τιμοκαταλογος πολυστρωματικες σωληνες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ &
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
2013
w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r
Σωλήνες θέρμανσης - πόσιμου νερού
Πολυστρωματική σωλήνα RAUTITAN stabil
για εγκατάσταση πόσιμου νερού και θέρμανσης Συνδετικός σωλήνας
πολυαιθυλενίου με επικάλυψη αλουμινίου (PE-X/AI/PE) βάσει των προτύπων DIN
16892, DIN EN 573-3 και DVGW φύλλο εργασίας W 542
Αριθμός πρωτοκόλλου DVGW: DVGW DW-8501AU2346 (έγκριση συστήματος)
Χρώμα : ασημί RAL 9006 (λευκό αλουμίνιο)
Κατηγορία υλικού: Β2, κανονικά εύφλεκτο
Κωδικός
130121
130131
130141
Περιγραφή
σωλήνας RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6
σωλήνας RAUTITAN stabil 20 x 2,9
σωλήνας RAUTITAN stabil 25 x 3,7
συσκευασία
100m
100m
50m
τιμή €/m
130241
130271
131155
σωλήνας RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6
σωλήνας RAUTITAN stabil 20 x 2,9
σωλήνας RAUTITAN stabil 25 x 3,7
50m & μόνωση 4mm
50m & μόνωση 4mm
25m & μόνωση 4mm
4,48
5,63
9,84
130251
130281
131145
σωλήνας RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6
σωλήνας RAUTITAN stabil 20 x 2,9
σωλήνας RAUTITAN stabil 25 x 3,7
50m & μόνωση 9mm
50m & μόνωση 9mm
25m & μόνωση 9mm
5,17
6,43
10,19
130261
130291
σωλήνας RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6
σωλήνας RAUTITAN stabil 20 x 2,9
25m & μόνωση 13mm
25m & μόνωση 13mm
5,48
6,82
130071
130081
130091
130101
136111
σωλήνας RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6
σωλήνας RAUTITAN stabil 20 x 2,9
σωλήνας RAUTITAN stabil 25 x 3,7
σωλήνας RAUTITAN stabil 32 x 4,7
σωλήνας RAUTITAN stabil 40 x 6,0
βέργα 5m
βέργα 5m
βέργα 5m
βέργα 5m
βέργα 5m
2,90
4,25
6,85
3,40
4,75
6,85
9,79
16,90
Σωλήνας RAUTITAN flex
για εγκατάσταση πόσιμου νερού και θέρμανσης Σωλήνας δικτυωμένου
πολυαιθυλενίου (RAU-PE-Xa) βάσει των προτύπων DIN 16892 και
DVGW φύλλο εργασίας W 544
Αριθμός πρωτοκόλλου DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (έγκριση συστήματος)
Χρώμα μόνωσης : ασημί RAL 9006
Κωδικός
130370
130380
130390
130400
Περιγραφή
σωλήνας RAUTITAN flex
σωλήνας RAUTITAN flex
σωλήνας RAUTITAN flex
σωλήνας RAUTITAN flex
130460
130470
σωλήνας RAUTITAN flex 16 x 2,2
σωλήνας RAUTITAN flex 20 x 2,8
50m & μόνωση 4mm
50m & μόνωση 4mm
2,96
4,04
130480
130490
σωλήνας RAUTITAN flex 16 x 2,2
σωλήνας RAUTITAN flex 20 x 2,8
50m & μόνωση 9mm
50m & μόνωση 9mm
3,37
4,51
130500
130510
σωλήνας RAUTITAN flex 16 x 2,2
σωλήνας RAUTITAN flex 20 x 2,8
50m & μόνωση 13mm
50m & μόνωση 13mm
4,83
5,86
130520
130530
