close

Enter

Log in using OpenID

(36 - Općina Mihovljan

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINSKO VIJEĆE
Mihovljan 48, 49252 Mihovljan
e-adresa: [email protected]
Tel: 049 435 378, Fax: 049 435 498
KLASA: 363-05/13-01/118
URBROJ: 2211/07-13/2
Mihovljan, 23. 12. 2013.
Temeljem članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98 i 50/12) i članka 39. Statuta Općine
Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 05/13), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj
5. sjednici održanoj dana 23. 12. 2013. godine, donijelo je
CIJENIK
grobnih usluga i naknada na Mjesnom groblju Mihovljan
Članak 1.
Mjesno groblje Mihovljan podjeljeno je na stari i novi dio, te je podjeljena na šest (6) polja.
Stari dio groblja sastoji se od sljedećih polja:
 Polje broj 1
 Polje broj 2
 Polje broj 3
 Polje broj 4
Novi dio groblja sastoji se od sljedećih polja:
 Polje broj 5
 Polje broj 6
Članak 2.
Ovim cjenikom utvrđuju se cijene grobnih usluga koje se odnose na ukop pokojnika, korištenje mrtvačnice,
korištenje grobnog mjesta te druge usluge utvrđene ovim cjenikom.
Članak 3.
Cijene usluga utvrđuju se u kunama i to kako slijedi:
CIJENE ZA STARI DIO GROBLJA
a) Korištenje grobnih mjesta na neodređeno vrijeme
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Jedno grobno mjesto
2.000,00
2
Dva grobna mjesta
4.000,00
3
Jedno grobno mjesto – za grobnicu
2.000,00
4
Dva grobna mjesta – za grobnicu
4.000,00
b) Izdavanje rješenja za izgradnju betonskih okvira
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Rješenje za izgradnju betonskog okvira – jedno grobno mjesto
300,00
2
Rješenje za izgradnju betonskog okvira – dva grobno mjesto
600,00
3
Rješenje za izgradnju obiteljske grobnice – jedno grobno mjesto
600,00
4
Rješenje za izgradnju obiteljske grobnice – dva grobna mjesta
1.200,00
c) Izgradnja betonskih okvira na starom dijelu groblja
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Izgradnja betonskog okvira za jedno grobno mjesto
1.500,00
2
Izgradnja betonskog okvira za dva grobna mjesta
2.500,00
3
Izgradnja betonskog okvira za jedno dječje grobno mjesto
700,00
4
Izrada betonske stepenice oko postojećeg okvira – jedno grobno mjesto
200,00
5
Izrada betonske stepenice oko postojećeg okvira – dva grobna mjesta
400,00
CIJENE ZA NOVI DIO GROBLJA
a) Korištenje grobnih mjesta na neodređeno vrijeme
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Jedno grobno mjesto
2.000,00
2
Dva grobna mjesta
4.000,00
3
Jedno grobno mjesto – za grobnicu
2.000,00
4
Dva grobna mjesta – za grobnicu
4.000,00
b) Izdavanje rješenja za izgradnju betonskih okvira
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Rješenje za izgradnju betonskog okvira – jedno grobno mjesto
300,00
2
Rješenje za izgradnju betonskog okvira – dva grobno mjesto
600,00
3
Rješenje za izgradnju obiteljske grobnice – jedno grobno mjesto
1.000,00
4
Rješenje za izgradnju obiteljske grobnice – dva grobna mjesta
1.500,00
c) Korištenje grobnog mjesta sa betonskim okvirom na neodređeno vrijeme
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Jedno grobno mjesto sa betonskim okvirom
4.000,00
2.
Dva grobna mjesta sa betonskim okvirom
8.000,00
3.
Obiteljska grobnica – dva grobna mjesta
10.000,00
d) Izgradnja betonskih okvira na novom djelu groblja
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Izgradnja betonskog okvira za jedno grobno mjesto
1.500,00
2
Izgradnja betonskog okvira za dva grobna mjesta
3.000,00
Članak 4.
CIJENE ZA GROBNE USLUGE:
a) Usluge ukopa
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Iskop i zatrpavanje grobne jame i postavljanje vijenca i križa
900,00
2
Ukop u grobnicu – preseljenje ljesova, pražnjenje vode, čišćenje
grobnice, postavljanje vijenca i križa
900,00
3
Ukop urne, postavljanje vijenca i križa
500,00
4
Ekshumacija i ukop na istom groblju sa uređenjem groba
2.000,00
5
Ekshumacija – na drugo groblje
1.500,00
b) Ostale usluge
Red.broj
Opis
Cijena (kn)
1
Korištenje mrtvačnice
200,00
2
Upotreba struje prilikom gradnje okvira
100,00
3
Upotreba struje prilikom gradnje grobnice
100,00
4
Naknada za Komisiju (po članu)
100,00
4
Korištenje rashladne komore za pokojnika
100,00 kn/danu
Članak 5.
USLUGE PO RADNOM NALOGU
U grobne usluge po radnom nalogu ubrajaju se:
 Košnja trave i korova
 Čišćenje groblja od smeća svih vrsta
 Razgrtanje nasipnog materijala na staze po groblju
 Uređenje žive ograde i rezanje grana na stablima koje ometaju normalno kretanje po groblju
 Uređenje prilaznih puteva groblju u ljetnim i zimskim mjesecima
Članak 6.
Visine naknade prema člancima 3. i 4. ovog cijenika vrijede za građane korisnike grobnih mjesta sa
područja Općine Mihovljan, ali vrijede i za građane korisnike koji nemaju prebivalište na području općine
Mihovljan.
Članak 7.
Sredstva od svih naknada prema člancima 3. i 4. ovog cijenika prihod su općine Mihovljan, a
obračunava ih i naplaćuje Uprava groblja izdavanjem odgovarajućeg rješenja i uplatnice.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog cjenika prestaje važiti cjenik grobnih usluga i naknada na Mjesnom groblju
Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 09/07), Odluka o izmjeni cjenik grobnih usluga
i naknada na Mjesnom groblju Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 25/09) i Odluka
o dopuni cjenika grobnih usluga i naknada mjesnog groblja Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 33/10).
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Čleković
DOSTAVITI:
1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove,
Magistratska 1, 49000 Krapina,
2. Službeni glasnik “Krapinsko-zagorske županije”, Zagrebačka cesta 26, 49000 Krapina,
3. Računovodstvo općine Mihovljan, ovdje,
4. Oglasna ploča općine Mihovljan,
5. Prilog zapisniku,
6. Pismohrana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content