close

Enter

Log in using OpenID

6. Δεκέμβριος 2012

embedDownload
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ”
ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
NEWSLETTER No 6 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
/
NEWSLETTER No 6
/
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 2013
1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ”
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΒΙΒΛIΟΥ
Την Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012
πραγματοποιήθηκε
στο
χώρο
εκδηλώσεων “Art Bar – Ποιήματα
και εγκλήματα” των εκδόσεων
Γαβριηλίδης (Αγίας Ειρήνης 17,
Μοναστηράκι – μεταξύ των οδών
Αθηνάς & Αιόλου) η παρουσίαση
του βιβλίου “Η διαγραφή του Χρέους
κατά το παράδειγμα του Σόλωνος,
μία λύση στην παγκόσμια Κρίση” της
Ενδοξοτ∴ και Κρατ∴ αδ∴ Ίνας
Πιπεράκη 33ο, Β’ Αναπλ∴ Εθν∴
Μεγ∴ Διδ∴ και Β’ Μεγ∴ Επ∴
της Μ∴ Μ∴ Σ∴ Τ∴ Ε∴, και του
αδ∴ Ζαν-Μισέλ Ρεϋνώ εκ της Μεγ∴
Ανατ∴
της Γαλλίας, το οποίο
κυκλοφορεί παγκοσμίως στα γαλλικά
και διατίθεται στην Ελλάδα και από
τις εκδόσεις “Τετρακτύς”.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η ομάδα
εκμάθησης Ελληνικών στην Ελλάδα
“Λέξη-Λόγος” και η Δημοκρατική
Ένωση Γάλλων του εξωτερικού
στην Ελλάδα (ADFE Grèce) και
την παρακολούθησαν μέλη του
Υπ∴Συμβ∴
του Δ∴ Τ∴ Τ∴
“ΔΕΛΦΟΙ”, του Μεγ∴ Συμβ∴
της Μ∴ Μ∴ Σ∴ Τ∴ Ε∴, πολλοί
αδελφοί, αδελφές και φίλοι.
Παρουσίαση του βιβλίου “Η διαγραφή του Χρέους
κατά το παράδειγμα του Σόλωνος, μία λύση στην
παγκόσμια Κρίση” της Ενδοξοτ∴ και Κρατ∴
αδ∴ Ίνας Πιπεράκη 33ο και του αδ∴ Ζαν-Μισέλ
Ρεϋνώ εκ της Μεγ∴ Ανατ∴ της Γαλλίας
2
NEWSLETTER No 6 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΒΡΥΞEΛΛΕΣ 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2012
Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
συναντήθηκε στην έδρα της
Επιτροπής
στις
Βρυξέλλες,
εκπροσώπους φιλοσοφικών και
μη θρησκευτικών οργανώσεων,
με κεντρικό θέμα: «Αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών - Θέτωντας τις
παραμέτρους για την Κοινωνία του
αύριο στην Ευρώπη». Συνδιηύθυναν
την συνάντηση αυτή οι, Herman Van
Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, και ο László Surján,
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Οι
Ευρωπαίοι
ιθύνοντες και οι εκπρόσωποι των
οργανώσεων αντάλλαξαν απόψεις
σχετικά με το πώς είναι δυνατό να
ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των
γενεών και να προαχθεί ένα πνεύμα
ενεργού γήρανσης στην Ευρώπη, με
γνώμονα τις τρέχουσες σημαντικές
δημογραφικές προκλήσεις και την
αυξανόμενη ανάγκη για κοινωνικές
καινοτομίες. Το Διεθνές Τεκτονικό
Τάγμα “ΔΕΛΦΟΙ” εκπροσώπησε ο
Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Ενδοξοτ.:
και Κραταιότ.: αδ∴ Ε. Δελάκης
33ο και η Ενδοξ.: και Κρατ∴ Αδ∴
Πιπεράκη 33ο .
