1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι ακόλουθες εισηγήσεις αφορούν στα θέματα της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών της Παρασκευής, 17ης.02.2012 και
δημοσιεύονται στην (προσωρινή) ιστοσελίδα του Δήμου, ο δε πλήρης
φάκελος των θεμάτων της συνεδρίασης αυτής βρίσκεται στο γραφείο του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία Κεχαγιά - Άμφισσα) και
είναι στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων.
Άμφισσα, 13.02.2012
Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των
Ο.Τ.Α. οκτάμηνης διάρκειας, (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών)
2. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες
ανάγκες Ο.Τ.Α., κατ’ άρθρο 206 παρ. 1 Ν.3584/2007, (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Καπαρέλη,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ελαιοκτημάτων των κληροδοτημάτων (κεφαλαίων
αυτοτελούς διαχείρισης) Χρ. μαχαιρά και Λ. Μοσκαχλαϊδή, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα
Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
4. Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Δελφών στα
πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του Άξονα 3 του Π.Α.Α. στο Μέτρο 322 για τη χρηματοδότηση
του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Τ.Κ. Γραβιάς», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος,
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.)
5. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Κατασκευή δρόμου γεώτρηση ¨Σφιξ¨ Μαριολάτας –
Φυτώριο – οικισμός Άνω Μαριολάτας (συγκοινωνιακή) της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς»,
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.)
6. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Βελτίωση υπάρχοντος ΒΙΟ.ΚΑ. Επταλόφου
(περιβαλλοντική) Δ.Ε. Παρνασσού», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.)
7. Κατάθεση τεχνικών δελτίων στο Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 2007-2013 (Πρόσκληση
47/01.02.2012, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για τα έργα: 1)
«Αναπλάσεις χώρων Δ.Κ. Δεσφίνας», 2) «Ανακαίνιση δημοτικού κτηρίου στη Δ.Κ. Δεσφίνας»,
3) «Ανάπλαση πλατείας Παπανδρέου στη Δ.Κ. Άμφισσας», 4) «Πλακόστρωση πεζοδρόμου από
παιδική χαρά έως Μαϊάμι Δ.Κ. Ιτέας», 5) «Διαμόρφωση πολυχώρου πρώην Εκπαιδευτηρίου
Καψάλη και περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Κ. Ιτέας», 6) «Αναπλάσεις Δήμου Καλλιέων», 7)
«Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Παρνασσού», 8) «Ανάπλαση στη οδό Οσίου Λουκά
στη Δ.Κ. Δελφών», 9) «Επισκευή κτηρίου Αγγελή στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου», 10) «Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων Χάρμαινας στη Δ.Κ. Άμφισσας», 11) «Αναπλάσεις παραλιακής ζώνης
Δήμου Γαλαξιδίου» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Προγραμματισμού)
8. Διάθεση ποσού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων
λειτουργικών δαπανών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών)
9. Συγκρότηση
επιτροπής για διενέργεια
διαγωνισμών, προμηθειών, αξιολόγησης
αποτελεσμάτων και απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2012, (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
10.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2012, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
11.Αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, (Εισηγήτρια: κ Λέλα
Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
1
12.Λήψη Απόφασης για τη στέγαση του Παραρτήματος Γαλαξιδίου του Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας (εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα
Πονήρη – Σεγδίτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής)
13.Έγκριση δαπάνης (διάθεσης πίστωσης) για αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου, (Εισηγητής:
κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
14.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (Εισάγεται από την
Επιτροπή Π.Ζ., εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
15.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής, (Εισηγήτρια: κ. Γιώτα Λαΐνη –
Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
16.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δελφών,
(Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
17.Έγκριση Ο.Ε.Υ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ.
Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
18.Επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής στον κτηνοτρόφο Φώτη Κ. Δημητρά, (Εισηγήτρια: κ
Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
19.Χαρακτηρισμός τμήματος της οδού Καραχάλιου στη Δ.Κ. Άμφισσας ως πεζοδρόμου,
(Εισάγεται από την Επιτροπή Π.Ζ., Eισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
20.Επί αιτήσεως πολίτη (κ. Λάμπρου Θεοχάρη) για εργασίες σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ.
Κίρρας, (Εισάγεται από την Επιτροπή Π.Ζ., Eισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής,
Αντιδήμαρχος)
21.Επί αιτήσεως πολίτη (κ. Δημητρίου Πούλου) για διαμόρφωση ράμπας σε πεζοδρόμιο της Δ.Κ.
Άμφισσας, (Εισάγεται από την Επιτροπή Π.Ζ., Eισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής,
Αντιδήμαρχος)
22.Ίδρυση δημοτικών κοινωνικών ιατρείων, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά,
Αντιδήμαρχος)
23.Ίδρυση δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου και σχετικού κανονισμού λειτουργίας,
(Εισηγήτρια:
κ.
Λέλα
Κόζαρη
–
Μπακολουκά,
Αντιδήμαρχος)
2
1.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Φεβρουαρίου 2012
Άμφισσα, 14
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών με οκτάμηνες συμβάσεις
στο Δήμο Δελφών».
Η προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Καπαρέλη Μαρία, εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του ν.2190/94, όπως ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα μεταξύ
άλλων σε δήμους, κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, τους συνδέσμους και τα
ιδρύματα δήμων και κοινοτήτων, να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών για την
κάλυψη εποχικών, δηλαδή μη πάγιων αναγκών τους. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό
ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του κατά το
πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος
πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (παρ.2 του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 12 α του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, Φ.Ε.Κ.180 Α').
Για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών(καθαριότητα, ηλεκτρφωτισμός κλπ)
επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης εργασίας διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 49 παρ. 8γ του Ν.3943/2011 .
Οι προσλήψεις αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών , ιδίως στην προστασία
της δημόσιας υγείας με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν.2190/94, και απαιτείται έγκριση
της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν.3584/2007) καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα
ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν. Έτσι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 170
του ΚΚΔΚΥ, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γίνεται με απόφαση του αρμόδιου
για την πρόσληψη οργάνου (εδώ: του Δημάρχου). Επίσης, όσον αφορά το αρμόδιο όργανο για τη λήψη της
απόφασης για την αναγκαιότητα της πρόσληψης, αυτό είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Η περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν επιβαρύνει τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους αλλά καλύπτεται από τα τέλη που εισπράττονται από τους
δημότες και τους κατοίκους και δεν υπόκεινται σε περιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις τιυ
α΄ρθρου 37 του Ν.3986/2011.
Απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ στις οικείες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων για τη χορήγηση της έγκρισης της αρμόδιας εξ Υπουργών Επιτροπής, ΠΥΣ 33/2006.
Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την αναγκαιότητα της πρόσληψης και το
προσωπικό προσλαμβάνεται με απόφαση του Δημάρχου μετά την εφαρμογή της διαδικασίας
του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει.
Λαμβάνοντας υπόψη το μόνιμο προσωπικό και το σύνολο των συνταξιοδοτήσεων έτους 2011 (14
άτομα) σημειώνεται σημαντική έλλειψη προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες, κυρίως όμως στις κατηγορίες
ΔΕ, ΥΕ και σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες.
Η υφιστάμενη κατάσταση βρίσκεται σε οριακή κατάσταση σε εργάτες και χειριστές μηχανημάτων:
Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός του υπερπολλαπλασιασμού των κατοίκων του
Δήμου κατά τη θερινή περίοδο και το ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη για λόγους δημόσιας υγείας, η
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις αυξημένες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν εποχιακό χαρακτήρα και δεν
μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, προτείνεται η πρόσληψη :
12 ατόμων ειδικότητας ΔΕ 16 γεν.καθηκόντων
3 ατόμων ειδικότητας ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων
3
Οι εν λόγω θέσεις έκτακτου προσωπικού έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 35 του ΟΕΥ του Δήμου Δελφών
(ΦΕΚ 2185/Β/29.09.2011), επί συνόλου ογδόντα (80) θέσεων
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του κόστους μισθοδοσίας ανέρχεται σε 152.000,00 ευρώ, ενώ κατά το
προηγούμενο έτος τα έσοδα, σύμφωνα με το υπηρεσιακό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας,
από τις παραπάνω ανταποδοτικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 2.434.777,46 ευρώ(εισπραχθέντα) , δηλαδή οι
δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα πραγματοποιούμενα έσοδα των αντίστοιχων τελών.
Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερθείσα βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, θα προβλεφθεί
σχετική πίστωση συνολικού ύψους 152.000,00 €, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου
Δελφών, οικονομικού έτους 2012 για έκτακτο προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών, και θα βαρύνει τους
Κ.Α. 20-6041 με το ποσό των 116.480,00 € και Κ.Α. 25-6041 με το ποσό των 35.520,00€.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών κ. Καπαρέλη Μαρίας και αφού έλαβε υπόψη του:
1. το άρθρο 21 παρ.2 του ν.2190/94
2. την παρ 3 άρθρο 205 ν. 3584/07
3. τις διατάξεις του άρθρου 232 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν.3584/2007)
4. Την παρ. 8γ. του άρθρου 49 του Ν.3943/2011
5. Τα οικονομικά στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας
6. Τον Ο.Ε.Υ. του φορέα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την ν πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ανταποδοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Α/Α
Ειδικότητα
1
Αριθμός
ατόμων
12
Χρονική
διάρκεια
8 μήνες
ΥΕ 16 γεν. καθηκόντων
2
3
8 μήνες
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχαν. έργων
2. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 152.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-6041 με το ποσό
των 116.480,00€ και Κ.Α. 25-6041 με το ποσό των 35.520,00 €, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού
μισθοδοσίας οικονομικού έτους 2012.
3. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται.
Η εισηγήτρια
Μαρία Καπαρέλη
ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
4
2.
«Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες
Ο.Τ.Α., κατ’ άρθρο 206 παρ. 1 Ν.3584/2007»
ΑΡ.ΑΠΟΦ.
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η κ. Καπαρέλη, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, είπε τα εξής:
--- Στο άρθρο 206 του ν. 3584/2007 ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα
στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα
των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας
τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας,
αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των
διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης
μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει
τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων
κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών (http://www.ypes.gr/el/Regions/
LocalGovermentA/Employment/Faqs/ ) μετά το Ν.3812/2009, οι δίμηνες συμβάσεις
εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1
παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, καθώς και από την ΠΥΣ 6/2009. Ως εκ τούτου,
εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρ.206, παρ.1
του ΚΚΔΚΥ. Συνεπώς δεν απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για την
κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για τη διαδικασία πρόσληψης.
Όπως γνωρίζεται στο Δήμο Δελφών και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
που σημειώθηκαν κατά την τελευταία περίοδο (μήνας Φεβρουάριος ) και εξακολουθούν
να σημειώνονται, έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένα προβλήματα που χρίζουν άμεσης
αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα, οι έντονες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις που
έπληξαν και εξακολουθούν να πλήττουν το Δήμο μας, έχουν σαν αποτέλεσμα τη
μεταφορά φερτών υλικών στα ρέματα που σε συνδυασμό με τα υλικά που είχαν ήδη
5
ανεξέλεγκτα απορριφθεί σε αυτά, να δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα σε όλη την
έκταση του Δήμου. Άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω είναι και η δημιουργία
εκτεταμένων βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης του Δήμου.
Ως εκ τούτου, για λόγους πολιτικής προστασίας και προκειμένου να
αντιμετωπισθεί η συγκεκριμένη κατεπείγουσα εποχική ανάγκη του Δήμου, πρέπει να
προβούμε σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων της γεωγραφικής επικράτειας του Δήμου
μας, αλλά και σε αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία αποχώρησης του προσωπικού του Δήμου
λόγω συνταξιοδότησης το 2011 που είναι δέκα τέσσερα (14) άτομα εκ των οποίων τα
δέκα (10) ήταν προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος . Σημειώνεται
έλλειψη
προσωπικού στις κατηγορίες ΔΕ, ΥΕ και στους κλάδους/ειδικότητες που σχετίζονται με
την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών (εργάτες καθαριότητας, οδηγοί, χειριστές
μηχανημάτων) και κατά συνέπεια το προσωπικό του Δήμου δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθεί και στις έκτακτες ανωτέρω εργασίες λόγω των αυξημένων απαιτήσεων και
των 8 Δημοτικών Ενοτήτων.
Η ανωτέρα διαδικασία εγκρίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπου περιγράφεται
λεπτομερώς ο λόγος πρόσληψης τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθμίδα
εκπαίδευσης και ειδικότητα.
Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η συγκεκριμένη
εποχιακή και κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών ,των
έντονων καιρικών φαινομένων που
σημειώθηκαν κατά την τελευταία περίοδο (μήνας Φεβρουάριος) και εξακολουθούν να
σημειώνονται και έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένα προβλήματα που χρίζουν άμεσης
αντιμετώπισης.
Πιο συγκεκριμένα, οι έντονες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις που έπληξαν και
εξακολουθούν να πλήττουν το Δήμο Δελφών, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά
φερτών υλικών στα ρέματα που σε συνδυασμό με τα υλικά που είχαν ήδη ανεξέλεγκτα
απορριφθεί σε αυτά, να δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα σε όλη την έκταση του
Δήμου.
Άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω είναι και η δημιουργία εκτεταμένων βλαβών στους
αγωγούς ύδρευσης του Δήμου.
Ως εκ τούτου, για λόγους πολιτικής προστασίας και προκειμένου να
αντιμετωπισθεί η συγκεκριμένη κατεπείγουσα εποχική ανάγκη του Δήμου, πρέπει να
προβούμε σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων της γεωγραφικής επικράτειας του Δήμου
μας, αλλά και σε αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε την πρόσληψη προσωπικού
δίμηνης διάρκειας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη
χρονική περίοδο.
Α/Α
1
2
Ειδικότητα
ΔΕ 28 – Χειριστών Μηχανημάτων
ΥΕ 16 – Εργατών Καθαριότητας
Αριθμός
Ατόμων
2
2
Χρονική
διάρκεια
2 μήνες
2 μήνες
Σύμφωνα με την από 14.02.2012 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, θα
προβλεφθεί σχετική πίστωση συνολικού ύψους 10.500,00 €, στον υπό κατάρτιση
6
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2012 για έκτακτο προσωπικό
στις Υπηρεσίες Υδρευσης, Αποχέτευσης, και θα βαρύνει τους Κ.Α. 25-6041 με το ποσό
των 8.000,00 € και Κ.Α. 25-6051 με το ποσό των 2.500,00 €.
Οι ανωτέρω θέσεις εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου του Ν.2190/1994 ,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και από την ΠΥΣ 6/2009 και συνάπτονται με
τη διαδικασία του αρ.206 παρ. 1 του ΚΚΔΚΥ.
Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται αποστολή αιτήματος για την κατηγορία των διμήνων
συμβάσεων και το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί με απόφαση του Δημάρχου
που θα ακολουθήσει.
7
3.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΩΡΕΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση :Πλ.Κεχαγιά
Τ.Κ.33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Δέσποινα Γκαβογιάννη
ΤΗΛ:2265350051
FAX:2265350054
Άμφισσα 10 Φεβρουαρίου 2012
ΠΡΟΣ: 1.κ. Νικόλαο Φουσέκη
Δήμαρχο Δελφών
2.κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο
Πρόεδρο Δ. Σ Δήμου Δελφών
κοιν.:κ. Παναγιώτα Λαϊνη-Κολλιαλή
e-mail:[email protected]
Αρμόδια Αντιδήμαρχο
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών αρχικής και επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής
δημοπρασίας
Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά από την αρχική φανερή πλειοδοτική
δημοπρασία, η οποία διεξήχθη στις 29/1/2012, για την εκμίσθωση των
ελαιοκτημάτων ιδιοκτησίας Κληροδοτημάτων Χρήστου Μαχαιρά και Λουκίας
Μοσκαχλαϊδή καθώς και τα πρακτικά της επαναληπτικής δημοπρασίας η οποία
διεξήχθη στις 5/2/2012, για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος
Χρήστου Μαχαιρά, και παρακαλούμε να εγκρίνετε το αποτέλεσμά της,
προκειμένου να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τελική έγκριση.
Η αρμόδια υπάλληλος
Δέσποινα Γκαβογιάννη
8
4.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ….-………-2012
Εισηγητής: …………………………….
ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Δελφών
στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του Άξονα 3 του Π.Α.Α. στο Μέτρο 322 για τη
χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ.ΓΡΑΒΙΑΣ».
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 975/26-1-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων ζητείται η παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του
Άξονα 3 των Δημοσίων Έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) στο Μέτρο 322
για τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ.ΓΡΑΒΙΑΣ».
Συγκεκριμένα ζητείται βεβαίωση Δημάρχου ότι η έκταση ανήκει στο Δήμο(π.χ.
κοινόχρηστη έκταση) και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν απαιτούνται
απαλλοτριώσεις.
Λόγω του επείγοντος αποστολής των ζητουμένων στοιχείων, με το αριθμ.3482/2-22012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας, διαβιβάστηκε αντίγραφο του
εγγράφου της πιο πάνω Υπηρεσίας και στον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γραβιάς, στη χωρική
αρμοδιότητα του οποίου αφορά η εκτέλεση του πιο πάνω έργου ήτοι την Τοπική
Κοινότητα Γραβιάς.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η αριθ. 3842/9-2-2012 βεβαίωση του Αντιδημάρχου
Δ.Ε.Γραβιάς βάσει της οποίας πιστοποιείται ότι το έργο«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ.ΓΡΑΒΙΑΣ» : α) Θα κατασκευαστεί σε δημοτικό- κοινόχρηστο χώρο
εντός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Γραβιάς του Δήμου Δελφών και β) Δεν
υπάρχουν απαλλοτριώσεις στα τμήματα κατασκευής του έργου αυτού. Επίσης με
ταυτάριθμο αυθημερόν έγγραφο του ιδίου Αντιδημάρχου, υποβλήθηκε άμεσα η
βεβαίωση αυτή στην πιο πάνω υπηρεσία για τη συμπλήρωση του φακέλου του έργου ως
προς τα ζητηθέντα αυτά στοιχεία, με την διευκρίνηση ότι θα ακολουθήσει και απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.
