Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ SPARE SERVICE AE

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ
κωδικός
P0010
P0011
P0012
P0013
P0014
P0015
P0020
P0021
P0022
P0023
P0065
P0066
P0067
P0100
P0101
P0102
P0103
P0105
P0106
P0107
P0108
P0112
Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα
Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου
Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου - υπερβολικό αβάνς
Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου – καθυστέρηση στο
άνοιγμα βαλβίδας
Πλευρά 1 , Ρύθμιση εκκεντροφόρου, κύκλωμα
ενεργοποιητή
Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου - υπερβολικό αβάνς
Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου – καθυστέρηση στο
άνοιγμα βαλβίδας
Πλευρά 2 ,Ρύθμιση εκκεντροφόρου κύκλωμα
ενεργοποιητή
Πλευρά 2, Ρύθμιση εκκεντροφόρου - υπερβολικό αβάνς
Πλευρά 2, Ρύθμιση εκκεντροφόρου – καθυστέρηση στο
άνοιγμα βαλβίδας
Πλευρά 2 , Ρύθμιση εκκεντροφόρο ,Εξαγωγή
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Βαλβίδα ρύθμισης αέρα για βαλβίδα ψεκασμού
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Βαλβίδα ρύθμισης αέρα για βαλβίδα ψεκασμού
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Βαλβίδα ρύθμισης αέρα για βαλβίδα ψεκασμού
(Βραχυκύκλωμα στο συν)
Μετρητής μάζας αέρα
(Τάση τροφοδότησης)
Μετρητής μάζας αέρα
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Μετρητής μάζας αέρα
(Σήμα πολύ μικρό)
Μετρητής μάζας αέρα
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας πίεσης πολλαπλής εισαγωγής
(Τάση τροφοδοσίας)
Αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής εισαγωγής /
Αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής εισαγωγής /
Αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας απόλυτης πίεσης πολλαπλής εισαγωγής /
Αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα
(Σήμα πολύ μικρό)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0113
P0116
P0117
P0120
P0121
P0122
P0123
P0125
P0128
P0130
P0131
P0132
P0133
P0134
P0135
P0136
P0137
P0138
P0139
P0140
P0141
P0150
P0151
Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
(Σήμα πολύ μικρό)
Ποτενσιόμετρο πεταλούδας
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ποτενσιόμετρο πεταλούδας
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Ποτενσιόμετρο πεταλούδας
(Σήμα πολύ μικρό)
Ποτενσιόμετρο πεταλούδας
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Δεν επιτεύχθηκε η θερμοκρασία του
Ψυκτικού υγρού για τη ρύθμιση λάμδα
Βαλβίδα κυκλώματος ψυκτικού υγρού
(Θερμοκρασία κάτω της περιοχής ρύθμισης)
Πλευρά 1 –Αισθητήρας Λάμδα 1
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Πλευρά 1 -Αισθητήρας Λάμδα 1
(Τάση πολύ μικρή)
Πλευρά 1-Αισθητήρας Λάμδα 1
(Τάση πολύ μεγάλη)
Πλευρά 1-Αισθητήρας Λάμδα 1
(Αργή απόκριση)
Πλευρά 1-Αισθητήρας Λάμδα 1
(Καμία δραστηριότητα)
Πλευρά 1 -Αισθητήρας Λάμδα 1-Κυκλωμα ρεύματος
θέρμανσης
(Ηλεκτρικό σφάλμα)
Πλευρά 1-Αισθητήρας Λάμδα 2
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Πλευρά 1-Αισθητήρας Λάμδα 2
(Τάση πολύ μικρή)
Πλευρά 1-Αισθητήρας Λάμδα 2
(Τάση πολύ μεγάλη)
Πλευρά1-Αισθητήρας Λάμδα 2
(Αργή απόκριση)
Πλευρά 1-Αισθητήρας Λάμδα 2
(Καμία δραστηριότητα)
Πλευρά 1 -Αισθητήρας Λάμδα 2-Κυκλωμα ρεύματος
θέρμανσης
(Ηλεκτρικό σφάλμα)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 1
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 1
(Τάση πολύ μικρή)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0152
P0153
P0154
P0155
P0156
P0157
P0158
P0159
P0160
P0161
P0170
P0171
P0172
P0173
P0174
P0175
P0182
P0183
P0191
P0192
P0193
P0194
P0197
P0198
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 1
(Τάση πολύ μεγάλη)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 1
(Αργή απόκριση)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 1
(Καμία δραστηριότητα)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 1-Κυκλωμα ρεύματος
θέρμανσης
(Ηλεκτρικό σφάλμα)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 2
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 2
(Τάση πολύ μικρή)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 2
(Τάση πολύ μεγάλη)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 2
(Αργή απόκριση)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 2
(Καμία δραστηριότητα)
Πλευρά 2 -Αισθητήρας Λάμδα 2-Κυκλωμα ρεύματος
θέρμανσης
(Ηλεκτρικό σφάλμα)
Πλευρά 1 -Σύστημα δοσομέτρησης καυσίμου (Fuel Trim)
