τιμοκαταλογος ανταλλακτικων καυστηρων μοναδων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
2
σελίδα 3-13
σελίδα 14-16
3
4
5
σελίδα 17
σελίδα 18-19
σελίδα 20-21
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
σελίδα 22-23
σελίδα 24
σελίδα 25-28
σελίδα 29
σελίδα 30-33
σελίδα 34-36
σελίδα 37
σελίδα 38-39
σελίδα 40-42
σελίδα 43-45
σελίδα 46-47
σελίδα 48-49
σελίδα 50
ELCO
ELCO
ELCO
13007665
13007667
13007668
σωληνάκι
πετρελαίου
οδηγός
αναρρόφησης
αέρα ΓΚΡΙ
οδηγός
αναρρόφησης
αέρα ΜΑΥΡΟ
133x40
Τιμή: 9,50
Τιμή: 11,00
Τιμή: 27,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007669
13007670
13007671
τάμπερ αέρα
τάμπερ αέρα
Τιμή: 12,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 9,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007676
13007679
13007683
Ντίζα μπεκ
ελατήριο
τάμπερ
10,3x25
Τιμή: 32,00
Τιμή: 8,00
Τιμή: 2,40
ELCO
ELCO
ELCO
13007684
13007685
13007686
μοτέρ
FHP 90W
μονοφασικό
d12,7
φτερωτή
133x42 d10
φτερωτή
133x52 d10
Τιμή: 70,00
Τιμή: 15,00
Τιμή: 21,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007690
13007692
13007693
ακίδα διπλή
Φλογοσωλήνας
D80X190
Φλογοσωλήνας
D90/192
Τιμή: 10,00
Τιμή: 60,00
Τιμή: 83,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007694
13007697
13007698
Φλογοσωλήνας
D90/193
φλάντζα
αμιάντου
Φ80
φλάντζα
αμιάντου
Φ90
Τιμή: 83,00
Τιμή: 9,50
Τιμή: 10,00
οδηγός
αναρρόφησης
αέρα ΚΟΚΚΙΝΟ
133x50
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
κόμπλερ
μαύρο
(replace 115963)
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
03
Μάϊος 2014
1
1
ELCO
ELCO
ELCO
13007699
13007700
13007701
Διασκορπιστήρας
D64,5
Διασκορπιστήρας
D75 6F
Διασκορπιστήρας
D75 4F
Τιμή: 18,50
Τιμή: 42,00
Τιμή: 41,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007702
13007715
13007717
Διασκορπιστήρας
D65 4F
Βαλβίδα αερίου
CG10
Τιμή: 36,00
Τιμή: 183,00
Τιμή: 59,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007718
13007722
13007732
Βάση Πιεζοστάτη
αέρα LGW C3
Μοτέρ 40w
230V d12,7
13015899
Φλογοσωλήνας
D58/65/80
Χ193
Τιμή: 10,00
Τιμή: 80,00
Τιμή: 55,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007733
13007907
13007919
13015901
Φλογοσωλήνας
D68/78/90
Χ193
13015846
13016570
Σερβομοτέρ
STA 4.5
BO37/6 3N30R
Τιμή: 68,00
Τιμή: 13,00
Τιμή: 99,00
ELCO
ELCO
ELCO
13007920
13007965
13008245
13016444
Αντλία
SUNTEC
A2L65D
97052P0500
Βαλβίδα αερίου
CG225R01V
T2WF1
Στήριγμα
διασκορπιστήρα
Τιμή: 230,00
Τιμή: 635,00
Τιμή: 14,00
ELCO
ELCO
ELCO
13009202
13009435
13009663
13016390
Ηλεκτρονικό
LGB22.230A27
GAS
Οδηγός
αναρρόφησης
RED
13016671
65300469
Μετασχηματιστής
EBI-M
2x7,5 kV
Τιμή: 149,00
Τιμή: 13,00
Τιμή: 32,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ακίδα διπλή
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
13016464
Πιεζοστάτης αέρα
LGW 10 C3
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
04
Μάϊος 2014
ELCO
ELCO
ELCO
13009774
13009981
13009983
13015692
Φωτοκύτταρο
MZ 770S
13016369
Μοτέρ 160w
230V
με πυκνωτή 5μF
D12,7
πυκνωτής
5μF
(2Ρ.3)
Τιμή: 17,00
Τιμή: 84,00
Τιμή: 15,00
ELCO
ELCO
13010006
ELCO
13009987
13015751
Διασκορπιστήρας
D.90/20-6F
RIGHT
13015572
πηνίο
βαλβίδας
SUNTEC
Τιμή: 58,00
Τιμή: 34,00
Τιμή: 22,00
ELCO
ELCO
ELCO
13010014
13010016
13010074
13016368
Μοτέρ 130w
230V D12,7
με πυκνωτή 6μF
13015723
πυκνωτής
6μF
(2Ρ.3)
13015585
φλάντζα
βαλβίδας
DUNGS 407
Rp....3/4
Τιμή: 84,00
Τιμή: 20,00
Τιμή: 37,00
ELCO
ELCO
ELCO
13010085
13010101
13010115
13015586
φλάντζα
βαλβίδας
DUNGS 412
Rp....11/4
13016686
φτερωτή
D133X42
D10
13018367
μετασχηματιστής
έναυσης
2x5kV 20mA
Τιμή: 26,00
Τιμή: 14,00
Τιμή: 74,00
ELCO
ELCO
ELCO
13010118
13010455
13010464
Αντλία
πετρελαίου
AS47D
16966G3
μπέκ αερίου
D54
Φλογοσωλήνας
κοντός
D80/120
Τιμή: 63,00
Τιμή: 30,00
Τιμή: 61,00
ELCO
ELCO
ELCO
13010472
13010501
13010502
13016248
σετ πίνακα
ελέγχου
OIL
13016209
φλάντζα
αμιάντου
Φ80
13016210
φλάντζα
αμιάντου
Φ90
Τιμή: 46,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 10,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
13010012
13016689
φτερωτή
D146X52
D12,7
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
05
Μάϊος 2014
1
1
ELCO
ELCO
ELCO
13010504
13010506
13010511
φλάντζα
D.90
KPL
Οδηγός
αναρρόφησης
αέρα
ανακύκλωση
αέρα
Τιμή: 19,00
Τιμή: 35,00
Τιμή: 10,00
ELCO
ELCO
ELCO
13010512
13010513
13010517
ανακύκλωση
αέρα
ανακύκλωση
αέρα
Τιμή: 10,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 25,00
ELCO
ELCO
ELCO
13010522
13010528
13010529
13015699
13018032
ηλεκτρόδιο
έναυσης
13018031
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
Τιμή: 92,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 11,00
ELCO
ELCO
ELCO
13010977
13010978
13010980
13015874
Φλογοσωλήνας
D75/90
Χ192
13016379
13018173
Μοτέρ 110w
230V D10
με πυκνωτή 4μF
Τιμή: 30,00
Τιμή: 47,00
Τιμή: 85,00
ELCO
ELCO
ELCO
13011039
13011040
13011049
13015799
Διασκορπιστήρας
D75/20 6F.L
13015698
Τιμή: 90,00
Τιμή: 57,00
Τιμή: 90,00
ELCO
ELCO
ELCO
13011086
13011099
13011111
ηλεκτρονικό
SG 113
C1 gas
φλάντζα
αλουμινίου
D.80 με
στεγανωτικό
ηλεκτρονικό
SΗ 113
C1 oil
(13015697)
ηλεκτρονικό
SG 513
C2 gas
Τιμή: 87,00
Τιμή: 100,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
φτερωτή
D133X62
D10
ηλεκτρονικό
SΗ 213
C1 oil
13015700
Φλογοσωλήνας
D90 Χ390
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
13016687
σετ με
O-RING
Τιμή: 41,00
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
06
Μάϊος 2014
ELCO
ELCO
ELCO
13011112
13011114
13011116
13016764
βαλβίδα
αερίου
DUNGS 407
ZRDLE
σετ με
O-RING
13015900
Φλογοσωλήνας
D63/80
Χ177
Τιμή: 364,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 30,00
ELCO
ELCO
ELCO
13011117
13011118
13011119
13012988
13015720
πυκνωτής
4μF
400V
13015744
Διασκορπιστήρας
D.63/20-6F
13015848
13021653
ακίδα διπλή
καφέ
Τιμή: 18,00
Τιμή: 27,00
Τιμή: 11,00
ELCO
ELCO
ELCO
13011148
13011148
13011150
κορδόνι
αμιάντου
Φ80
κορδόνι
αμιάντου
Φ80
Τιμή: 16,00
Τιμή: 16,00
Τιμή: 33,00
ELCO
ELCO
ELCO
13011887
13011892
13011904
Πρεσσοστάτης
LGW 10 A1
Πρεσσοστάτης
SQN 31.251
A2730
Φλογοσωλήνας
d110/125 L197
Τιμή: 20,00
Τιμή: 136,00
Τιμή: 86,00
ELCO
ELCO
ELCO
13011908
13011910
13011911
φλάντζα
αμιάντου
Φ110
φλάντζα
αλουμινίου
D.110
φλάντζα
αλουμινίου
D.125
Τιμή: 10,00
Τιμή: 37,00
Τιμή: 51,00
ELCO
ELCO
ELCO
13011913
13011914
13011926
Φλογοσωλήνας
D.110Χ320
Φλογοσωλήνας
D.125Χ320
Βάση
Τιμή: 83,00
Τιμή: 75,00
Τιμή: 24,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
13015743
Διασκορπιστήρας
D.63/16-4F
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
07
Μάϊος 2014
1
1
ELCO
ELCO
ELCO
13011938
13012275
65300600
αντλία
πετρελαίου
SUNTEC
AT3 55C
9550 2P
13016729
βαλβίδα
αερίου
DUNGS 412
ΜΒZRDLE
Τιμή: 240,00
Τιμή: 505,00
Τιμή: 3,40
ELCO
ELCO
ELCO
13012835
13012837
13012839
κόπλερ
(FAN WHEEL
SIDE)
κόπλερ
κόπλερ
λευκό
Τιμή: 83,00
Τιμή: 1,40
Τιμή: 1,40
ELCO
ELCO
ELCO
13012840
13012841
13012842
κόπλερ
κόκκινο
κόπλερ
λευκό
Διασκορπιστήρας
D95/25 9F
Τιμή: 1,40
Τιμή: 2,00
Τιμή: 72,00
ELCO
ELCO
ELCO
13012853
13012854
13012859
Διασκορπιστήρας
Διασκορπιστήρας
D84/28
Διασκορπιστήρας
D93
Τιμή: 96,00
Τιμή: 50,00
Τιμή: 68,00
ELCO
ELCO
ELCO
13012879
13012880
13012883
Διασκορπιστήρας
D72
EG02A120R/F
EG02B
Διασκορπιστήρας
D96
EG02.A
EK02
στέλεχος
AIR FLAP
AXIS
Τιμή: 35,00
Τιμή: 85,00
Τιμή: 18,00
ELCO
ELCO
ELCO
13012905
13012908
13012909
φλάντζα
αλουμινίου
D.90
φλάντζα
αλουμινίου
D.110
φλάντζα
αλουμινίου
D.159
Τιμή: 23,00
Τιμή: 36,00
Τιμή: 157,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Φίσα
επταπολική
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
08
Μάϊος 2014
ELCO
ELCO
13012914
13012915
13012917
φλάντζα
αλουμινίου
D.80
φλάντζα
αλουμινίου
D.125
φλάντζα
ράμπας 1”
CG2
Τιμή: 23,00
Τιμή: 42,00
Τιμή: 22,00
ELCO
ELCO
ELCO
13012932
13012964
13012969
καλώδιο
υψηλής
D6,35 L330
βάση
ηλεκτρονικού
oil
βάση
ηλεκτρονικού
προκαλωδιωμένη
gas
Τιμή: 8,00
Τιμή: 189,00
Τιμή: 196,00
ELCO
ELCO
ELCO
13012976
13012977
13012980
φωτοκύτταρο
QRB1B
φωτοκύτταρο
QRB1Α
(replace 14027)
UV CELL
QRA 2
BRIDE +
TRAP
Τιμή: 22,00
Τιμή: 22,00
Τιμή: 93,00
ELCO
ELCO
ELCO
13012986
13013022
13013023
πυκνωτής
5μF
φλογοσωλήνας
φυσικού
αερίου
φλογοσωλήνας
φυσικού
αερίου
Τιμή: 37,00
Τιμή: 68,00
Τιμή: 63,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013025
13013028
13013029
φλογοσωλήνας
LPG
EG02.A
EK02
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
Τιμή: 52,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 12,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013035
13013038
13013056
ηλεκτρόδιο
έναυσης
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
EG02.A
EK02
ηλεκτρόδιο
έναυσης
D8x120
EG02.A
EK02
Τιμή: 11,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 11,00
ELCO
13015689
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
09
Μάϊος 2014
1
1
ELCO
ELCO
ELCO
13013088
13013092
13013093
gas train
CG2.ROI-VT2W
υδραυλικό
3 θέσεων
υδραυλικό
2 θέσεων
Τιμή: 367,00
Τιμή: 209,00