Κατόπιν αυτού θα πρέπει να ληφθεί και σχετική απόφαση από το Δημοτικό
Συμβούλιο, η οποία θα υποβληθεί στην πιο πάνω υπηρεσία για τον προαναφερόμενο
σκοπό.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του κ.
……………………………………, είδε και τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
………………………..
1.- Βεβαιώνει ότι το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τ.Κ.ΓΡΑΒΙΑΣ», για το οποίο έχει υποβληθεί από το Δήμο Δελφών αίτηση-πρόταση στα
9
πλαίσια της 2 ης Πρόσκλησης στο ΜΕΤΡΟ 322 του Άξονα 3 των Δημοσίων Έργων του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) για χρηματοδότηση της πράξης από το
πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»: α) Θα κατασκευαστεί σε
δημοτικό- κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται εντός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας
(Τ.Κ.) Γραβιάς του Δήμου Δελφών και β) Δεν υπάρχουν απαλλοτριώσεις στα τμήματα
κατασκευής του έργου αυτού.
2.- Κοινοποιεί αντίγραφο της παρούσας απόφασης στην Ειδική Υπηρεσίας
Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ως παροχή των συμπληρωματικών
στοιχείων που ζητούνται με το αριθ. 975/26-1-2012 έγγραφο αυτής, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της υποβληθείσας πρότασης του Δήμου και
έκδοση απόφασης ένταξης του πιο πάνω έργου στο Π.Α.Α.-
10
5.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άμφισσα, 26 / 1 / 2012
Αριθμ. Πρωτ.:(ΟΙΚ)
Ταχ. Δ/νση : Σταλλού 6
Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
TELEFAX : 22650-79239
Πληροφορίες: Ε.Πολυχρονοπούλου
Τηλέφωνο : 22650-79239
ΠΡΟΣ:1) Γραφείο Δημάρχου
Δήμου Δελφών
ΑΜΦΙΣΣΑ
2) Γραφείο Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου
Πλατεία Κεχαγιά
ΑΜΦΙΣΣΑ
(με φωτοαντίγραφο ‘α’ σχετικού)
ΘΕΜΑ:«Εισήγηση για παραλαβή της μελέτης: ‘Κατασκευή δρόμου γεώτρηση
«Σφιξ» Μαριολάτας-Φυτώριο-οικισμός Άνω Μαριολάτας (συγκοινωνιακή)’,της
Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, Δήμου Δελφών’».
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’αρ.πρωτ. 3128/16-9-08 Σύμβαση,
β) Η από 14/11/2008 αίτηση υποβολής της μελέτης του θέματος.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ: «Κατασκευή δρόμου γεώτρηση «Σφιξ»
Μαριολάτας-Φυτώριο-οικισμός Άνω
Μαριολάτας (συγκοινωνιακή)»
Α.Μ.:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
3/12
1.710.000,00€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρνασσού-Γραβιάς
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ.Ζώμας Βασίλειος-Πολιτικός Μηχ/κος
Φίλωνος 15
ΣΤΥΛΙΔΑ 35 300
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: κ.Ζώμας Βασίλειος
Φίλωνος 15
ΣΤΥΛΙΔΑ 35 300
ΣΥΜΒΑΣΗ: 10.000,00€ (με ΦΠΑ 19%)
ΕΚΠΤΩΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Εγγεγραμμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του πρώην Δήμου Γραβιάς
με κωδικό: Κ.Α. 30.7413.003 οικον.έτους
2008 (ΣΑΤΑ)
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργασίες της μελέτης του θέματος ανατέθηκαν από τον πρώην Δήμο Γραβιάς με
την υπ’αρ. πρωτ. 3128/16-9-2008 σύμβαση στον προαναφερόμενο μελετητή, κ.Ζώμα
Βασίλειο, Πολιτικό Μηχ/κό, σε ένα και μόνο στάδιο, αυτό της Οριστικής.
Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης οριζόταν συμβατικά σε εξήντα (60) ημερολογιακές
11
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία υποβολής της έληγε
(ημερολογιακά) στις 16-11-2008. Με την από 14-11-2008 αίτησή του, ο μελετητής
υπέβαλλε τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης.
Η συμβατική αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των 10.000,00 € (με ΦΠΑ 19%), η
πίστωση για την οποία έγινε σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.003 οικον.έτους 2008
(ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού του πρώην Δήμου Γραβιάς.
Αντικείμενο της μελέτης αφορά τη βελτίωση της βατότητας υφιστάμενων αγροτικών
οδών, χωρίς νέες διανοίξεις ή επιχώσεις, παρά μόνο όπου τοπικά απαιτείται για τη
βελτίωση της μηκοτομής των οδών ή κάποιων στροφών.
Οι προς βελτίωση δρόμοι είναι οι εξής:
1. Δρόμος από γεώτρηση ‘Σφιξ’ προς Μοναστήρι (μήκος περ.2.850 μ.),
2. Δρόμος από Μοναστήρι έως Φυτώριο (μήκος περ.1.300 μ.),
3. Δρόμος από Φυτώριο έως οικισμό Άνω Μαριολάτας (μήκος περ.3.570 μ.).
Οι παραπάνω δρόμοι προϋπάρχουν σε χρήση ως χωματόδρομοι, τοπικά έχουν
συντηρηθεί με αμμοχάλικο και διαθέτουν κάποια τεχνικά συλλογής ομβρίων.
Για τους δύο πρώτους δρόμους (πλάτους οδοστρώματος περ. 5,50μ), προβλέπεται
ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση οδοστρώματος μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου ανάντι (στο πόδι των πρανών).
Της ασφαλτόστρωσης θα προηγηθούν οι εργασίες εκσκαφής όπου απαιτείται,
πλήρωσης υφιστάμενης χωμάτινης τάφρου και εξομάλυνσης του υφιστάμενου
οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά, κατασκευής της απαραίτητης οδοστρωσίας και της
ασφαλτικής προεπάλειψης. Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα, κατασκευάζονται και νέα
τεχνικά απαγωγής των ομβρίων της επενδεδυμένης τάφρου σε θέσεις που υπάρχουν
φυσικοί αποδέκτες.
Για τον τρίτο δρόμο (πλάτους οδοστρώματος περ. 4,00μ) και λόγω στενότητος χώρου
και έντονης κλίσης μηκοτομικά, προβλέπεται τσιμεντόστρωση πάχ. περίπου 15εκ. με
πλέγμα.
Της τσιμεντόστρωσης θα προηγηθούν οι εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος και
εξυγίανσης με κατάλληλα υλικά. Και εδώ προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών.
Στα τελευταία 150μ. του εν λόγω δρόμου, προβλέπεται πλακόστρωση με ακανόνιστες
χονδρόπλακες.
Σε όλους τους δρόμους προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα
σημεία, καθώς και διαγράμμιση.
Με την προτεινόμενη μελέτη, βελτιώνεται η προσβασιμότητα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται από τους παραπάνω δρόμους, γίνεται ευκολότερη,
γρηγορότερη και ασφαλέστερη η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού της ευρύτερης
περιοχής στις γεωργικές καλλιέργειες, ελαχιστοποιούνται τα επικίνδυνα για ολίσθηση
τμήματα (με την κατασκευή τάφρου και τεχνικών) ενώ μειώνεται στο ελάχιστο η εκπομπή
σκόνης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
Για τη μελέτη του θέματος, έχουν εκδοθεί η 5399/29-11-10 Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της πρώην
Ν.Α.Φωκίδος.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση και παραλαβή της μελέτης του
θέματος.
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών
12
6.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άμφισσα / 2 / 2012
Αριθμ. Πρωτ. : (οικ)
Ταχ. Δ/νση : Σταλλού 6
Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
TELEFAX : 22650-79239
Πληροφορίες: Ε.Πολυχρονοπούλου
Τηλέφωνο : 22650-79239
ΠΡΟΣ: 1) Γραφείο Δημάρχου
Δήμου Δελφών
ΕΝΤΑΥΘΑ
Δήμο Δελφών
2) Γραφείο Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου
Πλατεία Κεχαγιά
ΑΜΦΙΣΣΑ
(με αντίγραφο σύμβασης και ΑΕΠΟ)
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση παραλαβής μελέτης: ‘Βελτίωση υπάρχοντος ΒΙΟΚΑ
Επταλόφου (περιβαλλοντική)» Δ.Ε.Παρνασσού, Δήμου Δελφών».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ: «Βελτίωση υπάρχοντος ΒΙΟΚΑ Επταλόφου (περιβαλλοντική)»
Α.Μ.: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρνασσού-Γραβιάς
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. Σανοζίδου Μαρίνα
Πλ.Ελευθερίας 3
ΛΑΜΙΑ 35 100
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: κ. Σανοζίδου Μαρίνα
Πλ.Ελευθερίας 3
ΛΑΜΙΑ 35 100
ΣΥΜΒΑΣΗ: 4.920,00 euro (με Φ.Π.Α. 23%)
ΕΚΠΤΩΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργασίες της μελέτης του θέματος ανατέθηκαν από τον πρώην Δήμο
Παρνασσού με την υπ’αρ. πρωτ. 1663/18-6-10 σύμβαση στην προαναφερόμενη
μελετήτρια, Μηχ/κό Περιβαλλοντολόγο.
Ο χρόνος υποβολής της μελέτης οριζόταν σε σαράντα (40) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και τη χορήγηση στοιχείων από την
υδραυλική και Η/Μ μελέτη του ίδιου έργου, οι οποίες έχουν ανατεθεί με
ξεχωριστές συμβάσεις και είναι σε εξέλιξη.
Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και τη λήψη των αναγκαίων
γνωμοδοτήσεων, εκδόθηκε η υπ’αρ.πρωτ. 79562/7835/2011/25-1-2012
(ΑΔΑ:ΒΟΧ9ΟΡ10-ΙΒΙ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Δ/νση
13
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στ.Ελλάδας, Τμήμα Περ/ντος και
Χωρικού Σχεδιασμού.
Η παρούσα μελέτη αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
αναβάθμισης και επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)
της Τ.Κ. Επταλόφου, της Δ.Ε.Παρνασσού. Αναλυτική περιγραφή του έργου έχει
ήδη γίνει στην υπ’αρ.πρωτ. 30196/9-11-2011 Εισήγηση Παραλαβής μελέτης της
Υπηρεσίας μας, που αφορά την αντίστοιχη υδραυλική και η/μ μελέτη του
θέματος, η οποία με την υπ’αρ.396/2011(ΑΔΑ:4562Ω9Θ-ΡΝ7) Απόφαση του Δ.Σ.
Δήμου Δελφών εγκρίθηκε και παραλήφθηκε ομόφωνα.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την παραλαβή της μελέτης του θέματος.
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών
14
7.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εθν. Αντιστάσεως 28- Άμφισσα 33100
Πληροφορίες: Ιωάννης Παπαϊωάννου
Τηλ.- 22650-22829
Fax - 22650-22948
Email: [email protected]
Άμφισσα 14-2-2012
Α.Π.5434
Προς:
Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δελφών
Κοιν:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΜΑ:
Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στην πρόσκ. 47
για «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013»
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Έχοντας υπόψη ότι:
1.Το ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 και στον άξονα προτεραιότητα 05.«Αειφόρος ανάπτυξη
και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» έχει αναρτηθεί η με κωδ. 47 Πρόσκληση
και με κωδικό θεματικής προτεραιότητας Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική
και αγροτική αναγέννηση που αφορά κατηγορίες πράξεων για
 Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας
 Πράσινη ζωή στην πόλη
με δυνητικούς δικαιούχους και τους Δήμους
2.Τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης που είναι 30.000.000,00 € αλλά και
τον ελάχιστο προϋπολογισμό των προς ένταξη πράξεων που πρέπει να είναι το
ποσό των 100,000 €
3.Την προθεσμία υποβολής προτάσεων που είναι από 1/2/2012 και μέχρι
εξάντλησης της πίστωσης με την διαδικασία της Άμεσης Αξιολόγησης
4. Τις μελέτες που υπάρχουν στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών που
εμπίπτουν στην κατηγορία των παραπάνω πράξεων και αφορούν
 Ολοκληρωμένες μελέτες ή
 Μελέτες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης
15
Εισηγούμαι
Την Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στην πρόσκ. 47 για
«Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ»
2007-2013» και συγκεκριμένα για τα εξής έργα :
1) «Αναπλάσεις χώρων Δ.Κ. Δεσφίνας»,
2) «Ανακαίνιση δημοτικού κτηρίου στη Δ.Κ. Δεσφίνας»,
3) «Ανάπλαση πλατείας Παπανδρέου στη Δ.Κ. Άμφισσας»,
4) «Πλακόστρωση πεζοδρόμου από παιδική χαρά έως Μαϊάμι Δ.Κ. Ιτέας»,
5) «Διαμόρφωση πολυχώρου πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη και
περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Κ. Ιτέας»,
6) «Αναπλάσεις Δήμου Καλλιέων»,
7) «Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων στη Δ. Ε.Παρνασσού»,
8) «Ανάπλαση στη οδό Οσίου Λουκά στη Δ.Κ. Δελφών»,
9) «Επισκευή κτηρίου Αγγελή στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου»,
10) «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Χάρμαινας στη Δ.Κ. Άμφισσας»,
11) «Αναπλάσεις παραλιακής ζώνης Δήμου Γαλαξιδίου»
Για κάθε μία μελέτη, ανάλογα με τον χρόνο που θα αυτή θα ολοκληρώνεται,
θα κατατίθεται ξεχωριστό τεχνικό δελτίο. Προτεραιότητα έχουν οι ολοκληρωμένες.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Ιωάννης Ε. Παπαϊωάννου
ΠΕ(Α) Διοικ.-Οικονομικού
16
8.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα ,33100
Πληροφορίες: Κοΐβαρης Δημήτριος
Άμφισσα 16 Ιανουαρίου 2012
ΠΡΟΣ:1. Κο Νικόλαο Φουσέκη
Δήμαρχο Δελφών
Τηλ.:2265350048
2. κο Αθανάσιο
Παναγιωτόπουλο
Fax: 2265350056
Πρόεδρο Δ.Σ. Δελφών
Εσωτ.Διαν.:
κα Λαΐνη- Κολλιαλή Παναγιώτα
Αρμόδια Αντιδήμαρχο
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Διάθεση ποσού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 για κάλυψη
ληξιπρόθεσμων λειτουργικών δαπανών
Με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ισόποσες
ετήσιες δόσεις των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ
μέχρι και το έτος 2008. Το ποσό αυτό αποδίδεται και διατίθεται για τη κάλυψη
λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με την αριθ. 11938/11-3-2011 όμως απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να ορίζουν με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την διάθεση κατά την κρίση τους είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών,
είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα την υπό τον όρο ότι σε περίπτωση που
υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τα ποσά αυτά να διατίθενται προς εξόφληση
αυτών.
Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε την διάθεση ποσού 379.672,54 €, που
εκταμιεύτηκε στο Δήμο το 2011 (και παραμένει αδιάθετο μέχρι σήμερα),σύμφωνα με τις
αριθ. 11938/11-3-2011 & 52539/16-12-2011 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών που
προορίζονταν για κάλυψη επενδυτικών αναγκών, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
λειτουργικών δαπανών με τη μεταφορά του ποσού στην κατηγορία εσόδων «Τακτικά»
ώστε να είναι δυνατή η εξόφληση των αντίστοιχων δαπανών.
Ο Διευθυντής Οικ. Υπηρεσιών
Δημήτριος Χ. Κοΐβαρης
17
9.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα ,33100
Πληροφορίες: Πασαλιμανιώτης Αγησίλαος
Άμφισσα 14 Φεβρουαρίου 2011
ΠΡΟΣ:1. Κο Νικόλαο Φουσέκη
Δήμαρχο Δελφών
Τηλ.:2265350049
2. κο Αθανάσιο
Παναγιωτόπουλο
Fax: 2265350056
Πρόεδρο Δ.Σ. Δελφών
Κοιν.:
κα Λαΐνη- Κολλιαλή Παναγιώτα
Αρμόδια Αντιδήμαρχο
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμών, προμηθειών,
αξιολόγησης αποτελεσμάτων και απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος
2012».
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ η Διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών
και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών γίνεται από επιτροπή. H
επιτροπή μπορεί να συγκροτείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτεί πέραν
των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει από κατά την εκτέλεση των
συμβάσεων.
Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται,
ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρείς Δημοτικούς υπαλλήλους. Σε
περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της
φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο
Δήμος δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας εκ των
υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.
Για προμήθειες προυπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ στην παραπάνω
επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο
δημοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της προμήθειας. Εάν ο Δήμος δεν διαθέτει
τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας εκ των
υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.
18
Σε όλες τις επιτροπές μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι
οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα
τακτικά μέλη.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 στις περιπτώσεις που για την νόμιμη
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το
αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή της ιδιότητας του, τότε τα
μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις
προυποθέσεις από το νόμο να συμμετάσχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η
κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου
υπηρεσία. Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικά θέματα που αφορούν στη
διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ
21508/4.11.2011
απόφαση
του
υπουργού
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων – ΦΕΚ2540/7.11.2011 τεύχος Β’.
Ο Διευθυντής Οικ. Υπηρεσιών
Δημήτριος Χ. Κοΐβαρης
19
10.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα ,33100
Πληροφορίες: Πασαλιμανιώτης Αγησίλαος
Άμφισσα 14 Φεβρουαρίου 2011
ΠΡΟΣ:1. Κο Νικόλαο Φουσέκη
Δήμαρχο Δελφών
Τηλ.:2265350049
2. κο Αθανάσιο
Παναγιωτόπουλο
Fax: 2265350056
Πρόεδρο Δ.Σ. Δελφών
Κοιν.:
κα Λαΐνη- Κολλιαλή Παναγιώτα
Αρμόδια Αντιδήμαρχο
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος
2012».
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ η παραλαβή προμηθειών γίνεται από
επιτροπή η οποία μπορεί να συγκροτείται για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται,
ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρείς Δημοτικούς υπαλλήλους. Σε
περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της
φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο
Δήμος δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας εκ των
υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.
Σε όλες τις επιτροπές μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι
οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα
τακτικά μέλη.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 στις περιπτώσεις που για την νόμιμη
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το
αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή της ιδιότητας του, τότε τα
μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις
20
προυποθέσεις από το νόμο να συμμετάσχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η
κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου
υπηρεσία. Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικά θέματα που αφορούν στη
διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ
21508/4.11.2011
απόφαση
του
υπουργού
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων – ΦΕΚ2540/7.11.2011 τεύχος Β’.
Ο Διευθυντής Οικ. Υπηρεσιών
Δημήτριος Χ. Κοΐβαρης
21
11.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Αναθεώρηση της είσπραξης των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Δελφών
O Δήμος Δελφών , αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των οικονομικών δεδομένων
εξαιτίας της πρωτόγνωρης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θέτει ως βασική του
υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη προς τις
οικογένειες των παιδιών, που φιλοξενούνται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής, η δημοτική Αρχή κρίνει απόλυτα αναγκαία
την αναθεώρηση της είσπραξης των τροφείων από εκείνες τις οικογένειες που έχουν πληγεί
οικονομικά εντονότερα ή αντικειμενικά αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν τροφεία. Μετά από
αιτήματα γονέων στους Δημοτικούς Σταθμούς του Δήμου μας διαπιστώθηκε η ανάγκη να
θεσπίσουμε τις εξής κατηγορίες των τροφείων.
Ειδικές κατηγορίες :
1.Πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων αν το οικογενειακό τους
εισόδημα είναι έως 40,000,00 ευρώ .
2.Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ απαλλάσσονται της καταβολής
τροφείων.
3.Ειδικότερα, στην περίπτωση ανεργίας και των δυο γονέων, προτείνεται η πλήρης απαλλαγή, στη δε
περίπτωση ανεργίας του ενός γονέα, προτείνεται αντίστοιχη μείωση 60% του ποσού των τροφείων.
4.Τρίτεκνοι με εισόδημα έως 25,000,00 ευρώ μειώνεται η εισφορά κατά 60%.
5.Οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% μειώνεται η εισφορά
κατά 60%.Με ποσοστό άνω του 80% απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων.
6. ΄Οπου υπάρχουν χορηγίες για τροφεία και λοιπά λειτουργικά έξοδα οι γονείς δεν θα καταβάλουν
τροφεία.
7. ΄Οταν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς δεν προσφέρεται μεσημεριανό γεύμα τότε τα τροφεία
θα μειώνονται κατά 80%
Η μεταβολή ή και η απάλειψη των τροφείων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω
περιπτώσεις θα εξετάζονται ,κατά περίπτωση, από την αρμόδια αντιδήμαρχο και από την
αρμόδια επιτροπή που θα κρίνει και τις αιτήσεις για εγγραφή των παιδιών στους σταθμούς η
οποία θα συγκροτηθεί πλέον για τη σχολική χρονιά 2012-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν ανάλογη αίτηση, στους Δ.Π.Σταθμούς κάθε Δ.
Ενότητας, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά, βάσει των οποίων
θα αποδεικνύονται όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη αίτηση και θα διαβιβάζονται αρμοδίως
από τους κατά τόπους Αντιδημάρχους . Διευκρινίζουμε ότι :

