Τιμοκατάλογος 2014 - Technometal Hellas

Η βιοµηχανία TECHNOMETAL HELLAS ιδρύθηκε το 1973 µε την επωνυµία
‘‘ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ’’ µε παραγωγή θερµαστρών ξύλου-πετρελαίου
καθώς και µπουριών εµαγιέ, νίκελ και inox.
Το 1990 µετονοµάστηκε σε TECHNOMETAL HELLAS, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η επέκταση
των δραστηριοτήτων της σε προϊόντα όπως:
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΗΣ
• Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ, ΤΣΕΡΚ)
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ (ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ)
Πιστή στην φιλοσοφία που ενέπνευσαν οι ιδρυτές της, η TECHNOMETAL HELLAS συνεχίζει
στην δεύτερη γενιά της και πλέον αναπτύσσεται δυναµικά δηµιουργώντας πρότυπα στην αγορά,
χτίζοντας διαχρονικές συνεργασίες που βασίζονται σε αξίες και ιδανικά µε σεβασµό
και προσήλωση στον συνεργάτη.
Το 2003 προχώρησε στην κατασκευή ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
σε ΙΝΟΧ ΑΙSI 304 BA και ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΙΝΟΧ ΑΙSI 304 BA
και ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ καθώς και τα εξαρτήµατα αυτών.
Oρόσιµη χρονιά για την TECHNOMETAL HELLAS ήταν το 2008 µε την παραγωγή
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΩΝ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Technogos304 CE© – ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Technotherm 304 CE© καθώς και τα εξαρτήµατα αυτών σε ΙΝΟΧ ΑΙSI 304 BA
και ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142, επισης προχώρησε και στην κατασκευή
του ΠΙΝΑΚΑ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Έχοντας στην κατοχή της ιδιόκτητους βιοµηχανικούς χώρους άνω των 4000 τ.µ.
και υπερσύχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, µπορεί πλέον να είναι σίγουρη για την ποιότητα
των προϊόντων της που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Η ευελιξία της TECHNOMETAL HELLAS ως προς τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς αποτελούν
πλέον αναφορά.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE®
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm
Ø
80
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ TechnoGos 304 CE®
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Παράγεται σε 2m, 1m, 0,50m ΙΝΟΧ AISI 304 BA
• Ανάπτυγµα 2m:
από 1m έως 1,90m
• Ανάπτυγµα 1m:
από 0,50m έως 0,90m
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
• Ανάπτυγµα 0,50m: από 0,25m έως 0,40m
200°C
2m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 1m - 1,90m
1m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,50m - 0,90m
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
ΤΑΦ Ø80 PELLET ΜΕ ΠΩΜΑ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΤΑΦ 90Ο
(∆ΕΞΙ ‘Η ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200ΟC
ΗΜΙΤΑΦ 135°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΡΟΖΕΤΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
ΡΟΖΕΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,50mm
ΑΠΛΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
Π.Υ. 1,50 mm
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
160
Ø
180
Ø
200
Ø
230
Ø
250
Ø
300
Ø
350
Ø
400
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
4,89
5,89
7,09
7,21
7,47
8,52
9,09 10,07 11,08 12,88 13,85 17,13 20,28 22,78
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΤΑΦ Φ80 PELLET ΜΕ ΠΩΜΑ
(∆ΕΞΙ ‘Η ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
150
0,25m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE®
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΤΑΦ 90°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
130
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
INOX AISI 304 BA
Ø
125
0,50m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE®
0,50m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,25m - 0,40m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 15°-30°-45°-60°-90°
Ø
120
8,42 10,17 12,02 12,66 13,01 15,53 16,82 18,49 20,91 24,13 25,95 31,81 36,24 44,48
®
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
100
2,59
3,11
3,59
3,76
3,89
4,65
26,64 33,41 40,01 41,67 43,81 50,16
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
12,77 16,61 20,04 20,89 21,74 25,31
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
8,48 10,99 13,43 14,02 14,44 16,85
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
5,03
6,36
8,16
8,98
5,04
-
-
-
5,47
6,01
7,01
7,56
9,43 10,58 11,61
62,88 69,42 84,29 90,91 111,19 129,36
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
31,16 36,19 45,89 47,89 60,28 65,19
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
20,79 23,99 30,54 31,88 40,07 47,41
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
-
-
9,16 10,93 11,73 13,84 15,58 20,21 22,13 26,51 37,06 46,84
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
7,54
9,57 11,06 11,87 12,49 15,49 17,94 20,29 22,92 28,63 30,37 38,89 55,91 82,01
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
12,97
€/τεµ. 13,28 16,26 17,59 18,42 21,47 23,83 27,93 29,75 37,13 43,44 55,61 76,37 91,27
10,14 €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
€/τεµ.
15,34 18,67 21,86 23,75 25,02 28,01 32,23 37,95 44,25 52,41 61,14 85,16 99,68 130,66
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
4,55
5,09
6,12
6,28
6,64
7,23
8,03
8,83
9,66 11,25 12,58 15,92 19,87 27,83
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
2,48
2,58
2,67
2,72
2,79
2,89
3,01
3,09
3,23
4,23
4,36
5,02
5,42
6,35
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
1,03
1,51
1,71
1,82
2,17
3,03
3,31
3,56
4,92
7,08
7,24
9,57 10,74 12,54
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
18,21 20,01 22,26 24,49 28,16 31,74 35,39 39,03 44,46 53,43 60,24 80,81 91,49
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
5,74
6,52
7,16
7,87
8,86
9,29 10,01 10,71 11,71 12,26 12,83 13,12
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
6,09
6,33
6,51
6,67
7,04
7,42
7,63
7,81
8,43
9,16
-
9,52 10,95 11,75
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
-
-
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
-
-
ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
-
-
-
-
57,88 65,72
€/τεµ. €/τεµ.
44,95 49,85
€/τεµ. €/τεµ.
36,35 41,03
€/τεµ. €/τεµ.
-
-
75,37 87,36 102,19 112,43 140,66 167,77 205,61
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
58,59 62,64 70,89 76,49 91,74 105,83 122,25
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
47,03 52,46 61,71 66,44 80,04 89,42 100,92
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
2
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• Έκπτωση …………………………...........................................
