close

Enter

Log in using OpenID

2539263658 Broj stranice 1 IZVJEŠĆE

embedDownload
Obrazac IZ-DP
ZVONIMIR NOVOSEL
Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
V. MAČEKA 35, JASTREBARSKO
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa
2539263658
2340009-3510222920
OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
Broj stranice 1
IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od 19.03.2013 do 11.05.2013
Vrijednost donacije
R. br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ime i prezime/naziv
donatora
Adresa donatora
2
3
SDP HRVATSKA
IBLEROV TRG 9,
ZAGREB
SDP HRVATSKA
IBLEROV TRG 9,
ZAGREB
PRIVREDNA BANKA RADNIČKA CESTA
ZAGREB
50, ZAGREB
ANDREAS NEŽIĆ
A. STRAUSSA 13,
JASTREBARSKO
SDP HRVATSKA
IBLEROV TRG 9,
ZAGREB
ZVONIMIR NOVOSEL V. MAČEKA 35,
JASTREBARSKO
OIB
4
Datum uplate
donacije/dava
nja proizvoda
i/ili pružanja
usluge bez
naplate
5
Vrsta
donacije
Iznos u
novcu
Tržišna
vrijednost
darovanog
proizvoda i/ili
usluge
Donacija koju je
primila politička
stranka i uplatila
kandidatu kojeg
je predložila
7
8
9
6
Ukupno
10
2010978731
15.04.2013.
UPLATA
10.000,00
10.000,00
2010978731
15.04.2013.
UPLATA
24.500,00
24.500,00
2535697732
30.04.2013.
KAMATA
0,81
0,81
57851828454
06.05.2013.
UPLATA
7.000,00
7.000,00
2010978731
09.05.2013.
UPLATA
25.100,00
25.100,00
2539263658
09.05.2013.
VL.
20.000,00
SREDSTVA
20.000,00
UKUPNO
86600,81
ZAKONOM DOZVOLJEN UKUPNI IZNOS TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE PREMA ČLANKU 17. STAVKU 1. ZAKONA
RAZLIKA ZA POVRAT UPLATITELJIMA
86600,81
Jastrebarsko, 11.05.2013.
(mjesto i datum sastavljanja)
(pečat i potpis odgovorne osobe)
Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________
Napomena: Stupac 9 Izvješća popunjavaju kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske, te kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba koje je predložila politička stranka. U slučaju kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na
poseban račun kandidata kojeg je predložila, Izvješće kandidata kojeg je predložila politička stranka sadržava, uz podatke o ukupnom iznosu donacija koje su
fizičke/pravne osobe uplatile na poseban račun kandidata kojeg je predložila politička stranka specificirane sukladno članku 24. stavak 3. Zakona, i posebno iskazane
podatke o donacijama fizičkih/pravnih osoba koje je primila i uplatila politička stranka na poseban račun kandidata kojeg je predložila, specificirane sukladno članku
24. stavak 3. Zakona
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content