close

Enter

Log in using OpenID

Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o. Reference

embedDownload
Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o.
Reference - Energetika
REFERENCE
Energetika
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
ĐĐ TEP d.o.o., Hrvatska
2012
HEP d.d., Hrvatska
2012
HEP d.d., Croatia
2012
1
TE Rijeka
Hrvatska
zamjena PP 2 i MPP 2
2
TE Plomin 1
Hrvatska
zamjena kolktora K 90 i poveznih cijevi
3
TE Plomin 2
Hrvatska
remonti radovi, zamjena cijevi tlačnog dijela
kotla, zamjena kugli i tanjura u mlinovima
4
NE Krško
Slovenija
reparatura i zamjena ventila i sekundarne
opreme
NEK d.o.o., Slovenia
2012
5
TE Belchatow 7
Poljska
izrada, demontaža i montaža sustava
loženja (mlinova, brenera, kanala, sihtera,
difuzora)
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2011 2012
6
TE Medupi 6
Steinmüller Africa, Južnoafrička Republika
2011 2012
7
TE Rijeka
Hrvatska
izrada, demontaža i montaža čeličnog plašta
dimnjaka
HEP d.d., Hrvatska
2011 2012
8
TE Mannheim
Njemačka
montaza elektrofiltera i REA
Fisia Babcock Environment GmbH,
Njemačka
2011 2012
9
Shell Wesseling
Njemačka
montaža kotla, kanala, opreme i cjevovoda
Standardkessel GmbH, Njemačka
2011 2012
10
TE Westfalen
Njemačka
Unit D/E, montaža internih kotlovskih
cjevovoda
BHR Hochdruck - Rohrleitungsbau GmbH,
Njemačka
2011-
11
TE-TO Zagreb
Hrvatska
sanacija bloka K utilizatori br. 1 i br.2
VT - pregrijač i NT - isparivač
HEP d.d., Hrvatska
2011
JAR
stručni nadzor nad izvođenjem radova
montaže tlačnog dijela kotla
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Belišće d.d., Hrvatska
2011
HEP d.d., Hrvatska
2011
DAR d.o.o., Hrvatska
2011
J. Christof GmbH, Austrija
2011
Kraftanlagen München GmbH, Njemačka
2011
12
Belišće d.d. (Energana)
Hrvatska
ugradnja armature
13
HEP Toplinarstvo, Osijek
Hrvatska
popravak kotla
14
TE Rijeka
Hrvatska
demontaža i montaža komponenti i
cjevovoda
15
VA Stahl Linz II
Austrija
montaža kotla
16
TE Kladno K7
Češka
montaža cjevovoda
17
TE Niederaußem
Njemačka
demontaža i montaža stranica kotla i
pregrijača
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2011
18
TE Offenbach
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2011
19
TE Stuttgart Münster
Njemačka
remont kotla, revizija rost kotla
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2011
20
TE München
Njemačka
demontaža i montaža gorionika
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2011
21
IHKW Andernach
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Oschatz GmbH, Njemačka
2011
22
Herten
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
E.ON Anlagenservice GmbH, Njemačka
2011
23
TE Altbach
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2011
24
MiRO Karlsruhe
Njemačka
revizija elektrofiltera
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2011
25
TE Farge
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2011
26
TE-TO Hannover
Njemačka
remont kotla i cjevovoda
BHR Hochdruck - Rohrleitungsbau GmbH,
Njemačka
2011
27
TE Zolling
Njemačka
demontaža i montaža kanala, remont kotla i
gorionika
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2011
28
Praxair Hürth
Njemačka
montaža kućišta za proizvodnju tehničkih
plinova
BHR Hochdruck - Rohrleitungsbau GmbH,
Njemačka
2011
NARUČITELJ
GODINA
Fisia Babcock Environment GmbH,
Njemačka
2011
BHR Hochdruck - Rohrleitungsbau GmbH,
Njemačka
2010 2011
montaža cjevovoda - pomoćni sustavi
Kraftanlagen München GmbH, Njemačka
2010 2011
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
SW München- HKW Nord
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
34
EnBW Stuttgart Münster
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
35
TE Mannheim
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
36
SW Duisburg
Njemačka
remont tlačnog dijela kotla
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
37
TE Neurath, BoA 2/3
Njemačka
predmontaža kanala
Hitachi Power Europe GmbH / Alstom,
Njemačka
2010
38
TE Datteln, blok 4
Njemačka
