close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik izdanja na Interliberu 2014.

embedDownload
HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
– Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Cjenik izdanja na Interliberu 2014.
(Zagreb, 11.-16. 11. 2014.)
Ante Starčevića 8
35 000 Slavonski Brod
Tel./Fax.: (0)35 447-243 / 447-247
http://hipsb.hr
[email protected]
Autor, urednik, priređivač
Naslov
1
MIŠKULIN, Ivica
Imas puska, imas pistol? O mirovnim operacijama UN-a u zapadnoj Slavoniji
120.00 kn
2
REZO, Vladimira
Provincija je gusta masa. Novohistorističko čitanje časopisa „Savremeni pogledi” (1935-1936)
100.00 kn
3
ŽUPAN, Dinko
Mentalni korzet – Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868-1918)
80.00 kn
4
LEČEK, Suzana (ur.)
Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa
80.00 kn
5
KARBIĆ, Marija
Plemićki rod Borića bana
70.00 kn
6
VIRC, Zlatko i PRUTKI, Stjepan (prir.)
Brodska imovna općina. Zapisnici Zastupstva 1873.–1888. Zapisnici Gospodarstvenog odbora 1878.–1886.
90.00 kn
7
AKMADŽA, Miroslav
Katolička crkva u BiH i komunistički režim
140.00 kn
8
AKMADŽA, Miroslav
Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980.
50.00 kn
9
MELNIK, Tatjana (ur.)
Zbornik o fra Antunu Bačiću. Radovi znanstvenog skupa
70.00 kn
10
KARBIĆ, Marija (ur.)
Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 1
50.00 kn
11
AKMADŽA, Miroslav
12
ŽUPAN, Dinko (ur.)
Crkva i država:dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne
vlasti u Jugoslaviji. Sv. 3 (1961.-1964.)
Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću. Radovi znanstveno-stručnog skupa
13
MUJADŽEVIĆ, Dino (ur.)
Franjevci u Slavonskom Brodu. Zbornik radova znanstvenog skupa
80.00 kn
14
AKMADŽA, Miroslav
Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1944.-1960.
90.00 kn
15
SKENDEROVIĆ, Robert
Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva (1701.-1739.)
70.00 kn
16
MIŠKULIN, Ivica / BARAĆ, Mladen (ur.)
Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990.–1995.: nositelji, institucije, posljedice.
17
ZUREK, Piotr
Siječanjski ustanak 1863. u Poljskoj i Eugen Kvaternik
30.00 kn
18
RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo
Uvod u hrvatsku interdisciplinarnu povijest
120.00 kn
19
PRKAČIN, Zdenka
Katolički list o Židovima i judaizmu (od 1918. do 1941.)
40.00 kn
20
GEIGER, Vladimir / RUPIĆ, Mate (prir.)
Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.–1946.: dokumenti. Knjiga 4.
Dalmacija
50.00 kn
21
VALENTIĆ, Mirko
Rat protiv Hrvatske 1991.–1995. Velikosrpski projekti od ideje do realizacije
10.00 kn
22
LEČEK, Suzana
Znanost i svjetonazor: etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941.
50.00 kn
23
AKMADŽA, Miroslav
Krunoslav Draganović. Iskazi komunističkim istražiteljima
10.00 kn
24
ANDRIĆ, Stanko (ur.)
60.00 kn
25
AKMADŽA, Miroslav
Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća. Zbornik Znanstvenog kolokvija „Donji Miholjac1057.-2007.”
Crkva i država:dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne
vlasti u Jugoslaviji. Sv. 2 (1953.-1960.)
Cijena
Zbornik radova
100.00 kn
70.00 kn
80.00 kn
100.00 kn
Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne Države Hrvatske: dokumenti. Knjiga 1
30.00 kn
26
KEVO, Mario
27
BARŠČEVSKI, I. / BARŠČEVSKI, O. / PEH, Ž.
28
MAČEK, Pavao / JURKOVIĆ, Ivan
Jubilej 100. godišnjice osnivanja grkokatoličkih župa Sibinj, Gornji Andrijevci
i Slavonski Brod: 1908.-2008.
Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog Duha (od 14. do 17. stoljeća)
29
ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata
Osječka sjećanja. Njihov život u našem sjećanju, knjiga 1
30.00 kn
30
BALUKČIĆ, Ivo (ur.)
Odžak – pouka povijesti
50.00 kn
31
ŠABIĆ, Marijan
Iz zlatnog Praga: češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 1835.-1903.