Πλευρά 1 -Σύστημα δοσομέτρησης καυσίμου
(πολύ φτωχό)
Πλευρά 1 -Σύστημα δοσομέτρησης καυσίμου
(πολύ πλούσιο)
Πλευρά 2 -Σύστημα δοσομέτρησης καυσίμου
Πλευρά 2 -Σύστημα δοσομέτρησης καυσίμου
(πολύ φτωχό)
Πλευρά 2 -Σύστημα δοσομέτρησης καυσίμου
(πολύ πλούσιο)
Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου
(κομμένο καλώδιο / βραχυκύκλωμα στο σύν)
Αισθητήρας πίεσης καυσίμου
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας πίεσης καυσίμου
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Αισθητήρας πίεσης καυσίμου
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Αισθητήρας πίεσης καυσίμου
(κομμένο καλώδιο)
Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού
(Σήμα πολύ μεγάλο)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0200
P0201
P0202
P0203
P0204
P0205
P0206
P0207
P0208
P0209
P0210
P0211
P0212
P0215
P0216
P0219
P0221
P0222
P0223
P0224
P0225
P0226
P0227
P0228
P0229
P0230
Κύκλωμα Μπεκ
Μπεκ κυλίνδρου 1
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 2
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 3
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 4
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 5
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 6
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 7
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 8
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 9
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 10
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 11
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μπεκ κυλίνδρου 12
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα διακοπής καυσίμου
Κύκλωμα χρονισμού έναρξης ψεκασμού
Υπέρβαση μέγιστού αριθμού στροφών κινητήρα
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 2
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 2
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 2
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 2
(διακοπή στο κύκλωμα)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 3
(Τάση τροφοδοσίας)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 3
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 3
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 3
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας θέσης πεταλούδας – διακόπτης 3
(διακοπή στο κύκλωμα)
Ρελέ αντλίας καυσίμου
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0234
P0235
P0236
P0237
P0238
P0243
P0245
P0246
P0252
P0261
P0262
P0264
P0265
P0267
P0268
P0270
P0271
P0273
P0274
P0276
P0277
P0279
P0280
P0282
Ρύθμιση πίεσης υπερπλήρωσης
(Κάτω του ορίου ρύθμισης)
Ρύθμιση πίεσης υπερπλήρωσης
(Κάτω του ορίου ρύθμισης)
Αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα ορίου πίεσης υπερπλήρωσης
(κομμένο καλώδιο / βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα ορίου πίεσης υπερπλήρωσης
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα ορίου πίεσης υπερπλήρωσης
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Έλεγχος αντλίας τροφοδοσίας καυσίμου
Απόδοση – εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Μπεκ κυλίνδρου 1
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Μπεκ κυλίνδρου 1
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Μπεκ κυλίνδρου 2
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Μπεκ κυλίνδρου 2
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Μπεκ κυλίνδρου 3
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Μπεκ κυλίνδρου 3
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Μπεκ κυλίνδρου 4
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Μπεκ κυλίνδρου 4
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Μπεκ κυλίνδρου 5
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Μπεκ κυλίνδρου 5
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Μπεκ κυλίνδρου 6
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Μπεκ κυλίνδρου 6
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Μπεκ κυλίνδρου 7
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Μπεκ κυλίνδρου 7
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Μπεκ κυλίνδρου 8
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0283
P0285
P0286
P0288
P0289
P0291
P0292
P0294
P0295
Μπεκ κυλίνδρου 8
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 9
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 9