Τιμή: 188,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013102
13013108
13013128
φλάντζα
αμιάντου
o-ring
D70x3
μοτέρ
450w
230V D14 L32
Τιμή: 16,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 125,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013130
13013136
13013137
μοτέρ
180w
230V D10
αντλία
πετρελαίου
AE45C
αντλία
πετρελαίου
AL35C
Τιμή: 84,00
Τιμή: 67,00
Τιμή: 118,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013138
13013142
13013153
13016449
αντλία
πετρελαίου
AL65C
13016445
αντλία
πετρελαίου
AE67C
μπούκα
D110/125 L187
Τιμή: 140,00
Τιμή: 97,00
Τιμή: 149,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013160
13013168
13013169
μπούκα
D119/149 L215
μπούκα
D110/125 L146
κεφαλή
φλογοσωλήνας
D110/98/90
L147
Τιμή: 153,00
Τιμή: 90,00
Τιμή: 87,00
ELCO
ELCO
HANSA
13013178
13013182
13013219
πιεζοστάτης
αέρα
LGW10A1
πιεζοστάτης
αέρα
LGW3A1
ηλεκτρονικό
LOA24.171B27
Τιμή: 19,00
Τιμή: 13,00
Τιμή: 34,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
10
Μάϊος 2014
ELCO
ELCO
ELCO
13013241
13013246
13012838
βάση
πρεσσοστάτη
13019823
βάση
ηλεκτροδίων
EG02A/B
Τιμή: 11,00
Τιμή: 60,00
Τιμή: 1,40
ELCO
ELCO
ELCO
13013253
13013254
13013259
οδηγός
αναρρόφησης
αέρα
οδηγός
αναρρόφησης
αέρα
μετασχηματιστής
έναυσης
Τιμή: 9,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 81,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013277
13013278
13013289
φλογοσωλήνας
D110x228
φλογοσωλήνας
D90x280
φλογοσωλήνας
D110x216
Τιμή: 71,00
Τιμή: 52,00
Τιμή: 50,00
ELCO
ELCO
ELCO
13014903
13013324
13013325
gas train
CG2.25
φτερωτή
D180x70
d14
φτερωτή
D218x83
d14
Τιμή: 330,00
Τιμή: 44,00
Τιμή: 114,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013376
13013379
13013449
τάμπερ
αέρα
τάμπερ
αέρα
συνδέσεις
αερίου
SQUID5
SATRONIC
Τιμή: 12,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 65,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013518
13013519
13013520
Διασκορπιστήρας
D.45
φλάντζα
αλουμινίου
D.80
GAS
φλάντζα
αλουμινίου
D.90
GAS
Τιμή: 27,00
Τιμή: 30,00
Τιμή: 30,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
κόμπλερ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
11
Μάϊος 2014
1
1
ELCO
ELCO
ELCO
13013521
13013522
13013523
διασκορπιστήρας
LPG
D49
διασκορπιστήρας
D.64,5/08FD
διασκορπιστήρας
LPG
D59,5
Τιμή: 11,00
Τιμή: 20,00
Τιμή: 18,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013524
13013525
13013620
καλώδιο
έναυσης
65300324
καλώδιο
ιονισμού
Τιμή: 11,00
Τιμή: 14,00
Τιμή: 12,00
ELCO
ELCO
ELCO
13013621
13013638
13013639
καλώδιο
έναυσης
d4 L465
ακίδα
διπλή
ηλεκτρονικό
BCU γκρι
F50/F85
Τιμή: 12,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 63,00
ELCO
ELCO
ELCO
13014221
13015183
13015348
φλάντζα
ηλεκτροδίων
κουτί
ηλεκτρικών
συνδέσεων
σετ
στεγανότητας
βαλβίδων
TC1.16 WO5-T
Τιμή: 10,00
Τιμή: 56,00
Τιμή: 327,00
ELCO
ELCO
ELCO
13018134
13018135
13018136
φλάντζα
αλουμινίου με
στεγανωποιητικό
D115
φλάντζα
αμιάντου
D115
φλογοσωλήνας
D115/78x230
Τιμή: 45,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 65,00
ELCO
ELCO
ELCO
13018137
13018138
13018140
φλογοσωλήνας
D115/78x350
οδηγός
τάμπερ αέρα
διασκορπιστήρας
D.78/20-6F
LEFT
Τιμή: 108,00
Τιμή: 29,00
Τιμή: 55,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
καλώδιο
έναυσης
d3,25
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
12
Μάϊος 2014
ELCO
ELCO
ELCO
13018148
13018149
13018153
φλογοσωλήνας
D115/100x230
κοντός
φλογοσωλήνας
D115/100x350
μακρύς
ακίδα
διπλή
Τιμή: 44,00
Τιμή: 96,00
Τιμή: 13,00
ELCO
ELCO
ELCO
13018849
13020517
13020722
φλάντζα
αλουμινίου
D90
κορδόνι
αμιάντου
D115
πρεσσοστάτης
HUBA604.92
1-10mbar
Τιμή: 28,00
Τιμή: 16,00
Τιμή: 37,00
ELCO
ELCO
ELCO
13020723
13021136
13021137
βάση
πρεσσοστάτη
αέρα
φλάντζα
αλουμινίου με
στεγανωποιητικό
D130
φλάντζα
αμιάντου
D131/192χ10
Τιμή: 9,00
Τιμή: 49,00
Τιμή: 16,00
ELCO
ELCO
ELCO
13021140
13021142
13021143
αντλία
πετρελαίου
AΤ2.45Β 11Β
φτερωτή
D180x50
D12,7
φτερωτή
D180x70
D12,7
Τιμή: 235,00
Τιμή: 71,00
Τιμή: 31,00
ELCO
ELCO
ELCO
13021145
13021283
13021284
μοτέρ
300w
230V
με πυκνωτή 8μF
φλογοσωλήνας
D130/100x310
κουτί
ηλεκτρικών
συνδέσεων
Τιμή: 107,00
Τιμή: 202,00
Τιμή: 45,00
ELCO
ELCO
ELCO
13021849
13022154
13022164
ηλεκτρονικό
OIL
BCU γκρι
Ε3000
διασκορπιστήρας
D.89/30 6F
ηλεκτρονικό
GAS
BCU 1ST γκρι
Ε3000
Τιμή: 109,00
Τιμή: 45,00
Τιμή: 109,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
13
Μάϊος 2014
1
2
τύπος
US
gal/h
ELCO
ELCO
ELCO
65300226
65300247
65300251
65300066
ηλεκτρονικό
μαύρο GAS
BCU TCG
141.00
65300082
o-ring
VG 1.4
65300157
o-ring
MBDLE 407
Τιμή: 109,00
Τιμή: 14,00
Τιμή: 41,00
ELCO
ELCO
ELCO
65300269
65300715
65300738
65300026
ηλεκτρονικό
μαύρο OIL
BCU TCH
141.03 οθόνη
13007816
13016668
μετασχηματιστής
EBI
1x11kV
65300076
65300239
ηλεκτρόδιο
έναυσης 2Ρ
Τιμή: 109,00
Τιμή: 42,00
Τιμή: 14,00
παροχή
παροχή
kg/h
kW
10bar
45Ο
60Ο
80Ο
Πίνακας αντιστοιχίας μπεκ
0,40
1,46
17,3
S
S-H
S-H
0,50
1,87
22,2
S-H
S-H
S-H
Delavan A
Danfoss H
0,55
2,11
25,0
S-H
S-H
S-H
Delavan B
Danfoss S
0,60
2,37
28,1
S-H
S-H-B
S-H-B
Delavan W
Danfoss B
0,65
2,67
31,7
S-H-B
S-H-B
S-H-B
0,75
2,94
34,9
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Monarch PL
Danfoss H/B
0,85
3,31
39,3
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Monarch NS
Danfoss H
1,00
3,72
44,1
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Monarch
Danfoss B
1,10
4,24
50,3
S-H
S-H
S-H
Monarch AR
Danfoss S
1,20
4,45
52,8
S-H
S-H
S-H
Monarch R
Danfoss S
1,25
4,71
55,9
S-H-B
S-H-B
S-H-B
1,35
5,71
61,3
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Hago B
Danfoss S
1,50
5,84
69,3
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Hago H
Danfoss H
1,65
6,08
72,1
S-H
S-H
S-H
Hago SS
Danfoss H/B
1,75
6,55
77,7
S-H
S-H
S-H
Hago P
Danfoss S
2,00
7,42
88,0
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Hago ES
Danfoss S
2,25
8,35
99,0
S-H-B
S-H-B
S-H-B
2,50
9,29
110,2
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Steinen PH
Danfoss H/B
2,75
10,50
124,5
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Steinen H
Danfoss H
3,00
11,60
137,6
S-H-B
S-H-B
S-H-B
Steinen SS
Danfoss B
3,50
12,90
153,0
S
S
S
Steinen Q
Danfoss S
3,75
13,80
163,7
B
B
B
Steinen S
Danfoss S
4,00
14,20
168,4
S
S
S
4,50
16,10
190,9
S
S-B
S-B
5,00
18,50
219,4
S-B
S-B
S-B
5,50
20,90
247,9
S-B
S-B
S-B
6,00
23,40
277,5
S-B
S-B
S-B
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τιμή: 5,00
Τιμή: 5,00
Τιμή: 5,00
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
Μάϊος 2014
14
DANFOSS
DANFOSS
DANFOSS
071N0010
071N0050
071G2200
Πηνίο μαγνητικής
βαλβίδας
BFP
Αξονας
μαγνητικής
βαλβίδας
BFP
Καλώδιο
αντλίας
500mm
Τιμή: 19,00
Τιμή: 20,00
Τιμή: 4,00
DANFOSS
DANFOSS
DANFOSS
071N0064
071Β0011
071Β0047
Φυσιγγοειδές
φίλτρο
Σετ προσθήκης
λαιμού αντλίας
Σετ προσθήκης
λαιμού αντλίας
με φλάντζα
Τιμή: 6,50
Τιμή: 5,00
Τιμή: 8,00
DANFOSS
DANFOSS
DANFOSS
057Η8101
057Η6102
057Η7210
Αυτόματος
καύσης
OBC 81.10
μονοβάθμιος
Αυτόματος
καύσης
BHO 72.10
διβάθμιος
βάση
αυτομάτου
καύσης
BHO
Τιμή: 37,00
Τιμή: 45,00
Τιμή: 7,00
DANFOSS
DANFOSS
DANFOSS
057Η7211
057Η7020
057Η7022
προσαρμοστής
BHΑ 11/12
σετ
προσαρμοστή
BHΑ 11/12
με φωτοκύτταρο
Τιμή: 2,00
Τιμή: 26,00
Τιμή: 45,00
DANFOSS
DANFOSS
DANFOSS
057Η7281
057Η7285
057Η7270
φωτοκύτταρο
LD
L= 500mm
φωτοκύτταρο
LDS
L= 500mm
φλάντζα
φωτοκύτταρου
LD , LDS
Τιμή: 12,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 1,00
DANFOSS
DANFOSS
DANFOSS
057Η7272
057F4045
052F5201
δακτύλιος
φωτοκύτταρου
LD , LDS
μετασχηματιστής
EBI 4
καλώδιο
μετασχηματιστή
EBI 4
Τιμή: 1,50
Τιμή: 32,00
Τιμή: 3,50
πλαϊνό
βάσης
αυτομάτου
καύσης
BHO
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
15
Ιανουάριος 2013
2
2
DANFOSS
DANFOSS
071Ν0141
071Ν0168
αντλία
πετρελαίου
BFP 11L3
BFP 11R3
αντλία
πετρελαίου
BFP 20L3
BFP 20R3
Τιμή: 68,00
Τιμή: 60,00
DANFOSS
DANFOSS
DELTA
071Ν0126
071Ν0170
1151.5060
αντλία
πετρελαίου
BFP 20L5
BFP 20R5
αντλία
πετρελαίου
BFP 21L3
BFP 21R3
Τιμή: 66,00
Τιμή: 64,00
DANFOSS
DANFOSS
VU
αντλία
πετρελαίου
Universal
VU1LR2FA
Τιμή: 53,00
071Ν0174
DELTA
αντλία
πετρελαίου
BFP 41L3
αριστερόστροφη
αντλία
πετρελαίου
BFP 41R3
δεξιόστροφη
Τιμή: 66,00
Τιμή: 66,00
DANFOSS
DANFOSS
071Ν0172
αντλία
αντλία
πετρελαίου
BFP 21L5
BFP 21R5
πετρελαίου
BFP 52 ΕL5
αριστερόστροφη
BFP 52 ER5
δεξιόστροφη
Τιμή: 66,00
Τιμή: 120,00
DANFOSS
DANFOSS
070L3242
070L3362
αντλία
πετρελαίου
RSA 040
αριστερόστροφη
αντλία
πετρελαίου
RSA 060
αριστερόστροφη
Τιμή: 142,00
Τιμή: 148,00
DANFOSS
DANFOSS
070L3482
070L3412
αντλία
πετρελαίου
RSA 095
αριστερόστροφη
αντλία
πετρελαίου
RSA 125
αριστερόστροφη
Τιμή: 192,00
Τιμή: 203,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
A
1161.1010
αντλία
πετρελαίου
αλουμινίου
με πηνίο
A1L2FA &
A1R2FA
Τιμή: 32,00
AD
DELTA
1161.1001
αντλία
πετρελαίου
αλουμινίου
AD1L2
Τιμή: 28,00
EV
DELTA
1710.1050
1710.2550
ηλεκτρομαγνητικη
πετρελαίου
1/8 αρσ-θηλ. &
1/8 θηλ.-θηλ.