montaža kotla, internih cjevovoda i mlinova
za ugljen
Hitachi Power Europe GmbH, Njemačka
2010
39
TE Belchatów 5 i 6
Poljska
montaža opreme, kanala i cjevovoda
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
40
PPTE Braunschweig , TE Mitte
Njemačka
montaža cjevovoda
BHR Hochdruck- Rohrleitungsbau GmbH,
Njemačka
2010
41
Tvornica šećera Kandit Premijer Osijek
Hrvatska
remont kotlova
Kandit - Premijer d.o.o., Hrvatska
2010
42
NE Krško
Slovenija
godišnji remont
NEK d.o.o., Slovenija
2010
43
TE Belchatów 5
Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke
GmbH, Njemačka
2010
44
TE Voerde
Njemačka
demontaža starih i montaža novih kanala
ugljene prašine
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2009
45
Tvornica šećera Kandit Premijer Osijek
Hrvatska
remont kotlova
Kandit - Premijer d.o.o., Hrvatska
2009
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
29
TE Moorburg
Njemačka
montaža elektrofiltera
30
PTE Lünen
Njemačka
montaža cjevovoda napojne vode
31
GDF Suez TE Wilhelmshaven
Njemačka
32
TE Frimmersdorf
33
Poljska
izrada i montaža novog sustava loženja
kotlovskog postrojenja
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
NEK d.o.o., Slovenija
2009
Oschatz GmbH, Njemačka
2009
AE&E CZ s.r.o., Češka
2009
Austrian Energy & Environment AG & Co
KG, Austrija
2009
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2009
Fisia Babcock Environment GmbH,
Njemačka
2009
46
NE Krško
Slovenija
godišnji remont
47
Mecklenburger Kartofelveredelung GmbH
Hagenow
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja
48
Marica-Iztok 3
Bugarska
montaža dimovodnih kanala
49
TE Neurath, BoA 2/3
Njemačka
montaža postrojenja za pročišćavanje
dimnih plinova
50
TE Neurath, BoA 2/3
Njemačka
montaža sustava cjevovoda LAB
51
TE Neurath, BoA 2/3
Njemačka
montaža elektrofiltera
52
TE Neurath, BoA 2/3
Njemačka
montaža pomoćnog sustava cjevovoda
Kraftanlagen München GmbH, Njemačka
2009
53
TE Belchatów 4
Poljska
izrada i montaža novog sustava loženja
kotlovskog postrojenja
Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke
GmbH, Njemačka
2009
54
NE Krško
Slovenija
remont sekundarnih ventila i opreme
NEK d.o.o., Slovenija
2009
55
TE-TO Zagreb
Hrvatska
montaža kotla L
ĐĐ TEP d.o.o., Hrvatska
2008
56
TE Rijeka
Hrvatska
zamjena parnog voda
ĐĐ TEP d.o.o., Hrvatska
2008
57
Belišće d.d. (Energana)
Hrvatska
zamjena bubnja kotla K4
ĐĐ TEP d.o.o., Hrvatska
2008
58
RZZ Herten 2
Njemačka
montaža dvaju kotlovskih postrojenja
Fisia Babcock Environment GmbH,
Njemačka
2008
59
TE Plomin I
Hrvatska
remont tlačnog dijela kotla
HEP d.d., Hrvatska
2008
60
TE Neurath, BoA 2/3
Njemačka
predmontaža zračnih i dimnih vodova kotao
F,G
Logicom GmbH, Njemačka
2008
61
IHKW Andernach
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja
Oschatz GmbH, Njemačka
2008
62
TE Voerde
Njemačka
montaža REA postrojenja, blokovi A i B
Austrian Energy & Environment AG,
Austrija
2007
NARUČITELJ
GODINA
e.o.n. Anlagen Service , Njemačka
2007
montaža dvaju kotlovskih postrojenja
Ansaldo Caldaie S.p.A., Italija
2007
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja i REA
Fisia Babcock Environment GmbH,
Njemačka
2007
TE Plomin I i II
Hrvatska
remont tlačnog dijela kotla
HEP d.d., Hrvatska
2007
67
TE Plomin II
Hrvatska
rekonstrukcija cijevnog transportera
HEP d.d., Hrvatska
2007
68
TE Plomin I
Hrvatska
rekonstrukcija međupregrijača
HEP d.d., Hrvatska
2007
69
Elektromark, Cuno-Heizkraftwerk Herdecke
Njemačka
montaža cjevovoda
Kraftanlagen München GmbH, Njemačka
2007
70
NE Olkiluoto
predfabrikacija i montaža cjevovoda u bloku
3
Kraftanlagen Muenchen GmbH, Njemačka
2007
71
NE Krško
Slovenija
remont ventila i sekundarnih cjevovoda
NEK d.o.o., Slovenija
2007
72
Thermische Verwertungsanlage Schwarza,
Rudolstadt
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja
Oschatz GmbH, Njemačka
2007
73
Weig Karton GmbH & Co. KG, Mayen
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja
Oschatz GmbH, Njemačka
2007
74
TE Münster, Stuttgart
Njemačka