3
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE®
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 25mm ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 60kg/m3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ TechnoTherm 304 CE®
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE®
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200°C
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
30,16
35,18
41,51
42,91
48,54
55,77
61,27
71,24
73,84
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
0,50m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE®
19,19
22,04
25,73
26,65
30,01
34,38
37,76
42,61
45,16
52,63
62,61
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
0,25m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE®
12,84
14,67
17,36
17,68
19,86
22,75
24,86
28,45
29,52
34,77
41,99
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
85,72
99,24 120,18 123,47 135,89 161,88 175,11 207,23 214,97 253,22 295,29
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
48,37
53,98
62,51
63,03
72,05
84,13
91,84 105,13 111,09 131,28 169,66
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
31,96
36,58
43,44
44,97
50,61
59,63
64,49
75,46
79,81
92,81 109,42
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
26,18
28,51
32,49
33,27
36,15
44,81
49,52
59,36
60,79
75,33
95,44
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
30,84
35,07
40,98
42,03
47,43
57,62
64,46
78,94
81,26 104,51 134,19
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
36,68
44,61
53,43
54,87
61,51
75,69
85,71 108,87 111,32 142,31 177,61
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
50,84
58,28
70,21
72,31
80,79 101,81 116,92 151,57 158,16 204,56 241,46
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
2m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 1m - 1,90m
1m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,50m - 0,90m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 15°-30°-45°-60°-90°
0,50m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,25m - 0,40m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Παράγεται σε 2m, 1m, 0,50m ΙΝΟΧ AISI 304 BA
• Ανάπτυγµα 2m:
από 1m έως 1,90m
• Ανάπτυγµα 1m:
από 0,50m έως 0,90m
• Ανάπτυγµα 0,50m: από 0,25m έως 0,40m
ΤΑΦ 90Ο
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΤΑΦ 90° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΜΙΤΑΦ 135° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200ΟC
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ &
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ 2 ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 2 ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350
Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 300 Ø 350 Ø 400
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
86,42 101,45
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
6,64
7,23
8,83
8,83
9,66
11,25
12,58
15,92
15,92
19,87
27,83
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
2,79
2,89
3,09
3,09
3,23
4,23
4,36
5,02
5,02
5,42
6,35
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
1,03
1,51
1,82
2,17
3,03
3,56
4,92
7,08
7,24
9,57
10,74
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
11,61
13,84
17,49
17,99
20,35
24,67
27,68
31,29
33,98
39,41
54,56
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
13,96
14,49
15,76
15,76
17,66
18,31
19,51
22,14
22,14
28,06
32,86
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
34,32
35,67
35,67
36,72
38,07
38,74
41,49
41,49
43,71
47,23
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
70,31
79,55
88,46
88,46 101,88 118,71 130,57 160,63 161,79 193,59 237,81
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
54,88
60,98
72,14
72,14
77,67
87,96
95,25 112,39 114,35 132,57 155,58
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
58,44
65,78
76,01
78,16
86,89
98,79 107,81 130,41 133,82 155,38 183,12
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
4
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ………………………..............................................
5
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE®
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ TechnoGos 304 CE®
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Παράγεται σε 2m, 1m, 0,50m ΙΝΟΧ AISI 304 BA
• Ανάπτυγµα 2m:
από 1m έως 1,90m
• Ανάπτυγµα 1m:
από 0,50m έως 0,90m
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
• Ανάπτυγµα 0,50m: από 0,25m έως 0,40m
200°C
1m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE®
0,50m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE®
0,25m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoGos 304 CE®
2m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 1m - 1,90m
1m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,50m - 0,90m
0,50m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,25m - 0,40m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 15Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 30Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 15°-30°-45°-60°-90°
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 60Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΤΑΦ Ø80 PELLET ΜΕ ΠΩΜΑ
(∆ΕΞΙ ‘Η ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
ΤΑΦ 90Ο
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΤΑΦ 90°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΤΑΦ Φ80 PELLET ΜΕ ΠΩΜΑ
(∆ΕΞΙ ‘Η ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΜΙΤΑΦ 135°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200Ο C
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
80
Ø
100
Ø
120
Ø
125
Ø
130
Ø
150
Ø
160
Ø
180
Ø
200
Ø
230
Ø
250
Ø
300
Ø
350
Ø
400
11,08 13,27 16,08 16,82 17,35 19,99 21,57 24,06 26,79 30,88 34,09 40,53 45,46 55,96
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
5,61
6,69
8,22
8,57
8,88 10,26 11,07 12,37 13,79 15,94 17,63 21,05 22,74 27,85
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
3,21
3,83
4,51
4,76
4,86
5,62
6,13
6,76
7,29
8,47
9,41 11,29 12,03 13,65
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
32,96 39,82 47,83 50,06 52,44 61,12
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
20,38 25,62 30,72 31,98 33,09 38,27
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
11,65 14,83 17,82 18,58 19,56 22,43
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
8,04
-
-
-
75,19 85,19 100,21 109,67 131,58 152,39
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
46,75 52,34 64,12 68,98 84,86 98,37 112,25
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
27,38 31,31 38,89 40,91 50,91 58,43 65,72
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ
9,95 11,51 12,95 13,49 15,67 17,41 19,04 22,41 26,24 29,21 35,34 41,74
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
9,32 10,84 12,41 13,92 14,58 17,16 19,32 21,39 24,13 28,54 31,94 40,13 49,64
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
7,52 10,06 12,12 12,62 12,86 15,59 16,99 19,41 21,97 26,74 30,06 39,15 55,96 81,99
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
12,02 15,16 17,21 19,23 19,98 24,76 27,53 30,28 37,11 43,92 48,26 66,19 87,63
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
10,53 13,16 15,22 15,59 16,83 22,16 23,21 26,61 30,44 40,24 41,49 55,78 78,54 117,99
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
16,21
€/τεµ. 17,43 21,84 22,45 24,19 28,18 32,44 36,69 39,51 49,53 57,31 74,73 96,08 118,97
13,53 €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
€/τεµ.
18,56 23,25 28,72 30,24 30,83 40,08 47,55 54,78 63,62 79,44 90,53 122,84 160,88 199,67
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
5,55
6,43
7,47
7,65
8,03
8,61
9,85 11,01 11,97 14,01 15,84 20,38 27,95 39,21
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
2,48
2,58
2,67
2,72
2,79
2,89
3,01
3,09
3,23
4,23
4,36
5,02
5,42
6,35
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
1,03
1,51
1,71
1,82
2,17
3,03
3,31
3,56
4,92
7,08
7,24
9,57 10,74 12,54
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
22,75 25,02 27,83 30,61 35,15 39,64 44,35 48,79 55,56 66,79 75,31 101,01 114,39
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
-
-
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
-
-
ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
-
-
-
-
58,99 66,87
€/τεµ. €/τεµ.
46,14 51,04
€/τεµ. €/τεµ.
40,73 45,51
€/τεµ. €/τεµ.
-
-
76,92 88,86 103,91 114,57 142,85 170,37 208,99
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
60,25 64,25 72,67 78,69 94,02 108,52 125,75
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
53,13 58,35 68,68 74,94 89,05 99,93 114,77
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
6
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ……………………….............................................