Το εισόδημα αποδεικνύεται πάντα με την προσκόμιση των τελευταίων εκκαθαριστικών
σημειωμάτων της Εφορίας.

Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ή της Α/βάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής.
22

Οι άνεργοι προσκομίζουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η επιτροπή, μετά του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, θα εξετάζει τις αιτήσεις και τα
ανάλογα δικαιολογητικά των γονέων που επιθυμούν την απαλλαγή ή την μείωση των τροφείων και θα
κρίνει, βάσει αυτών, αν θα μπορούν ή όχι να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στο θέμα αυτό.
Τα ανωτέρω θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Η Καθ΄ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος
Ελένη Λέλα Μπακολουκά
23
12.
Από το πρακτικό της 07.02.2012 συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
_____
ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ9Θ-ΕΨΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01/2012
Διεύθυνση: Κ.Σάθα 06
Ταχ.Κώδ.: 331 00
Πληροφορίες: Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα
Τηλέφωνο: 2265028538
ΘΕΜΑ: Στέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (παράρτημα Γαλαξιδίου).
Στην Άμφισσα, σήμερα 07 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στην
αίθουσα του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Φωκίδας συνήλθε σε συνεδρίαση η
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δελφών, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν
παρόντα έξι ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Πονήρη-Σεγδίτσα Χρυσούλα Πρόεδρος Ζωγράφος Γεώργιος Μέλος
2. Γιαννοσπύρος Σάββας Μέλος
3.Σεργουνιώτης Ηλίας Μέλος
4.Φουσέκης Νικόλαος Μέλος
5.Παπαθανασίου Ευαγγελία Μέλος
6.Kούκος Νικόλαος Μέλος
Μαργώνη Αθηνά Γραμματέας
η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών :
1)Το με αριθμ.πρωτ.105/12.09.2011 έγγραφο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
Άμφισσας.
2)Το από 24.01.2012 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Γαλαξιδίου
3)Το με αριθμ.πρωτ. 2860/24.01.2012 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας
Γαλαξιδίου με το οποίο εισηγείται τα μαθήματα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
(παρ/μα Γαλαξιδίου) να πραγματοποιούνται στην αίθουσα Η/Υ Γυμνασίου –
Λυκείου Γαλαξιδίου.
Επίσης η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως για το εν λόγω αίτημα υπάρχει η
σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των δύο σχολείων.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να πραγματοποιούνται τα μαθήματα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (παρ/μα
Γαλαξιδίου)στην αίθουσα Η/Υ Γυμνασίου-Λυκείου Γαλαξιδίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 02/2011.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η επιτροπή επικυρώνει το πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ-ΣΕΓΔΙΤΣΑ
24
13.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ 13.2.2012
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: Π.ΤΑΓΚΑΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2265350053
FAX: 2265350021
Ηλ.Δ/νση: [email protected]
Εισαγωγή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Δήμος Δελφών πρόκειται να πραγματοποιήσει τις καρναβαλικές εκδηλώσεις
2012 με κύριο στόχο τη στήριξη των κεντρικών εκδηλώσεων σε κάθε μια Δημοτική
ενότητα . Εκδηλώσεις οι οποίες έχουν Πανελλήνια εμβέλεια
(Αλευρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι -Η Νύχτα των στοιχειών στην ΆμφισσαΙτιώτικα Κούλουμα) και προσελκύουν υψηλή τουριστική κίνηση στο Δήμο μας. Για
το σκοπό αυτό παρακαλώ για τη διάθεση της ανάλογης πίστωσης ως εξής:
Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: 26.000 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ: 9.500 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ: 14.250 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ: 4.200 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ: 1.500 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 55.450 Ευρώ ( περιλαμβάνει έξοδα ηχητικά,
προμήθεια αποκριάτικων υλικών, κ.λ.π. ) και θα διατεθεί από τον κωδικό 15-6471
του προϋπολογισμού του Δήμου μας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των Καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου μας
25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΦΩΝ
Παρασκευή 10/2
19.00 Άμφισσα
22.00 Γαλαξίδι
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του
Γιώργου Σκυλογιάννη με θέμα ‘’Η
ποιητική του εικαστικού λόγου’’ στον
εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού
Κέντρου Άμφισσας.
Διάρκεια έκθεσης 10-19/2 και ώρες
19.00-21.30
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.
Παράσταση – Σόου με τον μίμο Διονύση
Ζάχο στο κατάστημα
KADA CAFÉ.
Αθλητικό Σωματείο ‘’ΟΙΑΝΘΗ’’
Γαλαξιδίου.
Αποκριάτικος χορός στην ταβέρνα
‘’ΚΕΛΛΑΡΙ’’
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών
Σερνικακίου
Έναρξη ‘’ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ’’
‘’ Βρώμικα Παιχνίδια’’ στο Γυμνάσιο.
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.
Σάββατο 11/2
Σερνικάκι
Κυριακή 12/2
17.00 – 21.00 Άμφισσα
Τετάρτη 15/2
19.30 Άμφισσα
Εγκαίνια έκθεσης ψηφιακής τέχνης του
Δημήτρη Ανδρέου με θέμα “54 Portaits”
στον πεζόδρομο της Πλ. Λαού,
Λ. Σαλώνων 4.
Διάρκεια έκθεσης 15-27/2 και ώρες
10.00-13.30/18.00-21.30.
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.
Πέμπτη 16/2 (ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ)
20.30 Γαλαξίδι
21.00 Κίρρα
Χοροεσπερίδα στο κατάστημα ΔΕΡΒΕΝΗ
(Γ. Μαρδάκη).
Σύλλογος Γυναικών Γαλαξιδίου.
Μασκέ πάρτυ στο κέντρο ‘’ΔΙΟΓΕΝΗΣ’’
στην Κίρρα
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας
26
Παρασκευή 17/2
19.30 Άμφισσα
Εγκαίνια έκθεσης του Δημητρίου Γ.
Κανέλλου με θέμα ‘’ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣCOSTUMES’’ στην Πλ. Κεχαγιά (χώρος
πρώην Κουτουρού).
Διάρκεια έκθεσης 17-26/2 και ώρες
10.00-13.00/19.30-22.00.
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.
20.00 Πεντεόρια
Φωτιά με μουσική, μεζέδες και χορό στην
Πλατεία Πεντεορίων.
Τοπική Κοινότητα Πεντεορίων &
Σύλλογοι Πεντεορίων
22.30 Γαλαξίδι
Λαϊκή βραδιά με τον Στάθη Λύτρα και την
ορχήστρα του στο
κατάστημα KADA CAFÉ.
KADA CAFÉ.
16.30 Κίρρα
‘’Άναμα της Φωτιάς’’ μασκέ ξεφάντωμα με
εδέσματα, κρασί, μουσική, χορό……
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Δημ. Σχολείου Κίρρας
19.00 Ελαιώνας
Αποκριάτικο γλέντι με γίδα βραστή, κρασί
φωτιές και πολύ πολύ κέφι.
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελαιώνα
20.00 Γαλαξίδι
Διαγωνισμός χορού στο Παρθεναγωγείο.
Πολιτιστικός Σύλλογος
Γαλαξιδίου.
20.00 Κίρρα
Χορός του Κ.Α.Π.Η. Ιτέας στο κέντρο
‘’ΔΙΟΓΕΝΗΣ’’
Δημοτική Ενότητα Ιτέας
21.00 Γαλαξίδι
Χοροεσπερίδα στο κατάστημα ΜΠΑΡΚΟ
(Μαρίτσα Παπαγεωργίου)
Σωματείο Παναγία Γάλαξα
Η ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΥΣΑ
20.00 Ιτέα
Χορός ‘’Συλλόγου Θεσσαλών’’ στο κέντρο
‘’ΜΟΥΚΑΣ’’
Σύλλογος Θεσσαλών
9.00 Άμφισσα
Έναρξη ‘’ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ’’ στην Πλ. Ησαία.
Αποκριάτικο παιχνίδι αυστηρά για
ενήλικες……
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.
17.00 Κίρρα
Παιδικό μασκέ πάρτυ στο κέντρο
‘’ΔΙΟΓΕΝΗΣ’’
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Νηπ/γείου Κίρρας
Σάββατο 18/2
Κυριακή 19/2
27
18.00 Γαλαξίδι
Αποκριάτικος χορός για τα παιδιά στο
κατάστημα KADA CAFÉ.
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου.
Τρίτη 21/2
Άμφισσα
Αποκριάτικος χορός Κ.Α.Π.Η. στην ταβέρνα
‘’Τα 2 αδέλφια’’
ΚΑΠΗ Άμφισσας
Φωτιά στην Πλατεία με εδέσματα και χορό
Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυναικών Σερνικακίου
Τετάρτη 22/2
Σερνικάκι
Παρασκευή 24/2
13.00 Γαλαξίδι
14.30 Άμφισσα
17.30-20.00 Άμφισσα
18.00 Γαλαξίδι
18.00 Άμφισσα
Υποδοχή αλευρομουτζούρη (τρενάκι)
στην Πλ. Μανουσάκια
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου
‘’ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ’’ με
παιχνίδια που ζωντανεύουν την πόλη
στην
Πλ. Κεχαγιά.
Κατασκευή αποκριάτικης μάσκας από
χαρτόνι (στοιχειά της φωτιάς, των
λουλουδιών και των δέντρων), face
painting & ποπ-κορν στην Πλ. Ησαία.
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
Έκθεση αποκριάτικης μάσκας από τα
παιδιά στο Παρθεναγωγείο.
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου.
‘’Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ’’. Η προετοιμασία του
Στοιχειού της Χάρμαινας
αρχίζει μέσα στο παραδοσιακό κτίριο των
Ταμπάκιδων ‘’Τουλασίδι’’ με
συμμετοχή κυρίως των μαθητών του
Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας
αλλά και όλων των επισκεπτών. Υπό τους
ήχους ‘’παραδοσιακής ορχήστρας’’
με πίπιζες, θα προσφέρονται
παραδοσιακά φαγητά, ελιές, κρασί &
τσίπουρο. Το τρενάκι θα μεταφέρει τους
επισκέπτες από το Κέντρο της πόλης στη
Μάσκες & Μασκαρέματα
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
Εικαστικό Εργαστήριο Άμφισσας
28
Χάρμαινα.
Φωτιά με μουσική, μεζέδες και χορό στην
Πλατεία Βουνιχώρας.
Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας &
Σύλλογοι Βουνιχώρας
20.00 Γαλαξίδι
Φωτιά με μουσική, μεζέδες και χορό στην
Πλατεία Μάμα.
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου &
Σύλλογοι Γαλαξιδίου
22.00 Άμφισσα
Πάρτυ μασκέ στο καφέ ‘’ΜΠΡΙΚΙ’’
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ
22.30 Γαλαξίδι
Λαϊκή βραδιά με τον Στάθη Λύτρα και την
ορχήστρα του στο
κατάστημα KADA CAFÉ.
KADA CAFÉ.
22.00 Ιτέα
Πάρτυ μασκέ στο μπαρ ‘’ΠΗΓΑΣΟΣ’’
Μπαρ ‘’ΠΗΓΑΣΟΣ’’
‘’ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ’’ στην
Πλ. Ησαία με παιχνίδια και παρουσιάσεις.
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.
Τα παιδιά κατασκευάζουν χαρταετούς
στην Πλ. Μάμα
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου &
Πολιτιστικός Σύλλογος
Γαλαξιδίου
19.00 Βουνιχώρα
Σάββατο 25/2
10.30 -14.00 Άμφισσα
11.00 Γαλαξίδι
11.30-14.30 Άμφισσα
17.00 Άμφισσα
Κατασκευή αποκριάτικης μάσκας από
χαρτόνι (στοιχειά της φωτιάς, των
λουλουδιών και των δέντρων), face
painting & ποπ-κορν στην Πλ. Ησαία.
Στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου
Δελφών συγκεντρώνονται μικροί και
μεγάλοι, ντύνονται και βάφονται για να
πάρουν μέρος στην εκδήλωση της
‘’Νύχτας των Στοιχειών’’
Μάσκες & Μασκαρέματα
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
18.00 Γαλαξίδι
‘’Ο Παπάρης και η πορνέα Ελένη’’ στο
λιμάνι Γαλαξιδίου
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου
18.00 Άμφισσα
‘’ ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ’’ στην
Πλ. Λαού.
Εσείς να φέρεται μόνο την…..όρεξη!!!!!!!
Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Φωκίδας
29
Παρέλαση αρμάτων με συμμετοχή
Συλλόγων, νεολαίας & πολιτών. Από την
18.00 Δελφοί
’Πλ. Λεκαρία προς το Κέντρο της πόλης
Δημοτική Ενότητα Δελφών
θα διέλθει τους κεντρικούς δρόμους των
Δελφών. Έμπροσθεν του ξενοδοχείου
«ΠΥΘΙΑ» θα παρουσιαστεί το γαιτανάκι.
Θα ακολουθήσει το κάψιμο του βασιλιά
καρνάβαλου και ξέφρενο γλέντι με
πλούσια εδέσματα & κρασί. Η εκδήλωση
θα πλαισιωθεί με στολισμένο το τρενάκι
το οποίο θα μεταφέρει τους επισκέπτες
της πόλης.
20.30 Άμφισσα
‘’Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ’’
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
Εικαστικό Εργαστήριο
Άμφισσας
20.30 Γαλαξίδι
Φωτιά με μουσική, μεζέδες και χορό στην
Πλ. Μάμα.
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου &
Σύλλογοι Γαλαξιδίου
21.00 Βουνιχώρα
Παραδοσιακή μουσική βραδιά στην
αίθουσα Γυναικείου Συνεταιρισμού
Βουνιχώρας
Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας &
Σύλλογοι Βουνιχώρας
22.00 Άμφισσα
Πάρτυ μάσκε στο ‘’INTERNET CAFÉ’’
INTERNET CAFE
22.00 Άμφισσα
Πάρτυ μάσκε στο καφέ ‘’ΜΠΡΙΚΙ’’
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ
Κυριακή 26/2
30
10.00-14.00
Άμφισσα
Παρουσίαση χορευτικών και όχι μόνο από τις
ομάδες του ‘’ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ’’.
Ιτέα
‘’ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ’’ σχολεία,
πολιτιστικοί σύλλογοι, δημότες, ξεκινούν από το
πρωί έως….το βράδυ με βραβείο!!!
Ιτέα
11.30-14.30
Άμφισσα
‘’Γιορτή ΝερατζΙτιάς’’-Ρεκόρ…’’Κολοχαλβά’’
Άναμα φωτιάς, φαγοπότι, χορός……
Συμμετέχουν: εθελοντές Μάγειροι, Σύλλογος
Μικρασιατών Ιτέας, Κ.Α.Π.Η. Ιτέας, Σύλλογος
Συνταξιούχων Ιτέας-Κίρρας-Τριταίας, Δημότες,
φίλοι.
Κατασκευή αποκριάτικης μάσκας από χαρτόνι
(στοιχειά της φωτιάς, των λουλουδιών και των
δέντρων), face painting & ποπ-κορν στην Πλ.
Ησαία.
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
Δημοτική Ενότητα Ιτέας
Δημοτική Ενότητα Ιτέας
Μάσκες & Μασκαρέματα
11.00 Γαλαξίδι
Γλυκό καλοσώρισμα επισκεπτών στην
Πλ. Μάμα
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου &
Σύλλογοι Γαλαξιδίου
12.00 Γαλαξίδι
Χορευτικά από τα παιδιά στην Πλ. Μάμα
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου &
Σύλλογοι Γαλαξιδίου
13.00 Γαλαξίδι
Ταραμοκατάσταση στην Πλ. Μάμα
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου &
Σύλλογοι Γαλαξιδίου
17.00 Γαλαξίδι
Ο γάμος-μνημούνιο του Κρίσου και της Κρίσης από
την Πλ. Ηρώων (Μανουσάκια) έως το λιμάνι
Γαλαξιδίου
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου &
Σύλλογοι Γαλαξιδίου
17.00 Αγ. Ευθυμία
19.00 Άμφισσα
17.30-20.00
Άμφισσα
Μυωνικό Καρναβάλι
Latin χοροί από τα παιδιά στην Πλατεία του
χωριού, το ξύρισμα του γαμπρού, παρέλαση
αρμάτων, η τελετή του Γάμου με τα
προικοσύμφωνα, το γαϊτανάκι, φαγητό, άφθονο
κρασί και πολύς χορός.
Απονομές βραβείων στις ομάδες του
‘’ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ’’
Κατασκευή αποκριάτικης μάσκας από χαρτόνι
(στοιχειά της φωτιάς, των λουλουδιών και των
δέντρων), face painting & ποπ-κορν στην Πλ.
Ησαία.
Τοπική Κοινότητα Αγ. Ευθυμίας
Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
Μάσκες & Μασκαρέματα
31
19.00 Βουνιχώρα
Παιδικό πάρτυ μασκέ στην αίθουσα του Γυναικείου
Συνεταιρισμού Βουνιχώρας
Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας &
Σύλλογοι Βουνιχώρας
20.00 Πεντεόρια
Αποκριάτικος χορός στο κατάστημα
‘’ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΟΝΑΚΙ’’ στα Πεντεόρια
Τοπική Κοινότητα Πεντεορίων &
Σύλλογοι Πεντεορίων
20.00 Αγ. Πάντες
Φωτιά με μεζέδες, κρασί και χορό στην
παραλία των Αγ. Πάντων
Τοπική Κοινότητα Αγ. Πάντων &
Σύλλογοι Αγ. Πάντων
22.00 Γαλαξίδι
Μέγα-παρέλαση αρμάτων στους
κεντρικούς δρόμους Γαλαξιδίου
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου, Σύλλο
Γαλαξιδίου & Νέοι Γαλαξιδίου
Καθαρά Δευτέρα 27/2
10.00-12.00 Δελφοί
Διαγωνισμός αυτοσχέδιου χαρταετού
με τη συμμετοχή νεολαίας, συλλόγων
και κόσμου στη θέση’’ΑΛΩΝΙΑ’’.
Θα ακολουθήσει γλέντι στην Πλ.
Λεκαριά με κρασί και ζεστή φασολάδα.
11.00 Γαλαξίδι
Γλυκό καλοσώρισμα επισκεπτών στην
Πλ. Μάμα
Ιτέα
‘’ΙΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ’’ στο
μώλο Ιτέας &
‘’ΠΕΤΑΓΜΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ’’
στη μαρίνα
12.00 Χρισσό
15.00 Γαλαξίδι
Γλέντι στην Κεντρική Πλατεία με
ζεστή φασολάδα, τοπικά εδέσματα,
άφθονο κρασί, μουσική, χορό και
ξεφάντωμα.
Μέλη του Χορευτικού θα πλέξουν το
γαϊτανάκι.
ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑ
στην παραλιακή οδό
Δημοτική Ενότητα Δελφών
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου & Σύλλο
Γαλαξιδίου
Δημοτική Ενότητα Ιτέας
Τοπική Κοινότητα Χρισσού
Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου
32
ΟΙΑΝΘΗΣ
Συντονιστική ομάδα
Παναγιώτης Ταγκαλής Αντιδήμαρχος Δελφών
Ιωάννης Βαρκούτας Πρόεδρος Δ.Κ.Άμφισσας
Νικόλαος Λουπάκος Σύμβλουλος Δ.Κ.Άμφισσας
33
14.
ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΚΑΤΩΘΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:
ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩ9Θ-9ΣΘ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 04.01.2011 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
_____ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 06/2012
Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά
Ταχ.Κώδ.: 331 00
Πληροφορίες: κ.Ταγκαλής
Τηλέφωνο: 2265079277
ΘΕΜΑ: Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας
της επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί και εγκριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Στην ΄Αμφισσα, σήμερα 04 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.30΄ μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ.
34555/29.12.2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα
(9) μελών ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Π.Ταγκαλής, Πρόεδρος Α.ΠΑΠΠΑΣ
2.Δ.Ιντέρνος. Μέλος Π. Μέγκος
3. Δ. Καρδαράς « Ε. Μαντζώρος
4. Β. Καραγιάννης «
5. Γ.Μιχαλέας «
6. Δ.Κουτονιάς « Αν και νόμιμα κλήθηκαν
7. Π.Λύτρα, αναπλ. μέλος, απόντων των τακτικών, αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ευσταθία Καρανάσου, δημ. υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
73 του Ν. 3852/2010 οφείλει να συντάξει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους
τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Κατά το χρονικό διάστημα του έτους 2011 η επιτροπή συνεδρίασε
δεκαεπτά (17) φορές κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
19 Προεγκρίσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστημάτων
17 Ανανεώσεις άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα
15 Χορηγήσεις άδειας τοποθέτησης σήματος απαγόρευσης
στάθμευσης και τοποθέτησης κατάλληλης διαγράμμισης στο
οδόστρωμα έμπροσθεν εισόδου χώρων στάθμευσης
5 Εγκρίσεις τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων
1 Έγκριση σφράγισης καταστήματος
34
Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας
Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης - Αποχέτευσης
2 Άδειες εγκατάστασης Ποιμνιοστασίου
1 Άδεια κατασκευής κινητού σκιάστρου σε κατάστημα
1 Έγκριση διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου καταστήματος
1 Προγραμματική σύμβαση
3 Εγκρίσεις παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
1 Έγκριση εφαρμογής μέτρου της Ελεγχόμενης στάθμευσης
Σε συνέχεια των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τη επιτροπή για την
έγκριση των πεπραγμένων προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στο Δ.Σ.
Η Επιτρπή αφού είδε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 και
μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων έτους 2011 και την
αποστέλλει προς συζήτηση στο Δ.Σ. του Δήμου Δελφών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2012.
…………………………………………………………………….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΤΑΓΚΑΛΗΣ
35
15.
ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με την υπ’ αριθμ 30/2011 απόφασή της (στις 11/4/11) η
Οικονομική Επιτροπή καθόρισε τα άρθρα του ανωτέρου Κανονισμού:
Εισάγουμε τον Κανονισμό προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά τη συζήτηση προτάθηκε τροποποίηση στο άρθρο 6 παρ. 1
και άρθρο 10 παρ.7 του προταθέντος από την ΕΕΤΑΑ Κανονισμού.
Η απόφαση ήταν ομόφωνη από τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής και παρακαλούμε το σώμα για την έγκριση του
Κανονισμού.
Η Αντιδήμαρχος Δελφών
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩ9Θ-Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Από το πρακτικό της 11/4/2011 συνεδρίασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
…………..
Διεύθυνση : Πλ. Κεχαγιά
Τ.Κ. : 33 100 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/2011
Τηλ. : 22653 50023 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30/2011
Πληροφορίες : κα Λαΐνη-Κολλιαλή
Αρ. Πρωτ. : 8963
ΘΕΜΑ : «Κανονισμός λειτουργίας οικονομικής Επιτροπής»
Στην Ιτέα, σήμερα 11 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. στο
Δημοτικό κατάστημα Ιτέας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Δελφών, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 7603/4-4-2011 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου της, που επιδόθηκε χωριστά με αποδεικτικό σε κάθε
μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο
εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λαΐνη-Κολλιαλή Παναγιώτα Πρόεδρος 1. Ασημακόπουλος Νικόλαος Μέλος
2. Βλαχοδημητρίου Ευθύμιος Αντιπρόεδρος 2. Φάκος Λεωνίδας «
36
3. Δημητρίου Ηλίας Μέλος
4. Καραγιάννης Δημήτριος «
5. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα « οι οποίοι, αν και κλήθηκαν
6. Δρακάκης Γεώργιος « νόμιμα, δεν προσήλθαν
7. Αναγνωστόπουλος Λουκάς «
.....................
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαρία Ιγγλέζου, υπάλληλο της Δ.Ε. Ιτέας.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Tον
Κανονισμό λειτουργίας
της Οικονομικής Επιτροπής τον έχετε πάρει όλοι˙ Πιστεύω τον έχετε μελετήσει.
Νομίζω ότι πρέπει να
ξεκινήσουμε κατ΄ άρθρο.
Τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν με τον κανονισμό και η Πρόεδρος προτείνει
να τροποποιηθεί το άρθρο 6 § 1 διότι αναφέρεται ότι οι συνεδριάσεις θα γίνονται
στο Δημοτικό Κατάστημα , βεβαίως δεν διευκρινίζει εάν είναι της έδρας ή
οποιονδήποτε Δημοτικών Ενοτήτων. Ορθό είναι, για να είναι ευέλικτη κι
αποτελεσματική η επιτροπή όπως κι όταν συζητώνται θέματα αφορώντα
συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες να υπάρχει η δυνατότητα συνεδριάσεων στα
Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών.
Αναγνωστόπουλος : Σωστά να γίνονται συνεδριάσεις στην Ιτέα ή σε
οποιαδήποτε άλλη Δημοτική Ενότητα. Τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής ζουν
ή στην Ιτέα ή στην Άμφισσα.. Θα
παρακαλούσα οι εισηγήσεις να μας σκανάρωνται, ώστε να γνωρίζουμε τα θέματα
και να ερχόμαστε στην Επιτροπή προετοιμασμένοι.
Πρόεδρος : Άλλη μία επισήμανση που έχω να κάνω είναι στο άρθρο 10 § 7 «3
ημέρες …..
Δημοτικό Κατάστημα» θα έλεγα τις 3 ημέρες να τις κάνουμε 4 ημέρες.
Δρακάκης : Ως προς την πρώτη τροποποίηση δεν έχω αντίρρηση αλλά νομίζω
ότι εννοεί το Δημοτικό Κατάστημα της Άμφισσας. Εμείς πρέπει να αποφασίζουμε
που θα γίνεται η επόμενη συνεδρίαση. Όσον αφορά την δεύτερη τροποποίηση
έρχεται σε σύγκρουση με τον Νόμο γιατί πρέπει να
υπάρχει το χρονικό διάστημα τόσο όσο επιτρέπεται για την προσφυγή.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, είδε τα άρθρα του
Κανονισμού, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και
μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ε γ κ ρ ί ν ε ι τον Κανονισμό της Οικονομικής Επιτροπής με τις δύο
συγκεκριμένες
τροποποιήσεις (άρθρο 6 § 1 και άρθρο 10 § 7).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2011.
.....................
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΪΝΗ-ΚOΛΛΙΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
37
Ακολουθεί το κείμενο του Κανονισμού, ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 1
Διοίκηση Δήμου
(άρθρο 7 Ν.3852/2010)
Ο Δήμος Δελφών διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 1, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο.
Άρθρο 2
Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 74, παρ. 1 Ν.3852/2010)
Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο
που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και από 9 μέλη εκ των οποίων τα 3
εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 3
Εκλογή μελών & Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 74 Ν.3852/2010)
1. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου και προεδρεύοντος
του νεοεκλεγέντος προέδρου, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης,
εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής με την εξής διαδικασία:
1.1. Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας,
δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα όποιοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διαδικασία
ανάδειξής τους μεταξύ των μελών της παράταξης αυτής.
1.2 Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που επιθυμούν την ανάδειξή τους
στην Επιτροπή Οικονομικών, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη
συνεδρίαση των δημοτικών παρατάξεων, που συγκροτούν στο σύνολο τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Στη συνεδρίαση αυτή πρώτα εκλέγονται
από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου οι
υποψήφιοι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι, ου αναλογούν στην
μειοψηφία, σύμφωνα με τον αριθμό που καθορίζεται με το άρθ.2 του παρόντος.
Η ανάδειξη των υποψηφίων αυτών γίνεται ως εξής:
1.3 ,ς υποψήφιοι της μειοψηφίας αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της
μειοψηφίας. Εάν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται και αναδεικνύεται αυτός που συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας. Εάν και
πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των
παρατάξεων της μειοψηφίας ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη
ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται όποιος μεταξύ των
δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων,
δηλ. πήρε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση με τον συνυποψήφιό του, έστω
και αν πήρε μία ψήφο.
1.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση, την οποία
διενεργεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
38
2. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»),
υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρώνται στη
δημιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτη ή σχετική), κατά την εκλογική
διαδικασία.
3. Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και σύμβουλοι, που τυχόν απουσιάζουν, για
οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη
βούλησή τους να είναι υποψήφιοι.
4. Αν από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε
στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας.
5. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο
των συμβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής με την εξής διαδικασία:
5.1 Για να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει να
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του _ημοτικού
Συμβουλίου. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις, που αναλογούν στην πλειοψηφία
ή στη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε διενεργείται δεύτερη
ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.2 Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών της
Επιτροπής και παραμένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε
εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή όσοι έχουν πάρει έστω και μία ψήφο.
5.3. Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται
κλήρωση, στην ίδια συνεδρίαση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.4 Μετά την εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το
Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τα αναλογούντα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία
αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ή παίρνουν
τις θέσεις των τακτικών μελών, όταν αυτές μένουν κενές. Κατά τη διάρκεια της
διετίας τα αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία, με τη σειρά της εκλογής τους,
καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές. Όταν τα μέλη
της μειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί
αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της πλειοψηφίας.
5.5 Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών γίνεται με τον τρόπο που
περιγράφεται ανωτέρω για την εκλογή των τακτικών μελών. Με την ίδια
διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη, μόνο σε περίπτωση, που
έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών ανά κατηγορία, δηλαδή της
πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.
6. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η
συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, επαναλαμβάνεται η ίδια
διαδικασία εκλογής την επόμενη Κυριακή.
7. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση
ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται: α) για
τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην παράταξη της πλειοψηφίας
σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου και β) για τις θέσεις της μειοψηφίας
οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους
σταυρούς σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.
8. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου. Αντίθετα δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του
μέλους της Επιτροπής με τις ιδιότητες του αντιπροέδρου και γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου και του αντιδημάρχου.
9. Τα μέλη της Επιτροπής, που εξελέγησαν ως ανωτέρω, στην πρώτη
συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν, με φανερή ψηφοφορία, τον
39
αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επιτροπής.
10. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών της Επιτροπής, δηλαδή των προερχομένων από την πλειοψηφία και
των μελών των προερχομένων από τη μειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και
πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία
και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο της Επιτροπής.
11. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών
από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία
ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια
της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου
παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
12. Όταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να
είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την
Οικονομική Επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία
του παρόντος, όπως προβλέπεται ανωτέρω.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 72 Ν.3852/2010)
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου και προβαίνει στην τελική διαμόρφωση
του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010.
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποχρεούται να υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες
διατάξεις στοιχεία του ετήσιου απολογισμού και όπου παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται
σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της
περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και
ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
40
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του
δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1 Β ν) του Ν.
3852/2010 και παρακολουθεί την υλοποίηση τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων
μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο
για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι
ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,
με μηνιαία Αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Ιστ) μπορεί να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ`
εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του
δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η
αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του
Ν.3463/06
2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε
μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την
άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης,
εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
3. Η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της
αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι
αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη,
για
ιδιαίτερα σοβαρά θέματα, να αποφασίζει να ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της
Επιτροπής.
Άρθρο 5
Σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010)
1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος – στην περίπτωση
που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος της ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού
αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην
οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν
μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου
εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση
νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει
δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως
μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του
ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την
υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν
την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της.
2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη
41
αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι` αυτό με την
ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή
γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση
αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το
κατεπείγον των θεμάτων.
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την
οικονομική επιτροπή αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
Άρθρο 6
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δημοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος
νομιμότητας
(άρθρο 75 Ν.3852/2010)
1. Οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στα Δημοτικά
Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών με την προεδρία του
προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα αλλά και όποτε