EV8FFFA &
EV8FFMA
Τιμή: 9,00
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
16
Ιανουάριος 2013
SUNTEC
SUNTEC
29SU200000-1
29SU2000
αντλία
πετρελαίου
AN 47 A
AN 47 D
AE 45 C
αντλία
πετρελαίου
AU 47 L
AU 47 R
DELTA
Τιμή: 55,00
Τιμή: 63,00
SUNTEC
29SU200006
αντλία
πετρελαίου
AE 67C
Αντικατάσταση Αντλιών Πετρελαίου
DANFOSS SUNTEC Αντικατάσταση
VM 1 LL
VM 1 LR
A1 L2
VM 2 LL
VM 2 LR
A1L
A2L
BFP 21 L3
BFP 21 L5
BFP 31 L3
BFP 11 L3
BFP 11 L5
BFP 20 L3
BFP 20 L5
VM 1 RR
VM 1 RL
A1 R2
VM 2 RR
VM 2 RL
A1R
A2R
BFP 10 R3
BFP 10 R5
BFP 11 R3
BFP 11 R5
BFP 20 R3
BFP 20 R5
BFP 21 R3
BFP 21 R5
BFP 41 R3
Τιμή: 97,00
AS 47 C
AS 47 D
AL 35 C
AL 35 D
AE 35 C
AE 35 D
AE 47 C
AE 47 D
AS 47 A
AS 47 B
AL 35 A
AL 35 B
AE 47 A
AE 47 B
SUNTEC
AU 47 L
Τιμή: 55,00
SUNTEC
AU 47 R
Τιμή: 55,00
SUNTEC
SUNTEC
SUNTEC
29SU200002-3
29SU200004-5
29SU200008-9
αντλία
πετρελαίου
AS 47 A
AS 47 B
αντλία
πετρελαίου
AS 47 C
AS 47 D
αντλία
πετρελαίου
AL 35 A
AL 35 C
Τιμή: 63,00
Τιμή: 63,00
Τιμή: 118,00
SUNTEC
SUNTEC
SUNTEC
29SU200010
29SU200011-12
29SU200014-15
αντλία
πετρελαίου
AT3 55 C
αντλία
πετρελαίου
A2L 65 A
A2L 65 C
A2L 65 D
αντλία
πετρελαίου
A2L 95 C
A2L 95 D
Τιμή: 240,00
Τιμή: 230,00
Τιμή: 260,00
SUNTEC
SUNTEC
Περιστροφή
απο καπάκι
Έξοδος
απο καπάκι
29SU2
29SU2
A
Αριστερά
Αριστερά
B
Αριστερά
Δεξιά
C
Δεξιά
Δεξιά
αντλία
πετρελαίου
AL 65 C
αντλία
πετρελαίου
AT2 45 B
D
Δεξιά
Αριστερά
Τιμή: 140,00
Τιμή: 235,00
SUNTEC
SUNTEC
SUNTEC
29SU2
29SU200016
29SU200017
βαλβίδα
πετρελαίου
RAPA 1/8
πηνίο αντλίας
AS 230V
άξονας
μαγνητικής
βαλβίδας
AS
Τιμή: 13,00
Τιμή: 20,00
Τιμή: 20,00
SUNTEC
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
17
Ιανουάριος 2013
3
4
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18049300
18058000
18094000
ηλεκτρονικό
G22 S10
κοντό
oil
ηλεκτρονικό
G22 S03 Ν
μακρύ
oil
ηλεκτρονικό
GF2 S03 Ν
μακρύ
oil
Τιμή: 36,00
Τιμή: 52,00
Τιμή: 55,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18048200
18048500
18048401
ηλεκτρονικό
GF2 S10
κοντό
oil
ηλεκτρονικό
OR2 S10
oil
ηλεκτρονικό
OR1 S10
oil
Τιμή: 38,00
Τιμή: 38,00
Τιμή: 37,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18001500
18000002
18048600
ηλεκτρονικό
BV3
gas
ηλεκτρονικό
SR3
gas
ηλεκτρονικό
OR3 S10
oil
Τιμή: 120,00
Τιμή: 120,00
Τιμή: 38,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18048620
18220080
18049000
ηλεκτρονικό
OR3/B S10
oil
ηλεκτρονικό
OS1/P
OF1(ferroli)
oil
ηλεκτρονικό
GR1 S10
oil
Τιμή: 40,00
Τιμή: 65,00
Τιμή: 40,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18210130
18210092
18210095
βάση
ηλεκτρονικού
ΑΒ
βάση
ηλεκτρονικού
G
βάση
ηλεκτρονικού
N
Τιμή: 5,00
Τιμή: 4,50
Τιμή: 6,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18210006
18210025
18209061
φωτοαντίσταση
FC7/R
oil
φωτοαντίσταση
FC8/R
oil
φωτοαντίσταση
FC14/R
oil
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
18
Ιανουάριος 2013
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18015002
24283961
24080001
ηλεκτρονικό
MF2
gas
ηλεκτρονικό
SM 152.2
gas
ατμοσφαιρικό
ηλεκτρονικό
SM 191Ν.1
gas
ατμοσφαιρικό
Τιμή: 160,00
Τιμή: 58,00
Τιμή: 58,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
37200031
37200531
24283301
ηλεκτρονικό
VM 41
gas
ηλεκτρονικό
VM 42
gas
ηλεκτρονικό
SM 192Ν.2
gas
ατμοσφαιρικό
Τιμή: 65,00
Τιμή: 74,00
Τιμή: 58,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18021002
36283301
ακίδες μονές
ηλεκτρονικό
AT 5
ηλεκτρονικό
SM 592Ν.2
gas
Φ7x60/70x6 = 7,00
Φ10x84/100x6 = 8,00
Φ11x50/70x6 = 9,00
Φ11x67/70x6 = 9,00
Φ14x67/70x6 = 10,00
Τιμή: 116,00
Τιμή: 60,00
Φ14x102/150x6 =10,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
TC2LVCA
TC2LΤCA
18210050
διπολικός
μετασχηματιστής
με καλώδιο
με βιδωτά άκρα
απο πλάϊ 2x12kV
διπολικός
μετασχηματιστής
με καλώδιο με
πλαϊνά άκρα Φ4
2x12kV
φωτοαντίσταση
FC11/N
oil
Τιμή: 19,00
Τιμή: 19,00
Τιμή: 6,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
TC2LVCA
TC1LVCA
18209020
διπολικός
μετασχηματιστής
με καλώδιο
με βιδωτά άκρα
απο πλάϊ 2x12kV
Μονοπολικός
μετασχηματιστής
με καλώδιο
με κάτω άκρο Φ4
1x15kV
φωτοαντίσταση
FC13/R
oil
Τιμή: 19,00
Τιμή: 19,00
Τιμή: 6,00
BRAHMA
BRAHMA
BRAHMA
18208000
18210060
18208026
φωτοαντίσταση
FD1/N
(αναλογικό)
ανιχνευτής
φλόγας
UV1
(gas)
φωτοαντίσταση
FD2/N
(αναλογικό)
Τιμή: 78,00
Τιμή: 78,00
Τιμή: 80,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
19
Ιανουάριος 2013
4
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
ηλεκτρονικό
LOA 24.171B27
oil
ηλεκτρονικό
LMO 14.111C2
oil
ηλεκτρονικό
LMO 44.255C2
oil
Τιμή: 53,00
Τιμή: 44,00
Τιμή: 58,00
SIEMENS
SIEMENS
Αντικατάσταση
Νέα σειρά
5
ηλεκτρονικό
LAL 1.25
230V
oil
ηλεκτρονικό
LAL 2.25
230V
oil
Τιμή: 295,00
Τιμή: 319,00
ELCO
SIEMENS
65300084
Παλαιά σειρά
LOA 24.171B27
LMO 14.111C2
LOA 26.171B27
LOA 36.171A27
LMO 14.113C2
LOA 24.173A27
LOA 24.171B27
LMO 24.111C2
LOA 26.171B27
LOA 36.171A27
13009194
ηλεκτρονικό
LFL 1.322
gas
φωτοαντίσταση
RAR9(1)
Τιμή: 372,00
Τιμή: 86,00
ELCO
ELCO
65300052
13011763
ηλεκτρονικό
LFL 1.335
gas
ηλεκτρονικό
LFL 1.333
gas
ηλεκτρονικό
LGB 22.330A27
gas
Τιμή: 400,00
Τιμή: 270,00
Τιμή: 222,00
SIEMENS
ELCO
SIEMENS
LMO 24.111C1
LOA 24.171B17
LMO 24.113C2
LOA 24.173A27
LMO 24.011C2
LOA 24.571C27
LMO 44.255C2
LOA 44.252A27
SIEMENS
65300362
ηλεκτρονικό
LFL 1.635
gas
13009198
ηλεκτρονικό
LFL 1.622
gas
ηλεκτρονικό
LGB 21.350A27
gas
Τιμή: 319,00
Τιμή: 394,00
Τιμή: 216,00
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
ηλεκτρονικό
LGB 21.130A27
gas
ηλεκτρονικό
LGB 21.230A27
gas
ηλεκτρονικό
LGB 22.130A27
gas
Τιμή: 216,00
Τιμή: 216,00
Τιμή: 148,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
20
Ιανουάριος 2013
SIEMENS
ELCO
13009202
ηλεκτρονικό
LGB 22.230B27
gas
ηλεκτρονικό
LME 21.330C2
gas
Τιμή: 149,00
Τιμή: 78,00
SIEMENS
SIEMENS
ηλεκτρονικό
LME 11.130C2
gas
ηλεκτρονικό
LME 22.331C2
gas
Τιμή: 78,00
Τιμή: 86,00
ELCO
SIEMENS
65300627
Αντικατάσταση
Νέα σειρά
Παλαιά σειρά
LME21.130C1
---------------LME21.130C1
LGB21.130A17
LGB21.130A27
LME21.130C2
LMG21.130B27
LGB21.230A27
LME21.230C2
LMG21.230B27
LME21.330C1
------------------LGB21.330A27
LME21.330C2
LMG21.330B27
LME21.350C1
LGB21.350A17
LGB21.350A27
LME21.350C2
LMG21.350B27
LME21.550C2
LGB21.550A27
LGB22.130A27
LME22.131C2
LMG22.130B27
LME22.231C2
-------------------LGB22.230A27
LME22.232C2
LMG22.230B27
LME22.233C2
LMG22.233B27
LME22.331C1
-------------------LGB22.330A27
LME22.331C2
LMG22.330B27
LME23.331C2
LGB32.330A27
LME23.351C2
LGB32.350A27
ηλεκτρονικό
LGA 52.171B27
gas
ηλεκτρονικό
LME 22.131C2
gas
Τιμή: 148,00
Τιμή: 86,00
SIEMENS
SIEMENS
ηλεκτρονικό
LGB 21.330A27
gas
φωτοαντίσταση
QRA2(1)
Τιμή: 216,00
Τιμή: 105,00
Τιμή: 20,00
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
Βάση
ηλεκτρονικού
AGΚ 11
πλαϊνό
βάσης AGΚ 65
φωτοαντίσταση
QRΒ1Β
Τιμή: 6,20
Τιμή: 1,80
Τιμή: 11,00
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
φωτοαντίσταση
QRΒ1Β max
A070B70A2
φωτοαντίσταση
QRΒ1Β small
A068B70B
φωτοαντίσταση
QRΒ1A
A068B70B
Τιμή: 13,00
Τιμή: 11,00
Τιμή: 11,00