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 10
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 10
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 11
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 11
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 12
(Βραχυκύκλωμα στο
Μπεκ κυλίνδρου 12
(Βραχυκύκλωμα στο
σύν)
σώμα)
σύν)
σώμα)
σύν)
σώμα)
σύν)
σώμα)
σύν)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
Κωδικοί Ρ03ΧΧ
κωδικός
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0305
P0306
P0307
P0308
P0309
P0310
P0311
P0312
P0313
P0314
P0321
P0322
P0324
P0325
P0326
P0327
P0328
P0332
Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 1
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 2
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 3
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 4
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 5
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 6
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 7
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 8
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 9
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 10
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 11
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Κύλινδρος 12
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Αναγνώριση διακοπτών καύσης
Αιτία:Έλλειψη καυσίμου
Διακόπτες καύσης Μεμονωμένος κύλινδρος
Αισθητήρας στροφών κινητήρα
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας στροφών κινητήρα
(Κανένα σήμα)
Ρύθμιση κρουστικής καύσης
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Αισθητήρας κρουστικής καύσης
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Αισθητήρας κρουστικής καύσης
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας κρουστικής καύσης
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας κρουστικής καύσης
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας κρουστικής καύσης
(Σήμα πολύ μικρό)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0333
P0335
P0336
P0337
P0340
P0341
P0342
P0343
P0345
P0346
P0351
P0352
P0353
P0354
P0355
P0356
P0357
P0358
P0359
Αισθητήρας κρουστικής καύσης
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας στροφών κινητήρα
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Αισθητήρας στροφών κινητήρα
(Λείπει δόντι)
Αισθητήρας θέσης στροφαλοφόρων
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
Ηλεκτρικό σφάλμα
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος1
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 2
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 3
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 4
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 5
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 6
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 7
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 8
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 9
(Εσφαλμένη λειτουργία)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0360
P0361
P0362
P0367
P0368
P0380
P0392
P0393
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 10
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 11
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ενεργοποίηση ανάφλεξης – πρωτεύων πολλαπλασιαστή
κύλινδρος 12
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου - Πλευρά 1
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου – Πλευρά 1
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Προθερμαντήρας
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου – Πλευρά 2
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου – Πλευρά 2
(Σήμα πολύ μεγάλο)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
Κωδικοί Ρ04ΧΧ
κωδικός
Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα
P0400
Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων
(Παροχή πολύ μικρή)
Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων
(Παροχή πολύ μεγάλη)
Βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων
(Ελαττωματική λειτουργία)
Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων
(Απόκλιση ρύθμισης)
Αισθητήρας θερμοκρασίας ανακύκλωσης καυσαερίων
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θερμοκρασίας ανακύκλωσης καυσαερίων
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Ποτενσιόμετρο ανακύκλωσης καυσαερίων
(Σήμα πολύ μικρό)
