ελλάδα, την Μακεδονία κ.ά., και θα
δοθούν με δροσερό τρόπο σε όλους εσάς που θα τιμήσετε με
την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή.
Τα τραγούδια θα ερμηνεύσει τριακονταμελής μικτή χορωδία
με εξαμελή ορχήστρα.
Υπεύθυνος διδασκαλίας τραγουδιών και διευθυντής ορχήστρας
και χορωδίας
Ο Μουσικοπαιδαγωγός και Μουσικοσυνθέτης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
χωρίς ιδεοληψίες και γκρεμίζοντας τα στεγανά του μικροκομματισμού των παρατάξεων
και τη διαπλοκή των τοπικών
κυκλωμάτων.»
»Έτσι μόνο θα αναγεννηθεί η
αδέσμευτη αυτοδιοίκηση, θα αναδειχτούν οι άξιοι στις τοπικές κοινωνίες, θα απομονωθούν τα άκρα
και οι ακρότητες και θα αρχίσει
το ξήλωμα ενός εξαντλημένου και
ξεπερασμένου παλαιοκομματικού
συστήματος», καταλήγει ο κ. Στυλιανίδης.
ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Μ
ε προσωρινό λουκέτο απειλούνται 111 Κέντρα
Φροντίδας, που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό
ατόμων με αναπηρίες.
Τον κίνδυνο επισημαίνει ο πρόεδρος τoυ Δ.Σ. ΓΕΦΥΡΑΣ ζωής Γουράνιος Διονύσης σε επιστολή του
προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας μετά τη
λήξη του σχετικού προγράμματος στο τέλος του 2012.
«Από τη λήξη του προγράμματος, μέχρι την έναρξη του
νέου μεσολαβεί αρκετό διάστημα (τουλάχιστον 3 μήνες)
με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη
λειτουργία των δομών, αλλά και για το προσωπικό που
απασχολείται σε αυτές, διότι όπως γνωρίζετε, με τη λήξη
του προγράμματος λήγουν και οι συμβάσεις των εργαζομένων»,
Για τον λόγο αυτό ζητά την παρέμβαση των υπουργών
για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας των δήμων,
από τα οποία εξυπηρετούνται 1.176 άτομα με αναπηρίες.
«Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό του παραγόμενου κοινωνικού έργου, είναι αναγκαίο να υπάρξει
άμεσα πρωτοβουλία για τη συνέχιση της παροχής των
υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους», επισημαίνει ο
πρόεδρος της ΓΕΦΥΡΑΣ ζωής
ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Mπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια δημοσιογράφων, σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, άγνωστοι τοποθέτησαν
αυτοσχέδιους εμπρηστικούς
μηχανισμούς, έξω από πέντε
σπίτια δημοσιογράφων.
Οι εμπρηστικοί μηχανισμοί
αποτελούνταν ο καθένας από
δύο γκαζάκια και από τις εκρήξεις και πυρκαγιές προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και
κυρίως μαύρισμα τοίχων από
τους καπνούς, εξωτερικά.
Αναλυτικότερα, σημειώθηκε
εμπρησμός στο σπίτι του Γιώργου Οικονομέα στο Κολωνάκι
-όπου τώρα μένουν τα παιδιά
του-, στην Αγία Παρασκευή στο
σπίτι του Αντώνη Λιάρου, στην
Πεντέλη στο σπίτι του Αντώνη
Σκυλλάκου και της συζύγου του
Ευαγγελίας Μπαλτατζή.
Επίσης έκρηξη σημειώθηκε
στο Μαρούσι στο σπίτι του
Χρήστου Κώνστα και στον
Άλιμο στο σπίτι του Πέτρου
Καρσιώτη.
Σε κάθε ένα από τα σπίτια
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος προσκαλεί Υμάς εις τον πανηγυρικόν εορτασμόν, επί
τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Προστατών των Γραμμάτων και
της Παιδείας, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις Περιστερίου
με τη συνεργασία των Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιδεύσεως - Γ’ Αθηνών.
Η Εκδήλωσις θα πραγματοποιηθή την 30ήν Ιανουαρίου
2013, ημέραν Τετάρτην και ώρα 11.00, εις το Αμφιθέατρον
του Πνευματικού Κέντρου του Μητροπολιτικού Μεγάρου, επί
των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 96 & Χαλκοκονδύλη.
Ομιλητής πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός
Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «Η πρόταση του ι. Χρυσοστόμου για την λύση του κοινωνικού προβλήματος».
Διοργανωτική Επιτροπή:
Γεώργιος Ζαφειρακίδης, Διευθυντής Β/θμιας Εκπαιδεύσεως
Γ’ Αθηνών
Γεωργία Ψαρρά, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαιδεύσεως Γ’
Αθηνών
Πρεσβύτερος Γεώργιος Βετουλάκης, Υπεύθυνος Γραφείου
Κατηχήσεως & Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου
μετέβησαν δύο οχήματα της
Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, αλλά δεν χρειάστηκε
να επέμβουν λόγω του ότι οι
πυρκαγιές ήταν μικρής έκτασης.
Έρευνες για τις επιθέσεις γίνονται από την υποδιεύθυνση
κρατικής Ασφάλειας Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Τη συνολική αντίδραση και
αντίσταση του δημοσιογραφικού
κόσμου θα συναντά, σύμφωνα
με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, η οποιαδήποτε μορφή
τρομοκρατίας και από οποιονδήποτε, που αποβλέπει στη φίμωση
των λειτουργών του Τύπου.
«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)
καταδικάζει με οργή την προσπάθεια αγνώστων να τρομοκρατήσουν δημοσιογράφους
με εκρηκτικούς μηχανισμούς
(γκαζάκια), που τοποθέτησαν
στα σπίτια τους.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. επαναλαμβάνει
ότι οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας και από οποιονδήποτε,
που αποβλέπει στη φίμωση
των λειτουργών του Τύπου, θα
συναντά πάντα τη συνολική
αντίδραση και αντίσταση του
δημοσιογραφικού κόσμου.
Οι δημοσιογράφοι είναι ταγμένοι να ενημερώνουν ελεύθερα την κοινή γνώμη, με βάση
τη συνείδησή τους και τους
κανόνες της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας, και δεν επηρεάζονται –ούτε τρομοκρατούνταιαπό κάθε μορφή βίας, ιδιαίτερα
σήμερα που ο λαός μαστίζεται
από τις σκληρές μνημονιακές
πολιτικές.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. καλεί τα κόμματα και τους συνδικαλιστικούς
φορείς να αποδοκιμάσουν
την κάθε μορφής βία εναντίον
των δημοσιογράφων και να
συστρατευθούν μαζί μας στην
υπεράσπιση της ελευθεροτυπίας, για μια ενημέρωση ελεύθερη, αντικειμενική και πλουραλιστική» αναφέρεται στην
ανακοίνωση της Ένωσης.
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 10
¶
¿˛
·—
´˛
‡—˛
´˛
¿˛ 17 ‚¨¨— 2013
‚
—¨
†¨— †—˚ ¯—
—
´˛ ˛¨ ¨ ¨¨
—¨, ¨¸ ¨ˇ˛˛ †¨
—
- ¨ ˚—¨ ¨— ¨, ¨—
¨. ‡ ¨ ¨¨˛—˝¨ ¨
„¨ ¨¨
— …, ˛ ¸ ´¨—¨ (`. –—˝
¨ ¿
), ˛ˇ 1928, ¨’ ”˛— ˛ „¨
—¨ ¨— —˝ †¨— »¨
——¨ ˛ ˚¨— ¨ »¨— ¨
–
¨ ¨— ¨—¸— , ‡˛˛˛, , . ¶ —˚—¨ –
¨ — ¨
—¨ ¨¨— ˛ ˚˚
—¨,
¨— ¨ — — ˇ— ˛ »¨—¨ ˚—¨
¨ ¨—.
` ˛— †¨— ¨
—˚ ¨ — ˚˚— ˛,
˛ ¨’ ¨¨ , —
¸¨˛ ˚—¨¨—¨
˛-
†—¨ ¨ ¨˚— ˛ ˛˛,
¨˚ ¿——, ˛¨—¨ ‰˛¨¨, —¢¸¨˛ ¨, — —¨
˛ ¨ ¨˚˚¨˛˚¨¸ ˛¨. ·— ˚ ¨— —¨
˚—¨ ˚¨
¸—¨˛¨. ·— — ˚¨ — †¨— , ˚— ˛ —˚—¨
¨— ˛ ¸
—¨ . ¨
¨— ˛ ˚ —¨ ,
¨ ¨ ¨— ˛
¸ ¨—¸— .
˚¨
˚—, ‡˛˛˛,
˛ ¨ — ˛ —¨
˛.
†— ¨¨¸— ¨— ¨¨-
—¨, ¨ — ¸˛
¨¸˛ ——˛—
—— ˛¨. „— ¨¨
¨ — ¨˛ — ¨!
˚¨ ¨— ’
¯—, ——
¨ ˛ ¨—
¨¸ ‡˛— ,
—¸—¨— ¨ ¨— ˇ˛ — ˛ ˇ—˛ ¨¨
—¨: —
·
‡¨— ¨— ¨ `¨¨
¨
—¨. „— ˚— ¨——¨ ¨ ¨
¨ ¨ —¨, ¨ ¸—¨
ˇ ¨¨ ¨— ¨ — ¨
˛¨ ¨—¨ —¸
—¨.
( ·¨ — ¨ ¨—¸—¨ †¨— ˛ ¿¨¨˚¨).
˜˚¨ ¨ ˛ — ¨ ‡˛˛˛ »¨
——¨, ˛˚ ˆ˚— `˚——, ˚¨˛ ¨ ¨ —¨ —¨. —
—¨˛ , ˛ ˚¨—˛¨ ¨— ˛
——˛¨ —˛ˇ˛¨. „¨— ¨˛ ˚˛˚¨ ¨ ¨
—¨ ˛ —¨—¨. ¨ ¨—¸˛ˇ˛, ˛¨
—¢¨ ˛¨ „—˛˛
¨— ·
˚.
`˛ ¸—¨—¨ ˛ ˇ˛— ¨ ˚— —˚˛ ¸ ¨˛ ¨ ˛ ——˛ ˝˛ ˛
˛ ¨— ¨ ¸˛
. „¨— ¨ ˝˛˛ˇ˛ ¨ ¨—
¨— ¨— , ¨. »
ˇ— ¨ ¨— ¨¨ ¨
¨— -
’ ”˛— ˛ „
¨—Æ ªˇ
¿
—— 1928, ˚ Æ ˚
, †
Æ— »¨——Æ. ‡
¨ —
¨ —¨ ˛
˝ª ˛ ¶
—ª ·¨—
¨ »
¨Ø (¨¨˚—˛) ¨—
˚Æ
˛ ˚¨¨ »¨¨ ¨ ¨—¸—Æ: ‡˛ª˛, ˛
¿˛, ¿¨ ¨— …. `˛ ˚¨¨ ¨ ¸
—Æ, — ’ ¨—
Æ ˛ ˚¨¨ ¨— ˚
¨ ¨— ‡ª ¯˛.
‡
—Æ ¨— ˛ ·¸¨ ‡¨˚˛, ˚¨¨ ˚Æ ˚— ‡˛ª˛
¨— ¨ ¨—¸—Æ ¿¨ ¨— ¿˛. »Æ ¨— —Æ ¨ ¨ ˚˚—¨.
¨—˛ ¨¨
˛˛, ˇ¨ ¨ ˇ ¸ ˛¨ ——. ¶ —˚—¨ ˚¨
˛ ¸
—¨ ¨ ˚¨˝ ¨
— ¨ ˛¨ ˚ ˛ ¨— ˛˛ ˛.
`˛ ˇ˛¨ †¨— ¨
¨¨ ¨— ˛ ¨ ˛
¶
—˛ ·¨—— ¨ »¨
(¶·»), — ˛ ¨
˛
¨ ˛ ˇ˛¨ ¨— ¿—¨—¨. ·˚— ¨¨˚—˛, ˛ˇ—˝ ¨ ¨¨
— ¨
˛
˛ ¨—— ¨,
˛¨ ˚¨— ’ ¨ ¨
¨ — ¨˝—¨ ¨— ¨˛—¨ ¨—¨
˛ ˛ ¨— —¨ ¨—
˛¨—¨ ¸—¨—¨¨-——¨
¨— ¨˚˚
¨—¨.
` — — ¿¨
— ´¨—¨˛
˛ˇ¨ ˛ ˝˛ ¨
¨ — ¨ ¨—¸—¨: ˛
„¨
—˛ (¿˛), 1929, ¿¨
, 1933, ¨— …—, 1940. ¶
„¨
—˛, ¨ ˚¨ ˛ ”¨ †¨¸˛, ˚ ¨ ¿——. — ˛¨ ¨ †
¨
…¨. ´¨ ¨˚—¨ ¸ˇ˛¨ ¿—— ¨— ¨ ¸ ¨’ ¨¨, ‡˛˛˛ ¨— …— ˝ ¸.
„
¨ ˛ ˛
¨˚˚¨˛˚¨¸!
`˛ ¸—¨—¨ ˛ „¨˛ ˛ —˚—¨ ¨ ˛ — ¨,
¨— — ¨
˛ ˛. ¨—¨ —˚˛ ¨— ¨ ˛
¨¨¨˛ ˛ ˚— ¨˚—˛. ¨¨ ¨ˇ˛ ¨’ —— ˚—¨
¨ ¸—¨˛¨, ¨¨˝˛
¨’ ˛ ˚¨—˛ †¨ ˚—¨
¨— ¸
—ˇ¨.
·— ˛— ˛ ¨—¨—¨˛ ˚¨˛ ·‡·` (·ˇ—
‡˛¨— ·
˛— `¨),
—¨
˛ — ˛¨ ¨¨ —˝
— ¨—¨— …¨
¨, ¨— ¨
¸— ¨’ ¨¨˛ ¨—¨ ¨— ¨ ˇ ¨ —¨—
˛ ¨˛¨ ˛ ¶—, —
¨¨— ¸¨— ˛ ˚¨˛.
¨¨¨. ´
—¨ ˛ ¨
¸—¨—¨. ´
— 3
‡˛— ˛ ¸ ‡¨—.
»¨ ˛˚ 9…— †¨—, ˛ ¿
¨—¨ „¸.
´ — ¸
˛ „—˛
”¨¨¨˚¨, ˛¨ ˛
‚¨ ¸, ¨ ˛— ¨— ˛ ¿—¨—. ·¨
— —¨ ¨ — ˛ˇ—
˛ˇ˛— ¸
—. „¨ ¨¨—¨.
´¨ ¨¨ ¨— ¨ ¨¨—¨, ¨¸—¨ ¸ ß˚¨
— ¨ ¨¨, ¨—¨˝ ˚¨
˛ ¨ˇ—¨ ¨——¨ ˛ ¨—˛
˛˛¨
¨ ¨—˛¨¨˛ ¨ , ˛ ¨— ¸.
´¨ ¨ ¨ ˛˚¨ ¨¨˚˚, ˚¨
¨—ˇ, ¨— ¨ ˚—˝¨ ¨ —¢ ¨ ¨— ¨— ¨ ¨
— ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ˛ —¨
— ¨¨˛¸ ¨— ¨ ¨ — ¨ ߨ. — ˚¨ ¨ ¨ ˚,
¨ ¨¨¨˛ — ˇ: ¨
¨— ¨¨ ¨— ¨ ¨¨¨, ¨—
˛ —¨ ¨ ¨ ¨ ¸¨¨,
15-20 ¨˝— , ¨ —¨— —¨ ˚—¨
. »¨ ’ ¨ ˛¨ ¨— ˛ ˇ˛ ¨
¨ˇ˛˛ ‡˛˛˛ »¨
——¨, ˛ˇ¨˚ — ˛ —˚—¨ .
¶ ¨ ¨ —
¨— ¨˛ — ¨...
»¨ ˛ ¨— ˛˛ ¨’ †¨—, ˚¨˛ ˛ `
˛ ¨, ¨ ¨ —
— ¨—. ¿ˇ˛ ˛¨ ¨ ¨¸—¸˛— ¨ ¨—. ‡ . ‡ —¨
¨ ˛ ¨¨¨˛ ¨¨¨ ˚—¨— — ¨— , ¨¨
¨¨¨˛ ¨— `¨.
`¨ ’ ¨ ¨
—— ¨ 5— ¨, ¨— ¨ ¨
˝˛˛— ˛ ¨¸—¨ ˛ ˛— ¨, ˛
—¨ ¸—¨ ¨ ¨ ¨˛
¢ˇ—: ˛ ¨ ¨ ˛
¨— ¨ ¨—˛ —˚-
´¨ ¨—¸—Æ ‡˛ª˛ ¨— ˛
·¸¨ »¨——Æ: ¯¨Æ¨ ¨— †
Æ—, —˛,
˛ ¨ª —— . ¯¨Æ¨ ˚—
˚—¨-¨—
ª¨ ¨— ¸¨˛——
¨— »
¸—, Ø †
Æ— ¨—
¨¨—. — , ˇ˛Æ ¨— ·¸¨ ¨— ¨—
.
¶ ˇ˛Æ ˚Æ˝
¨— ¿
——.
¸ ¸— — ˚. …—˛˛
˛¨, ˚—¨ — ˛ ˛ ¨— ¨, ‡˛. ˜
.
- ¨ ˚— ¨
¨
— ¨
¨—¨.
„ˆ´ —— ˛ ˛ ˇ˛
˛ ¨—¨—˛ ¨—
— ˛,
¨
¨ ¨— ¨ ˛ ˇ˛ ¨˛ ¸
¨ ˚—˛ —˚—¨
¨’ ˛ ˚— ¨ ˜—˛ ˛ `˛,
— ¨¨˚ ˛ ·¨˚˚
— —¨. »—¨ ˛ — ¨—˛ ˚¨— ¨ ˛ˇ ¨— ¨
˛.
‰—˛ ¨. ˚¨ — ¨, ¨—— ¨ ˚¨ ¨˝—
˛ ¨ ˛ ¸¨˛¨ ¨ ¨¸—¸˛— ˛ — ¨, -
‡˛ª˛ »¨——Æ, (
¨ —¨ — ) Æ „ب ‚¨¸˛, ˛ ·¨˚˚
—¨. ¿ ¨—Ø ¨
¨— ˛
˛¨ — ¨ ˛ ˚¨ª ¿
—— - ˇª¨, ˛ ¨¸—ª
. `˛ ¸
—Æ Æ ¨ ˝
— ¿¨
ª »
¨,
¨, ¨Æ— ˚¨ ¨ — ¨, Ø Æˇ
¸—¨¨— — ¨Æ˚
. ’ ¨ Æ—¨ ¨
Æ—¨ ¨— ¨
¨—¨ ¨¨¨¨
— ¨— ¨—
. ¨¨ —¨, ¨Æ —
¸
. ´ , — — ˛ ˛, ¨¨ ¨
¨—¸—Æ „ب ‚¨¸˛: †—Æ˛, »Æ˛ ¨— ˛ ·—Æ
(·—Ø),
¸—¨˛
ª
¨ ¨ ¨’ ¨ ¨¨¸—¨Æ ¨
¨ ˛ ˛, ˛
¨ª ˛ ¸ .
˛¨ — ˚¨ ¨¨ .
»—
¨ ˛¨, ¨ ’ ¨, ‡˛˛˛ »¨
——¨ —:
- ¿¨¨˚—˛ — —, ¨
˚—¨ ¨— ¨
, ¨—¨.
‡ ¨ ¨¨˛— ˝¨ ¨.
´¨ — ¸—¨ ¨ —, ˚¨ –’ ¯—, ¨— ˛
¨— ˛˛ ˜—
—¨, ˛¨ — ¨˛
㬬.Ȭ
—
˛ ˚—¨ —¨ ¨—
—˛ ˇ˛ ¨— ¨˛, ¸ ¨ ¨ ¨— ¸
˚ ˛ ‡——˛˛ ¨— ¨ — — ¸—¨¸—¨—. —ˇ¨ ˛ˇ, ¨¨ ¨
—˛ ——˛,
¨¨ ¨— ¨— ¸—¨ ¨
¨— —.
˛ ˜—
— ¨, ‡˛. »¨
——¨ ¸ ¨¨¨
˛—˛¨
˚—¨ ¸˛— . ‡ ¨˛ ¨’ ¨ —¨. „¨— ¨
˛ — ¸˛ „¿¶ ¿——
¸— ¨ ˇ˛¨. ·¨ — ˛—˚¨, ¨ ¨ —¨ ¨¨ ¨ , — — — ˚,
˚ ¨’ ˛ ˝˛.
¯¨¨
¨¨— †¨—,
¨ ¨—¸—¨ ˛ ·¸— ¨ ¨— ‡˛˛˛ »¨
——¨, ˚¨
¨
¿—— ¨— — ¨ — ¨ ¸. †—¨ ¨ — ¸—¨˛¨
¨ˇ˛¨ ¨— ¨ ˇ¨—¨ †¨— ˛ ¿¨¨˚¨.
¯¨¨
¨ —¨— ˚—¨¨—˛¨ ¨— ˚¨˝¨— »— ¸—, ¸—˛ ¨¸¨. ·¨
˚¨— ¨ ˛ ·
˛ –˚—¨˝˛,
¸¨¨
¨. · ‡˛˛˛ ¨— ˛
†˚—¨. †¨— —¨— ¨¨—. ¨ ¨—¸—¨ ˛ ˇ˛¨
¨— ˛ ·¸— ¨ ˚—¨ ¨—,
‡˛˛˛ — ¨— ¨ˇ˛˛
”— . ¶ ˇ˛¨ ¨— ¨˚˚
¨ ¿——, ˛ ·¸— ¨,
—¨— —¨ ˚¨¨˛˛ ˛
˚˚
—¨.
»
¨ †¨—
—
— ¨ „¨—.
´ Æ
¨Æ—¨ ˛ „
—ª ”¨¨¨˚Æ ˇ˛Ø, ¸¨ †Æ˝—, ¨— Ƹ ª˚¨—
9 …
— †Æ— ˇ˛Ø, ˛
¿¨
¨ „¸. — ª
— ˚—
¸ ‡˛. »¨——Æ, ªˇ
¿. ´¨—Æ˛ ¨’ ”˛— ˚
, 1928. ‰
˛
¨ ˛ ¨¸—¸¨ ¨ ¨—, ¨Æ
¸ —¨ ¨˚
¨ ¨Æ¨ ˚—¨ ¨
˛
¨Æ ¨Æ¨˛
¨—. ·˚Æ˛
˛ —¨ ¨ Æ˛ ˆ˚
`˚——Ø ¨— ¨Æ˛¨ ¨
¨—ˇ˛ª ˛ ¨¨ ¨ —Æ
˛ ˛. ·¸Ø ¨ ¨—
Æ, ˛ Ø˛ ¸
—Æ, ˛
„
—ª ”¨¨¨˚Æ.
¨. ¶ — ˛˛ ¸˛
ˇ˛ ¨ˇ¨¨ ¨— — ¸˛— ˚
1978, ¨¨ — — ˛
—¨ ¨ ¸¨
„ˆ´ ˚—¨ ¿¨¨˚—˛ „¨¨. ¸¨ — ˛¨—˛ ¨— ¨ .
·— ˛ ¨ˇ˚¨— ¨—¨ — ´ ˛ ˛¨¨ ˛ ˛, ¨
¨ ¨— ¨ ˇ¨¨ ˚—˛ ˛¨—¨.
‡˛˛˛ »¨
——¨ ¨
—˚—¨˛ ·¸— ¨ ‡¨˚˛,
´¨ —¨ ¨˚—¨ †¨— ¨— ˛ »¨—¨ »¨
——¨, ¿¨
¨— …—, ¸—¨—˛ ˚¨
, ‡˛˛˛, —¨
—¨ ¿—— . »¨ ¸˛— ˛˚¨ †¨— ˛
¿¨¨˚¨, ˛ 7˛ `—¨ , ˛ 14˛ ¸.
`˛ —¨ ¿¨
— ˛ `·· ¨— ¨¸—¸˛
¨ ¨˝—— - ˛ ‚—˛ ”¨—¢ ˛
´¨˝¨, ¨—¨. ¿¨˛ ˛
·
˛ •¨ — †—˚ ¨—
†¨ —. …— ¨ †¨— ¨— „
¨—, —— ¨ ¨¨˛ —¸¨—, ˛
—¨ ˛ —¨ ¨ˇ˛
˛ …¨ »¨˛. ¿¨˛ ˛
»¨—¨ ´¨˛, ˛ — ¨
— ˛ »¨—¨, …¨— ¨— ˛
…—
¨. …¨— — ¨— ¨˚˚
¨.
`˛ —˛ ¿¨
— ´¨—¨˛ ˝˛ — ¿
¨— ˛
—˚—¨ ¿—— ¸˛ ˛ — ¨
˚¨
¨ ¨ ¨—¸—¨: „—¨, †—¨, ˛ ¯
¨ ¨— ˛
¨. ¶¨ ——, ˚¨—¨
¨—¸—¨, ˝˛¨ ¨ˇ¨, — ¨ ¸ ¨˛ ˚—¨ ¨—.
`˛ ¸—¨—¨ ˛ „¨˛ „—¨ ¨ˇ˛ ·”` —
(`—¨ ˛ . 18)
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Σελίδα 11
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Λειτουργία Κ.Τ.Ε.Ο.
ρών και μεταφοράς επικινδύνων υλικών κ.λ.π.,
δεν μπορούν να ελεγχθούν.
Θα πρέπει να δοθεί οριστική λύση στο
θέμα, με παράταση χρόνου για την πιστοποίηση των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο., καθότι αυτά
είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα
αξίας εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης
Σγουρός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Έγκαιρα ζητήσαμε από το Υπουργείο
Ανάπτυξης να παρατείνει το χρόνο μηχανολογικού εξοπλισμού και πιστοποίησης
των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., δεδομένου ότι η
προθεσμία που έθετε ο Ν. 4070/12 ήταν
ασφυκτική και οδηγούσε στο κλείσιμό
τους.
Με επιστολή μου στις 9.10.2012 ζητούσα
την παράταση της σχετικής προθεσμίας.
Επανέρχομαι και ζητώ, έστω και την
ύστατη στιγμή, να παραταθεί η προθεσμία.
Σε διαφορετική περίπτωση τα πέντε Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. της Αττικής δεν θα μπορούν
να πραγματοποιούν Τεχνικούς Ελέγχους
Οχημάτων και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου.
Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».
Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ
«Η ΠΟΕ ΟΤΑ μπερδεύει το χώμα με τη λάσπη –
Η αλήθεια δεν κρύβεται όσο κι αν προσπαθούν»
Γ
ια ψεύδη, συκοφαντίες, και εκφράσεις
υποτιμητικές και
υβριστικές που δεν συνάδουν με το επίπεδο των
εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση έκανε λόγο
ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και
Περιφερειάρχης Αττικής κ.
Γιάννης Σγουρός κατά τη
σημερινή συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συνδέσμου, αναφερόμενος
στη χθεσινή ανακοίνωση της
ΠΟΕ ΟΤΑ σχετικά με τις εργασίες χωματοκάλυψης των
απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ
Φυλής.
Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
επεσήμανε ότι δεν μπορεί να
συνεχιστεί άλλο αυτό το απαράδεκτο επίπεδο και κάλεσε
τη διοίκηση της Ομοσπονδίας
να προσέλθει σε ειλικρινή διάλογο ώστε να δοθούν λύσεις
στα προβλήματα μέσα από τη
συνεργασία και όχι μέσα από
την έκδοση ανακοινώσεων. Ειδικότερα στην παρέμβασή του
ο κ. Σγουρός επεσήμανε ότι :
«Η διοίκηση της ΠΟΕ ΟΤΑ
για ακόμη μια φορά επέλεξε
να επιδοθεί στο προσφιλές
γι΄ αυτή σπορ της έκδοσης
υβριστικών ανακοινώσεων για
σοβαρά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του ΧΥΤΑ
Φυλής ενώ την έχω καλέσει να
συνδράμει στην επίλυσή τους.
Αυτή τη φορά ανακάλυψαν
τις εργασίες χωματοκάλυψης
των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ
Φυλής. Και ΜΠΕΡΔΕΨΑΝ ΤΟ
ΧΩΜΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΣΠΗ.
Βγάζουν ανακοίνωση για να
πουν άραγε τι; Τι να πουν για
ένα πρόβλημα που έχει ήδη
εκτενώς συζητηθεί στις δημόσιες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
και για το οποίο έχουμε ήδη
λάβει απόφαση την 449/2012
προκειμένου να δοθεί ΝΟΜΙΜΗ λύση.
Υπενθυμίζουμε στη διοίκηση
της ΠΟΕ ΟΤΑ που έχει επιλεκτική μνήμη και κρίση :
• Όταν ανέλαβε η νέα Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ,
ουσιαστικά από 1-6-2012,
οι εργασίες διάθεσης των
απορριμμάτων και χωματοκάλυψης στον ΧΥΤΑ Φυλής
γίνονταν για μήνες αποκλειστικά από ιδιωτική
εταιρεία, χωρίς καμία σύμβαση. Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε από την πρώτη
μέρα από τη νέα διοίκηση
του ΕΔΣΝΑ στην πολιτική
και δικαστική ηγεσία του
τόπου.
• Τα μηχανήματα – οχήματα
του Συνδέσμου ήταν παροπλισμένα και το προσωπικό
«απενεργοποιημένο».
• Ο Σύνδεσμος είχε σε βάρος
του κατασχέσεις πολλών
εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας
χρεών προς τρίτους.
Για όλα αυτά που «σέρνονταν» για πολλούς μήνες σε
γνώση ΟΛΩΝ, η κατά τα άλλα
λαλίστατη διοίκηση της ΠΟΕ
ΟΤΑ δεν έβγαζε άχνα. Τότε
«ποιούσαν την νήσσαν»,
δεν ήξεραν, δεν έβλεπαν, δεν
άκουγαν τίποτα.
Από τότε που η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έφτιαξε τα
μηχανήματα, που οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν, που
η εταιρεία απομακρύνθηκε,
που οι κατασχέσεις σταματάνε
και ανακαλούνται άρχισαν την
επίθεση.
Είναι γεγονός ότι οι δυνάμεις
του ΕΔΣΝΑ δεν επαρκούν για
το σύνολο των εργασιών γι’
αυτό και προβλέφθηκε η πραγματοποίηση διαγωνισμού για
υποστηρικτικές εργασίες.
Με δηλώσεις όμως όπως η
χθεσινή εκτίθενται απροκάλυπτα και ανεπανόρθωτα.
Δεν διστάζουν μάλιστα
να παραποιούν ευθέως την
πραγματικότητα ισχυριζόμενοι ότι ο ΕΔΣΝΑ έχει ενεργή
σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία
για την χωματοκάλυψη όταν
γνωρίζουν πολύ καλά ότι κάτι
τέτοιο δεν ισχύει.
Και τους προκαλώ αν έχουν
τέτοια σύμβαση στα χέρια
τους να τη δημοσιοποιήσουν
αμέσως.
Προβληματίζει το γεγονός
ότι την ώρα που ο Σύνδεσμος
έχει απομακρύνει τον ιδιώτη
και προσπαθεί να εντάξει σε
συμβασιοποιημένη διαδικασία
και αδαπάνως για το δημόσιο
τη μεταφορά αδρανών, όλως
τυχαίως εκδίδουν εμπρηστικές
ανακοινώσεις.
Ποιους και ποια συμφέροντα
εξυπηρετούν; Τι προσπαθούν
να πετύχουν; Ποιος τους βάζει
και γράφουν αυτές τις συκοφαντίες;
Οι ανέξοδοι τιμητές και αυτόκλητοι σωτήρες των πάντων
δεν έχουν ακόμη καταλάβει ότι
οι πολίτες συντάσσονται πλέον
στο πλευρό των ανοργάνωτων
πλειοψηφιών και όχι των οργανωμένων μειοψηφιών.
Καλούμε τους συντάκτες των
ανακοινώσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ
να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Τους καλούμε να
ρίξουν μια ματιά γύρω τους στις
συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Τότε θα καταλάβουν
ότι έχουν ξεμείνει μόνοι τους
και ότι οι ανακοινώσεις τους
προκαλούν πλέον θλίψη και
περιφρόνηση.
Πάντως να ξέρουν οι συντάκτες των ανακοινώσεων
ότι εδώ γίνεται συστηματική
δουλειά. Με πολύ κόπο και
προσπάθεια.
Και τους ενημερώνω ότι για
το πρόβλημα των απαραίτητων
αδρανών εργάζονται ήδη οι
υπηρεσίες μας για την ανάπτυξη ενός προγράμματος αξιοποίησης των υλικών εκσκαφής
και των υλικών κατεδαφίσεων.
Με τον τρόπο αυτό θα προωθήσουμε και την ανακύκλωση
και θα προσαρμοστούμε στις
νέες απαιτήσεις της κοινοτικής
νομοθεσίας.
Μάλιστα για το πρόγραμμα
αυτό θα συνεργαστούμε με
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που
έχει αναπτύξει πρωτοποριακές
εφαρμογές στο τομέα αυτό».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο νέος προϋπολογισμός που
κατέθεσε η δημοτική αρχή του κ.
Παχατουρίδη για το 2013 αποτελεί,
μέσω του «Καλλικράτη», την πιστή
εφαρμογή στην πόλη μας των
βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων του
κεντρικού κρατικού προϋπολογισμού, της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ, της εξυπηρέτησης των
μονοπωλιακών συμφερόντων και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι προβλεπόμενες δαπάνες για
τους εργαζόμενους στο Δήμο και τη
λειτουργία βασικών τομέων κοινωνικής πολιτικής προμηνύουν κι άλλες
απολύσεις, εγκατάλειψη σχολείων,
παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, αθλητισμού
και πολιτισμού. Ό,τι εξακολουθεί
να λειτουργεί θα εκχωρείται στους
επιχειρηματίες που πλουτίζουν ήδη
στη Τοπική Διοίκηση με απλήρωτους
εργαζόμενους των ΜΚΟ και «εθελοντές δουλοπάροικους».
H πολυδιαφημιζόμενη «φιλανθρωπία» είναι το «φύλο συκής»
για μια Διοίκηση που σε συνθήκες
παρατεταμένης κρίσης δεν καταγράφει στις διεκδικήσεις της ούτε
ένα ευρώ για τροφή, θέρμανση και
φάρμακα, για τους γέροντες και τα
παιδιά αλλά φροντίζει για την «είσοδο της πόλης» να εξασφαλίσει
5.282.108,00 ευρώ για «ανάπλαση»
!!! της περιοχής του Αγ. Αντωνίου.
Άλλο 1.500.00,00 για βιοκλιματική
ανάπλαση της 1 ης Παιδικής Χαράς, γιατί κάνουμε και «πράσινες
μπίζνες».
Σε μια πόλη με δραματική έλλειψη
αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής
προστασίας, με ανάγκη διάνοιξης
κεντρικών αρτηριών και χώρων
πρασίνου θα διεκδικηθούν για τους
μεγαλοκατασκευαστές 5.700.00,00
ευρώ για νέα διαμόρφωση και
ανάπλαση της Πλ. Ευαγγελίστριας
– Δημαρχείου που μόλις ολοκληρώθηκε!!!
Την ώρα που οι μικρέμποροι και
οι επαγγελματίες αφανίζονται ετοιμάζεται νέα «ανάπλαση» της Βεάκη
1.400.000,00 ευρώ για να υλοποιηθεί το όραμα της Δημοτικής Αρχής
και των μεγαλοεπιχειρηματιών της
νύχτας για ένα Περιστέρι χώρων
εστίασης και διασκέδασης κατά τα
πρότυπα του «Μπουρναζίου».
Την ώρα που η Παιδεία στενάζει από συγχωνεύσεις σχολικών
μονάδων, αδυναμία στοιχειώδους
λειτουργικότητας και απαξίωσης
καθηγητών - δασκάλων και μαθητών
θα γίνουν «πράσινα δώματα» σε
τρία σχολεία κόστους 640.000,00
ευρώ. Με αφορμή την μετεγκατάσταση του γκαράζ, προωθούν την
ήδη ειλημμένη απόφαση για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και του
πρασίνου. Αυτό σημαίνει νέα βάρη
για τα λαϊκά στρώματα. Τα δημοτικά τέλη και οι κάθε λογής φόροι
παραμένουν βραχνάς για μια πόλη
φτωχών και ανέργων με απλήρωτους λογαριασμούς και αυξανόμενες
διακοπές ρεύματος
Όσες παρατάξεις στο Δημοτικό
Συμβούλιο θα σπεύσουν να εκφράσουν την αγανάκτηση τους για τον
προϋπολογισμό και τις κατευθύνσεις
του αλλά επί χρόνια ορκίζονταν στη
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τις δικές
του ευθύνες.
Η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου καταγγέλλει τον αντιλαϊκό
και απάνθρωπο προϋπολογισμό
της Διοίκησης Παχατουρίδη και
καλεί την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους, τις
γυναίκες, τους ανέργους και τους
συνταξιούχους να οργανώσουν την
πάλη τους για την ανατροπή της
αντιλαϊκής πολιτικής που εκπονεί
τέτοιους προϋπολογισμούς.
Καταθέτουμε πλαίσιο διεκδικήσεων που απαντά στις άμεσες
ανάγκες του πληθυσμού με κρατική χρηματοδότηση. Διεκδικούμε
αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
υγειά – παιδεία – πρόνοια. Εκφράζουμε την ταξική μας αλληλεγγύη
διεκδικώντας την ίδια στιγμή τη
ζωή που μας αξίζει, το σύνολο του
πλούτου που παράγουμε. Με ρήξη
με τα μονοπώλια, ανατροπή της
εξουσίας τους και Λαϊκή Εξουσία
και Οικονομία.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Μείωση των δημοτικών τελών
και φόρων για χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, αυτοαπασχολούμενους, μικρομαγαζάτορες, με ταυτόχρονη αύξηση στις
μεγάλες επιχειρήσεις.
• Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη
όλων των ανέργων, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις.
• Να παρθούν όλα τα αναγκαία
μέτρα για την θέρμανση των σχολείων. Θεωρείται αυτονόητο ότι
όλοι οι θερμαινόμενοι χώροι του
δήμου θα είναι ανοιχτοί αυτή την
περίοδο για όλους τους δημότες.
• Να καταργηθούν τα τροφεία
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Να μην κλείσει ούτε ένας
σταθμός, αντίθετα να κατασκευαστούν νέοι. Να καλυφτούν άμεσα
οι ανάγκες για το αναγκαίο προσωπικό που λείπει.
• Να μην απολυθεί κανένας υπάλληλος του δήμου, μόνιμη σταθερή
δουλειά για όλους, να σταματήσει
το σκλαβοπάζαρο μέσω των
λεγόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Προσλήψεις
με μόνιμο προσωπικό με σταθερή
δουλειά και ωράριο μέσω ΑΣΕΠ.
• Καμία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου.
ΤΕΛΕΤΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που προχώρησαν έγκαιρα
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα πέντε (5) δημόσια
Κ.Τ.Ε.Ο. που λειτουργούν σε αυτήν μέχρι την
03.01.2013, αυτό δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό, επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δεν
ολοκλήρωσαν πλήρως και έγκαιρα σειρά
διαδικασιών απαραίτητων για την πιστοποίησή
τους, τροποποιώντας ακόμα και τις απαραίτητες
γι’ αυτήν προδιαγραφές στις 28.12.2012.
Με εγκύκλιό του, το παραπάνω αναφερόμενο
Υπουργείο απαγορεύει από τις 04.01.2013
τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων
και την έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου,
από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.
Η τακτική αυτή του Υπουργείου, επιφέρει
οικονομική βλάβη στο Δημόσιο, με την απώλεια
εσόδων σε μία ήδη δύσκολη συγκυρία για το
κράτος.
Παράλληλα, θέτει σε κίνδυνο την οδική
ασφάλεια των πολιτών, αφού οχήματα, όπως
λεωφορεία τουριστικά, αστικά, υπεραστικά,
σχολικά, φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφο-
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟY
ΒΛΑΧΟΥ - ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 44
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ
ΑΥΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑ
ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΝΟ.
210.5713050, 210.5763050, 210.5712107 οικ.: 210.5742641
κιν.: 6932 - 397.139, 6932 - 211.476 fax: 210.5712107
Σελίδα 12
Ο
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝΙΤΩΝ
Σύλλογος Αμπελιωνιτών (Αμπελιώνας
Μεσσηνίας με έδρα
την Αθήνα) διοργάνωσε ιατρική ημερίδα την Τετάρτη,
19 Δεκεμβρίου 2012, στο
Κ.Υ.Β.Ε. Περιστερίου, με τη
στήριξη του Δήμου Περιστερίου. Το γεγονός πραγματοποιήθηκε σε ζεστό κλίμα
και σε γιορτινή ατμόσφαιρα,
με τη συμμετοχή αρκετού
κόσμου.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αμπελιωνιτών Αντώνης Ραυτόπουλος άνοιξε
Ο Α. Ραυτόπουλος, πρόεδρος του
Συλλόγου
τη βραδιά απευθύνοντας
χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους παρουσιάζοντας
παράλληλα τους ομιλητές:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
συγκεντρωθήκαμε σήμερα
εδώ, στην τελευταία εκδήλωση που πραγματοποιεί ο
Σύλλογος Αμπελιωνιτών για
το έτος 2012.
Στα πλαίσια του κοινωνικού, πολιτιστικού αλλά κι
εκπαιδευτικού ρόλου που
διαδραματίζει ο Σύλλογος,
διοργανώνουμε σήμερα μια
ιατρική ημερίδα κοντά στην
περίοδο της εορτής των Χριστουγέννων.
Σκοπός είναι αυτές οι εκδηλώσεις να λαμβάνουν συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό
χαρακτήρα. Σε μια περίοδο
που η ελληνική κοινωνία που
ζούμε όλοι μας δέχεται έναν
πόλεμο, οικονομικό, ηθικό,
πολιτισμικό και που όλοι μας
βρισκόμαστε υπό ψυχολογική τρομοκρατία, είμαστε εδώ
και συζητάμε για θέματα που
μπορούν να προστατέψουν
την υγεία μας. Και συνάμα
προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια ατμόσφαιρα
ευχάριστη, γιορτινή προβάλλοντας αντίσταση για
λίγο στη γκρίζα και σκληρή
καθημερινότητά μας.
Ο Σύλλογος Αμπελιωνιτών
έχει μια μακρά πορεία και
δράση. Φέτος έκ λεισε τα
80 χρόνια από την ίδρυσή
του κι έχει υποχρέωση να
συνεχίσει με προσπάθεια
στην διατήρηση των αξιών,
των παραδόσεων και των
πολιτισμικών στοιχείων που
χαρακτηρίζουν τον τόπο.
Στην προσπάθειά του να
ευαισθητοποιήσει σε κοι-
νωνικά και θέματα υγείας
διοργανώνονται τέτοια γεγονότα. Προσφάτως πραγματοποιήθηκε η 3 η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου όπου άτομα όλων των
ηλικιών ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα για ένα τέτοιο
γεγονός.
Στη σημερινή ημερίδα πα-
κα Τσιώτα Μαίρη για την παραχώρηση της αίθουσας και
για τη στήριξή της σε πολλές
εκδηλώσεις του Συλλόγου τα
τελευταία χρόνια.»
Πρώτη ομιλήτρια ήταν η
κα Κοσμοπούλου Όλγα, ειδικευμένη Λοιμωξιολόγος.
Αναφέρθηκαν θέματα όπως
οι μετάδοση των λοιμώξε-
ων, η προστασία μέσω του
αντιγριπικού εμβολίου, η
αύξηση της συχνότητας των
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων
νοσημάτων και η προστασία
έναντι αυτών. Στη συνέ-
σόδιο, την υπερλιπιδαιμία,
πώς μπορεί να επηρεάσει ο
τρόπος ζωής και η διατροφή μας στην εμφάνισή τους,
καθώς και για την πρόληψη
κι αντιμετώπισή τους. Τέλος
ο κ. Μπελδέκος Φίλιππος,
ειδικευμένος ΩΡΛ, μίλησε για
την πρόληψη και αντιμετώπιση ΩΡΛ παθήσεων που ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους
μερικές από τις οποίες είναι:
η κατάποση και πνιγμός από
ξένα σώματα, οι λοιμώξεις
ανωτέρου αναπνευστικού, το
ροχαλητό, η ρινορραγία, τα
μορφώματα τραχήλου, ο καρκίνος του λάρυγγα. Στο τέλος
κάθε ομιλίας ακολουθούσε
συζήτηση με τους παρευρισκόμενους οι οποίοι είχαν
τη δυνατότητα να θέτουν
ερωτήματα. Το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης είχε
ο πρόεδρος του Συλλόγου
και ιατρός Αντώνιος Π. Ραυτόπουλος, ειδικευόμενος
Γενικής Χειρουργικής στην
Α’ Χειρουργική Κλινική του
Γ.Ν. Νίκαιας.
Μετά το τέλος της ομιλίας
ακολούθησε μπουφές στον
προθάλαμο της αίθουσας,
προσφορά των γυναικών του
χεια μίλησε ο ειδικευμένος
Καρδιολόγος κ. Κωτσάκης
Αθανάσιος, ο οποίος μίλησε
για τα συχνότερα καρδιαγγειακά νοσήματα μεταξύ των
οποίων τη στεφανιαία νόσο,
το αγγειακό εγκεφαλικό επει-
Συλλόγου.
Τίμησε με την παρουσία
του την ημερίδα ο πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής και
Περιστεριώτης κ. Κώστας
Καράμπελας.
Οι ομιλητές: Α. Κωτσάκης, Ο. Κοσμοπούλου, Φ. Μπελδέκος και ο Α. Ραυτόπουλος
ρουσιάζονται τρία ιατρικά
θέματα:
1. Π ρ ό λ η ψ η λ ο ι μ ώ ξ ε ω ν .
Ομιλήτρια είναι η κα Κοσμοπούλου Όλγα. Ειδικευμένη Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος. Επιμελήτρια
Ά στην Α’ Παθολογική
κλινική του Γ.Ν. Νίκαιας.
2. Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Ομι λητής είναι ο κ. Κωτσάκης
Αθανάσιος. Ειδικευμένος
Καρδιολόγος. Διευθυντής
στην Ά Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Νίκαιας.
3. Πρόληψη κι αντιμετώπιση επειγουσών ΩΡΛ παθήσεων. Ομιλητής είναι
ο κ. Μπελδέκος Φίλιππος.
Ειδικευμένος ΩΡΛ. Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του
Γ.Ν. ΝΙΜΙΤΣ.
Μας τιμάτε με την παρουσία σας απόψε όλοι εσείς που
παρευρίσκεστε μαζί μας στο
συγκεκριμένο γεγονός.
Τέλος ευχαρισ τούμε το
Δήμο Περιστερίου και ιδιαιτέρως την Αντιδήμαρχό μας
B’ Κύκλος του εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού προγράμματος
«Λέσχη Παραμυθιού» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου
Ο
λοκληρώθηκε με επιτυχία ο Α’ Κύκλος του
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού προγράμματος «Λέσχη Παραμυθιού» με τίτλο
«Κόκκινη κλωστή δεμένη»
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Περιστερίου.
Η τελευταία παρουσίαση
του Α’ Κύκλου πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2012
στην αίθουσα της κλασσικής
Βιβλιοθήκης, μέσα σε εορταστική χριστουγεννιάτικη
ατμόσφαιρα. Στους μικρούς
φίλους και πρωταγωνιστές
των παραμυθιών μοιράστηκαν
Χριστουγεννιάτικα αναμνη-
στικά και γλυκά.
Παρόντες ήταν τα μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής και
Υπεύθυνοι των Δράσεων της
Η συγγραφέας Χρυσάνθη Σπυροπούλου-Σπανού
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λιλή
Καρκούλια και Αλέξανδρος
Πατσής.
Η Λέσχη Παραμυθιού «Κόκκινη κλωστή δεμένη» συνεχίζει το Β’ Κύκλο της, κάθε
Σάββατο ώρα 11:00 π.μ. έως
12:00 π.μ., κάνοντας έναρξη
το Σάββατο 12 Ιανουαρίου
2013 με καινούρια παραμυθένια ταξίδια.
Στην προσπάθεια ανανέωσης και αναβάθμισης του
περιεχομένου της δράσης
«Λέσχη Παραμυθιού», πραγματοποιείται στα πλαίσια του
Β’ Κύκλου συνεργασία με τον
Τομέα Παιδαγωγικών του ΙΕΚ
«ΑΚΜΗ» και με το εργαστήρι
έκφρασης και φαντασίας «Παραμυθοπλάστης».
Υπενθυμίζεται ότι μπορούν
οι γονείς όλες τις ημέρες να
δηλώνουν τη συμμετοχή
των παιδιών τους, ηλικίας από 5 έως 12 ετών, τα
οποία θα συνοδεύουν, στα
τηλέφωνα της γραμματείας της Δημ. Βιβλιοθήκης.
2105716057 & 2105716069.
Ημέρες λειτουργίας Βιβλιοθήκης: Καθημερινά από
8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. και
κάθε Δευτέρα - Τετάρτη Παρασκευή από 5:00 μ.μ έως
8:00 μ.μ.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Σελίδα 13
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Δυο χρόνια λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου
Τα δύο χρόνια λειτουργίας
έκλεισε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου. Για την
επίτευξη των στόχων και τη
λειτουργίας της ως τώρα,
για τις δραστηριότητες και
τα νέα καινοτόμα προγράμματα που θα υλοποιηθούν
μας μίλησε η Υπεύθυνη των
Δράσεων της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, κ.
Λιλή Καρκούλια.
«Πραγματικά μετράμε δυο
χρόνια λειτουργίας της Δημ.
Βιβλιοθήκης. Νιώθουμε ευχαριστημένοι
όλοι στη
Συντονιστική Επιτροπή, η κ. Τσιώτα Μαίρη,
ο κ. Πατσής
Αλέξανδρος, η κ.
Μόσχου
Δήμητρα
και εγώ,αλλά όχι εφησυχασμένοι.
Βεβαίως οι στόχοι μας και
πρώτιστο μέλημα της διοίκησης ήταν και είναι η διάνοιξη
διαύλων επικοινωνίας με το
αναγνωστικό κοινό και η ευρεία προσβασιμότητα στο
υλικό των συλλογών. Σταθερή
επιδίωξη αποτελεί η αύξηση
και η ποιοτική βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πολίτες μέσα από στέρεες
γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα
στο ασφυκτικό πλαίσιο της πολύπλευρης κρίσης που βιώνει
σήμερα η χώρα μας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ως πυλώνας
διατήρησης και διάδοσης του
ελληνικού πολιτισμού, καλείται
να παίξει ένα νέο, ουσιαστικά
παρεμβατικό ρόλο μέσα στην
κοινωνία, να κάνει τους δημότες και τους χρήστες της να
νιώθουν τη Βιβλιοθήκη ως μια
υποστηρικτική κοινωνική δύναμη, ως ένα δυναμικό φορέα
αξιών, επιστήμης και γνώσης.
Θεωρούμε ότι αυτό το επιτύχαμε, δεν παρεκλείναμε,
αλλά και δεν σταματάμε εδώ.
Συνεχίζουμε τον στόχο μας που
είναι ο απαράμιλλος πλούτος
της παρακαταθήκης των συμπολιτών μας να μην παραμένει φυλασσόμενος αλλά να
μεταμορφώνεται σε γνώση και
να διαχέεται στην κοινωνία, με
την αναγνώριση και στήριξη
του δικαιώματος των πολιτών
για πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι
απολύτως προσιτή, ανοιχτή
στον κόσμο, προσεγγίσιμη από
όλους με χώρους ελεύθερης
πρόσβασης σε πληροφορίες με
πολλές μορφές και από πολλές
πηγές. Εξάλλου το πρόγραμμα
καταλογογράφησης και πληροφόρησης δεδομένων, το
σύγχρονο πρόγραμμα koha, το
οποίο σύντομα θα ολοκληρωθεί, θα επιτρέπει τη σύνδεση
της με όλες τις βιβλιοθήκες του
κόσμου, παρέχοντας βοήθεια
στην αναζήτηση και εύρεση
πληροφοριών μέσω διαφόρων
ψηφιακών εργαλείων.
Άλλωστε η αρμόδια Αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου έχει δηλώσει: «Σε
εποχές όπου τα πάντα καταλύονται, θεσμοί και δράσεις, είμαστε χαρούμενοι γιατί
μπορούμε να προσφέρουμε
μέσα από τη λειτουργία της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του
Πανεπιστημίου, εναλλακτικές
λύσεις, που αφορούν στην ποιότητα ζωής των δημοτών».»
●Ποιες δραστηριότητες
έχετε εντάξει στο Πρόγραμμα
λειτουργίας της;
«Πέραν της βασικής λειτουργίας που είναι η ανάγνωση και
ο δανεισμός των βιβλίων, εμείς
θελήσαμε να αξιοποιήσουμε
όλους τους χώρους της υπηρεσίας με το αντίστοιχο γνωστικό
αντικείμενο και ενδιαφέρον.