το απαιτεί ο ρόλος της, με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθ.5
του παρόντος Κανονισμού.
3. Η Οικονομική Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δημόσια
συνεδρίαση, και με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της, μπορεί να
συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 7 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010).
4. Η Οικονομική Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα
μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.
5. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία, αρμόδιο να λάβει τις
σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφάσεις, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της
συνεδρίασης
και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα,
θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η
απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της
συγκεκριμένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε
συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά
παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθμού των μελών, που
απαιτούνται για την απαρτία (παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).
7. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν ο
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος ή ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους.
8. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής αρνηθεί ή δώσει
λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή
ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.
9. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός
των περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο περιπτώσεων, όπου απαιτείται μυστική
ψηφοφορία.
42
10. Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία τα μέλη τάσσονται
υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας γνώμης (παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 105 και
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006).
11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
δήμου, με φροντίδα του προέδρου. Η μη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο
ακυρότητάς τους.
12. Οι προβλεπόμενες από το άρθ. 225 παρ.1 του Ν.3852/10 αποφάσεις αποστέλλονται
υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στον Ελεγκτή Νομιμότητας εντός 15 ημερών,
συνοδευόμενη από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόμο.
13. Για τις λοιπές αποφάσεις ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και
προσφυγής των άρθ. 226 και 227 του ανωτέρω νόμου.
Άρθρο 7
Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010)
1. Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής, με την εκλογή των μελών από το
Δημοτικό Συμβούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή μπορεί να λειτουργήσει
νόμιμα. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός θέματος δεν
επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, αρμόδιο να αποφασίσει
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και παραπέμπει ο πρόεδρος το εν λόγω θέμα.
2. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της
συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία
της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόμα και την αποβολή, όποιου τη
διαταράσσει. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
νομίμως, κατά το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, δηλαδή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το
μέλος της πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Επίσης, αν
απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά
εκλογής τους.
3. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων,
και στη διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την
ψήφο των μελών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε
συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραμματέα.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στη Οικονομική Επιτροπή
κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς αυτή.
Στη συνέχεια, τα μέλη της μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως τα
υπόλοιπα μέλη, μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις και να απευθύνουν
ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων τους,
από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.
Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και
υποχρέωση του προέδρου για παροχή των ζητουμένων στοιχείων και πληροφοριών
εντός ενός μηνός.
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα τα εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και μπορεί να είναι:
κάποιο από τα μέλη της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρμόδιος αντιδήμαρχος ή
υπηρεσιακός παράγοντας, που θα εισηγηθεί το θέμα. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν
μπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας.
Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και ο λόγος
δίνεται στα μέλη, κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα
πέντε λεπτά της ώρας.
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των
τοποθετήσεων των ομιλητών.
Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει
την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε, με τις
τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει.
43
Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν,
χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για
πέντε λεπτά της ώρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετούνται,
απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα μέλη εκφράζονται κατά
συνείδηση, αποσκοπούντες στην εξυπηρέτηση των δημοτών και του Δήμου γενικότερα.
Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέματος ή
εκτρέπεται σε προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται ακόμη
και να του αφαιρέσει το λόγο.
Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια
της συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς
το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία
λεπτά.
Άρθρο 8
Ακροατήριο
1. Η παρουσία φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών της. Οι
ενδιαφερόμενοι για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ειδοποιούνται με φροντίδα του
προέδρου.
2. Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να
είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να σχολιάζουν, να
επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να
παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή
παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το
ακροατήριο.
3. Στους δημοσιογράφους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε
διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 9
Δικαιώματα & υποχρεώσεις προέδρου & μελών Οικονομικής Επιτροπής
1. Αν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο αντιδήμαρχος που έχει ορίσει ο
δήμαρχος, αυτός συνεργάζεται με το δήμαρχο, ώστε να συμπεριληφθούν στην
ημερήσια διάταξη τα θέματα που ο δήμαρχος προτείνει.
2. Φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί νομίμως στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όταν συζητούνται θέματα
των αρμοδιοτήτων του, όπως επίσης να γνωστοποιηθεί στο δήμαρχο, αν αυτός
δεν προεδρεύει.
3. Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και
πολίτες, προκειμένου να πληροφορήσουν την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τα
θέματα που συζητούνται.
4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη
και λήξη της συνεδρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον
κατάλογο των παρόντων και κατά τη διάρκεια αυτής, τα μέλη που αποχωρούν ή
προσέρχονται στη συνεδρίαση. Σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο
των μελών, κατά τη λήψη των αποφάσεων. Διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της
συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την αίθουσα όποιον
διαταράσσει τη συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της από το ακροατήριο, να
διακόπτει προσωρινά ή και να προβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν
παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή της, να καλεί στην τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο
από όποιον ομιλητή δεν συμπεριφέρεται με ευπρέπεια ή εκφεύγει του θέματος που
συζητείται.
44
5. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό
αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, αποφάσεις και μειοψηφούσες
γνώμες.
6. Ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις
συνεδριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειμένου να
προβεί στην αντικατάστασή του.
7. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με την Οικονομική Επιτροπή διατάξεων του
Ν.3852/2010 όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
8. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της
και να προσέρχονται κατά την καθορισμένη ώρα.
9. Αν κάποιο μέλος προσέλθει στη συνεδρίαση μετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον
πρόεδρο και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα
πρακτικά.
10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής
αποχώρησης μέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την
επιστροφή του.
11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε
προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να
συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος (παρ. 2 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010).
12. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα
από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συμβεί, ενημερώνεται το
Δημοτικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής και με πράξη του το
αντικαθιστά (παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).
13. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός
θέματος ή στη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή
συγγενής του έως το β΄ βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό
συμφέρον. Διαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη και το μέλος τιμωρείται για
σοβαρή παράβαση καθήκοντος, με την ποινή της αργίας (παρ. 9 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010).
14. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και της ψήφου κατά
συνείδηση. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και
αμοιβαίο σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές
εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο
πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε
περίπτωση άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο.
15. Το μέλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την
κρίση του παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής και να ζητήσει να αποφανθεί η Επιτροπή. Στην
περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και η Επιτροπή
αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.
16. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των
πρακτικών της Επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η
έκδοση αντιγράφων.
17. Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του
Ν.3852/10, α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν
τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β)
να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για
την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις
σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν
κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με
θέματα του δήμου, δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει
45
τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.
18. Είναι υποχρεωμένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την
περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη
δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής
1. Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής
της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου της και του δημοτικού υπαλλήλου που
έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή όταν
συντρέχει περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για τα
διάφορα θέματα.
Καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και η γνώμη της μειοψηφίας.
3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η
πρόσκληση προς τα μέλη, οι παρόντες, οι απόντες, αν τους απεδόθη η πρόσκληση, τα
θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέμα, καθώς
και η γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει.
4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής
ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα
απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα
χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου και του
υπαλλήλου – ειδικού γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής. Ο εκτελών χρέη ειδικού
γραμματέα δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η
άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το
μέλος που αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του.
Τότε, η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα
αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθμησή τους.
7. Τέσσερις (4) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ευθύνη του
αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον πρόεδρο, δημοσιεύεται πίνακας που
περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη
του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, εκτός αν
άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής.
8. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα
αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών,
στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
Άρθρο 11
Έλεγχος μελών της Οικονομικής Επιτροπής
1. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ελέγχονται ως προς την τήρηση των
υποχρεώσεων τους που απορρέουν εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού από
τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό
Συμβούλιο και τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68
του Ν.3852/10, που ισχύουν και για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβάλλονται οι
ποινές της αργίας ή έκπτωσης αναλόγως.
2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή
Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις (3)
συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των
υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η
παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή
παράβαση καθήκοντος.
46
Άρθρο 12
Διοικητική υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής
Στην Οικονομική Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη από τις
υπηρεσίες του δήμου, με την ανάθεση από τον δήμαρχο σε δημοτικό ή δημοτικούς
υπαλλήλους αρμοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων,
που αφορούν αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών
σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, η
ενημέρωση των μελών επί θεμάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική με τη
λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 και του παρόντος Κανονισμού, η προώθηση των σχετικών με την
ενημέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, όταν
καταθέτουν αναφορές και ερωτήματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των
αναφερομένων θεμάτων, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται από το αρμόδιο όργανο μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Άρθρο 13
Ισχύς
Τροποποίηση Κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και την δημοσίευσή τους κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.
Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.__
47
16.
ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»
Περιεχόμενα
Άρθρο 1 : Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Άρθρο 2 : Έδρα και Διοίκηση του Σταθμών
Άρθρο 3 : Οικονομική διαχείριση (Πόροι – Δαπάνες)
Άρθρο 4 : Σκοπός λειτουργίας
Άρθρο 5 : Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών
Άρθρο 6 : Διακοπή φιλοξενίας
Άρθρο 7 : Μεταφορά παιδιών
Άρθρο 8 : Λειτουργία Σταθμών
Άρθρο 9 : Συγκρότηση σταθμών σε τμήματα
Άρθρο 10 : Ιατρική παρακολούθηση
Άρθρο 11 : Ημερήσια απασχόληση βρεφών – παιδιών και ενδεικτικό
Ημερήσιο πρόγραμμα
Άρθρο 12 : Διατροφή παιδιών
Άρθρο 13 : Προσωπικό
Άρθρο 14 : Γενικά Καθήκοντα προσωπικού
Άρθρο 15 : Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού
Άρθρο 16 : Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό-Άδειες
Άρθρο 17 : Ιματισμός προσωπικού
Άρθρο 18 : Τηρούμενα βιβλία
ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.1. Με τον παρόντα κανονισμό, ο οποίος έχει συνταχθεί με βάση την
αριθμ. 16065/17-04-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/22-04-2002
τ. Β΄), τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ( Αριθ.
49645/10295/19-09-2011 Απόφαση - ΦΕΚ 2185/29-09-2011 τ.Β΄) και την υπ`
αριθμ ……………………………..… Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί
«Τοποθέτησης- Μετακίνησης Προσωπικού», καθορίζονται η οργάνωση, η
διοίκηση, ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας των Βρεφονηπιακών –
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δελφών, καθώς και οι θέσεις εργασίας που
καλύπτει εκάστη μονάδα.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2.1. Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δελφών αποτελούν
Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (
Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ).
48
Στεγάζονται σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα ισόγεια κτήρια. Αποτελούν
δομές του Δήμου Δελφών, που έχει έδρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο που
βρίσκεται επί της Πλατείας Κεχαγιά - Άμφισσα, 33100.
2.2. Οι Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί Δ.Δ. με βάση τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου ( Αριθ. 49645/10295/19-092011Απόφαση - ΦΕΚ 2185/29-09-2011 τ.Β΄),
και την υπ` αριθμ. …………………………………………… Απόφαση Δημάρχου
Δελφών περί «Τοποθέτησης- Μετακίνησης Προσωπικού» υπάγονται στο
«Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας»
(χάριν συντομίας Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ.) από την οποία και διοικούνται.
2.3. Ορίζεται, με απόφαση Δημάρχου τριμελής επιτροπή επιλογής
παιδιών.
Η επιτροπή αυτή στελεχώνεται από:
α) Τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή αυτού του Τμήματος Κ.Π.Α.Δ.Υ.
β) Έναν Υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, που υπηρετεί στις εν λόγω
δομές και ασκεί γραμματειακή υποστήριξη, ορισμένος με Απόφαση
Δημάρχου.
γ) Έναν Υπάλληλο του αρμόδιου Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας των εν
λόγω δομών.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ)
3.1. Η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων των Βρεφονηπιακών –
Παιδικών Σταθμών του Δ.Δ. ανατίθεται στην Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου.
3.2. Για τα έργα και τις μελέτες έργων των Βρεφονηπιακών- Παιδικών
Σταθμών του Δ.Δ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί έργων και μελετών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3.3. Οι προμήθειες των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών του Δ.Δ.
εκτελούνται από το
αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
3.4. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των Βρεφονηπιακών –
Παιδικών Σταθμών του Δ.Δ., οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού
καθώς και οποιοδήποτε έκτακτο έξοδο βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Δήμου Δελφών.
3.5. Το Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ. με απόφαση του, η οποία θα είναι σύμφωνη με
τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορεί να ορίζει
κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις
οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών σύμφωνα με την οικονομική τους
δυνατότητα.
49
Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς αυτή πρέπει να
γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος
υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή.
Με την ίδια απόφασή της, το Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ. ορίζει τις περιπτώσεις
των οικογενειών που μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της
οικονομικής εισφοράς ή να καταβάλλουν μειωμένη.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4.1. Οι Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί του Δ.Δ., που είναι κυρίαρχα
χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας,
έχουν σκοπό:
- Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα.
- Να βοηθούν τα παιδιά, να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά,
συναισθηματικά και κοινωνικά.
- Να εξαλείφουν, κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν,
από το πολιτιστικό, οικονομικό, και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
- Να εξυπηρετούν τους γονείς, και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν,
πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
- Να βοηθούν τα Παιδιά, της προσχολικής ηλικίας, στην ομαλή μετάβασή
τους, από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
- Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα, στα παιδιά που
φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
5.1. Δικαίωμα εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς του
Δ.Δ. έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του
παρόντος άρθρου.
Απαγορεύεται απολύτως η εγγραφή παιδιών, εφόσον, και για όσο
διάστημα, πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
Για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, κριτήριο
επιλογής αποτελεί η εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης του
παιδιού σε σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες του Σταθμού καθώς και η
δυνατότητα ένταξης, ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία της τάξης. Οι
γονείς προσκομίζουν γνωμάτευση Ιατρού, στην οποία περιγράφεται η
κατάσταση του παιδιού. Εφαρμόζεται το καθημερινό πρόγραμμα που
ακολουθεί τις ανάγκες του παιδιού και τον ρυθμό του, σύμφωνα με τις
σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την
αναγκαία υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό).
Ειδικότερα στους Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Δ. εγγράφονται παιδιά
ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών, στους Νηπιακούς Σταθμούς από 2,5
ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο και στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους
στο Δημοτικό Σχολείο.
5.2. Τα εγγραφόμενα παιδιά, στους Σταθμούς του Δ.Δ., προέρχονται κατά
κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Δελφών , χωρίς να αποκλείεται η
50
περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή και η
εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή
αυτή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η
οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση της επιτροπής επιλογής
παιδιών καθώς και τα παιδιά των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δ.Δ..
5.3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων και
τα παιδιά των οικονομικά αδύνατων οικογενειών, και προτιμώνται εκείνα
που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ.
παιδιά ορφανά, από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων,
διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς
με σωματική ή πνευματική αναπηρία , πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.) .
Η επιτροπή επιλογής παιδιών, με αιτιολογημένη απόφασή της, θα
εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά, καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τη διακρίβωση των κοινωνικών παραμέτρων εγγραφής, η
επιτροπή επιλογής παιδιών, δια των υπηρεσιών του Δήμου Δελφών ,
μπορεί να διενεργεί κοινωνική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας
υποβάλλονται πριν τη λήψη της απόφασης για εγγραφή των παιδιών.
5.4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Σταθμούς του Δ.Δ. , απαιτούνται
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή
του κηδεμόνα του παιδιού.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
γ) Βεβαίωση εργοδότη, για τον καθένα από τους γονείς, προκειμένου να
πιστοποιείται ότι και οι δύο είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ., αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
δ) Μηχανογραφημένα ένσημα του τρέχοντος έτους και των δύο γονέων ή
βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα εάν
πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
ε) Αντίγραφό κάρτας Ο.Α.Ε.Δ., όταν κάποιος ή και οι δύο γονείς είναι
άνεργοι.
στ) Βεβαίωση γιατρού, για την καλή σωματική, πνευματική υγεία του
παιδιού, καθώς και βεβαίωση εμβολιασμού , με τα εμβόλια που
προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης
πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους.
θ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για ειδικές κατηγορίες (
τρίτεκνοι κ.λ.π. )
ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που το Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ., θεωρεί
απαραίτητο.
κ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, στους Σταθμούς, εκτός
των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητο είναι το διαβατήριο και η
άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
51
5.5. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 20 Ιουνίου
κάθε έτους, και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές
θέσεις.
Εντός του μηνός Ιουλίου, συνέρχεται η επιτροπή επιλογής παιδιών,
και αφού προβεί σε καταρχήν εξέταση των αιτήσεων και της έκθεσης από
την κοινωνική έρευνα που διενεργήθηκε, σε περιπτώσεις που κρίθηκε
αναγκαίο, συντάσσει έκθεση, προς τον Δήμαρχο, γνωστοποιώντας τα
ονόματα των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Σταθμούς του Δ.Δ.
Η σχετική λίστα αναρτάται στους Σταθμούς, σε εμφανές σημείο προς
ενημέρωση των γονέων.
5.6. Στον Βρεφονηπιακό Δημοτικό Σταθμό Δ.Δ. μπορούν να εγγράφονται
παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα του μέχρι ποσοστού 20% επ` αυτής
εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και
υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
Τα παιδιά του προσωπικού του Δήμου Δελφών γίνονται δεκτά πέραν
της δυναμικότητας υπολογιζόμενα στο ποσοστό 10% εφόσον πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
ΑΡΘΡΟ 6- ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
6.1. Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τους Βρεφονηπιακούς –
Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Δ., ενεργείται πάντοτε με απόφαση του
Τμήματος Κ.Π.Α.Δ.Υ., και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
α) Όταν το ζητήσουν εγγράφως, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία
των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το Σταθμό και
μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό.
γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή,
εφόσον αυτή προβλέπεται και για χρονικό διάστημα πέραν των δύο
μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος, και αφού πρώτα
ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις
στους γονείς αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους
λειτουργίας του σταθμού.
ε)
Όταν τα παιδιά, κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός μηνός
(συνεχόμενα) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό.
στ) Όταν εγγραφούν σε άλλο Σταθμό του Δήμου ή Νηπιαγωγείο.
ΑΡΘΡΟ 7- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
7.1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται παιδιά στους Βρεφονηπιακούς –
Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Δ., με μεταφορικό μέσο που διαθέτει ο Δήμος, το
Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ., λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση
των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς.
52
7.2. Προκειμένου για μεταφορά παιδιών, το Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ., μπορεί να
αναθέτει σε ειδική συνοδό και σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού την
εκ περιτροπής συνοδεία τους μέσα στο ωράριο εργασίας τους.
7.3. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του
Τμήματος Κ.Π.Α.Δ.Υ., και μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη εισφορά των
γονέων, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα.
Η εισφορά αυτή είναι ανεξάρτητη από την εισφορά του άρθρου 3 του
παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 8- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
8.1. Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών –Παιδικών Σταθμών του Δ.Δ. αρχίζει
την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε
μέρες, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
8.2. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης
Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του
Θωμά.
8.3. Επίσης, οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες
αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου των πόλεων
του Δήμου Δελφών ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.
8.4. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00 π.μ. ώρα και λήγει στις
16:00 μ.μ. (εναλλασσόμενο από τους παιδαγωγούς του κάθε Σταθμού).
Με απόφαση του Τμήματος Κ.Π.Α.Δ.Υ., το ωράριο λειτουργίας των
Σταθμών, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ώρες επιπλέον εφόσον
υπηρετεί σε αυτούς το προσωπικό που απαιτείται και με την υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης στους εργαζόμενους ή σε περίπτωση αδυναμίας,
ανάπαυσης σε άλλη ημέρα.
8.5. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, δεν επιτρέπεται η χρήση των
κτιριακών εγκαταστάσεων των Σταθμών σε περίοδο διακοπών από άλλους
φορείς, για θέματα μη συναφή με το αντικείμενο λειτουργίας του Σταθμού,
εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται ειδική άδεια.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
9.1. Κάθε Βρεφικός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται :
α) Από τμήματα βρεφών από 6 μηνών έως 1,5 ετών
β) Από τμήματα βρεφών από 1,5 ετών έως 2,5 ετών
9.2. Κάθε Νηπιακός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται :
α) Από τμήματα νηπίων από 2,5 ετών έως 3,5 ετών
β) Από τμήματα νηπίων από 3,5 ετών έως 6 ετών, εφόσον λειτουργεί
τμήμα Νηπιαγωγείου.
53
9.3. Κάθε μικτός Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελείται από τα Τμήματα που
προαναφέρθηκαν.
9.4. Σε κάθε Βρεφικό Τμήμα φιλοξενούνται δώδεκα (12) βρέφη με δύο (2)
παιδαγωγούς και μία (1) βοηθό.
Κάθε τμήμα του Παιδικού Σταθμού εξυπηρετεί έως είκοσι πέντε (25)
παιδιά με μία (1) Παιδαγωγό και μία (1) Βοηθό και σε κάθε περίπτωση με το
παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες
διατάξεις που ρυθμίζουν τα της αναλογίας του παιδαγωγικού προσωπικού
και παιδιών.
Σε περίπτωση έλλειψης βοηθού, ο αριθμός εξυπηρετούμενων
παιδιών, θα είναι είκοσι (20).
ΑΡΘΡΟ10- ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
10.1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών αποτελεί παράλληλη
υποχρέωση των Σταθμών του Δ.Δ., προς την αντίστοιχη οικογενειακή
υποχρέωση, ενεργείται από Παιδίατρο, εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου
Δελφών, ο οποίος επισκέπτεται τον κάθε Σταθμό μια φορά τον μήνα.
10.2. Για κάθε παιδί τηρείται καρτέλα υγείας που ενημερώνεται από τον
Παιδίατρο.
10.3. Μία (1) φορά το μήνα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές
συγκεντρώσεις, σχετικά με θέματα υγιεινής και παιδαγωγικά ζητήματα των
παιδιών.
10.4.
Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης
υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού εκάστου Σταθμού, το οποίο
εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και
ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση
στην υγεία των παιδιών.
Το προσωπικό εκάστου Σταθμού υποβάλλεται μία (1) το χρόνο σε
προληπτικό ιατρικό έλεγχο και εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο
υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας.
10.5 Αρμόδιο για την υγιεινή κατάσταση των Σταθμών είναι το Τμήμα
Κ.Π.Α.Δ.Υ.
ΑΡΘΡΟ11- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.1. Στους Σταθμούς του Δ.Δ. εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική
ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τα παιδιά προσεγγίζονται
με στοργή, διάλογο και εμπιστοσύνη. Απαγορεύεται ρητά στο προσωπικό
του Σταθμού η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής
τιμωρίας. Η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο
πειθαρχικό
παράπτωμα.
Βάση
του
ημερησίου
προγράμματος
54
απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των
παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η
εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.
11.2. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα
βασικά χρονικά σημεία του, όπως η προσέλευση και η αναχώρηση των
παιδιών, οι ώρες φαγητού, ή ημιδιατροφής, διαλείμματος και ανάπαυσης.
Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών έχει ως εξής:

7:30 π.μ. — 8:30 π.μ.: Προσέλευση των παιδιών.
Ο/Η Παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε
ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές
δραστηριοτήτων» συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου
κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση με το οικοδομικό - κατασκευαστικό
υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.

8:30 π.μ. — 9:00 π.μ.
Προσευχή, σε γλώσσα κατανοητή από τα παιδιά, και σε μορφή ενός
μικρού ποιήματος, για την ενίσχυση του θρησκευτικού συναισθήματος.
Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό(ομάδες στην τουαλέτα για την
ατομική υγιεινή, ετοιμασία τραπεζαρίας).

9:00π.μ. —9:30 π.μ.: Πρωινό.
Τα παιδιά, σε ομάδες εργασίας, συμμετέχουν στο σερβίρισμα και στην
τακτοποίηση της τραπεζαρίας.

9:30 π.μ.— 10:00 π.μ.
Ο/Η Παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα παιδιά τις
δραστηριότητες της ημέρας. Επεξεργασία κάποιου θέματος ευκαιριακού ή
προγραμματισμένου με τις σχετικές δραστηριότητες.

10:00 π.μ.— 11.00 π.μ.
Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια μουσικής, ζωγραφικής, κολλητικής,
κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής,
μαγειρικής,
οικολογικού
πειραματισμού
κ.λ.π.
ή
παιδαγωγικές
δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα.

11:00π.μ. — 12:00π.μ.
Διάλειμμα των παιδιών -εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τμήματα- διάρκειας
περίπου 30 λεπτών.
Προετοιμασία για το μεσημεριανό φαγητό (ατομική υγιεινή).
Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές» ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και
στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες.
Προανάγνωση- Προγραφή- Προαρίθμηση.

12:00 π.μ.— 13:00μ.μ.: Μεσημεριανό φαγητό.
Τα παιδιά, σε ομάδες εργασίας, συμμετέχουν στο σερβίρισμα και την
τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό
(βούρτσισμα δοντιών).

13:00 μ.μ.— 13:30μ.μ.
Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς.
Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού,
μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου).
55
Δραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων - πληροφόρησης. Παιχνίδια με το
λόγο. Προαγνωστικές ασκήσεις. Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής
ικανότητας των παιδιών. Παντομίμα, αυτοσχεδιασμοί, φαντασία.

13.30 μ.μ. — 15:00 μ.μ.: Ανάπαυση.

15:00 μ.μ. — 16:00 μ.μ.: Απογευματινό.
Ελεύθερη απασχόληση , τακτοποίηση των τάξεων, αναχώρηση.
Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε
ηλικιακής ομάδας.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων και
δραστηριοτήτων σε άλλους χώρους (π.χ. μουσεία, τυπογραφεία κ.λ.π.)
ΑΡΘΡΟ 12- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
12.1. Στα παιδιά των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δ.Δ.,
παρέχεται η απαραίτητα, ποιοτικά και ποσοτικά, τροφή (πρωινό και
μεσημεριανό κάθε μέρα). Υπάρχει περίπτωση να προσφέρεται μόνο
ημιδιατροφή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Για την παρατεταμένη (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα
για την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών.
12.2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σε μηνιαία βάση από τον
Διευθυντή ή την Διευθύντρια του Σταθμού και του/της Παιδαγωγού,
σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή
τους.
Σαν βάση, για το ποσοτολόγιο, τροφίμων και διαιτολογίου,
λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την αριθμ. Γ2α/οικ.4108/1988 (ΦΕΚ
546/1988 τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Μηνιαία κατάσταση του διαιτολογίου αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων, στον χώρο υποδοχής του Σταθμού, για ενημέρωση των
γονέων, και φέρει την υπογραφή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του
Σταθμού.
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών
φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών
προϊόντων κ.λ.π. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως
επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές,
χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λ.π. ουσίες.
12.3. Υπάρχει η δυνατότητα το Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ., να επιλέξει την
παρασκευή της τροφής των νηπίων σε Σταθμούς που θα επιλεγούν ως
κέντρα διανομής.
Η τροφή μπορεί να μεταφέρεται με ασφαλή τρόπο στους
πλησιέστερους σταθμούς ή να
παρασκευάζεται σε κάθε Σταθμό ή να παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη
με σύμβαση έργου (catering) ή να μεταφέρεται από άλλο Σταθμό.
ΑΡΘΡΟ13- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
56
13.1. Η πλήρωση των κενών θέσεων στους Βρεφονηπιακούς –Παιδικούς
Σταθμούς του Δ.Δ. γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον
διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού.
Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του
Σταθμού είναι τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ14- ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
14.1. Το προσωπικό των Βρεφονηπιακών –Παιδικών Σταθμών του Δ.Δ.
είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει, με όλες του τις δυνάμεις, στην εύρυθμη
λειτουργία του, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις
του, παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα
καθήκοντα που του αναθέτουν ευσυνείδητα.
ΑΡΘΡΟ15- ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
15.1. Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού των Βρεφονηπιακών –
Παιδικών Σταθμών του Δ.Δ. προσδιορίζονται ως εξής:
α) Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια:
 Είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού και για την
τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του.

Μεριμνά για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών κατά τις οδηγίες
του παιδιάτρου, για την διαπαιδαγώγηση και την καλή τους διατροφή.

Εποπτεύει την καθαριότητα και την παρασκευή του φαγητού
σύμφωνα με το διαιτολόγιο.

Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία του Σταθμού και τηρεί το
μητρώο των νηπίων, καθώς και τις ατομικές καρτέλες υγείας τους.

Εισηγείται εγγράφως στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κ.Π.Α.Δ.Υ.,
τις ανάγκες του Σταθμού σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισμό
καθώς και για την επιμόρφωση του προσωπικού.

Τηρεί και ενημερώνει τα Βιβλία του Σταθμού.