σωλήνας RAUTITAN flex 16 x 2,2
σωλήνας RAUTITAN flex 20 x 2,8
25m & μόνωση 26mm
25m & μόνωση 26mm
5,74
7,07
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
16 x 2,2
20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4
συσκευασία
100m
100m
50m
50m
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
τιμή €/m
1,96
2,76
5,23
7,14
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
02
Ιανουάριος 2013
Εξαρτήματα
Δαχτυλίδι
RAUTITAN PX
Ρακόρ αρσενικό
RAUTITAN
Ρακόρ θηλυκό
RAUTITAN
κωδ. 160001
κωδ. 366049
κωδ. 366067
Φ16=Τιμή: 0,66
16x1/2=Τιμή: 3,17
16x1/2=Τιμή: 3,82
κωδ. 160002
κωδ. 366050
κωδ. 366068
Φ20=Τιμή: 0,80
16x3/4=Τιμή: 3,49
20x1/2=Τιμή: 4,49
κωδ. 160003
κωδ. 366052
κωδ. 366069
Φ25=Τιμή: 1,24
20x1/2=Τιμή: 4,42
20x3/4=Τιμή: 8,84
Ταφ
RAUTITAN PX
Γωνιά θηλ. κοντή
RAUTITAN
Γωνιά θηλ. μακρυά
RAUTITAN
κωδ. 160031
κωδ. 366099
16-16-16 = 3,88 €
16x1/2=Τιμή: 6,07
κωδ. 366105
κωδ. 160032
κωδ. 366100
16x1/2=Τιμή: 6,68
20-20-20 = 5,09 €
20x1/2=Τιμή: 6,53
κωδ. 160033
κωδ. 366101
κωδ. 366106
25-25-25 = 7,79 €
20x3/4=Τιμή: 8,31
20x1/2=Τιμή: 7,59
Σύνδεσμος
RAUTITAN PX
Γωνιά αρσενική
RAUTITAN
Γωνιά θηλυκή
RAUTITAN
κωδ. 160011
κωδ. 366088
κωδ. 366094
16-16 =Τιμή: 1,90
16x1/2=Τιμή: 4,74
16x1/2=Τιμή: 7,77
κωδ. 160012
κωδ. 366089
κωδ. 366095
20-20 =Τιμή: 2,56
20x1/2=Τιμή: 5,71
16x3/4=Τιμή: 8,87
κωδ. 160013
κωδ. 366090
κωδ. 366096
25-25 =Τιμή: 5,14
20x3/4=Τιμή: 7,33
20x1/2=Τιμή: 9,02
Γωνιά
RAUTITAN PX
Ταφ
RAUTITAN
Ταφ
RAUTITAN
Φ16=Τιμή: 2,74
κωδ. 366016
κωδ. 366020
κωδ. 160022
16-1/2-16 = 9,22 €
25-3/4-25 = 13,18 €
κωδ. 160021
Φ20=Τιμή: 3,90
Ταφ συστολικά
RAUTITAN PX
κωδ. 160023
κωδ. 366018
Φ25=Τιμή: 5,96
20-1/2-20 = 9,75 €
Ταφ συστολικά
RAUTITAN PX
Σύνδεσμος συστολ.
RAUTITAN PX
Ρακόρ τρελό
RAUTITAN
κωδ. 160071
κωδ. 160041
κωδ. 366075
20-20-16 = 4,60 €
20-16 = 2,56 €
16x1/2=Τιμή: 6,29
κωδ. 160072
κωδ. 160042
κωδ. 366076
25-25-16 = 7,67 €
25-16 = 3,96 €
16x3/4=Τιμή: 6,29
κωδ. 160081
κωδ. 160043
κωδ. 366077
20-16-16 = 5,28 €
25-20 = 4,03 €
20x1/2=Τιμή: 8,72
Βάση στήριξης
REHAU
Βάση στήριξης
REHAU
κωδ. 160061
κωδ. 160073
20-16-20 = 4,40 €
25-25-20 = 7,48 €
κωδ. 160083
κωδ. 160101
25-16-20 = 7,25 €
137095
137065
16-20-16 = 4,66 €
κωδ. 160084
Βάση μονή Ε
25-20-16 = 7,13 €
Τιμή: 1,88
Βάση διπλή
75/150
Τιμή: 4,01
κωδ. 160085
25-20-20 = 7,48 €
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
03
Ιανουάριος 2013
Σωλήνας πολυστρωματικός PEXAL - MIXAL Ιταλίας
16 x 2
Σωλήνας πολυστρωματικός
PEXAL σε ρόλλους
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
(100m)
1,69
20 x 2
1,83
26 x 3
4,14
32 x 3
6,20
16 x 2
1,88
18 x 2