7
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE®
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 25mm ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 60kg/m3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500
Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 550
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ TechnoTherm 304 CE®
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1m
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE
36,45 42,07 50,37 51,35 57,04 65,44 72,14 83,69 87,21 101,48 118,89 171,88 191,88 211,78
®
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
0,50m
22,18 25,46 30,06 30,84 34,23 39,11 42,98 49,59 51,62 59,68 70,65 112,41 125,09 139,01
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE® €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
15,04 17,15 19,94 20,59 22,89 25,89 28,51 32,58 33,91 38,77 46,53 84,08 93,45 104,01
0,25m
® €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ TechnoTherm 304 CE
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Παράγεται σε 2m, 1m, 0,50m ΙΝΟΧ AISI 304 BA
• Ανάπτυγµα 2m:
από 1m έως 1,90m
• Ανάπτυγµα 1m:
από 0,50m έως 0,90m
• Ανάπτυγµα 0,50m: από 0,25m έως 0,40m
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
2m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 1m - 1,90m
1m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,50m - 0,90m
0,50m
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 0,25m - 0,40m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 15Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 30Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 15°-30°-45°-60°-90°
ΤΑΦ 90° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΜΙΤΑΦ 135° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 60Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΤΑΦ 90Ο
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
€/m
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ &
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
102,75 119,23 144,65 148,41 163,35 194,78 210,65 249,85 259,16 305,84 355,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
55,91 64,67 74,55 75,79 83,42 100,16 108,28 125,74 130,35 153,31 185,44
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
35,45 40,94 48,68 50,21 55,45 66,69 72,27 84,65 87,78 102,49 120,31
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
38,69 41,89 46,82 48,64 54,59 63,69 70,49 83,03 85,49 104,93
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
39,98 43,15 48,55 50,45 55,38 65,31 71,03 84,91 87,47 109,48
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
36,07 36,85 40,81 43,71 45,75 53,19 58,99 81,27 83,99 92,68 117,59 216,64 245,44 282,79
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
44,69 50,08 57,02 58,93 67,51 79,39 87,92 108,69 111,86 146,34
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
-
-
-
41,51 48,05 56,37 57,98 65,74 80,52 93,19 113,74 117,25 152,39 189,93 289,58 339,61 396,12
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
56,72 61,69 65,28 69,11 78,29 92,93 105,29 132,29 138,49 171,87 217,42 324,52 382,24 442,85
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
60,43 72,45 88,52 91,16 105,48 129,15 146,33 181,61 192,51 247,58 303,32 462,57 485,82 629,18
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
8,03
8,61 11,01 11,01 11,97 14,01 15,84 20,38 20,38 27,95 39,21 45,36 54,36 64,19
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
2,79
2,89
3,09
3,09
3,23
4,23
4,36
5,02
5,02
5,42
6,35
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
14,52 17,41 21,78 22,44 25,43 30,85 34,63 38,42 39,78 49,25 68,32
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
72,05 81,56 90,89 90,89 104,68 121,96 134,35 165,02 166,33 198,73 243,72
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
56,68 63,01 74,65 74,65 80,56 91,33 99,16 116,81 119,05 137,89 161,69
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
64,79 73,04 85,12 87,12 96,94 111,13 121,47 146,99 151,32 175,45 206,27
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
8
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ..………………………...........................................
9
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm & 0,50 mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40mm
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40mm
ΘΥΡΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΥΡΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΥΡΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 230
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
63,24
64,11
65,28
66,27
71,09
72,87
123,28
126,15
128,82
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
75,85
77,01
78,76
80,47
86,64
89,57
148,01
152,85
157,16
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
98,01
98,84
99,97
101,13
105,39
107,14
115,43
117,95
120,24
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
112,85
114,01
115,64
117,02
122,89
125,48
140,77
144,94
148,69
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm & 0,50 mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤ. Π.Υ. 0,40mm - ΕΞΩΤ. Π.Υ. 0,40mm
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤ. Π.Υ. 0,50mm - ΕΞΩΤ. Π.Υ. 0,50mm
ΘΥΡΙ∆Α ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΥΡΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΥΡΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤ. Π.Υ. 0,40mm - ΕΞΩΤ. Π.Υ. 0,40mm
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤ. Π.Υ. 0,50mm - ΕΞΩΤ. Π.Υ. 0,50mm
Ø 130
Ø 180
Ø 150
Ø 200
Ø 180
Ø 230
97,23
Ø 200
Ø 250
101,02
Ø 230
Ø 300
Ø 250
Ø 300
Ø 300
Ø 350
Ø 350
Ø 400
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
98,29
€/τεµ.
101,98
111,52
116,98
158,54
162,24
185,88
200,12
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
124,41
127,48
135,44
139,76
147,64
150,34
164,44
176,35
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
132,32
136,05
145,47
150,39
160,43
163,92
181,57
194,43
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
86,81
89,39
138,12
147,72
165,55
176,29
-
-
-
-
ΗΧΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΥΡΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΥΡΙ∆Α ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΧΟΠΑΓΙ∆Α
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΧΟΠΑΓΙ∆ΕΣ 1m
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΤΡΗΤΟ Π.Υ. INOX 0,50mm
ΕΞΩΤ. Π.Υ. INOX 0,40mm
Ø 100
Ø 150
Ø 130
Ø 180
Ø 150
Ø 200
Ø 180
Ø 230
Ø 200
Ø 250
Ø 230
Ø 300
Ø 250
Ø 300
Ø 300
Ø 350
Ø 350
Ø 400
104,05
128,98
151,72
173,55
189,99
219,18
239,73
276,39
331,83
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
10
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ………………………..............................................
11
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142 ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1m
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
0,50m
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 45°-90°
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
0,25m
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΤΑΦ 90Ο
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΤΑΦ 90°
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200ΟC
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,50mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
Π.Υ 2,00 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø
125
Ø
130
Ø
150
Ø
160
Ø
180
Ø
200
Ø
230
Ø
250
Ø
300
Ø
350
5,82
6,61
6,91
7,18
8,27
8,82
9,92 11,03 12,68 13,98 17,46 20,36 26,11 29,34
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
2,99
3,41
3,55
3,69
4,25
4,53
5,11
5,67
6,52
7,19
8,96 10,45 13,36 15,02
€/m
Ø
400
€/m
Ø
450
€/m
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
1,53
1,75
1,83
1,89
2,18
2,33
2,62
2,91
3,35
3,69
4,59
5,36
6,83
7,68
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
6,41
6,57
6,83
7,08
7,61
8,79
9,38 10,62 12,64 14,19 18,49 26,44 41,29 44,99
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
8,36
8,82
9,27
9,51 10,95 12,82 13,73 15,63 19,56 21,54 28,06 37,05 48,41 70,73
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
11,01 11,51 11,99 12,49 15,34 15,64 15,95 18,54 22,42 25,67 34,12 43,29 71,08 90,79
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ
12,46 13,16 13,96 14,54 18,15 19,76 21,48 25,19 31,59 36,39 49,16 64,16 108,42 141,99
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΗΜΙΤΑΦ 135°
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΛΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
Π.Υ 1,50 mm
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø
120
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200°C
Ø
100
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ 2,00 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
5,06
5,19
5,31
5,43
5,49
5,99
6,49
6,86
7,72
8,45 10,31 15,21 18,61 21,16
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
1,51
1,71
1,82
2,17
3,03
3,31
3,56
4,92
7,08
7,24
9,57 10,74 12,54
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
12,75 14,18 15,61 17,93 20,24 22,58 24,03 27,36 29,01 32,71 43,85 49,63 73,68 80,18
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
4,89
€/τεµ.