20.00 kn
32
ZUREK, Piotr
Poljska i Poljaci u životu Josipa Jurja Strossmayera
10.00 kn
33
KOLAR, Mira
Zbrinjavanje gladne djece u Hrvatskoj za Prvoga svjetskog rata
50.00 kn
34
MATANOVIĆ, Damir
Grad na granici. Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. stoljeća
40.00 kn
35
GEIGER, Vladimir et al. (prir.)
36
SKENDEROVIĆ, R. / JAREB, M. /
ARTUKOVIĆ, M.
37
MARIJAN, Davor
Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.–1946.: dokumenti. Knjiga 3.
Zagreb i središnja Hrvatska
Multiperspektivnost ili relativiziranje?„Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest” i istina
o Domovinskom ratu
Graničari. Prilog za ratni put 108. brigade ZNG-a RH (lipanj 1991. - studeni 1992.) || tvrdi uvez
38
ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata
Osječka sjećanja. Njihov život u našem sjećanju, knjiga 2
30.00 kn
39
KEVO, Mario
Stradalnici Brodsko-posavske županije u Domovinskom ratu
10.00 kn
40
KORUNIĆ, Petar
Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije – nacija i nacionalni identitet || tvrdi uvez
50.00 kn
41
KOLAR, Mira
Svilarstvo u Hrvatskoj: od početka 18. stoljeća do 1945.godine
70.00 kn
42
GEIGER, Vladimir (prir.)
43
ČORKALO JEMRIĆ, Katica (ur.)
Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.–1946.: dokumenti. Knjiga 2.
Slavonija, Srijem i Baranja
Velikanovićev zbornik. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Ivanu Velikanoviću
44
LEČEK, Suzana
Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.)
50.00 kn
45
DIZDAR, Zdravko et al. (prir.)
Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.–1946.: dokumenti. Knjiga 1
10.00 kn
Spomenica Filipa Potrebice
30.00 kn
46
30.00 kn
10.00 kn
50.00 kn
10.00 kn
40.00 kn
50.00 kn
20.00 kn
47
PENAVA, Šimun
48
ŠPANIČEK, Žarko
Davor – humani centar svijeta. Progon Hrvata i Muslimana s banjalučkog područja 1995.
Sv. 1 i 2
Slavonski pučki proroci i sveci
49
ZIRDUM, Andrija
Počeci naselja i stanovništvo brodskog i gradiškog kraja 1698.-1991.
40.00 kn
50
MOAČANIN, Nenad
Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine
40.00 kn
10.00 kn
40.00 kn
51
ANDRIĆ, Stanko
Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju
40.00 kn
52
ARTUKOVIĆ, Mato
Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba)
60.00 kn
53
Vjekoslav Klaić – zbornik radova
70.00 kn
54
Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu
80.00 kn
55
HORVAT, Rudolf
Srijem: naselja i stanovništvo
40.00 kn
56
ANDRIĆ, Stanko
Čudesa svetoga Ivana Kapistrana
40.00 kn
57
KLJAJIĆ, Josip
Brodska tvrđava
60.00 kn
58
BABIĆ, Stjepan (gl. ur.)
Jaićev zbornik. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Marijanu Jaiću
20.00 kn
59
KARBIĆ, Damir (prir.)
Matija Mesić – Hrvati na izmaku srednjeg vijeka. Izabrane rasprave
30.00 kn
60
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 14(2014)
60.00 kn
61
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 13(2013)
60.00 kn
62
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 12(2012)
60.00 kn
63
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 11(2011)
60.00 kn
64
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 10(2010)
60.00 kn
65
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 9(2009)
60.00 kn
66
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 8(2008)
60.00 kn
67
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 7(2007)
60.00 kn
68
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 6(2006)
60.00 kn
69
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 5(2005)
60.00 kn
70
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 4(2004)
60.00 kn
71
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 3(2003)
60.00 kn
72
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 2(2002)
60.00 kn
73
ANDRIĆ, Stanko (gl. ur.)
Scrinia Slavonica 1(2001)
60.00 kn
74
HORBEC, Ivana / JUKIĆ, Ivana
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Požeška županija
100.00 kn
75
HORBEC, Ivana / JUKIĆ, Ivana
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Virovitička županija
100.00 kn
76
BUCZYNSKI, A. / KRUHEK, M.
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Srijemska županija
100.00 kn
77
VALENTIĆ, Mirko / KRUHEK, M.
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Petrovaradinska pukovnija
100.00 kn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content