montaža dvaju kotlovskih postrojenja
ALSTOM Power Conversion GmbH,
Njemačka
2006
75
Rafinerija plina Karsto
Norveška
montaža kotlovskog postrojenja (HRSG)
Balcke Duerr Austrija, Austrija
2006
76
TE-TO Zagreb
Hrvatska
montaža kotlovskog postrojenja (HRSG)
HEP d.d., Hrvatska
2006
77
TE-TO Osijek
Hrvatska
kemijska priprema vode
HEP d.d., Hrvatska
2006
78
TRABA - Germania, Hannover – Lahe
Njemačka
montaža dvaju kotlovskih postrojenja
ALSTOM Power Boiler GmbH, Njemačka
2005
79
Tvornica papira Botnia, Kaskinen
Atlantic Project Company Ltd., Irska
2005
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
63
TE Weisweiler
Njemačka
demontaža i montaža cjevovovoda pare
64
Gas- und Dampfturbinenkraftwerk HammUentrop
Njemačka
65
Cemex OstZement GmbH, Rüdersdorf
66
Finska
Finska
remont kotlovskog postrojenja
PROJEKT
ZEMLJA
Hrvatska
OPIS POSLA
GODINA
INA d.d., Hrvatska
2005
80
Rafinerija nafte Sisak
81
VA Stahl, Linz
Austrija
montaža kotlovskog postrojenja
J. Christof GmbH, Austrija
2005
82
Rafinerija nafte OMV - Schwechat
Austrija
montaža cjevovoda
J. Christof GmbH, Austrija
2005
83
VA Stahl, Linz
Austrija
remont kotlovskog postrojenja B-06
J. Christof GmbH, Austrija
2005
84
NE Krško
Slovenija
zamjena sekundarnih cjevovoda; redovni
godišnji remonti
NUMIP d.o.o., Slovenija
2005
85
Tvornica papira Sarpsborg
Norveška
montaža novog kotlovskog postrojenja
Austrian Energy & Environment AG,
Austrija
2004
86
TE Tarbert - blok 4
montaža tlačnih dijelova kotla
Atlantic Project Company Ltd., Irska
2004
87
VA Stahl, Linz
J. Christof GmbH, Austrija
2004
88
TE-TO Köln - Niehl
Njemačka
montaža kotla i priključnih vodova
MCE VOEST Berlin GmbH, Njemačka
2004
89
TE-TO München Jug
Njemačka
montaža dvaju kotlovskih postrojenja
MCE vom hagen GmbH, Njemačka
2004
90
TE Niederaußem
Njemačka
montaža dvaju REA postrojenja, blok 1000
MW
Babcock Borsig Power GmbH, Njemačka
2003
91
TE Tarbert - blok 3
Atlantic Project Company Ltd., Irska
2003
92
TE-TO Hamborn
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja
BBP Energy GmbH, Njemačka
2003
93
TE Köln
Njemačka
montaža postrojenja za pročišćavanje
dimnih plinova
BBP Environment GmbH, Njemačka
2003
94
TE Poolbeg
montaža tlačnog dijela kotla
AE Industrieservice GmbH, Austrija
2002
95
Spalionica smeća Brobekk
Norveška
revizija kotla
Babcock Environment GmbH, Njemačka
2002
96
Spalionica smeća Klemetstrud
Norveška
revizija kotla
Babcock Environment GmbH, Njemačka
2001
97
Huettenwerk Kayser AG
Njemačka
revizija kotla
Oschatz GmbH, Njemačka
2001
98
TE Niederaußem
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja
RWE AG Essen, Njemačka
2001
99
TE Niederaußem
Njemačka
montaža cjevovoda
Kraftanlagen München GmbH, Njemačka
2001
Irska
Austrija
Irska
Irska
zamjena ECO paketa
NARUČITELJ
montaža kotlovskog postrojenja
montaža tlačnih dijelova kotla
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
100 TE Plomin II
Hrvatska
montaža kotlovskog postrojenja
101 TE Westfield / Fife na biomasu
Škotska
montaža kotlovskog postrojenja (HRSG)
102 TE-TO Zagreb & HRSG (Zapad)
Hrvatska
montaža kotlovskog postrojenja
103 TE Westfield / Fife na biomasu
Škotska
montaža kotlovskog postrojenja (HRSG)
104 TE-TO Zagreb & HRSG (Istok)
Hrvatska
montaža kotlovskog postrojenja
105 RWE, TE Neurath
Njemačka
revizija i popravak kotla
106 Friedrich und Karl Bay GmbH & Co. KG
Njemačka
montaža kotlovskog postrojenja
107 VWK, Wolfsburg TE Sjever/Jug
Njemačka
demontaža i montaža sustava za loženje
108 TE Heyden
Njemačka
montaža postrojenja za pročišćavanje
dimnih plinova
NARUČITELJ
Austrian Energy & Environment AG,
Austrija
Austrian Energy & Environment AG,
Austrija
Austrian Energy & Environment AG,
Austrija
GODINA
2000
1999
1999
Nem Schelde, Nizozemska
1999
Parsons Co., SAD
1999
EVT Energie- und Verfahrenstechnik
GmbH, Njemačka
Friedrich und Karl Bay GmbH & Co. KG,
Njemačka
1997
1997
Kuettner GmbH & Co. KG, Njemačka
1997
Saarberg Hoelter Umwelttechnik GmbH,
Njemačka
1997
Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o.
