close

Enter

Log in using OpenID

19876524260 Broj stranice ___ NEVEN KOMADINA STANIŠĆE 35

embedDownload
Obrazac IZ-MO
NEVEN KOMADINA
Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
STANIŠĆE 35, POLJE, 51515 ŠILO
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa
19876524260
HR1424020063500011799
OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe
Broj stranice ____
1
IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od 24.04.2013. do 17.06.2013.
R.
br.
Naziv pružatelja medijskih
usluga
Adresa pružatelja
medijskih usluga
OIB
1
2
3
4
broj
Broj i datum
ugovorenih i
iznos cijene
računa za
izvršenih
medijskih usluga
izvršene
medijskih
bez popusta
medijske usluge
usluga
5
UKUPNO
Dobrinj, 17.06.2013.
(mjesto i datum sastavljanja)
Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________
6
7
0,00
popust
izražen u
postotku
iznos
ostvarenog
popusta
plaćeni iznos s
popustom
8
9
10
0,00
(pečat i potpis odgovorne osobe)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content