Ποτενσιόμετρο ανακύκλωσης καυσαερίων
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Σύστημα δευτερεύοντος αέρα
(Ελαττωματική λειτουργία)
Σύστημα δευτερεύοντος αέρα
(Ακατάλληλη παροχή)
Βαλβίδα δευτερεύοντος αέρα
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Βαλβίδα δευτερεύοντος αέρα 2
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ρελέ αντλίας δευτερεύοντος αέρα
(Ελαττωματική λειτουργία)
Ρελέ αντλίας δευτερεύοντος αέρα 2
(Ελαττωματική λειτουργία)
Πλευρά 1 , Σύστημα καταλύτη
(Απόδοση πολύ μικρή)
Προκαταλύτης, Πλευρά1
(Απόδοση πολύ μικρή)
Πλευρά 1 , Κύριος καταλύτη
(Απόδοση πολύ μικρή)
Αισθητήρας θερμοκρασίας 1 για καταλύτη
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Αισθητήρας θερμοκρασίας 1 για καταλύτη
(Κομμένο καλώδιο / Βραχυκύκλωμα στο σύν)
P0401
P0402
P0403
P0404
P0405
P0406
P0407
P0408
P0410
P0411
P0412
P0415
P0418
P0419
P0420
P0421
P0422
P0427
P0428
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0431
P0432
P0436
P0437
P0438
P0440
P0441
P0442
P0443
P0452
P0453
P0455
P0456
P0461
P0462
P0463
Προκαταλύτης, Πλευρά 2
(Απόδοση πολύ μικρή)
Πλευρά 2 , Κύριος καταλύτη
(Απόδοση πολύ μικρή)
Αισθητήρας θερμοκρασίας 2 για καταλύτη
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας θερμοκρασίας 2 για καταλύτη
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Αισθητήρας θερμοκρασίας 2 για καταλύτη
(Κομμένο καλώδιο / Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων δεξαμενής καυσίμου
(Ελαττωματική λειτουργία)
Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων δεξαμενής καυσίμου
(Ελαττωματική παροχή)
Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων δεξαμενής καυσίμου
(Εντοπισμός μικρής διαρροής)
Βαλβίδα ελέγχου αναθυμιάσεων δεξαμενής καυσίμου
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Αισθητήρας πίεσης συστήματος ελέγχου αναθυμιάσεων
δεξαμενής καυσίμου
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας πίεσης συστήματος ελέγχου αναθυμιάσεων
δεξαμενής καυσίμου
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Συστήματος ελέγχου αναθυμιάσεων δεξαμενής καυσίμου
(Εντοπισμός μεγάλης διαρροής)
Συστήματος ελέγχου αναθυμιάσεων δεξαμενής καυσίμου
(Εντοπισμός μικρής διαρροής)
Σήμα στάθμης καυσίμου
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας στάθμης καυσίμου
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας στάθμης καυσίμου
(Σήμα πολύ μεγάλο)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
Κωδικοί Ρ05ΧΧ
κωδικός
P0500
P0501
P0503
P0505
P0506
P0507
P0510
P0513
P0531
P0532
P0533
P0534
P0545
P0546
P0548
P0549
P0550
P0551
P0560
P0562
P0563
P0568
Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα
Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος
Σήμα ταχύτητας οχήματος
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Σήμα ταχύτητας οχήματος
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Ρύθμιση ρελαντί
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Ρύθμιση ρελαντί
(Στροφές κάτω της ονομαστικής τιμής)
Ρύθμιση ρελαντί
(Στροφές άνω της ονομαστικής τιμής)
Διακόπτης ρελαντί
(Εσφαλμένη λειτουργία)
Εσφαλμένος κώδικας Immobilizer
Σήμα πρεσοστάτη κομπρεσέρ κλιματισμού
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Σήμα πρεσοστάτη κομπρεσέρ κλιματισμού
(Σήμα πολύ μικρό)
Σήμα πρεσοστάτη κομπρεσέρ κλιματισμού
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Απώλεια ψυκτικού υγρού (Freon)
Αισθητήρας 1 θερμοκρασίας καυσαερίων
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Αισθητήρας 1 θερμοκρασίας καυσαερίων
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Αισθητήρας 2 θερμοκρασίας καυσαερίων
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Αισθητήρας 2 θερμοκρασίας καυσαερίων
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Υδραυλικό τιμόνι Ρύθμιση πίεσης
(Ηλεκτρικό σφάλμα)
Πρεσοστάτης / Υδραυλικό τιμόνι
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Τροφοδοσία τάσης
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Τροφοδοσία τάσης
(Τάση πολύ μικρή)
Τροφοδοσία τάσης
(Τάση πολύ μεγάλη)
Σύστημα ελέγχου ταξιδιού
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0571
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Σύστημα ελέγχου ταξιδιού - Διακόπτης φώτων φρένων
(Ηλεκτρική βλάβη)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
Κωδικοί Ρ06ΧΧ
κωδικός
P0600
P0601
P0602
P0604
P0605
P0606
P0638
P0642
P0645
P0650
P0654
P0656
P0687
P0688