Δηλώνουμε ότι το επιτύχαμε
σε μεγάλο βαθμό και προχωρούμε.
Βεβαίως θα ήταν η μισή
αλήθεια για την επιτυχία μας
αν δεν αναφέραμε εδώ ότι
πέραν της δικής μας προσπάθειας, το συστατικό της
είναι ο αμέριστος, ένθερμος
και αυθόρμητος εθελοντισμός
φίλων της Βιβλιοθήκης, εκπ/
κών, συμπολιτών, ανθρώπων
των γραμμάτων, της τέχνης
και του πολιτισμού.
Θέλω να αναφερθώ όσο πιο
περιεκτικά μπορώ ξεχωριστά.
• Η Παιδική Βιβλιοθήκη
«Βούλα Μανή»
Αποτελεί την αρχή, το ξεκίνημα και αυτή η φιλόξενη γωνιά
έγινε σύντομα απαραίτητη
όσο και ευχάριστη συνήθεια
των μικρών επισκεπτών. Το
παιδικό βιβλίο, το παραμύθι,
η αφήγηση, η επικοινωνία
με τον συγγραφέα, ανάλογες
δραστηριότητες, είναι τομείς
που αναδεικνύονται κι έχουν
αγαπηθεί και θα αγαπηθούν
από τους μικρούς αναγνώστες
οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι
σήμερα περίπου στους 500...
Η αρχή της «κόκκινης κλωστής του κουβαριού των παραμυθιών» που γίνονται κάθε
Σάββατο ώρα 11 π.μ. έως 12
π.μ. με υπεύθυνο τον εκπ/
κό κ. Πατσή Αλέξανδρο, περιλαμβάνει παρουσίαση, προσέγγιση-ανάλυση και δραματοποίηση παραμυθιού από
εκπαιδευτές - παιδαγωγούς. Η
δράση αυτή αποπνέει ελπίδα
και αισιοδοξία και αποτολμά
να ταξιδεύει τα παιδιά σε κόσμους όμορφους και μαγικούς
αλλά και δίνει μηνύματα και
τρόπους σκέψης και ζωής. Με
την αφήγηση και με τους ήχους
της μουσικής παρασύρονται τα
παιδιά και οι γονείς που παρευρίσκονται κι έτσι όλοι γίνονται
μια παρέα και ακολουθούν
τους ήρωες του παραμυθιού
και ενθουσιάζονται με την
ευρηματικότητα των ηρώων.
• Η Κλασσική Βιβλιοθήκη
Το τμήμα της Κλασικής Βιβλιοθήκης διαθέτει μεγάλο αριθμό τίτλου βιβλίων από όλους
τους κλάδους της επιστήμης
που μπορούν να εξυπηρετούνται μεγάλος αριθμός χρηστών
και επισκεπτών, οι οποίοι μέχρι
σήμερα έχουν φθάσει περίπου
τους 1400. Στόχος της είναι αυτός ο πλούτος να μεταμορφωθεί σε γνώση που μοιράζεται
απλόχερα στην κοινωνία για τη
διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας
με το αναγνωστικό κοινό και
την ευρεία προσβασιμότητα
στο υλικό των συλλογών.
Επιδίωξη μας είναι η αύξηση και η ποιοτική βελτίωση
των προσφερόμενων τίτλων
μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο
της πολύπλευρης κρίσης που
βιώνει σήμερα η χώρα μας,
η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη,
ως πυλώνας διατήρησης και
διάδοσης του Ελληνικού Πολιτισμού, καλείται να παίξει ένα
νέο, ουσιαστικά παρεμβατικό
ρόλο μέσα στην κοινωνία, να
κάνει τους συμπολίτες μας να
νιώθουν τη Βιβλιοθήκη ως μια
υποστηρικτική κοινωνική δύναμη, ως ένα δυναμικό φορέα
αξιών, επιστήμης και γνώσης.
• Αναγνωστήριο
Χρήση του αναγνωστηρίου
μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε
ακόμα κι αν δεν είναι μέλος
της βιβλιοθήκης. Μπορεί να
χρησιμοποιήσει το υλικό της ή
και δικό του υλικό.
Η Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει
ικανοποιητικές συνθήκες για
τη χρήση του όπως κατάλληλο
εξοπλισμό, φωτισμό, κλιματισμό, έλεγχο θορύβου κ.λπ.
• Βραδιά φιλαναγνωσίας.
Ξεκινάμε πιλοτικά με τη νέα
χρονιά τη Βραδιά φι λαναγνωσίας όπου θα λειτουργεί
η Βιβλιοθήκη κατ’ αρχήν μια
φορά το μήνα από την 20.00
μ.μ. μέχρι την 23.00 μ.μ. για
αναγνώστες μέσα στο χώρο
και όχι δανεισμό.
• Η Μουσική Βιβλιοθήκη
«Νάνα Μούσχουρη»
Αν υπάρχει κάτι που πρέπει
να βρίσκουμε στις βιβλιοθήκες,
που μπορούμε να συναντούμε,
αν οι ζωγράφοι, οι γλύπτες, οι
εικαστικοί μας υποχρεώνουν
να βλέπουμε και οι συγγραφείς να διαβάζουμε, η Νάνα
Μούσχουρη με την «υιοθέτηση» του χώρου και τη συνεχή
υποστήριξη της, μας έδωσε
την ευκαιρία με τον ήχο, με
τη μουσική, με το τραγούδι,
να ακούμε, να αναζητούμε, να
βρίσκουμε την ελευθερία, την
ομορφιά, την ευχαρίστηση σε
καθετί που οδηγεί στη μεγαλοσύνη των ονείρων και την
ανθρωπιά των ανθρώπων.
Μπορεί κανείς να ακούσει και
να ξανακούσει τα πρώτα τραγούδια, την πρώτη ερμηνεία
τους (από τα βινύλια και τα cd),
μπορεί κανείς να συμβουλευτεί
τα μουσικά έντυπα και να ενημερωθεί για την καλλιτεχνική
κίνηση των τελευταίων πενήντα χρόνων στην Ελλάδα και
τον κόσμο.
Στην αίθουσα μπορεί κανείς
να βρει cd και βινύλια Ελλήνων
και Ξένων καλλιτεχνών από
όλο το φάσμα της μουσικής
σκηνής.
Η βιβλιοθήκη δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες της,
να ακούσουν την μουσική της
αρεσκείας τους προσφέροντας
τους ατομικά ακουστικά.
Επίσης, ο επισκέπτης βρίσκει
μηχανήματα μουσικής παλιάς
τεχνολογίας όπως γραμμόφωνο, ραδιόφωνο, pick-up κ.λπ.
Η αίθουσα διατίθεται σε ενδιαφερόμενους τελειόφοιτους
Στη λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων, με υπεύθυνη την εκπ/
κό, φίλη της Δημ. Βιβλιοθήκης την κ. Σκολαρίκου Μαρία,
μπορούν να γίνουν μέλη όσοι
αγαπούν το διάβασμα των
βιβλίων και θέλουν να μοιρα-
φοιτητές των μουσικών σχολών για την παρουσίαση της
τελικής εργασίας και απόκτησης τίτλου σπουδών παρουσία
της αρμόδιας επιτροπής που
ορίζεται από την σχολή τους.
• Μουσικές Βραδιές
Φέτος αρχίσαμε στο χώρο
της τις «Μουσικές Βραδιές».
Με ποικιλία και εναλλαγή των
μουσικών Θεμάτων.
Ήδη κάναμε την πρώτη
Μουσική βραδιά με Μουσικούς
από την συμφωνική ορχήστρα
της Ε.Ρ.Τ. και μουσικό θέμα
«Κινηματογραφική Μουσική».
Προγραμματισμένη η επόμενη στις 16/12/2012 Κυριακή,
με Θέμα «Αφιέρωμα στο Μίμη
Πλέσσα», πάντα στις 19.30 μ.μ.
• Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη ανταποκρίνεται σε πληροφοριακές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές ανάγκες του κοινού της
χρησιμοποιώντας:
• Τις συλλογές που έχει στη
διάθεση της μέσω των καταλόγων της.
• Πρόσβαση σε συλλογές άλλων βιβλιοθηκών που εξασφαλίζει μέσω των συνδρομών και των συνεργασιών
της και του Ενιαίου Καταλόγου.
• Την εξυπηρέτηση μέσω διαδανεισμού.
• Την εφαρμογή ενός οργανωμένου συστήματος υποστήριξης των χρηστών της
που αναπτύσσει με στόχο τη
βελτίωση των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχει.
• Την εξυπηρέτηση χρηστών με
τη χρήση νέων τεχνολογιών.
• Τις πηγές που είναι διαθέσιμες
στο διαδίκτυο.
• Επίσης, η Βιβλιοθήκη διατηρεί
αρχείο με Υλικό που αφορά
στο δήμο ή την κοινότητα
(εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.)
ιστορικού ή άλλου περιεχομένου.
• Αίθουσα Συνεδριάσεων
Στην αίθουσα αυτή διαθέτει
οπτικοακουστικό σύστημα
εντάξαμε τις δραστηριότητες:
• «Λέσχη Ανάγνωσης των
Ενηλίκων»
στούν με άλλους ανθρώπους,
συναισθήματα, συγκινήσεις,
προβληματισμούς, ακόμα θέσεις, αντιθέσεις, απόψεις και
ιδέες μέσα από ένα βιβλίο. Στις
συνεδρίες της λέσχης πολλές
φορές προσκαλούνται και οι
συγγραφείς των βιβλίων που
επιλέγουν τα μέλη της.
• «Λέσχη Γονέων»
Λειτουργήσαμε πιλοτικά με
επιτυχία και επιδιώκουμε να
το επαναλάβουμε εάν οι γονείς
κι εφέτος μας καταθέσουν τη
θέλησή τους τις ανησυχίες τους
και πρώτιστα τον πολύτιμο
χρόνο τους.
Στόχος της να δώσουμε στους
γονείς - μέλη την δυνατότητα
να ενημερωθούν για θέματα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ και ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ καθώς και πληροφορίες
χρήσιμες για τη σωστή και
αποτελεσματική βοήθεια των
παιδιών τους. Επικοινωνία τους
με τα παιδιά, ώστε να τους
παρέχουν την σωστή στήριξη
στην προσωπική τους ανάπτυξη και στο σχολείο τους.
• Ημερίδες φορέων και
συλλόγων
Θέλουμε να υπογραμμίσουμε
την πολυδιάστατη συμβολή και
παρουσία της στην πνευματική
ζωή του Περιστερίου αλλά και
το στόχο της να διατηρήσει και
να ανανεώσει μνήμες και αξίες.
Π.χ. Ημερίδα «Μαζί ξανά
στο σχολείο» που έγινε στις
27/5/2012 για τους απόφοιτους
μαθητές του 2ου Δημ. Σχολείου
«Πέτρινο».
Εμείς δώσαμε την ιδέα το
χώρο και το χρόνο και οι απόφοιτοι έζησαν σε μια άλλη
έκδοση τα νιάτα τους και τις
συγκινήσεις από τα χρόνια της
αθωότητας.
Αυτοί έδωσαν ραντεβού και
για τα επόμενα χρόνια την ίδια
μέρα στον ίδιο χώρο.
Όσοι άλλοι φορείς οι παλιοί
συμμαθητές θέλουν, μπορούν
να ζητήσουν το χώρο αφού
επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της Βιβλιοθήκης.»
● Ποιες καινοτόμες δράσεις
υλοποιούνται;
Όλες αυτές οι δράσεις οδήγησαν στη δημιουργία ενός
(συνέχεια στη σελίδα 16)
Σελίδα 14
Επίσκεψη Δημάρχου Ιλίου
στο Ορφανοτροφείο Αγία Τριάδα
Το Ορφανοτροφείο Αγία Τριάδα στο Ίλιον επισκέφτηκαν ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος και
ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαγγέλης
Αυγουλάς, όπου έδωσαν δώρα στα παιδιά και αντάλλαξαν ευχές με τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη
π. Διονύσιο Καλάργυρο και το προσωπικό.
Τα παιδιά με την σειρά τους, χάρισαν γλυκές χορωδιακές μελωδίες, ενώ ο Δήμαρχος Ιλίου εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την λειτουργία του Ορφανοτροφείου, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η προμήθεια σε
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, και δεσμεύτηκε να
στηρίξει τα παιδιά τόσο σε ιατρική φροντίδα, όσο και
σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Στην τελετή των εγκαινίων πρωτοστάτησε ο
Σεβασμιότατος Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως, ο οποίος εξήρε τον
σημαντικό ρόλο του παντοπωλείου για την στήριξη
των οικογενειών της πόλης μας.
Ο Δήμαρχος κ. Σαράντης Νίκος αναφέρθηκε στις
δράσεις κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει ο
Δήμος μας και στην αναγκαιότητα συνεργασίας με
κοινωνικούς φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων
και υπηρεσιών προκειμένου να ανακουφιστούν οι
οικογένειες της πόλης μας που βρίσκονται στα όρια
της φτώχειας.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
σε τρεις κεντρικές πλατείες της πόλης μας.
Ειδικότερα στην Πλατεία Αγίων Αναργύρων η
Ομάδα Εθελοντών «ΔΡΑΣΗ» έστησε το δέντρο των
ευχών, όπου τα παιδιά μέσα από δημιουργικό εργαστήρι και με την συμμετοχή του Αη Βασίλη έφτιαξαν
κάρτες αγάπης και στόλισαν το χριστουγεννιάτικο
δέντρο.
Στην Πλατεία της Ανάκασας τα παιδιά και οι εμψυχωτές τους από το Τοπικό Τμήμα του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού σε όλη την διάρκεια της
ημέρας συμμετείχαν με παιχνίδια και μετέδωσαν τον
ενθουσιασμό και την ζωντάνια τους στους κατοίκους
της περιοχής, προσκαλώντας τους ταυτόχρονα να
συμμετέχουν στην υπαίθρια γιορτή.
Στην κεντρική πλατεία του Καματερού το Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων έστησε παιχνίδια με δράση και
περιπέτεια και παρέσυραν μικρά και .. μεγάλα παιδιά
να ψυχαγωγηθούν αλλά και να ευαισθητοποιήσουν
για την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης.
Σημαντικός ήταν και ο ρόλος όλων των εθελοντών
που βοήθησαν τόσο στην διοργάνωση όσο και στην
διαδικασία της συγκέντρωσης τροφίμων σε όλες τις
πλατείες.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού.
Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κοινωνικού Αλληλέγγυου
Παντοπωλείου του Δήμου μας, το οποίο θα λειτουργεί
στην οδό Αιτωλίας και 28ης Οκτωβρίου στο Καματερό.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου
αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που υλοποιείται σε συνεργασία
με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «ΕΔΡΑ» και τον Κοιν.
Σ.Ε.Π. «ΔΡΑΣΗ». Βασικός στόχος της λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η ανακούφιση των
οικογενειών της πόλης μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν
Ένταξη των εργοστασίων επεξεργασίας
απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής
στο ΕΣΠΑ / ΠΕΠ Αττικής 2007-2013
Την πρόσκληση για την ένταξη των τεσσάρων (4) εργοστασίων επεξεργασίας των
στερεών απορριμμάτων της Αττικής στο
ΕΣΠΑ / ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, υπέγραψε
την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.
Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα έργα έχουν ήδη
προκηρυχθεί από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α., μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα Σ.Δ.Ι.Τ.
Η ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ θα διασφαλίσει
την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, έως του ποσού
των 200 εκατομμυρίων Ευρώ. Τα υπόλοιπα
απαιτούμενα χρήματα για την κατασκευή των
εργοστασίων θα καταβληθούν από τους ιδιώτες
που θα αναλάβουν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανάθεσης των έργων, την κατασκευή
και λειτουργία τους.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής
& Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Γιάννης Σγουρός,
επεσήμανε ότι «επιταχύνεται η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και
πληρωμών», επανέλαβε για μία ακόμη φορά
την πάγια θέση του ότι «ο Δημόσιος τομέας
έχει ανάγκη τον Ιδιωτικό και ο Ιδιωτικός τον
Δημόσιο» και τόνισε ότι «Ξεκινάμε μια δύσκολη, απαιτητική και εξαιρετικά σύνθετη
διαδικασία, ώστε να αποκτήσει επιτέλους η
Αττική σύγχρονες και αντάξιες των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της».
Από την πλευρά του Δήμου παρευρέθησαν, ο
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης
κ. Νικόλαος Παντελιάς, ο Αντιδήμαρχος πόλης Καματερού κ. Ζήσης Πότσης, ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής
Υπηρεσίας κ. Σωτήριος Κατσιμάρδος, ο Αντιδήμαρχος
Δημοσίων Σχέσεων, Νεότητας, Εθελοντισμού κ. Απόστολος Κουρλέτης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ρέππας, ο Πρόεδρος
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Σωτήριος
Καμαρινόπουλος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Θεοδοσία Στίγκα, καθώς επίσης
και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σταφυλάς.
Παρευρέθησαν επίσης ο κ. Μανώλης Σταυρουλάκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων
Αναργύρων, ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου, σύμβουλος
Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων και ο κ.
Ιωάννης Τσίγκος, σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας
Καματερού.
Από την πλευρά του Κοινωνικού Συνεταιρισμού
«ΕΔΡΑ» παρευρέθη ο κ. Αλέξανδρος Οικονόμου, ο
επιστημονικά υπεύθυνος του Κ.Σ. «ΕΔΡΑ».
Εκτός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αθηναγόρα, από την πλευρά της Εκκλησίας την εκδήλωση
τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο π. Δημήτριος,
πρωτοπρεσβύτερος Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, ο π. Γεώργιος, αρχιερατικός πρωτοπρεσβύτερος Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου, ο π. Κωνσταντίνος Ιερέας του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, ο π. Δημήτριος, Ιερέας Ι.Ν. Γέννησης Χριστού,
ο π. Σταμάτιος, ιερέας Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος και ο π.
Γεώργιος, Ιερέας Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος.
Η φιλοσοφία του Παντοπωλείου βασίζεται στην
πώληση προϊόντων με χαμηλές τιμές, ώστε από τα
κέρδη που προκύπτουν να στηρίζονται δωρεάν
με τρόφιμα οικογένειες της πόλης μας με σοβαρές
ανάγκες.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν
οι εκδηλώσεις εθελοντισμού και
αλληλεγγύης του Δήμου Αγίων
Αναργύρων – Καματερού
Με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων και
την παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, ο Δήμος Αγίων
Αναργύρων – Καματερού διοργάνωσε μια μεγάλη εκστρατεία με τη συμμετοχή όλων των πολιτιστικών και
εθελοντικών φορέων της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό
να συγκεντρωθούν τρόφιμα και παιχνίδια για τους
συνανθρώπους μας που έχουν περιέλθει σε δυσχερή
οικονομική κατάσταση και έχουν πραγματική ανάγκη.
Η εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και παιχνιδιών
συνδυάστηκε με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
και ψυχαγωγίας.
Ειδικότερα, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 η
συγκέντρωση τροφίμων, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για παιδιά, έλαβε χώρα
Επίσης, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα
17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αλληλεγγύης στις αίθουσες «ΜαρίαΈλενα» στους Αγίους Αναργύρους και «Μελίνα» στο
Καματερό αντίστοιχα.
Τέλος, το Σάββατο 15, την Κυριακή 16 και τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν προβολές
παιδικών ταινιών στην αίθουσα «Μαρία-Έλενα». Το
κοινό που προσήλθε για να απολαύσει τις χριστουγεννιάτικες παιδικές ταινίες, αντί χρηματικού αντιτίμου
προσέφερε τρόφιμα.
Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις είχαν τη θερμή
συμμετοχή των συμπολιτών μας και πέτυχαν τους
στόχους τους, δηλαδή την ευαισθητοποίηση και την
ψυχαγωγία του κοινού, καθώς και τη συγκέντρωση
τροφίμων και παιχνιδιών για τους συμπολίτες μας που
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες αυτή
την εορταστική περίοδο.
Στη διοργάνωση των πενθήμερων εκδηλώσεων
αλληλεγγύης και ανθρωπισμού συμμετείχαν η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ο Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Παιδείας, τα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων
και Καματερού, η Ομάδα Εθελοντών «ΔΡΑΣΗ», ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι, η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων
Σ.Ε.Ο. τ.τ. Ανάκασας, το Σώμα Ελλήνων ΠροσκόπωνΕθελοντές Αγίων Αναργύρων-Καματερού καθώς και
το Τ.Τ. Ανάκασας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού επιθυμεί
να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους
όσοι συμμετείχαν και βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις, καθώς και στο κοινό
που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου και
αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Πνευματικές ΤΟΜΕΣ
ΤΟ ΜΕΣ
Δικαιώθηκαν οι Περιστεριώτες!
του Δημήτρη Χαλιβελάκη,
Δημοσιογράφου & λογοτέχνη
«Ο λαός πρέπει να μάχεται για τους Νόμους όπως για τα τείχη του» {Ηράκλειτος,
554-484 π.Χ}.
Μετά από δέκα χρόνια περίπου αγώνων και αγωνιών οι Περιστεριώτες --κυρίως φτωχοί άνθρωποι--δικαιώθηκαν απολύτως από το Συμβούλιο της Επικρατείας
και έτσι σώθηκαν τα σπίτια τους και τα οικοπεδάκια τους, που
τα είχαν αγοράσει με το αίμα της καρδιάς τους πριν από τρεις ή
τέσσερις δεκαετίες. Στο πλευρό τους είχαν τα κόμματα, τις δημοτικές παρατάξεις, εργατικά συνδικάτα και άλλους κοινωνικούς
φορείς, Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο και νομικό σύμβουλο. Και προπαντός: Τον φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Γκαντήραγα, ιδρυτή
της εφημερίδας «Ελεύθερος Διάλογος», ο οποίος υπερασπίστηκε
με σθένος το δίκιο των Περιστεριωτών. Η δικαίωση αυτή ανήκει
σε όλους τους Περιστεριώτες, επώνυμους κι ανώνυμους.
Απέναντι στους Περιστεριώτες
βρέθηκαν οι ιθύνοντες του Ιερού
Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
της Λαμίας, βασιζόμενη σε μία
διαθήκη του 1919, με την οποία
διεκδικούσαν 10.000 στρέμματα
στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στην
Πετρούπολη κι ανάμεσά τους και
35 πλατείες της πόλης του Περιστερίου! Κι ακόμα: Αξίωναν να
λάβουν από το Δήμο Περιστερίου
το ποσόν του ενός εκατομμυρίου
€, «ως αποζημίωση για ηθική
βλάβη», γιατί η Δημοτική Αρχή δεν
είχε κάνει άρση της απαλλοτρίωσης, με την οποία δημιουργήθηκαν οι 35 πλατείες.
Είναι αλήθεια ότι οι αξιωματούχοι της εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Λαμίας,
άθελά τους, έδωσαν μια κακή
εικόνα του «αγαπάτε αλλήλους»
στους φτωχούς Περιστεριώτες.
Κι αυτό, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ
διεκδικούσαν από τη φτωχολογιά
του Περιστερίου να απολέσουν
πολλές οικογένειες το φτωχόσπιτό
τους, το οικοπεδάκι τους. Κι ακόμα:
τους απειλούσαν με κατάργηση
των 35 πλατειών, όπου οι φτωχοί
με τα παιδιά τους προσφεύγουν
για μια ανάσα και ξεκούραση.
Το λογικό είναι ότι θα έπρεπε να
χειριστούν οι υπεύθυνοι του ναού
περισσότερο χριστιανικά το όλο
θέμα.
Θα περίμενε κανείς ότι οι αξιωματούχοι του ναού της Λαμίας
πριν στραφούν κατά των Περιστεριωτών και του Δήμου για υλικά
αγαθά, θα ξεφύλλιζαν την Αγία
Γραφή για τη δική τους προστασία
από πράξεις που, ενδεχόμενα,
δεν θα ήταν αρεστές στον Ιησού
Χριστό της Βίβλου, όπως για παράδειγμα: (α) «Καθώς πηγαίνετε, να
κηρύττετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών.
Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς
να ανασταίνεται, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε»
(«Κατά Ματθαίον», κεφ. 10, εδάφιο
8). (β) «Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείετε
εκείνους που σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν
και προσεύχεσθε δι’ εκείνους που
σας κακομεταχειρίζονται και σας
καταδιώκουν…» (στο ίδιο, κεφ.
5, εδάφιο 44). (γ) «Ο Ιησούς είπε
τότε εις τους μαθητάς του: Αλήθεια
σας λέγω, ότι δύσκολα πλούσιος
άνθρωπος θα μπη εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν σας λέγω,
ότι είναι ευκολώτερον να περάση
μια καμήλα από την τρύπα μιας
Σελίδα 15
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
βελόνας παρά πλούσιος να μπη εις
την βασιλείαν του Θεού» (στο ίδιο,
κεφ. 19, εδάφια 23-24). (δ) «Ελάτε
τώρα, σεις οι πλούσιοι, κλαύσατε
και θρηνήσατε δια τας συμφοράς
που σας έρχονται. Ο πλούτος σας
έχει σαπίσει και τα ενδύματά σας
είναι φαγωμένα από τον σκόρον,
το χρυσάφι σας και το ασήμι σας
έχουν σκουριάσει και η σκουριά
τους θα είναι μια μαρτυρία εναντίον σας, και θα φάγη τις σάρκες σας
σαν φωτιά» («Επιστολή Ιακώβου»,
κεφ. 5, εδάφια 1-3).