-
5,04
€/τεµ.
-
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
-
-
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
-
-
5,36
€/τεµ.
8,85
€/τεµ.
9,99
€/τεµ.
-
-
-
5,53
5,69
6,01
6,16
6,64
6,96
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
-
9,32 10,04 10,29 10,76 11,83 14,07 14,96 16,85
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
10,51 11,04 11,58 11,83 12,78 14,51 16,73 17,55
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
12
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση …………………………...........................................
13
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 25mm ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 60kg/m3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm ΙΝΟΧ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1m
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
0,50m
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΗ (ΓΩΝΙΑ) ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 45°-90°
ΤΑΦ 90° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΗΜΙΤΑΦ 135° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200°C
0,25m
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500
Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 550
26,58 30,78 36,82 38,25 42,77 50,64 55,09 64,27 67,26 79,17 93,66 153,95 172,19 190,24
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
17,19 19,75 22,79 24,35 27,28 32,02 34,74 40,39 42,05 49,12 58,84 101,87 113,92 125,75
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
10,79 12,27 14,31 14,95 16,59 19,24 20,84 24,05 24,94 28,78 34,12 78,37 87,51 96,61
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
22,35 24,59 27,05 27,95 30,69 36,49 40,56 48,58 50,44 65,83 104,97 135,49 154,66 176,49
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
26,92 29,43 33,36 34,47 38,74 43,96 51,25 62,47 64,84 83,57 106,59 137,56 159,64 185,71
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΤΑΦ 90Ο
35,73 38,23 42,64 44,48 50,46 59,05 65,73 82,04 85,76 109,04 138,17 184,67 219,09 254,01
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
45,82 48,31 57,64 59,28 67,44 83,81 96,51 121,38 126,87 164,26 197,82 271,28 323,34 376,75
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
5,43
5,49
6,49
6,49
6,86
7,72
8,45 10,31 10,31 15,21 18,61 21,16 24,64 28,66
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200ΟC
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
1,03
1,51
1,82
2,17
3,03
3,56
4,92
7,08
7,24
9,57 10,74 12,54
-
-
-
-
-
-
-
-
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
8,19
8,85
9,32
9,32 10,04 10,29 10,76 11,83 11,83 14,07 14,96
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
Π.Υ. 2,00 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ. 2,00 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
9,99 10,51 10,51 11,04 11,58 11,83 12,78 12,78 14,51
€/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ. €/τεµ.
-
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
14
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
15
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 3m, 2m, 1m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 15Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) MONOY ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 15°-30°-60°
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 30Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 60Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΤΑΦ 90Ο
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) MONOY ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 45°-90°
ΤΑΦ 90°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΜΙΤΑΦ 135°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40mm
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,50mm
ΑΠΛΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
Π.Υ. 1,50 mm
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 2 ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΠΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
100
Ø
125
Ø
150
Ø
180
Ø
200
Ø
230
Ø
250
Ø
300
Ø
350
11,33
13,83
16,53
19,93
22,12
25,52
27,26
32,73
38,32
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
7,98
10,47
12,71
15,45
16,97
19,85
22,14
26,69
31,61
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
8,68
11,13
13,79
15,23
17,12
20,37
22,74
28,58
35,34
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
6,36
8,98
10,93
13,84
15,58
20,21
22,13
26,51
37,06
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
12,21
15,41
19,85
24,22
26,36
31,13
34,23
46,84
62,03
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
9,57
11,87
15,49
20,29
22,92
28,63
30,37
38,89
55,91
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
13,28
17,59
21,47
27,93
29,75
37,13
43,44
55,61
76,37
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
18,67
23,75
28,01
37,95
44,25
52,41
61,14
85,16
99,68
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
5,09
6,28
7,23
8,83
9,66
11,25
12,58
15,92
19,87
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
20,01
24,49
31,74
39,03
44,46
53,43
60,24
80,81
91,49
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
4,32
5,35
6,45
7,71
8,51
9,74
10,59
12,79
14,79
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
5,32
6,65
7,94
9,49
10,59
12,18
12,89
15,42
17,91
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
6,33
6,67
7,42
7,81
8,43
9,16
9,52
10,95
11,75
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ 2 ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
34,32
35,67
36,72
38,07
38,74
41,49
43,71
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
-
16,09
17,48
18,87
20,26
20,95
23,38
27,92
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΑΠΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
46,17
50,54
62,25
62,91
81,92
82,51
98,59
124,85
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
16
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
17
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 25mm ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 60kg/m3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ø 100
Ø 150
Ø 125
Ø 180
Ø 150
Ø 200
Ø 180
Ø 230
Ø 200
Ø 250
Ø 230
Ø 300
Ø 250
Ø 300
Ø 300
Ø 350
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 3m, 2m, 1m
42,49
48,95
55,86
65,23
70,62
82,81
84,95
101,61
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
38,83
43,07
49,79
58,22
63,91
75,21
77,52
95,56
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
39,86
44,34
50,47
59,54
64,49
76,87
78,96
98,87
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
28,51
32,49
36,15
44,81
49,52
59,36
60,79
75,33
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
45,46
51,14
60,06
70,69
77,94
95,92
98,58
128,38
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
35,07
40,98
47,43
57,62
64,46
78,94
81,26
104,51
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
44,61
53,43
61,51
75,69
85,71
108,87
111,32
142,31
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
58,28
70,21
80,79
101,81
116,92
151,57
158,16
204,56
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 15Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 15°-30°-45°-60°-90°
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 30Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 60Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΤΑΦ 90Ο
ΤΑΦ 90° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΜΙΤΑΦ 135° ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ 2 ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 2 ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΠΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΠΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
7,23
8,83
9,66
11,25
12,58
15,92
15,92
19,87
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
14,49
15,76
17,66
18,31
19,51
22,14
22,14
28,06
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
34,32
35,67
36,72
38,07
38,74
41,49
41,49
43,71
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
16,09
17,48
18,87
20,26
20,95
23,38
23,38
27,92
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
50,54
62,25
62,91
81,92
82,51
98,59
98,59
124,85
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
18
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
19
ΘΕΡΜΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ & ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Ø 125
Ø 180
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΠΛΕΣ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΙΝΟΧ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Ø 80
7,01
Ø 100
€/m
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA • ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
8,51
Ø 110
8,83
Ø 120
9,85
Ø 125
10,31
Ø 130
11,04
Ø 140
11,29
Ø 150
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
0,09 mm • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 3m & 2m
13,05
Ø 160
13,95
Ø 180
14,97
Ø 200
16,16
Ø 230
18,31
Ø 250
20,14
Ø 300
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
85,89
Ø 150
Ø 200
95,52
Ø 200
Ø 250
119,65
Ø 200
Ø 300
130,61
Ø 200
Ø 350
143,39
Ø 250
Ø 300
141,66
Ø 250
Ø 350
154,42
Ø 250
Ø 400
174,23
Ø 300
Ø 350
177,44
194,31
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
Ø 125
Ø 180
24,32
Ø 80
1,41
Ø 100
1,72
Ø 110
2,01
Ø 120
2,14
Ø 125
2,25
Ø 130
2,33
Ø 140
2,58
Ø 150
2,66
Ø 160
2,91
Ø 180
3,37
Ø 200
4,01
Ø 230
4,43
Ø 250
5,12
Ø 300
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
Ø 300
Ø 400
54,87
Ø 150
Ø 200
59,65
Ø 200
Ø 250
77,81
Ø 200
Ø 300
84,04
Ø 200
Ø 350
92,24
Ø 250
Ø 300
88,11
Ø 250
Ø 350
96,08
Ø 250
Ø 400
111,27
Ø 300
Ø 350
109,56
114,62
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
Ø 300
Ø 400
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
5,84
Ø 200
Ø 250
€/τεµ.