Εισηγείται στο Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ. την προμήθεια και τον έγκαιρο
εφοδιασμό του Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά που είναι
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του.
β)Παιδαγωγικό προσωπικό

Φροντίζει για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική
εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερησίου προγράμματος
ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους.
Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης.

Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την
εφαρμογή του προγράμματος με είδη (παιχνίδια- είδη καθαριότητας).
Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους
αναγκών.
Παρακολουθεί τη διατροφή και καθαριότητά τους ενθαρρύνοντας την
αυτοεξυπηρέτησή τους.
57

Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο
περιστατικό σχετικά με την υγεία των παιδιών.

Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για
τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους είτε για τις απουσίες
τους.

Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά προσφέρει σ’ αυτά με
υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την
προσωπικότητα τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσει σ’ αυτά
ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και
στις προσωπικές τους δυνατότητες.
Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται η κακή
μεταχείριση των παιδιών(εκφοβισμός- σωματική ποινή).
 Οφείλει να ενημερώνει τους γονείς για τη γενική εξέλιξη όπως και
κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Η ενημέρωση αυτή, πρέπει να γίνεται
κατ΄ ιδίαν, ιδιαίτερα, αν αυτή αφορά θέματα συμπεριφοράς και
κοινωνικότητας των παιδιών
 Διοργανώνει πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις προς
όφελος των παιδιών, των γονέων και του προσωπικού.
γ)Βοηθός Παιδαγωγού

Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα
καθήκοντα του, σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει από αυτό.
Σε περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης
παραγράφου το αντικαθιστά και απευθύνεται στον/ην Διευθυντή/ντρια του
Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη.
δ)Κοινωνικός/ή Λειτουργός

Συμβάλλει στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των
παιδιών του Σταθμού και των οικογενειών τους εφόσον, στην τελευταία
περίπτωση, αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο.
Πραγματοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία με το παιδαγωγικό
προσωπικό με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. Συνεργάζεται με τον
παιδίατρο του Σταθμού.
ε)Μαγείρισσα ή Μάγειρας

Είναι υπεύθυνος/η για το μαγειρείο και την επιμελημένη και έγκαιρη
παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο.
Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων και κανόνων
υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούμενος/η τη λήψη
κάθε σχετικού μέτρου.
Παραλαμβάνει καθημερινά από το διαχειριστή, βάσει υπηρεσιακού
σημειώματος, την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με
βάση το διαιτολόγιο και υπογράφει το σχετικό δελτίο.

Μεριμνά αυτοπροσώπως για την απόλυτη καθαριότητα του
μαγειρείου, της τραπεζαρίας και των διαφόρων σκευών.

Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και κάθε είδος εστιάσεως και
φροντίζει για την καλή κατάστασή τους ευθυνόμενος για κάθε απώλεια ή
αδικαιολόγητη καταστροφή τους.
58

Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την
καλή λειτουργία του μαγειρείου.
στ) Βοηθός μαγείρου ή μαγείρισσας ή τραπεζοκόμος
 Φροντίζει τη διανομή φαγητού, βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό
στη διανομή του φαγητού στα παιδιά και φροντίζει για την συγκέντρωση
των ειδών εστίασης μετά το τέλος του φαγητού.
Επίσης, βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προετοιμασία του
φαγητού.
ζ) Προσωπικό καθαριότητας — βοηθητικών εργασιών
 Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων του Σταθμού (εκτός του μαγειρείου) καθώς και κάθε άλλη βοηθητική
εργασία που του ανατίθεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Σταθμού.
Χρησιμοποιεί τα υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από τον
διαχειριστή με υπηρεσιακό σημείωμα.
 Είναι υπεύθυνο για το γενικό ιματισμό και μεριμνά για την καλή
συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξή του.
η) Παιδίατρος
Συμβάλλεται με το Σταθμό, με σύμβαση έργου, και έχει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
 Εξετάζει, κατά διαστήματα, και κατ’ ελάχιστο όριο, μία φορά το
μήνα όλα τα παιδιά των Σταθμών του Δ.Δ. και παρακολουθεί την ανάπτυξη
τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε
παιδιού.
 Παρακολουθεί, συνεργαζόμενος με τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό,
την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.
Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθμό κάθε παιδιού που
απουσίασε από σοβαρή ασθένεια ,με βάση το Ιατρικό Πιστοποιητικό που
προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.
 Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των
παιδιών.
Διατηρεί, στον Σταθμό, πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο
περιστατικό, πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του.
θ) Παιδοψυχολόγος
Συμβάλλεται με το Σταθμό, με σύμβαση έργου, και έχει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
 Ο/Η παιδοψυχολόγος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων συνεργαζόμενος
στενά με τον παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό
προσωπικό.
 Επίσης βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για
την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και
ιδιαίτερες συναντήσεις.
ι) Τεχνικός Ασφαλείας
59
Οι Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί του Δ.Δ. διαθέτουν Τεχνικό
Ασφαλείας, εξωτερικό συνεργάτη ή της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας του Δ.Δ., ο οποίος είναι αρμόδιος για τα εξής:
 Διενεργεί έλεγχο μια φορά το μήνα στους χώρους του Σταθμού
(εσωτερικούς-εξωτερικούς) όσον αφορά θέματα ασφάλειας (π.χ.
πυρασφάλεια).
 Συμπληρώνει μετά το πέρας του ελέγχου τις παρατηρήσεις του στο
βιβλίο «Τεχνικού Ασφαλείας» και ενημερώνει την Διευθύντρια για τυχόν
ελλείψεις που εντόπισε στους χώρους του Σταθμού.
 Ενημερώνει το προσωπικό του Σταθμού σχετικά με θέματα
ασφάλειας, πραγματοποιώντας επιμορφωτικά σεμινάρια κατά την διάρκεια
του σχολικού έτους.
κ) Οδηγός
Εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα μεταφοράς των παιδιών, ο οδηγός
επιλαμβάνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών
προς και από τον Σταθμό και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και
καθαριότητα του αυτοκινήτου του Σταθμού. Οφείλει να τηρεί σχολαστικά
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς μεταφοράς των
παιδιών. Εκτελεί τις εξωτερικές εργασίες που του αναθέτονται από τον
Δήμο στο μεσοδιάστημα των δρομολογίων μεταφοράς των παιδιών.
ΑΡΘΡΟ16- ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΑΔΕΙΕΣ
16.1.
Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού
καθορίζονται με απόφαση του Τμήματος Κ.Π.Α.Δ.Υ., και είναι ανάλογες με
το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας των Σταθμών.
16.2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από τον Σταθμό
κατά τις εργάσιμες ώρες.
Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι,
επιτρέπεται η ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από έγγραφη
ειδική άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του Σταθμού και ενημέρωση
προφορική άδεια ή γραπτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Κ.Π.Α.Δ.Υ.
16.3. Το προσωπικό των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών δεν έχει
δικαίωμα κανονικής άδειας, λόγω ότι έχουν διακοπές εργασίας κατά την
διάρκεια των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Αυγούστου, αλλά εφόσον
συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια δέκα
(10) εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος. Τα παραπάνω ισχύουν για το μόνιμο και
για το Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό.
16.3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό φαγητού σε χρήμα ή σε
είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό.
16.4. Στο προσωπικό του Σταθμού χορηγούνται τα προβλεπόμενα από
την Νομοθεσία είδη ατομικής προστασίας.
ΑΡΘΡΟ17- ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60
17.1. Ο/Η μάγειρας/σα και το προσωπικό καθαριότητας- βοηθητικών
εργασιών φέρουν μπλούζες εργασίας και σκούφο.
ΑΡΘΡΟ18- ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
18.1.