Reference - Petrokemija
REFERENCE
Petrokemija
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2012
STSI d.o.o. Hrvatska
2011
CB&I Lummus s.r.o., Češka
2010
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2009,
2008
1
Petrokemija Kutina
Hrvatska
remont postrojenja za proizvodnju
amonijaka i ureje
2
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
demontaža i montaža cjevovoda
3
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
montaža visoko i niskotlačnih cjevovoda u
Hydrocracker kompleksu
4
Petrokemija Kutina
Hrvatska
redoviti godišnji remont
5
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
rekonstrukcija postrojenja Toping 3
STSI d.o.o. Hrvatska
2008
6
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
remont tlačnog dijela kotla
STSI d.o.o. Hrvatska
2008
7
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
montaža stacionarne opreme postrojenja
sumpora
INA d.d., Hrvatska
2007
8
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
montaža postrojenja vakuum destilacije
STSI d.o.o. Hrvatska
2007
9
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
zamjena opreme i reaktora R 5301
STSI d.o.o. Hrvatska
2007
10
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
montaža parageneratora
STSI d.o.o., Hrvatska
2007
11
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
rekonstrukcija splitera FCC benzina
STSI d.o.o., Hrvatska
2007
12
Petrokemija Kutina
Hrvatska
remont postrojenja i godišnje održavanje
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2007
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2007 2005
13
Petrokemija Kutina
Hrvatska
izgradnja novog silosa čađi; zamjena
dimnjaka na kotlovnici; radovi na
održavanju; redovan godišnji remont
14
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
remont peći 313 - F3
INA d.d., Hrvatska
2006
15
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
remont peći 312 - F1
STSI d.o.o., Hrvatska
2006
16
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
remont FCC postrojenja, zamjena reaktora
STSI d.o.o., Hrvatska
2006
17
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
sanacija spremnika 331 SA-018 80 000 m 3
STSI d.o.o., Hrvatska
2006
18
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
rekonstrukcija kolone T6101 cjevovoda
INA d.d., Hrvatska
2005
19
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
rekonstrukcija vakuum destilacije
INA d.d., Hrvatska
2005
20
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
zamjena blow-down cjevovoda
STSI d.o.o., Hrvatska
2005
21
Rafinerija nafte Rijeka - Mlaka
Hrvatska
remont kotla G-002
INA d.d., Hrvatska
2003
22
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
preseljenje kolone 16C-1;318C-101
INA d.d., Hrvatska
2003
23
Rafinerija Bayernoil
Njemačka
montaža cjevovoda
KA-Muenchen GmbH, Njemačka
2003
24
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
remont postrojenja HDS
INA d.d., Hrvatska
2002
25
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
remont FCC postrojenja
INA d.d., Hrvatska
2001
26
Petrokemija Kutina
Hrvatska
remont postrojenja amonijaka
Petrokemija d.d., Hrvatska
2001
27
Rafinerija nafte Leuna Werke
Njemačka
montaža cjevovoda
Sarens GmbH, Njemačka
2001
28
Tvornica ulja Čepin
Hrvatska
montaža opreme i cjevovoda
KA-Muenchen GmbH, Njemačka
2000
NARUČITELJ
GODINA
montaža opreme i cjevovoda
Belišće d.d., Hrvatska
1999
Hrvatska
montaža opreme i cjevovoda
INA d.d., Hrvatska
1998
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
remont kotlova G-4, G-5
Pliva d.d., Hrvatska
1998
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
remont postrojenja II
INA d.d., Hrvatska
1997
PROJEKT
ZEMLJA
29
Belišće d.d.
Hrvatska
30
PLIVA - Savski Marof
31
32
OPIS POSLA
REFERENCE
Naftne platforme
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Hrvatska
rekonstrukcija platforme
R.I.G. d.o.o., Hrvatska
2009 2010
Malta
sanacija glavne palube
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
Hrvatska
izrada opreme za bušače garniture,
cjelokupni isplačni sustav
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
Isplačni sustav IDECO 202
Hrvatska
izrada opreme za bušače garniture,
cjelokupni isplačni sustav
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
5
Platforma "TRIDENT IV" - Transocean
Hrvatska
sanacija i zamjena cjevovoda, sanacija
tankova i oplate cantilevera
Energija Dubrovnik, Hrvatska
20062005
6
Platforma "CARL NORBERG" -Transocean
Hrvatska
rekonstrukcija na cjevovodima i opremi
platforme
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2004
7
Platforma "TRIDENT IV" -Transocean
Hrvatska
STSI - Integrirani tehnički sustavi d.o.o.,
Hrvatska
2004
8
Platforma "LABIN"
Hrvatska
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
20042003
1
Platforma "KEY MANHATTAN" - Transocean
2
Platforma "ZAGREB" - Transocean
3
Isplačni sustav IDECO 301
4
sanacija nogu, zamjena čvornih ploča na
dijagonalama i horizontalama
rekonstrukcija i ojačanje dijagonala na
nogama, 3 komada, visina 60-120 m
Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o.