€/τεµ.
8,61
9,85
TΕΤΡΑΓΩΝΟΣΤΡΟΓΓΥΛΑ • ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΠΛΕΣ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΘΕΡΜΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 0,50m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,09 mm
ΘΕΡΜΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 1m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50mm
Ø 80
3,42
Ø 100
4,32
Ø 110
4,75
Ø 120
5,12
Ø 125
5,35
Ø 130
5,62
Ø 140
6,01
Ø 150
6,45
Ø 160
6,81
Ø 180
7,71
Ø 200
8,51
Ø 230
9,74
Ø 250
10,59
Ø 300
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
12,79
25,50X25,50 25,50X25,50 26,50X26,50 26,50X26,50 27,50X27,50 27,50X27,50 30,50X30,50 30,5X30,50 31,50X31,50 31,50X31,50
ΣΕ Φ300
ΣΕ Φ250
ΣΕ Φ300
ΣΕ Φ250
ΣΕ Φ300
ΣΕ Φ250
ΣΕ Φ300
ΣΕ Φ250
ΣΕ Φ300
ΣΕ Φ250
51,76
52,23
55,18
55,89
58,25
58,87
60,93
70,22
71,69
72,49
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø 80
4,22
Ø 100
5,32
Ø 110
5,85
Ø 120
6,33
Ø 125
6,65
Ø 130
6,91
Ø 140
7,44
Ø 150
7,94
Ø 160
8,49
Ø 180
9,49
Ø 200
10,59
Ø 230
12,18
Ø 250
12,89
Ø 300
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
15,42
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΠΛΕΣ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ • ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142 • ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
Ø 80
1,17
Ø 100
1,47
Ø 110
1,61
Ø 120
1,76
Ø 125
1,86
Ø 130
1,96
Ø 140
2,06
Ø 150
2,18
Ø 160
2,35
Ø 180
2,63
Ø 200
2,93
Ø 230
3,37
Ø 250
3,56
Ø 300
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
4,27
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΠΛΕΣ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ • ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142 • ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm
Ø 80
Ø 100
Ø 110
Ø 120
Ø 125
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 230
Ø 250
Ø 300
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
0,98
1,22
1,35
1,46
1,53
1,59
1,71
1,83
1,92
2,17
2,43
2,77
3,01
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΠΛΕΣ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΙΝΟΧ &
ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΙΝΟΧ &
ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΝΟΧ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA ΣΕ 3 m & 2 m
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΤΖΑΚΙΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
3,63
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΤΖΑΚΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
20
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
21
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142 ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 3m, 2m, 1m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 45°-90°
ΤΑΦ 90°
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΗΜΙΤΑΦ 135°
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΤΑΦ 90Ο
ΗΜΙΤΑΦ 135Ο
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
INOX-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΑΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø
150
Ø
180
Ø
200
Ø
230
Ø
250
Ø
300
Ø
350
5,29
6,23
7,49
8,91
9,88
11,45
12,43
14,81
18,73
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
6,41
6,83
7,61
9,38
10,62
12,64
14,19
18,49
26,44
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
8,36
9,27
10,95
13,73
15,63
19,56
21,54
28,06
37,05
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
11,01
11,99
15,34
15,95
18,54
22,42
25,67
34,12
43,29
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
12,46
13,96
18,15
21,48
25,19
31,59
36,39
49,16
64,16
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
15,21
5,06
5,31
5,49
6,49
7,72
8,45
10,31
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
12,75
15,61
20,24
24,03
27,36
29,01
32,71
43,85
49,63
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,50mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
1,47
1,86
2,18
2,63
2,93
3,37
3,56
4,27
4,98
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
4,89
5,04
5,36
5,53
5,69
6,01
6,16
6,64
6,96
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
-
8,85
9,32
10,04
10,29
10,76
11,83
14,07
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
9,99
10,51
11,04
11,58
11,83
12,78
14,51
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ EΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 25mm ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 60kg/m3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm ΙΝΟΧ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ) ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ INOX-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 45° - 90°
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ
ΑΠΛΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
Π.Υ. 1,50 mm
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 3m, 2m, 1m
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ. 2,00 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø 150
Ø 200
Ø 180
Ø 230
Ø 200
Ø 250
Ø 230
Ø 300
Ø 250
Ø 300
Ø 300
Ø 350
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
24,59
27,05
30,69
36,49
40,56
48,58
50,44
65,83
35,07
39,99
46,08
52,41
59,08
67,59
70,92
86,47
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
29,43
33,36
38,74
43,96
51,25
62,47
64,84
83,57
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΤΑΦ 90
38,23
42,64
50,46
59,05
65,73
82,04
85,76
109,04
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΗΜΙΤΑΦ 135
48,31
57,64
67,44
83,81
96,51
121,38
126,87
164,26
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
15,21
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝO
Π.Υ 2,00 mm
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø 125
Ø 180
INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ο
ΗΜΙΤΑΦ 135°
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
INOX-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø 100
Ø 150
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο (ΓΩΝΙΕΣ)
Ο
ΤΑΦ 90°
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
INOX-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø
125
6,86
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑ
Ø
100
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
5,49
6,49
6,86
7,72
8,45
10,31
10,31
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
8,85
9,32
10,04
10,29
10,76
11,83
11,83
14,07
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
9,99
10,51
11,04
11,58
11,83
12,78
12,78
14,51
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
22
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
23
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
INOX & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
INOX & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Ø100
ΑΠΟ
Ø80
ΣΕ
Ø130
ΑΠΟ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
Ø180
Ø150
Ø200
Ø230
Ø250
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40
Ø300
Ø350
ΑΠΟ
Ø125-100- Ø140-130- Ø160-150- Ø180-160- Ø200-180- Ø230-200- Ø250-230- Ø300-250
130-125
80
125-100
150-130
160-150
180
200
230-200
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
Ø400
ΑΠΟ
Ø350-300
ΣΕ
14,67
15,56
16,04
18,43
20,22
23,75
27,59
28,24
34,65
46,52
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50