για LOA & LGB
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
SIEMENS
Βάση
AGM 11 (LDU)
410490550 (LFL)
410490500 (LAL)
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
21
Ιανουάριος 2013
5
HONEYWELL
HONEYWELL
Αυτόματος
καύσης
TF 830.1
oil
Αυτόματος
καύσης
TF 830.3
oil
Τιμή: 52,00
Τιμή: 65,00
Τιμή: 45,00
ELCO
HONEYWELL
HONEYWELL
Αυτόματος
καύσης
TF 802.1
oil
Αυτόματος
καύσης
TF 832.3
Τιμή: 78,00
Τιμή: 64,00
Τιμή: 49,00
HONEYWELL
HONEYWELL
HONEYWELL
Αυτόματος
καύσης
TF 834.1
Αυτόματος
καύσης
TF 834E.1
Αυτόματος
καύσης
TF 834.3
oil
Τιμή: 68,00
Τιμή: 74,00
Τιμή: 46,00
HONEYWELL
HONEYWELL
HONEYWELL
Αυτόματος
καύσης
TF 974
Αυτόματος
καύσης
TF 836.3
oil
Αυτόματος
καύσης
DKO 970
oil
Τιμή: 48,00
Τιμή: 56,00
Τιμή: 48,00
HONEYWELL
HONEYWELL
ELCO
ELCO
13011039
Αυτόματος
καύσης
SH 113
oil
13011049
6
Αυτόματος
καύσης
SH 213
oil
13009774
Αυτόματος
καύσης
DKO 972
oil
Αυτόματος
καύσης
DKO 974
oil
φωτοκύτταρο
MZ 770S
Τιμή: 52,00
Τιμή: 62,00
Τιμή: 17,00
HONEYWELL
HONEYWELL
βάση
satronic
φωτοκύτταρο
MZ 770S
μακρύ
Τιμή: 9,00
Τιμή: 20,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
22
Ιανουάριος 2013
ELCO
ELCO
13010522
13011099
Αυτόματος
καύσης
SG 113
gas
Αυτόματος
καύσης
SG 513
gas
Τιμή: 92,00
Τιμή: 100,00
HONEYWELL
HONEYWELL
Αυτόματος
καύσης
DMG 970
gas
Αυτόματος
καύσης
DMG 971
gas
Τιμή: 115,00
Τιμή: 126,00
HONEYWELL
HONEYWELL
Αυτόματος
καύσης
DMG 972
gas
Αυτόματος
καύσης
DMG 973
gas
Τιμή: 123,00
Τιμή: 132,00
HONEYWELL
HONEYWELL
HONEYWELL
Αυτόματος
καύσης
MMI 810.1
gas
Αυτόματος
καύσης
MMI 813.1
gas
Αυτόματος
καύσης
MMI 962.1
gas
Τιμή: 160,00
Τιμή: 207,00
Τιμή: 197,00
HONEYWELL
HONEYWELL
ELCO
Αντικατάσταση
Παλαιά σειρά
Νέα σειρά
TF 701
TF 701-1
TF 801
TF 802
TF 704
TF 804
TF 721
TF 830
TF 832
TF 821
TF 822
TF 830
TF 832
TF 734
TF 734.2
TF 834
TF 834.E
TF 801.2
TF 830.3
DKO 970
TF 802.2
TF 832.3
DKO 972
TF 804.2
TF 836.3
DKO 976
TF 830.2
TF 830.3
DKO 970
TF 834.2
TF 834.3
DKO 974
TF836.2
TF 836.3
DKO 976
MMI 810
MMI 810.1
DMG 970
MMI 812
MMI 962.1
DMG 972
MMI 813
MMI 813.1
DMG 973
MMG 810
MMG 810.1
DMG 970
MMG 811
MMG 811.1
DMG 971
13009774
Αυτόματος
καύσης
TFI 812.2
Αυτόματος
καύσης
MMG 810.1
gas
φωτοκύτταρο
MZ 770S
Τιμή: 74,00
Τιμή: 235,00
Τιμή: 17,00
HONEYWELL
HONEYWELL
βάση
satronic
φωτοκύτταρο
MZ 770S
μακρύ
Τιμή: 9,00
Τιμή: 20,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
23
Ιανουάριος 2013
6
7
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
1503035079
1503000050
1503000070
Διαφορικός
θερμοστάτης
ηλιακών
RWD32S
Ελεγκτής
αντιστάθμισης
RVP 201.1
Κινητήρας
βάνας
ανάμειξης
SQK 34.00
Τιμή: 98,00
Τιμή: 348,00
Τιμή: 95,00
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
1503035127
1503035115
1503000071
Αισθητήριο
boiler
QAP 22
Αισθητήριο
επαφής
QAD 22
Ελεγκτής
θερμοκρασίας
προσαγωγής
RWD 32
Τιμή: 16,00
Τιμή: 28,00
Τιμή: 133,00
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
1503035176
1503035111
1503035120
Αισθητήριο
ηλιακών
συλλεκτών
QAP 21.2
Αισθητήριο
περιβάλλοντος
QAC31/101
Αισθητήριο
περιβάλλοντος
QAC 22
Τιμή: 39,00
Τιμή: 18,00
Τιμή: 24,00
PKCELL
PKCELL
PKCELL
2307000104
2307000105
2307000103
Μπαταρίες
αλκαλικές
(σετ 4 τεμάχια)
ΑΑΑ
Μπαταρίες
αλκαλικές
(σετ 4 τεμάχια)
ΑΑ
Μπαταρίες
αλκαλικές
(σετ 2 τεμάχια)
C
Τιμή: 0,80/σετ
Τιμή: 0,80/σετ
Τιμή: 1,40/σετ
PERRY
PERRY
PERRY
2307000008
2307000009
2307000003
Ασύρματος
δέκτης 1 ζώνης
RXO1
Ασύρματος
θερμοστάτης
χώρου
ΤΕ ΤΧ 04
Ασύρματος
δέκτης 8 ζωνών
RXO8
Τιμή: 53,00
Τιμή: 47,00
Τιμή: 105,00
PERRY
PERRY
PERRY
2307000002
2307000005
2307000142
Ασύρματος
δέκτης 2 ζωνών
RXO2
Ασύρματος
κεφαλή
σωμάτων
VTR X01
Μπάρα
με 8 ρελέ
BC08
Τιμή: 65,00
Τιμή: 67,00
Τιμή: 128,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
24
Ιανουάριος 2013
0906035476
1503000000
0906035678
1503035095
Θερμοστάτης
χώρου
SIEMENS
RAA 31.16
Ηλεκτροβάνα
σε 1¨ inches
SIEMENS
SBC28.2
Θερμοστάτης
χώρου
SIEMENS
PTR01.078-14
Τιμή: 15,00
Τιμή: 60,00
Τιμή: 14,00
1503000002
1503000054
Θερμοστάτης
χώρου
SIEMENS
RAA 30.26
Θερμοστάτης
χώρου
SIEMENS
RDH 10
Τιμή: 18,00
Τιμή: 35,00
Τιμή: 45,00
0801100002
0801100003
0801100004
Πίνακας
αυτονομίας
2 διαμερισμάτων
Πίνακας
αυτονομίας
3 διαμερισμάτων
Πίνακας
αυτονομίας
4 διαμερισμάτων
Τιμή: 58,00
Τιμή: 73,00
Τιμή: 93,00
0801100005
0801100006
0801100007
Πίνακας
αυτονομίας
5 διαμερισμάτων
Πίνακας
αυτονομίας
6 διαμερισμάτων
Πίνακας
αυτονομίας
7 διαμερισμάτων
Τιμή: 109,00
Τιμή: 125,00
Τιμή: 152,00
0801100008
0801100009
0801100010
Πίνακας
αυτονομίας
8 διαμερισμάτων
Πίνακας
αυτονομίας
9 διαμερισμάτων
Πίνακας
αυτονομίας
10
διαμερισμάτων
Τιμή: 160,00
Τιμή: 174,00
Τιμή: 189,00
1601100122
1601100122
1601100101
Βάση ρελέ
2 επαφών
Ρελέ
2 επαφών
πηνίο 230V
Ωρομετρητής
πίνακα
230V
Τιμή: 2,50
Τιμή: 4,50
Τιμή: 7,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χρονοδιακόπτης
λεβητοστασίου
με εφεδρεία
230V, 15A
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
25
Ιανουάριος 2013
8
8
0202000303
0202000301
1501000032
Πίνακας
οργάνων
λέβητα
Πίνακας
οργάνων
πυρηνολέβητα
θερμόμετρο
πίνακα
οργάνων
Τιμή: 55,00
Τιμή: 125,00
Τιμή: 10,00
1501000026
1501000008
1501000004
υδροστάτης
αποστάσεως
ασφαλείας
υδροστάτης
αποστάσεως
λειτουργείας
θερμόμετρο
πίνακα
οργάνων
Τιμή: 6,50
Τιμή: 6,50
Τιμή: 7,00
1501000016
1501000006
1501000003
υδροστάτης
επαφής
υδροστάτης
διπλός
εμβαπτιζόμενος
θερμόμετρο
αποστάσεως
230V
Τιμή: 10,00
Τιμή: 18,00
Τιμή: 14,00
2900000326
1501000001
5901000091
2002000009
υδροστάτης
μονός
εμβαπτιζόμενος
ανόδιο
STOPCOR
A1
μαγγανέζα
HYDRA
750ml
Τιμή: 12,00
Τιμή: 22,00
Τιμή: 7,00
1705000004
1705000004
5250135100
φίλτρο
πετρελαίου
(3/8)
φίλτρο
πετρελαίου
(1/2)
φίλτρο
πετρελαίου
RV1 (3/8)
Τιμή: 5,00
Τιμή: 9,50
Τιμή: 13,00
541104FF38
29BR131031
1705000001
Εύκαμπτα
πετρελαίου
1/4x1/4
3/8x3/8
1/4x3/8
ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα
πετρελαίου
BRAHMA (1/2)
ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα
πετρελαίου
CEME (1/2)
Τιμή: 5,00
Τιμή: 21,00
Τιμή: 20,00
541005FF28
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
26
Ιανουάριος 2013
2101000082
2101000001
5250P03491
εύκαμπτος
σύνδεσμος
μεταβλητού
μήκους 1/2
1000-2000mm
Ανιχνευτής
φυσικού
αερίου
GECA
Διαφορικός
θερμοστάτης
ηλιακών με 3
αισθητήρια
WATTS LCD
Τιμή: 19,00
Τιμή: 42,00
Τιμή: 110,00
2101000194
2101000126
5253110C12
εύκαμπτος
σύνδεσμος
μεταβλητού
μήκους 3/4
240-410mm
Ανιχνευτής
υγραερίου
LPG
GECA
Τιμή: 14,00
Τιμή: 42,00
Αυτόματος
πλήρωσης
WATTS
FILLMATIC
Τιμή: 26,00
2101000171
2101000009
2101000172
5250215130
ηλεκτρομαγνητική
αερίου
DN 25
μπουτόν
αποκοπής
βαλβίδα
ασφαλείας
WATTS 1/2
Τιμή: 45,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 8,00
2101000119
2900704511
1902400251
πηνίο
ηλεκτρομαγνητικής
αερίου
γάντια
μίας χρήσης
νιτριλίου
πακέτο με
40 τεμάχια
αλουμινοταινία
Τιμή: 12,00
Τιμή: 6,00
Τιμή: 2,00
5952C24NC2
2900733004
2900000813
Ηλεκτροθερμικός
κινητήρας
24V
μάσκα
προστασίας
προσώπου με
ενεργό άνθρακα
FFP2
σπρέυ
αντισκουριακό
WD-40
200ml
Τιμή: 22,00
Τιμή: 1,40/ τεμ.