Reference - Industrijska postrojenja
REFERENCE
Industrijska postrojenja
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
zamjena plašta rotacione peći, nosivih
prstena i zubnog vijenca
NARUČITELJ
GODINA
Našicecement d.d., Hrvatska
2012
Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, Bosna i
Hercegovina
2011
Fabrika cementa Lukavac d.d., Bosna i
Hercegovina
2011
Našicecement d.d., Hrvatska
2011
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
2011
Zdenka d.o.o., Hrvatska
2011
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
2010
1
Cementara Našicecement
2
Tvornica celuloze Natron - Hayat, Maglaj
Bosna i
Hercegovina
remont rotacione peći
3
Cementara Lukavac
Bosna i
Hercegovina
remont pogona mlina cementa
4
Cementara Našicecement
Hrvatska
remont strojarske opreme
5
Cementara Koromačno
Hrvatska
godišnje održavanje
6
Tvornica sira Zdenka Veliki Zdenci
Hrvatska
rekonstrukcija prehrambenog postrojenja
7
Cementara Koromačno
Hrvatska
zimski remont
8
Cementara Kakanj
Bosna i
Hercegovina
zamjena pogona mlina cementa B
Tvornica cementa Kakanj d.d., Bosna i
Hercegovina
2010
9
Cementara Kakanj
Bosna i
Hercegovina
zamjena pogona mlina sirovine
Tvornica cementa Kakanj d.d., Bosna i
Hercegovina
2010
10
Cementara Koromačno
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
2009
11
Cementara Kakanj
Tvornica cementa Kakanj d.d., Bosna i
Hercegovina
2009
12
Cementara Koromačno
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
2008
Hrvatska
Hrvatska
Bosna i
Hercegovina
Hrvatska
zimski remont
zamjena pogona mlina cementa A
zimski remont
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Istra cement d.o.o., Hrvatska
2008
Polysius AG, Njemačka
2008
13
Cementara Istracement
Hrvatska
izrada i montaža nove linije proizvodnje
klinkera
14
Duna - Dráva Cement
Mađarska
rekonstrukcija linije 2 u cementari Beremend
15
Tvornica šećera Viro
Hrvatska
rekonstrukcija tvornice šećera
16
Cementara Koromačno
Hrvatska
izrada i montaža kanala vrućih plinova;
zimski remont
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
2007
17
Cementara Chekka
Libanon
povećanje kapaciteta linije proizvodnje
klinkera
Cimentarie Nationale SAL, Libanon
2007
18
Cementara Našicecement
Hrvatska
zimski remont
Našicecement d.d., Hrvatska
2007 2006
19
Cementara Koromačno
Hrvatska
zamjena dijela rotacijske peći i izmjenjivača
topline; rekonstrukcija pakirnice cementa;
redovan godišnji remont
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
2007 2005
20
Tvornica šećera Kandit Premijer Osijek
Hrvatska
redovni godišnji remonti
Kandit - Premijer d.o.o., Hrvatska
2007 2005
21
Cementara Našicecement
Hrvatska
montaža nove mlinice cementa MC3;
remont cementare
Našicecement d.d., Hrvatska
2007 2005
22
Pivovara Osijek
Hrvatska
redovni godišnji remonti
Pivovara d.d. Osijek, Hrvatska
2007 2005
23
Istarska tvornica vapna
Hrvatska
izgradnja nove tvornice žbuke, ljepila i
aditiva
Istarska tvornica vapna d.o.o., Hrvatska
2006
24
Cementara Dalmacijacement (TC Sv. Juraj,
TC Sv. Kajo, TC 10. kolovoz Solin)
Hrvatska
redovni godišnji remonti
Dalmacijacement d.d., Hrvatska
2006 2005
25
Cementara Umag
Hrvatska
demontaža mlinice cementa
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
2005
26
Cementara Dalmacijacement
(Sv.Juraj TC)
Hrvatska
remont i rekonstrukcija dijela opreme mlinice
sirovine; strojarska i elektro montaža
opreme strugača sirovine kapaciteta 650 t/h
Dalmacijacement d.d., Hrvatska
2004
27
Cementara Les Ciments de Jebel Oust
(Chergakom)
Tunis
montaža opreme i čelične konstrukcije nove
mlinice ugljena
Polysius AG, Francuska
2004
VIRO Tvornica šećera d.d., Hrvatska
2008
PROJEKT
ZEMLJA
Bosna i
Hercegovina
OPIS POSLA
zamjena dijelova plašta rotacione peći
NARUČITELJ
GODINA
Tvornica cementa Kakanj d.d., Bosna i
Hercegovina
2004 2003
Dalmacijacement d.d., Hrvatska
2004 1998
28
Cementara Kakanj
29
Cementare Dalmacijacement
Hrvatska
redovni godišnji remonti
30
Cementara Istracement
Hrvatska
rekonstrukcija mlinice ugljena
Istra cement d.o.o., Hrvatska
2003
Hrvatska
montaža opreme mlinice ugljena, opreme i
konstrukcije linije proizvodnje klinkera proširenje kapaciteta
Našicecement d.d., Hrvatska
2003 2002
31
Cementara Našicecement
32
Cementara Societe des Ciments d'Enfida
Tunis
izgradnja nove linije za proizvodnju klinkera
Polysius AG, Francuska
2003 2002
33
Cementara Les Ciments de Jebel Oust
Tunis
montaža strojarske opreme i čelične
konstrukcije
Polysius AG, Francuska
2002 2001
34
Cementara Chekka
Libanon
montaža strojne i elektro opreme nove linije
klinkera i montaža opreme diesel elektrane
2x7.5 MW
Cimentarie Nationale SAL, Libanon
1998
35
Cementara Koromačno
Hrvatska
rekonstrukcija izmjenjivača topline,
transporta klinkera i montaža čelične
konstrukcije
Holcim (Hrvatska) d.o.o., Hrvatska
1998
36
Cementara Našicecement
Hrvatska
rekonstrukcija rotacione peći, izmjenjivača
topline, električnih filtera, montaža čelične
konstrukcije i redovan godišnji remont
Našicecement d.d., Hrvatska
1998
37
Cementara Dyckerhoff AG, Lengerich
Njemačka
montaža čelične konstrukcije
Polysius AG, Njemačka
1998
38
Cementara Milke Geseke
Njemačka
montaža čelične konstrukcije,opreme i
vatrostalnog ozida
Polysius AG, Njemačka
1998 1997
39
Cementara Laegerdorf
Njemačka
montaža čelične konstrukcije, opreme i
ozida Dopol tornja, montaža peći i hladnjaka
klinkera
Polysius AG, Njemačka
1997
Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o.
