close

Enter

Log in using OpenID

(6)_godisnji_plan_davanja_koncesija

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINSKO VIJEĆE
Mihovljan 48, 49252 Mihovljan
e-adresa: [email protected]
Tel: 049 435 378, Fax: 049 435 498
KLASA: 363-02/13-01/17
URBROJ: 2211/07-13-2
Mihovljan, 23. prosinac 2013.
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i članka 39. Statuta
Općine Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 05/13), Općinsko vijeće Općine
Mihovljan na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. 12. 2013. godine, donijelo je
GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2014. GODINU
Točka 1.
Donosi se Plan davanja koncesija na području Općine Mihovljan za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan)
Točka 2.
Općina Mihovljan planira u 2014. godini dati sljedeću koncesiju:
1. KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE POSLOVE
 Planirani broj koncesija: 1
 Rok davanja koncesija: 4 godine
 Planirana godišnja naknada za koncesiju: 1.000,00 kuna
 Godina davanja koncesije: 2014. godina
Točka 3.
Ovaj godišnji plan dostavlja se Ministarstvu nadležnom za financije.
Točka 4.
Ovaj godišnji plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Čleković
DOSTAVITI:
1. Ured državne uprave u KZŽ-i, Služba za zajedničke poslove, Magistratska ulica 1, 49000
Krapina,
2. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačka cesta br. 26,
49000 Krapina,
3. Oglasna ploča općine Mihovljan, ovdje,
4. Računovodstvo općine Mihovljan,
5. Prilog zapisniku,
6. Pismohrana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content