Από αυτή τη δικαίωση των
Περιστεριωτών βγαίνει ένα πολύπολύ διδακτικό δίδαγμα: Αναδεικνύονται πάντα νικητές οι Έλληνες
πολίτες, όταν είναι ενωμένοι σαν
μια σφιχτή γροθιά και φροντίζουν να έχουν στο πλευρό τους
έντιμους δημοτικούς άρχοντες
και ανθρώπους των κοινωνικών
φορέων. Και είναι παρατηρημένο
ότι όποτε συμβαίνει κάτι παρόμοιο, όπως αυτό με το Περιστέρι,
το αποτέλεσμα είναι γνωστό: Νίκη
και δικαίωση του λαού. Λίγο τόχεις;
Καιρός, όμως, να αναφερθώ και
στο προσωπικό μου καύχημα με
την ωραία εξέλιξη της υπόθεσης
των Περιστεριωτών: Ένας φίλος
και συνάδελφος, ο Δημήτρης
Γκαντήραγας έσπευσε να πάρει το
μέρος των αδυνάτων, των φτωχών
και βασανισμένων. Αυτών που
δεν έχουν ήλιο στη μοίρα τους,
διότι αυτό επιτάσσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Κι όταν με τα πολλά φτιάξανε σ’
ένα οικοπεδάκι μια καμαρούλα
με κουζινούλα για να στεγάσουν
τις οικογένειές τους, τότε… Ήλθαν
οι αξιώσεις των αξιωματούχων του
ναού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
της Λαμίας. Τότε στην καρδιά των
φτωχών φώλιασε η αγωνία κι ο
φόβος ότι, ίσως, χάσουν τα φτωχοκάλυβά τους. Τότε, όμως, όρθωσε
κι ο Δημήτρης μας το ανάστημά
του κι έσπευσε να βοηθήσει. Και
η βοήθειά του ήταν πολύτιμη και
καταλυτική για όσους μπορούν να
ξέρουν λεπτομέρειες. Με το προσωπικό του ανιδιοτελές παράδειγμα ο φίλος Γκαντήραγας βρήκε
κι άλλους πολλούς συμμάχους.
΄Ωσπου οι φτωχοί Περιστεριώτες
δεν ήταν πια μόνοι. Κοντά τους
ήταν όλοι…
Μπράβο, φίλε, Δημήτρη…
«Δικαιον είναι η νομιμότητα και
η ισότητα, άδικον είναι η παρανομία
και η ανισότητα» {Αριστοτέλης,
384-322 π.Χ.}.
e-mail:[email protected]
www.xalivelakis.gr
ΕΩΣ 9,2 Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΕΩΣ 12% ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Γύρω στο 10% κυμαίνεται η
μεσοσταθμική αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Όπως, προκύπτει,
από την πρώτη δόση, που θα
ισχύσει αναδρομικά από την
πρώτη Ιανουαρίου, ο μέσος καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με 4-5
Ευρώ. Το συνολικό ποσοστό των
αυξήσεων διαμορφώνεται από
8,6 έως 9,2%, ενώ για τις εμπορικές, βιομηχανικές και αγροτικές
χρήσεις οι αυξήσεις κυμαίνονται
από 10 έως 12% και θα φθάσουν
σε κάποιες περιπτώσεις έως 23%.
φασική παροχή και τετραμηνιαία
κατανάλωση 2000 κιλοβατώρες
ο λογαριασμός από 313,39 ευρώ
διαμορφώνεται στα 340,43 ευρώ
(αύξηση 27,04 ευρώ ή 8,62%).
• Για εμπορικό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία
κατανάλωση 1000 κιλοβατώρες η
αύξηση είναι 19,89 ευρώ ή 10,95%
(από 181,54 σε 201,43 ευρώ).
σαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά
τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα
και με τετραμηνιαία κατανάλωση
ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh. Στο
εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη
το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας.
• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με
αναπηρία 67% και άνω ή άτομα
• Για εμπορικό πελάτη με τριφασική παροχή και τετραμηνιαία
κατανάλωση 4000 κιλοβατώρες ο
λογαριασμός φθάνει στα 725,45
ευρώ από 659,7 (αύξηση 65,74
ευρώ ή 9,96%).
• Για αγροτικό πελάτη με μηνιαία κατανάλωση 1400 κιλοβατώρες η αύξηση είναι 14,98 ευρώ
ή 12,7% (από 117,67 σε 132,65
ευρώ).
• Και για βιομηχανικό πελάτη
με τριφασική παροχή και μηνιαία
κατανάλωση 5000 κιλοβατώρες η
αύξηση είναι 82,83 ευρώ ή 10,2%
(από 806,51 σε 889,35 ευρώ).
που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67%
και άνω, με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο από το ποσό
των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας
200 kWh- 1.700 kWh.
• Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η
ζωή εξαρτάται από τη χρήση
ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν
προσ τατευόμενα μέλη, των
οποίων η ζωή εξαρτάται από τη
χρήση ενεργοβόρων ιατρικών
συσκευών και με οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο από το
ποσό των 30.000 ευρώ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως
και 2.000 kWh. Σε περίπτωση
υπέρβασης του προηγούμενου
ορίου, χωρίς να απεντάσσονται
από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν
των 2.000 kWh δεν θα επιδοτείται
μέσω ΚΟΤ.
Αντιδράσεις στην αγορά
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης δηλώνει: «Ο λογαριασμός της
ΔΕΗ έχει αναδειχθεί σε φόβο και
τρόμο των επιχειρήσεων. Η αύξηση είναι τουλάχιστον προκλητική
και προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στις πλάτες των συναδέλφων
μας». Για τις επιπτώσεις που θα
φέρουν στις τιμές των προϊόντων
κάνοντάς τα παράλληλα λιγότερο
ανταγωνιστικά στις αγορές του
εξωτερικού, μιλούν βιομήχανοι
και βιοτέχνες. «Κατά περίπου
35% έχει αυξηθεί τον τελευταίο
χρόνο το ενεργειακό κόστος των
επιχειρήσεων της βιομηχανίας
στην Ελλάδα καθιστώντας τες
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι
αντίστοιχων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» επισημαίνει ο πρόεδρος
του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος. «Κάθε αύξηση στο ρεύμα
μετακυλίεται στον καταναλωτή.
Δεν υπάρχει αγρότης που να πληρώνει λιγότερα από 2.000-3.000
ευρώ για ρεύμα την περίοδο του
ποτίσματος (Μάϊος - Οκτώβριος).
Επιπλέον από τον Αύγουστο
και ύστερα, μπήκε και στα αγροτικά τιμολόγια η χρέωση των
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, που
δεν υπήρχε πιο πριν» προσθέτει
ο Λεωνίδας Πολυμενάκος, γενικός
γραμματέας της Πανελλήνιας
Ένωσης Νέων Αγροτών.
Αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ
Οι ανατιμήσεις στα τιμολόγια
του ηλεκτρικού συνοδεύονται
από διεύρυνση του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου, το οποίο
διαμορφώνεται σε επίπεδα 42%
χαμηλότερα από το νέο οικιακό
τιμολόγιο της ΔΕΗ και θα αφορά
το σύνολο της κατανάλωσης
των δικαιούχων, καθώς και από
την υιοθέτηση του νέου Κώδικα
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εισηγήθηκε η ΡΑΕ, με
στόχο την κατοχύρωση των
συμφερόντων των καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που
ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΚΑ:
• Για οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία
κατανάλωση 1200 κιλοβατώρες
η συνολική χρέωση για ενέργεια,
πάγιο και δικαιώματα εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα (χωρίς
φόρους, χρεώσεις τρίτων, κλπ.),
από 177,76 ευρώ πέρυσι διαμορφώνεται τώρα στα 194,04
(αύξηση 16,28 ευρώ ή 9,15%). Ο
ίδιος καταναλωτής με Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο έχει έκπτωση
από 37 έως 45 ευρώ, ανάλογα με
την κατηγορία.
• Για οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία
κατανάλωση 1600 κιλοβατώρες
ο λογαριασμός από 235,69 ευρώ
ανεβαίνει στα 257,35 ευρώ (αύξηση 21,66 ευρώ ή 9,19%). Με το
ΚΟΤ η έκπτωση φθάνει επίσης
στα 37-45 ευρώ.
• Για οικιακό πελάτη με μονο-
Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο (ΚΟΤ)
Σε ό,τι αφορά το Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο οι αποφάσεις
του ΥΠΕΚΑ προβλέπουν ότι θα
εφαρμόζεται στο σύνολο της
τετραμηνιαίας κατανάλωσης,
εφόσον:
• Η κατανάλωση αφορά σε
κάλυψη αναγκών της κύριας
κατοικίας του δικαιούχου.
• Η παροχή ρεύματος είναι στο
όνομα του/της δικαιούχου ή του/
της συζύγου.
• Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά
τετράμηνο.
• Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν
υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης
που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή
1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι
καταναλώσεις του νυχτερινού
τιμολογίου.
Δικαιούχοι του ΚΟΤ
Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχου
του ΚΟΤ είναι:
• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα:
Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό
εισόδημα μικρότερο από το ποσό
των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά
τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα
και με τετραμηνιαία κατανάλωση
ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh.
• Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα
και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των
23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας 200 kWh1.700 kWh.
• Άνεργοι: Άτομα που είναι
άνεργοι για συνεχές χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των έξι
μηνών, με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο από το ποσό
των 12.000 ευρώ, το οποίο προ-
Απαραίτητα στοιχεία
για την υποβολή αίτησης
του δικαιούχου ΚΟΤ
Η διαδικασία παραμένει απλή
και γρήγορη. Για τους πελάτες
που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:
1. Τα στοιχεία της παροχής τους
(Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής
και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού).
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής
τους ταυτότητας και το ΑΦΜ
τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι).
• Στην περίπτωση των ατόμων
που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο
χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση
χρήσης ενεργοβόρας συσκευής
απαραίτητης για τη ζωή του
ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση
που κάποιος είναι ανασφάλιστος
χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση
από κρατικό νοσοκομείο.
Τρόποι Υποβολής της Αίτησης
Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται:
• ηλεκτρονικά στο www.dikaiologitika.gr και www.dei.gr
• Τηλεφωνικά στο 210-9298000
με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ):
i. Δευτέρα έως Παρασκευή: 7
π.μ. - 10 μ.μ.
ii. Σάββατο: 7 π.μ. - 3 μ.μ.
Σελίδα 16
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Δυο χρόνια λειτουργίας
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Περιστερίου
(συνέχεια από τη σελίδα 13)
.
Κέντρου, που σε τακτά χρονικά
διαστήματα καλεί ανθρώπους
των Γραμμάτων, των Τεχνών,
των Θετικών και Θεωρητικών
Επιστημών και εκθέτουν τις
απόψεις τους, ανακοινώνουν
τα αποτελέσματα των ερευνών τους και συνομιλούν με
τους δημότες του Περιστερίου.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του
Δήμου Περιστερίου, του Δημάρχου αυτής της πόλης και
των συνεργατών του. Ίσως
πρέπει να αναφερθεί ότι το
πέτρινο σχολείο, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου
παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων
σ τον Δήμο, ο οποίος και
το αξιοποίησε με αυτές τις
δράσεις.
Η πνευματική δραστηριοποίηση με διαλέξεις, ομιλίες,
ημερίδες, συνέδρια ή και
σειρές επιμορφωτικών σεμιναρίων υπάγονται σε φορέα
που εντάσσεται στα πλαίσια
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
και ονομάζεται Δημοτικό
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο.
Ασφαλώς, έχει όλα τα χαρακτηριστικά, που διακρίνουν
παρόμοια ιδρύματα παιδείας
και πολιτισμού και στηρίζεται
στην ελεύθερη επιλογή και
παρακολούθηση μαθημάτων
με μοναδικά κριτήρια τα
πνευματικά και πολιτιστικά
ενδιαφέροντα. Το Δημοτικό
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο είναι ευέλικτο και μπορεί να
διευρύνεται με γνωσ τικά
αντικείμενα σε κάθε τομέα
του επιστητού. Ευελπιστούμε
ότι οι δράσεις αυτές θα ικανοποιήσουν τις πνευματικές
ανάγκες, τις αναζητήσεις και
τα ενδιαφέροντα των Περιστεριωτών και όχι μόνο. Θα
είναι μορφωτική προσφορά
στον λαό μας, ώστε μέσα από
τον συνδυασμό ελεύθερης
επι λογής, πρόσβασης και
παροχής ποιοτικού επιπέδου
πνευματικών συναντήσεων,
να συμβάλουμε καθοριστικά
στη δημιουργία πραγματικής
πολιτιστικής, πνευματικής
και ποιοτικής ζωής στο Περιστέρι.
● Ποιες υπηρεσίες παρέχει
η Βιβλιοθήκη;
Η βιβλιοθήκη συναντώντας
τις ανάγκες της κοινωνίας
παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες μερικές από τις οποίες
είναι προτιμότερο να προσφέρονται μέσα στον ίδιο το
χώρο της, επί τόπου, ωστόσο
σε άλλες περιπτώσεις είναι
χρήσιμο και θεμιτό να παρέχονται υπηρεσίες και έξω από
τα όρια και τους τοίχους του
κτηρίου της.
Η βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες βασιζόμενες στην κοινότητα που έχει να εξυπηρετήσει. Ορισμένες αρχές
βέλτιστης πρακτικής υποδεικνύουν ότι κατά το σχεδιασμό
των υπηρεσιών πρέπει να
τεθούν οι προτεραιότητες
και να χαραχτεί η στρατηγική
μιας μακρόχρονης πολιτικής
που αφορούν τις υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες καθώς και άλλες
δραστηριότητες αποτελούν
τον πυρήνα των λειτουργιών
της βιβλιοθήκης.
• Υπηρεσία δανεισμού και
δια-δανεισμού.
• Υπηρεσία εξυπηρέτησης,
πληροφόρησης και κατεύθυνσης χρηστών.
• Υπηρεσία υποστήριξης και
διευκόλυνσης της έρευνας
και συγκέντρωσης υλικού
πάνω σε ένα συγκεκριμένο
θέμα.
• Υπηρεσία υποστήριξης της
ανάγνωσης, της εκπαίδευσης και της προώθησης της
ψυχαγωγίας.
• Υπηρεσία προώθησης της
αναγνωσιμότητας και της
δια βίου εκπαίδευσης.
• Υπηρεσία πρόσβασης σε πολύγλωσσες και πολύμορφες
πηγές.
• Υπηρεσία ξενάγησης στο
χώρο της βιβλιοθήκης.
• Υπηρεσία διάθεσης του
χώρου.
• Υπηρεσία διάθεσης μηχανημάτων εντός της βιβλιοθήκης.
• Υπηρεσία πρόσβασης για
άτομα με σωματικές, μαθησιακές δυσκολίες.
• Υπηρεσία χρήσης Διαδικτύου εντός της βιβλιοθήκης.
• Πληροφοριακός γραμματισμός.
• Δικτυακή παρουσίαση των
βιβλιοθηκών.
Μια ιδιαίτερη υπηρεσία και
προσφορά προς τους συμπολίτες μας είναι η δημιουργία
και λειτουργία παραρτήματος
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με
την ονομασία «Βιβλιοθήκη
του Επισκέπτη» εντός του
Άλσους της Πόλης μας, για
χρήση των επισκεπτών στους
χώρους αναψυχής, σε στιγμές
προσωπικής αναζήτησης, στοχασμού και χαλάρωσης.
Μπορούν οι επισκέπτες του
Άλσους να δανείζονται το βιβλίο της επιλογής τους, να κάθονται σε όποιο χώρο θέλουν
και να διαβάζουν. Μπορούν
και να το δανείζονται και για
το σπίτι τους αν το επιθυμούν.
● Ποιοι είναι οι επόμενοι
στόχοι σας;
Θα επιδιώκουμε παράλληλα
με την στήριξη της Δημοτικής
αρχής και την στήριξη των
φί λων, των εθελοντών και
όποιων συμπολιτών το επιθυμούν και μέσα από την κατάθεση -ανταλλαγή απόψεων
και υποδείξεων θα βελτιώνουμε την λειτουργία της Βιβλιοθήκης και θα εμπλουτίζουμε
τα προγράμματά της.
Η αγάπη και θέληση υπάρχει
από όλους μας.
Να έχουμε υγεία και με την
στήριξη όλων που αγαπούν
την Δημ. Βιβλιοθήκη και εν
γένει την πόλη μας θα προχωρήσουμε και σε άλλες καινοτόμες δράσεις.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Οι Γιορτές στην κρίση, οι μοιρολογίστρες και εμείς
Α
υτές τις γιορτινές μέρες ο καθένας μας
θέλει να ξαποστάσει, να ζεσταθεί, να
χαρεί με τους κοντινούς του και αγαπημένους ανθρώπους του, να βρει την δύναμη να
κρατήσει ζωντανή την ελπίδα της ζωής για να
συνεχίσει το ταξίδι του.
Για πόσους -ες αυτό το ανθρώπινο και αυτονόητο είναι δυνατό;
Πρώτο ζητούμενο είναι, να κρατήσεις ζωντανή την ελπίδα’ να μην εκδόσεις στον Φόβο’
καλλιεργούμενος, συγκεκαλυμμένος, έμμετρος
από την κατάρρευση που βλέπεις δίπλα σου,
χαρούμενος, χαζοχαρούμενος, με γραβάτα χωρίς
γραβάτα με κουκούλες με κράνη’ η κυβέρνηση
με βασικό όπλο της τον φόβο απειλεί τους πάπες με ψεύδη και συκοφαντίες για να κρατηθεί
στη θέση της, και στην πολιτική. Πώς όμως να
τα καταφέρεις όταν ακούς για 35% ανεργία το
‘13, για τους μισούς Έλληνες κάτω από το όριο
φτώχειας; Ακόμη κι αν έχεις πάειν στις λαμπερές
φιέστες του κ. Δήμαρχου που θέλει να μας πει ότι
κάτι άλλο συμβαίνει απ’ αυτό που βλέπουμε και
βιώνουμε, ή τέλος πάντων να μας διασκεδάσει,
στην πρώτη στροφή του δρόμου σου έρχεται
η πραγματικότητα κατακούτελα: οι απλήρωτοι
λογαριασμοί, τα χαράτσια, τα παιδιά που δεν
βρίσκουν δουλειά, το κρύο σπίτι, το άδειο τραπέζι, και στην τηλεόραση τον κ. πρωθυπουργό,
όπως πάντα με άνεση ψευδόμενο, για την κατάσταση που θα αλλάξει γρήγορα και πρέπει να
αισιοδοξούμε. Θα λένε αυτός και οι υπουργοί,
γραμματείς κ.λπ. πόσο συμπάσχουν γι’ αυτό
που συμβαίνει, θα ρίξουν και κανένα δάκρυ, δεν
θα παραμείνουν όμως να ρίξουν νέους φόρους,
νέους περιορισμούς στην ήδη ισοπεδωμένη
κοινωνία και νέες απειλές.
Σήμερα ο κόσμος και στην πόλη μας γυρίζει
την πλάτη και στις απειλές και στις ερμηνείες
του τύπου: η κρίση παρουσιάστηκε όπως ένα
φυσικό φαινόμενο, κάτι σαν τυφώνας και θα
φύγει με την αλλαγή του καιρού. Κοιτάει κατ’
αρχήν να επιβιώσει, πώς θα προστατεύσει την
ζωή του πώς θα την οργανώσει και θα την βάλει
σε νέες βάσεις με νέες σχέσεις, με αναζήτηση
μέσα από τα ερείπια, ενός πιο ανθρώπινου
τρόπου ζωής.
Συναντάει τον γείτονά του, τον συναγωνιστή
του, σε μια από κοινού προσπάθεια, συναντάει
τους φορείς, στους συλλόγους, τις κοινωνικές
οργανώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται με νέες μορφές αλληλεγγύης.
Κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, διάθεση
προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, προστασία και
βοήθεια των αδύναμων, των πολυμελών και
χωρίς πόρους οικογενειών, κοινά τραπέζια,
ανταλλακτικά παζάρια.
Εκεί όλοι βλέπουν την κοινή τους μοίρα, νικούν
έτσι τους φόβους τους και μάχονται να αλλάξουν
τα πράγματα. Εκεί βλέπουν ότι ο δρόμος των
ατομικών λύσεων που χρόνια μας εκπαιδεύουν
να τον μάθουμε με χίλιους δυό τρόπους είναι αδιέξοδος, και βοηθάει μόνο τα αρπαχτικά και τους
ανίκανους να μας κυβερνούν, με τις εμμονές του
στην λατρεία των αγορών και του εαυτού τους.
Εκεί ανασαίνει η ελπίδα και ίσως οι απαρχές μιας
νέας κοινωνίας που στο κέντρο της βάζει τον
άνθρωπο και τις ανάγκες του. Με την συλλογική
δράση, την αντίσταση, την ισονομία, την δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Έτσι χτίστηκε και αυτή
η πόλη και κρατήθηκε όρθια και δημιουργική η
κοινωνία της, και με το σοκ της καταστροφής του
‘22 με τους πρόσφυγες και στην κατοχή του ‘40
και όχι με τους μαυραγορίτες που προσπάθησαν όπως και τώρα να κερδοσκοπήσουν από
τη δυστυχία και την φτώχεια. Οι ελπίδες που
δημιούργησε η μεταπολίτευση μετά την χούντα
δυστυχώς εξανεμίστηκαν και κατάφεραν αυτοί οι
ίδιοι ομοϊδεάτες τους να σύρουν την χώρα στην
ταπείνωση και το λαό της στη δυστυχία. Τώρα
όμως δεν θα μπορέσουν να το κάνουν ξανά. Οι
λαοί σ’ όλο τον κόσμο που υποφέρουν από την
λιτότητα και την φτώχεια αγωνίζονται και πολλές
φορές δημιουργούν νέες μορφές κοινωνικής
οργάνωσης και διακυβέρνησης, με δημοκρατία
και κοινωνική χειραφέτηση.
Στην πόλη μας σήμερα δραστηριοποιούνται
πολλοί φορείς’ η εκκλησία με θαυμάσιο έργο
αλληλεγγύης προς τον κόσμο, άλλες ΜΚΟ που
με τον τρόπο τους βοηθούν να επουλώνονται
κάποιες πληγές.
Η Διοίκηση του Δήμου δυστυχώς απουσιάζει
απ’ ότι ουσιαστικό συντελείται σ’ αυτή την πόλη
και εξαντλείται σε θορυβώδεις λαμπερές φιέστες,
με κατασπατάληση πόρων και ανθρώπων στο
κέντρο της πόλης, με φώτα, καρουσέλ και φιλανθρωπία.
Με λιγότερους πόρους αλλά με φαντασία,
έγνοια και αντίληψη του τι συμβαίνει και τι
ανάγκες έχουν οι γειτονιές και οι άνθρωποι, θα
ζωντάνευαν με αφορμή τις γιορτές οι συνοικίες,
οι σύλλογοι, τα σχολεία με ανθρωπιά και ελπίδα.
Αλλά είπαμε η κοινωνία να είναι διαλυμένη για να
μπορούν να κυβερνούν καλύτερα οι ανίκανοι, και
να παρουσιάζονται ξανά οι θύτες σαν σωτήρες.
Εδώ συναντάται η κενοδοξία πολλών από την
Διοίκηση του Δήμου με τα πιο σκοτεινά σχέδια
της σημερινής πολιτικής ηγεσίας’ Να γίνεται
η «δουλειά» δηλαδή: ένας-ένας με το κεφάλι
σκυμμένο να παίρνουμε τη φιλανθρωπία του.
Γι’ αυτό ίσως δεν βρίσκει χώρο 100 τ.μ. η
ηγεσία του Δήμου να δώσει στους εθελοντές
γιατρούς για κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο, γι’
αυτό δεν βοηθάει τα διαμερίσματα του Δήμου
και τους εκλεγμένους συμβούλους να αποκτήσουν το κοινοτικό τους νόημα και περιεχόμενο,
γι’ αυτό δεν βοηθά άλλες πρωτοβουλίες νεολαιίστικες που ζητούν χώρος και ενίσχυση από
τον Δήμο, αλλά τους στέλνει τα ΜΑΤ, όπως πριν
δυό χρόνια τέτοια εποχή στην Δημοτική Αγορά.
Γι’ αυτό δεν βρίσκονται χώροι να στεγασθούν
οι άστεγοι, ενώ υπάρχουν σχολεία κλειστά και
Δημοτικοί χώροι.
Γι’ αυτό π.χ. δεν μας ενημερώνει για τα τέσσερα κέντρα καύσης (κυρίως) απορριμμάτων
του Μπόμπολα που θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και την τσέπη μας, με νέα χαράτσια
από τον Δήμο. Γι’ αυτό στις κολόνες του Περιστερίου υπάρχουν μόνο τα πανό του Δήμου
με την ευρηματική λεζάντα: «πόλη φωτεινή,
λαμπερή και αισιόδοξη» δίπλα στις διαφημίσεις
για λουκάνικα, λάστιχα, πίτσες, πάστες’ και τα
μυαλά στα κάγκελα.
Οι Δημοτικοί μας άρχοντες, και η αισθητική
του δεν δέχονται κανένα άλλο μήνυμα στο
οικόπεδό του. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια νέα
Διοίκηση στον Δήμο μας που να συντονίζεται
με ότι νέο και ελπιδοφόρο αναδύεται και όχι με
τον παλαιοκομματικό συντηρητισμό που φτιασιδώνει και αυτό στην πόλη μας είναι ζητούμενο που πρέπει να αναζητηθεί, υπερβαίνοντας
διαχωρισμούς, δυσκολίες και μοιρολατρίες.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε το μονοπώλιο
της ευαισθησίας, ούτε ότι τα ξέρουμε όλα’
ξέρουμε ότι στην Διοίκηση του Δήμου είναι
πολλοί, και ικανοί και ευαίσθητοι στην κοινωνική τραγωδία που εξελίσσεται’ τις μεθόδους
κρίνουμε, τους υπεύθυνους κρίνουμε, την αναποτελεσματικότητα των όποιων προσπαθειών
τους κρίνουμε, καθώς και την χειραγώγηση του
Δήμου από τις κυβερνητικές επιλογές’ εξάλλου
όλοι κρινόμαστε. Την αναποτελεσματικότητά
τους να σταθούν δίπλα μας στο να κρατηθούμε
όρθιοι με αξιοπρέπει και συνοχή σ’ αυτή την
συγκυρία’ απλά συντάσσονται με την κυβέρνηση που επιδιώκει την ισοπέδωση’ ο λαός όμως
είναι από την άλλη μεριά.
Εμείς αισιοδοξούμε, και έχουμε λόγους γι’
αυτό ότι ο λαός πολύ σύντομα θα πάρει τις τύχες
του στα χέρια του, θα ανατρέψει αυτό το φαύλο
καθεστώς της καταστροφής και θα οικοδομήσει
μια νέα πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα
με τους καθημερινούς δημοκρατικούς αγώνες. Τα
αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών έδειξαν
ότι η πλειοψηφία των πολιτών της πόλης μας
επέλεξε ανατροπή, δημοκρατική αξιοπρέπεια. Ο
δε ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε από το 37%. Η συνέχεια
σύντομα θα είναι πολύ καλύτερη.
Καλή χρονιά.