19,82
20,67
23,04
25,35
29,68
34,52
35,32
43,31
58,17
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142 • ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
Ø125
Ø130
ΑΠΟ
Ø150
Ø180
ΑΠΟ
ΑΠΟ
Ø200
ΑΠΟ
Ø230
ΑΠΟ
Ø250
ΑΠΟ
Ø300
ΑΠΟ
Ø350
ΑΠΟ
Ø400
ΑΠΟ
Ø120-100 Ø125-120- Ø140-130- Ø160-150- Ø180-160- Ø200-180- Ø230-200- Ø250-230- Ø300-250- Ø350-300
100
125-100
130-125
150-130
160-150
180
200
230-200
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
50,31
54,89
55,16
57,32
61,38
65,67
67,15
67,34
62,92
67,06
71,28
72,89
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
73,09
63,27
67,34
71,49
73,11
73,29
70,51
74,72
76,32
76,51
83,21
83,31
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
84,95
85,17
92,08
88,93
89,06
95,83
93,05
99,77
104,19
114,06
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ
Ø125-Ø130 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230
Ø250-Ø300 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø200-Ø250
€/τεµ.
-
-
Ø180-Ø230 Ø180-Ø230 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø200-Ø250 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350
Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø300-Ø350 Ø350-Ø400
-
-
mm
18,88
ΑΠΟ
INOX AISI 304 BA
Ø80-Ø130 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180
Ø100-Ø150 Ø125-Ø180 Ø130-Ø180 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300
mm
ΑΠΟ
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
mm INOX AISI 304 BA - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
10,41
10,98
12,01
13,41
14,71
16,41
19,06
19,49
23,93
33,81
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
mm INOX AISI 304 BA - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
INOX AISI 304 BA
Ø80-Ø130 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180
Ø100-Ø150 Ø125-Ø180 Ø130-Ø180 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300
59,47
64,99
65,26
67,97
72,94
78,11
79,87
80,25
74,29
79,34
84,52
86,41
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
86,59
74,47
79,55
84,78
86,64
86,83
83,29
88,53
90,37
90,57
99,01
95,79
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
97,58
97,81
106,29
105,11
105,31
113,78
109,58
118,06
119,49
131,68
246,76
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ
€/τεµ
€/τεµ
€/τεµ
€/τεµ
€/τεµ
€/τεµ
€/τεµ
Ø125-Ø180 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø130-Ø180 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230
Ø250-Ø300 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø200-Ø250
Ø180-Ø230 Ø180-Ø230 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø200-Ø250 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø400-Ø450
Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø300-Ø350 Ø350-Ø400 Ø450-Ø500
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40
-
-
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
mm INOX AISI 304 BA - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø100-Ø150 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø125-Ø180 Ø150-Ø200
Ø125-Ø180 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø180-Ø230
ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ INOX KAI ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΥΣΤΟΛΗ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ INOX - INOX KAI ΣΕ INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΥΣΤΟΛΗ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ INOX - INOX KAI ΣΕ INOX - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
52,82
54,47
56,68
64,04
66,78
66,88
59,42
61,76
68,64
71,38
71,59
63,98
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
65,67
75,28
75,39
82,27
75,74
78,59
83,07
89,99
84,25
84,51
96,08
92,67
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø150-Ø200 Ø180-Ø230 Ø180-Ø230 Ø180-Ø230 Ø180-Ø230 Ø200-Ø250 Ø200-Ø250 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300
Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø200-Ø250 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø250-Ø300
Ø230-Ø300 Ø250-Ø300 Ø300-Ø350 Ø350-Ø400 Ø450-Ø500
Ø300-Ø350 Ø300-Ø350 Ø350-Ø400 Ø400-Ø450 Ø500-Ø550
101,31
103,18
127,65
162,92
183,38
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
24
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
25
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,40 mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1m
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΘΕΤΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
36,09
38,98
46,68
48,99
51,52
61,16
65,99
78,38
80,84
94,67
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
0,50m
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
22,89
26,34
31,59
32,95
34,38
41,81
45,01
53,59
55,36
64,76
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
0,25m
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
14,64
16,51
19,42
20,32
21,18
24,55
26,23
31,65
32,42
37,23
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΚΑΘΕΤΕΣ
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
95,36
€/τεµ.
€/τεµ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
81,48
92,46
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
45Ο
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
21,38
24,44
29,57
31,69
33,93
38,07
42,35
52,89
54,79
80,21
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
90Ο
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
26,49
33,39
42,77
45,99
48,42
56,71
62,74
78,63
80,53
113,92
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
39,12
48,21
62,78
67,98
73,15
85,03
97,18
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΟΜΟΚΕΝΤΡΑ ΤΑΦ 90Ο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 45°-90°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΤΑΦ 90°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ &
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΠΛΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
Π.Υ. 1,50 mm
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ 2,00 mm
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200°C
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
108,18 152,72 163,57 170,45 204,89 225,32 240,59 248,99 294,42
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
132,16 139,37 145,37 163,58 177,72 195,58 202,46 241,55
126,19 129,67 164,23
6,64
7,23
8,83
9,66
9,66
11,25
12,58
15,92
15,92
19,87
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
11,61
13,84
17,99
20,35
20,35
24,67
27,68
31,29
33,98
39,41
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
2,79
2,89
3,09
3,23
3,23
4,23
4,36
5,02
5,02
5,42
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200ΟC
1,03
1,51
2,17
2,17
3,03
3,56
4,92
7,08
7,24
9,57
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,50mm
7,04
7,42
7,81
8,43
8,43
9,16
9,52
10,95
10,95
11,75
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
13,96
14,49
15,76
17,66
17,66
18,31
19,51
22,14
22,14
28,06
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
16,09
17,48
18,87
18,87
20,26
20,95
23,38
23,38
27,92
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300
Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 300 Ø 350
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
26
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ……………………...............................................
