3η Απόφαση απόσπασης από το 3ο Νοσ. ΙΚΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-ΧΧΩ
Αθήνα 7-8-13
Αριθ. Πρωτ. : 20307
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3, ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας : 11521
Πληροφορίες : Σ. Αθούσας
e-mail : [email protected]
Τηλ. : 213-2010444
Fax : 213-2010435
ΘΕΜΑ : Απόσπαση υπαλλήλων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007
β) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007
γ) Τις διατάξεις του Κεφ. Β των άρθρων 4 και 25 του Ν. 4024/2011
δ) Τις διατάξεις του άρθρο ένατο παρ. 16 του Ν. 4057/2012
ε) Την αρ. 81/18-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. του «Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
στ)Την αρ.22/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ζ)Την αρ.407/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
η)Την αρ.11/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
θ)Την αρ. 258/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
ι)Την αρ.15/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ. του «Γ.Ν.Ν.Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
ια)Την αρ.22/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ του «Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ιβ)Την αρ.6/18/7/13 απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ιγ)Την αρ. 28/23/7/13 (θ.21ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ – Ε.Κ.Α.»
ιδ)Την αρ. 32/25/7/13 (θ.2ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ιε) Την αρ. 15/18-7-2013 (θ. 4ο Ε.Η.Δ.) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ιδ)) Τις επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας των νοσοκομείων υποδοχής.
Αποφασίζουμε
Την απόσπαση του παρακάτω, μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού και λοιπού
προσωπικού από το Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (προερχόμενο από το 3ο νοσοκομείο του Ι.Κ.Α. –
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-ΧΧΩ
Ε.Τ.Α.Μ.) νοσοκομειακή μονάδα του ενιαίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
«Γ.Ν.Α.
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ως εξής :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΜΤΣΟΥΡΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Γ.Ν.Π.Α.
ΔΑΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ -
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»
Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΝΤΖΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΑΜΠΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΟΣ
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ν.ΑΦΡ.ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
Ι.Δ.Α.Χ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ.&ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
Ι.Δ.Α.Χ.
ΜΟΝΙΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΤΟΥΦΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΑ -
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»
ΒΟΗΘΩΝ
-
«ΠΑΝ.&ΑΓ.
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-ΧΧΩ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΨΩΜΑΔΕΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΚΙΚΑ
–
ΠΑΝΟΥΣΗ
ΤΕ
-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΙΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΚΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΜΑΤΣΑΓΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
-
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ.
ΜΟΝΙΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.Ι.
ΚΑΤΣΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΒΑΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
ΜΟΝΙΜΗ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -
Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Η μισθοδοσία των ανωτέρω κατά την διάρκεια της απόσπασής τους θα βαρύνει την
υπηρεσία υποδοχής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΒΛΩΡ469Η26-ΧΧΩ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
«Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.Ι.
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ.&ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
«Γ.Ν.Π.Α. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» - Γ.Ν.Π.Α. «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ (ενυπόγραφα από νοσοκομείο προέλευσης)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ3)