Reference - Mostovi
REFERENCE
Mostovi
OPIS POSLA
PROJEKT
ZEMLJA
VRSTA RADOVA
DUŽINA/m
NARUČITELJ
GODINA
210
Hidroelektra Niskogradnja
d.d., Hrvatska
2012
RASPONI/m TEŽINA/t
1
Tunel Sveti Ilija
Hrvatska
montaža čelične
konstrukcije mosta za
premoštenje kaverni
unutar tunela
2
Most Bosut
Hrvatska
izgradnja novog mosta
67
65
390
Swietelsky d.o.o., Hrvatska
2010 2011
3
Most Ždrelac na cesti D110 preko morskog
tjesnaca Ždrelac između otoka Ugljana i
Pašmana
Hrvatska
rekonstrukcija
67,9
66,9
360
Konstruktor inženjering
Split d.d., Hrvatska
2008
4
Most Zrinski preko rijeke Mure na autocesti
između Letenye i Goričana
Hrvatska i
Mađarska
izgradnja novog mosta
216
36+3x48+36
1267
Hrvatske autoceste d.o.o.,
Hrvatska, Hrvatska and
Nemzeti Infrastruktura
Fejleszto, Mađarska
20082007
5
Most Crna Rijeka na autocesti Zagreb-SplitDubrovnik, dionica Ploče1 - Luka Ploče
Hrvatska
izgradnja novog mosta
328
2x24+8x35
1039
Hrvatske autoceste d.o.o.,
Hrvatska
20082007
6
Cestovni nadvožnjak Jošava na dionici Osijek Đakovo, autoceste Beli Manastir - Osijek Svilaj - Ploče
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
253
36+4x45+36
1581
Hrvatske autoceste d.o.o.,
Hrvatska
2007
7
Cestovni nadvožnjak Hrastinka na dionici
Osijek - Đakovo, autoceste Beli Manastir Osijek - Svilaj - Ploče
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
163
36+2x45+36
1022
Hrvatske autoceste d.o.o.,
Hrvatska
2007
OPIS POSLA
PROJEKT
ZEMLJA
VRSTA RADOVA
DUŽINA/m
RASPONI/m TEŽINA/t
NARUČITELJ
GODINA
8
Cestovni nadvožnjak Topolina na dionici
Osijek - Đakovo, autoceste Beli Manastir Osijek - Svilaj - Ploče
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
118
36+45+36
738
Hrvatske autoceste d.o.o.,
Hrvatska
2007
9
Cestovni nadvožnjak preko željezničke pruge
Zagreb - Vinkovci, u km 76+942,86 na
autocesti Beli Manastir-Osijek - Svilaj - Ploče,
dionica Đakovo-Sredanci
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
656
L=35,5+13x45+
35,5
4000
Hrvatske autoceste d.o.o.,
Hrvatska
2006
10
Cestovni most preko rijeke Drave na obilaznici
Osijek
Hrvatska
izgradnja novog mosta
270
L=80+110+80
1341
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2006
11
Cestovni most preko rijeke Spačve kod
Lipovca
Hrvatska
izgradnja novog mosta
94
L=1x94
456
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2006
12
Cestovni nadvožnjak u čvoru Kosnica na
autocesti Zagreb - Lipovac, dionica JankomirIvanja Reka
Hrvatska
izrada čelične
konstrukcije
116
L=26+32+32+26
665
Viadukt d.d., Hrvatska
2006
13
Cestovni most preko rijeke Mure na državnoj
cesti Sv. Martin - Hotize
Hrvatska
izgradnja novog mosta
105
L=31,5+42+31,5
120
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2005
14
Cestovni most preko rijeke Save kod
Zaprešića
Hrvatska
izgradnja novog mosta
200
L=50+100+50
1130
Viadukt d.d., Hrvatska
2005
15
Most "Gacka" na autocesti Zagreb - Split,
dionica Žuta Lokva-Ličko Lešće
Hrvatska
izgradnja novog mosta
452
L=55+90+55+5x
44+32
4646
Hrvatske autoceste d.o.o.,
Hrvatska
2004
16
Cestovni most preko rijeke Bosut u Nijemcima
Hrvatska
rekonstrukcija
63
L=31,5+31,5
78
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2004
17
Most Maslenica preko Novskog Ždrila na
državnoj cesti D8
Hrvatska
obnova srušenog
mosta
314
čelični luk
L=155
1537
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2004
18
Cestovni most preko rijeke Save u Jasenovcu
Hrvatska
rekonstrukcija
236
L=60,5+120+55,
5
1240
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska I EU
2004
19
Most preko rijeke Krke na dionici Skradin Šibenik Jadranske autoceste
Hrvatska
izgradnja novog mosta
352
L=2x32+204+32
+28+24
1690
Konstruktor inženjering
d.d., Hrvatska
2004
20
Cestovni most Al-Lezhe
Albanija
izgradnja novog mosta
60
L=30x30
165
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2003
21
Cestovni most Al-Dures-Dajlani
Albanija
izgradnja novog mosta
400
čvor
1100
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2002
22
Cestovni most Al-Lezhe-Mat
Albanija
izgradnja novog mosta
630
L=18x35
1050
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2002
OPIS POSLA
PROJEKT
ZEMLJA
VRSTA RADOVA
DUŽINA/m
RASPONI/m TEŽINA/t
NARUČITELJ
GODINA
23
Cestovni most Al-Lezhe-Drin
Albanija
izgradnja novog mosta
240