27
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 0,50 mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1m
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΘΕΤΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
50,89
57,79
59,94
63,79
65,65
76,54
84,49
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
0,50m
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
27,29
31,51
38,35
40,57
43,01
49,92
54,98
64,05
66,03
77,24
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
0,25m
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
15,69
17,33
20,81
22,09
23,18
26,73
29,33
34,12
35,39
40,61
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΚΑΘΕΤΕΣ
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
95,36
€/τεµ.
€/τεµ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
81,48
92,46
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
45Ο
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
24,31
29,24
35,53
38,11
40,99
49,17
51,33
64,27
66,67
98,29
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
90Ο
ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
35,46
45,01
57,93
62,33
65,73
77,39
85,69
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
47,35
58,63
76,68
83,15
89,55
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΟΜΟΚΕΝΤΡΑ ΤΑΦ 90Ο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 45°-90°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΤΑΦ 90°
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ &
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΟΥ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΠΛΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
Π.Υ. 1,50 mm
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200°C
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
101,24 105,51 123,05
108,18 152,72 163,57 170,45 204,89 225,32 240,59 248,99 294,42
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
132,16 139,37 145,37 163,58 177,72 195,58 202,46 241,55
107,63 110,28 156,48
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
104,33 119,38 155,28 159,62 202,82
8,03
8,61
11,01
11,97
11,97
14,01
15,84
20,38
20,38
27,95
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
14,52
17,41
22,44
25,43
25,43
30,85
34,63
38,42
39,78
49,25
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
2,79
2,89
3,09
3,23
3,23
4,23
4,36
5,02
5,02
5,42
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
200ΟC
1,03
1,51
2,17
2,17
3,03
3,56
4,92
7,08
7,24
9,57
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,50mm
7,04
7,42
7,81
8,43
8,43
9,16
9,52
10,95
10,95
11,75
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
13,96
14,49
15,76
17,66
17,66
18,31
19,51
22,14
22,14
28,06
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
16,09
17,48
18,87
18,87
20,26
20,95
23,38
23,38
27,92
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
Π.Υ. 2,00 mm ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300
Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 300 Ø 350
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 2,00mm
-
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
28
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση …………………………...........................................
29
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ (ΚΑΠΕΛΑ)
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 BA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΠΕΛΑ TECHNO
ΚΑΠΕΛΟ TECHNO
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΣΙ∆Α
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΡΟΜΒΟΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ
ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΩΝΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΕΛΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΠΕΛΟ ΗΤΑ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΠΟΥΛΙ
ΙΝΟΧ
ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΜΠΑΛΑ ΙΝΟΧ
ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ
ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΑΚ20
ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ
ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΤΖΑΚΙΟΥ
Ø
125
ΚΑΠΕΛΑ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΑ
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
(ΡΟΜΒΟΣ)
-
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
(ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ
(ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
-
ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ
(ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
Ø
130
Ø
150
Ø
180
Ø
200
Ø
230
Ø
250
Ø
300
Ø
350
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
26,29 29,18 31,84 34,43 38,04 41,49 49,71 53,29 62,04 85,84
€/τεµ.
ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
€/τεµ.
-
ΚΑΠΕΛΑ TOP
ΚΑΠΕΛΟ TOP
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
100
20,18 22,91 26,92 28,09 32,17 38,09 42,31 53,53 58,33 73,69 87,45
ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ
ΚΑΠΕΛΑ FIL-TOP
ΚΑΠΕΛΟ FIL-TOP
ΙΝΟΧ AISI 304 BA
Ø
80
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
35,39 38,94 48,22 55,98 67,97 72,87 93,84 122,98
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
€/τεµ.
124,64
€/τεµ.
€/τεµ.
-
€/τεµ.
€/τεµ.
154,55 186,95
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
26,72 29,11 31,51 36,16 40,78 49,53 55,16 64,07 82,58
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
33,41 36,39 39,39 45,21 50,98 61,91 68,95 80,09 103,23
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
20,31 23,19 25,02 26,81 31,02 33,98 42,26 45,22 55,42 75,61
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
25,39 28,99 31,28 33,51 38,78 42,48 52,83 56,53 69,28 94,51
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
14,67 18,19 22,78 25,95 29,11 37,02 43,37 51,06 55,84 72,22 87,83
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
16,13 20,04 25,06 28,56 32,01 40,57 47,54 55,97 61,21 79,16 96,26
€/τεµ.
-
19,54 21,63 22,69 24,52 27,76 30,24 36,87 41,19 49,42 59,27 71,63
15,66 20,34 24,28 24,52 29,17 33,59 39,11 48,21 53,26 63,02 81,19
€/τεµ.
Ø
400
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
11,93 13,08 15,02 17,15 19,27 22,25 24,86 29,94 33,55 41,64 50,24 102,72
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
14,91 16,35 18,78 21,44 24,09 27,81 31,08 37,43 41,94 52,05 62,81
€/τεµ.
ΚΑΠΕΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΗΤΑ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,00mm INOX
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
16,59 21,68 23,84 25,64 28,32 30,89 34,95 38,41 55,27 63,95 94,28
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
35,98 50,01 52,69 62,35 84,88 96,73 126,28 140,13
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,00mm
INOX ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
-
-
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ (ΜΠΑΛΕΣ)
-
ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ SV-21-1V
-
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
100,63 102,62 103,96 125,38 126,73 130,02 156,83
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
67,53 68,74 69,56 82,01 82,83 84,98 90,13
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
40,45 41,98 42,65 43,54 48,07 49,02 55,27 56,37 57,81 59,29
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
-
-
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
525,82 526,08 526,24 526,65
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
-
-
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
30
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
31
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ (ΚΑΠΕΛΑ)
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΠΕΛΟ TECHNO
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΗΤΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΠΟΥΛΙ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ
ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΠΟΥΛΙ ΜΑΥΡΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
Ø
80
Ø
100
Ø
125
18,19
21,31
€/τεµ.
€/τεµ.
