close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE - Slobomir P Univerzitet

embedDownload
Curriculum Vitae – Kamenko Duronjić
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
KAMENKO DURONJIĆ
Adresa
VIDOVDANSKA 59B/19
Telefon
065/844-775
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
[email protected]
BiH-Republike Srpske
05.8.1976.
SLAVONSKI BROD
KAMENKODO
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2004 JU Tehnička Škola Doboj
Profesor informatike
Profesor informatike
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2007 – 2010
Gimnazija „Jovan Dučić“
Profesor informatike
Profesor informatike
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2005 Slobomir P Univerzitet
Saradnik u nastavi
Izvođenje vježbi
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
1/1
Curriculum Vitae – Kamenko Duronjić
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
1996 - 2003
TF „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Republika Srbija
Informatika
Profesor informatike
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
2005 - 2009
Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Informatika
Specijalista informatičkih nauka
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
NEFORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
stečene u toku života, bez formalnog
dokaza i posjedovanja certifikata ili
diplome
MATERINJI JEZIK
Srpski jezik
STRANI JEZICI
ENGLESKI JEZIK (B2)
NJEMAČKI JEZIK (A1)
LIČNE KARAKTERISTIKE/SKLONOSTI
NEOPHODNE ZA RAD SA LJUDIMA
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička oprema
OSTALE VJEŠTINE
2/2
Curriculum Vitae – Kamenko Duronjić
vještine prethodno nepomenute
VOZAČKA DOZVOLA
AB
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
IZDAVAČKI ODBORI
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM I
DRUGIM PROJEKTIMA
Модернизација наставе рачунарства и информатике у Гимназијама, у сарадњи са
јапанском међународном организацијом за развој и сарадњу - JICA, 2007- 2010
„Вриједности које дијелимо“ образовни центар за демократију и људска права CIVITAS
БиХ, 2006-2007.
School Connectivity in Southeastern Europe and the United States, 2002-2005.
Програм обуке наставника ЕУ ВЕТ програм II: „Методологија модуларних НПП“, „Активне
наставне методе“, „Стилови учења“, „Нове теханике оцјењивања“, у периоду август децембар 2006.године.
„Country Focused Training Course in Informatics Curricula Modernization in BiH at Pegasus
Engineering Corporation from August 4, 2009 to August 14, 2009 organized by the Japan
International cooperation Agency under the Internation Cooperation Program of the
Government of Japan“, Токио, Јапан август 2009.године.
3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content