L=5x32+49+31
420
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2002
24
Most Ilok - rijeka Dunav u km 336+500
Hrvatska
sanacija čelične
konstrukcije i elektro
instalacija
15
L=1x15
9,5
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2002
25
Cestovni most preko rijeke Gline u Glini
Hrvatska
obnova mosta
42,5
L=1x42,5
119
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2002
26
Cestovni most preko rijeke Orašnice u Kninu
Hrvatska
rekonstrukcija
10,5
L=1x10,5
17
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
2002
27
Cestovni most Al-Dures-Erzenit
Albanija
izgradnja novog mosta
100
L=33+33+33
245
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2001
28
Cestovni most Al-Dures-Flake
Albanija
izgradnja novog mosta
30
L=30
40
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2001
29
Cestovni most Al-Dures-Rinyja
Albanija
izgradnja novog mosta
30
L=30
36
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2001
30
Cestovni most Al-Dures-Schorzet
Albanija
izgradnja novog mosta
40
L=40
80
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2001
Hrvatska
rekonstrukcija
198
L=55+88+55
1450
EU
2001
Hrvatska
rekonstrukcija
227
L =71+79+71
439
Parsons Corporation, SAD
2001
Cordioli&CS S.p.A, Italija
2000
31
32
Cestovno- željeznički most preko rijeke Save
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac
Cestovni most preko rijeke Save Slavonski
Brod - Bosanski Brod
33
Cestovni most Al-Dures-Overpas
Albanija
izgradnja novog mosta
80
L=33
160
34
Cestovni most preko rijeke Drave u Belišću
Hrvatska
izgradnja novog mosta
192
L=90+90
920
35
Cestovni most - Strmen
Hrvatska
rekonstrukcija
61
L=4x15,25
9
Hrvatska
rekonstrukcija
494
L=71+
+71
196
Hrvatska
rekonstrukcija
304
L=85+134+85
1130
36
37
Cestovni most preko rijeke Save - Stara
Gradiška
Cestovni most preko rijeke Save
Županja/Orašje
38
Cestovni most preko rijeke Kupe kod Bresta
Hrvatska
izgradnja novog mosta
123.4
L=61,7+61,7
450
39
Željeznički most - Loskun
Hrvatska
izgradnja novog mosta
70
L=1x70
260
Đuro Đaković Inženjering
d.d., Hrvatska
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
Đuro Đaković Inženjering
d.d., Hrvatska
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska - PID BIH
Hrvatske ceste d.o.o.,
Hrvatska
Deutsche Gesellschaft für
Technische
Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH
2000
2000
1999
1999
1998
1997
Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o.
Reference - Proizvodnja
REFERENCE
Proizvodnja - Termoelektrane
PROJEKT
ZEMLJA
Makedonija
TEŽINA/t
NARUČITELJ
GODINA
izrada brenera i kiprost modula
110
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2012
OPIS POSLA
1
TE Bitola
2
TE Belchatow 8
Poljska
izrada sustava loženja (mlinova, brenera,
kanala, sihtera, difuzora)
1520
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2012
3
TE Belchatow 7
Poljska
izrada sustava loženja (mlinova, brenera,
kanala, sihtera, difuzora)
1491
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
20112012
4
TE Amer 9
Babcock Borsig Steinmüller GmbH,
Njemačka
2011
5
Cordemais 3
6
TE Belchatow 6
7
Basell Wesseling
Njemačka
8
TE Rodenhuize 4
9
Nizozemska
izrada gornjeg dijela sihtera
izrada kanala zraka
70
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2011
izrada komponenti sustava loženja
716
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
izrada čelične konstrukcije i kanala zraka
43
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
Belgija
izrada kanala
351
Babcock Borsig Service GmbH, Njemačka
2010
TE Belchatow 5
Poljska
izrada komponenti sustava loženja
1000
10
TE Belchatow 4
Poljska
izrada komponenti sustava loženja
681
11
TE BOA 1, Niederaussem
izrada kanala za elektrofilter
400
Francuska
Poljska
Njemačka
STEINMÜLLER Instandsetzung Kraftwerke
GmbH, Njemačka
STEINMÜLLER Instandsetzung Kraftwerke
GmbH, Njemačka
Rothemühle, Njemačka
2010
2009
2002
REFERENCE
Proizvodnja - Petrokemija
NARUČITELJ
GODINA
HEP d.d., Hrvatska
2011 2012
izrada opreme za bušače garniture,
cjelokupni isplačni sustav
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
izrada opreme za bušače garniture,
cjelokupni isplačni sustav
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
1
TE Rijeka
Hrvatska
izrada čeličnog plašta dimnjaka