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ”
ΕΚΔHΛΩΣΗ – ΟΜΙΛIΑ
Την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012
πραγματοποιήθηκε εκδήλωσις –
ομιλία εις την Τεκτ∴ Στέγην Αν∴
Αθηνών “Νικ. Παναγόπουλος”,
με θέμα “Ψηλαφίζοντας του
Ελληνικούς μύθους”.
NEWSLETTER No 6 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
στη Σεπτ∴ Στοά “ΑΘΗΝΑ”
815, Ανατ∴ Αθηνών. Κατά τη
λαμπρή τελετή υπό το σκήπτρον
του Εθν∴ Μεγ∴ Διδ∴ αδ∴
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚH ΑΙΜΟΔΟΣIΑ
Παναγιώτη Μουτζουράκη 33 ο
Την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου
και παρισταμένων πολλών
2012 διοργανώθηκε Εθελοντική
αντιπροσωπειών
Σ∴
Σ∴
Αιμοδοσία
εις
την Τεκτ∴
Στοών του Τάγματός μας
Στέγην Αν∴
Αθηνών “Νικ.
ανέλαβε τα καθήκοντα του
Παναγόπουλος”.
Προσήλθαν
Σεβ∴ Διδ∴ η αδ∴ Κρυσταλία
πολλοί αδδ∴ και φίλοι, οι οποίοι
Χατζηαντωνίου 31 ο .
ενίσχυσαν σημαντικά δια της
προσφοράς τους την Τράπεζα
Αίματος η οποία έχει δημιουργηθεί
εις τα νοσοκομεία Τζάνειο Πειραιά
και Ιπποκράτειο Αθηνών.
Την παρουσίαση επιμελήθηκαν
μέλη
της
Σ∴Σ∴Στ∴
“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ” 1337 και
την παρακολούθησαν ο Εθν∴
Μέγ∴ Διδ∴ αδ∴ Παναγιώτης
Μουτζουράκης 33ο, μέλη του
Μεγ∴ Συμβ∴ της Μ∴ Μ∴
Σ∴Τ∴Ε∴ , πολλοί αδελφοί και
αδελφές με τις οικογένειές τους,
ΑΦΗ ΦΩΤΩΝ
αλλά και φίλοι επισκέπτες.
Την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου
2012
πραγματοποιήθηκε
η
Αφή Φώτων της Σ∴
Στοάς
“ΠΕΡΙΚΛΗΣ” 2035, Ανατ∴
Αθηνών, η οποία ενετάχθη εις τους
κόλπους της Μ∴ Μ∴ Σ∴ Τ∴ Ε∴ .
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΒΙΒΛIΟΥ
Τη λαμπρή τελετή υπό το σκήπτρον
Την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου
του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ αδ∴
2012 πραγματοποιήθηκε στο
Εμμανουήλ Δελάκη 33ο ετίμησε
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
δια της παρουσίας του ο Εθν∴
Αθηναίων – Αίθουσα “Αντώνης
Μέγ∴ Διδ∴
αδ∴Παναγιώτης
Τρίτσης” (Ακαδημίας 50) η
Μουτζουράκης 33ο. Παρίσταντο
παρουσίαση του βιβλίου “Χτύπα
πολλές αντιπροσωπείες Σ∴ Σ∴
ξύλο” της κ. Δέσποινας Τσιτάκη,
Στοών του Τάγματός μας. Τα
το οποίο κυκλοφορεί από τις
καθήκοντα του ιδρυτικού Σεβ∴
εκδόσεις “Οσελότος”. Το βιβλίο
Διδ∴ της Στοάς ανέλαβε ο αδ∴
προλόγισαν η Ενδοξοτ∴ αδ∴
Βασίλης Μαρής 33ο.
Βίκυ Παπουή 33ο και η αδ∴
Μαρία Φιλιππάκου 14ο, μέλη της
Σ∴ Σ∴ Στ∴ “ΕΛΛΑΣ” 1117.