Περιστέρι 7/1/13
Καλογηρόπουλος Διονύσης
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Σελίδα 17
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πανελλαδικό Συλλαλητήριο το Σάββατο 19 Γενάρη
Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική
Στις 2 μ.μ. το Σάββατο 19 Γενάρη
θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Ομόνοια
κατά του ρατσισμού και του
φασισμού.
«Στις 19 Γενάρη, από κάθε πόλη
και γειτονιά της χώρας, από
κάθε τόπο δουλειάς, μόρφωσης,
τέχνης, εργαζόμενοι και νέοι ξεχυνόμαστε και πλημμυρίζουμε την
Αθήνα. Την καταλαμβάνουμε με
μουσικές, φωνές και λόγο για να
διατρανώσουμε ότι οι νεοναζί είναι
ανεπιθύμητοι και η συγκυβέρνηση
με τις ρατσιστικές πολιτικές των
στρατοπέδων συγκέντρωσης,
της FRONTEX και της κατάργησης
της ιθαγένειας για τα παιδιά των
μεταναστών μας προκαλεί οργή
όσο και τα βάρβαρα μέτρα της
που στέλνουν στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες.
∆εν ανεχόμαστε να φορτώνονται οι ευθύνες των πλούσιων
και των κυβερνήσεων για την
κρίση που σπέρνει φτώχεια και
εξαθλίωση, οδηγεί σε αυτοκτονίες, στέλνει άστεγους σε ουρές
συσσιτίων στις πλάτες των μεταναστών μετατρέποντάς τους σε
αποδιοπομπαίους τράγους όπως
ο Χίτλερ φόρτωνε τα πάντα στους
εβραίους...»
«∆εν μπορούμε να δεχτούμε
την Αστυνομία του ∆ένδια που
χτυπάει τις απεργίες και τις διαδηλώσεις μας με τόνους χημικών
να απλώνει χέρι συνεργασίας στα
νεοναζιστικά τάγματα εφόδου της
Χρυσής Αυγής οργανώνοντας
ρατσιστικά πογκρόμ στις γειτονιές
με μαχαιρώματα μεταναστών,
καταστροφές καταστημάτων
και εισβολές σε σπίτια. Η Αστυνομία που φυλακίζει διαδηλωτές
όπως στη Θεσσαλονίκη έφτασε
να βασανίζει τους αντιφασίστες
της μοτοπορείας. Μας προκαλεί
φρίκη η χυδαία επίθεση κατά
καλλιτεχνών όπως στη περίπτωση
του ΧΥΤΗΡΙΟΥ και η λογοκρισία
του ∆ένδια με απολύσεις δημοσιογράφων και ποινικοποίηση των
αποκαλύψεων.
∆εν κλείνουμε τα μάτια στις
χιλιάδες νεκρών μεταναστών
και προσφύγων, γυναικών και
παιδιών από το κυνηγητό των
φρουρών της FRONTEX. Απαιτούμε να σταματήσει η ντροπή
των στρατοπέδων συγκέντρωσης
ναζιστικού τύπου και οι επιχειρήσεις σκούπα της ΕΛΑΣ. Νομιμοποίηση χρειάζονται οι μετανάστες
και άσυλο οι πρόσφυγες, όλοι
αυτοί οι κατατρεγμένοι από τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τις δικτατορίες και τα εξοντωτικά μέτρα
λιτότητας του ∆ΝΤ.
Ο Σαμαράς έτρεξε με ταχύτητα
φωτός να προωθήσει νέο νόμο
καρατόμησης του δικαιώματος
στην ιθαγένεια για τα παιδιά που
γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα μετά
την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας που επιδοκίμασε τις
ρατσιστικές προκαταλήψεις της
Ν∆ και της Χρυσής Αυγής...».
«Γι’ αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα ξεδιπλώθηκε ένας
Ψήφισμα Ε.Ε. της Π.Ε.Δ.Α.
Καλούμε τους πολίτες της Αττικής να συμμετάσχουν στο αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο που πραγματοποιείται το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στο πλαίσιο
της διεθνούς πρωτοβουλίας κατά του φασισμού.
Να εκφράσουν έτσι την αντίθεση τους στα φαινόμενα ρατσιστικής βίας και
φασιστικών επιθέσεων που κλιμακώνονται επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Ο φασισμός και ο ρατσισμός αποτελούν απειλή για τις
δημοκρατικές ελευθερίες και τις κοινωνικές κατακτήσεις και δεν έχουν θέση
στην ελληνική κοινωνία, μια κοινωνία που έχει νιώσει και την προσφυγιά
και τη μετανάστευση.
Να αποκρούσουν τη διχαστική προπαγάνδα και τις απαράδεκτες πρακτικές βίας και αυτοδικίας της Χρυσής Αυγής που μόνο δεινά μπορούν να
προκαλέσουν στη χώρα.
Υποστηρίζουμε τα ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στην Παιδεία, την Υγεία,
τις κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους χωρίς διάκριση έθνους, χρώματος, θρησκείας. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια για τα παιδιά των
μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα και επιθυμούν να την αποκτήσουν.
Ζητάμε την επαρκή χρηματοδότηση των δημοτικών υπηρεσιών με την
άμεση καταβολή των χρημάτων που οφείλει το κράτος, ώστε να στηρίξουμε
την κοινωνική συνοχή στις πόλεις μας και να οικοδομήσουμε τοπικές κοινωνίες αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού.
ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ
Έτος Ιδρύσεως 1964
Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές
παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται.
Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας
πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον.
Το εξειδικευμένο προσωπικό
αποτελεί εγγύηση για σας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ
αντιφασιστικός ξεσηκωμός χωρίς
προηγούμενο...».
«Ούτε στη Βουλή, ούτε πουθενά, έξω οι νεοναζί από κάθε
γειτονιά βροντοφώναξαν χιλιάδες
σε όλη την Ελλάδα.
Καλούμε τους εργαζόμενους
και τη νεολαία, τους ανθρώπους
των Γραμμάτων και των Τεχνών,
τις κοινότητες μεταναστών, τα
συνδικάτα, τους φοιτητικούς
συλλόγους, τους μαθητές, τους
∆ήμους, όλες τις επιτροπές κατά
του ρατσισμού και του φασισμού,
τις συλλογικότητες αντίστασης,
τις λαϊκές συνελεύσεις να στηρί-
ΟΜΑ∆Α ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,
ASANTE, ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΎΛΛΟΓΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Στηρίζει ο Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος.
Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα στις 4 μ.μ.
με τους:
Υπόγεια Ρεύματα, Magic de
spell, Μίλτος Πασχαλίδης, Νίκος
Τουλιάτος, MC Yinka, Ρίτα Αντωνοπούλου, Χαϊνης Αποστολάκης,
Μοτίβο-4, Alex de Leon, Μάνος
Πυροβολάκης, Ματούλα Ζαμάνη,
Ο Χ. Βαφειάδης, η Α. Αθανασοπούλου, ο Β. Μυρσινιάς, ο Κ. Βελοπετρόπουλος
ξουν την πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα στις 19 Γενάρη.
Στη πόλη που έστειλε κορυφαίο
μήνυμα στην ναζιστική κατοχή
και στέλνει σήμερα παγκόσμιο
μήνυμα αντίστασης στα Μνημόνια και τις Τρόικες δεν χωράνε νεοναζί και ρατσιστές δολοφόνοι!»
αναφέρουν στο κάλεσμά τους οι:
KINΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΙΛΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΒΙΛΗ,
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ,
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, AΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΉ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ
ΑΦΓΑΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,
ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ
- ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
- ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
- ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.
ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ.
Burger Project, Elektro Balkana,
Ηλίας Μακρίδης και οι βιτρw, sound
esc, Radio Sol, Γιάννης Σιδηράς,
Social Waste, Seli Kanou.
Για το θέμα μιλήσαμε με τους Β.
Μυρσινιά και Κ. Βελοπετρόπουλο,
από την Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια
στο Ρατσισμό και στη Φασιστική
Απειλή καθώς και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου με τους Χ. Βαφειάδη και
την Α. Αθανασοπούλου.
Ο κ. Μυρσινιάς είπε: «Στις 19
Γενάρη είναι μια μέρα που πρέπει
να αναδείξουμε ότι οι γειτονιές της
Αθήνας και της κάθε πόλης, είναι
γειτονιές αλληλεγγύης που παλεύουν μαζί ντόπιοι και μετανάστες
εργάτες κόντρα στα μνημόνια,
κι όχι οι γειτονιές που το υπουργείο Δημόσιας Τάξης θέλει να τις
πατάξει και να στρώσει το δρόμο
στους νεοναζί.
Έχει δοθεί «μάχη» στις γειτονιές,
μετά την είσοδο της Χρυσής
Αυγής στο κοινοβούλιο, διότι δεν
μπορεί να περάσει η καταπάτηση
των δικαιωμάτων των πολιτών.
Τις επιθέσεις των νεοναζί, ακόμα
και στο Περιστέρι, που θέλουν να
περάσουν το μίσος δε θα τις επιτρέψουμε. Οι μάχες που δίνονται
κόντρα στα μνημόνια, θα περάσουν πάνω και από το φασισμό.
Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε μαζί
στις 19 Γενάρη μαθητές, φοιτητές,
εργαζόμενοι, συλλογικότητες, οργανώσεις, φορείς, καλλιτέχνες, για
να διαμαρτυρηθούμε όπως στα μεγάλα αντιπολεμικά συλλαλητήρια.
Πρέπει ο λαός να βάλει τέρμα στα
ρατσιστικά μέτρα της κυβέρνησης
και στο φασισμό. Γι’ αυτό και το
κάλεσμα είναι ανοιχτό για όλους».
Τόνισε πως υπάρχουν ψηφίσματα στήριξης και συμμετοχής
από Δήμους, από σωματεία,
συνδικαλιστικές ενώσεις, την
ΠΕΔΑ κλπ.
«Μπορεί ο καθένας να βαδίζει
με τις διαφορές του αλλά είμαστε
όλοι μαζί απέναντι στο ρατσισμό
και στο φασισμό».
Η κ. Αθανασοπούλου είπε: «Η
Χρυσή Αυγή είναι μέρος του συστήματος και σκοπό έχει να αποπροσανατολίσει το λαό από την
κύρια πάλη που δίνεται σήμερα
ενάντια στα μνημόνια και στην κυβερνητική πολιτική. Υπακούοντας
το ΔΝΤ και την Ε. Ένωση εφαρμόζουν την πιο σκληρή πολιτική απέναντι σε ένα λαό που πεινά, που
κρυώνει, που εξαθλιώνεται, που
γεμίζει τις ουρές στα συσσίτια...
Η Χρυσή Αυγή σ’ αυτό τον
«πόλεμο» που γίνεται παίζει ρόλο
αποπροσανατολισμού ότι για
την καπιταλιστική κρίση που έχει
αυτές τις επιπτώσεις στους λαούς
δε φταίει το ίδιο το σύστημα, αλλά
κάποιοι «παγαπόντηδες», κάποια
«λαμόγια» που η Χρυσή Αυγή θα
τα «καθαρίσει».
Αυτό που κάνουν όμως τα
«παλικάρια της φακής» είναι να
τα βάζουν με τους πιο φτωχούς και
τους άστεγους, τους ανήμπορους
μετανάστες και έτσι βάζουν τον έναν
να «μάχεται» με τον άλλον, δηλαδή
ενισχύουν τον εμφύλιο ανάμεσα
στους φτωχούς, τους εργαζόμενους με τους ανέργους, τους ιδιωτικούς με τους δημοσίους κλπ. κι έτσι
διαιρούν το κίνημα. Χρησιμοποιούν
την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» και εξυπηρετούν το σύστημα.
Είναι το «αιχμηρό δόρυ» του καπιταλισμού που σήμερα στρέφεται
ενάντια στους πιο φτωχούς, στους
μετανάστες, αύριο ενάντια στους
αριστερούς. Είναι οι νοσταλγοί
του Χίτλερ και της χούντας. Γι’ αυτό
είμαστε ενάντιοι και πιστεύουμε ότι
όλος ο κόσμος στην πάλη του
ενάντια στον καπιταλισμό πρέπει να
συνδυάσει και την πάλη του ενάντια
στο ρατσισμό και φασισμό».
Ο κ. Βελοπετρόπουλος τόνισε
τα μεγάλα αντιρατσιστικά και
αντιφασιστικά συλλαλητήρια που,
όπως είπε, ανάγκασαν το Δένδια
και τους νεοναζί να στριμωχτούν.
«Συνεχίζουμε τον αγώνα για να
περάσουμε το μήνυμα ένωσης
του λαού ενάντια στο ρατσισμό
και στο φασισμό».
Η κ. Αθανασοπούλου καταλήγοντας είπε ότι μετά τις δηλώσεις του υπουργού Μανιτάκη
ότι «δημόσιο θα μείνει ό,τι δεν
αρέσει στους ιδιώτες», φαίνεται
το μέγεθος της επίθεσης που
δέχονται οι εργαζόμενοι ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα. «Είναι μια
μεγάλη επίθεση όχι μόνο προς
τα δημοκρατικά αλλά και προς τα
εργατικά δικαιώματα».
Καταλήγοντας είπε για τις επεμβάσεις της ΕΛΑΣ στις καταλήψεις:
«Αφού έγινε παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, και στην
ΑΣΟΕΕ, τώρα ανακάλυψαν τη Βίλα
Αμαλίας και τις άλλες καταλήψεις.
Λες και αυτό που απασχολεί τον
κόσμο είναι οι καταλήψεις κι όχι
τα σοβαρά προβλήματα που έχει.
Οι αντιδραστικές μαύρες δυνάμεις του ναζισμού και της δεξιάς
δεν έχουν κάνει καμιά πρόταση
χρόνια τώρα για τους χώρους
αυτούς, παρά τα χρήματα που
έχουν πάρει από διάφορα προγράμματα, το ΕΣΠΑ κ.ά.».
ΤΗΛ. 210-5720213
ΚΙΝ. 6942504013
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. : 210 5743045 • 210 5750968 • 6944 307660
FAX: 210 5778600
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
e-mail: [email protected], site:http//www.gr.athina2004
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος
ΑΓΓΕΛΙΑ
Κυρία με μακροχρόνια
εμπειρία σε φροντίδα
ηλικιωμένων, ζητά εργασία
για φροντίδα ηλικιωμένου
ατόμου και
σιδέρωμα ρούχων.
Τηλ. επικοινωνίας: 2105770379-6984488979
κ. Αγγελική
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc
Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος
Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ
Δέχεται με ραντεβού
Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ.
Ιατρείο
Κνωσσού 4 (1ος όρ.)
Περιστέρι Αθήνα
τ.: 210 57.47.951, f: 210 557.47.968,
κ.: 6972.661.836 e: [email protected]
Σελίδα 18
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Πράγματι, η κοινωνία αλλάζει...
Η
διαφορά είναι πράγματι αισθητή και κυρίως στην ενδοοικογενειακή ισορροπία που πρέπει να
τηρείται για την αποφυγή εμφυλίου
σπαραγμού.
Εξηγούμαι: παντού γύρω μας
παρατηρούμε τους νεότερους να
προσφεύγουν στις αγκάλες των γηραιότερων. Στην παλαιά οικογενειακή
θαλπωρή. Είτε με την αφορμή την
απώλεια εργασίας, είτε τη δραστική
συρρίκνωση του εισοδήματος, πολλοί
νεότεροι με τις ηλικίες να καλύπτουν
ένα φάσμα από 25 έως 45 ετών να
επιστρέφουν στους γονείς.
Μία, τρόπον τινά εσωτερική μετανάστευση, η οποία είναι εύλογο
να παρατηρείται σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Αλήθεια, είναι
παράλληλα με την οικονομική κρίση
καταγράφεται κρίση αξιών. Μια απόπειρα επιστροφής στο παρελθόν,
χωρίς αυτό να σημαίνει στις αξίες
του παρελθόντος. Άλλωστε, όταν
ένας νέος έχει μεγαλώσει με τελείως
διαφορετικούς ηθικούς κώδικες, είναι
αναπόφευκτο αυτή η αναγκαστική
αλλαγή να μη συντελείται με απόρριψη του αξιακού, του κώδικα, και
ασπασμού ενός τρόπου ζωής και
συμπεριφοράς του παρελθόντος
αλλά μάλλον η προσαρμογή του
σύγχρονου με το παλαιότερο. Το εγχείρημα βεβαίως δεν είναι εύκολο και
ουδείς μπορεί, παρά να υποθέτει ότι
θα χρειαστούν αρκετά χρόνια ώστε
να δούμε και να καταγραφεί αυτός ο
μετανεοτερικός αξιακός κώδικας που
αρχίζει να διαμορφώνεται.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κοινωνία, αρχίζει σταδιακά, να κάνει μια
στροφή στο συντηρητισμό. Όχι τόσο
στον πραγματικό συντηρητισμό, με
την έννοια δηλαδή της συντήρησης
των κεκτημένων αλλά σε ένα υποκριτικό καθωσπρεπισμό, ο οποίος,
υφίσταντο εδώ και αρκετά χρόνια.
Ωστόσο αυτός οφειλόταν περισσότε-
ρο στην επίδειξη και τη μεγαλομανία
του έλληνα. Τώρα απλώς στην ανάγκη ακριβώς να δείξουμε στο διπλανό
μας ότι παραμένουμε ακλόνητοι,
παρά το γεγονός ότι όλοι εσωτερικά
βράζουμε από οργή και απογοήτευση
και εδώ ακριβώς φαίνεται η ροπή του
ατόμου και αθροιστικά της κοινωνίας
προς την κατάθλιψη.
Η αντίδραση υπάρχει και αυτό
αποτελεί δείγμα υγείας. Είναι όμως
αντίδραση σε κάτι το γενικό, ότι για
παράδειγμα υπάρχει κόσμος που
πεινάει και όχι στο ειδικό. Ο «γείτονάς
μας» δεν έχει φαγητό. Τουλάχιστον
έχει επανέλθει μια κάποια ευαισθησία
για τον άλλο. Ένα πρώτο βήμα, το
έχουμε κάνει. Έχουμε πολλά όμως
να διανύσουμε ως άνθρωποι για να
γίνουμε πραγματικά καλύτεροι.
Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ
Περιστερίου
Και τέως δημ. Σύμβουλος
Δημήτρης Μαλισιάνος
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην
τάξη (Α1-Α2-1) για οικοδομικά έργα.
δ) Προσκόμιση εγγυητικής συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού
της μελέτης ήτοι 1.200,00 Ευρώ.
ε) Δεν απαιτούνται μηχανόσημα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι μήνες.
Το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις δημοσίων
επενδύσεων ή ΕΤΕΠ.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε.
Σύμφωνα με τις με αρ. 65/2011
και 28/2012 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν
απαιτείται ανάρτηση της παρούσας
διακήρυξης στο διαδίκτυο.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΣΚ Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΗΣ Κ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ
Περιστερίου (Πελοπίδα 177, τηλ. επικοιν. 210-57.19.229) στις 04/02/2013,
ημέρα Δευτέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 10:30 π.μ.
Γ) Για το 32ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου (Γρανικού 49, τηλ. επικοιν.
210-57.23.777) στις 04/02/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα αποσφράγισης
των προσφορών 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες
και για να λάβουν το τεύχος της
διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. των
αντίστοιχων γραφείων των σχολείων
, ή στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής στο τηλ 210-57.01.086
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 16/01/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου «Επείγουσες
εργασίες άρσης επικινδυνότητας των
αυλείων χώρων του 5ου Γυμνασίου
Περιστερίου & 1ου Λυκείου Περιστερίου» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
«72.716,44 Ευρώ».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Κατασκευών
Έργων της ΟΣΚ Α.Ε. (Φαβιέρου 30,
3ος όροφος) κατά τις ώρες 09.00
μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι
την ημέρα του Διαγωνισμού.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2105272322, FAX επικοινωνίας 2105272442 αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κα ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΑΛΙΚΗ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
23/01/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ
Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου,
αριθ. 30.
Το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή
τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08).
Στον πρόχειρο διαγωνισμό γίνονται
δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,
ήτοι τάξεις (Α1-Α2-1) στην κατηγορία
οικοδομικών έργων
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις
της παραγράφου α, στην περίπτωση
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ –
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΑΦΜ: 997839260 –
ΔΟY Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 210 5701086 –
FAX: 210 5701087
Εmail : [email protected]
Αρ. πρωτ. 343
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
(για εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων)
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Περιστερίου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται Δημόσιος Πλειοδοτικός
Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση σχολικών
κυλικείων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 2ου
ορόφου του Νέου Δημαρχείου ( Παναγή Τσαλδάρη και Καραθεοδωρή ).
A) Για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου (Νεοκλέους 12-14, τηλ. επικοιν. 210-57.11.579) στις 04/02/2013,
ημέρα Δευτέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 10:00 π.μ.
Β) Για το 18ο Δημοτικό Σχολείο
ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΗ3-ΟΕΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 437/07/01/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαϊδαρίου, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
με προϋπολογισμό 1.287.197,00
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με
προϋπολογισμό: 781.503,72 ΕΥΡΩ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό: 227.877,56 ΕΥΡΩ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της
υπηρεσίας: Στρατάρχου Καραϊσκάκη
138 και Επαύλεως 2 - Χαϊδάρι, μέχρι
τις 31/1/2013.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
2132047200, ΦΑΞ επικοινωνίας: 210-
5811902, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
Χαϊδαρίου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 5/2/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών
του τιμολογίου του άρθρου 6 του Ν.
3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η, 4η τάξη
του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εντός Νομού ή δεύτερου
επιλεγμένου Νομού και στην Α2, 1η
και 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) Αλλοδαποί από κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορών (ΠΟΕ) εγγεγραμμένοι στους
επίσημους καταλόγους σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. Σε κράτη που δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών συμμετέχουν εφ’ όσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Συμμετοχή Κοινοπραξίας Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων (Αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) που είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’ όσον ανήκουν στην
1η, 2η, 3η, 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, εντός Νομού
ή δεύτερου επιλεγμένου Νομού και
στην Α2, 1η, 2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋποθέσεις του
Ν. 1418/84, άρθρο 16 παρ. 41 και του
Ν. 3669/2008, άρθρο 16 παράγραφος
3 και 7.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 20.187,63 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες και 30
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής
2007-2013/Π.Δ.Ε. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής
στον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.
4072/2012, άρθρο 242, (τροποποίηση
διατάξεων ΕΣΠΑ - Ν. 3614/2007).
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Κατά τα λοιπά ως σχετική λεπτομερή Διακήρυξη του έργου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
• ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3: Η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το μνημόνιο ξεκίνησε η ζωή καταστρέφεται.
Αυτόματη διαθεσιμότητα-κομμένα δώρα-συντάξεις και…25 επιπλέον χρόνια στη δουλειά!
Ξεκίνησε η εφαρμογή του μνημονίου. Όλοι οι
υπάλληλοι Δ.Ε. σε διαθεσιμότητα.
Με 18 εγκυκλίους κόβονται δώρα και συντάξεις.
Όλοι σχεδόν… στα 67 και αυξήσεις σοκ για
ορισμένες κατηγορίες- 1/11/2013 η χώρα γυρίζει
δεκαετίες πίσω….
Η τρικομματική κυβέρνηση πιστή στις επιταγές της
Τρόικας, με την ψήφιση των σκληρών και απάνθρωπων
μέτρων έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην ελληνική
κοινωνία δημιουργώντας στρατιές ανέργων, απελπισμένων, νέων χωρίς όραμα κι ελπίδα. Με τον σκληρό
αυτό πακέτο μέτρων και τον προϋπολογισμό κατεδαφίζει
κυριολεκτικά το δημόσιο σύστημα υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας, υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση και
οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους,
μικρούς επιχειρηματίες κι ελεύθερους επαγγελματίες.
Μόνο ως ‘’δολοφονικό’’ σχέδιο κατεδάφισης της
ελληνικής κοινωνίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να χαρακτηρισθεί ο
προϋπολογισμός του 2013 και το επικαιροποιημένο
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Τα συνολικά μέτρα ύψους
18,9 δις. ευρώ (!) δεν έχουν προηγούμενο όχι μόνο για
τη μεταπολεμική ιστορία της χώρας μας αλλά και για
τα μεταπολεμικά δεδομένα ολόκληρου του λεγόμενου
δυτικού κόσμου.
Οι εγκύκλιοι και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
πέφτουν βροχή. Μέσα σε μερικές μόνο ημέρες με την
εφαρμογή των μέτρων η χώρα θα πάει πίσω δεκαετίες
ολόκληρες με περικοπές άνευ προηγουμένου… Ίσως
τίποτα να μην είναι αρκετό σε μια Ευρώπη όταν μέρα
με τη μέρα το μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας ξηλώνεται,
οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται και το εργατικό
δικαίωματείνει να καταστεί πολυτέλεια για τους ανθρώπους. Γιατί το στοίχημα δεν είναι να σωθεί οικονομικά το ευρώ και την ίδια στιγμή να είναι ορατή η
καταστροφή ολόκληρης της Ευρώπης...
Περιστέρι 20-12-2012
• Στο εκτελεστικό απόσπασμα ωράρια,
μισθοί και επιδόματα.
Οι δέκα (10) μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας
που φέρνει το τρίτο μνημόνιο.
Ανατρέπεται το υφιστάμενο καθεστώς στις εργασιακές
σχέσεις που ξεκίνησε να ‘’χτίζεται’’ το 1920 με νόμο της
κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1. Καταργείται το επίδομα γάμου 10% επί του μισθού
για όλους όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
(586 ευρώ μεικτά).
2. ‘’Παγώνουν’’ οι τριετίες στο επίπεδο που είχαν κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι στις 14 Φεβρουαρίου 2012.
3. Όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά μετά τις 14
Φεβρουαρίου 2012 θα έχουν κατώτατο μισθό 586
ευρώ αν είναι άνω των 25 ετών και 510 ευρώ αν
είναι κάτω των 25 ετών.
4. Κανένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό δε θα δει καμία αύξηση μέχρι να πέσει η
ανεργία κάτω από 10%.
5. Το κράτος θα έχει τον τελικό λόγο και θα νομοθετεί
τον κατώτατο μισθό. Από 1/4/2013 τίθεται σε ισχύ
το νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού
και ημερομισθίου.
6. Κατάργηση της επεκτασιμότητας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από δω και στο
εξής οι συμφωνίες μεταξύ εργοδοτικών και εργατικών
οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο θα δεσμεύουν μόνο
τους εργοδότες-μέλη των οργανώσεων που υπέγραψαν τις συμβάσεις.
7. Εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου με κλαδικές κι
επιχειρησιακές συμβάσεις.
8. Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης 11 αντί 12 ωρών.
9. Εξαήμερη εργασία-με 40ωρο-και σε κλάδους που
σήμερα εξαιρούνται.
10. Κατάργηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να
υποβάλουν αίτημα προέγκρισης υπερωριών και
καταστάσεων απασχολούμενου προσωπικού σε
οικοδομές και τεχνικά έργα.
Η ΔΑΚΕ καθηγητών Περιστερίου δηλώνει ξεκάθαρα προς πάσα κατεύθυνση ότι θα αγωνιστεί,
εξαντλώντας κάθε δυνατότητα συνδικαλιστική, νομική, κοινοβουλευτική ή συνταγματική, προκειμένου
να αποσυρθούν άμεσα οι άδικες, απάνθρωπες κι
αντεργατικές διατάξεις και να αποδοθεί επιτέλους
δικαιοσύνη.
Περιστέρι 8-1-2013
• Καθιερώθηκε στα χρόνια του εμφυλίου.
Δώρο Χριστουγέννων:
Καταργείται στα χρόνια του… μνημονίου!
Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθιερώθηκαν
επισήμως στη χώρα μας κατά τον μεσοπόλεμο με εθιμικό
δίκαιο, αλλά νομιμοποιήθηκαν, ως μια μορφή πρόσθετης
παροχής, στη δύσκολη περίοδο του 1946.
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου (1946-1949) πολλές
επιχειρήσεις διέκοψαν έως κι ένα χρόνο την άτυπη χορήγηση των δώρων αυτών, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες
την ίδια περίοδο η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων
γινόταν σε δύο φάσεις, η πρώτη στα τέλη Δεκεμβρίου και
η δεύτερη μετά τα Φώτα, τον Ιανουάριο.
Η οριστική κατάργηση 13ου και 14ου μισθού επεκτείνεται
σήμερα παντού. Μια απόφαση σοβαρότατης κοινωνικής
αδικίας που πλήττει περισσότερο αυτούς που έχουν χαμηλές αποδοχές αλλά και με τεράστιο πολιτικό συμβολισμό.
Η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο καθώς
και των αντίστοιχων συντάξεων δημοσίου ανοίγει τον
δρόμο για την πλήρη κατάργησή τους τόσο στον ιδιωτικό
τομέα όσο και στις υπόλοιπες συντάξεις.
Το ρολόι έχει γυρίσει δεκαετίες πίσω κι όλες οι κατακτήσεις του 20ου αιώνα ισοπεδώνονται προκειμένου να
περισταλεί η δημόσια δαπάνη για μισθούς και συντάξεις
και να καταστεί φθηνότερη η εργατική δύναμη.
Ας μην ξεχνούν οι ιθύνοντες τη ρήση του Σπαρτιάτη Αγησιλάου ‘’ φευ τας Ελλάδος ή τοσούτους
υφ’ αυτάς απολώλεκεν, όσοις αρκεί τως βαρβάρως
νικάν άπαντα
Περιστέρι 12-1-2013
Πώς τα Πανεπιστήμια αγοράζουν τη φήμη τους
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσίευμα των «New
York Times» το οποίο ούτε λίγο
ούτε πολύ λέει ότι για να συμπεριληφθεί ένα πανεπιστήμιο στις ετήσιες λίστες με
τα καλύτερα πανεπιστήμια
παγκοσμίως πρέπει να πληρώσει νωρίτερα τις εταιρείες
αξιολόγησης.
Έτσι, λοιπόν, η εταιρεία αξιολόγησης «Quacquarelli Symonds»
(υπάρχουν και άλλες ανάλογες), που εδρεύει στο Λονδίνο,
ανακοίνωσε το 2010 την πρωτοβουλία της που δίνει στα
πανεπιστήμια την ...ευκαιρία να
αναδείξουν τη φήμη τους και
το επιστημονικό έργο τους,
συγκεντρώνοντας «αστέρια»
(από 1 έως 5) που τους αποδίδει
η συγκεκριμένη εταιρεία... Με
το αζημίωτο βέβαια, αφού τα
πανεπιστήμια θα πρέπει να
πληρώσουν συνδρομή για
να ενταχθούν στο σύστημα
αξιολόγησης.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Πανεπιστημίου Λάιμρικ της Ιρλανδί-
Σελίδα 19
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ας, το οποίο αν και τα τελευταία
χρόνια δεν ήταν ανάμεσα στα
400 κορυφαία πανεπιστήμια του
κόσμου, όταν πλήρωσε 9.850
δολάρια και μια ετήσια συνδρομή 6.850 δολαρίων, εξασφάλισε
πέντε αστέρια στους τομείς της
υποδομής, της διδασκαλίας και
της διεθνοποίησης. Η συνολική
του αξιολόγηση στη λίστα του
QS ήταν τέσσερα αστέρια.
Ένα άλλο ιρλανδικό πανεπιστήμιο, το University College
Cork, ενώ ήταν ως τώρα στην
190ή θέση στην αξιολόγηση
QS, εξασφάλισε κι αυτό πέντε
αστέρια... Αυτό έγινε όμως
μόνο όταν πλήρωσε. Μάλιστα
ένα στέλεχος του πανεπιστημίου δήλωσε στην εφημερίδα
«The Irish Examiner» ότι «αν τα
πέντε αστέρια οδηγήσουν στην
εγγραφή έστω και ενός καλού
ξένου φοιτητή, τα χρήματα που
δόθηκαν θα έχουν πιάσει τόπο».
Η συγκεκριμένη λίστα της QS
καθιερώθηκε το 2004 και θεωρείται πως σήμερα διαβάζεται
από εκατομμύρια υποψήφιους
φοιτητές, γονείς, ακαδημαϊκούς
και διοικητικό προσωπικό πριν
κάνουν τις επιλογές τους.
Ο Μπεν Σόουτερ, επικεφαλής της «QS Intelligence
Unit», αρνείται ότι υπάρχει
οτιδήποτε ύποπτο στο σύστημα QS. «Το ότι οι υπηρεσίες
αξιολόγησης κατατάσσουν τα
πανεπιστήμια δεν σημαίνει ότι
είναι προκατειλημμένες», τονίζει. «Αν το Χάρβαρντ έχει πέντε
αστέρια, ποιος δεν θα ήθελε να
στείλει το παιδί του σε μια σχολή
τριών αστέρων; Πολλοί είναι
ευχαριστημένοι με το να μένουν
σε ξενοδοχείο τριών αστέρων»...
Όταν η Παιδεία, όπως και
άλλοι τομείς της κοινωνικής
ζωής λειτουργούν με κριτήρια
της αγοράς, γίνεται κατανοητό
ότι τα πάντα αγοράζονται...
Ανάμεσά τους και η φήμη των
«καλύτερων» πανεπιστημίων...
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
Ξεκίνησαν στις 15 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις
Θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
Συμβουλές στους καταναλωτές για έξυπνες
και ασφαλείς αγορές ενόψει των εκπτώσεων
Με μεγάλες μειώσεις
τιμών άρχισαν οι χειμερινές
εκπτώσεις στις 15 Ιανουαρίου
που αναμένεται να διαμορφωθούν σε επίπεδα άνω των
50%.
Με αφορμή την έναρξη των
εκπτώσεων, το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών δίνει συμβουλές στους καταναλωτές
ώστε να πραγματοποιήσουν
έξυπνες και ασφαλείς αγορές,
δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη προσοχή στις παγίδες
που κρύβονται πίσω από τις
μειώσεις των τιμών.
Το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών συμβουλεύει:
- Πριν βγείτε για ψώνια να
σκεφτείτε καλά τις ανάγκες που
έχετε και μη δημιουργείτε τεχνικές ανάγκες, μην γίνετε θύματα
της υπερκατανάλωσης.
- Μην αγοράζετε με τη λογική
του φθηνού εάν δεν το χρειάζεσθε. Είναι περιττό και δεν έχετε
κανένα κέρδος.
- Μην επηρεάζεσθε από τη
διαφήμιση. Η ωραιοποιημένη
εικόνα των προϊόντων δεν
σημαίνει ότι ανταποκρίνεται και
στην πραγματικότητα.
- Πριν αγοράσετε, κάνετε μια
έρευνα αγοράς, συγκρίνετε
τιμές και επιλέξετε σωστά.
- Αν αγοράσετε ελαττωματικά προϊόντα, να τα επιστρέψετε αμέσως και να τα
αντικαταστήσετε με άλλα ή
να πάρετε πίσω τα λεφτά
σας. Οι καταστηματάρχες
είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τα προϊόντα τα οποία
παρουσιάζουν ελάττωμα και
αγοράστηκαν την περίοδο των
εκπτώσεων.
Ο έμπορος μπορεί να αρ-
νηθεί αλλαγή ελαττωματικών
ειδών, μόνο εάν το προϊόν
είναι σε τιμή προσφοράς λόγω
των συγκεκριμένων ελαττωμάτων και εφόσον έχει ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή
πριν την αγορά με ανάλογη
πινακίδα.
- Κάθε είδος πρέπει να γράφει δύο τιμές. Μία που ίσχυε
πριν την έκπτωση και μία που
προκύπτει μετά, καθώς και το
ποσοστό της έκπτωσης.
- Το ποσοστό της έκπτωσης
πρέπει να αναγράφεται στο
καρτελάκι κάθε προϊόντος και
όχι στο συνολικό ποσοστό
στις βιτρίνες των καταστημάτων.
- Αγοράζετε εποχιακά είδη,
μην περιμένετε ότι θα έχετε την
ευκαιρία να αγοράσετε μία
τηλεόραση ή ένα ψυγείο σε
καλή τιμή, αντίθετα μπορεί να
πετύχετε καλή τιμή σε ρούχα,
παπούτσια και είδη της φετινής
μόδας.
- Όταν αγοράζετε προϊόντα
με δόσεις ή πιστωτικές κάρτες,
πρέπει να δίνετε προσοχή σε
κάθε λεπτομέρεια, για τους
όρους που διέπουν αυτή τη
συναλλαγή.
- Ζητείστε για όλες τις αγορές
σας αποδείξεις και μην ξεχνάτε
ότι μέρος της ευθύνης έχουν
και οι καταναλωτές, εάν στον
δρόμο σας γίνει έλεγχος και
δεν έχετε απόδειξη, το δε πρόστιμό είναι μεγάλο.
- Αποφύγετε τον
συνωστισμό, ανάμεσα στον
πολύ κόσμο υπάρχουν και
μερικοί που δεν θέλουν να
ξοδέψουν αλλά σκοπεύουν
να «ελαφρύνουν» το δικό σας
πορτοφόλι.
1η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
-Ενημέρωση για την πορεία των διαγωνισμών
Αποκατάστασης 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και στα νησιά
-Προχωράνε οι διαγωνισμοί για την εύρυθμη
λειτουργία του ΧΥΤΑ
Συνεδρίασε στις 11-1-2013, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ έγινε πλήρης και
εκτεταμένη ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέλιξης των διαγωνισμών
για τις αποκαταστάσεις των 11 ΧΑΔΑ της Αττικής και των νησιών.
Από την ενημέρωση που έκαναν τα μέλη των Επιτροπών των Διαγωνισμών διαπιστώθηκε ότι μέχρι το τέλος περίπου του Ιανουαρίου θα έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης των πρακτικών και ανάδειξης των
μειοδοτών, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης εντός του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τις εργασίες που αφορούν τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής (Μέθανα-Αγκίστρι), Κερατέας, Μεγαρέων,
Σπετσών, Β.Α. Αττικής (Βαρνάβας-Κάλαμος-Αυλώνας-Γραμματικό), Ν.Α.
Αττικής (Π. Φώκαια – Καλύβια), των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα 21,8 εκ. € με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των μη λειτουργούντων
ΧΑΔΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος, διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και
τήρησης των υποχρεώσεων της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τις ανεξέλεγκτες χωματερές η χώρα μας απειλείται εδώ και χρόνια με
την επιβολή βαρύτατων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία
θα επιβαρύνουν την εθνική μας οικονομία και εν τέλει τους πολίτες.
--------------------------------------------------------------Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ κατακυρώθηκαν
ομόφωνα δύο πολύ σημαντικοί διαγωνισμοί για την εύρυθμη λειτουργία του
ΧΥΤΑ Φυλής και την απρόσκοπτη διάθεση των απορριμμάτων.
Πρόκειται για :
• τον διαγωνισμό των Υποστηρικτικών Εργασιών στον ΧΥΤΑ Φυλής μέσω
του οποίου ο ΕΔΣΝΑ διασφαλίζει την επιπλέον συνδρομή από εξωτερικά
συνεργεία για τις εργασίες διάθεσης των απορριμμάτων κατά το μέρος
που οι ίδιες δυνάμεις του Συνδέσμου δεν θα επαρκούν, και
• για τον διαγωνισμό της ετήσιας συντήρησης και επισκευής 4 προωθητήρων γαιών ιδιοκτησίας του Συνδέσμου, των απαραίτητων δηλαδή
μηχανημάτων για την προώθηση και διάστρωση των απορριμμάτων. Ο
τελευταίος μάλιστα διαγωνισμός ευοδώθηκε αφού είχαν προηγηθεί δύο
άγονοι διαγωνισμοί των Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2012.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαγωνιστικών διαδικασιών ουσιαστικά η νέα διοίκηση του Συνδέσμου βάζει ένα τέλος στην ιδιότυπη κατάσταση
που επικρατούσε εδώ και πολλούς μήνες, όπου ιδιωτική εταιρεία παρείχε
«ασυμβασιοποίητα» υπηρεσίες με τα μηχανήματα και το προσωπικό του
ΕΔΣΝΑ να παραμένουν «απενεργοποιημένα».
Σελίδα 20
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Σπουδαία εμφάνιση
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ της Πνευματικής Στέγης
ΡΕΘΥΜΝΟ 70-69 Η
Τα εύκολα δύσκολα έκανε το
Περιστέρι στο παιχνίδι της Κυριακής 13 Ιανουαρίου στο κλειστό της
οδού Τζων Κέννεντυ με αντίπαλο
το Ρέθυμνο για το πρωτάθλημα
της Α1 Κατηγορίας μπάσκετ.
Έφτασε να προηγηθεί και με
12 πόντους προς το τέλος της
τρίτης περιόδου και στην τέταρτη
το Ρέθυμνο κατάφερε να μηδενίσει
τη διαφορά και στο τσακ έχασε το
παιχνίδι χάρη στη ψυχραιμία του
Παπαντωνίου ο οποίος τέσσερα
δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του
παιχνιδιού πέτυχε καλάθι και το
Περιστέρι πήρε τη νίκη με έναν (1)
πόντο διαφορά (70-69)!!
Το παιχνίδι
Το Ρέθυμνο ξεκίνησε καλύτερα
και προηγήθηκε γρήγορα με 2-5
χάρη στο καλάθι και στη συμπληρωματική βολή του Κάρτερ.
Το Περιστέρι μείωσε σε 4-5 με το
καλάθι του Χάινς, αλλά ο Κόλιμον
ανταπέδωσε και ανέβασε το σκορ
στο 4-7. Ο Κανονίδης μείωσε στο
6-7, αλλά ο Κόμματος με σουτ
τριών πόντων έκανε το 6-10 για το
Ρέθυμνο.
Ανταπέδωσε όμως ο Μάντζαρης
με σουτ τριών πόντων κι αυτός και
μείωσε στον πόντο (9-10). Δεύτερο
τρίποντο για το Ρέθυμνο από τον
Αγγελόπουλο και το σκορ έγινε
9-13.
Ο Παπαντωνίου με 1/2 βολές
έκανε το 11-13 και ο Ψαρόπουλος
με εύστοχο σουτ τριών πόντων
σημείωσε το 14-13. Ο Ντούβνιακ
με 1/2 βολές ισοφάρισε σε 14-14,
ο Μάντζαρης έκανε το 16-14 για να
ανεβάσει ο Μάντζαρης με τρίποντο
το σκορ στο 19-14. Τελικά το πρώτο
δεκάλεπτο θα ολοκληρωθεί με 1916 για το Περιστέρι.
Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο Παπαντωνίου σημείωσε
το 21-16, ο Λάτοβιτς μείωσε σε 2118. Ο Κομποδιέτας με σουτ τριών
πόντων πέτυχε το 24-18, με τον
Κόμματο να μειώνει σε 24-20. Ο Κανονίδης ανέβασε την διαφορά στους
έξι πόντους (26-20) και ο Ντούβνιακ
μείωσε σε 26-22. Οι Ρεθυμνιώτες
συνέχισαν την πίεση τους και με
τον Λάτοβιτς, ύστερα από καλάθι
και εύστοχη συμπληρωματική βολή
πλησίασαν στο καλάθι (29-27).
Ο Θορν πέτυχε το 31-27 και ο
Χορν μείωσε σε 31-30. Ο Παπαντωνίου με εύστοχο σουτ τριών
πόντων σημείωσε το 34-30, με τον
Ντούβνιακ να μειώνει σε 34-32. Οι
δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 34-34, έπειτα
από δύο εύστοχες βολές από τον
Ντούβνιακ και πάλι.
Το παιχνίδι έγινε ντέρμπυ
στο 3ο δεκάλεπτο
Στην τρίτη περίοδο ο Κανονίδης
πέτυχε το 38-36 και ο Θορν με εύστοχο σουτ τριών πόντων έδωσε
προβάδισμα πέντε πόντων στο
Περιστέρι (41-36). Ο Τσόχλας με
τρίποντο μείωσε στο καλάθι (41-39),
με τον Λάτοβιτς να δίνει προβάδισμα ενός πόντου στους Κρητικούς
(41-42). Ο Κομποδιέτας με εύστοχο
σουτ τριών πόντων σημείωσε το
44-42 και ο Λάτοβιτς με τρίποντο
πέτυχε το 44-45.
Ο Άκης Καλλινικίδης με 1/2 βολές έκανε το 49-46 και ο Θορν με
εύστοχο τρίποντο έκανε το 52-46.
Ο Ντούβνιακ με 2/2 βολές σημείωσε το 52-48 και ο Κομποδιέτας
ανέβασε την διαφορά στους έξι
πόντους (54-48). Ο Κομποδιέτας
με 1/2 βολές θα διαμορφώσει και
το σκορ, με το οποίο θα κλείσει το
τρίτο δεκάλεπτο (56-48).
Στα τελευταία δέκα λεπτά της
αναμέτρησης οι δύο ομάδες βρισκόντουσαν κοντά στο σκορ με τον
Λάτοβιτς να σημειώνει το 60-55 και
τον Θορν για ακόμα μία φορά να
ανεβάζει την διαφορά στους επτά
πόντους (62-55). Ο Κόμματος
μείωσε με 1/2 βολές σε 62-56 και ο
Ντούβνιακ θα κατεβάσει την διαφορά στους τέσσερις πόντους (62-58),
με τον Κανονίδη να κάνει το 64-58.
Ο Κάρτερ με εύστοχο σουτ τριών
πόντων κατέβασε την διαφορά
στους τρεις πόντους (64-61), με
τον Πέτρουλα να πετυχαίνει το 6661. Ο Τσόχλας σημείωσε το 66-63
και ο Λάτοβιτς ισοφάρισε σε 66-66.
Ο Θορν έδωσε προβάδισμα δύο
πόντων στο Περιστέρι (68-66) και
ο Λάτοβιτς με καλάθι και εύστοχη
συμπληρωματική βολή πέτυχε το
68-69. Ο Παπαντωνίου στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το
τελικό 70-69, δίνοντας τη νίκη στο
Περιστέρι.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 34-34, 5648, 70-69.
Περιστέρι: Παπαντωνίου 10, Κομποδιέτας 10, Θορν 14, Κανονίδης
17, Ψαρόπουλος 3, Μάντζαρης 8,
Χάινς 4, Πέτρουλας 4, Μελισσαρά-
τος, Λάκκας, Ζούμπος.
Ρέθυμνο: Χορν 3, Καλλινικίδης
1, Κόλιμον 2, Αγγελόπουλος 3,
Τσόχλας 5, Ντούβνιακ 13, Κόμματος
12, Κάρτερ 9, Λάτοβιτς 21, Πέτγουεϊ.
Δηλώσεις
Ο προπονητής του Περιστερίου
Τζίμης Κουστένης μετά το τέλος του
παιχνιδιού δήλωσε τα εξής:
«Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή
χρονιά και καλή ανάρρωση στον κόουτς Κουφό, εκ μέρους ολόκληρης
της οικογένειας του Περιστερίου.
Ξέραμε πως το Ρέθυμνο απειλεί
από το τρίποντο και πως έπρεπε
να το περιορίσουμε. Για 36 λεπτά
τα παιδιά έδειξαν προσήλωση
στην άμυνα. Βέβαια, έπαιξε ρόλο
η απουσία του Πέτγουεϊ. Το φινάλε
του αγώνα ήταν συνηθισμένο. Δεν
μπορώ παρά να συγχαρώ τους παίκτες για την προσπάθεια. Πραγματοποιήσαμε μια κακή εμφάνιση στη
Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη,
αλλά αντιδράσαμε σωστά. Θέλω
να ευχαριστήσω τον κόουτς για τα
καλά του λόγια και να συγχαρώ το
Ρέθυμνο για την προσπάθειά του».
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων
συναντήσεων στην Α1 Κατηγορία
μπάσκετ ανδρών: Καβάλα - Άρης
77-85, ΚΑΟ Δράμας - Ηλυσιακός
80-83, Ίκαρος Καλλιθέας - Πανελευσινιακός 85-78, ΠΑΟΚ - Απόλλων
Πατρών 68-61, Κολοσσός Ρόδου
- Παναθηναϊκός 59-57, Ολυμπιακός
- Πανιώνιος 87-73.
Η βαθμολογία σε 12 αγώνες:
1. Ολυμπιακός ............ 1118-809 .. 24
2.Παναθηναϊκός............ 956-711 .. 22
3. Πανιώνιος .................942-899 .. 21
4. ΠΑΟΚ .........................914-868 .. 21
5. ΑΓΟ Ρεθύμνου ..........880-875 .. 19
6. Ίκαρος Καλλιθέας ....814-860 .. 18
7. Απόλλων Πατρών....900-909 .. 17
8. Άρης ...........................802-863 .. 17
9. Περιστέρι ...................824-933 .. 17
10. ΚΑΟ Δράμας ...........909-951 .. 16
11. Κολοσσός Ρ.............872-931 .. 16
12. Ηλυσιακός ...............816-966 .. 15
13. Καβάλα ..................908-1014 .. 15
14. Πανελευσινιακός ....915-981 .. 14
Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο
19/1/2013: Ηλυσιακός - Περιστέρι,
Πανελευσινιακός - ΚΑΟ Δράμας,
Άρης - Κολοσσός Ρόδου, Πανιώνιος - Ίκαρος Καλλιθέας. Κυριακή
20/1/2013: Ρέθυμνο - Καβάλα,
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Δευτέρα
21/1/2013: Απόλλων Πατρών Ολυμπιακός.
Π ν ε υ μ α τ ι κ ή Στ έ γη Περιστερίου
εκπροσώπησε την
πόλη του Περιστερίου και
της Αθήνας στο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα πόλεων με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ύσ τ ε ρ α α π ό σ πο υ δ α ί α
εμφάνιση των κορυφαίων
αθλητών της κατάφερε να
φτάσει μέχρι τον προημιτελικό γύρο του θεσμού, καταλαμβάνοντας έτσι μια θέση
ανάμεσα στην 5η και την 8η
στον κόσμο.
Οι αγώνες ξεκίνησαν στις
22 Δεκεμβρίου στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα με την συμμετοχή 24 κορυφαίων πόλεων
στο σκάκι, από όλο τον κόσμο.
Την επόμενη η κούραση
και το άγχος δεν άφησαν
τους παίκτες να πετύχουν
μια ακόμη μεγαλύτερη διάκριση, αφού έχασε από την
ομάδα της Τασκένδης με 3-1
και αποκλείστηκε από τα
ημιτελικά.
Οι αγώνες κράτησαν αμείωτο το παγκόσμιο σκακιστικό
ενδιαφέρον μέχρι το τέλος και
, ολοκληρώθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου με την επικράτηση
της Ολλανδικής Χογκουβενς,
δεύτερο το Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) τρίτο το Νόβισαντ
(Σερβία) και τέταρτη την Τασκένδη (Ουζμπεκιστάν).
Η συνολικά πολύ επιτυχημένη παρουσία της ομάδας
Εκεί, τις άγιες μέρες των
Χριστουγέννων, έλαμψε το
Περιστεριώτικο σκακιστικό
άστρο και με οδηγό τον ασυναγώνιστο Γιάννη Παπαϊωάννου η ομάδα μας απέδειξε
την παγκόσμια κλάση της.
Με δύο νίκες και μια ήττα
στον προκριματικό γύρο 1-2
από την Λετονική Ρήγα, 3-1
την πολύ ισχυρή Ουκρανική ομάδα Λβοβ και 3-1 την
Αυστραλιανή Καμπέρα η
Ελληνική ομάδα εξασφάλισε
την είσοδο της στους ‘16’ της
διοργάνωσης.
Στην επόμενη φάση, ανήμερα των Χριστουγέννων, η
ομάδα μας πραγματοποίησε
εκπληκτική εμφάνιση και
απέκλεισε την ισχυρότατη
ομάδα του Λονδίνου με 3-1
φτάνοντας στην προημιτελική
φάση.
μας χαροποίησε ιδιαίτερα
το φίλαθλο Ελληνικό σκακιστικό κόσμο, βλέποντας
σε ζωντανή μετάδοση τους
παίκτες μας να αγωνίζονται
με πάθος, ομοψυχία και να
επιτυγχάνουν μια σημαντική
διάκριση.
Ένα μεγάλο μπράβο σε
όλα τα παιδιά της αποστολής
για την άψογη συμπεριφορά
τους και την σπουδαία εμφάνιση τους και ευχόμαστε να
χαρούμε μαζί τους και άλλες
μεγάλες διακρίσεις.
Με την ομάδα αγωνίστηκαν
οι: Γιάννης Παπαϊωάννου
(4/5), Χριστόδουλος Μπανίκας (2/5), Στέλιος Χαλκιάς
(3,5/5), Ανδρέας Τζερμιαδιανός (2/4), Γιάννης Σταθόπουλος (0/1), ενώ συντονιστής
και αρχηγός ήταν ο Ανέστης
Μιχαηλίδης.