2,21
20 x 2
(100m)
(50m)
(50m)
€/m
20 x 2
3,24
€/m
(50m)
€/m
Σωλήνας πολυστρωματικός
PEXAL με μόνωση 10 mm
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
€/m
2,35
26 x 3
5,85
26 x 3
4,95
32 x 3
7,53
16 x 2
1,69
18 x 2
2,05
20 x 2
2,24
26 x 3
5,00
32 x 3
7,49
16 x 2
1,26
(5m)
(5m)
(5m)
(5m)
(5m)
(100m)
18 x 2
(100m)
€/m
€/m
Δικτυωμένο
πολυαιθυλένιο PE-Xb
€/m
Στρώσεις κόλλας
€/m
Σωλήνας πολυστρωματικός
με σπιράλ κόκκινο - μπλε
πάχος αλουμινίου 0,2 mm
€/m
1,54
€/m
16 x 2
1,75
16 x 2
2,29
18 x 2
2,80
20 x 2
2,99
(50m)
(50m)
€/m
(50m)
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
18 x 2
2,04
20 x 2
2,14
26 x 3
4,36
(50m)
€/m
€/m
5,37
(50m)
€/m
Σωλήνας Αλουμινίου πάχους 0,3-0,75mm
€/m
32 x 3
(50m)
€/m
Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xb
€/m
3,64
(50m)
(50m)
€/m
26 x 3
(50m)
(50m)
€/m
1,66
(50m)
(50m)
(50m)
€/m
20 x 2
(100m)
Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xb
Στρώσεις κόλλας
€/m
€/m
Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο
PE-Xb
€/m
Σωλήνας Αλουμινίου πάχους 0,2mm
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
3,05
(50m)
€/m
2,28
(50m)
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
18 x 2
€/m
20 x 2
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
MIXAL με μόνωση 6 mm
πάχος αλουμινίου 0,2 mm
2,05
(50m)
2,29
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
MIXAL σε ρόλλους
πάχος αλουμινίου 0,2 mm
€/m
16 x 2
16 x 2
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
PEXAL ευθύγραμμος
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
Σωλήνας πολυστρωματικός
με σπιράλ κόκκινο - μπλε
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
€/m
18 x 2
(100m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
PEXAL με μόνωση 6 mm
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
1,40
04
Ιανουάριος 2013
Σωλήνας πολυστρωματικός ΒΕΛΓΙΟΥ
Σωλήνας πολυστρωματικός
σε ρόλλους
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
16 x 2
1,81
16 x 2
2,23
18 x 2
1,99
18 x 2
2,45
20 x 2
2,30
20 x 2
2,79
26 x 3
4,19
26 x 3
4,83
32 x 3
6,50
32 x 3
7,47
16 x 2
2,51
18 x 2
2,79
20 x 2
(100m)
(100m)
(100m)
(50m)
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
με μόνωση 6 mm
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
€/m
(50m)
€/m
(50m)
€/m
€/m
3,56
20 x 2
5,90
26 x 3
5,56
26 x 3
7,52
32 x 3
10,92
32 x 3
15,55
16 x 2
2,40
18 x 2
2,63
20 x 2
3,06
26 x 3
5,55
32 x 3
8,35
16 x 2
1,39
16 x 2
1,94
18 x 2
1,73
18 x 2
2,23
20 x 2
1,99
20 x 2
2,52
26 x 3
3,89
26 x 3
4,35
16 x 2
2,07
18 x 2
2,32
20 x 2
2,83
26 x 3
5,17
(25m)