Την εκδήλωση ετίμησε ο Εθν∴
Μέγ∴ Διδ∴ αδ∴ Παναγιώτης
Μουτζουράκης 33ο, μέλη του
Μεγ∴ Συμβ∴ της Μ∴ Μ∴ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΧΏΝ
Σ∴ Τ∴ Ε∴, πολλοί αδελφοί Την Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε η
και αδελφές, αλλά και φίλοι του 2012
Εγκατάσταση Νέων Αρχών
βιβλίου και της συγγραφέως.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
Σ∴Σ∴Σ∴”ΔΙΩΝΗ” 2021
Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου
2012 εις το κεντρικό ξενοδοχείο
των Αθηνών “Royal Olympic”
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη
πανηγυρική
συνεδρίαση
της
ερευνητικής Σ∴ Σ∴ Στοάς
ΔΙΩΝΗ 2021 για το έτος 2012,
υπό την σφύραν της Σεβ∴
Διδ∴ αδ∴ Θέκλης Πουλούκη
33ο. Η ημερήσια διάταξη ήταν
αφιερωμένη
σε
ερευνητική
εργασία των μελών με θέμα:
“Ο
Μ∴Α∴Τ∴Σ∴”, η οποία
παρουσιάστηκε με αντίστοιχη
προβολή
οπτικοακουστικών
μέσων, ενώ οι αδδ∴ είχαν τη
δυνατότητα να προμηθευτούν την
2η έκδοση βιβλίου των εργασιών
της Στοάς.
Την τελετή ελάμπρυνε δια της
παρουσίας του ο Εθν∴ Μέγ∴ Διδ∴
αδ∴ Παναγιώτης Μουτζουράκης
33ο, ο Μέγ∴ Διδ∴ της Μεγ∴
Ανατ∴ της Ελλάδος “ΟΡΦΕΥΣ”,
αδ∴ Στέφανος Παϊπέτης 33ο και
Σεββ∴ Διδδ∴ μετά πολυπληθών
αντιπροσωπειών Σ∴ Σ∴ Στοών
της Μεγ∴
Μικτ∴
Στοάς
της Ελλάδος και αυτονόμων
οργανισμών.
3
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ”
NEWSLETTER No 6 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
ΣΤΟ BARNSTABLE HIGH SCHOOL
Η Σ∴ Στ∴ “Αθηνά” 2009 και ο Ενδοξοτ.:
αδ.: Κάρπος 33ο από το Salt Lake City
δώρισαν στο Barnstable High School μια
προτομή του Αϊνστάιν. Το σχολείο αυτό,
το 10ο μεγαλύτερο της Μασαχουσέτης
και προάγει σταθερά τον ελληνισμό στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Στη φωτογραφία
μαθητές του σχολείο γύρω από την
προτομή και η ευχαριστήρια επιστολή του
Barnstable High School προς την Σ.: Στ.:
“Αθηνά” 2009 και το Διεθνές Τεκτονικό In Memoriam, Τελευταίο ταξίδι του αειμνήστου Ενδοξοτ.: και Κραταιοτ.:
αδ.: Βασιλείου Πάτκα 33ο εκπροσωπώντας το Ύπατο Συμβούλιο
Τάγμα “ΔΕΛΦΟΙ”.
στην, Ευρω-Μεσογειακή Συνάντηση Υπάτων Συμβουλίων στην
Κωνσταντινούπολη όπου κατέθεσε τις απόψεις του σε παρέμβαση με
θέμα, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ LAЇCITÉ.
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η σύσταση της Επιτροπής Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) του Διεθνούς
Τεκτονικού Τάγματος Δελφοί έγινε με την απόφαση 5491 της 11ης Ιανουαρίου 2012
του Υπ:. Συμβ:. του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ “ΔΕΛΦΟΙ”.
Συντονιστής ύλης: Αδ.: Ιορδάνης Πουλκούρας, Αναπλ.: Συντονιστής ύλης: Αδ.: Α.
Βουδούρη, Μέλος: Αδ.: Αθανάσιος Πυργαρούσης
Η επικοινωνία με την επιτροπή για νέα και δραστηριότητες των στοών και
ενημέρωση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:
[email protected]
4
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ:
www.delphiorder.org/gr/html/ethsio.htm
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 883 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content