Τιμή: 4,00/ τεμ.
2900000006
5901000049
καθαριστικό
σπρέυ για
ακίδες, καπνιά
διασκορπιστήρα
μπούκα
κεραμοβάμβακας
πάχους
12,5 mm
κορδόνι
ύαλου
στρογγυλό
Φ8, Φ10, Φ15
Τιμή: 7,00/ τεμ.
Τιμή:10,00/μετρ.
Τιμή:2,50/μέτρο
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
27
Ιανουάριος 2013
8
52551614LF
2900000167
52550314LF
8
μανόμετρο
γλυκερίνης
σε 16bar και
σε 25bar
μαρκούτσι
μανόμετρου
Σιλικόνη
κόκκινη
φωτιάς
για 300οC
Τιμή: 7,00
Τιμή: 11,00
Τιμή: 5,50
καλώδιο
υψηλής Φ4
καλώδιο
υψηλής Φ7
Γυαλάκια
για λέβητα
Φ25, Φ33, Φ38
Τιμή: 1,20/μέτρο
Τιμή: 2,00/μέτρο
Τιμή: 3,00
Ακίδα
διπλή
25 x 46
Ακίδα
διπλή
25 x 46
Ακίδα
διπλή
25 x 46
Τιμή: 9,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 10,00
Ακίδα
διπλή
25 x 42
Ακίδα
διπλή
36 x 45
Ακίδα
μονή
Φ8 x 60
Τιμή: 10,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 7,00/ τεμ.
ηλεκτρόδιο
Φ8 x 60
Φ8 x 80
Φ8 x 100
ηλεκτρόδιο
Φ8 x 60
Φ8 x 80
Φ8 x 100
ηλεκτρόδιο
Φ8 x 60
Φ8 x 80
Φ8 x 100
Τιμή: 8,00/ τεμ.
Τιμή: 8,00/ τεμ.
Τιμή: 8,00/ τεμ.
5250499010
5250499011
5901000100
κυάθιο
μονό
κυάθιο
τριπλό
ανταλλακτικό
ανόδιο
μήκους 5cm
Τιμή: 4,50/ τεμ.
Τιμή: 5,00/ τεμ.
Τιμή: 1,60/ τεμ.
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
28
Ιανουάριος 2013
KITURAMI
KITURAMI
KITURAMI
29KI300000
29KI300001
29KI300002
Ελεγκτής
CTX 1500
για ηλεκτρική
αντλία
μοτέρ
καυστήρα
μοτέρ
καυστήρα
Τιμή: 74,00
Τιμή: 45,00
Τιμή: 56,00
KITURAMI
KITURAMI
KITURAMI
29KI300003
29KI300004
29KI300005
Ελεγκτής
CTX 7000
για ηλεκτρική
αντλία
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ
92mm
για
21S - 25S - 30S
Τιμή: 74,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 6,00
KITURAMI
KITURAMI
KITURAMI
29KI300006
29KI300007
29KI300008
πίνακας
αυτονομίας
μέχρι
6 διαμερίσματα
ηλεκτρική
αντλία
πετρελαίου
17S
φίλτρο
πετρελαίου
Τιμή: 74,00
Τιμή: 45,00
Τιμή: 6,00
KITURAMI
KITURAMI
KITURAMI
29KI300009
29KI300010
29KI300011
θερμοστάτης
χώρου
DCTR 150
φλάντζα
καυστήρα
turbo 17
φλάντζα
καυστήρα
turbo 21 & 30
Τιμή: 33,00
Τιμή: 2,00
Τιμή: 2,00
KITURAMI
KITURAMI
KITURAMI
29KI300012
29KI300013
29KI300014
θερμοστάτης
χώρου
CTR 5500
μετασχηματιστής
KI-C30G
για
21S - 25S - 30S
Τιμή: 52,00
Τιμή: 33,00
Τιμή: 9,00
KITURAMI
KITURAMI
KITURAMI
29KI300015
29KI300016
29KI300017
εύκαμπτα
πετρελαίου
αισθητήριο
χαμηλής
στάθμης
νερού
αισθητήριο
θερμοκρασίας
νερού
3/8
Τιμή: 6,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 14,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
φίλτρο
πετρελαίου
ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ
για
17S
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
29
Ιανουάριος 2013
9
10
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3000443
3008451
3007800
κόμπλερ
αντλίας
μοτέρ καυστήρα
40G3 - 40G5
40G10
αντλία καυστήρα
40G
Τιμή: 1,00
Τιμή: 83,00
Τιμή: 73,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3007162
3002279
3006925
o-ring
αντλίας
πηνίο
έμβολο
βαλβίδας
Τιμή: 1,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 16,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3005721
3005790
3001156
ακίδες
40G3
ακίδες
40G10
ηλεκτρονικό
40G
Τιμή: 12,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 58,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3002278
3002280
3006499
βάση
ηλεκτρονικού
φωτοκύτταρο
έμβολο
μαρτινέτο
40G20S
Τιμή: 9,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 29,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3006911
3005720
3005722
έμβολο
μαρτινέτο
40G20
εύκαμπτα
διασκορπιστήρας
40G3
Τιμή: 26,00
Τιμή: 5,00
Τιμή: 10,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3005708
3005787
3005786
φτερωτή
40G3, 40G5
φλάντζα
αμιάντου
φλάντζα
αλουμινίου
Τιμή: 11,00
Τιμή: 5,00
Τιμή: 8,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
30
Ιανουάριος 2013
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3007464
3008653
3001174
αντίσταση
φίλτρο
αντλίας
40G
ηλεκτρονικό
RG
Τιμή: 28,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 98,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3007839
3007771
3007617
φωτοκύτταρο
RG
αντλία
RG
ακίδες
RG0.1 - RG1
Τιμή: 12,00
Τιμή: 77,00
Τιμή: 9,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3003831
3005719
3007465
συγκρότημα
βαλβίδων
RL
φίλτρο
αντλίας
RG
καλώδιο
υψηλής
Τιμή: 74,00
Τιμή: 4,00
Τιμή: 6,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3007582
3008636
3008489
βαλβίδα
έμβολο
φλάντζα
αλουμινίου
μοτέρ
RG0.1 - RG1
RG2
Τιμή: 16,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 75,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3007565
3002451
3007616
πηνίο
βαλβίδας
RG
πηνίο
βαλβίδας
RG
διασκορπιστήρας
RG0.1 - RG1
Τιμή: 8,00
Τιμή: 22,00
Τιμή: 17,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3007479
3005816
3002316
πυκνωτής
BS
ακίδες
40 G20S
πιεζοστάτης
αέρα
Τιμή: 8,00
Τιμή: 14,00
Τιμή: 56,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
31
Ιανουάριος 2013
10
10
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3007444
3008930
3008931
πιεζοστάτης
αέρα
BS
ηλεκτρόδιο
έναυσης
ηλεκτρόδιο
έναυσης
Τιμή: 45,00
Τιμή: 11,00
Τιμή: 11,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3008932
3007987
3007988
ηλεκτρόδιο
έναυσης
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
Τιμή: 10,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 13,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3008504
3008002
3008490
σωληνάκια
αερίου BS4
σωληνάκια
αερίου BS2
καλώδια
υψηλής RL
Τιμή: 8,30
Τιμή: 8,30
Τιμή: 6,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3003896
3003779
3003796
ηλεκτρονικό
για RL 28-50
φωτοκύτταρο
για RL 28-50
ακίδες
για RL 28-50
Τιμή: 98,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 6,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3005493
3006714
3009055
έμβολο
μαρτινέτο
PRESS
πηνίο
βαλβίδας
PRESS
εύκαμπτα
PRESS
Τιμή: 32,00
Τιμή: 23,00
Τιμή: 11,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3003769
3005492
3003825
εύκαμπτα
RL
συγκρότημα
βαλβίδων
PRESS
έμβολο
αέρος
RL
Τιμή: 9,00
Τιμή: 72,00
Τιμή: 94,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
32
Ιανουάριος 2013
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3003828
3004842
3003785
πηνίο
βαλβίδας
RL
Ακίδες
PRESS
μετασχηματιστής
RL
Τιμή: 23,00
Τιμή: 6,00
Τιμή: 63,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3003833
3003834
3001150
αντλία
RL 28
αντλία
RL 38
Τιμή: 96,00
Τιμή: 110,00
Τιμή: 154,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3006712
3008492
3008499
αντλία
GW-1G-2G
PRESS
μοτέρ
RG3-RG4S
πυκνωτής
BS
Τιμή: 98,00
Τιμή: 85,00
Τιμή: 12,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3002967
3012159
3003794
μετασχηματιστής
PRESS
καλώδια υψηλής
PRESS
Τιμή: 184,00
Τιμή: 59,00
Τιμή: 5,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3005722
3005713
3005820
διασκορπιστήρας
40G3
διασκορπιστήρας
40G5
Τιμή: 10,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 80,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
3005706
3005787
3005786
φλάντζα
αμιάντου
φλάντζα
αλουμινίου
Τιμή: 5,00
Τιμή: 8,00
ηλεκτρονικό
BS
φλογοκεφαλή
G5Χ
Τιμή: 15,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ηλεκτρονικό
PRESS 503 SE
μοτέρ
40G20-40G20S
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
33
Ιανουάριος 2013
10
11
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000133
0404000080
0404000084
6YPRESSO00
Πρεσσοστάτης
αέρα
42/52ΡΑ
πλακέτα
6SCHEMOD07
για
FLORES
TAHITI
πλακέτα
6SCHEMOD12
για
PANAREA
Τιμή: 18,00
Τιμή: 110,00
Τιμή: 98,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000134
0404000060
0404000066
6YPRESSO01
Πρεσσοστάτης
αέρα
47/61ΡΑ
6CANDELA00
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
6SONDNTC01
αισθητήριο
NTC
Τιμή: 18,00
Τιμή: 6,00/τεμ.
Τιμή: 5,00/τεμ.
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000070
0404000099
0404000052
6YPRESSO06
Πρεσσοστάτης
αέρα
35/45ΡΑ
6CANDELA00
ηλεκτρόδιο
έναυσης
0TRASGPL06
12 μπεκ 0,80
LPG
Τιμή: 18,00
Τιμή: 6,00/τεμ.