-
Ø
130
Ø
150
Ø
180
Ø
200
Ø
230
Ø
250
Ø
300
Ø
350
25,52
30,23
33,59
42,44
46,27
58,51
69,42
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
25,17
27,69
34,29
39,83
48,13
51,58
66,44
84,59
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
17,49
19,06
20,31
23,31
26,28
31,91
35,55
41,31
43,53
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
21,86
23,83
25,39
29,14
32,85
39,89
44,44
51,64
54,41
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
15,17
16,55
17,48
18,44
20,55
22,54
24,95
27,47
32,99
45,75
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
14,49
16,53
18,91
21,89
23,94
29,81
31,86
38,21
42,83
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
23,64
27,36
29,93
37,26
39,83
47,76
53,54
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
9,72
10,24
13,15
15,15
16,99
17,64
19,73
24,41
29,78
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
30,33
41,49
43,07
53,38
70,43
78,89
99,81 114,31
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
-
47,89
48,66
49,14
56,27
56,75
58,03
66,14
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
64,09
64,86
65,36
70,81
71,29
72,55
80,56
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΚΑΠΕΛΑ TECHNO
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΑ
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
(ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ
(ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
-
ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΗΤΑ
-
ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,00mm
-
-
-
-
ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1,00mm
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΜΑΥΡΑ)
-
-
-
-
-
-
-
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
32
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
33
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ, ΤΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟ∆ΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 1’’ ‘Η 1 1/4’’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΙΝΑΚΑΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΑ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Νο 50
Νο 60
Νο 70
Νο 80
-
66,31
70,64
75,62
80,25
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
ΠΙΝΑΚΑΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΤ 1,2,3,4,5,6
ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ-ΛΕΒΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΝΑΚΑ
-
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ, ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΤΗ ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
(ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΥΟ ΒΙ∆ΕΣ) ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΕΤ ΑΠΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
(4 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, 4 ΤΣΙΓΚΟΒΙ∆ΕΣ 1/4 Χ 1’’, 4 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ 1/4, 2 ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙ∆ΕΣ 12 Χ 1’’
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 2 ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙ∆ΕΣ 12 Χ 1/2’’
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
25 Χ 45
35 Χ 45
40 Χ 45
45 Χ 45
50 Χ 45
17,91
18,18
19,71
21,39
24,07
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
55 Χ 45
60 Χ 45
70 Χ 45
80 Χ 45
-
26,33
27,66
31,26
35,44
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
€/τεµ.
-
ΤΑΙΝΙΕΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΕΣ (ΤΣΕΡΚΙΑ)
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ10142
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
12 Χ 0,50mm X 10m
20 TEM.
2,75
17 Χ 0,60mm X 10m
20 TEM.
25 Χ 0,80mm X 8m
16 TEM.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ
3,79
€/τεµ.
6,06
€/τεµ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ
∆ΙΑΤΡΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΤΣΕΡΚΙΑ)
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ Νο 12 - 17 - 25
ΠΙΝΑΚΑΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ EN10142
€/τεµ.
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΖΕΥΓΗ
1’’
25
1 1/4’’
25
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ
8,14
€/ζεύγος
8,14
€/ζεύγος
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
34
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• ‘Εκπτωση ...………………………...........................................
35
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΥΛΙ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΕΛΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΗΜΙΤΑΦ (ΥΨΙΛΟΝ)
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥΣ
ΣΕ ΙΝΟΧ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΣΕ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ∆Α
• O παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο • Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή
36
• Oι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α.
• Ισχύει από 02-06-2014
• Εκπτωση …………………………...........................................
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Η επιλογή της σωστής διαµέτρου είναι πολύ σηµαντική. Θα πρέπει να είναι η πλησιέστερη
βάση του παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε την ισχύ του λέβητα και το ύψος της καπνοδόχου.
Kw
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
200
250
300
350
450
500
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΥ
Ø 138
Ø 158
Ø 176
Ø 192
Ø 188
Ø 220
Ø 234
Ø 246
Ø 269
Ø 290
Ø 310
Ø 347
Ø 385
Ø 420
Ø 450
Ø 508
Ø 535
3m
Ø 132
Ø 150
Ø 168
Ø 183
Ø 198
Ø 210
Ø 224
Ø 236
Ø 258
Ø 280
Ø 299
Ø 330
Ø 368
Ø 400
Ø 432
Ø 487
Ø 513
5m
Ø 124
Ø 142
Ø 158
Ø 173
Ø 187
Ø 204
Ø 216
Ø 226
Ø 245
Ø 263
Ø 280
Ø 310
Ø 345
Ø 377
Ø 406
Ø 459
Ø 483
8m
Ø 120
Ø 137
Ø 152
Ø 167
Ø 180
Ø 192
Ø 204
Ø 215
Ø 235
Ø 252
Ø 269
Ø 299
Ø 332
Ø 363
Ø 390
Ø 442
Ø 466
10 m
Ø 115
Ø 132
Ø 148
Ø 161
Ø 176
Ø 186
Ø 198
Ø 208
Ø 226
Ø 243
Ø 259
Ø 288
Ø 320
Ø 350
Ø 378
Ø 427
Ø 450
12 m
Ø 110
Ø 128
Ø 145
Ø 157
Ø 169
Ø 179
Ø 190
Ø 199
Ø 217
Ø 234
Ø 249
Ø 278
Ø 310
Ø 339
Ø 366
Ø 414
Ø 436
14 m
Ø 108
Ø 124
Ø 139
Ø 150
Ø 166
Ø 172
Ø 183
Ø 191
Ø 210
Ø 226
Ø 241
Ø 269
Ø 300
Ø 328
Ø 354
Ø 400
Ø 423
16 m
Ø 102
Ø 117
Ø 130
Ø 144
Ø 155
Ø 165
Ø 176
Ø 185
Ø 197
Ø 213
Ø 227
Ø 252
Ø 282
Ø 309
Ø 334
Ø 379
Ø 400
20 m
Mcal
Ø 95
Ø 110
Ø 123
Ø 135
Ø 145
Ø 155
Ø 165
Ø 174
Ø 190
Ø 206
Ø 210
Ø 234
Ø 264
Ø 289
Ø 313
Ø 355
Ø 375
25 m
25,8
34,4
43,0
51,6
60,2
68,8
77,4
86,0
103,2
120,4
137,6
174,0
215,0
258,0
301,0
387,0
430,0
Εµείς στην TECHNOMETAL HELLAS
βλέπουµε το µέλλον γεµάτο ενέργεια και αισιοδοξία,
κάνουµε δυναµικά βήµατα στο παρόν και κοιτάµε µε αισιοδοξία το µέλλον.
Eπενδύοντας σε µακροχρόνιες συνεργασίες φέρνουµε την καπνοδόχο κοντά σας,
έτσι ώστε να καλύψουµε τις ανάγκες σας µε µία οικονοµική,
φιλική και αξιόπιστη µορφή συνεργασίας.
ΧΡ. ΧΑΒΙΑΡΗΣ-∆.ΠΑΠΑ∆ΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 20ο χλµ. Θεσ/νίκης - Σερρών, Τ.Θ. 127, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς
τηλ. 23940 61275, 23940 61504, Fax: 23940 61094
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Οδυσσέως 1, Τ.Κ. 54627, Τ.Κ. 54627, τηλ. 2310 520304
www.technometalhellas.gr, e-mail: [email protected]