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα, όπως τροποιήθηκε με το Ν.1950/1982 ότι:
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ του Ηλία και της Παπαδούλας, το
γένος Θεσσαλονικεύς, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Περιστέρι και η ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΠΗ του Βασιλείου και της Ευδοξίας, το
γένος Ζουλιανίτου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στο Περιστέρι, πρόκειται να παντρευτούν.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΠΑΝ «ΟΧΙ»
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Η εκδήλωση-2η ανοικτή συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου στο
Αμφιθέατρο του Δημαρχείου με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών,
Φορέων του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Περιστερίου, ανήκει στο πλαίσιο των
δράσεων και κινητοποιήσεών τους προκειμένου να βοηθηθούν συμπολίτες μας που
τελούν σε αδυναμία και να αναδειχθούν τα
προβλήματα που εξαιτίας των μνημονίων
βασανίζουν τους Περιστεριώτες. Η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών συγκροτήθηκε
από εθελοντές μετά από πρωτοβουλία του
Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Περιστε-
Γερμανία, τον Καναδά και αλλού, ενημέρωσαν
τους παρευρισκόμενους, το μέλος του Συντονιστικού και υπάλληλος του Δήμου κ.
Γιάννης Κωνσταντόπουλος, ο εκπρόσωπος
Ο Γ. Κωνσταντόπουλος, μέλος του Συντονιστικού,
υπάλληλος του Δήμου
Ο Ν. Μπέκιος, πρόεδρος των Εργαζομένων
Ο Κ. Ρύπης, εκπρόσωπος των Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ
Η Μ. Κανελλοπούλου, από την Πρωτοβουλία κατά της
ιδιωτικοποίησης του Νερού στην Ελλάδα
ρίου, μετά την ανοικτή συζήτηση - συνέλευση στο ΚΥΒΕ στις 22 Νοέμβρη 2012.
Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Πωλείται Ζωή»
του δημοσιογράφου Γ. Αυγερόπουλου, τον
οποίο ευχαρίστησε και προσωπικά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Περιστερίου κ. Νίκος Μπέκιος για τον λόγο ότι με
προθυμία διέθεσε την ταινία που είχε ως θέμα
την αρνητική εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση
του νερού σε άλλες χώρες.
Επίσης, για τα προβλήματα που θα προκαλέσει η επικείμενη ιδιωτικοποίηση οργανισμών όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, ή σε όσα
προκάλεσε η ιδιωτικοποίηση στην Γαλλία, την
Σελίδα 21
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
του συλλόγου των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ
κ. Κώστας Ρύπης, ο οποίος εξήγησε τους
λόγους για τους οποίους πρέπει η ΕΥΔΑΠ να
παραμείνει στο Δημόσιο καθώς και η κ. Μαρία
Κανελλοπούλου από την πρωτοβουλία πολιτών για την μη ιδιωτικοποίηση του νερού
στην Ελλάδα «SAVEGREEKWATER».
Στην ανοικτή συνέλευση παρευρέθηκαν ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί
Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» κ.
Αλέξης Πουλιάσης και εκπρόσωποι Συλλογικοτήτων από άλλους δήμους της Αττικής, οι οποίοι
αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία
των Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου και
δήλωσαν πως θα παραλάβουν την σκυτάλη της
ενημέρωσης για το σημαντικό αυτό θέμα της μη
ιδιωτικοποίησης του νερού για τους συμπολίτες
τους, τις επόμενες εβδομάδες.
«....Μπορείτε να φανταστείτε μια αγορά νερού; Μια αγορά, όπου ιδιοκτήτες μετοχών νερού
θα το πουλούσαν και θα το αγόραζαν, ενώ άλλοι
θα κερδοσκοπούσαν πάνω στην τιμή του χωρίς
να το χρειάζονται; Πως θα ήταν η ζωή, εάν όλα
τα νερά του πλανήτη, επιφανειακά ή υπόγεια,
τα νερά των ποταμών, των λιμνών και των παγετώνων, ανήκαν σε ιδιώτες;
Το «Πωλείται Ζωή» εξετάζει την μεγαλύτερη
αγορά νερού του κόσμου που έχει στηθεί στην
Χιλή. Εκεί όπου οι υδάτινοι πόροι της χώρας
δεν ανήκουν στο κράτος αλλά σε ιδιώτες και
μία εταιρεία μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ενός
ολόκληρου ποταμού και να κατέχει ποσότητα
νερού ίση με το Βέλγιο. Εκεί, όπου το νερό
έχει μετατραπεί από δημόσιο αγαθό ζωής σε
ιδιοκτησία, και ένα «δικαίωμα νερού» μπορεί
να κοστίζει όσο ένα σπίτι.
Ακόμα και στην έρημο της Ατακάμα, που
θεωρείται η ξηρότερη περιοχή του πλανήτη,
οι μεταλλευτικές εταιρείες - μεγαλο-ιδιοκτήτες
του μακρύτερου ποταμού της Χιλής, Ρίο Λόα
- αντλούν τεράστιες ποσότητες και χρησιμοποιούν το πολύτιμο νερό για να ξεπλένουν μέταλλα,
καταδικάζοντας χιλιάδες ιθαγενείς και χωριά
αγροτών στην δίψα και τη φτώχεια...» αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο εξαίρετο ντοκιμαντέρ.
Τέλος η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε
να επιδώσει ψήφισμα για τους λόγους που
λέμε ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του νερού με τις
υπογραφές κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο
Περιστερίου, ενώ θα ενημερώσουν για το συγκεκριμένο θέμα και τις τοπικές υπηρεσίες ΕΥΔΑΠ,
ΔΕΗ και άλλους φορείς.
Οι Εργαζόμενοι του Δήμου Περιστερίου επίσης προγραμματίζουν σε επόμενη δράση τους
να ενημερώσουν τους πολίτες με Νομικούς
Συμβούλους για τα συνταγματικά τους δικαιώματα που έχουν να κάνουν με θέματα εργασίας,
υγείας, παιδείας και ό,τι άλλο τους απασχολεί σε
σχέση με τα μνημόνια και τα σκληρά μέτρα που
έχουν υποβληθεί με συνέπεια την εξαθλίωση.
ΔΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ
ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΑΓΡΟΤΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
«ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«Δήμαρχε σας γνωρίζω από
αυτά που λέει ο κόσμος για σας.
Το έργο αγάπης και αλληλεγγύης
προς τους συμπολίτες σας που
δεν έχουν ούτε το φαγητό μιας
ημέρας, ξεπέρασε τα σύνορα του
τιμή και υποχρέωση προς τους
συμπολίτες μας αυτούς που
περνάνε δύσκολες μέρες».
Έτσι λοιπόν την Παρασκευή
11 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος κ.
Ανδρέας Παχατουρίδης, οι Αντι-
δήμου σας.. Νοιώθω την ανάγκη
να προσφέρω κι εγώ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο όλη τη σοδειά
του κτήματος που έχω...» είπε στο
Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη
τηλεφωνικά πριν δέκα ημέρες,
άγνωστος μέχρι εκείνη τη στιγμή,
ο παραγωγός-αγρότης κ. Τάσος
Παυλίδης.
δήμαρχοι κ Βασίλης Μπέτσης, κ.
Παναγιώτης Λύκος, συνεργείο
του Δήμου και εθελοντές, ξεκίνησαν στις 6.30 το πρωί για
την Ακράτα. Στον προορισμό
τους έφτασαν γύρω στις 8.30
όπου αφού συναντήθηκαν με
τον κ. Παυλίδη κατευθύνθηκαν
προς το κτήμα με τα λεμόνια και
«Συγκινήθηκα πάρα πολύ...»
είπε ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης
στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» «και
θέλω δημόσια να ευχαριστήσω
αυτούς τους ανθρώπους που
με ανιδιοτέλεια και ανθρωπιά
στέκονται δίπλα στα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν
αμέσως ανέλαβαν έργο... Μέχρι
τις 4.00 το απόγευμα και κάτω
από συνθήκες βροχής, είχαν
ήδη μαζέψει και τοποθετήσει
σε τελάρα γύρω στους 3 τόνους
λεμόνια...
Εκείνο που εντυπωσίασε όμως
όλους ήταν πως πλησίασαν
πραγματική ανάγκη».
Όμως μέσα από την εφημερίδα
μας ο Δήμαρχος Περιστερίου θέλησε να απευθύνει ένα μήνυμα
πικρίας προς όλους εκείνους
που είτε μιλούν υποτιμητικά, είτε
βγάζουν ανακοινώσεις... «ότι ο
Δήμαρχος μοιράζει πεπόνια, λεμόνια, μήλα ή ό,τι άλλο...»
«Σ’ αυτούς απαντώ ότι αν
χρειαστεί και το χωράφι κάποιων
θα πάω να οργώσω προκειμένου
να πάρω τη σοδειά, για να την
δώσω στους συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη. Το να μαζεύω
από το χωράφι λεμόνια, πεπόνια
και οτιδήποτε άλλο μας δίνουν,
για μένα δεν είναι ντροπή αλλά
το Δήμαρχο αρκετοί παραγωγοί-αγρότες της περιοχής και
μιλώντας με ενθουσιασμό για
το έργο αγάπης που επιτελείται
στο Περιστέρι, δήλωσαν πρόθυμοι να προσφέρουν κι αυτοί με
τη σειρά τους από τα προϊόντα
που παράγουν στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο. Ο κ. Παχατουρίδης ευχαρίστησε θερμά τους
απλούς ανθρώπους του μόχθου
και όρισε μαζί τους ραντεβού
για τις επόμενες ημέρες.
Τα λεμόνια που μαζεύτηκαν
θα μοιραστούν στους εγγεγραμμένους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Περιστερίου.
(Οι φωτό είναι από το Peristerinews)
Σελίδα 22
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ειρήνη Πετρούπολης Άγιος Ιερόθεος 0-2
1ος όμιλος
Πανιώνιος Καισαριανής Χρυσούπολη 3-1
Νίκη σωτηρίας και μάλιστα εκτός
έδρας με 0-2 πήρε ο Άγιος Ιερόθεος επί
της Ειρήνης στην Πετρούπολη.
Ο Άγιος Ιερόθεος, αν και φιλοξενούμενος έπαιξε επιθετικά από την αρχή, αλλά
δυσκολευόταν να διασπάσει τη συμπαγή άμυνα της Ειρήνης με αποτέλεσμα το
πρώτο ημίχρονο να λήξει ισόπαλο 0-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άγιος ξαναμπήκε δυνατά και στο 60’ ο Αβίντογλου
κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τον
Άγιο (0-1).
Το τελικό 0-2 πέτυχε ο Δρόσος στο
80ο λεπτό.
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Ρούσσος, Οικονόμου, Φουντούκης, Ζαχαρόπουλος (70’
λόγω τραυματισμού Χατζηιωάννου),
Νόκας, Λαγκαδινός, Δράκος, Καραμίντζας (46’ Δρόσος), Μπακογεώργος (65’
Αρλίν), Αβίντογλου, Τζωρτζάτος.
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων
συναντήσεων στο 2ο όμιλο της Α’
Κατηγορίας Αθήνας: Πανερυθραϊκός Δάφνη Παλ. Φαλ. 1-0, Δόξα Βύρωνα
- Βοτανικός 2-0, Αττικός - Αθηναϊκός
2-2, Χαϊδάρι - Καματερό 2-1, Ακάδημος
- Άρης Πετρ. 2-1, Χαλάνδρι - Χολαργός
2-2, Παπάγος - Διάνα Ηλιούπολης 1-0.
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 16
αγώνες:
1. Δόξα Βύρωνα............. 26-10 35
2. Αθηναϊκός................... 28-12 34
3. Πανερυθραϊκός ............ 17-9 33
4. Χολαργός ................... 26-16 30
5. Ακάδημος ................... 23-15 29
6. Χαλάνδρι .................... 19-14 27
7. Άρης Πετρ................... 24-23 24
8. Χαϊδάρι ....................... 24-20 22
9. Βοτανικός ................... 18-20 19
10. Άγιος Ιερόθεος ......... 20-24 18
11. Παπάγος ................... 16-23 17
12. Δάφνη Παλ. Φαλ. .... 21-26 16
13. Διάνα Ηλιούπ........... 14-21 15
14. Αττικός ...................... 14-24 15
15. Καματερό ................. 10-26 10
16. Ειρήνη Πετρ. .............. 7-24 10
Η επόμενη αγωνιστική: Άγιος Ιερόθεος - Διάνα Ηλιούπολης, Δάφνη
Παλ. Φαλ. - Ειρήνη Πετρ., Βοτανικός
- Πανερυθραϊκός, Αθηναϊκός - Δόξα
Βύρωνα, Καματερό - Αττικός, Άρης
Πετρ. - Χαϊδάρι, Χολαργός - Ακάδημος,
Χαλάνδρι - Παπάγος.
Η Χρυσούπολη ξεκίνησε δυνατά
στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο στην
Καισαριανή. Κυριάρχησε στο πρώτο
ημίχρονο και προηγήθηκε 0-1 στο 34’
με γκολ του Μπόϊκου.
Στην επανάληψη, ο Πανιώνιος
Καισαριανής ανέβασε την απόδοσή
του, ισοφάρισε στο 56’ με πέναλτι,
πέτυχε το 2-1 στο 58’ και εδραίωσε
τη νίκη του στο 71’ με το 3-1.
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ: Μαρινόπουλος,
Τσουμάνης, Μπόϊκος, Γεροδήμος,
Κουταλάς, Αγγελούσης, Μελάς (79’
Μουστάκης), Νταφόπουλος (66’
Ζύμπας), Αντωνόπουλος (68’ Αποστολάκης), Ξηντάρας, Σπανός.
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων
συναντήσεων στον 1ο όμιλο της
Β’ Κατηγορίας: Λαύρα Αργυρ. - ΓΣ
Καισαριανής 0-1, Κολωνός - Άγιος
Δημήτριος 2-1, Αθηναΐδα - Αίμος
Πετρ. 1-4, ΑΟΝΦ Άτταλος - Άφοβος
0-2, Άγιος Θωμάς - Καλαμάκι 0-1,
Χαλκηδονικός - Πανθησειακός 0-1,
Αναγέννηση Πετρ. - Πήγασος Πατ.
0-2.
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε
14 αγώνες:
1. ΓΣ Καισαριανής ..... 29-11 35
2. ΑΟΝΦ Άτταλος .......25-13 31
3. Κολωνός ................30-18 30
4. Άφοβος ..................34-14 28
5. Αίμος Πετρ. ............36-19 27
6. Πήγασος Πατ. ........27-20 23
7. Καλαμάκι ................19-20 22
8. Λαύρα Αργυρ. ........20-18 21
9. Πανθησειακός ........20-25 19
10. Άγιος Θωμάς ........16-14 16
11. Άγιος Δημήτριος ..13-16 16
12. Χρυσούπολη ........14-29 13
13. Αναγέννηση Πετρ.20-28 10
14. Πανιώνιος Καισ. .. 11-27 . 8
15. Αθηναΐδα ..............13-40 . 8
16. Χαλκηδονικός ...... 11-26 . 7
Η επόμενη αγωνιστική: Χρυσούπολη - Κολωνός, Πήγασος Πατ.
- Λαύρα Αργυρ., ΓΣ Καισαριανής
- Πανιώνιος Καισ., Άγιος Δημήτριος - Αθηναΐδα, Αίμος Πετρ. - ΑΟΝΦ
Άτταλος, Άφοβος - Άγιος Θωμάς,
Καλαμάκι - Χαλκηδονικός, Πανθησειακός - Αναγέννηση Πετρ.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΟΔΗΠ
Αποτελέσματα των αγώνων στα
πρωταθλήματα της Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας ΑΟΔΗΠ.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ποσειδών Μπουρναζίου - Αετός 0-2,
Ερ. Αστέρας - Θησέας 8-0, Μακεδονία
- Άνεμος 2-7, Περιστέρι - Ποσειδών
100 4-1, Αρειμάνιος - Αγ. Αντώνης 1-2,
ΠΟΑΛ - Κύθνος 1-2.
Η βαθμολογία της Α’ Κατηγορίας σε
9 αγώνες:
1. Κύθνος........................17-8 21
2. Μακεδονία ................22-17 18
3. Αετός .........................13-8 17
4. ΠΟΑΛ .......................19-13 14
5. Ερ. Αστέρας ............28-18 14
6. Άνεμος .....................21-13 14
7. Αγ. Αντώνης .............19-18 13
8. Αρειμάνιος ...............19-18 11
9. Ποσειδών 100 .........17-21 10
10. Ποσειδών Μπ. ......16-26 ..8
11. Θησέας ....................7-27 ..4
12. Περιστέρι ................16-27 ..3
Η επόμενη αγωνιστική 20/1/2013:
Αγ. Αντώνης - ΠΟΑΛ, Κύθνος - Ερ.
Αστέρας, Αετός - Άνεμος, Θησέας - Περιστέρι, Ποσειδών Μπουρναζίου - Αρειμάνιος, Ποσειδών 100 - Μακεδονία.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΟΠ - Σαμπάρμπιαν 1-0, Θεσσαλικός - Όλυμπος 3-2, Αργώ - Άρης
2-1, Ατρόμητος - Κόροιβος 1-0, ΠΑΟΚ
- Ταξιάρχης 1-5.
Η βαθμολογία της Β’ Κατηγορίας
σε 9 αγώνες:
1. Ταξιάρχης ...................33-6 24
2. Κόροιβος .................25-16 21
3. Ατρόμητος .................20-7 18
4. Όλεθρος ..................23-19 13
5. Θεσσαλικός ............. 11-11 13
6. ΠΑΟΠ .......................14-18 12
7. Σαμπάρμπιαν .........12-13 10
8. ΠΑΟΚ .......................12-18 ..8
9. Όλυμπος ...................6-19 ..3
10. Αργώ ......................10-30 ..3
11. Άρης .......................12-22 ..4
Η επόμενη αγωνιστική 20/1/2013:
Όλεθρος - ΠΑΟΠ, Ταξιάρχης - Ατρόμητος, Σαμπάρμπιαν - Θεσσαλικός,
Όλυμπος - Αργώ, Άρης - ΠΑΟΚ.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πέρσαινα - Δυναμό 0-3, Κόσμος
- Δημ. Περιστερίου 2-2, Φίλοι Περιστερίου - Κένταυρος 1-2, Αγ. Βασίλειος
- Λύκοι 2-4, Αστραπή - Αστέρας 2-1.
Η βαθμολογία της Γ’ Κατηγορίας σε
9 αγώνες:
1. Δυναμό .......................40-6 24
2. Κένταυρος ..................28-7 24
3. Αστραπή ................. 22-11 21
4. Δημ. Περιστερίου.......19-9 14
5. Κόσμος .....................20-15 10
6. Λύκοι ........................16-16 10
7. Αστέρας ...................12-13 ..8
8. Φίλοι Περιστερίου ...14-34 ..7
9. Αγ. Βασίλειος ..........13-27 ..4
10. Πέρσαινα .................7-20 ..0
11. Λόφος Αετών............7-40 ..0
Η επόμενη αγωνιστική 20/1/2013:
Αστέρας - Κόσμος, Λόφος Αετών Φίλοι Περιστερίου, Δημ. Περιστερίου
- Πέρσαινα, Κένταυρος - Αγ. Βασίλειος,
Λύκοι - Αστραπή.
2ος όμιλος
Ήφαιστος Περιστερίου Ερμής Ηρακλείου 4-0
Ένα ακόμη βήμα προς την άνοδο
στην Α’ Κατηγορία έκανε ο Ήφαιστος
νικώντας στο γήπεδό του τον Ερμή
Ηρακλείου, το Σάββατο 12 Ιανουαρίου
με το ευρύ 4-0.
Ο Ήφαιστος ξεκίνησε δυνατά και
πέτυχε το 1-0 στο 21ο λεπτό με γκολ
του Λεβέντη.
Στην επανάληψη ανέβασε πιο πολύ
την απόδοσή του και στο 64’ ο Κρεμμύδας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι
έκανε το 2-0. Στο σημείο αυτό αποβλήθηκε ο παίχτης του Ερμή που
υπέπεσε στο πέναλτι (απέκρουσε με
το χέρι) κι έτσι η ομάδα του Ηρακλείου
έμεινε με 10 παίχτες.
Το 3-0 σημείωση στο 78’ πάλι ο
Κρεμμύδας με το δεύτερό του γκολ.
Στο 80’ ο Ερμής κέρδισε πέναλτι, το
οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας
του Ήφαιστου Παπαδιώτης.
Στο 85’ αποβλήθηκε κι άλλος παίχτης του Ερμή κι έτσι η ομάδα έμεινε με
9 παίχτες ως το τέλος του παιχνιδιού.
Το τελικό 4-0 σημείωσε ο Κρεμμύδας στο 88’ με το τρίτο του γκολ.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Παπαδιώτης, Τζαβάρας, Λεβέντης, Ντουλές, Γιαννακόπουλος, Ζήκος (46’ Ζαφειρόπουλος),
Παπαχρήστου, Μακούν, Κρεμμύδας,
Παπαευθυμίου (82’ Καλαντζής), Χίος
(75’ Βήχας).
Κουκάκι Ηρακλής Περιστερίου 1-1
Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι μεταξύ του Κουκακίου και του Ηρακλή
Περιστερίου.
Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο
πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε 0-1
στο 23’ με γκολ του Κυριαζή.
Το Κουκάκι ήταν καλύτερο στο
δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο
47’ σε 1-1.
Ο Ηρακλής είχε την ατυχία να
αποβληθεί στο 54’ με δεύτερη κίτρινη
κάρτα ο Κωνσταντακόπουλος κι έτσι
το Κουκάκι στη συνέχεια έγινε πιο
απειλητικό, χωρίς να σημειώσει γκολ,
τελείωσε κι αυτό το παιχνίδι με 9 παίχτες. Ο ένας παίχτης αποβλήθηκε στο
74’ και ο δεύτερος στο 85’.
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων
συναντήσεων στον 2ο όμιλο της Β’
Κατηγορίας: Αστέρας Εξαρχείων Βύρωνας 5-2, Θρίαμβος Χαϊδ. - Γκυζιακός 1-2, Ελευθερούπολη - ΑΕ Μεταμόρφωσης 1-1, ΑΕ Ιλίου - Κεραυνός
Πετρ. 2-0, Τερψιθέα - Άτλας Κυψέλης
1-1, Πατήσια - Κένταυρος Βριλ. 0-2.
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε
14 αγώνες:
1. Ήφαιστος Περιστ.......36-5 40
2. Γκυζιακός ................. 28-11 32
3. Αστέρας Εξαρχείων.25-16 26
4. Τερψιθέα ...................23-12 25
5. Θρίαμβος Χαϊδ. ........26-17 24
6. Κένταυρος Βριλ. ......22-20 21
7. Ερμής Ηρακλείου ....20-19 21
8. Ηρακλής Περιστ.......17-16 21
9. Άτλας Κυψέλης ........18-18 18
10. Ελευθερούπολη .....19-18 16
11. ΑΕ Ιλίου ..................13-27 16
12. Κεραυνός Πετρ. .....14-17 14
13. ΑΕ Μεταμόρφωσης22-26 13
14. Κουκάκι ..................10-28 10
15. Βύρωνας ................17-34 ..8
16. Πατήσια ..................10-36 ..7
Η επόμενη αγωνιστική: Βύρωνας
- Ήφαιστος Περιστερίου, Ηρακλής
Περιστερίου - Αστέρας Εξαρχείων,
Ερμής Ηρακλείου - Θρίαμβος Χαϊδ.,
Γκυζιακός - Ελευθερούπολη, ΑΕ Μεταμόρφωσης - ΑΕ Ιλίου, Κεραυνός Πετρ.
- Τερψιθέα, Άτλας Κυψέλης - Πατήσια,
Κένταυρος Βριλ. - Κουκάκι.
3ος όμιλος
Φοίνικας Περιστερίου Κηπούπολη 3-0
Καλύτερος ο Φοίνικας Περιστερίου,
νίκησε εύκολα την Κηπούπολη, στο
περιστεριώτικο ντέρμπι με 3-0.
Τα γκολ πέτυχαν δύο ο Λούρης, στο
20’ το 1-0 και στο 49’ το 2-0.
Το τελικό 3-0 σημείωσε ο Γεωργιόπουλος στο 77ο λεπτό.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
ΑΕ Περιστερίου ΑΕ Αιγάλεω 1-1
Άλλους δύο βαθμούς απώλεσε η Α.Ε.
Περιστερίου από το 1-1 που παραχώρησε στην Α.Ε. Αιγάλεω, απομακρύνοντάς
τη ακόμη περισσότερο από την κορυφή.
Στο σκορ προηγήθηκε η Α.Ε. Αιγάλεω
στο 11ο λεπτό (0-1).
Η Α.Ε. Περιστερίου ισοφάρισε στο 65’
με γκολ-κεφαλιά του Τσέλιου.
Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ζαραβέλης, Σ.
Νταλαγιώργος, Καράμπελας, Τσαρικτί, Καφετζόγλου Π., Καφετζόγλου Α.,
Ζαγκοβάς Χ., Κωνστάντης, Πούλιος,
Τσέλιος, Μπότης.
Ανθούπολη Απόλλων Χαλανδρίου 2-4
Πολύ καλύτερος ο Απόλλων Χαλανδρίου πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη
από την Ανθούπολη με 2-4.
Ο Απόλλων προηγήθηκε νωρίς.
Μόλις στο 2ο λεπτό πέτυχε το 0-1, στο
12’ πέτυχε το 0-2.
Η Ανθούπολη μείωσε σε 1-2 στο
58’ με γκολ του Μαντινιώτη, αλλά ο
Απόλλων πέτυχε και τρίτο γκολ στο 66’
κι έκανε το 1-3.
Η Ανθούπολη μείωσε πάλι σε 2-3
στο 73’ με γκολ του Τζαβάρα, χωρίς να
καταφέρει να ισοφαρίσει, απεναντίας ο
Απόλλων πέτυχε και τέταρτο γκολ στο
83’ και πήρε τη νίκη με 2-4 κι είχε και
δοκάρι στο 23’.
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ: Ρίζος, Χριστόπουλος
(39’ λόγω τραυματισμού Μελισσουργός), Τσάγκης (46’ Μαντινιώτης), Κωνσταντακόπουλος (70’ Μιχαλακέλης),
Ραπτόπουλος, Στανόγιεβιτς, Καπαστανάκης, Κωνσταντόπουλος, Καλαμπαλίκης, Τζαβάρας, Στρείδης.
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στον 3ο όμιλο: Παράδεισος
- ΑΕ Γλυφάδας 3-0, Λυκόβρυση - Αλσούπολη 2-1, Νεοπεντελικός - Λαρισαϊκός
3-0, Φωστήρας Καισ. - ΓΣ Αργυρούπολης 0-1, Βριλήσσια - Θρίαμβος Αθ. 0-4.