Τιμή: 14,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000093
0404000098
0404000051
6VALVGAS06
βαλβίδα
αερίου για
PANAREA
6YTRAACC00
μετασχηματιστής
0TRASGPL03
12 μπεκ 0,77
LPG
Τιμή: 68,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 14,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000094
0404000092
0404000092
6VALVGAS03
βαλβίδα
αερίου για
TAHITI
6PRESSAC00
Διακόπτης νερού
(0,5 bar)
για TAHITI
6PRESSAC01
Διακόπτης νερού
(0,5 bar)
για PANAREA
Τιμή: 85,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 9,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000077
0404000104
0404000061
6VALSIBA07
βαλβίδα
ασφαλείας
(3 bar)
6MANOMET04
μανόμετρο
απόστασης
για PANAREA
6YUGELLO06
μπεκ LPG
για λέβητα BALI
Τιμή: 8,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 1,80/τεμ.
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
34
Ιανουάριος 2013
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000101
0404000140
0404000100
ανεμιστήρας
6VENTILA07
για TAHITI
24KW
ανεμιστήρας
6VENTILA08
για TAHITI
28KW
ανεμιστήρας
6VENTILA12
για PANAREA
24KW
Τιμή: 54,00
Τιμή: 59,00
Τιμή: 54,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000090
0404000142
0404000065
πηνίο
6YBOBINA00
για βαλβίδα
αερίου
SIT 845
πλακοειδής
εναλλάκτης
6SCAMPIA01
14-plate
πλακοειδής
εναλλάκτης
6SCAMPIA02
18-plate
Τιμή: 25,00
Τιμή: 59,00
Τιμή: 69,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000138
0404000147
0404000148
Διθερμικός
εναλλάκτης
6SCAMPIΜ03
PANAREA
μονοθερμικός
εναλλάκτης
6SCAMΜΟΝ05
για 24 KW
TAHITI
μονοθερμικός
εναλλάκτης
6SCAMΜΟΝ06
για 28 KW
TAHITI
Τιμή: 235,00
Τιμή: 140,00
Τιμή: 150,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000095
0404000097
0404000106
κυκλοφορητής
6CIRCOLA07
RSL 15/6
για FLORES TAHITI
κυκλοφορητής
6CIRCOLA08
RSL 15/5
για FLORES TAHITI
κυκλοφορητής
6CIRCOLA13
MSL 12
για PANAREA
Τιμή: 115,00
Τιμή: 105,00
Τιμή: 120,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000062
0404000143
0404000106
κομβίο
επιλογής
6MANOBIA00
για FLORES TAHITI
κομβίο
επιλογής
6MANOPOT01
για PANAREA
κυκλοφορητής
6CIRCOLA10
Τιμή: 3,00
Τιμή: 3,00
Τιμή: 140,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000078
0404000085
0404000144
δοχείο
διαστολής 5lt
6VASOESP19
για PANAREA
δοχείο
διαστολής 8lt
6VASOESP10
πλακέ
δοχείο
διαστολής 5lt
6VASOESP01
πλακέ
Τιμή: 42,00
Τιμή: 62,00
Τιμή: 62,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
35
Ιανουάριος 2013
11
11
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000067
0404000064
0404000063
3 θερμοστάτες
6TERMFUM01
καμινάδας
70OC
για PANAREA
3 θερμοστάτες
6TERMFUM01
καμινάδας
65OC
για TAHITI
ελεγκτής ροής
6FLUSSOS02
για PANAREA
με πλήρωση
Τιμή: 8,00
Τιμή: 8,00
Τιμή: 14,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000145
0404000149
0404000082
3 θερμοστάτες
6YTERSIC00
ασφαλείας
105OC
3 θερμοστάτες
6YTERSIC05
ασφαλείας
105OC
για PANAREA
ελεγκτής ροής
6FLUSSOS00
χωρίς πλήρωση
Τιμή: 8,00
Τιμή: 8,00
Τιμή: 14,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000135
0404000075
0404000076
διακόπτης
πλήρωσης
νερού
6RUBICAR00
διαχωριστήρας
καμινάδας
OSDOPPIA07
για PANAREA
διαχωριστήρας
καμινάδας
OSDOPPIA03
για FLORES TAHITI
Τιμή: 24,00
Τιμή: 21,00
Τιμή: 29,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000108
0404000068
0404000132
σπιράλ
INOX M10 1/2
6TUBFLEX08
σπιράλ
INOX M10 3/8
6TUBFLEX02
ελεγκτής ροής
6FLUSSOS03
χωρίς πλήρωση
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Τιμή: 14,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000091
0404000087
0404000125
αυτόματο
εξαεριστικό
6VALSFAU01
αυτόματο
εξαεριστικό
6DEGASAT00
6WSCEACC00
πλακέτα
SIT 537 ABC
για λέβητα
BALI
Τιμή: 10,00
Τιμή: 20,00
Τιμή: 95,00
FONDITAL
FONDITAL
FONDITAL
0404000105
0404000072
0404000081
μοτέρ
τρίοδης
6PROATTT00
σωληνάκι
Φ4-Φ8
(3 ΜΈΤΡΑ)
ΣΙΛΙΚΌΝΗς
6YTUBCON02
διακόπτης
πλήρωσης
νερού
6RUBICAR04
Τιμή: 32,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 7,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
36
Ιανουάριος 2013
THERMONA
THERMONA
THERMONA
0403000113
0403000110
0403000111
Πρεσσοστάτης
21987
Αισθητήριο
ροής νερού
21137
βαλβίδα αερίου
White Rogers
21325
Τιμή: 18,00
Τιμή: 29,00
Τιμή: 85,00
THERMONA
THERMONA
THERMONA
0403000140
0403000122
0403000137
δοχείο
διαστολής
21481
ignition
πλακέτα FT16
21938
πλακέτα
MLC 04.41
21939
Τιμή: 47,00
Τιμή: 80,00
Τιμή: 110,00
THERMONA
THERMONA
THERMONA
0403000141
0403000116
0403000114
πλακέτα
MLC 04.51
21953
DUO 50
Ανεμιστήρας
ΕS 25-98GR
23323
Πλήρωση νερού
21159
Τιμή: 75,00
Τιμή: 60,00
Τιμή: 45,00
THERMONA
THERMONA
THERMONA
0403000125
0403000126
0403000142
display μονάδας
24645
πλακέτα μονάδας
DIMS-TH01
24646
πρεσσοστάτης
24707
Τιμή: 45,00
Τιμή: 140,00
Τιμή: 20,00
THERMONA
THERMONA
THERMONA
0403000136
0403000118
0403000143
θερμοστάτης
36ΤΧ Ε21
95ΟC
40035
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
40061
θερμοστάτης
36ΤΧ Ε
87ΟC
40405
Τιμή: 5,00
Τιμή: 8,00
Τιμή: 5,00
THERMONA
THERMONA
THERMONA
0403000144
0403000109
0403000145
πλακέτα
HDIMSO4-TH01
42260
Αισθητήριο
NTC
21045
πηνίο
βαλβίδας
WR 14VDC
21327
Τιμή: 140,00
Τιμή: 5,00/τεμ.
Τιμή: 25,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
37
Ιανουάριος 2013
12
13
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1015643
1025378
3016099
πλακέτα
EOLO star
περιστροφικά
κουμπιά
πλακέτα
EOLO star
24 3Ε
Αισθητήριο
NTC
Τιμή: 186,00
Τιμή: 151,00
Τιμή: 5,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1032843
1023015
3015436
δοχείο
διαστολής
8 lt
διακόπτης
ροής
πλακοειδής
εναλλάκτης
EOLO mini
Τιμή: 67,00
Τιμή: 14,00
Τιμή: 138,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1010645
1015138
1018914
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
δοχείο
διαστολής
6 lt
διακόπτης
ροής
Τιμή: 8,00
Τιμή: 67,00
Τιμή: 14,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1023625
1024398
1018745
διθερμικός
εναλλάκτης
EOLO star
διθερμικός
εναλλάκτης
EOLO star 3E
ανεμιστήρας
Τιμή: 330,00
Τιμή: 260,00
Τιμή: 95,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1015597
3016089
1015792
ηλεκτρόδιο
έναυσης
Αισθητήριο
fast NTC
κουμπωτό
πλακέτα
EOLO mini
περιστροφικά
κουμπιά
Τιμή: 8,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 195,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1016884
1021496
1024038
βαλβίδα
αερίου
SIT 845 με
προέκταση
πλακέτα
EOLO mini
24kw
EOLO star
24kw
Τιμή: 132,00
Τιμή: 160,00
πρεσσοστάτης
Τιμή: 32,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
38
Ιανουάριος 2013
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1022042
3015861
1031865
διακόπτης
χαμηλής
πίεσης
νερού
μπεκ
LPG
πλακέτα
EOLO extra
Maior
extra
Τιμή: 26,00
Τιμή: 15,00
Τιμή: 175,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1016135
1028173
1027616
βαλβίδα
ασφαλείας
3bar
πλακέτα
EOLO maior
Τιμή: 10,00
Τιμή: 175,00
Τιμή: 195,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1021174
1021908
1018064
ανεμιστήρας
μανόμετρο
απόστασης
μοτέρ
τρίοδης
Τιμή: 95,00
Τιμή: 22,00
Τιμή: 32,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1022306
1028532
1029646
βαλβίδα
ασφαλείας
3bar
πλακέτα
victrix
superior
32kw
κυκλοφορητής
maior eolo
victrix
Τιμή: 10,00
Τιμή: 195,00
Τιμή: 186,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1019081
3012737
1022223
πλακοειδής
εναλλάκτης
victrix 27
EOLO maior
πλακοειδής
εναλλάκτης
EOLO extra
Τιμή: 18,00
Τιμή: 180,00
Τιμή: 112,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1025694
1025799
1020407
βαλβίδα
αερίου
VK8115
βαλβίδα
αερίου
VK4115VE
δοχείο
διαστολής
8 lt
Τιμή: 108,00
Τιμή: 108,00
Τιμή: 67,00
μικροδιακόπτης
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
πλακέτα
victrix
24kw
26kw
ψηφιακή οθόνη
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
39
Ιανουάριος 2013
13
13
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1010337
1022949
1021831
πρεσσοστάτης
καυσαερίων
κίτρινος
Eolo mini-extra
Αισθητήριο
NTC
κουμπωτό
Eolo maior
Βάνα
πλήρωσης
νεο
Eolo star
Τιμή: 27,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 12,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1012849
1021773
1032847
πρεσσοστάτης
καυσαερίων
κόκκινος
Eolo maior
Ανεμιστήρας
Eolo extra
Βαλβίδα
αερίου
VK8
VICTRIX
Τιμή: 27,00
Τιμή: 95,00
Τιμή: 98,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
18396
16718
1025360
πρεσσοστάτης
καυσαερίων
μπλέ
Eolo mini-star
Μικροδιακόπτης
victrix 27
Μετασχηματιστής
VICTRIX
Τιμή: 27,00
Τιμή: 18,00
Τιμή: 21,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
3019630
1023514
1011978
Βάνα
πλήρωσης
Eolo maior
Διακόπτης
ροής
VICTRIX
Μετασχηματιστής
Eolo maior
Τιμή: 25,00
Τιμή: 16,00
Τιμή: 90,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1017589