2
IDECO 301 Drill-in Fluids System
Hrvatska
3
IDECO 202 Drill-in Fluids System
Hrvatska
REFERENCE
Proizvodnja - Mostovi
PROJEKT
ZEMLJA
VRSTA RADOVA
OPIS POSLA
DUŽINA/m RASPONI/m TEŽINA/t
NARUČITELJ
GODINA
210
Hidroelektra Niskogradnja d.d., Hrvatska
2012
1
Tunel Sveti Ilija
Hrvatska
izgradnja čelične
konstrukcije mosta za
premoštenje kaverni
unutar tunela
2
Most Bosut
Hrvatska
izgradnja novog mosta
67
65
390
Swietelsky d.o.o., Hrvatska
2010 2011
3
Most Ždrelac na cesti D110 preko morskog
tjesnaca Ždrelac između otoka Ugljana i
Pašmana
Hrvatska
rekonstrukcija
67,9
66,9
360
Konstruktor inženjering Split d.d., Hrvatska
2008
4
Most Crna Rijeka na autocesti Zagreb-SplitDubrovnik, dionica Ploče1 - Luka Ploče
Hrvatska
izgradnja novog mosta
328
2x24+8x35
1039
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska
2008
5
Most Zrinski preko rijeke Mure na autocesti
između Letenye i Goričana
Hrvatska i
Mađarska
izgradnja novog mosta
216
36+3x48+36
1267
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska i
Nemzeti Infrastructure Fejleszto, Mađarska
2008
6
Cestovni nadvožnjak Jošava na dionici Osijek Đakovo, autoceste Beli Manastir - Osijek Svilaj - Ploče
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
253
36+4x45+36
1581
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska
2007
7
Cestovni nadvožnjak Hrastinka na dionici
Osijek - Đakovo, autoceste Beli Manastir Osijek - Svilaj - Ploče
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
163
36+2x45+36
1022
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska
2007
8
Cestovni nadvožnjak Topolina na dionici
Osijek - Đakovo, autoceste Beli Manastir Osijek - Svilaj - Ploče
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
118
36+45+36
738
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska
2007
9
Cestovni most preko rijeke Drave na obilaznici
Osijek
Hrvatska
izgradnja novog mosta
270
80+110+80
1341
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
2006
10
Cestovni most preko rijeke Spačve kod
Lipovca
Hrvatska
izgradnja novog mosta
94
1x94
456
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
2006
11
Cestovni nadvožnjak u čvoru Kosnica na
autocesti Zagreb - Lipovac, dionica JankomirIvanja Reka
Hrvatska
izrada čelične
konstrukcije
116
26+32+32+26
665
Viadukt d.d., Hrvatska
2006
PROJEKT
12
13
Cestovni nadvožnjak preko željezničke pruge
Zagreb - Vinkovci, u km 76+942,86 na
autocesti Beli Manastir-Osijek - Svilaj - Ploče,
dionica Đakovo-Sredanci
Cestovni most preko rijeke Mure na državnoj
cesti Sv. Martin - Hotize
ZEMLJA
VRSTA RADOVA
OPIS POSLA
DUŽINA/m RASPONI/m TEŽINA/t
NARUČITELJ
GODINA
Hrvatska
izgradnja nadvožnjaka
656
35,5+13x45+35,
5
4000
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska
2006
Hrvatska
izgradnja novog mosta
105
31,5+42+31,5
120
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
2005
14
Cestovni most preko rijeke Save kod
Zaprešića
Hrvatska
izgradnja novog mosta
200
50+100+50
1130
Viadukt d.d., Hrvatska
2005
15
Most preko rijeke Krke na dionici Skradin Šibenik Jadranske autoceste
Hrvatska
izgradnja novog mosta
352
2x32+204+32+2
8+24
1690
Konstruktor inženjering d.d., Hrvatska
2004
16
Most "Gacka" na autocesti Zagreb - Split,
dionica Žuta Lokva-Ličko Lešće
Hrvatska
izgradnja novog mosta
452
55+90+55+5x44
+32
4646
Hrvatske autoceste d.o.o.
2004
17
Cestovni most preko rijeke Save u Jasenovcu
Hrvatska
rekonstrukcija
236
60,5+120+55,5
1240
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska i EU
2004
18
Cestovni most preko rijeke Bosut u Nijemcima
Hrvatska
rekonstrukcija
63
31,5+31,5
78
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
2004
19
Most Maslenica preko Novskog Ždrila na
državnoj cesti D8
Hrvatska
obnova srušenog
mosta
314
čelični luk
L=155
1537
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
2004
20
Cestovni most preko rijeke Gline u Glini
Hrvatska
obnova mosta
42,5
1x42,5
119
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
2002
21
Cestovni most preko rijeke Orašnice u Kninu
Hrvatska
rekonstrukcija
10,5
1x10,5
17
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
2002
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 925 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content