(5m)
(5m)
(5m)
(5m)
(5m)
(100m)
(100m)
(100m)
(50m)
(50m)
(50m)
(50m)
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
με μόνωση 9 mm
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
€/m
€/m
(50m)
(50m)
(50m)
€/m
(50m)
€/m
(50m)
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
Σωλήνας πολυστρωματικός
με σπιράλ κόκκινο - μπλε
πάχος αλουμινίου 0,2 mm
€/m
€/m
(100m)
(100m)
€/m
(100m)
€/m
(50m)
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
σωλήνα PE-Xc
συγκολλητή σωλήνα
σωλήνα PE-Xc
αλουμινίου
σύνθετη στρώση
σύνθετη στρώση
€/m
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
€/m
5,14
(50m)
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
(50m)
€/m
18 x 2
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
με μόνωση 6 mm
πάχος αλουμινίου 0,2 mm
€/m
(50m)
€/m
3,86
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
σε ρόλλους
πάχος αλουμινίου 0,2 mm
€/m
(50m)
16 x 2
(50m)
Σωλήνας πολυστρωματικός
ευθύγραμμος
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
Σωλήνας πολυστρωματικός
με σπιράλ κόκκινο - μπλε
πάχος αλουμινίου 0,4 mm
€/m
05
Ιανουάριος 2013
Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης πολυστρωματικής σωλήνας
16 x 1/2
18 x 1/2
18 x 3/4
20 x 1/2
20 x 3/4
26 x 3/4
26 x 1
32 x 1
2,05 €
3,26 €
3,12 €
3,14 €
3,44 €
5,44 €
5,69 €
8,96 €
16 x 1/2
3,60 €
18 x 1/2
4,53 €
20 x 3/4
5,07 €
26 x 3/4
7,67 €
26 x 1
9,39 €
32 x 1
16,46 €
16 x 16 x 16
6,30 €
18 x 18 x 18
8,95 €
20 x 20 x 20
8,48 €
Ρακόρ αρσενικό
μηχανικής σύσφιξης
Γωνιά αρσενική
μηχανικής σύσφιξης
Ταφ σύνδεσης
μηχανικής σύσφιξης
Ρακόρ θηλυκό
μηχανικής σύσφιξης
Γωνιά θηλυκή
μηχανικής σύσφιξης
Ταφ θηλυκό
μηχανικής σύσφιξης
2,67 €
3,31 €
3,31 €
3,39 €
3,80 €
5,03 €
7,90 €
13,42 €
16 x 1/2
18 x 1/2
18 x 3/4
20 x 1/2
20 x 3/4
26 x 3/4
26 x 1
32 x 1
3,31 €
4,52 €
5,55 €
4,71 €
6,27 €
7,95 €
11,00 €
16,15 €
16 x 1/2 x 16
5,70 €
18 x 1/2 x 18
6,67 €
18 x 3/4 x 18
8,93 €
20 x 3/4 x 20
8,45 €
26 x 3/4 x 26
11,86 €
26 x 1 x 26
13,56 €
32 x 1 x 32
27,46 €
16 x 16
4,48 €
18 x 18
6,43 €
26 x 26 x 26
14,35 €
32 x 32 x 32
23,42 €
16 x 16
3,95 €
18 x 18
5,60 €
20 x 20
5,60 €
20 x 20
6,22 €
26 x 26
9,00 €
26 x 26
10,55 €
32 x 32
21,10 €
32 x 32
22,40 €
16 x 1/2
4,25 €
16 x 1/2 x 16
5,62 €
18 x 1/2
4,76 €
18 x 1/2 x 18
9,55 €
20 x 1/2
6,10 €
20 x 3/4 x 20
10,65 €
26 x 3/4 x 26
18,15 €
20 x 3/4
6,78 €
26 x 1 x 26
15,00 €
16 x 15Cu
3,90 €
20 x 22Cu
6,14 €
26 x 22Cu
10,79 €
26 x 28Cu
11,75 €
Σύνδεσμος
μηχανικής σύσφιξης
Γωνία με στήριγμα
μηχανικής σύσφιξης
Γωνιά σύνδεσμος
μηχανικής σύσφιξης
Ταφ αρσενικό
μηχανικής σύσφιξης