1023565
1023185
Βαλβίδα
ασφαλείας
Eolo maior
Βαλβίδα
ασφαλείας
VICTRIX
Ανεμιστήρας
Eolo extra
Eolo maior
Τιμή: 38,00
Τιμή: 13,00
Τιμή: 95,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
3013730
1019547
3016078
Κορμός
κρύου
νερού
Eolo maior
Ασφάλεια
υπερθέρμανσης
βιδωτή
Eolo maior
Eolo extra
Τιμή: 12,00
Τιμή: 32,00
κιτ
τρίοδης
βάνας
Eolo maior
Τιμή: 77,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
40
Ιανουάριος 2013
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1022102
1029719
1022221
Αυτόματο
εξαεριστικό
Eolo mini
Ανεμιστήρας
VICTRIX
Εναλλάκτης
16 πλάκες
Eolo extra
Τιμή: 21,00
Τιμή: 114,00
Τιμή: 73,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1010731
3013125
3012806
Σετ
μεμβράνης
τρίοδης
Eolo mini-star
παλιό (27ΑΕ-2)
Τρίοδη
μίνι
Eolo mini-star
παλιό (27ΑΕ-2)
Τιμή: 105,00
Τιμή: 44,00
Τιμή: 160,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1016225
1010141
1028943
Μεμβράνη
τρίοδης
Eolo mini-star
μεμβράνη
τρίοδης
παλιό
Eolo maior
πλακέτα
Eolo extra-maior
Τιμή: 25,00
Τιμή: 5,00
Τιμή: 160,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
3018806
1018069
1025072
Βάνα
πλήρωσης
Eolo mini
πλακέτα
Eolo superior
πιεζοστάτης
νερού
κουμπωτός
Eolo mini-maior
Τιμή: 17,00
Τιμή: 160,00
Τιμή: 26,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1027198
1024903
1018320
Μανόμετρο
Eolo mini-extra
Βαλβίδα
ασφαλείας
Eolo extra
πιεζοστάτης
νερού
βιδωτός
Eolo mini-extra
Τιμή: 22,00
Τιμή: 15,00
Τιμή: 14,00
IMMERGAS
IMMERGAS
IMMERGAS
1021674
1024485
1028278
Ανεμιστήρας
Eolo mini 28
Ανεμιστήρας
Eolo mini 24
βαλβίδα
αερίου
SIT 848
VICTRIX
Τιμή: 95,00
Τιμή: 95,00
Τιμή: 98,00
πλακέτα
Eolo maior
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
41
Ιανουάριος 2013
13
SIME
SIME
SIME
5139130
5139140
5144716
δοχείο
διαστολής
8 lt
FORMAT ZIP BF
δοχείο
διαστολής
7 lt
FORMAT ZIP BF
Τιμή: 40,00
Τιμή: 35,00
Τιμή: 14,00
SIME
SIME
SIME
5179501
5183725
5191900
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
διπλό
δοχείο
διαστολής
6 lt
FORMAT DGT
METROPOLIS
Τιμή: 37,00
Τιμή: 44,00
Τιμή: 9,00
SIME
SIME
SIME
5192100
5192600
5192602
5144712
5144713
μπεκ LPG
κλέμα
FORMAT ZIP BF
5192601
14
πιεζοστάτης
κυκλοφορητής
FORMAT ZIP BF
κυκλοφορητής
FORMAT ZIP BF
Τιμή: 38,00
Τιμή: 106,00
Τιμή: 106,00
SIME
SIME
SIME
6013101
6013182
6017210
αυτόματο
εξαεριστικό
FORMAT ZIP BF
αυτόματο
εξαεριστικό
FORMAT DGT
METROPOLIS
βαλβίδα
εκκένωσης
FORMAT ZIP BF
Τιμή: 13,00
Τιμή: 12,00
Τιμή: 6,00
SIME
SIME
SIME
6037502
6037507
6040201
πρεσσοστάτης
νερού
βιδωτό
πρεσσοστάτης
νερού
κουμπωτός
METROPOLIS
ορειχάλκινη
βαλβίδα
ασφαλείας
1/2
FORMAT ZIP BF
Τιμή: 15,00
Τιμή: 15,00
Τιμή: 11,00
SIME
SIME
SIME
6040211
6089702
6089711
βαλβίδα
ασφαλείας
1/2 3bar
FORMAT DGT
METROPOLIS
βαλβίδα
αερίου
HONEYWELL
VR 4605 C
βαλβίδα
αερίου
HONEYWELL
VR 4605 CB
Τιμή: 14,00
Τιμή: 122,00
Τιμή: 166,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
42
Ιανουάριος 2013
SIME
SIME
SIME
6098308
6221603
6131401
μετασχηματιστής
έναυσης
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
μικροδιακόπτης
Τιμή: 15,00
Τιμή: 8,00
Τιμή: 6,50
SIME
SIME
SIME
6146111
6146701
6174230
100 C
6146711
80οC
θερμοστάτης
κάψας
6174240
μανόμετρο
απόστασης
FORMAT DGT
METROPOLIS
Τιμή: 14,00
Τιμή: 11,00
Τιμή: 160,00
SIME
SIME
SIME
6174259
6218610
6221612
πλαστικό
έμβολο
FORMAT ZIP BF
ακίδα
έναυσης
διπλή
Τιμή: 143,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 24,00
SIME
SIME
SIME
6225624
6225707
6225715
6225632
FORMAT ZIP BF
6225634
6225636
ανεμιστήρας
πιεζοστάτης
FORMAT ZIP BF
FORMAT DGT
METROPOLIS
πιεζοστάτης
FORMAT ZIP BF
FORMAT DGT
METROPOLIS
Τιμή: 77,00
Τιμή: 32,00
Τιμή: 32,00
SIME
SIME
SIME
6230698
6174264 -275
6301422Ε
FORMAT ZIP BF
πλακέτα
αντικατασταση
με 6230630Α
6174265
διθερμικός
εναλλάκτης
θέρμανσης
FORMAT DGT
πλακέτα
FORMAT DGT
συμπύκνωσης
Τιμή: 110,00
Τιμή: 96,00
Τιμή: 114,00
SIME
SIME
SIME
6230687
6231357
6231351
πλακέτα
σένσορας
επαφής
αισθητήριο
NTC
FORMAT ZIP BF
Τιμή: 142,00
Τιμή: 11,00
Τιμή: 9,00/τεμ.
ο
6174258
εναλλάκτης
θέρμανσης
METROPOLIS
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
εναλλάκτης
θέρμανσης
FORMAT ZIP BF
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
43
Ιανουάριος 2013
14
14
SIME
SIME
SIME
6231362
6235929
6235931
αισθητήριο
NTC
FORMAT DGT
METROPOLIS
6235932
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
FORMAT DGT
METROPOLIS
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
FORMAT ZIP BF
Τιμή: 12,00
Τιμή: 13,00
Τιμή: 8,00
SIME
SIME
SIME
6243833
6243810
6272310
βαλβίδα
αερίου
SIT 845
FORMAT DGT
METROPOLIS
6243827
FORMAT ZIP BF
βαλβίδα
αερίου
SIT 845
6272309
6254606
κυκλοφορητής
FORMAT DGT
METROPOLIS
Τιμή: 63,00
Τιμή: 88,00
Τιμή: 110,00
SIME
SIME
SIME
6281502
6281503
6281506
διακόπτης
ροής
FORMAT ZIP BF
βαλβίδα
FORMAT ZIP BF
σετ o-ring
Τιμή: 12,00
Τιμή: 74,00
Τιμή: 27,00
SIME
SIME
SIME
6281521
6281523
6281524
φλάντζα
κυκλοφορητή
κολλεκτέρ
κολλεκτέρ
Τιμή: 9,00
Τιμή: 74,00
Τιμή: 110,00
SIME
SIME
SIME
6281525
6301420
6301440
πλακοειδής
εναλλάκτης
με 16 πλάκες
FORMAT ZIP BF
πλακέτα
METROPOLIS
πλακέτα
FORMAT DGT
Τιμή: 88,00
Τιμή: 112,00
Τιμή: 112,00
SIME
SIME
SIME
6319601
6319603
6319620
σένσορας
με βάση
ρουμπινέτο
FORMAT DGT
METROPOLIS
μοτέρ
βαλβίδας
FORMAT DGT
Τιμή: 25,00
Τιμή: 9,00
Τιμή: 72,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
44
Ιανουάριος 2013
SIME
SIME
SIME
6146724
6281576A
6319642
95οC
θερμοστάτης
κάψας
πρεσσοστάτης
πίεσης
νερού
κουμπωτός
Διακόπτης
πλήρωσης
νερού
Τιμή: 6,00
Τιμή: 15,00
Τιμή: 22,00
SIME
SIME
SIME
6261405
6281522
6319690
Ανεμιστήρας
Πλακοειδής
εναλλάκτης
με 14 πλάκες
FORMAT ZIP BF
Πλακοειδής
εναλλάκτης
FORMAT DGT
Τιμή: 229,00
Τιμή: 88,00
Τιμή: 58,00
SIME
SIME
SIME
6230699
6146601
6230630A
πλακέτα
αντικατάσταση
με 6230630Α
Διακόπτης
Τιμή: 110,00
Τιμή: 10,00
Τιμή: 110,00
SIME
SIME
SIME
6230682
6319634
6295500
Διακόπτης
πλήρωσης
νερού
FORMAT DGT
METROPOLIS
πλακέτα
πλακέτα
φίλτρο 3/4
Τιμή: 273,00
Τιμή: 21,00
Τιμή: 10,00
SIME
SIME
SIME
6149305
6153101
6225705
Διακόπτης
ροής
νερού
μεμβράνη
πιεζοστάτης
Τιμή: 23,00
Τιμή: 17,00
Τιμή: 32,00
SIME
SIME
SIME
6217005
6319625
6319633
μανόμετρο
απόστασης
FORMAT ZIP BF
υδραυλικό
εκτροπής
νερού
FORMAT DGT
Διακόπτης
ροής
FORMAT DGT
METROPOLIS
Τιμή: 25,00
Τιμή: 33,00
Τιμή: 21,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
45
Ιανουάριος 2013
14
15
BAXI
BAXI
BAXI
5690740
5662630
5657340
δοχείο
διαστολής 10lt
δοχείο
διαστολής 10lt
τρίοδη
βάνα
Τιμή: 100,00
Τιμή: 78,00
Τιμή: 169,00
BAXI
BAXI
BAXI
5661200
5655200
5659550
κυκλοφορητής
UPS 15-50
κυκλοφορητής
UPS 15-50
κυκλοφορητής
UPS 15-60
Τιμή: 191,00
Τιμή: 183,00
Τιμή: 191,00
BAXI
BAXI
BAXI
5655620
5687020
5657840
κυκλοφορητής
UPS 15-60
πλακέτα
LUNA3
COMFORT
πλακέτα
LUNA3 AIR
OMNI 2000
Τιμή: 191,00
Τιμή: 189,00
Τιμή: 212,00
BAXI
BAXI
BAXI
710591300
710749600
5703660
πλακέτα
HONEYWELL
SM11462
πλακέτα
MSM
11459
πλακέτα
LMU34
Τιμή: 202,00
Τιμή: 202,00
Τιμή: 293,00
BAXI
BAXI
BAXI
5672510
5678250
5685480
5669060
πλακέτα
LUNA3 AIR
LUNA 2000
πλακέτα
LUNA3 MAX
πλακέτα
PCB
Τιμή: 202,00
Τιμή: 212,00
Τιμή: 202,00
BAXI
BAXI
BAXI
5692300
5680190
710790300
πλακέτα PCB
HONEYWELL
με οθόνη
πλακέτα PCB
για SIT
628150
πιεζοστάτης
HUBA
1,2 mbar
Τιμή: 202,00
Τιμή: 320,00
Τιμή: 55,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
46
Ιανουάριος 2013
BAXI
BAXI
BAXI
618470
628640
5686670
628640
5629560
πιεζοστάτης
HUBA
1,2 mbar
πιεζοστάτης
HUBA
1,2 mbar
Τιμή: 57,00
Τιμή: 55,00
Τιμή: 119,00
BAXI
BAXI
BAXI
5686680
5665220
607290
πλακοειδής
εναλλάκτης
14 στοιχεία
βαλβίδα
αερίου
Honeywell
αυτόματο
εξαεριστικό
Τιμή: 121,00
Τιμή: 173,00
Τιμή: 12,50
BAXI
BAXI
BAXI
9951170
5652730
5665210
βαλβίδα
ασφαλείας
3 bar
αυτόματο
εξαεριστικό
βαλβίδα
αερίου
VK4105M
Τιμή: 12,00
Τιμή: 8,50
Τιμή: 173,00
BAXI
BAXI
BAXI
5671930
5694580
9951650
βαλβίδα
αερίου
SIT 848
μοτέρ
τρίοδης
Τιμή: 112,00
Τιμή: 70,00
Τιμή: 22,00
BAXI
BAXI
BAXI
9951830
9951690
5653850
μανόμετρο
απόστασης
πιεζοστάτης
χαμηλής
πίεσης νερού
ανεμιστήρας
MVL RLG108
Τιμή: 37,00
Τιμή: 22,00
Τιμή: 138,00
BAXI
BAXI
BAXI
5663810
9951610
8434830
710071200
μανόμετρο
απόστασης
9950760
ανεμιστήρας
Τιμή: 154,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
πλακοειδής
εναλλάκτης
12 στοιχεία
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
θερμοστάτης
κάψας 105οC
θερμοστάτης
κάψας 75οC
Τιμή: 22,00
Τιμή: 22,00
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
47
Ιανουάριος 2013
15
15
BAXI
BAXI
BAXI
8435360
620340
8435400
αισθητήριο
NTC
αισθητήρας
ροής νερού
χρήσης
αισθητήριο
NTC
Τιμή: 12,00
Τιμή: 31,00
Τιμή: 13,00
BAXI
BAXI
BAXI
8435380
8435270
8422840
ανιχνευτής
ροής
Flow
Rilevator
αισθητήρας
εμβαπτιζόμενος