Η βαθμολογία του 3ου ομίλου σε 14
αγώνες:
1. Θρίαμβος Αθ. ............... 33-7 37
2. Απόλλων Χαλ. ............. 32-7 31
3. Παράδεισος................ 29-12 30
4. Φοίνικας Περιστ. ....... 24-15 27
5. ΓΣ Αργυρούπολης ...... 18-9 24
6. ΑΕ Περιστερίου ......... 25-18 24
7. Νεοπεντελικός ........... 18-17 22
8. ΑΕ Αιγάλεω ................ 22-17 21
9. Βριλήσσια .................. 16-23 18
10. Αλσούπολη .............. 12-12 17
11. ΑΕ Γλυφάδας ............11-16 15
12. Φωστήρας Καισ. ..... 10-22 14
13. Λυκόβρυση................11-24 12
14. Ανθούπολη............... 20-30 11
15. Κηπούπολη ............... 8-32 ..7
16. Λαρισαϊκός ............... 12-40 ..4
Η επόμενη αγωνιστική: Λαρισαϊκός
- Κηπούπολη, ΑΕ Γλυφάδας - Ανθούπολη, Φοίνικας Περιστερίου - Φωστήρας
Καισ., ΓΣ Αργυρούπολης - ΑΕ Περιστερίου, Θρίαμβος Αθ. - Παράδεισος, Απόλ-
λων Χαλ. - Λυκόβρυση, Αλσούπολη Νεοπεντελικός, ΑΕ Αιγάλεω - Βριλήσσια.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποτελέσματα των αγώνων του
Σαββατοκύριακου στους δύο ομίλους
της Γ’ Κατηγορίας.
1ος όμιλος
Άμιλλα Περιστ. - Ατρόμητος Χαλ.
2-2, Ολυμπιακός Κυψ. - Απόλλων
Περιστ. 1-0, Κοψαχείλα - Αετός Καλλ.
2-1, Πλάτων - Πετράλωνα 0-2, Νέα
Ζωή Μετ. - Αίας Αθηνών 2-0, Άρης
Βύρωνα - Ταταύλα 2-3, Υμηττός - Φοίνικας Καλλ. 0-0. Η Ιεράπολη είχε ρεπό.
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε
13 αγώνες:
1. Πετράλωνα .................31-6 31
2. Κοψαχείλα ................28-10 31
3. Ιεράπολη ....................19-9 27
4. Ατρόμητος Χαλ. .......22-10 25
5. Άρης Βύρωνα ..........28-15 22
6. Άμιλλα Περιστ. .........29-20 21
7. Υμηττός ....................17-21 20
8. Ολυμπιακός Κυψ. ....20-16 17
9. Νέα Ζωή Μετ. ...........15-20 16
10. Ταταύλα ..................13-19 15
11. Αετός Καλλ. ............17-15 14
12. Απόλλων Περιστ. ..15-19 13
13. Φοίνικας Καλλ. ......12-35 10
14. Πλάτων ...................16-35 ..8
15. Αίας Αθηνών ..........10-42 ..0
Η επόμενη αγωνιστική: Απόλλων
Περιστ. - Άμιλλα Περιστ., Ιεράπολη
- Κοψαχείλα, Αετός Καλλ. - Πλάτων,
Πετράλωνα - Ολυμπιακός Κυψ.,
Ατρόμητος Χαλ. - Νέα Ζωή Μετ., Αίας
Αθηνών - Άρης Βύρωνα, Ταταύλα Υμηττός. Ο Φοίνικας Καλλ. έχει ρεπό.
2ος όμιλος
Θύελλα Περιστ. - Ιπποκράτης 2-2,
Νέα Σμύρνη - Πράσινα Πουλιά 1-1, ΑΟ
Ιλίου - Γαλαξίας 3-3, Διαγόρας - ΠΟ
Ψυχικού 1-0, Κρόνος Αιγάλεω - Τριφυλλιακός 0-0, Κηφισιά 2010 - Παγκράτι 1-0, Αρμενική - Κορωνίδα 4-1.
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε
12 αγώνες:
1. Αρμενική ..................29-13 28
2. Διαγόρας ..................26-10 28
3. Νέα Σμύρνη ..............21-10 25
4. Τριφυλλιακός .............12-7 19
5. Ιπποκράτης..............18-14 17
6. Πράσινα Πουλιά ......16-12 16
7. Κορωνίδα .................18-17 16
8. Παγκράτι ..................16-19 16
9. Κρόνος Αιγάλεω ......20-18 15
10. Κηφισιά 2010 .........15-13 15
11. ΠΟ Ψυχικού ..............6-14 14
12. Θύελλα Περιστ. ......12-19 12
13. ΑΟ Ιλίου ..................13-32 ..4
14. Γαλαξίας ................. 11-31 ..4
Η επόμενη αγωνιστική: Ιπποκράτης
- Κρόνος Αιγάλεω, Πράσινα Πουλιά Κηφισιά 2010, ΠΟ Ψυχικού - Θύελλα
Περιστ., Γαλαξίας - Νέα Σμύρνη, Κορωνίδα - Διαγόρας, Τριφυλλιακός - ΑΟ
Ιλίου, Παγκράτι - Αρμενική.
Πρωτάθλημα Νέων Κ-20
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 0-2
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με
0-2 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη
πήραν οι νέοι του Ατρόμητου και
σκαρφάλωσαν στην πρώτη θέση του
βαθμολογικού πίνακα, του πρωταθλήματος νέων Κάτω των 20 χρόνων.
Τα γκολ που έδωσαν τη νίκη στον
Ατρόμητο πέτυχαν ο Αθανασίου στο
6ο λεπτό και ο Βασιλείου στο 28ο
λεπτό.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Μπάρκας, Καμβύσης, Αράγκο, Νικολακόπουλος,
Μακρής, Σιμιτσής, Βασιλείου, Πολυχρόνης, Καραγιάννης (90’ Γκιζκιτζιάν), Αθανασίου (82’ Δηλαβέρης),
Μπεκατώρος.
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων
συναντήσεων: ΑΕΚ - Ξάνθη 0-0, Κέρκυρα - Αστέρας Τρίπολης 0-3, ΟΦΗ
- Άρης 1-2, Πανθρακικός - Πλατανιάς
4-0, Πανιώνιος - Βέροια 0-1, ΠΑΣ
Γιάννινα - Παναθηναϊκός 0-0.
Το παιχνίδι Λεβαδειακού - Ολυμπιακού θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου.
Η βαθμολογία σε 16 αγώνες:
1. Ατρόμητος ..................28-5 33
2. Ολυμπιακός ...............33-6 31
3. ΠΑΟΚ ........................25-16 31
4. Παναθηναϊκός ..........27-10 30
5. Ξάνθη........................38-17 28
6. Πανιώνιος ................21-18 26
7. Άρης..........................22-17 25
8. ΠΑΣ Γιάννινα ...........23-23 25
9. Βέροια ......................23-14 24
10. Αστέρας Τριπ.........27-24 24
11. ΑΕΚ .........................23-22 24
12. Πανθρακικός ..........13-20 15
13. Κέρκυρα .................12-45 12
14. Πλατανιάς ...............12-46 10
15. ΟΦΗ ........................12-31 ..7
16. Λεβαδειακός .............4-29 ..2
Η επόμενη αγωνιστική: Ατρόμητος
- Πλατανιάς, ΟΦΗ - Πανιώνιος, Παναθηναϊκός - Πανθρακικός, Αστέρας
Τρίπολης - ΠΑΟΚ, Ξάνθη - Κέρκυρα,
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα, Άρης ΑΕΚ, Βέροια - Λεβαδειακός.
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Δ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 1-2
Απροσδόκητη ήττα γνώρισε ο Α.Ο.
Περιστερίου, από τον ως πριν τον
αγώνα προτελευταίο στη βαθμολογία
Άγιαξ Ταύρου και μάλιστα στο ΕΑΚ
Ήφαιστος με 1-2 κι εκεί που είχαμε
αναθαρρήσει με τη νίκη επί του Ρουφ
με 4-1 και γράφαμε ότι ο Α.Ο. ανέβηκε
πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού,
τώρα με αυτήν την εντελώς αδικαιολόγητη ήττα έπεσε κάτω από τη ζώνη του
υποβιβασμού.
Το γεγονός ότι έπαιζε με πολλούς
νέους παίχτες, δεν αποτελεί δικαιολογία για την ήττα.
Ο Άγιαξ Ταύρου πέτυχε το 0-1 στο
6ο λεπτό, αλλά ο Ηλιάδης στο 26’
ισοφάρισε σε 1-1.
Στην επανάληψη ο Άγιαξ Ταύρου
ξεκίνησε καλύτερα και στο 55’ σημείωσε δεύτερο γκολ κι έκανε το 1-2 που
έμεινε ως το τέλος.
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Κέμπας, Πλέστης (65’ Σοϊλές), Βασίλογλου, Συμεωνίδης, Μήλιος (46’ Ζεράι), Ξούρας,
Κουτσούκης, Γόρδιος, Βασιλικός,
Μπέλλης, Ηλιάδης.
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ: Θανόπουλος,
Τριανταφυλλίδης (30’ λ. τρ. Κότσι),
Σελίδα 23
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Μιχαηλίδης, Καζιάνης, Θεοφάνους,
Σωτηρόπουλος (65’ Κατσούλας), Χαλίλι (60’ Κατίδης), Πατέλης, Μαυρουδής,
Ηλιάκης, Βενάρδος.
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων
συναντήσεων στον 8ο όμιλο της Δ’
Εθνικής Κατηγορίας: Τράχωνες - Αιολικός 3-0, Νέα Ιωνία - ΠΑΟ Ρουφ 2-1,
Ιάσων - Πεύκη 1-2, Κηφισιά - Αιγάλεω
2-1. Ο Ηλυσιακός είχε ρεπό.
Η βαθμολογία του 8ου ομίλου σε
10 αγώνες:
1. Αιγάλεω ......................22-5 27
2. Κηφισιά ......................17-4 23
3. Ιάσων........................19-10 19
4. Ηλυσιακός ................17-13 18
5. Πεύκη ........................ 14-11 17
6. Νέα Ιωνία.................. 11-11 15
7. Τράχωνες .................20-18 13
8. Α.Ο. Περιστερίου .....16-16 11
9. Άγιαξ Ταύρου .............8-19 ..7
10. Αιολικός....................8-23 ..6
11. ΠΑΟ Ρουφ ................4-26 ..0
Η επόμενη αγωνιστική: Α.Ο. Περιστερίου - Ηλυσιακός, Άγιαξ Ταύρου
- Ιάσων, ΠΑΟ Ρουφ - Κηφισιά, Πεύκη
- Αιγάλεω. Οι Τράχωνες έχουν ρεπό.
ΠΑΟΚ 0 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
Καμία από τις δύο ομάδες
δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένες από την ποιότητα του
ποδοσφαίρου που παρουσίασαν
την Κυριακή το απόγευμα στο
γήπεδο της Τούμπας. Ούτε ο
ΠΑΟΚ που είχε μεν τον έλεγχο
του παιχνιδιού, αλλά έπαιξε
ανούσιο ποδόσφαιρο, του έλειπε
ο τροφοδότης, ο παίχτης που θα
μέσα από την περιοχή, η μπάλα
πήγαινε στα δίχτυα, αλλά πρόλαβε
ο Κατσουράνης κι έδιωξε πάνω
στη γραμμή!
Στο 69’ ο Λίνο τροφοδότησε με
ακρίβεια τον Αθανασόπουλο, που
βρισκόταν κοντά στο αριστερό
δοκάρι της εστίας του Ιτάνζ, αλλά
το σουτ του έστειλε τη μπάλα
απελπιστικά άουτ.
συντόνιζε το παιχνίδι και θα έδινε
έτοιμη μπαλιά στους επιθετικούς,
από την άλλη μεριά ο Ατρόμητος,
φάνηκε από την αρχή ότι πήγε
στη Θεσσαλονίκη να πάρει το
βαθμό της ισοπαλίας αρχικά κι
ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία
του παιχνιδιού. Είχε δύο καλές
ευκαιρίες, οι οποίες όμως δεν
έφεραν το γκολ.
Ο προπονητής του Νίκος Αναστόπουλος, θωράκισε την άμυνα, ώστε να μην επιτρέψει στους
επιθετικούς του ΠΑΟΚ να φθάσουν σε θέση βολής στην εστία
του Ιτάνζ και από την άλλη με
αντεπίθεση μήπως πάρει και τη
νίκη. Πέτυχε το πρώτο, απέτυχε
στο δεύτερο.
Στο 72’ ο Αποστολόπουλος τροφοδότησε τον Αθανασιάδη, αυτός
σούταρε αμέσως για να διώξει με
υπερένταση σε κόρνερ ο Ιτάνζ.
Στο 78’ ο Πέλκας τροφοδότησε τον Αποστολόπουλο, αυτός
έφυγε γρήγορα πίσω από τους
αμυντικούς του Ατρόμητου και
στο ύψος της περιοχής γύρισε
στο Σταφυλίδη που ήταν αμαρκάριστος, αλλά αυτός έκανε άσχημο
κοντρόλ κι έδωσε την ευκαιρία
στο Σκόνδρα να του πάρει τη
μπάλα.
Στο 87’ άλλη μια σημαντική ευκαιρία του Ατρόμητου. Ο Ιγκλέσιας από θέση βολής σούταρε για
να αποκρούσει και πάλι σωτήρια
ο Κατσουράνης.
Στο 90’ ο Κατσουράνης τροφοδότησε το Σαλπιγγίδη, αυτός
όμως δεν κατάφερε να πιάσει
κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε
άουτ.
Στο 94’ παραλίγο να φύγει
ηττημένος από την Τούμπα ο
Ατρόμητος, αλλά ευτυχώς το
μακρινό σουτ του Σταφυλίδη
πέρασε ξυστά δίπλα από το δεξί
δοκάρι του Ιτάνζ.
ΠΑΟΚ: Γλύκος, Αποστολόπουλος (88’ Γιάννου), Κατσουράνης,
Κατσικάς, Λίνο, Λάζαρ (46’ Γεωργιάδης), Κάτσε, Σταφυλίδης, Λόρενς (72’ Πέλκας), Σαλπιγγίδης,
Αθανασιάδης.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Ιτάνζ, Σκόνδρας, Φυτανίδης, Ταυλαρίδης,
Γιαννούλης, Ιγκλέσιας, Δημούτσος, Επστάιν, (90’ Πίτου Γκαρσία), Μπρίτο (86’ Λαζαρίδης), Σουμπίνιο (75’ Καραγκούνης), Κούτσι.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΟ-ΕΠΣΑ
ΚΡΕΣΝΑΣ 90 - ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ 12131 ΠΕΡIΣΤΕΡI - ΤΗΛ. 210 57.38.578
Περιστέρι :14 /01/13
Έξοδα αγώνα διαιτησίας περιφερειακού
πρωταθλήματος όγδοου ομίλου μεταξύ
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ 1.280,50 ….
Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η διοργανώτρια αρχή όρισε για το συγκεκριμένο
αγώνα διαιτητή από τη Βοιωτία με βοηθούς από τη Σάμο με συνολικό κόστος
μαζί με το γιατρό τα 1.280,50 ευρώ. Μάλιστα το κόστος διανυκτέρευσης των
βοηθών ανερχόταν στα 150 ευρώ και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει αυτή η τιμή
σήμερα σε ξενοδοχεία 5’ αστέρων στην Αθήνα. Ο Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σεβόμενος
τους θεσμούς και θέλοντας να διεξαχθεί το παιχνίδι αν και είχε πολλούς λόγους
να μην πραγματοποιηθεί, λόγω απουσιών από τιμωρίες και ένα απρόβλεπτο
γεγονός που στέρησε τη συμμετοχή πολλών ποδοσφαιριστών από τροφική δηλητηρίαση όπου είχε παραστεί όλη η ομάδα το προηγούμενο βράδυ σε εκδήλωση
αποζημίωσε τους διαιτητές αλλά δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός .
Πώς είναι δυνατόν τις σημερινές ημέρες όπου οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε
απόγνωση λόγω των οικονομικών προβλημάτων να κάνετε τέτοιους ορισμούς
με τη δικαιολογία ότι πρέπει οι διαιτητές από ακριτικές περιοχές να παίρνουν
παιχνίδια;
Και πώς έχετε την απαίτηση να πληρώνουν τα σωματεία τόσο μεγάλα εξοδολόγια ; αποζημιώστε τους εσείς και εμείς δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ακόμα
και αν θα έρχονται από το εξωτερικό. Πώς είναι δυνατόν να παραμείνουν οι παράγοντες και να στηρίξουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό , όταν δεν τους νιώθετε,
όταν δεν τους σκέφτεστε, όταν δεν τους συμμερίζεστε και εν τέλει ούτε καν τους
ενημερώνετε. Δηλαδή πόσα χρήματα έπρεπε να είχαμε μαζί μας πηγαίνοντας
στο γήπεδο για έναν αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος; Πώς είναι δυνατόν
ένα σωματείο - και τόσα άλλα σωματεία- σαν τον Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αξιόπιστο
προς όλους χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν να μην οφείλει
σε κανέναν να συνεχίσει να υπάρχει όταν όχι μόνο δεν έχει καμία στήριξη αλλά
συγχρόνως του ζητείτε να κάνει τέτοιες θυσίες ώστε να υπάρχει ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο. Σεβόμαστε τους πάντες κάνουμε υπομονή αλλά όλα έχουν και ένα
όριο. Εμείς σαν ομάδα χωρίς ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση χρόνια τώρα ούτε
από την πολιτεία αλλά ούτε και από την δημοτική αρχή παρότι εκπροσωπούμε
επάξια την πόλη μας συνεχόμενα στο περιφερειακό πρωτάθλημα « ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ « . Αν μπορείτε να βρείτε λύση δώστε την διαφορετικά θα
διαλυθούμε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εμείς γι’ αυτό. Και αν διαλύεται ο ένας
μετά τον άλλο οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγάλες για όλους σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΠΛΕΣΤΗΣ
Πρωτάθλημα Νέων Κ-17
Αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα νέων Κάτω των
17 χρόνων στον Α’ όμιλο: Ολυμπιακός
- Ατρόμητος 0-2, ΟΦΗ - Πλατανιάς
3-2, Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 4-0,
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης 1-3. Η
ΑΕΚ είχε ρεπό.
Η βαθμολογία σε 14 αγώνες:
1. Αστέρας Τρίπολης ..38-20 30
2. Ολυμπιακός .............23-12 27
3. Παναθηναϊκός ..........31-21 26
4. ΟΦΗ ..........................21-24 23
5. Ατρόμητος ................25-18 20
6. ΑΕΚ ...........................21-14 19
7. Πανιώνιος ................12-28 ..8
8. Πλατανιάς .................15-29 ..8
9. Λεβαδειακός ...............7-27 ..7
Η επόμενη αγωνιστική: Αστέρας
Τρίπολης - ΑΕΚ, Ατρόμητος - Πανιώνιος, Λεβαδειακός - Ολυμπιακός,
Πλατανιάς - Παναθηναϊκός. Ο ΟΦΗ
έχει ρεπό.
Οι κυριότερες φάσεις
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε φάουλ στο 10’,
το εκτέλεσε ο Λίνο αλλά ο Ιτάνζ
δεν αιφνιδιάστηκε, μπλόκαρε τη
μπάλα.
Ο Ατρόμητος πλησίασε με αξιώσεις στην περιοχή του ΠΑΟΚ στο
14’, όταν το σουτ του Σουμπίνιο
έφυγε ελάχιστα άουτ.
Στο 16’ σε γρήγορη εκτέλεση
φάουλ από τον ΠΑΟΚ, οι παίχτες
προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν
τους αμυντικούς του Ατρόμητου,
αλλά ο Ταυλαρίδης με γρήγορη
προβολή κατάφερε να απομακρύνει.
Στο 26’ ατομική προσπάθεια
του Σουμπίνιο, ο οποίος έφτασε
στην περιοχή από πλάγια θέση
και σούταρε, αλλά ο Γλύκος είχε
καλή θέση και μπλόκαρε.
Ο Κατσουράνης στο 36’ τροφοδότησε το νεαρό Σταφυλίδη, αυτός
σούταρε από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.
Μεγάλη ευκαιρία
για τον Ατρόμητο!
Ο Ατρόμητος ξεκίνησε καλύτερα
στο δεύτερο ημίχρονο και στο
52’ έχασε σημαντική ευκαιρία να
προηγηθεί, όταν ο Κούτσι σούταρε
Δηλώσεις προπονητή
και παιχτών
Μετά το τέλος του παιχνιδιού,
ο προπονητής του Ατρόμητου
Νίκος Αναστόπουλος και οι παίχτες Ντένις Επστάιν, Θανάσης
Καραγκούνης, δήλωσαν τα εξής:
Ν Ι ΚΟ Σ Α Ν Α Σ ΤΟ Π ΟΥΛΟ Σ :
«Έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι από
πολύ καλές ομάδες. Ειδικά ο
ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα είναι
ακόμη πιο δυνατός. Κάναμε
καταπληκτικό παιχνίδι τακτικής,
δεν αφήσαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει
το παιχνίδι του. Αν ήμασταν πιο
τυχεροί στην τελική πάσα σε
2-3 περιπτώσεις ίσως να σκοράραμε. Κρατάω τον πόντο και
τη μεγάλη διάθεση που είχαν οι
παίκτες μου. Όλα τα παιδιά αξίζουν ένα μπράβο. Για να έχει αξία
ο βαθμός πρέπει να κερδίσουμε
στην επόμενη αγωνιστική τον
Πλατανιά. Ήταν μια πολύ ωραία,
ζεστή ατμόσφαιρα, ποδοσφαιρική. Ευχαριστούμε τον ΠΑΟΚ
για τη φιλοξενία, έτσι πρέπει να
βλέπουμε το ποδόσφαιρο, σαν
γιορτή».
Ν Τ Ε Ν Ι Σ Ε Π Σ ΤΑ Ϊ Ν : « Έ τσ ι
όπως κύλησε ο αγώνας κανένας
δεν άξιζε να κερδίσει και πιστεύω
πως το τελικό αποτέλεσμα ήταν
δίκαιο. Είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε να πάρουμε τον βαθμό
της ισοπαλίας σε μια δύσκολη
έδρα. Δική μας προτεραιότητα
ήταν να μη χάσουμε. Είναι δύσκολο να εφαρμόσει τη φιλοσοφία του ο Νίκος Αναστόπουλος
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μας βοηθάει όμως ήδη πολύ
και μας δίνει αυτοπεποίθηση.
Στόχος μας είναι να μπούμε στα
πλέι οφ και να διεκδικήσουμε ό,τι
καλύτερο».
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ:
«Ο βαθμός της ισοπαλίας είναι
καλός, σαφώς καλύτερα από το
να χάναμε. Προσπαθήσαμε να
χτυπήσουμε τον ΠΑΟΚ στον αιφνιδιασμό. Ο αντίπαλός μας είχε
την κατοχή, σε κανένα σημείο
όμως δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας».
Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στη σούπερ λίγκα: ΑΕΚ - Ξάνθη 1-0,
Πανθρακικός - Πλατανιάς 1-1,
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1,
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
0-0, ΟΦΗ - Άρης 2-0, Πανιώνιος
- Βέροια 1-1, Κέρκυρα - Αστέρας
Τρίπολης 0-1.
Η βαθμολογία της σούπερ λίγκα
σε 17 αγώνες:
1. Ολυμπιακός .............39-10 45
2. ΠΑΟΚ .......................25-10 35
3. Αστέρας Τρίπολης . 23-11 31
4. Ατρόμητος ...............17-12 29
5. Λεβαδειακός ............13-14 24
6. ΠΑΣ Γιάννινα ..........16-15 23
7. Πανιώνιος ...............19-23 22
8. Πανθρακικός ...........18-21 21
9. Παναθηναϊκός .........17-17 21
10. ΟΦΗ .......................18-21 20
11. Πλατανιάς ...............15-20 18
12. Ξάνθη .....................14-17 18
13. Άρης .......................14-25 16
14. Βέροια ................... 11-21 16
15. ΑΕΚ ........................13-20 15
16. Κέρκυρα ..................7-22 12
Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο
19 Ιανουαρίου 2013: ΟΦΗ - Πανιώνιος, Παναθηναϊκός - Πανθρακικός, Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ.
Κυριακή 20/1/2013: Ατρόμητος
- Πλατανιάς, Ξάνθη - Κέρκυρα,
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα, Άρης
- ΑΕΚ. Δευτέρα 21/1/2013: Βέροια
- Λεβαδειακός.
Σελίδα 24
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Φιλανθρωπικό bazaar με τις φανέλες
ξένων και ελλήνων ποδοσφαιριστών
Ο Δήμος Περιστερίου και ο Σύλλογος
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοινώνουν ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2013
ολοκληρώνεται το φιλανθρωπικό
bazaar με τις φανέλες των «superstars»
ξένων και ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Τo φιλανθρωπικό bazaar ξεκίνησε
στις 3 Ιανουαρίου με τα συλλεκτικά
αντικείμενα (φανέλες, κασκόλ, καπέλα
Καρδιάς» του Δήμου Περιστερίου.
Μετά την επιτυχία που σημείωσε το
bazaar τις τρεις πρώτες μέρες στην
αίθουσα «Τέχνης» του Δημαρχιακού Μεγάρου, τα συλλεκτικά αναμνηστικά θα
διατίθενται πλέον στο διαδίκτυο μέσω
των επίσημων σελίδων: www.peristeri.
gr και www.hamogelo.gr, προκειμένου
να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν με-
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Άρχισαν οι Χειμερινές Εκπτώσεις
από 15 Ιανουαρίου
Στηρίξτε τα καταστήματα
του Περιστερίου
Διονύσιος Π. Αντωνάτος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πτυχ. Νομικής Σχολής Παν. ΑΘηνών
και μπάλες) για τους ποδοσφαιρόφιλους
από την τεράστια καριέρα στην Ελλάδα
και το εξωτερικό του Διαιτητή Κύρου Βασάρα, που δώρισε για την ενίσχυση του
Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Από
γαλύτερο ποσό και να ικανοποιηθεί η
απαίτηση των φίλων του ποδοσφαίρου.
Για την απόκτηση των αναμνηστικών
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2015701091 και
στο e-mail: [email protected]
Κυρ. Λουκάρεως 11 (3ος όροφ.), Αθήνα Τ.Κ. 114 71
Τηλ. 210 6452248, Fax: 210 6452246,
Κιν.: 6948 323270
E-mail: [email protected]