Στους Σταθμούς του Δ.Α. τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:
Βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων.
Βιβλίο παρουσίας νηπίων.
Βιβλίο παρουσίας προσωπικού.
Μητρώο νηπίων.
Βιβλίο ημερήσιων δραστηριοτήτων.
Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Κάρτες υγείας νηπίων.
Βιβλίο τεχνικού ασφαλείας.
Φάκελος με μηνιαία διαιτολόγια.
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Η ΚΑΘ΄ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ(ΛΕΛΑ) ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ
61
17.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 9 / 7-12-2011 συνεδριάσεως της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ».
Αριθ.Απόφασης
30
Περίληψη
Κατάρτιση
και
ψήφιση
Εσωτερικού
Κανονισμού Υπηρεσιών (από αναβολή)
Στην Άμφισσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά) σήμερα την 7 Δεκεμβρίου
2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δήμου Δελφών «ΟΙ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της με
αριθμό πρωτ. 92/5-12-2011 που επιδόθηκε στον καθ’ ένα σύμβουλο
σύμφωνα με το άρθρο 94 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 7
μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 5 ).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΜΑΝΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Γραμματέας της επιχείρησης Γ.
Χαλδεάκη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι με την παρ 1 του άρθρου 257 του
Ν. 3463/06 ορίστηκε ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης
συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους κανονισμούς:
α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η
οργάνωση, η διάρθρωση και
οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της
επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το
ανώτατο όριο αυτού.
62
β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή
κατάσταση αυτού, τα προσόντα
πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του ευθύνες.
γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να
συντάσσονται και άλλοι κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη
λειτουργία αυτής».
Με την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο, αν αυτές αφορούν την έγκριση των κανονισμών του
άρθρου 257 του ιδίου νόμου.
Επειδή η σύνταξη Κανονισμού εσωτερικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτική
για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, θέτω
ενώπιον σας σχέδιο κανονισμού προκειμένου να προβούμε στη ψήφισή του.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το σχέδιο κανονισμού εσωτερικών
υπηρεσιών, έφερε ορισμένες τροποποιήσεις σε αυτό, έλαβε υπόψη του:
- την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06
- την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Καταρτίζει και ψηφίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ» όπως αυτός
εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης. Το κείμενο το κανονισμού φέρει την υπογραφή
του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. στην τελευταία σελίδα και μονογραφή
του Προέδρου σε κάθε σελίδα του.
2.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο
Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.
Γι’ αυτό συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΑΡΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ
63
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
“ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ”»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ “ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ”
Άρθρο 1ο
Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ)
Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ “ΟΙ ΑΜΦΙΚΥΤΟΝΙΕΣ”» οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών
της, οι θέσεις εργασίας και το ανώτατο όριο του αριθμού του τακτικού
προσωπικού της Επιχείρησης.
Άρθρο 2ο
Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης
1. Η Επιχείρηση διοικείται απ' το Διοικητικό Συμβούλιό της.
2. Οι εργασίες της Επιχείρησης διευθύνονται από τον Πρόεδρο ή τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ο οποίος διορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπόλογος σε αυτό για την εύρυθμη
λειτουργία της
3. Το Δ.Σ. της επιχείρησης μπορεί να συντάσσει κανονισμό Διοίκησης και
Λειτουργίας, στον οποίο θα αναφέρονται και θα περιγράφονται αναλυτικά οι
αρμοδιότητες των οργάνων και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης.
Άρθρο 3ο
Ερμηνεία - Μεταβολή του Ε.Κ.Υ.
1. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Υ. συμπληρώνονται και ερμηνεύονται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους διοικητικών
ενοτήτων του Οργανογράμματος της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές
και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας, και επομένως μπορεί να
ανατίθενται από το Διευθύνοντα την Επιχείρηση στο προσωπικό κάθε
64
ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην
αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο
ουσιαστικό περιεχόμενό της.
2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες
πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα ΕΚΥ, το Διοικητικό
Συμβούλιο συμπληρώνει ή τροποποιεί τον ΕΚΥ με τις απαραίτητες
διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους, και
μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτατο αριθμό προσωπικού της. Σε περίπτωση
τροποποίησης απαιτείται εκ νέου έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 4ο
Οργανωτική Διάρθρωση της Επιχείρησης
4.1. Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές
ενότητες:
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
4.2. Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της
Επιχείρησης είναι:
- Γενική Διεύθυνση
- Διεύθυνση
- Τμήμα
- Γραφείο
Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται:
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Διευθυντής,
- Προϊστάμενος Τμήματος,
- Υπεύθυνος Γραφείου.
Σε περιπτώσεις, που από το νόμο ή από τις διατάξεις χρηματοδοτούμενου
προγράμματος απαιτείται ο ορισμός Δ/ντη, επιτρέπεται σε τμήμα ο ορισμός
εργαζόμενου της δομής ως Διευθυντή.
4.3.
Οι διοικητικές Ενότητες της παρ. 4.1. υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση. Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται επίσης ο Νομικός Σύμβουλος
και οι τυχόν εξωτερικοί σύμβουλοι που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.
4.4. Η διάρθρωση της Γραμματείας Γενικής Διεύθυνσης και Δ.Σ. είναι:
- Γραφείο Γραμματείας
65
Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης (Διευθύνοντα Συμβούλου)
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης είναι θέση που καταλαμβάνει
μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης:
α. Επικουρεί τον Πρόεδρο στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και του
μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης της επιχείρησης.
β.Είναι υπεύθυνος για την εισήγηση των προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων
και αναλαμβάνει την επαφή με τους αρμόδιους φορείς.
γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του αναθέτονται
και άλλες αρμοδιότητες.
Άρθρο 6ο
Αρμοδιότητες Διευθυντή
Το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται Διευθυντής μετά
από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα
προσόντα που πρέπει να έχει ο Διευθυντής της επιχείρησης. Ως Διευθυντής
δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
ή του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου.
Έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης
της Επιχείρησης (Προγράμματα Εργασιών, Προγράμματα Επενδύσεων,
Προγράμματα Λειτουργίας κλπ.)
β. Εισηγείται γενικά στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που
είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Μεριμνά για την με αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθώντας και
συντονίζοντας τις εργασίες του συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης.
δ. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εγκεκριμένων
Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των
αποφάσεών του.
ε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των
Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα
με την εξέλιξη τους ή και με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών
συνθηκών.
Στ. Αναλαμβάνει και άλλες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ. ή με βάση
άλλους κανονισμούς της επιχείρησης.
Άρθρο 7ο
Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου
Ο Νομικός Σύμβουλος μπορεί να είναι και εκτός οργανογράμματος
(εξωτερικός συνεργάτης) και να έχει τις εξής αρμοδιότητες :
66
α. Γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών προς την Διεύθυνση ή τις
Υπηρεσίες της Επιχείρησης.
β. Ενημέρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της
νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν.
γ. Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμβάσεων,
ειδικών συμφωνητικών και διακηρύξεων (προμήθειες, προαγγελίες,
εργολαβίες, μισθώσεις κλπ.).
δ. Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης με
τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της
Επιχείρησης.
Άρθρο 8ο
Αρμοδιότητες Γραμματείας Γενικής Διεύθυνσης και Δ.Σ.
Επικουρεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης
και φροντίζει για την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Καταστατικού και του Νόμου. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ. και υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων στην αρμόδια
προς έγκριση Διοικητική Αρχή και στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα
της Επιχείρησης.
Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του Δ.Σ. και διεκπεραιώνει κάθε εργασία
του. Επίσης, διατυπώνει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις του Γενικού
Διευθυντή / Διευθύνοντα Συμβούλου και τις προωθεί στις Διευθύνσεις και
τα Τμήματα της Επιχείρησης.
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας
1. Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Λειτουργιών:
Είναι αρμόδιο για:
α. Το συντονισμό των εργασιών του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών
Λειτουργιών.
β. Την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισμών της Επιχείρησης για την
κανονική τήρησή τους.
γ. Την εποπτεία του Λογιστηρίου, του Ταμείου και των διαδικασιών
Προμηθειών της Επιχείρησης.
δ. Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τομέα
οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών.
ε. Τη σύνταξη του Ισολογισμού της Επιχείρησης.
στ. Τον γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών του τομέα,
σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς.
2. Λογιστήριο :
α. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της
Επιχείρησης (Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κλπ.)
σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο.
67
β. Τήρηση των διαδικασιών ετοιμασίας των παραστατικών για την διενέργεια
κάθε είδους εισπράξεων ή πληρωμής της Επιχείρησης.
γ. Διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμειακού προγράμματος της
Επιχείρησης.
δ. Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της
Επιχείρησης.
ε. Διαμόρφωση στοιχείων ισολογισμού και παροχή κάθε είδους στοιχείων
για την διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης.
3. Ταμείο :
α. Διενέργεια των εισπράξεων και των πληρωμών της Επιχείρησης.
β. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταμειακών πράξεων στα
αντίστοιχα βιβλία και παραστατικά του Ταμείου.
Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού
Έχει την ευθύνη απέναντι στον Πρόεδρο & το Γενικό Διευθυντή για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης είναι
αρμόδιο για την οργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, συνεδρίων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιλαμβάνει τα εξής: εκπόνηση
του προγράμματος εκδηλώσεων, επαφές με καλλιτέχνες, συγκροτήματα και
παραγωγούς, έκδοση και διανομή προσκλήσεων, οργάνωση του χώρου με τα
σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια
επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ., προμήθεια υλικών
παραδοσιακών εδεσμάτων που πατροπαράδοτα διαμοιράζονταν στους
παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιμασία και
διανομή τους, οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό.
Άρθρο 11ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Αθλητισμού
Έχει την ευθύνη απέναντι στον Πρόεδρο & το Γενικό Διευθυντή για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση Αθλητικών εκδηλώσεων. Περιλαμβάνονται
στις αρμοδιότητές του τα τμήματα αθλητισμού αλλά και τμήματα
εκμάθησης ειδικότερων αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ
ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.
Επίσης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων
προγραμμάτων ανάπτυξης εναλλακτικών και καινοτόμων μορφών
αθλητισμού σε συνδυασμό με τις δράσεις εναλλακτικού τουρισμού που
αναπτύσσει ο Δήμος Δελφών. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη
ορειβατικού, χιονοδρομικού, αναρριχητικού, ποδηλατικού, περιηγητικού,
θαλάσσιου καταδυτικού κ.λ.π. αθλητισμού με επικέντρωση στους ορεινούς
όγκους, τις δασικές, αγροτικές (ελαιώνες) και παραθαλάσσιες περιοχές του
Δήμου Δελφών. Η συγκεκριμένη δράση θα αναπτυχθεί και θα συνδυαστεί
με τα προγράμματα εκπαίδευσης που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της
πολιτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης του Δήμου.
68
Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Προβολής & Ανάπτυξης
Πολιτιστικού Τουρισμού
Το τμήμα Προβολής Πολιτισμικού Τουρισμού έχει την ευθύνη απέναντι
στον Πρόεδρο & το Γενικό Διευθυντή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων προβολής της περιοχής και συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις,
έκδοση ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), λειτουργία
κέντρων πληροφοριών επισκεπτών, δημοσιεύσεις κλπ. για δράσεις
αποκλειστικά στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισμού.
Επιπροσθέτως στις αρμοδιότητες του έχει την προώθηση πολιτιστικών
ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας
Το τμήμα κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την ευθύνη της λειτουργίας των μονάδων «βοήθεια στο σπίτι», κοινωνικής
μέριμνας κλπ.
Β. Τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλινοστούντων
ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Γενικότερα η εφαρμογή
προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης
Γ. Την προώθηση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος
Το τμήμα Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη για:
Α. Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και
αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτικού περιβάλλοντος, στο
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Β. Την προώθηση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού στον τομέα της
προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας,
ενεργοποιώντας όλες τις δομές και φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στο
έργο του Δήμου, στον συγκεκριμένο τομέα.
69
Γ. Την παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές
Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
Δ. Την εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας άγριων ζώων.
Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Σχεδιασμού & Εφαρμογής
Προγραμμάτων
Το τμήμα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
Α. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για
την ανάπτυξη της περιοχής.
Β. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικών προώθησης της
απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής.
Γ. Τον σχεδιασμό, υλοποίηση ή και την απλή σύμπραξη σε Εθνικά ή και
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στα οποία η Επιχείρηση καθορίζεται
ως τελικός δικαιούχος ή και συμπράττων φορέας.
Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας
Το τμήμα Παιδείας έχει τις αρμοδιότητες και την ευθύνη για:
Α. Την λειτουργία Εικαστικού Εργαστηρίου, που μπορεί να περιλαμβάνει
τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, φωτογραφίας, θεατρικού παιχνιδιού,
κοσμήματος, γλυπτικής, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως
διαμορφώνεται κάθε φορά.
Β. Την λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)
και παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), είτε αυτόνομα είτε σε
συνεργασία με τις δράσεις του τομέα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
Γ. Να είναι εξωτερικοί Συνεργάτες και να εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής
Υπηρεσιών.
Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητες Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιχείρησης
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης έχουν ως
εξής:
1. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που
αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα:
α) διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και
αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης,
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 1α
του ΔΚΚ
70
β) ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον Ισολογισμό και καταρτίζει την
Έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης,
γ) καθορίζει το αντίτιμο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή
τη διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης,
δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και
διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των
μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις
προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας
αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257
ΔΚΚ,
ε) αποφασίζει την αγορά και τη μίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι
χρήσιμα στην επιχείρηση, και την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων και
κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση,
στ) αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα
σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς,
ζ) αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και μπορεί για ασφάλειά
τους να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης, και
αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της,
η) παρέχει την γνώμη του για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση,
εφόσον τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το
διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση του
συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β, γ, ε,
και ζ της παρ. 1, αυτού του άρθρου στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της
επιχείρησης, στο διευθυντή και τους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων
της επιχείρησης.
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου έχουν ως εξής:
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση στα
δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται.
Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί
ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική
ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις
πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης ο
Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης και συντάσσει τον
προϋπολογισμό αυτής. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο
Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να
μεταβιβάζονται στο διευθυντή της επιχείρησης αρμοδιότητες αυτής της
παραγράφου.
71
Άρθρο 18ο
Θέσεις Εργασίας
1. Κάθε εργαζόμενος στην Επιχείρηση κατέχει μια συγκεκριμένη θέση
εργασίας, ο τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγματικό
της περιεχόμενο. Η ανάληψη της ευθύνης από έναν εργαζόμενο
περισσοτέρων από μιας θέσης εργασίας, γίνεται εάν κριθεί αυτό σκόπιμο, με
εισήγηση του Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας με τον πίνακα της παρακάτω παραγράφου.
Οι θέσεις που αναφέρονται στον Πίνακα δεν είναι απαραίτητο να
καλύπτονται όλες και αναφέρονται στο τακτικό προσωπικό. Η κάλυψή τους
και ο αριθμός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις
δραστηριότητες της Επιχείρησης.
Α/
Α
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
1.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
2.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
3.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4.
ΑΤΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Σ
Α
Διευθύνων
Σύμβουλος Διευθυντής
Υπάλληλος
Γραφείου
ΠΕ ή ΤΕ
1
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
1
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
1
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
Δ.Ε. ή Υ.Ε.
1
Καθηγητές
Φυσικής
Αγωγής
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
2
Υπάλληλος
Γραφείου
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
2
-Υπεύθυνος
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
1
1
Διοικητικός/
Οικονομολόγος
Υπεύθυνος
Γενικών
καθηκόντων
5.
5
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6.
7.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
- Υπάλληλος
72
8.
9.
10.
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γραφείου
- Κοινωνικός
Λειτουργός ή
Κοινωνιολόγος
-Νοσηλευτής/
τρια
-Βοηθητικό
προσωπικό
- Οδηγός
- Υπεύθυνος
- Υπάλληλος
Γεν. Καθ/ντων
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & - Υπεύθυνος
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- Υπάλληλος
Γραφείου
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
-Υπεύθυνος,
-Υπάλληλος
Γραφείου
-Εκπαιδευτές
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
9
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
ΔΕ ή ΥΕ
11
11
ΔΕ ή ΥΕ
9
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
ΔΕ ή ΥΕ
1
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
1
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
2
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
1
ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ
4
5
1
70
Άρθρο 19ο
Ανώτατος Αριθμός Προσωπικού- προσόντα
Ο Ανώτατος αριθμός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης μπορεί να
φθάσει τους οκτώ (8) εργαζόμενους.
Όσον αφορά τα προσόντα του τακτικού προσωπικού ισχύουν όσα
αναφέρονται στο Π.Δ. 50/2-3-01 (ΦΕΚ 39 Α΄): «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύουν κάθε
φορά.
Άρθρο 20ο
Έκτακτο προσωπικό
Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί και έκτακτο προσωπικό για να
καλύπτει έκτακτες ή περιοδικές ανάγκες της. Οι ειδικότητες, τα προσόντα
73
και ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι ακριβείς θέσεις
εργασίας καθώς και ο αριθμός του προσωπικού αυτού δεν είναι δυνατό να
προσδιορισθούν ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις του
προηγούμενου άρθρου ως οργανόγραμμα και του έκτακτου προσωπικού.
Επίσης η επιχείρηση μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα
χρηματοδοτήσεων του ΟΑΕΔ (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα
χρηματοδότησης). Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες, οι
όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων αυτών.
Άρθρο 21ο
Χρησιμοποίηση Έκτακτων Συνεργατών
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και με σκοπό
την
εκπόνηση
μελετών,
την
εκτέλεση
εργασιών
σχεδιασμού,
προγραμματισμού, οργάνωσης, την επίβλεψη μελετών, έργων, και την
εκτέλεση διαφόρων εργασιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται με σύμβαση
έργου σε επιστημονικό και ειδικό προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω
αναγκών. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγμένη θεωρητική
κατάρτιση ή εμπειρία πάνω στο ειδικό θέμα για το οποίο συνάπτεται η
σύμβαση.
Άρθρο 22ο
Ισχύς του Ε.Κ.Υ.
Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από την έγκρισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΑΡΑΣ
74
18.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής στον κτηνοτρόφο Φώτη
Κων.Δημητρά, για παράνομη βόσκηση, στη θέση «ΛΟΥΚΙ» Δελφών.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας γνωρίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την
υπ’ αριθμ.462/2011Απόφασή του τοποθέτησε τα ποίμνια της Δ.Ε.Δελφών στους
χειμερινούς
βοσκοτόπους μετά από αιτήσεις των κτηνοτρόφων της περιοχής και της Δημοτικής
Κοινότητας Δελφών .Επίσης καθορίστηκε το είδος των ζώων για βόσκηση σε
συγκεκριμένες περιοχές και για συγκεκριμένο αριθμό ζωικών μονάδων, σύμφωνα με
όσα ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη διαχείριση των βοσκήσιμων εκτάσεων (Π.Δ.
219/1970). Παράλληλα, με την ίδια Απόφασή μας έχει οριστεί το δικαίωμα βοσκής και
προβλέφθηκε η επιβολή μέχρι διπλάσιου προστίμου σε περίπτωση αυθαίρετης
βόσκησης.
Εδώ και πολλά χρόνια οι κτηνοτρόφοι των Δελφών , εισβάλουν αυθαίρετα σε
περιοχές που είναι μεν ιδιωτικές αλλά παράλληλα βρίσκονται μέσα στα όρια του
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών , με αποτέλεσμα να προκαλούν
προβλήματα στον ευαίσθητο αρχαιολογικό και τουριστικό χώρο των Δελφών.
Συγκεκριμένα: Την 19η. Ιανουαρίου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μας
καταγγέλθηκε από την Προϊσταμένη της Ι΄ΕΠΚΑ κ. Αθαν.Ψάλτη και τον υπάλληλο της
Ι΄ΕΠΚΑ κ. Γεώργ.Αλτιπαρμάκη ότι αίγες βόσκουν στην περιοχή «ΛΟΥΚΙ» , επί του
αντλιοστασίου του καταθλιπτικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης του Μουσείου
Δελφών, ενώ άλλες εισέρχονται προς την είσοδο του πεζόδρομου που οδηγεί στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών. Το συμβάν αναφέρθηκε αμέσως στο Αστυνομικό
Τμήμα Δελφών, στο Δασαρχείο ΄Αμφισσας και στα μέλη της Επιτροπής που έχουν
ορισθεί για την διαπίστωση της αυθαίρετης βοσκής. Πράγματι περί ώρα 13.50
διαπιστώθηκε από την Επιτροπή που απαρτίζουν οι: ομιλούσα εισηγήτρια
Αντιδήμαρχος Δ.Ε.Δελφών Ελένη(Λέλα)Μπακολουκά, ο Αντιδήμαρχος Δελφών της
Δ.Ε.Δεσφίνας και καθ΄ύλην υπεύθυνος
της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Πολιτ.Προστασίας κ.Ευστάθιο Μαντζώρος και ο υπάλληλος του Δήμου Δελφών κ.
Ευθ.Λέφας η ακρίβεια των καταγγελομένων .Οι προαναφερόμενοι συντάξαμε
παράλληλα την από 19/11/2012 ΄Εκθεση Επιτροπής.
Η παράνομη αυτή πράξη αναφέρθηκε και καταγγέλθηκε από την ομιλούσα
Αντιδήμαρχο του τόπου των Δελφών ,όπως προαναφέρθηκε στο αρμόδιο τοπικό
Αστυνομικό Τμήμα Δελφών και στο Δασαρχείο ΄Αμφισσας για να επιβάλλουν τα
δέοντα.
Επίσης η ομιλούσα προχώρησε σε έγγραφη πρόταση προς τον Πρόεδρο της
Δημοτικής Κοινότητας Δελφών κ.Νίκο Κοντογιάννη να εξετασθεί το θέμα από το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ως προς τον βοσκότοπο στη θέση «ΚΟΥΛΕΣ»
Δελφών. Και τούτο γιατί γειτνιάζει άμεσα με τη θέση «ΛΟΥΚΙ» που απέχει ελάχιστα
μέτρα από την περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Δελφών
προτείνοντας παράλληλα αν πρέπει να καταργηθεί ο εν λόγω βοσκότοπος ή να
περιορισθεί για να εκλείψουν τα απαράδεκτα από κάθε άποψη τέτοια φαινόμενα.
75
Με βάση όλα τα παραπάνω , την τήρηση και το σεβασμό των αποφάσεων του Δ.
Συμβουλίου του Δήμου Δελφών και για την αποφυγή ανάλογων φαινομένων στο
μέλλον στον ευαίσθητο χώρο των Δελφών,
εισηγούμαι για την συγκεκριμένη ημερομηνία 19/1/2012 την επιβολή προστίμου
αυθαίρετης βόσκησης.