νερού θέρμανσης
Τιμή: 16,00
Τιμή: 26,00
Τιμή: 12,00
BAXI
BAXI
BAXI
8422570
8419060
710220000
ακίδα
σπινθηριστή
σπινθηριστής
ακίδα
σπινθηριστή
Τιμή: 17,00
Τιμή: 24,00
Τιμή: 17,00
BAXI
BAXI
BAXI
8510910
8422580
8435330
σύνδεσμος
βαλβίδας
αερίου
σπινθηριστή
ακίδα
σπινθηριστή
πιεζοστάτης
χαμηλής
πίεσης νερού
Τιμή: 24,00
Τιμή: 17,00
Τιμή: 22,00
BAXI
BAXI
BAXI
8000583
19999771
5659820
δοχείο
διαστολής
κυκλοφορητής
βαλβίδα
ασφαλείας
3 bar
Τιμή: 100,00
Τιμή: 191,00
Τιμή: 12,00
BAXI
BAXI
BAXI
8419060
8435220
17075554
σύνδεσμος
βαλβίδας
αερίου
μετασχηματιστής
πρεσσοστάτης
Τιμή: 24,00
Τιμή: 24,00
Τιμή: 55,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
710220700
ακίδα
σπινθηριστή
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
48
Ιανουάριος 2013
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104500
65104319
65105042
65104357
θερμοστάτης
ορίου
102OC
κυκλοφορητής
ανεμιστήρας
Τιμή: 11,00
Τιμή: 163,00
Τιμή: 134,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104317
65105084
65104333
flow meter
πλακέτα
display
πλακoειδής
εναλλάκτης
Τιμή: 56,00
Τιμή: 48,00
Τιμή: 98,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104323
65105818
65104653
sensor reed
πλακέτα
main
μετασχηματιστής
έναυσης
Τιμή: 11,00
Τιμή: 183,00
Τιμή: 45,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65107223
65104231
65104328
65104255
κυκλοφορητής
ανεμιστήρας
διακόπτης
Τιμή: 163,00
Τιμή: 134,00
Τιμή: 13,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104703
65104321
65102483
αυτόματο
εξαεριστικό
διακόπτης
νερού
χαμηλής
πίεσης
Τιμή: 23,00
Τιμή: 37,00
Τιμή: 53,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104338
65104452
64210400
αισθητήριο
NTC
ανεμιστήρας
ηλεκτρόδιο
Τιμή: 17,00
Τιμή: 134,00
Τιμή: 28,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
μοτέρ τρίοδης
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
49
Ιανουάριος 2013
16
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65105817
61312668
65104261
πλακέτα
main
βαλβίδα
ασφαλείας
3bar
δοχείο
διαστολής
Τιμή: 192,00
Τιμή: 23,00
Τιμή: 83,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104254
65107253
65100249
βαλβίδα
αερίου
16
πλακέτα
main
μετασχηματιστής
έναυσης
Τιμή: 128,00
Τιμή: 163,00
Τιμή: 53,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104307
65104448
65100296
πλακέτα
main
πλακέτα
main
διακόπτης
ροής νερού
Τιμή: 172,00
Τιμή: 59,00
Τιμή: 15,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65104671
65104672
60000725
πιεζοστάτης
50ΡΑ
πιεζοστάτης
74ΡΑ
65104726
65104234
μανόμετρο
απόστασης
Τιμή: 38,00
Τιμή: 38,00
Τιμή: 23,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65105068
999539
65103222
πλακέτα
main
θερμοστάτης
ορίου καμινάδας
75-65OC
βαλβίδα
ασφαλείας
3bar
Τιμή: 192,00
Τιμή: 14,00
Τιμή: 9,00
ARISTON
ARISTON
ARISTON
65108227
65104549
990686
κυκλοφορητής
ηλεκτρόδιο
αισθητήριο
επαφής
NTC
Τιμή: 167,00
Τιμή: 19,00
Τιμή: 12,00
65104227
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
50
Ιανουάριος 2013
RIELLO
RIELLO
RIELLO
R10028142
R10021006
4364894
μετατροπέας
βάνα
πλήρωσης
(RES)
Τιμή: 26,00
Τιμή: 6,00
Τιμή: 48,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
R10025060
4366419
R0533
βάνα
πλήρωσης
μετασχηματιστής
έναυσης
πλακέτα
caldariello
Τιμή: 6,00
Τιμή: 19,00
Τιμή: 114,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
4364200
4364201
4364416
πλακοειδής
εναλλάκτης
πλακοειδής
εναλλάκτης
Τιμή: 31,00
Τιμή: 39,00
Τιμή: 25,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
R10025985
R10026050
4365009
θερμοϋψόμετρο
απόστασης
πλακοειδής
εναλλάκτης
Τιμή: 12,00
Τιμή: 23,00
Τιμή: 68,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
4364854
4365987
4365081
R10022348
ανεμιστήρας
Τιμή: 16,00
θερμοστάτης
ορίου
----------------------4364948
Τιμή: 50,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 14,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
R10030433
4365185
4365239
πλακέτα
CPBTR08
πλακέτα
ελέγχου φλόγας
πλακέτα
αναλογικής
βαλβίδας
Τιμή: 75,00
Τιμή: 44,00
Τιμή: 44,00
4364240
αισθητήριο
έναυσης
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
R2204
δοχείο 8lt
(CALD-RES)
πιεζοστάτης
Τιμή: 32,00
----------------------R10023908
HUBA
διακόπτης
ροής νερού
(RES)
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
51
Ιανουάριος 2013
17
RIELLO
RIELLO
RIELLO
R10030505
4365964
10028890
4365600
4365636
πλακέτα
CRBTR04
ανεμιστήρας
πλακέτα
έναυσης
ACF01N1
Τιμή: 75,00
Τιμή: 77,00
Τιμή: 46,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
R10022049
10021419
4365765
4365961
κυκλοφορητής
Τιμή: 115,00
Τιμή: 184,00
Τιμή: 6,50
RIELLO
RIELLO
RIELLO
4365754
4365667
4365863
πλακέτα
caldariello
αισθητήριο
επαφής NTC
RES-COND
Τιμή: 12,00
Τιμή: 94,00
Τιμή: 5,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
4365868
4366231
4366332
ηλεκτρόδιο
συμπύκνωσης
RES-COND
βαλβίδα
αερίου
Τιμή: 5,00
Τιμή: 74,00
Τιμή: 116,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
R 10029586
R2265
4364850
βάνα
τροφοδοσίας
νερού
(CALD)
κυκλοφορητής
CALDARIELLO
Τιμή: 108,00
Τιμή: 21,00
Τιμή: 102,00
RIELLO
RIELLO
RIELLO
4364900
10023652
10022752
διακόπτης
αναλογικής
πίεσης
εναλλάκτης
μονοθερμικός
28kw
διακόπτης
ροής
νερού
Τιμή: 44,00
Τιμή: 164,00
Τιμή: 14,00
4365230
10025055
βαλβίδα
ασφαλείας
3 bar
πλακέτα
17
10027352
10027351
Διθερμικός
εναλλάκτης
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
αισθητήριο
NTC
πλακέτα
RES-COND
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
52
Ιανουάριος 2013
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39819620
39819530
39818450
Domiproject
βαλβίδα
αερίου
VΜK 105G
πλακέτα
Domiproject
κυκλοφορητής
Domiproject
Τιμή: 90,00
Τιμή: 146,00
Τιμή: 160,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
36506370
39818210
39819540
πλακέτα
Domina F
36402070
υδρόμετρο
απόστασης
Domiproject
εναλλάκτης
Domiproject
Τιμή: 155,00
Τιμή: 17,00
Τιμή: 230,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39819550
39819430
39818551
Διπλός
θερμόστατης
επαφής
Domiproject
ηλεκτρόδια
ιονισμού
έναυσης
ελεγκτής
ροής
Domiproject
Τιμή: 13,00
Τιμή: 15,00
Τιμή: 20,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39810230
χρήσης
39818260
39818270
39810220
θέρμανσης
NTC
Domiproject
πιεζοστάτης
χαμηλής
πίεσης νερού
βαλβίδα
ασφαλείας
πλαστική
Domiproject
Τιμή: 9,00
Τιμή: 14,00
Τιμή: 10,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39819570 βιδωτό
39818471
39817510
Domiproject
39827800 κλιπς
δοχείο
διαστολής 6lt
Domiproject
βεντούρι
Domiproject
39805630
Domina
διαφορικός
πιεζοστάτης
Τιμή: 79,00
Τιμή: 5,00
Τιμή: 30,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39817550
39805640
39806240
ανεμιστήρας
Domiproject
θερμοστάτης
επαφής 88οC
θερμοστάτης
επαφής 100οC
Τιμή: 67,00
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
53
Ιανουάριος 2013
18
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39819560
39822090
39821522
Βανάκι
πλήρωσης
Domiproject
Βανάκι
πλήρωσης 3/8
Domina
πλακέτα
Econsept
Tech 25 C
Τιμή: 22,00
Τιμή: 30,00
Τιμή: 200,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39809740
39806330
39807690
36400190
βαλβίδα
ασφαλείας
ορειχάλκινη
Domina
18
υδρόμετρο
Domina
πλακέτα
ηλεκτρ.
Domina F 24 E
Τιμή: 15,00
Τιμή: 17,00
Τιμή: 155,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39808980
39805910
39804890
Βανάκι
πλήρωσης 3/8
Domina F 24
φλουσόμετρο
ροής
Domina F 24 E
δοχείο
διαστολής
Domina
8 λίτρα
Τιμή: 12,00
Τιμή: 35,00
Τιμή: 84,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39804880
39808290
39805830
βαλβίδα
αερίου
Domina
VK 4105G
κυκλοφορητής
WILO
Domina
μοτέρ
ανεμιστήρα
Domina
Τιμή: 106,00
Τιμή: 142,00
Τιμή: 67,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39806180
39805620
39805660
πιεσοστάτης
νερού
χαμηλής
πίεσης
Domina
αισθητήριο
θερμοκρασίας
Domina
ηλεκτρόδιο
έναυσης
Domina
Τιμή: 19,00
Τιμή: 7,00
Τιμή: 6,00
FERROLI
FERROLI
FERROLI
39805670
39808630
39820661
ηλεκτρόδιο
ιονισμού
Domina
κιτ πλήρωσης
νερού
Domina
πλακέτα
Domi Tech F24
Τιμή: 6,00
Τιμή: 78,00
Τιμή: 162,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
54
Ιανουάριος 2013
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Αριθμοί λογαριασμών τραπεζών ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 175 / 47032437
ΙΒΑΝ: ETE GR36 0110 1750 0000 1754 7032 437
ALPHA BANK : 135 002 320 000 670
ΙΒΑΝ: ALPHA GR18 0140 1350 1350 0232 0000 670
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με courier και αντικαταβολή.
Οι τιμές είναι με ΦΠΑ 23% και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Λεωφ. Πρωτόπαππα 8
16345 Ηλιούπολη Αττικής
τηλ. 210-9961961 & 210-9920523
Fax: 210-9962267
www.telethermansi.gr
e-mail: [email protected]