Γωνία υδροληψίας
Σύνδεσμος μικτός
μηχανικής σύσφιξης
μηχανικής σύσφιξης
1/2 x 3/4
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
16 x 1/2
18 x 1/2
18 x 3/4
20 x 1/2
20 x 3/4
26 x 3/4
26 x 1
32 x 1
12,30 €
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
06
Ιανουάριος 2013
Εξαρτήματα PRESS ορειχάλκινα πολυστρωματικής σωλήνας
Ρακόρ αρσενικό
Ρακόρ θηλυκό
16x1/2 = 2,83 €
16x1/2 = 3,48 €
18x1/2 = 4,42 €
18x1/2 = 4,44 €
16x16 = 4,70 €
18x3/4 = 5,74 €
18x3/4 = 5,87 €
18x18 = 7,42 €
20x20 = 6,32 €
26 x 1 = 9,48 €
20x1/2 = 3,30 €
26 x 1 = 11,88 €
20x1/2 = 5,22 €
32 x 1 = 12,32 €
20x3/4 = 4,48 €
32 x 1 = 16,07 €
20x3/4 = 7,68 €
32 x 11/4 = 12,92 €
26x3/4 = 7,53 €
32 x 11/4 = 13,50 €
26x3/4 = 7,77 €
32 x 1 = 15,78 €
Γωνιά αρσενική
Γωνιά θηλυκή
16x1/2 = 5,16 €
16x1/2 = 4,23 €
18x1/2 = 6,55 €
18x1/2 = 6,50 €
20x1/2 = 8,15 €
20x1/2 = 6,98 €
20x3/4 = 8,28 €
20x3/4 = 7,88 €
26x3/4 = 9,29 €
32 x 1 = 14,80 €
16x16x16 = 6,02 €
18x18x18 = 10,28 €
20x20x20 = 12,49 €
32x32x32 = 26,59 €
32x32 = 21,26 €
26x26 = 11,71 €
Γωνιά
υδροληψίας
για
γυψοσανίδα
16x1/2 = 10,74 €
26x3/4 = 9,10 €
Ταφ
26x26x26 = 16,70 €
Γωνία
Σύνδεσμος
Ταφ
θηλυκό
Ταφ
αρσενικό
16x1/2 = 9,42 €
16x1/2 = 10,86 €
18x1/2 =11,26 €
18x1/2 = 10,97 €
20x1/2 =13,47 €
32 x 1 = 20,67 €
20x1/2 = 11,59 €
26x1/2 =15,50 €
26 x 1 = 22,29 €
26x1/2 = 13,92 €
32 x 11/4 = 23,27 € 26x3/4 =15,45 €
32 x 3/4 = 19,74 €
26x3/4 = 14,65 €
Σύνδεσμος
Σύνδεσμος συσ.
Γωνιά κοντή θηλυκή
16x16 = 3,82 €
18x16 = 6,41 €
16x1/2 = 5,33 €
20x16 = 6,39 €
18x18 = 5,43 €
20x18 = 6,87 €
20x20 = 6,99 €
26x26 = 9,64 €
32x32 = 13,07 €
Ταφ συστολικό
18x16x18 = 11,11 €
20x16x20 = 11,90 €
20x18x20 = 12,46 €
26x16x26 = 16,21 €
26x18x26 = 16,49 €
26x20x26 = 18,59 €
32x16x32 = 18,27 €
32x18x32 = 23,21 €
32x20x32 = 23,51 €
32x26x32 = 27,25 €
18x16x16 = 11,21 €
20x18x18 = 12,46 €
26x20x20 = 16,13 €
16x18x16 = 11,20 €
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
32x16 = 10,36 €
26x16 = 8,57 €
32x20 = 10,74 €
26x18 = 9,00 €
32x26 = 11,38 €
26x20 = 9,01 €
20x1/2 = 8,72 €
20x3/4 = 9,67 €
26x3/4 = 10,88 €
Γωνιά
θηλυκή
διπλή
Ρακόρ
συλλεκτών
Euroconus
ίσιο
16x1/2x16 =12,25 €
16x3/4 = 6,16 €
18x3/4 = 6,45 €
20x1/2x20 =13,09 €
20x3/4 = 6,45 €
Ρακόρ
τρελό
θηλυκό
Μικτός
σύνδεσμος
πολυστρωματικής
χαλκού
16x1/2 = 4,40 €
16x3/4 = 4,79 €
18x3/4 = 4,78 €
20x3/4 = 4,83 €
16 x 15Cu = 7,10 €
20 x 22Cu = 8,75 €
26 x 22Cu =12,43 €
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
18x1/2 = 6,99 €
07
Ιανουάριος 2013
Εξαρτήματα PRESS PVDF πολυστρωματικής σωλήνας
Ρακόρ αρσενικό
Ρακόρ θηλυκό
Γωνία Σύνδεσ.