P0689
Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα
BUS Δεδομένων κίνησης
(Καμία διαβίβαση)
Ηλεκτρονική μονάδα κατεστραμμένη
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών μονάδων
Ηλεκτρονική μονάδα κατεστραμμένη
(βλάβη στην RAM)
Ηλεκτρονική μονάδα κατεστραμμένη
(βλάβη στην ROM)
Ηλεκτρονική μονάδα κατεστραμμένη
(βλάβη στον μικροεπεργααστή)
Ηλεκτρονική μονάδα πεταλούδας γκαζιού
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Ρύθμιση κρουστικής καύσης
(Κατεστραμμένη ηλεκτρονική μονάδα)
Κλιματισμός - ενεργοποίηση ρελέ
Λυχνία αυτοδιάγνωσης – κύκλωμα ελέγχου
Σήμα εξόδου για στροφές κινητήρων
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Σήμα κατανάλωσης καυσίμου
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Κυρίως ρελέ
(Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Κυρίως ρελέ
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Κυρίως ρελέ
(Κομμένο καλώδιο)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
Κωδικοί Ρ07ΧΧ και Ρ08ΧΧ
P0700
P0702
P0703
P0705
P0706
P0707
P0708
P0710
P0711
P0712
P0713
P0715
P0716
P0717
P0721
P0722
P0725
P0726
P0727
P0730
P0731
P0732
Ηλεκτρονική μονάδα κατεστραμμένη
Ηλεκτρονική μονάδα κατεστραμμένη
(Ηλεκτρική βλάβη)
Διακόπτης φώτων φρένων
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Αισθητήρας TR
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Αισθητήρας TR
(Απόδοση)
Αισθητήρας TR
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας TR
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού κιβωτίου
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού κιβωτίου
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού κιβωτίου
(Σήμα πολύ μικρό)
Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού κιβωτίου
(Σήμα πολύ μεγάλο)
Αισθητήρας στροφών εισόδου στο κιβώτιο
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Αισθητήρας στροφών εισόδου στο κιβώτιο
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας στροφών πρωτεύοντος στο κιβώτιο
(Κανένα σήμα)
Αισθητήρας στροφών δευτερεύοντος στο κιβώτιο
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας στροφών δευτερεύοντος στο κιβώτιο
(Κανένα σήμα)
Σήμα στροφών από ηλεκτρική μονάδα κινητήρα
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Σήμα στροφών από ηλεκτρική μονάδα κινητήρα
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Σήμα στροφών από ηλεκτρική μονάδα κινητήρα
(Κανένα σήμα)
Ελαττωματική επιλογή ταχυτήτων / σχέσεων
(Εσφαλμένη σχέση μετάδοσης)
1η ταχύτητα
(Εσφαλμένη σχέση μετάδοσης)
2η ταχύτητα
Εσφαλμένη σχέση μετάδοσης)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009
P0733
P0734
P0735
P0740
P0741
P0748
P0750
P0751
P0752
P0753
P0756
P0757
P0758
P0761
P0762
P0763
P0768
P0773
P0778
P0790
P0798
P0811
P0841
P0846
3η ταχύτητα
(Εσφαλμένη σχέση μετάδοσης)
4η ταχύτητα
Εσφαλμένη σχέση μετάδοσης)
5η ταχύτητα
(Εσφαλμένη σχέση μετάδοσης)
Συμπλέκτης μετατροπέα ροπής
(Μηχανικό σφάλμα)
Συμπλέκτης μετατροπέα ροπής
(καμία μετάδοση ισχύος)
Ρυθμιστική βαλβίδα πίεσης 1
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα1
(Βλάβη λειτουργίας)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 1
(Κομμένο καλώδιο / Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 1
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 1
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 2
(Κομμένο καλώδιο / Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 2
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 2
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 3
(Κομμένο καλώδιο / Βραχυκύκλωμα στο σώμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 3
(Βραχυκύκλωμα στο σύν)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 3
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 4
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα 5
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Ηλεκτρο-Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης 2
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Διακόπτης προγράμματος
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης 3
(Σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα)
Μεγάλη ολίσθηση - πατινάρισμα συμπλέκτη
Αισθητήρας 1 υδραυλικής πίεσης κιβωτίου
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
Αισθητήρας 2 υδραυλικής πίεσης κιβωτίου
(Σήμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας)
SPARE SERVICE AE
Τεχνικά Σεμινάρια 2009