Συμπληρώνω ότι ο εν λόγω κτηνοτρόφος έχει δηλώσει 100 αιγοπρόβατα αλλά η
Επιτροπή δεν διαπίστωσε πρόβατα παρά μόνο αίγες χωρίς να μπορεί να
προσδιορίσει τον αριθμό λόγω της κακοτράχαλης περιοχής. Τo πληρωτέο δικαίωμα
βοσκής για τo oικovoμικό έτoς 2011-2012 έχει ορισθεί σε:1,05 ευρώ πέραν του ορίου
της μικρής κτηνοτροφίας των δέκα (10) ζώων.
Λ.Μ
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Ελένη (Λέλα)Μπακολουκά
76
19.
ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΚΑΤΩΘΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 456ΑΩ9Θ-Χ9Ψ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 02.12.2011 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
_____ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 123/2011
Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά
Ταχ.Κώδ.: 331 00
Πληροφορίες: κ.Ταγκαλής
Τηλέφωνο: 2265079277
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός τμήματος οδού Καραχάλιου ως πεζόδρομο καθώς και
τσιμεντόστρωση τμημάτων οδών.
Στην ΄Αμφισσα, σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30΄ μ.
στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. 32078/28.11.2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Π.Ταγκαλής, Πρόεδρος Α.ΠΑΠΠΑΣ
2.Δ.Ιντέρνος. Μέλος Π. Μέγκος
3. Δ. Καρδαράς «
4. Β. Καραγιάννης «
5. Γ.Μιχαλέας «
6. Δ.Κουτονιάς «
7. Ε.Μαντζώρος « Αν και νόμιμα κλήθηκαν
8. Π.Λύτρα, αναπλ. μέλος, απόντων των τακτικών, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ευσταθία Καρανάσου, δημ. υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 47/2011 απόφαση της Δ.Κ. ΄Αμφισσας που έχει ως
εξής:
1.-Επειδή λόγω της στενότητας τμήματος της οδού Καραχάλιου υπό τα στοιχεία ΑΒΓ τα
οποία φαίνονται στο συνημμένο σκαρίφημα της έκθεσης ΔΤΥ του Δήμου μας , κατά την
διέλευση των οχημάτων κινδυνεύουν οι εξερχόμενοι από τις οικίες τους, καθώς επίσης
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία οδοστρώματα μικρού πλάτους χαρακτηρίζονται ως
πεζόδρομοι, εισηγούμαστε όπως το προαναφερόμενο τμήμα της οδού Καραχάλιου να
χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος.
2.-Επειδή το τμήμα υπό στοιχεία ΔΕΖΗΘ (τμήμα ΖΗΘ) συνέχεια της οδού Καραχάλιου
και τμήμα ΔΕΖ κάθετος στην οδό Καραχάλιου) τα οποία φαίνονται στο συνημμένο σκαρίφημα
της έκθεσης ΔΤΥ του Δήμου μας, είναι αδιαμόρφωτο με λακούβες σε άσχημη κατάσταση,
χωρίς να έχει αυτό τσιμεντοστρωθεί, δεν μπορούν εφ΄ ενός να διέλθουν οχήματα και αφ΄
ετέρου οι ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να προσέλθουν στις οικίες τους με κίνδυνο να συμβεί
ατύχημα, εισηγούμαστε την άμεση τσιμεντόστρωση του πιο πάνω τμήματος.
κ. ΜΙΧΑΛΕΑΣ: Δεν συμφωνώ γιατί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάποια ολοκληρωμένη
κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα πρέπει να καθορίζει ποιοι δρόμοι θα πρέπει να
πεζοδρομηθούν, να γίνουν μονόδρομοι κλπ. και δεν βοηθάει να αποφασίζουμε
77
αποσπασματικά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την μελέτη.
Ο Πρόεδρος μετά τα ανωτέρω κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για το
παραπάνω θέμα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη της την
αριθμ. 47/2011 απόφαση του Τ.Σ. ΄Αμφισσας, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την αριθμ. 47/2011 απόφαση της Δ.Κ. ΄Αμφισσας και την υιοθετεί ως έχει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2011.
……………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΤΑΓΚΑΛΗΣ
78
20.
ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΚΑΤΩΘΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 45ΟΟΩ9Θ-ΓΜ0
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 04.10.2011 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
_____ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103/2011
Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά
Ταχ.Κώδ.: 331 00
Πληροφορίες: κ.Ταγκαλής
Τηλέφωνο: 2265022829
ΘΕΜΑ: Αίτηση Λάμπρου Θεοχάρη για εργασίες σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της
οικίας του.
Στην ΄Αμφισσα, σήμερα 04 Οκτώβρη 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.
στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. 26890/30.10.2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
ήταν παρόντα οχτώ (8), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Π.Ταγκαλής, Πρόεδρος Α.ΠΑΠΠΑΣ
2 Β. Καραγιάννης Μέλος Π. Μέγκος
3. Δ. Ιντέρνος «
4. Κουτονιάς Δ. «
5. Δ.Καρδαράς « Αν και νόμιμα κλήθηκαν
6. Ε.Μαντζώρος
7. Γ.Μιχαλέας
8. Π.Λύτρα, αναπλ. μέλος, .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ευσταθία Καρανάσου, δημ. υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα
ως εξής:
Το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής κοινότητας Κίρρας με την αρ.31/2011 απόφασή
του σχετικά με την υπόθεση Λάμπρου Θεοχάρη εισηγείται:
-Να διαμορφωθεί ο πεζόδρομος στα τέσσερα (4) μέτρα και να μην υπάρχει ο κάθετος
διάδρομος.
-να γίνουν εργασίες με όρους και προϋποθέσεις που θα ορίσουν οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου και ο πεζόδρομος να έχει μεγαλύτερο πλάτος από το υπάρχον.
-Να επιτραπεί χαμηλή βλάστηση και ο χώρος να διαμορφωθεί και να μην εμποδίζεται
η προσέλευση των πεζών και να εξασφαλιστούν συνθήκες καθαριότητας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη της το
παραπάνω έγγραφο της Τ.Κ. Κίρρας του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απόφαση του Τ.Σ. Κίρρας και συμφωνεί:
- να διαμορφωθεί ο πεζόδρομος σε πλάτος τέσσερα (4) μέτρα, όπως προβλέπεται
από το Σχέδιο Πόλεως
- να αφεθεί πλάτος πεζοδρομίου 1,5 μέτρα επί της οδού Αγ. Ιωάννου και το υπόλοιπο
79
τμήμα να φυτευτεί με χαμηλή βλάστηση (όπως στο επισυναπτόμενο σχέδιο).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2011.
……………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΤΑΓΚΑΛΗΣ
80
21.
ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΚΑΤΩΘΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 45ΟΟΩ9Θ-3ΣΒ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 04.10.2011 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
_____ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 100/2011
Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά
Ταχ.Κώδ.: 331 00
Πληροφορίες: κ.Ταγκαλής
Τηλέφωνο: 2265022829
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διαμόρφωσης ράμπας έμπροσθεν της οικίας Δημητρίου
Πούλου επί της οδού Κολοβάτας 13, στη Δ.Ε. ΄Αμφισσας.
Στην ΄Αμφισσα, σήμερα 04 Οκτώβρη 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.
στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. 26890/30.10.2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
ήταν παρόντα οχτώ (8), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Π.Ταγκαλής, Πρόεδρος Α.ΠΑΠΠΑΣ
2 Β. Καραγιάννης Μέλος Π. Μέγκος
3. Δ. Ιντέρνος «
4. Κουτονιάς Δ. «
5. Δ.Καρδαράς « Αν και νόμιμα κλήθηκαν
6. Ε.Μαντζώρος
7. Γ.Μιχαλέας
8. Π.Λύτρα, αναπλ. μέλος, .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ευσταθία Καρανάσου, δημ. υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα
ως εξής:
Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας ΄Αμφισσας με την αρ.42/2011
απόφασή του εισηγείται απορριπτικά για την κατασκευή ράμπας γιατί στο ήδη διαμορφωμένο
πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας του κ. Δημητρίου Πούλου επί της οδού Κολοβάτας 13 δεν
μπορεί να τροποποιηθεί υψομετρικά διότι σε τέτοια περίπτωση θα δημιουργηθεί κίνδυνος
εισροής υδάτων στην ιδιοκτησία του από την οδό σε περίπτωση μεγάλης νεροποντής.
Προκειμένου λοιπόν να μπορεί να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στην αυλή του θα πρέπει να
προβεί σε διαμορφώσεις στο εσωτερικό της ιδιοκτησίας του..
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το αριθμ. 23099/26-8-2011 έγγραφό της,
εισηγείται αρνητικά για την κατασκευή ράμπας στο συγκεκριμένο σημείο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη της το
παραπάνω έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την μη κατασκευή της ράμπας γιατί στο ήδη διαμορφωμένο πεζοδρόμιο
έμπροσθεν της οικίας του κ. Δημητρίου Πούλου επί της οδού Κολοβάτας 13 δεν μπορεί να
81
τροποποιηθεί υψομετρικά διότι σε τέτοια περίπτωση θα δημιουργηθεί κίνδυνος εισροής
υδάτων στην ιδιοκτησία του από την οδό σε περίπτωση μεγάλης νεροποντής. Προκειμένου
λοιπόν να μπορεί να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στην αυλή του θα πρέπει να προβεί σε
διαμορφώσεις στο εσωτερικό της ιδιοκτησίας του..
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2011.
……………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΤΑΓΚΑΛΗΣ
82
22.
Δελφοί, 08.02.2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Αρ. πρωτ. Δ.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Γραφείο Αντιδημάρχου
Tαχ. Δ/νση : Απόλλωνος 11
Τηλέφωνο: 2265 351320,330
Φαξ: 22650 82566
ΠΡΟΣ:
Τον Δήμαρχο Δελφών κ.
Νικ.Φουσέκη
Πλ. Κεχαγιά ΄Αμφισσα
Φαξ:2265350021
ΚΟΙΝ:
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Δελφών
κ. Αθαν.Παναγιωτόπουλο,
Πλ. Κεχαγιά ΄Αμφισσα
Φαξ:2265350021
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία των Δημοτικών
Κοινωνικών Ιατρείων του Δήμου Δελφών
Κατόπιν της σημερινής συνάντησης που είχαμε με τα μέλη των Φορέων της Εκκλησίας πατέρα
Δημήτριο Θεοφίλου, της Υποδιοικήτριας του Περιφερειακού Νοσοκομείου ΄Αμφισσας κ. Δημ.
Καραγεώργου του Ιατρικού Συλλόγου κ. Φώτη Καλλία, Χρ. Μερινόπουλου, του Αντιδημάρχου
Δ.Ε.΄Αμφισσας κ. Παν.Ταγκαλά, και της υπογράφουσας Ελ. (Λέλα) Μπακολουκά, μετά από τα
προαποφασισθέντα στην υπό τον συντονισμό σας Σύσκεψη 1η, που πραγματοποιήθηκε στις
7/02/2012 και ώρα 18.30 μ.μ. αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία των Δημοτικών
Κοινωνικών Ιατρείων του Δήμου Δελφών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, ο Δήμος Δελφών έκρινε επιτακτική την ανάγκη να υλοποιήσει
την σύσταση και λειτουργία των Δημοτικών – Κοινωνικών Ιατρείων.
Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους δημότες, το δημοτικόκοινωνικό ιατρείο θα μπορέσει να ανακουφίσει συνανθρώπους μας που δε διαθέτουν
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.
Σκοπός της λειτουργίας των Δημοτικών – Κοινωνικών Ιατρείων θα είναι η παροχή πρωτοβάθμιας
φροντίδας - υγείας με μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε
συμπολίτες μας που αδυνατούν για οποιαδήποτε λόγο να έχουν στοιχειώδη δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Ελλήνων ή αλλοδαπών-μεταναστών, ανεξάρτητα αν διαμένουν νόμιμα
ή παράνομα στην Ελλάδα.
83
Το Δημοτικό-Κοινωνικό Ιατρείο με την προσφορά των Εθελοντών Ιατρών θα παρέχει σε όλους τους
δικαιούχους του μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που θα
περιλαμβάνει:
● Υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή στο Νοσοκομείο.
● Την εκτίμηση αναγκών Υγείας των πολιτών‚ το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων για την
πρόληψη των νοσημάτων και προαγωγή της υγείας.
● Υποδομές και εξασφάλιση ιατρικών μηχανημάτων για τον προληπτικό έλεγχο των
οικονομικά αδύναμων πολιτών.
● Οικογενειακό προγραμματισμό.
● Μετά-νοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση.
1. Ο δικαιούχοι Θα παραλαμβάνουν κάρτα δικαιούχου, από την αρμόδια υπηρεσία της
Δνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Υγείας που εδρεύει στην ΄Αμφισσα
καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δ.Ε.Ιτέας.
2. Στο Δήμο μας θα ιδρυθούν δύο Δημοτικά Κοινωνικά Ιατρεία, ένα στην πρωτεύουσα του
Δήμου την ΄Αμφισσα και το άλλο στην Ιτέα.
3. Η στέγασή τους θα αποφασιστεί από την παρακάτω 5/μελή Επιτροπή, σε χώρους με
εύκολη πρόσβαση των πολιτών σ΄αυτούς.
4. Η στελέχωσή του θα είναι μικτή ήτοι : από το ιατρικό προσωπικό που θα είναι εθελοντική
προσφορά του Ιατρικού Συλλόγου
καθώς και του ιατρικού προσωπικού του
Περιφερειακού Νοσοκομείου ΄Αμφισσας και του Κέντρου Υγείας Ιτέας.
5. Οι ειδικότητες (π.χ. Παθολόγοι, γυναικολόγοι, ορθοπεδικοί, καρδιολόγοι,
χειρουργοί, ψυχίατροι, μικροβιολόγοι, κλπ.) που θα κριθούν απαραίτητες θα επιλεγούν
από την παρακάτω 5/μελή επιτροπή για να στελεχώσουν τα δύο Δημοτικά Κοινωνικά
Ιατρεία ΄Αμφισσας και Ιτέας. Θα ανακοινωθούν οι ειδικότητες σε όλα τα μέσα
ενημέρωσης, προκειμένου να προσέρχονται οι ανασφάλιστοι για την κατάθεση των
απαραίτητων δικ/ών στις δύο Γραμματείες των ΔΚΙ ώστε στη συνέχεια να καθορίζεται η
ημέρα και η ώρα εξέτασής τους από τον θεράποντα ιατρό σύμφωνα με το Πρόγραμμα
που θα ορίζει τις ειδικότητες, τους χώρους εξέτασης και τις ημέρες και ώρες που θα
διατίθεται για τους ανασφάλιστους και χωρίς βιβλιάρια ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
6. Επίσης, το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό θα καλυφθεί, είτε από υπηρετούντες
υπαλλήλους της ειδικότητας αυτής είτε από εθελοντές, είτε μέσω Κοινωνικών
Προγραμμάτων Εργασίας που πρόκειται να προκηρυχθούν τους προσεχείς μήνες.
7. Οι υπάλληλοι της Γραμματείας των ΔΚΙ θα ορισθούν με τους αναπληρωτές τους από
την Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αλληλεγγύης και Υγείας ή τη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών με Απόφαση του Δημάρχου.
8. Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα εισήγηση θα επιλύεται από την 5/μελή
Επιτροπή.
Στα δημοτικά κοινωνικά ιατρεία δε θα γίνετε συνταγογράφηση συνταγών ασφαλισμένων.
Μετά τα παραπάνω,
εισηγούμαστε την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Για την σύσταση και λειτουργία των Δημοτικών Κοινωνικών Ιατρείων σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.
2. Τη συγκρότηση — σύνθεση πενταμελούς επιτροπής για κάθε Δ.Κ.Ι. Η επιτροπή θα αποτελείται από
τέσσερες δημοτικούς συμβούλους και έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου, για την αξιολόγηση
των αιτήσεων και την αναγνώριση δικαιούχων που θα έχουν πρόσβαση στο Δημοτικά Κοινωνικά
Ιατρεία της ΄Αμφισσας και της Ιτέας.
Με την ανωτέρω απόφαση ορισμού των μελών ένας από τους δημοτικούς συμβούλους που είναι
μέλος της επιτροπής, θα ορισθεί ως πρόεδρος, καθώς και ο αναπληρωτής του.
Ο Δήμαρχος παρακαλείται να ορίσει τους 4 δημοτικούς συμβούλους (πλειοψηφίας, μειοψηφίας)
:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
84
καθώς και τους αναπληρωτές αυτών:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...Επίσης παρακαλείται
ο Δήμαρχος να προτείνει τους προέδρους των δύο 5/μελών Επιτροπών από τους ορισθέντες
δημοτικούς συμβούλους………………………………………………………………………
Τους εκπροσώπους του ιατρικού συλλόγου θα ορίσει ο αρμόδιος Σύλλογός τους.
Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δελφών
Ελένη (Λέλα)Μπακολουκά
Λ.Μ
85
23.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή.
ΘΕΜΑ: ΄Ιδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείο Δήμου Δελφών.
Η Αντιδήμαρχος καθ΄ύλην αρμόδια για θέματα Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου
Δελφών, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό
Μέγαρο του Δήμου Δελφών στην ΄Αμφισσα παρουσία του Δημάρχου κ.
Νικ.Φουσέκη , εκπροσώπων της Ι.Μητρόπολης προεξέχοντος του πατέρα
Νικολάου, των Αντιδημάρχων κ.κ.Παν.Ταγκαλή, Ελένης (Λέλα)Μπακολουκά, του
Προέδρου του Δ.Σ .κ.Αθαν.Παναγιωτόπουλου, της Δημοτικής Συμβούλου
κ.Χρυσούλας Σεγδίτσα , υπαλλήλων του Δήμου ( Γεωργία ΠαπαλουκάΦουσέκη,Γεωρία Καπαρέλη, του ΚΑΠΗ της ΄Αμφισσας κ. ΄Αννας Γκιούλου, του
Κέντρου Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης &Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) κ.Μαρίας
Κουλιανού , θέτω υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την παρακάτω
εισήγηση σχετικά με την λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου
Δελφών.
Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Δελφών
κάνει παρεμβάσεις στο μέτρο των
δυνατοτήτων του για να συνδράμει τους αναξιοπαθούντες συνδημότες μας
παρέχοντάς τους είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, που προέρχονται από
προσφορές ή χορηγίες.
Οι δύσκολες κατά κοινή ομολογία, δημοσιονομικές συνθήκες που έχουν
δημιουργηθεί στη Χώρα μας, επιβάλλουν ένα ενισχυμένο ρόλο , στην κοινωνική
πολιτική, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπρόσθετα, η αμεσότητα του χαρακτήρα του θεσμού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και η σχέση της με τον πολίτη, δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη,
με θεσμοθετημένες ενέργειες και δράσεις να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες και
να δώσουμε, κατά το μέτρο το δυνατόν, λύσεις
στα άμεσα προβλήματά τους.
Μετά τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίηση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης , ως πυρήνας της τοπικής κοινωνίας με στόχο την ποιοτική
βελτίωση του κοινωνικού κράτους και την αντιμετώπιση της φτώχιας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
Ιδιαίτερα σήμερα και μετά την εφαρμογή του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων) και του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπου
προβλέπεται ότι οι Δήμοι μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά κατοίκους που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης (Άρθρο 75 παρ. ε και Άρθρο
202 παρ. 2), υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης υποστηρικτικών δράσεων για
τους παραπάνω δημότες.
Στα πλαίσια των δράσεων αυτών προτείνεται η λειτουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου. Στόχος θα είναι, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργαζόμενων - το
86
οποίο θα διευρύνεται καθημερινά - να προσφέρουμε στους δικαιούχους, οι οποίοι
θα προσδιοριστούν με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, διάφορα είδη
πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα, μη ευπαθή προϊόντα, κλπ.
Οι προμήθειες των παραπάνω προϊόντων που θα διανέμονται θα προέρχονται
από δωρεές ευαισθητοποιημένων δημοτών, Συλλόγων, Σωματείων και Εταιρειών
και από τον Δήμο Δελφών σε βάρος του Δημοτικού προυπ/σμού.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου.
Τη Διοίκηση και τη Διαχείριση λειτουργίας προτείνεται να αναλάβει πενταμελής
Επιτροπή η οποία θα αποτελείται:
α) από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του ,
β)τον Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής
γ) ένα εκπρόσωπο (δημοτικό σύμβουλο) προερχόμενο από την μειοψηφία
δ) ένα εκπρόσωπο από την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας εφόσον συμμετέχει και η
Εκκλησία στο πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο και
ε)ένα υπάλληλο(κοινωνική λειτουργός ή συναφούς ειδικότητας )από το τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου με τους αναπληρωτές τους .
Η υποστήριξη λειτουργίας της παραπάνω δομής θα γίνεται από το προσωπικό
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής(έλεγχος
δικαιολογητικών ,χορήγηση καρτών , τήρηση αρχείων , διανομή κ.λ.π.) το οποίο
θα συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών η οποία θα συσταθεί για το σκοπό
αυτό.
Ο καθορισμός των λεπτομερειών για τη λειτουργία του παντοπωλείου καθώς και
ο κατάλογος με τους δικαιούχους , θα καταρτίζονται και θα τροποποιούνται
εφόσον απαιτείται , από την παραπάνω επιτροπή βάσει συγκεκριμένων
κοινωνικών κριτηρίων, (κοινωνικοοικονομικά, οικογενειακής κατάστασης, υγείας
κλπ. ) που θα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Μετά τα παραπάνω αφού εγκρίνετε την παρούσα εισήγηση θα
πρέπει να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου :
Α) να εγκρίνει την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Δελφών ,
Β) να ορίσει τα πρόσωπα της 5/μελούς Επιτροπής που απαρτίζεται ως
προαναφέρθηκε :
α) από τον Δήμαρχο
β)τον Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής
γ) ένα εκπρόσωπο (δημοτικό σύμβουλο) προερχόμενο από την μειοψηφία
δ) ένα εκπρόσωπο από την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας εφόσον συμμετέχει και η
Εκκλησία στο πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο και
ε)ένα υπάλληλο(κοινωνική λειτουργός ή συναφούς ειδικότητας )από το τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας , με τους αντίστοιχους αναπληρωτές
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
87
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης ,
κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.
Ειδικότερα στα παραπάνω είδη περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως γάλα εβαπορέ,
ρύζι ,ζυμαρικά, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, καφές, παιδικές κρέμες, παξιμάδια,
φρυγανιές, μπισκότα, βασικά είδη καθαριότητας όπως χαρτικά, απορρυπαντικά,
σαπούνια, σαμπουάν, χλωρίνη, σφουγγάρια, σκούπες καθώς και βασικά είδη
περιποίησης όπως πάνες για μωρά και ενήλικες, μωρομάντηλα κ.λ.π.
Το κοινωνικό παντοπωλείο μπορεί να διαθέτει και δωρεάν προϊόντα
μεταχειρισμένα, τα οποία έχουν ελεγχθεί και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Τα
μεταχειρισμένα είδη μπορούν να περιλαμβάνουν είδη ένδυσης και υπόδησης,
είδη οικιακής χρήσης, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές τα όποια θα προέρχονται από
δωρεές συμπολιτών.
ΑΡΘΡΟ 2
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται στην φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης και
της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και υποστηρίζεται από τις τοπικές
επιχειρήσεις. Παρέχει τα προϊόντα στους απόρους σε πρώτη φάση και στους
κοινωνικά αποκλεισμένους σε επόμενη φάση.
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι εγγεγραμμένοι στους
κατάλογους δικαιούχων Κοινωνικών Παροχών (Α και Β).
Η Κάρτα Κοινωνικών Παροχών παρέχεται σε δημότες ή κατοίκους της περιοχής ,
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται από την Ειδική
Επιτροπή Κοινωνικών Παροχών, η οποία συγκροτείται με απόφαση
Δημάρχου και μετά την απόφαση του ΔΣ που θα ληφθεί βάσει της
εισήγησης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3
Ο κατάλογος δικαιούχων κοινωνικών παροχών μπορεί να έχει ισχύ ένα ή δύο
έτη. Στην λήξη της ισχύος επαναξιολογείται οι δικαιούχοι από μηδενική βάση.
Τα κριτήρια των δικαιούχων των κοινωνικών παροχών είναι τα παρακάτω:
1.Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 6.000 ευρώ για ένα άτομο, το οποίο
διαμορφώνεται
ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας Εισόδημα
1 άτομο 6.000 ευρώ
2 άτομα 7.500 ευρώ
3 άτομα 9.000 ευρώ
4 άτομα 10.500 ευρώ
5 άτομα και πάνω 13.000 ευρώ
2.Οικογενειακή Κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεικές οικογένειες κ.λ.π.
3.Περιουσιακή κατάσταση, Αναπηρία ή ύπαρξη προβλημάτων υγείας, συνθήκες
στέγασης, ανεργία. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή θα ελέγχονται κατά
περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 4
Οι πόροι του κοινωνικού παντοπωλείου, προέρχονται από:
88
1. Δωρεές τοπικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους
2. Από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες.
4. Από δωρεές/ χορηγίες πολιτών
5. Από τον προϋπολογισμό του Δήμου
ΑΡΘΡΟ 5
Για την διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος
με τον αναπληρωτή του από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ή τη Δ/νση
Διοικητικού .
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφία της χρηστής διοίκησης
τηρεί τα παρακάτω έντυπα και αρχεία:
1. Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα
προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
2. Αρχείο με Δελτία Αποστολής τροφίμων και ειδών του κοινωνικού
παντοπωλείου.
3. Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο και συνολικά.
ΑΡΘΡΟ 6
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε κατάλληλο χώρο (ξεχωριστά χώρος
γραφείου, διάθεσης προϊόντων και αποθήκης), ειδικά διαμορφωμένους για την
χρήση αυτή, με ειδική σήμανση. Λόγω των αποστάσεων μεταξύ των Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου μπορούν να στεγαστούν παραρτήματα του Κοινωνικού
Παντοπωλείου σε κατάλληλους χώρους. Στην περίπτωση αυτή
για την
διαχείριση ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος με τον αναπληρωτή του από τους
υπαλλήλους του Δήμου που υπηρετούν στην Δ.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ Α
Δικαιούχοι
Α. Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 6.000 ευρώ για ένα άτομο, το οποίο
διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της
οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας Εισόδημα
1 άτομο 6.000 ευρώ
2 άτομα 7.500 ευρώ
3 άτομα 9.000 ευρώ
4 άτομα 10.500 ευρώ
5 άτομα και πάνω 13.000 ευρώ
Β. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων
ανασφάλιστων ΟΓΑ
Παροχές
89
1. Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 1 φορά τον μήνα με
σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με ποσότητες
που αποφασίζει η Ειδική Επιτροπή Κοινωνικών Παροχών.
2. Δωρεάν πρόσβαση στα πολιτιστικά, αθλητικά προγράμματα του Δήμου.
3. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης σε συνεργασία με τα
Δημοτικά Κοινωνικά Ιατρεία που θα αποφασίσει ο Δήμος.
4. Εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων
εφόσον υπάρξουν .
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αίτηση. Δήλωση του Ν/1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς
την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δελφών
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
6. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)
7. Αντίγραφα δηλώσεων Ε1 και Ε9 .
8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου πρόνοιας
9. Φωτογραφία δικαιούχου
10. Αποδεικτικά στοιχεία για ότι άλλο λόγο επικαλούνται.
ΚΩΔΙΚΟΣ Β
Μπορεί να αποφασίσουμε την έκδοση κάρτας (Β) με διαφορετικές παροχές και
κριτήρια .
Δικαιούχοι
Α. Άνεργοι
Β. Μονογονεϊκές οικογένειες
Γ. Τρίτεκνοι
Δ. Πολύτεκνοι
Ε. ΑΜΕΑ
Οι δικαιούχοι των παραπάνω κατηγοριών θα πρέπει να μην ξεπερνούν το
ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα των 20.000 ευρώ ετησίως.
Παροχές
1. Έκπτωση στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου Δελφών.
2. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης σε συνεργασία με τα
Δημοτικά Κοινωνικά Ιατρεία του Δήμου ή τα Περιφερειακά Ιατρεία ‘ή το Κέντρο
Υγείας ή το Περιφερειακό Νοσοκομείο Άμφισσας.
3. Εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αίτηση του Ν1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς την
κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Γνωμάτευση αναπηρίας
6. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη
υποβολής φορολογικής δήλωσης)
7. Αντίγραφα δηλώσεων Ε1 και Ε9 .
90
8. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
9. Φωτογραφία δικαιούχου
10. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ
11. Αποδεικτικά στοιχεία για ότι άλλο λόγο επικαλούνται»
Για την επάρκεια της δομής ο Δήμος Δελφών καλεί όσους πολίτες το επιθυμούν
να προσφέρουν τις Εθελοντικές τους υπηρεσίες.
Για την άρτια οργάνωση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα μπορούν
να προσφέρουν βοήθεια η Εκκλησία /Εκκλησιαστικά Συμβούλια, το Πρόγραμμα
Βοήθεια στο Σπίτι, τα ΚΑΠΗ, τα ΚΕΠ και κάθε άλλη κοινωνική δομή που δεν
περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε και πάλι να ληφθεί σχετική Απόφαση
προκειμένου στη συνέχεια να εισαχθεί αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
ψήφιση.
Δελφοί 07/02/2012
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ελένη (Λέλα) Μπακολουκά
Αντιδήμαρχος Δελφών
Λ.Μ
91