16x1/2 = 5,26 €
16x1/2 = 3,59 €
16x16 = 3,32 €
18x1/2 = 4,56 €
18x1/2 = 4,40 €
20x1/2 = 3,41 €
20x1/2 = 4,59 €
18x18 = 3,60 €
20x3/4 = 7,13 €
40 x 11/4 = 11,94 €
20x3/4 = 6,02 €
40 x 11/4 = 18,34 €
26x3/4 = 8,79 €
40 x 11/2 = 16,79 €
26x3/4 = 7,21 €
50 x 11/2 = 28,99 €
26 x 1 = 10,23 €
50 x 11/2 = 31,09 €
26 x 1 = 9,26 €
63 x 2 = 51,16 €
32 x 1 = 11,78 €
63 x 2 = 56,71 €
32 x 1 = 10,99 €
20x20 = 3,96 €
26x26 = 6,87 €
50x50 = 20,54 €
32x32 = 10,72 €
63x63 = 36,02 €
40x40 = 14,72 €
Γωνιά αρσενική
Γωνιά θηλυκή
Ταφ θηλυκό
16x1/2 = 5,32 €
16x1/2 = 4,10 €
16x1/2x16 = 6,53 €
18x1/2 = 6,70 €
18x1/2 = 5,08 €
20x1/2 = 6,89 €
20x1/2 = 5,24 €
20x3/4 = 8,62 €
20x3/4 = 6,79 €
18x1/2x18 = 6,98 €
20x1/2x20 = 7,10 €
20x3/4x20 = 8,70 €
26x1/2x26 = 10,01 €
40 x 11/4 = 22,68 €
26x3/4 = 10,21€
40 x 11/4 = 19,96 €
26x3/4 = 8,15 €
50 x 11/4 = 26,22 €
32 x 1 = 14,03 €
50 x 11/4 = 22,82 €
32 x 1 = 12,12 €
32x1x32 = 17,38 €
50 x 11/2 = 34,02 €
63 x 2 = 61,20 €
50 x 11/2 = 32,28 €
63 x 2 = 57,74 €
40x1x40 = 21,09 €
26x3/4x26 = 11,37 €
40x11/4x40= 26,68 €
Ταφ
διακόπτης εντοιχισμού
50x11/2x50= 44,96 €
16x16x16 = 4,83 €
16x16 = 20,16 €
63 x 2 x 63 = 73,64 €
18x18x18 = 5,30 €
18x18 = 20,16 €
Γωνιά κοντή θηλυκή
20x20x20 = 5,73 €
20x20 = 20,16 €
26x26x26 = 10,09 €
σφαιρικός διακόπτης
32x32x32 = 15,86 €
16x16 = 19,28 €
40x40x40 = 21,50 €
18x18 = 19,28 €
20x1/2 = 5,78 €
50x50x50 = 29,02 €
20x20 = 19,28 €
20x3/4 = 7,74 €
63x63x63 = 51,96 €
26x26 = 21,09 €
26x3/4 = 9,32 €
Ταφ συστολικό
Σύνδεσμος
18x16x18 = 5,15 €
16x16 = 3,16 €
20x16x20 = 5,40 €
18x18 = 3,39 €
20x18x20 = 5,62 €
20x20 = 3,69 €
26x16x26 = 8,21 €
26x18x26 = 8,47 €
26x20x26 = 8,57 €
32x16x32 = 12,32 €
32x18x32 = 12,43 €
32x20x32 = 12,54 €
32x26x32 = 14,04 €
40x32x40 = 19,71 €
50x26x50 = 22,22 €
50x32x50 = 24,29 €
50x40x50 = 26,25 €
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
26x26 = 6,45 €
50x50 = 17,48 €
32x32 = 9,91 €
63x63 = 30,68 €
40x40 = 13,03 €
Ταφ συστολικό
18x16x16 = 5,04 €
20x16x16 = 5,18 €
20x18x18 = 5,59 €
20x20x16 = 5,54 €
32x20x26 = 11,08 €
16x18x16 = 5,04 €
18x1/2 = 5,78 €
Σύνδεσμος συστολ.
18x16 = 3,30 €
20x16 = 3,46 €
20x18 = 3,57 €
26x16 = 4,90 €
26x18 = 5,01 €
26x20 = 5,14 €
32x16 = 7,00 €
32x20 = 7,14 €
32x26 = 8,57 €
40x26 = 10,58 €
40x32 = 11,99 €
50x32 = 14,98 €
50x40 = 15,38 €
63x40 = 24,85 €
63x50 = 25,95 €
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
16x1/2 = 5,29 €
08
Ιανουάριος 2013
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Λεωφ. Πρωτόπαππα 8
16345 Ηλιούπολη Αττικής
τηλ. 210-9961961 & 210-9920523
Fax: 210-9962267
www.telethermansi.gr
e-mail: [email protected]